Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2"

Transkrypt

1 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 Wieści z Biblioteki, DKK zaprasza, Sprzęt komputerowy dla biblioteki w Trzebieszowicach -str.8 Poprawna pisownia nazwy naszego miasta, Wirtualne wsie, Klub Przewodników Turystycznych informuje,- str.3, Wieści ze SP nr 1 - str. 4 Robimy Mrożka, czyli II odsłona Teatru Stąd - str. 9, Pamietajmy o..., Życie wyrzeźbione na cmentarzu- str. 10 Wieści z Gimnazjum-str. 5; Oddaj głos na Castrat Project Wieści z Liceum-str. 6; Wieści ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach; CKiR- str.7 Galeria Muzealna, Wiadomości sportowe - str. 11;Informator Kulturalny Gminy LZ, Ogłoszenia - str.12 Inwestycje w lądeckie szkoły w 2011 roku Od kilku lat systematycznie prowadzimy inwestycje w lądeckich szkołach. Wykonaliśmy termomodernizację Gimnazjum, Liceum, Szkoły Podstawowej w Lądku-Zdroju. W roku bieżącym realizowaliśmy prace remontowe w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. Obiekt zyskał nową, ocieploną elewację. Wykonany też został drenaż wokół budynku a także izolacja pionowa i pozioma fundamentów. Ze względu na to iż Szkoła jest obiektem zabytkowym zakres pracy, sposób wykonania i kolorystyka elewacji musiała być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po wykonaniu prac wygląd budynku niewątpliwie zyskał na atrakcyjności. Inwestycja w Trzebieszowicach zakończyła proces termomodernizacji szkół na terenie naszej gminy. Poza tymi pracami wykonaliśmy w tym roku jeszcze dwa zadania na obiektach oświatowych. Pierwsze z nich to wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej Liceum w Lądku-Zdroju. Drugie zadanie to wymiana nawierzchni drogowej przy gimnazjum. Przed nami bardzo duża i kosztowna inwestycja oświatowa - budowa nowego przedszkola gminnego. Obecne przedszkole nie spełnia obowiązujących norm dla tego typu placówek. Kapitalny remont zabytkowego budynku byłby bardzo kosztowny, stąd decyzja o budowie nowoczesnego budynku przedszkola, uzupełnionego dodatkowo o oddział żłobkowy. Nowe przedszkole ma powstać w okolicach Liceum Ogólnokształcącego. Realizacja inwestycji wymaga zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie trwają prace nad dokumentami planistycznymi. Budowa nowego budynku przedszkola spełniającego wszystkie normy to wydatek na poziomie 3 milionów złotych. To bardzo duży wydatek jednak ta inwestycja jest konieczna i ważna dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla naszych dzieci. Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r. Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka -Zdroju Tworzymy na wsiach miejsca rekreacyjne dla mieszkańców i turystów Lądek Zdrój i okoliczne wsie są atrakcyjnym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkańców a może przede wszystkim dla turystów. Turystyka w naszej Gminie jest najważniejszą gałęzią gospodarki, dlatego nasza oferta w tym zakresie powinna być ciekawa i urozmaicona. Potwierdza to choćby duże zainteresowanie naszymi gospodarstwami agroturystycznymi. Turyści chętnie odwiedzają lądecki kurort ale też cenią sobie wypoczynek na wsi. Jednym z zadań wpisującym się w ten nurt jest realizacja projektu zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka. W tym roku wykonaliśmy dwa place rekreacyjne. W Kątach Bystrzyckich powstała wiata rekreacyjna z grillem, pomosty drewniane, mini plac zabaw. Całość prezentuje się okazale i będzie atrakcyjnym miejscem wspólnych spotkań, rekreacji i wypoczynku. Druga inwestycja powstała w Lutyni gdzie wykonano: oczko wodne z niewielką fontanną, elementy małej architektury: ławki, parasole, urządzenia zabawowe, pomost, oświetlenie istniejącej wiaty, podświetlenie pomostu i fontanny oraz nasadzenia. Kolejnym, przyszłorocznym etapem tego projektu będzie budowa placów rekreacyjnych w Orłowcu i Wojtówce. Całkowita wartość zadania realizowana w 4 wsiach to wydatek prawie 700 tyś. zł. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ważną rolę w przygotowaniu zadania odegrali sołtysi i rady sołeckie Orłowca, Lutyni, Wojtówki i Kątów Bystrzyckich. Zadania zostały zaplanowane już w roku 2008, a poprzedziły je uzgodnienia między wszystkimi sołtysami lądeckich wsi. Chodziło o ustalenie, na jakie projekty będziemy ubiegać się o dotacje w obecnym okresie programowania (rozdzielania środków pomocowych). Później było już konsekwentne działanie: opracowanie dokumentacji projektowych, przygotowanie wniosków aplikacyjnych (jak się okazało skuteczne), podpisanie umów i w końcu realizacja zadań. Jak widać, jest to proces wieloletni, ale cierpliwość i konsekwencja w staraniach opłaca się. Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka -Zdroju strona 1

2 W Lądku bardziej bezpiecznie Od listopada br. możemy mówić o Lądku-Zdroju, że jest to miasto monitorowane. Zakończono prace nad zainstalowaniem systemu monitoringu, z którego dane docierają bezpośrednio do biura lądeckiej Straży Miejskiej. Jest to efekt projektu: Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu a Gmina Lądek-Zdrój jednym z partnerów projektu. Zostały wyremontowane komisariaty w kilku gminach (partnerach projektu), również w Lądku-Zdroju, a samorządy zbudowały sieci monitoringu miejskiego. Koszt budowy monitoringu na terenie naszego miasta to prawie zł ( ,57 zł) z czego prawie zł (49.780,84 zł) to środki Unii Europejskiej. Planowana jest dalsza rozbudowa tego systemu. W związku z istniejącym na terenie miasta monitoringiem Straż Miejska ujawniła już szereg wykroczeń porządkowych m.in. osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecające i zanieczyszczające miejsca publiczne, osoby dopuszczające się nieobyczajnego wybryku, a także wykroczeń drogowych m.in. kierujących niestosujących się do znaków drogowych. W związku ze zgłoszeniem obsługi monitoringu na gorącym uczynku schwytano 4 sprawców niszczenia mienia. Sprawcy popełnionych wykroczeń ukarani zostali mandatami karnymi lub sprawy skierowane zostały do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Nowe auto Straży Miejskiej Również od listopada br. (konkretnie od 7-mego) na lądeckich ulicach i drogach na wsiach naszej gminy można zobaczyć charakterystycznie oznakowane nowe auto Straży Miejskiej. Radiowóz marki Ranault Kangoo został zakupiony ze środków własnych Straży Miejskiej i dzięki wsparciu następujących firm i instytucji: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju, radni Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju. Dotychczas strażnicy poruszali się autami prywatnymi wykorzystywanymi do celów służbowych. Dzięki radiowozowi są bardziej mobilni, szybciej docierają na zgłaszane interwencje, gdyż oznakowany pojazd jest uprzywilejowany na drogach. A także są bardziej widoczni w przestrzeni publicznej, gdyż od razu rozpoznawalni (czego w przypadku samochodów osobowych nie było). Komendant Krzysztof Szecel i strażnicy: Krzysztof Szychalski i Artur Steblok dziękują Gminie Lądek-Zdrój i sponsorom za pomoc i wsparcie finansowe. Listopadowa sesja Rady Miejskiej W dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 15-tej rozpoczęła się listopadowa sesja Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Obecni byli wszyscy radni. Po sprawach proceduralnych, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Pan Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przedstawił relację ze swojej działalności z okresu pomiędzy sesjami. Mówił m.in. o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg. W stosunku do ubiegłorocznej stawki za km 81 zł nastąpił znaczny wzrost (ceny benzyny i oleju) i ostatecznie wynegocjowano stawkę 95 zł. Zawarto porozumienie z Powiatem Kłodzkim, który zarządza oprócz wiejskich również głównym ciągiem komunikacyjnym: Kłodzka Ogrodowa Kościuszki. Powiat będzie odśnieżał drogi zaś Gmina chodniki. Zakończono remont drogi gminnej w Kątach Bystrzyckich. To ostatnia z remontowanych dróg w tym roku, poprzednio naprawiane były drogi w Skrzynce, fragment Moniuszki, Stokrotek, zastosowano technologię asfaltową w Orłowcu obok kościoła. Kończą się inwestycje w parku 1000-lecia, sprzyja pogoda, prace zmierzają ku końcowi. Są opracowywane dokumenty do przetargu na dostawę energii do gminy. Łącznie na oświetlenie ulic, budynków gminy wydatkowanych jest ok. 700 tys. zł rocznie, więc można w efekcie przetargu zaoszczędzić być może kilkadziesiąt tysięcy złotych. Prowadzone są rozmowy by nie powiększać w okolicy Czarnego Urwiska obszaru chronionego Natura 2000, by możliwe było zrealizowanie inwestycji narciarskiej. Ukazało się ogłoszenie w prasie krajowej o sprzedaży kamienicy Rynek 12 cena 660 tys. zł, 30 stycznia odbędzie się przetarg. Radni podjęli następujące uchwały: a/ przyjęcia na rok 2012 Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy. b/ rozpatrzenia skargi oddalono skargę jako bezzasadną c/ dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok Radni zapoznali się z przedstawionymi opracowaniami: - Informacja dotycząca realizacji uchwał za I-sze półrocze 2010 r. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2010/2011. W sprawach różnych Burmistrz Szkudlarek przedstawił przesłany do gminy celem konsultacji przez Powiat Kłodzki Program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłodzkiego do 2015 roku. Do 30 listopada br. można składać uwagi do tego programu. W lądeckiej gminie wszystkie główne drogi biegnące przez wsie: Konradów, Kąty Bystrzyckie, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka, Radochów, częściowo Skrzynka oraz główny ciąg komunikacyjny w mieście są w zarządzie Powiatu Kłodzkiego. W przedstawionym programie na liście priorytetowych modernizacji znalazła się jedynie (na miejscu 13) droga Skrzynka-Trzebieszowice, natomiast pozostałe w większości umieszczono na liście dróg do przekazania gminom. Według Burmistrza ciąg ulic: Kłodzka, Ogrodowa, Kościuszki to jedyna alternatywa wobec zablokowania obwodnicy, czego były już przykłady. Zauważył też, że nie zapytano gmin jakie mają plany inwestycyjne na przyszłość. Ważna dla naszej gminy jest droga Wojtówka Wrzosówka Lutynia pod kątem inwestycji narciarskiej. Biorąc pod uwagę wielkość wsi, nie pojawia się kwestia drogi w Konradowie. Drogi powiatowe na terenie naszej gminy zasługują na większą uwagę. Burmistrz poprosił też o komentarze radnych. Rada przegłosował stanowisko burmistrza w sprawie uwag do programu. Pani Radna Boduch zapytała o oznakowanie ulicy Fabrycznej, Burmistrz wyjaśnił, że poszło pismo do powiatu o zmianie organizacji ruchu. Projekt zakłada dwukierunkowy przebieg na Fabrycznej od obwodnicy do przychodni Marianny Orańskiej a w pozostałej części ulicy Fabrycznej bez zmian. Pan Radny Wojczuk zauważył, że brak oznakowania zjazdu od granicy, to mało czytelne miejsce: gdzie jest miasto, gdzie uzdrowisko. Pan Przewodniczący RM poprosił o propozycje do planu pracy Rady Miejskiej. Plan pracy komisji będzie ustalany po zmianach gdy wejdzie w życie nowy statut RM. Najprawdopodobnie 14 grudnia odbędzie się kolejna sesja. Pan Wieczorek, reprezentujący lądeckich krwiodawców zaapelował o wsparcie finansowe przez zbiórkę radnych na rzecz zorganizowania Mikołaja dla dzieci krwiodawców. Małgorzata Bednarek, strona 2 Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r.

3 Poprawna pisownia nazwy naszego miasta - zawsze LĄDEK-ZDRÓJ Najczęściej piszemy Lądek Zdrój i niestety, jest to forma niepoprawna. Powinno być Miasto Lądek-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój. Dlaczego? Nazwy geograficzne są integralnym składnikiem języka polskiego i podlegają jego regułom. Problem pojawia się wówczas, gdy publikowane w słownikach językowych reguły pisowni nazw geograficznych są rozbieżne z nazewnictwem przyjętym oficjalnie. Tak stało się właśnie w przypadku nazw typu Lądek-Zdrój/Lądek Zdrój. Nazwą oficjalną, przyjętą urzędowo, jest nazwa Lądek-Zdrój pisana z łącznikiem. Słowniki języka polskiego podawały, jednak, że nazwą poprawną jest Lądek Zdrój pisane bez łącznika, co wynika z reguły językowej, mówiącej, że z łącznikiem pisze się nazwy dwuczłonowe wtedy, gdy oba człony są równorzędne względem siebie, a bez łącznika należy pisać nazwy, gdy człony są nierównorzędne. Autorzy słowników nazwy typu Lądek Zdrój klasyfikowali do tego drugiego rodzaju nazw. Przez lata istniały zatem dwie różne normy urzędowa, ustalająca oficjalne formy nazw, oraz językowa, ustalającą poprawność nazw. Ponieważ słowniki języka polskiego oraz słowniki ortograficzne są publikacjami bardzo popularnymi, w przeciwieństwie do urzędowych wykazów nazw, formy nazw podawane przez te słowniki weszły do powszechnego użycia. Dlatego obecnie powszechnie można spotkać nazwy typu Lądek Zdrój pisane bez łącznika nie tylko na mapach, ale i we wszelkiego typu innych publikacjach, nie wyłączając prasy, oraz na znakach drogowych, a nawet na urzędach miast i gmin. Jednak Rada Języka Polskiego podjęła na posiedzeniu w dniu 7 maja 2004 roku ustalenia obowiązujące i w sposób jednoznaczny kończące trwające przez lata rozbieżności w pisowni nazw. Na stronie w zakładce Uchwały ortograficzne znajdziemy: UCHWAŁĘ ORTOGRAFICZNĄ NR 11 RADY JĘZYKA POLSKIEGO W SPRAWIE UŻY- CIA ŁĄCZNIKA W WIELOCZŁONOWYCH NAZWACH MIEJSCOWYCH (PRZYJĘTA NA XVII POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 7 MAJA 2004 R.) Z łącznikiem piszemy nazwy miejscowości, jeśli są złożone z dwóch lub więcej członów, które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub/i geograficzną, a więc miejscowość lub jej część, np. dzielnicę: Bielsko-Biała, Busko-Zdrój, Ceków-Kolonia, Kalwaria-Lanckorona, Krynica-Zdrój, Rutka-Tartak, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Śródmieście; Bielsko-Biała-Lipnik, Warszawa-Praga-Północ. Nie piszemy z łącznikiem nazw miejscowych, w których jeden z członów nazwy miejscowej (przymiotnik) pozostaje w związku zgody z głównym członem nazwy (rzeczownikiem), np.: Dąbrówka Nowa, Nowy Sącz, Przewóz Stary, Łęgonice Małe, a także wtedy, kiedy pierwszym członem nazwy są wyrazy: Kolonia, Osada, Osiedle, np.: Kolonia Ostrów (jak Kolonia Ostrowska), Kolonia Wronów (jak Kolonia Wronowska), Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leśna. Małgorzata Bednarek na podst. materiałów Rady Języka Polskiego i Wikipedii, Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r. Wirtualne wsie lądeckie pionierski portal promocyjny W obecnych czasach, by coś sprzedać, trzeba to odpowiednio promować. Tak jest nie tylko z produktami sprzedawanymi w sklepach, ale też z ofertą turystyczną. Dlatego wszyscy musimy tworzyć odpowiedni wizerunek naszej gminy: urzędnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy. A w tym celu warto wykorzystywać wszelkie możliwe środki. Bardzo nowatorskim pomysłem na promocję naszych lądeckich wsi jest portal promocyjny Projekt, którego wartość wynosi 37 tys. złotych został zrealizowany w ramach wdrażania lokalnych Strategii Rozwoju w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dzięki temu uzyskaliśmy dotację na jego realizację. Na czym polega pionierski charakter projektu? Otóż stworzyliśmy we współpracy z sołtysami, mieszkańcami lądeckich wsi nowoczesną platformę internetową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Promujemy walory wsi, atrakcje turystyczne, ekologiczny styl życia, kulturę, produkty lokalne. Ale udział sołtysów i mieszkańców poszczególnych wsi na tym się nie kończy. Każde sołectwo posiada administratora do obsługi portalu. Daje to możliwość wprowadzania danych, informacji czy zaproszeń na różne wydarzenia bezpośrednio przez poszczególne wsie. Uzupełnieniem tego projektu są materiały promocyjne, koszulki reklamowe, które rozdawane są przy okazji imprez, targów turystycznych i innych wydarzeń promocyjnych. Pod hasłem Wirtualne wsie lądeckie powstał nowoczesny interaktywny portal internetowy promujący wszystkie atuty lądeckich wsi. To całościowe narzędzie pozwalające zaplanować wypoczynek blisko natury, co staje się coraz modniejsze dla osób na co dzień pracujących w dużych miastach. Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju PODZIĘKOWANIE Sołectwo Radochów serdecznie dziękuje panu Henrykowi Kuźmińskiemu za bezpłatne przetarcie drzewa oraz za pomoc w renowacji drzwi w kościele pw. Św. Mikołaja w Radochowie. Marek Stuła, sołtys Klub Przewodników Turystycznych informuje Przypominamy, że spotkania Klubu odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w Centrum Kultury i Rekreacji, II piętro. Podczas ostatniego spotkania omawiano propozycje działań w roku Członkowie Zarządu zdali relację z udziału w Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki, której przedłożony został projekt wycieczek na sezon letni Ustalono wstępnie terminy organizacji spotkań dla przewodników Dolnego Śląska, które przygotowywane będą wspólnie przez Centrum Kultury i Rekreacji, Zarząd Budynków Komunalnych (arboretum) i Klub Przewodników. Kolejne zebranie klubowe, już świąteczne, odbędzie się 15 grudnia br. Wówczas zbierane będą zamówienia na znaczki (opłaty członkowskie). Małgorzata Bednarek, Sekretarz Klubu strona 3

4 Wieści z SP Nr 1 Wiersze, listy i opowiadania. Antologia twórczości dziecięcej na podstawie konkursów literackich o lesie W tym niezwykłym zbiorze poezji i prozy o lesie znalazły się wiersze, opowiadania, listy i opisy leśnej flory i fauny, których autorami są laureaci Międzygminnego Konkursu Literackiego Las potrzebuje przyjaciół. Piękny tomik twórczości dziecięcej ukazał się dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ogromnemu zaangażowaniu pracowników Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, a zwłaszcza Pani Eweliny Pałydze-Frodymie. Chciałabym przypomnieć jak zrodziła się idea konkursu, którego celem jest: rozwijanie zdolności literackich dzieci, uwrażliwienie na piękno świata przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych. We wrześniu 2005 roku, wspólnie z nauczycielką przyrody Panią Bogusławą Bogusławską opracowałyśmy regulamin, nawiązałyśmy współpracę z Panem Janem Chilarskim, a następnie ogłosiłyśmy I edycję konkursu literackiego. A potem były kolejne... W sześciu edycjach uczestniczyło łącznie 527 dzieci z gmin: Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie i Kłodzko. Serdecznie dziękuję pracownikom Nadleśnictwa, a zwłaszcza Panom: Nadleśniczemu Mieczysławowi Krywienko, Mariuszowi Młodzińskiemu i Zastępcy Nadleśniczego Janowi Chilarskiemu za ogromne zaangażowanie w organizację konkursu. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Pani Eweliny Pałygi-Frodyma. Nauczycielom dziękuję za opiekę i wsparcie merytoryczne udzielone uczestnikom poszczególnych edycji. Dzieci zachęcam do udziału w kolejnej edycji konkursu. Danuta Martyniszyn-Gołojuch PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW Piątek 21 października 2011r. pozostanie na długo w pamięci pierwszoklasistów z naszej szkoły. Tego dnia zdali swój pierwszy egzamin. Odświętnie ubrani, w pięknie udekorowanej auli przed nauczycielami, rodzicami i uczniami klas młodszych wystąpili ze specjalnie przygotowanym na tę okazję programem artystycznym. Pożegnali swoje lalki, misie i samochody, zamieniając je na plecaki z książkami. Najważniejszą część uroczystości poprowadziła Pani Dyrektor Szkoły, która ogromnym piórem pasowała pierwszaków na uczniów. Jako symbol dojrzałości szkolnej uczniowie otrzymali z rąk wychowawczyń - Pani Liliany Januszkiewicz i Pani Ewy Opiły - tarcze i legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uczniowie klas drugich wręczyli młodszym kolegom własnoręcznie wykonane upominki. Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach rodzice podarowali swoim pociechom rogi obfitości i zaprosili na słodki poczęstunek. Pasowania na zerówkowicza 28 października br. w naszej szkole po raz pierwszy odbyła się uroczystość Pasowania na zerówkowicza. Wzięły w niej udział dzieci pięcioletnie z grupy 0 a i sześcioletnie z grupy 0 b. Pani Dyrektor przywitała serdecznie zerówkowiczów oraz rodziców. Złożyła dzieciom najserdeczniejsze życzenia, wyraziła swoje wielkie zadowolenie z obecności pięcio- i sześciolatków w naszej szkole. Dzieci zaprosiły wszystkich gości na część artystyczną. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Dziewczynki z grupy 0 b zatańczyły taniec brzucha. Mali artyści zostali nagrodzeni gorącymi brawami. Na prośbę dzieci, Pani Dyrektor dokonała ślubowania a następnie dużym, czerwonym ołówkiem pasowała każde dziecko na zerówkowicza. Dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice. Zakupili i częściowo własnoręcznie wykonali birety dla każdego dziecka. Dzieci otrzymały kolorowe plakietki i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie rodzice zaprosili małych uczniów na słodki poczęstunek. Upiekli pyszne ciasta, przygotowali słodycze. Te radosne chwile na długo pozostaną w pamięci uczniów. Śniadanie dało nam moc! Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień, dlatego włączyliśmy się w obchody Dnia Zdrowego Śniadania, które ustanowiono na 8 listopada. Klasy 0-III przygotowały zdrowe i apetycznie wyglądające posiłki, a potem skonsumowały je ze smakiem. Było przy tym wiele dobrej zabawy! Mamy nadzieję, że udział w tej ogólnopolskiej akcji zwiększy świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dzieci. FAMILIJNE WARSZTATY MIKOŁAJKOWE Serdecznie zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju, ich Rodziców, Dziadków oraz mieszkańców naszego miasta na Przedświąteczne Mikołajkowe Warsztaty Plastyczne. Podczas zajęć prowadzonych w rodzinnej atmosferze odkryjemy drzemiące w nas talenty plastyczne. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz w Szkole Podstawowej Nr 1. W programie zajęć przewidziane jest: wykonywanie szopek bożonarodzeniowych, aniołków z gipsu, kartek świątecznych, choinek, stroików świątecznych z tworzywa przyrodniczego (szyszek), gwiazdek z papieru w technice quillingu itp. Wykonane przez nas prace zostaną zlicytowane podczas świątecznego koncertu pod nazwą:...i abyśmy wszyscy byli aniołami, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup gier dla dzieci do świetlicy szkolnej. ZAPRASZAMY Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia W dniach października 2011 r. społeczność naszej szkoły włączyła się w zbiórkę zniczy (w kolorach: białym i czerwonym) na polskie nekropolie na Ukrainie, w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia organizowanej przez Panią Grażynę Orłowską Sondej, redaktor Telewizji Polskiej - Oddział we cd na str.5 strona 4 Debaty Lądeckie - 11 (142) 2011 r.

5 Wrocławiu we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zebraliśmy155 zniczy, które dostarczone zostały dzięki życzliwości Pana Andrzeja Sikorskiego w dniu 27 października do Ośrodka TVP we Wrocławiu. Zebrane przez nas znicze zapłonęły na polskich cmentarzach na ziemi lwowskiej, tarnopolskiej, stanisławowskiej, w okolicach Żytomierza i na Wołyniu Brygida Moroz szkolny koordynator akcji Podziękowanie Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 dziękuje Panu Andrzejowi Sikorskiemu za życzliwość i przekazanie zniczy do Ośrodka TVP we Wrocławiu. Wieści z GIMNAZJUM * Dyrektor i pracownicy Gimnazjum Publicznego im. gen. St. Maczka w Lądku-Zdroju składają GORĄCE PODZIĘKO- WANIA za pomoc w przygotowaniu obchodów 50-lecia szkoły: Panu Kazimierzowi Szkudlarkowi Burmistrzowi Lądka- Zdroju, Panu Adamowi Łąckiemu Wicestaroście Kłodzkiemu, Panu Januszowi Sośnie i Radnym Miasta-Lądka Zdroju, Panu Mieczysławowi Krywieńko (Nadleśnictwo Lądek-Zdrój), Panu Henrykowi Majce (Usługi Pogrzebowe Stronie Śląskie), Panu Janowi Zausze (MANIKAR Usługi Przewozu Osób Autokarem), Państwu Joannie i Wiesławowi Osińskim ( Złoty Łan ), Pani Lidii Stule Rzeźnik (OW Bankowy ), Panu Marcinowi Białkowi Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Strzelinie/o. Lądek- Zdrój, Państwu Bogusławie i Mariuszowi Krukom ( Świat alkoholi w Lądku-Zdroju), Panu Pawłowi Jurkiewiczowi ( Eko Lądek-Zdrój), Panu Ireneuszowi Łopatyńskiemu ( Rema Lądek -Zdrój), Pani Magdzie Bełcząckiej i Panu Adamowi Bełcząckiemu ( Jabłuszko Lądek-Zdrój), Pani Ewie Stule i Panu Albinowi Bezdzieckiemu, Pani Adriannie Sinicy, Pani Janinie Nowak, Pani Anicie Kubisiak, Pani Ewie Dudek, Pani Grazynie Maneckiej, Pani Dorocie Ogórek Stępniewicz, Pani Karinie Fuglińskiej, Pani Annie Urzędowskiej, Pani Elżbiecie Razik, Państwu Ewelinie i Robertowi Paluchom, Panu Sebastianowi Łukasiewiczowi i Panu Adamowi Gałoszowi. * W czwartek 27. października 2011 odbył się w Stroniu Śląskim Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W ciągu dwóch godzin rozegrano 6 kolejek między drużynami z gimnazjów i szkół średnich Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Nasza lądecka gimnazjalna drużyna w składzie: Rakoczy Maciej, Poświstajło Michał, Alinkiewicz Kamil, Pietruszka Dawid, Kubowicz Kamil, Nowotarski Michał i Szymański Remigiusz, strzelając 16 goli i pokonując tym samym rywali 1:0 (ZSP w Stroniu Śląskim), 11:0 (gimnazjum w Stroniu) oraz 4:1 (LO w Lądku) zajęła I miejsce. Miło nam też poinformować, że najlepszym strzelcem okazał się Maciej Rakoczy, uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Wszystkim zwycięzcom, ich opiekunowi - panu Pawłowi Kałuży, a w szczególności Maćkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! * Niezwykle słoneczne miesiące październik i listopad upłynęły w naszym gimnazjum na realizacji szkolnego etapu konkursu zdolny Ślązak Gimnazjalista. Uczniowie wzięli udział w eliminacjach z następujących bloków: humanistycznego, matematyczno fizycznego, przyrodniczego oraz z języka niemieckiego i angielskiego. Uczeń klasy IIIa Kamil Kubowicz zdystansował pozostałych gimnazjalistów i zakwalifikował się do etapu powiatowego (blok humanistyczny). Ponieważ wszyscy wiemy, jak niełatwy to konkurs, z całego serca gratulujemy Kamilowi sukcesu i życzymy powodzenia w dalszym etapie!! Sukces odniosła również uczennica klasy IIc Paula Szuber, zostając Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r.. laureatką tegorocznej edycji XV Ogólnopolskiego i XXIX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2011 konkursu organizowanego od lat pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska - Białej. Życzymy Pauli dalszych sukcesów na pisarskiej niwie, a nauczycielce nauczającej Kamila i Paulę pani Dorocie Olejnik dziękujemy za opiekę i serdecznie gratulujemy tak zdolnych uczniów! * 31. października odbyło się w naszym gimnazjum tzw. Halloween. W tym roku nie przystrajaliśmy sal, nie organizowaliśmy dyskoteki. To uczniowie mieli przebrać się za postaci związane z tym niby-świętem. I czy to za sprawką słabszej frekwencji tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, czy dlatego, że owe Halloween zza oceanu ma silną konkurencję w postaci wspomnianego chrześcijańskiego Święta oraz tradycyjnych polskich Zaduszek i nadchodzących Andrzejek faktem pozostaje, że w obchodach tegorocznego Halloween udział wzięło niewielu uczniów. Wśród tych, którzy odpowiedzieli na wyzwanie RSU, w konkursie na najlepsze przebranie zwyciężyła Klaudia Dugiel, uczennica klasy trzeciej. Gratulujemy! * Na początku listopada odbył się w naszym gimnazjum konkurs matematyczny Oxford poprowadzony przez panią Agatę Rafałko. W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Na wyniki czekamy, ale już dziś dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy wyróżnienia; w końcu nie każdy może służyć tej królowej nauk :) * Nasi gimnazjaliści w rejonowych rozgrywkach Turnieju Piłki Nożnej Coca Cola Cup w Dusznikach! Poprzez wspieranie różnorakich inicjatyw i imprez firma Coca-Cola w całej swojej historii konsekwentnie potwierdzała, jak ważne jest stwarzanie możliwości rozwoju i wspieranie pasji młodych ludzi. Coca- -Cola Cup to przedsięwzięcie firmy, które powstało z myślą o młodzieży. Dzięki tej inicjatywie co roku kolejni młodzi chłopcy i dziewczęta mogą przeżyć niezapomniane emocje i wspaniałą sportową przygodę, która na długo pozostanie w ich pamięci. Turniej Coca-Cola Cup jest organizowany z myślą, że piłka nożna to nie tylko przyjemny sposób aktywnego spędzania wolnego czasu, ale także nauka postępowania zgodnie z zasadami fair play w życiu na co dzień. Wielu byłych uczestników turnieju Coca-Cola Cup gra w juniorskich reprezentacjach Polski, część z nich trenuje w czołowych klubach europejskich. W dniu nasza drużyna w składzie: Rakoczy Maciej, Poświstajło Michał, Pietruszka Dawid, Kubowicz Kamil, Nowotarski Michał i Szymański Remigiusz pokonała drużyny z Kudowy, Polanicy i Radkowa, zdobywając tym samym pierwsze miejsce i kwalifikując się do etapu wojewódzkiego. Zarówno młodym sportowcom, jak i ich nauczycielom panu Dariuszowi Wędzińskiemu i panu Pawłowi Kałuży składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim we Wrocławiu!! * W czwartek przed Świętem Niepodległości już od samego rana było wiadomo, że dzień się zbliża szczególny. Na każdej przerwie brzmiała muzyka. Przebojem okazał się znów tzw. belgijski, przy którym tańczyły dziesiątki gimnazjalistów. Współczesne hity przeplatano jednak wojskowymi marszami i żołnierskimi przyśpiewkami. Ten sposób okazał się bardzo dobry, by zwrócić uwagę młodzieży na pamięć o ważnym dla naszego narodu wydarzeniu. Oprócz zabawy bowiem uczniowie klasy IIb pod kierunkiem pani Agaty Rafałko zorganizowali uroczysty apel. Przystrojeni we własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach flagi państwowej nakreślili krótki rys historyczny niełatwą drogę Polaków do odzyskania niepodległości oraz przypomnieli wiersze i piosenki związane z żołnierskim życiem. Dzięki temu podniosłość uroczystości udzieliła się każdemu i można mieć nadzieję, że wraz ze wspomnieniem niecodziennej cd na str.6 strona 5

6 cd ze str.5 zabawy na długo pozostanie w pamięci młodego polskiego pokolenia. * Pragniemy również przypomnieć o działalności naszych wolontariuszy. Gimnazjaliści, chociaż mają mnóstwo zajęć i obowiązków związanych ze swoją edukacją, potrafią znaleźć chęci, siły i czas na dodatkową działalność charytatywną. Ogromnie Im za to dziękujemy! Młodzi członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczą w zajęciach z dziećmi w Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju, pomagają uczniom szkoły podstawowej w tzw. świetlicach środowiskowych w Lądku i Trzebieszowicach, wspomagają działalność pracowników Biblioteki Miejskiej, aktywnie i chętnie uczestnicząc w programie Czytamy razem prowadzonym pod patronatem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. W gimnazjum rozpoczęły się ponadto akcje Szlachetna Paczka i Uśmiech pod choinkę, w których zbierane są produkty dla ubogich rodzin i dzieci z Domu Dziecka w Domaszkowie. Nasi wolontariusze pomogą również chętnie i bezinteresownie w najzwyklejszych czynnościach, które osobom w starszym wieku lub schorowanym, samotnym lub w trudnej sytuacji życiowej mogą sprawić trudność: odniosą książkę do biblioteki i przyniosą nową, zrobią zakupy, w razie choroby przyniosą lekarstwa z apteki, wyprowadzą psa, zaopiekują się dzieckiem. Prosimy o zgłoszenia w Gimnazjum Publicznym w Lądku Zdroju pod numerem tel.: lub bezpośrednio u koordynatorek SKW pań Doroty Bryksa Samosiej lub Doroty Olejnik. Wieści z liceum Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej w Liceum rozstrzygnięty! Kolejny raz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia A. Zawady w Lądku-Zdroju wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje biuro europosłanki Lidii Geringer de Oedenberg. Zawody szkolne dobyły się 9 listopada 2011 r. Celem konkursu było szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, budowanie poczucia tożsamości europejskiej oraz zachęcenie uczniów do samodoskonalenia i rozbudzenie ducha rywalizacji. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy II B Aneta Kędzierska. Nagrodą jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego. II miejsce zajął uczeń klasy III B Jakub Gołojuch, III miejsce przypadło Aleksandrowi Wasilewskiemu z klasy I A. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Opiekun Adam Jezierski Święto Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym Oddaj głos na the Castrat Project! Lądecko-Stroński zespół the Castrat Project w którego skład wchodzą: Evan-vocal, Marek Sutowski - bass, Sławek Gajda-gitara elektryczna, Mysza-perkusja przeszedł kolejny etap w konkursie Radia Wrocław. Już od 28 listopada br. będzie można usłyszeć zespół na antenie Radia Wrocław (PRW 96.00) i zagłosować na utwór Leave me alone. Wspierajmy ich Lądczanie i Stronianie! Podajemy adresy stron w internecie, gdzie można posłuchać utworów zespołu: Małgorzata Bednarek Wiele ofiar, trudności, przelanej krwi i potu, zanim nasza ojczyzna 11 listopada 1918 roku odzyskała wolność. Ku czci tego zwycięstwa co rok obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dnia 10 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju odbył się apel upamiętniający 93. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności. Występ przygotowała młodzież z klasy 1b przy pomocy wychowawcy- pana Jarosława Rzeźnika. Pokaz obserwowali wszyscy uczniowie szkoły oraz grono pedagogiczne. Apel rozpoczął się od wniesienia sztandaru szkoły, odśpiewania hymnu narodowego i krótkiego wprowadzenia dotyczącego odzyskania niepodległego bytu państwowego. W dalszej części usłyszeliśmy pieśni hymniczne, takie jak Rota, czy pieśni patriotyczne - Wojenko, wojenko, Legiony, Białe Róże. Uczniowie recytowali wiersze, m.in. O Wrześni Marii Konopnickiej, Modlitwa za Polskę Heleny Bocheńskiej. Po spektaklu pani dyrektor Eleonora Puzio podziękowała uczniom, którzy przygotowali apel. Całemu przedstawieniu towarzyszyła biało-czerwona oprawa, dzięki czemu przebiegło ono w prawdziwie historycznej i uroczystej atmosferze. Ta krótka lekcja historii, przepełniona poezją i patriotycznym wzruszeniem, powinna każdemu z nas przypomnieć, że mamy dziś wolną i niepodległą Polskę, za którą walczyli nasi przodkowie często płacąc za to własnym życiem. Mateusz Wierzbicki Ib strona 6 Debaty Lądeckie - 11 (142) 2011 r.

7 WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. WITOSA W TRZEBIESZOWICACH Remont szkoły. Wiele lat czekaliśmy na remont szkoły. Następowało to stopniowo, najpierw okna a od sierpnia tego roku elewacja. Jest na co popatrzeć. Aż dech zapiera. Dziękujemy. Zakupiono meble do Oddziału Przedszkolnego. Zakup sfinansowany został przez Radę Rodziców ze środków RR zgromadzonych między innymi poprzez organizację festynu dochodowego. Adopcja Serc Szkoła nasza uczestniczy w akcji Adopcja Serc Celem akcji jest pomoc najuboższym mieszkańcom na Ziemi. Przydzielono nam, naszej szkole chłopca, naszego rówieśnika z Madagaskaru o imieniu Franco Lortino Irene Raveloarison W każdym miesiącu uczniowie przekazują na ten cel 1 zł ( dobrowolnie) a uzbieraną kwotę min. 15 euro wysyłamy na konto fundacji, która naszemu nieznanemu koledze pozwoli żyć i chodzić do szkoły przez ok. 30 dni. Nikomu z nas nie wystarczyłaby taka kwota na życie przez cały miesiąc. Cieszymy się, że możemy pomóc w ten sposób. A kto wie może kiedyś, za kilka czy kilkanaście lat będziemy mogli się z nim spotkać. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Pani Elżbieta Łyczkowska. Uczestniczymy również w projekcie Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów pod hasłem Marzycielska Poczta. To z kolei akcja, ma na celu utrzymywanie kontaktów z chorymi dziećmi, hospitalizowanymi. Uczniowie każdej klasy piszą listy do swojego rówieśnika, dołączają przy tym upominki- gry, maskotki. Nie zapominają o różnych uroczystościach, takich jak imieniny, urodziny, Mikołaj czy inne święta. Najdłużej razem to projekt społecznościowy przeznaczony dla starszych osób, nieaktywnych zawodowo mieszkających na terenie wsi Trzebieszowice i Skrzynka. Realizatorami projektu jest społeczność szkolna Koordynuje go Joanna Rygielska, a pomocą służą Karolina Sienkiewicz i Bogusława Bogusławska. Intencją autorów jest to aby placówka oświatowa stała się integralna częścią lokalnego społeczeństwa, aby była postrzegana jako miejsce, w którym można miło i ciekawie spędzić czas wolny. W ramach programu mieszkańcy mogą uczestniczyć w wycieczkach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Mieszkańcy uczestniczyli już w spotkaniu (w Lądku - Zdroju) z cyklu Wielcy Polacy. Święto Pieczonego Ziemniaka to festyn przygotowany Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r.. przez Radę Rodziców we współpracy z sołtysem i Radą Sołecką. Zgromadzone środki zasiliły konto RR. Wszystkich Świętych, Święto Zmarłych Kilka dni przed Świętem uczniowie naszej szkoły porządkowali opuszczone groby, wykonali stroiki i zapalili symboliczną świeczkę- znicz pomysłodawca i opieka: B. Bogusławska, Karolina Sienkiewicz. Uczniowie naszej szkoły tak jak większość uczniów całej Polski uczestniczyli 8 listopada w akcji Śniadanie daje moc. Nie jest to jednak jednorazowa akcja. Staramy się i ciągle dbamy o to, aby uczniowie nasi zdrowo się odżywiali, spożywali jak najwięcej warzyw i owoców. Z tej okazji wykonana została również wystawa zdrowej żywności a uczniowie wykonali piramidy zdrowego żywienia. Akcję koordynuje Agata Danik oraz Bogusława Bogusławska. Szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Śniadanie daje moc Dzień Chłopca W miesiącu wrześniu samorząd zorganizował na sali gimnastycznej gry i zabawy z okazji Dnia Chłopca a dziewczynki przekazały swoim kolegom słodki poczęstunek. Konkurs wiedzy o W. Witosie Małgorzata Krzysztan Łakucewicz zorganizowała II edycję wiedzy o patronie naszej szkoły Wincentym Witosie. Laureatami zostali: Łucja Brzezińska kl. VI, Jakub Łakucewicz kl. V, Klaudia Węgrzyn kl. VI Święto Niepodległości - 10 listopada uczniowie klasy IV pod opieką Pani M. Krzysztan Łakucewicz przypomnieli nam trochę historii związanej z zaborami i odzyskaniem niepodległości. Poczet sztandarowy pod opieką Pani Agaty Danik uczestniczył w uroczystej mszy św. w Trzebieszowicach gdzie wspólnie z mieszkańcami wsi odśpiewaliśmy kilka pieśni patriotycznych (Rota, Legiony) Nowe wyposażenie sali widowiskowej CKIR W najbliższych dniach sala widowiskowa w budynku przy placu Staromłyńskim 5 w Lądku-Zdroju zmieni swój wygląd, a to dzięki pomocy finansowej Ministra Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Centrum Kultury i Rekreacji z programu Infrastruktura Kultury pozyskało dofinansowanie do projektu Teatr Oświetlony zakup wyposażenia scenicznego oświetlenia w kwocie zł. Ostateczna wartość projektu to zł. Dzięki dokonanym zakupom inwestycyjnym scena sali widowiskowej uzyska inny wygląd. Zostanie zamontowana konstrukcja, na której zawieszone zostaną kotary (również na oknach) oraz nowe oświetlenie. Tym samym sala będzie bardziej przypominać salę teatralną, a młodzi artyści poczują się jak na prawdziwej scenie. Andrzej Sikorski, CKiR strona 7

8 WIEŚCI Z BIBLIOTEKI Centrum Kultury i Rekreacji KOLEJNA PODRÓŻ NASZYCH DZIECI BABSKI CZĄBER przy Bibliotece Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku- Zdroju zaprasza na spotkanie. Temat: DOM NAD ROZLEWISKIEM Małgorzaty Kalicińskiej Miejsce: Kawiarnia w Wojciechu, pl. Mariański 13 Czas: 7 grudnia godz Przyjdź, podziel się swoimi wrażeniami z przeczytanej książki! EDUKACJA KOMPUTEROWA W BIBLIOTECE Od września mali czytelnicy lądeckiej biblioteki uczestniczą w cyklu imprez czytelniczych pt.: PODRÓŻE Z BAJ- KĄ. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i przyciągają coraz więcej dzieci. 16 listopada w godzinach popołudniowych odbyła się trzecia już podróż z cyklu. Tym razem zawędrowaliśmy do Danii, ojczyzny H. Ch. Andersena. Uczestnicy zajęć poznali podstawowe informacje geograficzne dotyczące tego kraju i utrwalili sobie wiedzę na temat życia i twórczości Andersena. Wysłuchali fragmentów Calineczki, odczytanych przez lektorkę-wolontariuszkę Paulinę. Dzieci wykonywały również prace plastyczne związane z tematem i wzięły udział w szeregu zabaw muzyczno-ruchowych. Jak zawsze było bardzo wesoło i twórczo! Zapraszam dzieci do podróżowania z biblioteką! W realizacji imprez czytelniczych bardzo skutecznie wspierają bibliotekę wolontariuszki z lądeckiego gimnazjum: Kamila Grzanka i Paulina Wendland. Dziewczyny mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, są świetnymi lektorkami i wzorowymi pomocnicami. Dziękuję im serdecznie. FUNDACJA ORANGE WSPIERA BIBLIOTEKI W bieżącym roku w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek lądecka biblioteka otrzymała od Fundacji Orange wsparcie finansowe w wysokości zł. Pieniądze te zgodnie z umową zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu systemu bibliotecznego MAK+, będącego pierwszym krokiem do komputeryzacji biblioteki oraz na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece centralnej w Lądku - Zdroju oraz w filiach biblioteki w Trzebieszowicach i w Radochowie. Część dotacji została przeznaczona na zakup literatury fachowej dotyczącej głównie edukacji komputerowej i pogłębiania umiejętności korzystania z komputera. Biblioteka zakupiła również pakiet programów edukacyjnych do wykorzystania na komputerze; są to programy do nauki języków obcych (niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski, czeski).wszystkie w/w materiały biblioteka udostępnia czytelnikom zgodnie z regulaminem. Zapraszamy do wypożyczania i do korzystania z darmowego dostępu do Internetu w czytelni biblioteki! W ostatnim tygodniu listopada zakończyła się kolejna edycja warsztatów komputerowych dla Seniorów organizowanych przez bibliotekę. Warsztaty z zakresu podstawy obsługi komputera obejmowały naukę uruchamiania programów, otwierania plików, tworzenia folderów. Następnie zajęliśmy się edytowaniem i formatowaniem tekstu w edytorze tekstowym i zapisywaniem go w pliku i folderze. Na koniec przeszliśmy do Internetu- ćwiczyliśmy wyszukiwanie informacji różnego rodzaju, obsługiwaliśmy pocztę elektroniczną, poznawaliśmy ciekawe strony www. Zajęcia przebiegały w bardzo sympatycznej i przyjaznej atmosferze, co, jak sądzę, sprzyjało nauce. Na ostatnim wspólnym spotkaniu, okraszonym pysznym ciastem, wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty ich ukończenia. Gabriela Naporowska Rodak, Biblioteka CKiR w Lądku Zdroju Sprzęt komputerowy dla biblioteki w Trzebieszowicach Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates. Dzięki przystąpieniu przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju do tego programu znaleźliśmy się w gronie jego beneficjentów. Przypomnę, że do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zgłosiły się 604 biblioteki gminne 151 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące, a 453 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów cd na str.9 strona 8 Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r.

9 cd ze str. 8 znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych, w tym 128 Biblioteki Wiodące i 384 Bibliotek Partnerskich. Naszą biblioteką wiodącą jest placówka z Bystrzycy Kłodzkiej a pośród partnerskich: Lądek-Zdrój, Międzylesie i Szczytna. Udział w programie Rozwoju Bibliotek to długofalowa i intensywna praca nad rozwojem zawodowym pracowników biblioteki, rozwojem oferty biblioteki jeszcze lepiej dostosowanej do potrzeb mieszkańców, polepszeniem standardu pomieszczeń, wprowadzeniem bezpłatnego dostępu do internetu we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy. Pierwszy etap to udział dyrektora i jednego pracownika w systemie szkoleń oraz opracowanie Planu Rozwoju Biblioteki, co pozwoli aplikować o środki na projekty edukacyjne. Wymierną i namacalną korzyścią jest zestaw komputerowy, który już trafił do punktu bibliotecznego w Trzebieszowicach. Komputer z oprogramowaniem (Windows 7), z kamerką, słuchawkami, DVD oraz urządzenie wielofunkcyjne drukarka, skaner, faks i ksero w jednym. Wartość sprzętu to zł a jego gwarancja obejmuje 5 lat. Komputer jest podłączony do internetu i korzystanie z niego przez czytelników jest bezpłatne, natomiast usługi ksero i faksowe świadczone są według cennika dla CKiR, biblioteki i galerii muzealnej. Wkrótce zostanie skonfigurowany dostęp do programu MAK, z którego korzysta biblioteka CKiR i będzie można wprowadzać wszystkie pozycje do elektronicznego katalogu. Część zniszczonego księgozbioru z końcem roku zostanie wycofana i planowane jest doposażenie w stoły i krzesła, aby mógł nadal działać klub małego czytelnika. Małgorzata Bednarek, Dyrektor CKiR PODZIĘKOWANIE PRZYJACIOŁOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM, ZNA- JOMYM ZA OBECNOŚĆ, SŁOWA WSPARCIA, PA- MIĘĆ, INTENCJĘ MSZALNĄ, OKAZANĄ POMOC PO ODEJŚCIU ŚP. UKOCHANEJ MAMY SERDECZ- NE PODZIĘKOWANIE SKŁADA; WIESŁAWA PAZDYK Z RODZINĄ ROBIMY MROŻKA, czyli II Odsłona Teatru STĄD 5 marca 2011 roku w lądeckim Kinoteatrze odbyła się premiera spektaklu Przystępuję do Ciebie w wykonaniu Teatru STĄD. Po poezji Edwarda Stachury przyszedł czas na absurd rodem z opowiadań Sławomira Mrożka. W dniach grudnia Teatr STĄD organizuje w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Ślaskim GRUDNIÓWKĘ TEATRAL- NĄ, podczas której zobaczymy nowy spektakl teatru. Prace nad przedstawieniem, które jeszcze nie posiada tytułu, nadal trwają. Artyści od kilku miesięcy pracują w siedzibach partnerów projektu, czyli CKiR w Lądku-Zdroju i CETiK w Stroniu Śląskim, pod czujnym okiem instruktorów teatralnych Joanny Półtoranos i Michała Dawidowicza. Podczas GRUDNIÓWKI TEATRALNEJ zobaczymy również: -spektakl Zginiesz Ty i pchły Twoje w wyk. Pracowni Teatralnej Szklani Ludzie przy CKiR w Lądku Zdroju -teledysk zrealizowany w ramach projektu Mała Gmina Duży Talent -produkcja: CETiK w Stroniu Śląskim i Grupa StronieArt (projekt realizowany w ramach programu Działaj Lokalnie ) -wystawę fotograficzną z okazji 10-lecia Teatru Którego Być Nie Powinno -dwa spektakle teatralne w wykonaniu studentów Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu Całe wydarzenie jest finałem edukacyjnego projektu Stowarzyszenia Stacja Stronie Teatr STĄD ODSŁONA II dofinansowanego w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Wsparcia finansowego udzielili również partnerzy projektu i współorganizatorzy GRUDNIÓWKI TEATRALNEJ : CKiR w Lądku Zdroju i CETiK w Stroniu Śląskim oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju -Pan Janusz Sosna. Szczegółowy program już wkrótce na plakatach. Zapraszamy!!! koordynator projektu Karolina Sierakowska-Dawidowicz UWAGA! Zapraszamy organizacje pozarządowe, sołectwa Gminy Lądek-Zdrój i inne podmioty organizatorów imprez do konsultacji i przekazywania terminów planowanych w 2012 projektów. Konstruujemy kalendarium imprez lądeckich w mieście i na wsiach który zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy. Prosimy o kontakt: lub mailowo lub Małgorzata Bednarek Dyrektor CKiR Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r. strona 9

10 Pamiętajmy o Lądczanach Życie wyrzeźbione na cmentarzu Wystawa fotograficzna Anny Toch Gdzie Anioły się uśmiechają. Będzie czynna do 15 grudnia 2011 r. W listopadzie, miesiącu, kiedy szczególnie dużo uwagi poświęcamy bliskim zmarłym, kiedy oddajemy im pamięć licznie odwiedzając cmentarze, Galeria Muzealna im. Michała Klahra prowadzona przez Centrum Kultury i Rekreacji przedstawiła wystawę fotograficzną pani Anny Toch* Gdzie Anioły się uśmiechają. Propozycję zorganizowania tej wystawy w tym akurat terminie pani Annie Toch zaproponowała pani Małgorzata Bednarek, Dyrektor CKiR. Tematem ekspozycji jest bowiem Cimitirul Vesel, cmentarz a zarazem atrakcja turystyczna Rumunii. Przed Dniem Wszystkich Świętych po raz kolejny jako Centrum Kultury i Rekreacji wspólnie z wolontariuszami Gimnazjum Publicznego im. gen. St. Maczka uporządkowaliśmy grób dr Aleksandra Ostrowicza ( ) i jego żony Klary zmarłej w 1910 r. Polski lekarz, urodzony w Gostyniu w Wielkopolsce od 1876 r. przez prawie 28 lat pracował w lądeckim uzdrowisku. Dr Ostrowicz wydał w języku polskim w 1881 r. przewodnik z kartą tytułową Landek w Hrabstwie Kłodzkim w Szląsku Podręcznik informacyjny dla gości kąpielowych, w którym podał właściwości fizyczne i chemiczne lądeckich zdrojów, oddziaływanie kąpieli w basenie, wskazówki jak używać kuracji zdrojowej, opis zdrojów i zakładów kąpielowych oraz spacery i wycieczki w okolicach Lądka. Imieniem dr Ostrowicza nazwana jest ulica przy Zakładzie Przyrodoleczniczym Jerzy w Lądku-Zdroju oraz jedno z sanatoriów FWP. Należy pamiętać, że doktor należał do inicjatorów powstania Towarzystwa Upiększania Miasta, a w 1881 założył lądecką sekcję Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego i działał w niej, zajmując się m.in. udostępnianiem okolicznych szczytów. By też członkiem miejscowej Rady Miejskiej. W 1892 r. przy dużym współudziale dr Ostrowicza założono w uzdrowisku nowoczesny wodociąg oraz przyłączono do miasta uzdrowisko wraz z sąsiadującymi gruntami wsi Ober Thalheim. Okazały nagrobek na cmentarzu parafialnym wyrzeźbił dla małżeństwa Ostrowiczów Paweł Tamm, lądecki artysta. Przyjmuje się, że postać klęcząca na nagrobku to sportretowany doktor. Składam podziękowanie wolontariuszom z gimnazjum a byli to: Klaudia Cielebąk (3c), Amelia Michalska (3c), Ewelina Dąbrowska (2d), Przemysław Celnik (2d) i ich opiekunce pani Dorocie Bryksie - Samosiej - wszyscy na zdjęciu wspólnie z panią Karoliną Sierakowską - Dawidowicz. Warto dodać, że reprint przewodnika dr Ostrowicza ukazał się staraniem Zbigniewa Piotrowicza, Prezesa Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. i jest obecnie do nabycia m.in. w IT w Zdroju Wojciech. W kolejnym numerze Debat przypomnimy sylwetkę Marii Sierpińskiej, kolejnej interesującej polskiej postaci w dziejach Lądka-Zdroju, zresztą znajomej dr Ostrowicza. Pochowana jest też na parafialnym cmentarzu a jej grobem opiekuje się pani Ewa Zadora. Małgorzata Bednarek Dyrektor CKiR Cimitirul Vesel (Wesoły Cmentarz) znajdujący się w wiosce Săpânţa, w okręgu Maramureș, przy granicy z Ukrainą, jest przykładem osobliwej sztuki sepulkralnej. Zwyczaj oznaczania miejsca pochówku niebieskim krzyżem z płaskorzeźbą przedstawiającą profesję zmarłego (awers) i okoliczności jego śmierci (rewers) przyjął się w 1935 r., kiedy lokalny artysta Ioan Stan Pătraș wyrzeźbił pierwszy krzyż. Dzisiaj na przycerkiewnym cmentarzu stoją setki drewnianych krzyży, będących źródłem wiedzy o dawnych mieszkańcach Săpânţy. Ioan Stan Pătraș z dużym poczuciem humoru zaprezentował nie tylko zalety i wady zmarłych, ale również scenki z ich ziemskiego życia. Na większości żeńskich nagrobków widnieją kobiety przy kołowrotkach, bowiem tkanie wełnianych kilimów oraz dywanów było i pozostaje w Maramureș popularnym sposobem zarobkowania. Rolniczy charakter regionu potwierdzają nagrobki mężczyzn, wśród których nie brakuje pasterzy owiec i rolników. Na płytach nagrobnych znajdują się również przedstawiciele takich zawodów jak: lekarz, piekarz, rzeźnik, strażak, weterynarz. Naiwne płaskorzeźby opatrzone są rymowanymi, dowcipnymi komentarzami, pisanymi w pierwszej osobie. Jest w nich nawiązanie zarówno do własnego życia, jak i śmierci. Każdy grób to osobna ludzka historia. Ioan Stan Pătraș zmarł w 1977 r. i został pochowany na Wesołym Cmentarzu. Na jego grobie stoi krzyż, który przygotował sobie za życia. Sportretowany w pięknym, kowbojskim kapeluszu mówi : Niczego złego w życiu nie zrobiłem, malowałem, kochałem i troszeczkę piłem. Po śmierci artysty kontynuatorem tej niezwykłej tradycji został cd na str.11 strona 10 Debaty Lądeckie - 11 (142) 2011 r.

11 cd ze str.10 jego uczeń Dumitru Pop. Cimitirul Vesel wpisany w 1999 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO daje obraz sztuki ludowej okręgu Maramureș, jednego z najciekawszych pod względem etnograficznym regionu Rumunii. *Anna Toch, fotografka, emerytowana nauczycielka, lądczanka, od ośmiu lat uwiecznia w obiektywie aparatu piękno otaczającej ją przyrody. Jej zdjęcia były nagradzane na konkursach fotograficznych (m.in. Czeski raj Turnov, Świecka architektura drewniana Polski Kraków, Przestrzeń wyobraźni Poznań) oraz publikowane w czasopismach, kalendarzach i książkach. Miała dwie wystawy indywidualne: w galerii H.O.T.E.L u Lido wystawę Eden jest wokół nas (Lądek-Zdrój, 2005 r.) oraz w Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego wystawę Jaki ptak jest (Lądek-Zdrój, 2009 r.). Anna Franczukowska Galeria Muzealna im. Michała Klahra, CKiR Rok szkolny z Galerią Muzealną im. Michała Klahra Starszego Obok wystawy malarstwa na szkle wizyta w Gotwaldówce stworzyła możliwość podpatrzenia, jak mieszkali i gospodarowali dawni mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej. Gotwaldówka jest przykładem dziewiętnastowiecznego budownictwa wiejskiego, gdzie zabudowania tworzą czworobok z charakterystyczną łukowatą bramą. Część pomieszczeń zaadoptowana została na sale wystawiennicze, część urządzono na przedwojenny, niemiecki wzór. Te zgodnie z ich przeznaczeniem wyposażono w odpowiednie sprzęty gospodarstwa domowego. Dużą część biblioteczki, bogato wyposażonej w literaturę związaną z regionem, zajmują archiwalia spisane w języku niemieckim. Dotychczas Gotwaldówka eksponowała Śląskie koronki z babcinego kufra, Sudety w grafice Ericha Fuchsa, ceramikę bolesławiecką oraz pastele i rzeźby Ewy Beyer-Formeli. Przewodnikiem po skansenie jest jego właścicielka Renata Czaplińska, która zwiedzającym zapewnia także ucztę dla ducha i podniebienia regionalne ciasto drożdżowe. Anna Franczukowska Galeria Muzealna im. Michała Klahra Starszego, CKiR Lądczanin w zwycięskim teamie Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski kadetów w turnieju Slovak Kadet Open r., w której wystąpił mieszkaniec Lądka-Zdroju Adrian Dugiel. Powołanie dla bliźniaczek z Lądka-Zdroju W ramach lekcji muzealnych organizowanych przez Galerię Muzealną CKiR uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedzili skansen Gotwaldówka w Kątach Bystrzyckich. Wycieczka Koła Edukacji Regionalnej prowadzonego przez panią Ewelinę Makowską była uzupełnieniem lekcji muzealnej Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej. Jedną z gałęzi sztuki ludowej jest malarstwo na szkle, które w Gotwaldówce prezentuje wystawa Święci w szkle zaklęci. Eksponaty pochodzą ze zbioru Heidi i Fritza Helle z Görlitz oraz Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Ziemia Kłodzka w XVIII i XIX w. należała do największych centrów malarstwa na szkle w środkowej Europie. Masowej produkcji obrazów malowanych na szkle sprzyjały kryzysy w tutejszych hutach szkła artystycznego, zmuszające szklarzy do szukania dodatkowych źródeł dochodów. Swoje umiejętności wykorzystywali oni do produkcji obrazów dewocyjnych, które docierały na wieś za pośrednictwem wędrownych handlarzy, rozprowadzających je na odpustach i jarmarkach. Sceny z życia Jezusa, wizerunki Matki Boskiej i świętych patronów zawieszano na ścianach wnętrz mieszkalnych, co miało zapewnić rodzinom opiekę i świadczyć o ich pobożności. Debaty Lądeckie - 11 (142)2011 r. Miło nam poinformować, że Anna i Katarzyna Węgrzyn z Lądka Zdroju zostały powołane przez Polski Związek Tenisa Stołowego na turniej Slovak Cadet Open, który odbył się w dniach r. w Bratysławie. Fakt ten zasługuje na uznanie ze względu na to, że bliźniaczki urodziły się w 2001 roku i występują jeszcze w kategorii żaczek. Dziewczynki w ostatnim czasie znakomicie wypadły podczas I OTK Młodziczek, w którym zajęły 2 (Ania) i 4 (Kasia) miejsce, czym jak widać zyskały uznanie w oczach trenerów reprezentacji. Oprócz sióstr Węgrzyn nasz kraj reprezentowała w Slovak Cadet Open jeszcze trójka dolnoślązaków: Adrian Dugiel z Lądka Zdroju, Paulina Knyszewska i Marta Chrabąszcz UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LĄDEK-ZDRÓJ ogłasza nabór do sekcji tenisa stołowego. Zapraszamy chętnych: chłopców i dziewczęta szkoły podstawowej ( także klas 0 i I III ). Zapisy od 4 listopada 2011 w każdy poniedziałek i środę w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju w godz. od 15- tej do 16- tej u trenera Pana Leszka Kawy. Dla młodych zawodników posiadamy robota do nauki gry w tenisa stołowego. ZAPRASZAMY!!! strona 11

12 Lądecki Informator Kulturalny w grudniu 2011 r. zapraszamy: 5 grudnia, godz Spotkanie Saloniku Poetyckiego, czytelnia Biblioteki CKiR, pl. Staromłyński 5 6 grudnia, godz Mikołajkowy Koncert Instrumentalny w wykonaniu lądeckich uczniów Fundacji Muzycznej przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5 7 grudnia, godz Koncert Lądeckiej Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Zdrojowa ul. Orla 7, wstęp 2 zł 7 grudnia, godz Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Kawiarnia w Zdroju Wojciech, pl. Mariański Nauka języków obcych w Centrum Kultury i Rekreacji - zajęcia prowadzi GLOB Centrum Języków Obcych. Język angielski dla początkujących: wtorki w godz , czwartki w godz Język angielski dla zaawansowanych: poniedziałki w godz , środy w godz Język hiszpański dla początkujących: wtorki w godz , czwartki w godz Przepraszają... Przepraszam funkcjonariusza Straży Miejskiej Artura Seblok i Krzysztofa Szecel oraz funkcjonariusza Policji mł.asp Jacka Gąsior za znieważenie ich w dniu 11 listopada 2011 w miejscowości Radochów. Jarosław Krawiec Przepraszam funkcjonariusza Straży Miejskiej Artura Seblok i Krzysztofa Szecel oraz funkcjonariusza Policji mł.asp Jacka Gąsior za znieważenie ich w dniu 11 listopada 2011 w miejscowości Radochów. 8 grudnia, Pogromca smoka - odczyt dra Marka Sikorskiego oraz promocja książki: Lądek Zdrój zabytki i historia, godz Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5; godz Zdrój Wojciech, pl. Mariański 9 grudnia, godz Premiera spektaklu zrealizowanego przez Pracownię Teatralną Szklani Ludzie pod kierunkiem Pauliny Bagińskiej na podstawie humoreski J. Alex: Zginiesz ty i pchły twoje, Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny 9 i 14 grudnia, godz Warsztaty robienia ozdb świątecznych, Czytelnia Biblioteki CKiR 12 grudnia, godz Wernisaż wystawy Z życia lądeckich emerytów, Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju 14 grudnia, godz Koncert Lądeckiej Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Zdrojowa ul. Orla 7, wstęp 2 zł. 16, 17, 18 grudnia Giełda Staroci na lądeckim Rynku, Org. Gmina Lądek-Zdrój, Jerzy Adamczyk 16,17 grudnia, Grudniówka Teatralna, CETiK Stronie Śląskie, współorganizacja CKiR w Lądku-Zdroju 17, 18 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie: Świąteczne spotkanie z Burmistrzem Lądka Zdroju, otwarcie szopki i zagrody z żywymi zwierzętami, stoiska, kramy, sprzedaż wyrobów światecznych, występy zespołów lądeckich oraz rozstrzygnięcie konkursów: na szopkę bożonarodzeniową i ozdobę choinkową, otwarcie wystawy zrealizowanej przez lądeckich twórców (godz w dn ) oraz spektakl teatralny Prawdziwa opowieść o św. Mikołaju (w dn , godz ). 19 grudnia, godz Spotkanie Lądeckiego Towarzystwa Miłośników Fotografii przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, 21 grudnia, godz Koncert Lądeckiej Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Zdrojowa ul. Orla 7, wstęp 2 zł. 21 grudnia, godz Podróże z bajką- impreza czytelnicza dla dzieci, czytelnia Biblioteki CKiR, pl. Staromłyński 5 26 grudnia, godz Spotkanie ze Sławomirem Pietrasem w ramach cyklu wieczorów literackich Wielcy Polacy Stefan Żeromski, Pijalnia w Zdroju Wojciech, pl. Mariański. Łukasz Żandarski Debaty Lądeckie biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, redakcja: M. Bednarek, skład: M. Zawal druk:ł. Pokropek, T. Szpala nakład egzemplarzy adres redakcji: Lądek-Zdrój, Pl. Staromłyński 5, tel ; 28 grudnia, godz Koncert Lądeckiej Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Zdrojowa ul. Orla 7, wstęp 2 zł. Do 15 grudnia czynna wystawa fotograficzna p. Anny Toch pt. CIMITIRUL VESEL czyli MEMENTO MORI z przymrużeniem oka, Galeria Muzealna im. Michała Klahra, ul. Rynek 1 strona 12 Debaty Lądeckie - 11 (142) 2011 r.

13

14

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik KALENDARZ IMPREZ I WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY /2017 Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09. Dyrektor Akcja Sprzątanie Świata wrzesień M. Rybicka Konkurs Smacznie, zdrowo, kolorowo

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy WRZESIEŃ 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 1 1 Sprzątanie świata Sprzątanie świata Sprzątanie świata 1 2 Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Prawdziwą miarą naszej wartości jest to, na ile nasz sukces jest przydatny dla innych Plan pracy Samorządu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Zebrania z rodzicami dla klas I 1.09.2015 2. Zebrania z rodzicami dla klas II i III 2.09.2015 3. Wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DLA KLAS

PROJEKT EDUKACYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DLA KLAS MANUFAKTURA KSIĄŻKI PROJEKT EDUKACYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DLA KLAS 1-7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Rok szkolny 2017/2018 Autor projektu: Renata Majewska Ciemne,

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. sierpień 2015 r.

KOMUNIKATY. sierpień 2015 r. KOMUNIKATY kontrole planowe Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych kontroli planowych w szkołach i placówkach woj. podlaskiego znajdują się na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium

Bardziej szczegółowo

MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 DZIAŁANIE: Uroczystości szkolne 1. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW I ICH UDZIAŁ WRAZ Z OPIEKUNAMI W UROCZYSTOŚCIACH 2. UCZNIOWIE PREZENTUJĄ WŁASNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO KONKURSÓW GMINNYCH:

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO KONKURSÓW GMINNYCH: Y WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO ÓW GMINNYCH: 1. CAŁOROCZNY O TYTUŁ NAJLEPSZEJ KLASY od września 2016 do czerwca 2017 2. CAŁOROCZNY ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI od września 2016 do maja 2017 3.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie patriotyczne

Wydarzenie patriotyczne Wydarzenie patriotyczne Temat wydarzenia: Przedszkolaki Ojczyźnie Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim Imię i nazwisko dyrektora placówki: Aneta Stachurska

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Opiekunowie: mgr Elżbieta Małgorzata Doroszko mgr Ewa Stankiewicz Przewodniczący: Gabriela Kimszal Zastępca przewodniczącego: Julia Tur Sekretarz:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwajacy od 25-06-2010 r. do 23-07-2010 r. Koszt projektu lp. Nr ewid. w LGD Działanie Tytuł operacji Wnioskodawca Miejsce realizacji Planowany termin zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach

Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach Temat wydarzenia: Polska moja Ojczyzna obchody Narodowego Święta Niepodległości Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Żaneta Szczepaniak Osoba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Wąsoszu - oficjalna strona internetowa

Szkoła Podstawowa w Wąsoszu - oficjalna strona internetowa Eko festyn Autor: Administrator 20.05.2013. Zmieniony 24.05.2013. Wychodząc naprzeciw ustawodawcy i trwającymi w Urzędzie Miejskim Wąsosza pracami związanymi z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 Terminy Zadania i sposoby ich realizacji Cele Współpraca Cały rok 1. Zapoznanie i

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 /Kontynuacja projektu z roku szkol. 2015/2016/

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

realizacja zajęć w oparciu o scenariusze Necio.pl poznajemy internet Świetlicowy Dzień Luty Bezpiecznego Internetu Wszyscy wychowawcy

realizacja zajęć w oparciu o scenariusze Necio.pl poznajemy internet Świetlicowy Dzień Luty Bezpiecznego Internetu Wszyscy wychowawcy Plan pracy komisji wychowawców świetlicy klasy I i II rok szk.2017/2018 1. Realizacja priorytetów: Wdrożenie nowej podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych, w klasach pierwszych i czwartych. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

ECHO PIĄTKI Listopad

ECHO PIĄTKI Listopad ECHO PIĄTKI Listopad Rodzice / Uczniowie 1 listopada Wszystkich Świętych dzień wolny 10 listopada szkolne obchody Dnia Niepodległości 11 listopada 2016r. (piątek), Narodowe Święto Niepodległości dzień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin realizacji 1. I i II wojna światowa w

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Chętni uczniowie włączyli się do pracy w SU Przewodniczącą SU została uczennica klasy IIe Elżbieta Kunicka Opiekunami SU zostały panie: Barbara Korytko

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządu Uczniowskiego

Informator Samorządu Uczniowskiego Informator Samorządu Uczniowskiego Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach Nr 2 ( listopad / grudzień 2011) Na wstępie tego numeru pragniemy przypomnieć Wam jaki macie wpływ na rzeczy dziejące

Bardziej szczegółowo

2 kwietnia 1979 Uroczyste otwarcie nowej szkoły, dyrektorem szkoły zostaje mgr Karolina Cymerman

2 kwietnia 1979 Uroczyste otwarcie nowej szkoły, dyrektorem szkoły zostaje mgr Karolina Cymerman ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie'' 2 kwietnia 1979 Uroczyste otwarcie nowej szkoły, dyrektorem szkoły zostaje mgr Karolina Cymerman 25 maja 1985 Uroczyste nadanie szkole imienia gen. Władysława

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły. Historia szkoły

Historia Szkoły. Historia szkoły Historia szkoły Powstanie Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie podyktowane zostało warunkami rozwoju przestrzennego miasta. Architektoniczny projekt szkoły opracowany został przez inż. Z. Kłodkowskiego,

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce. 2 1. 26.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej W Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku w lutym 2012 roku gościła Pani Prezydentowa

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. koniec marca

Kwiecień. koniec marca PLAN PRACY SAMORZĄDU 2015/2016 Z życia samorządu Kwiecień PLUSZAKI DLA DZIECI Z DOMU SAMOTNEJ MATKI W tym roku kolejny raz Samorząd Szkolny zorganizował akcję zbierania pluszaków dla dzieci z Domu Samotnej

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2014/2015 Opiekun SKO: p. Hanna Zdanowska Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zaczęliśmy przygodę z SKO i współpracę z 43 Oddziałem Banku Polskiego PKO w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Lp. Rodzaj i nazwa imprezy Termin Wrzesień Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Dolnośląska 2015

Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Kategoria Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi Cykl spotkań Okruchy Tradycji OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO Wieś Bagno przystąpiła do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2009

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo