SERWUS ISS N egzem plarz bezpłatny sierpień Nr 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54"

Transkrypt

1 SERWUS M IE JSK I SE R W IS IN F O R M A C Y JN Y K Ę D Z IE R Z Y N A -K O Ź L A ISS N egzem plarz bezpłatny sierpień Nr 54

2 W Razem i a d o m o ś c i przeciwko wielkiej wodzie Koźle zostało zalane w środę, 9 lipca. Ten poranek zapam iętają na lata ci, którzy podów czas byli w m ieście. T r a g iczn e w y d a rzen ie w y z w o liło w b a rd zo w ie lu lu d z ia ch d o b r e j w o li n a tu r a ln y odruch pom ocy. Tam, gdzie z różnych w zględów zaw iodły specjalistyczne służby, ludzka solidarność p od trzym yw ała na duchu, pom agała przeżyć. Już w czwartek, 10 lipca, do siedziby Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie dostarczono wodę mineralną, mleko, chleb i środki czystości. Były to dary zebrane przez Zarząd PCK w Zabrzu oraz burmistrza Strzelec Opolskich, Krzysztofa Fabianowskiego. Potem poszło dalej. Do soboty sala konferencyjna Urzędu Rejonowego wypełniła się używaną odzieżą i żywnością. Transporty odzieży były szczególnie liczne. Z czasem jej nadmiar stał się niemałym problemem... Bardzo potrzebne środki czystości dostarczył do Koźla Bogusław Kapel z Krakowa - Kupiłem je za własne pieniądza. Po drodze zabrałem zabrałem artykuły przesyłane przez PCK w Tychach. Tymczasem w mieście uaktywniły się parafie i kościelne punkty Caritasu. Odbierały strumień darów z różnych rejonów kraju. Dzięki agregatowi dostarczonemu przez Telekomunikację Polską, kozielski komisariat policji dysponował łącznością radiową, z której korzystał także Miejski Komitet Przeciwpowodziowy. Z pomocą kędzierzyńsko-kozielskiej "władzy" przybyło 70 kolegów z Łodzi. Razem patrolowali ulice, pilnowali często porzuconego przez powodzian mienia. Nigdy jeszcze w mieście nie było tak bezpiecznie... Szpital nr 1 przy ulicy Roosevelta podczas pierwszej fali powodziowej został zalany do poziomu pierwszego piętra. Pośród darów dla szpitala medycy znaleźli niemało przeterminowanych lekarstw. - Wiele hurtowni farmaceutycznych wysprzątało sobie, ja k widać, magazyny- skomentował ten fakt Sławomir Janus, dyrektor miejscowego ZOZ- u. Pewien rencista z Racławic Śląskich nadesłał do Urzędu M iasta nietypową ofertę pomocy. Jako samotny pięćdziesięcioczterolatek, posiadający w łasną posesję pragnął on przyjąć na stałe pod swój dach samotną panią wychowującą dziecko. Czy ktoś z tej propozycji skorzystał- nie wiemy. Redakcja dysponuje bliż 2 szymi danymi i w razie potrzeby niezwłocznie je udostępni zainteresowanym. Pomagała zagranica- i to ci, o których myśleliśmy do tej pory, że nic nie są w stanie nam zaoferować. Z Lwowa do Kędzierzyna dotarła duża ekipa specjalistów od zwalczania klęsk żywiołowych, wyposażonych w ciężki sprzęt. Niestety, wkrótce zostali przechwyceni przez władze wojewódzkie i skierowani do Opola. Z Brześcia natomiast otrzymaliśmy transport drzewa na deski. Dużym wsparciem służyły swoim pracownikom /i nie tylko im/ zakłady pracy. Pokaźne kwoty na ten cel przeznaczyły Azoty, do akcji przyłączyły się także pokrewne firmy chemiczne z całego kraju oraz dealerzy nawozów. Wiele dobrego w tych gorących /a raczej mokrych/ dniach uczynili wolontariusze. Jacek Włodarczyk z Chełma swoim Roburem z poświęceniem przewoził żywność, środki czystości i w ogóle wszystko, co było trzeba. Zawsze znajdował się na najtrudniejszych odcinkach. Państwo Snopkowscy z ulicy Norwida pomagali w żywieniu osób pracujących przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w Koźlu. Codziennie na drugim piętrze Urzędu Miasta zastawiali stół dla wielu... W końcu sierpnia na stadionie w Blachowni wylądował ciężki śmigłowiec transportowy Królewskich Wojsk Lotniczych Holandii z darami od zaprzyjaźnionej gminy Soest (na zdjęciu poniżej). - Przywieźliśmy meble, środki do odkażania ścian, wykładziny. Planujemy następne transporty. Co tydzień będzie to jedna duża ciężarówka - powiedział Bert Krijger, członek Rady Gminy w Soest. Ale, jako że każdy kij ma dwa końce - oprócz pomocy otrzymywaliśmy także antypomoc i antydary. Oto książę von Hohenlohe, wnuk byłego właściciela Sławięcic, przysłał do Kędzierzyna-Koźla 13 ton przeterminowanej żywności, która zgodnie z zaleceniami Sanepidu trafiła na składowisko odpadów komunalnych. 16 sierpnia do kozielskiej parafii św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej dotarł transport darów z Ibach w Niemczech. Nadawcą była międzynarodowa organizacja charytatywna AD- SUM- ICH BIN BEREIT. Przesyłka, oprócz ubrań, obuwia, sprzętu AGD zawierała 43 tysiące koców, starannie posegregowanych i opakowanych. Niestety, i ta pomoc nie trafiła do potrzebujących. Niemal cały transport został zakwestionowany przez przez władze sanitarne. Zarówno odzież, jak i buty oraz koce nie miały jakichkolw iek dokumentów świadczących o przeprowadzonej dezynfekcji. - Sytuacja ta sprawiła dużo przykrości i nam, i Niemcom, którzy przywieźli dary- powiedział Daniel Nurzyński, kierownik Wydziału Inicjatyw Miejskich Urzędu Miasta - widać M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ było, że włożyli masę wysiłku w posegregonie i opakowanie tak pokaźnej ilości towar Na pewno nie można mówić tutaj o złej woli myślę raczej, że zawinił brak rozeznania trzeb i nieznajomość polskich realiów ". Po pełnieniu niezbędnych formalności cały trans- Za chwilę stare koce ponownie znajdą się w ciężarówce port został odesłany do Niemiec. Od Marka Kotańskiego, w ramach akcji Pospolite serc ruszenie przybyły trzy wagony wypełnione połamanymi meblami, zużytymi czarno- białymi telewizorami i pralkami automatycznymi - czwarty zaś, tajemniczy wagon był zupełnie pusty. Po kilku dniach postoju i sfilmowaniu cało ści przez ekipę TV Katowice skład został z pow rotem wyekspediowany do nadawcy. Radni R y szard Ma- s a l s k i, p r z e m ie r z a j ą c y Trudno było znaleźć but do pary jako Rzymianin szlak bursztynowy, na wieś o katakliźmie, który dotknął jego rodzinne miasto, zajął się dodatkowo organizowaniem po mocy dla powodzian. Realnym wynikiem tych starań jest, między innymi, kontener mieszkalny, ofiarowany przez mieszkańców Tczewa Rajcowie Mrągowa zobowiązali się do sfinansowania budowy domku jednorodzinnego dla ofiar powodzi, a różne organizacje z całej Polski zapraszały do siebie dzieci z terenów zalanych na bezpłatne kolonie. Skorzystały z tego setki dzieciaków z Kędzierzyna- Koźla i okolic. Centralnym hurtowym magazynem darów była Szkoła Podstawowa nr 19 na osiedlu Piastów. Przez wiele tygodni zalegały w niej sterty używanej odzieży, tony żywności i mebli. Stamtąd sukcesywnie wysyłane były do składnic Caritasu i komitetów osiedlowych. Całością dystrybucji zawiadywał z w ielką sprawnością Henryk Krupka, na co dzień pracownik Urzędu M iasta. Zdarzało się także, iż niektórzy koźlanie nie dorośli do sytuacji. Wiele mówi się o pewnym właścicielu baru, który w pierwszych dniach powodzi sprzedawał papierosy i żywność po cenach, delikatnie mówiąc, paskarskich. W podkozielskich wsiach bochenek chleba chodził wtedy po 12 zł, w samym mieście było taniej, tylko 7 zł. Podobnych przypadków nie było jednak zbyt wiele. W trudnych dla nas dniach powodzi nie byliśmy sami. Najróżniejszej pomocy otrzymaliśmy bardzo dużo- to co opisano powyżej, stanowi tylko niewielki wycinek całości. Pomogła ona nam nie tylko materialnie przetrwać najtrudniejsze chwile, ale tak, po prostu uwierzyć w człowieka. /andy/

3 NOWE PRAWO W MIEŚCIE Zwolnienia z czynszu, rat podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenach zalanych przez lipcową powódź, długoterminowy kredyt na remont mieszkań komunalnych i stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nałożenia kary na miasto za rzekome niewywożenie śmieci to przedmiot najważniejszych uchwał, które podjęte zostały na ostatniej sesji Rady. Ustalono również obwody wyborcze i wyrażono zgodę na wybudowanie pomnika pamięci pomordowanych w II wojnie światowej Romów. Pierwsza z uchwał dotyczy najemców mieszkań komunalnych, a także lokali użytkowych i garaży, które zostały zalane w lipcowej powodzi. Decyzją Rady Miejskiej zwolnieni zostali z obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat z tytułu użytkowania wynajmowanego lokalu. Również dzierżawcy kom unalnych gruntów nie będą musieli płacić czynszu dzierżawnego. Zwolnienie dla mieszkańców obowiązuje od 1 lipca do dnia zakończenia remontu przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. Ci, którym zalało lokal użytkowy nie m uszą płacić do momentu wznowienia działalności, nie dłużej jednak niż do 30 września Zalany garaż, to zwolnienie z opłat za lipiec i sierpień. Najkrótsze wakacje czynszowe mieli dzierżawcy gruntów komunalnych. Czynsz dzierżawny został im umorzony tylko za lipiec. Rolnicy, których gospodarstwa zostały zalane zwolnieni zostali z dwóch rat podatku rolnego, które musieliby zapłacić 15 września i 15 listopada. Podobne zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za budynki i budowle i grunty na których budynki stoją. Istotne w tej uchwale jest to, że o zwolnieniu będzie decydował prezydent miasta na pisemny wniosek podatnika. Radni zdecydowali również o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na łączną kwotę nie większą niż 23 miliony na remont i odbudowę mieszkań i budynków zniszczonych w lipcu. TELEWIZJA POMOGŁA Półtora miliona złotych pochodzących z akcji Telewidzowie TVP powodzianom wpłynęło na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie- Koźlu. Pieniądze pochodzące od telewidzów z całej Polski, zgodnie z wolą organizatora akcji, mają być dla osób najbardziej dotkniętych przez powódź. Na rozliczenie i podsumowanie całej akcji MOPS ma trzydzieści dni. SZKOŁY PO POWODZI Trwa sukcesywne usuwanie popowodziowych szkód w placówkach oświatowych Kędzierzyna- Koźla. W zalanych szkołach i przedszkolach przeprowadzane są remonty. W Szkole Podstawowej nr 2 prace powinny być zakończone do końca roku. W przypadku SP 13, SP 15 i SP 20 termin zakończenia robót nie jest określony. Ekipy remontowe intensywnie pracują w przedszkolach nr 12, 13, 14 i 15. Najbardziej poszkodowana Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Przedszkole nr 17 w Koźlu- Porcie czekają na fachową ekspertyzę budowlaną, która orzeknie o sensowności ew entualnego rem ontu. Uczniowie dwunastki podjęli naukę w budynku SP2. Poza tym wszystkie kędzierzyńsko-kozielskie przybytki nauki terminowo rozpoczęły rok szkolny /andy/ Kolejną uchwałą radni upoważnili Zarząd Miasta do przeznaczenia półtora miliona złotych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenów popowodziowych, kosztów deponowania ich na składowisku również w tych przypadkach, jak czytamy w uchwale w których w myśl odnośnych przepisów prawa koszty te obciążają właścicieli i użytkowników nieruchomości. Radni uchwalili stanowisko wobec niektórych działań podejmowanych przez Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu wobec gminy Kędzierzyn- Koźle. W tekście stanowiska, które wysłane zostało do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu czytamy między innymi: Rada Miejska wyraża swoją dezaprobatę dla działań Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu nakładającego na gminę obowiązek zapłaty niemałej kwoty zł i 2000 zł kosztów egzekucyjnych tytułem grzywny przymuszającej do rzekomo przez gminę nie wykonywanego (...) obowiązku wywozu odpadów komunalnych powstałych i gromadzonych w wyniku usuwania skutków powodzi. Stwierdzamy, że odpady komunalne (...) wywożone są od momentu ustąpienia wód powodziowych, do chwili obecnej. Wywóz tych odpadów i ich deponowanie organizowane jest i finansowane przez gminę. (...) Wskazać dalej trzeba tę oczywistą okoliczność, że omawiane działania zmierzają do usuwania mających wielkie rozmiary skutków klęski żywiołowej, a więc nie mogą (...) przynieść natychmiastowego efektu.(...) W rezultacie jedynym efektem omawianych działań Inspektora Sanitarnego jest powiększenie i tak ogromnych obciążeń finansow ych gminy ponoszonych w związku z usuwaniem skutków powodzi. O powolnej normalizacji może świadczyć fakt pojawienia się dwóch uchwał nie powodziowych. Pierwsza z nich ustaliła numery, granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych (wybory już we wrześniu). Druga nie mająca związku z powodzią uchwała powstała w wyniku wniosku Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Romów w Rzeczpospolitej Polskiej. Radni wyrazili zgodę na wybudowanie na cmentarzu komunalnym pomnika poświęconego pamięci pomordowanych Romów w okresie II wojny światowej. Pomnik stanie w kwaterze nr 15. Na płycie pomnika wyryte będą słowa: Ku wiecznej pamięci Romów pomordowanych przez hitlerowców: dzieci, kobiet i mężczyzn spoczywającej w bezimiennych mogiłach, splecionych razem w przerażeniu. Tylko żal po ich niezawinionej śmierci nam został i ból..., niech spoczywają w pokoju. Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Romów w Rzeczpospolitej Polskiej, Kędzierzyn- Koźle lipiec Na stronie 4 i 5 publikujemy teksty najważniejszych uchwał. M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97 R etrospekcje kędzierzyńskokozielskie (za Szkicami kędzierzyńsko- kozielskimi, t.1- V) lipiec- sierpień lecic działalności obchodziło w dniu 1 lip ca Biuro Projektów Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Z tej okazji, podczas spotkania władz politycznych i administracyjnych miasta z załogą biuro otrzymało odznakę Zasłużonemu Opolszczyźnie. 13 lipca przebywał w Kędzierzynie- Koźlu minister przemysłu chemicznego- Henryk Konopacki, zapoznając się z przebiegiem modernizacji tutejszych zakładów chemicznych. *»* Przedstawiciele Zakładów Chemicznych Blachownia otrzymali w dniu 20 lipca w Warszawie nagrodę I stopnia i tytuł Zakładu Dobrej Roboty. Przedsiębiorstwo uzyskało to wyróżnienie w ramach IV ogólnopolskiego konkursu dobrej roboty. 20 lipca odbyła się z udziałem 300 osób uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej. Posiedzenie rozpoczęło się manifestacją społeczeństwa pod pomnikiem Wdzięczności na osiedlu Stare Miasto. Podczas sesji wręczono odznaczenia państwowe, odznaki regionalne i listy wpisu do Księgi zasłużonych dla miasta Kędzierzyna- Koźla. Odznaczeniami państwowymi wyróżniono 30, a regionalnymi 29 osób. Po sesji odbyła się w ZDK Chemik akademia okolicznościowa. 29 lipca odbyło się w siedzibie KM PZPR wspólne posiedzenie sekretariatu KW PZPR w Opolu i egzekutywy KM w Kędzierzynie- Koźlu. Uczestnicy narady, prowadzonej przez I sekretarza KW PZPR A. Ż abińskiego, omówili rolę Kędzierzyna- Koźla w działalności gospodarczej województwa opolskiego. ** * W sierpniu Kędzierzyn- Koźle i jego okolice trzykrotnie nawiedziła klęska powodzi. Szczególnie zagrożonymi przez powódź obiektami były magazyny WZGS- Zakład Gospodarczy Kędzierzyn- Koźle, budynki Kozielskiej Fabryki Maszyn, Szpital Miejski im. Pawłowa oraz około 200 ha gruntów uprawnych, leżących w rejonie Stoczni Remontowej. Poza tym woda zalała kilkaset piwnic. Najwyższy poziom wody w Odrze w okolicy Kędzierzyna- Koźla odnotowano 4 sierpnia o godz osiągnął on wtedy 7,81 m. W akcji ratowniczej uczestniczyli pracownicy różnych zakładów pracy, wśród nich 1482 strażaków, 238 pracowników ZA Kędzierzyn i 85 pracowników Żeglugi na Odrze. lipiec - sierpień lipca w Zakładach Chemicznych Blachownia odbyło się wyjazdowe posiedzenie egzekutywy KW PZPR w Opolu. W obradach uczestniczyli także wojewoda opolski Zbigniew Mikołajewicz i pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju płk Henryk Tomaszewski. Tematem obrad były dalsze losy wstrzymanych lub zaniechanych inwestycji. c.d. str. 7 3

4 Uchwala Nr LV/399/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie ulg w czynszu i innych świadczeniach od najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zalanych w wyniku powodzi w lipcu 1997r. D ziałając na podstaw ie art. 18 ust. 1 ustaw y z dnia 8 m arca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1-1. Zwalnia się najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, które zostały zalane w wyniku powodzi w lipcu 1997 r. od obowiązku zapłaty czynszu najmu i innych opłat należnych z tytułu użytkowania wynajmowanego lokalu, obliczanych i pobieranych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. 2. Zwalnia się dzierżawców gruntów komunalnych, które zostały zalane w wyniku powodzi w lipcu 1997 roku od obowiązku zapłaty czynszu dzierżawnego. 2. Zwolnienie, o którym mowa w 1 dotyczy czynszu i innych opłat należnych za o k re s: a) w odniesieniu do lokali mieszkalnych - od lipca 1997 roku do dnia zakończenia prowadzonego przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych lub przez najemcę we własnym zakresie remontu lokalu mieszkalnego, b) w odniesieniu do lokali użytkowych - od lipca 1997 r. do dnia wznowienia działalności w lokalu użytkowym, nie dłużej jednak niż do 30 września 1997 r. c) w odniesieniu do garaży - za okres lipca i sierpnia 1997 r. d) w odniesieniu do gruntów - za okres lipca i sierpnia 1997 r. 3. Upoważnia się Zarząd Miasta do ustalenia zasad zatwierdzenia porozumień z najemcami komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w sprawie wykonywania przez najemców we własnym zakresie oraz rozliczania kosztów obciążających wynajmującego remontów usuwających uszkodzenia będące następstwem powodzi w lipcu 1997 roku. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta, który zobowiąże Miejski Zarząd Budynków Komunalnych do : a) opracowania szczegółowej procedury ustalania nabycia i wygaśnięcia uprawnień najemców lokali do ulg przewidzianych w niniejszej uchwale, b) zajęcia stanowiska w przedmiocie potrzeb zawierania porozumień, o których mowa w 3 i przedłożenia propozycji, co do zasad zawierania porozumień. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr LV/400/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz od podatku rolnego. D ziałając na podstaw ie art. 7 ust. 2 ustaw y z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 3 1 z późn. z m.), art. 12 ust. 8 i art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. N r 94, poz. 431 z późn. z m.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. z m.) Rada Miejska w Kędzierzynie -Koźlu uchwala, co następuje : 1-1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle zalane na skutek powodzi w lipcu 1997 r., grunty, na których te budynki i budowle są usytuowane oraz grunty będące użytkami rolnymi, a nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wykorzystywane na cele rolnicze. 2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy podatku od nieruchomości za rok 1997 w części odpowiadającej : a) sumie rat tego podatku płatnych przez podatników będących osobami fizycznymi 15 września i 15 listopada 1997 roku, b) sumie miesięcznych rat tego podatku płatnych przez podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej za okres lipca i sierpnia 1997 roku. 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest w drodze decyzji prezydenta miasta na pisemny wniosek podatnika, do którego winno być dołączone zaśw iadczenie w skazane w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o szczegółowych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. ( Dz. U. Nr 80 poz. 494 ) Zwalnia się od podatku rolnego gruntu gospodarstw rolnych zalane w wyniku powodzi w lipcu 1997 roku. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy podatku rolnego za rok 1997 w części tego podatku płatnego 15 września i 15 listopada 1997 roku. 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest w drodze decyzji prezydenta miasta na pisemny wniosek podatnika, do którego dołączone winno być zaświadczenie wskazane w 1 ust. 3 i na podstawie danych zebranych w postępowaniu prowadzonym w związku z udzieleniem pomocy, określonej w art. 12 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku ( Dz. U. Nr 80 poz. 491 ). 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uchwala Nr LV/401/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie finansowania wywozu odpadów komunalnych z terenów gminy Kędzierzyn - Koźle zalanych na skutek powodzi w lipcu 1997 roku. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kędzierzynie - Koźlu uchwala, co następuje : «1.Mając na względzie dyktowaną względami bezpieczeństwa sanitarnego potrzebę szybkiego i sprawnego usunięcia odpadów komunalnych powstałych w następstwie zalania terenów gminy na skutek powodzi w lipcu 1997 r. oraz potrzebę udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi - upoważnia się Zarząd Miasta do pokrycia ze środków budżetu gminy do wysokości nie przekraczającej kwoty zł (słownie zł : jeden milion pięćset tysięcy ) kosztów wywozu odpadów komunalnych z zalanych na skutek powodzi terenów gminy oraz kosztów ich zdeponowania na Miejskim Składowisku Odpadów także w tych przypadkach, w których w myśl odnośnych przepisów prawa koszty te obciążają właścicieli i użytkowników nieruchomości. 2. Finansowanie kosztów wywozu i deponowania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, dotyczy wywozu i deponowania tych odpadów, prowadzonego od chwili ustąpienia wód powodziowych do czasu ustalonego przez Zarząd Miasta, z możliwością zróżnicowania tego terminu dla różnych części miasta. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta, zobowiązując go do precyzyjnego określenia granic terenów, z których wywóz odpadów komunalnych i ich deponowanie finansowane będą w trybie określonym w 1 niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. M I E J S K I S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97 4

5 Uchwala N r LV/402/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont i odbudowę lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 1997 roku. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i c) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kędzierzynie - Koźlu uchwala, co następuje : Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w łącznej kwocie nie przekraczającej zł. ( słownie zł. dwadzieścia trzy miliony ) na remont i odbudowę lokali mieszkalnych i budynków m ieszkalnych, w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn - Koźle oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 1997 roku. 2. Kredyt winien być zaciągnięty na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 roku oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów ( DZ. U. Nr 82 poz. 522 ) w Banku Gospodarstwa Krajowego albo we wskazanym przez Bank oddziale innego banku. 2. Dla zabezpieczenia spłaty kredytu dopuszcza się a) ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy. b) udzielenie bankowi wypłacającemu kredyt nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania podstawowy m rachunkiem bankowym gminy, c) dokonanie na bank udzielający kredytu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiących własność gminy. d) weksel in. blanco 3- Zaciągnięty kredyt spłacony zostanie środkami p rzeznaczonym i na ten cel w kolejnych budżetach gminy, stosownie do terminarza spłaty kredytu określonego w umowie kredytowej. 4- Do podpisania umowy kredytowej upoważnia się Prezydenta Miasta Mirosława Borzyma i Wiceprezydenta Miasta Antoniego Bajera. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr LV/404/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu w sprawie niektórych działań podejmowanych przez Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. N r 13 poz. 74 z późn. z m.) Rada Miejska w Kędzierzynie - Koźlu uchwala, co następuje : 1- Przyjmuje się stanowisko wobec niektórych działań podejmowanych przez Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu wobec gminy Kędzierzyn - Koźle określone w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do poinformowania o treści stanowiska, o którym mowa w 1, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Nr LV/404/97 Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu S ta n o w isk o Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu wobec niektórych działań podejm ow anych przez Państw ow ego R ejonow ego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu wobec gminy Kędzierzyn - Koźle. Rada M iejska wyraża swoją dezaprobatę dla działań Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu nakładającego na gminę obowiązek zapłaty niemałej kwoty zł. i zł. kosztów egzekucyjnych tytułem grzywny przymuszającej do rzekomo przez gminę nie wykonywanego, a wcześniej przez Inspektora nakazanego obowiązku wywozu odpadów komunalnych powstałych i gromadzonych w wyniku usuwania skutków powodzi w lipcu 1997 roku. Stwierdzamy, że odpady komunalne z terenów miasta zalanych na skutek powodzi wywożone są od momentu ustąpienia wód powodziowych do chwili obecnej. Wywóz tych odpadów i ich deponowanie na składowisku odpadów organizowane są i finansowane przez gminę. Najlepszą ilustracją skali działań w tym zakresie będzie informacja, że w okresie od r. do roku wywieziono z terenów popowodziowych na składowisko odpadów ponad m 1odpadów. Szacuje się, że koszty tych czynności, które poniesie gmina mogą sięgać kwoty zł. W kontekście tych realiów podnieść należy, że stosowne działania gmina podjęła na długo przed ich nakazaniem przez Inspektora Sanitarnego (jego decyzja w tym przedmiocie pochodzi z 8 sierpnia 1997 roku ) i kontynuuje je na bieżąco. Wskazać dalej trzeba tę oczywistą, a jak się zdaje pomijaną w ogóle przez Inspektora okoliczność, że omawiane działania zmierzają do usuwania mających wielkie rozmiary skutków klęski żywiołowej, a więc nie mogą, jako prowadzone w warunkach wyjątkowych, przynieść natychmiastowego efektu - zwłaszcza, że składowanie na terenie miasta popowodziowych odpadów komunalnych jest ciągle odnawiane w związku z tym, że akcja usuwania skutków powodzi jest i jeszcze długo będzie kontynuowana. W rezultacie jedynym efektem omawianych działań Inspektora Sanitarnego jest powiększenie i tak ju ż ogromnych obciążeń finansowych gminy ponoszonych w związku z usuwaniem skutków powodzi. Wszystkiego dobrego, pani Anielu! M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ 28 lipca setne urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka naszego miasta, pani Aniela Szymańska. Pochodzi z Wielkopolski, urodziła się w Mariance koło Gostynina, obecnie mieszka u córki, emerytki, na Pogorzelcu. Pani Aniela jest sprawna, po mieszkaniu porusza się sama, na spacerach towarzyszy jej córka. Czuje się dobrze, jest pogodna i pozytywnie nastawiona do otoczenia. Doskonale pamięta czasy I wojny światowej, recytuje wiersze z tamtych lat. - Jubilatka bardzo ciepło wyraża się o córce i zięciu, twierdzi, iż ma dobrą opiekę, je st szanowana. - twierdzą pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie- Koźlu. Na urodzinowe przyjęcie pani Szymańska zaprosiła całą kilkudziesięcioosobową rodzinę, dzieci i większość wnuków. /andy/ 5

6 S P O PR O R T Turniej C h em ik ó w W rozegranym w dniach XII Międzynarodowym Turnieju Szachowym Chemików udział wzięło 80 szachistów z Azerbejdżanu, Czech, Ł otw y, U krainy, R osji i P olski, w tym : 2 arcym istrzów, 8 m istrzów międzynarodowych, 2 mistrzów FIDE i 2 mistrzów krajowych. Z Kędzierzyna- Koźla startowało 16 szachistów. W grupie A zwyciężył mistrz międzynarodowy Mirzoey Azer z Azerbejdżanu, zdobywając 7 pkt w 9 grach. 2. IM Sergiej Krivoshey - 7 pkt - Ukraina, 3. IM Oleg Kalinin - 6,5 - Ukraina, 4. GM Aivars Gipslis Łotwa, 5. IM Gamil Agamaliew Azerbejdżan, 6. IM Igor Dmitriev Rosja, 7. K Aleksander Hnydiuk Budosak Zabrze, 8. IM Vitalij Koziak Ukraina, 9. K Andrzej Tobak Ukraina, 10. IM Grzegorz Masternak -6 - Hetman Szopienice. Marian Sefeld z Kędzierzyna -Koźla zajął 34 miejsce Grupa B : 1. Janusz Sroka - 7 pkt 2. Piotr Chrobok - 6,5 3. Edmund Michalski - 6,5 4. Dariusz Kustra - 6,5 5. Roman Caputa Grzegorz Kliment Bartosz B ecker Julian Dachowski - 5,5 9. Piotr Waniek - 5,5 - Roszada Gliwice, - Rzemiosło Racibórz, - Kolejarz Katowice, - Roszada Gliwice, - Czeladź, - Piast Gliwice, - MKSz Rybnik, - Goniec Kluczbork, - Budosak Zabrze, - MKSz Rybnik. 10. Maksymilian Piecowski - 5,5 Najlepszy zawodnik z naszego miasta, Ginter Faber, zajął 13 miejsce. W dniu rozegrano turniej błyskawiczny, w którym udział wzięło 37 zawodników. Po rozegraniu 13 rund systemem szwajcarskim, zwyciężył mistrz międzynarodowy Azer Mirzoev, uzyskując 12 punktów. 2. IM Gamil Agamaliev - 10,5 pkt.- Azerbejdżan, 3. K Bartosz Szczechowicz - 9,5 Drogowiec Kraków, 4. M Michaił Niekrasov - 9 Ukraina, 5. K Andrzej Tobiak - 8,5 Ukraina, 6. K Zygmunt Błaszczuk - 8 Zarzewie Prudnik 7. K W ładymir Shast - 8 Ukraina, 8. K Kazimierz Olszyński - 7,5 Zarzewie Prudnik, 9. I Rafał Zgadzaj - 7,5 PSS Społem Opole, 10. K Robert Tustanowicz - 7,5 Zarzewie Prudnik. Goście podkreślali gościnność i dobrą organizację turnieju, do czego przyczynili się działacze KKSz Szach, pracownicy Działu Marketingu ZA Kędzierzyn SA oraz sponsorzy: Urząd Miasta, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Zakład Remontowy Remzak, CPN, Elektrownia Blachownia, Mostostal- Zabrze, oddział w Kędzierzynie- Koźlu, Bank Przemysłowo- Handlowy, Mellowhide- Intersport i Spółdzielnia Promień. Obsługę komputerową w trakcie turnieju zabezpieczył Remzak, zaś sędzią głównym turnieju był Tadeusz Honza z Chorzowa. Akademia Wing Chun Kung Fu zaprasza na zajęcia chińskiej sztuki sam oobrony. Zapisy i inform acje r., godzina w Szkole Podstaw owej nr 7 w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. 1 Maja 3 sala gim nastyczna / wejście od strony boiska/. Tel KĘDZIERZYŃSKI KLUB TENISOWY ul. Bolesława Śmiałego 2 tel , zaprasza codziennie od do gry w tenisa ziemnego pod okiem instruktora "MOSTOSTAL-AZOTY" ładuje akumulatory Przygotow anie do nowego sezonu, zw ane potocznie "ładow aniem akum ulatorów " rozpoczęli w icem istrzow ie Polski, siatkarze "M ostostalu - Azoty" - ta nazwa klubu obowiązywać będzie w tegorocznych rozgrywkach. Pod okiem II trenera Andrzeja Kubackiego zespół wyjedzie na 10 dniowe zgrupowanie do Ustki, a kolejna 7 dni spędzi w Zakopanem. Tam siatkarze trenować b ędąjuż z Janem Su chem, który aktualnie prowadzi też reprezentację Polski kadetów. Po ciężkiej pracy na zgrupowaniach "Mostostalowców" czekają turnieje towarzyskie w Wałbrzychu i Zilinie (Słowacja). Służyć będą one do zgrania drużyny, w której zaszły spore zmiany. Kędzierzyn-Koźle opuścili: Radosław Panas (do Yawalu AZS Częstochowa), Tomasz Paluch ( Stal Hochland Nysa), Grzegorz Makarski (Skra Bełchatów). Kontuzję lokalu leczy Wojciech Woliński, natomiast Robert Szczerbaniuk został wypożyczony do "Chełmca" Wałbrzych. W naszych barwach zobaczymy Michała Chałdę (z Yawalu AZS Częstochowa) i Marcin Prusa (SKS Polmos Starogard Gdański). Klub czyni starania o pozyskanie Leszka Kurowskiego z Częstochowy. Oprócz nowych twarzy w "Mostostalu - Azotach" występować będą: Sławomir Gerymski, Roland Dembończyk, Sławomir Skrzypiec, Bogusław Mienculewicz, Wojciech Serafin, Rafał Musilak, Paweł Papke i Andrzej Solski. Pierwsze mecze w s e z o n ie 87/98 nasi siatkarze zagrają przed własną widownią 4 i 5 października. Przeciwnikiem sobotnim będzie Beniaminek serii "A". AZS Olsztyn, a w niedzielę "Mostostal -Azoty" zmierzy się z Legią Warszawa. Kędzierzynianie zgodnie z nowym systemem rozgrywek walczyć będą w parze z Górnikiem Radlin. Pełny terminarz spotkań oraz zasady gier przedstawimy w następnym numerze "Serwusa". TROFEA DLA GOŚCI Po raz 12 rozegrano M iędzynarodow y Szachow y Turniej "Chem ików " zorganizow any przez K lub "Szach". Gościny arcym istrzom i m istrzom "królew skiej gry" użyczył hotel "C entralny". W im prezie w ystartow ało 80 graczy. Dobra atm osfera, liczni sponsorzy fundujący nagrody i upominki najlepszym sprawiły, że wszyscy startujący wyjeżdżali z naszego miasta ustatysfakcjonowani. Nie zapomnieli o poszkodowanych przez powódź. Zebrano na ten cel podczas turnieju 750 złotych. N ajlepszym sz a c h istą ty ch zm agań został reprezentant Azerbejdżanu - Azer Mirzoev - zdobył 17 punktów. Tyle samo zgromadził drugi w klasyfikacji Siergiej Krivoshey (Ukraina). Bardzo dobrze w tym jakże doborowym towarzystwie radził sobie Aleksander Hnydiuk z Kędzierzyna-Koźla występujący w barwach "Budosaku" Zabrze, zdobywając 7 lokatę. Na kolejne spotkanie w "Centralnym" szachiści umówili się za rok. P ogrążon ym w sm utku i żałobie ZAKŁAD POGRZEBOWY Felsztyńscy zapew nia załatw ianie wszelkich formalności zw iązanych z organizacją pogrzebu w kraju i za granicą AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL KREMATORIUM OSTRAVA KĘDZIERZYN, ul. Głowackiego 24, tel./fax /077/ KOŹLE, ul. 24 kwietnia 9, tel TEL. domowy - całą dobę , tel.kom M I E J S K I S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_

7 Nowy sezon, nowe nadzieje Katastrofalna powódź nie oszczędziła stadionu Unii Kędzierzyn- Koźle. Woda stała na płycie boiska 2 dni. Przygotowania do nowego sezonu piłkarskiego rozpoczęliśmy z kilkudniowym poślizgiem. Na pierwszym treningu brakowało aż 11 graczy- mówi dyrektor klubu Janusz Barszcz. W miarę upływu czasu sytuacja wracała do normy. Udało nam się wyjechać na krótkie zgrupowanie do Lasek koło Kępna. Tam zespół oprócz normalnej pracy szkoleniowej rozegrał 3 spotkania kontrolne: z Victorią Laski 6-1, Polonią Kępno 0-3 i Czerwonym Kurem Gola 4-0. W kolejnych meczach już po powrocie zanotował remisy 2-2 z Willichem Walce i Victorią Cisek. Ostatnie dni przed inauguracyjnym, derbowym pojedynkiem z Unią Krapkowice podopieczni trenerów Leszka Dunajczyka i Witosława Iwanejki spędzają na własnych obiektach. Żmudne, codzienne treningi urozmaicą dwa kolejne sparringi z Piastem Gliwice i MKS Gogolin. W kadrze Unii zanotowano spore przetasowania. Grzegorz Dziuk przeszedł do W łókniarza Kietrz, Sławomir Kapciński trenuje w Grunwaldzie Halemba a Rafał Stolarzewski w W illichu Walce. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej powołani zostali: bramkarz Marek Bortniczuk i napastnik Arkadiusz Skubański. AZS Rolimpex Biała Podlaska zasilił Rafał Majkowski. Nie wznowił treningów Marek Kuchajewicz. Okres wypożyczenia z Siarki Tarnobrzeg skończył się Leszkowi Jędraszczykowi, który prawdopodobnie zostanie grającym trenerem... LZS Pawłowiczki. Akces do gry w Kędzierzynie- Koźlu zgłosili natomiast Andrzej Pakuła / U nia Krapkowice/, Sławomir Dziuk /młodszy brat Grzegorza- przyp. ZT/- grający dotychczas w Górniku W ojkowice, W iesław W ojdyła / "Willich" Walce/, Krzysztof Kaczmarek / Małapanew Ozimek/, Dariusz Kukuczka / Budowlani Strzelce Opolskie/ i Dariusz Biront / Odrzanka Dziergowice/. O ich przydatności dla zespołu zadecydują ostatnie sprawdziany. Nie znamy układu sił w nowej, opolsko- katowickiej grupie IV ligi. Gdybyśmy utrzymali skład personalny z poprzedniego sezonu, moglibyśmy nawet pokusić się o awans. Teraz skupimy się na walce o ja k najwyższą lokatę. Myślę, że dopiero po I rundzie będziemy więcej wiedzieć na co stać budowaną od nowa drużynę. Jeśli nadarzy się okazja, mamy ambicje zamieszać " w tym tow arzystw ie-" dodaje dyrektor Barszcz. W rundzie jesiennej sezonu 97/98 Unia zaprezentuje się swoim kibicom w term i nach: /sobota/ - godz. 16,00- Unia - Unia Racibórz, /sobota/ - godz. 16,00- Unia - Sparta Zabrze, /sobota/ - godz. 15,00- Unia - V ictoria Częstochowa, /sobota/ - godz. 14,00- Unia - Rozbark Bytom, /sobota/ - godz. 13,00- Unia - Sośnica Gliwice. Mistrzowie siatkówki Wspaniały sukces odniosła reprezentacja Polski juniorów w siatkówce. Na rozgrywanych w Bahrajnie Mistrzostwach Świata podopieczni trenera Ireneusza Mazura sięgnęli po złoty medal. W finale Polacy nie dali szans Brazylii, którą pokonali 3-1, chociaż w pierwszym secie tego emocjonującego meczu przegrywali już 0-9. Finisz należał do naszych reprezentantów, wśród których na parkiecie występowało 4 siatkarzy Mostostalu-Azoty. Złote krążki wywalczyli: Paweł Papke, Marcin Prus /przyszedł do Klubu z Polmosu Starogard Gdański /, Robert Szczerbaniuk i Michał Chadała /nowy nabytek z Yawalu AZS Częstochowa /. Gratulujemy osiągnięcia i już od października nowokreowanych mistrzów świata oglądać będziemy w naszej hali w rozgrywkach ligowych. ZT. Udane starty tenisistów Kilka bardzo udanych występów zanotowali na swym koncie tenisiści Spółdzielczego Tenisowego Klubu Sportowego. Roman Zapart podczas międzynarodowego turnieju seniorów w Ostrawie pokonał w dobrym stylu miejscowych zawodników, a w finale walczył z rozstawionym z numerem 4 Svobodą. Nasz reprezentant wygrał 6-4, Jędrzej Żarski dotarł do ćwierćfinału międzynarodowych mistrzostw Czech juniorów do lat 18, zaliczonych jednocześnie do punktacji ATF. Młodszy o 2 lata od swoich rywali uległ po zaciętej walce Czechowi Vrbce 5-7 i 4-6. Zaliczył kolejne punkty do rankingu najlepszych w Europie w swej kategorii wiekowej. Z dobrej strony pokazali się w Rudzie Śląskiej w zawodach okręgowych skrzatów /tenisiści do lat 12/ w grze deblowej Łukasz Seń i Michał Wojtyczka. Zajęli 1 pozycję nie mając większych problemów z kolejnymi rywalami. Seń dopiero w finale singla przegrał z Kowalczykiem /Zabrze/ 3-6,2-6. Opiekunowie graczy STKS Danuta Sikora i Mieczysław Żarski oceniają bardzo wysoko występy kędzierzynian, którzy potwierdzają swe coraz większe możliwości. ZT Kino CHEMIK przedstawia: IX. 16,00, 18,30, 21,00 - Zaginiony świat /kontynuacja Jurassic Park/, przygodowy, USA, od 15 lat, 7,50 zł IX , 18,30 - Zaginiony świat /kontynuacja Jurassic Park/, przygodowy, USA, od 15 lat, 7,50 zł. 21,00- Sztos- sensacyjny, Polska, od 15 lat, 7 zł Zaginiony świat /kontynuacja Jurassic Park/, przygodowy, USA,od 15 lat, 7,50 zł , 21,00 SPEED 2 - Wyścig z czasem, sensacyjny, USA, od 12 lat, 7,50 zł PREMIERA KRAJOWA Władza absolutna, sensacyjny, USA, od 15 lat, 7 zł , 21,00- SPEED 2- Wyścig z czasem, sensacyjny, USA, od 12 lat, 7,50 zł. Ceny biletów nie uległy zmianie. c.d. ze str. 3 Święto Odrodzenia Polski upamiętniono uroczystą sesją Miejskiej Rady Narodowej zorganizowaną 20 lipca. Podczas sesji 20 mieszkańców Kędzierzyna- Koźla uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Trzy tygodnie trwał lipcowy (2-21) plener malarski Kędzierzyn- Koźle 82. Uczestniczyło w nim 21 plastyków z kraju i zagranicy. N ow ością bylo zaproszenie do udziału w plenerze 5 plastyków amatorów z Kędzierzyna- Koźla. plonem pleneru było 76 obrazów olejnych oraz 46 rysunków i akwarel. Pracownicy Zakładów Azotowych Kędzierzyn i ICSO zostali wyróżnieni nagrodą zespołową II stopnia Oddziału Wojewódzkiego NOT w Opolu za uruchomienie produkcji kamisolu RC.»** Trwający kilka lat kapitalny remont budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Miejskiego nr 1 dobiegł końca. 31 lipca wyremontowany obiekt przyjął pierwszych pacjentów. Jed n o razo w o leczyć się tu będzie 50 osób. Pacjenci przyjmowani są z południowej części województwa opolskiego. 18 sierpnia minęła 30 rocznica uruchomienia pierwszej instalacji w Zakładach Chemicznych Blachownia. Przerabiała ona surowy benzen. Jubileusz obchodzono skromnie. Kilka dni przed uroczystości ązałoga otrzymała now ą stołówkę, w której można przyrządzić posiłków dziennie. Przy Konfekcyjno- Bieliźniarskiej Spółdzielni Pracy Prom ień został utworzony Ośrodek Producentów Koszul i Bielizny Osobistej. Jego zadaniem jest zaopatrywanie spółdzielni odzieżowych w materiały i dodatki niezbędne do produkcji. Powstanie ośrodka jest dowodem uznania dla osiągnięć zakładu, który istnieje już 34 lata. lipiec-sierpień Od 1 do 20 lipca odbywały się w mieście konfrontacje plastyczne Kędzierzyn- Koźle'87. Uczestniczyło 15 artystów z ośrodków krajowych i zagranicznych. W dniu zakończenia konfrontacji zaprezentowano 120 prac. 6 artystów otrzymało nagrody ufundowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu W ojewódzkiego w Opolu, prezydenta Kędzierzyna -Koźla i Zakłady Azotowe Kędzierzyn. *»* Od 25 lipca do 2 sierpnia w Kędzierzynie- Koźlu odbywał się V Ogólnopolski Turniej Szachowy Chemików. Gospodarzem imprezy, w której uczestniczyło 90 szachistów, były Zakłady Azotowe. Zwyciężył Dariusz Ludwikowski z Kolejarza Opole. Najlepszy zawodnik z naszego miasta zajął 4 miejsce. Zwycięzcą turnieju błyskawicznego o puchar I sekretarza KM PZPR został Dariusz W eider z Piotrkowa Trybunalskiego.»** Od 31 lipca do 2 sierpnia w Gorzowie odbywały się Mistrzostwa Polski Modeli Latających w klasach F-l i F-3. Opolszczyznę reprezentowało 5 zawodników z modelami ZDK Chemik. Zdobyli oni 6 medali, w tym 2 złotc.»*» Na rozegranych 15 sierpnia w Poznaniu pierwszych oficjalnych mistrzostwach Polski w triathlonie, reprezentant Kędzierzyna- Koźla, Stanisław Zajfert, został wicemistrzem Polski. C.d. s t r.8 7

8 8 c.d ze str sierpnia zakończył pełnienie funkcji prezydenta Kędzierzyna- Koźla Andrzej Radwański, przechodząc do pracy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Remontowo- Budowlanym na stanowisko dyrektora. W latach prezydentury Radwańskiego opracowano perspektywiczne plany rozwoju miasta, rozpoczęto także realizację niektórych ważnych inwestycji, np. stacji uzdatniania wody. lipiec- sierpień lipca nastąpiła zmiana w organizacji Straży Pożarnej. Utworzona została Państwowa Straż Pożarna, podporządkow ana M inisterstw u Spraw W ewnętrznych. O chotnicze jednostki straży powiązano z samorządami lokalnymi. W Kędzierzynie- Koźlu na bazie dotychczasowej straży zawodowej powstała Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej. Istniejące w mieście 4 ochotnicze straże pożarne kierowane były przez Zarząd Miejski OSP, a finansowane przez miasto. Operacyjnie ochotnicze straże pożarne podlegały straży państwowej. Prezesem Zarządu Miejskiego OSP był płk w st. spocz. Eugeniusz Wyszyński. * * * Za 4 mld 200 mln zł Bank Śląski w Katowicach zakupił budynek byłego Komitetu Miejskiego PZPR. Transakcję zawarto 7 lipca. W obiekcie po odpowiedniej adaptacji planuje się otworzyć filię Banku, dając zatrudnienie 50 osobom. 7 lipca zmarł Waldemar Derej, pierwszy prezydent Kędzierzyna- Koźla, sprawujący funkcję w latach Z miastem był związany od 1945 roku. 444 Uroczyście została otwarta 9 lipca pierwsza w mieście filia Banku Przemysłowo- Handlowego 444 W ramach kontaktów pomiędzy Soest (Holandia) a Kędzierzynem- Koźlem zorganizowano w lipcu w kozielskim liceum intensywny kurs języka angielskiego dla uczniów szkół średnich. Zajęcia prowadziły nauczycielki tego języka z Soest. 444 W lipcu w osiedlu Sławięcice powstał nowy klub sportowy, który przyjął nazwę Klub Sportowy Sławięcice Kędzierzyn- Koźle. W pewnym sensie był on kontynuatorem tradycji zlikwidowanego 3 lata wcześniej Robotniczego Klubu Sportowego Energetyk Kędzierzyn- Koźle. Fragmenty zabudowań średniowiecznych, liczne pozostałości ceramiki i narzędzi sprzed kilkuset lat odkryto podczas prac budowlanych przy zbiegu ulic Marii Skłodowskiej- Curie i Bolesława Limanowskiego w Koźlu. Na zaproszenie parafii rzymskokatolickich na Pogorzelcu, w Sławięcicach i Blachowni przez 3 tygodnie przebywały w Kędzierzynie- Koźlu 2 grupy dzieci z Białorusi. Przy pomocy licznych sponsorów zorganizowano dla nich wycieczki do Częstochowy i Opola. Łącznie na kolonii wypoczywało 72 dzieci. 444 Setną rocznicę istnienia obchodziła 22 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna z Kłodnicy. Z tej okazji odbyło się spotkanie wszystkich pokoleń strażaków z Kędzierzyna- Koźla. C.d. S tr.l I Siedem dziesiąt dom ków i sześć pięciorodzinnych paw ilonów już niedługo stanie przy ulicy Fredry (Cisowa). NOWE OSIEDLE W CISOWEJ JESZCZE BEZ NAZWY Sto mieszkań dla powodzian z puli tysiąca w ramach akcji Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast to bardzo dużo. Tylko się cieszyć. Jednak perypetie związane z ich budową mogą posłużyć za scenariusz do niezłego serialu. Siódmego sierpnia Mirosław Borzym i Antoni Bajer podpisali w Warszawie stosowną umowę, na podstawie której w Kędzierzynie- Koźlu miało stanąć siedemdziesiąt domków o imieniu Marek i sześć pięciorodzinnych budynków. Razem Ekipy przygotowujące fundamenty pracują przy ul. Fredery po 16 godzin sto mieszkań. Koszt budowy domów w całości pokrywa państwo. Do gminy należy wskazanie terenów, uzbrojenie i wylanie fundamentów. Jak nas poinformował Antoni Bajer, wiceprezydent miasta, domki i pawilon mieszkalny staną przy ulicy Fredry w dzielnicy Cisowa. Jest tam wystarczająco dużo terenów pod budownictwo mieszkalne będących, własnością gminy. Cała akcja jest tak pomyślana, by przed zim ą do mieszkań fundowanych przez Skarb Państwa mogli się wprowadzać ludzie. W bardzo krótkim czasie trzeba było wykonać niezbędne uzgodnienia budowlane, projekty, uzyskać zezwolenie na budowę. Siódmego sierpnia była podpisana umowa a już dziewiątego zaczęto rysowanie pierwszych planów. Nie wiedząc nawet, czy umowy z poszczególnymi wykonawcami zostaną podpisane. Co więcej, firmy startujące w przetargu robiły to często w ciemno. Tak było np, Projekt domku typ TD Łódź pow. użytkowa ok. 50 m kwadr. z rzeszowskim przedsiębiorstwem Amtech, które dopiero po podpisaniu umowy przyznało się, że dokumentacji na tak małe domki to oni jeszcze nie mają. Cztery dni po postawieniu ostatniej kropki na dokumentacji już zaczęto kopać fundamenty. Kilka dni później okazuje się, że główny wykonawca domków typu Marek zamiast siedemdziesięciu, może zrobić tylko dwadzieścia pięć. Więcej w okre- M I E J S K l S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ ślonym przez minister Blidę terminie nie zdążą. Po kilkunastu telefonach zgodzili się na czterdzieści. Ale w Cisowej stanąć ma sied em d ziesiąt dom ów, nie czterdzieści. Urząd Mieszkalnictwa sprawę kwituje krótko: albo szukacie wykonawcy, albo wasza pula przepada. Na szczęście ktoś podsuwa mi adres firmy Harvey Poland z Łodzi. Domki robią, owszem ale o powierzchni 50 metrów. Połowa dotychczasowej dokumentacji może iść na śmietnik. Jakie będą efekty całej akcji? Wiceprezydent Bajer jest optymistą: Możemy powiedzieć, że się nie uda i wtedy na pewno przegramy. Trzeba robić wszystko, żeby wszystko zrobić jak najszybciej. Myślę, że to się w dużej części uda " Mirosław Borzym pytany o jakość i estetykę domów budowanych na ul. Fredry stosuje skalę karcianą: Pięciorodzinne to w dziewiątka w pełnej talii, domek Marek w okolicy asa. A wyciągnięty niczym królik z kapelusza domek Łódź? Podobno nie jest zły. Problemów przy budowie jest sporo. Czas goni, robota musi być wykonana solidnie, by osiedle przetrwało kilkadziesiąt lat. Według ostrożnych szacunków prezydentów Borzyma i Bajera w połowie października pierwsze rodziny zasiedlą nowe mieszkania przy ul. Fredry. Nie jest do końca poznana procedura przyznawania prawa do zamieszkania w nowo o tw o rzonym osiedlu. Zarząd Miasta jak na razie powołał komisję, która ten orzech będzie musiała rozgryźć. Będą obradować w składzie: A gnieszka Lipska (kier. wydz. spraw obywatelskich), radni B olesław Marszewski i Tadeusz Kucharski, B ohdan C ieślik, dyrektor MZBK, Michalina Bierówka (Zarząd Miasta) i Maria Filarska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szefem komisji został Piotr Pietrzyk w iceprezydent m iasta. Na pewno w pracy komisji będą dwa najważniejsza kryteria- stan majątkow y i stopień zniszczenia p rzez pow ó d ź poprzedniego miejsca zamieszkania. Na szczegóły jednak jeszcze je st za wcześnie. Łatwo nie będzie."

9 JESTEM OPTYMISTYCZNYM PESYMISTĄ O MIESZKANIACH KOMUNALNYCH PO POWODZI Z BOHDANEM CIEŚLIKIEM, DYREKTOREM MIEJSKIE GO ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU ROZMAWIAŁ PIOTR GABRYS2 -Ile mieszkań będących własnością gminy zniszczyła woda w Kędzierzynie- Koźlu? BOHDAN CIEŚLIK - Zalanych zostało 299 mieszkań uwzględniając 34 mieszkania Kozielskiej Fabryki Maszyn, którymi gmina się opiekuje. -Ile z nich nie da się już uratować? - Wydaje mi się, że przy odpowiednich środkach wszystkie mieszkania powinny zostać wyremontowane i nadawać się do zamieszkania. Chyba, że już teraz zdecydujemy się zgodnie z naszym programem wyłączyć z użytkowania te mieszkania na parterze, które mogą w przyszłości zostać zamienione w lokale użytkowe. - Czy któryś z zalanych budynków gminnych kwalifikuje się pańskim zdaniem do rozbiórki? - Powódź dobiła stan techniczny kilku budynków. I mamy teraz sytuację, że te budynki, które już wcześniej nadawały się do rozebrania, teraz tym bardziej się do tego nadają. Szczególnie kamienica przy ulicy Rybarze 5. Natomiast 14 budynków zakwalifikowaliśmy do remontu kapitalnego. Od fundamentów do dachu. Jeden z nich, na ulicy Sybiraków 9 w wyniku powodzi zaczął się obsuwać i w trybie pilnym lokatorzy zostali z niego wykwaterowani. - Jakiej pomocy może oczekiwać mieszkający w komunalnym mieszkaniu obywatel tego miasta? - Sprawa jest skomplikowana. Jak na razie musimy pracować na takich samych zasadach, jak w każdym roku budżetowym. By nie wdawać się w szczegóły: mamy przyznane pieniądze. Część z nich idzie na eksploatację budynków, część na remonty. Na dziś musimy dojść do porozumienia pomiędzy lokatorami a administracją. My mamy tyle pieniędzy, ile mamy. I musi być wzajemna pomoc. Jeżeli lokator ma chęci, by nam pomóc w przyspieszeniu remontu, to jest taka możliwość. W porozumieniu z nami może zrywać podłogi, skuwać tynki, jeżeli jest taka potrzeba. Stolarka okienna, drzwiowa, w przypadku wypaczenia też może być wymieniona przez najemcę... - Kto za to płaci? - Właściciel oczywiście, czyli Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. Za remonty w mieszkaniach będziemy musieli zapłacić 70 miliardów (starych złotych, dop. red.) Nie mówię na razie o piwnicach, klatkach schodowych. Tyle pieniędzy trzeba by wydać, gdybyśmy wszystkie roboty zlecili. Natomiast lokator ze swoją robocizną pomaga nam bardzo, oszczędzając wydatków i przyspieszając remont. -A pan go potem wystrychnie na dutka twierdząc, że wcale skuwanie tynków, czy rwanie podłogi nie było potrzebne... - O nie, nie. Każdy remont jest poprzedzony protokołem typowania. - Co to znaczy? - Nasi pracownicy techniczni oceniają wpierw, co należy remontować. I dopiero na podstawie tego protokołu możemy remont robić. I to dwojako. Albo na zlecenie, i wtedy potrzebujemy pieniędzy w pełnej wysokości, albo przy pomocy lokatora i naszych ludzi z MZBK, z mniejszym obciążeniem budżetu. Ale i tak potrzebujemy dużo pieniędzy. Trzeba kupić tony cementu, hektary wykładzin. Już nie wspominam o transporcie tego wszystkiego. Ale może być też taka sytuacja, że ktoś może remont wykonać szybciej, taniej, bo ma znajomych, krewnych budowlańców. Wtedy ten wykonawca musi się pojawić u nas, z protokołem typowania i spisujemy z nim umowę. I tak się już dzieje. Na Portowej na przykład remont robi firma z Bielska - Białej. - Ogrom roboty na terenach dotkniętych powodzią, to znakomity pretekst do podnoszenia cen. Czy zauważa pan takie tendencje? -Muszę powiedzieć, że nie ma szaleństwa. Mam kilkadziesiąt firm, które są chętne do pomocy, oczywiście za pieniądze. Patrząc jednak na stawki wyjściowe, nie, nie ma szaleństwa. - Ale przyzna pan,że istnieje niebezpieczeństwo zaniżania faktycznych kosztów remontu na etapie protokołu typowania. Przecież to pańscy pracownicy oceniają. I mogą stwierdzić, że tynk kwalifikujący się do skucia może zostać tylko wymyty. - Nie ma takiej możliwości. Zasada jest prosta:jak była drewniana podłoga, wiadomo trzeba zrywać. Ale podłoga z glazury, czy PCV na betonie w wielu przypadkach po umyciu i odkażeniu nadaje się do użytkowania. I to teraz jest naszą normą: podłoga betonowa, na to wykładzina, albo czasami glazura. Teraz tynki. Wbrew pozorom wcale nie trzeba od razu ich zbijać. Chyba, że są stare, zmurszałe i same odpadają. -A co z lokatorami, którzy nie chcą, albo nie mają m ożliw ości pomocy przy remoncie. Chcą, by gmina mieszkanie im wyremontowała. Przyzna pan, że mają takie prawo? - Oczywiście, mają rację. Nawet ci, którzy nie płacą czynszu przez wiele miesięcy, teraz są bardzo skrupulatni w egzekwowaniu obowiązków. Ale zostawmy złośliwości na boku. Proszę pana, gdybym miał trzysta mieszkań zastępczych, to wszyscy potrzebujący by je dostali. Sprawa jednak nie jest tak prosta. Wielu ludzi ze swojego majątku sporo uratowało i chcą mieszkać tam, gdzie mieszkali. Chcą jednocześnie, by im pomagać w remoncie. - Ile rodzin trzeba było przenieść do mieszkań zastępczych? - Trzydzieści sześć. To są mieszkania na rok. Tyle mamy czasu, by wyremontować ich doce- M I E J S K l S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ lowe mieszkania. - Jak dużo mamy w mieście takich mieszkań? - Problem w tym, że nie mamy ich w ogóle. To były norm alne m ieszkania dla ludności. W związku z tym, poprosiłem Zarząd Miasta, by przyblokował wszelkiego rodzaju przydziały mieszkań. Wszystkie. Preferencyjne, ogólne, do remontu, mieszkania o czynszu wolnym. Nie ma nic. Wszystko dla powodzian. - Czy oznacza to, że likwidacji ulegnie i ta ledwo żyjący rynek mieszkań komunalnych - Jestem w tym momencie takim optymistycz nym pesymistą. Jeżeli W ładza nam pomoże, uzna za zasadne wybudowanie stu czterech mie szkań, bo takie gmina zgłaszała potrzeby, jeżeli otrzymamy od władzy centralnej kontenerów mieszkalnych dla sześćdziesięciu rodzin, to je stem optymistą. Dlatego, że wtedy możemy ode tchnąć. Załatwić kolejkę oczekujących na mie szkania. Około sto mieszkań, to nasze podsta wowe potrzeby. - A kontenery mieszkalne? - Proszę zauważyć, że one nie są takie złe. To jest pokój, kuchnia, łazienka... One nie są takie złe... Mamy więc 160 mieszkań dla powodzian. A po powodzi?... Mamy wciąż 160 mieszkań - Czyli paradoksalnie powódź może pomóc w naprawie kiepskiej sytuacji mieszkaniowej w Kędzierzynie- Koźlu? - Tak, przyspieszy wiele spraw. Uzyskamy również możliwość eksmisji tych, którzy nie chcą płacić czynszu. - Wróćmy do szarej rzeczywistości. Czy bu dżet Miejskiego Zarządu Budynków Komu nalnych zostanie poszatkowany i dostosowa ny do nadzwyczajnych potrzeb? - Jeżeli tak ma się stać, to natychmiast. Ale MZBK musi normalnie funkcjonować. Proszę pamiętać, że ponad połowa naszej substancji mieszkaniowej nie została zalana. I tam wszystko musi działać. Nie da się nagle porzucić wszystkich remontów. Teraz robimy remonty dachów i ja nie mam prawa zdjąć nawet jednego dekarza, który robi remont na przykład w Śródmieściu. - Słuchając pana można odnieść wrażenie, żc jest źle, ale doskonale sobie radzimy. A ludzie się skarżą... Jak to jest, ludzie są źli, czy panuje u pana w firmie bezwład i marazm? - Wie pan, zatrudnienie w Zarządzie Budynków Komunalnych jest, jakie jest. Powodzi nikt nie przewidywał. Nikt nie przewidział, że w przez jeden miesiąc musimy wykonać remonty na trzystu mieszaniach. Tu trzeba mieć ludzi i pieniądze. Przez pierwsze trzy tygodnie powodzi ludzie w Porcie, w Rogach pracowali po dwanaście godzin dziennie. Robiliśmy wszystko, żeby ludziom pomóc. Nie możemy mówić o opieszałości. A remonty? Ja mam wykonawców. Chcą remontować. To tylko kwestia pieniędzy. 9

10 Z g r y z ip ió r e m ORGANIZATOR POWODZI Pewien facet, gdy mu szef powiedział, że będzie powódź zbudow ał łódź, zapakow ał rodzinkę, dobytek i przetrzym ał. W szystkich tra fił szlag a on przetrzym ał. Nazywał się Noe i żył bardzo daw no tem u. Inny facet, gdy zobaczył, że je st pow ódź wskoczył w łódkę i dalejże sprzedaw ać chleb i papierosy po cenach kosmiczno- galaktycz- no- mega inflacyjnych. I ludzi teraz trafia szlag, że jego nie trafił szlag. M iejm y nadzieję, że Pan Bóg sprawiedliw y. Szczególnie, że takich facetów jest kilkunastu, nie tylko u nas i nie tylko facetów. Kobitki też potrafiły skubnąć z okazji powodzi. Mój znajomy ma znajomą tfu, tfu restauratorkę, co skasowała go na tysiąc złotych z okładem za posiłki dla ewakuowanych powodzian. Jak by nie miał w tylnej kieszeni spodni lewizny schowanej przed żoną, kilkudziesięciu ludzi nie miało by co jeść, bo nie zalana restauratorka twierdziła, że powódź powodzią, a ona też musi z czegoś żyć. Żyć. Jeden gość, ważna szyszka powiedział, że nieubezpieczony powodzianin sam jest sobie winien, bo mógł się ubezpieczyć i nie byłoby sprawy. Jak to przeczytałem, żałowałem, że nie ma facet willi w Porcie, tylko gospodarstwo gdzieś tam. Byłby przynajmniej jeden sprawiedliwie zatopiony. Potem wprawdzie przepraszał, że globusa miał, z żoną się pokłócił i Pawlak go wkurzył, więc chlapnął jak łysy o most. Tyle tylko, że takie przeprosiny mają mniej więcej podobny skład chemiczny, co zawartość szamba wywalonego przez oszalałą Odrę. Jeszcze jeden magik się znalazł od ubezpieczeń. Szefuńcio dużej firmy od odszkodowań stwierdził (jak księgowi mu podliczyli ile będzie musiał wypłacić odszkodowań, zbladł, zaklął szpetnie i zwołał konferencję prasową. A na konferencji udając, że jest przekonany o ty m, co mówi), że ubezpieczenia od powodzi powinny być obowiązkowe! Bo jak by były obowiązkowe, to ludziska nie potracili by dorobku swego życia. Mądruś. Najlepiej wprowadzić jeszcze obowiązek auto casco, ubezpieczenia od kradzieży, zgonu, złamania lewej ręki, pożaru, rozwodu, ciąży pozamacicznej, huraganu z południowego zachodu, konieczności trepanacji czaszki, kaca i wszystkich innych tragedii zdarzających się raz na tysiąc lat. I je szcze obowiązkowe ubezpieczenie od wysokości składki na wszystkie ubezpieczenia, bo normalnie zarabiający człowiek przecież na to wszystko nie zarobi. Specjalistów od powodzi było wielu. Ale żaden nie śm iał stanąć przy Jankielu. W oda zm iatała gminę po gminie, a specjaliści się zastanaw iali: w prowadzić stan wyjątkowy, czy nie? Ogłosić klęskę żywiołową, czy nie? A może by tak przełożyć wybory, bo ja k mokro, to hasła wyborcze pleśnieją? Każda gmina miała swojego specjalistę od powodzi. (Mała dygresja: w Kękoźlu było ich co nie miara. Wszystko za sprawą niedouczonego preparatora identyfikatorów. Wielu z wolontariuszy, nie podejrzewając niczego nosiło plakietki z napisem Organizator Powodzi. Przed wielką w odą profesorze Miodku i Bralczyku ratujcie nas!). Specjalista wszystko wiedział lepiej. Gdyby miał możliwość, ON by uratował. Specjalista miał dowody, że ma rację. Specjalista gardził amatorszczyzną działań patałachów z komitetów. Specjalista wiedział, że oni są tam tylko po to, by kraść, nachapać się, worek ciuchów z darów dostać i zgrzewkę soku jabłkowego na zapitkę. A on widzi ludzką krzywdę i nic. Specjaliści od powodzi rozsiani na nasze nieszczęście zostali po całym kraju i świecie. Jeden podesłał trzynaście ton przeterminowanej żywności, inny cztery wagony dziwnych rzeczy, z których nawet Adam Słodowy (pamiętacie, kto to taki?) nic by nie zrobił. Jeszcze inny podesłał czterdzieści trzy tysiące koców, które sw oją młodość przeżywały, gdy Hitler przeżywał klęskę pod Stalingradem. A facet, który rozwalił sw oją w łasną motorówkę, bo pływał, ratował i w końcu walnął feralnie, sąsiad ratujący sąsiada, właścicielka piekarni robiącej chleb do ostatniej chwili, aż woda nie rozerwała pieca, dziesiątki ludzi tracących swój czas, pieniądze, zdrowie, by pomóc, choć odrobinę, lekarz dla którego woda stała się żywiołem i nazwany został Rambo, i w skali kraju tysiące ludzi, którzy robili wszystko, by uratować, co się da, pozostają w cieniu, ba w cieniu... w ciemnościach rozpostartych przez Wielkich, posiadających monopol na popowodziowe zbawienie specjalistów. Pamiętacie szóstą linijkę tego felietonu? Nie trudźcie się, przypomnę. Miejmy nadzieję, że Pan Bóg sprawiedliwy. Zgryzipióro trzymał Piotr Gabrysz 10 Jubileusz Dziewiętnastki Dziesięć lat temu, 1 września 1987 roku uczniowie z kędzierzyńskich osiedli Piastów oraz Powstańców Śląskich rozpoczęli naukę w nowej Szkole Podstawowej nr 19. Dwa oddane wówczas do użytku pawilony przyjęły 622 uczniów z klas I- 111 oraz 31 pedagogów. W czasie minionych wakacji dziewiętnastka pełniła funkcję zbiorczego magazynu darów dla powodzian z Kędzierzyna- Koźla i okolic. Przez sale lekcyjne i gabinety przewinęły się dziesiątki ton odzieży, żywności, leków i mebli. Dzięki operatywności dyrekcji szkoły nie spowodowało to opóźnień w przygotowaniach do rozpoczęcia nauki. Do końca listopada trwać mają prace malarskie. Jednak w zajęciach to nie przeszkodzi. - Wspólnie z nami nowy rok szkolny rozpoczną dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4. Będziemy razem do 15 października- w tym czasie budynek w Kłodnicy będzie remontowany- mówi Jadwiga Krupowa, dyrektorka SP 19. W dziewiętnastce prężnie działa Związek Harcerstwa Polskiego- wielu harcerzy pod przewodnictwem druha Józefa Pajora z dużym poświęceniem pracowało w okresie wakacji przy dystrybucji darów. Uczniowie rozwijają zainteresowania w kółkach plastycznym, językowym, zespołach estradowych Partytura i Promyczki. - Doskonale układa nam się współpraca z Domem Kultury Komes i Spółdzielnią Mieszkaniową Chemik. Dzięki temu nauczyciele z naszej szkoły mogą aktywnie włączyć się w działalność kulturalną na osiedlu Piastów. I wielu z tej szansy korzysta- uśmiecha się pani dyrektor. We wrześniu naukę w Szkole Podstawowej nr 19 rozpocznie 1137 uczniów w 46 oddziałach. Opiekować się nimi będzie 80 nauczycieli i 26 pracowników obsługi. /andy/. "SERWUS" MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY KĘDZIERZYNA-KOŹLA PIOTR GABRYSZ (opracowanie całości), RYSZARD PACUŁT (historia), ZBIGNIEW TOKARSKI (sport), Bank Pekao SA (biznes serwus), MARIOLLA M OTYL (DTP), ANDRZEJ SZYMAŃSKI DANIEL NURZYŃSKI (zdjęcia) LISTY: Urząd Miasta, Wydział Inicjatyw M iejskich Kędzierzyn-Koźle ul.piramowicza 32. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: W ydział Inicjatyw M iejskich Urzędu Miasta. Telefon Redakcji DRUK: PAKDRUK" Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki 15 tel ,

11 Listy polemiki W numerze 53 z czerwca 1997r. ukazała się informacja pt. "Po pożarze" w którym Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan K r z y s z to f Szczukocki informuje "w okresie jaki upłyną! od ostatniego badania nastąpił wzrost zanieczyszczeń gleby wielopierścieniowym i węglowodorami aromatycznymi na obszarze dwóch ogródków działkowych - przy obwodnicy zanotowano 10 krotne przekroczenie dopuszczalnej wartości natomiast przy ul. Gliwickiej około 20 krotnie" i dalej "Ze względu na funkcje tych obszarów i zagrożenie ludzi przeprowadzone zostanie bardziej szczegółowe rozpoznanie zanieczyszczenia gruntów i wody gruntowej na terenie obu działek. Pozwoli ono także ustalić w jakim stopniu pożar magazynu wpłynął na obecny poziom zanieczyszczenia". Powyższe informacje sugerują jednoznacznie zw iązek zwiększenia zawartości w glebie węglowodorów wielopierścieniowych z pożarem. W badaniach o których mowa wyżej pominięto podstawowy parametr a mianowicie kierunki wiatru w czasie pożaru. Kierunki wiatru w czasie trwania tego pożaru były następujące: - w dniu r. wiatr wiał z kierunku południowo-wschodniego stopni w kierunku północno-zachodnim obejmując obszar trójkąta od 310 do 340 stopni., - w dniu r. z kierunku południowowschodniego i południowo- zachodniego stopni obejmując obszar trójkąta 330 do 50 stopni na kierunku północno- zachodnim i północno-wschodnim, - w dniu r. z tego samego kierunku co w dniu 6. Z powyższego wynika że obszar przepływu skażonego powietrza objął teren między 310 a 50 stopniem na kierunkach północnych i wschodnim a zatem na wschód od granicy POD Tęcza, Śródmieście Kędzierzyna do Osiedla Powstańców Śląskich. Skażone powietrze nie obejmowało ogródków działkowych Tęcza przylegających do obwodnicy a tym bardziej ogródków działkowych przy ul. Gliwickiej które znajdują się na kierunku prostopadłym do kierunku wiatru. Wiązanie więc wzrostu węglowodorów w glebie na terenie przylegającym do obwodnicy z pożarem magazynu 1X0 jest bardzo śliskim zabiegiem a z ogródkami przy Gliwickiej jest czystym nieporozumieniem jeśli nie celow ą m anipulacją nastrojami opinii mieszkańców Kędzierzyna. Tylko czemu lub komu ma to służyć? Ponadto społeczeństwo Kędzierzyna ma prawo do pełnej informacji a mianowicie o które ogródki działkowe przy obwodnicy chodzi, kiedy były wykonane poprzednie badania przed pożarem. PS - Moje informacje o kierunkach wiatrów pochodzą ze stacji meteo BASKI w Kędzierzynie rejestrowane z częstotliwością co 30 minut automatycznie. Jan Płandowski (adres znany redakcji W związku z treścią artykułu Po pożarze, opublikowanego w M iejskim Serwisie Inform a cyjnym N r 53 z czerw ca 1997 r. uprzejm ie prosim y o opublikowanie, wg zasad wynikających z praw a prasowego, następującego sprostow ania : W marcu 1997 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA SA opracowało Raport z badań zanieczyszczenia gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi /WWA/ na terenie miasta Kędzierzyna- Koźla. W związku z użyciem w treści raportu i jego podsumowaniu niefortunnych sformułowań, wykorzystanych następnie w publikacjach prasowych i audycjach radiowych, mogło ugruntować się przekonanie, że przyczyną wzrostu zawartości związków WWA w glebie był pożar składu kauczuków syntetycznych, należącego do Spółki IXO SAO Kauczuk, który miał miejsce 5 grudnia 1996 roku. Mając na uwadze powyższe oświadczamy, co następuje : 1. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA SA przeprowadziło badania gleby na terenie Kędzierzyna- Koźla w bardzo ograniczonym zakresie /pobrano próbki gleby tylko w 4 miejscach/, co nie pozwala stwierdzić czy i w jakim zakresie pożar składu kauczuków syntetycznych przyczynił się do wzrostu zawartości związków WWA w glebie na terenie miasta. 2. Okoliczność, że w miejscach pobrania próbek gleby, które znajdowały się w strefie oddziaływania dymów, wzrost zawartości związków WWA w glebie był kilkakrotnie mniejszy niż w miejscach pobrania próbek, które były poza strefą oddziaływania wskazuje jednoznacznie, że to nie pożar składu kauczuków jest przyczyną wysokiej zawartości związków WWA w glebie na terenie miasta Kędzierzyna- Koźla. 3. Wskazanie źródeł emisji tych związków w mieście wymaga dalszych, znacznie szerszych badań i pomiarów, tak pod względem obszaru, jak i zakresu prac. Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA SA przeprasza za niefortunne sformułowania w raporcie, które stały się przyczyną nieporozumienia. Zastępca dyrektora ds. geologii mgr inż. Maria Mittek Od redakcji: Dziękujemy bardzo za szczegółowe wyjaśnienia w sprawie, która interesowała pośrednio bądź bezpośrednio wielu mieszkańców Kędzierzyna. Pożar kauczuku w magazynach 1X0 wywołuje do dziś wiele dyskusji. Mamy nadzieję, że zam ieszczone sprostow ania wyjaśnią wiele. Jednego tylko nie rozumiemy. Dlaczego po głowie dostaje nasza redakcja? Pan Jan Płandowski pisze "powyższe informacje sugerują jednoznacznie... " Nic nie sugerowaliśmy! Napisaliśmy tylko, że badania pozwolą ustalić w jakim stopniu pożar magazynu wpłynął na obecny poziom zanieczyszczenia. To nie są żadne sugestie. W tym wypadku umiejętność czytania między wierszami naprawdę nie była potrzebna. MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY SERWUS sierpień '97 c.d. ze str. 8 Przypomniano dzień 24 sierpnia 1892 r., kiedy to 16 mieszkańców Kłodnicy utworzyło pierwszą ochotniczą straż pożarną na terenie dzisiejszego Kędzierzyna- Koźla. * * * Niezwykle upalne było lato. Słoneczna pogoda panowała już od maja. Susza data się odczuć rolnikom i działkowcom. W sierpniu w niektóre dni temperatura przekraczała 36 stopni Celsjusza. W ciągu 4 miesięcy deszcz padał tylko kilka razy. Do 26 sierpnia w nadleśnictwie Kędzierzyn- Koźle wykryto i ugaszono w zarodku 61 pożarów. Od 9 sierpnia obowiązywał całkowity zakaz wstępu do lasu. * * * 26 sierpnia w okolicach Kuźni Raciborskiej zapalił się las. Pożar szybko rozprzestrzenił się, obejmując ponad 9 tys. ha. Mimo akcji prowadzonej przez prawie 9 tysięcy ratowników, wystąpiło zagrożenie dla Kędzierzyna-K oźla, a szczególnie dla Zakładów Chemicznych Blachownia i instalacji Wytwórni Alkoholi OXO. 30 sierpnia sytuację opanowano. Walkę z pożarem utrudniała trwająca od wiosny susza, silne wiatry i wysoka temperatura powietrza. Pożar ten był największym w Europie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na terenach nadleśnictwa Kędzierzyn- Koźle spłonęło 2200 ha lasu, co stanowiło 1/5 powierzchni wszystkich lasów administrowanych przez nadleśnictwo. Była to katastrofa ekologiczna dla regionu. A trakcją dla mieszkańców miasta były Międzynarodow e Spotkania Zespołów Ludow ych, które trwały od 25 do 29 sierpnia. Uczestniczyły zespoły folklorystyczne z Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemiec i Polski. Koncerty odbywały się w Hali Sportowej, na kortach osiedla Piastów, w parku miejskim i w muszli koncertowej w Koźlu.»** Pierwszy raz w Kędzierzynie - Koźlu zorganizowano 30 sierpnia zawody w triathlonie. Uczestniczyło 26 zaw odników, w tym trzy panie. W klasyfikacji generalnej zwyciężył P io tr G ritz n e r z K ędzierzyna- K oźla. Wśród pań najlepsza była K atarzyna Z a słonka- także z naszego miasta. * * * Prezydent RP, Lech W ałęsa, uczestniczył 31 sierpnia w pogrzebie A ndrzeja Malinowskiego, strażaka OSP w Kłodnicy, który zginął podczas gaszenia pożaru lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej. Prezydent odznaczył zmarłego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przyznano mu także złoty medal Za zasługi dla Pożarnictwa. Podczas Mszy Świętej Lech Wałęsa w krótkim przemówieniu wyraził wdzięczność strażakom za ich poświęcenie w walce z żywiołem. Andrzej Malinowski miał 33 lata. W końcu sierpnia w Rejonowym Biurze Pracy w Kędzierzynie - Koźlu zarejestrowanych było 5462 bezrobotnych, w tym 3318 kobiet, 70 inwalidów, 29 młodocianych i 381 absolwentów. W tym samym czasie oferowano 167 miejsc pracy. Pod względem liczby bezrobotnych Kędzierzyn -Koźle był na 4 miejscu w województwie za Nysą, Opolem i Brzegiem. 11

12 SERWUS sierpień 97 Cztery dni, które wstrząsnęły MIASTEM To nie jest raport z oblężonego miasta. To tylko kilkadziesiąt suchych informacji z początku i kulminacji powodzi. Nie znajdą Państwo w tym tekście tysięcy szczegółów, które pokazały by pełny obraz kataklizmu. Nie znajdą w nim Państwo tragedii swojej i swoich bliskich. Jest to jedynie próba odtworzenia zmagań urzędników z nierozumiejącą Kodeksu Postępowania Administracyjnego Odrą. Nie jest to również próba odpowiedzi na pytanie, czy można było zapobiec tak ogromnym rozmiarom klęski. Jedni twierdzą, że tak inni wręcz przeciwnie. Nie jest to również odpowiedź na zarzuty, wytaczane przeciwko urzędnikom wszelkim szarż. Oczywiście, że można było zrobić więcej. zawsze można zrobić więcej. Wielu ludzi lepiej by zrobiło nie pomagając. Popełniono wiele błędów. Woda do miasta wlewała się z każdej strony. My przedstawiamy pierwszych kilkadziesiąt godzin tragedii widzianej od urzędowej podszewki. 6 lipca. Niedziela Andrzej Leja,szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej (MIOC) otrzymuje telefoniczną informację z Urzędu Rejonowego o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego Terenowy Zespół Obrony Przeciwpowodziowej sprawdza stan urządzeń hydrotechnicznych w mieście Zaczyna działać pompa odprowadzająca wodę spod wiaduktu na obwodnicy. Pompa nie wystarcza. Parę chwil później wiceprezydent Pietrzyk zarządza blokadę obwodnicy. Dyżur i sprawdzanie miejskiej hydrotechniki 12 trwa całą dobę. 7 lipca. Poniedziałek 9.40 Rozpoczyna się pobieranie worków i zwożenie piasku Z Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Opolu przychodzi fax potwierdzający informacje otrzymane dzień wcześniej o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego. O d Trwa obj azd urządzeń hydrotechnicznych i kolejne ich zamykanie. W czasie objazdu przekazywane s ą pierwsze informacje niektórym mieszkańcom miasta o grożącej powodzi Tym razem Urząd Rejonowy oficjalnie potwierdza informację: alarm przeciwpowodziowy trwa od wczoraj od godziny Komendanci poszczególnych odcinków na naradzie otrzymują zadania do wykonania Z urzędu rejonowego przychodzi fax, by co trzy godziny podawać szkody i straty w mieście. Wciąż na bieżąco prowadzona jest analiza stanu Odry w poszczególnych punktach pomiarowych. Pojawiają się trudności w pozyskiwaniu aktualnych danych. Sekretarz Gminy Jerzy Wantuła nawiązuje kontakt z Bierawą i via Bierawa udaje się informacje otrzymywać Narada Terenowego Zespołu Obrony Przeciwpowodziowej. Prezydent przedstawia sytuację w Kędzierzynie- Koźlu. Jerzy Wantuła sugeruje: dwie pompy pod szpital do pompowania wody ze studzienki, w razie potrzeby jedną pompę z OSP w Kłodnicy do Spółdzielni Rolnik, z CPN-u pompa dla Kofamy. Do tego wywrotka piasku i sto pięćdziesiąt worków. Zamknąć drogę na Cisek. Przygotować komunikat M IE J S K I S E R W IS I N F O R M A C Y J N Y dla mieszkańców o stanie zagrożenia. Andrzej Leja informuje,że Centrozłom jest zabezpieczony. N a sygnał zamykają klapę i puszczają pompę. Janusz Jaworski (członek Zarządu Miasta) poleca zamknąć klapę na ul. Emilii Plater. Zespół ustala, że co trzy godziny komendanci odcinków meldują o sytuacji Z Opola przychodzi fax, że woda może przekroczyć stan z 1985 roku o 50 cm. W Krzyżanowicach o 60. W stan gotowości stawiane są formacje OC z Azotów,ZCG Blachownia, Fametu, ICSO i cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Od Mieszkańcy Wiklinowej, Szymanowskiego, Portowej, Jasnej i ulic przyległych informowani są przez Straż M iejską o powodzi OSP zaczyna pompowanie wody z zagrożonych obiektów Rusza pompa w kozielskim szpitalu. 8 lipca. Wtorek 1.50 Prezydent Borzym dzwoni do kędzierzyńskiego naczelnika PKP, by ten podstawił pociąg do Koźla Lineta zostaje odcięta od Odry Dowódca jednostki wojskowej w Koźlu nie posiada uprawnień do wykorzystania swoich żołnierzy w akcji przeciwpowodziowej. Miejski sztab zwraca się do szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, by ten wojsko uruchomił i dostarczył łodzie i inny sprzęt pływający M ieszkańcy. szczególnie Rogów informowani s ą o nadchodzącej fali i ewakuacji. Utrzymywany jest stały kontakt z rozgłośniami Park i Opole, gdzie prezydent przekazuje bieżące informacje o grożącym niebezpieczeństwie. M aria Filarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje polecenie przygotowania domów pomocy społecznej i posiłków dla ewakuowanej ludności. Szkoły 7,5 i 8 m ają przygotować miejsca dla ewakuowanych Informację o sytuacji otrzym ują PKO, Caritas, Poczta, banki Śląski i Zachodni, CPN, Zakład Energetyczny, młyn, Centrozłom, Spółdzielnia Rolnik Podjęta zostaje decyzja o ewakuacji szpitala W okolicy ulic Piastowskiej, Szymanowskiego, Emilii Plater, Wiklinowej, Dunikowskiego, Wyspiańskiego i na Żabieńcu zaczyna jeździć szczekaczka informująca o sytuacji Sławomir Janus, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej informuje,że ewakuacja szpitala jest zakończona Po wielu interwencjach do Koźla docierają trzy amfibie. Nie mają na pokładzie środków łączności. Jadą do Rogów, Brzeziec i Bierawy Ponownie podstawiane są autobusy do ewakuacji w zagrożonych rejonach. 9 lipca. Środa Do informowania ludzi o ewakuacji użyte zostają policyjne radiowozy i radio Park Koźle i Kłodnica odcięte zostaje od Kędzierzyna. Woda przerywa wał i zalewa ul. Dunikow skiego. Z nika łączność, nie ma prądu...tragedia dopiero się zaczyna. Oprac. P.G.

13 HISTORI POWÓDŹ w sierpniu 1985r. Zaczęło się zw yczajn ie. D ługotrw ałe, intensyw ne opady deszczu w Czechach (70 litrów na metr kwadratowy) i na południu Polski spow o dowały najw iększą - przed 1997 r. - w powojennej historii powódź w dorzeczu górnej Odry. Pod względem długości i wysokości fali oraz masy przem ieszczonej wody powódź ta przewyższyła także przedwojenne wylewy Odry. Przybór wody był bardzo szybki. W tej sytuacji już 7 sierpnia 1985 r.o godzinie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego dla rejonu Kędzierzyna-Koźla, a 8 sierpnia - stan alarmu powodziowego. Następnego dnia zalane zostały niektóre miejscowości gminy Bierawy, Ciska, a następnie Reńskiej Wsi. W rejonie Kędzierzyna-Koźla, podobnie jak w Opolu i Brzegu, w stan pogotowia postawiono jednostki saperskie, a także jednostki Obrony Cywilnej. Zakłady pracy zobowiązane zostały do ogłoszenia stanu pogotowia swoich służb. Masa napływającej wody była tak duża, że nad ranem 10 sierpnia zrezygnowano z obrony gminy Cisek i wkrótce potem woda przelała się przez wały między Landzmierzem i Biadaczowem. Przystąpiono do ratowania tego co dało się jeszcze ocalić. W nocy z 10 na 11 sierpnia nad Kędzierzy- nem-koźiem przeszła potężna burza. Rano do miasta dotarła Odrą fala o wysokości 7,76 metrów. Koźle zalewane było w odą od strony osiedla Rogi. Przez drogę Koźle - Reńska Wieś płynęła woda, szeroko rozlała też Lineta. W kilku miejscach woda zaczęła przedostawać się przez wały, grożąc zalaniem całego miasta. W tej sytuacji zdecydowano się - przerywając obwałowania Linety - skierować wodę na tereny ogródków działkowych zlokalizowanych w zachodniej części miasta. 12 sierpnia woda zaczęła powoli opadać, a po czterech dniach ustąpiła prawie z całego zalanego obszaru. Rozpoczęto odwadnianie i osuszanie rozległych zastoisk wody oraz pod- topionych lub zalanych budynków. N a peryferiach miasta, a także w okolicznych gminach przystąpiono do dezynfekcji studni. Wszystkich mieszkańców poddano obowiązkowym szczepieniom przeciwko durowi brzusznemu. Skutki powodzi były bardzo dotkliwe dla Kędzierzyna-K oźla, Bierawy, Ciska i Reńskiej Wsi. W rejonie tym zatopionych zostało 26 tysięcy hektarów gruntów, w tym 9260 hektarów użytków rolnych. Pod w odą znalazły się całe gospodarstwa rolne, 120 z nich ewakuowano. Spośród 150 tysięcy mieszkańców tego obszaru, 40 tysięcy zostało w jakimś stopniu poszkodowanych przez żywioł. Z powodu różnego rodzaju uszkodzeń nieprzejezdnych było prawie 100 kilometrów dróg lokalnych. Awarii uległy linie energetyczne i w znacznym stopniu sieć telefoniczna. W Kędzierzynie-Koźlu najbardziej ucierpiało osiedle Rogi oraz Koźle-Port. Zalane zostały piwnice i niżej położone mieszkania 169 budynków. Niektóre mniejsze budynki zatopione były aż po dachy. Ewakuowano 170 osób. W dawnym Koźlu woda zalała dwa cmentarze, magazyny Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Szpital Miejski nr 1. Zniszczyła lub uszkodziła część instalacji ciepłowniczych i elektrycznych oraz w wielu miejscach sieć wodociągową. Unieruchomiona została stara, mało wydajna oczyszczalnia ścieków. Zniszczona też została większość ogrodów działkowych, nie tylko w Koźlu, ale także na Pogorzelcu, gdzie część działek zalana została 2,5 metrową warstwą wody. Rozmiar powodzi, jej dotkliwość dla całego regionu i długotrwałe negatyw ne skutki w yw ołały dyskusję na temat przyczyn tego kataklizmu. Podkreślano zaniechania w działaniach władz różnych szczebli. Przypominano ich wcześniejsze plany i obietnice. Ilustracją ówczesnych wypowiedzi może być fragment artykułu zamieszczonego w jednym z sierpniowych numerów Trybuny Ludu. Jego końcowe zdania brzmiały: W 1966 roku miejscowi rolnicy wspierani przez powiatowe władze, zwrócili się do jednego z wicepremierów o wybudowanie zbiornika retencyjnego na Odrze w Raciborzu, który magazynując deszczowe wody, sprawiłby, że Koźle uwolniłoby się od groźby pow odzi. Z biornika, mimo solennej obietnicy nie wybudowano, natomiast Racibórz - korzystając z ówczesnej przychylności wysokich władz - zafundował sobie solidne wały. Woda spiętrza się między nimi wysoko, przepływa przez Racibórz szybko i bez przeszkód zalewa pola kozielskie, jedne z najbardziej urodzajnych w Opolskiem. I tak jest co kilka lat. Po pewnym czasie skutki powodzi zostały usunięte. Stopniowo zapomniano o jej dotkliwości dla mieszkańców. Coroczne wylewy Odry nie były zbyt uciążliwe. O możliwości równie dotkliwej, jak w 1985 r., powodzi nie myślano. Tak nadszedł lipiec 1997 r.. Ryszard Pacułt13 M IEJSKI S F RW ISInformacyjny SERWUS sierpień97

14 B iznes S erw us Zasady udzielania pożyczek i kredytów na remont i odbudowę lokali i budynków m ieszkalnych wraz z towarzyszącym i obiektami komunalnymi (np. przyłącza, hydrofor, domowa instalacja grzewcza) uszkodzonym i lub zniszczonym i w wyniku powodzi w lipcu 1997 r. Bank G ospodarstwa Krajowego udziela ze środków K rajowego F unduszu M ieszk an iow ego pożyczek dla osób fizycznych i kredytów dla osób prawnych na remont i budowę obiektów uszkodzonych w czasie powodzi Bank G ospodarstw a K rajow ego podpisał z 10 B ankam i W sp ółp racu jącym i um owę dotyczącą udzielania pożyczek preferencyjnych dla osób dotkniętych powodzią Na teren ie n aszego m iasta p o ży czek udzielają oddziały i filie banków: B ank Śląski S.A., ul. Piastowska 14, tel , B ank Zachodni S.A., ul. Żeromskiego 5, tel , B ank W spółpracy Regionalnej, ul. Wojska Polskiego 2, tel , , B ank Przem ysłow o-h andlow y S.A., ul. Świerczewskiego 7, tel , Bank G ospodarki Żywnościowej, ul. Piramowicza 16, tel , Powszechna K asa Oszczędności Bank Państwowy, ul. Łukasiewicza 5, tel , w , ul. Wojska Polskiego 15, tel , ul. Grunwaldzka 18, tel , Bank Polska K asa O pieki S.A.-G rupa Pekao S.A., ul. Plac Wolności 6-7, tel w POżYCZKI I KREDYTY DLA POW ODZIAN P O Ż Y C Z K A G O T Ó W K O W A D LA OSÓB DOTK NIĘTYCH POW ODZIĄ Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych będących w łaścicielam i nieruchom ości mieszkalnych uszkodzonych w czasie powodzi, na rem ont lub odbudowę lokalu mieszkalnego (m ieszkania, domu). Banki mogą udzielić pożyczki na uzasadniony wniosek kredytowy w wysokości:. do zł - na remont lokalu mieszkalnego,. do zł - na remont budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, - oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym, - pożyczka udzielana jest na okres 5 lat; pożyczka udzielana jest na wniosek właściciela nieruchomości, złożony najpóźniej do 31 grudnia 1997 roku. Do wniosku należy dołączyć: kopię potwierdzenia prawa własności lokalu/ budynku, uproszczony kosztorys robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przez organ gminy zakresu rzeczowego szkód, kopie dokumentu informującego o uprawnieniach do należności z tytułu odszkodowania w ramach ubezpieczenia lub oświadczenia o braku uprawnień, w przypadku remontu budynku -kopię zgłoszenia rem ontu do w łaściw ego Organu Nadzoru Budowlanego, dokument stwierdzające źródło i wysokość miesięcznych dochodów brutto gospodarstwa domowego pożyczkobiorcy oraz liczbę osób w gospodarstwie domowym. PO ŻYCZK A NA REM O NT I ODBU DOW Ę (PO K R Y W A JĄ C A PEŁNY KOSZT RO BÓ T BUDOW LANYCH) Jeżeli szkody powodziowej nie możni zlikwidować z udziałem pożyczki gotówkowej, właściciel nieruchomości może otrzymać pożyczkę do 100% wartości kosztorysu remontu lub odbudowy lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego oraz towarzyszącym budynkom mieszkalnym obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych lub przyłączy technicznych do tych budynków. Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedstawienia: kosztorysu robót budowlanych sporządzonego przez uprawnioną osobę, zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wydanych przez właściwy organ nadzoru budowlanego, ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Okres pożyczki nie może przekroczy 10 lat, przy oprocentowaniu 2% w stosunku rocznym. II. K R E D Y T Y PR EFERENCYJNE DLA ROLNICTW A Z DOPŁATA MI Z AGENCJI RO ZW O JUI MO DERNIZACJI ROLNICTWA Bank W spółpracy Regionalnej oraz Bank Śląski udzielają kredytów preferencyjnych dla rolników indyw idualnych i osób p rywnych na wznowienie produkcji gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej - Są to kredyty: obrotow e - na sfinansownie m.in. zakupu naw ozów sztucznych środków ochrony roślin, inwentarza żywego, materiałów opałowych.; oprocentowanie kredytu obecnie wynosi 6,125% rocznie wysokość M I E J S K I S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y SERWUS sierpień '97_ udzielanych kredytów nie może przekraczać wielkości szkód poniesionych w wyniku powodzi; kredyt może być udzielany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, inw estycyjny - przeznaczony na sfinansowanie m.in. budowy, odbudowy oraz remont budynków inwentarskich, szklarni, budynków mieszkalnych; kredyt może być przyznany na okres nie dłuższy niż 12 lat, w yjątkow o do 15 lat. Kredyt obrotowy i inwestycyjny na likwidację skutków klęsk m ogą być zaciąg n ięte do r. III. INNE UDOGODNIENIA K REDYTO W E W BANKACH Oprócz kredytów preferencyjnych udzielanych zgodnie z um ow ą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Banki wprowadziły nowe zasady udzielania kredytów, które mogą być stosowane w odniesieniu do tych kredytobiorców, którzy ponieśli straty (bezpośrednie lub/i pośrednie) na skutek pow odzi. BKO B ank Państwow y udziela kredytu, którego wysokość zależna jest od zdolności kredytowej wnioskodawców (m. in. wysokość dochodów). Okres spłaty 5 lat, zawieszenie spłaty kredytu do 1 roku, przy bieżącej spłacie odsetek. Bank nie pobiera prowizji. Odsetki wg zmiennej stopy procentowej w ynoszą 22%. Zabezpieczenie kredytu w sposób uzgodniony z bankiem. Bank Polska Kasa O pieki S.A.-G rupa Pekao S.A. O ddział w Kędzierzynie-Koźlu 1. Udziela pożyczek w E urokoncie w dniu otwarcia Eurokonta - kwota pożyczki w w ysokości 100% zadeklarow anych wpływów; natomiast po upływie 3 miesięcy - zwiększenie limitu do 300% (jeżeli zadeklarowane dochody wpływały rzeczywiście na rachunek). 2. U dziela pożyczek standardow ych tylko w oparciu o złożone przez wnioskującego i poręczycieli oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów (w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie zaświadczeń o dochodach) i innych dokumentów weryfikujących wysokość dochodów (dla pożyczek standardow ych do wysokości zł). 3. Może obniżyć oprocentowanie do poziomu 25% p.a. (niezależnie od grupy ryzyka, do której klient został zakwalifikowany oraz okresu współpracy z Bankiem). 4. Może odstąpić od pobierania prowizji tytułem udzielania w/w pożyczek. 5. Powyższe zasady obowiązują do 17 października 1997 roku.

15 BONIFIKATY I UMORZENIA OPŁAT ABONAMENTOWYCH Rejon Telekom unikacji Polskiej SA Kędzierzyn - Koźle informuje swoich Klientów, którzy mieli nieczynne telefony lub szczególnie ucierpiały w powodzi o wprowadzonych bonifikatach i umorzeniach. I. Termin płatności rachunków telefonicznych za miesiąc czerw iec został przesunięty o 1 miesiąc, bez wymogu składania indywidualnych wniosków w tej sprawie. II. T elekom unikacja dokonuje bonifikat w opłatach abonam entow ych za okres braku łączności na następujących zasadach: 1. za każdy dzień przerw y w korzystaniu z abonamentu przysługuje bonifikata w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, 2. okres objęty b o n ifik atą liczony je st od pierwszego dnia uszkodzenia stacji do dnia przywrócenia łączności włącznie. II. Istn ieje m o żliw ość ro zp atry w an ia indywidualnych uzasadnionych wniosków abonentów w sprawach: - rozkładania na raty należności za usługi telekomunikacyjne, jeśli dotyczą one nie więcej niż 6 rat miesięcznych - przesuwania term inów płatności za usługi telekomunikacyjne maksymalnie o 1 kwartał. SPRZEDAM GARAŻ przy ul. Harcerskiej nr 15 (kanał, woda) tel (po godz ). Społeczny Komitet Pomocy Dzieciom Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie- Koźlu. III. Decyzje o umarzaniu należności na usługi telekomunikacyjne abonentom indywidualnym, którzy na skutek powodzi ponieśli szczególne duże straty podejm owane będą w oparciu o wnioski zainteresowanych. Do wniosku w in n a być załączona dokum entacja potw ierdzająca szkody m ajątkow e p o n iesio n e przez wnioskodawcę. IV. Decyzje o umarzaniu abonentom należności za usługi telekom unikacyjne realizow ane w związku z uczestnictwem w akcji ratunkowej podejm ow ane b ęd ą w oparciu o w nioski zainteresowanych. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać: dokumentację potwierdzającą wykorzystanie stacji telefonicznej dla potrzeb akcji powodziowej. W zw iązku z prow adzonym i pracam i remontowym i (usuwanie skutków powodzi) Rejon T elekom unikacji inform uje swoich Klientów o zmianach w pracy Rejonu. 1. Reklamacje, wpłaty za telefon, wydruki oraz w nioski dotyczące um orzeń w opłatach abonamentowych można otrzymać w Punkcie Usług TELKOM przy ul. Piramowicza Ewidencja abonentów znajduje się w budynku głównym ul. Piramowicza 22, 1piętro, pok. nr Zgłoszenia uszkodzeń przyjmowane są pod numerem telefonu 924 (połączenie bezpłatne). MM KOMUNIKAT Ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Pomocy Dzieciom Ziemi Kozielskiej na terenie miasta Kędzierzyna- Koźla w oparciu o decyzję znak /4/96 z dnia , wydaną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kędzierzynie- Koźlu. Społeczny Komitet, wraz ze Szkotami Podstawowymi nr 1,3,6,7,18,20 oraz II Liceum Ogólnokształcącym w K- Koźlu dokonał zbiórki publicznej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Akcja prowadzona była w okresie listopad 96- czerwiec 97. Łącznie wydrukowano cegiełki o wartości 2.880,000 zł / dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych/. Uczestnicy akcji rozprowadzili cegiełki o łącznej wartości 1033, 60 zł / tysiąc trzydzieści trzy złote, sześćdziesiąt groszy/. Zebrane środki przeznaczone zostały na cele statutowe, tj. na pomoc dla dzieci, które jej potrzebują i rozdysponowane w sposób następujący: 1. Dom Dziecka w Kędzierzynie- Koźlu zł, 2. Szkoły Podstawowe - 83,50 zł, 3. MOPS w K- Koźlu- punkt dla dzieci niepełnosprawnych Promyczek"-650,10 zt. Pozostała kwota - 20 zł- to opłata za wydanie decyzji /zezwolenia/. Koordynatorzy Przewodnicząca Komitetu 1. Barbara Stranecka Wiesława Gał- Konkolewska 2. Mariola Swiąder MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU M ŁODZIEŻOW Y K LUB TURYSTYCZNY W RZOS ORAZ GRUPA W ARIANT R ZAPRASZAJĄ NA WRZOSOWISKO9 7 X JUBILEUSZOW Y PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ 20 września 1997 od godz.1400 * DOM KULTURY C H E M IK W programie: KONKURS Benefis WARIANTU R GRZEGORZ HALAMA Bilety w cenie biletu 10 zł do nabycia w Domu Kultury Chemik MIKRO POMOC Fundusz Mikro czyli program pożyczkowy Polsko-A m erykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości informuje, iż odstąpił od normalnej procedury udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w przypadku osób, których firmy, domy lub mieszkania ucierpiały w wyniku powodzi. Warunki udzielania pożyczki : 1. Firmy zatrudniające do 10 osób, zarejestrowane co najmniej 3 miesiące. 2. Wysokość pierwszej pożyczki do 5000 zł. 3. Kolejne pożyczki wzrastające do zł. 4. Oprocentowanie stale w okresie trwania umowy. 5. Wypłata pożyczki dokonywana jest wyłącznie na rachunek bankowy firmy. 6. Opłata administracyjna 2% kwoty pożyczki. 7. Okres pożyczki 1 rok. 8. Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego i poręczenia weksla własnego pożyczkobiorcy. Adres biura Funduszu Mikro : ul. Katowicka 55, Opole tel. /077/ BICOM ZDROWIE BEZ LEKARSTW GABINET MEDYCYNY ALTERN ATYW N EJ BAN - ART ul. Św ierczew skiego 4 pok K ędzierzyn - Koźle t e le fo n (NOWOCZESNA METODA LECZENIA ALERGII I INNYCH SCHORZEŃ ZA POMOCĄ ZESTAWU BIOREZONANSOWEGO BICOM ) W YKO NU JEM Y: - B EZB O LESN E TESTY ALERGICZN E (2 7 0 a l e r g e n ó w - p y łk i, b a r w n ik i, k o n s e r w a n ty, e m u lg a to r y, s ie r ś ć z w ie r z ą t, p le ś n i e, a le r g e n y p o k a r m o w e, z io ła i in n e ), - O D C ZU LANIE BEZ LEK Ó W! W SPOM A G A M Y I LECZYM Y: ZESPOŁY BÓLOW E PRZY CHOROBACH ZWYRODNIENIOWYCH, - CHOROBA W RZODOW A ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY, - STANY ZAPA LN E JELIT, - CHOROBY SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA, N ERW ICA, - STANY ZAPA LN E D R Ó G O D D E C H O W Y C H, ASTMA, EGZEMY, - CHOROBY OCZU ( jask ra, stan y za p aln e ), - CHOROBY TARCZYCY, - BÓLE MIĘŚNI, STAW ÓW, NERWOBÓLE, - ZABURZENIA SYSTEMU IM M U N O LO G ICZN EG O, - KATAR SIENNY, ZAPALENIE SPOJÓW EK, - CUKRZYCA, - ZABURZENIA SŁU C H U, - ZABURZENIA FU N K C JO N A LN E, - PRZEWLEKŁE CHOROBY ZWYRODNIENIOW E, - W Z M O C N IE N IE ORGANIZM U, - POPRAW A TOLERANCJI NA LEKI, - I INNE. ^ GABINET CZYNNY CODZIENNIE W G O D ZIN A C H OD 8" DO 2 0 IN FO RM A CJA 1 REJESTR A C JA T ELEFO N ICZN A zap raszam y d o SOLARIUM TURBO Exklusiv - Over Power 40 plus 4 Skutki uboczne nie są znane.

16 SALON TECHNIKI BIUROWEJ TELEFONY KOMPUTERY KOPIARKI G S M Autoryzowany dealer AUTO RYZOW ANY PUNKT SPRZEDAŻY KSEROKOPIARKI Cena zestawu netto w zestawie z ładowarką stołową na biurko Składanka komputerowa Papier kserograficzny Papier do faksów cezex LAMINIARKI BINDOWNICE NISZCZARKI DRUKI AKCYDENSOWE M ASZYNY DO PISANIA s h a r p C a n o n Siemens S6 z aktywacją ERA GSM N 0 MATERIAŁY EK SPLO A TACYJN E DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH mmca B i TELEKOMUNIKACJA CENTRALE TELEFONY TELEFAXY Od 1 września ilość zestawów objętych promocją ograniczona - kasety barwiące - cardridge do drukarek atramentowych i laserowych - tonery - papier do wszystkich urządzeń - folie i etykiety samoprzylepne ANTYPIRATY PAGERY K ę d zierzyn-k oźle, ul. Ś w ierczew skiego 4 (w ieżo w iec PKP) tel./fax. (0-77) , w godz

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez

Wsparcie dla powodzian. Wpisany przez W trakcie ubiegłorocznej powodzi poszkodowanych zostało ponad 66 tys. rodzin, a 14,5 tys. z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz blisko 1,4 tys. przedsiębiorców. Na stronie internetowej MSWiA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2008 Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

PROTOKÓŁ NR 7/2008 Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU PROTOKÓŁ NR 7/2008 Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU UCHWAŁA NR 36/2008 z dnia 9 października 2008r. zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 006 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin. Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Otrzymują WOJEWODOWIE, WSZYSCY

Otrzymują WOJEWODOWIE, WSZYSCY RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 24 września 2010 r. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Otrzymują WOJEWODOWIE, WSZYSCY Poniżej przedstawiam zasady odtworzenia, ze środków budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO l Honorowe godności i wyróżnienia Część D.V str. 1 l D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 1. Nadawanie godności

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 września 2014 r. Poz. 4456 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GLIWICE z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

/5 Nagroda dla mistrzów

/5 Nagroda dla mistrzów 26-11-17 1/5 20.11.2017 15:45 Marcin Durasik / Wydział Sportu kategoria: Aktualności sportowe Za zdobycie mistrzostwa Polski rugbiści Master Pharm Budowlani otrzymają od władz miasta finansową nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo!

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Luty 2014 r. Informacja Zarządu do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Informujemy, że od roku 2014 dla dwóch budynków Spółdzielni : Szarych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Licząca 25 członków Sekcja Tenisa Stołowego Unia Kalety może zaliczyć mijający rok do jednych z najbardziej udanych w historii klubu. Świadczyć o tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r.

UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. projekt UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 października 2015 r. Poz. 5269 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 października 2015 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceny i punktacji wniosków osób ubiegających się o lokal do samoremontu

REGULAMIN oceny i punktacji wniosków osób ubiegających się o lokal do samoremontu 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 491/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2016r. REGULAMIN oceny i punktacji wniosków osób ubiegających się o lokal do samoremontu 1 Regulamin oceny i punktacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1745 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. Projekt z dnia 13 września 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia r.

UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia.. 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. Uchwała Nr LX/660/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Ulanów na lata 2011 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie. GODZINA w godz DATA 21 luty 2007 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie. GODZINA w godz DATA 21 luty 2007 r. PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 20 luty 2007 r. GODZINA w godz. 14.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1150/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 19 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1150/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 19 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1150/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 3 położonego w Raciborzu przy ul. Rudzkiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1342/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1342/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1342/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21.05.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 UCHWAŁA NR XXIV/212/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 października 2016 r. Poz. 4432 UCHWAŁA NR XXII/152/16 RADY GMINY W GIDLACH z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ``````````````````````````````````````````````````````````` ZARZĄDZENIE Nr 3594/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.12.2015 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2741/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 2741/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 2741/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.10.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR XIX/76/2012 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1721 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

U CH W A Ł A Nr 57/IX/2011. Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia programu Bezpieczny Dom w Mieście i Gminie Gąbin

U CH W A Ł A Nr 57/IX/2011. Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia programu Bezpieczny Dom w Mieście i Gminie Gąbin U CH W A Ł A Nr 57/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia programu Bezpieczny Dom w Mieście i Gminie Gąbin Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/234/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r.

UCHWAŁA NR X/234/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. UCHWAŁA NR X/234/2015 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Sekcja Tenisa Stołowego LKS Pogoń Lębork - okres

Sekcja Tenisa Stołowego LKS Pogoń Lębork - okres Sekcja Tenisa Stołowego LKS Pogoń Lębork - okres 2014-2015 W styczniu 2014 r. trzy zespoły lęborskich tenisistów rozpoczęły II rundę na trzech poziomach rozgrywek : Superligi, II ligi i IV ligi. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/350/13 RADY GMINY DZIERŻONIÓW. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/350/13 RADY GMINY DZIERŻONIÓW. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/350/13 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzierżoniów w latach 2014-2018. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; INFORMACJA Komunalne lokale mieszkalne w zmodernizowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które: 1. przekażą lokal komunalny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017-2025. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

H Minister P Spraw Wewnętrznych >^ i Administracji Zatwierdzam: DOLiZK-IV-775-6/2017 Warszawa, dnia 2017 roku

H Minister P Spraw Wewnętrznych >^ i Administracji Zatwierdzam: DOLiZK-IV-775-6/2017 Warszawa, dnia 2017 roku H Minister P Spraw Wewnętrznych >^ i Administracji Zatwierdzam: MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i MJMSTRACJ^' A MAiriusz i I H r-r. 2017-07- 2 8 DOLiZK-IV-775-6/2017 Warszawa, dnia 2017 roku ZASADY udzielania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo