STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH"

Transkrypt

1 1/42 KSIĘG JKOŚCI Księga została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Egzemplarz Nr

2 2/42 Spis treści: 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO PREZENTCJ STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH TERMINY I DEFINICJE SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ WYMGNI OGÓLNE WYMGNI DOTYCZĄCE DOKUMENTCJI Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami i zapisami ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW ZNGŻOWNIE KIEROWNICTW ORIENTCJ N KLIENT POLITYK JKOŚCI PLNOWNIE Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością ODPOWIEDZILNOŚĆ, UPRWNIENI I KOMUNIKCJ Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna PRZEGLĄD ZRZĄDZNI Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ZRZĄDZENIE ZSOBMI ZPEWNIENIE ZSOBÓW ZSOBY LUDZKIE Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość, szkolenia... 29

3 3/ INFRSTRUKTUR ŚRODOWISKO PRCY RELIZCJ USŁUG PLNOWNIE RELIZCJI USŁUG PROCESY ZWIĄZNE Z KLIENTEM Określenie wymagań dotyczących produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Komunikacja z Klientem PROJEKTOWNIE I ROZWÓJ ZKUPY PRODUKCJ I DOSTRCZENIE USŁUGI Nadzorowanie produkcji i dostarczenia sługi Walidacja produkcji i dostarczenia usługi Identyfikacja i identyfikalność Własność klienta Zabezpieczanie produktu NDZOROWNIE WYPOSŻENI DO MONITOROWNI I POMIRÓW POMIRY, NLIZ I DOSKONLENIE POSTNOWIENI OGÓLNE MONITOROWNIE I POMIRY Zadowolenie klienta udit wewnętrzny Monitorowanie i pomiar procesów Monitorowanie i pomiary produktu NDZÓR ND PRODUKTEM NIEZGODNYM NLIZ DNYCH DOSKONLENIE Ciągłe doskonalenie Działania korygujące i zapobiegawcze WYKZY PROCEDUR... 42

4 4/42 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1308 km 2. Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku. Powiat znajduje się na międzynarodowym tranzytowym szlaku drogowym Skandynawia Europa Południowa (w przyszłości Via Baltica). Suwałki od Warszawy dzieli odległość ok. 300 km, natomiast od Białegostoku stolicy województwa 120 km. Powiat suwalski zamieszkuje 35,6 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km 2 zamieszkuje średnio 27 osób. Obszar powiatu suwalskiego wyróżnia się w sposób istotny od pozostałej części województwa. Na jego odrębność składa się m.in. niezwykła różnorodność krajobrazu, właściwości klimatu i świata przyrody, historia osadnictwa i rozwój gospodarczy, a nawet skład etniczny i narodowościowy mieszkańców. Pod względem geograficznym Suwalszczyzna stanowi fragment Pojezierza Litewskiego, natomiast klimatycznie znajduje się ona pod przeważającym wpływem arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten należy do najzimniejszych obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się polski biegun zimna. Zimy są tutaj długie i mroźne (nawet dwukrotnie dłuższe niż na zachodzie Polski) a lato najczęściej bywa krótkie i upalne. W ciągu roku odczujemy silne kontrasty klimatyczne. Ekstremalne temperatury zanotowane na tym terenie to +36 o C i -38 o C. Za odrębnością klimatyczną idzie również i odrębność florystyczna. Wiele jest tu rzadkich roślin borealnych i reliktów polodowcowych, występują tu też rośliny górskie.

5 5/42 Duża naturalność środowiska przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego. Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od ok. 120 m n.p.m. na południu, do ok. 300 m n.p.m. na północy powiatu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu. Klejnotami przyrodniczymi są zbiorniki wodne, począwszy od urokliwych źródełek poprzez strumienie rzek, w tym trzech herbowych rzek Powiatu: Czarna Hańcza, Rospuda atrakcyjne szlaki kajakowe i posiadająca tu swoje źródliska Szeszupa, skończywszy na jeziorach. Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior o powierzchni powyżej 1 hektara, o łącznej powierzchni hektarów. Największym jest jezioro Wigry (2098,66 ha), najgłębszym, a zarazem najczystszym, jest natomiast jezioro Hańcza (108,5 m głębokości). Różnorodny świat zwierząt i roślin, czyste powietrze, wody i lasy, rozmaitość krajobrazów ta piękna wizytówka dzisiejszej Suwalszczyzny chroniona jest przez Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony. Wigierski Park Narodowy ma swoje granice w południowo - wschodniej części powiatu. Cenne przyrodniczo i krajobrazowo jez. Wigry oraz obiekt dziedzictwa narodowego - pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach to Suwalski Park Krajobrazowy zajmuje centralną część powiatu. Jest to park krajobrazowy najstarszy w kraju, wyróżnia go polodowcowa rzeźba terenu: morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina rzeczna, ponad 20 jezior o zróżnicowanej powierzchni, wśród których jest jez. Hańcza najgłębsze w Polsce. ktywnemu wypoczynkowi na ziemi suwalskiej służą szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe, konne), które prowadzą po najpiękniejszych okolicach. O każdej porze roku turysta znajdzie na Suwalszczyźnie wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Zimą, pokryta śniegiem sieć szlaków turystycznych doskonale nadaje się do uprawiania narciarstwa nizinnego (biegowego).

6 6/42 Szczególnie atrakcyjnym sposobem aktywnego wypoczynku w powiecie suwalskim jest spływ szlakiem rzeki Rospudy, który należy do najbardziej interesujących w tej części Polski. Rospuda ma bardzo urozmaicony charakter - od prawie górskiego o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem, do nizinnego o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarami. Jest to szlak o długości 68 km. Jego przepłynięcie zajmuje około pięciu dni. Sercem szlaku rzeką Rospudą jest Dowspuda - mała miejscowość pomiędzy ugustowem i Raczkami, w której znajdują się ruiny dawnego neogotyckiego pałacu polskiego patrioty i reformatora hr. gen. Ludwika Michała Paca. Z dziewiętnastowiecznej perły architektury pozostał imponujący portyk, wieża narożna zwana Bocianią, budynek kordegardy, służący dziś jako obiekt noclegowy, a także ryzalit i mury zachodnie otoczone starym parkiem z pięknymi alejami lipowo - grabowymi i malowniczymi stawami. Historię Dowspudy, a szczególnie parku i pałacu, można poznać na ścieżce poznawczej pn. Park w Dowspudzie natura i historia. Teren powiatu suwalskiego położony jest w obszarze Zielonych Płuc Polski i Europy. Walory przyrodnicze tego obszaru wynoszą go do rangi jednego z najciekawszych pod względem turystycznym regionów Polski. Rolnictwo Powiat suwalski jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Dowodzi tego struktura użytkowania gruntów w powiecie, która kształtuje się następująco: użytki rolne 70%, lasy 17%, wody 8%, pozostałe 8 % Obszar powiatu charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. groklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotnie utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo trudnych warunków dla rolnictwa, aż 79% ogólnej powierzchni powiatu zajmują indywidualne gospodarstwa rolne.

7 7/42 W granicach powiatu jest ok. 5,5 tysiąca gospodarstw, przy czym średnia ich wielkość wynosi 15,7 ha. Użytkowane grunty w indywidualnych gospodarstwach rolnych stanowią ogólną powierzchnię ha, z czego użytki rolne wynoszą ha. Znaczną część użytków rolnych stanowią grunty orne, bo aż ha, pozostałe to pastwiska ( ha), łąki (8.274 ha) i sady (368 ha). Głównymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawy na potrzeby produkcji zwierzęcej w tym pasz zielonych oraz uprawy zbóż i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej ( sztuk) i bydła mlecznego ( sztuk). Duży areał użytków rolnych w tym trwałych użytków zielonych, stał się podstawą przodującej w skali kraju pozycji powiatu w hodowli bydła mlecznego. Przemysł Rolniczy charakter powiatu jako producenta surowców dla przemysłu rolnospożywczego przypisuje decydującą rolę tej gałęzi przemysłu wśród innych działów gospodarki. Przetwórstwo rolno-spożywcze bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą. Większość zakładów przemysłowych zlokalizowana jest w Suwałkach, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na rynku regionalnym funkcjonują liczące się zakłady przetwarzające mleko. Na terenie powiatu suwalskiego przetwórstwem mleka zajmuje się Spółdzielnia Mleczarska ROSPUD w Filipowie, skupująca około 13 mln litrów mleka rocznie z powiatów suwalskiego i gołdapskiego. Specjalizuje się w produkcji wyrobów tradycyjnych. Pomimo tego, że SM Rospuda jest najmniejszą w województwie podlaskim, jej sery

8 8/42 twarde i masło cieszą się dużym uznaniem i były wielokrotnie nagradzane m.in. Podlaską Marką Roku Większym, wiodącym odbiorcą mleka z Suwalszczyzny jest Spółdzielnia Mleczarska SUDOWI w Suwałkach, odbierająca od lokalnych dostawców ogółem 51, 876 mln litrów mleka, rolnicy z powiatu suwalskiego dostarczają 72,5% ogólnego skupu Spółdzielni. SM SUDOWI znajduje się na liście 56 zakładów mleczarskich w Polsce z prawem segregacji mleka oraz możliwością sprzedaży swoich wyrobów na rynki unijne. Wszystkie wyroby "SUDOWII" są wyróżnione znakiem promocyjnym "ZIELONE PŁUC POLSKI". W powiecie suwalskim, działają niewielkie ubojnie współpracujące z lokalnymi hodowcami, które prowadzą dystrybucję swoich wyrobów nawet na terenie całego kraju. Są to: Zakład Rzeźniczy LIG w Jeleniewie, PPHU STN Rzeźnia w Poddubówku, Rzeźnia GUB w Poddubówku Spółka Jawna. Największym odbiorcą surowca na rynku regionalnym są zakłady mięsne, głównie ZM MZURY w Ełku. Istotną rolę w przetwórstwie rolno spożywczym pełni "nimex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o. w Suwałkach pozyskujący kurczęta i gęsi od 16 dostawców z terenu powiatu suwalskiego, współpracujący z trzema wylęgarniami lokalnymi. Zakład należy do światowej czołówki w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności najwyższej jakości i jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży drobiarskiej w Polsce. Silną gałęzią gospodarki na Suwalszczyźnie jest również sektor drzewny głównie tartaczny i meblarski. Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonuje przemysł wydobywczy, głównie kruszyw naturalnych. Udokumentowano występowanie 47 złóż kopalin naturalnych o zasobności 530 mln ton, które są eksploatowane przez kilka zakładów wydobywczych.

9 9/42 Powiat suwalski jest obszarem o potencjalnie korzystnych warunkach rozwoju energetyki wiatrowej. Polodowcowe wzgórza i rozległe przestrzenie sprzyjają osiąganiu dużych prędkości wiatru (średnia roczna 6-7 m/s). Samorząd Powiatu posiada studium wykonalności budowy 4 farm wiatrowych o łącznej mocy 54 MW (ponad 30 elektrowni). Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe a przede wszystkim przyrodnicze - 46% powierzchni powiatu stanowią obszary chronione, wskazują, że szansą i przyszłością regionu jest rozwój zrównoważony a zwłaszcza turystyka. Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa Suwałki tel. ( ) , fax. ( ) Statut Starostwa Powiatowego w Suwałkach został przyjęty uchwałą Nr XLVI/274/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2006 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest jednostką budżetową i wykonuje określone ustawami: 1) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, 2) zadania z zakresu administracji rządowej, 3) zadania powierzone w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej, 4) zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu,

10 B 10/42 SCHEMT STRUKTURY ORGNIZCYJNEJ STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH STROST WICESTROST SKRBNIK POWITU WYDZIŁ Finansowo - Budżetowy SEKRETRZ POWITU WYDZIŁ Organizacyjny GEODET POWITOWY WYDZIŁ Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami WYDZIŁ rchitektury i Budownictwa udytor wewnętrzny WYDZIŁ Programowania, Inwestycji i Rozwoju BIURO RDY POWITU BIURO OBSŁUGI KLIENT WYDZIŁ Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa WYDZIŁ Komunikacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Rzecznik Konsumentów BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI w Budzisku Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i kultury fizycznej Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Radców Prawnych

11 11/42 3.TERMINY I DEFINICJE W Księdze Jakości ustanowionej dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach użyto niżej wymienionych terminów i definicji. Ze względów praktycznych poniższy słowniczek został ułożony w układzie alfabetycznym: udit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. uditor - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. Cele dotyczące jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Ciągłe doskonalenie powtarzające sie działania mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. ISO - skrót: International Organization For Standardization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Infrastruktura - system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji. Jakość - stopień w jakim zbiór nierozłącznych właściwości spełnia wymagania klienta. Kierownictwo - osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują; w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest to Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Klient - organizacja lub osoba, która otrzymuje produkt (inwestor, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, mieszkaniec powiatu, turysta itp.). Księga Jakości - dokument, w którym określono system zarządzania jakością Starostwa. Niezgodność niespełnienie określonych wymagań. Organizacja - grupa ludzi i infrastruktura z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań, w Księdze Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - Pełnomocnik ds. SZJ - przedstawiciel Starosty odpowiedzialny za sprawy związane z utrzymaniem skuteczności systemu zarządzania jakością. Procedura - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu.

12 12/42 Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Produkt usługa - wynik procesu; w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest to decyzja administracyjna, zaświadczenie, zarządzenie, postanowienie, umowa cywilnoprawna, informacja itp. System Zarządzania Jakością (SZJ) - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Środowisko pracy - warunki w jakich praca jest wykonywana. Zapis - dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań jakości.

13 13/42 4. SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ 4.1 WYMGNI OGÓLNE W celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych Starostwo Powiatowe w Suwałkach już w 2008 r. podejmowało starania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO W maju 2009 roku Starosta Suwalski podjął decyzję o uczestnictwie w projekcie ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej i wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 9001:2009. by wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Zarządzania Jakością Starosta sformułował Politykę Jakości dla Starostwa, w której wyznacza cele strategiczne, wprowadza ją do stosowania oraz nadzoruje jej realizację. System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Starostwa wyłączając sprawy: księgowości, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, obronności kraju. Starostwo Powiatowe w Suwałkach nie zleca wykonywania procesów (zadań) na zewnątrz tj. do wykonywania osobom, jednostkom, organizacjom zewnętrznym. Z Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach z uwagi na specyfikę działania wyłączono następujące wymagania normy: 1) projektowanie produktu ( pkt 7.3 normy ), 2) zakupy (pkt 7.4 normy), 3) walidacja procesów ( pkt normy ), 4) nadzorowanie wyposażenia do pomiarów ( pkt 7.6 normy ). Wymienione wyłączenia nie mają żadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Starostwa Powiatowego w Suwałkach w zakresie dostarczania klientowi wymaganego produktu.

14 14/42 Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w odpowiednich rozdziałach Księgi Jakości: 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.6. W działalności Starostwa Powiatowego w Suwałkach wyodrębniono 3 główne procesy realizacji zadań: PROCESY WSPOMGJĄCE I - Zarządzanie zasobami ludzkimi II - Zarządzanie infrastrukturą III Nadzorowanie dokumentacji i zapisów PROCESY OPERCYJNE IV - Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń V Udostępnianie informacji publicznej VI - Zawieranie umów cywilno - prawnych VII Rozpatrywanie skarg i wniosków VIII Opracowywanie planów wieloletnich i operacyjnych IX Opracowywanie aktów wewnętrznych PROCESY DOSKONLĄCE X Monitorowanie i pomiary XI Ciągłe doskonalenie Sekwencję wymienionych procesów i ich wzajemne oddziaływanie obrazuje "MP PROCESÓW W STROSTWIE POWITOWYM W SUWŁKCH". Wszystkie zidentyfikowane procesy mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

15 15/42 I. Proces Zarządzania zasobami ludzkimi to głównie: - zapewnianie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, - gromadzenie akt osobowych, - kontrola i dyscyplina pracy. II. W ramach procesu Zarządzania infrastrukturą realizowane są działania związane z: - techniczną obsługą Starostwa, - wyposażeniem stanowisk pracy oraz zapewnienie odpowiednich zasobów lokalowych. III. Proces Nadzorowania dokumentacji i zapisów określa działania związane z: - tworzeniem i akceptacją dokumentów, - rozpowszechnianiem dokumentów, - wprowadzaniem zmian do dokumentów, - przechowywaniem dokumentów. IV. Proces Wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń określa działania związane z postępowaniem administracyjnym występującym we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa. V. Proces Udostępniania informacji publicznej określa działania związane z ustanowieniem zasad gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji publicznej przez pracowników Starostwa i ich przestrzeganie. VI. W ramach procesu Zawierania umów cywilno - prawnych realizowane są działania związane z: - gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu i nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, - powierzaniem zadań publicznych Powiatu organizacjom pozarządowym oraz współorganizacja zadań z innymi podmiotami.

16 16/42 VII. Proces Rozpatrywania skarg i wniosków określa działania związane z ustanowieniem zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Najwyższe Kierownictwo i pracowników Starostwa oraz ich przestrzeganie. VIII. Proces Opracowywania planów wieloletnich i operacyjnych określa działania związane z: - opracowywaniem strategii rozwoju Powiatu, - opracowywaniem budżetu Powiatu, - opracowywaniem programów i planów rocznych oraz wieloletnich. IX. Procesy: Monitorowanie i Pomiary oraz Ciągłe Doskonalenie są określone w dalszych punktach niniejszej Księgi Jakości oraz w procedurach systemowych i służą ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.

17 WYMGNI SYSTEMU ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ WYMGNI KLIENT WYMGNI PRWNE USŁUG DL KLIENT MP PROCESÓW W STROSTWIE POWITOWYM W SUWŁKCH Po PROCESY OPERCYJNE i Pw PROCESY WSPOMGJĄCE ZRZĄDZNIE ZSOBMI LUDZKIMI IV V WYDWNIE DECYZJI DMINISTRCYJNYCH, POSTNOWIEŃ I ZŚWIDCZEŃ UDOSTĘPNINIE INFORMCJI PUBLICZNEJ ii ZRZĄDZNIE INFERSTRUKTURĄ VI ZWIERNIE UMÓW CYWILNO - PRWNYCH iii NDZOROWNIE DOKUMENTCJI I ZPISÓW VII ROZPTRYWNIE SKRG I WNIOSKÓW VIII OPRCOWYWNIE PLNÓW WIELOLETNICH I OPERCYJNYCH IX OPRCOWYWNIE KTÓW WEWNĘTRZNYCH Pd PROCESY DOSKONLĄCE X MONITOROWNIE I POMIRY XI CIĄGŁE DOSKONLENIE

18 17/ WYMGNI DOTYCZĄCE DOKUMENTCJI Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach obejmuje: 1) politykę jakości, cele jakości, 2) księgę jakości, 3) udokumentowane procedury, 4) instrukcje, regulaminy, wytyczne, 5) formularze oraz wszelkie druki zawierające informacje niezbędne do realizacji procesów, 6) zapisy. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością poddawana jest nadzorowi zgodnie z zapisami ustalonej i wdrożonej Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami - PS-01. Strukturę i hierarchię dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach przedstawia poniższy rysunek: Księga Jakości procedury dokumenty dot. procesów Instrukcje, regulaminy, wytyczne

19 18/42 Starostwo, jako urząd administracji publicznej, jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do zapewnienia Staroście i organom Powiatu pomocy w wykonywaniu ustawowych zadań i określonych kompetencji. Strukturę i organizację oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Suwałkach określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Radę Powiatu. Organizację i porządek w procesie pracy określa Regulamin Pracy wydany zarządzeniem Starosty Suwalskiego. Zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa wraz z wykazem aktów prawnych, wytycznych, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych opracowują, aktualizują i nadzorują kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za ich realizację Księga Jakości Księga Jakości dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością opisującym zaprojektowany i wdrożony SZJ w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. W Księdze Jakości zawarto: 1) politykę jakości, 2) zakres systemu w odniesieniu do wymagań normy i wyłączenia, 3) odpowiedzialność i uprawnienia osób uczestniczących w Systemie. Księga Jakości opracowana została przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Jest on odpowiedzialny za zgodność treści Księgi z wymaganiami normy, wdrożenie jej postanowień do praktyki, monitorowanie przydatności oraz doskonalenie.

20 B 19/ Nadzór nad dokumentami i zapisami Dokumenty i zapisy powstające w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach są nadzorowane zgodnie z Procedurą nadzoru nad dokumentami i zapisami PS-01. Procedura określa zasady: tworzenia i zatwierdzania dokumentów, przegląd dokumentów i ich aktualizację, wprowadzania zmian i ich dystrybucję. Dokumentacja objęta Systemem Zarządzania Jakością zapewnia konsekwentną realizację procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom procesu. W celu dostarczenia obiektywnych dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działań Systemu Zarządzania Jakością są tworzone i przechowywane zapisy. W procedurze PS-01 określono sposób powstawania, identyfikowania, przechowywania, zabezpieczenia, wyszukiwania zapisów oraz dysponowania nimi. W procedurze określono osoby odpowiedzialne za sporządzanie zapisów, formę zapisów. Opracowana procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami zgodna jest z obowiązującym w Starostwie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Bezpośredni nadzór nad dokumentami i zapisami sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 5. ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW 5.1 ZNGŻOWNIE KIEROWNICTW Starosta Suwalski w celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych zdecydował o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnieniu sprawnego wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Starosta bierze odpowiedzialność za realizację postanowień Polityki Jakości. Zaangażowanie przejawia się poprzez:

21 20/42 - ustanowienie polityki jakości, - wyznaczenie pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, - ustanowienie mierzalnych celów dotyczących jakości, - zapewnienie dostępnych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Starostwa i funkcjonowania SZJ, - przeprowadzanie corocznych przeglądów zarządzania. Najwyższe Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Suwałkach stanowią: - Starosta, - Wicestarosta, - Sekretarz Powiatu, - Skarbnik Powiatu. Najwyższe Kierownictwo zaangażowane jest w rozwijanie i stałe doskonale Systemu Zarządzania Jakością. 5.2 ORIENTCJ N KLIENT Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest organizacją świadczącą usługi w zakresie administracji publicznej. Najwyższe Kierownictwo dąży do jak najlepszego zapewnienia, że wymagania klientów są i będą odpowiednio określone i spełniane. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach wiedzą, że opinia o Starostwie budowana jest poprzez codzienny kontakt pracownika z klientem, poprzez satysfakcję mieszkańców Powiatu. Starosta wraz z pracownikami dąży do stworzenia urzędu przyjaznego klientom. Klientami Starostwa Powiatowego w Suwałkach są: - społeczeństwo Powiatu Suwalskiego jako zbiorowość lokalna, - indywidualni mieszkańcy Powiatu Suwalskiego, - osoby spoza terenu Powiatu korzystające z usług Starostwa, - odwiedzający i przejeżdżający przez Powiat Suwalski, - jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, - podmioty gospodarcze, instytucje kultury, placówki oświatowe, - organizacje społeczne, stowarzyszenia.

22 21/42 Orientacja na klienta znajduje odzwierciedlenie w: - organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach, - komunikacji z klientem, w tym przekazywanie informacji o świadczonych usługach, - określeniu wymagań dotyczących produktów i usług świadczonych przez Starostwo w tym wymagań klienta, - badaniu satysfakcji klientów Starostwa, - realizacji zadań, programów i strategii uwzględniających potrzeby i postulaty mieszkańców Powiatu. Klient w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest obsługiwany z najwyższa starannością, fachowością i bez zbędnej zwłoki. 5.3 POLITYK JKOŚCI W dniu 20 lipca 2009 r. Starosta Suwalski zarządzeniem Nr 27/09 ustanowił Politykę Jakości Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Ustanowiona Polityka Jakości wyróżnia się następującymi cechami: - zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań i do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, - jest rozpowszechniana w Starostwie i rozumiana przez pracowników, - jest poddawana rocznym przeglądom i oceniana pod względem jej przydatności, - jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. POLITYK JKOŚCI STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH Realizując ustawowe zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Suwalskiego, wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach starają się stworzyć dogodne warunki i przyjazny klimat celem realizacji tych zadań. Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w

23 22/42 Suwałkach jest zapewnienie profesjonalnej obsługi mieszkańców Powiatu Suwalskiego i klientów Starostwa, która będzie realizowana w oparciu o następujące zasady: 1. Umacnianie roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną. 2. Możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym. 3. Doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klienta. 4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w zakresie realizacji usług na rzecz klienta, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości o służebnej roli Starostwa. 5. Partnerskie nawiązanie relacji z klientem z zachowaniem służebnej roli Starostwa Powiatowego w Suwałkach wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej. 6. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji między klientem a Starostwem Powiatowym w Suwałkach oraz stałe uwzględnianie w pracy Starostwa oczekiwań i wniosków klientów. 7. Efektywne zarządzanie personelem. 8. Otwarta polityka informacyjna oparta na wykorzystaniu systemów informatycznych, 9. Prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowania obszarów do poprawy i stałego doskonalenia. Starosta i pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach zobowiązują się do: - wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, - doskonalenia jakości usług świadczonych przez Starostwo i dostosowanie ich do wymagań klientów. ktualność Polityki Jakości poddawana jest przez Starostę corocznym przeglądom i ocenieniu pod względem przydatności.

24 23/ PLNOWNIE Cele dotyczące jakości Starosta zapewnia ustanowienie celów jakości w Starostwie. W Polityce Jakości Starosta określa misję Starostwa i cele strategiczne, które są podstawą opracowania celów operacyjnych na dany rok kalendarzowy. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych opracowują mierzalne zadania, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów operacyjnych. Przedstawiają propozycje Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością, który przygotowuje zbiorcze zestawienie i przedkłada Staroście do akceptacji. Po akceptacji Starosty, Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za zapoznanie podległych pracowników z zadaniami, za monitorowanie ich realizacji i przygotowanie informacji z ich wykonania na przegląd Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością opracowuje zbiorczą informację z realizacji celów operacyjnych i przedkłada pod ocenę na przeglądzie Najwyższego Kierownictwa Planowanie systemu zarządzania jakością Starosta Suwalski w maju 2009 roku wyraził wolę przystąpienia do programu i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Powołał Pełnomocnika ds. SZJ oraz wyznaczył zespół pilotowy. Powołał auditorów wewnętrznych. Pracownicy Starostwa, Pełnomocnik, auditorzy, jak również Najwyższe Kierownictwo uczestniczyło w szkoleniach oraz spotkaniach w zakresie wdrażania Systemu. Niezbędne ustalenia pisemne dotyczące planowania Systemu Zarządzania Jakością wymagane normą zostały zawarte w Księdze Jakości i procedurach. Ta forma jest wystarczająca do spełnienia wymagań normy i osiągnięcia celów jakości. Starosta zapewnia, że podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie zachowana jest jego integralność.

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo