Efektywne zarządzanie w instytucjach publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne zarządzanie w instytucjach publicznych"

Transkrypt

1 Efektywne zarządzanie w instytucjach publicznych Wpływ organizacji wewnętrznej instytucji publicznej na promocję gospodarczą i współpracę z przedsiębiorcami 29 Listopada 2013 Cele warsztatu inspiracja i motywacja (poprzez dwiczenie praktyczne) do inicjacji i wdrażania zmian przekonanie, że zmiany na lepsze są możliwe i mogą wspierad strategiczne cele instytucji znajomośd podstawowych pojęd i idei z zakresu Lean Management 2 1

2 Plan warsztatu Klient w instytucji publicznej Wartośd dodana dla klienta a cele strategiczne instytucji Symulacja (Lean game) procesu przetwarzania dokumentów - przed i po eliminacji marnotrawstw Typy marnotrawstw i ich eliminacja Inne aspekty efektywności zarządzania Dyskusja możliwych korzyści z poprawy efektywności zarządzania i organizacji wewnętrznej instytucji publicznej 3 KLIENT vs. INSTYTUCJA PUBLICZNA Kto jest Klientem instytucji publicznej? KLIENT Jakie ma potrzeby? DYSKUSJA INSTYTUCJA PUBLICZNA Po co jest potrzebny Klient instytucji publicznej? 2

3 Klient Decyzja w mojej sprawie Szybkośd obsługi przy okienku Czas oczekiwania na rozpatrzenia Racjonalnośd wymagao formalnych Jasne uzasadnienie decyzji Elastycznośd w działaniu Miła obsługa Kompetencje urzędników Załatwienie wszystkiego w jednym miejscu.. KLIENTO-CENTRYZM Czy potrafię myśled tak jak Klient? O co pyta dyrektor/naczelnik/kierownik podczas długiego urlopu? Instytucja Ważne pisma Decyzje personalne Nieprzewidziane nieobecności Skargi Postęp ważnych spraw Awarie w budynku Nagłe wizyty VIPów.. KLIENT w INSTYTUCJI PUBLICZNEJ Klient, Jednostki wewnętrzne, Kooperanci, inne procesy dostarczają Dane, zdarzenia, zapisy, dokumenty WEJŚCIE ZDARZENIE powoduje KLIENT OBSŁUGA KLIENTA POTRZEBA dostarczany do PROCES OBSŁUGI KLIENTA (szeroko rozumiany) decyduje o postrzeganiu instytucji przez Klienta STOP lub WYJŚCIE WYNIK główne inne spełnia Dane, zdarzenia, zapisy, dokumenty realizuje CEL Klient, Jednostki wewnętrzne, Kooperanci, inne procesy dostarczane do 3

4 Wartośd dodana spojrzenie przez pryzmat Klienta Wszystkie działania, które zmieniają produkt, usługę lub sprawę i przybliżają ją do postaci oczekiwanej przez Klienta. Coś, za co klienci są skłonni zapłacid Coś, co jest niezbędne dla klienta Coś, co zmienia produkt lub treśd informacji w sposób istotny dla Klienta Coś wykonanego dobrze za pierwszym razem Wartośd dodana VA 7 Symulacja runda 1 Stan obecny 8 4

5 Struktura organizacyjna i proces symulacji Instytucja 9 Struktura organizacyjna i proces symulacji Instytucja Rejestracja 10 5

6 Wartośd i marnotrawstwo spojrzenie przez pryzmat Klienta Wszystkie działania, które zmieniają produkt, usługę lub sprawę i przybliżają ją do postaci oczekiwanej przez Klienta. Coś, za co klienci są skłonni zapłacid Coś, co jest niezbędne dla klienta Coś, co zmienia produkt lub treśd informacji w sposób istotny dla Klienta Coś wykonanego dobrze za pierwszym razem Wartośd dodana VA Marnotrawstwo NVA Koniecznośd VA/NVA Wszystkie pozostałe działania, które w procesie nie są wartością dodaną. Coś, co pochłania czas i zasoby a nie dodaje wartości z punktu widzenia Klienta Coś, co można natychmiast wyeliminowad bez wyraźnej straty dla efektu koocowego Wszystkie działania, które nie dodają wartości, ale są niezbędne z uwagi na obecne procesy. Coś, co umożliwia efektywne dostarczanie wartości, chod samo jej nie dostarcza Coś, czego wymaga prawo lub procedury wewnętrzne 11 Rodzaje marnotrawstwa 7 +1 głównych typów nieefektywności 1. Zbędne zapasy 3. Nadmierny ruch 4. Nadmierne przetwarzanie 2. Braki, defekty, pomyłki 5. Oczekiwanie 6. Nadmierny transport 7. Nadprodukcja 8. Zmarnowany potencjał ludzi 12 6

7 Rodzaje marnotrawstwa Zbędne zapasy zapasy dokumentów, faksów, raportów, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Praca zlecana i przekazywana w seriach Zapasy dokumentów czekających w kolejce na podpis lub zatwierdzenie Zapasy przekazywane pomiędzy poszczególnymi etapami procesu Zapasy plików w komputerze Zapasy sprzętu biurowego Za dużo kopii zapasowych Zapasy maili Zbędne archiwa 13 Rodzaje marnotrawstwa Braki wszelka niepoprawnie wykonana praca lub praca, która wymaga ponownego wykonania, poprawki Chyba się pomyliłeś w Błędnie wpisane dane do komputera Błędy w umowach Braki niezbędnych danych o kliencie Brak podpisu klienta Złe dane lub dokumentacja Musisz poprawid to co zrobiłeś 7

8 Rodzaje marnotrawstwa Nadmierny ruch wszystkie ruchy pracowników, które nie tworzą wartości dodanej do oferowanej usługi Chodzenie do/od drukarki, faksu, innych sprzętów Poszukiwanie dokumentów w szafkach, biurkach Poszukiwanie plików w komputerze Chodzenie do innych pracowników (wyjaśnienia) 15 Rodzaje marnotrawstwa Nadmierne przetwarzanie każde dodatkowe przetwarzanie lub wysiłek, nie tworzący wartości dodanej do usługi Dublowanie raportów, informacji, wniosków, umów Ponowne wpisywanie danych do komputera Ponowne rozpatrywanie wniosków Kilkakrotne czytanie umów, raportów Ponowny telefon do klienta Niedostateczna ilośd informacji koniecznośd dopytania Zbędne e, maile na cc i bcc Czy mógłbyś jeszcze raz przejrzed ten wniosek? 16 8

9 Rodzaje marnotrawstwa Oczekiwanie na współpracowników, na podpisy, zatwierdzenia, raporty, informacje, zawieszenia systemu itp. Często traktowane jako wymówka dla opóźnieo Nadmierna ilośd wymaganych podpisów / zatwierdzeo Zakooczenie pracy jest uzależnione od kogoś innego Opóźnienia w otrzymywaniu informacji / potwierdzenia Zawieszenia systemu, brak odpowiedzi 17 Rodzaje marnotrawstwa Nadmierny transport transport dokumentacji, materiałów oraz wymiana maili, które nie dodają wartości Przenoszenie dokumentów pomiędzy procesami Niepotrzebny przepływ powoduje stratę czasu Może dojśd do zagubienia dokumentów, załączników Dzielenie się narzędziami pracy (drukarką, skanerem) 18 9

10 Rodzaje marnotrawstwa Nadprodukcja przekazywanie więcej, wcześniej, szybciej niż następny proces w danej chwili może przetworzyd (tworzenie zapasu u następnej osoby w procesie) Tworzenie raportu, którego nikt nie potrzebuje ani nie czyta Dostarczanie przez poprzedni proces zanim następny zamówi (gdy jeszcze nie potrzebuje) Przesyłanie tego samego dokumentu mailem i faksem Wpisywanie tych samych danych kilka razy Zbieranie dokumentów i wysyłka na koniec dnia 19 Rodzaje marnotrawstwa Zmarnowany potencjał ludzi brak uprawomocnienia pracowników do podejmowania decyzji w procesie oraz brak wykorzystanie ich wiedzy i kreatywności Brak celów i wskaźników Ludzie nierównomiernie obciążeni pracą Brak zaufania do pracowników Ludzie wykwalifikowani do pojedynczych prac Brak wykorzystania talentów I znowu pomysł, który zaproponowałem został odrzucony 20 10

11 Czy Twój dzieo nie wygląda często podobnie? 21 Symulacja runda 2 Eliminacja marnotrawstwa NVA ` 22 11

12 LEAN MANAGEMANT: Wyszczuplanie procesów koncepcja Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa Dotychczasowy przebieg procesu Wartośd Marnotrawstwo Oczekiwanie Proces po redukcji marnotrawstwa Proces po redukcji czasu oczekiwania Skrócenie czasu trwania Ten sam efekt osiągnięty w znacząco krótszym czasie 23 Główna i jedyna idea LEAN LEAN Wszystko co robimy, polega na skracaniu czasu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu kiedy dostaniemy pieniądze. Stale pracujemy nad skróceniem tego czasu poprzez eliminowanie marnotrawstwa w procesie LEAN Taiichi Ohno Autor Toyota Production System 24 12

13 Inne aspekty wpływające na efektywnośd organizacji Obciążenie pracą Standardy pracy Przerwy w postępowaniach Wsparcie przełożonych Wsparcie zespołu Kryteria oceny i wynagradzania Znajomośd efektów własnych działao Warunki pracy Narzędzia pracy Monitorowanie i nadzór WIZJA i STRATEGIA DYSKUSJA 25 Efektywnośd organizacji publicznej a promocja gospodarcza regionu Jaki region wybrad na moją inwestycję? Czynnik zewnętrzny ORGANIZACJA PUBLICZNA Decyzje w moich sprawach są spójne i prawidłowe PRZEDSIĘBIORCA Dobra współpraca z instytucjami lokalnymi Czynnik zewnętrzny MAMY WPŁYW! Jestem sprawnie obsługiwany i nie muszę biegad od okienka do okienka Urzędnicy rozumieją moje problemy i pomagają mi je rozwiązad 26 13

14 O 4 Results 27 8 lat rozwoju 4 Results Jesteśmy partnerem w podnoszeniu efektywności operacyjnej firm usługowych. Angażujemy i budujemy zespoły liderów optymalizacji, którym przekazujemy know-how oraz współtworzymy rozwiązania dopasowane do specyfiki i oczekiwao naszych Klientów. Towarzyszymy w zmianach od etapu diagnozy poprzez planowanie, testowanie, wdrażanie, a następnie utrwalenie zmian. Koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klientów w szybkim rozwoju i podnoszeniu efektywności działania. Dzięki unikalnemu połączeniu twardych i miękkich umiejętności wdrożeniowych, szerokiemu zakresowi stosowanych narzędzi oraz wykorzystaniu najlepszych praktyk, jesteśmy akceleratorem trwałych zmian. Nasz wachlarz usług dostosowujemy do bieżącej sytuacji Klienta i efektów, które chce osiągnąd. Naszymi Klientami są wiodące w swoich branżach korporacje i polskie firmy Za nami ponad 40 dużych projektów wdrożeniowych w 4 kluczowych obszarach. Doświadczony zespół 21 wdrożeniowców codziennie pracuje na sukces naszych zadowolonych klientów. Razem mamy ponad 300 lat doświadczenia w biznesie, szkoleniach, konsultingu i wdrażaniu zmian. Kluczowe kompetencje 4 Results: Zarządzanie Zmianą Zarządzanie Projektami (PMO) Systemowe utrwalanie zmian Ciągłe Doskonalenie Jako jedna z niewielu firm wdrożeniowych na rynku polskim skutecznie łączymy twarde i miękkie umiejętności

15 Andrzej Bogusz Senior Konsultant 4 Results Doktor fizyki teoretycznej (UMCS Lublin, 1995) Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania ISO 9001 (KEMA, 1999), Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania ISO 9001 (KEMA, 1999), PRINCE2 Practitioner (Infovide Matrix, 2007) Doświadczenie w zarządzaniu kilkanaście lat na stanowiskach managerskich (właściciel, prezes oddziału, manager jakości, manager projektów, manager procesów, dyrektor departamentu) w sektorze informatycznym i w korporacjach finansowych. Doświadczenie w doradztwie prowadzenie i udział w projektach optymalizacji i reengineeringu procesów biznesowych (Business Process Improvement), działao naprawczych, tworzenie standardów korporacyjnych, wdrażanie zarządzania procesowego szczególnie w podejściu Lean Management, zarządzanie przez cele, systemy jakości Specjalizuje się w prowadzeniu projektów analizy i optymalizacji procesów biznesowych, przeglądów strategicznych i informatycznych obejmujących prowadzenie warsztatów, szkoleo i konsultacji dotyczących efektywności procesowej i organizacyjnej Pracował i prowadził projekty doradczo-szkoleniowe dla: KBC Bank, BNP Paribas S.A., MacroSoft S.A., Raiffeisen Insurance, Żagiel S.A., PZU, Warta, Link, Raiffaisen Insurance, Avans 29 Kontakt 4 Results Sp. z o.o. Ul. Gżegżółki Warszawa Tel. +48 (22) Znajdź nas na Facebooku i Twitterze 30 15

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo