Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o."

Transkrypt

1 Numer dokumentu: Inwestorr: E-ILF-B-C12-ARC-SPC_0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 The Capital City of Warsaw represented by the Municipal Transport Management in Warsaw, on behalf and for the benefit of which acts Metro Warszawskie Sp. z o. o. in Warsaw; 5 Wilczy Dol Street, Warsaw Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / The Project is applying for the European Union co-financing from the Cohesion Fund within the framework of the Operational Program Infrastructure and Environment Wykonawca: ASTALDI S.p.A. lider via G. V. Bona Rome, Italy Projektant / Designer: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay Ankara Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. partner ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, Warszawa Nazwa inwestycji: PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI W WARSZAWIE / DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE UNDERGROUND LINE II FROM RONDO DASZYŃSKIEGO STATION TO THE DWORZEC WILEŃSKI STATION IN WARSAW Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR 6, C12 STACJA NOWY ŚWIAT ul. Świętokrzyska / ul. Kubusia Puchatka - rejon ul. Nowy Świat Warszawa Tom I; Rozdział 01 Warszawa, sierpień 2010 Egz. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 1

2 Numery ewidencyjne działek: Obręb Nr działki Adres działki/lokalizacja Bi, 100/4dr, 98 dr Śródmieście dr, 13 dr, 16 dr, 17/1 dr Śródmieście dr, 52 dr Śródmieście , 9/8, 9/9, 9/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,71 Śródmieście ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 2

3 Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Koordynator prac projektowych mgr inż. Sławomir Kaszewski MAZ/0070/POOK/ Zespół autorski: Projektanci: Projekt został uzgodniony międzybranżowo. Zakres opracowania Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. arch. Monika Nowicka MA/115/ Automatyka mgr inż. Piotr Sobipan nd Drogi mgr inż. Michał Michniewicz PDK/0120/POOD/ Instalacje wodne i kanalizacyjne Instalacje cieplne i wentylacyjne mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/POOS/ mgr inż. Andrzej Kołaczkowski St-203/ Kable trakcyjne mgr inż. Paweł Sojka MAP/0183/POOE/ Konstrukcja mgr inż. Agnieszka Michniewicz 9/DOŚ/ Sieci ciepłownicze mgr inż. Katarzyna Jabłońska Wa-502/ Sieci elektryczne mgr inż. Paweł Zychowicz Wa-50/ Sieci gazowe mgr inż. Andrzej Bieńkowski WA-32/ Sieci teletechniczne mgr inż. Teresa Wąsiewicz 007/96/U Sieci wodociągowe mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ Sieci kanalizacyjne mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ Tory tramwajowe nd nd Trakcja tramwajowa nd nd Zieleń mgr inż. Paweł Piasecki nd Monitoring mgr inż. Andrzej Mętrak Wa-743/ Technologia mgr inż. Irmina Kniat-Pol nd Skrajnia mgr inż. Henryk Kozłowski Sylwester Burcon CBP-UPR-190/43/ Instalacja systemu gaszenia gazem mgr inż. Włodzimierz Bloch Wa-382/ ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 3

4 Sieš telekomunikacja inż. Władysław Dąbski 1294/98/U radiowa Sieš telekomunikacja przewodowa mgr inż. Roman Rybicki 1087/98/U SRP Sieš czasu sterowanie urządzeń technicznych dr inż. Krzysztof Grochowski MAZ/0495/PWOKL/ informacja pasażerska Sieš trakcyjna, instalacje elektroenergetyczne mgr inż. Edmund Całus St-63/ , prądy błądzące Konstrukcja mgr inż. Włodzimierz Przybysz nawierzchni torowej i podbudowy betonowej dr inż. Andrzej Oczykowski mgr inż. Franciszek Misiurek KBU-1a-2126/600/66 St-91/ Trasa kolejowa dr inż. Jerzy Lamek mgr inż. Włodzimierz Przybysz OIK5-K-287/ Energetyka podstacji mgr inż. Bogdan Płeska mgr inż. Paweł Zychowicz 105/89 WL Wa-50/ Sprawdzający: Zakres opracowania Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. arch. Ewa Radomska- Kuklińska GP.II / Automatyka nd nd Drogi mgr inż. Ryszarda Sienkiewicz ST-226/ ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 4

