Raport dzienny. Poniedziałek Komentarze poranne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne"

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw ,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam ,3-0,2% SANWIL 0,05-16,7% S&P ,8 0,5% obrót (tys. PLN) ,2% MASTERS 0,06-14,3% DAX XETRA 4 629,4-0,2% WIG 20 otw ,1-0,4% ORZEL 0,06-14,3% FTSE 4 216,6-0,9% WIG 20 zam ,8 0,2% RESBUD 9,10-12,1% CAC 3 116,2-0,4% FW20U8 otw ,0-0,4% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 8 747,2 0,1% FW20U8 zam ,0-0,6% PKOBP 34, HANG SENG ,1 0,8% mwig40 otw ,3-0,2% PEKAO 122, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,1-0,8% TPSA 19, WIBOR 3m (%) 5,92-7,6% Największe wzrosty kurs zmiana IMMOEAST 2, EUR/PLN 4,085-0,2% PLASTBOX 11,50 11,9% PKNORLEN 25, USD/PLN 2,905-0,6% KREDYTIN 13,18 9,8% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,407 0,1% EUROFAKTR 4,20 9,4% BUX ,0-3,0% miedź (USD/t) 2 870,0-3,0% NOVITA 11,90 9,3% RTS 644,5-1,7% miedź (PLN/t) 8 438,7-3,7% INSTALKRK 13,40 9,0% PX50 846,8 3,2% ropa Brent (USD/bbl) 35,68 4,8% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Ludomir Zalewski Marcin Sójka Michał Janik Bartosz Arenin Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Katarzyna Patora-Kopeć Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Komentarze poranne Sonel Polimex Korekta prognoz Potwierdziły się nasze obawy, iż Sonel nie zrealizuje tegorocznych prognoz finansowych. Podczas emisji zarząd obiecał 8,1 mln zł zysku netto przy 31 mln zł sprzedaży. Tymczasem po korekcie zysk netto ma wynieść 8 mln zł (-1%) a przychody 29 mln zł (-6%). Zarząd korektę tłumaczy wyceną instrumentów zabezpieczających (-2 mln zł), co jednak nie do końca wyjaśnia zmniejszenie przychodów. Dokonana redukcja planów wydaje się więc wyjątkowo niska, gdyby nie to, że do wyliczenia wcześniejszej prognozy nie uwzględniono zysków z tytułu sprzedaży nieruchomości w Świdnicy (2,1 mln zł zysku netto). Gdyby dodać wynik na tej transakcji, tegoroczne prognozy wynosiły ok. 10 mln zł. Spadek zysków wyniesie więc 20%. Naszym zdaniem w kursie uwzględnione już zostały obawy związane z niezrealizowaniem tegorocznych założeń (o czym pisaliśmy już po wynikach III kwartału). (M.Sztabler) Nowe zlecenie drogowe Konsorcjum, którego liderem jest Polimex (30-proc. udział w wartości kontraktu) wygrało przetarg na realizację 6,6-kilometrowego odcinka autostrady A1 Sośnica-Maciejów na Górnym Śląsku. Wartość oferty to 1,1 mld zł, a więc dla PXM przypadnie z tego ok. 270 mln zł (przy czym księgowane będzie zapewne cała wartość 1,1 mld zł, z uwagi na pozycję lidera konsorcjum). Dziwi nas nieco podejście Polimeksu do realizacji kolejnego kontraktu autostradowego. Spółka miała wcześniej pewne problemy z uzyskaniem zysku przy budowie innego odcinka autostrady w okolicach Krakowa. Słabsze rezultaty na tamtym kontrakcie tłumaczone były wówczas specyfiką tego typu przetargów i wysokimi kosztami finansowania wynikającymi z długich terminów płatności stosowanych przez inwestora (GDDKiA). Nie słyszeliśmy, aby zmieniło się coś w tym zakresie, a więc znów istnieje ryzyko spadku marż w segmencie drogowym. W ostatnich kwartałach PXM znacząco poprawił wyniki w tym obszarze działalności, głównie za sprawą wysoko rentownych kontraktów kolejowych realizowanych przez zależny Torpol. W naszych prognozach zakładaliśmy utrzymanie tej wysokiej marży (6% na poziomie zysku brutto na sprzedaży), jednak nie braliśmy pod uwagę kolejnych kontraktów autostradowych. Poza tym sam fakt realizowania zlecenia w konsorcjum (gdzie PXM ma tylko 30%) spowoduje rozwodnienie zysku. Ewentualne podpisanie umowy znacząco zwiększyłoby back-log spółki na przyszły rok, jednak zysk na akcjonariuszy będzie z tego tytułu raczej niewielki. (M.Sztabler) AmRest Kawiarnie w 2009 AmRest przesuwa termin otwarcia pierwszej kawiarni Starbucks. Rok temu spółka informowała o planach związanych z rozwojem Starbucksa w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Niestety plany okazały się nierealne i w ciągu roku lokale popularnej amerykańskiej sieci powstały tylko w Czechach. Obecne plany zakładają, że pierwsze polskie Starbucksy powstaną w pierwszym kwartale 2009 roku (we Wrocławiu lub w Warszawie). AmRest z dumą informował o planach rozwoju Starbucksa w naszym regionie. Niestety problemy natury administracyjno-prawnej oraz trudności w uzyskaniu odpowiednich lokalizacji wpłynęły na znaczne opóźnienia we wprowadzaniu kawiarni amerykańskiej sieci do Polski. (M. Sójka) Rainbow Tours Nie będzie dywidendy za 2008 r. Zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku, który zamierza przeznaczyć na inwestycje w 2009 r. Remigiusz Talarek, wiceprezes Rainbow Tours, zapowiedział otwarcie w przyszłym roku punktów obsługi klienta (koszt około 2 mln zł). Dodatkowo, sieć POK-ów może powiększyć się w wyniku przejęcia, którego wartość oscylowałaby w okolicach 5 mln zł. Jak na razie rozmowy są jednak na wczesnym etapie i nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. O 4-6 POK-ów w centrach handlowych może również powiększyć się zakupiona w tym roku sieć ABC. Inwestycje, spółka ma zamiar sfinansować głównie ze środków własnych i kredytu. Docelowo liczba punktów obsługi klienta ma sięgnąć pod koniec 2010 r. 50 własnych biur i franczyzowych. Spółka chce wykorzystać osłabienie gospodarcze, by dzięki inwestycjom zwiększyć swój udział w rynku. Jak na razie jednak sama nie odczuwa negatywnego wpływu kryzysu. Liczba rezerwacji oferty letniej wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o około 80%, ale jak na razie sprzedano dopiero 8 tys. miejsc ze tys. Wzrost rezerwacji nie musi zatem przesądzać o wzroście sprzedaży. (P. Smoliński)

2 06Magna Agora Alchemia Anti Arcus Arteria Atrem Pozostałe informacje W wyniku zawartych transakcji w okresie od 11 grudnia 2008 roku do 17 grudnia 2008 roku na rynku regulowanym spółka BBI Capital NFI zbyła akcji spółki NFI Magna Polonia. Obecnie BBI Capital posiada akcji NFI Magna Polonia, które stanowią 18,82% udziału w KZ i głosach na WZ funduszu. Zarząd spółki otrzymał informację o zbyciu przez Agorę - Holding akcji spółki z puli akcji posiadanych przeznaczonych przez Agorę - Holding Sp. z o.o. na plany motywacyjne. W wyniku zbycia akcji Agora- Holding posiada akcji Agory, które stanowią 12,84% KZ i dają 33,55% udziału na WZ spółki. Roman Krzysztof Karkosik informuje, że spółka od niego zależna Alchemia poinformowała go o dokonanej transakcji nabycia sztuk akcji własnych, co spowodowało zmianę jego udziału w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ spółki Alchemia. Spółka nabyła akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1,30 zł. Cena nabycia akcji wyniosła 7,36 zł/szt. Powyższe akcje własne spółki dają głosów na WZ spółki i stanowią 0,1060 % KZ spółki. Zarząd GPW postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji zwykłych na okaziciela spółki ANTI serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. Zarząd spółki informuje, że złożył bankowi Pekao zlecenie wykupu na rzecz emitenta szt. bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln zł., 0,01 mln zł za 1 szt.. Cena transakcyjna wykupu wyniosła łącznie ok. 17,37 mln zł. Spółka w dniu 18 grudnia 2008 roku nabyła od Riada Bekkar, wiceprezesa Arteria akcji ARTERIA o wartości nominalnej 20 gr. każda oraz łącznej wartości rynkowej określonej wg kursu zamknięcia na dzień 10 grudnia 2008 roku, w wysokości ok. 1,01 mln zł. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia ich aportem na pokrycie udziałów w spółce. W wyniku nabycia spółka posiada łącznie 6,31% KZ, dającego prawo do 6,31% głosów na WZA. Zarząd spółki podaje do wiadomości o zawarciu umowy, której przedmiotem jest określenie warunków na jakich Arteria zwiększa swoje zaangażowanie w spółce Polymus z 89% do 99% głosów na WZA. Zmiana ta została dokonana poprzez nabycie przez spółkę Arteria 40 udziałów spółki Polymus. Cena sprzedaży 20 udziałów, która nastąpi w 2009 roku, wynosi 0,325 mln zł. Cena sprzedaży udziałów przewidziana na lata 2010 i 2011 jest uzależniona od wyników osiągniętych przez spółkę Polymus w kolejnych latach obrotowych. Spółka zależna - CONTRAST zawarła z PZU umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) w związku z realizacją kontraktu, którego przedmiotem jest "Budowa Farmy Wiatrowej w Woli Rafałowskiej". Suma ubezpieczenia wynosi ok. 18,3 mln zł. Polisa obejmuje również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 1,5 mln zł. RN spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wskazując spółkę Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska. Bank Pekao Zarząd banku Pekao ("Bank") umorzył obligacji imiennych serii A51 banku BPH, z czego: obligacji serii A51 zostało umorzonych w ramach ich nabycia przez Bank przed terminem wykupu; obligacji serii A51 zostało umorzonych w ramach ich nabycia przez Bank w dniu wykupu. BBI Development NFI Będzin Bomi Cash Flow Cersanit Zarząd banku Pekao informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku bankowi został doręczony pozew akcjonariusza banku o uchylenie uchwały Nr 10 ZWZ banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału zysku netto banku za rok Fundusz informuje, że została zawarta umowa objęcia akcji z dotychczasowym akcjonariuszem funduszu, BB Investment. Na podstawie umowy BB Investment objęła akcji zwykłych na okaziciela serii H, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,36 zł za każdą akcję. Akcje objęte zostały za wkład pieniężny. Łączna wartość nominalna objętych akcji wyniosła ok. 1,23 mln zł, zaś wartość umowy ok. 4,42 mln zł. Cena emisyjna akcji serii H, emitowanych na podstawie uchwały zarządu spółki z dnia 18 grudnia 2008 roku i przeznaczonych do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej, została określona na kwotę 0,36 zł za jedną akcję. Zarząd spółki informuje, że w dniu roku został zawarty z Bankiem Polska Kasa Opieki aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym przedłużający termin spłaty kredytu do dnia r. Zarząd spółki informuje, iż odwołał prokurę samoistną udzieloną Aleksandrze Wojciechowskiej, Marianowi Pełce oraz Jarosławowi Dąbrowskiemu. Jednocześnie zarząd udzielił prokury łącznej Aleksandrze Wojciechowskiej oraz Jarosławowi Dąbrowskiemu. Zarząd CASH FLOW informuje, że w dniu 22 grudnia 2008r. Katarzyna Sokoła oraz Paweł Zajas zostali odwołani z funkcji prokurenta zarządu spółki. Zarząd spółki informuje, że w dniu 23 grudnia 2008 roku spółka podpisała aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska z dnia 4 lutego 1998 r. (z późn. zm.) o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 50 mln zł. Zgodnie z podpisanym aneksem, strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 29 stycznia 2010 r. 2

3 Ciech Comarch CP Energia Cyfrowy Polsat Zarząd spółki informuje, że Polskie Konsorcjum Chemiczne została wpisana do rejestru przedsiębiorców. KZ spółki wynoszący 0,05 mln zł. został w całości objęty przez CIECH. Prezesem zarządu spółki jest Ryszard Kunicki. Docelowy udział CIECH w kapitale Polskiego Konsorcjum Chemicznego wynosił będzie 50%, natomiast po 25% kapitału obejmą Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach i Zakłady Azotowe Kędzierzyn, przystępując do spółki i obejmując udziały w jej podwyższonym KZ w przyszłości. Zarząd spółki informuje, że otrzymał uchwałę Zarządu KDPW, zgodnie z którą postanowił oznaczyć kodem PLCOMAR akcji zwykłych na okaziciela spółki, powstałych po zamianie dokonanej w dniu 5 stycznia 2009 r akcji imiennych spółki oznaczonych kodem PLCOMAR Zarząd CP Energia informuje, iż podpisane zostały pomiędzy CP Energia jako Pożyczkodawcą, a ZAO Kriogaz jako Pożyczkobiorcą: 2 aneksy do umowy pożyczki z dnia 19 października 2007 r. Przedmiotem aneksów jest zmniejszenie kwoty pożyczki z 2,4 mln zł. na 2,22 mln zł. oraz zmiana terminu zwrotu pożyczki z dnia 31 grudnia 2008 r. na 30 czerwca 2009r. Zarząd spółki otrzymał od spółki zależnej Energia Słupca zawiadomienie o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2008 roku przez spółkę Energia Słupca (Wydzierżawiający) ze spółką Energia Mazury (Dzierżawca) umowę dzierżawy stacji LNG. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi ok. 2,69 mln zł. Spółka otrzymała informacje o zbyciu przez Polaris Finance niezmaterializowanych akcji imiennych spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1, oraz o zakupie przez Zygmunta Solorza-Żaka, przewodniczącego RN spółki, niezmaterializowanych akcji imiennych spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1,. Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance posiada akcji spółki, co stanowi 60,73% KZ spółki, uprawniających do głosów na WZA spółki, co stanowi 69,76% ogólnej liczby głosów na WZ Cyfrowego Polsatu, z zastrzeżeniem dokonania zmiany w księdze akcyjnej spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Zygmunt Solorz-Żak. posiada akcji spółki, co stanowi 11,41% KZ spółki, uprawniających do głosów na WZA spółki, co stanowi 13,43% ogólnej liczby głosów na WZ Cyfrowego Polsatu, z zastrzeżeniem dokonania zmiany w księdze akcyjnej spółki. DGA Zarząd spółki, że dokonał transakcji nabycia pakietu akcji własnych celem umorzenia po cenie 1,77 złotego za jedną akcję. Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie akcji co stanowi 7,1326 % udziału w KZ. DM IDM Dom Development DZPolska Echo EMC Energopld DM IDM dokonał transakcji nabycia akcji własnych po średniej cenie nabycia 1,04 zł. Akcje nabyte stanowią 0,032 % udziału w KZ DM IDM i ogólnej liczbie głosów na WZ DM IDM oraz odpowiadają głosom na WZ DM IDM. W dniach od 18 grudnia 2008 włącznie do 22 grudnia 2008 włącznie, DM IDM (osoba blisko związana) zawarł transakcje kupna akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których emitentem jest DM IDM, po średniej cenie 1,10 zł. Zarząd otrzymał zawiadomienie z sądu o ustanowieniu na rzecz PKO BP hipoteki umownej łącznej zwykłej w wysokości 200 mln zł oraz hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 58 mln zł na nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Śródmieście przy ul. Grzybowskiej 4. Hipoteka umowna łączna zwykła oraz hipoteka umowna łączna kaucyjna zostały ustanowione dla zabezpieczenia kredytu udzielonego umową nr z dnia o wartości 200 mln zł. Zarząd DZ BANK Polska (dalej Bank ) niniejszym informuje, że Bank w dniu 23 grudnia br. zawarł z kredytobiorcą umowę kredytu, na podstawie której udzielił kredytu do wysokości limitu wynoszącego EUR 17 mln. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie podwyższenia KZ w spółce powiązanej z kredytobiorcą. Emitent otrzymał zawiadomienie na podstawie którego spółka Magellan Pro-Equity Fund I, zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2008 roku spółka Magellan Pro-Equity Fund I otrzymała postanowienie z sądu o zarejestrowaniu w dniu 23 grudnia 2008 roku połączenia spółek Magellan Pro-Equity Fund I i Columbus Pro- Equity Fund II, w wyniku którego spółka Magellan Pro-Equity Fund I przejęła majątek spółki Columbus Pro- Equity Fund II. Obie te spółki to podmioty w 100% zależne od Michała Sołowowa. Powyższe zdarzenie spowodowało, że spółka Magellan Pro-Equity Fund I zwiększyła stan posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Echo Investment. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia spółka Magellan Pro-Equity Fund I posiada akcji spółki Echo Investment, co stanowi 33,67% w KZ oraz daje głosów na WZA stanowiących 33,67% w ogólnej liczbie głosów na WZA Echo Investment. Zarząd spółki informuje o zawarciu aneksu do umowy zawartej z NFZ Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (Oddział Funduszu) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ww. aneksie udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. W wyniku podpisania ww. aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do spółki Szpitala Św. Antoniego wynosi łącznie ok. 11,43 mln zł (wzrost o ok. 0,03 mln zł) w okresie do , w tym na leczenie szpitalne ok. 11,04 mln zł. Spółka informuje, iż w wyniku zawarcia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus (CK-Modus) dwóch kolejnych umów, łączna wartość umów z tym podmiotem, spełniła kryterium znaczącej umowy i wyniosła 12,9 mln zł. Zarząd spółki (cesjonariusz) informuje, iż w dniu 24 grudnia 2008 roku zawarł z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus (cedent) umowę zwrotnego przelewu wierzytelności wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy. W związku z powyższym cedent zwrócił cesjonariuszowi wierzytelność w kwocie ok. 19,3 mln zł. 3

4 ERG Eurofaktr Eurotel Fam Spółka nabyła łącznie akcji własnych po średniej cenie 0,35 zł za jedną akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 złotych. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0465% KZ i uprawnia do wykonania głosów, co stanowi 0,0465% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie sądu w sprawie upadłości Technologie Buczek., w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności, wnosząc o uchylenie powyższego postanowienia. Zarząd Eurotel informuje, o podpisaniu umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku inwestycyjnego w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi z Domem Inwestycyjnym BRE Banku. Spółka zamierza, z uwagi na niską płynność obrotu akcjami spółki, przekroczyć granicę 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW. Jednocześnie zarząd Eurotel oświadcza, że spółka przy zakupie akcji własnych nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości obrotu. Zarząd spółki informuje, że doszło do zamiany dotychczasowego zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 49% KZ FAM Cynkowanie Ogniowe na zastaw rejestrowy na akcjach stanowiących 49% KZ FAM Cynkowanie Ogniowe. Zmiany te dotyczą umów kredytowych zawartych z Fortis Bank Polska. Wartość wierzytelności przysługującej Fortis Bank Polska względem FAM oraz suma zabezpieczenia wynosi 20 mln zł. Zastaw został ustanowiony na akcjach spółki FAM Cynkowanie Ogniowe. Spółka nabyła łącznie sztuk akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 2,04 zł za sztukę. Nabyty w dniach 22 i 23 grudnia 2008r. pakiet stanowi 0,05 % udziału w KZ spółki i daje głosów na WZA, co stanowi 0,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Farmacol Spółka nabyła akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 zł. Powyższe akcje własne dają głosów na WZA spółki i stanowią 0,0284% KZ spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 27,58 zł. Impel Impexmet INGBSK Integer.pl Intercars Introl Karen Kogenera Impel Security Polska (spółka w 100% zależna od emitenta) działając jako jedyny wspólnik spółki Bankowy Dom Faktor podjęła uchwałę o podwyższeniu KZ ww. spółki z kwoty 7,195 mln zł. do kwoty 8,79 mln zł., poprzez utworzenie 319 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej zł. każdy, to jest o łączną wartość 1,595 mln zł. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez Impel Security Polska, która zarówno przed podwyższeniem jak i po, posiadać będzie 100% udziałów w spółce Bankowy Dom Faktor. Spółka nabyła szt. akcji własnych o wartości nominalnej 0,40 zł każda. Nabyte akcje własne stanowią 0,1366 % KZ spółki. Akcje zostały nabyte po cenie jednostkowej 1,40 zł/szt. Spółka w ramach skupu nabyła szt. akcji własnych o wartości nominalnej 0,40 zł każda. Nabyte akcje własne stanowią 0,0431% KZ spółki. Akcje zostały nabyte po cenie jednostkowej 1,39 zł/szt. Zarząd ING Banku Śląskiego informuje, że na NZW spółki Centrum Banku Śląskiego w likwidacji podjęta została uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki, mocą której ZW postanowiło uchylić z dniem 1 stycznia 2009 r. uchwałę w sprawie rozwiązania spółki, a tym samym wstrzymać jej likwidację i postanowić o dalszym istnieniu tej spółki. Centrum Banku Śląskiego w likwidacji jest podmiotem zależnym ING BSK Development, która posiada 60 % KZ spółki Centrum Banku Śląskiego w likwidacji. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki w dniu 23 grudnia 2008 roku:1) A&R INVESTMENTS LIMITED 72,45% w ogólnej liczbie głosów na NWZA, 2) L.S.S.HOLDINGS LIMITED 18,18% w ogólnej liczbie głosów na NWZA, 3) Pioneer Zrównoważony FIO 5,93% w ogólnej liczbie głosów na NWZA. Zarząd Integer.pl uchwałą NWZA, na członka RN spółki został powołany Krzysztof Setkowicz. Zarząd spółki zawarł z bankiem Pekao, aneksy do umów kredytowych, w myśl których bank przedłużył spółce okres obowiązywania zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 126,5 mln zł. do dnia r. Zarząd złożył oświadczenie o objęciu nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 1,5 mln zł w podwyższonym KZ Limatherm Components. Limatherm Components jest spółką ze 100% udziałem INTROL. W wyniku podwyższenia KZ spółki oraz objęcia udziałów w podwyższonym KZ przez emitenta, emitent utrzymał wynoszący 100% udział w KZ oraz 100% głosów na ZW spółki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RN emitenta doszło do zmiany celów emisji wskazanych w Prospekcie Emisyjnym. Część środków w kwocie 4,5 mln zł przeznaczonych zgodnie z Prospektem Emisyjnym na akwizycje i inwestycje kapitałowe przeznacza się na sfinansowanie reorganizacji spółek Limatherm i Limatherm Components. Zarząd spółki informuje, że otrzymał od SEB Commercial Finance podpisane porozumienie, zawarte pomiędzy SEB Commercial Finance, Techmex i Karen, które reguluje kwestię nierozliczonych weksli płatniczych wystawionych przez poprzedni zarząd Karen Notebook na zlecenie Techmex, a indosowanych przez Techmex na SEB Commercial Finance, będących zabezpieczeniem obrotu towarowego. Emitent informuje, że został popisany aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez emitenta i Everen w dniu roku. Aneks wprowadza zmiany do umowy dotyczące podwyższenia maksymalnej wartości umowy z kwoty 182 mln zł do kwoty 195 mln zł w okresie od r. do dnia r. 4

5 Kopex Emitent otrzymał informację o czterech umowach podpisanych pomiędzy jednostkami z Grupy Kapitałowej emitenta, a Kompanią Węglową. Łączna wartość umów ok.0,72 mln zł. KPPD Zarząd spółki informuje, o zawarciu umowy o kredyt obrotowy odnawialny z bankiem PKO BP na kwotę 0,5 mln zł. z terminem spłaty do r. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest m.in. hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 5 (SF Koszalin) o wartości ewidencyjnej netto 2,23 mln zł, w której dokonano kolejnego wpisu o wartości 0,645 mln zł oraz zastaw rejestrowy w kwocie 0,5mln zł na środku trwałym o wartości ewidencyjnej netto 0,243 mln zł. Kruk Leasco LPP Lubawa M.W. Trade Makolab Marvipol MCI Zarząd spółki informuje, że sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa Jupiter NFI przeciwko KPPD-Szczecinek o stwierdzenie nieważności uchwały, którym oddalił powództwo w całości. Zarząd Kruk podaje do wiadomości, iż w związku z planowanym połączeniem spółki Vistula & Wólczanka ze spółką W. Kruk, zarząd spółki W. Kruk w godzinach porannych 29 grudnia 2008 roku złoży do GPW wniosek o zawieszenie notowań akcji spółki W. Kruk (kod: PLKRUK000019) na rynku podstawowym GPW z dniem 30 grudnia 2008 roku (ostatni dzień notowań). Spółka wysłała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego na szkodę spółki LEASCO w związku z naruszeniem kodeksu karno-skarbowego przez byłego prezesa zarządu Wiesława Mazura, i wniosła o wszczęcie postępowania karnego w sprawie. Marek Piechocki - prezes zarządu poinformował, że jego małżonka sprzedała 22 grudnia 2008 roku 140 akcji zwykłych LPP. Cena jednostkowa akcji to zł. Spółka nabyła akcji własnych o wartości nominalnej 20 groszy, co stanowi 0,02 % KZ spółki, za średnią jednostkową cenę 0,73zł i r. nabycia akcji własnych o wartości nominalnej 20 groszy, co stanowi 0,004% KZ spółki, za średnią jednostkową cenę 0,73zł. Nabyte akcje uprawniają do oddania głosów na WZ, co stanowi 0,02% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu niniejszych akcji spółka posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 2,15% KZ spółki i dających prawo do głosów tj. 2,15% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. W dniu 22 grudnia 2008 roku członek zarządu spółki Waldemar Okoń złożył rezygnację z funkcji członka zarządu dyrektora finansowego. W dniu 22 grudnia 2008 roku uchwałą RN na stanowisko wiceprezesa zarządu dyrektora finansowego powołany został Sebastian Kochaniec. W dniu 22 grudnia 2008 roku RN odwołała z funkcji wiceprezesa zarządu dyrektora handlowego Marcina Mańdziaka. Jednocześnie RN powołała Marcina Mańdziaka na stanowisko członka zarządu. Zarząd spółki informuje iż otrzymał w dn. 23 grudnia 2008 r. od Sandfield Capital zawiadomienie, iż w wyniku zbycia w dniu 22 grudnia 2008 stan posiadanych przez Sandfield Capital akcji MakoLab uległ zmniejszeniu z akcji (co stanowiło 7,37% udziału w łącznej liczbie głosów) na akcji, co stanowi 0,02% udziału w ogólnej liczbie głosów MakoLab Spółka zawarła umowę o roboty budowlane ze spółką Eiffage Budownictwo Mitex. Przedmiotem umowy jest wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku zlokalizowanego na nieruchomości będącej własnością emitenta. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, składające się z części ryczałtowej oraz części prowizyjnej, zostało przez strony umowy oszacowane na kwotę netto 57 mln zł. Emitent informuje, że w dniu 23 grudnia 2008 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 17 września 2007 roku z ING Bankiem Śląskim. Na mocy aneksu od dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 30 stycznia 2009 roku włącznie kredyt udostępniony zostanie w kwocie 15,5 mln zł i będzie sie zmniejszał sukcesywnie co miesiąc aż od dnia 31 marca 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku włącznie kredyt udostępniony zostanie w kwocie 1 mln zł. Emitent informuje, że w dniu 24 grudnia 2008 roku została zawarta z BRE Bank umowa kredytowa nr 02/336/08/Z/OB. Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy złotowy w kwocie 30 mln zł. Emitent informuje, że został podpisany aneks do umowy kredytowej nr 02/289/06/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy na kwotę 80 mln zł., zawartej z BRE Bank. Na mocy aneksu uległ zmianie harmonogram spłaty kredytu w ten sposób, że pozostająca do spłaty kwota 45 mln zł. zostanie spłacona w 22 comiesięcznych ratach po 2 mln zł. każda, począwszy od dnia 28 lutego 2010 roku, oraz jednej racie w kwocie 1 mln zł. płatnej w dniu 31 grudnia 2011 roku. Został podpisany aneks umowy kredytowej nr 02/316/06/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę nie przekraczającą 5 mln zł, zawartej z BRE Bank. Na mocy aneksu czas trwania umowy został przedłużony w ten sposób, że termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 5,5 mln zł., ustanowiona na rzecz BRE Banku na będącej w użytkowaniu wieczystym emitenta, położonej w Warszawie nieruchomości gruntowej. Spółka informuje, że została ustanowiona, poprzez złożenie wniosku do sądu hipoteka kaucyjna na rzecz Kredyt Banku. Na mocy przedłużającego czas trwania umowy przedmiotowego aneksu, ustanowiono zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki kaucyjnej do kwoty 9,6 mln zł na będącej w użytkowaniu wieczystym emitenta nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie. Tomasz Czechowicz - prezes zarządu MCI Management oraz członek RN Ventures, (osoba obowiązana), zakupił akcji spółki MCI Management po średniej cenie 1,06 zł. za sztukę. 5

6 Mennica Mercor Midas Millennium Mirbud Zarząd spółki otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych, transakcji zbycia sztuk akcji spółki po cenie 115,50 zł za jedną akcję, dokonanej w dniu 17 grudnia 2008 r. W dniu 18 grudnia 2008 roku, szt. akcji spółki, po cenie 115,50 zł za jedną akcję, nabyła osoba blisko związana. Zarząd Mercor informuje, iż został złożony do GPW wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym akcji. Akcje serii CC oraz o wartości nominalnej 0,25 złotych, oznaczone są kodem PLMRCOR Zarząd NFI Midas ("Fundusz") informuje, że otrzymał świadectwo depozytowe o ustanowieniu blokady na akcjach własnych funduszu. Tym samym weszła w życie umowa o ustanowienie blokady na instrumentach finansowych podpisana w dniu 12 grudnia 2008 roku pomiędzy funduszem a Alchemia. Umowa stanowi zabezpieczenie wierzytelności Alchemia z tytułu bonów serii T wyemitowanych przez fundusz w dniu 12 grudnia 2008 roku. Bank Millennium ("Bank") nabył własne obligacje w ilości sztuk, w celu ich umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 947,47 zł. Spółka informuje, iż zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 grudnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLMRBUD00015" oraz notować akcje spółki MIRBUD w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MIRBUD" i oznaczeniem "MRB". Mol Oman Oil Budapest Limited (spółka zależna Oman Oil Company) przetransferowała z powrotem akcji MOL serii A otrzymanych 12 marca 2008 r. na rzecz MOL Plc. Oman Oil Budapest Limited ogłosił 19 grudnia 2008 r., że zakupił akcje MOL serii A. W następstwie tych wszystkich transakcji Oman Oil Company pośrednio posiada akcje MOL serii A, odpowiadające 7% całkowitego zarejestrowanego kapitału MOL. Mostalzab Nepentes NFI Krezus Uchwałą RN emitenta z dnia 16 grudnia 2008 r. Moore Stephens Katowice został wybrany jako podmiot uprawniony do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok Zarząd Mostostal Zabrze-Holding (Emitent) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2008 r. został podpisały aneks nr 1 do umowy zawartej przez konsorcjum firm: Mostostal Zabrze-Holding i Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" ("Wykonawca") z Fortum Częstochowa. Zgodnie z postanowieniami umowy, w związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie inwestycyjnym, strony postanowiły na chwilę obecną wyłączyć z zakresu prac wykonawcy roboty ziemne i drogowe oraz część prac żelbetowych. W związku z powyższym wynagrodzenie wykonawcy wynosi ok. 88,98 mln zł brutto (netto: ok. 72,93 mln zł). Zarząd spółki informuje, że w związku z realizacją zawartej w dniu 1 sierpnia 2007 roku umowy dystrybucyjnej pomiędzy spółką Forest Tosara Limited a Nepentes łączna wartość obrotów netto z Grupą Forest w ciągu ostatnich 12 miesięcy do dnia dzisiejszego wyniosła ok. 10,65 mln zł netto. Zarząd NFI Krezus otrzymał zawiadomienie od Nova Capital (spółka), że do spółki wpłynęła informacja o sprzedaży przez NFI Midas akcji funduszu w transakcji pakietowej szt. akcji. Na dzień dzisiejszy spółka posiada bezpośrednio i pośrednio sztuk akcji funduszu, co daje 4,44% udziału w KZ funduszu. Posiadane akcje dają głosów na WZ funduszu, co stanowi 4,44% głosów na WZ. Zarząd spółki otrzymał zawiadomienie od NFI Midas (akcjonariusz) o zbyciu akcji spółki w dniu 22 grudnia 2008 roku. W wyniku transakcji uległ zmianie stan posiadania akcji spółki przez akcjonariusza w stosunku do dotychczasowego o 4,57%. W wyniku transakcji akcjonariusz posiada akcji spółki, stanowiących 4,19% KZ i uprawniających do głosów na WZ spółki, co stanowi 4,19% ogólnej liczby głosów. Noble Bank Emitent nabył akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 zł. Powyższe akcje dają łącznie głosów na WZA emitenta i stanowią 0,01422% KZ. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 2,98 zł. Nowagala Optopol Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał nabycia akcji własnych. Nabyto akcji własnych po cenie 2,35 zł/szt. Nabyte akcje mają wartość nominalną zł., a ich udział w KW i głosach na WZ emitenta wynosi 0,02%. Zarząd spółki otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji przez Konrada Łapińskiego i Michała Błacha. Po zbyciu akcji emitenta Konrad Łapiński posiada akcji emitenta, co stanowi 0,95% ogólnej liczby głosów na WZ emitenta i stanowi 0,95% KZ. Obecnie Michał Błach posiada akcji emitenta, co stanowi 0,20% ogólnej liczby głosów na WZ emitenta i stanowi 0,20% KZ. Powyższe akcje nabyła spółka IPOPEMA TFI. W wyniku powyższej transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie akcji Emitenta, co daje głosów na WZ emitenta i stanowi 9,86% KZ emitenta oraz 9,86% ogólnej liczby głosów na WZ emitenta. Zarząd spółki (Emitent) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy OPTOPOL w miesiącu listopadzie 2008 roku wyniosły ok. 7,95 mln zł i są wyższe od skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego o 51,06%. Narastająco w okresie od stycznia do listopada 2008 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy OPTOPOL wyniosły ok. 61,6 mln zł co w porównaniu do roku 2007, w którym skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie analogicznym wyniosły ok. 53,96 mln zł, stanowi wzrost o 14,15%. 6

7 PBG Pekao Bank Hipoteczny Pep Plaza Centers Polnord PPWK Prochem Puławy Radpol Rafako Rainbow Tours Ronson Europe N.V. Zarząd spółki informuje o zawarciu w dniu 23 grudnia 2008 roku umowy kupna sprzedaży, której stroną jest firma Ecopap zwana dalej Kupującym. Przedmiotem transakcji jest zbycie przez PBG 50 udziałów w spółce zależnej Bathinex o wartości nominalnej zł każdy, stanowiących 100 % głosów na WZW i tyle samo w KZ, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. w KZ spółki. Udziały zostały sprzedane przez PBG za kwotę 5,950 mln zł. Pekao Bank Hipoteczny informuje, że w dniu r. podpisał z NBP umowę ramową oraz umowę dodatkową pozwalającą na zawieranie transakcji walutowej typu swap. Spółka zawarła Piotrem Litwińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Litwiński Transport Sprzęt Budownictwo" umowę sprzedaży dotyczącą Elektrociepłowni Wizów położonej obok Zakładów Chemicznych "Wizów". Spółka nabyła akcji w cenie pomiędzy 53 pensa brytyjskiego a 57 pensów brytyjskich za akcję. Nabyte akcje będą przechowywane przez spółkę jako akcje własne. W wyniku powyższego zakupu liczba akcji z prawem głosu (z wyłączeniem akcji przechowywanych przez spółkę jako akcje własne) wynosi a liczba akcji przechowywanych przez spółkę jako akcje własne wynosi Spółka poinformowała, że Bank Zachodni WBK podwyższył kwotę kredytu o ok. 54,9 mln zł do łącznej kwoty ok. 93,26 mln zł rozszerzając dotychczasowy zakres kredytu inwestycyjnego oraz kredytu VAT. Zabezpieczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego oraz kredytu VAT jest m.in. zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz banku na udziałach spółki celowej - Polnord Warszawa-Wilanów I. W związku z powyższym spółka w dniu r. zawarła z bankiem umowę zastawów. Przedmiotem powyższej umowy jest ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w KZ spółki celowej do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej ok. 109,8 mln zł. POLNORD (spółka) informuje, iż w dniu r. zawarł warunkową umowę sprzedaży z powodu spełnienia warunku dotyczącego dokonania wpisu spółki w księdze wieczystej jako użytkownika wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie. Drugą stroną umowy warunkowej sprzedaży jest Polnord Warszawa-Wilanów II (spółka w 100% zależna od POLNORD). Ponadto spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży z Polnord Warszawa-Wilanów I - spółka w 100% zależna od POLNORD (spółka celowa), na podstawie której spółka celowa zobowiązała się nabyć od spółki prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Klimczaka w Warszawie, za kwotę netto wynoszącą ok. 64,31 mln zł. Zarząd spółki zawiadamia, że zgodnie z przekazaną przez Macieja Zientarę (działającego w imieniu własnym i spółki zależnej Superkonstelacja Limited) informacją liczba akcji PPWK posiadanych przez niego i podmioty od niego zależne po zmianie, w dniu 23 grudnia 2008 roku wynosi , co stanowi 17,14 % w KZ PPWK, oraz uprawnia do głosów na WZ PPWK, stanowiących 17,08 % ogólnej liczby głosów na WZ PPWK. Zarząd spółki otrzymał od Michała Popiołka członka RN spółki pismo zawierające informację o rezygnacji z funkcji członka RN PPWK z dniem 30 stycznia 2009 roku. Spółka nabyła łącznie szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 20 zł za sztukę. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi zł. Nabyty pakiet stanowi 0,05% KZ i daje 2000 głosów na WZA (0,05%). Zarząd spółki (ZAP S.A.) informuje, że w dniu dzisiejszym ( ) zawarł porozumienie z VATTENFALL POLAND (Vattenfall) dotyczące wybudowania konwencjonalnej elektrowni o mocy powyżej 1400 MW. Na mocy tego porozumienia ZAP S.A. wystąpią do Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator (PSE) z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia elektrowni do Krajowej Sieci Przesyłowej. Docelowym beneficjentem wniosku oraz inwestorem będzie Melamina III (w chwili obecnej ZAP S.A. posiadają w niej 100% udziałów).vattenfall stanie się wspólnikiem w/w spółki nabywając lub obejmując w niej 50% udziałów. Zarząd spółki informuje, że otrzymał informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o wynikach weryfikacji wniosku o płatność umowy o zawarciu której mitent informował raportem bieżącym nr 23/2007 w dniu 20 czerwca 2007r. Wniosek o płatność końcową został oceniony pozytywnie, w wyniku czego RADPOL otrzyma kwotę dofinansowania w wysokości ok. 5,03 mln zł. W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2008 roku Umowy o zarządzanie, wiceprezes zarządu Jerzy Thamm złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 1 stycznia 2009 roku. Zarząd spółki informuje o zarejestrowaniu w dniu 19 grudnia 2008 r. podwyższenia KZ podmiotu zależnego Rainbow Tours Ukraina w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności od Rainbow Tours stanowiącej równowartość kwoty podwyższenia. Dotychczasowy kapitał spółki został podwyższony o 0,9 mln eur i w chwili obecnej wynosi 1,65 mln eur. Rainbow Tours posiada 100% udziałów w podmiocie. W dniu 22 grudnia 2008 r. spółki zależne emitenta: Ronson Development Poznań, Ronson Development Retreat oraz Ronson Development Capital podpisały aneksy do umów kredytu z BZ WBK, dotyczących kredytów na łączną kwotę 53,1 mln zł. Zgodnie z zawartymi aneksami dni spłaty określone we wspomnianych umowach kredytu zostały przesunięte z 31 grudnia 2008 r. na 31 marca 2010 r. Łączna dodatkowa prowizja z tytułu przedłużenia terminów spłaty wyniosła 85,000 zł, marża banku została ustalona na poziomie 3,5%, a łączna wartość kaucji ustanowionych tytułem zabezpieczenia wierzytelności i obsługi zadłużenia została ustalona na kwotę 5,7 mln zł. 7

8 Skotan Skyline Investment Śniezka Sonel Świecie Synthos TIM TPSA TVN Prezes zarządu nabył szt. akcji "Skotan" za łączną kwotę ok. 0,02 mln zł.. Średnia cena nabycia wyniosła 0,76 zł. Spółka zależna Skyline Development (Sprzedający) zawarła w formie aktu notarialnego z Radosławem i Joanną Matusiak (Kupujący), umowę przeniesienia własności nieruchomości, to jest 7,75% we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kol. Teosin, gminie Dorohusk, powiat chełmski, oraz w miejscowości Kol. Świerże, gminie Dorohusk, powiat chełmski za łączną kwotę brutto 2 mln zł. Spółka zależna Skyline Development (Sprzedający) zawarła w formie aktu notarialnego z Markiem i Małgorzatą Graczykowskimi (Kupujący), umowę przeniesienia własności nieruchomości, to jest 15,49% we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kol. Teosin, gminie Dorohusk, powiat chełmski, oraz w miejscowości Kol. Świerże, gminie Dorohusk, powiat chełmski za łączną kwotę brutto 4 mln zł. Spółka zależna Skyline Development (Sprzedający) zawarła w formie aktu notarialnego z Selbud Inwestycje (Kupujący), umowę warunkową sprzedaży udziału w wysokości 12,55% we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kol. Teosin, gminie Dorohusk, powiat chełmski, oraz w miejscowości Kol. Świerże, gminie Dorohusk, powiat chełmski za łączną kwotę brutto ok. 2,03 mln zł. Spółka Selbud Inwestycje należy do Grupy Kapitałowej Instalexport, której akcje w ilości odpowiadającej 8,33% kapitału i głosów na WZA posiada emitent. Zarząd spółki informuje o nabyciu 469 akcji własnych po średniej cenie 25,38 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 469 zł stanowią 0,0034% udziału w KZ i odpowiadają 469 głosom na WZA emitenta. Zarząd informuje informuje o otrzymaniu rezygnacji z dniem 31 grudnia 2008 roku z pełnionej funkcji członka RN emitenta Stanisława Wiatra. Stanisław Wiatr złożył jednocześnie rezygnację z pełnienia obowiązków sekretarza RN oraz przewodniczącego komitetu audytu przy RN. Zarząd spółki zawiadamia, że podjęta została uchwała w sprawie przydziału sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D SONEL na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2007.W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające emitenta, które złożyły oświadczenie o wykonaniu warrantów, złożyły zapisy na akcje serii D SONEL oraz dokonały zapłaty ceny emisyjnej, otrzymały następujące ilości akcji:1)krzysztof Wieczorkowski akcji zwykłych na okaziciela serii D, 2)Jan Walulik akcji zwykłych na okaziciela serii D. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D SONEL wynosi 10 groszy za jedną akcję. Została podpisana kolejna umowa na zakup dodatkowych ilości surowca drzewnego, zawarta pomiędzy emitentem a jednostką podlegającą Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe ("Lasy Państwowe"). Umowa została zawarta na podstawie przetargu na sprzedaż drewna w systemie e-drewno, a jej szacunkowa wartość wynosi łącznie 0,05 mln zł. Wykaz akcjonariuszy, którzy na NWZ Synthos w dniu 23 grudnia 2008 roku ; 1)BARCOCAPITAL INVESTMENT LIMITED - 5,37 % na tym NWZ, udział w ogólnej liczbie głosów - 3,09 %, 2)COLUMBUS PRO-EQUITY FUND II - 6,37 % na tym NWZ, udział w ogólnej liczbie głosów - 3,66 %, 3)MAGELLAN PRO- EQUITY FUND I - 12,78 % na tym NWZ, udział w ogólnej liczbie głosów - 7,34 %, 4)MICHAŁ SOŁOWOW - 70,58 % na tym NWZ, udział w ogólnej liczbie głosów - 40,53 %. Zarząd spółki został poinformowany, że spółka MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I otrzymała postanowienie z sądu o zarejestrowaniu w dniu połączenia spółek MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I i COLUMBUS PRO-EQUITY FUND II, w wyniku którego spółka MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I przejęła majątek spółki COLUMBUS PRO-EQUITY FUND II. Obie te spółki to podmioty w 100% zależne od Michała Sołowowa. Powyższe zdarzenie spowodowało, że spółka MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I zwiększyła stan posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Synthos. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia spółka MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I posiada akcji spółki Synthos S.A, co stanowi 11,00% w KZ oraz daje głosów na WZA stanowiących 11,00% w ogólnej liczbie głosów na WZA Synthos. Zarząd spółki informuje, iż w dniu 23 grudnia 2008 roku nabył akcji własnych w celu umorzenia po cenie 7,08 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej zł stanowią udział w wysokości 0,04% w KZ emitenta i odpowiadają głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,04% w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM. Spółka nabyła akcji własnych po cenie 7,21 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej ok. 0,72 mln zł stanowią udział w wysokości 0,30% w KZ emitenta i odpowiadają głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,30% w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM. Zarząd spółki zwołuje na dzień 16 stycznia 2009 roku, na godz , NWZ, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna. W dniu 22 i 23 grudnia 2008 r. spółka dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji wynosi 349 mln zł. Zarząd spółki otrzymał informację o dokonaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. przez sąd rejestracji podwyższeń KZ spółki TVN z kwoty ok. 69,902 mln zł do kwoty ok. 69,903 mln zł w wyniku emisji akcji serii C2 na okaziciela, o wartości nominalnej 20 groszy każda. Liczba głosów na WZ spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości KZ TVN wynosi głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na WZ spólki. 8

9 Unibep Vistula & Wólczanka Yawal Zarząd spółki (Emitent) informuje, iż zawarł umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów regionalnego przedsiębiorstwa działającego w branży drogowej. Spółka będąca przedmiotem transakcji prowadzi rentowną działalność w sektorze budownictwa drogowego i uzyskuje roczne przychody przekraczające 20 mln zł. Zarząd Vistula & Wólczanka podaje do wiadomości, iż w związku z planowanym połączeniem spółki Vistula & Wólczanka ze spółką W. Kruk, zarząd spółki W. Kruk w godzinach porannych 29 grudnia 2008 roku złoży do GPW. wniosek o zawieszenie notowań akcji spółki W. Kruk (kod: PLKRUK000019) na rynku podstawowym GPW z dniem 30 grudnia 2008 roku (ostatni dzień notowań). Zarząd spółki informuje, że w spółka dokonała transakcji nabycia udziałów w spółce Vistula & Wólczanka Production Nabycie udziałów odpowiadających 100% KZ spółki Vistula&Wólczanka Production nastąpiło za cenę w kwocie 0,05 mln zł, równą ich wartości nominalnej w wyniku przyjęcia przez spółkę oferty nabycia tych udziałów złożonej przez zbywającego w dniu 7 lipca 2008 r. Udziały zostały nabyte od Arkadiusza Deptuły prezesa zarządu Vistula & Wólczanka Production. W wyniku nabycia udziałów spółka posiada 80 udziałów o wartości nominalnej 625 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 0,05 mln zł., co stanowi 100% KZ spółki Vistula&Wólczanka Production i 100% głosów w ZW tej spółki. Zarząd spółki informuje o zawarciu pomiędzy YAWAL a Bankiem Polskiej Spółdzielczości umowy o długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 21,5 mln zł. 9

10 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (M. Sójka) złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro /5/ /9/2007 2/12/2008 6/17/ /21/2008 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t /5/ /9/2007 2/12/2008 6/17/ /21/2008 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton /5/ /9/2007 2/12/2008 6/17/ /21/2008 COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) 0 6/5/ /9/2007 2/12/2008 6/17/ /21/2008 USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 10

11 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t /5/ /9/2007 2/12/2008 6/17/ /21/ niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /12/ /30/2007 3/18/2008 8/5/2008 #N/D! niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 11

12 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Banki BRE Redukuj ,00 7,8 9,0 7,9 1,3 1,2 1,0 BZ WBK Kupuj ,00 7,8 8,8 8,2 1,5 1,3 1,1 Handlowy Akumuluj ,00 8,3 8,3 7,4 1,1 0,9 0,8 ING BSK Neutralnie ,00 8,3 9,5 7,9 1,3 1,1 1,0 Kredy t Bank Redukuj ,70 9,1 9,3 7,6 1,2 1,1 0,9 Millennium Neutralnie ,20 5,4 6,7 5,8 0,9 0,8 0,7 Pekao Neutralnie ,00 10,4 10,9 10,6 2,0 1,7 1,5 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Paliwa Grupa Lotos Neutralnie ,58 7,3 5,7 2,5 3,8 3,6 2,2 PGNiG Redukuj ,85 22,9 18,3 9,8 7,6 6,6 4,5 PKN Orlen Redukuj ,90 20,3 8,8 6,4 4,9 4,6 4,0 Chemia Ciech w trakcie aktualizacji - - 5,3 7,7 4,9 4,0 4,5 4,1 Police Redukuj ,20 1,5 5,9 3,3 0,6 1,5 1,0 Puławy * Neutralnie ,00 5,0 14,4 7,9 1,0 1,6 1,1 Telekomunikacja Multimedia ,7 8,7 7,6 5,2 4,5 4,2 TPSA Neutralnie ,30 10,1 9,8 9,5 4,1 4,1 4,1 Media Agora Akumuluj ,00 9,0 7,6 6,9 3,2 2,9 2,7 Cinema City Akumuluj ,50 11,2 8,1 6,3 6,1 5,0 4,2 MNI Kupuj ,20 8,5 7,6 7,4 4,4 4,2 4,7 TVN Akumuluj ,00 10,62 11,82 10,00 7,37 7,26 6,69 Budowlany i deweloperski Dom Dev elopment ,7 4,2 2,4 3,4 4,8 2,8 Energomontaż Płn. Kupuj ,00 11,7 8,4 7,5 5,8 4,2 3,6 Elektrotim Neutralnie ,00 7,6 9,4 7,7 1,3 1,5 1,3 Gant ,7 1,7 2,2 6,5 5,6 6,5 GTC Kupuj ,90 5,7 6,4 18,3 6,5 6,3 10,0 Polimex Mostostal Kupuj ,90 11,2 8,8 9,4 6,7 5,5 5,5 Polnord Kupuj ,97 3,1 2,3 2,3 5,0 3,7 3,8 Projprzem Kupuj ,00 7,8 6,3 6,8 3,0 2,7 2,8 Drzewny i papierniczy Grajewo Akumuluj ,20 9,1 8,5 6,2 5,1 4,2 3,4 Mondi Świecie utajniona do: Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,00 8,3 8,0 7,3 6,5 5,7 5,5 PGF Akumuluj ,00 7,8 6,1 5,8 7,6 6,2 6,1 Prosper ,0 9,4 7,2 9,9 6,6 6,1 Torf arm Kupuj ,00 7,7 5,3 5,0 7,3 6,1 6,0 Spożywczy AmRest Kupuj ,23 13,2 8,8 7,3 5,3 3,8 3,3 Makarony Neutralnie ,09-99,2 17,1 6,8 4,2 3,6 Mieszko Kupuj ,90 9,4 7,0 6,0 4,8 4,5 4,6 Wawel ,2 10,3 10,7 6,3 6,0 6,1 Pamapol Sprzedaj ,04 4,6 3,4 2,7 2,2 1,8 1,5 Sf inks Redukuj , ,3 6,3 5,0 3,5 Pozostałe Apator Kupuj ,50 6,9 6,0 5,4 4,6 4,2 3,9 Asseco Poland ,6 9,8 9,1 6,5 5,6 5,3 Ceramika Nowa Gala Kupuj ,38 6,0 7,0 7,1 4,2 4,5 4,7 Eurotel Kupuj ,50 6,4 5,3 4,9 4,2 3,5 3,1 Kęty Neutralnie ,99 6,8 6,5 5,6 5,0 4,8 4,4 KGHM Redukuj ,38 2,0 5,9 7,3 0,8 1,7 1,8 Lentex Kupuj ,00 10,3 8,5 7,7 3,1 2,6 2,5 Oponeo.pl Kupuj ,00 10,2 6,7 5,2 5,7 3,8 3,1 Stalprodukt Redukuj ,62 5,4 5,5 5,1 3,8 3,6 3,3 TIM Redukuj ,00 9,5 14,1 9,0 4,9 6,3 4,6 Trav elplanet.pl Akumuluj ,00-61,4 31,1 47,8 23,3 14,3 WSiP Kupuj ,50 8,4 9,0 8,6 6,0 6,4 6,2 Zelmer ,0 5,9 4,4 4,6 3,8 3,0 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 12

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo