O monitoringu pojazdów GPS/GSM wykład 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O monitoringu pojazdów GPS/GSM wykład 1"

Transkrypt

1 O monitoringu pojazdów GPS/GSM wykład 1 Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

2 Historia zjawiska w 1957 naukowcy z John Hopkins University w Baltimore, korzystając z sygnałów radiowych nadawanych przez radzieckiego satelitę Sputnik I, wykazali możliwość wykorzystania do nawigacji sztucznych satelitów Ziemi pierwszym ogólnie dostępnym systemem nawigacji satelitarnej był amerykański system Transit - SATNAV opracowany na potrzeby marynarki wojennej USA w 1964 została ogłoszona jego zdolność operacyjna, a w 1967 system ten udostępniono także do celów cywilnych podstawę systemu Transit stanowiło 6 okrążających Ziemię satelitów nadających sygnały na częstotliwościach 150 MHz i 400 MHz. do określenia pozycji wykorzystywany był efekt Dopplera, satelity umieszczono na niskich orbitach w odległości 1100 km od powierzchni Ziemi, Niewielka liczba satelitów nie zapewniała pokrycia całego obszaru Ziemi w ZSRR został zbudowany odpowiednik systemu Transit, czyli system Cykada programy TIMATION Marynarki Wojennej USA w i program 621 B Wojsk Powietrznych USA w 1968

3 Historia GPS Global Positioning System w 1973 koordynowany przez Ministerstwo Obrony USA projekt DNSS (Defense Navigation Satelite System) w grudniu 1973 rozpoczęto pierwszą fazę projektu, którego wynikiem okazał się system GPS - NAVSTAR. W projekcie tym brały udział wszystkie rodzaje wojsk USA i służba kartograficzna DMA (Defense Mapping Agency) oraz prywatne firmy i ośrodki badawcze próby kosmiczne od lutego 1978, pierwszych 11 satelitów, od 1989 pozostałe, sprawność operacyjna 1994, segment: kosmiczny, nadzoru, użytkowników system ma charakter pasywny, transmisja sygnału odbywa się jednokierunkowo, z pokładu satelitów do użytkownika producenci: General Electric, Boeing

4 GPS część kosmiczna 24 satelitów, w tym 3 aktywnych satelitów zapasowych na 6 orbitach kołowych, po 4 na każdej, na wysokości około km płaszczyzny orbit nachylone są pod kątem 55 stopni do równika czas obiegu orbity jest równy połowie doby gwiazdowej obserwator na Ziemi zaobserwuje tę samą konstelację satelitów codziennie, o prawie tej samej porze każdego dnia powtarza się ona o cztery minuty wcześniej z powodu różnicy pomiędzy długościami doby słonecznej i gwiazdowej satelity rozmieszczone są tak, iż co najmniej 5 z nich powinno być widocznych z każdego punktu Ziemi z prawdopodobieństwem poprawna praca przez okres 14 dni bez kontaktu z segmentem kontroli (Control Segment - CS) do 180 dni w trybie autonomicznej nawigacji (AUTONAV) dzięki technice automatycznego wyznaczania odległości pomiędzy satelitami czas pracy satelity około 7,5 roku, 1 miliarda 74 milionów km, być może około 30 satelitów, o żywotności około 12 lat.

5 GPS segment nadzoru stacje monitorujące wyposażone są w anteny do łączności dwustronnej z satelitami - biernie śledzą wszystkie widoczne satelity dane ze stacji monitorujących przesyłane są do MCS gdzie wyznaczane są efemerydy satelitów i parametry ich zegarów, MCS okresowo przesyła satelitom efemerydy i poprawki zegara w celu ich retransmisji w depeszy nawigacyjnej

6 GPS segment użytkownika dokładność wyznaczania pozycji, prędkości i czasu liczba śledzonych satelitów - minimum 4, praktyczne minimum to 5 satelitów, ale najbezpieczniejsze jest śledzenie wszystkich (do 12) widocznych satelitów (All-In-View) czas akwizycji - czas od włączenia do pierwszego wyznaczenia pozycji czas reakwizycji - do wznowienia pomiarów po chwilowym zaniku sygnału satelitarnego dopuszczalne przyspieszenia, którym poddany może zostać odbiornik bez zerwania śledzenia sygnału czułość odbiornika stosunek sygnał/szum - minimalny stosunek sygnału do szumu, przy którym odbiornik może jeszcze prawidłowo śledzić sygnał satelitarny odporność na sygnały zakłócające - konstrukcja anteny powinna zmniejszać wpływ sygnałów odbitych odporność na warunki środowiskowe

7 GPS jak działa? system satelitarny zapewniając precyzyjne wyznaczanie pozycji, prędkości i czasu satelity zapewniają nieprzerwaną dostawę sygnału radiowego który, umożliwia wyliczenie bieżącej pozycji sygnał dostępny na całym globie, korzystanie z niego jest bezpłatne dokładność pomiaru waha się od centymetra do stu metrów pomiar odległości pomiędzy satelitą a odbiornikiem znana odległość od satelity lokuje odbiornik na sferze o promieniu równym zmierzonej odległości znana odległość od dwóch satelitów lokuje odbiornik na okręgu będącym przecięciem dwu sfer kiedy odbiornik zmierzy odległość od trzech satelitów, istnieją tylko dwa punkty, w których może się on znajdować zmierzyć odległość od satelitów emitujących bardzo słabe sygnały z centymetrową dokładnością poprzez pomiar czasu każdy z satelitów posiada cztery zegary atomowe, którymi synchronizuje wysyłany sygnał odbiornik mierzy opóźnienie sygnału odebranego z poszczególnych satelitów

8 Co przesyła satelita? identyfikacja i status wiarygodność danych, info o niesprawności HOW (Handover Word) wyodrębnienie kodu P z kodu C/A korekcja zegara satelitarnego różnica między zegarem atomowym satelity a UTC pozycja satelity we współrzędnych kartezjańskich, dane o opóźnieniu sygnału wnoszonego przez jonosferę info o wszystkich pozostałych satelitach nawiązanie łączności z następnym widocznym lub pojawiającym się w zasięgu widoczności PPS Precision Positioning Service, SPS Standard Positioning Service nośne: L1=1575,42 MHz, L2=1227,60 MHz modulacja kodem satelity kod wykrywający C/A taktowany 1,023 MHz tylko na L1 kod precyzyjny P taktowany 10,23 MHz na L1 i L2 kod satelity: 50 b/s kod Y taktowany 0,5 Hz przeciwdziałanie zakłóceniom

9 Co wyznacza odbiornik ma zapisany model geoidy Ziemi WGS 84 (World Geodetic System 1984) sygnał 17 db mniej niż poziom szumów konwersja współrzędnych na długość i szerokość geograficzną i wysokość nad poziom morza zmiana położenia satelity na orbicie (5 km/s) opóźnienie sygnału 70 ms korekta położenia obserwatora ziemskiego w czasie propagacji sygnału 40 m na wschód, korekcja nieidealnych orbit satelitarnych zmiany położenia satelity w czasie propagacji sygnału na zachód o 160 m, z uwagi na wysokość umieszczenia satelity względem odbiornika kompensacja czasu odmierzanego przez zegar atomowy satelity oddziaływanie grawitacji ziemskiej korekta czasu propagacji sygnału z uwagi na jonosferę odbiór almanachu czas akwizycji nie jest krótszy niż 30 s, długość proporcjonalna do liczby widocznych satelitów

10 dgps GPS różnicowy (1) odbiór pozycji z satelity przez bazowy odbiornik GPS i porównanie jej z własną, niezwykle dokładnie określoną zestawienie odległości - między satelitą a bazowym odbiornikiem - wskazywanej przez dany sygnał z satelity a odległością obliczoną dzięki znanej pozycji bazowego GPS różnica tych dwóch odległości stanowi poprawkę określaną mianem pseudo-range correction, poprawka ta jest natychmiast transmitowana do odbiorników dgps pracujących w tym samym rejonie co bazowy GPS (odbierają te same emisje z tych samych satelitów), które wprowadzają ją do danych odebranych przez normalny GPS i korygują sygnały z obliczoną poprawką

11 dgps GPS różnicowy (2) 4 publiczne systemy przekazywania poprawek w systemie emisji sygnałów RTCM SC-104, oprócz systemów publicznych istnieje wiele stacji komercyjnych, głównie o zasięgu lokalnym, ale także globalnych (np. Omnistar, Racal Landstar) przekazujących swoje dane poprzez satelity komunikacyjne. Najczęściej systemy lokalne tworzone są na potrzeby władz portowych pomagając w nawigacji pilotowej, co najmniej jeden system komercyjny obejmuje cały lub większość kraju (np. w Wielkiej Brytanii - Focus FM, w Szwecji - P3), International Association of Lighthouse Authorities (IALA) rozważa możliwość stworzenia spójnego systemu nawigacji brzegowej na częstotliwościach khz

12 EGNOS dla nos! European Geostationary Navigation Overlay Service) - budowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, Komisję Europejską i EUROCONTROL, europejski system satelitarny wspomagający systemy GPS i GLONASS, a w przyszłości Galileo, zadania: transmisja poprawek różnicowych i informowanie o awariach systemu GPS, segment kosmiczny - 3 satelity geostacjonarne - obejmuje zasięgiem całą Europę, segment naziemny składa się z szeregu stacji: 34 stacje pomiarowo-obserwacyjne (Ranging and Integrity Monitoring Stations - RIMS) odczytują depesze nawigacyjne z satelitów GPS, jedna z nich w Warszawie, 4 stacje kontrolne (Mission Control Center - MCC) przetwarzają dane i obliczają poprawki różnicowe, 6 stacji transmitujących (Navigation Land Earth Station - NLES) wysyła poprawki do satelitów, które następnie przekazują je do użytkowników.

13 WAAS ist das? Wide Area Augmentation System amerykański satelitarny system wspomagający system NAVSTAR-GPS, 2 szt. satelitów geostacjonarnych obejmujących terytorium Stanów Zjednoczonych transmitują do odbiorników GPS poprawki kompensujące błędy jonosfery, zegara i efemeryd, zwiększa to dokładność wyznaczenia pozycji poziomej przez odbiornik GPS do 2-3m.

14 GLONASS made in charaszo ГЛОНАСС - ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система radziecki, rosyjski, satelitarny system nawigacyjny obejmuje swoim zasięgiem niemal całą kulę ziemską. pozycja jest wyznaczana w punkcie przecięcia czterech sfer o promieniach obliczonych na podstawie czasu propagacji sygnału i środkach znanych z depesz nawigacyjnych wysyłanych przez satelity. ruszył 1 grudnia 1976 dekretem Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej i Rady Ministrów ZSRR na 3 orbitach 24 satelity, ale krótka żywotność i problemy finansowe powodują, że na orbicie ok. 13 operacyjnych satelitów, działa prawidłowo, a liczba satelitów ma rosnąć. kąt inklinacji orbit wynosi 64,8 - lepsze pokrycie satelitami wyższych szerokości geograficznych niż w przypadku systemu GPS. na szerokościach okołobiegunowych prowadzona jest intensywna żegluga rosyjskich okrętów podwodnych, nosicieli broni jądrowej.

15 GLONASS orbity, segment naziemny prawie kołowe, wysokość h = km (nieco niższe niż satelity GPS), okres obiegu T = h (satelity GPS są 12-godzinne), nachylenie i = 64.8, co 17 okrążeń (co ok. 8 dni gwiazdowych) każdy satelita pojawia się nad tym samym punktem na Ziemi, o określonym czasie każdego dnia jakiś satelita tej samej orbity będzie widoczny w tym samym punkcie na Ziemi. główna stacja kontroli, 4 stacje monitorująco-śledzące, centralny zegar systemu, systemu monitoringu sygnału nawigacyjnego opartego na bezpośrednim porównywaniu sygnału dwu- i jednodrogowego. funkcjonalnie system kontroli naziemnej jest podobny do systemu GPS, jednak wszystkie jego elementy są ulokowane na terenie b. ZSRR

16 GLONASS sygnał (1) każdy satelita GLONASS transmituje sygnał na innej częstotliwości, częstotliwości L1 wynikają z następującej zależności fl1 = 1,602 GHz + (k - 1) * 0,5625 MHz (dla k=1,2,3,...,24), częstotliwości L1 i L2 są związane zależnością fl1 / fl2 = 9 / 7 (przez pomiar na dwóch częstotliwościach usuwa się refrakcję jonosferyczną), wszystkie satelity GLONASS transmitują taki sam kod (satelity GPS różne kody). Kod P ma długi okres = ok. 30 tygodni, stąd też centrala dzieli go na 30 odcinków, każdy satelita GLONASS nadaje swoją precyzyjną pozycję na pełne pół godziny, sygnały (czasu) są odniesione do systemu czasu UTCSU (uniwersalny czas koordynowany byłego Związku Radzieckiego), współrzędne satelity podawane są w układzie odniesienia SGS 85 (Soviet Geodetic System 85), GLONASS rozpoczął pracę 12 października 1982 roku, a od 1 stycznia 1996 roku jest już w pełnej gotowości, format sygnału "INFO GLONASS Superframe": (główna tablica) 150 sekundowa składa się z 5 tablic 30 sekundowych. Jedna tablica 30 sekundowa rozkłada się na 15 linii subframes 2 sekundowych.

17 GLONASS sygnał (2), odbiorniki tablica sygnału "INFO GLONASS Superframe": współrzędne i-tego satelity, składowe prędkości i-tego satelity, składowe przyśpieszenia perturbującego wywołanego niecentralnym polem grawitacyjnym Ziemi i wpływem Księżyca, poprawkę zegara i-tego satelity do czasu Glonass, kalendarz (dzień), nr identyfikacyjny satelity, (zawartość inform nawig: współrzędne i-tego satelity, składowe prędkości i-tego satelity). system nie stosuje żadnych zakłóceń. odbiorniki - produkcji rosyjskiej - wojskowe lub okrętowe, produkcja cywilnych odbiorników 12 lub 24-kanałowych jest dopiero przygotowywana odbiorniki uniwersalne - dla GPS i GLONASS - są produkowane przez niektórych producentów zachodnich: 3S Navigation R100/30T, Ashtech Z18

18 Galileo Unia też łapie pozycję w trakcie budowy do 2012, kontrolowany przez instytucje cywilne faza definicji od 19 lipca 1999 do 22 listopada 2000: przeanalizowano potrzeby przyszłych użytkowników systemu i określono techniczne, ekonomiczne i programowe aspekty realizacji projektu, od 2002 faza budowy: szczegółowe zdefiniowanie parametrów technicznych i projekt segmentów: naziemnego, kosmicznego i użytkownika, pierwszy etap testów systemu zakończony 22 grudnia testów segmentu naziemnego. drugi etap od 28 grudnia 2005 wyniesienie na orbitę pierwszego testowego satelity systemu GIOVE-A. trzecia faza budowy - umieszczenie wszystkich operacyjnych satelitów na orbitach okołoziemskich oraz pełne uaktywnienie segmentu naziemnego wraz z oddaniem systemu do użytku publicznego.

19 Galileo segment kosmiczny 27 satelitów operacyjnych i 3 zapasowych równomiernie rozmieszczonych na 3 orbitach, wysokość orbity km, a kąt inklinacji 56, satelity będą nadawać 10 sygnałów w trzech pasmach częstotliwości - sygnały oznaczone numerami 1, 2, 3, 4, 9 i 10 będą dostępne dla wszystkich użytkowników o ile ich odbiorniki będą zapewniały taką funkcjonalność. Pozostałe sygnały będą szyfrowane i dostępne tylko dla użytkowników mających dostęp do serwisu komercyjnego CS i serwisu regulowanego publicznie PRS, część sygnałów nie będzie zawierać żadnych danych, będzie przeznaczona do wyznaczania poprawki jonosferycznej w celu zwiększenia dokładności. naziemny segment kontroli satelitów GCS (Ground Control System) - kontroluje stan techniczny satelitów i uzupełnia braki w konfiguracji satelitów, naziemny system kontroli funkcjonowania całego systemu GMS (Ground Mission System): 5 stacji sterujących - ciągła kontrola i dwukierunkowa łączność ze wszystkimi satelitami systemu, segment GSS: kilkadziesiąt stacji śledzących GSS (Ground Sensor Station) rozmieszczonych na całym świecie - nieustanna obserwacja wszystkich satelitów. dane przekazywane do stacji kontrolnych GCC (Galileo Control Center)- analiza i na ich podstawie generacja depesz nawigacyjnych przekazywany do satelitów za pośrednictwem 10 stacji ULS (Up-Link Station).

20 Galileo - serwisy Serwis otwarty (Open Service - OS) - darmowy do wyznaczania współrzędnych z dokładnością od 15 do 4 m, wysokości z dokładnością od 35 do 8 m i czasu. Serwis bezpieczeństwa życia (Safety of Life Service - SoL) - rozszerzenie serwisu otwartego o ostrzeżenia o utracie integralności danych, użytkownik w czasie kilku sekund zostanie powiadomiony o spadku dokładności wyznaczanej pozycji. Serwis komercyjny (Commercial Service - CS) - większa dokładność (do 0,8 m w poziomie i do 1 m w pionie, przesyłanie wiadomości od stacji naziemnych do użytkowników, prawdopodobnie też zostanie zapewniona gwarancja jakości fukcjonowania systemu, dostęp do tego serwisu będzie odpłatny. Serwis regulowany publicznie (Public Regulated Service - PRS) - dla wybranych użytkowników wymagających bardzo wysokiej dokładności i wiarygodności danych, poza danymi niezbędnymi do określenia pozycji i czasu będzie dostarczał wiadomości związane z bezpieczeństwem narodowym, dotyczące transportu, telekomunikacji i energetyki itd. dostęp dla europejskich instytucji związane z bezpieczeństwem narodowym, dla organów ścigania. Serwis poszukiwania i ratowania (Search and Rescue Service - SAR) - umożliwi odebranie sygnału wzywania pomocy wraz z pozycją geograficzną i przekazanie go do służb ratowniczych.

21 Galileo - satelity 28 grudnia 2005 z Bajkonuru wystrzelono pierwszego satelitę systemu Galileo, GIOVE-A (GSTB-V2/A): Galileo In-Orbit Validation Element, po włosku - Jowisz. robocza, kodową nazwą satelity: GSTB-V2/A Galileo System Testbed. główne cele umieszczenia GIOVE-A na orbicie: faktyczne wykorzystanie przydzielonych systemowi częstotliwości radiowych, sprawdzenie działania rubidowego zegara satelity oraz charakterystyki orbity. następny satelita, GIOVE-B (GSTB-V2/B), którego wystrzelenie przewidywane było na rok 2007, ale jeszcze nie poleciał, podobno wszystkie będą gotowe do startu pod koniec 2010, na początku 2011, będą miał na pokładzie drugi zegar, oparty na maserze wodorowym i ulepszone urządzenia nadawcze. a Chińczyki panie też kombinują u siebie, ale panie pieron wie co z tego będzie i kiedy a nazywają to panie Beidou

22 Pozycjonowanie pojazdu pozycjonowanie pojazdu polega na odczytaniu aktualnej pozycji przez odbiornik GPS zainstalowany w pojeździe oraz przekazanie tej informacji w odpowiednie miejsce POJAZD => ODBIORCA pozycjoner GPS + telefon GSM => telefon komórkowy lub stacja bazowa transmisja via SMS lub GPRS GPRS umożliwia również przekazanie innych dodatkowych informacji o pojeździe takich jak: stan paliwa w zbiorniku, aktualna prędkość, aktualny bieg, komunikacja pomiędzy kierowcą a wyznaczoną osobą w firmie poprzez przesyłanie komunikatów tekstowych SMS pozwala przesłać długość i szerokość geograficzną do programu mapy cyfrowej i zobaczyć gdzie aktualnie znajduje się pojazd dane te może również otrzymać stacja monitorująca która zarchiwizuje je i udostępni na stronach www w postaci map lub wykazów, dodatkowy atut współpracy ze stacją monitorującą jest fakt nadzoru nad pojazdem a w przypadku braku informacji z pojazdu podejmowania określonych działań z powiadomieniem policji włącznie

23 Monitorowanie pojazdów wysyłając odpowiednie komendy do układu samochodowego mamy możliwość sterowania zarówno systemem jak i pojazdem - do zatrzymania pojazdu włącznie system samochodowy sam w odpowiednich okresach czasowych przekazuje do "centrum" dane o aktualnej pozycji i/lub stanie czujników, a w niektórych wersjach zapisuje je we własnej pamięci parametry: prędkość jazdy, czas jazdy, czas postojów, zużycie paliwa, naruszenie przestrzeni ładunkowych, przebyta droga, obroty silnika, ciśnienie oleju bezpieczeństwo: kiedy i kto otwierał drzwi kabiny, żądanie autoryzacji osoby próbującej uruchomić silnik pojazdu, przy wykorzystaniu immobilizera - zdalne włączanie lub wyłączanie poszczególne elementów pojazdu, określenie temperatury np. w chłodniach informacje o naruszeniu protekcji chronionej alarmem pojazdu

24 Monitorowanie pojazdów LIBERTY GPS położenie lokalizacja pojazdu w formie tekstowej lub graficznej historia możliwość odtworzenia historii eksploatacji pojazdu do 60 dni ochrona program ochrony pojazdu, system anty-napadowy, lokalizacja w trybie alarmowym komunikacja łączność głosowa pomiędzy pojazdem a zadeklarowanymi numerami telefonicznymi lub, w trybie alarmowym, z centrum monitorowania Liberty. Ponadto, możliwość podsłuchu kabiny pojazdu dane pojazdu szybki dostęp do danych o pojeździe, numerów, cech, znaków szczególnych oraz fotografii pojazdu. pozycjonowanie samoczynnie, po wystąpieniu zdarzenia zewnętrznego, np. alarm lub niepowołane otwarcie przestrzeni ładunkowej pozycjonowanie o określonej porze wg ustalonego harmonogramu pozycjonowanie na zapytanie stacji monitorującej lub klienta Informacje o pozycji przesyłane SMS-em do 26 lokalizacji w jednym raporcie wraz z przypisanymi do nich prędkościami samoczynne powiadomienie o wszczęciu trybu alarmowego w pojeździe poprzez sygnał wysyłany do właściciela telefonu (GSM) zintegrowany system antynapadowy (UOP)

25 Monitorowanie pojazdów ELTE GSM bazowy Sterownik Danych współpracujący z telefonami GSM program GPS MONITOR umożliwiający śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym lub komunikowanie się z nimi. program REJESTR GPS umożliwiający odtwarzanie zdarzeń przeszłych i dokonywanie analiz przebytych tras pod kątem rozliczeń. plany obszarów, po których poruszają się pojazdy. sterowniki pojazdowe zawierają Moduł GPS wraz z procesorem, pamięć czarną skrzynkę - mieszczącą pozycji pojazdu wraz z określonymi informacjami. czas zapełnienia pamięci zależy od ustawienia kroku zapisu pamięci oraz od długości przemieszczania się pojazdu podczas postojów pamięć nie zapełnia się. najczęściej stosuje się zapis co 5 sekund, co w rezultacie pozwala na 2-3 tygodni pracy pojazdu. do sterownika można podłączyć różne urządzenia (np.: interfejs do analogowego czujnika poziomu paliwa, wskaźnik temperatury) i czujniki (np.: otwarcia klapy, drzwi czy uruchomienia stacyjki). można równie podłączyć takie elementy wyposażenia pojazdu, które może zdalnie uruchomić operator bez udziału kierowcy (np.: immobilizer, sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa)

26 System alarmowy CARFINDER GPS/GSM określenie aktualnej pozycji pomiar aktualnej prędkości pojazdu oraz odtworzenie ostatniego fragmentu przebytej trasy lub miejsca postoju podsłuch wnętrza samochodu w trakcie trwania połączenia telefonicznego wysyłanie informacji alarmowych SMS alarm o włamaniu, przekroczeniu prędkości, przekroczeniu zadanego obszaru zdalne wykonywanie określonych czynności np.: unieruchomienie silnika lub włączenie dodatkowych urządzeń współpraca z telefonami nawet starymi: NOKIA 5110, 6110, 3310 współpraca z dowolnym alarmem samochodowym lub możliwość podłączenia dodatkowych czujników np.: stłuczenia szyby lub otwarcia drzwi, każdorazowo po aktywacji takiego alarmu telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie wykonuje połączenie pod wpisany numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego) sterowanie funkcjami alarmowymi wprost z klawiatury telefonu, lub komunikatorami SMS współpraca z mapą cyfrową system umożliwia korzystanie z dowolnej mapy cyfrowej optymalny do współpracy jest Atlas Europy Microsoft AUTOROUTE.

27 System zarządzania flotą MOTOGRAF pomiar przebytej drogi ilość spalonego paliwa ilość dodatkowego paliwa (np. ogrzanie) praca dowolnego sprzętu (np.: dźwig, pompy) pomiar obrotów silnika położenie pojazdu temperatura w różnych miejscach sygnał ciśnienia oleju obsługa kart drogowych rozliczanie tankowań wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej obsługa oprogramowania na palmtopie moduł może zarejestrować ok km przy gęstości zapisu satelitarnego co 25 m, zapisywany jest również w sposób ciągły zapis ostatnich m z rozdzielczością 1 metrową

28 System lokalizacji pojazdów SPACEGUARD pozycja pojazdu kierunek jazdy prędkość jazdy stan paliwa napięcie akumulatora inne parametry opcjonalnie 24 godzinną rejestrację danych przekazywanych przez układ nadawczy zainstalowany w monitorowanym pojeździe w serwerze SpaceGuard dostęp do raportów za pośrednictwem serwisu www wysyłanie do właściciela pojazdu na jego adres zadeklarowanych zgłoszeń alarmowych, z opcją powiadomienia przez SMS dostęp do serwera SpaceGuard umożliwiający lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym z dostępem ON LINE dostęp do tras archiwalnych z okresu ostanich 30 dni 24 godzinny nadzór nad pojazdem podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku pozytywnej weryfikacji alarmu powiadomienie wskazanych w umowie osób po otrzymaniu zgłoszenia alarmowego koordynacja działań interwencyjnych

29 System zarządzania flotą TRUCK24 GPS - lokalizacja samochodów; zestaw domyślnych komunikatów SMS oddzielenie kosztów prywatnych połączeń kierowcy od rozmów służbowych; raporty z przejechanej trasy w formie elektronicznej notatnik elektroniczny w TruckPadzie umożliwiający umieszczanie tekstu i rysunków oprogramowanie uniemożliwia korzystanie z niektórych dostępnych map cyfrowych jego głównym zadaniem jest lokalizacja pojazdu brak jakiejkolwiek współpracy z systemami samochodu, autoalarmem, czujnikami otwarcia drzwi co w rezultacie uniemożliwia możliwość ochrony pojazdu przed nieautoryzowanym uruchomieniem a w konsekwencji i kradzieżą

30 System zabezpieczenia AUTOGUARD może być wyposażony w czujniki ruchu i przepływu, po uzbrojeniu alarmu każde przesunięcie pojazdu o więcej niż pół metra w dowolną stronę oraz po każdy przechyleniu o więcej niż 5 stopni automatycznie przesyłany będzie sygnał alarmowy, Istnieje również możliwość określenia obszaru po którym będzie poruszał się pojazd rejestrowanie trasy pojazdu kierunku poruszania się pojazdu prędkości pojazdu postoju stan linii alarmowych odłączenie załączenie naczepy otwarcie zamknięcie drzwi kontenera planowanie i optymalizacja tras tworzenie raportów z przebytej drogi kontrola przepływu paliwa rejestrator umożliwia zapisanie informacji związanych z ruchem pojazdu (poziom paliwa, pozycja, prędkość, droga, czas itd.) przez km

31 System nadzoru pojazdów MOBITEL programowanie i nadzorowanie optymalnych tras przejazdu: dzięki wykorzystaniu map cyfrowych możliwe jest określanie miejsca ładunku i załadunku pomiar drogi, miejsca, czasu pracy i postoju pomiar pracy kierowców: rejestrowanie czasu pracy i odpoczynku bieżący odczyt i zapis parametrów kontrolowanych przez czujniki, np. stan chłodni kontrola zużycia paliwa, analiza kosztów pracy, współpraca z oprogramowaniem użytkownika całodobowy nadzór pojazdu w razie kradzieży samochodu system automatycznie powiadamia bazę o zdarzeniu współpraca z policją oraz grupami szybkiego reagowania firmy FALCK współdziała z takimi elementami zabezpieczającymi samochód jak, np. immobilizer, alarm własne zasilanie, niewielkie gabaryty wszystkie dane przekazane do systemu są rejestrowane w jego pamięci, wysyłanie danych odbywa się po przyjeździe do bazy lub na bieżąco za pomocą modemu GSM stanowiącego integralną część systemu

Powierzchniowe systemy GNSS

Powierzchniowe systemy GNSS Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS

Bardziej szczegółowo

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie System GLONASS (Global Navigation Satellite System lub Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

GPS Global Positioning System budowa systemu

GPS Global Positioning System budowa systemu GPS Global Positioning System budowa systemu 1 Budowa systemu System GPS tworzą trzy segmenty: Kosmiczny konstelacja sztucznych satelitów Ziemi nadających informacje nawigacyjne, Kontrolny stacje nadzorujące

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu W 1968 roku Departament Obrony USA podjął decyzję o połączeniu istniejących programów, w

Bardziej szczegółowo

Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna Paweł Kułakowski Nawigacja satelitarna Nawigacja satelitarna Plan wykładu : 1. Zadania systemów nawigacyjnych. Zasady wyznaczania pozycji 3. System GPS Navstar - architektura - zasady działania - dokładność

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI Dr inż. Marcin Szołucha Historia nawigacji satelitarnej 1940 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN (Long Range Navigation);

Bardziej szczegółowo

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Satelitarne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Elementy systemu Moduł naziemny terminale abonenckie (ruchome lub stacjonarne), stacje bazowe (szkieletowa sieć naziemna), stacje kontrolne.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. 1. System zarządzania flotą pojazdów 2. Nawigacja samochodowa GPS. Gdańsk, 2015

Aplikacje Systemów. 1. System zarządzania flotą pojazdów 2. Nawigacja samochodowa GPS. Gdańsk, 2015 Aplikacje Systemów Wbudowanych 1. System zarządzania flotą pojazdów 2. Nawigacja samochodowa GPS Gdańsk, 2015 Schemat systemu SpyBox Komponenty systemu SpyBox Urządzenie do lokalizacji pojazdów Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. System zarządzania flotą pojazdów Nawigacja samochodowa GPS. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. System zarządzania flotą pojazdów Nawigacja samochodowa GPS. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych System zarządzania flotą pojazdów Nawigacja samochodowa GPS Gdańsk, 2016 Schemat systemu SpyBox 2 Komponenty systemu SpyBox Urządzenie do lokalizacji pojazdów Odbiornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne GPS. Wykład 6

Urządzenia peryferyjne GPS. Wykład 6 Urządzenia peryferyjne GPS Wykład 6 Urządzenia nawet w telefonach 2 Global Positioning System US DoD NAVSTAR Global Positioning System System bazuje na satelitach 3 segmenty Kontrola Master Control Station

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji

Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji Transit System TRANSIT był pierwszym systemem satelitarnym o zasięgu globalnym. Navy Navigation Satellite System NNSS, stworzony i rozwijany w latach 1958-1962

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Milena Rykaczewska Systemy GNSS : stan obecny i perspektywy rozwoju. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Milena Rykaczewska Systemy GNSS : stan obecny i perspektywy rozwoju. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Milena Rykaczewska Systemy GNSS : stan obecny i perspektywy rozwoju Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 191-199 2011 A c t a Sc ie n t if ic a A c a D e m ia e O s t r o y ie n s is 191 Milena

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

IRGA GPS System Zarządzania Flotą

IRGA GPS System Zarządzania Flotą IRGA GPS System Zarządzania Flotą IRGA GPS System Zarządzania Flotą informacje ogólna. System pozwala na ciągłą komunikację z pojazdem, jest doskonałym narzędziem wspomagającym nadzorowanie floty pojazdów,

Bardziej szczegółowo

przygtowała: Anna Stępniak, II rok DU Geoinformacji

przygtowała: Anna Stępniak, II rok DU Geoinformacji przygtowała: Anna Stępniak, II rok DU Geoinformacji system nawigacji składa się z satelitów umieszczonych na orbitach okołoziemskich, kontrolnych stacji naziemnych oraz odbiorników satelity wysyłają sygnał

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski 01.06.2012 Łukasz Kowalewski 1. Wstęp GPS NAVSTAR (ang. Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging) Układ Nawigacji Satelitarnej Określania Czasu i Odległości. Zaprojektowany i stworzony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Firma Sylex ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestaw Do monitorowania pojazdów systemem GPS.

Firma Sylex ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestaw Do monitorowania pojazdów systemem GPS. Firma SYLEX ul Chełmońskiego 18/28 83-000 Pruszcz Gdański NIP 593-117-28-46 REGON 192796056 e-mil:biuro@sylex.pl Firma Sylex ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestaw Do monitorowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SuperVisor GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który służy do monitorowania tras jazd pojazdów, oraz

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna Nawigacja satelitarna Warszawa, 17 lutego 2015 Udział systemów nawigacji w wybranych działach gospodarki - aspekty bezpieczeństwa i ekonomiczne efekty Ewa Dyner Jelonkiewicz ewa.dyner@agtes.com.pl Tel.607459637

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem

Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem Cena: 269.99 zł Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy Urządzenie GPS pozwala w łatwy i efektowny sposób monitorować prędkość i położenie pojazdu.

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ

GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ 27 Władysław Góral GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ Wprowadzenie W roku 2007 mija 50 lat od wprowadzenia na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelity.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji Naziemne systemy nawigacyjne Wykorzystywane w nawigacji Systemy wykorzystujące radionamiary (CONSOL) Stacja systemu Consol składała się z trzech masztów antenowych umieszczonych w jednej linii w odległości

Bardziej szczegółowo

system lokalizacji pojazdów

system lokalizacji pojazdów AWIA AWIA Zadaniem systemu AWIA jest lokalizacja obiektów mobilnych, monitorowanie ich parametrów eksploatacyjnych i przesyłanie tych informacji do Centrum Nadzoru. Rozwiązanie to dedykowane jest dla firm

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów 1 1 Określenia i definicje 1. Abonent strona umowy, zleceniodawca. 2. SMA strona umowy, zleceniobiorca. 3. Ogólne Warunki Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny

Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny Lokalizacja ++ Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny r promień wodzący geocentrycznych współrzędnych prostokątnych //pl.wikipedia.org/ system geograficzny i matematyczny (w geograficznym

Bardziej szczegółowo

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW F.U.GROM Grzegorz M. Chmielewski 82-300 Elbląg ul. 3 Maja 7b/5 NIP 578 164 04 34 www.flota.grom.info.pl grom@adres.pl SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

(c) KSIS Politechnika Poznanska

(c) KSIS Politechnika Poznanska Wykład 5 Lokalizacja satelitarna 1 1 Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska 6 listopada 2011 Satelitarny system pozycjonowania wprowadzenie Charakterystyka systemu GPS NAVSTAR

Bardziej szczegółowo

Cospa Cos s pa - Sa - Sa a rs t

Cospa Cos s pa - Sa - Sa a rs t Od 1982 r. system centrów koordynacji ratownictwa Re Center (RCC), punktów kontaktowyc Rescue Points Of Contacts (SPOC) i koordynacji. satelity na orbitach geo tworzące system GEOSA przeszkody mogące

Bardziej szczegółowo

Czy da się zastosować teorię względności do celów praktycznych?

Czy da się zastosować teorię względności do celów praktycznych? Czy da się zastosować teorię względności do celów praktycznych? Witold Chmielowiec Centrum Fizyki Teoretycznej PAN IX Festiwal Nauki 24 września 2005 Mapa Ogólna Teoria Względności Szczególna Teoria Względności

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

www.starcomtelematic.pl

www.starcomtelematic.pl Najbardziej zaawansowana jednostka do śledzenia w czasie rzeczywistym towarów, pozwalająca na zarządzanie nimi i zapewniająca ochronę. Reżyser Woody Allen powiedział kiedyś: Według współczesnych astronomów

Bardziej szczegółowo

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Rejestracja pracy maszyn i pojazdów ECS (EQUIPMENT CONTROL SYSTEM) jest elektronicznym systemem kontroli dostępu i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring. zużycia paliwa. Kontroluj. koszty. paliwa. www.starcomtelematic.pl

Monitoring. zużycia paliwa. Kontroluj. koszty. paliwa. www.starcomtelematic.pl Monitoring zużycia paliwa Kontroluj koszty paliwa www.starcomtelematic.pl Kontrola kosztów Chcesz lepiej zarządzać zużyciem paliwa i zmniejszać koszty eksploatacji floty pojazdów? StarcomTelematic pomoże

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z POZYCJONAOWANIEM GPS/GSM CARFINDER

SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z POZYCJONAOWANIEM GPS/GSM CARFINDER SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z POZYCJONAOWANIEM GPS/GSM CARFINDER Urządzenie służy do pozycjonowania samochodów lub innych środków transportu poruszających się w zasięgu działania sieci telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Adam Ciećko, Bartłomiej Oszczak adam.ciecko@uwm.edu.pl bartek@uw.pl Zastosowanie nowoczesnych satelitarnych metod pozycjonowania i nawigacji w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2015-2016 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu 1. Układ wysokości tworzą wartości geopotencjalne podzielone przez przeciętne wartości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Patronat nad projektem objęły: ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), Komisja Europejska (KE),

Patronat nad projektem objęły: ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), Komisja Europejska (KE), Początki Dynamiczny rozwój systemów nawigacji satelitarnej i ich wykorzystania w bardzo wielu dziedzinach życia codziennego, przyczynił się do faktu, że także w Europie zaczęto myśleć nad stworzeniem własnego

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Olsztyńska firma posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w branży elektroniki samochodowej a od 1998 roku instaluje oraz wdraża sprzęt telematyczno telemetryczny

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS GREEN CONTROL Monitorowanie pojazdów on-line Combo Green Control Zarządzanie flotami pojazdów Funkcjonalność Dostęp do parametrów pojazdu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie telekomunikacji we współdziałaniu z systemami nawigacyjnymi. Ewa Dyner Jelonkiewicz. ewa.dyner@agtes.com.pl Tel.

Znaczenie telekomunikacji we współdziałaniu z systemami nawigacyjnymi. Ewa Dyner Jelonkiewicz. ewa.dyner@agtes.com.pl Tel. TELEKOMUNIKACJA SATELITARNA-GOSPODARCZE I STRATEGICZNE KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Warszawa, 12 grudnia 2014 Znaczenie telekomunikacji we współdziałaniu z systemami nawigacyjnymi Ewa Dyner Jelonkiewicz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 SYNERIFT Tylne koła napędzane silnikiem spalinowym (2T typu pocket bike ) Przednie

Bardziej szczegółowo

www.starcomtelematic.pl

www.starcomtelematic.pl Najbardziej zaawansowana jednostka do śledzenia w czasie rzeczywistym kontenerów, pozwalająca na zarządzanie nimi i zapewniająca bezpieczeństwo. Francuski komik Pierre Dac powiedział kiedyś: Aby zobaczyć

Bardziej szczegółowo

Satelitarny system nawigacyjny Galileo, przeznaczenie, struktura i perspektywy realizacji.

Satelitarny system nawigacyjny Galileo, przeznaczenie, struktura i perspektywy realizacji. Satelitarny system nawigacyjny Galileo, przeznaczenie, struktura i perspektywy realizacji. Cezary Specht Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademia Marynarki Wojennej w CSpecht@amw.gdynia.pl Satelitarny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM

MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM Aby umożliwić kompleksowe, oparte o jedną firmę połączenie systemu TMS oraz zarządzania telematycznego flotą firma Autosoftware wprowadziła

Bardziej szczegółowo

Budowa. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2009/10. Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej

Budowa. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2009/10. Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej Budowa źródło: TOPCON Machine control and Survey Solutions doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2009/10 Układ wykładu systemy do zarządzania procesem budowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie 1) RTK (Real Time Kinematics) Wymaga dwóch pracujących jednocześnie odbiorników oraz łącza radiowego

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Szymon Bieńkowski Prezes Zarządu

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Szymon Bieńkowski Prezes Zarządu Flota-Online jest nowoczesnym systemem monitorowania pojazdów, zbudowanym w oparciu o najnowsze technologie. Wykorzystując szerokie możliwości konfiguracji możemy dopasować produkt do Państwa wymagań oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

System pomiaru paliwa

System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa w autach ciężarowych jest oparty na zastosowaniu bardzo dokładnych szwajcarskich przepływomierzy cyfrowych. Przepływomierz paliwa mierzy realne zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA GPS GR-213 1.1 Wprowadzenie Kompaktowy odbiornik GPS na magistrali USB do podłączenia do notebooka lub PC. Odbiornik ustala pozycję w oparciu o informację z 20 satelitów,

Bardziej szczegółowo

AlphaLiftCallCenter Solution. System Autonomicznej Komunikacji Alarmowej dla dźwigów osobowych i towarowych

AlphaLiftCallCenter Solution. System Autonomicznej Komunikacji Alarmowej dla dźwigów osobowych i towarowych AlphaLiftCallCenter Solution System Autonomicznej Komunikacji Alarmowej dla dźwigów osobowych i towarowych PolskaNorma Norma PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa zdalne alarmowanie w dźwigach oparta jest

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

AutoPilot Monitoring. - opis systemu

AutoPilot Monitoring. - opis systemu AutoPilot Monitoring - opis systemu 1. AutoPilot Monitoring Posiadasz flotę pojazdów? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie i monitoring pracy kierowcy? Chcesz

Bardziej szczegółowo

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SATELLITE ŚLEDZENIA SERVICE INSTRUKCJA POJAZD TRACKER GSM / GPRS / GPS LOKALIZACJA INDYWIDUALNE: Możesz zadzwonić z dowolnego telefonu komórkowego tracker, odpowie za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja ofertowa montażu nadajników GPS GSM

Kalkulacja ofertowa montażu nadajników GPS GSM Firma SYLEX ul Chełmońskiego 18/28 83-000 Pruszcz Gdański NIP 593-117-28-46 REGON 192796056 e-mil:biuro@sylex.pl www.sylex.pl Kalkulacja ofertowa montażu nadajników GPS GSM Oferta obejmuje dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal System zarządzania flotą pojazdów AutoControl Pakiet Polska Optimal System AutoControl to nowoczesne narzędzie telematyczne służące do zarządzania flotą pojazdów. Aplikacja AutoControl to zaawansowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Systemy monitorowania pojazdów on-line w technologi GPS/GPRS

OFERTA. Systemy monitorowania pojazdów on-line w technologi GPS/GPRS 01.01.2012 Systemy monitorowania pojazdów on-line w technologi GPS/GPRS OFERTA Przedstawiciel regionalny: MEGAWAT Jerzy Mol 43-346 Bielsko-Biała ul.hałcnowska 115B Tel/fax 338107345 600 241 587 www.megawat.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia.

Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia. Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia. Żegluga śródlądowa Przedsiębiorstwo logistyczne świadczące usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej, operujące

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów

Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Załącznik Nr 1 do Wymagań technicznych Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów instalowany w pojeździe musi posiadać:

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Internetowy lokalizator GPS online

Internetowy lokalizator GPS online Internetowy lokalizator GPS online Najważniejsze cechy produktu Pozycja pojazdu na żywo przez Internet dostępna z każdego komputera Umowa bez okresu minimalnego Bardzo wysoki poziom dostosowania do klienta

Bardziej szczegółowo