Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov"

Transkrypt

1 Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov 1. Vedecké monografie a ich časti domáce 1.1 Dylematy jakości kształcenia. Praca zbiorowa pod redakcją K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełko. Monografia z okazji XV lecia WZiM PRz. RS DRUK, Rzeszów, 2008 ISBN Podiel: 10 % 1.2 Technologie, urządzenia, metody. Praca zbiorowa pod red. M. Korzyńskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ISBN Podiel: 20 % 1.3 Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu. Strategia dla pracowników przemysłu chemicznego i dziedzin pokrewnych województwa podkarpackiego. Praca zbiorowa pod redakcją J. Jeżowskiego, M. Heneczkowskiego, M. Oleksego, OWPRz, Rzeszów; ISBN ; 2008 Podiel: 10 % 1.4 Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Łunarskiego. Monografie nr 6; CB-S Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość; ISBN ; 2001 Podiel: 20 % 1.5 Zarządzanie jakością ekoinnowacji; w : Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?, pod redakcją Leszka Woźniaka, Jacka Strojnego, Elżbiety Wojnickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ISBN , str Warszawa 2010 Podiel: 10 % 1.6 Ocena systemu środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2004:. Publikacja w monografii pod red. J. Kaźmierczak s , wyd. Nova S.A., ISBN , Zabrze, 2008 Podiel: 3 % 1.7 Funkcjonowanie przedsiębiorstw a ich kapitał intelektualny wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych podmiotach gospodarczych, w monografii Lewarowa siła personelu MSP (rezultaty międzynarodowych badań), red. M. Tkač, M. Babiak, K. W. Krupa, Monografia zawiera wybrane efekty realizacji projektu badawczego NN Kapitał intelektualny jak akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, s , Publishing Hous of Rzeszow University, ISBN , Rzeszów, 2012 A.Pacana; str. 1 z 18 stron

2 Podiel: 9 % 2. Odborné publikácie a ich časti 2.1 Pacana A., Dlaczego warto wdrażać ISO 9001? "ISO GUIDE Polscy Liderzy Jakości". Hoppenstedt Bonnier Information, Płock, ISBN ; Vysokoškolské učebnice a ich časti 3.1 Pacana A., Stadnicka D. : Wdrażanie i auditowanie Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO serii 9001, OWPRz, Rzeszów, ISBN ; 2006 r. 3.2 Sęp J., Perłowski R., Pacana A. : Techniki wspomagania zarządzania jakością. OWPRz, Rzeszów, ISBN ; 2006 r. 3.3 Systemy Zarządzania Środowiskowego. Praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ISBN X Časti: 5. Norma ISO i pochodne. 6. EMAS europejski system ekozarządzania i ekoauditów. Podiel: 40 % 3.4 Pacana A.: Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO stron 180, recenzenci: prof. dr hab. inż. L. Woźniak PRz, i dr hab. inż. W. Niemiec WSZ w Nowym Sączu, ISBN , OWPRz, Rzeszów 2010 Podiel: 100,00 % 3.5 Pacana A.: Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO stron 156, recenzent: prof. dr hab. inż. I. Liberko, dr hab. inż. J. Sęp, prof. Prz., ISBN , OWPRz, Rzeszów 2012 Podiel: 100,00 % 3.6 Ciecińska B., Pacana A.: Podstawy zarządzania środowiskowego. stron 272, recenzent: prof. dr hab. inż. I liberko, dr hab. inż. Lucia Bednárová, prof. Prz., ISBN , OWPRz, Rzeszów 2012 Časti: 2. System zarządzania środowiskowego zgodny z ISO System ekozarządzania i ekoauditów EMAS. 4. Vyskoškolské skriptá Podiel: 40,00 % 4.1 Pacana A.: Sterowanie jakością. wyd. I. OW PRz. Rzeszów 1996 r. ISBN A.Pacana; str. 2 z 18 stron

3 4.2 Pacana A.: Badanie i dokumentowanie jakości. OW PRz. Rzeszów 1998 ISBN Pacana A.: Sterowanie jakością wyd. II. OW PRz. Rzeszów 2000 ISBN Pacana A., Mec A. - Systemy Zarządzania Jakością zgodne z normami ISO serii Projektowanie i wdrażanie systemów jakości. OWPRz, Rzeszów 2001 ISBN Podiel: 60 % 4.5 Sęp J., Pacana A.: Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Projektowanie i wdrażanie systemów jakości. OWPRz, Rzeszów 2001 ISBN Pacana A: System zarządzania środowiskiem wg normy ISO serii rozdział w: praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego z podtytułem Zarządzanie środowiskiem ; OWPRz, Rzeszów 2002 ISBN X Podiel: 20 % 4.7 Pacana A: EMAS europejski system ekozarządzania i ekoauditów. w: praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego z podtytułem Zarządzanie środowiskiem ; OWPRz, Rzeszów 2002 ISBN X Podiel: 20 % 4.8 Pacana A., Stadnicka D. Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2009 r. ISBN Stadnicka D., Pacana A.: Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i i bezpieczeństwem. stron 262, recenzent: prof. dr hab. inż. J. Łunarski, ISBN , OWPRz, Rzeszów Pacana A.: Zarządzanie jakością w logistyce. W: Zarządzanie logistyczne pod red. J. Sępa, OWPRz, ISBN ,s , Rzeszów 2010 Podiel: 20,00 % 4.11 Pacana A.: Logistyka zaopatrzenia. W: Logistyka w przedsiębiorstwie pod red. W. Zieleckiego, OWPRz, ISBN , s , Rzeszów 2010 Podiel: 15,00 % 4.12 Pacana A.: Logistyka dystrybucji. W: Logistyka w przedsiębiorstwie pod red. W. Zieleckiego, OWPRz, ISBN , s , Rzeszów 2010 Podiel: 15,00 % 4.13 Pacana A.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z PN-N Wdrażanie i auditowanie, OWPRz, ISBN , Rzeszów 2011 Podiel: 100,00 % 4.14 Pacana A.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001, OWPRz, ISBN , Rzeszów 2011 Podiel: 100,00 % A.Pacana; str. 3 z 18 stron

4 4.15 Pacana A. (red): RIADENIE KVALITOU, GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o, ISBN , EAN , Košice 2011 Podiel: 20,00 % 4.16 Niemiec W., Pacana A., Niemiec O.: Wybrane instrumenty ochrony środowiska, OWPRz, ISBN , Rzeszów 2012 Podiel: 35,00 % 4.17 Liberko I., Pacana A., Gazda A.: Wybrane zagadnienia logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN , Rzeszów 2012 Podiel: 35,00 % 5. Pôvodné vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch a v periodických recenzovaných zborníkoch (nie zborníky z konferencií) 5.1 Pacana A.: Die Geometrieanalyse der Auflagefläche im Glattwalzenprozeß der Welle, durch die Rolle mit den drehenden Rotationachsen Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.69-77, ISSN Pacana A., Lech Grega M.: Zastosowanie metody rentgenowskiej do pomiarów naprężeń obwodowych w warstwie wierzchniej po krążkowaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.77-85, ISSN Podiel: 75 % 5.3 Korzyński M.,Pacana A.: Surface roughness of shafts after centreless roller finishing. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.61-69, ISSN Pacana A., Piętowska R.: Influence of the implemented quality assurance systems on the qualitative consciousness of the staff. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 177, Mechanika z. 53, OWPRz, Rzeszów 2000, s.85-93, ISSN Pacana A., Koszela W.: Analiza wpływu wcisku na chropowatość powierzchni po krążkowaniu naporowym - tocznym zewnętrznych powierzchni walcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 185, Mechanika z. 55, OWPRz, Rzeszów 2001, s.65-73, ISSN Koszela W., Pacana A.: Metoda nagniatania impulsowego powierzchni walcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 185, Mechanika z. 55, OWPRz, Rzeszów 2001, s.37-43, ISSN Sołek R., Pacana A.: Analiza procesu transformacji Systemu Jakości w PBPiO RESBUD S.A. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 202, Mechanika z. 61, OWPRz, Rzeszów 2003, s , ISSN A.Pacana; str. 4 z 18 stron

5 5.8 Pacana A.: Analiza sekwencyjności sygnałów występujących w kartach kontrolnych. Materiały VII KNT Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. MECHANIKA z.66 s OWPRz Rzeszów 2006 r. ISSN Pacana A.: Szkolenia Asystentów Jakości i Asystentów Systemów Zarządzania Środowiskowego W Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 234, Mechanika z. 70, OWPRz, Rzeszów 2006, s ISSN Sęp J., Pacana A.Projektowanie dla jakości metodami Shainina i Taguchiego. Przegląd Organizacji. I / 2008 s , ISSN Pacana A.: Analiza przyczyn zmienności wymiarów w operacji tokarskiej z wykorzystaniem diagramu Ishikawy i analizy R&R. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; Nr 9(704) wrzesień, W-wa, 2008, ISSN Pacana A., Sęp J.: Statystyczne sterowanie procesem produkcji farby z wykorzystaniem karty kontrolnej IX MR Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; Nr 9(704) wrzesień, W-wa, 2008, ISSN Pacana A.: Organizacja produkcji seryjnej z wykorzystaniem normy ISO 9001:2008. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; s. 86 Nr 9(704) wrzesień, W- wa, 2008, ISSN Pacana A.: Metoda AHP jako narzędzie wyboru dostawców Przegląd Organizacji. 12 / 2008 s. 1-4, ISSN Pacana A.: Diagnoza aktualnego zarządzania środowiskowego w Kruszgeo S.A. pod kątem wymagań ISO i EMAS. Surowce i maszyny budowlane, nr 2/2009 (415), ISSN , s , 5.16 Pacana A.: Zarządzanie środowiskiem w Unii Europejskiej w oparciu o system EMAS. Geneza, istota i administracja systemu EMAS. Surowce i maszyny budowlane, nr 3/2009 (420), ISSN , s , Podiel: 1000 % 5.17 Pacana A., Zaborowski M.: Organizacja produkcji z wykorzystaniem metody SMED w przedsiębiorstwie farmaceutycznym. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Nr 1/2009, s , ISSN Gierczak A., Korzyńska K. Pacana A.: Badania satysfakcji klientów w wybranym centrum hurtowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 16 nr 1/2009, Rzeszów 2009 str Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. ISSN A.Pacana; str. 5 z 18 stron

6 5.19 Pacana A.: Ocena jakości dydaktyki metodą servqual. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i nauki humanistyczne. Kwartalnik. Zeszyt 17, 2010, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. str Rzeszów 2010, ISSN Pacana A.: Ocena istotności parametrów procesu krążkowania metodą Shainina. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 202, Mechanika z. 82, OWPRz, s , Rzeszów 2010, ISSN Pacana A., Bednarova L., Gazda A, Gierczak A.: Zarządzanie w oparciu o system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 17 nr 4/2010, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. str Rzeszów 2010 ISSN Podiel: 20 % 5.22 Pacana A.: Wdrażanie systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem metod pracy zespołowej. Problemy jakości, nr 7/2009 str ISSN Pacana A.: Zarządzanie środowiskiem w Unii Europejskiej w oparciu o system EMAS. Wdrażanie, rejestrowanie i korzyści z posiadania systemu EMAS. Surowce i maszyny budowlane, nr 4/2009 (443), ISSN , s , 5.24 Pacana A.: Analiza cenowo - jakościowa jako narzędzie wspomagania decyzji w logistyce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 16 nr 3/2009, Rzeszów 2009 Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. ISSN Pacana A. Bednarova L.: Organizacja rozbudowanego stanowiska pracy z wykorzystaniem metody 5S. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik. Zeszyt 16 nr 3/2009, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. str Rzeszów 2009 ISSN Pacana A.: Nowe wymagania EMAS III. Surowce i maszyny budowlane, nr 2/2010 (455), ISSN , s , 5.27 Pacana A.: Analiza wdrożenia praktyk 5S z wykorzystaniem burzy mózgów i diagramu Ishikawy. Przegląd Organizacji. 6 / 2010, ISSN , s Pacana A., Sęp J., Stadnicka D.: Comparison of methods for parameters significance evaluation on the base of roller burnishing process. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW volume 1, number 1, may 2010 pages: 17-22, ISSN (ISSN ) Itemid=5 A.Pacana; str. 6 z 18 stron

7 5.29 Pacana A.: Przegląd środowiskowy w EMAS III. Surowce i maszyny budowlane, nr 1/2011 (482), ISSN , s Gierczak A., Ostasz G., Pacana A.: Kwalitologiczna ocena jakości autobusów. Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 11/2010, str , ISSN Podiel: 35 % 5.31 Pacana A., Kusowski P.: Intranetowy system zarządzania zleceniami. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Nr 1/2011, ISSN , s Pacana A.: Zarządca środowiska. Cz. I. Oczyszczalnie w EMAS. Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna, nr 3-4/2011 (493), ISSN , s Pacana A.: Zarządca środowiska. Cz. II. Oczyszczalnie w EMAS. Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna, nr 5/2011 (494), ISSN , s Pacana A.: Koncepcja oceny dostawców usług transportowych. Czasopismo Logistyka nr 5/2011. Nauka, Artykuły recenzowane CD1. s , ISSN , Poznań Antosz K., Pacana A.: Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem analizy cenowo - jakościowej na przykładzie ręcznych wózków paletowych. Czasopismo Logistyka nr 5/2011. Nauka, Artykuły recenzowane CD1. s , ISSN , Poznań Pacana A., Gazda A.: System zarządzania jakością a ocena pracowników. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik Wydziału Zarządzania. Zeszyt 18 nr 3/2011, ISSN , str , Rzeszów Adamczyk J., Pacana A.: Doskonalenie logistyki zaopatrzenia z wykorzystaniem analizy kosztowo jakościowej, w monografii Rachunkowość w logistyce przedsiębiorstw, red. G. Lew, s. 7-14, Wydawnictwo Amelia, ISBN , Rzeszów Pacana A.: Źródła złego auditowania standaryzowanych systemów zarządzania. Monografia zbiorowa Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax), Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy P., Book presents effect of realization of project: KBN ID N N Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ISBN KOŠICE-RZESZÓW Pacana A.: Koncepcja wykorzystania metod pracy zespołowej przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Monografia zbiorowa Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax), Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy P., Book presents effect of realization of project: KBN ID N A.Pacana; str. 7 z 18 stron

8 N Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ISBN KOŠICE-RZESZÓW Sęp J., Liberko I., Pacana A.: Projekt kwalifikowania dostawców usług transportowych. Logistyka nr 6/2012. Artykuły recenzowane CD1, str , ISSN , Poznań 2012 Podiel: 33 % 5.41 Sęp J., Malindžák D., Pacana A.: Analiza zaopatrzenia w hurtowni motoryzacyjnej z wykorzystaniem metod ABC / XYZ. Logistyka nr 6/2012. str , Nauka, Artykuły recenzowane CD1, ISSN , Poznań 2012 Podiel: 33 % 5.42 Pacana A.: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ НЕДОСТАТКОВ (FMEA) В ПРОЦЕССАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie. ISSN Kwartalnik, Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260, s , Rzeszów 2012 Podiel: 33 % 5.43 Bednárová L., Chovancová J., Šutaj-Eštok A., Pacana A.: Public perception of corporate social responsibility in Slovakia. INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA. Nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja Wydawnictwo, Knowledge Innovation Center Recenzent prof. nadzw. dr hab. Józef Bednarek, ISBN: str , Zamość 2013 Podiel: 20 % 5.44 Gazda A., Pacana A., Nieckarz A.: Doskonalenie zarządzania magazynem z wykorzystaniem metody ABC w Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o.. Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2013, str , ISSN , Radom, 2012 Podiel: 33 % 6. Pôvodné vedecké práce v zahraničných recenzovaných časopisoch a v periodických recenzovaných zborníkoch (nie zborníky z konferencií) 6.1 Korzynski M., Dzierwa A., Pacana A., Cwanek J.: Fatigue strength of chromium coated elements and possibility of its improvement with ball peening. Surface & Coatings Technology, Volume 204, Number 5 Issue 12, December 2009, Pages ISSN Podiel: 25 % 6.2 Korzyński M, Pacana A., Cwanek J.: Fatigue strength of chromium coated elements and possibility of its improvement with slide diamond burnishing. Surface and Coatings Technology, Volume 203, Issue 12, 15 March 2009, Pages ; ISSN Korzyński M, Pacana A.: Centreless burnishing and influence of its parameters on machining effects. Journal of Materials Processing Technology 210 (2010) p , Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: A.Pacana; str. 8 z 18 stron

9 6.4 Pacana A., Sęp J.: Optymalizacja przydziału jednostek transportowych na przykładzie OSM. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, BMC No. 14. Львів 2007 ; No ; ISBN Korzyński M, Pacana A.: Thee analysis of some burnishing parameters influence on surface roughness of shock absorber piston rods. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, No 10, s , BMC Львів 2003 ISBN Pacana A., Korzyński M.: Surface roughness tests of roller burnished shafts. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, No 9, s , BMC Львів 2002 ISBN Pacana A., Sęp J.: Optymalizacja tras transportowych dla PPHU Progres. BICИК. m Науково мехнiчний збірник. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ, Національний Транспортний Університет. Київ 2009 УДК ; 625.7/8; 614.7; Pacana A., Liberko I.Dwanaście kwestii podstawowych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2004. MANAŽNENT PRIEMYSELNỲCH PODNIKOW. Management of industrial companies. Vedeckỳ časopism Univerzitnej vendeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. Ročnik 5, Čisło 1/2008r. ISSN ; registračné čisło 3292/2004. str r. ISSN Pacana A., Bednarova L.: Analiza systemu jakości pod kątem wymagań normy ISO 9001:2008. MANAŽNENT PRIEMYSELNỲCH PODNIKOW. Management of industrial companies. Vedeckỳ časopism Univerzitnej vendeckotechnickej spoločnosti, Zvolen. Ročnik 6, Čisło 2/2009r. ISSN ; s , registračné čisło 3292/2004. Słowacja/Slovensko/ 2009 r. ISSN Korzyński M. Pacana A.: Some aspects of centreless roller burnishing. рoeктування, вupoбнuuтвo тa eксплаташя aвтoтрансртнuх засобив, поïздів тa нафтопроводів. Націоналний Транспортний Униіверситет України. Транспортна Академія України, No 8, s , BMC Львів 2001 ISBN Sęp J., Liberko I., Pacana A.: The conception of the work-place management according to the 5S+E philosophy. Theory of Management 5. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Štefan Hittmár - Ed., Scientific Papers EDIS (2012), str , ISBN Faculty of management scientce and informatics University of Žilina, Žilina, 2012 Podiel: 33 % A.Pacana; str. 9 z 18 stron

10 6.12 Gębuś G, Pacana A.: The evaluation of quality management oriented through organization success based on ISO 9004:2009 THEORY OF MANAGEMENT 6. The selected Problems for the Development Suport of Management Knowledge Base, Scientific Papers, str , ISBN Faculty of management scientce and informatics University of Žilina, Žilina, Pacana A.: Koncepcja ankietowego badania jakości procesów dydaktycznych. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č , , , PERFECT (PERFormance&EffiCiencyIndicaTors) Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II. Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, s.72-80, ISBN , Košicie Gazda A., Pacana A., Malindžak D.: Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Taguchi, Przemysł Chemiczny, 6/2013, Wydawnictwo SIGMA-NOT, str , ISSN: , Warszawa, Vyžiadané referáty na domáce vedecké a odborné konferencie Podiel: 33 % 7.1 Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego - LUBLIN ; oraz Czas na zmiany, droga do jakości czyli zaproszenie do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008", w ramach realizacji projektu "Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego". RZESZÓW ; 7.3 Czas na zmiany, droga do jakości i zysków czyli wdrażanie systemu wg normy ISO 9001:2008. RADOM oraz Vyžiadané referáty na zahraničné vedecké a odborné konferencie medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ KVALITA SPOĽAHLIVOSŤ. Košice art. (11.21, 11.22): 8.2 Zabezpećenie vysokej kvality zásobovacích procesov pri vyuźití metódy failure mode and effect analysis (FMEA). 8.3 Relationships in quality of education at universities. 9. Ostatné príspevky na domácich konferenciách A.Pacana; str. 10 z 18 stron

11 9.1 Pacana A., Korzyński M.: Centreless roller burnishing device. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów, , s , ISBN Pacana A., Korzyński M.: Centreless roller burnishing parameters influence on burnished shaft surface roughness. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów, , s , ISBN Pacana A., Zielecki W., Łunarski J.: Projektowanie programów nauczania w systemie jakości zgodnym z wymaganiami normy PN-ISO 9001:1996. Konferencja naukowa Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo., Szczyrk , s ISBN Pacana A., Zielecki W., Łunarski J.: Sterowanie procesem dydaktycznym w systemie zapewnienia jakości. Konferencja naukowa Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Szczyrk , s , ISBN Koszela W., Pacana A.: Urządzenie do kształtowania reliefów metodami nagniatania. Materiały VII KNT Technologia obróbki przez nagniatanie, s , Bydgoszcz 2000 r. 9.6 Pacana A., Koszela W.: Nagniatarka do bezkłowego krążkowania wałków. Materiały VII KNT Technologia obróbki przez nagniatanie, s , Bydgoszcz 2000 r. 9.7 Jaworski J., Pacana A.: Glass fibre tests with multi-pass method. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów, , s , ISBN Pachołek A., Pacana A.: Wykorzystanie internetu przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Materiały Konferencji Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, s , Zakopane 2000 r. ISBN Pierzchała A., Pacana A.: Analiza ewolucji norm ISO serii Materiały Konferencji Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, s , Zakopane 2000 r. ISBN Pacana A. Strzelec K.: Badanie Świadomości jakościowej załogi zakładu maszyn górniczych w Gorlicach. II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław ISBN Pacana A., Dzierwa A.: Próba analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) konstrukcji specjalnego uchwytu obróbkowego. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach s , Rzeszów-Bystre 2001 r. ISBN A.Pacana; str. 11 z 18 stron

12 9.12 Pacana A. Strzelec K.: Analiza oceny pracowników w systemach jakości. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław ISBN A. Pacana, T. Rysz, K. Strzelec: Analiza rynku pracy województwa podkarpackiego Konferencja naukowa,terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu; r. s ISBN Dzierwa A., Pacana A.: Wykorzystanie narzędzi analizy danych do oceny rynku pracy powiatu dębickiego. Konferencja naukowa Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu; r. s ISBN Piechota R., Pacana A.: Systemy informatyczne - skuteczne narzędzie w rękach controllera. Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część II. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s , Warszawa 2002 ISBN Sołek R., Pacana A.: Kontrola systemu zarządzania jakością poprzez przegląd kierownictwa. Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część III. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s , Warszawa 2002 ISBN Fic B., Pacana A.: Synteza ilości wydanych certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm ISO serii Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część III. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s , Warszawa 2002 ISBN Pacana A., Korzyński M.: Roller burnishing parameters analyse with Taguchi method. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2002, Rzeszów, July 2002, s , ISSN Stadnicka D., Pacana A, Zielecki W.: Systemy jakości zgodne z iso 9001 a akredytacja jednostek edukacyjnych. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka ; Szczyrk r. - wydane jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z.12, WPŚ, Gliwice 2002, s ISSN Quality systems conformable to the ISO 9001 and accredition of educationnal units A.Pacana; str. 12 z 18 stron

13 9.20 Stadnicka D., Pacana A: Doskonalenie procesów dydaktycznych w oparciu o iso 9001:2000. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zintegrowane systemy zarządzania jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka ; Szczyrk r. - wydane jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z.12, WPŚ, Gliwice 2002, s ISSN Improvement of didactic processes on the base of the ISO 9001:2000 standard 9.21 Sołek R., Pacana A.: Zarządzanie szkoleniami w systemach jakości na przykładzie PBPiO Resbud S.A. IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław , ISBN Madziar A., Pacana A.: Analiza systemu zarządzania środowiskiem na przykładzie BZPD s.a. w Rzepedzi. IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław , ISBN Potoniec A., Pacana A.: Narzędzia zarządzania danymi w podnoszeniu jakości pracy szkoły. IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, s , Jarosław , ISBN Pacana A, Sołek R.: Rola komunikacji w systemach zarządzania jakością zgodnych z iso 9001:2000. Materiały Konferencji Naukowej Komunikacja, propaganda, reklama r. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 2003, s ISBN Pacana A.: Doskonalenie jakości usług typu pre-paid dla telefonów komórkowych na przykładzie firmy Bankomat24/Euronet Sp. z o. o. Materiały X Konferencji TQM stymulatorem innowacyjności. Boszkowo, kwiecień Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Zarządzania i Inżynierii Jakości, Wielkopolski Instytut Jakości., s red. Zbigniew Kłos, PW KMB DRUK, Parkowo, 2008 ISBN ISBN Pacana A.: Ocena systemu środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2004. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Kowno. Litwa. Publikacja w monografii pod red. J. Kaźmierczak s , wyd. Nova S.A., Zabrze, 2008,oraz na CD w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. s.80 Nr 6(701) czerwiec, W-wa, ISSN Pacana A., Antosz K.: Koncepcja oceny audytorów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy wspomagania zarządzania środowiskiem, Harrachov, Czechy, ; A.Pacana; str. 13 z 18 stron

14 Publikacja w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; s. 86 Nr 5(712) Maj, W-wa, 2009, Materiały na załączonym do EiOP CD. ISSN Antosz K., Pacana A.Koncepcja oceny aspektów środowiskowych w eksploatacji maszyn. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy wspomagania zarządzania środowiskiem, Harrachov, Czechy, ; Publikacja w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; s. 54 Nr 5(712) Maj, W-wa, 2009, Materiały na załączonym do EiOP CD. ISSN Bednárová L., Liberko I., Gazda A., Pacana A.: Integrated management system in wood companies. INTERCATHEDRA No. 26 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES. ISSN POZNAN Pacana A., Sęp J., Zielecki W.: Ocena jakości usług dydaktycznych na przykładzie studiów podyplomowych. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. s , ISBN , Opole Pacana A., Liberko I.: PROPOSAL RELATED WITH EVALUATING AUDITORS OF SYSTEMS COMPLIANT WITH ISO 9001 IN TIMBER INDUSTRY ENTERPRISES, INTERCATHEDRA No. 27/1 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES. S , ISSN POZNAN Liberko I., BednárGetrag J., Pacana A., L. Bednárowá: Transport optimalization as a part of the logistics chains. INTERCATHEDRA No. 27/2 ANNUAL SCIENTIFIC BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES. S, 34 38, ISSN POZNAN 2011 Podiel: 25 % 9.33 Pacana A., Liberko I., Bednárowá L.: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) of the quality management system implementation process Intercatedra Nr 28/1 Scientific Quarterly Of The Economisc Departments Of European Universities, s (ISSN ), Poznań 2012 Podiel: 34 % 10. Ostatné príspevky na zahraničných konferenciách 10.1 Pacana A., Noga S.: Application neural networks to find the relation between the roller burnishing parameters and the surface roughness. Computer science for design and technology 2000 (Конгресса; Конструкторско технологическая A.Pacana; str. 14 z 18 stron

15 информатика 2000), Moccow, СТАНКИН, s ISBN Pacana J., Pacana A.: Badania stanowiskowe zębatych przekładni falowych. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2005 ISBN Pacana A., Pacana J.: Analiza systemu jakości zgodnego z ISO 9001 w PBPiO RESBUD S.A. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2005 ISBN Pacana A.: Taking advantage of artificial inteligence to determine the interdependence of the centreless roller burnishing parameters and the surface roughness Механика та iнформатика, III україно полъсъка наукова конференція молодих вчених, Україна Хмелъницъкий, квітня Drobiecka J., Pacana A.: Określanie jakości i konkurencyjności np. młynków do kawy. Механика та iнформатика, III україно полъсъка наукова конференція молодих вчених, Україна Хмелъницъкий, квітня Pacana A.: Propozycja wykorzystania metody AHP do wyboru optymalnych dla klienta wyrobów elektrycznych. Пiдвищення рiвня ефективностi енергоспоживання в електротехнiчних пристроях i системах. ЕЛЕКТРИКА Матеpiaлi I-ої міҗнародної науково технічної конференції. Луцъкий Державний Технiчний Унiверситет. s , PUB ЛДТУ, Луцък Pacana A., Rzeźnik B.: Produkcja masowa a Lean Production. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2006 ISBN Pacana A., Wedman B. Tadla T.: Analiza metodyki certyfikacji procesów. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIII международной научно технической конференции. Том 5. s , Донецк 2006 ISBN Sęp J., Pacana A.: Designing for quality using Taguchi method. International Scientific Conference PRO-TECH-MA 07. PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS. org.rzeszów University of Technology, Technical University of Kośice czerwca 2007 r. Biezmiechowa, str ISBN Pacana A.: Quality Management system ISO 9001:2000 and HACCP System in Agrohurt S.A.Warehouse center in Podkarpackie region. International Scientific Conference PRO-TECH-MA 07. PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND A.Pacana; str. 15 z 18 stron

16 MATERIALS. org.rzeszów University of Technology, Technical University of Kośice czerwca 2007 r. Biezmiechowa, str ISBN Pacana A.: Projektowanie wyrobów w systemach jakości ISO 9001 na przykładzie Korporacji VIP. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIVмеждународной научно технической конференции. Том 5. str , Донецк 2007 ISBN Pacana A., Dziedzic A.: Nadzorowanie urządzeń do pomiarów i monitorowania w systemach ISO 9001:2000 i HACCP. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIV международной научно технической конференции. Том 5. str , Донецк 2007 ISBN Pacana A.: Doskonalenie procesu zaopatrzenia metodą ABC - Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XVмеждународной научно технической конференции. Том 4. str , Донецк 2008 ISBN Dziedzic A.., Korzyńska K., Pacana A.: The analisys of buig process and the suppliers chosing In the Podkarpackie Wholesale Centra Agrohurt joint stock company. (Analiza procesu zakupu i wyboru dostawców w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt S.A.) Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Investigation, Production and Use of Steel Ropes, Conveyors and Hoisting Machines, r., str Materiały wydano również na CD. Podbanske, Słowacja 2008 ISSN X Pacana A., Książek A.: Zarządzanie dokumentacją systemu jakości ISO 9001 w organizacji rozproszonej. атеріали IV Міжнародної науково-методичної конференцїї. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ. (4-6 вересня 2009 року) Мелітополь, УКРАЇНА. s , УДК Pacana A.: Aspekty decyzyjne w logistyce transportu leśnego. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XVмеждународной научно технической конференции. Том 4. str , Донецк 2009 ISBN Pacana A., Ostasz G.: Wstępna optymalizacja kanałaów dystrybucji. атеріали V Міжнародної наукової конференцїї. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ. ISBN , УДК (3-4 вересня 2010 року) Мелітополь, УКРАЇНА. s Ostasz G., Pacana A.: Etapy rozwoju polityki transportowej w zintegrowanej Europie. атеріали V Міжнародної наукової конференцїї. A.Pacana; str. 16 z 18 stron

17 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ. ISBN , УДК (3-4 вересня 2010 року) Мелітополь, УКРАЇНА. s Pacana A., Bednárová L.: Evaluation of teaching process quality at postgraduate course. Knowledge and management in times of crisis and ensuing development. PART II. (eds.) Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Peter Adamišin, Publisher: University of Prešov in Prešov, Management international conference - Bardejov , s , Prešov 2010, ISBN , EAN Pacana A., Gazda A.: The quality of information and their impact on the innovation environment in public administration EKONOMICKÉ ASPEKTY V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondencnej konferencie. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH. Fakulta verejnej spray, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, ISBN: , s Košice, Pacana A., Liberko I.: Zabezpećenie vysokej kvality zásobovacích procesov pri vyuźití metódy Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 5. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ KVALITA SPOĽAHLIVOSŤ. s , ISBN , EAN , Košice Pacana A., Gazda A., Gierczak A.: Relationships in quality of education at universities. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 5. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ KVALITA SPOĽAHLIVOSŤ. s , ISBN , EAN , Košice 2011 Podiel: 40 % Pacana A., Liberko I., Balawender A.: Improvement of work quality on the basis of the 5s rules. MANAŽNENT. International Conference Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta Manažnentu, (eds.) Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Ján Vravec, ISSN ; str Prešov 2012 Podiel: 34 % Pacana A.: Metody pracy zespołowej a etapy wdrażania PN N Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ, str , УДК 338, ББК 65.5, Е 30, ISBN , Дрогобич, Gazda A., Pacana A.: Improvement of Passenger Transport by Application FMEA Method, Karpatský logistický kongres listopadu 2012, ISBN , TANGER spol. s r.o., Lázně Priessnitz, Jeseník, Česká republika, 2012 A.Pacana; str. 17 z 18 stron

18 10.26 Pacana A.: Diagnoza przyczyn utrudniajacych wdrożenie metody 5S. Zborník abstraktov odborných prác z workshopu k riešeniu projektov MVP č , č , č , Transfer poznatkov z manažérskych, ekonomických a pedagogických disciplín. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, s.15, ISBN , Košicie Pacana A., Liberko I., Kyc S., Bednárová L.: Wykorzystanie metody SMED do doskonalenia organizacji produkcji, V ročnik vedeckej konferencie s miedinarodnou účast ou Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie, dňa 18. a 19. apríla 2013, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Poprad, 2013 Podiel: 25 % 11. Recenzia vydaných a nevydaných prác (monografie, VŠ učebnice, skriptá, vedecké a odborné články v časopisoch a zborníkoch, kvalifikačné práce, výskumné správe) 11.1 Článok: Transport ropy naftowej w Polsce, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 18 (2/2011), ISSN , Článok: Instrumentarium zarządzania jakością, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 18 (2/2011), ISSN , Článok: Wykorzystanie metody servqual w doskonaleniu jakości usług publicznych, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 18(3/2011), ISSN Článok: Analiza morfologiczna i rozwojowa systemu zatępiania ostrych krawędzi, TiAM - Technologia iautomatyzacja Montazu Zespołów, Maszyn i Urządzeń nr4/2012, ISSN , Článok: Heurystyczna metoda wyboru dostawców i środków Transportu dla ESM, TiAM - Technologia iautomatyzacja Montazu Zespołów, Maszyn i Urządzeń nr 5/2012, ISSN , Článok sa Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 17(4/2010), ISSN Článok sa Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej nr 17(4/2010), ISSN Prácu: Igor Liberko: Základy logistiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN , Prešov, 2010, W: Національний транспортний університет, Автомеханічний факультет, Україна, 01010, м. Київ plan druku Prácu: Hamrol Adam: Zarządzanie jakością z przykładami, Wydanie: drugie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: , Warszawa 2010, W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i nauki humanistyczne. Kwartalnik. Zeszyt 17, ISSN , Folia Scientiarum Universitatis Technice Resoviensis 260. Rzeszów plan druku 2014 A.Pacana; str. 18 z 18 stron

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Prehľad riešených výskumných úloh a projektov 1 Výskumné a odborné práce na báze HČ 1.1 Budzik G., Pacana A., Heneczkowski M.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo