STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH"

Transkrypt

1 1/42 KSIĘG JKOŚCI Księga została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Egzemplarz Nr

2 2/42 Spis treści: 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO PREZENTCJ STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH TERMINY I DEFINICJE SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ WYMGNI OGÓLNE WYMGNI DOTYCZĄCE DOKUMENTCJI Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami i zapisami ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW ZNGŻOWNIE KIEROWNICTW ORIENTCJ N KLIENT POLITYK JKOŚCI PLNOWNIE Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością ODPOWIEDZILNOŚĆ, UPRWNIENI I KOMUNIKCJ Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna PRZEGLĄD ZRZĄDZNI Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ZRZĄDZENIE ZSOBMI ZPEWNIENIE ZSOBÓW ZSOBY LUDZKIE Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość, szkolenia... 29

3 3/ INFRSTRUKTUR ŚRODOWISKO PRCY RELIZCJ USŁUG PLNOWNIE RELIZCJI USŁUG PROCESY ZWIĄZNE Z KLIENTEM Określenie wymagań dotyczących produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Komunikacja z Klientem PROJEKTOWNIE I ROZWÓJ ZKUPY PRODUKCJ I DOSTRCZENIE USŁUGI Nadzorowanie produkcji i dostarczenia sługi Walidacja produkcji i dostarczenia usługi Identyfikacja i identyfikalność Własność klienta Zabezpieczanie produktu NDZOROWNIE WYPOSŻENI DO MONITOROWNI I POMIRÓW POMIRY, NLIZ I DOSKONLENIE POSTNOWIENI OGÓLNE MONITOROWNIE I POMIRY Zadowolenie klienta udit wewnętrzny Monitorowanie i pomiar procesów Monitorowanie i pomiary produktu NDZÓR ND PRODUKTEM NIEZGODNYM NLIZ DNYCH DOSKONLENIE Ciągłe doskonalenie Działania korygujące i zapobiegawcze WYKZY PROCEDUR... 42

4 4/42 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1308 km 2. Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku. Powiat znajduje się na międzynarodowym tranzytowym szlaku drogowym Skandynawia Europa Południowa (w przyszłości Via Baltica). Suwałki od Warszawy dzieli odległość ok. 300 km, natomiast od Białegostoku stolicy województwa 120 km. Powiat suwalski zamieszkuje 35,6 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km 2 zamieszkuje średnio 27 osób. Obszar powiatu suwalskiego wyróżnia się w sposób istotny od pozostałej części województwa. Na jego odrębność składa się m.in. niezwykła różnorodność krajobrazu, właściwości klimatu i świata przyrody, historia osadnictwa i rozwój gospodarczy, a nawet skład etniczny i narodowościowy mieszkańców. Pod względem geograficznym Suwalszczyzna stanowi fragment Pojezierza Litewskiego, natomiast klimatycznie znajduje się ona pod przeważającym wpływem arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten należy do najzimniejszych obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się polski biegun zimna. Zimy są tutaj długie i mroźne (nawet dwukrotnie dłuższe niż na zachodzie Polski) a lato najczęściej bywa krótkie i upalne. W ciągu roku odczujemy silne kontrasty klimatyczne. Ekstremalne temperatury zanotowane na tym terenie to +36 o C i -38 o C. Za odrębnością klimatyczną idzie również i odrębność florystyczna. Wiele jest tu rzadkich roślin borealnych i reliktów polodowcowych, występują tu też rośliny górskie.

5 5/42 Duża naturalność środowiska przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego. Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od ok. 120 m n.p.m. na południu, do ok. 300 m n.p.m. na północy powiatu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu. Klejnotami przyrodniczymi są zbiorniki wodne, począwszy od urokliwych źródełek poprzez strumienie rzek, w tym trzech herbowych rzek Powiatu: Czarna Hańcza, Rospuda atrakcyjne szlaki kajakowe i posiadająca tu swoje źródliska Szeszupa, skończywszy na jeziorach. Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior o powierzchni powyżej 1 hektara, o łącznej powierzchni hektarów. Największym jest jezioro Wigry (2098,66 ha), najgłębszym, a zarazem najczystszym, jest natomiast jezioro Hańcza (108,5 m głębokości). Różnorodny świat zwierząt i roślin, czyste powietrze, wody i lasy, rozmaitość krajobrazów ta piękna wizytówka dzisiejszej Suwalszczyzny chroniona jest przez Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony. Wigierski Park Narodowy ma swoje granice w południowo - wschodniej części powiatu. Cenne przyrodniczo i krajobrazowo jez. Wigry oraz obiekt dziedzictwa narodowego - pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach to Suwalski Park Krajobrazowy zajmuje centralną część powiatu. Jest to park krajobrazowy najstarszy w kraju, wyróżnia go polodowcowa rzeźba terenu: morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina rzeczna, ponad 20 jezior o zróżnicowanej powierzchni, wśród których jest jez. Hańcza najgłębsze w Polsce. ktywnemu wypoczynkowi na ziemi suwalskiej służą szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe, konne), które prowadzą po najpiękniejszych okolicach. O każdej porze roku turysta znajdzie na Suwalszczyźnie wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Zimą, pokryta śniegiem sieć szlaków turystycznych doskonale nadaje się do uprawiania narciarstwa nizinnego (biegowego).

6 6/42 Szczególnie atrakcyjnym sposobem aktywnego wypoczynku w powiecie suwalskim jest spływ szlakiem rzeki Rospudy, który należy do najbardziej interesujących w tej części Polski. Rospuda ma bardzo urozmaicony charakter - od prawie górskiego o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem, do nizinnego o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarami. Jest to szlak o długości 68 km. Jego przepłynięcie zajmuje około pięciu dni. Sercem szlaku rzeką Rospudą jest Dowspuda - mała miejscowość pomiędzy ugustowem i Raczkami, w której znajdują się ruiny dawnego neogotyckiego pałacu polskiego patrioty i reformatora hr. gen. Ludwika Michała Paca. Z dziewiętnastowiecznej perły architektury pozostał imponujący portyk, wieża narożna zwana Bocianią, budynek kordegardy, służący dziś jako obiekt noclegowy, a także ryzalit i mury zachodnie otoczone starym parkiem z pięknymi alejami lipowo - grabowymi i malowniczymi stawami. Historię Dowspudy, a szczególnie parku i pałacu, można poznać na ścieżce poznawczej pn. Park w Dowspudzie natura i historia. Teren powiatu suwalskiego położony jest w obszarze Zielonych Płuc Polski i Europy. Walory przyrodnicze tego obszaru wynoszą go do rangi jednego z najciekawszych pod względem turystycznym regionów Polski. Rolnictwo Powiat suwalski jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Dowodzi tego struktura użytkowania gruntów w powiecie, która kształtuje się następująco: użytki rolne 70%, lasy 17%, wody 8%, pozostałe 8 % Obszar powiatu charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. groklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotnie utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo trudnych warunków dla rolnictwa, aż 79% ogólnej powierzchni powiatu zajmują indywidualne gospodarstwa rolne.

7 7/42 W granicach powiatu jest ok. 5,5 tysiąca gospodarstw, przy czym średnia ich wielkość wynosi 15,7 ha. Użytkowane grunty w indywidualnych gospodarstwach rolnych stanowią ogólną powierzchnię ha, z czego użytki rolne wynoszą ha. Znaczną część użytków rolnych stanowią grunty orne, bo aż ha, pozostałe to pastwiska ( ha), łąki (8.274 ha) i sady (368 ha). Głównymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawy na potrzeby produkcji zwierzęcej w tym pasz zielonych oraz uprawy zbóż i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej ( sztuk) i bydła mlecznego ( sztuk). Duży areał użytków rolnych w tym trwałych użytków zielonych, stał się podstawą przodującej w skali kraju pozycji powiatu w hodowli bydła mlecznego. Przemysł Rolniczy charakter powiatu jako producenta surowców dla przemysłu rolnospożywczego przypisuje decydującą rolę tej gałęzi przemysłu wśród innych działów gospodarki. Przetwórstwo rolno-spożywcze bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą. Większość zakładów przemysłowych zlokalizowana jest w Suwałkach, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na rynku regionalnym funkcjonują liczące się zakłady przetwarzające mleko. Na terenie powiatu suwalskiego przetwórstwem mleka zajmuje się Spółdzielnia Mleczarska ROSPUD w Filipowie, skupująca około 13 mln litrów mleka rocznie z powiatów suwalskiego i gołdapskiego. Specjalizuje się w produkcji wyrobów tradycyjnych. Pomimo tego, że SM Rospuda jest najmniejszą w województwie podlaskim, jej sery

8 8/42 twarde i masło cieszą się dużym uznaniem i były wielokrotnie nagradzane m.in. Podlaską Marką Roku Większym, wiodącym odbiorcą mleka z Suwalszczyzny jest Spółdzielnia Mleczarska SUDOWI w Suwałkach, odbierająca od lokalnych dostawców ogółem 51, 876 mln litrów mleka, rolnicy z powiatu suwalskiego dostarczają 72,5% ogólnego skupu Spółdzielni. SM SUDOWI znajduje się na liście 56 zakładów mleczarskich w Polsce z prawem segregacji mleka oraz możliwością sprzedaży swoich wyrobów na rynki unijne. Wszystkie wyroby "SUDOWII" są wyróżnione znakiem promocyjnym "ZIELONE PŁUC POLSKI". W powiecie suwalskim, działają niewielkie ubojnie współpracujące z lokalnymi hodowcami, które prowadzą dystrybucję swoich wyrobów nawet na terenie całego kraju. Są to: Zakład Rzeźniczy LIG w Jeleniewie, PPHU STN Rzeźnia w Poddubówku, Rzeźnia GUB w Poddubówku Spółka Jawna. Największym odbiorcą surowca na rynku regionalnym są zakłady mięsne, głównie ZM MZURY w Ełku. Istotną rolę w przetwórstwie rolno spożywczym pełni "nimex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o. w Suwałkach pozyskujący kurczęta i gęsi od 16 dostawców z terenu powiatu suwalskiego, współpracujący z trzema wylęgarniami lokalnymi. Zakład należy do światowej czołówki w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności najwyższej jakości i jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży drobiarskiej w Polsce. Silną gałęzią gospodarki na Suwalszczyźnie jest również sektor drzewny głównie tartaczny i meblarski. Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonuje przemysł wydobywczy, głównie kruszyw naturalnych. Udokumentowano występowanie 47 złóż kopalin naturalnych o zasobności 530 mln ton, które są eksploatowane przez kilka zakładów wydobywczych.

9 9/42 Powiat suwalski jest obszarem o potencjalnie korzystnych warunkach rozwoju energetyki wiatrowej. Polodowcowe wzgórza i rozległe przestrzenie sprzyjają osiąganiu dużych prędkości wiatru (średnia roczna 6-7 m/s). Samorząd Powiatu posiada studium wykonalności budowy 4 farm wiatrowych o łącznej mocy 54 MW (ponad 30 elektrowni). Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe a przede wszystkim przyrodnicze - 46% powierzchni powiatu stanowią obszary chronione, wskazują, że szansą i przyszłością regionu jest rozwój zrównoważony a zwłaszcza turystyka. Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa Suwałki tel. ( ) , fax. ( ) Statut Starostwa Powiatowego w Suwałkach został przyjęty uchwałą Nr XLVI/274/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2006 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest jednostką budżetową i wykonuje określone ustawami: 1) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, 2) zadania z zakresu administracji rządowej, 3) zadania powierzone w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej, 4) zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu,

10 B 10/42 SCHEMT STRUKTURY ORGNIZCYJNEJ STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH STROST WICESTROST SKRBNIK POWITU WYDZIŁ Finansowo - Budżetowy SEKRETRZ POWITU WYDZIŁ Organizacyjny GEODET POWITOWY WYDZIŁ Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami WYDZIŁ rchitektury i Budownictwa udytor wewnętrzny WYDZIŁ Programowania, Inwestycji i Rozwoju BIURO RDY POWITU BIURO OBSŁUGI KLIENT WYDZIŁ Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa WYDZIŁ Komunikacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Rzecznik Konsumentów BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI w Budzisku Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i kultury fizycznej Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Radców Prawnych

11 11/42 3.TERMINY I DEFINICJE W Księdze Jakości ustanowionej dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach użyto niżej wymienionych terminów i definicji. Ze względów praktycznych poniższy słowniczek został ułożony w układzie alfabetycznym: udit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. uditor - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. Cele dotyczące jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Ciągłe doskonalenie powtarzające sie działania mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. ISO - skrót: International Organization For Standardization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Infrastruktura - system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji. Jakość - stopień w jakim zbiór nierozłącznych właściwości spełnia wymagania klienta. Kierownictwo - osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują; w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest to Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Klient - organizacja lub osoba, która otrzymuje produkt (inwestor, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, mieszkaniec powiatu, turysta itp.). Księga Jakości - dokument, w którym określono system zarządzania jakością Starostwa. Niezgodność niespełnienie określonych wymagań. Organizacja - grupa ludzi i infrastruktura z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań, w Księdze Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - Pełnomocnik ds. SZJ - przedstawiciel Starosty odpowiedzialny za sprawy związane z utrzymaniem skuteczności systemu zarządzania jakością. Procedura - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu.

12 12/42 Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Produkt usługa - wynik procesu; w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest to decyzja administracyjna, zaświadczenie, zarządzenie, postanowienie, umowa cywilnoprawna, informacja itp. System Zarządzania Jakością (SZJ) - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Środowisko pracy - warunki w jakich praca jest wykonywana. Zapis - dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań jakości.

13 13/42 4. SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ 4.1 WYMGNI OGÓLNE W celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych Starostwo Powiatowe w Suwałkach już w 2008 r. podejmowało starania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO W maju 2009 roku Starosta Suwalski podjął decyzję o uczestnictwie w projekcie ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej i wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 9001:2009. by wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Zarządzania Jakością Starosta sformułował Politykę Jakości dla Starostwa, w której wyznacza cele strategiczne, wprowadza ją do stosowania oraz nadzoruje jej realizację. System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Starostwa wyłączając sprawy: księgowości, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, obronności kraju. Starostwo Powiatowe w Suwałkach nie zleca wykonywania procesów (zadań) na zewnątrz tj. do wykonywania osobom, jednostkom, organizacjom zewnętrznym. Z Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach z uwagi na specyfikę działania wyłączono następujące wymagania normy: 1) projektowanie produktu ( pkt 7.3 normy ), 2) zakupy (pkt 7.4 normy), 3) walidacja procesów ( pkt normy ), 4) nadzorowanie wyposażenia do pomiarów ( pkt 7.6 normy ). Wymienione wyłączenia nie mają żadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Starostwa Powiatowego w Suwałkach w zakresie dostarczania klientowi wymaganego produktu.

14 14/42 Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w odpowiednich rozdziałach Księgi Jakości: 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.6. W działalności Starostwa Powiatowego w Suwałkach wyodrębniono 3 główne procesy realizacji zadań: PROCESY WSPOMGJĄCE I - Zarządzanie zasobami ludzkimi II - Zarządzanie infrastrukturą III Nadzorowanie dokumentacji i zapisów PROCESY OPERCYJNE IV - Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń V Udostępnianie informacji publicznej VI - Zawieranie umów cywilno - prawnych VII Rozpatrywanie skarg i wniosków VIII Opracowywanie planów wieloletnich i operacyjnych IX Opracowywanie aktów wewnętrznych PROCESY DOSKONLĄCE X Monitorowanie i pomiary XI Ciągłe doskonalenie Sekwencję wymienionych procesów i ich wzajemne oddziaływanie obrazuje "MP PROCESÓW W STROSTWIE POWITOWYM W SUWŁKCH". Wszystkie zidentyfikowane procesy mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

15 15/42 I. Proces Zarządzania zasobami ludzkimi to głównie: - zapewnianie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, - gromadzenie akt osobowych, - kontrola i dyscyplina pracy. II. W ramach procesu Zarządzania infrastrukturą realizowane są działania związane z: - techniczną obsługą Starostwa, - wyposażeniem stanowisk pracy oraz zapewnienie odpowiednich zasobów lokalowych. III. Proces Nadzorowania dokumentacji i zapisów określa działania związane z: - tworzeniem i akceptacją dokumentów, - rozpowszechnianiem dokumentów, - wprowadzaniem zmian do dokumentów, - przechowywaniem dokumentów. IV. Proces Wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń określa działania związane z postępowaniem administracyjnym występującym we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa. V. Proces Udostępniania informacji publicznej określa działania związane z ustanowieniem zasad gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji publicznej przez pracowników Starostwa i ich przestrzeganie. VI. W ramach procesu Zawierania umów cywilno - prawnych realizowane są działania związane z: - gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu i nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, - powierzaniem zadań publicznych Powiatu organizacjom pozarządowym oraz współorganizacja zadań z innymi podmiotami.

16 16/42 VII. Proces Rozpatrywania skarg i wniosków określa działania związane z ustanowieniem zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Najwyższe Kierownictwo i pracowników Starostwa oraz ich przestrzeganie. VIII. Proces Opracowywania planów wieloletnich i operacyjnych określa działania związane z: - opracowywaniem strategii rozwoju Powiatu, - opracowywaniem budżetu Powiatu, - opracowywaniem programów i planów rocznych oraz wieloletnich. IX. Procesy: Monitorowanie i Pomiary oraz Ciągłe Doskonalenie są określone w dalszych punktach niniejszej Księgi Jakości oraz w procedurach systemowych i służą ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.

17 WYMGNI SYSTEMU ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ WYMGNI KLIENT WYMGNI PRWNE USŁUG DL KLIENT MP PROCESÓW W STROSTWIE POWITOWYM W SUWŁKCH Po PROCESY OPERCYJNE i Pw PROCESY WSPOMGJĄCE ZRZĄDZNIE ZSOBMI LUDZKIMI IV V WYDWNIE DECYZJI DMINISTRCYJNYCH, POSTNOWIEŃ I ZŚWIDCZEŃ UDOSTĘPNINIE INFORMCJI PUBLICZNEJ ii ZRZĄDZNIE INFERSTRUKTURĄ VI ZWIERNIE UMÓW CYWILNO - PRWNYCH iii NDZOROWNIE DOKUMENTCJI I ZPISÓW VII ROZPTRYWNIE SKRG I WNIOSKÓW VIII OPRCOWYWNIE PLNÓW WIELOLETNICH I OPERCYJNYCH IX OPRCOWYWNIE KTÓW WEWNĘTRZNYCH Pd PROCESY DOSKONLĄCE X MONITOROWNIE I POMIRY XI CIĄGŁE DOSKONLENIE

18 17/ WYMGNI DOTYCZĄCE DOKUMENTCJI Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach obejmuje: 1) politykę jakości, cele jakości, 2) księgę jakości, 3) udokumentowane procedury, 4) instrukcje, regulaminy, wytyczne, 5) formularze oraz wszelkie druki zawierające informacje niezbędne do realizacji procesów, 6) zapisy. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością poddawana jest nadzorowi zgodnie z zapisami ustalonej i wdrożonej Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami - PS-01. Strukturę i hierarchię dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach przedstawia poniższy rysunek: Księga Jakości procedury dokumenty dot. procesów Instrukcje, regulaminy, wytyczne

19 18/42 Starostwo, jako urząd administracji publicznej, jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do zapewnienia Staroście i organom Powiatu pomocy w wykonywaniu ustawowych zadań i określonych kompetencji. Strukturę i organizację oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Suwałkach określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Radę Powiatu. Organizację i porządek w procesie pracy określa Regulamin Pracy wydany zarządzeniem Starosty Suwalskiego. Zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa wraz z wykazem aktów prawnych, wytycznych, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych opracowują, aktualizują i nadzorują kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za ich realizację Księga Jakości Księga Jakości dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością opisującym zaprojektowany i wdrożony SZJ w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. W Księdze Jakości zawarto: 1) politykę jakości, 2) zakres systemu w odniesieniu do wymagań normy i wyłączenia, 3) odpowiedzialność i uprawnienia osób uczestniczących w Systemie. Księga Jakości opracowana została przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Jest on odpowiedzialny za zgodność treści Księgi z wymaganiami normy, wdrożenie jej postanowień do praktyki, monitorowanie przydatności oraz doskonalenie.

20 B 19/ Nadzór nad dokumentami i zapisami Dokumenty i zapisy powstające w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach są nadzorowane zgodnie z Procedurą nadzoru nad dokumentami i zapisami PS-01. Procedura określa zasady: tworzenia i zatwierdzania dokumentów, przegląd dokumentów i ich aktualizację, wprowadzania zmian i ich dystrybucję. Dokumentacja objęta Systemem Zarządzania Jakością zapewnia konsekwentną realizację procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom procesu. W celu dostarczenia obiektywnych dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działań Systemu Zarządzania Jakością są tworzone i przechowywane zapisy. W procedurze PS-01 określono sposób powstawania, identyfikowania, przechowywania, zabezpieczenia, wyszukiwania zapisów oraz dysponowania nimi. W procedurze określono osoby odpowiedzialne za sporządzanie zapisów, formę zapisów. Opracowana procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami zgodna jest z obowiązującym w Starostwie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Bezpośredni nadzór nad dokumentami i zapisami sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 5. ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW 5.1 ZNGŻOWNIE KIEROWNICTW Starosta Suwalski w celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych zdecydował o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnieniu sprawnego wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Starosta bierze odpowiedzialność za realizację postanowień Polityki Jakości. Zaangażowanie przejawia się poprzez:

21 20/42 - ustanowienie polityki jakości, - wyznaczenie pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, - ustanowienie mierzalnych celów dotyczących jakości, - zapewnienie dostępnych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Starostwa i funkcjonowania SZJ, - przeprowadzanie corocznych przeglądów zarządzania. Najwyższe Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Suwałkach stanowią: - Starosta, - Wicestarosta, - Sekretarz Powiatu, - Skarbnik Powiatu. Najwyższe Kierownictwo zaangażowane jest w rozwijanie i stałe doskonale Systemu Zarządzania Jakością. 5.2 ORIENTCJ N KLIENT Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest organizacją świadczącą usługi w zakresie administracji publicznej. Najwyższe Kierownictwo dąży do jak najlepszego zapewnienia, że wymagania klientów są i będą odpowiednio określone i spełniane. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach wiedzą, że opinia o Starostwie budowana jest poprzez codzienny kontakt pracownika z klientem, poprzez satysfakcję mieszkańców Powiatu. Starosta wraz z pracownikami dąży do stworzenia urzędu przyjaznego klientom. Klientami Starostwa Powiatowego w Suwałkach są: - społeczeństwo Powiatu Suwalskiego jako zbiorowość lokalna, - indywidualni mieszkańcy Powiatu Suwalskiego, - osoby spoza terenu Powiatu korzystające z usług Starostwa, - odwiedzający i przejeżdżający przez Powiat Suwalski, - jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, - podmioty gospodarcze, instytucje kultury, placówki oświatowe, - organizacje społeczne, stowarzyszenia.

22 21/42 Orientacja na klienta znajduje odzwierciedlenie w: - organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach, - komunikacji z klientem, w tym przekazywanie informacji o świadczonych usługach, - określeniu wymagań dotyczących produktów i usług świadczonych przez Starostwo w tym wymagań klienta, - badaniu satysfakcji klientów Starostwa, - realizacji zadań, programów i strategii uwzględniających potrzeby i postulaty mieszkańców Powiatu. Klient w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest obsługiwany z najwyższa starannością, fachowością i bez zbędnej zwłoki. 5.3 POLITYK JKOŚCI W dniu 20 lipca 2009 r. Starosta Suwalski zarządzeniem Nr 27/09 ustanowił Politykę Jakości Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Ustanowiona Polityka Jakości wyróżnia się następującymi cechami: - zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań i do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, - jest rozpowszechniana w Starostwie i rozumiana przez pracowników, - jest poddawana rocznym przeglądom i oceniana pod względem jej przydatności, - jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. POLITYK JKOŚCI STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH Realizując ustawowe zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Suwalskiego, wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach starają się stworzyć dogodne warunki i przyjazny klimat celem realizacji tych zadań. Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w

23 22/42 Suwałkach jest zapewnienie profesjonalnej obsługi mieszkańców Powiatu Suwalskiego i klientów Starostwa, która będzie realizowana w oparciu o następujące zasady: 1. Umacnianie roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną. 2. Możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym. 3. Doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klienta. 4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w zakresie realizacji usług na rzecz klienta, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości o służebnej roli Starostwa. 5. Partnerskie nawiązanie relacji z klientem z zachowaniem służebnej roli Starostwa Powiatowego w Suwałkach wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej. 6. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji między klientem a Starostwem Powiatowym w Suwałkach oraz stałe uwzględnianie w pracy Starostwa oczekiwań i wniosków klientów. 7. Efektywne zarządzanie personelem. 8. Otwarta polityka informacyjna oparta na wykorzystaniu systemów informatycznych, 9. Prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowania obszarów do poprawy i stałego doskonalenia. Starosta i pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach zobowiązują się do: - wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, - doskonalenia jakości usług świadczonych przez Starostwo i dostosowanie ich do wymagań klientów. ktualność Polityki Jakości poddawana jest przez Starostę corocznym przeglądom i ocenieniu pod względem przydatności.

24 23/ PLNOWNIE Cele dotyczące jakości Starosta zapewnia ustanowienie celów jakości w Starostwie. W Polityce Jakości Starosta określa misję Starostwa i cele strategiczne, które są podstawą opracowania celów operacyjnych na dany rok kalendarzowy. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych opracowują mierzalne zadania, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów operacyjnych. Przedstawiają propozycje Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością, który przygotowuje zbiorcze zestawienie i przedkłada Staroście do akceptacji. Po akceptacji Starosty, Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za zapoznanie podległych pracowników z zadaniami, za monitorowanie ich realizacji i przygotowanie informacji z ich wykonania na przegląd Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością opracowuje zbiorczą informację z realizacji celów operacyjnych i przedkłada pod ocenę na przeglądzie Najwyższego Kierownictwa Planowanie systemu zarządzania jakością Starosta Suwalski w maju 2009 roku wyraził wolę przystąpienia do programu i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Powołał Pełnomocnika ds. SZJ oraz wyznaczył zespół pilotowy. Powołał auditorów wewnętrznych. Pracownicy Starostwa, Pełnomocnik, auditorzy, jak również Najwyższe Kierownictwo uczestniczyło w szkoleniach oraz spotkaniach w zakresie wdrażania Systemu. Niezbędne ustalenia pisemne dotyczące planowania Systemu Zarządzania Jakością wymagane normą zostały zawarte w Księdze Jakości i procedurach. Ta forma jest wystarczająca do spełnienia wymagań normy i osiągnięcia celów jakości. Starosta zapewnia, że podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie zachowana jest jego integralność.

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR Or.0050.108.2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Polityki szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Dąbrównie. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Poznań Kontakt. Na podstawie 27 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo