Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov"

Transkrypt

1 Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov 1. Vedecké monografie a ich časti domáce 1.1 Dylematy jakości kształcenia. Praca zbiorowa pod redakcją K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełko. Monografia z okazji XV lecia WZiM PRz. RS DRUK, Rzeszów, 2008 ISBN Podiel: 10 % 1.2 Technologie, urządzenia, metody. Praca zbiorowa pod red. M. Korzyńskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ISBN Podiel: 20 % 1.3 Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Strategia dla pracowników przemysłu chemicznego i dziedzin pokrewnych województwa podkarpackiego. Praca zbiorowa pod redakcją J. Jeżowskiego, M. Heneczkowskiego, M. Oleksego, OWPRz, Rzeszów; ISBN ; 2008 Podiel: 10 % 1.4 Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Łunarskiego. Monografie nr 6; CB-S Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość; ISBN ; 2001 Podiel: 20 % 1.5 Zarządzanie jakością ekoinnowacji; w : Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?, pod redakcją Leszka Woźniaka, Jacka Strojnego, Elżbiety Wojnickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ISBN , str Warszawa 2010 Podiel: 10 % 1.6 Ocena systemu środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2004:. Publikacja w monografii pod red. J. Kaźmierczak s , wyd. Nova S.A., ISBN , Zabrze, 2008 Podiel: 3 % 1.7 Funkcjonowanie przedsiębiorstw a ich kapitał intelektualny wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych podmiotach gospodarczych, w monografii Lewarowa siła personelu MSP (rezultaty międzynarodowych badań), red. M. Tkač, M. Babiak, K. W. Krupa, Monografia zawiera wybrane efekty realizacji projektu badawczego NN Kapitał intelektualny jak akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, s , Publishing Hous of Rzeszow University, ISBN , Rzeszów, 2012 A.Pacana; str. 1 z 18 stron

2 Podiel: 9 % 2. Odborné publikácie a ich časti 2.1 Pacana A., Dlaczego warto wdrażać ISO 9001? "ISO GUIDE Polscy Liderzy Jakości". Hoppenstedt Bonnier Information, Płock, ISBN ; Vysokoškolské učebnice a ich časti 3.1 Pacana A., Stadnicka D. : Wdrażanie i auditowanie Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO serii 9001, OWPRz, Rzeszów, ISBN ; 2006 r. 3.2 Sęp J., Perłowski R., Pacana A. : Techniki wspomagania zarządzania jakością. OWPRz, Rzeszów, ISBN ; 2006 r. 3.3 Systemy Zarządzania Środowiskowego. Praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ISBN X Časti: 5. Norma ISO i pochodne. 6. EMAS europejski system ekozarządzania i ekoauditów. Podiel: 40 % 3.4 Pacana A.: Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO stron 180, recenzenci: prof. dr hab. inż. L. Woźniak PRz, i dr hab. inż. W. Niemiec WSZ w Nowym Sączu, ISBN , OWPRz, Rzeszów 2010 Podiel: 100,00 % 3.5 Pacana A.: Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO stron 156, recenzent: prof. dr hab. inż. I. Liberko, dr hab. inż. J. Sęp, prof. Prz., ISBN , OWPRz, Rzeszów 2012 Podiel: 100,00 % 3.6 Ciecińska B., Pacana A.: Podstawy zarządzania środowiskowego. stron 272, recenzent: prof. dr hab. inż. I liberko, dr hab. inż. Lucia Bednárová, prof. Prz., ISBN , OWPRz, Rzeszów 2012 Časti: 2. System zarządzania środowiskowego zgodny z ISO System ekozarządzania i ekoauditów EMAS. 4. Vyskoškolské skriptá Podiel: 40,00 % 4.1 Pacana A.: Sterowanie jakością. wyd. I. OW PRz. Rzeszów 1996 r. ISBN A.Pacana; str. 2 z 18 stron

3 4.2 Pacana A.: Badanie i dokumentowanie jakości. OW PRz. Rzeszów 1998 ISBN Pacana A.: Sterowanie jakością wyd. II. OW PRz. Rzeszów 2000 ISBN Pacana A., Mec A. - Systemy Zarządzania Jakością zgodne z normami ISO serii Projektowanie i wdrażanie systemów jakości. OWPRz, Rzeszów 2001 ISBN Podiel: 60 % 4.5 Sęp J., Pacana A.: Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Projektowanie i wdrażanie systemów jakości. OWPRz, Rzeszów 2001 ISBN Pacana A: System zarządzania środowiskiem wg normy ISO serii rozdział w: praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego z podtytułem Zarządzanie środowiskiem ; OWPRz, Rzeszów 2002 ISBN X Podiel: 20 % 4.7 Pacana A: EMAS europejski system ekozarządzania i ekoauditów. w: praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego z podtytułem Zarządzanie środowiskiem ; OWPRz, Rzeszów 2002 ISBN X Podiel: 20 % 4.8 Pacana A., Stadnicka D. Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2009 r. ISBN Stadnicka D., Pacana A.: Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i i bezpieczeństwem. stron 262, recenzent: prof. dr hab. inż. J. Łunarski, ISBN , OWPRz, Rzeszów Pacana A.: Zarządzanie jakością w logistyce. W: Zarządzanie logistyczne pod red. J. Sępa, OWPRz, ISBN ,s , Rzeszów 2010 Podiel: 20,00 % 4.11 Pacana A.: Logistyka zaopatrzenia. W: Logistyka w przedsiębiorstwie pod red. W. Zieleckiego, OWPRz, ISBN , s , Rzeszów 2010 Podiel: 15,00 % 4.12 Pacana A.: Logistyka dystrybucji. W: Logistyka w przedsiębiorstwie pod red. W. Zieleckiego, OWPRz, ISBN , s , Rzeszów 2010 Podiel: 15,00 % 4.13 Pacana A.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z PN-N Wdrażanie i auditowanie, OWPRz, ISBN , Rzeszów 2011 Podiel: 100,00 % 4.14 Pacana A.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001, OWPRz, ISBN , Rzeszów 2011 Podiel: 100,00 % A.Pacana; str. 3 z 18 stron

4 4.15 Pacana A. (red): RIADENIE KVALITOU, GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o, ISBN , EAN , Košice 2011 Podiel: 20,00 % 4.16 Niemiec W., Pacana A., Niemiec O.: Wybrane instrumenty ochrony środowiska, OWPRz, ISBN , Rzeszów 2012 Podiel: 35,00 % 4.17 Liberko I., Pacana A., Gazda A.: Wybrane zagadnienia logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN , Rzeszów 2012 Podiel: 35,00 % 5. Pôvodné vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch a v periodických recenzovaných zborníkoch (nie zborníky z konferencií) 5.1 Pacana A.: Die Geometrieanalyse der Auflagefläche im Glattwalzenprozeß der Welle, durch die Rolle mit den drehenden Rotationachsen Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.69-77, ISSN Pacana A., Lech Grega M.: Zastosowanie metody rentgenowskiej do pomiarów naprężeń obwodowych w warstwie wierzchniej po krążkowaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.77-85, ISSN Podiel: 75 % 5.3 Korzyński M.,Pacana A.: Surface roughness of shafts after centreless roller finishing. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.61-69, ISSN Pacana A., Piętowska R.: Influence of the implemented quality assurance systems on the qualitative consciousness of the staff. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.85-93, ISSN Pacana A., Koszela W.: Analiza wpływu wcisku na chropowatość powierzchni po krążkowaniu naporowym - tocznym zewnętrznych powierzchni walcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 185, Mechanika z. 55, OWPRz, Rzeszów 2001, s.65-73, ISSN Koszela W., Pacana A.: Metoda nagniatania impulsowego powierzchni walcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 185, Mechanika z. 55, OWPRz, Rzeszów 2001, s.37-43, ISSN Sołek R., Pacana A.: Analiza procesu transformacji Systemu Jakości w PBPiO RESBUD S.A. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 202, Mechanika z. 61, OWPRz, Rzeszów 2003, s , ISSN A.Pacana; str. 4 z 18 stron

5 5.8 Pacana A.: Analiza sekwencyjności sygnałów występujących w kartach kontrolnych. Materiały VII KNT Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. MECHANIKA z.66 s OWPRz Rzeszów 2006 r. ISSN Pacana A.: Szkolenia Asystentów Jakości i Asystentów Systemów Zarządzania Środowiskowego W Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 234, Mechanika z. 70, OWPRz, Rzeszów 2006, s ISSN Sęp J., Pacana A.Projektowanie dla jakości metodami Shainina i Taguchiego. Przegląd Organizacji. I / 2008 s , ISSN Pacana A.: Analiza przyczyn zmienności wymiarów w operacji tokarskiej z wykorzystaniem diagramu Ishikawy i analizy R&R. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; Nr 9(704) wrzesień, W-wa, 2008, ISSN Pacana A., Sęp J.: Statystyczne sterowanie procesem produkcji farby z wykorzystaniem karty kontrolnej IX MR Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; Nr 9(704) wrzesień, W-wa, 2008, ISSN Pacana A.: Organizacja produkcji seryjnej z wykorzystaniem normy ISO 9001:2008. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; s. 86 Nr 9(704) wrzesień, W- wa, 2008, ISSN Pacana A.: Metoda AHP jako narzędzie wyboru dostawców Przegląd Organizacji. 12 / 2008 s. 1-4, ISSN Pacana A.: Diagnoza aktualnego zarządzania środowiskowego w Kruszgeo S.A. pod kątem wymagań ISO i EMAS. Surowce i maszyny budowlane, nr 2/2009 (415), ISSN , s , 5.16 Pacana A.: Zarządzanie środowiskiem w Unii Europejskiej w oparciu o system EMAS. Geneza, istota i administracja systemu EMAS. Surowce i maszyny budowlane, nr 3/2009 (420), ISSN , s , Podiel: 1000 % 5.17 Pacana A., Zaborowski M.: Organizacja produkcji z wykorzystaniem metody SMED w przedsiębiorstwie farmaceutycznym. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Nr 1/2009, s , ISSN Gierczak A., Korzyńska K. Pacana A.: Badania satysfakcji klientów w wybranym centrum hurtowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 16 nr 1/2009, Rzeszów 2009 str Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. ISSN A.Pacana; str. 5 z 18 stron

6 5.19 Pacana A.: Ocena jakości dydaktyki metodą servqual. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i nauki humanistyczne. Kwartalnik. Zeszyt 17, 2010, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. str Rzeszów 2010, ISSN Pacana A.: Ocena istotności parametrów procesu krążkowania metodą Shainina. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 202, Mechanika z. 82, OWPRz, s , Rzeszów 2010, ISSN Pacana A., Bednarova L., Gazda A, Gierczak A.: Zarządzanie w oparciu o system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 17 nr 4/2010, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. str Rzeszów 2010 ISSN Podiel: 20 % 5.22 Pacana A.: Wdrażanie systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem metod pracy zespołowej. Problemy jakości, nr 7/2009 str ISSN Pacana A.: Zarządzanie środowiskiem w Unii Europejskiej w oparciu o system EMAS. Wdrażanie, rejestrowanie i korzyści z posiadania systemu EMAS. Surowce i maszyny budowlane, nr 4/2009 (443), ISSN , s , 5.24 Pacana A.: Analiza cenowo - jakościowa jako narzędzie wspomagania decyzji w logistyce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 16 nr 3/2009, Rzeszów 2009 Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. ISSN Pacana A. Bednarova L.: Organizacja rozbudowanego stanowiska pracy z wykorzystaniem metody 5S. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 16 nr 3/2009, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. str Rzeszów 2009 ISSN Pacana A.: Nowe wymagania EMAS III. Surowce i maszyny budowlane, nr 2/2010 (455), ISSN , s , 5.27 Pacana A.: Analiza wdrożenia praktyk 5S z wykorzystaniem burzy mózgów i diagramu Ishikawy. Przegląd Organizacji. 6 / 2010, ISSN , s Pacana A., Sęp J., Stadnicka D.: Comparison of methods for parameters significance evaluation on the base of roller burnishing process. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW volume 1, number 1, may 2010 pages: 17-22, ISSN (ISSN ) Itemid=5 A.Pacana; str. 6 z 18 stron

7 5.29 Pacana A.: Przegląd środowiskowy w EMAS III. Surowce i maszyny budowlane, nr 1/2011 (482), ISSN , s Gierczak A., Ostasz G., Pacana A.: Kwalitologiczna ocena jakości autobusów. Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 11/2010, str , ISSN Podiel: 35 % 5.31 Pacana A., Kusowski P.: Intranetowy system zarządzania zleceniami. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Nr 1/2011, ISSN , s Pacana A.: Zarządca środowiska. Cz. I. Oczyszczalnie w EMAS. Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna, nr 3-4/2011 (493), ISSN , s Pacana A.: Zarządca środowiska. Cz. II. Oczyszczalnie w EMAS. Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna, nr 5/2011 (494), ISSN , s Pacana A.: Koncepcja oceny dostawców usług transportowych. Czasopismo Logistyka nr 5/2011. Nauka, Artykuły recenzowane CD1. s , ISSN , Poznań Antosz K., Pacana A.: Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem analizy cenowo - jakościowej na przykładzie ręcznych wózków paletowych. Czasopismo Logistyka nr 5/2011. Nauka, Artykuły recenzowane CD1. s , ISSN , Poznań Pacana A., Gazda A.: System zarządzania jakością a ocena pracowników. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik Wydziału Zarządzania. Zeszyt 18 nr 3/2011, ISSN , str , Rzeszów Adamczyk J., Pacana A.: Doskonalenie logistyki zaopatrzenia z wykorzystaniem analizy kosztowo jakościowej, w monografii Rachunkowość w logistyce przedsiębiorstw, red. G. Lew, s. 7-14, Wydawnictwo Amelia, ISBN , Rzeszów Pacana A.: Źródła złego auditowania standaryzowanych systemów zarządzania. Monografia zbiorowa Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax), Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy P., Book presents effect of realization of project: KBN ID N N Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ISBN KOŠICE-RZESZÓW Pacana A.: Koncepcja wykorzystania metod pracy zespołowej przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Monografia zbiorowa Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax), Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy P., Book presents effect of realization of project: KBN ID N A.Pacana; str. 7 z 18 stron

8 N Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ISBN KOŠICE-RZESZÓW Sęp J., Liberko I., Pacana A.: Projekt kwalifikowania dostawców usług transportowych. Logistyka nr 6/2012. Artykuły recenzowane CD1, str , ISSN , Poznań 2012 Podiel: 33 % 5.41 Sęp J., Malindžák D., Pacana A.: Analiza zaopatrzenia w hurtowni motoryzacyjnej z wykorzystaniem metod ABC / XYZ. Logistyka nr 6/2012. str , Nauka, Artykuły recenzowane CD1, ISSN , Poznań 2012 Podiel: 33 % 5.42 Pacana A.: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ НЕДОСТАТКОВ (FMEA) В ПРОЦЕССАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie. ISSN Kwartalnik, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260, s , Rzeszów 2012 Podiel: 33 % 5.43 Bednárová L., Chovancová J., Šutaj-Eštok A., Pacana A.: Public perception of corporate social responsibility in Slovakia. INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA. Nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja Wydawnictwo, Knowledge Innovation Center Recenzent prof. nadzw. dr hab. Józef Bednarek, ISBN: str , Zamość 2013 Podiel: 20 % 5.44 Gazda A., Pacana A., Nieckarz A.: Doskonalenie zarządzania magazynem z wykorzystaniem metody ABC w Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o.. Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2013, str , ISSN , Radom, 2012 Podiel: 33 % 6. Pôvodné vedecké práce v zahraničných recenzovaných časopisoch a v periodických recenzovaných zborníkoch (nie zborníky z konferencií) 6.1 Korzynski M., Dzierwa A., Pacana A., Cwanek J.: Fatigue strength of chromium coated elements and possibility of its improvement with ball peening. Surface & Coatings Technology, Volume 204, Number 5 Issue 12, December 2009, Pages ISSN Podiel: 25 % 6.2 Korzyński M, Pacana A., Cwanek J.: Fatigue strength of chromium coated elements and possibility of its improvement with slide diamond burnishing. Surface and Coatings Technology, Volume 203, Issue 12, 15 March 2009, Pages ; ISSN Korzyński M, Pacana A.: Centreless burnishing and influence of its parameters on machining effects. Journal of Materials Processing Technology 210 (2010) p , Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: A.Pacana; str. 8 z 18 stron

9 6.4 Pacana A., Sęp J.: Optymalizacja przydziału jednostek transportowych na przykładzie OSM. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, BMC No. 14. Львів 2007 ; No ; ISBN Korzyński M, Pacana A.: Thee analysis of some burnishing parameters influence on surface roughness of shock absorber piston rods. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, No 10, s , BMC Львів 2003 ISBN Pacana A., Korzyński M.: Surface roughness tests of roller burnished shafts. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, No 9, s , BMC Львів 2002 ISBN Pacana A., Sęp J.: Optymalizacja tras transportowych dla PPHU Progres. BICИК. m Науково мехнiчний збірник. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ, Національний Транспортний Університет. Київ 2009 УДК ; 625.7/8; 614.7; Pacana A., Liberko I.Dwanaście kwestii podstawowych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2004. MANAŽNENT PRIEMYSELNỲCH PODNIKOW. Management of industrial companies. Vedeckỳ časopism Univerzitnej vendeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. Ročnik 5, Čisło 1/2008r. ISSN ; registračné čisło 3292/2004. str r. ISSN Pacana A., Bednarova L.: Analiza systemu jakości pod kątem wymagań normy ISO 9001:2008. MANAŽNENT PRIEMYSELNỲCH PODNIKOW. Management of industrial companies. Vedeckỳ časopism Univerzitnej vendeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. Ročnik 6, Čisło 2/2009r. ISSN ; s , registračné čisło 3292/2004. Słowacja/Slovensko/ 2009 r. ISSN Korzyński M. Pacana A.: Some aspects of centreless roller burnishing. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, No 8, s , BMC Львів 2001 ISBN Sęp J., Liberko I., Pacana A.: The conception of the work-place management according to the 5S+E philosophy. Theory of Management 5. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Štefan Hittmár - Ed., Scientific Papers EDIS (2012), str , ISBN Faculty of management scientce and informatics University of Žilina, Žilina, 2012 Podiel: 33 % A.Pacana; str. 9 z 18 stron

10 6.12 Gębuś G, Pacana A.: The evaluation of quality management oriented through organization success based on ISO 9004:2009 THEORY OF MANAGEMENT 6. The selected Problems for the Development Suport of Management Knowledge Base, Scientific Papers, str , ISBN Faculty of management scientce and informatics University of Žilina, Žilina, Pacana A.: Koncepcja ankietowego badania jakości procesów dydaktycznych. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č , , , PERFECT (PERFormance&EffiCiencyIndicaTors) Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II. Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, s.72-80, ISBN , Košicie Gazda A., Pacana A., Malindžak D.: Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Taguchi, Przemysł Chemiczny, 6/2013, Wydawnictwo SIGMA-NOT, str , ISSN: , Warszawa, Vyžiadané referáty na domáce vedecké a odborné konferencie Podiel: 33 % 7.1 Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego - LUBLIN ; oraz Czas na zmiany, droga do jakości czyli zaproszenie do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008", w ramach realizacji projektu "Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego". RZESZÓW ; 7.3 Czas na zmiany, droga do jakości i zysków czyli wdrażanie systemu wg normy ISO 9001:2008. RADOM oraz Vyžiadané referáty na zahraničné vedecké a odborné konferencie medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ KVALITA SPOĽAHLIVOSŤ. Košice art. (11.21, 11.22): 8.2 Zabezpećenie vysokej kvality zásobovacích procesov pri vyuźití metódy failure mode and effect analysis (FMEA). 8.3 Relationships in quality of education at universities. 9. Ostatné príspevky na domácich konferenciách A.Pacana; str. 10 z 18 stron

11 9.1 Pacana A., Korzyński M.: Centreless roller burnishing device. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów, , s , ISBN Pacana A., Korzyński M.: Centreless roller burnishing parameters influence on burnished shaft surface roughness. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów, , s , ISBN Pacana A., Zielecki W., Łunarski J.: Projektowanie programów nauczania w systemie jakości zgodnym z wymaganiami normy PN-ISO 9001:1996. Konferencja naukowa Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo., Szczyrk , s ISBN Pacana A., Zielecki W., Łunarski J.: Sterowanie procesem dydaktycznym w systemie zapewnienia jakości. Konferencja naukowa Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Szczyrk , s , ISBN Koszela W., Pacana A.: Urządzenie do kształtowania reliefów metodami nagniatania. Materiały VII KNT Technologia obróbki przez nagniatanie, s , Bydgoszcz 2000 r. 9.6 Pacana A., Koszela W.: Nagniatarka do bezkłowego krążkowania wałków. Materiały VII KNT Technologia obróbki przez nagniatanie, s , Bydgoszcz 2000 r. 9.7 Jaworski J., Pacana A.: Glass fibre tests with multi-pass method. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów, , s , ISBN Pachołek A., Pacana A.: Wykorzystanie internetu przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Materiały Konferencji Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, s , Zakopane 2000 r. ISBN Pierzchała A., Pacana A.: Analiza ewolucji norm ISO serii Materiały Konferencji Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, s , Zakopane 2000 r. ISBN Pacana A. Strzelec K.: Badanie Świadomości jakościowej załogi zakładu maszyn górniczych w Gorlicach. II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław ISBN Pacana A., Dzierwa A.: Próba analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) konstrukcji specjalnego uchwytu obróbkowego. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach s , Rzeszów-Bystre 2001 r. ISBN A.Pacana; str. 11 z 18 stron

12 9.12 Pacana A. Strzelec K.: Analiza oceny pracowników w systemach jakości. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław ISBN A. Pacana, T. Rysz, K. Strzelec: Analiza rynku pracy województwa podkarpackiego Konferencja naukowa,terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu; r. s ISBN Dzierwa A., Pacana A.: Wykorzystanie narzędzi analizy danych do oceny rynku pracy powiatu dębickiego. Konferencja naukowa Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu; r. s ISBN Piechota R., Pacana A.: Systemy informatyczne - skuteczne narzędzie w rękach controllera. Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część II. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s , Warszawa 2002 ISBN Sołek R., Pacana A.: Kontrola systemu zarządzania jakością poprzez przegląd kierownictwa. Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część III. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s , Warszawa 2002 ISBN Fic B., Pacana A.: Synteza ilości wydanych certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm ISO serii Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część III. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s , Warszawa 2002 ISBN Pacana A., Korzyński M.: Roller burnishing parameters analyse with Taguchi method. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2002, Rzeszów, July 2002, s , ISSN Stadnicka D., Pacana A, Zielecki W.: Systemy jakości zgodne z iso 9001 a akredytacja jednostek edukacyjnych. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka ; Szczyrk r. - wydane jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z.12, WPŚ, Gliwice 2002, s ISSN Quality systems conformable to the ISO 9001 and accredition of educationnal units A.Pacana; str. 12 z 18 stron

13 9.20 Stadnicka D., Pacana A: Doskonalenie procesów dydaktycznych w oparciu o iso 9001:2000. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka ; Szczyrk r. - wydane jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z.12, WPŚ, Gliwice 2002, s ISSN Improvement of didactic processes on the base of the ISO 9001:2000 standard 9.21 Sołek R., Pacana A.: Zarządzanie szkoleniami w systemach jakości na przykładzie PBPiO Resbud S.A. IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław , ISBN Madziar A., Pacana A.: Analiza systemu zarządzania środowiskiem na przykładzie BZPD s.a. w Rzepedzi. IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław , ISBN Potoniec A., Pacana A.: Narzędzia zarządzania danymi w podnoszeniu jakości pracy szkoły. IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław , ISBN Pacana A, Sołek R.: Rola komunikacji w systemach zarządzania jakością zgodnych z iso 9001:2000. Materiały Konferencji Naukowej Komunikacja, propaganda, reklama r. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 2003, s ISBN Pacana A.: Doskonalenie jakości usług typu pre-paid dla telefonów komórkowych na przykładzie firmy Bankomat24/Euronet Sp. z o. o. Materiały X Konferencji TQM stymulatorem innowacyjności. Boszkowo, kwiecień Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Zarządzania i Inżynierii Jakości, Wielkopolski Instytut Jakości., s red. Zbigniew Kłos, PW KMB DRUK, Parkowo, 2008 ISBN ISBN Pacana A.: Ocena systemu środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2004. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Kowno. Litwa. Publikacja w monografii pod red. J. Kaźmierczak s , wyd. Nova S.A., Zabrze, 2008,oraz na CD w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. s.80 Nr 6(701) czerwiec, W-wa, ISSN Pacana A., Antosz K.: Koncepcja oceny audytorów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy wspomagania zarządzania środowiskiem, Harrachov, Czechy, ; A.Pacana; str. 13 z 18 stron

14 Publikacja w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; s. 86 Nr 5(712) Maj, W-wa, 2009, Materiały na załączonym do EiOP CD. ISSN Antosz K., Pacana A.Koncepcja oceny aspektów środowiskowych w eksploatacji maszyn. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy wspomagania zarządzania środowiskiem, Harrachov, Czechy, ; Publikacja w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; s. 54 Nr 5(712) Maj, W-wa, 2009, Materiały na załączonym do EiOP CD. ISSN Bednárová L., Liberko I., Gazda A., Pacana A.: Integrated management system in wood companies. INTERCATHEDRA No. 26 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES. ISSN POZNAN Pacana A., Sęp J., Zielecki W.: Ocena jakości usług dydaktycznych na przykładzie studiów podyplomowych. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. s , ISBN , Opole Pacana A., Liberko I.: PROPOSAL RELATED WITH EVALUATING AUDITORS OF SYSTEMS COMPLIANT WITH ISO 9001 IN TIMBER INDUSTRY ENTERPRISES, INTERCATHEDRA No. 27/1 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES. S , ISSN POZNAN Liberko I., BednárGetrag J., Pacana A., L. Bednárowá: Transport optimalization as a part of the logistics chains. INTERCATHEDRA No. 27/2 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES. S, 34 38, ISSN POZNAN 2011 Podiel: 25 % 9.33 Pacana A., Liberko I., Bednárowá L.: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) of the quality management system implementation process Intercatedra Nr 28/1 Scientific Quarterly Of The Economisc Departments Of European Universities, s (ISSN ), Poznań 2012 Podiel: 34 % 10. Ostatné príspevky na zahraničných konferenciách 10.1 Pacana A., Noga S.: Application neural networks to find the relation between the roller burnishing parameters and the surface roughness. Computer science for design and technology 2000 (Конгресса; Конструкторско технологическая A.Pacana; str. 14 z 18 stron

15 информатика 2000), Moccow, СТАНКИН, s ISBN Pacana J., Pacana A.: Badania stanowiskowe zębatych przekładni falowych. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2005 ISBN Pacana A., Pacana J.: Analiza systemu jakości zgodnego z ISO 9001 w PBPiO RESBUD S.A. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2005 ISBN Pacana A.: Taking advantage of artificial inteligence to determine the interdependence of the centreless roller burnishing parameters and the surface roughness Механика та iнформатика, III україно полъсъка наукова конференція молодих вчених, Україна Хмелъницъкий, квітня Drobiecka J., Pacana A.: Określanie jakości i konkurencyjności np. młynków do kawy. Механика та iнформатика, III україно полъсъка наукова конференція молодих вчених, Україна Хмелъницъкий, квітня Pacana A.: Propozycja wykorzystania metody AHP do wyboru optymalnych dla klienta wyrobów elektrycznych. Пiдвищення рiвня ефективностi енергоспоживання в електротехнiчних пристроях i системах. ЕЛЕКТРИКА Матеpiaлi I-ої міҗнародної науково технічної конференції. Луцъкий Державний Технiчний Унiверситет. s , PUB ЛДТУ, Луцък Pacana A., Rzeźnik B.: Produkcja masowa a Lean Production. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2006 ISBN Pacana A., Wedman B. Tadla T.: Analiza metodyki certyfikacji procesów. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2006 ISBN Sęp J., Pacana A.: Designing for quality using Taguchi method. International Scientific Conference PRO-TECH-MA 07. PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS. org.rzeszów University of Technology, Technical University of Kośice czerwca 2007 r. Biezmiechowa, str ISBN Pacana A.: Quality Management system ISO 9001:2000 and HACCP System in Agrohurt S.A.Warehouse center in Podkarpackie region. International Scientific Conference PRO-TECH-MA 07. PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND A.Pacana; str. 15 z 18 stron

16 MATERIALS. org.rzeszów University of Technology, Technical University of Kośice czerwca 2007 r. Biezmiechowa, str ISBN Pacana A.: Projektowanie wyrobów w systemach jakości ISO 9001 na przykładzie Korporacji VIP. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIVмеждународной научно технической конференции. Том 5. str , Донецк 2007 ISBN Pacana A., Dziedzic A.: Nadzorowanie urządzeń do pomiarów i monitorowania w systemach ISO 9001:2000 i HACCP. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIV международной научно технической конференции. Том 5. str , Донецк 2007 ISBN Pacana A.: Doskonalenie procesu zaopatrzenia metodą ABC - Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XVмеждународной научно технической конференции. Том 4. str , Донецк 2008 ISBN Dziedzic A.., Korzyńska K., Pacana A.: The analisys of buig process and the suppliers chosing In the Podkarpackie Wholesale Centra Agrohurt joint stock company. (Analiza procesu zakupu i wyboru dostawców w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt S.A.) Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Investigation, Production and Use of Steel Ropes, Conveyors and Hoisting Machines, r., str Materiały wydano również na CD. Podbanske, Słowacja 2008 ISSN X Pacana A., Książek A.: Zarządzanie dokumentacją systemu jakości ISO 9001 w organizacji rozproszonej. атеріали IV Міжнародної науково-методичної конференцїї. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ. (4-6 вересня 2009 року) Мелітополь, УКРАЇНА. s , УДК Pacana A.: Aspekty decyzyjne w logistyce transportu leśnego. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XVмеждународной научно технической конференции. Том 4. str , Донецк 2009 ISBN Pacana A., Ostasz G.: Wstępna optymalizacja kanałaów dystrybucji. атеріали V Міжнародної наукової конференцїї. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ. ISBN , УДК (3-4 вересня 2010 року) Мелітополь, УКРАЇНА. s Ostasz G., Pacana A.: Etapy rozwoju polityki transportowej w zintegrowanej Europie. атеріали V Міжнародної наукової конференцїї. A.Pacana; str. 16 z 18 stron

17 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ. ISBN , УДК (3-4 вересня 2010 року) Мелітополь, УКРАЇНА. s Pacana A., Bednárová L.: Evaluation of teaching process quality at postgraduate course. Knowledge and management in times of crisis and ensuing development. PART II. (eds.) Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Peter Adamišin, Publisher: University of Prešov in Prešov, Management international conference - Bardejov , s , Prešov 2010, ISBN , EAN Pacana A., Gazda A.: The quality of information and their impact on the innovation environment in public administration EKONOMICKÉ ASPEKTY V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondencnej konferencie. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH. Fakulta verejnej spray, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, ISBN: , s Košice, Pacana A., Liberko I.: Zabezpećenie vysokej kvality zásobovacích procesov pri vyuźití metódy Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 5. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ KVALITA SPOĽAHLIVOSŤ. s , ISBN , EAN , Košice Pacana A., Gazda A., Gierczak A.: Relationships in quality of education at universities. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 5. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ KVALITA SPOĽAHLIVOSŤ. s , ISBN , EAN , Košice 2011 Podiel: 40 % Pacana A., Liberko I., Balawender A.: Improvement of work quality on the basis of the 5s rules. MANAŽNENT. International Conference Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta Manažnentu, (eds.) Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Ján Vravec, ISSN ; str Prešov 2012 Podiel: 34 % Pacana A.: Metody pracy zespołowej a etapy wdrażania PN N Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ, str , УДК 338, ББК 65.5, Е 30, ISBN , Дрогобич, Gazda A., Pacana A.: Improvement of Passenger Transport by Application FMEA Method, Karpatský logistický kongres listopadu 2012, ISBN , TANGER spol. s r.o., Lázně Priessnitz, Jeseník, Česká republika, 2012 A.Pacana; str. 17 z 18 stron

18 10.26 Pacana A.: Diagnoza przyczyn utrudniajacych wdrożenie metody 5S. Zborník abstraktov odborných prác z workshopu k riešeniu projektov MVP č , č , č , Transfer poznatkov z manažérskych, ekonomických a pedagogických disciplín. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, s.15, ISBN , Košicie Pacana A., Liberko I., Kyc S., Bednárová L.: Wykorzystanie metody SMED do doskonalenia organizacji produkcji, V ročnik vedeckej konferencie s miedinarodnou účast ou Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie, dňa 18. a 19. apríla 2013, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Poprad, 2013 Podiel: 25 % 11. Recenzia vydaných a nevydaných prác (monografie, VŠ učebnice, skriptá, vedecké a odborné články v časopisoch a zborníkoch, kvalifikačné práce, výskumné správe) 11.1 Článok: Transport ropy naftowej w Polsce, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 18 (2/2011), ISSN , Článok: Instrumentarium zarządzania jakością, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 18 (2/2011), ISSN , Článok: Wykorzystanie metody servqual w doskonaleniu jakości usług publicznych, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 18(3/2011), ISSN Článok: Analiza morfologiczna i rozwojowa systemu zatępiania ostrych krawędzi, TiAM - Technologia iautomatyzacja Montazu Zespołów, Maszyn i Urządzeń nr4/2012, ISSN , Článok: Heurystyczna metoda wyboru dostawców i środków Transportu dla ESM, TiAM - Technologia iautomatyzacja Montazu Zespołów, Maszyn i Urządzeń nr 5/2012, ISSN , Článok sa Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 17(4/2010), ISSN Článok sa Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 17(4/2010), ISSN Prácu: Igor Liberko: Základy logistiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN , Prešov, 2010, W: Національний транспортний університет, Автомеханічний факультет, Україна, 01010, м. Київ plan druku Prácu: Hamrol Adam: Zarządzanie jakością z przykładami, Wydanie: drugie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: , Warszawa 2010, W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i nauki humanistyczne. Kwartalnik. Zeszyt 17, ISSN , Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. Rzeszów plan druku 2014 A.Pacana; str. 18 z 18 stron

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Prehľad riešených výskumných úloh a projektov 1 Výskumné a odborné práce na báze HČ 1.1 Budzik G., Pacana A., Heneczkowski M.,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012 Nr karty: 1/5 KARTA PROGRAMU RAMOWEGO PRZEDMIOTU PW - IOSP Narzędzia i metody jakością Quality Management Methods and Tools 1. Identyfikator przedmiotu: Rodzaj studiów : Studia I-go stopnia (inżynierskie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12. 11. 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością)

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu jakością) Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

Publikacje członków Koła 2014

Publikacje członków Koła 2014 Publikacje Publikacje członków Koła 2014 1. Grabowski W., Kosno M., Planowanie jako podstawa procesu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, red. H.Pawlak,

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ostatnie wolne miejsca rekrutacja przedłużona do 12 marca 2012. Profil absolwenta

Ostatnie wolne miejsca rekrutacja przedłużona do 12 marca 2012. Profil absolwenta Ostatnie wolne miejsca rekrutacja przedłużona do 12 marca 2012. Profil absolwenta Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Dominik Zimon Politechnika Rzeszowska Łucja Gawron-Zimon Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE RYZYKIEM FIASKA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP

RYZYKO ZAWODOWE RYZYKIEM FIASKA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 19 (2015) s. 75-88 dostępne na: http://www.zim.pcz.pl/znwz Ryzyko zawodowe ryzykiem fiaska innowacyjnej działalności przedsiębiorstw sektora

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Jerzy ŁUNARSKI: Władysław ZIELECKI: Jarosław SĘP: Andrzej PACANA: Mieczysław KORZYŃSKI: Dorota STADNICKA: Jerzy ŁUNARSKI:

SPIS TREŚCI Jerzy ŁUNARSKI: Władysław ZIELECKI: Jarosław SĘP: Andrzej PACANA: Mieczysław KORZYŃSKI: Dorota STADNICKA: Jerzy ŁUNARSKI: SPIS TREŚCI Jerzy ŁUNARSKI: Zarządzanie jakością procesów dydaktycznych w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji... 5 Władysław ZIELECKI: Sterowanie procesem dydaktycznym w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. specjalności Zarządzanie Produkcją

Informacja nt. specjalności Zarządzanie Produkcją Informacja nt. specjalności Zarządzanie Produkcją Dlaczego wybór specjalizacji jest istotny dla studentów? Od wiedzy podstawowej do wiedzy utylitarnej. Kolejny etap dojrzewania mentalnego. Aby wybrać przyjazne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 64/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A. PIECZONKA 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE Michał MOLENDA, Paweł SZEWCZYK Politechnika Śląska, Gliwice Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. specjalności. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Informacja nt. specjalności. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Informacja nt. specjalności Zarządzanie Produkcją Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Przedmioty w ramach specjalizacji Zarządzanie Produkcją Modelowanie systemów produkcyjnych Projekt Projektowanie

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo