Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o."

Transkrypt

1 Numer dokumentu: Inwestorr: E-ILF-B-C12-ARC-SPC_0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 The Capital City of Warsaw represented by the Municipal Transport Management in Warsaw, on behalf and for the benefit of which acts Metro Warszawskie Sp. z o. o. in Warsaw; 5 Wilczy Dol Street, Warsaw Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / The Project is applying for the European Union co-financing from the Cohesion Fund within the framework of the Operational Program Infrastructure and Environment Wykonawca: ASTALDI S.p.A. lider via G. V. Bona Rome, Italy Projektant / Designer: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay Ankara Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. partner ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, Warszawa Nazwa inwestycji: PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI W WARSZAWIE / DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE UNDERGROUND LINE II FROM RONDO DASZYŃSKIEGO STATION TO THE DWORZEC WILEŃSKI STATION IN WARSAW Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 6, C12 STACJA NOWY ŚWIAT ul. Świętokrzyska / ul. Kubusia Puchatka - rejon ul. Nowy Świat Warszawa Tom I; Rozdział 01 Warszawa, sierpień 2010 Egz. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 1

2 Numery ewidencyjne działek: Obręb Nr działki Adres działki/lokalizacja Bi, 100/4dr, 98 dr Śródmieście dr, 13 dr, 16 dr, 17/1 dr Śródmieście dr, 52 dr Śródmieście , 9/8, 9/9, 9/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,71 Śródmieście ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 2

3 Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Koordynator prac projektowych mgr inż. Sławomir Kaszewski MAZ/0070/POOK/ Zespół autorski: Projektanci: Projekt został uzgodniony międzybranżowo. Zakres opracowania Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. arch. Monika Nowicka MA/115/ Automatyka mgr inż. Piotr Sobipan nd Drogi mgr inż. Michał Michniewicz PDK/0120/POOD/ Instalacje wodne i kanalizacyjne Instalacje cieplne i wentylacyjne mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/POOS/ mgr inż. Andrzej Kołaczkowski St-203/ Kable trakcyjne mgr inż. Paweł Sojka MAP/0183/POOE/ Konstrukcja mgr inż. Agnieszka Michniewicz 9/DOŚ/ Sieci ciepłownicze mgr inż. Katarzyna Jabłońska Wa-502/ Sieci elektryczne mgr inż. Paweł Zychowicz Wa-50/ Sieci gazowe mgr inż. Andrzej Bieńkowski WA-32/ Sieci teletechniczne mgr inż. Teresa Wąsiewicz 007/96/U Sieci wodociągowe mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ Sieci kanalizacyjne mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ Tory tramwajowe nd nd Trakcja tramwajowa nd nd Zieleń mgr inż. Paweł Piasecki nd Monitoring mgr inż. Andrzej Mętrak Wa-743/ Technologia mgr inż. Irmina Kniat-Pol nd Skrajnia mgr inż. Henryk Kozłowski Sylwester Burcon CBP-UPR-190/43/ Instalacja systemu gaszenia gazem mgr inż. Włodzimierz Bloch Wa-382/ ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 3

4 Sieš telekomunikacja inż. Władysław Dąbski 1294/98/U radiowa Sieš telekomunikacja przewodowa mgr inż. Roman Rybicki 1087/98/U SRP Sieš czasu sterowanie urządzeń technicznych dr inż. Krzysztof Grochowski MAZ/0495/PWOKL/ informacja pasażerska Sieš trakcyjna, instalacje elektroenergetyczne mgr inż. Edmund Całus St-63/ , prądy błądzące Konstrukcja mgr inż. Włodzimierz Przybysz nawierzchni torowej i podbudowy betonowej dr inż. Andrzej Oczykowski mgr inż. Franciszek Misiurek KBU-1a-2126/600/66 St-91/ Trasa kolejowa dr inż. Jerzy Lamek mgr inż. Włodzimierz Przybysz OIK5-K-287/ Energetyka podstacji mgr inż. Bogdan Płeska mgr inż. Paweł Zychowicz 105/89 WL Wa-50/ Sprawdzający: Zakres opracowania Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. arch. Ewa Radomska- Kuklińska GP.II / Automatyka nd nd Drogi mgr inż. Ryszarda Sienkiewicz ST-226/ ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 4

5 Instalacje wodne i kanalizacyjne Instalacje cieplne i wentylacyjne mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ mgr inż. Beata Olszewska MAZ/0425/POOS/ Kable trakcyjne mgr inż. Mariusz Chojnowski MAZ/0426/POOE/ Konstrukcja mgr inż. Andrzej Kłęk 191/Wa/ Sieci ciepłownicze mgr inż. Stanisław Korkosz ST-1682/ Sieci elektryczne mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski 187/ Sieci gazowe mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ Sieci teletechniczne inż. Marek Masalski 0379/97/U Sieci wodociągowe mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/POOS/ Sieci kanalizacyjne mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/POOS/ Tory tramwajowe nd nd Trakcja tramwajowa nd nd Zieleń nd nd Monitoring mgr inż. Andrzej Kłęk 191/Wa/ Technologia inż. Edward Dębski nd Skrajnia Instalacja systemu gaszenia gazem Sieš telekomunikacja radiowa Sieš telekomunikacja przewodowa SRP Sieš czasu sterowanie urządzeń technicznych informacja pasażerska Sieš trakcyjna, instalacje elektroenergetyczne, prądy błądzące Konstrukcja nawierzchni torowej i podbudowy betonowej mgr inż. Małgorzata Zawadzka - Frahn CBP-UPR/190/2/ mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ mgr inż. Roman Rybicki inż. Władysław Dąbski inż. Józef Gumulak mgr inż. Andrzej Głocki mgr inż. Urszula Gawlewicz dr inż. Jerzy Lamek 1087/98/U 1294/98/U ONB1/f-907/262/66 St-111/77 St-132/87 OLK5-K-287/ Trasa kolejowa dr inż. Andrzej Oczykowski KBU-1a-2126/600/ ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 5

6 Energetyka podstacji mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski 187/ Rzeczoznawcy: 1. mgr inż. Waldemar Baranowicz, rzeczoznawca ds. ppoż. upr. nr 297/94 2. mgr inż. Aleksander Korulczyk, rzeczoznawca ds. san-hig. upr. nr 155-BPiO/99 3. mgr inż. Aleksander Korulczyk, rzeczoznawca ds. BHP upr. nr 035/98/07 (w tym gr. 4.2) Konsultanci: 1. dr inż. Jacek Nurzyński konsultant akustyk Uzgodnienia obejmują cały Projekt Budowlany. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 6

7 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) Zespół projektantów i sprawdzających oświadcza, że Projekt Budowlany dla Inwestycji PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI W WARSZAWIE W ZAKRESIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR 6 C12 STACJA NOWY ŚWIAT UL. ŚWIĘTOKRZYSKA / UL. KUBUSIA PUCHATKA REJON UL. NOWY ŚWIAT WARSZAWA ORAZ W ZAKRESIE HEKTOMETRAŻU Z URZĄDZENIAMI I SYSTEMAMI KOLEJOWYMI został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem rozwiązań, dla których wystąpiono o odstępstwa: 1. w zakresie ochrony ppoż i ewakuacji 2. wysokości balustrad 3. lokalizacji czerpni i w terenie 4. ilości schodów zewnętrznych 5. oświetlenia i zagłębienia poniżej poziomu terenu 6. usytuowanie sieci w pasie jezdni Specjalność Projektant Nr uprawnień Podpis Sprawdzający Nr uprawnień Podpis Architektura Automatyka Drogi Instalacje wodne i kanalizacyjne mgr inż. arch. Monika Nowicka mgr inż. Piotr Sobipan mgr inż. Michał Michniewicz mgr inż. Magdalena MA/115/08 mgr inż. arch. Ewa Radomska- Kuklińska nd nd nd PDK/0120/P OOD/08 MAZ/0168/P OOS/09 mgr inż. Ryszarda Sienkiewicz mgr inż. Anna Nazar GP.II /77 ST-226/89 LUB/0062/P OOS/03 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 7

8 Tucholska Instalacje cieplne i wentylacyjne mgr inż. Andrzej Kołaczkowski St-203/86 mgr inż. Beata Olszewska MAZ/0425/P OOS/09 Kable trakcyjne mgr inż. Paweł Sojka MAP/0183/ POOE/08 mgr inż. Mariusz Chojnowski MAZ/0426/P OOE/06 Konstrukcja mgr inż. Agnieszka Michniewicz 9/DOŚ/07 mgr inż. Andrzej Kłęk 191/Wa/72 Sieci ciepłownicze Sieci elektryczne Sieci gazowe mgr inż. Katarzyna Jabłońska mgr inż. Paweł Zychowicz mgr inż. Andrzej Bieńkowski Wa-502/94 Wa-50/98 WA-32/99 mgr inż. Stanisław Korkosz mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski mgr inż. Anna Nazar ST-1682/74 187/98 LUB/0062/P OOS/03 Sieci teletechniczne mgr inż. Teresa Wąsiewicz 007/96/U inż. Marek Masalski 0379/97/U Sieci wodociągowe mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/P OOS/03 mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/P OOS/09 Sieci kanalizacyjne mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/P OOS/03 mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/P OOS/09 Tory tramwajowe nd nd - nd nd - Trakcja tramwajowa nd nd - nd nd Zieleń Monitoring Technologia Skrajnia mgr inż. Paweł Piasecki mgr inż. Andrzej Mętrak mgr inż. Irmina Kniat-Pol mgr inż. Henryk Kozłowski Sylwester Burcon nd nd nd - Wa-743/92 nd CBP-UPR- 190/43/ mgr inż. Andrzej Kłęk inż. Edward Dębski mgr inż. Małgorzata Zawadzka - Frahn 191/Wa/72 nd CBP- UPR/190/2 /92 Instalacja systemu gaszenia gazem Sieš telekomunikacja radiowa Sieš telekomunikacja przewodowa SRP Sieš czasu sterowanie urządzeń technicznych informacja pasażerska Sieš trakcyjna, instalacje elektroenergetyczne, mgr inż. Włodzimierz Bloch inż. Władysław Dąbski mgr inż. Roman Rybicki dr inż. Krzysztof Grochowski mgr inż. Edmund Całus Wa-382/ /98/U 1087/98/U MAZ/0495/ PWOKL/05 St-63/90 mgr inż. Anna Nazar mgr inż. Roman Rybicki inż. Władysław Dąbski inż. Józef Gumulak mgr inż. Andrzej Głocki LUB/0062/P OOS/ /98/U 1294/98/U ONB1/f- 907/262/66 St-111/77 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 8

9 prądy błądzące Konstrukcja nawierzchni torowej i podbudowy betonowej mgr inż. Włodzimierz Przybysz dr inż. Andrzej Oczykowski mgr inż. Franciszek Misiurek KBU-1a- 2126/600/6 6 St-91/80 mgr inż. Urszula Gawlewicz dr inż. Jerzy Lamek St-132/87 OLK5-K- 287/2000 Trasa kolejowa dr inż. Jerzy Lamek mgr inż. Włodzimierz Przybysz OIK5-K- 287/ dr inż. Andrzej Oczykowski KBU-1a- 2126/600/6 6 Energetyka podstacji mgr inż. Bogdan Płeska mgr inż. Paweł Zychowicz 105/89 WL Wa-50/98 mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski 187/98 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 9

10 SPIS OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 02 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DROGI, SIECI, ZIELEŃ Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WARUNKI OCHRONY PPOŻ. Tom V PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KOLEJ Tom VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ Tom VII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TECHNOLOGIA Tom VIII OŚWIADCZENIA PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 10

11 SPIS ZAWARTOŚCI L.p. Nazwa Nr dokumentu A CZĘŚĆ OPISOWA 1 Projekt Zagospodarowania Terenu E-ILF-B-C SPC-0001_R03 B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Schemat trasy II Linii Metra odcinek centralny 2 Projekt zagospodarowania terenu - plan cz. 1 D-ILF-B-C LAY-0002_R03 E-ILF-B-C12-ARC-LAY-0001_R03 3 Projekt zagospodarowania terenu - plan cz. 2 4 Projekt zagospodarowania terenu Plan cz.3 5 Projekt zagospodarowania terenu Plan cz.4 E-ILF-B-C12-ARC-LAY-0002_R03 D- ILF-B-C12-ARC-LAY-0029_R03 D- ILF-B-C12-ARC-LAY-0030_R03 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Kserokopie przynależności projektantów i sprawdzających do izb branżowych. 2. Kserokopie uprawnień projektantów i sprawdzających. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 11

12 A. CZĘŚĆ OPISOWA ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 12

13 SPIS TREŚCI 1 CZĘŚŠ OGÓLNA Przedmiot inwestycji Podstawa opracowania Zakres opracowania 21 2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 22 3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Układ funkcjonalno-przestrzenny Obiekty przeznaczone do rozbiórki Obiekty przeznaczone do przeniesienia Projektowane obiekty i roboty budowlane Odległości od obiektów sąsiadujących 24 4 ZESTAWIENIE POWIETRZCHNI I KUBATURA 26 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA TERENU INWESTYCJI WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 28 6 UWAGI 44 7 DROGI 47 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 13

14 8 INFRASTRUKTURA TRAMWAJOWA 48 9 SIECI WODOCIĄGOWE Przewód rozdzielczy Dn250 w ul. Świętokrzyskiej na odcinku W3 - W Przewód rozdzielczy Dn250 w ul. Świętokrzyskiej Przewód rozdzielczy Dn150 w ul. Kubusia Puchatka SIECI KANALIZACYJNE Likwidacja istniejącej kanalizacji Projektowana kanalizacja SIECI CIEPLNE WRAZ Z TELETECHNIKĄ SIECI ELEKTRYCZNE SIECI GAZOWE SIECI TELETECHNICZNE Przedmiot opracowania Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowany stan zagospodarowania terenu ZIELEŃ Inwentaryzacja zieleni Opis szaty roślinnej Usunięcie kolizji z drzewostanem Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami budowlanymi Opis projektu 58 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 14

15 16 AKUSTYKA 59 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 15

16 Zastrzeżenie odnośnie praw autorskich 1 Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa z dnia 28 października 2009 r., zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. oraz PBDiM sp. z o.o. 2 Pod ochroną przepisów Prawa autorskiego pozostają osobiste prawa autorskie twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 16

17 1 CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 Inwestycja: PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI W WARSZAWIE Numer projektu: C784 Stadium: Projekt Budowlany Przedmiot opracowania: Zamierzenie budowlane nr 6 C12 Stacja Nowy Świat ul. Świętokrzyska / ul. Kubusia Puchatka rejon ul. Nowy Świat Warszawa oraz w zakresie hektometrażu z urządzeniami i systemami kolejowymi w ramach inwestycji polegającej na budowie II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego (początek hektometrażu: l ; p ) do stacji Dworzec Wileński (koniec hektometrażu: l ; p ) w Warszawie. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 17

18 1.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowanie jest PROJEKT BUDOWLANY: Zamierzenie budowlane nr 6 C12 Stacja Nowy Świat ul. Świętokrzyska / ul. Kubusia Puchatka rejon ul. Nowy Świat Warszawa oraz w zakresie hektometrażu z urządzeniami i systemami kolejowymi w ramach inwestycji polegającej na budowie II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego (początek hektometrażu: l ; p ) do stacji Dworzec Wileński (koniec hektometrażu: l ; p ) w Warszawie. Projekty branżowe znajdują się w tomach niniejszego opracowania. 1.2 Podstawa opracowania 1. Umowa na podwykonawstwo Usług Projektowych pomiedzy Astaldi- Gulermak-PBDiM a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. dla projektu "Projekt i budowa II linii metra w Warszawie od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" w Warszawie, z dnia Decyzja nr 88 /WOL/ŚRÓ/PRN/ 08, z załącznikami, z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: AM-PU/7331/256/06/US. 3. Decyzja nr 5 /ŚRÓ/PRN/C2/C2, z załącznikami, z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu powiatowogminnym-c2), wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: AM-WRU-BKU Decyzja nr 23/WOL/ŚRÓ/PRN/ 10, z załącznikami, z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: AM-WRU-BKU Decyzja nr 1329/OŚ/2007 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia r. wydana przez Prezydenta ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 18

19 Miasta Stołecznego Warszawy. Znak:OŚ-II-WE-DŚ- BG/7624/543/13336/06/ Postanowienie nr 269/OŚ/2007 z dnia r. wyjaśniające ustalenia decyzji 1329/OŚ/2007 w punktach 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: OŚ-II-WE-DŚ- BG/7624/543/17197/06/ Postanowienie nr 7/OŚ/2010 z dnia w sprawie mozliwości prowadzenia robót nocą i w dni wolne od pracy wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: OŚ-IV-BGR Mapa dla celów projektowych 1:500, przygotowana przez WPG, potwierdzona aktualnośš mapy z mapą zasadniczą, zarejestrowana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 9. Mapa dla celów projektowych 1:250, opracowana na podstawie mapy zasadniczej 1:500, zarejestrowana przez Biuro Geodezji i Katastru. 10. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Warszawa. 11. Opinia ZUDP. 12. WPK - Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny opracowany przez konsorcjum - Biuro Projektowe Metroprojekt sp. z o.o. w W-wie oraz AMC Andrzej M. Chołdzyński sp z o.o. w W-wie. Warszawa, wrzesień Nr arch. MN-L /II. 13. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Praca zbiorowa. Koordynator prac: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz. Warszawa, wrzesień Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr EH/500/45/E/ Wizja lokalna. 16. Uzgodnienia międzybranżowe. 17. Wytyczne technologiczne i kolejowe. 18. Uzgodnienia organizacyjno-technicze pomiędzy Biurem Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy oraz Metrem Warszawskim Sp. z o.o. podczas projektowania i realizacji odcinka centralnego II linii metra z dnia Zbiorcza dokumentacja geologiczno inżynierska dla odcinka Śródmiejskiego uwzględniająca zmianę trasy II Linii Metra na odcinku Stacja Nowy Świat Stacja Dworzec Wileński wykonana przez Konsorcjum GEOTEKO Sp. z o.o. SGGW GEOPROJEKT Sp. z o.o. w lutym 2007 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 19

20 20. Zawiadomienie nr 123/OŚ/2007, z dnia r. o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zatrzeżeń, wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Znak: OŚ II GW MS/7541/18/5079/ Dokumentacja geotechniczna dla II Linii Metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie wykonana przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w czerwcu 2010 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. 22. Uzgodnienia z Inwestorem. 23. Wytyczne i uzgodnienia pożarowe, bhp, sanitarno-higieniczne i akustyczne. 24. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla II linii metra w Warszawie, Stacja Rondo Daszyńskiego, Opracowana przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w czerwcu 2003, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego 25. Zbiorcza dokumentacja geologiczno inżynierska dla odcinka Śródmiejskiego uwzględniająca zmianę trasy II Linii Metra na odcinku Stacja Nowy Świat Stacja Dworzec Wileński wykonana przez Konsorcjum GEOTEKO Sp. z o.o. SGGW GEOPROJEKT Sp. z o.o. w lutym 2007 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. 26. Dokumentacja geotechniczna dla II Linii Metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie wykonana przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w czerwcu 2010 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. 27. Dodatek do dokumentacji geologiczno-inżnierskiej ustalającej geotechniczne warunki posadowienia dla odcinka centralnego (d. Śródmiejskiego) II linii metra w Warszawie na odcinku stacja Rondo Daszyńśkiego stacja Dworzec Wileński, wykonany przez Geoteko, sierpień 2010, Warszawa. Uwaga: Pozostałe dokumenty stanowiące podstawę opracowania wg teczki formalno prawnej i opracowań branżowych. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 20

21 1.3 Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamierzenia budowlanego nr 6 C12 Stacja Nowy Świat, ul. Świętokrzyska/ ul. Nowy Świat w Warszawie będącego częścią inwestycji polegającej na budowie II linii Metra od stacji rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński. Niniejsze opracowanie stanowi opis projektu zagospodarowania terenu: obszaru obejmującego teren inwestycji budowy stacji metra C12 Nowy Świat, z sieciami i przyłączami oraz projektem obsługi komunikacyjnej. Urządzenia i systemy kolejowe w projektach budowlanych branżowych. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 21

22 2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren inwestycji jest zlokalizowany w dzielnicy Śródmieście. Projektowana stacjia metra zlokalizowana została w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Nowego Światu. Zasadniczy gabaryt stacji metra znajduje się pod ulicą Świętokrzyską. pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Swiat. Najważniejszymi obiektami w sąsiedztwie projektowanej inwestycji jest gmach Ministerstwa Finansów oraz Uniwersytetu oraz ulica Nowy Świat (leżące na obszarze uznanym za pomnik historii). Istotnym elementem jest również urbanistyczne osiowe założenie ul. Kubusia Puchatka zakończone socrealistycznym budynkiem Ministerstwa Finansów Teren w rejonie projektowanej inwestycji zagospodarowany, zurbanizowany. Stacja projektowana jest pod ul. Świetokrzyską, gdzie odbywa się ruch jedynie samochodowy Sieci uzbrojenia podziemnego występują w dużym zagęszczeniu na całym obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Zieleń wysoka zlokalizowana jest w rejonie ul. Kubusia Puchatka jak szpaler drzew w osiowym założeniu oraz pomiędzy gmachem Ministerstwa Finansów a budynkiem Uniwersytetu. Większośš pozostałego terenu jest pokryta nawierzchnią utwardzoną chodniki i jezdnie. Dla terenu inwestycji brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych. Teren inwestycji nie jest położony w granicach terenów zalewowych obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią, tj zgodnie z art. 83 ust1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2008r nr 199, poz. 1227) narażonych na zalanie w przypadku: - przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, - zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, - zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnnych pasa technicznego ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 22

23 3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1 Układ funkcjonalno-przestrzenny Zasadniczy gabaryt stacji metra znajduje się pod ulicą Świętokrzyską. pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Swiat. Planowany obiekt stacji składa się z trzykondygnacyjnego podziemnego korpusu mieszczącego peron pasażerski, hale odpraw z pomieszczeniami handlowymi i pomieszczenia technologiczne oraz z obiektów naziemnych: wejśš do metra oraz czerpnio-wyrzutni i wyrzutni powietrza. Zaprojektowano trzy wejścia do Metra w ul. Świętokrzyskiej i jedno w ul. Kubusia Puchatka oraz dwie windy po południowej stronie ul. Świętokrzyskiej. Wejścia mieszczą w każdym przypadku jedynie schody stałe. Powierzchnię możliwą do uzyskania w poziomie hali odpraw zlokalizowaną pomiędzy wschodnią i zachodnią głowicą zaprojektowano jako pomieszczenia handlowe oraz Komisariat Policji. Ruch pasażerów z hal odpraw na peron zlokalizowany na poziomie -3 oraz z poziomu -2 techicznego na poziom -1 hala, zapewniają w każdej z głowic schody ruchome. Komunikację pionową dla niepełnosprawnych zapewniają szyby windowe umieszczone w głowicach: wschodniej i zachodniej. W rejonie zachodniej głowicy zlokalizowano windę dostosowaną dla ekip ratowniczych. 3.2 Obiekty przeznaczone do rozbiórki Obiekt położony po zachodniej stronie ul. Kubusia Puchatka przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską kwiaciarnia ze względu na prowadzone prace budowlane, przebudowę sieci oraz zachowanie osi symetrii ul. Kubusia Puchatka wybudowanie elementów małej architektury symetrycznych do wejścia na stację należy rozebraš. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 23

24 3.3 Obiekty przeznaczone do przeniesienia Obiekt tymczasowy (kiosk) położony po zachodniej oraz drugi po wschodniej stronie ul. Kubusia Puchatka przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską ze względu na prowadzone prace budowlane, przebudowę sieci oraz zachowanie osi symetrii ul. Kubusia Puchatka wybudowanie elementów małej architektury symetrycznych do wejścia na stację należy przenieśš. Obiekty tymczasowe na ul. Świętokrzyskiej pomiędzy budynkiem Ministerstwa Finansów i Uniwersytetu Warszawskiego są przeznaczone do przeniesienia ze względu na położenie / blokują przejście ponieważ obok jest zlokalizowane wejście do Metra/. 3.4 Projektowane obiekty i roboty budowlane Budowla podziemna stacji Wejścia do stacji metra zadaszenia szklane. Zewnętrzne dźwigi osobowe. Budowle wentylacyjne wyrzutnie oraz czerpnio - wyrzutnie stacyjne. Obudowane klatki schodowe ewakuacyjne. Makroniwelacja i ukształtowanie terenu. Drogi, i chodniki. Odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonania uzbrojenia terenu. Infrastruktura sieci uzbrojenia terenu. wykonanie zieleni na terenie inwestycji. 3.5 Odległości od obiektów sąsiadujących Wejścia do metra i przejśš podziemnych są projektowane, jako rozwiązania jednolite dla całego odcinka centralnego II linii metra. Wyjścia z metra zaprojektowano z wykończeniem kamiennym murki barierek wraz z pochwytem, cokół. Zadaszenia nad wejściami są projektowane w formie szklanych daszków z podkonstrukcją stalową w klasi odporności ogniowej co najmniej R30. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 24

25 Wejścia do metra i przejśš podziemnych zlokalizowane w odległości mniejszej niż 8m od zabudowy istniejącej zaprojektowano z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz w tym pasie: 1. - konstrukcja dachu ma klasę odporności ogniowej co najmniej R przekrycie dachu ma klasę odporności ogniowej co najmniej EI30 lub ścianka EI30 od strony obiektu di wysokości 240cm. Szczegółowy opis w Projekcie Architektoniczno Budowlanym. Wyrzutnie powietrza zostały zlokalizowane w chodniku ze skrajnią 50 cm od ulicy i odległości od budynku Ministerstwa Finansów 5m (nie jest to budynek chroniony akustycznie) i druga ponad 20m. Wywiew zaprojektowano w stronę jezdni i poprzez klapę pozarową od góry (oddymianie pochodnikowe), a od strony budynku ścianę żelbetową co zapewnia warunki ochrony p.poż. Windy znajdują się w odległości 5 i 6 m od budynków mieszkalnych. Drzwi i obudowa wykonana w klasie odporności pożarowej EI 60. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 25

26 4 ZESTAWIENIE POWIETRZCHNI I KUBATURA Powierzchnia terenu w granicach opracowania część 1 i ,45m 2 Powierzchnia terenu objętego inwestycją Powierzchnia zabudowy projektowanej (naziemna): 239,88m2 Klatki schodowe wyjścia z metra 142,87m 2 Dźwigi osobowe 12,21m 2 Szachty wentylacyjne 50,97m 2 Bike Park lub Mała architektura 27,10m 2 Powierzchnie utwardzone: 8 335,97m2 Drogi 4 861,89m 2 Chodniki 3474,08m 2 Powierzchnia zieleni: 495,60m2 Projektowane obiekty (podziemne) obrys korpusu stacji: 3556,00m 2 Kubatura: Część naziemna 320,56m 3 Klatki schodowe wyjścia z metra 122,76m 3 Dźwigi osobowe 51,20m 3 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 26

27 Szachty wentylacyjne 146,60m 3 Część podziemna ,44m 3 Korpus stacji ,44m 3 Łącznie ,00m 3 Powierzchnia terenu w granicach opracowania część m 2 Powierzchnia terenu w granicach opracowania część m 2 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 27

28 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA TERENU INWESTYCJI 5.1 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW Stacja Nowy Świat położona jest w ścisłym sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków takich jak budynek Uniwersytetu o nr 362/424. Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie realizacji inwestycji, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami należy zabezpieczyš i poinformowaš o tym Stołecznego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 32 i 33 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn.23 lipca 2003r. (Dz.U.162 poz z późn. zmianami). 5.2 INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla terenu inwestycji brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5.3 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN Teren inwestycji nie znajduje się w strefie szkód górniczych. 5.4 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO Uwzględniając wymagania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia , przyjęto następujące rozwiązania (wg punktów jak w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach): Ad 3.1. Projekt monitoringu opis systemu monitoringu obiektowego i środowiskowego, dla centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, realizowanego technikami geodezyjnymi, geotechnicznymi i obserwacjami bezpośrednimi, E-ILF- B-000-MON-SPC-0006 dla zamierzenia budowlanego nr 6. ( Tom III ). Ad 3.2. nie dotyczy tego zamierzenia Ad 3.3. Zastosowanie technologii TBM drążenia tuneli i technologii ścian szczelinowych wykonania stacji zapewnia znikomą ingerencję geodynamiczną w środowisko gruntowo-wodne. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 28

29 Ad 3.4. i Ad 3.5 W związku z realizacją planowanej inwestycji polegającej na budowie podziemnej konstrukcji stacji metodą ścian szczelinowych i płyty dennej wraz z konstrukcją rozporową oraz przebudowie infrastruktury podziemnej przewiduje się wydobycie ok m3 gruntu. Celem ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, zostały wykonane badania jakości gruntów w granicach projektowanych stacji II linii metra, celem ustalenia stanu i zasięgu ewentualnych przestrzennych zanieczyszczeń mogących stanowiš istotne ograniczenie dla wykorzystania mas ziemnych pozyskanych w toku wykonywania robót ziemnych. Ze względu na charakterystykę potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, kierując się wytycznymi GIOŚ (Stuczyński i in.) definiującymi metodykę wyznaczania zasięgów obszarów zanieczyszczonych, w badaniach uwzględniono parametry wskaźnikowe odpowiadające potencjalnym źródłom metale ciężkie, olej mineralny, benzyny, węglowodory aromatyczne BTEX) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Badaniami objęto zarówno gleby nasypowe jak i rodzime poziomy podglebia. W lokalizacji profili kierowano się przestrzenną oceną zróżnicowania uziarnienia profilu glebowego a także oceną prawdopodobieństwa występowania zanieczyszczeń. Do badań, o ile było to możliwe, wybierano punkty w obszarach nie zasklepionych, które charakteryzują się największym narażeniem na długotrwałe oddziaływania źródeł komunikacyjnych i akumulację zanieczyszczeń w profilu, mogących migrowaš w jego głąb wraz z infiltrującymi wodami. Ocenę stanu jakości gleb przeprowadzono stosując kryteria dla różnych funkcji w zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to o tyle uzasadnione, że zakłada się wykorzystanie mas ziemnych z wykopów wykonanych w obrębie poszczególnych stacji, jako materiału glebowego bądź glebotwórczego w innych lokalizacjach. Kryteria oceny jakości gleb zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002, Nr 165, poz. 1359).Najwyższe wymagania ustalono dla obszarów chronionych (grupa A). Wartości progowe przyjęte dla obszarów rolnych i zurbanizowanych (grupa B) ustalono z uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych związanych z bezpośrednią ekspozycją człowieka na zanieczyszczenia występujące w gruntach przeznaczonych pod budownictwo. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 29

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo