SERWUS ISS N egzem plarz bezpłatny sierpień Nr 54

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54"

Transkrypt

1 SERWUS M IE JSK I SE R W IS IN F O R M A C Y JN Y K Ę D Z IE R Z Y N A -K O Ź L A ISS N egzem plarz bezpłatny sierpień Nr 54

2 W Razem i a d o m o ś c i przeciwko wielkiej wodzie Koźle zostało zalane w środę, 9 lipca. Ten poranek zapam iętają na lata ci, którzy podów czas byli w m ieście. T r a g iczn e w y d a rzen ie w y z w o liło w b a rd zo w ie lu lu d z ia ch d o b r e j w o li n a tu r a ln y odruch pom ocy. Tam, gdzie z różnych w zględów zaw iodły specjalistyczne służby, ludzka solidarność p od trzym yw ała na duchu, pom agała przeżyć. Już w czwartek, 10 lipca, do siedziby Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie dostarczono wodę mineralną, mleko, chleb i środki czystości. Były to dary zebrane przez Zarząd PCK w Zabrzu oraz burmistrza Strzelec Opolskich, Krzysztofa Fabianowskiego. Potem poszło dalej. Do soboty sala konferencyjna Urzędu Rejonowego wypełniła się używaną odzieżą i żywnością. Transporty odzieży były szczególnie liczne. Z czasem jej nadmiar stał się niemałym problemem... Bardzo potrzebne środki czystości dostarczył do Koźla Bogusław Kapel z Krakowa - Kupiłem je za własne pieniądza. Po drodze zabrałem zabrałem artykuły przesyłane przez PCK w Tychach. Tymczasem w mieście uaktywniły się parafie i kościelne punkty Caritasu. Odbierały strumień darów z różnych rejonów kraju. Dzięki agregatowi dostarczonemu przez Telekomunikację Polską, kozielski komisariat policji dysponował łącznością radiową, z której korzystał także Miejski Komitet Przeciwpowodziowy. Z pomocą kędzierzyńsko-kozielskiej "władzy" przybyło 70 kolegów z Łodzi. Razem patrolowali ulice, pilnowali często porzuconego przez powodzian mienia. Nigdy jeszcze w mieście nie było tak bezpiecznie... Szpital nr 1 przy ulicy Roosevelta podczas pierwszej fali powodziowej został zalany do poziomu pierwszego piętra. Pośród darów dla szpitala medycy znaleźli niemało przeterminowanych lekarstw. - Wiele hurtowni farmaceutycznych wysprzątało sobie, ja k widać, magazyny- skomentował ten fakt Sławomir Janus, dyrektor miejscowego ZOZ- u. Pewien rencista z Racławic Śląskich nadesłał do Urzędu M iasta nietypową ofertę pomocy. Jako samotny pięćdziesięcioczterolatek, posiadający w łasną posesję pragnął on przyjąć na stałe pod swój dach samotną panią wychowującą dziecko. Czy ktoś z tej propozycji skorzystał- nie wiemy. Redakcja dysponuje bliż 2 szymi danymi i w razie potrzeby niezwłocznie je udostępni zainteresowanym. Pomagała zagranica- i to ci, o których myśleliśmy do tej pory, że nic nie są w stanie nam zaoferować. Z Lwowa do Kędzierzyna dotarła duża ekipa specjalistów od zwalczania klęsk żywiołowych, wyposażonych w ciężki sprzęt. Niestety, wkrótce zostali przechwyceni przez władze wojewódzkie i skierowani do Opola. Z Brześcia natomiast otrzymaliśmy transport drzewa na deski. Dużym wsparciem służyły swoim pracownikom /i nie tylko im/ zakłady pracy. Pokaźne kwoty na ten cel przeznaczyły Azoty, do akcji przyłączyły się także pokrewne firmy chemiczne z całego kraju oraz dealerzy nawozów. Wiele dobrego w tych gorących /a raczej mokrych/ dniach uczynili wolontariusze. Jacek Włodarczyk z Chełma swoim Roburem z poświęceniem przewoził żywność, środki czystości i w ogóle wszystko, co było trzeba. Zawsze znajdował się na najtrudniejszych odcinkach. Państwo Snopkowscy z ulicy Norwida pomagali w żywieniu osób pracujących przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w Koźlu. Codziennie na drugim piętrze Urzędu Miasta zastawiali stół dla wielu... W końcu sierpnia na stadionie w Blachowni wylądował ciężki śmigłowiec transportowy Królewskich Wojsk Lotniczych Holandii z darami od zaprzyjaźnionej gminy Soest (na zdjęciu poniżej). - Przywieźliśmy meble, środki do odkażania ścian, wykładziny. Planujemy następne transporty. Co tydzień będzie to jedna duża ciężarówka - powiedział Bert Krijger, członek Rady Gminy w Soest. Ale, jako że każdy kij ma dwa końce - oprócz pomocy otrzymywaliśmy także antypomoc i antydary. Oto książę von Hohenlohe, wnuk byłego właściciela Sławięcic, przysłał do Kędzierzyna-Koźla 13 ton przeterminowanej żywności, która zgodnie z zaleceniami Sanepidu trafiła na składowisko odpadów komunalnych. 16 sierpnia do kozielskiej parafii św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej dotarł transport darów z Ibach w Niemczech. Nadawcą była międzynarodowa organizacja charytatywna AD- SUM- ICH BIN BEREIT. Przesyłka, oprócz ubrań, obuwia, sprzętu AGD zawierała 43 tysiące koców, starannie posegregowanych i opakowanych. Niestety, i ta pomoc nie trafiła do potrzebujących. Niemal cały transport został zakwestionowany przez przez władze sanitarne. Zarówno odzież, jak i buty oraz koce nie miały jakichkolw iek dokumentów świadczących o przeprowadzonej dezynfekcji. - Sytuacja ta sprawiła dużo przykrości i nam, i Niemcom, którzy przywieźli dary- powiedział Daniel Nurzyński, kierownik Wydziału Inicjatyw Miejskich Urzędu Miasta - widać M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ było, że włożyli masę wysiłku w posegregonie i opakowanie tak pokaźnej ilości towar Na pewno nie można mówić tutaj o złej woli myślę raczej, że zawinił brak rozeznania trzeb i nieznajomość polskich realiów ". Po pełnieniu niezbędnych formalności cały trans- Za chwilę stare koce ponownie znajdą się w ciężarówce port został odesłany do Niemiec. Od Marka Kotańskiego, w ramach akcji Pospolite serc ruszenie przybyły trzy wagony wypełnione połamanymi meblami, zużytymi czarno- białymi telewizorami i pralkami automatycznymi - czwarty zaś, tajemniczy wagon był zupełnie pusty. Po kilku dniach postoju i sfilmowaniu cało ści przez ekipę TV Katowice skład został z pow rotem wyekspediowany do nadawcy. Radni R y szard Ma- s a l s k i, p r z e m ie r z a j ą c y Trudno było znaleźć but do pary jako Rzymianin szlak bursztynowy, na wieś o katakliźmie, który dotknął jego rodzinne miasto, zajął się dodatkowo organizowaniem po mocy dla powodzian. Realnym wynikiem tych starań jest, między innymi, kontener mieszkalny, ofiarowany przez mieszkańców Tczewa Rajcowie Mrągowa zobowiązali się do sfinansowania budowy domku jednorodzinnego dla ofiar powodzi, a różne organizacje z całej Polski zapraszały do siebie dzieci z terenów zalanych na bezpłatne kolonie. Skorzystały z tego setki dzieciaków z Kędzierzyna- Koźla i okolic. Centralnym hurtowym magazynem darów była Szkoła Podstawowa nr 19 na osiedlu Piastów. Przez wiele tygodni zalegały w niej sterty używanej odzieży, tony żywności i mebli. Stamtąd sukcesywnie wysyłane były do składnic Caritasu i komitetów osiedlowych. Całością dystrybucji zawiadywał z w ielką sprawnością Henryk Krupka, na co dzień pracownik Urzędu M iasta. Zdarzało się także, iż niektórzy koźlanie nie dorośli do sytuacji. Wiele mówi się o pewnym właścicielu baru, który w pierwszych dniach powodzi sprzedawał papierosy i żywność po cenach, delikatnie mówiąc, paskarskich. W podkozielskich wsiach bochenek chleba chodził wtedy po 12 zł, w samym mieście było taniej, tylko 7 zł. Podobnych przypadków nie było jednak zbyt wiele. W trudnych dla nas dniach powodzi nie byliśmy sami. Najróżniejszej pomocy otrzymaliśmy bardzo dużo- to co opisano powyżej, stanowi tylko niewielki wycinek całości. Pomogła ona nam nie tylko materialnie przetrwać najtrudniejsze chwile, ale tak, po prostu uwierzyć w człowieka. /andy/

3 NOWE PRAWO W MIEŚCIE Zwolnienia z czynszu, rat podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenach zalanych przez lipcową powódź, długoterminowy kredyt na remont mieszkań komunalnych i stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nałożenia kary na miasto za rzekome niewywożenie śmieci to przedmiot najważniejszych uchwał, które podjęte zostały na ostatniej sesji Rady. Ustalono również obwody wyborcze i wyrażono zgodę na wybudowanie pomnika pamięci pomordowanych w II wojnie światowej Romów. Pierwsza z uchwał dotyczy najemców mieszkań komunalnych, a także lokali użytkowych i garaży, które zostały zalane w lipcowej powodzi. Decyzją Rady Miejskiej zwolnieni zostali z obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat z tytułu użytkowania wynajmowanego lokalu. Również dzierżawcy kom unalnych gruntów nie będą musieli płacić czynszu dzierżawnego. Zwolnienie dla mieszkańców obowiązuje od 1 lipca do dnia zakończenia remontu przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. Ci, którym zalało lokal użytkowy nie m uszą płacić do momentu wznowienia działalności, nie dłużej jednak niż do 30 września Zalany garaż, to zwolnienie z opłat za lipiec i sierpień. Najkrótsze wakacje czynszowe mieli dzierżawcy gruntów komunalnych. Czynsz dzierżawny został im umorzony tylko za lipiec. Rolnicy, których gospodarstwa zostały zalane zwolnieni zostali z dwóch rat podatku rolnego, które musieliby zapłacić 15 września i 15 listopada. Podobne zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za budynki i budowle i grunty na których budynki stoją. Istotne w tej uchwale jest to, że o zwolnieniu będzie decydował prezydent miasta na pisemny wniosek podatnika. Radni zdecydowali również o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na łączną kwotę nie większą niż 23 miliony na remont i odbudowę mieszkań i budynków zniszczonych w lipcu. TELEWIZJA POMOGŁA Półtora miliona złotych pochodzących z akcji Telewidzowie TVP powodzianom wpłynęło na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie- Koźlu. Pieniądze pochodzące od telewidzów z całej Polski, zgodnie z wolą organizatora akcji, mają być dla osób najbardziej dotkniętych przez powódź. Na rozliczenie i podsumowanie całej akcji MOPS ma trzydzieści dni. SZKOŁY PO POWODZI Trwa sukcesywne usuwanie popowodziowych szkód w placówkach oświatowych Kędzierzyna- Koźla. W zalanych szkołach i przedszkolach przeprowadzane są remonty. W Szkole Podstawowej nr 2 prace powinny być zakończone do końca roku. W przypadku SP 13, SP 15 i SP 20 termin zakończenia robót nie jest określony. Ekipy remontowe intensywnie pracują w przedszkolach nr 12, 13, 14 i 15. Najbardziej poszkodowana Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Przedszkole nr 17 w Koźlu- Porcie czekają na fachową ekspertyzę budowlaną, która orzeknie o sensowności ew entualnego rem ontu. Uczniowie dwunastki podjęli naukę w budynku SP2. Poza tym wszystkie kędzierzyńsko-kozielskie przybytki nauki terminowo rozpoczęły rok szkolny /andy/ Kolejną uchwałą radni upoważnili Zarząd Miasta do przeznaczenia półtora miliona złotych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenów popowodziowych, kosztów deponowania ich na składowisku również w tych przypadkach, jak czytamy w uchwale w których w myśl odnośnych przepisów prawa koszty te obciążają właścicieli i użytkowników nieruchomości. Radni uchwalili stanowisko wobec niektórych działań podejmowanych przez Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu wobec gminy Kędzierzyn- Koźle. W tekście stanowiska, które wysłane zostało do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu czytamy między innymi: Rada Miejska wyraża swoją dezaprobatę dla działań Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu nakładającego na gminę obowiązek zapłaty niemałej kwoty zł i 2000 zł kosztów egzekucyjnych tytułem grzywny przymuszającej do rzekomo przez gminę nie wykonywanego (...) obowiązku wywozu odpadów komunalnych powstałych i gromadzonych w wyniku usuwania skutków powodzi. Stwierdzamy, że odpady komunalne (...) wywożone są od momentu ustąpienia wód powodziowych, do chwili obecnej. Wywóz tych odpadów i ich deponowanie organizowane jest i finansowane przez gminę. (...) Wskazać dalej trzeba tę oczywistą okoliczność, że omawiane działania zmierzają do usuwania mających wielkie rozmiary skutków klęski żywiołowej, a więc nie mogą (...) przynieść natychmiastowego efektu.(...) W rezultacie jedynym efektem omawianych działań Inspektora Sanitarnego jest powiększenie i tak ogromnych obciążeń finansow ych gminy ponoszonych w związku z usuwaniem skutków powodzi. O powolnej normalizacji może świadczyć fakt pojawienia się dwóch uchwał nie powodziowych. Pierwsza z nich ustaliła numery, granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych (wybory już we wrześniu). Druga nie mająca związku z powodzią uchwała powstała w wyniku wniosku Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Romów w Rzeczpospolitej Polskiej. Radni wyrazili zgodę na wybudowanie na cmentarzu komunalnym pomnika poświęconego pamięci pomordowanych Romów w okresie II wojny światowej. Pomnik stanie w kwaterze nr 15. Na płycie pomnika wyryte będą słowa: Ku wiecznej pamięci Romów pomordowanych przez hitlerowców: dzieci, kobiet i mężczyzn spoczywającej w bezimiennych mogiłach, splecionych razem w przerażeniu. Tylko żal po ich niezawinionej śmierci nam został i ból..., niech spoczywają w pokoju. Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Romów w Rzeczpospolitej Polskiej, Kędzierzyn- Koźle lipiec Na stronie 4 i 5 publikujemy teksty najważniejszych uchwał. M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97 R etrospekcje kędzierzyńskokozielskie (za Szkicami kędzierzyńsko- kozielskimi, t.1- V) lipiec- sierpień lecic działalności obchodziło w dniu 1 lip ca Biuro Projektów Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Z tej okazji, podczas spotkania władz politycznych i administracyjnych miasta z załogą biuro otrzymało odznakę Zasłużonemu Opolszczyźnie. 13 lipca przebywał w Kędzierzynie- Koźlu minister przemysłu chemicznego- Henryk Konopacki, zapoznając się z przebiegiem modernizacji tutejszych zakładów chemicznych. *»* Przedstawiciele Zakładów Chemicznych Blachownia otrzymali w dniu 20 lipca w Warszawie nagrodę I stopnia i tytuł Zakładu Dobrej Roboty. Przedsiębiorstwo uzyskało to wyróżnienie w ramach IV ogólnopolskiego konkursu dobrej roboty. 20 lipca odbyła się z udziałem 300 osób uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej. Posiedzenie rozpoczęło się manifestacją społeczeństwa pod pomnikiem Wdzięczności na osiedlu Stare Miasto. Podczas sesji wręczono odznaczenia państwowe, odznaki regionalne i listy wpisu do Księgi zasłużonych dla miasta Kędzierzyna- Koźla. Odznaczeniami państwowymi wyróżniono 30, a regionalnymi 29 osób. Po sesji odbyła się w ZDK Chemik akademia okolicznościowa. 29 lipca odbyło się w siedzibie KM PZPR wspólne posiedzenie sekretariatu KW PZPR w Opolu i egzekutywy KM w Kędzierzynie- Koźlu. Uczestnicy narady, prowadzonej przez I sekretarza KW PZPR A. Ż abińskiego, omówili rolę Kędzierzyna- Koźla w działalności gospodarczej województwa opolskiego. ** * W sierpniu Kędzierzyn- Koźle i jego okolice trzykrotnie nawiedziła klęska powodzi. Szczególnie zagrożonymi przez powódź obiektami były magazyny WZGS- Zakład Gospodarczy Kędzierzyn- Koźle, budynki Kozielskiej Fabryki Maszyn, Szpital Miejski im. Pawłowa oraz około 200 ha gruntów uprawnych, leżących w rejonie Stoczni Remontowej. Poza tym woda zalała kilkaset piwnic. Najwyższy poziom wody w Odrze w okolicy Kędzierzyna- Koźla odnotowano 4 sierpnia o godz osiągnął on wtedy 7,81 m. W akcji ratowniczej uczestniczyli pracownicy różnych zakładów pracy, wśród nich 1482 strażaków, 238 pracowników ZA Kędzierzyn i 85 pracowników Żeglugi na Odrze. lipiec - sierpień lipca w Zakładach Chemicznych Blachownia odbyło się wyjazdowe posiedzenie egzekutywy KW PZPR w Opolu. W obradach uczestniczyli także wojewoda opolski Zbigniew Mikołajewicz i pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju płk Henryk Tomaszewski. Tematem obrad były dalsze losy wstrzymanych lub zaniechanych inwestycji. c.d. str. 7 3

4 Uchwala Nr LV/399/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie ulg w czynszu i innych świadczeniach od najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zalanych w wyniku powodzi w lipcu 1997r. D ziałając na podstaw ie art. 18 ust. 1 ustaw y z dnia 8 m arca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1-1. Zwalnia się najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, które zostały zalane w wyniku powodzi w lipcu 1997 r. od obowiązku zapłaty czynszu najmu i innych opłat należnych z tytułu użytkowania wynajmowanego lokalu, obliczanych i pobieranych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. 2. Zwalnia się dzierżawców gruntów komunalnych, które zostały zalane w wyniku powodzi w lipcu 1997 roku od obowiązku zapłaty czynszu dzierżawnego. 2. Zwolnienie, o którym mowa w 1 dotyczy czynszu i innych opłat należnych za o k re s: a) w odniesieniu do lokali mieszkalnych - od lipca 1997 roku do dnia zakończenia prowadzonego przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych lub przez najemcę we własnym zakresie remontu lokalu mieszkalnego, b) w odniesieniu do lokali użytkowych - od lipca 1997 r. do dnia wznowienia działalności w lokalu użytkowym, nie dłużej jednak niż do 30 września 1997 r. c) w odniesieniu do garaży - za okres lipca i sierpnia 1997 r. d) w odniesieniu do gruntów - za okres lipca i sierpnia 1997 r. 3. Upoważnia się Zarząd Miasta do ustalenia zasad zatwierdzenia porozumień z najemcami komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w sprawie wykonywania przez najemców we własnym zakresie oraz rozliczania kosztów obciążających wynajmującego remontów usuwających uszkodzenia będące następstwem powodzi w lipcu 1997 roku. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta, który zobowiąże Miejski Zarząd Budynków Komunalnych do : a) opracowania szczegółowej procedury ustalania nabycia i wygaśnięcia uprawnień najemców lokali do ulg przewidzianych w niniejszej uchwale, b) zajęcia stanowiska w przedmiocie potrzeb zawierania porozumień, o których mowa w 3 i przedłożenia propozycji, co do zasad zawierania porozumień. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr LV/400/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz od podatku rolnego. D ziałając na podstaw ie art. 7 ust. 2 ustaw y z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 3 1 z późn. z m.), art. 12 ust. 8 i art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. N r 94, poz. 431 z późn. z m.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. z m.) Rada Miejska w Kędzierzynie -Koźlu uchwala, co następuje : 1-1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle zalane na skutek powodzi w lipcu 1997 r., grunty, na których te budynki i budowle są usytuowane oraz grunty będące użytkami rolnymi, a nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wykorzystywane na cele rolnicze. 2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy podatku od nieruchomości za rok 1997 w części odpowiadającej : a) sumie rat tego podatku płatnych przez podatników będących osobami fizycznymi 15 września i 15 listopada 1997 roku, b) sumie miesięcznych rat tego podatku płatnych przez podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej za okres lipca i sierpnia 1997 roku. 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest w drodze decyzji prezydenta miasta na pisemny wniosek podatnika, do którego winno być dołączone zaśw iadczenie w skazane w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o szczegółowych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. ( Dz. U. Nr 80 poz. 494 ) Zwalnia się od podatku rolnego gruntu gospodarstw rolnych zalane w wyniku powodzi w lipcu 1997 roku. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy podatku rolnego za rok 1997 w części tego podatku płatnego 15 września i 15 listopada 1997 roku. 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest w drodze decyzji prezydenta miasta na pisemny wniosek podatnika, do którego dołączone winno być zaświadczenie wskazane w 1 ust. 3 i na podstawie danych zebranych w postępowaniu prowadzonym w związku z udzieleniem pomocy, określonej w art. 12 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku ( Dz. U. Nr 80 poz. 491 ). 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uchwala Nr LV/401/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie finansowania wywozu odpadów komunalnych z terenów gminy Kędzierzyn - Koźle zalanych na skutek powodzi w lipcu 1997 roku. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kędzierzynie - Koźlu uchwala, co następuje : «1.Mając na względzie dyktowaną względami bezpieczeństwa sanitarnego potrzebę szybkiego i sprawnego usunięcia odpadów komunalnych powstałych w następstwie zalania terenów gminy na skutek powodzi w lipcu 1997 r. oraz potrzebę udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi - upoważnia się Zarząd Miasta do pokrycia ze środków budżetu gminy do wysokości nie przekraczającej kwoty zł (słownie zł : jeden milion pięćset tysięcy ) kosztów wywozu odpadów komunalnych z zalanych na skutek powodzi terenów gminy oraz kosztów ich zdeponowania na Miejskim Składowisku Odpadów także w tych przypadkach, w których w myśl odnośnych przepisów prawa koszty te obciążają właścicieli i użytkowników nieruchomości. 2. Finansowanie kosztów wywozu i deponowania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, dotyczy wywozu i deponowania tych odpadów, prowadzonego od chwili ustąpienia wód powodziowych do czasu ustalonego przez Zarząd Miasta, z możliwością zróżnicowania tego terminu dla różnych części miasta. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta, zobowiązując go do precyzyjnego określenia granic terenów, z których wywóz odpadów komunalnych i ich deponowanie finansowane będą w trybie określonym w 1 niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. M I E J S K I S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97 4

5 Uchwala N r LV/402/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont i odbudowę lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 1997 roku. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i c) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kędzierzynie - Koźlu uchwala, co następuje : Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w łącznej kwocie nie przekraczającej zł. ( słownie zł. dwadzieścia trzy miliony ) na remont i odbudowę lokali mieszkalnych i budynków m ieszkalnych, w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn - Koźle oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 1997 roku. 2. Kredyt winien być zaciągnięty na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 roku oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów ( DZ. U. Nr 82 poz. 522 ) w Banku Gospodarstwa Krajowego albo we wskazanym przez Bank oddziale innego banku. 2. Dla zabezpieczenia spłaty kredytu dopuszcza się a) ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy. b) udzielenie bankowi wypłacającemu kredyt nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania podstawowy m rachunkiem bankowym gminy, c) dokonanie na bank udzielający kredytu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiących własność gminy. d) weksel in. blanco 3- Zaciągnięty kredyt spłacony zostanie środkami p rzeznaczonym i na ten cel w kolejnych budżetach gminy, stosownie do terminarza spłaty kredytu określonego w umowie kredytowej. 4- Do podpisania umowy kredytowej upoważnia się Prezydenta Miasta Mirosława Borzyma i Wiceprezydenta Miasta Antoniego Bajera. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr LV/404/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie niektórych działań podejmowanych przez Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. N r 13 poz. 74 z późn. z m.) Rada Miejska w Kędzierzynie - Koźlu uchwala, co następuje : 1- Przyjmuje się stanowisko wobec niektórych działań podejmowanych przez Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu wobec gminy Kędzierzyn - Koźle określone w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do poinformowania o treści stanowiska, o którym mowa w 1, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Nr LV/404/97 Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu S ta n o w isk o Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu wobec niektórych działań podejm ow anych przez Państw ow ego R ejonow ego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu wobec gminy Kędzierzyn - Koźle. Rada M iejska wyraża swoją dezaprobatę dla działań Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu nakładającego na gminę obowiązek zapłaty niemałej kwoty zł. i zł. kosztów egzekucyjnych tytułem grzywny przymuszającej do rzekomo przez gminę nie wykonywanego, a wcześniej przez Inspektora nakazanego obowiązku wywozu odpadów komunalnych powstałych i gromadzonych w wyniku usuwania skutków powodzi w lipcu 1997 roku. Stwierdzamy, że odpady komunalne z terenów miasta zalanych na skutek powodzi wywożone są od momentu ustąpienia wód powodziowych do chwili obecnej. Wywóz tych odpadów i ich deponowanie na składowisku odpadów organizowane są i finansowane przez gminę. Najlepszą ilustracją skali działań w tym zakresie będzie informacja, że w okresie od r. do roku wywieziono z terenów popowodziowych na składowisko odpadów ponad m 1odpadów. Szacuje się, że koszty tych czynności, które poniesie gmina mogą sięgać kwoty zł. W kontekście tych realiów podnieść należy, że stosowne działania gmina podjęła na długo przed ich nakazaniem przez Inspektora Sanitarnego (jego decyzja w tym przedmiocie pochodzi z 8 sierpnia 1997 roku ) i kontynuuje je na bieżąco. Wskazać dalej trzeba tę oczywistą, a jak się zdaje pomijaną w ogóle przez Inspektora okoliczność, że omawiane działania zmierzają do usuwania mających wielkie rozmiary skutków klęski żywiołowej, a więc nie mogą, jako prowadzone w warunkach wyjątkowych, przynieść natychmiastowego efektu - zwłaszcza, że składowanie na terenie miasta popowodziowych odpadów komunalnych jest ciągle odnawiane w związku z tym, że akcja usuwania skutków powodzi jest i jeszcze długo będzie kontynuowana. W rezultacie jedynym efektem omawianych działań Inspektora Sanitarnego jest powiększenie i tak ju ż ogromnych obciążeń finansowych gminy ponoszonych w związku z usuwaniem skutków powodzi. Wszystkiego dobrego, pani Anielu! M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ 28 lipca setne urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka naszego miasta, pani Aniela Szymańska. Pochodzi z Wielkopolski, urodziła się w Mariance koło Gostynina, obecnie mieszka u córki, emerytki, na Pogorzelcu. Pani Aniela jest sprawna, po mieszkaniu porusza się sama, na spacerach towarzyszy jej córka. Czuje się dobrze, jest pogodna i pozytywnie nastawiona do otoczenia. Doskonale pamięta czasy I wojny światowej, recytuje wiersze z tamtych lat. - Jubilatka bardzo ciepło wyraża się o córce i zięciu, twierdzi, iż ma dobrą opiekę, je st szanowana. - twierdzą pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie- Koźlu. Na urodzinowe przyjęcie pani Szymańska zaprosiła całą kilkudziesięcioosobową rodzinę, dzieci i większość wnuków. /andy/ 5

6 S P O PR O R T Turniej C h em ik ó w W rozegranym w dniach XII Międzynarodowym Turnieju Szachowym Chemików udział wzięło 80 szachistów z Azerbejdżanu, Czech, Ł otw y, U krainy, R osji i P olski, w tym : 2 arcym istrzów, 8 m istrzów międzynarodowych, 2 mistrzów FIDE i 2 mistrzów krajowych. Z Kędzierzyna- Koźla startowało 16 szachistów. W grupie A zwyciężył mistrz międzynarodowy Mirzoey Azer z Azerbejdżanu, zdobywając 7 pkt w 9 grach. 2. IM Sergiej Krivoshey - 7 pkt - Ukraina, 3. IM Oleg Kalinin - 6,5 - Ukraina, 4. GM Aivars Gipslis Łotwa, 5. IM Gamil Agamaliew Azerbejdżan, 6. IM Igor Dmitriev Rosja, 7. K Aleksander Hnydiuk Budosak Zabrze, 8. IM Vitalij Koziak Ukraina, 9. K Andrzej Tobak Ukraina, 10. IM Grzegorz Masternak -6 - Hetman Szopienice. Marian Sefeld z Kędzierzyna -Koźla zajął 34 miejsce Grupa B : 1. Janusz Sroka - 7 pkt 2. Piotr Chrobok - 6,5 3. Edmund Michalski - 6,5 4. Dariusz Kustra - 6,5 5. Roman Caputa Grzegorz Kliment Bartosz B ecker Julian Dachowski - 5,5 9. Piotr Waniek - 5,5 - Roszada Gliwice, - Rzemiosło Racibórz, - Kolejarz Katowice, - Roszada Gliwice, - Czeladź, - Piast Gliwice, - MKSz Rybnik, - Goniec Kluczbork, - Budosak Zabrze, - MKSz Rybnik. 10. Maksymilian Piecowski - 5,5 Najlepszy zawodnik z naszego miasta, Ginter Faber, zajął 13 miejsce. W dniu rozegrano turniej błyskawiczny, w którym udział wzięło 37 zawodników. Po rozegraniu 13 rund systemem szwajcarskim, zwyciężył mistrz międzynarodowy Azer Mirzoev, uzyskując 12 punktów. 2. IM Gamil Agamaliev - 10,5 pkt.- Azerbejdżan, 3. K Bartosz Szczechowicz - 9,5 Drogowiec Kraków, 4. M Michaił Niekrasov - 9 Ukraina, 5. K Andrzej Tobiak - 8,5 Ukraina, 6. K Zygmunt Błaszczuk - 8 Zarzewie Prudnik 7. K W ładymir Shast - 8 Ukraina, 8. K Kazimierz Olszyński - 7,5 Zarzewie Prudnik, 9. I Rafał Zgadzaj - 7,5 PSS Społem Opole, 10. K Robert Tustanowicz - 7,5 Zarzewie Prudnik. Goście podkreślali gościnność i dobrą organizację turnieju, do czego przyczynili się działacze KKSz Szach, pracownicy Działu Marketingu ZA Kędzierzyn SA oraz sponsorzy: Urząd Miasta, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Zakład Remontowy Remzak, CPN, Elektrownia Blachownia, Mostostal- Zabrze, oddział w Kędzierzynie- Koźlu, Bank Przemysłowo- Handlowy, Mellowhide- Intersport i Spółdzielnia Promień. Obsługę komputerową w trakcie turnieju zabezpieczył Remzak, zaś sędzią głównym turnieju był Tadeusz Honza z Chorzowa. Akademia Wing Chun Kung Fu zaprasza na zajęcia chińskiej sztuki sam oobrony. Zapisy i inform acje r., godzina w Szkole Podstaw owej nr 7 w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. 1 Maja 3 sala gim nastyczna / wejście od strony boiska/. Tel KĘDZIERZYŃSKI KLUB TENISOWY ul. Bolesława Śmiałego 2 tel , zaprasza codziennie od do gry w tenisa ziemnego pod okiem instruktora "MOSTOSTAL-AZOTY" ładuje akumulatory Przygotow anie do nowego sezonu, zw ane potocznie "ładow aniem akum ulatorów " rozpoczęli w icem istrzow ie Polski, siatkarze "M ostostalu - Azoty" - ta nazwa klubu obowiązywać będzie w tegorocznych rozgrywkach. Pod okiem II trenera Andrzeja Kubackiego zespół wyjedzie na 10 dniowe zgrupowanie do Ustki, a kolejna 7 dni spędzi w Zakopanem. Tam siatkarze trenować b ędąjuż z Janem Su chem, który aktualnie prowadzi też reprezentację Polski kadetów. Po ciężkiej pracy na zgrupowaniach "Mostostalowców" czekają turnieje towarzyskie w Wałbrzychu i Zilinie (Słowacja). Służyć będą one do zgrania drużyny, w której zaszły spore zmiany. Kędzierzyn-Koźle opuścili: Radosław Panas (do Yawalu AZS Częstochowa), Tomasz Paluch ( Stal Hochland Nysa), Grzegorz Makarski (Skra Bełchatów). Kontuzję lokalu leczy Wojciech Woliński, natomiast Robert Szczerbaniuk został wypożyczony do "Chełmca" Wałbrzych. W naszych barwach zobaczymy Michała Chałdę (z Yawalu AZS Częstochowa) i Marcin Prusa (SKS Polmos Starogard Gdański). Klub czyni starania o pozyskanie Leszka Kurowskiego z Częstochowy. Oprócz nowych twarzy w "Mostostalu - Azotach" występować będą: Sławomir Gerymski, Roland Dembończyk, Sławomir Skrzypiec, Bogusław Mienculewicz, Wojciech Serafin, Rafał Musilak, Paweł Papke i Andrzej Solski. Pierwsze mecze w s e z o n ie 87/98 nasi siatkarze zagrają przed własną widownią 4 i 5 października. Przeciwnikiem sobotnim będzie Beniaminek serii "A". AZS Olsztyn, a w niedzielę "Mostostal -Azoty" zmierzy się z Legią Warszawa. Kędzierzynianie zgodnie z nowym systemem rozgrywek walczyć będą w parze z Górnikiem Radlin. Pełny terminarz spotkań oraz zasady gier przedstawimy w następnym numerze "Serwusa". TROFEA DLA GOŚCI Po raz 12 rozegrano M iędzynarodow y Szachow y Turniej "Chem ików " zorganizow any przez K lub "Szach". Gościny arcym istrzom i m istrzom "królew skiej gry" użyczył hotel "C entralny". W im prezie w ystartow ało 80 graczy. Dobra atm osfera, liczni sponsorzy fundujący nagrody i upominki najlepszym sprawiły, że wszyscy startujący wyjeżdżali z naszego miasta ustatysfakcjonowani. Nie zapomnieli o poszkodowanych przez powódź. Zebrano na ten cel podczas turnieju 750 złotych. N ajlepszym sz a c h istą ty ch zm agań został reprezentant Azerbejdżanu - Azer Mirzoev - zdobył 17 punktów. Tyle samo zgromadził drugi w klasyfikacji Siergiej Krivoshey (Ukraina). Bardzo dobrze w tym jakże doborowym towarzystwie radził sobie Aleksander Hnydiuk z Kędzierzyna-Koźla występujący w barwach "Budosaku" Zabrze, zdobywając 7 lokatę. Na kolejne spotkanie w "Centralnym" szachiści umówili się za rok. P ogrążon ym w sm utku i żałobie ZAKŁAD POGRZEBOWY Felsztyńscy zapew nia załatw ianie wszelkich formalności zw iązanych z organizacją pogrzebu w kraju i za granicą AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL KREMATORIUM OSTRAVA KĘDZIERZYN, ul. Głowackiego 24, tel./fax /077/ KOŹLE, ul. 24 kwietnia 9, tel TEL. domowy - całą dobę , tel.kom M I E J S K I S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł!

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 15 STYCZNIA (CZWARTEK) 8 stycznia 2015 rok 7 nr 291. Nakład: 6800 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 REKLAMA AUTORYZOWANY DEALER MARKI ŚRUBA ARTYKUŁY METALOWE SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Legniczanin. Nowy sponsor Miedzi. Krajowa.info. Andrzej Dadełło chce Legnicy w I lidze. więcej str. 10

Legniczanin. Nowy sponsor Miedzi. Krajowa.info. Andrzej Dadełło chce Legnicy w I lidze. więcej str. 10 Nr 005 (00071) www.legniczanin.pl TV-M Press Media 1 luty 2011 UdokumENtowany nakład 16.000 egz. tygodnik legnicki Seniorzy jednak będą musieli zapłacić za usługi opiekuńcze... str. 3 Legniczanin Krajowa.info

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

na Twoich stronach: Krajobraz po burzy Szkody, jakie wyrządziła burza z gradobiciem

na Twoich stronach: Krajobraz po burzy Szkody, jakie wyrządziła burza z gradobiciem b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 24/291 18 czerwca 2013 ISSN 1730-5098 na Twoich stronach: Łukasz Sobala Inwestycje w szpitalach Sportowcy dla hospicjum Ponad 100 goli padło

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna.

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna. DWUTYGODNIK NR: 19 (88) Nakład 7000 18 września 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 PAŹDZIERNIKA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Jaworze

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy!

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy! Tygodnik bezpłatny nr 44 11.09.2013 ISSN 2299-7393 tel. 32 494 33 57 Drodzy Czytelnicy! łamach Ekobarier publikować będziemy artykuły Na Katarzyny Ludwichowskiej, radcy prawnego Kancelarii Prawniczej Koprowski

Bardziej szczegółowo

Błaga MOPS o węgiel!

Błaga MOPS o węgiel! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 6 LUTEGO (CZWARTEK) 30 stycznia 2014 rok 6 nr 244. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 KAMPANIA INFORMACYJNA Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo