ISSN Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008"

Transkrypt

1 ISSN Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

2 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem

3 w numerze Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Adres redakcji: Biuro Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Kraków ul. Szlak 61 tel./fax Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz Sprawy związane z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU załatwiane są w poniedziałek w godz oraz od wtorku do piątku w godz Porad prawnych dla członków samorządu z zakresu PRAWA PRACY PRAWA MEDYCZNEGO udziela radca prawny Zbigniew Cybulski we wtorki w godz , w środy w godz Telefon: Porad prawnych dla członków samorządu z zakresu: PRAWA CYWILNEGO PRAWA RODZINNEGO PRAWA KARNEGO PRAWA PRACY udziela adwokat Monika Cała w poniedziałki w godz Telefon: Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w pierwszą środę miesiąca Kasa czynna codziennie od aktualności XXIV Zjazd Małopolskiej Okręgowej 4 Izby Pielęgniarek i Położnych Opłatek na ul. Franciszkańskiej 3 7 prawnie Ministerstwo odpowiada 8 List z Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego 8 wspomnienia Bo miłość trzeba udowodnić 9 rozmaitości Promocja książki Dobroć mieszka w sercu 10 Podziękowanie Hanny Paszko 10 Duchowość osób opiekujących się chorymi 11 z zespołem otępiennym, w opiece długoterminowej Nurse znaczy pielęgniarka 12 Odznaczenie dla pielęgniarki 13 Małopolanin zawodowo Raport o stanie pielęgniarstwa 15 Informacje Komisji Kształcenia 17 Wokół etyki: Moralne problemy współdziałania 19 na wesoło Żarty i anegdoty 20 ogłoszenia Konferencja: Pacjent, pielęgniarka 21 partnerzy w działaniu? Pożegnania 26 nr 80, marzec kwiecień

4 aktualności Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu MOIPiP XXIV Okręgowy Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 4 Danuta Adamek W dniu roku w Nowohuckim Centrum Kultury obradował pierwszy budżetowy Zjazd Delegatów MOIPiP V Kadencji Samorządu. W Zjeździe uczestniczyło 253 delegatów. Zjazd otworzył Przewodniczący MOR- PiP Tadeusz Wadas. Przewodniczący serdecznie przywitał zaproszonych gości i delegatów na Zjazd Okręgowy. W dalszej części wystąpienia odniósł się do obecnej sytuacji pielęgniarek i położnych w świetle przemian restrulturyzacyjnych, które czekają placówki służby zdrowia. Pamiętajmy o tym, że pielęgniarka i położna, tak jak jest to na całym świecie, winna pracować na umowie o pracę jako podstawowej formie zatrudnienia. Inne formy mogą istnieć jako dodatkowe źródło zarobku. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: przewodnicząca Danuta Adamek wiceprzewodnicząca Ewa Doeringer sekretarz Barbara Wyka Komisję Uchwał i Wniosków: przewodnicząca Jolanta Łysak członkowie Józefa Zapała, Halina Serafin, Bożena Woźniak-Pachota, Małgorzata Dzioboń Komisję mandatową: przewodnicząca Ewa Kostrz członkowie Beata Marzec, Janina Łęgosz, Mariola Biernat, Ewa Zielińska Zjazd protokołowali: Anna Polonek, Józef Bolesław Luberda Głosy liczyli asesorzy: Ryszard Ślęzak, Marek Kucab, Roman Orzechowski, Adam Pilszak, Aleksander Starszewski Przeważającą ilością głosów Zjazd przyjął sprawozdania z pracy Rady Okręgowej, Okręgowego Rzecznika, Okręgowego Sądu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok Delegaci zatwierdzili plan pracy Rady Okręgowej i budżet na rok Delegaci podjęli ważne dla środowiska stanowiska, apele i wnioski Stanowisko nr 1 Skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Organów Założycielskich, Dyrektorów Szpitali, w sprawie: podwyższenia uposażenia dla pielęgniarek i położnych

5 aktualności Stanowisko nr 2 Skierowane do Ministra Zdrowia, Rządu RP, Parlamentarzystów RP, w sprawie: aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce Apel nr 1 Skierowany do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w sprawie: równego traktowania pielęgniarek i położnych bez względu na miejsce zatrudnienia Apel nr 2 Skierowany do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Organów założycielskich, dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, w sprawie: równego traktowania pracowników medycznych w zakresie płacy Apel nr 3 Skierowany do organizacji związkowych, w sprawie: współdziałania wszystkich organizacji związkowych zrzeszających pielęgniarki i położne Apel nr 4 Skierowany do organizacji związkowych, w sprawie: wspólnej reprezentacji środowisk medycznych Apel nr 5 Skierowany do Ministra Zdrowia, w sprawie: pozostawienia żłobków w resorcie zdrowia Wniosek nr 1 Skierowany do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w sprawie: stażu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej Wniosek nr 2 Skierowany do Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie: uznania kwalifikacji położnych, które ukończyły specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego do zawierania kontraktów z NFZ na świadczenia położnej rodzinnej. Wniosek nr 3 Skierowany do Rady Okręgowej MOIPiP, w sprawie: zorganizowania szkoleń z zakresu prawa pracy i odpowiedzialności zawodowej Wniosek nr 4 Skierowany do Parlamentu RP, Ministra Zdro- nr 80, marzec kwiecień 2008 Prezydium Zjazdu: Barbara Wyka, Danuta Adamek, Ewa Doeringer, Anna Polonek, Józef Luberda Przewodniczący MORPiP Tadeusz Wadas 5

6 aktualności Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu MOIPiP Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Maria Kaleta 6 wia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie: zapisania w ustawie minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 150% średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw corocznie waloryzowanego o stopień inflacji Wniosek nr 5 Skierowany do Ministra Zdrowia, Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im L. Rydygiera w Krakowie, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowej i Wojewódzkiej Inspekcji Pracy, Najwyższej Izby Kontroli, w sprawie: zaprzestania zmniejszania minimalnych norm zatrudnenia pielęgniarek i położnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im L. Rydygiera w Krakowie Wniosek nr 6 Skierowany do Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie: ustalenia minimalnych, bezpiecznych norm zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej.

7 Tadeusz Wadas aktualności Opłatek na ul. Franciszkańskiej 3 W dniu w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe pielęgniarek i położnych z Małopolski. Spotkanie poprzedzone było Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Szkodonia. Jak zawsze był z nami ks. dr Kazmierz Kubik duszpasterz pielęgniarek i położnych Archidiecezji Krakowskiej. Whomilii ks. biskup odniósł się do czytania z listu do Kolosan 3,12 17 jako wybrańcy Boży święci i umiłowani obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Po Mszy Świętej czekał na nas jak zawsze uśmiechnięty Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który przywitał wszystkie pielęgniarki i położne w swoim domu i złożył najlepsze życzenia noworoczne. Życzenia dla księdza Kardynała w imieniu pielęgniarek i polożnych złożyła Krysytna Pęchalska, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich: Eminencjo, Księże Kardynale Święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam dar Bożego człowieczeństwa, dar Jego obecności pośród nas, dar czasu, jaki nam poświęcił dzięki człowieczeństwu. To są Święta, które mówią nam, że Bóg jest dla nas, a my świętując uczymy się być dla Niego. Uczymy się tego poprzez dar wzajemnej obecności w rodzinie, ale również to spotkanie opłatkowe temu służy; uczymy się tutaj być dla siebie. Dołączyły do nas również koleżanki z Warszawy z Naczelnej Rady, i to jest dodatkowy powód naszej radości. Jesteśmy tu na płaszczyźnie zawodowej, ale w atmosferze świętowania, kiedy On, Bóg, Jego dar obecności dla nas, jest impulsem pierwszym i podstawowym tego spotkania. Dlatego ta możliwość przełamania się opłatkiem w tym gronie i w tym miejscu, tak wiele dla nas znaczy. To jest również owoc błogosławionego spotkania Sługi Bożego Jana Pawła II i Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Owoc ich współpracy, wielkich serc i szerokich horyzontów, a także troski o formację etyczną środowiska pielęgniarek i położnych. Twoja obecność, Eminencjo, jest dla nas tego wszystkiego przypomnieniem i ożywieniem. nr 80, marzec kwiecień 2008 Spotkanie opłatkowe Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie, które jest kontynuacją i dalszym ciągiem historii, zapoczątkowanej przez te dwie świątobliwe i bliskie nam Postacie. A we wdzięcznym sercu, rodzą się życzenia, jako pragnienie odwzajemnienia doświadczanego dobra. Życzymy więc Eminencjo, aby Pan Jezus obdarzał Cię siłą i zdrowiem, potrzebnym do sprostania licznym obowiązkom. Aby napełniał swoim Duchem Miłości dla dobra całego krakowskiego Kościoła. Niech Cię Bóg błogosławi. Obecne z nami były Panie: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska oraz Pani Wiceprezes Elżbieta Garwacka-Czachor i dyrektor biura Naczelnej Rady Lucyna Jakubowska. Dalszą część uroczystości uświetnił występ dziecięcego chóru Primavera z Poskwitowa, którego opiekunem jest Ryszard Plutecki. Chór, jak co roku zachwycił wszystkich uczestników spotkania swoim żywiołowym i radosnym śpiewem. Przyszedł także czas na wzajemne życzenia, którym towarzyszyły wspomnienia, wzruszenia i wspólne kolędowanie. Nadzieja oraz siła do pracy i działania w nowym 2008 roku towarzyszyła każdemu, kto opuszczał spotkanie opłatkowe-tak ważne i potrzebne szczególnie środowisku pielęgniarskiemu. Cieszymy się, że w Krakowie w naszej małej ojczyźnie jest miejsce, gdzie co roku każdy z nas w modlitwie może powierzyć Panu Bogu troski i radości. Wielkie Bóg zapłać Eminencjo Księże Kardynale za to, że możemy się spotykać co roku na ul. Franciszkańskiej 3. Szczęść Boże. Życzenia noworoczne Dziecięcy chór Primavera z Poskwitowa 7

8 prawnie MINISTER PRACY Warszawa, 17 grudnia 2007 r. I POLITYKI SPOŁECZNEJ JOLANTA FEDAK DUS CG/07 Pan Stanisław Łukasik Sekretarz Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Szanowny Panie Sekretarzu Wnawiązaniu do pisma z dnia 21 listopada 2007 r. (znak: MOI/800/07) oraz dołączonego do niego Wniosku nr 6, podjętego na XXIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu września 2007 r., w sprawie uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury po 30 latach pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej, pragnę uprzejmie poinformować co następuje. W dniu 7 września 2007 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1369), przedłużająca do konca 2008 r. możliwość uzyskania warunków, od których zależy przyznanie tzw. wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 i 50 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z poz. zm.) dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art , 39, 40, 46, 48-50, 184 oraz w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, zostaną ustanowione emerytury pomostowe. Zgodnie zaś z ust. 3 tego artykułu zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur pomostowych ma określić odrębna ustawa. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że zgłaszane postulaty przechodzenia na wcześniejszą emeryturę przez pielęgniarki i położne, jeśli chodzi o osoby, które urodziły się po ddniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zostaną rozważone przy tworzeniu ustawy o tzw. emeryturach pomostowych, która powinna wejść w życie w dniu 1 stycznia 2009 r. W ramach prac nad przygotowaniem odpowiedniego projektu ustawy Ministerstwo przeanalizuje wszystkie dotychczas rozważane projekty ustaw, materiały analityczne, jakrównież zgłaszane przez różne grupy zawodowe postulaty. Chcę zapewnić, że z należytą uwagą zostaną również potraktowane uwagi zgłaszane w tym zakresie przez środowsiko pielęgniarek i położnych (w tym oczywiście także te, które wynikają z dołączonego do pisma Wniosku). Informuję również, że Pana pismo wraz z Apelem nr 10, dotyczącym ustanowienia dla pielęgniarek i położnych możliwości skorzystania z rocznego platnego urlopu zdrowotnego dla podratowania zdrowia, zostało przekazane do rozpatrzenia, według kompetencji, Ministerstwu Zdrowia. Z poważaniem z up. MINISTER PODSEKRETARZ STANU Czesław Ostrowska KRAJOWA RADA SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO MZ-KRASZM l/dz/07 Warszawa, Pan Stanisław Łukasik Sekretarz Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak Kraków Wodpowiedzi na pismo Pana Sekretarza z dnia 21 listopada br. w sprawie wniosku nr 7 XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia września 2007 roku, dotyczącego konieczności zdawania egzaminu kończącego tzw. studia pomostowe, uprzejmie informuję, iż powyższą kwestię reguluje rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkól zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170), które określa sposób i tryb przeprowadzania teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego te studia. Uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach studiów uzupełniających są zobowiązane przestrzegać zapisów wymienionego aktu prawnego. Jednocześnie informuję, iż Krajowa Rada podziela stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowej sprawie. PRZEWODNICZĄCA Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego Prof. dr hab. Irena Wrońska 8

9 wspomnienia Bo miłość trzeba udowodnić - zwyczajna, niezwyczajna siostra Marta Wiecka nr 80, marzec kwiecień 2008 S. Daniela Poterek SM We współczesnych czasach, gdy relatywizm etyczny zatacza coraz szersze kręgi, zachodzi niebezpieczeństwo zatarcia granicy pomiędzy dobrem a złem. Życie ludzkie niejednokrotnie bywa podporządkowane wartościom ekonomicznym oraz hedonistycznym. Dzisiejsze czasy wołają o przykłady, o świadectwa takich ludzi, którzy dla ideałów nie wahają się poświęcić swego życia i udowadniają, że większe zadowolenie a także poczucie spełnienia płynie z dawania niż brania. To podstawowe przesłanie wszystkich zawodów związanych z medycyną, szczególnie bliskie pielęgniarstwu. Ochrona życia ludzkiego, obrona godności i ukazywanie wartości życia każdego człowieka, pochylanie się nad chorymi i towarzyszenie im w cierpieniu to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Od pracowników służby zdrowia, oprócz kompetencji techniczno-zawodowych, wymaga się odpowiedzialności etycznej. Zanim wiele ofiarnych pielęgniarek świeckich zasiliło szeregi pielęgniarstwa, opiekę nad chorymi pełniły przede wszystkim siostry zakonne. Jednym z najbardziej znanych zgromadzeń zakonnych oddanych posłudze chorym jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`paulo (siostry szarytki). Reguły powstałego ponad 350 lat temu we Francji zgromadzenia były pierwowzorem tworzących się z biegiem lat kodeksów etyki pielęgniarstwa. Czując się złączone historycznie ze środowiskiem pielęgniarskim, pragniemy dziś jako Siostry Miłosierdzia podzielić się naszą radością ze zbliżającej się beatyfikacji jednej z naszych sióstr - S. Marty Wieckiej. Idąc za głosem powołania do życia zakonnego, odnalazła ona również swoje drugie powołanie służbę człowiekowi choremu. Żyła na przełomie XIX i XX w. Urodziła się w 1874 roku w Nowym Wiecu na północy Polski. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie wstąpiła w 1892 roku. Zaraz po opuszczeniu nowicjatu została skierowana do pracy w szpitalu we Lwowie, gdzie ukończyła kurs pielęgniarstwa. Po doskonałym, jak na owe czasy przygotowaniu do zawodu, pracowała w szpitalach w Bochni, Podhajcach i Śniatynie /obecnie na terytorium Ukrainy/, gdzie zmarła w opinii świętości. Jej życie było naznaczone ciężką, żmudną, monotonną pracą. Nigdy jednak nie pozostawiła bez pomocy człowieka cierpiącego. W każdym miejscu, w którym pracowała, zapisywała się w pamięci chorych i współpracowników jako osoba pełna serdeczności, życzliwości dla drugich, wyrozumiałości oraz cierpliwości. Oprócz doskonałej fachowej pomocy niosła chorym otuchę i nadzieję. Podziwiano jej ofiarną, pełną poświęcenia służbę drugiemu człowiekowi. Szczególnie podkreślano, że w jej oczach każdy człowiek posiadał taką samą wartość niezależnie od wyznania, narodowości, wykształcenia czy przekonań politycznych. Ta prosta siostra już na początku XX w., przepełniona prawdziwą miłością do Boga i człowieka praktycznie realizowała w życiu hasła dobrze pojętej tolerancji. Osoby, które współpracowały z s. Martą, w ciepłych, pełnych uznania słowach wyrażały swą opinię o jej pracy. Dewizą jej życia było służyć bliźniemu, wspomagać biednych, pocieszać cierpiących, a największą dla niej przyjemnością było nieść pomoc chorym. Swoim poświęceniem dla dobra wszystkich ludzi, bez względu na nację i wyznanie religijne, zjednała sobie ogólną miłość i szacunek wszystkich, którzy się z nią stykali. Przytoczone słowa wypowiedział urzędnik szpitala w Podhajcach, natomiast jeden z lekarzy, dr K. Werner ze Śniatynia,określa ją jako: osobę niezwykłych cnót i zalet. Dyrektor wspomnianego szpitala podkreślił, że: w obejściu z chorymi była łagodna, a taktownym swoim postępowaniem umiała wzbudzić u innych sióstr, lekarzy głębszą chęć do opiekowania się chorymi. Równocześnie trzeba zaznaczyć, iż s. Marta nie była męczenniczką swych obowiązków. Osoby, które ją znały, podkreślały, że cechowała ją radość i swoboda: Co czyniła, czyniła z zapałem i doskonale. Swoje życie zakończyła mając 30 lat. Młody wiek nie przeszkodził jej w podjęciu ważnej decyzji i spełnienia ostatniego uczynku miłosierdzia. Dobrowolnie zastąpiła pracownika wyznaczonego do dezynfekcji pomieszczenia, w którym leżała chora na tyfus osoba. W tamtych czasach było to świadomym narażeniem się na śmiertelne ryzyko. S. Marta uczyniła tak jednak, aby uchronić młodego ojca rodziny przed śmiercią, a jego najbliższych przed sieroctwem i rodzinnym dramatem.. Po kilku dniach cierpienia zmarła w tym samym szpitalu, w którym pracowała, otoczona szacunkiem i miłością wszystkich współpracowników, sióstr, a przede wszystkim chorych. Warto się zastanowić, jakie przesłanie ma dla nas żyjących współcześnie i pracujących w zawodach medycznych ta młoda siostra, jej zwyczajne życie oraz niezwykły czyn.. Dzisiejsza medycyna rozwija się w kierunku wciąż doskonalącej się techniki. W takich warunkach łatwo stracić z oczu podstawowy cel i przedmiot naszego oddziaływania, którym jest CZŁOWIEK. Pielęgniarka, wykonując swoje czynności zawodowe, powinna przede wszystkim dostrzegać drugiego człowieka jako OSOBĘ, w każdej sytuacji szanując jego godność. Ojciec św. Jan Paweł II często powtarzał przy okazji spotkań z pracownikami służby zdrowia, że należy zhumanizować medycynę. Podkreślał, że na salach szpitalnych potrzeba przyjacielskiego uścisku ręki, uśmiechu, dobrego słowa, gestu ludzkiej solidarności czy życzliwości, których tak często brakuje. Sam będąc pacjentem szpitala w bardzo przejmujących słowach prosił wszystkich pracowników o miłość dla chorych: Ile miłości mi dajesz?- pytał- W jaki sposób mi pomagasz? Czy dodajesz mi ducha? Czy cierpisz tak jak ja cierpię? Mówił w imieniu starców, nieznanych, pokornych, bezbronnych. S. Marta Wiecka potrafiła dostrzec to, co jest najważniejsze w pracy z człowiekiem chorym i dziś pokazuje nam, współczesnym pielęgniarkom, czego najbardziej potrzebuje osoba cierpiąca, zdana na pomoc drugiego człowieka. Wszystko jest ważne w naszej pracy, ale na pierwszym miejscu zawsze stoi ciepło autentycznego ludzkiego kontaktu. W dzisiejszych czasach, gdy niejednokrotnie przytłoczeni jesteśmy otaczającą nas rzeczywistością, gdy zacierają się wszelkie autorytety, umiejmy dostrzegać świadectwa życia osób, które potrafiły stanąć powyżej przeszkód i trudności. Potrafiły w swym życiu konsekwentnie dążyć do przyjętego ideału, wzbudzając tym szacunek nie tylko żyjących im współcześnie osób, ale także tych, którzy żyją ponad 100 lat później. Pielęgniarstwo nie jest tylko zawodem, to przede wszystkim powołanie do posługiwania bliźniemu. Jesteśmy przekonane, że i dzisiaj wiele z nas widzi piękno tego zawodu i poświęca wszystko, co ma najpiękniejszego w sobie, służbie człowiekowi tak jak robiła to s. Marta. Poprzez beatyfikację Kościół uznaje, że droga Jej życia jest wzorem, światłem dla innych i prowadzi do świętości, zaś ona sama jako błogosławiona może stać się dla nas Orędowniczką a także skuteczną pomocą w codziennym trudzie. 9

10 rozmaitości Hanna Paszko i członkowie Zespołu Redakcyjnego Ad Vocem: Ryszard Ślęzak, Beata Marzec, Danuta Adamek Promocja książki Hanny Paszko Dobroć mieszka w sercu Wdniu r. w Częstochowie podczas XII Jasnogórskiej Konferencji Opieki Paliatywnej pt.,,medycyna paliatywna a idea hospicyjna odbyła się promocja książki autorstwa Pani Hanny Paszko,,Dobroć mieszka w sercu wydanej przez wydawnictwo MOIPiP Ad Vocem. W promocji książki uczestniczyli członkowie Zespołu Redakcyjnego Ad Vocem. Czas i miejsce promocji został wybrany przez Autorkę. Promocji towarzyszyło duże zainteresowanie publikacją. Podczas konferencji sprzedano 100 egzemplarzy książki z dedykacją Autorki, Pani Hanny Paszko. Przytaczam fragment recenzji autorstwa Pani dr Grażyny Rogali-Pawelczyk,,To ksiązka przewodnik, w którym autorka zawarła przesłanie dla wszystkich pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa wskazując na trudną i pełną poświęceń postawę zawodową Józi. Każda pielęgniarka jest taką Józią walczącą z przeciwnościami losu, własną słabością i nieszczęściem postrzegającą człowieka jako osobę, a nie przypadek i pracująca rzetelnie z potrzeby serca a nie z przymusu wykonywania zawodu. Zachęcam wszystkie pielęgniarki i położne do przeczytania tej interesującej pozycji naszego wydawnictwa. Książkę można zamawiać w biurze MOIPiP osobiście,drogą mailową. lub telefonicznie od dnia 15 marca 2008 r. Koordynator Zespołu Redakcyjnego Danuta Adamek Podziękowanie Przyjacielskie dłonie są najpewniejszym schronieniem człowieka Roman Mleczko Bardzo serdecznie dziękuję Małopolskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie i jej wydawnictwu Ad Vocem za wydanie mojej książki pt.: Dobroć mieszka w sercu Bardzo serdecznie dziękuję Przewodniczącemu tej Rady Tadeuszowi Wadasowi za życzliwość, zrozumienie i niezwykłość działania, dzięki któremu moje marzenie nabrało realnych kształtów. Moja wdzięczność jest ogromna. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Danucie Adamek, Pani Beacie Marzec, Panu Ryszardowi Ślęzakowi za promocję mojej książki podczas XII Konferencji Naukowej w Częstochowie, na Jasnej Górze dnia 25 stycznia 2008 roku. Wypowiedziane przez Państwa słowa odbiły się szerokim, pozytywnym echem po całym kraju. Dla mnie były najpiękniejszą nagrodą jaką można otrzymać od pielęgniarek i położnych. Nie kryjąc łez wzruszenia, stwierdzam raz jeszcze, że dla takich chwil (przepełnionych bezinteresowna miłością bliźniego, szczerą solidarnością zawodową i troską o los każdej pielęgniarki i położnej) warto żyć Jestem szczęśliwa, że dane mi było przeżyć cudowne chwile w Cudownym Miejscu, z Państwa udziałem. W czasie wielkopostnej zadumy, życzę Niezwykłemu Przewodniczącemu, Tadeuszowi Wadasowi, wytrwałości w działaniach, które podejmuje dla dobra całego samorządu zawodowego, w sposób godny naśladowania. Życzę Członkom Małopolskiej Okręgowej Rady w Krakowie sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Wydawnictwu Ad Vocem życzę kolejnych ciekawych publikacji. Z wyrazami szacunku. Hanna Paszko pielęgniarka, autor książki Bytom,

11 rozmaitości Duchowość osób opiekujących się chorymi z zespołem otępiennym, w opiece długoterminowej Referat został zaprezentowany w Częstochowie dn r. podczas XII Jasnogórskiej Konferencji Opieki Paliatywnej pt.: Medycyna paliatywna a idea hospicyjna (fragmenty) Hanna Paszko Dusza stanowi esencję osoby ludzkiej. Jej istnienie wyczuwamy intuicyjnie, a prawdy przez nią wyrażane czasami kłócą się z prawami wyrażanymi przez naszą uwarunkowaną kulturę (J. Watson) W oparciu o duchowy wymiar człowieka, wiele lat temu, swoją teorię pielęgnowania opisała amerykańska pielęgniarka J.Watson. Mimo upływu lat, medykalizacji i technizacji medycyny i propagowania nowych trendów profesjonalizmu zawodowego, jej teoria wciąż cieszy się, niesłabnącym, uznaniem na całym świecie. Najbardziej uwidacznia się w opiece długoterminowej, ucząc jej realizatorów empatycznej troski i motywując do nieustannego rozwoju osobowego (duchowego) własnego. Opieka długoterminowa to wyjątkowy rodzaj całościowej opieki i profesjonalnej troski. Łączy w sobie działania diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne oraz stałe wsparcie, bardzo szeroko rozumiane. W każdym, z wyżej wymienionych działań, powinno dominować, oprócz zrozumienia i subtelnie okazywanej miłości, ugruntowane poszanowanie godności osobistej każdego chorego, każdego potrzebującego. Powinno dominować! Czy zawsze tak jest? Czy w każdej sytuacji niezależnie od wykonywanych czynności zawodowych potrafimy, z pełną świadomością uczestniczyć w cudzym bólu, cierpieniu i umieraniu w taki sposób, by cudza godność stawała się priorytetem? Czy potrafimy stać się wartościowym opiekunem i osobą wspierającą? Jeśli tak, to znaczy, że należymy do nr 80, marzec kwiecień 2008 grupy ludzi niezwykłych, o ubogaconej duchowości, których łączy w sposób wyjątkowy, miłość do drugiego człowieka miłość do bliźniego. Do każdego bliźniego, także tego, który z racji nasilającego się zespołu otępiennego traci pamięć a wraz z nią swoją osobowość Z wielu przeprowadzonych badań i obserwacji wynika, że chorzy czują się bezpieczni, stają się wyciszonymi, wiedząc, że tuż obok nich jest pielęgniarka wierząca. Emanujące dobro i szczerą troskę wyczuwają, bez słów... Tylko dobra pielęgniarka (profesjonalistka i inteligentna kobieta o bogatym wnętrzu), szanując godność osobistą własną i cudzą, jest w stanie wniknąć głęboko w świat wewnętrzny drugiego człowieka. Pamiętać jednak należy o tym, że przybliżenie do sfery wewnętrznej człowieka przebiegać powinno na tej samej płaszczyźnie porozumienia. Inaczej mówiąc: otwarcie powinno być obustronne. W przeciwnym razie, penetrując czyjeś wnętrze, pielęgniarka może popełnić wykroczenie etyczne. Aby pielęgniarka mogła się przybliżać do wnętrza (do indywidualnej duchowości) człowieka długotrwale chorego, okazując przy tym empatyczną troskę, powinna nieustannie dbać o rozwój duchowy własny i posiadać następujące cechy osobowości: otwartość na drugiego człowieka wrażliwość na potrzeby innych ludzi zorientowanie na drugiego jako na pacjenta i jako człowieka moralną odpowiedzialność szacunek do siebie i innych zdolność nie tylko do mówienia ale także do słuchania (obecność fizyczna, psychiczna, duchowa) Chory objęty opieką długoterminową, szczególnie ten, u którego dodatkowo występuje zespół otępienny (na przykład chory z chorobą Alzheimera), niezwykle uważnie i wnikliwie wpatruje się (będąc przy tym męczliwym) w twarz swojego opiekuna, lekarza, pielęgniarki. Przy jego, nadmiernie wyeksponowanej wrażliwości własnej, potrafi dostrzec nawet najdrobniejszy grymas na twarzy w tym także grymas obrzydzenia. Wyczuwa nerwowość, pośpiech i towarzyszącą pośpiechowi bylejakość działania, wyczuwa rozdrażnienie i wszystkie inne emocje osoby, która w danej chwili jest tuż obok niego. To co nieznane budzi lęk. Choroba Alzheimera, mimo ogromnego postępu w medycynie, wciąż pozostaje nieznaną a nawet tajemniczą. Pozostaje nieznaną lub mało znaną, wyzwala lęk i towarzyszący lekowi niepokój. Sama myśl, że choroba dotyka mózgu jest niezwykle obciążającą. I nie ma w tym nic dziwnego... Mózg w potocznym rozumieniu, kojarzony jest z ośrodkiem rozumu, inteligencji, wrażliwości, godności, duchowości. Jest więc darem natury, dobrem, pięknem, jest sterem i pokładem twórczych myśli, jest siedliskiem emocji i zachowań. Mózg jest niewymienny. Mózgu nie można przeszczepić. A zatem jak żyć, gdy choroba dotyka mózgu? Jak pielęgnować kogoś, kto oprócz in- 11

12 rozmaitości nych (wcześniejszych chorób), otrzymał od losu jeszcze jedną chorobę chorobę na zapominanie? Ta, wyjątkowa w swoim rodzaju choroba, jak podają autorzy literatury tematycznej, rozwija się powoli i podstępnie. Chorzy (płci obojga), dzięki zachowanej plastyczności mózgu, przez wiele lat zupełnie dobrze funkcjonują w domu, w pracy, w rodzinie, w środowisku, mimo, iż czują, że coś się z nimi dzieje. Potrzeba niezwykle wnikliwej, uczciwej i drobiazgowej (dotyczącej sytuacji i zdarzeń) obserwacji. Potrzeba ogromnej i ugruntowanej wiedzy lekarza (nieraz kilku lekarzy), by minimalne (subtelne) różnice istniejące między depresją a chorobą Alzheimera wyodrębnić i odpowiednio nazwać. Dlatego, całościowe diagnozowanie chorego, w niektórych przypadkach, trwa bardzo długo Być może to dzięki nim, chorym, obolałym, z a p o m i n a j ą c y m, leżącym i czekającym na każdą pomoc, w pełnym tego słowa znaczeniu, pielęgniarka mogła ukazać swoją empatyczną troskę, swoją wrażliwość, swoją duchowość. Człowieka z chorobą Alzheimera nie należy się bać! Pacjenta leżącego, z chorobą Alzheimera, również nie należy się bać! Dlatego niezwykle ważne jest, aby osoby opiekujące się takimi chorymi, nieustannie poszerzały zakres wiedzy na temat samej choroby oraz zmian chorobowych następujących w człowieku. Na bieżąco aktualizowana wiedza pomaga zrozumieć, a co za tym idzie, pozwala w sposób prawidłowy i bezpieczny, sprawować nie łatwą opiekę i minimalizować straty emocjonalne własne. Wiedząc (na przykład), że chory z chorobą Alzheimera może być podejrzliwy a nawet złośliwy, postąpimy tak aby nigdy nie stał się obiektem naszego zdenerwowania. Zachowamy spokój, nawet wtedy, gdy posądzi nas o kradzież portfela tego samego, który wcześniej sam włożył pod poduszkę... Problemów związanych z opieką nad chorym z rozpoznaną chorobą Alzheimera, jest bardzo wiele, zwłaszcza wtedy, gdy równoległą ścieżką rozwija się, na przykład, ból nowotworowy. Nie sposób ująć wszystkie problemy w jednej wypowiedzi. Najważniejsze, moim zdaniem, jest, aby pamiętać, że: 1. CHORY ZAWSZE MA RACJĘ chorego z zespołem otępiennym nie przekonamy, że nie ma racji. Snując sensowne wywody własne, narazimy chorego na dodatkowe zdenerwowanie; 2. CHORY UWAŻA, ŻE TO NIE ON SIĘ ZMIENIŁ, lecz wszyscy ludzie wokół niego trzeba zaakceptować takie stanowisko: 3. STAN PSYCHICZNY CHOREGO zależy od naszego stanu psychicznego spokojny, troskliwy opiekun działa kojąco i uspakajająco na chorego: 4. CHORY BOI SIĘ PODNIESIO- NEGO GŁOSU rozmiar jego przerażenia powiększa się, gdy opiekun reaguje złością, gniewem lub krzykiem na bunt chorego : 5. WYMAGA DODATKOWEGO CZASU chory u którego doszło do spowolnienia mowy, mówi długo i powoli. Przerwanie wypowiedzi lub dokończenie wypowiedzi za chorego wyzwala u chorego agresję; 6. CHORY BOI SIĘ NOWYCH MIEJSC wszystko co nowe (miejsca, otoczenie, ludzie), wywołuje u chorego dodatkowy stres. Z czasem ważny staje się tylko opiekun! Pamiętać należy, że osoby dotknięta chorobą Alzheimera, są nadal ludźmi wartościowymi, posiadającymi godność osobistą i zasługującymi na szacunek w takim samym zakresie co inni ludzie. Pamiętać należy, aby samemu, przed podjęciem decyzji o opiece nad chorym z tą trudną jednostką chorobową, odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie : chcę czy muszę? CHCĘ zawsze oznacza otwartość, pomocną dłoń i nadzieję na trwanie aż do końca. MUSZĘ zawsze oznacza męczącą konieczność, przymus. Ktoś, kto się przymusza, nigdy nie będzie dobrym opiekunem! Człowiek człowiekowi, każdego dnia, w bezpośrednich kontaktach oraz w zawodowych zadaniach, podaje kielich człowieczeństwa. To od nas samych, naszej duchowości i naszej woli zależy czym ten kielich (podawany, darowany), wypełnimy: czy życiodajnym napojem przesyconym nadzieją i miłością bliźniego czy może czystą wodą doprawioną ziarnami gorczycy i złością?... Literatura u autorki Nurse znaczy pielęgniarka Czasy, w których działania pielęgniarki ograniczały się jedynie do sprawowania opieki nad pacjentem bezpowrotnie odeszły w niepamięć. W obecnej dobie, gdy jest to zawód zdobywany na prężnie działających Wydziałach Pielęgniarstwa, będących jednostkami uczelni wyższych nikogo już nie dziwi pielęgniarka-naukowiec, pielęgniarka-dyrektor, pielęgniarka-polityk. Pielęgniarki wychodzą poza utarte schematy. Jestem asystentem w Zakładzie Teorii Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i współpracownikiem Poradni Zdrowia Renoma. Z ramienia tych instytucji biorę udział w przygotowaniu projektu: PROFESSIONAL NURSE - Developing an English, German, Italian and Spanish Language Course for NURSES, którego głównym celem jest stworzenie czterech kursów językowych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego) dla pielęgniarek dostępnych na płytach CD. Jest to projekt międzynarodowy, tworzony dzięki współpracy polskich partnerów z organizacjami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czech, Hiszpanii, Włoch. Realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej Na podstawie wyników badania potrzeb oraz konsultacji z przedstawicielami środowiska pielęgniarzy i pielęgniarek opracowałam wstępny zakres tematyczny kursów. Przygotowywany kurs dla pielęgniarek będzie składać się z 6 części tematycznych, z których każda ćwiczy określony zasób leksykalny jak i również struktury gramatyczne na poziomie podstawowym (A1, A2) poprzez zastosowanie metody samodzielnego uczenia się, swoim zakresem obejmie ważne zagadnienia praktyczne związane z pracą pielęgniarki. Materiał tematyczno-leksykalny w poszczególnych modułach będzie wprowadzany za pomocą krótkich ujęć wideo, zdjęć i prezentacji wizualnych, które ułatwią proces uczenia się. Ponadto słownictwo zostanie przedstawione w konkretnej sytuacji, co pozwoli słuchaczowi na bezpośrednie skojarzenie wykonywanej czynności z jej nazwą w danym języku. Zapraszam na stronę internetową projektu Można na niej znaleźć informacje o projekcie oraz informacje z zakresu systemów zdrowia w poszczególnych krajach partnerskich, wymagań związanych z podjęciem pracy w tych krajach oraz innych kwestii dotyczących pielęgniarstwa. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane projektem o przesyłanie swoich uwag, zapytań i komentarzy na adres: 12

13 rozmaitości Odznaczenie dla pielęgniarki Od dłuższego czasu w naszym czasopiśmie Ad Vocem ukazują się artykuły przedstawiające sylwetki wybitnych pielęgniarek, lub dotyczące historii zawodu autorstwa Pani Heleny Matogi. Pani Halina (takim imieniem zwracają się do Niej znajomi) z wielką pasją zajmuje się historią zawodu, dlatego w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych powierzono jej funkcję kierownika Archiwum przy Oddziale Krakowskim. W swoich poszukiwaniach historycznych dotarła do wielu ciekawych dokumentów, np. natrafiła na ślad który wskazuje, iż pielęgniarki miały swój udział w rozpracowywaniu broni V-1, V-2 w czasie II Wojny Światowej, między innymi na pewno absolwentka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, Helena Siuchnińska. Ta pasja odtwarzania i dokumentowania historii zawodu, wybitnych postaci, przyczyniła się do nawiązania wielu równie ciekawych znajomości. Między innymi, dokumentując bohaterskie postawy pielęgniarek w czasie II Wojny Światowej, Pani Halina miała okazję przedstawić sylwetki tych wybitnych Koleżanek w czasie sesji popularnonaukowej w Toruniu organizowanej przez Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek oraz podczas sesji w Krakowie zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i wyżej wspomnianą Fundację. Wygłoszone referaty ukazały się drukiem w tomach zebranych z tych sesji Osoby tworzące tę Fundację, oraz Memoriał Generał Marii Wittek, doceniły działalność Pani Haliny, przyznając jej odznakę jako podziękowanie za współpracę. Cieszy nas to ważne wyróżnienie dla pielęgniarki. Krystyna Pęchalska Prezes KSPiPP Oddział w Krakowie nr 80, marzec kwiecień

14 rozmaitości Wizyta wicemarszałka Leszka Zegzdy Pierwszy Małopolanin 2008 r. B artosz Byrski jest jednym z pierwszych dzieci urodzonych w Małopolsce. Szczęśliwie przyszedł na świat minutę po północy w Szpitalu na Siemiradzkiego w Krakowie. Ważył 3140 gram i mierzył 52 cm. Szczęśliwi rodzice: Anna i Paweł byli pozytywnie zaskoczeni zamieszaniem jakie wywołały narodziny ich synka. Rodzicom wizytę złożył wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda wręczając im czek na 1,5 tyś zł oraz kwiaty. Anna i Paweł otrzymali również drobne upominki od szpitala. Niech ten czar narodzin zaowocuje pomyślnością w dalszym życiu Bartka. Beata Marzec Szcześliwi rodzice 14

15 rozmaitości Raport o stanie pielęgniarstwa Kraków, 22 stycznia 2008 r. Tadeusz Wadas Liczba pielęgniarek zarejestrowanych w rejestrze MOIPiP w latach Liczba zarejestrowanych pielęgniarek na dzień 22 stycznia 2008 r. Liczba położnych zarejestrowanych w rejestrze MOIPiP w latach Liczba zarejestrowanych położnych na dzień 22 stycznia 2008 r. nr 80, marzec kwiecień

16 zawodowo WNIOSKI Średnia wieku pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w MOIPiP Pielęgniarki uprawnione do nabycia świadczeń emerytalnych w najbliższych 5 latach 1. Liczba zarejestrowanych pielęgniarek drastycznie maleje od roku Na dzień dzisiejszy liczba ta zmniejszyła się o 6668 osób. 3. Przykładowo w szpitalu powiatowym pracuje 300 pielęgniarek, to tak jakby zamknąć 22 szpitale. 4. Pielęgniarki są obciążone dodatkową pracą, a co za tym idzie spada jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjentów i bezpieczeństwo wykonywania zawodu. 5. Maleje liczba położnych od 2004 roku. 6. Od 2004 roku ubyło 1000 położnych. 7. Do systemu przybywa znikoma ilość absolwentów. 8. Wiek emerytalny osiąga wiele pielęgniarek w br. 310, a do 2012 roku 1841 osób. 9. Średnia wieku pielęgniarek 47 lat. 10. Średnia wieku położnych 46 lat. Położne uprawnione do nabycia świadczeń emerytalnych w najbliższych 5 latach. 16

17 Informacje Komisji Kształcenia Aktualizacja: 27 lutego 2008 r. Przewodnicząca Komisji Kształcenia Bożena Woźniak-Pachota zawodowo Kursy i specjalizacje w trakcie: Rodzaj szkolenia Dziedzina kształcenia Łączna liczba uczestników Organizator Specjalizacja Piel. Rodzinne 50 MOIPIP Piel. Anestezjologiczne 50 MOIPIP Organizacja i zarządzanie 75 MOIPIP Piel. Operacyjne 53 MOIPIP Piel. Środowiska Wychowania i Nauczania 27 MOIPIP Kurs kwalifikacyjny Piel. Operacyjne 29 MOIPIP Piel. Anestezjologiczne i intensywnej opieki 42 MOIPIP Piel. Ratunkowe 42 I edycja MOIPIP 43 II edycja Piel. Neonatologiczne 40 MOIPiP Opieki długoterminowej 48 MOIPiP Piel. Nefrologiczne z Dializoterapią 35 MOIPiP Piel. Psychiatryczne 35 MOIPiP Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne 180 MCZP, koszty MOIPIP Szczepienia noworodków 30 MCZP, koszty MOIPIP EKG 40 MOIPiP Opieka Paliatywna 50 ZOL, koszty MOIPiP Kurs dokształcający Badanie EEG 23 MOIPiP Zaawansowane zabiegi reanimacyjne na bieżąco MOIPiP i postępowanie w stanach zagrożenia życia Zasady naboru na kursy i szkolenia planowane w pierwszej połowie 2008 r. Kursy i szkolenia są bezpłatne dla pielęgniarek i położnych regularnie opłacających składki na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Kwestionariusze zgłoszeniowe na kursy należy składać w podanych terminach naboru. Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niepoprawnie nie będą rozpatrywane. Kursy planowane: Lp. Rodzaj szkolenia Czas trwania Tryb Termin naboru Data rozpoczęcia 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 3-6 miesięcy Mieszany do 22 lutego 1 marca 2008 rodzinnego dla położnych 2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 3-6 miesięcy Mieszany do 15 marca maj 2008 r. i intensywnej opieki 3. Kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej 1 miesiąc Mieszany II edycja maj br. 4. Kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych Zaawansowane zabiegi 2 dni Weekendowy na bieżąco reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia 5. Kurs dokształcający Dzienny do 30 marca 2008 r. kwiecień 2008 r. z zakresu audiometrii 6. Kurs z zakresu Kompleksowego 4 godziny Dzienny 4 marca br. systemu zaopatrywania ran 27 marca br. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej MOIPiP (http://www.moipip.org.pl/komisja_ksztalcenia.htm), od pełnomocnika, w biurze Izby. Do wniosku należy dołączyć kserokopię prawa wykonywania zawodu. nr 80, marzec kwiecień

18 zawodowo Zasady naboru na kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia. osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia w danej placówce (pełnomocnik, przełożona itp.) zgłasza w biurze Izby listę osób chętnych do udziału w kursie. grupa musi liczyć 30 osób. osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do podania swoich danych i numeru telefonu kontaktowego, koordynator kursu pani mgr Małgorzata Smoleń ustala termin szkolenia, uwzględniając kolejność zgłoszeń (nr tel: ), kwestionariusze zgłoszeniowe wraz z kserokopiami Prawa Wykonywania Zawodu należy złożyć do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia w danej placówce przed wyznaczonym terminem kursu, osoba odpowiedzialna przekazuje zgłoszenia całej grupy do biura MOIPiP. Kursy i szkolenia są bezpłatne dla pielęgniarek i położnych regularnie opłacających składki na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.!Komisja Kształcenia przypomina, że kwestionariusze zgłoszeniowe na kursy należy składać w podanych terminach naboru. Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niepoprawnie nie będą rozpatrywane. Plan szkoleń otwartych dla pielęgniarek służby medycyny pracy województwa małopolskiego na 2008 rok L.p. Temat szkolenia Prowadzący Termin Godzina Miejsce szkolenia 1. Badania konsultacyjne i odwoławcze. lek. Iwona Zapolska-Fitrzyk, r Sala Konferencyjna Zasady kierowania i finansowania badań. dyrektor MOMP, MOMP I p. 107, specjalista medycyny przemysłowej. Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 2. Ocena narażenia na hałas inż. Lidia Chrzanowska, kierownik r Sala Konferencyjna Laboratorium Higieny Pracy MOMP I p. 107, MOMP. Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 3. Odpowiedzialność prawna pielęgniarek mgr Tadeusz Wadas, r Sala Konferencyjna przewodniczący MOIPiP MOMP I p. 107, w Krakowie. Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 4. Opieka profilaktyczna nad pracownikami lek. Teresa Łączkowska, r Sala Konferencyjna narażonymi na czynniki rakotwórcze. specjalista medycyny pracy MOMP MOMP I p. 107, Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 5. Konferencja dla pielęgniarek służby medycyny wrzesień 2008r. pracy - tematyka zostanie podana w terminie późniejszym. 6. Cukrzyca - plaga XXI wieku. lek. Teresa Łączkowska, r Sala Konferencyjna specjalista medycyny pracy MOMP MOMP I p. 107, Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 7. Epidemiologia chorób zawodowych. lek. Roman Martuś, specjalista listopad Sala Konferencyjna medycyny przemysłowej, MOMP, data zostanie MOMP I p. 107, dyrektor Powiatowej Stacji podana Kraków, Sanitarno-Epidemiologicznej w terminie ul. Zygmunta Augusta 1 w Tarnowie. późniejszym 18

19 zawodowo WOKÓŁ ETYKI Etyki nie można narzucić. W etyce trzeba wychować. System właściwej edukacji poprzez który człowiek będzie umiał dokonywać właściwych wyborów Andre Frosard Moralne problemy współdziałania Z moralnymi problemami współdziałania w czynnościach innych osób w dobrym lub w złym spotyka się człowiek w codziennym życiu. Posiada ono różnorodny charakter, pociąga rozmaite skutki w postaci odpowiedzialności moralnej za czyn będący wynikiem współpracy z innymi osobami. Współdziałaniem nazywamy udział kilku osób w spełnianiu tego samego czynu. Pielęgniarki i położne współdziałają, kiedy wykonują czynności na polecenie przełożonych lub same wydają dyspozycje. Pielęgniarki położne współdziałają z czynami pacjentów ilekroć im coś zabraniają lub na coś pozwalają. Problem współdziałania dotyczy bez wyjątku we wszystkich zawodach. Nas jednak interesuje współdziałanie w pracy pielęgniarki położnej. Współdziałanie możemy podzielić na współdziałanie: w czynie dobrym (bezspornie w naszej pracy i życiu jest go najwięcej) w czynie złym, w równym stopniu. Współdziałający w tym samym stopniu mają jednakowy udział w dokonywanym czynie i w równym stopniu zasługują lub ponoszą odpowiedzialność za skutki czynu, w zależności od tego czy było to współdziałanie w czynie dobrym czy złym, w stopniu nierównym ma miejsce wtedy, jeżeli ktoś pomaga głównemu sprawcy czynu np.: ginekolog dokonujący niegodziwej operacji jest głównym sprawcą, natomiast położna która mu asystuje(?!) współdziała w stopniu drugorzędnym. Chciałbym zwrócić w tym krótkim opisie uwagę na zagadnienie współpracy w czynie złym. Z punktu widzenia etyki jest ono poważnym i niełatwym zagadnieniem. Możemy podzielić współpracę (współdziałanie) na formalne i materialne. I. Współdziałanie formalne Mamy do czynienia wtedy, jeśli pomagający (sprawca drugorzędny) zgadza się na zły czyn sprawcy głównego. Dlatego mu pomaga nr 80, marzec kwiecień 2008 bo aprobuje jego działanie. Jest to współudział czynny. W takim wypadku tak wykonujący jak i pomagający ponoszą winę za ten czyn. Jeśli np. lekarz i pielęgniarka położna dopuszczają się przerwania ciąży, wtedy lekarz dopuszcza się czynu z natury moralnie złego jako sprawca główny a pielęgniarka położna ponosi odpowiedzialność w sumieniu jako sprawca drugorzędny. Jakkolwiek czynność instrumentariuszki obiektywnie nie jest zła, to jednak ze względu na formalny współudział w czynie z natury złym, pielęgniarka położna staje się winna jako współdziałająca. Współudział formalny w czynie złym jest zawsze zabroniony i nie może być nigdy usprawiedliwiony. Nie można bowiem chcieć czynu a równocześnie nie chcieć skutku tego czynu, do którego on z natury rzeczy prowadzi. II. Współdziałanie materialne Jest to pomoc fizyczna okazana sprawcy czynu złego bez zamiaru współdziałania ze złem. W takim współdziałaniu sprawca drugorzędny ani jawnie ani pośrednio nie aprobuje czynu sprawcy głównego, a mimo to znajduje się w takiej sytuacji, że w jakiś sposób mu pomaga. Współdziałanie materialne zasadniczo jest niedozwolone. Może być jednak moralnie dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1. jeżeli czynność, za której pośrednictwem pomaga się głównemu sprawcy niegodziwego czynu, nie jest w sobie zła /jest dobra lub przynajmniej obojętna/. Np.: czynność sterylizacji narzędzi jest moralnie obojętna. Od lekarza bowiem zależy, czy te narzędzia w jego ręku bada użyte do czynności niegodziwej /np.: przerwanie ciąży/ czy też do zupełnie godziwej operacji. Sama sterylizacja nie przesądza ani o czynie dobrym ani złym. Jednak nie każde współdziałanie materialne pośrednie jest dozwolone. Współdziałanie materialne pośrednie jest dozwolone jeżeli czynność w której się uczestniczy jest niegodziwa w sobie. Np.: niegodziwym jest współdziałanie w przygotowaniu eutanazji, jakkolwiek sama pielęgniarka nie aprobuje tej praktyki i nie bierze udziału w samej czynności eutanazji, to jednak czyn, który spełnia pozostaje w bezpośrednim związku z mającym nastąpić czynem. Jest więc czynem niegodziwym, którego moralne zło staje się także udziałem pielęgniarki. 2. współdziałanie materialne zasadniczo nie dozwolone może być dopuszczalne wtedy jeżeli istnieje dostateczny, odpowiednio poważny powód usprawiedliwiający współdziałanie materialne np.: utrata zatrudnienia i wynagrodzenia, działanie wtórne a więc nie należące do istoty przeprowadzonej operacji /np. sterylizacji czy przerwania ciąży/ czynności nadzwyczajne, a więc te, które wynikają z zaskoczenia, ponieważ nie mają miejsca w zwyczajnym przebiegu danego rodzaju operacji /cięcie cesarskie pretekstem do wykonania sterylizacji/. Oto przykłady współdziałania fizycznego, czynnego, pośredniego, które mogą być dozwolone o ile istnieje poważny powód; zakładanie lub podtrzymywanie peanów hemostatycznych itp. przygotowanie leków do znieczulenia oraz innych, przyjmowanie chorego na oddział, przygotowanie pola operacyjnego, odkażanie skóry, bezpośrednie przygotowanie chorego do zabiegu, przygotowanie sali operacyjnej,zabiegowej stołu operacyjnego, narzędzi, wyjaławianie narzędzi i bielizny, instrumentowanie. W materialnym współdziałaniu istnieje bardzo istotny problem wystarczającej racji. Trzeba pamiętać, że im cięższe jest naruszenie prawa moralnego, tym poważniejsze muszą być przyczyny usprawiedliwiające materialny współudział. Dwa zdania streszczają wszystko: stanowczość w odniesieniu do zasad, roztropność w ich stosowaniu. Przedstawione tu problemy nie wyczerpują tematu, mogą jedynie ukierunkować nasze poszukiwania prawdy dotyczącej naszego współdziałania w czynach dobrych i aby nigdy w czynach moralnie złych. Opracował: Józef Luberda przewodniczący Komisji Etyki 19

20 na wesoło Przychodzi pacjent do dentysty i mówi: Mam jakieś takie żółte zęby. Co mi pan doradzi? Brązowy krawat. Kobieta dzwoni do szpitala: Panie doktorze, mojemu mężowi utknęła igła w gardle. Niech pan szybko przyjeżdża. Dobrze, już jedziemy. Baba po 3 min dzwoni: Nie musi pan przyjeżdżać, bo znalazłam drugą. Rozmawia dwóch psychologów: Wiesz, to dziwne mówi pierwszy wystarczy krzyknąć aaaaaa! w bibliotece, a wszyscy się na ciebie gapią w milczeniu. A próbowałeś zrobić to samo w samolocie? mówi drugi wtedy wszyscy się przyłączają Syn pyta ojca: Czy to prawda, że w niektórych krajach Afryki mężczyzna nie zna swojej żony do momentu, aż się z nią ożeni? To się dzieje w każdym kraju, synu... Podczas wizyty lekarskiej starszy pacjent zgłasza ból głowy. Damy panu czopek przeciwbólowy postanawia lekarka To może coś innego bo zanim mi ten czopek dojdzie do głowy Na oddział chirurgii ogólnej dużego szpitala został przyjęty pacjent do planowego zabiegu przepukliny pachwinowej. Charakterystyczna cechą pana Piotra bo tak miał na imię nasz pacjent była czarna, elegancko przystrzyżona broda. Pierwszy dzień minął na zapoznawaniu się z rzeczywistością szpitalną oraz z pacjentami. Po południu rozpoczęło się przygotowywanie do zabiegu, który miał być wykonany nazajutrz. Podczas popołudniowego obchodu lekarz dyżurny zapytał pana Piotra: Wie pan że trzeba się elegancko ogolić? Całkiem?! spytał z lekkim zaskoczeniem pan Piotr. No tak. Nie może być żadnego owłosienia. powiedział lekarz i podszedł do innego chorego. Po wizycie pan Piotr zapewnił pielęgniarkę, że sam poradzi sobie z goleniem. Anna, która miała wówczas dyżur postanowiła jednak skontrolować efekt prac pana Piotra. Ku jej zaskoczeniu w sali zobaczyła pana Piotra pozbawionego swojej pięknej brody. No przecież pan doktor powiedział żeby było elegancko i żadnego owłosienia powiedział pan Piotr. Marek Kucab 20

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 PANACEUM nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Teoria i praktyka

Fundraising. Teoria i praktyka Fundraising Teoria i praktyka Fundraising Teoria i praktyka Kraków 2014 Zespół autorów: Aleksandra Aleksandrowicz, Karolina Chojko-Bartoszka, Paulina Kasperska, Szczepan Kasiński, Robert Kawałko, Dominika

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej CZAS NA AKTYWNE OJCOSTWO - CZYLI NIEMOWLĘTA I OJCOWIE Warszawa 2011 Publikacja wydana w ramach projektu Gender

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo