Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz i skarbnik miasta oraz koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi problemami. Podczas posiedzeń omawiano zagadnienia z życia miasta i funkcjonowania magistratu. Prezydent miasta wydał łącznie 103 zarządzenia, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015, zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, w sprawie zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015, - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych 21, - w sprawie zbycia lokali użytkowych 4, - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - 4, - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej 4, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu w drodze bezprzetargowej, - w sprawie powołania komisji: do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokali mieszkalnych 4, lokali użytkowych 4, nieruchomości niezabudowanych 2, nieruchomości zabudowanych 3, do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokali mieszkalnych 6, przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, konkursowej i ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko do Wydziału Infrastruktury Komunalnej, w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, 1

2 konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki gruczołu krokowego realizowanego w Legnicy w roku 2015 skierowanego do mężczyzn w wieku rokiem życia, - w sprawie powołania Operatorów Obsługi Informatycznej obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą Legnica Przyjazna Rodzinie, - w sprawie powołania Sądu Konkursowego i nadania Regulaminu Sądu Konkursowego w konkursie urbanistyczno-architektonicznym, którego przedmiotem jest Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Materiały przekazane Radzie Miejskiej: Projekty uchwał: - w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy, - w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej, - w sprawie przyjęcia gminnego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na lata Materiały informacyjne: informacja z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata w roku Prezydent Miasta: zapoznał się z opiniami i wnioskami komisji problemowych Rady Miejskiej, omówił tryb realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 25 maja 2015 roku. 2

3 PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej Prezydent Miasta: - odstąpił od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych: w obrębie Pątnów (dz. nr 89/4) i przy ul. Zachodniej (dz. nr 23/1), - wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia budowy budynku usługowo mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńskiej (dz. nr 1412) do 31 grudnia 2016 r., z uwagi na brak dostępu do ww. działki z uwagi na przebudowę ul. Jaworzyńskiej, - wyraził zgodę na ujednolicenie prawa użytkowanie wieczystego ułamkowych części działki nr 880/1 na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17, - wydzielił z zasobu komunalnego lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat 12A/3 i przeznaczył do wynajmu jako lokal socjalny, - wyraził zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie na czas oznaczony, tj. na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Galileusza (dz. nr 583/15) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej Galileusza 5, 7, 9 pod warunkiem ustalenia miesięcznej stawki czynszu w drodze negocjacji, - wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Chojnowskiej 60. W omawianym okresie: Sprzedano: - 11 komunalnych lokali mieszkalnych, - 2 lokale użytkowe, - 1 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dworcowej 9 (dz. 20/3). Przeprowadzono 17 przetargów w tym: 8 przetargów na lokale mieszkalne położone przy: - ul. Głowackiego 2/10, - Placu Klasztornym 7B/2, 3, 4, 5, 6, 7, - ul. Chojnowskiej 1/8, - ul. Najświętszej Marii Panny 1/1, - ul. Wrocławskiej 247/2, 3

4 - ul. Jaworzyńskiej 42/6, - ul. Roosevelta 41/9. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców lokali położonych przy ul. Chojnowskiej 1/8, ul. Najświętszej Marii Panny 1/1 i ul. Roosevelta 41/9. 7 przetargów na lokale użytkowe położone przy: - ul. Wrocławskiej 23/D, 227/1A i 7-7of./1A - ul. Daszyńskiego 21/1a, - ul. Moniuszki 3/6/kl. A/1A, - ul. Złotoryjskiej 98 of/1a, - ul. Głogowskiej 65/1. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywcę lokalu położonego przy ul. Wrocławskiej 23/D. 2 przetargi na działki niezabudowane położone przy: - ul. Bieszczadzkiej dz. Nr 1179/4, - ul. Bieszczadzkiej dz. nr 1179/5. W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców nieruchomości. Przeprowadzono rokowania na zbycie: - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 29/8, - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. św. Elżbiety 7/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Działkowej 35/1, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Piechoty 9/13A/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Korczaka 20/1A, - lokalu użytkowego położonego przy ul. Książęcej 10/2A. W wyniku rokowań wyłoniono nabywców lokali położonych przy ul. Daszyńskiego 29/8, ul. św. Elżbiety 7/1A, ul. Działkowej 35/1 i ul. Piechoty 9/13A/1A. 2. W dziedzinie oświaty, kultury i sportu Prezydent miasta: objął honorowym patronatem prezydenta miasta następujące przedsięwzięcia: - X Edycję etapu regionalnego Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2015, - Turniej Brydża Sportowego Miedziana Kadź, 4

5 - konkurs Mały Literat, - Dni Otwartych Archiwum, - konferencję Legniccy Sybiracy, - V Legnicki Bieg Papieski, - Międzyszkolny Turniej Strzelecki kończący rywalizację w Szkolnej Lidze Strzeleckiej, - konferencję Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością z perspektywy przedstawicieli samorządów na terenie Dolnego Śląska, - Konkurs Fotograficzny im. Mieczysława Pawełka Legnica, - projekt pn. Znam swoje prawa Legnica przeciw dyskryminacji kobiet, - Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Tenisie Ziemnym, - konferencję Green City Zielone Miasto Przyszłości. KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent Miasta zapoznał się z informacjami z kontroli w: - Zespole Placówek Specjalnych, - Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 4, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW W omawianym okresie prezydent i jego zastępcy przyjęli 13 legniczan w sprawach między innymi: - przydziału mieszkania, - remontu chodników na Osiedlu Kopernika II, - stanu technicznego ul. Fieldorfa, - organizacji ruchu na ul. Kertyńskiego, - uciążliwości funkcjonowania lokalu gier zlokalizowanego przy ul. Jaworzyńskiej 96, - miejsca w żłobku dla dziecka. 5

6 INWESTYCJE I REMONTY I. Działania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 1. W realizacji są następujące zadania inwestycyjne: - Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, - Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 (w zakresie skrzydła A ), - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B - w zakresie budowy ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ulicy Pileckiego od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od łącznika K13D do ulicy Kamińskiego, budowy kanalizacji deszczowej w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców Warszawy, - Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru, - Drugi etap kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Legnicy (LBO), - Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy w zakresie dostawy i nasadzenia roślin wraz z ich 5 miesięczną pielęgnacją w pasie zieleni w Alei Orła Białego, - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych, - Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (LBO), - Plac zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (LBO), - Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO). 2. Prowadzone są kontrole budów w zakresie realizowania inwestycji miejskich przez osoby prowadzące zadania. 3. Prowadzone są rady budowy i spotkania w celu koordynacji i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne w zakresie zakończonych zadań. 6

7 II. Ogłoszone postępowania przetargowe: Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski) (LBO). III. Odbiór końcowy: Dokonano odbioru końcowego robót w zakresie siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (LBO). IV Remonty - przeprowadzono 2 zadania remontowe w dwóch placówkach oświatowych za ogólną kwotę zł, - wykonano remont urządzeń gminnych placów zabaw w Legnicy na łączną kwotę ,55 zł. SPOTKANIA I WYDARZENIA r. - posiedzenie kolegium Prezydenta Miasta r. - Komisja Gospodarki Rady Miejskiej - w ramach Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, wernisaż wystawy Powrót nad Odrę i Bałtyk. Ziemie Odzyskane w plakacie polskim (Zamek Piastowski) r. - uroczyste otwarcie odcinka porodowego oddziału ginekologiczno położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (bud. A1, I piętro) - Plenerowe rozpoczęcie Legnickiego Festiwalu Srebra - Legnicki Festiwal Srebra - wernisaż wystawy fotograficznej Granice (Letia Business Center) r. - XXII Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF Silesia Cup 2015 (ZSI, ul. Wierzyńskiego) - festyn sportowo rekreacyjny Rodzina razem (SP Nr 7) - koncert galowy XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko Piosenka (MCK) Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej Granice (Galeria Sztuki) 7

8 r. - Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych (Zamek Piastowski) - Turniej Brydża Sportowego Miedziana Kadź (sala konferencyjna Huty Miedzi) - Myśliwska Majówka (Park Miejski) r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej- rejon Asnyka i Zosinka (Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4, wejście od ul. Anielewicza) r. - posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - konferencja przedsesyjna Prezydenta Miasta - Korowód Juwenaliowy uroczyste przekazanie kluczy do miasta braci studenckiej - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - rejon Kopernik II i Śródmieście (Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4, wejście od ul. Anielewicza) r. - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) - w ramach 46 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat koncert Chóru Państwowej Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku (Kościół Ewangelicki Marii Panny) oraz koncert Roman Maciejewski In memoriam (Kościół Ewangelicki Marii Panny) r. - Rodzinna Majówka (ogród rekreacyjny ul. Asnyka) - oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w Kickboxingu K-1 (hala, ul. Lotnicza) - mecz barażowy Siódemka Miedź Legnica vs Wybrzeże Gdańsk (ZSI, wejście od strony parkingu) - w ramach 46 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat koncert galowy Żywiołowe Rubiny (Letia Bussines Center) r. - walki finałowe Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Kickboxingu K-1 (hala, ul. Lotnicza) r. - sesja Rady Miejskiej - wmurowanie aktu erekcyjnego Pomnika Sybiraków na placu Sybiraka 8

9 - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary (DK Atrium) r. - podsumowanie rankingu Perły Samorządu 2015 (Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa) - posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich (Warszawa) r. - Dzień Samorządu Terytorialnego spotkanie z prezydentem RP - Pałac Prezydencki Warszawa r. - spotkanie z przedstawicielami Budimexu wykonawcami drogi S3 - Walne Zgromadzenie Członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - rejon Kopernik I B (SDK Kopernik, ul. Koziorożca 9) wręczenie odznaczenia Zasłużonego dla LSM r. - wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. Zakończ nim zaczniesz (Kino Helios, Legnica) - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Środowiskowym Centrum Integracyjno Profilaktycznym (ul. Chrobrego 13) r. - Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy (Park Miejski) - X Integracyjny Festyn Osiedlowy Stop Przemocy (ZSI, ul. Wierzyńskiego) - festyn rodzinny pn. Zdrowo, wesoło, rodzinnie (ZSzR, ul. Jaworzyńska) - 70 lecie TPD w Legnicy połączone z Dniem Dziecka (SP Nr 9) - Wioska Indiańska (Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wojska Polskiego 20) - Koncert Jubileuszowy oraz wystawa okolicznościowa (70 lecie TPD hala ul. Lotnicza) - w ramach XI Festiwalu Rytmu Drum Battle koncert finałowy w wykonaniu Zespołu Perkusyjnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz ogłoszenie wyników r. - w ramach Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy II Legnicki Bieg Kowali r. - podpisanie aktu notarialnego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa (ul. Mickiewicza, pani Głowska) - spotkanie z dziećmi z Ukrainy - narada dyrektorów UM 9

10 r. - happening rowerowy organizowany przez Koleje Dolnośląskie (budynek dworca kolejowego) - V Legnicki Bieg Papieski (Stadion, al. Orła Białego uroczystości połączone z obchodami Dnia Dziecka, - msza św. w Katedrze) r. - spotkanie z samorządowcami w KGHM Polska Miedź w trakcie którego zostanie przedstawiona Strategia KGHM Polska Miedź SA na lata z perspektywą do roku 2040 (Lubin, siedziba KGHM, ul. M. Skłodowskiej Curie 48) - posiedzenie kolegium Prezydenta Miasta - walne zgromadzenie akcjonariuszy LPWIK SA r. - objazd miejskich inwestycji r. - zakończenie sezonu szkoleniowego Ratowników Wodnych połączone z egzaminem na ratownika (Kunice, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy) r. - oficjalne powitanie delegacji z Drohobycza w Ratuszu - Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej - spotkanie ws. Zintegrowanego systemu powiązań miast w LGOF z przedstawicielami samorządów r. - posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta - podpisania porozumień z partnerami w ramach Karty Dużej Rodziny r. - Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej - spotkanie organizacyjne ws. mistrzostw w paralotniarstwie z organizatorami i służbami miasta - podsumowanie sportowego roku szkolnego przez Szkolny Związek Sportowy - uroczystość z okazji 70 rocznicy zakończenie II Wojny Światowej organizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny r. - podsumowanie wizyty studyjnej w Legnicy połączone z konferencją prasową - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej - Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców (Hotel Qubus) 10

11 - uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka (dziedziniec Zamku Piastowskiego) r. - Finał Deblowego Turnieju Tenisowego o Puchar KGHM Polska Miedź oraz Zawiązku Pracodawców Polska Miedź (ul. Bielańska 29- Sinet Klub) - festyn sportowo rekreacyjny Nasza rodzina (SP Nr 4, ul. Piastowska 3) - festyn z okazji jubileuszu 55-lecia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (SDK Kopernik) - uroczystości związane z 60 rocznicą powstania koła łowieckiego Słonka - V Piknik Pracodawców org. przez KGHM Polska Miedź oraz Związek Pracodawców (ul. Bielańska 29- Sinet Klub) r. - Spływ o Błękitną Wstęgę Kaczawy r. - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej - spotkanie Miejskiej Rady Seniorów, Legnickiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej r. - uroczysta Sesja Rady Miejskiej (Centrum Kształcenia Ustawicznie i Zawodowego, ul. Lotnicza) Ewa Pietrakowska Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Legnicy Prezydent Legnicy 11

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na kwestiach związanych z nowymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19 marca 2014 r. do r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19 marca 2014 r. do r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19 marca 2014 r. do 15.04.2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta nadzorował realizację inwestycji miejskich, w tym także prace nad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2014r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2014r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2014r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Legnicy sprawował nadzór nad realizacją trwających inwestycji i remontów,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Legnicy skupiał swoją uwagę m.in. na przygotowaniach do realizacji w naszym

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do 13 maja 2014r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do 13 maja 2014r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.04.2014 r. do 13 maja 2014r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących:

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na przygotowaniu projektu budżetu miasta na rok 2012.

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Legnicy skupiał swoją uwagę głównie na trwających i zaplanowanych do

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 15.06.2011 r. do 12.07.2011 r. Prezydent Legnicy w okresie od 15 czerwca do 5 lipca 2011 r. przebywał na urlopie. W tygodniu 6-12 lipca br. Prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydenta Miasta skupiał swoją uwagę na sprawnym wprowadzaniu nowego systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do 14 październik 2014r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do 14 październik 2014r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17.09. 2014r. do 14 październik 2014r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę m.in. na trwających i rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r.

w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 lutego 2013 r. do 12 marca 2013 r. W okresie objętym raportem

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta uczestniczył w XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, podczas

Bardziej szczegółowo

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne Administrator, 10.03.2017 Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał uwagę na realizacji trwających w mieście inwestycji i remontów. Rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Wydano 18 zarządzeń, zatwierdzono 13 wniosków, 25 wykazów nieruchomości, 14 projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r. Słupsk, 06.03.2014r. R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Raport o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 września do 16 października 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 września do 16 października 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 września do 16 października 2012 r. W omawianym okresie Prezydent nadzorował realizowane w mieście inwestycje drogowe. Uczestniczył w obchodach 60

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015 Nr zarządzenia Data Tytuł zarządzenia Zmiany 1/2015 07.01.2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku W okresie między sesjami wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 10 wniosków, 12

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Wykaz imprez Miasto i Gmina LEGNICA Województwo DOLNOŚLĄSKIE www.legnica.eu (zakładka sport) Data imprezy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. W omawianym okresie Prezydent Miasta uczestniczył w szeregu spotkań opłatkowych. Ponadto odbyła się prezentacja

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE kadencja IV od 2002r. 2006r. część X daty skrajne: 1 września 30 września l.p. nr rejestru data wydania tytuł zarządzenia Nr porządkowy 1. 378/Fn/03

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Wydano 29 zarządzeń, zatwierdzono 10 wniosków, 15 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.77.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.35.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO za okres od dnia 17 października 2017 roku do dnia 14 listopada 2017 roku - 2 - Lp. DATA WYDZIAŁ PROWADZĄCY DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 2012 ROK

SKOROWIDZ ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 2012 ROK SKOROWIDZ ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. BUDŻET... 4 1.1. Przygotowanie, uchwalanie, wykonanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej... 4 1.2. Zmiany w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Wydano 24 zarządzenia, zatwierdzono 14 wniosków, 16 wykazów nieruchomości, 7 projektów

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lp Nazwa instytucji adres Docelowy typ łącza Łączna planowana przepusto wość w Mb/s up/down Planowa na przepus towość do sieci wmb/s up/dow n Docelowy zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 2276 UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 18 maja do 14 czerwca 2011 roku

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 18 maja do 14 czerwca 2011 roku R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 18 maja do 14 czerwca 2011 roku 2 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.05.2011 r. do 14.06.2011 r. W okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok

Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok W analizowanym okresie odbyło się pięćdziesiąt trzy posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 marca 2013 r. do 16 kwietnia 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 marca 2013 r. do 16 kwietnia 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 marca 2013 r. do 16 kwietnia 2013 r. W omawianym okresie Prezydent Legnicy kontynuował nadzór nad wdrażaniem nowych zasad i rozwiązań dotyczących

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 25 października 2017 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 25 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2017 r. Poz. 4528 OBWIESZCZENIE NR XXXIX/13/17 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa 1-2 lipca 2009 r. (godz. 10.00 00.30) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r.

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. LEGNICA, grudzień 2011 roku Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.11.2011 roku do 13.12.2011r. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach 14 45 15 55. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Harmonogram najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach r.

Harmonogram najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach r. Poniedziałek, 23.05.2016 r. 7:30 8:00 Spotkanie dotyczące wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w Słupsku; 8:15 8:30 Ślubowanie Renaty Szczęsnej na Dyrektorkę Wydziału Obsługi Rady Miejskiej. 8:30 11:00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z działalności w okresie od 15 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku.

Sprawozdanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z działalności w okresie od 15 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku. 1 Sprawozdanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z działalności w okresie od 15 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku. 1. 18.04.2017 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

V Wiosenny Międzygimnazjalny Interdyscyplinarny Konkurs Być Rodziną

V Wiosenny Międzygimnazjalny Interdyscyplinarny Konkurs Być Rodziną Patronaty 2013 Artur Antkiewicz, 20.12.2013 Zawodowa Gala Kickboxingu K-1 Bitwa Pod Legnicą Wnioskodawca: TKKF Olimp Legnica Termin: 19 stycznia 2013 r. Finał Okręgowy XXXIX Olimpiady Geograficznej Wnioskodawca:

Bardziej szczegółowo