5 Instalacje wodne i kanalizacyjne Instalacje cieplne i wentylacyjne mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ mgr inż. Beata Olszewska MAZ/0425/POOS/ Kable trakcyjne mgr inż. Mariusz Chojnowski MAZ/0426/POOE/ Konstrukcja mgr inż. Andrzej Kłęk 191/Wa/ Sieci ciepłownicze mgr inż. Stanisław Korkosz ST-1682/ Sieci elektryczne mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski 187/ Sieci gazowe mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ Sieci teletechniczne inż. Marek Masalski 0379/97/U Sieci wodociągowe mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/POOS/ Sieci kanalizacyjne mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/POOS/ Tory tramwajowe nd nd Trakcja tramwajowa nd nd Zieleń nd nd Monitoring mgr inż. Andrzej Kłęk 191/Wa/ Technologia inż. Edward Dębski nd Skrajnia Instalacja systemu gaszenia gazem Sieš telekomunikacja radiowa Sieš telekomunikacja przewodowa SRP Sieš czasu sterowanie urządzeń technicznych informacja pasażerska Sieš trakcyjna, instalacje elektroenergetyczne, prądy błądzące Konstrukcja nawierzchni torowej i podbudowy betonowej mgr inż. Małgorzata Zawadzka - Frahn CBP-UPR/190/2/ mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/POOS/ mgr inż. Roman Rybicki inż. Władysław Dąbski inż. Józef Gumulak mgr inż. Andrzej Głocki mgr inż. Urszula Gawlewicz dr inż. Jerzy Lamek 1087/98/U 1294/98/U ONB1/f-907/262/66 St-111/77 St-132/87 OLK5-K-287/ Trasa kolejowa dr inż. Andrzej Oczykowski KBU-1a-2126/600/ ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 5

6 Energetyka podstacji mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski 187/ Rzeczoznawcy: 1. mgr inż. Waldemar Baranowicz, rzeczoznawca ds. ppoż. upr. nr 297/94 2. mgr inż. Aleksander Korulczyk, rzeczoznawca ds. san-hig. upr. nr 155-BPiO/99 3. mgr inż. Aleksander Korulczyk, rzeczoznawca ds. BHP upr. nr 035/98/07 (w tym gr. 4.2) Konsultanci: 1. dr inż. Jacek Nurzyński konsultant akustyk Uzgodnienia obejmują cały Projekt Budowlany. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 6

7 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) Zespół projektantów i sprawdzających oświadcza, że Projekt Budowlany dla Inwestycji PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI W WARSZAWIE W ZAKRESIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR 6 C12 STACJA NOWY ŚWIAT UL. ŚWIĘTOKRZYSKA / UL. KUBUSIA PUCHATKA REJON UL. NOWY ŚWIAT WARSZAWA ORAZ W ZAKRESIE HEKTOMETRAŻU Z URZĄDZENIAMI I SYSTEMAMI KOLEJOWYMI został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem rozwiązań, dla których wystąpiono o odstępstwa: 1. w zakresie ochrony ppoż i ewakuacji 2. wysokości balustrad 3. lokalizacji czerpni i w terenie 4. ilości schodów zewnętrznych 5. oświetlenia i zagłębienia poniżej poziomu terenu 6. usytuowanie sieci w pasie jezdni Specjalność Projektant Nr uprawnień Podpis Sprawdzający Nr uprawnień Podpis Architektura Automatyka Drogi Instalacje wodne i kanalizacyjne mgr inż. arch. Monika Nowicka mgr inż. Piotr Sobipan mgr inż. Michał Michniewicz mgr inż. Magdalena MA/115/08 mgr inż. arch. Ewa Radomska- Kuklińska nd nd nd PDK/0120/P OOD/08 MAZ/0168/P OOS/09 mgr inż. Ryszarda Sienkiewicz mgr inż. Anna Nazar GP.II /77 ST-226/89 LUB/0062/P OOS/03 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 7

8 Tucholska Instalacje cieplne i wentylacyjne mgr inż. Andrzej Kołaczkowski St-203/86 mgr inż. Beata Olszewska MAZ/0425/P OOS/09 Kable trakcyjne mgr inż. Paweł Sojka MAP/0183/ POOE/08 mgr inż. Mariusz Chojnowski MAZ/0426/P OOE/06 Konstrukcja mgr inż. Agnieszka Michniewicz 9/DOŚ/07 mgr inż. Andrzej Kłęk 191/Wa/72 Sieci ciepłownicze Sieci elektryczne Sieci gazowe mgr inż. Katarzyna Jabłońska mgr inż. Paweł Zychowicz mgr inż. Andrzej Bieńkowski Wa-502/94 Wa-50/98 WA-32/99 mgr inż. Stanisław Korkosz mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski mgr inż. Anna Nazar ST-1682/74 187/98 LUB/0062/P OOS/03 Sieci teletechniczne mgr inż. Teresa Wąsiewicz 007/96/U inż. Marek Masalski 0379/97/U Sieci wodociągowe mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/P OOS/03 mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/P OOS/09 Sieci kanalizacyjne mgr inż. Anna Nazar LUB/0062/P OOS/03 mgr inż. Magdalena Tucholska MAZ/0168/P OOS/09 Tory tramwajowe nd nd - nd nd - Trakcja tramwajowa nd nd - nd nd Zieleń Monitoring Technologia Skrajnia mgr inż. Paweł Piasecki mgr inż. Andrzej Mętrak mgr inż. Irmina Kniat-Pol mgr inż. Henryk Kozłowski Sylwester Burcon nd nd nd - Wa-743/92 nd CBP-UPR- 190/43/ mgr inż. Andrzej Kłęk inż. Edward Dębski mgr inż. Małgorzata Zawadzka - Frahn 191/Wa/72 nd CBP- UPR/190/2 /92 Instalacja systemu gaszenia gazem Sieš telekomunikacja radiowa Sieš telekomunikacja przewodowa SRP Sieš czasu sterowanie urządzeń technicznych informacja pasażerska Sieš trakcyjna, instalacje elektroenergetyczne, mgr inż. Włodzimierz Bloch inż. Władysław Dąbski mgr inż. Roman Rybicki dr inż. Krzysztof Grochowski mgr inż. Edmund Całus Wa-382/ /98/U 1087/98/U MAZ/0495/ PWOKL/05 St-63/90 mgr inż. Anna Nazar mgr inż. Roman Rybicki inż. Władysław Dąbski inż. Józef Gumulak mgr inż. Andrzej Głocki LUB/0062/P OOS/ /98/U 1294/98/U ONB1/f- 907/262/66 St-111/77 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 8

9 prądy błądzące Konstrukcja nawierzchni torowej i podbudowy betonowej mgr inż. Włodzimierz Przybysz dr inż. Andrzej Oczykowski mgr inż. Franciszek Misiurek KBU-1a- 2126/600/6 6 St-91/80 mgr inż. Urszula Gawlewicz dr inż. Jerzy Lamek St-132/87 OLK5-K- 287/2000 Trasa kolejowa dr inż. Jerzy Lamek mgr inż. Włodzimierz Przybysz OIK5-K- 287/ dr inż. Andrzej Oczykowski KBU-1a- 2126/600/6 6 Energetyka podstacji mgr inż. Bogdan Płeska mgr inż. Paweł Zychowicz 105/89 WL Wa-50/98 mgr inż. Arkadiusz Tryniszewski 187/98 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 9

10 SPIS OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 02 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DROGI, SIECI, ZIELEŃ Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WARUNKI OCHRONY PPOŻ. Tom V PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KOLEJ Tom VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ Tom VII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TECHNOLOGIA Tom VIII OŚWIADCZENIA PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 10

11 SPIS ZAWARTOŚCI L.p. Nazwa Nr dokumentu A CZĘŚĆ OPISOWA 1 Projekt Zagospodarowania Terenu E-ILF-B-C SPC-0001_R03 B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Schemat trasy II Linii Metra odcinek centralny 2 Projekt zagospodarowania terenu - plan cz. 1 D-ILF-B-C LAY-0002_R03 E-ILF-B-C12-ARC-LAY-0001_R03 3 Projekt zagospodarowania terenu - plan cz. 2 4 Projekt zagospodarowania terenu Plan cz.3 5 Projekt zagospodarowania terenu Plan cz.4 E-ILF-B-C12-ARC-LAY-0002_R03 D- ILF-B-C12-ARC-LAY-0029_R03 D- ILF-B-C12-ARC-LAY-0030_R03 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Kserokopie przynależności projektantów i sprawdzających do izb branżowych. 2. Kserokopie uprawnień projektantów i sprawdzających. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 11

12 A. CZĘŚĆ OPISOWA ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 12

13 SPIS TREŚCI 1 CZĘŚŠ OGÓLNA Przedmiot inwestycji Podstawa opracowania Zakres opracowania 21 2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 22 3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Układ funkcjonalno-przestrzenny Obiekty przeznaczone do rozbiórki Obiekty przeznaczone do przeniesienia Projektowane obiekty i roboty budowlane Odległości od obiektów sąsiadujących 24 4 ZESTAWIENIE POWIETRZCHNI I KUBATURA 26 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA TERENU INWESTYCJI WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 28 6 UWAGI 44 7 DROGI 47 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 13

14 8 INFRASTRUKTURA TRAMWAJOWA 48 9 SIECI WODOCIĄGOWE Przewód rozdzielczy Dn250 w ul. Świętokrzyskiej na odcinku W3 - W Przewód rozdzielczy Dn250 w ul. Świętokrzyskiej Przewód rozdzielczy Dn150 w ul. Kubusia Puchatka SIECI KANALIZACYJNE Likwidacja istniejącej kanalizacji Projektowana kanalizacja SIECI CIEPLNE WRAZ Z TELETECHNIKĄ SIECI ELEKTRYCZNE SIECI GAZOWE SIECI TELETECHNICZNE Przedmiot opracowania Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowany stan zagospodarowania terenu ZIELEŃ Inwentaryzacja zieleni Opis szaty roślinnej Usunięcie kolizji z drzewostanem Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami budowlanymi Opis projektu 58 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 14

15 16 AKUSTYKA 59 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 15

16 Zastrzeżenie odnośnie praw autorskich 1 Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa z dnia 28 października 2009 r., zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. oraz PBDiM sp. z o.o. 2 Pod ochroną przepisów Prawa autorskiego pozostają osobiste prawa autorskie twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 16

17 1 CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 Inwestycja: PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI W WARSZAWIE Numer projektu: C784 Stadium: Projekt Budowlany Przedmiot opracowania: Zamierzenie budowlane nr 6 C12 Stacja Nowy Świat ul. Świętokrzyska / ul. Kubusia Puchatka rejon ul. Nowy Świat Warszawa oraz w zakresie hektometrażu z urządzeniami i systemami kolejowymi w ramach inwestycji polegającej na budowie II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego (początek hektometrażu: l ; p ) do stacji Dworzec Wileński (koniec hektometrażu: l ; p ) w Warszawie. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 17

18 1.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowanie jest PROJEKT BUDOWLANY: Zamierzenie budowlane nr 6 C12 Stacja Nowy Świat ul. Świętokrzyska / ul. Kubusia Puchatka rejon ul. Nowy Świat Warszawa oraz w zakresie hektometrażu z urządzeniami i systemami kolejowymi w ramach inwestycji polegającej na budowie II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego (początek hektometrażu: l ; p ) do stacji Dworzec Wileński (koniec hektometrażu: l ; p ) w Warszawie. Projekty branżowe znajdują się w tomach niniejszego opracowania. 1.2 Podstawa opracowania 1. Umowa na podwykonawstwo Usług Projektowych pomiedzy Astaldi- Gulermak-PBDiM a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. dla projektu "Projekt i budowa II linii metra w Warszawie od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" w Warszawie, z dnia Decyzja nr 88 /WOL/ŚRÓ/PRN/ 08, z załącznikami, z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: AM-PU/7331/256/06/US. 3. Decyzja nr 5 /ŚRÓ/PRN/C2/C2, z załącznikami, z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu powiatowogminnym-c2), wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: AM-WRU-BKU Decyzja nr 23/WOL/ŚRÓ/PRN/ 10, z załącznikami, z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: AM-WRU-BKU Decyzja nr 1329/OŚ/2007 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia r. wydana przez Prezydenta ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 18

19 Miasta Stołecznego Warszawy. Znak:OŚ-II-WE-DŚ- BG/7624/543/13336/06/ Postanowienie nr 269/OŚ/2007 z dnia r. wyjaśniające ustalenia decyzji 1329/OŚ/2007 w punktach 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: OŚ-II-WE-DŚ- BG/7624/543/17197/06/ Postanowienie nr 7/OŚ/2010 z dnia w sprawie mozliwości prowadzenia robót nocą i w dni wolne od pracy wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Znak: OŚ-IV-BGR Mapa dla celów projektowych 1:500, przygotowana przez WPG, potwierdzona aktualnośš mapy z mapą zasadniczą, zarejestrowana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 9. Mapa dla celów projektowych 1:250, opracowana na podstawie mapy zasadniczej 1:500, zarejestrowana przez Biuro Geodezji i Katastru. 10. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Warszawa. 11. Opinia ZUDP. 12. WPK - Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny opracowany przez konsorcjum - Biuro Projektowe Metroprojekt sp. z o.o. w W-wie oraz AMC Andrzej M. Chołdzyński sp z o.o. w W-wie. Warszawa, wrzesień Nr arch. MN-L /II. 13. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Praca zbiorowa. Koordynator prac: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz. Warszawa, wrzesień Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr EH/500/45/E/ Wizja lokalna. 16. Uzgodnienia międzybranżowe. 17. Wytyczne technologiczne i kolejowe. 18. Uzgodnienia organizacyjno-technicze pomiędzy Biurem Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy oraz Metrem Warszawskim Sp. z o.o. podczas projektowania i realizacji odcinka centralnego II linii metra z dnia Zbiorcza dokumentacja geologiczno inżynierska dla odcinka Śródmiejskiego uwzględniająca zmianę trasy II Linii Metra na odcinku Stacja Nowy Świat Stacja Dworzec Wileński wykonana przez Konsorcjum GEOTEKO Sp. z o.o. SGGW GEOPROJEKT Sp. z o.o. w lutym 2007 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 19

20 20. Zawiadomienie nr 123/OŚ/2007, z dnia r. o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zatrzeżeń, wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Znak: OŚ II GW MS/7541/18/5079/ Dokumentacja geotechniczna dla II Linii Metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie wykonana przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w czerwcu 2010 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. 22. Uzgodnienia z Inwestorem. 23. Wytyczne i uzgodnienia pożarowe, bhp, sanitarno-higieniczne i akustyczne. 24. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla II linii metra w Warszawie, Stacja Rondo Daszyńskiego, Opracowana przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w czerwcu 2003, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego 25. Zbiorcza dokumentacja geologiczno inżynierska dla odcinka Śródmiejskiego uwzględniająca zmianę trasy II Linii Metra na odcinku Stacja Nowy Świat Stacja Dworzec Wileński wykonana przez Konsorcjum GEOTEKO Sp. z o.o. SGGW GEOPROJEKT Sp. z o.o. w lutym 2007 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. 26. Dokumentacja geotechniczna dla II Linii Metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie wykonana przez Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w czerwcu 2010 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wolskiego. 27. Dodatek do dokumentacji geologiczno-inżnierskiej ustalającej geotechniczne warunki posadowienia dla odcinka centralnego (d. Śródmiejskiego) II linii metra w Warszawie na odcinku stacja Rondo Daszyńśkiego stacja Dworzec Wileński, wykonany przez Geoteko, sierpień 2010, Warszawa. Uwaga: Pozostałe dokumenty stanowiące podstawę opracowania wg teczki formalno prawnej i opracowań branżowych. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 20

21 1.3 Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamierzenia budowlanego nr 6 C12 Stacja Nowy Świat, ul. Świętokrzyska/ ul. Nowy Świat w Warszawie będącego częścią inwestycji polegającej na budowie II linii Metra od stacji rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński. Niniejsze opracowanie stanowi opis projektu zagospodarowania terenu: obszaru obejmującego teren inwestycji budowy stacji metra C12 Nowy Świat, z sieciami i przyłączami oraz projektem obsługi komunikacyjnej. Urządzenia i systemy kolejowe w projektach budowlanych branżowych. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 21

22 2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren inwestycji jest zlokalizowany w dzielnicy Śródmieście. Projektowana stacjia metra zlokalizowana została w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Nowego Światu. Zasadniczy gabaryt stacji metra znajduje się pod ulicą Świętokrzyską. pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Swiat. Najważniejszymi obiektami w sąsiedztwie projektowanej inwestycji jest gmach Ministerstwa Finansów oraz Uniwersytetu oraz ulica Nowy Świat (leżące na obszarze uznanym za pomnik historii). Istotnym elementem jest również urbanistyczne osiowe założenie ul. Kubusia Puchatka zakończone socrealistycznym budynkiem Ministerstwa Finansów Teren w rejonie projektowanej inwestycji zagospodarowany, zurbanizowany. Stacja projektowana jest pod ul. Świetokrzyską, gdzie odbywa się ruch jedynie samochodowy Sieci uzbrojenia podziemnego występują w dużym zagęszczeniu na całym obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Zieleń wysoka zlokalizowana jest w rejonie ul. Kubusia Puchatka jak szpaler drzew w osiowym założeniu oraz pomiędzy gmachem Ministerstwa Finansów a budynkiem Uniwersytetu. Większośš pozostałego terenu jest pokryta nawierzchnią utwardzoną chodniki i jezdnie. Dla terenu inwestycji brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych. Teren inwestycji nie jest położony w granicach terenów zalewowych obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią, tj zgodnie z art. 83 ust1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2008r nr 199, poz. 1227) narażonych na zalanie w przypadku: - przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, - zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, - zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnnych pasa technicznego ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 22

23 3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1 Układ funkcjonalno-przestrzenny Zasadniczy gabaryt stacji metra znajduje się pod ulicą Świętokrzyską. pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Swiat. Planowany obiekt stacji składa się z trzykondygnacyjnego podziemnego korpusu mieszczącego peron pasażerski, hale odpraw z pomieszczeniami handlowymi i pomieszczenia technologiczne oraz z obiektów naziemnych: wejśš do metra oraz czerpnio-wyrzutni i wyrzutni powietrza. Zaprojektowano trzy wejścia do Metra w ul. Świętokrzyskiej i jedno w ul. Kubusia Puchatka oraz dwie windy po południowej stronie ul. Świętokrzyskiej. Wejścia mieszczą w każdym przypadku jedynie schody stałe. Powierzchnię możliwą do uzyskania w poziomie hali odpraw zlokalizowaną pomiędzy wschodnią i zachodnią głowicą zaprojektowano jako pomieszczenia handlowe oraz Komisariat Policji. Ruch pasażerów z hal odpraw na peron zlokalizowany na poziomie -3 oraz z poziomu -2 techicznego na poziom -1 hala, zapewniają w każdej z głowic schody ruchome. Komunikację pionową dla niepełnosprawnych zapewniają szyby windowe umieszczone w głowicach: wschodniej i zachodniej. W rejonie zachodniej głowicy zlokalizowano windę dostosowaną dla ekip ratowniczych. 3.2 Obiekty przeznaczone do rozbiórki Obiekt położony po zachodniej stronie ul. Kubusia Puchatka przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską kwiaciarnia ze względu na prowadzone prace budowlane, przebudowę sieci oraz zachowanie osi symetrii ul. Kubusia Puchatka wybudowanie elementów małej architektury symetrycznych do wejścia na stację należy rozebraš. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 23

24 3.3 Obiekty przeznaczone do przeniesienia Obiekt tymczasowy (kiosk) położony po zachodniej oraz drugi po wschodniej stronie ul. Kubusia Puchatka przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską ze względu na prowadzone prace budowlane, przebudowę sieci oraz zachowanie osi symetrii ul. Kubusia Puchatka wybudowanie elementów małej architektury symetrycznych do wejścia na stację należy przenieśš. Obiekty tymczasowe na ul. Świętokrzyskiej pomiędzy budynkiem Ministerstwa Finansów i Uniwersytetu Warszawskiego są przeznaczone do przeniesienia ze względu na położenie / blokują przejście ponieważ obok jest zlokalizowane wejście do Metra/. 3.4 Projektowane obiekty i roboty budowlane Budowla podziemna stacji Wejścia do stacji metra zadaszenia szklane. Zewnętrzne dźwigi osobowe. Budowle wentylacyjne wyrzutnie oraz czerpnio - wyrzutnie stacyjne. Obudowane klatki schodowe ewakuacyjne. Makroniwelacja i ukształtowanie terenu. Drogi, i chodniki. Odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonania uzbrojenia terenu. Infrastruktura sieci uzbrojenia terenu. wykonanie zieleni na terenie inwestycji. 3.5 Odległości od obiektów sąsiadujących Wejścia do metra i przejśš podziemnych są projektowane, jako rozwiązania jednolite dla całego odcinka centralnego II linii metra. Wyjścia z metra zaprojektowano z wykończeniem kamiennym murki barierek wraz z pochwytem, cokół. Zadaszenia nad wejściami są projektowane w formie szklanych daszków z podkonstrukcją stalową w klasi odporności ogniowej co najmniej R30. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 24

25 Wejścia do metra i przejśš podziemnych zlokalizowane w odległości mniejszej niż 8m od zabudowy istniejącej zaprojektowano z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz w tym pasie: 1. - konstrukcja dachu ma klasę odporności ogniowej co najmniej R przekrycie dachu ma klasę odporności ogniowej co najmniej EI30 lub ścianka EI30 od strony obiektu di wysokości 240cm. Szczegółowy opis w Projekcie Architektoniczno Budowlanym. Wyrzutnie powietrza zostały zlokalizowane w chodniku ze skrajnią 50 cm od ulicy i odległości od budynku Ministerstwa Finansów 5m (nie jest to budynek chroniony akustycznie) i druga ponad 20m. Wywiew zaprojektowano w stronę jezdni i poprzez klapę pozarową od góry (oddymianie pochodnikowe), a od strony budynku ścianę żelbetową co zapewnia warunki ochrony p.poż. Windy znajdują się w odległości 5 i 6 m od budynków mieszkalnych. Drzwi i obudowa wykonana w klasie odporności pożarowej EI 60. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 25

26 4 ZESTAWIENIE POWIETRZCHNI I KUBATURA Powierzchnia terenu w granicach opracowania część 1 i ,45m 2 Powierzchnia terenu objętego inwestycją Powierzchnia zabudowy projektowanej (naziemna): 239,88m2 Klatki schodowe wyjścia z metra 142,87m 2 Dźwigi osobowe 12,21m 2 Szachty wentylacyjne 50,97m 2 Bike Park lub Mała architektura 27,10m 2 Powierzchnie utwardzone: 8 335,97m2 Drogi 4 861,89m 2 Chodniki 3474,08m 2 Powierzchnia zieleni: 495,60m2 Projektowane obiekty (podziemne) obrys korpusu stacji: 3556,00m 2 Kubatura: Część naziemna 320,56m 3 Klatki schodowe wyjścia z metra 122,76m 3 Dźwigi osobowe 51,20m 3 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 26

27 Szachty wentylacyjne 146,60m 3 Część podziemna ,44m 3 Korpus stacji ,44m 3 Łącznie ,00m 3 Powierzchnia terenu w granicach opracowania część m 2 Powierzchnia terenu w granicach opracowania część m 2 ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 27

28 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA TERENU INWESTYCJI 5.1 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW Stacja Nowy Świat położona jest w ścisłym sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków takich jak budynek Uniwersytetu o nr 362/424. Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie realizacji inwestycji, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami należy zabezpieczyš i poinformowaš o tym Stołecznego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 32 i 33 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn.23 lipca 2003r. (Dz.U.162 poz z późn. zmianami). 5.2 INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla terenu inwestycji brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5.3 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN Teren inwestycji nie znajduje się w strefie szkód górniczych. 5.4 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO Uwzględniając wymagania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia , przyjęto następujące rozwiązania (wg punktów jak w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach): Ad 3.1. Projekt monitoringu opis systemu monitoringu obiektowego i środowiskowego, dla centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, realizowanego technikami geodezyjnymi, geotechnicznymi i obserwacjami bezpośrednimi, E-ILF- B-000-MON-SPC-0006 dla zamierzenia budowlanego nr 6. ( Tom III ). Ad 3.2. nie dotyczy tego zamierzenia Ad 3.3. Zastosowanie technologii TBM drążenia tuneli i technologii ścian szczelinowych wykonania stacji zapewnia znikomą ingerencję geodynamiczną w środowisko gruntowo-wodne. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 28

29 Ad 3.4. i Ad 3.5 W związku z realizacją planowanej inwestycji polegającej na budowie podziemnej konstrukcji stacji metodą ścian szczelinowych i płyty dennej wraz z konstrukcją rozporową oraz przebudowie infrastruktury podziemnej przewiduje się wydobycie ok m3 gruntu. Celem ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, zostały wykonane badania jakości gruntów w granicach projektowanych stacji II linii metra, celem ustalenia stanu i zasięgu ewentualnych przestrzennych zanieczyszczeń mogących stanowiš istotne ograniczenie dla wykorzystania mas ziemnych pozyskanych w toku wykonywania robót ziemnych. Ze względu na charakterystykę potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, kierując się wytycznymi GIOŚ (Stuczyński i in.) definiującymi metodykę wyznaczania zasięgów obszarów zanieczyszczonych, w badaniach uwzględniono parametry wskaźnikowe odpowiadające potencjalnym źródłom metale ciężkie, olej mineralny, benzyny, węglowodory aromatyczne BTEX) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Badaniami objęto zarówno gleby nasypowe jak i rodzime poziomy podglebia. W lokalizacji profili kierowano się przestrzenną oceną zróżnicowania uziarnienia profilu glebowego a także oceną prawdopodobieństwa występowania zanieczyszczeń. Do badań, o ile było to możliwe, wybierano punkty w obszarach nie zasklepionych, które charakteryzują się największym narażeniem na długotrwałe oddziaływania źródeł komunikacyjnych i akumulację zanieczyszczeń w profilu, mogących migrowaš w jego głąb wraz z infiltrującymi wodami. Ocenę stanu jakości gleb przeprowadzono stosując kryteria dla różnych funkcji w zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to o tyle uzasadnione, że zakłada się wykorzystanie mas ziemnych z wykopów wykonanych w obrębie poszczególnych stacji, jako materiału glebowego bądź glebotwórczego w innych lokalizacjach. Kryteria oceny jakości gleb zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002, Nr 165, poz. 1359).Najwyższe wymagania ustalono dla obszarów chronionych (grupa A). Wartości progowe przyjęte dla obszarów rolnych i zurbanizowanych (grupa B) ustalono z uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych związanych z bezpośrednią ekspozycją człowieka na zanieczyszczenia występujące w gruntach przeznaczonych pod budownictwo. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Strona 29

Gülermak Ağır Sanayi Đnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o.

Gülermak Ağır Sanayi Đnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Numer dokumentu: Inwestor: E-ILF-B-C15-ARC-SPC-0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp.

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis treści 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2. Lokalizacja inwestycji... 2 1.3. Inwestor... 2 1.4. Zakres inwestycji... 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 2.1. Istniejąca infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

Katowice, 27 kwiecień 2012 rok

Katowice, 27 kwiecień 2012 rok Wykonawca: energoekspert sp. z o.o. 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 351-36-70, fax (0 32) 351-36-75 NIP 634-10-21-696 e-mail: biuro@energoekspert.com.pl www.energoekspert.com.pl Inwestor: Miejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego

Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego V Ogólnopolska konferencja samorządowa SAMORZĄD I GEOLOGIA WARSZAWA 26 LUTY 2008 Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego w skali 1:10 000 Państwowy Instytut Geologiczny Mapa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka infrastruktury - dobra praktyka planowania i realizacji prac Marek Matejczyk IETU Katowice

Rozbiórka infrastruktury - dobra praktyka planowania i realizacji prac Marek Matejczyk IETU Katowice 1 Rozbiórka infrastruktury - dobra praktyka planowania i realizacji prac Marek Matejczyk IETU Katowice Przekształcanie terenów zdegradowanych w Europie - warsztaty projektu TIMBRE w dniu 28 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

2856 /11 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2856 /11 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 305/11 Numer archiwalny 2856 /11 BUDOWA ODCINKÓW DRÓG 2KDD/24, 1KDL/2, 2KDD/2, 2KDD/3, 2KDD/14 W CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO KMINKOWA WE WROCŁAWIU OBIEKT Biuro Projektów BAPS Piotr Szarejko al. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo