Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem"

Transkrypt

1 FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem Poufne. Niniejsza prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla określonego odbiorcy. Nie może być kopiowana ani udostępniana bez wyraźnej zgody Fair Isaac Corporation Fair Isaac Corporation. FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Program 9:40 10:25 Inteligentne decyzje i skuteczne działania Trendy w wykorzystaniu najnowszych technologii w efektywnej komunikacji z Klientem. 10:25 11:10 Doświadczenia i najlepsze praktyki w zakresie komunikacji z naszymi Klientami Dyskusja połączona z sesją pytań i odpowiedzi. 11:10 11:25 Przerwa 11:25 11:55 11:55 12:25 Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem Jak zwiększyć skuteczność wykrywania fraudów i wykorzystać ten fakt w budowaniu tak relacji z Klientem jak i wizerunku marki. Studium przypadku Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. 12:25 13:30 Podsumowanie i lunch 2 Strona 1

2 Wyzwania odnośnie wykrywania oszustw w obszarze bankowości detalicznej Klienci z każdej strony narażeni są na potencjalne ataki oszustów» Klienci posiadają wiele kont» Klienci dysponują różnymi kanałami dostępu do swoich rachunków» Oszustwa wielokanałowe dane Klienta gromadzone są za pośrednictwem jednego kanału, a następnie są one wykorzystywane w innym kanale np. płatności elektronicznych Nowe, zdalne usługi bankowe umożliwiają poprawę jakości obsługi klienta, wprowadzając jednak nowe problemy i zagrożenia» Liczne metody zdalnego dostępu online, mobilnego, za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji» Nowe mechanizmy płatności NFC, Cloud, P2P» Łatwy dostęp do produktów konsumenckich i handlowych oraz innych usług finansowych» Przejmowanie zautoryzowanych danych Klienta w celu inicjowania transakcji będących przedmiotem oszustwa Konieczność całościowego podejścia do zwalczania oszustw przez instytucje finansowe» Nawet najlepsze rozwiązania wymagają możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy celem wyprzedzenia działań oszustów» Połączenie różnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oszustwom na różnych poziomach ochrony w celu podejmowania bardziej trafnych decyzji oraz stosowania właściwego sposobu postępowania Więcej linii biznesowych Więcej kanałów Więcej możliwości dostępu Większy wolumen = więcej przypadków oszustw 3 Nowa platforma umożliwiająca koncentrację na kliencie Potrzeby rynku:» Komunikacja z Klientem w czasie rzeczywistym, natychmiastowe rozwiązania oraz zakmnięty cykl uczenia się na podstawie podejmowanych działań» Terminowe rozwiązywanie problemów związanych z oszustwami, dokonywanie transakcji w zakresie odzyskiwania należności oraz inne możliwości w zakresie współpracy z klientem» Możliwość łączenia trafnych decyzji z inteligentnymi działaniami Oceń Zdecyduj Działaj Rozwiąż 4 Strona 2

3 Zamknięty cykl oceny ryzyka MONITORUJ Zachowanie klienta (FICO i inni) WYKRYJ Zdarzenia/ Anomalia OCEŃ Obserwacja/ Analiza wszystkich danych ROZWIĄŻ Dostarczenie wyników działań ZDECYDUJ Działanie czy?, co?, jak?, kiedy?, jaki styl?, jaki ton? DZIAŁAJ Podejmij współpracę z klientem 5 Cykl interwencji w zakresie zapobiegania wyłudzeniom MONITORUJ Zachowanie klienta Falcon lub inny system WYKRYJ Zdarzenia/ Anomalia OCEŃ Obserwacja/ Analiza wszystkich danych» Określ kwestie wymagające odpowiedzi (rodzaj oszustwa, typ transakcji, region)» Zgromadź dane konieczne w celu udzielenia odpowiedzi (dane do uwierzytelnienia, dane odnośnie konta, dane odnośnie klienta) ROZWIĄŻ Dostarczony wynik DZIAŁAJ ZDECYDUJ Działanie czy?, co?, jak?, kiedy?, jaki styl?, jaki ton? Podejmij współpracę z klientem 6 Strona 3

4 Cykl interwencji w zakresie ryzyka oszustwa MONITORUJ Zachowanie klienta Falcon lub inny system WYKRYJ Zdarzenia/ Anomalia OCEŃ Obserwacja/ Analiza wszystkich danych» Zrozumienie ryzyka i opracowanie zdefiniowanej ścieżki rozwiązania» Zdefiniowanie postępowania w oparciu o ro-dzaj i poziom ryzyka oraz zaangażowania finansowego ROZWIĄŻ Dostarczony wynik ZDECYDUJ Działanie czy?, co?, jak?, kiedy?, jaki styl?, jaki ton?» Podjęcie decyzji o interakcji z klientem oraz wyznaczanie najle-pszego sposobu tej interakcji DZIAŁAJ Podejmij współpracę z klientem 7 Cykl interwencji w zakresie ryzyka oszustwa MONITORUJ Zachowanie klienta Falcon lub inny system WYKRYJ Zdarzenia/ Anomalia» Określenie właściwego zachowania w celu zminimalizowania skutków zdarzenia poprzez automatyczne wyczyszczenie zdarzenia i nadanie mu odpowiedniego statusu» Interakcja z klientem o właściwym czasie, za pośrednictwem właściwego kanału komunikacji i odpowiedniej wiadomości» Pomoc w odzyskiwaniu strat» Zarządzanie procesem w celu osiągnięcia logicznego rozwiązania ROZWIĄŻ Dostarczony wynik OCEŃ Obserwacja/ Analiza wszystkich danych DZIAŁAJ Podejmij współpracę z klientem ZDECYDUJ Działanie czy?, co?, jak?, kiedy?, jaki styl?, jaki ton? 8 Strona 4

5 Cykl interwencji w zakresie ryzyka oszustwa MONITORUJ Zachowanie klienta Falcon lub inny system WYKRYJ Zdarzenia/ Anomalia OCEŃ Obserwacja/ Analiza wszystkich danych» Aktualizacja informacji dotyczących rachunku/klienta oraz aktualizacja statusu» Przedstawianie wyników i osiągnięć» Analiza wyników w celu udoskonalenia procesu ROZWIĄŻ Dostarczony wynik ZDECYDUJ Działanie czy?, co?, jak?, kiedy?, jaki styl?, jaki ton? DZIAŁAJ Podejmij współpracę z klientem 9 Interwencja w zakresie ryzyka oszustwa Omówienie rozwiązania Przykłady przydatności FICO Adeptra Fraud Resolution Manager są następujące:» Inteligentna analiza w czasie rzeczywistym oraz podejmowanie decyzji uwzględnia miary wykraczające poza przedziały punktacji (tj. dane dotyczące odległości telefonu klienta od miejsca transakcji, dane odnośnie historycznych transakcji)» Metody oraz podejście do kontaktu dostosowywane są dynamicznie w czasie rzeczywistym, w oparciu o wyjątkową sytuację oraz tożsamość klienta» Kontakt z klientem za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów w ciągu kilku sekund od wystąpienia podejrzanego zdarzenia zapewnia spadek strat oraz wzrost przychodów Sytuacja Wdrożenie Wyniki Zastosowane rozwiązanie» Liczba oszustw związanych z kartami kredytowymi w pewnym banku detalicznym wzrosła o 14%» Z problemem oszustw trzeba było poradzić sobie bez angażowania dodatkowych pracowników iśrodków» Rozwiązanie wymagało możliwości pracy z wykorzystaniem istniejącego systemu wykrywania oszustw» Wdrożenie i zintegrowanie platformy do interwencji Adeptra w zakresie oszustw z różnymi systemami bankowymi» Inteligentne podejmowanie decyzji umożliwiło bankowi określenie optymalnej, dostosowanej do poszczególnych przypadków strategii postępowania w czasie rzeczywistym, oraz rozwiązywanie dużej liczby przypadków w wyjątkowo krótkim czasie» Zmniejszenie wielkości niemożliwych do odzyskania strat o 70%, dzięki obsłudze większej liczby przypadków» Zmniejszenie strat przypadających na jeden przypadek o 50%, dzięki szybszemu kontaktowi z klientem» Zmniejszenie ogólnej wielkości strat o 35% w ujęciu kwartał do kwartału, dzięki ciągłemu ulepszaniu strategii» 6 miesięcy pełnego zwrotu z inwestycji; niemal całkowita zgodność z budżetem 10 Strona 5

6 FICO Adeptra Fraud Resolution Manager Szybkie wykrywanie oszustw oraz zwiększone zaangażowanie klientów Oceń Zdecyduj Interweniuj Rozwiąż Przypadek klienta Reguły biznesowe Komunikacja SMS Bankowy system wykrywania oszustw Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych Mobile Direct Agent Desktop 11 Weryfikacja transakcji będącej przedmiotem oszustwa Poziom integracji Oceń i zdecyduj Interweniuj i rozwiąż Właściwości komponentów» Przetwarzanie w czasie rzeczywistym, 24 godz. na dobę» Natychmiastowe blokowanie/odblokowywanie» Zmiana statusu przypadku» Dodawanie notatek do klientów» Skonsolidowany widok klientów» Zautomatyzowana wstępna klasyfikacja» Różne sposoby postępowania w zależności od poziomu ryzyka i wysokości środków stanowiących przedmiot oszustwa» Zabezpieczenie możliwości kanałów» Strategie komunikacji wielokanałowej» Zarządzanie preferencjami klientów» Odświeżanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących poszczególnych przypadków» Wsparcie w zakresie wielu języków oraz w zarządzaniu marką produktu Wartość» Natychmiastowe działanie we wszystkich przypadkach oszustw, dzięki systemowi ich wykrywania; obsługa wolumenu przypadków w godzinach szczytu bez wpływu na wykorzystanie pracowników pełnoetatowych ani na osiąganie celów umowy SLA» Ocena przypadków oraz podejmowanie działania (blokowanie lub obserwacja), bez interakcji z operatorem oraz w oparciu o konfigurowalną logikę» Zapewnienie aktualizacji systemu zapisu danych w czasie rzeczywistym w sposób umożliwiający natychmiastowe informowanie wszystkich obszarów banku o możliwym narażeniu na ryzyko» Rozpoznanie równoległej aktywności w zakresie powiązanych kont klientów w celu automatycznego oczyszczania działań o statusie właściwe lub eskalacji w przypadku narażenia wielu kont na skutki oszustwa» Automatyczne wychwytywanie odpowiedzi fałszywie pozytywnych w celu uniknięcia niepotrzebnej interwencji oraz obaw ze strony klienta» Równoważenie stosunku wydatków do poziomu ryzyka poprzez przypisanie agresywnej strategii postępowania do przypadków obarczonych wysokim ryzykiem oraz strategii pasywnej do przypadków o niskim poziomie ryzyka» Wykorzystywanie dodatkowych możliwości zabezpieczania kanałów w celu powstrzymania oszustów przed dokonywaniem samodzielnej weryfikacji działań i nadawania im statusu właściwych» Interakcja z właściwą osobą, za pośrednictwem odpowiedniej wiadomości, właściwego kanału i o właściwym czasie» Uwzględnienie preferencji klienta odnośnie kontaktu lub najlepszych historycznych wyników podejmowanych działań» Aktualizacja w czasie rzeczywistym danych odnośnie poszczególnych przypadków w celu zakończenia generowania alarmów, gdy przypadki są rozwiązywane poprzez kontakt przychodzący, oraz zapewnienie aktualności treści wynikających ze wszystkich interakcji» Wsparcie w zakresie wielu języków oraz produktów i ich marek 12 Strona 6

7 Nasi przykładowi klienci Susan W nagrodę za bardzo stresującą pracę Susan właśnie otrzymała bonus na dużą kwotę; obecnie rozkoszuje się terapią zakupową i wydaje przy tym dużo pieniędzy Alex Alex jest bardzo zakochany w swojej nowej dziewczynie i postanowił kupić jej coś drogiego i błyszczącego Madison Madison jest bardzo zamożną kobietą, która oczekuje, że firma, która wystawiła jej kartę kredytową, zadba o bezpieczeństwo jej konta 13 Jak to działa?» Systemy bankowe wykrywają możliwe oszustwo, śledząc transakcję kartą kredytową i angażując Adeptra Zestandaryzowana integracja z systemem Falcon i innymi systemami wykrywania oszustw TSYS CardGuard RSA evision NICE Actimize AI Risknet SAS ACI PRM 14 Strona 7

8 Jak to działa?» Oceń: Zbudowanie za pomocą Adeptra przypadku łączącego w czasie rzeczywistym dane pochodzące z wielu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł Oceń 15 Jak to działa?» Oceń: Przeszukanie pozostałych aktywnych alarmów oraz historii ostatnich transakcji dokonanych na danym koncie i na innych kontach tego samego klienta Oceń 16 Strona 8

9 Jak to działa?» Oceń: Gromadzenie danych dotyczących preferencji klienta w celu określenia statusu opt-in (wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień) lub aktywacja funkcji Wykrywania Zamiany karty SIM w celu zabezpieczenia danego kanału Oceń 17 Jak to działa?» Zdecyduj: Określenie sposobu postępowania w oparciu o typ rachunku, rodzaj oszustwa, poziom ryzyka i wysokości środków stanowiących przedmiot oszustwa Zdecyduj 18 Strona 9

10 Jak to działa?» Zdecyduj: Z historii transakcji wynika, że Alex dokonywał już w tym sklepie podobnych transakcji w przeszłości (była dziewczyna), więc przypadek ten został rozwiązany automatycznie Zdecyduj 19 Jak to działa?» Zdecyduj: Od czasu naszej ostatniej interakcji z Madison karta SIM jej telefonu komórkowego została zmieniona; strategia postępowania w tym przypadku obejmowała więc pozostawienie Madison wiadomości głosowej umożliwiającej połączenie się z operatorem Zdecyduj 20 Strona 10

11 Jak to działa?» Zdecyduj: Susan aktywnie dokonuje zakupów, ale jej karta została zablokowana z powodu wysokiego ryzyka, więc kolejna transakcja zostanie odrzucona Przypisano ją do strategii natychmiastowego postępowania o wysokim priorytecie Zdecyduj 21 Jak to działa?» Interweniuj: W oparciu o reguły i historię preferencji klienta przypadkowi temu zostaje nadany priorytet natychmiastowego kontaktu, za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów Komunikacja SMS Mobile Direct Interweniuj 22 Strona 11

12 Jak to działa?» Interweniuj: Ograniczenie ze względu na możliwość oszustwa z wykorzystaniem karty Aleksa zostało automatycznie usunięte; może on korzystać ze swojej karty bez ograniczeń Komunikacja SMS Mobile Direct Interweniuj 23 Jak to działa?» Interweniuj: Z Madison skontaktowano się za pośrednictwem jej biurowego numeru telefonu oraz połączono ją z operatorem w celu sprawdzenia, czy jej telefon komórkowy został narażony na ryzyko oszustwa Komunikacja SMS Mobile Direct Interweniuj 24 Strona 12

13 Jak to działa?» Rozwiąż: W ciągu kilkunastu sekund skontaktowano się z Susan, aby sprawdzić, czy jej aktywność jest zamierzona (oszczędzając jej zakłopotania wynikającego z odrzucenia transakcji) Komunikacja SMS Mobile Direct Interweniuj Rozwiąż 25 Jak to działa?» Rozwiąż: Wynik zwrócony do banku w czasie rzeczywistym Komunikacja SMS Mobile Direct Rozwiąż 26 Strona 13

14 FICO Adeptra Fraud Resolution Manager Ryzyko związane z kartami kredytowymi i debetowymi Ryzyko związane z bankowością internetową i telefoniczną Ryzyko oszustwa w przedsiębiorstwie Aktywność podlegając a wykryciu Wykrywanie transakcji będących przedmiotem oszustwa Uwierzytelnianie zakupów internetowych (3D Secure) Podejrzane transakcje internetowe i telefoniczne Zdarzenie masowego narażenia danych Zmiana danych osobowych dotyczących konta Kontakt przychodzący od klienta Moduły weryfikacji Weryfikacja transakcji będącej przedmiotem oszustwa Uwierzytelnianie na wyp.oszustwa typu card-notpresent (niedozw. wykorz. Danych właś. karty) Weryfikacja w zakresie bankowości internetowej i telefonicznej Powiadamianie o masowym narażeniu Weryfikacja niepieniężna Menedżer kontaktów przychodzących Moduły odzyskiwania strat Zapobieganie stratom powstałym w wyniku oszustw Asystent ds. odzyskiwania strat powstałych w wyniku oszustw Kierownik ds. roszczeń o odszkodowani a Dodatkowe możliwości w zakresie przedsiębiorstwa Anonimowe usługi pomiaru odległości telefonu klienta od miejsca transakcji Lista oszustw pod obserwacją Wykrywanie zamiany kart SIM Wykrywanie oszustw związanych z numerem abonenta wywołującego (ANI/CLI) Wykrywanie przekierowywany ch połączeń Uwierzytelnianie woparciu o wiedzę Kierownik ds. preferencji klienta wzakresie komunikacji 27 Komponenty modułu Weryfikacja transakcji będącej przedmiotem oszustwa Poziom integracji Reakcja w czasie rzeczywistym Oceń i zdecyduj Działaj i rozwiąż Reguły postępowania Strategie komunikacji Platforma integracji Segmentacja Język, Komunikacja, Odświeżenie sposobów skrypty kolejność przypadku postępowania i szablony i czas Informacja przychodząca w czasie rzeczywistym Wzbogacenie informacji odnośnie przypadku Eskalacja i ponowne przekierowanie przypadku Preferencje konsumentów odnośnie kontaktu Okna komunikacji www Sektor konsumencki Wychodzące Przychodzące Dodatkowe możliwości Lista oszustw pod obserwacją Usługi pomiaru odległości telefonu klienta od miejsca transakcji Zarządzanie preferencjami Zabezpieczenie kanału ANI Spoof CLI Spoof Lista oszustw pod obserwacją Anonimowe usługi pomiaru odl.tel. kl.od miejsca trans. CCM Customer Communication Manager Detection Wykrywanie zamiany kart SIM Detection KBA Detection 28 Strona 14

15 FICO Adeptra Fraud Resolution Manager Szybkie wykrywanie oszustw oraz zwiększone zaangażowanie klientów Usunięcie luk pomiędzy ryzykiem a oszustwem Połączenie operacji zarządzania ryzykiem z systemami kontaktu z klientem i rozwiązywania przypadków Większa liczba przetworzonych przypadków bez ponoszenia dodatkowych kosztów Dzięki kompleksowemu zautomatyzowaniu przetwarzanie przypadków odbywa się wyjątkowo szybko, bez konieczności zwiększania zasobów Minimalizacja utraconych przychodów Rozwój, począwszy od zbiorczych, systemów kolejkowania, w kierunku możliwości wykonywania działań w czasie rzeczywistym pomoc w zapobieganiu oszustwom Koncentracja na ciężkich przypadkach Automatyzacja pozwala na koncentrację wysiłków specjalistów na pracy związanej z zapobieganiem czasochłonnym i obejmującym duże ilości danych oszustwom, takim jak kręgi oszustów (ang. fraud rings) Zwiększenie zadowolenia klientów Mniejsza liczba odpowiedzi fałszywie pozytywnych oraz preferencje dotyczące kanałów pozwalają zacieśnić więź z klientami 29 FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa DZIĘKUJEMY Poufne. Niniejsza prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla określonego odbiorcy. Nie może być kopiowana ani udostępniana bez wyraźnej zgody Fair Isaac Corporation Fair Isaac Corporation. Strona 15

Inteligentne decyzje i skuteczne działania

Inteligentne decyzje i skuteczne działania FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Inteligentne decyzje i skuteczne działania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami?

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Tomasz Imbiorowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA Dariusz Wojtas, Head of Product Management, IMPAQ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Mobilne zagrożenia Artur Maj, Prevenity Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń smartphone Smartphone w bankowości Zagrożenia dla bankowości Demonstracja

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO.

Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. Wykrywanie przypadków nieuprawnionego użycia karty kredytowej 1 Cele studium przypadku: Wykrywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów. Michał Olczak Obserwatorium.biz Warszawa, 29.10.2015

Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów. Michał Olczak Obserwatorium.biz Warszawa, 29.10.2015 Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów Michał Olczak Obserwatorium.biz Warszawa, 29.10.2015 O mnie Michał Olczak, Członek zarządu, CTO absolwent Politechniki Poznańskiej,

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Makowski Radca GIODO

Paweł Makowski Radca GIODO Organ Nadzorczy 2.0 GIODO wobez wyzwań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Paweł Makowski Radca GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH

P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 69/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH 1 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Państwa danych osobowych i firmowych przez Dell Bank International d.a.c.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych i firmowych przez Dell Bank International d.a.c. Wykorzystanie Państwa danych osobowych i firmowych przez Dell Bank International d.a.c. Punkt A: Agencje Informacji Kredytowej oraz Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym 1. Co to jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel

Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel Jacek Kinecki Dyrektor Sprzedaży - Ecommerce - Przelewy24 PŁATNOŚCI DOSTOSOWANE DO KLIENTA Wygodne płatności:

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Opis Obecnie w naszym kraju istnieje na rynku ogromna ilość różnego rodzaju instytucji finansowych oferujących klientom instytucjonalnym jak i osobom fizycznym szeroką

Bardziej szczegółowo

Leszno 14.03.2013. Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT?

Leszno 14.03.2013. Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT? Leszno 14.03.2013 Jakie są i będą oczekiwania biznesu wobec IT? Banki stoją w obliczu zmian Uwarunkowania ekonomiczne Regulacje prawne Trendy społeczne Nowe technologie Dzisiaj otoczenie oczekuje innego

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE IS THE KING

EXPERIENCE IS THE KING EXPERIENCE IS THE KING ANALITYKA CUSTOMER JOURNEY W AKCJI MARKETING PROGRESS, 13.10.2016 DOŚWIADCZENIE TECHNOLOGIA 38 lat na świecie, 22 lata w Polsce Wydajny silnik przetwarzania danych i analityki Pełna

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

paysafecard: bezpieczne płatności online

paysafecard: bezpieczne płatności online paysafecard: bezpieczne płatności online Bezpieczeństwo w Internecie jest ważnym tematem zarówno dla użytkowników, jak i dla paysafecard. Doniesienia prasowe o oszustwach niepokoją wielu klientów. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

wyzwaniem dla integratora danych

wyzwaniem dla integratora danych Wzrost wymagań użytkowników w systemu wyzwaniem dla integratora danych Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 7 października 2009 r. Aktualności Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium. 4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.biz Wyzwania Banki Wyzwania Niskie stopy % Niski IF Rekomendacja U Social

Bardziej szczegółowo

MODEL BIZNESOWY BANKU NA PRZYKŁADZIE KDBS BANK

MODEL BIZNESOWY BANKU NA PRZYKŁADZIE KDBS BANK MODEL BIZNESOWY BANKU NA PRZYKŁADZIE KDBS BANK CEL STRATEGICZNY BYĆ LOKALNĄ INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ NATURALNEGO WYBORU DEFINICJA MODELU BIZNESOWEGO Najbardziej ogólnie mówiąc model biznesowy opisuje w jaki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. 1 płatności internetowe szybkie i bezpieczne Transakcje w Internecie to sposób na szybkie i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

z wyszczególnieniem usług automatyzacji procesów mgr inż. Adam Smółkowski mgr inż. Marcin Wójciuk Aspartus (Grupa ProService FINTECO)

z wyszczególnieniem usług automatyzacji procesów mgr inż. Adam Smółkowski mgr inż. Marcin Wójciuk Aspartus (Grupa ProService FINTECO) Przewidywane kierunki outsourcingu w ubezpieczeniach z wyszczególnieniem usług automatyzacji procesów mgr inż. Adam Smółkowski mgr inż. Marcin Wójciuk Aspartus (Grupa ProService FINTECO) Outsourcing definicja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1 Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet Wersja nr 1 Technologia HCE Host Card Emulation Technologia HCE (Host Card Emulation) to najnowszy kierunek w płatnościach mobilnych. Zaletą tej technologii jest

Bardziej szczegółowo

NEC & CONNECTIA - siła w perfekcji

NEC & CONNECTIA - siła w perfekcji NEC & CONNECTIA - siła w perfekcji W dzisiejszym świecie jednym z podstawowych wyznaczników jakości jest doskonała komunikacja. Definiujemy ją przez wygodne, nowoczesne, bezpieczne i niezawodne kanały

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz Symantec Enterprise Security Andrzej Kontkiewicz Typowe pytania o bezpieczeństwo Jak... 2 Cztery kroki do bezpieczeństwa Jak chronić informację, gdy informację, obrzeże Jak stanowią to ludzie chronić sieci?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego

Projekt badawczy. Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego Projekt badawczy Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego Warszawa, 27.10.2016 r. Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy J O A N N A M O R O Z PAW E Ł K O N I E C Z N Y AGENDA I. Charakterystyka Banku II. Wdrożenie systemu ADONIS III.Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w BS Trzebnica

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Getin Mobile

Aplikacja Getin Mobile Aplikacja Getin Mobile Getin Mobile to nowoczesna aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do niezbędnych funkcjonalności Twojej bankowości za pomocą telefonu. Dzięki aplikacji z łatwością sprawdzisz saldo

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY.

CASE STUDY. CASE STUDY SPIS TREŚCI #1 KLIENT 3 #2 WYZWANIE 4 #3 NASZA ROLA 5 #4 ROZWIĄZANIE 6 #5 CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY? 7 #6 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 8 2 KLIENT Śląska Sieć Metropolitalna to pierwszy w Polsce samorządowy

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r.

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r. Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP Związek Banków Polskich oferuje i rozwija następujące Systemy Wczesnego Ostrzegania: - AKCEPTANCI, - BANKOWY REJESTR, - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, - POJAZDY, - POSIADACZE,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Integracji. Moduł płatności Skrill dla Przelewy24

Przewodnik po Integracji. Moduł płatności Skrill dla Przelewy24 Przewodnik po Integracji Moduł płatności Skrill dla Przelewy24 1. W celu uruchomienia możliwości przyjmowania płatności kartami, Skrill musi zapoznać się z towarami/usługami oferowanymi w sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Bank innowacyjny w erze cyfrowej

Bank innowacyjny w erze cyfrowej Bank innowacyjny w erze cyfrowej Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego Grzegorz Kuliszewski 09 czerwca 2017 Horyzonty Bankowości Transformacja poprzez ewolucję i tworzenie nowych modeli biznesowych Możliwości

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowa Konferencja. Przestępczośćubezpieczeniowa. Szczecin, 11-12 marca 2010 r.

XIII Międzynarodowa Konferencja. Przestępczośćubezpieczeniowa. Szczecin, 11-12 marca 2010 r. Polska Izba Ubezpieczeń- Jacek Jurzyk Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy Radca prawny Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przestępczości w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: Polityki Zarządzania Ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Nagradzanie pożądanych zachowań biznesowych w handlu detalicznym

Nagradzanie pożądanych zachowań biznesowych w handlu detalicznym Nagradzanie pożądanych zachowań biznesowych w handlu detalicznym 7 Poland & CEE Customer Loyalty Summit 20-22 kwietnia 2016 r. Kraków Dawid Ledziński Head of Business Development Agenda 1 Organizacja handlu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Zapłać telefonem za zakupy i za rachunki

Zapłać telefonem za zakupy i za rachunki Zapłać telefonem za zakupy i za rachunki NFC (Near Field Communication) oznacza płatności zbliżeniowe, dokonywane telefonem komórkowym z usługą MyWallet. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz nosić przy sobie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Załącznik do Uchwały Nr 52/05/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 19.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 08/09/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 30.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. RYZYKA RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. RYZYKA RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 57/2015 REGULAMIN KOMITETU DS. RYZYKA RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 57/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Stan

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo