Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001."

Transkrypt

1 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN FILATFJ-ISTYCZNA x TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4, CuL, POLSKA 3.eat. Nr 9 (947) rok XLVIII wrzesień 2001 r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN

2 Grzegorz Marzec Firma Filatelistyczna ul. Floriańska Kraków Posiadam w sprzedaży pełen wybór znaczków Polski i wiele ciekawych pozycji ze Świata 49 b AI 11_ V1/ Oferta specjalna Turcja ** Michel 2600,- cena 2090 PLN STALE - ZA GOTÓWKĘ - KUPUJĘ dobre zbiory Polski, Europy Zachodniej, Rosji, USA, Japonii, Korei i kolonii brytyjskich 50 Zdecydowanie kupię znaczki Chin Ludowych, także Chiny: Cesarstwo, Republika, wydania lokalne, wszelkie listy i FDC Jeżeli chcesz coś kupić - wycenić, bądź sprzedajesz swoje zbiory proszę o telefon lub fax tel fax tel. kom Zapraszam do sklepu poniedziałek - piątek

3 Europejska Wystawa Filatelistyczna td.? EURO-CUPRUM 2001 "41,11;1? <f) 2Num296, Lubin, 1-9 września 2001 MIEJSCE WYSTAWY 1. Liceum Nr 2, AI. Niepodległości Centrum Kongresowe KGHM Polska Miedz S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (klasy honorowa i tradycyjna) PROGRAM r. (piątek) godz posiedzenie Prezydium ZG PZF, Lubin, ul. Kolejowa 1, hotel Bomabol, sala konferencyjna r. (sobota) godz otwarcie Europejskiej Wystawy Filatelistycznej EURO-CUPRUM 2001, Lubin, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31 godz posiedzenie Zarządu Głównego PZF, Lubin, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz spotkanie z Prezesem KGHM Polska Miedz S.A., restauracja Lutnia, Lubin, ul. Tadeusza Kościuszki 46 (za zaproszeniami) r. (niedziela) godz posiedzenie Komisji Filatelistyki Tradycyjnej i Komisji Historii Poczty ZG PZF, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 11. godz posiedzenie Polskiej Akademii Filatelistyki, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz wycieczka dla osób towarzyszących sędziom i komisarzom (za zaproszeniami) r. (poniedziałek) godz spotkanie Komisji ds Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF i opiekunów kół młodzieżowych, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz finał konkursu filatelistycznego zorganizowanego z okazji EWFEURO-CUPRUM 2001, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr r. (wtorek) godz spotkanie Klubu Polarników PZF, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz spotkanie Klubu PZF Zbieraczy Frankatur Mechanicznych Frankotyp, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz wycieczka do Wrocławia dla osób towarzyszących r. (środa) godz spotkanie Komisji Aerofdatelistylci ZG PZF i Klubu PZF Ikar, Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz spotkanie z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej, restauracja Lutnia, Lubin, ul. Kościuszki 46 (za zaproszeniami) r. (czwartek) godz wycieczka w Karkonosze dla sędziów, komisarzy i osób towarzyszących (za zaproszeniami). godz seminarium Głównego Kolegium Sędziów PZF, Liceum Nr 2, AI. Niepodległości 31 sala nr 2. god spotkanie Biura FEPA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych), Lubin, ul. Kolejowa 1, hotel Bomabol, sala konferencyjna n (piątek) godz Sympozjum FEPA wraz ze spotkaniem Komisji Tematycznej i Klubów Zainteresowań ZG PZF, Centrum Kultury Muza, Lubin, ul. Armii Krajowej r. (sobota) godz Kongres FEPA, Centrum Kultury Muza, Lubin, ul. Armii Krajowej 1. godz spotkanie Arge Polen im BDPh., Liceum Nr 2, Al. Niepodległości 31, sala nr 2. godz Palmares, Centrum Kultury Muza, Lubin, ul. Armii Krajowej 1 (za zaproszeniami) r. (niedziela) godz zamknięcie wystawy, Liceum Nr 2; Al. Niepodległości

4 ~, WARTOŚĆ ZNACZKÓW A PERSPEKTYWY FILATELISTYKI Ostatnia dekada XX wieku zapisała się międzynarodowym regresem w kolekcjonowaniu znaczków pocztowych, wyrażającym się malejącą liczbą filatelistów, zawyżonymi nakladami znaczków kolekcjonerskich, stwarzaniem pseudorarytasów dla celów handlowych z pominięciem organizacji filatelistycznych itp. Mimo powyższych spostrzeżeń, mówiąc o znakach pocztowych dziś i jutro, należy uwzględnić te zasady materialne, które z pewnością stanowią bogaty i oryginalny wycinek kultury ogólnoludzkiej, kultury światowej n. Takie obiektywne spojrzenie na specyficzny wytwór kultury materialnej człowieka w XIX i XX wieku w postaci znaczków pocztowych i innych znaków związanych ze spełnianiem swoistego powołania poczty w danym czasie, rodzi dalsze pytania o sposoby i techniki wymiany informacji w XXI wieku 2). Mimo wielu odniesień i wątpliwości związanych z niepewnością przewidywania przyszłości, szczególnie w sytuacji gdy postęp rozwoju techniki jest tak szybki, że nie można wykluczyć zasadniczych zmian w przesyłaniu informacji i korespondencji, to jednak będą powstawały ślady i dokumenty takiej działalności pocztowej, które znajdą swoich kolekcjonerów. Z faktem zainteresowania kolekcjonerskiego, wspomnianym funkcjonowaniem poczty, można z pewnymi zastrzeżeniami przyjąć, że znaczki pocztowe do frankowania korespondencji w określonych sytuacjach, będą emitowane"). A współczesna filatelistyka wypracowuje zmiany w metodach i obiektach kolekcjonerskich obejmujących wiele innych znaków pocztowych i współpocztowych, a nawet sięga i po znaki pozapocztowe. Filatelistyka z powodzeniem dokonuje selektywnego wyboru kolekcjonowanych i badanych znaków pocztowych, z dużym potencjałem specjalizacji i odchodzeniem od ogólnych generalnych zbiorów, typowych jeszcze do ostatnich dziesięcioleci XX wieku4). Nikt już nie protestuje przeciwko klasom wystawowym kart maximum, astrofilatelistyki, znaków opłat skarbowych - revenue itp. Obwarowując się licznymi zastrzeżeniami właściwymi dla każdego futurologicznego prognozowania można domniemywać, że w przyszłych dziesięcioleciach znaki pocztowe XIX i XX wieku będą cennymi muzealnymi i archiwalnymi dokumentami historycznymi, poszukiwanymi dla celów kolekcjonerskich przez filatelistów. Kilka uwag w sprawie pojęcia wartość znaczków" Słowo wartość jest wieloznaczne i używane do określenia pewnych pojęć filozoficznych, etycznych, moralnych, w dziedzinie kultury, sztuki, literatury itp. Wartość to termin używany często zamiennie z pojęciem dobra, w najszerszym znaczeniu określający wszystko to co cenne, co stanowi cel jakiś dążeń ludzkich. Nie można pominąć pojęcia wartości w aspektach ekonomicznych, bowiem znaczek pocztowy jako obiekt wymiany i handlu podlega cenom ekonomicznym"). Już z tych wstępnie zasygnalizowanych pojęć kryjących się w słowie wartość" można rozważać różne aspekty wartości znaczków i innych znaków pocztowych mówiąc o ich wartości ekonomicznej, artystycznej, użytkowej itp. Wartość znaczka może być tzw. nominalna podana na znaczku przez emitenta, a uprawniająca jego posiadacza do żądania spełnienia określonej usługi pocztowej, najczęściej przez ofrankowanie koperty z korespondencją. Można również mówić o wartości frankującej znaczka występującej przy emisjach z dopłatą na cele dobroczynne, np. na odbudowę Warszawy, na PKOL, na PZF itp. Do spełnienia usługi pocztowej upoważnia wartość nominalna znaczka, tj. frankująca, bez wartości doplaty. W powszechnym użytku jest wartość handlowa znaczka będąca wypadkową jego podaży i popytu na rynku. Często się określa wartość katalogową znaczka wyrażaną w punktach bądź walutach kraju wydawcy katalogu bądź cennika, jako pewna propozycja do rozliczeń w wymianie lub kupnie i sprzedaży. Wartość katalogowa znaczka często nawet znacznie różni się od jego wartości handlowej6). Kolejną wartością, będącą w pewnym tylko zakresie wypadkową wyżej podanych, jest wartość kolekcjonersko-filatelistyczna znaczka, która wyraża jego walory treściowe, poziom artystyczny, techniki drukowania, zaspokajanie potrzeb estetycznych, kulturalnych, spełniając przyjęte kryteria mody i zapotrzebowania na określone aspekty piękna i etyczno-moralne, a nawet edukacyjne, dokumentacyjne i polityczne "k Wartość kolekcjonerska znaczków ulega w czasie i przestrzeni znacznym zmianom i wywiem znaczący wplyw na zainteresowanie ich kolekcjonowaniem oraz na filatelistykę. Także nie można pominąć relacji, jakie zachodzą między wydawcami katalogów znaczków pocztowych, kupcami filatelistycznymi, pocztami i emitentami znaczków (w dobie licznych przemian w organizacji poczt nie zawsze są one emitentami znaczków. W Polsce z mocy ustawy o Łączności emitentem jest minister łączności) oraz 452

5 filatelistami i ich związkami. We wszystkich tych relacjach i powiązaniach w użyciu są różne wartości znaczków. Do lat osiemdziesiątych XX wieku dominujący wpływ na ocenę wartości znaczków mialy notowania nominalne, katalogowe i handlowe. W ostatnim dziesięcioleciu coraz większy wpływ na postawy filatelistów ma wartość kolekcjonerska znaczków z całym zespołem ofert, których nosicielem jest polityka emisyjna, projektowa i poligraficzna, a następnie dystrybucyjno-handlowa, abonamentowa i magazynowa poczty. Nieumiejętne realizowanie jednego lub kilku składników polityki poczty w stosunku do kolekcjonerów, szczególnie zagranicznych, wotywa na znaczące zmniejszenie wartości kolekcjonerskiej znaczków. Znaczek pocztowy jako podstawowy czynnik filatelistyki Znaczek pocztowy jest podstawowym czynnikiem sprawczym uprawiania filatelistyki. Jednak musi on odpowiadać określonym kryteriom wartości kolekcjonerskiej i handlowej, które można uzyskać tylko poprzez partnerską współpracę einitentów i dysponentów znaczków ze związkami filatelistów. Niedocenianie filatelistów, a nastawianie się głównie na doraźne zyski spowodowalo obalenie konwencji partnerskich, a nie liczenie się z modami i zapotrzebowaniem na określone liczby znaczków, czyli nakłady i wiele innych przyczyn spowodowaly drastyczne zmniejszenie wartości znaczków emitowanych szczególnie w ostatnich kilku dzisięcioleciach. Kolekcjonerzy znaczków emitowanych głównie po 1950 roku, doznając utraty przez nie wartości kolekcjonerskiej, odchodzą od filatelistyki bądź poszukują zastępczych obiektów kolekcjonerskich, np. karty telefoniczne czy pocztówki. Na terenie byłych krajów demokracji ludowej nastąpiły dalsze przewartościowania kolekcjonerskie. Tysiące kolekcjonerów stwierdzilo, ze ich zbiory dotyczące problematyki pojałtańskiej straciły prawie całkowicie wartość kolekcjonerską, np. dotyczące tematyki socjalizmu, ruchu robotniczego rocznic ustrojowych, ówczesnych symboli, haseł itp. W polskiej filatelistyce od 1978 roku po wyborze Papieża Polaka wyrósł caly duży dział filatelistyki, promowany w PZF przez Klub Zainteresowania św. Gabriel". Ponadto powstało wiele eksponatów o tematyce religijno-sakralnej, a szczególnie poświęconych osobie i pontyfikatowi Jana Pawia II. Znaki pocztowe z tej tematyki wyjaśniają wiele warunków wp ływających na ich dużą wartość kolekcjonerską, Potwierdza ten fakt równie bogate piśmiennictwo filatelistyczne ś). Natomiast po 1989 roku rozwinął się nowy dzial, nazwijmy go patriotyczne-niepodległościowy. W wyniku przemian ustrojowych, na wnioski środowisk kombatanckich AK, ministrowie łączności w planach emisyjnych wiele znaczków poświęcają tematyce walk o pełną suwerenność Polski, odpowiadając jednocześnie na zapotrzebowanie społeczne Polaków w kraju i zagranicą. Te kierunki kolekcjonerstwa wzbogaciły filatelistykę i wiele klas wystawowych. Niestety, Ministerstwo Łączności i Poczta Polska, widząc ogromne zainteresowanie filatelistów nowymi modnymi kierunkami, popelnily wiele błędów w polityce emisyjnej, często przyczyniając się do nieudanych emisji, mimo interesującej tematykk Także dopuszczono do pewnych niedociągnięć w dystrybucji, które negatywnie wplypęly na filatelistykę, np. w emisji Poczet Królów i Książąt Polskich manipulacja z przedrukiem nowej wartości na emisji z 1990 r., nadmiernych nakładów emisji kolekcjonerskich itp. Na ten smutny obraz nałożyło się, po wycofaniu starych" znaczków pocztowych z obiegu, dalsze ich zachowanie w magazynach, co jest zupełnie niezrozumiale tym bardziej, że mają one poza nielicznymi obiektami, zerową wartość kolekcjonerską. Kontynuując wątek o wartości kolekcjonerskiej znaczków można stwierdzić, że niejednokrotnie znaczki drogie katalogowo, w handlu nie znajdują nabywcy, bowiem ich treść, wykonanie, poziom artystycznego wyrazu nie odpowiada aktualnej modzie- wśród filatelistów. W ostatnich kilkudziesięciu latach można mówić o dużej wartości kolekcjonerskiej znaczków zajmujących się sztuką, a głównie malarstwem, florą, i fauną, ochroną środowiska naturalnego, sportem - głównie pilą nożną i olimpiadami, historią, tematyką sakralną, a przede wszystkim pielgrzymkami Jana Pawła II. Problematyka ponadczasowa, związana z człowiekiem w aspektach jego bytu naturalnego i duchowego, mimo wielu manipulacji ze strony emitentów, stanowi dużą nieprzemijającą wartość kolekcjonerską znaczków pocztowych. Jest to podstawowy nośnik idei uprawiania filatelistyki z całym złożonym zespołem motywów i pobudek realizacji wrodzonych potrzeb kolekcjonowania rzeczy pięknych w postaci znaczków pocztowych. HENRYK BIAŁEK Przypisy: 1. Por. Zygmunt Wialrowskii Czy filatelistyka może być nadal wartością autoteliczną [wt] Biuletyn Informacyjny PZF nr 3(62) z 1992 r., s Władysław Michałowski: Podstawowe funkcje poczty na przełomie XX i XXI wieku, tamże, s. 2 i nast. 3. Por. Jerzy Tukan Szanse dla znaczka.pacztowego w okresie przyspieszonego unowocześnienia łączności i usług pocztowych, tamże, s Henryk Białek: Dokąd zmierza filatelistyka, lwi Filatelista" nr 4 (858) z 1994 r., s Por. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1969 r.. t. 12, s Polski Związek Filalelist6w: Encyklopedia Wyd. PWN, Warszawa 1993 r., s Janusz Sztumski: Znaczek pocztowy jako środek wpływania na świadomi& ludzi, lwi Biuletyn Informacyjny PZF nr 3 (62) z 1992 r.. s fk por. publikacje ks. Waldemara Chroslowskiego, Bogdana Michalaka. Wojciecha Henrkowskiego i in. 9. BronIslaw Rejnowski: Pierwszy rok obiegu znaczków emisji Znaki Zodiaku" lwi Filatelista. nr 7-8( ) z 1997 r., s /53

6 LOS KORESPONDENCJI PRZEJĘTEJ PRZEZ ZSRR we wrześniu 1939 roku Los przesyłek pocztowych powierzonych Poczcie Polskiej w pierwszych dniach wojny, a przejętych po 17 września 1939 roku przez Czerwoną Armię na terenach tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, przyłączonych do ZSRR po pakcie Molotow-Ribbentrop, nie jest dotychczas bliżej znany filatelistom, którzy interesują się dziejami poczty tego okresu. W czasopismach filatelistycznych różnych krajów ukazało się wprawdzie sporo artykułów o działalności poczty na tych terenach w latach , ale są to przeważnie publikacje o wykorzystaniu polskich datowników, znaczków czy całostek. O żadnych dokumentach archiwalnych w tych publikacjach nie wspomina się, ponieważ dokumentów takich prawie nie ma. Przed czerwcem 1941 r., dokumentów pocztowych, które dzisiaj dałyby odpowiedz na wiele pytań o działalności poczty w okresie wrzesień czerwiec 1941 r. na tych terenach, po prostu nie zdążono przekazać do archiwów. Uległy one zniszczeniu w czasie działań wojennych, dlatego też obecnie dość trudno jest znaleźć na Białorusi jakieś dane o poczcie końca 1939 roku. Już od dawna zajmuję się poszukiwaniem takich dokumentów w archiwach i muzeach, ale dużych osiągnięć, niestety, nie mam. Jakiś czas temu w rozmowie z pewnym znajomym w Lunińcu dowiedzialem się przypadkowo, że odnaleziono kilka starych teczek z dokumentami z lat przedwojennych. Te teczki jakimś cudem nie ulegly zniszczeniu w czasie okupacji i w latach późniejszych. Po dłuższych staraniach udało mi się dotrzeć do tych materiałów. Jest tam tylko kilka dokumentów związanych z działalnością poczty, m.in. rozporządzenie miejscowego naczelnika NKWD z 22 września 1939 r. o konfiskacie przesylek pocztowych i niektórych innych posunięciach związanych z funkcjonowaniem poczty. Zachował się również spis pracowników pocztowych w Lunincu wg stanu na 4. stycznia 1940 roku. Dokument NKWD z 22 września 1939 r. jest wielce interesujący, gdyż pozwala wyjaśnić, co stato się z przesyłkami pocztowymi Poczty Polskiej, które przejęły nowe władze. Jest to zarządzenie tymczasowego naczelnika powiatowego oddziału NKGB Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, starszego sierżanta Goldyriewa. Na mocy tego zarządzenia NKWD zarekwirowało korespondencję znajdującą się w urzędach pocztowych, z ambulansów pocztowych, wyjętą ze skrzynek pocztowych i zastaną we wszystkich placówkach pocztowych na terenie powiatu - do studiowania. Polecono, ażeby wydzielić przesyłki adresowane do księży, popów, multów, rabinów, wojskowych, policjantów, KOP, kupców, handlarzy na targowisku, ambasad, przeznaczone do wysyłki za granicę itp. Dalej polecono zlikwidować w urzędach pocztowych portrety polskich dostojników państwowych, wywieszki w języku polskim oraz mapy, a także zakazano noszenia polskich mundurów pocztowych. Byłych pracowników poczty polskiej, według wykazu, polecono poddać obserwacji tajnych agentów. Operatywka" ta została napisana po rosyjsku pismem maszynowym (fot. 1). Ze względu na brak papieru, wykorzystano do tego celu odwrotną stronę ilustracji przedstawiającej ratusz w Poznaniu, wyrwanej z jakiejś polskiej książki. Oto przekład tego dokumentu. 22.0{1939 r. ściśle tajne m. Łuniniec Egzemplarz No 2 Do sierżanta bezpieczeństwa państwowego tow. Smietanina Notatka operacyjna* W celu operacyjnego nadzoru i operacyjnego rozpracowania koniecznie przeprowadzić w najkrótszym terminie następujące działania: I. Skonfiskować w obecności tylko uprawnionego oddziału NKWD korespondencję pocztowych magazynów, z ambulansów pocztowych, z miejskich skrzynek pocztowych i niektórych urzędów wg wykazu nr I (wykaz w załączeniu), wszelką pocztową korespondencję zaadresowaną do jednostek wojskowych polskiej armii, oddziałów obrony granicy, leśnictwa, policji, żandarmerii, więzień, miejscowych organów władzy i urzędów, posiadaczy dużych przedsiębiorstw, kupców, handlarzy, wedlug wykazu nr Skonfiskować wszelką korespondencję pod adresem miejscowych katolickich księży, prawosławnych popów, rabinów, mułłów, różnych organizacji religijnych o trackistowskim charakterze. W oryginale dokument ten nosi nazwę operatiwnaja objektiwka" 054

7 3. Skonfiskować wszelką korespondencję skierowaną do centralnych sztabów wojsko-wych, centralnych organów władzy i rządu oraz przedstawicielstw zagranicznych. 4. Skonfiskować wszelką korespondencję kierowaną za granicę ZSRR. 5. Skonfiskować korespondencję na nazwiska mieszkańców m. Lunitica i powiatu, którzy objęci są operacyjnym rozpracowaniem według załącznika nr Skonfiskować istniejące w pocztowych magazynach polskie mundury i na poczcie. gy,ilyi41411er, CO d OAO el HO ale»olo,,,. 9_ ;.,K3 %wal, P Oopswit y roo5e:ao IRCHOCTX TO o.cootsfipoy. U nepot 111,11LUL 0ObONTIWRIk. Atu O nepot weigro xe0oomoliex N o nepetpnidp paepeeo twe atu Cbm xein tl epataahimeopo NR OABxnINNB Melb np NNTNf f1Tb d opec ytoteux to.ra.xo ym lnom amio ro,, o taeaa ahóy, impeom X- xenaadxb IDITO i» tow OMOK') a, ID V% na BBmtoR,mYtoYYX mewio e IACO- Iihs 'wyr p Hem» pad «MOKKO ID ó Obozy!I/1 (o K lipenere Prom) a010 NSTD thy., myco tm Kawa l= ltarips.,aellttlan OAPOOO BO MOMOT `moteli ID abo NOA apitenaxperntkx 4a0TeX, rpdnynl, neeilea oo t sa, m neum., reolepa palm, Salp«, O1010 d O.11O0 T N It itrtptkan ONO, e9 apyollow upa- AnpanTall, NY,4. tofsu "sa, No ohlway PR..1blATl a0d w P be ID HAOX14» Na 11» IO »70 ANI eomwir Norio a, weku? iX O roobrianno N, )41110D B, mys, s pawan» e p WWIE) annebtemiatmoolk1r tinnelo mo IV lo IIIia 0011/ M YODW 11,1, wtul» lain~iestym a u mrrpenkm. e to NO Im VNO ibta5li N LI CIITD/111O,» b 0 praita " upastorwn47sa s 1 300TpOosuge T OO 4.MOS SiTle 1101JO ~Ibt.-Itat8lt0blaya. aa py6 asa MOP b.aaiaaa Xb iaa 113 Habtakbaa Ń1 aaaaat atwat r Jlywarats Yll.aa, lew alakaa a Oeparliatb it,peebileotee OPIUDerem my o Owcy txi. InIeidleeost Oitimax Wirkiem w pisiniym o Aewn W Ha balb a platiami&, 91.kbia alkaaaa IPayaaliliX ap-lballoakiallaia, rio rjaalaatta 1(08 NaptM, na)nree.0000 tl IPOTO M PRO - pas / Yw5ato XeCIILONOb magaiwunto ba alafallakaam a OD ) O ID OTZ W) O 0.OYIKOki 1Y CY Mi-k Anti 11:05~11811,9.»Ildelie614 POW TIL50 BOTS nplotetkx O Ileyetitax D He O uop«iwo I 04111ftireige - 4 Oyso N., łb maltaitas»mzk% kiatioutlitio ape...na4tilenx o OOTONTOOOOTO- xp «ap, doti. Ty OO YOOAILIV O TAL«IW% 11C01 OTO.»..11~1T.moOeeo owy otirr Itiaximee Fot. I. Dokument NKWD w Luniacu z r. w sprawie poczty. 455

8 7. Skonfiskować i zniszczyć wszystkie portrety polskich burżuazyjnych władców, polskie wywieszki i mapy, znajdujące się w urzędach pocztowych miasta i powiatu. 8. Ustanowić dyskretną obserwację pracowników polskiej służby pocztowej wg wykazu nr I-A. Do obserwacji zezwala się wykorzystać 7. nowo przyjętych tajnych współpracowników. 9. Na wykonanie operatywki - 4 doby. 10. O wykonaniu meldować niezwłocznie. 11. W przypadku nadzwyczajnych okolicz-ności - meldować również. Tym.(czasowy) nacz.(elnik) powiatowego oddziału NKGB BSSR star.(szy) sierżant bezpieczeństwa państwowego / - / Goklyriew r:,,. łą? ~/..~ jakiekolwiek przesyłki z ostatnich dni II Rzeczypospolitej. Jeszcze kilka slów o drugim dokumencie, jakim jest spis luninskich pocztowców. Co ciekawego znajduje się w tym spisie? Można dowiedzieć się z niego, kto byl zatrudniony w tym czasie w rejonowym urzędzie pocztowo-telegraficznym w, Łunińcu. Są w nim wszystkie dane o pracownikach, którymi interesowało się wtedy NKWD: nazwisko i imię oraz imię ojca, nok i miejsce urodzenia, przynależność partyjna, pochodzenie spoleczne (wpisano np.: syn eldopa, córka kolejarza), w jakim wojsku odbywał służbę wojskową i stopień wojskowy, czy był karany, skąd przybył do Łanika, miejsce i adres zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko - (np. kontroler, starszy księgowy, telefonistka itp.) oraz wykształcenie. Z wykazu tego wyniku, że - z nielicznymi wyjątkami, są to dawni pracownicy Poczty Polskiej. Wykaz ten, sporządzony odręcznie w języku rosyjskim, obejmuje 70 nazwisk na trzech arkuszach formatu A4. Podpisał go naczelnik Biura Łączności w Łunińcu - Kobiako. LEW KOŁOSOW Członek Zagraniczny PAF /g-a./ty/9 T Yi2 - Fot. 2 i 3. Koperty listów od Emanuela Katza z Łunińca do naczelnika oddziału powiatowego NKWD, Goldyriewa, z 29 września i 17 października 1939 r. Z lewej strony u dołu adnotacje poczynione ręką Goldyriewa. Wydając tę operatywkę" najwyższy wówczas funkcjonariusz KGB na szczeblu powiatu, realizował zapewne dyrektywy otrzymane od władz wyższego szczebla. Jak sądzę. podobnie dziali, się nie tylko w Łunińcu. NKWD zainteresowane bylo treścią przejętej korespondencji. Co stało się później z tą korespondencją, tego nie udało się ustalić, prawdopodobnie została zniszczona po wykorzystaniu. Dokument ten pozwala zrozumieć, dlaczego obecnie tak trudno jest znaleźć na Białorusi Jueiy0A c'k?,intal a t,y , 1044f~j,faz.~9;)."5,kć,,1,«11, p4. 456

9 Z POCZTY POLOWEJ nr 48 via MOSKWĘ do CHOTYLOWA Wybuch wojny między Polską i Rzeszą Niemiecką 1 września 1939 roku, od samego początku spowodował duże trudności w komunikacji pocztowej. Ze względu na toczące się działania wojenne, ruch pocztowy na terytorium calego kraju praktycznie uległ zawieszeniu. Po włączeniu się ZSRR 17 września do akcji rozbioru Polski zgodnie z paktem Ribbentrop Mołotow, poczta na obu częściach okupowanych ziem polskich przeszla w obce ręce. Przesyłki pocztowe nadane w pierwszych dniach wojny stanowią ciekawy przyczynek do dziejów stosunków pocztowych w tym czasie. Jedną z takich przesylek, z bogatego zbioru pana Tsutomu Yamamoto z Kobe w Japonii, pokazujemy poniżej. Jest to koperta z listu zwykłego, wystanego w pierwszym dniu II wojny światowej za pośrednictwem Poczty Polowej nr 48 do adresatki w Nadleśnictwie Chotyłów k. Piszczaca w powiecie bialsko-podlaskim. Użyto do tego celu koperty z wydrukowanym znakiem opiaty, nr kat. Ck 10, z sygnaturą nakładową P.P.T.T. (X-1938). Miejsce nadania tego listu nie jest znane, przypuszczalnie było to gdzieś we wschodniej części drugiej RP. List przeszedł polską cenzurę wojskową, jak świadczy o tym odręczny wpis Ocenzurowano wraz z podpisem cenzora oraz stempel tej samej treści o wymiarach 57x5 mm. Przesyłka ta została przejęta prawdopodobnie przez wojska radzieckie, gdyż trafila do moskiewskiego pocztaintu nr 6, w którym odciśnięto na odwrocie koperty datownik CCCPMOCKBA z datą Ponieważ list byt przeznaczony dla adresatki mieszkającej pod okupacją niemiecką (Piszczac leży po lewej strome Bugu, który dzielił obie okupacje), z Moskwy list dosłano na teren GG. Niestety, na kopercie nie ma śladu żadnego datownika poczty niemieckiej, nie sposób więc określić, kiedy i jaką drogą przesyłka dotarła do rąk adresatki. Na kopercie tej jest wszakże odciśnięty stempel cenzury niemieckiej ZENSIERT, co pozwala na stwierdzenie, że przesyłka została niewątpliwie doręczona przez pocztę Generalnego Gubernatorstwa. 457

10 KORESPONDENCJA JENIECKA Z OBOZU W BRODACH Autorzy książki Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" [1] wśród obozów jenieckich, w których przebywali polscy żołnierze wzięci do niewoli przez Czerwoną Armię we wrześniu 1939 roku, wymieniają również m.in. obóz w Równem. Jeńcy tego obozu byli zatrudnieni przy budowie niektórych odcinków drogi Nowogród Wolyński - Korzec - Równe - Dubno - Brody - Lwów (fot. 1). Była to inwestycja prowadzona przez GUSZOSDOR (Gławnoje Uprawlenije Szosiejnych Darog). Jeńcy rozmieszczeni byli w miejscowościach wzd łuż trasy drogi. Mieli możliwość korespondowania z rodzinami w kraju. Według wymienionego opracowania liczba jeńców w obozach w rejonie Równego wahała się w granicach od 13 do 18 tys. Autorzy jako adresy obozowe podają numery skrytek pocztowych 33 i 36 w Równem. fot. 2 fot. 14,0Wię Równe _14 W09,../." JW IKOnee "Szernetówka Brody LwOs 411 Tarnopol Kyda Itaumenfakame an.a.,?e,aubmaca Ja.4.a. a,:a.er,a4. aa.aw. a.aeawa.axe ac.iveu, Y.. 458

11 Na zachowanej korespondencji obozowej Mariana Rzechowskiego z 4. grupy budowlanej podane jest bezpośrednie miejsce obozu Brody- Zamek, natomiast adres pocztowy opiewa na skrytkę pocztową 35 w Równem. Ponieważ obóz był utrzymywany pod nadzorem służb NKWD, były to zapewne numery skrytek należących do tej formacji. Jeńcy płacili za wysyłane przesyłki pocztowe według normalnych stawek. Kartka do Lublina, datowana przez nadawcę r. nosi datę stempla pocztowego nadawczego Równe (fot. 2). Kartka pisana r. do miejscowości Maszów, poczta Luboml, na terenach włączonych do ZSRR, wystana z Równego 19 marca 1940 r., została zwrócona do Brodów r. z adnotacją w języku ukraińskim adresat wyjechał" (fot. 3). Kartka polecona wysłana r. z Lublina do obozu była wprawdzie w Brodach już r. lecz jak wynika to z zapisku adresata, otrzymał on ją dopiero r. (fot. 4). Na żadnej z tych przesyłek nie ma śladu cenzury radzieckiej, chociaż niewątpliwie były one kontrolowane przez służby obozowe. ANDRZEJ BARANOWSKI BRONISŁAW REJNOWSKI Barański S., Falkowski J.: Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej, Warszawa 1993, s fot. 3 rz usruwnu tne zei.. fot. 4 \.f,k Ho +att \`4,..k, O

12 PRZEDRUKI Z TERENU OKUPACJI ZSRR NA ZNACZKACH POLSKICH Przeglądając katalog Polskich Znaków Pocztowych 2001, tom 11, wydanie Fischera, na stronie 178 natrafiłem na wzmiankę o znaczkach polskich nr kat. 286, 287 i 311 z nadrukiem o treści w języku rosyjskim r104ta CCCP 150 eon. + (herb ZSRR) + 50 eon. I ronomarouow". Katalog podaje datę wykonania tych przedruków jako przełom lat 1939/1940 r., dlatego chciałem napisać kilka słów na ten temat. ; g" 4 ~ : 50+ 4k, +50 Kor. non., :, _ k h.; ' W przeszłości bardzo często kontaktowałem się z p. Stefanem Falkowskim z Warszawy, który w 1996 roku odsprzedał mi kilka znaczków z tym nadrukiem, opowiadając jednocześnie historię ich powstania. Otóż wg p. S. Falkowslciego, po wkroczeniu wojsk radzieckich we wrześniu 1939 r. do Polski, w miejscowości Równe naczelnikiem urzędu pocztowego został niejaki Tichonow. On to w październiku 1939 r. na własną rękę dokonał tych przedruków, za co zostal później skazany przez ówczesne władze na pobyt w obozie pracy. Znaczki z tym przedrukiem nie -."''' A~illa% _ 1,1 SSIFTJAtt : K: c - 2 7_,I. DOC,TO 0 4 N p., W-,r r%...!ft.. e 'k, rr,(,;,, LT DOI.YI DOC_, 0 C T FJL, A -,,,, , O, J,.A. oin r,;),isl '..t.a.>94'1%,:#' r.., s ii t-,-;?, :_,;4F ',,k...,.!!..., mają zatem charakteru oficjalnego. Przedruki koloru czarnego rozmiesi- czone są na parkach dwóch znaczków (poziomych lub pionowych, w zależności od formatu). Oprócz pozycji wymienionych w katalogu, w moim posiadaniu są jeszcze następujące znaczki polskie z tym przedrukiem: nr 299,304, 312, 313, 314, 315 i 316. a myślę, że były również i inne wartości. Znaczków z obiegu z tym nadrukiem nie spotkałem. Może na temat tego wydania więcej szczegółów mógłby podać ktoś z byłych mieszkańców Równego lub któryś z ekspertów filatelistycznych PZF GRZEGORZ CHARLIŃSKI 460

13 UWAGI NA TEMAT ZNACZKÓW POCZTY DORĘCZENIOWEJ W BIAŁYMSTOKU z 1916 r. W 1995 roku na łamach Filatelistyki" Krzysztof Trokenheim dokonał zbiorczego zestawienia wiadomości na temat niewątpliwie jednego z rzadszych wydań znaczków, mających obieg na terenie ziem polskich, tj. znaczków dla poczty doręczeniowej w Białymstoku [1]. Wydanie to, bardzo slabo opisane zarówno w PZP[2] jak i w KSZPZP [31 wymaga, moim zdaniem, trochę uzupełnień i bardziej szczegółowego spojrzenia. W sierpniu bieżącego roku minęła 85. rocznica wprowadzenia do obiegu tych znaczków i także to daje bodziec do podsumowań. Tło historyczne Wprowadzenie tych walorów do obiegu przedstawiają artykuły pp. Nocne i von B. Stoebe cytowane w [1]. Z istotniejszych faktów należy przypomnieć, że 3 lipca 1916 r. Naczelne Dowództwo Niemieckie na Wschodzie rozporządzeniem Szefa Sztabu Generalnego gen. Ericha von Ludendorfa zezwoliło na wymianę korespondencji między mieszkańcami terenów zajętych przez wojska przyfrontowe, a państwami neutralnymi i nieprzyjacielskimi. Podobno już w czerwcu 1916 r. utworzono biuro pośrednictwa informacji, ażeby umożliwić połączenie pocztowe mieszkańcom okupowanych terenów z ich krewnymi. W literaturze wspomina się o wydaniu specjalnego formularza, w którym wpisywano dane o adresie i informacje o stanie zdrowia. Mimo jednak wieloletnich poszukiwań, prowadzonych m.in. przez p. Trokenheima, formularza takiego nie udało się odnaleźć. Pośrednictwo objęły urzędy powiatowe (Kreisamt), które zbierały i stemplowały listy i po zgromadzeniu pewnej ich liczby wysyłały je do Naczelnego Dowództwa Frontu Wschodniego. Na pokrycie kosztów pobierano opłatę 25 fen. za każdy list. Być może, wystąpiły przy tym nadużycia w rozliczeniach, co stało się powodem wydania specjalnego znaczka. W myśl rozporządzenia, urzędnik przed wydaniem znaczków do rąk klientów, mial je zaopatrywać w podpis. Znaczki można było nabyć w urzędzie powiatowym, tylko przy okienku biura wymiany listów. W pierwszych dniach po ogłoszeniu nich był bardzo duży, tak iż wydawano tylko po cztery znaczki. Potniej ruch się zmniejszył, zwłaszcza po podniesieniu opłaty z 25 fen. do I marki. błyszczącą. Nominał umieszczano pod herbem i powyżej nazwy BIALYSTOK. Wymiary rysunku znaczka wynoszą 25,5 x 34,5 mm. Znaczek 25- fenigowy wprowadzono do obiegu II sierpnia 1916 r. Ząbkowanie znaczka podstawowego było liniowe, jego miara wynosiła 11 1/2. Wydanie to nie było przedmiotem fałszerstw, jednak nigdzie w literaturze nie spotkałem się z podaniem wymiarów nadruku. Podaję je osobno dla każdego znaczka. 6,6 1P f e dla efi 45)5 Wymiary nadruku (fot. I) Opis parametru fot 1 mm Wysokość calego nadruku 6,6 Wysokość cyfry 2 i 5 2,7 Szerokość liczby 25 4 Wysokość litery P" 2,1 Wysokość lamy f' 2,2 Wysokość liter enn" 1,5 Wysokość litery i" 2,2 Znaczki Początkowo wydrukowano techniką litograficzną 1150 arkusików 4-znaczkowych (4600 znaczków), na których dokonano następnie typograficznego nadruku nominału 25 fenigów, farbą czarną, Wysokość litery g" 2,2 Różnica wysokości między podstawą liter Pfenn" i litery i", leżącą powyżej tych liter 0,1 Długość wyhzu,,pfennig" 15,5 461

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego Dz. U. 2004 r. Nr 212, poz. 2154 zmiany: 2006-07-19 Dz.U.2006.118. 1 2009-06-18 Dz.U.2009.82.691 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Mieczysław Hucał JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum Historycznym

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. "Tacy jak my".

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Tacy jak my. 1 Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Tacy jak my". Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. ( ) Nikt nie zamyka się w kryjówce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 1 im JANA PAWŁA II w Ząbkach I. Identyfikacja osób wchodzących

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Wzdłuż Europejskiego szlaku gotyku ceglanego Przewodnik na 2015/16, wersja polska

Wzdłuż Europejskiego szlaku gotyku ceglanego Przewodnik na 2015/16, wersja polska Wzdłuż Europejskiego szlaku gotyku ceglanego Przewodnik na 2015/16, wersja polska Jeśli ktoś interesuje się architekturą i historą, czasami Hanzy i gotykiem ceglanym, pozyska w postaci przewodnika Wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E. o wyjaśnieniu treści SIWZ. postępowania przetargowego na zakup i dostawę szaf stalowych klasy S2.

Z A W I A D O M I E N I E. o wyjaśnieniu treści SIWZ. postępowania przetargowego na zakup i dostawę szaf stalowych klasy S2. PN na zakup i dostawę szaf stalowych klasy S2 SWW/ZP-3/BFL/2013 Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. SWW/ZP-3/BFL/2013 Z A W I A D O M I E N I E o wyjaśnieniu treści SIWZ Dotyczy: postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Przedwojenny wzorcowy system opieki zdrowotnej.

Przedwojenny wzorcowy system opieki zdrowotnej. Przedwojenny wzorcowy system opieki zdrowotnej. Wzorcowy - bo przetrwał sanację, okupację i dał podwaliny opiece zdrowotnej PRL-u. Nie przetrwał jednak w III RP Zbierając artefakty do utworzonej przeze

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej mgr Hubert Mielnik Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS Przemiany ustrojowe w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 22 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo do spraw doręczeń

Pełnomocnictwo do spraw doręczeń Pełnomocnictwo do spraw doręczeń Informacje ogólne Kiedy potrzebny jest pełnomocnik Ustanowienie pełnomocnika wydaje się dalekie od naszych codziennych spraw. Niekiedy jednak pomoże nam uniknąć przykrych

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje)

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Niniejszy przewodnik użytkownika opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu ze strony Moje Dane portalu udostępniającego pracownikom firmy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE. Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska

Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE. Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska Logotyp - Marka platformy NOWA POCZT@ Z KAŻDEGO MIEJSCA I O KAŻDEJ PORZE Nowoczesność, Prostota, Identyfikacja Kolorystka zgodna z Poczta Polska Poczta Polska skutecznie odpowiada na trendy rynkowe i coraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz. U. 2004 r. Nr 115, poz. 1199 zmiany: 2010-06-05 Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. W muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Galerii Azjatyckiej (ul. Freta 5), 26 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fajek z kolekcji muzeum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2015.258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (32-33), 214-217 2011 FIDES Biuletyn Bibliotek

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ Gniezno 2015 str. 1 Spis treści 1. Kim jesteśmy str. 3 2. Tradycje str. 4 3. Cele str. 5 4. Sposoby realizacji celów str. 7 5. Zakładana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

pow. 10 do 15 km do 10 km

pow. 10 do 15 km do 10 km Masa Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I. Ekspres 24 Ekspres 24 opłaty za usługę doręczenie

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim W 2014 roku przypada 300. rocznica relokacji Ostrowa Wielkopolskiego. Materiał dotyczący tego wydarzenia ukazał się w poprzednim,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL RODZICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL RODZICA Użytkownicy panelu ucznia mogą w każdej chwili przeglądać aktualne oceny swojego dziecka oraz porównać je z ocenami np. z poprzedniego semestru. Znając oceny swojego dziecka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE 1. Przy pierwszym wejściu na stronę kalendarza, ustaw strefę czasową i skonfiguruj

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Parys J., Scenariusz lekcji historii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt.: Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa w: Tarnowskie Studia Historyczne,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Na podstawie art. 207

Bardziej szczegółowo

JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI?

JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI? JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI? 21 października 2014 XIX Spotkanie Zawodowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Copyright MAGA

Bardziej szczegółowo

Gdzie w Polsce można kupić nowy kamper?

Gdzie w Polsce można kupić nowy kamper? Gdzie w Polsce można kupić nowy kamper? Przegląd rynku Powstają kolejne punkty sprzedaży nowych samochodów kempingowych w naszym kraju. Z roku na rok ich sprzedaż ciągle rośnie. Dzisiaj na rynku znajduje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej projekt z 27 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo Tytuł: Magia 5zł Autor: Wydawnictwo: Gastół Consulting Miejsce wydania: Darłowo Data wydania: 1 września 2011 roku Nr wydania: Wydanie II - poprawione Cena: publikacja bezpłatna Miejsce zakupu: ekademia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Powstanie pierwszej instytucji statystycznej w Polsce W Krakowie, w 1882 r. powstała pierwsza Komisja Statystyczna

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika 1 Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo