OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl"

Transkrypt

1 OFERTA na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D BlueNet sp. z o.o. ul. Pojezierska Łódź Tel. /+48 42/ Fax /+48 42/ NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Kapitał zakładowy: zł

2 Niniejsza oferta powstała w związku z przyjęciem w dniu 8 stycznia 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego nowych wersji Rekomendacji D dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w bankach. Wskazania audytu, który jest przedmiotem oferty pozwolą na precyzyjne wprowadzenie zaleceń Rekomendacji D zgodnie z oczekiwaniami KNF tzn. decyzje dotyczące zakresu i sposobu wprowadzenia wskazanych w Rekomendacji D rozwiązań poprzedzone zostaną analizą i poparte stosowna argumentacją. KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Analiza wyników audytu i sporządzony raport mogą być w przyszłości podstawą wdrożenia lub udoskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO/IEC 27001:2007. Zakres oferty 1. Obszar objęty audytem zgodności w Rekomendacji D Opis metodyki prowadzenia audytu Raport końcowy dla Zarządu Banku Zespół audytowy Referencje dotyczące Rekomendacji D Informacja o firmie BlueNet Kontakt Niniejsza oferta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat wymaga zgody BlueNet sp. z o.o. 2

3 1. Obszar objęty audytem zgodności w Rekomendacji D Audytowi zostaną poddane wszystkie obszary objęte wymaganiami rekomendacji D, a w szczególności: I. Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Rekomendacje 1-5) Rola zarządu i rady nadzorczej (Rekomendacja 1) System informacji zarządczej (Rekomendacja 2) Planowane strategiczne (Rekomendacja 3) Zasady współpracy obszarów biznesowych i technicznych (Rekomendacja 4) Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 5) Struktura organizacyjna Podział obowiązków Zasoby ludzkie II. Rozwój środowiska teleinformatycznego (Rekomendacje 6-7) Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 6) Rozwój systemów informatycznych (Rekomendacja 7) III. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego (Rekomendacje 8-17) Zarządzanie danymi (Rekomendacja 8) Zarządzanie architekturą danych Zarządzanie jakością danych Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną (Rekomendacja 9) Architektura infrastruktury teleinformatycznej Komponenty infrastruktury teleinformatycznej Aktualizacja oprogramowania komponentów infrastruktury teleinformatycznej Zarządzanie pojemnością i wydajnością komponentów infrastruktury teleinformatycznej Dokumentacja infrastruktury teleinformatycznej 3

4 Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług (Rekomendacja 10) Kontrola dostępu (Rekomendacja 11) Mechanizmy kontroli dostępu logicznego Mechanizmy kontroli dostępu fizycznego Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem (Rekomendacja 12) Wsparcie dla użytkowników (Rekomendacja 13) Edukacja pracowników (Rekomendacja 14) Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 15) Plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne Zasoby techniczne oraz warunki fizyczne i środowiskowe Kopie awaryjne Weryfikacja efektywności podejścia do zarządzania ciągłością działania Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu (Rekomendacja 16) Weryfikacja tożsamości klientów Bezpieczeństwo danych i środków klientów Edukacja klientów Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego (Rekomendacja 17) IV. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego (Rekomendacje 18-22) System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 18) Identyfikacja ryzyka w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Szacowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Kontrola i przeciwdziałanie ryzyku w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Monitorowanie i raportowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych (Rekomendacja 19) Klasyfikacja informacji Klasyfikacja systemów informatycznych Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 20) Bezpieczeństwo formalno-prawne (Rekomendacja 21) Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego (Rekomendacja 22) 4

5 2. Opis metodyki prowadzenia audytu Celem audytów przeprowadzanych przez firmę BlueNet jest zebranie rzeczowych dowodów, które pozwolą na obiektywną ocenę faktycznego stanu infrastruktury teleinformatycznej oraz zgodności dotychczas stosowanych w Banku rozwiązań z wytycznymi zawartymi w Rekomendacji D. Audyt przebiega według poniższego schematu: a. Zbieranie informacji i prowadzenie wywiadów: Wywiady z zatrudnionymi i innymi osobami; Obserwacja działań oraz otaczających warunków i środowiska; Analiza dokumentacji: polityka, cele, plany, procedury, instrukcje, licencje, pozwolenia, specyfikacje i wyniki pomiarów; Zapisy z kontroli, spotkań, wyniki pomiarów; Zapisy z innych źródeł, na przykład informacje zwrotne od klienta, od stron zewnętrznych; Testy penetracyjne, tzn. symulacje realnych ataków z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, a także analiza stosowanych rozwiązań technicznych; Określenie kategorii danych przetwarzanych w poddanych badaniu systemach oraz oszacowanie ich znaczenia dla poszczególnych kryteriów bezpieczeństwa informacji. b. Agregacja i analiza informacji uzyskanych na etapie zbierania informacji. c. Podsumowanie audytu Informacje dotyczące niezgodności; Miejsca ich wykrycia; Obszary/funkcje gdzie stwierdzono zgodność; Wymagania systemu zarządzania, które najczęściej nie były spełniane; Wskazania wraz ze sposobem ich realizacji. 5

6 Wynikiem przeprowadzonych prac jest szczegółowy raport opracowany dla każdego z badanych obszarów, jako odrębny dokument, wskazujący stopień zgodności badanego środowiska z wymaganiami Rekomendacji D wraz z propozycjami rozwiązania ewentualnych niezgodności. 6

7 3. Raport końcowy dla Zarządu Banku Oprócz szczegółowych raportów (w postaci czerech protokołów dla każdego z obszarów z osobna) przygotowujemy oddzielny dokument dla Zarządu Banku podsumowujący przeprowadzony audyt ze wskazaniem stopnia zgodności badanych obszarów z wymaganiami Rekomendacji D. Do niniejszej dokumentacji dołączamy również harmonogram w formacie.xls, w którym umieszczone są wszystkie wskazania w podziale na obszary, dla których Bank w ramach prac związanych z pokryciem luki definiuje: Priorytet zalecenia; Termin jego realizacji; Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie; Osobę odpowiedzialną za realizację po stronie Banku; Koszty realizacji; Status realizacji zalecenia. 7

8 4. Zespół audytowy Audytor wiodący I - Dorota Szumska Członek Stowarzyszenia ISACA zarejestrowany pod numerem Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i studium Mini MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w branży IT oraz bogatą wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania kapitałem ludzkim oraz zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000, potwierdzoną certyfikatami i szerokim doświadczeniem w pracy zawodowej. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej zdobyła wiedzę i bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami jako Project Manager zgodnie z metodyką PMI i PRINCE2 realizowanych dla sektora bankowego i publicznego. Audytor wiodący II Kamil Magdziarz Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 (nr certyfikatu: BPIC-AW ). Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie w branży IT oraz szeroką wiedzę w zakresie systemów informatycznych (Linux, MS Windows Server, MS SQL) potwierdzoną stosownymi certyfikatami oraz w zakresie technologii sieci LAN/WAN. Członkowie Zespołu Audytowego: Magdalena Fiałkowska Tomasz Raczyński Dariusz Just Radosław Machała - Specjalista ds. Systemów informatycznych, - Specjalista ds. Systemów informatycznych, - Architekt IT, - Architekt DC 8

9 5. Referencje dotyczące Rekomendacji D Dotychczas zakończone i trwające audyty zgodności z Rekomendacją D w Bankach Spółdzielczych: Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej - przygotowanie i implementacja zestawu pytań użytego do badania luki niedopasowania w Bankach zrzeszonych w BPS S.A. Bank Spółdzielczy w Mikołajkach; Bank Spółdzielczy w Kolnie; Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie; Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie; Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich; Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim; Bank Spółdzielczy w Jedlińsku; Bank Spółdzielczy w Warcie. Przeprowadzone szkolenia z zagadnień Rekomendacji D: Bank Spółdzielczy w Bartoszycach; Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej; Bank Spółdzielczy w Brodnicy; Bank Spółdzielczy w Chojnicach Bank Spółdzielczy w Giżycku Bank Spółdzielczy w Golubiu Dobrzyniu Bank Spółdzielczy w Grębocinie Bank Spółdzielczy w Iławie Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Bank Spółdzielczy w Lubawie Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Mikołajkach Bank Spółdzielczy w Mrągowie Bank Spółdzielczy w Nidzicy 9

10 Bank Spółdzielczy w Olsztynku Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Bank Spółdzielczy w Płońsku Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Bank Spółdzielczy w Szczytnie Bank Spółdzielczy w Warce Bank Spółdzielczy w Węgorzewie Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku PACO Bank Pabianice Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Warszawski Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Czersku Bank Spółdzielczy w Tucholi Bank Spółdzielczy w Toruniu Bank Spółdzielczy w Osiu Bank Spółdzielczy w Golubiu Dobrzyniu Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Bank Spółdzielczy w Pruszcz Pomorskim Bank Spółdzielczy w Strzelnie Bank Spółdzielczy w Szubinie Bank Spółdzielczy w Rumii Bank Spółdzielczy w Kowalu Bank Spółdzielczy w Więcborku Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Bank Spółdzielczy w Koronowie Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą Bank Spółdzielczy w Poddębicach SK Bank Ponadto uczestnictwo w charakterze prelegentów w wielu konferencjach branżowych dotyczących implementacji i weryfikacji Rekomendacji D w Bankach. 10

11 11

12 12

13 6. Informacja o firmie BlueNet Jesteśmy firmą prowadzącą działalność od 1996 roku. Oferujemy kompleksowe usługi teleinformatyczne dla sektorów: bankowego, przedsiębiorstw, administracji publicznej. Posiadamy przeszkoloną i wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską jak również specjalistów z dziedziny zarządzania strategicznego i audytu. Nasi pracownicy maja bogate doświadczenie zawodowe dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego potwierdzone stosownymi certyfikatami m.in. Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 czy systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000. Dodatkowo posiadają, popartą bogatym doświadczeniem, wiedzę nt. metodyk zarządzania projektami PMI oraz PRINCE2. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług konsultacyjnych, audytowych i integracyjnych, polegających na zapewnieniu bezawaryjnej współpracy różnych systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji użytkowych, rozwiązań zwiększających ich bezpieczeństwo oraz projektowaniu i implementacji zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych np.: konsulting i szkolenia dla kadry informatycznej, audyty środowiska teleinformatycznego, projektowanie oraz realizacja bezpiecznych sieci LAN i WAN, dobór i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, projektowanie oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, budowa rozwiązań internetowych oraz wewnętrznych sieci telefonicznych, świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, budowa i wyposażanie serwerowni i ośrodków informatycznych, usługi telekomunikacyjne transmisji danych przewodowej i bezprzewodowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej IP. 13

14 Dzięki długoletniej obecności na rynku oraz wysokim kompetencjom firma współpracuje z największymi dostawcami rozwiązań IT. Posiada status partnera m.in. Cisco, Microsoft, IBM, Symantec, Juniper Networks, IBM, Dell, Lenovo, Oracle, MikroTik, Meru Networks, OKI, i wielu innych. Zrealizowaliśmy projekty związane z bezpieczeństwem IT w ponad 150 Bankach Spółdzielczych. Poniżej przedstawiamy wybrane z naszych realizacji: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A zapewnienie bezpiecznej łączności dla bankomatów w oparciu o technologię GPRS/EDGE/3G. projekt i wdrożenie sieci WAN na potrzeby komunikacji z Bankami Spółdzielczymi projekt i wdrożenie telefonii IP w końcowym etapie uruchomionych 800 słuchawek Bank Spółdzielczy w Mikołajkach projekt sieci teleinformatycznej, audyt zgodności z Rekomendacją D. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim projekt sieci teleinformatycznej, budowa serwerowni zapasowej (kompleksowe wykonawstwo od projektu do realizacji wszystkich systemów), łączność radiowa w paśmie komercyjnym między dwiema serwerowniami (budowa masztów, urządzenia radiowe, uruchomienie). Bank Spółdzielczy w Koronowie projekt sieci teleinformatycznej, wyposażenie serwerowni zapasowej, bezpieczny dostęp do Internetu, 14

15 system bezpiecznej poczty elektronicznej, wdrożenie usługi katalogowej Active Directory. Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie audyt zgodności z Rekomendacją D. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli bezpieczny dostęp do Internetu, konfiguracja bezpiecznej sieci LAN. Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie projekt sieci teleinformatycznej, dostawa urządzeń i konfiguracja bezpiecznej sieci LAN/WAN wraz z wyposażeniem serwerowni, wirtualizacja środowiska i bezpieczny dostęp do Internetu, telefonia VoIP. Bank Spółdzielczy w Wołczynie bezpieczny dostęp do Internetu, konfiguracja bezpiecznej sieci LAN. Bank Spółdzielczy w Kolnie Audyt zgodności z Rekomendacją D. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu 15

16 bezpieczny dostęp do Internetu, system bezpiecznej poczty elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Poddębicach audyt sieci teleinformatycznej, łączność zapasowa dla jednostek zdalnych oraz dostawa urządzeń i konfiguracja bezpiecznej sieci LAN/WAN, bezpieczny dostęp do Internetu, system bezpiecznej poczty elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Andrespolu łączność zapasowa dla jednostek zdalnych oraz dostawa urządzeń i konfiguracja bezpiecznej sieci LAN/WAN, wyposażenie serwerowni, bezpieczny dostęp do Internetu. Bank Spółdzielczy w Zgierzu bezpieczny dostęp do Internetu. Bank Spółdzielczy w Skawinie bezpieczny dostęp do Internetu. Bank Spółdzielczy w Lututowie bezpieczny dostęp do Internetu. i wiele innych 16

17 7. Kontakt W przypadku pytań dotyczących powyższej oferty prosimy o kontakt # BlueNet sp. z o.o. Tel.: +48 (42) Fax: +48 (42)

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym Akademia BTC - zarządzanie i bezpieczeństwo IT jest projektem szkoleniowym realizowanym przez firmę BTC Sp. z o.o., którego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo