Cieszymy się wspaniałą inwestycją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cieszymy się wspaniałą inwestycją"

Transkrypt

1 NR 3 (143) Rok XIII Marzec 2011 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN I epizod gry przygodowej Misja: Bielany II Więcej na str. 5 i 16 Cieszymy się wspaniałą inwestycją T en nowo otwarty obiekt sportowy, tak okazały i nowoczesny to efekt pracy i życzliwości wielu osób od działaczy środowisk lokalnych, przez urzędników, po Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Właśnie dzięki wsparciu Pani Prezydent Bielany cieszą się dzisiaj kolejną wspaniałą inwestycją tymi słowami burmistrz Bielan Rafał Miastowski przywitał zebranych gości na czele z Prezydent m.st. Warszawy, która dokonała uroczystego otwarcia obiektu. W uroczystości udział wzięli m.in. Przewodniczący Komisji Sportu Rady m.st. Warszawy Paweł Lech, radni, dyrektorzy bielańskich placówek oświaty i sportu oraz mieszkańcy. Poświęcenia budynku dokonał proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ks. Józef Górzyński. Kompleks składa się z budynków spełniających trzy podstawowe funkcje hali basenowej, hali sportowej i budynku zaplecza służącego do obsługi. Wykonano również jednokondygnacyjny łącznik między kompleksem a budynkiem dydaktycznym Zespołu Szkół Sportowych nr 50. Taki układ pozwala na dostęp do obiektu zarówno uczniom z terenu szkoły, jak i osobom z zewnątrz. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. dokończenie na str. 8-9 Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20 już otwarty Zbuduj Wielki Portret Jana Pawła II! I Ty możesz wziąć w tym udział! Fot. Arch. Centrum Hanna Gronkiewicz-Waltz dokonuje oficjalnego otwarcia W Wilanowie, 1 maja br., w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, na fasadzie Świątyni Opatrzności Bożej zostanie rozwieszony największy na świecie, Wielki Portret Jana Pawła II. Będzie miał wymiary 22 m x 42 m (powierzchnia siatki z portretem przekroczy 1400 m 2 ). Portret nowego błogosławionego będzie składał się z setek tysięcy fotografii Polaków. Każdy, kto chce włączyć się w ideę powstawania wyjątkowego Wielkiego Portretu Jana Pawła II może już dziś wysłać SMS pod nr (koszt: 2 zł netto), a następnie przesłać fotografię drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: mówi Piotr Gaweł, Prezes Zarządu Centrum Opatrzności Bożej. Na portrecie będzie mogło znaleźć się do zdjęć. Budujący się, wyjątkowy portret Papieża będzie można obserwować w Internecie po zalogowaniu się, poprzez wpisanie swojego imienia i nazwiska, można będzie sprawdzić, w jakim rejonie znajduje się nadesłane przez uczestnika zdjęcie. W ten sposób każdy będzie miał szansę zlokalizować siebie na tym niepowtarzalnym portrecie Jana Pawła II. Do aktywnego udziału w powstawaniu Wielkiego Portretu zachęca Metropolita Warszawski, Kazimierz Kardynał Nycz Bardzo zachęcam, żeby wszyscy, którzy chcą mieć swoją cząstkę w tym portrecie Jana Pawła II, nowego błogosławionego, zechcieli się włączyć w to dzieło. Każdy z nas, tworząc fizycznie zdjęcie Papieża, daje świadectwo swojej identyfikacji z przesłaniem, które Jan Paweł II nam pozostawił. dokończenie na str. 2 Fot. M. Podczaski

2 Fot. Arch. Redakcji 2 Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Dzielnicy P URZĄD V Sesja Rady Dzielnicy W dniu 15 marca br. odbyła się V Sesja Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, podczas której została podjęta uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, pięć uchwał w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. oraz uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wykazu nr 2/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. lokali użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Rada podjęła również dwa stanowiska: w sprawie zagospodarowania tzw. Serka Bielańskiego w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji drogowej drugiej jezdni ul. Kasprowicza. Ponadto Radni przyjęli plan pracy Komisji Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, Komisji Inwestycji oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Dzielnicy Narodowy Spis Powszechny 2011 rzez 3 miesiące w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca br. na terenie całej Polski będzie przeprowadzany Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pierwszy ogólnokrajowy spis ludności na ziemiach polskich, zarazem pierwszy w Europie i drugi na świecie, został uchwalony przez Sejm Czteroletni 22 czerwca 1789 r. Jednak zasady przeprowadzania spisów ludności po raz pierwszy uzgodniono w Brukseli w 1853 r. podczas Międzynarodowego Kongresu Statystyków. Głównym celem spisu jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat liczby ludności, jej rozmieszczenia, struktury demograficzno-społecznej i zawodowej. Spis dostarczy też informacji na temat charakteru społeczno-ekonomicznego gospodarstw domowych. W spisie powszechnym zostaną zebrane dane z następujących tematów badawczych: stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji, aktywności ekonomicznej osób, niepełnosprawności, obywatelstwa, migracji wewnętrznych i zewnętrznych, narodowości i języka oraz mniejszości narodowych i etnicznych, wyznania, gospodarstwa domowego i rodziny, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dane te będą zbierane na postawie stanu z 31 marca 2011 r. z godz. 24:00. Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci będą mogli udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych, swojej niepełnosprawności. Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie, wspólnie z nimi zamieszkałe. W tegorocznym spisie dane zbierane będą wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. NSP 2011 zostanie przeprowadzony równocześnie jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne na dwóch rodzajach formularzy elektronicznych w badaniu pełnym z krótszą listą pytań i w badaniu reprezentacyjnym z dłuższą listą pytań. Ważne terminy dotyczące spisu: od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. - samospis internetowy - dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny. Formularz i szczegółowe instrukcje jego wypełnienia będzie można znaleźć na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym prowadzony przez ankietera statystycznego rejestrującego na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych, od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. wywiady w terenie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych, r. spis osób bezdomnych, r. zakończenie samospisu, r. zakończenie pracy rachmistrzów, zakończenie pracy ankieterów statystycznych, zakończenie NSP 2011 r., r. spis kontrolny. Wszelkie informacje na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uruchomiona została również infolinia dzwoniąc pod bezpłatny numer lub płatny można dokonać identyfikacji rachmistrza. M.U. Z prac Zarządu Dzielnicy W okresie od 23 lutego 2011 r. do 29 marca 2011 r. Zarząd Dzielnicy odbył 6 posiedzeń, w trakcie których omówił 145 sprawy, w tym podjął 131 uchwał. Teksty uchwał są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej w zakładce BIP oraz w formie papierowej w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29, pok. 313, tel ). Zbuduj Wielki Portret Jana Pawła II! dokończenie ze str. 1 Wielki Portret Jana Pawła II, wpisujący się doskonale w uroczystości beatyfikacyjne nowego błogosławionego, to nie tylko znak naszej pamięci o Papieżu Polaku, ale przede wszystkim dowód na to, że potrafimy mimo dzielących nas różnic zjednoczyć się, by razem tworzyć historię i pięknie ją przeżywać. Będzie to piękny i bardzo wyjątkowy wyraz jedności Polaków, ukształtowanych przez działalność i postać Wielkiego Papieża Jana Pawła II mówi Piotr Gaweł. To również wspaniała okazja, by zbliżyć młodsze i starsze pokolenia tych, którzy na co dzień obcują z telefonem i Internetem oraz tych, dla których współczesne pojęcia czatu, uploadu czy zdjęć cyfrowych nie są oczywistością. Jedność na poziomie wielopokoleniowym wydaje się dziś szczególnie ważna, ze względu na coraz słabsze więzi międzyludzkie szczególnie między rodzicami a dziećmi. Wymiar jedności podkreśla również o. Rafał Sztejka, Dyrektor Redakcji Programów Katolickich TVP Portret Jana Pawła II będzie rzeczywiście znakiem jedności. Papież nas jednoczył, jak do nas przyjeżdżał: podczas pielgrzymek do Polski, naszych pielgrzymek do Watykanu i teraz w dzień beatyfikacji może nas na nowo zjednoczyć. Dzień beatyfikacji Jana Pawła II będzie niewątpliwie istotnym w życiu milionów Polaków. Jest to jednocześnie doskonała sposobność do wyrażenia jedności narodowej. Ideą naszej akcji jest uświadomienie Polakom, że ponadczasowe wartości głoszone przez Papieża powinny nas jednoczyć w obliczu narastających wyzwań trudnej rzeczywistości mówi ks. Krzysztof Mindewicz, Wiceprezes Zarządu Centrum. Testament, pozostawiony przez Jana Pawła II winien wypełniać się każdego dnia w naszej codzienności, dlatego tak ważne jest, aby w tym szczególnym czasie beatyfikacji Polacy potrafili spojrzeć na życie swoje oraz swoich bliskich i wznieść osobiste podziękowanie za życie Papieża z dalekiego kraju. dodaje. Zjednoczmy się jeszcze raz w imię tego, czego nauczał Papież. Stwórzmy wspólnie wysyłając przez Internet zdjęcia nas i naszych bliskich Wielki Portret Jana Pawła II, który zostanie rozpostarty w czasie uroczystości beatyfikacyjnych na fasadzie budynku Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie to nie tylko symbol naszej pamięci o Papieżu, ale też znak, że potrafimy razem działać i tworzyć wielkie rzeczy. Dochód z przesłanych SMS-ów zostanie przeznaczony w całości na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego nowoczesne, narracyjne muzeum, które będzie świadectwem historii Polski oraz dramatycznych losów życia tych dwóch wielkich Polaków. Szczegóły akcji dostępne są na stronie www. portretjp2.pl Zawiera ona wszystkie podstawowe informacje na temat akcji, terminu jej trwania, regulaminu, jak również informacje o organizatorze, partnerach i sponsorach. Wielki Portret Jana Pawła II powstaje pod patronatem TVP1 i Polskiego Radia oraz we współpracy z wieloma mediami. Centrum Opatrzności - Wotum Narodu PASJA Pieśń o Zbawicielu 3 kwietnia o godz. 19:00 w kościele p. w. M. B. Wspomożycielki Wiernych przy ul. Conrada 4 odbędzie się koncert Chóru WIWAT Pieśń o Zbawicielu, czyli Historia męki Pańskiej i chwalebnego Zmartwychwstania. Wystąpią: dyrygent Alicja Mossakowska, fortepian Anna Cegielska i Włodzimierz Tyl, skrzypce Tadeusz Melon. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu.

3 3 SPOŁECZNE Podziel się 1% swojego podatku J ak co roku, również i tym razem zachęcamy czytelników Naszych Bielan do świadomego przekazania 1 % swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Obok publikujemy listę organizacji, które mają swoją siedzibę na Bielanach. Wyszukiwarka pozostałych OPP zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowniczym jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: Z Rok temu z 1% podatku na rzecz organizacji działających na rzecz społeczności wpłynęło ok. 400 mln zł. Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku? Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te należy wpisać numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy. Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który 1% ma zostać przekazany np. ratowanie zdrowia konkretnej osoby. Organizacja nie musi rozliczyć się z To do Ciebie wróci achęcamy do płacenia podatków w stolicy. Kampania ta skierowana jest do osób, które mieszkają i pracują w Warszawie, a podatki odprowadzają poza stolicą. Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, jest częścią wynagrodzenia każdego pracownika i jest odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Większość podatku trafia do budżetu państwa, jednak udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi również dochód gmin, powiatów i województw. W Warszawie podatek dochodowy to podstawowe i największe źródło dochodów miasta. Obecnie w Warszawie zameldowanych jest Rozliczaj PIT w Warszawie ponad 1,7 mln osób, jednak mieszka tu i pracuje znacznie więcej ludzi. Większość z nas codziennie korzysta z warszawskich dróg, komunikacji miejskiej, infrastruktury oraz usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, nie zawsze dorzucając się do kosztów ich utrzymania. Dlatego m.st. Warszawa zachęca osoby mieszkające i pracujące w stolicy, a odprowadzające podatki poza Warszawą, do przyłączenia się do grona podatników warszawskich. Cały proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić dwustronny formularz aktualizujący NIP-3 (osoby fizyczne). Aby zaktualizować swój adres zamieszkania w urzędzie skarbowym, wystarczy wypełnić jeden dokument. NIP-3 przeznaczony jest między innymi dla osób fizycznych nie prowadzących samodzielnie działalności gospodarczej. Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i należy je złożyć po zmianie danych osobowych, np. miejsca zamieszkania, w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Formularz można przekazać osobiście, wysłać pocztą lub za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (przy wymianie dowodu osobistego), za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego (jeżeli ten organ jest dla Ciebie płatnikiem). Formularz NIP-3 można załączyć również do rocznego zeznania podatkowego (PIT) i złożyć go do 30 kwietnia. Opracowano na podstawie materiałów m.st. Warszawy SWOJE AMBICJE, MARZENIA I PASJE MOŻESZ ZREALIZOWAĆ W ARMII. MAMY DLA CIEBIE NOWĄ, BARDZO CIEKAWĄ PROPOZYCJĘ!!! Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy, pragniesz zrealizować swoje marzenia. Nie zwlekaj! DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH I ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ! WKU Warszawa Śródmieście ul. Mierosławskiego 22, Warszawa, tel lub przekazania darowizny na konkretny cel wystarczy, że realizuje cele statutowe. Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej, utraci prawo do przekazania 1% dlatego można złożyć nawet zeznanie puste, a później w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji. Aby złożyć zeznanie podatkowe, mamy czas do 2 maja br. Korekty złożyć można do miesiąca po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. M.U. 1. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo; tel , KRS: Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych; tel , , KRS: Federacja Caecilianum; tel , eu; KRS: Fundacja - Przygoda z Edukacją; tel , przygodazedukacja.org.pl; KRS: Fundacja Malwa ; tel , KRS: Fundacja Nauka i Praca Sióstr Imienia Jezus; tel , com, KRS: Fundacja Pro Musica Viva ; tel , KRS: Fundacja Świat na TAK ;tel , KRS: Fundacja Światło : Akademia Walki z Rakiem Oddział Warszawa; tel , , KRS: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą ; tel , , pl, KRS: Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo; tel , KRS: Fundacja im. Karola Eugeniusza Lewakowskiego; tel , ; KRS: Fundacja Pomocy Bliźniemu Credo ; tel , KRS: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową; tel , fundacja.net, KRS: Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo Dom ; tel , KRS: Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym Jedni Drugim ; tel , KRS: Instytut Inicjatyw Pozarządowych; KRS: Kwiat Kobiecości - Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy; tel , KRS: Nie Tylko Myśl; KRS: Polski Związek Niewidomych, PZN Warszawa Żoliborz; tel , , KRS: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; tel , na1.pl; KRS: Pro Paribus - dla Równych; tel ; KRS: Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda; tel ; KRS: Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka : Ognisko Bielany; tel , , KRS: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Centrum Inicjatyw Loklanych Wrzeciono ; tel , KRS: Stowarzyszenie Warszawski Klub Jeździecki ; tel ; KRS: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; tel , KRS: Stowarzyszenie Pomocy dla Starszej Generacji Vis Major ; tel ; KRS: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ; tel , onet.pl; KRS: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich; tel , www. spch.pl; KRS: Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła ; tel ; KRS: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Usłyszeć Świat ; tel , , uslyszecswiat.org.pl; KRS: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani ; tel , KRS: Stowarzyszenie Terapeutów; tel , ngo.org.pl; KRS: Towarzystwo Nasz Dom ; tel , , towarzystwonaszdom.pl; KRS: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Środowiskowe Ognisko Wychowacze Bielany ; tel , KRS: Transfuzja, Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych; tel , org, KRS: Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek; tel , bok-bielany.eu; KRS:

4 4 10 marca 2011 r. w auli Zespołu Szkół nr 51 przy ul. L. Staffa 3/5 odbyła się III Dzielnicowa Konferencja, pt. Kreatywność i jakość w kształceniu zdolnych. W spotkaniu uczestniczyli: Jolanta Lipszyc Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany i jego zastępca Marek Lipiński, a także Ryszard Zakrzewski Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Zofia Gajewicz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany, Aleksandra Ziach inspektor, Mirosława Partyka reprezentująca Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz dyrektorzy i nauczyciele bielańskich szkół. Celem konferencji było przybliżenie i zrozumienie zjawiska TA- LENTU, a także wymiana doświadczeń oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym. Otwierając konferencję Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany podkreślił zasadność debaty nad stwarzaniem odpowiednich warunków kształcenia uczniów zdolnych oraz planowania z nimi pracy. Słowo wstępne wygłosiła Jolanta Lipszyc. Jako wieloletni dyrektor szkoły i nauczyciel odwołała się do własnych doświadczeń pracy z uczniem zdolnym. OŚWIATA Praca z uczniem zdolnym marca 2011 r. w Zespole Szkół nr 18 w Warszawie przy ul. Żeromskiego 81 odbyła się inauguracja II Mazowieckich Dni Kariery. Otwarcia dokonał Rafał Miastowski - Burmistrz Dzielnicy Bielany. W uroczystości tej wzięła również udział Zofia Gajewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Bielany, Beata Danilecka - główny specjalista oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w przedsięwzięciu. Projekt dwudniowych warsztatów dla gimnazjalistów poszukujących odpowiedniej szkoły, w której mogliby kontynuować naukę zgodnie ze swoimi zainteresowania- III Dzielnicowa Konferencja w ZS nr 51 Gościem honorowym spotkania była Danuta Nakoneczna, wieloletni pedagog, autorka kilkunastu publikacji o uczniu uzdolnionym, twórczyni Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Podkreśliła, jak ważny jest nauczyciel, który poprzez podnoszenie efektywności kształcenia, bardziej aktywnie i profesjonalnie towarzyszy w pełnym rozwoju osobowości i talentów wychowanków. Kolejnym punktem programu był wykład Mirosławy Partyki z ORE, która przybliżyła definicję ucznia zdolnego, jego cechy, rodzaje inteligencji oraz wynikającą z nich konieczność indywidualizowania procesu nauczania. Prezentacji dorobku w zakresie rozwijania talentów dokonał Włodzimierz Sacewicz dyrektor ZS nr 51, współorganizator konferencji oraz przewodniczący TST. Przedstawił założenia towarzystwa oraz wynikające z nich przedsięwzięcia, które to sprawiły, że ZS 51 zasłużył na miano szkoły wyróżniającej się w obszarze promocji ucznia zdolnego. Przez 11 lat istnienia Gimnazjum oraz 9 lat LO, 155 uczniów otrzymało tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad (z 6 głównych przedmiotów). Szkolny lider wspierania uzdolnionych, Katarzyna M. Filipek, nauczycielka j. angielskiego w ZS 51, przedstawiła proces kształcenia ucznia zdolnego, począwszy od II Mazowieckie Dni Kariery 15 Inauguracja w ZS nr 18 Rafał Miastowski otwiera konferencję organizacji i przeprowadzania zajęć rozwijających dla uczniów 6 klas szkoły podstawowej, poprzez cykl działań mających na celu wiarygodne i profesjonalne zdiagnozowanie zdolności uczniów przede wszystkim w pierwszym semestrze 1 klasy gimnazjum. Nauczycielka zwróciła uwagę na zajęcia poszerzające wiedzę przedmiotową i różnorodne formy zajęć lekcyjnych. Jako przykład sukcesów niemierzalnych opisała wiele inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów: Wolontariat, WOŚP, akcje charytatywne Domeyko Dzieciom, Domeyko ma talent, czytanie bajek przedszkolakom, opieka nad grobem wnuczki I. Domeyki, patrona szkoły i inne. Podsumowania konferencji dokonał Marek Lipiński, który wyraził nadzieję, że spotkanie to okaże się przyczynkiem do twórczych działań w pracy z uczniami oraz dziękując jednocześnie nauczycielom aktywnie i optymistycznie uczestniczącym w procesie podnoszenia jakości kształcenia. Na zakończenie spotkania głos zabrała Zofia Gajewicz, która dziękując organizatorom i zaproszonym gościom życzyła, aby prezentacja doświadczeń związanych z kreatywnością i jakością w kształceniu zdolnych znalazła swoje odbicie w praktyce. Katarzyna M. Filipek mi i możliwościami poznawczymi, realizowany jest w ramach VI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pod hasłem Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Uroczystość otwarcia uświetniło krótkie przedstawienie pt. Na Olimpie naszej szkoły przygotowane przed panią Danutę Stopę. W inscenizacji brała udział także młodzież Technikum Księgarskiego i LII Liceum Ogólnokształcącego - szkół pełniących honory gospodarza. 15 i 16 marca młodzież uczestniczyła w warsztatach pozwalających poznać istotę różnych zawodów, a wśród nich: technika księgarstwa, technika organizacji reklamy i technika cyfrowych procesów graficznych, technika ekonomisty, technika logistyka, technika informatyka i technika obsługi turystycznej oraz technika handlowca. Zapoznała się także z ofertą szkół zawodowych dzielnicy Bielany, miała okazję napisać próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej i skorzystać z porad doradcy zawodowego. Odbywały się też zajęcia językowe. Z oferty skorzystała młodzież z 11 różnych oddziałów bielańskich gimnazjów. Przebieg II Mazowieckich Dni Kariery potwierdził potrzebę organizowania i poszerzania oferty takich imprez. Nad organizacją i koordynacją projektu czuwała Beata Rafał kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 18. ZS nr 18 Fot. T. Olechowski Adepci dziennikarstwa O gromnym zainteresowaniem cieszą się klasy o profilu,,dziennikarstwo sportowe utworzone w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Warszawie. Zgodnie z autorskim programem opracowanym przez szkołę uczniowie uczestniczą w różnorodnych inicjatywach udoskonalających warsztat dziennikarski. Cyklicznie odbywają się zajęcia prowadzone przez pracownika AWF, a jednocześnie menadżera imprez sportowych, wprowadzające uczniów w arkana pracy dziennikarza sportowego. Tematyka zajęć jest ściśle skorelowana z lekcjami języka polskiego, podczas których młodzież poznaje gatunki prasowe takie jak felieton, sprawozdanie czy relacja sportowa. Dla uatrakcyjnienia zajęć szkolnych uczniowie uczestniczą także w innych wydarzeniach związanych z profilem klasy. W ostatnich miesiącach było to spotkanie z redak- Zajęcia w ZSS nr 50 torem Przemysławem Babiarzem w gmachu TVP przy ul. Woronicza oraz udział w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji. Podczas tych zajęć licealiści mieli wyjątkową sposobność przy wsparciu redaktora Bożydara Iwanowa indywidualnego komentowania meczu piłki nożnej pomiędzy Manchesterem City a Lechem Poznań. Adepci dziennikarstwa sportowego mają możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności podczas konferencji prasowych organizowanych przez PAP. Z uwagi na różnorodność podejmowanych przez szkołę inicjatyw ten kierunek kształcenia jest szczególnie atrakcyjnym dla młodzieży aktywnej zarówno sportowo, jak i literacko. Namacalnym dowodem dziennikarskich umiejętności uczniów będzie uaktywniona gazetka szkolna. ZSS nr 50 Wspólne zdjęcie z Przemysławem Babiarzem List dyrekcji XLI LO im. Joachima Lelewela do rodziców uczniów klas szóstych Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że przy istniejącym XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela zostało utworzone Gimnazjum nr 165. Powołanie gimnazjum wynika z refleksji pedagogów naszego liceum nad istniejącym systemem edukacji. Jesteśmy bowiem przekonani, że jednym z podstawowych warunków uzyskania pozytywnych efektów w procesie kształcenia i wychowania jest jego ciągłość. Sześcioletni okres edukacji z całą pewnością będzie sprzyjał osiągnięciu wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, kształtowaniu kultury osobistej i szacunku dla autorytetów oraz umiejętności budowania więzi międzyludzkich. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrą pedagogów, wśród których znajdują się autorzy programów i podręczników, poradników, scenariuszy i testów, nauczyciele i wychowawcy, którzy swoje obowiązki zawodowe traktują w kategoriach powołania. Zakładamy, że absolwent naszego gimnazjum będzie dysponował podstawową wiedzą humanistyczną, która pozwoli mu budować system wartości i poczucie tożsamości narodowej oraz z szacunkiem odnosić się do tradycji. Będzie to młody człowiek logicznie myślący, dociekliwy, odważnie poszukujący rozwiązań problemów matematycznych, otwarty na poznanie otaczającej go rzeczywistości. W roku szkolnym 2011/2012 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych. Prawo do kształcenia się w naszym gimnazjum mają uczniowie Bielan zamieszkujący w wyznaczonym obwodzie. O przyjęcie w poczet uczniów Gimnazjum nr 165 mogą się również ubiegać absolwenci szkół podstawowych niezamieszkali w obwodzie. Izabela Muszyńska Dyrektor XLI LO im. Joachima Lelewela Od 7 marca br. uległy zmianie numery telefonów do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Żeromskiego 29. Aktualne numery telefonów: Z-ca Kierownika USC (22) Rejestracja małżeństw (22) Rejestracja zgonów (22) Wydawanie odpisów (22) Rejestracja urodzeń (22) Fax (22) ,

5 I epizod gry przygodowej Misja: Bielany II Od 20 marca można już pobrać ze strony pierwszy epizod bielańskiej gry komputerowej Misja: Bielany II. Nasza produkcja, którą stworzyliśmy razem z warszawską firmą Nitreal Games, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. W ciągu trzech dni zanotowaliśmy blisko 3 tys. pobrań programu, co stanowi niewątpliwie o olbrzymim sukcesie naszego przedsięwzięcia. W pierwszym epizodzie gry Misja: Bielany II znajdują się miejsca znane wszystkim mieszkańcom Bielan, jak m.in. urokliwy Park Bielany III przy ul. Duracza, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, kościół św. Zygmunta, czy wreszcie lotnisko Warszawa-Babice, które graniczy z dzielnicą Bielany, a które jest siedzibą nie tylko Aeoklubu Warszawskiego, ale również miejscem stacjonowania jednych z najnowocześniejszych śmigłowców ratowniczych w Europie, służących Lotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu. Niżej prezentujemy galerię zdjęć z samej gry. Mamy nadzieję, że zachęcą one wszystkich do dalszej wspólnej zabawy. Przypominamy, że wśród wszystkich zarejestrowanych uczestników gry zostaną rozlosowane cenne nagrody: notebook, aparat fotograficzny i odtwarzacz muzyki, ufundowane przez firmę Sony. Kolejny II epizod gry zostanie oddany do użytku w piątek 22 kwietnia br., o godz Tym razem akcja będzie rozgrywała się na terenie Bielan w Krakowie i Toruniu. 5

6 Fot. T. Olechowski 6 12 marca 2011 r. W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka odbyła się wojewódzka konferencja edukacyjna pt. Wychowanie ku wartościom, poświęcona sylwetce Kazimierza Lisieckiego wybitnego polskiego pedagoga i jego myślom wychowawczym. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka i Szkołę Podstawową nr 247. Konferencję honorowym patronatem objęli; Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty i Prezydent m.st. Warszawy. Gości powitała dyrektor szkoły Katarzyna Słyczko-Jarmołowicz. Inauguracyjny referat na temat pedagogiki Dziadka Lisieckiego w pracy wychowawczej w placówce jego imienia wygłosił prezes Towarzystwa Przywrócić Dzieciństwo Bogusław Homicki. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na specyficzne SPOŁECZNE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 51, ul. Staffa 3/5 CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, im. Ignacego Domeyki zebranie informacyjne godz GIMNAZJUM NR 77 im. Ignacego Domeyki - zebranie informacyjne r. godz Jeśli chcesz podjąć właściwą decyzję o wyborze gimnazjum lub liceum przyjdź do nas!poznasz dyrekcję, nauczycieli,uczniów i zwiedzisz szkołę. Dziadek Kazimierz Lisiecki losy i dzieło życia... Seniorze, nie daj się oszukać! S Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób starszych tzw. metodą na wnuczka, pracownika pomocy społecznej, pracownika administracji, urzędnika, listonosza i inne. Uczestnikom rozdano również, udostępniony organizatorom, poradnik opracowany eniorze, nie daj się oszukać to hasło i temat otwartego spotkania dla mieszkańców, które w dniu 16 marca br. odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Spotkanie poświęcone było problemowi bezpieczeństwa osób starszych, które najczęściej stają się ofiarami oszustw, szczególnie oszustw na tzw. wnuczka. Uczestników powitał burmistrz Dzielnicy Rafał Miastowski oraz jego zastępca Piotr Rudzki. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa V omówili zagadnienia związane z oszustwami i innymi przestępstwami popełnianymi na szkodę osób starszych. Policjanci przedstawili m.in. działania sprawców oszustw Dla sprawców działających metodą na wnuczka nie ma znaczenia ani wiek pokrzywdzonego, ani sposób w jaki zdobędą pieniądze. Tym razem dzięki niezwykłej czujności i niezwykłej jasności umysłu 91-latki nie doszło do oszustwa. Duże znaczenie z pewnością mają spotkania edukacyjne, w których uczestniczą cyklicznie bielańscy funkcjonariusze. Do 91-latki zadzwonił mężczyzna podając się za kuzyna kobiety. Sprawca poprosił o pożyczenie kwoty 15 tys. zł. Kobieta już wówczas zorientowała się, że ktoś próbuje ją oszukać więc powiadomiła policjantów. Kryminalni z Żoliborza skontaktowali się z kobietą i ustalili Mł. asp. Elwira Brzostowska prowadzi szkolenie przez Komendę Stołeczną Policji i Związek Banków Polskich oraz inne materiały informacyjno-edukacyjne. Na koniec spotkania przygotowano specjalne atrakcje w postaci występu seniorów z kabaretu Żmija, a także wystawy prac uczestników warsztatów malarskich. Kabaret oraz warsztaty prowadzone są w ramach programu Dodaj życia do lat realizowanego przez Ognisko TKKF Chomiczówka, a współfinansowanego przez m.st. Warszawa Dzielnicę Bielany. W imprezie uczestniczyło ok. 120 osób. Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Dzielnicy Bielany oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Oprac. WSZ Praca policjantów nie poszła na marne wspólny sposób działania. Gdy kolega kuzyna zgłosił się po pieniądze, został zatrzymany. Optymizmem napawa fakt, że praca żoliborskich i bielańskich policjantów nie poszła na marne. Wygląda na to, że spotkanie zorganizowane przez władze dzielnicy, pozostało w pamięci osób, które w nim uczestniczyły i z pewnością przekazały te informacje seniorom, którzy tego dnia nie mogli na nim być. Sprawca już jest w rękach policji. Kryminalni prowadzą teraz działania zmierzające do zatrzymania drugiego oszusta. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. mł. asp. Elwira Brzostowska Otchłań śmierci zostawia wierzącym nadzieję wspólnego życia na drugim brzegu H. Sienkiewicz Pani Annie Błaszczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 133 im. S. Czarnieckiego wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty składają Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania metody wychowawcze, które stosował podczas długoletniej pracy Kazimierz Lisiecki. Ciekawy okazał się również wykład prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko z Katedry Humanistyki SGGW pt. Dlaczego warto konserwatywnie wychowywać dzieci. Jego myśli nawiązywały do wciąż aktualnych problemów polskiej oświaty wychowania ku wartościom. Pozostali prelegenci Adam Pietrzak i Małgorzata Płońska przedstawili problem z punktu widzenia rodziny i wychowawców. Konferencja była skierowana do wychowawców, pedagogów i nauczycieli placówek edukacyjnych woj. mazowieckiego. W konferencji uczestniczyło ok. 70 osób z Warszawy, woj. mazowieckiego oraz dwie osoby z Łodzi i jedna z Pisza (Mazury). Wzięli w niej udział przedstawiciele wojewody mazowieckiego i TPD, władze samorządowe i oświatowe dzielnicy Bielany, studenci z SGGW, nauczyciele ze szkół, wychowawcy z ognisk Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego Dziadka oraz z bielańskiego młodzieżowego ZiS Klubu. Finałowym punktem konferencji był występ trzydzieściorga dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 247, które przedstawiły inscenizację życiorysu Dziadka na tle wydarzeń historycznych. Całość była przeplatana harcerskimi i ogniskowymi piosenkami śpiewanymi w ogniskach Dziadka Lisieckiego. Należy z uznaniem przyjąć pracę wychowawczą, jaka jest prowadzona w tej szkole, gdzie pokazano, że można połączyć zabawę z wychowywaniem patriotycznym. Występ dzieci spiął w jedną całość poświęconą Kazimierzowi Lisieckiemu konferencję, merytorycznie opracowaną i sprawnie poprowadzoną przez Marię Gudro-Puischel. Materiał konferencyjny dopełniła najnowsza książka o Kazimierzu Lisieckim Opowieść o Naczelnym Dziecku Ulicy i jego ferajnie autorstwa Bogusława Homickiego, książka, która ukazuje biografię i myśl pedagogiczną K. Lisieckiego Dziadka, ale jest też długiem spłacanym temu człowiekowi przez jednego z jego wychowanków. (...) jest przeznaczona także dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, aby pogłębili swą wiedzę, poznali metody sprzed lat, bo chociaż zmieniła się rzeczywistość, to wartości dotyczące poczucia godności, dotrzymywania słowa, honoru są zawsze aktualne (cytat z recenzji umieszczonej na okładce książki). Dziękujemy za przychylne przyjęcie przez władze dzielnicy Bielany do swojego programu edukacyjnego tej konferencji. Dziękujemy za wzorową pracę oświatową, prowadzoną w bielańskich szkołach, czego pięknym przykładem jest Szkoła Podstawowa Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka, jak również inne szkoły z dzielnicy Bielany, których przedstawiciele licznie uczestniczyli w konferencji. Krystyna Markowska, Bogusław Homicki 16 kwietnia 2011 r. o godzinie w BCEK odbędzie się koncert poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu B ędzie to wieczór niezwykły, bo oprócz znanych i nieznanych utworów Barda z gitarą będziemy mogli posłuchać fragmentów z biografii nieżyjącego od 7 lat artysty i spotkać się z współpracującym z nim przez wiele lat muzykiem i kompozytorem, gościem specjalnym tego wieczoru Zbigniewem Łapińskim. Wystąpią również: Andrzej Brzeski, Kamil Głuszek, Magdalena Piestrzyńska, Piotr Wojewódzki. Jacek Kaczmarski był przede wszystkim poetą. Napisał ponad 600 wierszy, 5 powieści i dwa libretta. Był także kompozytorem muzyki do swoich wierszy i pieśniarzem ponad 25 lat wykonywał swoje utwory na scenie. Reprezentował nurt tzw. piosenki autorskiej, czyli w całości stworzonej przez jedną osobę, tak w warstwie tekstowej, muzycznej,...przecież tylko nieobecni są najbliżej. ks. Jan Twardowski Szanownej Pani Dyrektor Annie Błaszczyk wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie SP nr 133 jak i wykonawczej. Był symbolem swojego pokolenia, a także głosem młodych ludzi z czasów, w których o wielu rzeczach nie wolno było mówić, a marzenia rozwiewał gaz łzawiący, armatki wodne i pałki policyjne r., godz , Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9a. Wstęp wolny. Organizatorzy: Bielański Ośrodek Kultury oraz Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej. Pani Iwonie Radomyskiej słowa wsparcia i wyrazy najgłębszego współczucia w trudnych chwilach po śmierci OJCA składają koleżanki i koledzy z Wydziału Budżetowo-Księgowego Krystynie Żebrowskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża składa Prezydium Bielańskiej Komisji Dialogu Społecznego Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją Pani Wandzie Molik Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 79 im. Z. Sokołwskiego słowa wsparcia i wyrazy najgłębszego współczucia w trudnych chwilach po śmierci Mamy składają Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania

7 W marcu br. Zarząd Dzielnicy Bielany podjął uchwałę o przystąpieniu do konkursu,,zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii. Głównym celem przyświecającym organizatorom jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Celem podejmowanych przez nas działań informacyjno-edukacyjnych jest propagowanie prewencji chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w taki sposób, aby zmobilizować mieszkańców do dbania o własne zdrowie i wykonywania badań skryningowych (mammografi, cytologii oraz kolonoskopii). Zachęcamy Państwa do przeczytania artykułu,,rak szyjki macicy- fakty i mity przygotowanego przez Ogólnopolską Organizację Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy,,Kwiat Na raka szyjki macicy umiera coraz więcej kobiet na świecie. TAK Każdego roku około kobiet na świecie zapada na raka szyjki macicy. Co 2 minuty z powodu tej choroby umiera jedna kobieta. 80% przypadków śmiertelnych raka szyjki macicy odnotowuje się w krajach rozwijających się. Eksperci alarmują, że do 2050 r. przybędzie ponad milion nowych zachorowań na raka szyki macicy. W Polsce rak szyjki macicy w 2008 r. znalazł się na 7. miejscu pod względem zachorowalności i na 8. pod względem śmiertelności wśród nowotworów, na które chorują kobiety. Polska należy do krajów o najwyższej zapadalności na raka szyjki macicy spośród innych państw Unii Europejskiej. Każdego dnia 10 kobiet w Polsce dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a ok. 5 umiera z tego powodu. Na świecie rak szyjki macicy jest drugim najczęściej atakującym kobiety nowotworem i drugim ich zabójcą. Rak szyjki macicy jest chorobą dziedziczną. NIE Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną, ani uwarunkowaną genetycznie. Rak szyjki macicy jest wywoływany przez onkogenne typy wirusa brodawczaka ludzkiego. Ponad 70% przypadków raka szyjki macicy wywołują typy wirusa HPV 16 i 18. Główną przyczyną raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). TAK Główną przyczyną raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem HPV, szczególnie typami 16 i 18, które odpowiadają za ponad 70% przypadków raka szyjki macicy. Wirus ten łatwo się przenosi i jest szeroko rozpowszechniony. Szacuje się, że do 80% aktywnych seksualnie kobiet przynajmniej raz w ciągu swojego życia ulegnie zakażeniu tym wirusem, przy czym u 50% z nich będzie to zakażenie wirusem onkogennym, czyli wywołującym raka. Śluzówka narządów płciowych jest atakowana przez przynajmniej 30 typów wirusa HPV. Około 15 typów sklasyfikowano jako wirusy onkogenne. Na każdy 1 milion kobiet zakażonych dowolnym typem HPV u dojdzie do rozwoju zmian przedrakowych w obrębie szyjki macicy; u kobiet dojdzie do rozwoju raka przedinwazyjnego, a u rozwinie się postać inwazyjna raka szyjki macicy. Wirusy typów HPV 16 i 18 są przenoszone tylko podczas kontaktu seksualnego. NIE Do zakażenia wirusem HPV najczęściej dochodzi podczas stosunku płciowego. Ponieważ zakażenia HPV są łatwo przenoszone, często dochodzi do nich nawet podczas kontaktu skóry narządów płciowych partnerów (np. podczas pettingu). Ryzyko zakażenia wirusem HPV dotyczy każdej aktywnej seksualnie kobiety. Kobiecości. Znajdziecie w nim Państwo informacje zarówno o przyczynach tej choroby, jak i o profilaktyce. We wczesnej fazie rozwoju rak szyjki macicy może być całkowicie uleczalny, dlatego tak ważne jest systematyczne wykonywanie badań. Jeśli jesteś kobietą w wieku lat i nie miałaś wykonywanej cytologii w ramach NFZ w ciągu ostatnich 3 lat, zgłoś się na bezpłatne badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Informacje o ośrodkach realizujących Program można znaleźć na stronach internetowych: www. profilaktykaraka.coi.waw.pl. Informacji na ten temat udziela także Wojewódzki Ośrodek Zdrowa gmina Konkurs organizowany przez Polską Unię Onkologii Koordynujący Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5 tel. (22) lub (22) Poniżej zamieszczamy listę przychodni realizujących na terenie Bielan badania cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy: 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Kleczewska 56, tel. (22) , 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Żeromskiego 13, tel. (22) , 3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Wrzeciono 10c, tel. (22) wew. 4, 7 ZDROWIE 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Kochanowskiego 19, (22) , 5. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, (22) lub (22) , 6. NZOZ Lecznica Medea, ul. Kleczewska 41, (22) , 7. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CEPELEK SPZOZ, ul. Żeromskiego 33, tel. (22) Jednocześnie przypominamy, że każda kobieta, niezależnie od wieku, może poprosić o takie badanie swojego ginekologa. WSZ Rak szyjki macicy fakty i mity Kobieta mająca stałego partnera seksualnego nie może zostać zakażona wirusem HPV. NIE Każda kobieta aktywna płciowo jest zagrożona zakażeniem onkogennym wirusem HPV, które może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Zarówno kobiety młodsze, jak i starsze, są zagrożone rakiem szyjki macicy związanym z nowymi i nawracającymi zakażeniami HPV. Wierność kobiety nie zawsze idzie w parze z wiernością mężczyzny, zatem zawsze istnieje ryzyko zakażenia wirusem HPV. Zakażenie może przebiegać bezobjawowo, także po zakończeniu związku. Cytologia gwarantuje skuteczną ochronę przed wirusem HPV. NIE Cytologia pozwala na wykrycie zmian przednowowtorowych, które mogą doprowadzić do raka szyjki macicy. Jednak pokazuje ona dopiero skutki działania wirusa HPV. Każda kobieta może chronić się przed rakiem szyjki macicy TAK RSM można zapobiegać poprzez wykonywanie regularnej cytologii oraz szczepienia. Każda aktywna seksualnie kobieta jest narażona na zakażenie, warto zatem szczepić dziewczęta, które jeszcze nie podjęły inicjacji seksualnej. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje populacyjne szczepienia dziewcząt w wieku lat, uznając je za wskazane również w okresie lat. W podanym przedziale wiekowym organizm wykazuje najsilniejszą odporność immunologiczną. Obecnie na świecie populacyjne programy szczepień nie obejmują kobiet powyżej 26 lat. Decyzja o szczepieniach kobiet starszych, do 55. roku życia, powinna zostać podjęta po konsultacji z lekarzem ginekologiem. Szczepienie nie zwalnia jednak z konieczności przeprowadzania Bielański Ośrodek Kultury Estrady 112 ul. Estrady 112, tel (poniedziałek), godz PORANKI TEATRALNE Spektakl pt. Koty w wykonaniu aktorów teatru Wariacja. Spektakl organizowany w ramach projektu Przedszkole w Teatrze. Zapraszamy dzieci z rodzicami oraz grupy zorganizowane. Zapisy pod numerem: (środa) godz WARSZTATY WITRAŻU BIŻUTERIA METALOWA TIFFANY EGO Podczas warsztatów wykonamy wyjątkową biżuterię kolczyki, broszki, zawieszki w technice Tiffany`ego. Warsztaty prowadzi Lidia Kostrzyńska. Zapewniamy wszystkie materiały. Zapisy pod numerem Ilość miejsc ograniczona. Koszt: 55 zł od osoby (środa), Godz KONCERT FILHARMONII NARODOWEJ Koncert pt. Muzyczny świat orientu. Wędrówka jedwabnym szlakiem. Zapraszamy grupy zorganizowane oraz słuchaczy indywidualnych. Wstęp wolny (sobota), godz Malowane jaja impreza z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką. W programie wykonywanie ozdób wielkanocnych, malowanie pisanek oraz spektakl teatralny pt. Malowane jaja w wykonaniu aktorów agencji Vena. Wstęp wolny (środa)godz SPOTKANIE WIELKANOCNE KLUBU SENIORA UŚMIECH Zaproszenia Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej Ul. Szegedyńska 9 a I WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MUZYCZNY Instrumenty muzyczne Kategorie: klasy I III, klasy IV VI Czekamy na zgłoszenia: Tel./fax , I WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRÓW LALKOWYCH Literatura dziecięca w inscenizacjach lalkowych Kategorie wiekowe: od 4 do 5 lat, od 6 do 7 lat, od 8 do 10 lat, od 11 do 12 lat Czekamy na zgłoszenia: Tel./fax , regularnych badań cytologicznych, podczas których pobierane zostają komórki nabłonka szyjki macicy. Jest to proste, bezbolesne badanie, które pozwala zdiagnozować stadia przednowotworowe oraz raka szyjki macicy. Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy gwarantuje bezpłatne badania cytologiczne dla każdej kobiety między 25. a 59. rokiem życia raz na trzy lata. W Polsce 70 % kobiet trafia do lekarza za późno, gdy choroba jest już rozwinięta. Połączenie cytologii i szczepień przeciwko zakażeniu wirusem HPV stanowi optymalną formę profilaktyki raka szyjki macicy. Dowiedz się więcej na Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy,,Kwiat Kobiecości Zajęcia rekreacyjne w KnockOut Gym Od lutego 2011 r. w siłowni przy ul. Petofiego 3 prowadzone są systematycznie zajęcia usprawniające. Trzy razy w tygodniu w czasie godzinnej gimnastyki pod okiem doświadczonego trenera Janusza Wolańczyka, seniorzy z Wawrzyszewa poprawiają swoją kondycję fizyczną. Dzięki temu w nowy sezon wiosenno-letni wejdą sprawniejsi, lżejsi i zdrowsi. Odpowiednio dobrane zestawy ćwiczeń są doskonałym sposobem nie tylko na schudnięcie, ale także na poprawę samopoczucia. Dla mieszkańców członków WSM Wawrzyszew, którzy regularnie opłacają czynsz i przedstawią zaświadczenie o braku zaległości z tego tytułu, zajęcia są bezpłatne,w całości finansuje je Rada Osiedla Wawrzyszew Gimnastyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców w wieku emerytalnym, którzy nie tylko poprawiają swoją kondycję, ale mogą na miejscu spotkać się i porozmawiać z rówieśnikami. Pomagają też przełamać barierę w kontaktach z młodszymi użytkownikami siłowni. Dla tych ostatnich WSM Wawrzyszew również ma ciekawą propozycję 30 % dopłatę do karnetu na siłownię lub sporty walki. Jak w przypadku gimnastyki, również należy przedstawić zaświadczenie o braku zaległości. Gimnastyka: pon, środa, piątek w godz 12:30 13:30. Łukasz Malinowski

8 8 SPORT Cieszymy się wsp Kompleks Sportowy przy Radość na pływalni Fot. M. Podczaski Sala fitness Fot. Z. Morawski Ks. Józef Górzyński święci nowy obiekt Fot. M. Podczaski W ramach zagospodarowania terenu wokół budynk energetyczne, sanitarne, CO i wodociągowe dla części terenu. Wykonano 2211 m 2 chodników, 2202 m 2 dróg ora sadzono 350 m 2 powierzchni krzewów iglastych, 1636 m Ogólne parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy obiektów sportowych wy Powierzchnia użytkowa to 3763,88 m 2. Kubatura obiektu to aż ,18 m 3. Budynki Kompleksu Sportowego tworzące architek Hala sportowa 46,5 x 34,5 m h = 11,0 m Budynek zaplecza 69,9 x 28,5 m h = 8,0 m Hala basenowa 33,2 x 33,0 m h = 11,5 m Budynek zaplecza obsługuje: na Kondygnacji 01: halę sportową, gdzie znajdują pomieszczenia trenerskie i szatnie ogólne. na Kondygnacji 1: halę basenową. Znajdują się tu przebieralnia dla 117 osób wraz z sanitariatami. Są tu ta wierzchni 120,31 m 2, a także pomieszczenia administra Hala sportowa: Całkowita powierzchnia areny hali to 1260 m 2. Zna szykówki, piłki ręcznej (z możliwością piłki halowej). Za trzy sektory, co umożliwia np. grę w mini-koszykówkę w zaplecza znajduje się wejście na widownię hali sportowe Pod trybunami zlokalizowano pomieszczenia magazyno Hala basenowa: Zgodnie z projektami niecka basenowa ma wymiary m szerokości. Trybuny mogą pomieścić 250 osób (w tym lowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych. W sali oraz elektroniczne tablice informacyjne. W recepcji p Wymiary i urządzenia pływalni pozwalają na przeprowa Realizacja inwestycji: Budowę samego obiektu przy ul. Lindego 20 rozpoc to zadanie wydatkowano ,72 zł. Wcześniej pr Sporządzano ekspertyzy, opracowywano dokumentację ,29 zł. Łączny koszt realizacji ,01 Informacje dotyczące godzin otwarcia i możliwości k

9 9 SPORT aniałą inwestycją ul. Lindego 20 otwarty Na pływalni mogą odbywać się zawody... Fot. Z. Morawski Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20 Fot. Arch. CRS Bielany Wielofunkcyjna hala sportowa Fot. M. Podczaski dokończenie ze str. 1 u, przełożono sieć cieplną, wykonano nowe przyłącza sportowej oraz telekomunikacyjne a także oświetlenie z 1096 m 2 parkingów. W ramach prac ogrodniczych na- 2 krzewów liściastych oraz 567 m 2 roślin okrywowych. nosi 4174,73 m 2. toniczną jedną bryłę, mają następujące wymiary: się szatnie dla 141 osób wraz z sanitariatami, a także recepcja pływalni, pomieszczenie dla ratowników oraz kże sala fitness o powierzchni 72,51 m 2, siłownia o pocyjne i kącik dla najmłodszych. jdują się tu pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koinstalowane dwie kotary umożliwiają podzielenie jej na układzie poprzecznym sali. Na Kondygnacji 1 budynku j dla 198 osób (w tym 6 miejsc dla niepełnosprawnych). we dla sprzętu sportowego. 16,00 x 25,03 m i jest podzielona na sześć torów po 2,5 2 miejsca dla niepełnosprawnych). Przy niecce zainstasportowej i hali basenowej zainstalowano nagłośnienie ływalni działa komputerowy System Obsługi Klienta. dzenie zawodów pływackich. zęto w 2009 r. Wykonawcą była firma Budimex S.A. Na owadzone były prace przygotowujące do tej inwestycji., a także przygotowywano teren. Prace te kosztowały zł. orzystania z Kompleksu Sportowego znajdują na stronie: Maciej Podczaski Hanna Gronkiewicz-Waltz wśród młodych pływaków Fot. Z. Morawski

10 10 D ziałania Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ukierunkowane są na umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Poza pomocą materialną, usługową, rzeczową czy w formie pracy socjalnej, uzasadnione jest wdrażanie idei wzajemnej pomocy i wsparcia w różnych sferach życia. Dlatego uruchomienie w roku 2000 programu wolontarystycznego w OPS było istotnym uzupełnieniem świadczonej pomocy. W OPS z roku na rok wolontariuszy przybywało. Rok 2004 to moment praktycznego funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie wiosną 2003 r. i stworzyła mocne podstawy prawne do funkcjonowania wolontariatu w Polsce. W latach w programie wolontarystycznym w OPS Bielany uczestniczyło od 80 do100 wolontariuszy. Istotą programu wolontarystycznego są osoby gotowe nieść pomoc osobom potrzebującym, czyli wolontariusze. Są wśród nich niezwykłe postacie takie jak: Pani Ewa, która jest wolontariuszką w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych, gdzie prowadzi gimnastykę, a swoich podopiecznych nagradza własnoręcznie wypiekanymi medalami, uczy obsługi bankomatu, czyta wyniki badań, inicjuje zbiórkę leków niepotrzebnych. Nie ma spotkania wolontariuszy bez nowego wiersza Ewy, którego fragment brzmi tak:...z potrzeby serca tak czas spędzamy, Dewizę życia wszyscy prostą mamy, Pomagając innym, sobie pomagamy, Kochając innych siebie też kochamy... Pani Ania, dziennikarka na emeryturze, która zaraża ciepłem, optymizmem i uśmiechem. Pani Wiera, żona repatrianta, która od wielu lat uczy haftować niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1, zdobywczyni wielu nagród w zakresie haftu artystycznego. Powtarza, że wolontariat pomógł Jej odnaleźć się w Polsce, tu znalazła akceptację, przyjaźń i poczuła się potrzebna słabszym. Przez wiele lat był z nami Pan Leszek, który pomagał w prostych pracach gospodarczych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1. Pani Joanna, która początkowo pomagała dziewczynce w trudnej sytuacji życiowej, a obecnie wspiera siedemdziesięcioletnią matkę EDUKACJA 10 lat wolontariatu w OPS Bielany Dwie soboty bez ZSEE W związku z długim weekendem, w dniach: 23 kwietnia br. (sobota) i 30 kwietnia br. (sobota) nie będzie prowadzona akcja zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) przy Cmentarzu Północnym. Informacja w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (położonych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy) na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 1 marca 2011 r. podjął Uchwałę Nr 116/2011 w sprawie: przyjęcia planu sprzedaży lokali zawierającego listę 231 budynków, w których zakłada się prowadzenie sprzedaży lokali w latach Do sprzedaży przeznaczono lokale mieszkalne w budynkach, w których sprzedaż została rozpoczęta w latach poprzednich i w stosunku do których nie zarejestrowano roszczeń byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz nie toczą się żadne postępowania administracyjne. Warunkiem wykupu lokalu jest posiadanie tytułu prawnego, regularne opłacanie czynszu, brak zadłużenia a także wykorzystywanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z wykupu wyłączone będą lokale, których najemcy korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Uchwałą Zarządu nr 213/2011 z dnia 29 marca 2011 r. wprowadzona została ankieta w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego umożliwiająca rozpoczęcie procedury wykupu lokalu z inicjatywy najemcy. W/w uchwały wraz z załącznikami tj. listą budynków oraz ankietą są dostępne na stronie internetowej (ścieżka dostępu: Urząd Dzielnicy/Uchwały Zarządu/ Wykaz i teksty uchwał podjętych przez Zarząd Dzielnicy Bielany a następnie w wyszukiwarce należy wpisać nr uchwały). Ankieta stanowiąca załącznik do Uchwały nr 213/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. będzie również dostępna w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 46, 47, 48 na parterze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. ze sparaliżowaną od 30 lat córką. Jest również Piotr, który nigdy nie odmawia pomocy z matematyki. Niejeden uczeń dzięki Piotrowi zaliczył lub zdał poprawkę. Pani Grażyna, która zawsze znajdzie czas pomiędzy swoimi podróżami dla naszych uczniów, pomagając w nauce języka angielskiego. Pan Stasio, człowiek do zadań specjalnych czyli remontów, napraw. Jest też grupa wolontariuszy takich jak Wioletta, Angelika, Jadwiga, która opiekuje się naszymi podopiecznymi z ŚDS Nr 1 przez 24 godziny podczas turnusów rehabilitacyjnych. Kinga i Elżbieta, uczące seniorów języka angielskiego, Pani Ania ucząca języka francuskiego. W minionym roku udało nam się również zaprosić do współpracy Oziego, ochotnika narodowości tureckiej, który pełnił rolę native speakera w nauce języka angielskiego. Dobro podarowane przez wolontariuszy powraca Pani Helenka, wieloletnia wolontariuszka OPS, pomagała w prowadzeniu Grupy Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera. Po pewnym czasie stan jej zdrowia uległ pogorszeniu i sama potrzebowała pomocy. Od 3 lat odwiedza ją Pani Bożena. Osiemnastoletnia Paulina pomagała seniorom podczas wczasów, niestety ma kłopoty z matematyką, właśnie miała pierwszą lekcję z wolontariuszem. Wolontariusze wspierali również funkcjonowanie Klubu Pracy w latach , który prowadzony był przez OPS Bielany w porozumieniu z Urzędem Pracy. Prowadzili zajęcia z języka angielskiego dla osób bezrobotnych, pomagali w wyszukiwaniu ofert pracy, w nabyciu umiejętności podstawowej obsługi komputera i Internetu. Prze dwa lata współpracowaliśmy również z Firmą Pegaz, która zaoferowała nam bezpłatne usługi w zakresie naprawy, montażu instalacji sanitarnych i gazowych na rzecz podopiecznych ośrodka. Wiele imprez takich jak festyny, Targi Pracy, Wigilia dla seniorów, Śniadania Wielkanonocne, Dzień Seniora organizowanych przez OPS było wspieranych przez grupy wolontariuszy ze szkół bielańskich: z Zespołu Szkół nr 18, LO im. J. Lelewela, LO im. Lotnictwa Polskiego, LO im. St. I. Witkiewicza. Ta forma wsparcia realizowana przez OPS Bielany została zauważona na zewnątrz, w roku 2002 poproszono koordynatora programu wolontarystycznego o zaprezentowanie programu na Seminarium Wolontariat w systemie pomocy społecznej oraz na Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. W rok później program prezentowany był w Łodzi na seminarium Idea wolontariatu w pracy na rzecz społeczności lokalnej. W latach zostaliśmy zaproszeni do udziału w międzynarodowym projekcie w ramach programu Vision 21 Programu Sokrates/Grundvig Wolontariat i służby społeczne XXI wieku, realizowanym wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, którego celem była wymiana doświadczeń polskich, włoskich, francuskich i hiszpańskich w zakresie współpracy służb społecznych i organizacji pozarządowych z wolontariuszami. Ośrodek nasz był również pomysłodawcą i inicjatorem Bielańskiej Gali Wolontariatu. Pierwsza odbyła się w 2003 r. w podziemiach Kościoła Kamedulskiego w Lasku Bielańskim. Jej celem było wręczenie nagród i docenienie trudu wolontariuszy pracujących zarówno w OPS jak i w bielańskich organizacjach pozarządowych. Impreza stała się już tradycją. Od 2008 r. galę organizuje Urząd Dzielnicy Bielany. W maju 2006 r. zorganizowaliśmy konferencję Nowe oblicza wolontariatu w służbie osób niepełnosprawnych. Celem Konferencji było przedstawienie dobrych praktyk w zakresie działań wolontarystycznych w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 8 Festiwal Piosenki, na którym każdy jest Gwiazdą marca br. w Szkole Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, która mieści się przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 4 już po raz dwunasty odbył się Festiwal Piosenki. Co roku biorą w nim udział uczniowie z 5 placówek przy FPLN: Szkoły Podstawowej Niepublicznej, Gimnazjum, Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jest to festiwal szczególny, gdyż każdy uczestnik jest zarazem zwycięzcą i gorąco oklaskiwaną przez publiczność gwiazdą. Każde wykonanie zdobywa uznanie jury, czego wyrazem są otrzymane przez wykonawców dyplomy i nagrody. 8 marca duże oklaski otrzymywali też nauczyciele, szczególnie grupa debiutantów nauczycieli i na terenie Bielan. Konferencję zakończyło przedstawienie Kwiaty dla Algernona w reżyserii Rafała Sisickiego, w wykonaniu Tomasza Błasiaka, który rolę swą wykreował poprzez obserwację podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Spektakl obecnie grany jest na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Integralną częścią programu wolontarystycznego jest również wspieranie i motywowanie wolontariuszy do dalszej pracy, dlatego tak istotne było organizowanie spotkań dla wolontariuszy. Tradycją stały się nasze wspólne majowo-czerwcowe grille. Byliśmy także wspólnie w kinie i w teatrze, w Kampinoskim Parku Narodowym. Imprezy te były wspierane przez sponsorów, takich jak Bar Sałatkowy Tukan, Cukiernię Roxy, Blikle. Otrzymaliśmy również środki finansowe z Fundacji Kronenberga, dzięki współpracy z wolontariuszami Citibank Handlowy, którzy pracowali w ramach naszego programu. Wolontariusze mieli również możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Szansa, uczestniczyli w konferencjach i seminariach. Praca z wolontariuszami to przede wszystkim spotkanie niezwykle wartościowych ludzi, o dużej wrażliwości społecznej, chętnych do działania. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom, bez których nie zaistniałby wolontariat w OPS Bielany, Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz wszystkim którzy wspierają rozwój wolontariatu w Polsce. Katarzyna Kulik-Cała Gwiazdy na scenie asystentów pracujących w szkole dopiero od roku przebrani w wojskowe stroje prezentowali skecz do znanej piosenki Captain Jack. Przygotowania zazwyczaj trwają półtora miesiąca mówi dyrektor szkoły Jarosław Rola Uczniowie sami wykonują swoje stroje przy drobnej pomocy nauczycieli. Są wśród występujących prawdziwi profesjonaliści, jak Cezary Gałązka, który układa teksty, sam komponuje swoje utwory. Cezary wydał już 4 swoje płyty. Wśród zaproszonych na Festiwal gości znaleźli się też burmistrz Dzielnicy Bielany Rafał Miastowski, który wręczył przedstawicielom Szkoły nagrody ufundowane przez Urząd Dzielnicy oraz zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk. Magdalena Ulejczyk Fot. M. Ulejczyk

11 W Bieda w bogatym mieście Międzynarodowa konferencja w ratuszu dniu 28 marca br., w bielańskim ratuszu odbyła się konferencja Bieda w bogatym mieście. Konferencja, której współorganizatorami było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, urzędników, ludzi nauki i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie otworzył Burmistrz Dzielnicy Bielany, Rafał Miastowski. Wiosna to okres intensywnych porządków, kiedy nasze domy nagle okazują się składnicą wielu zapomnianych przedmiotów. Nie wyrzucaj ich! Pomyśl! Może ktoś z Twojego otoczenia może nadać im drugie życie. 16 kwietnia br. będziemy mieli niepowtarzalną okazję wymienić je na coś niezwykłego lub sprzedać sąsiadowi. Z inicjatywy Poseł na Sejm RP Joanny Fabisiak Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy razem z Zespołem Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi organizują Pierwszy Bielański Kiermasz Wiosenny! Wśród panelistów znaleźli się goście zagraniczni, na czele z Bärbel Beuermann, posłanką parlamentu Północnej Nadrenii-Westfalii. Goście z Niemiec skupili się na obliczach biedy oraz przedstawili strategie w jej zwalczaniu na poziomach komunalnym i regionalnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Carolin Butterwegge, która mówiła o biedzie dzieci w bogatym kraju, jej rozmiarach, skutkach i przyczynach. Stronę polską reprezentowała dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach, której prezentacja Ubóstwo w stolicy. Warunki i jakość życia warszawiaków przybliżyła wszystkich do problemu kontrastów w poziomie życia mieszkańców stolicy. Obowiązki samorządu i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na przykładzie Bielan omówiła radna Halina Szerszeń. Konferencja uzmysłowiła wszystkim, że charakterystyczne dla wielkich miast jest utrwa- Uczestnicy konferencji na sali obrad lanie się, a nawet pogłębianie powstałych sfer nierówności szans oraz narastanie różnorodności i kontrastów w składzie społecznym. Wyzwaniem są terytorialne kumulacje problemów społecznych, zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedobory funkcjonalne i infrastrukturalne, które wymagają interwencji. Wysokie koszty utrzymania w metropoliach sprawiają, że nierówności dochodowe bardziej niż gdzie indziej przekładają się na różnice w stylu życia. OPS 11 KULTURA, SPOŁECZNE Fot. K. Białczyk Zwiastun nadchodzącej wiosny N a Bielany, po rocznej przerwie, powróciły znów tradycyjne Kaziuki. Kaziukowy Jarmark, choć rodem z Wilna (gdzie odbywa się od 400 lat) ma już w naszej dzielnicy znaczące miejsce. Zazwyczaj gościł pod dachem Bielańskiego Ośrodka Kultury prezentując wileńskie zespoły ludowe, teatralne a także dokonania tamtejszych ludzi pióra. W tym roku projekt był realizowany przez BOK i Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w siedzibie BCEK-u przy ul. Szegedyńskiej 9 a. Współpraca tych dwóch ośrodków dała pozytywne rezultaty. Kaziuki od trzech wieków są zwiastunem nadchodzącej wiosny goście wkraczający do hallu ośrodka na pewno tę wiosnę poczuli. Rej wiodły oczywiście palmy barwne, ciekawe kompozycje różnej wysokości i kształtów. Palmy kwiaty, palmy króliczki. Niektóre wykonane z samego żyta, a inne z kukurydzy. Obok palm pisanki na kurzych i gęsich wydmuszkach malowane w ciekawe wzory. Nie mniejszym wzięciem cieszyły się wyroby kulinarne przypominające o zbliżającej się Wielkanocy. Szynka, kaszanka, czosnkowa kiełbasa czy pyszniący się w glinianych garnuszkach domowy smalec zachęcały do spróbowania. Zadbano także o ucztę duchową. Tym razem gościem Kaziuków był zespół Pogranicze z Szypliszek na Suwalszczyźnie. Zespół liczący 25 osób istnieje już 30 lat, a jego kierownikiem jest Józef Murawski. Artyści śpiewali a capella zachwycając liczną widownię znakomicie brzmiącym wielogło- 16 kwietnia 2011 r. Pierwszy Bielański Kiermasz Wiosenny, gdzie będzie rządził handel wymienny! Nie może Was zabraknąć! Kaziuki na Bielanach sem tak charakterystycznym dla tego regionu Suwalszczyzny. W drugiej części koncertu rej wiedli muzycy. Skocznymi rytmami zachęcali widzów do wspólnego tańca. Z rezultatem. Przy końcu programu na scenie wirowała już wraz z zespołem spora część widowni. Bielańskie Kaziuki trwały przez dwa dni, a wśród kolorowych stoisk przewinęło się kilkaset osób. Sobotni koncert zaszczycił swoją obecnością burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski. Specjalne podziękowania należą się paniom: Dorocie Tonderze (dyr. BCEK), która jak to gospodyni, krzątała się wśród zwiedzających dbając o porządek i dobry nastrój gości oraz Justynie Gębskiej (BOK), która zaprosiła świetny zespół z Szypliszek. Mimo iż tegoroczne Kaziuki zamknęły się w granicach naszego kraju, stanowiły doskonałą promocję wschodnich, wciąż mało odkrytych terenów Polski. Były miłą niespodzianką dla zmęczonych długą zimą, spragnionych wiosny i uśmiechu warszawiaków. Do zobaczenia za rok! Andrzej Brzeski Swoją obecność na kiermaszu zapowiedzieli m.in. Alina Janowska i Artur Chamski. Od godz. 9:00 do 14:00 w sobotę 16 kwietnia br. na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29 wjazd od ul. Staffa) zamieni się w prawdziwy targ, przy muzyce warszawskich kapel. Wszelkie potrzebne informacje dotyczące tego wydarzenia będzie można uzyskać na stronie Zapraszamy i zachęcamy do przyprowadzenia rodziny i przyjaciół. Fot. Arch. BOK

12 12 GŁOS SENIORA Irma Wieczorkowska- Bednarek M arcowe posiedzenie Rady Programowej odbyło się w wielkim oraz niewątpliwie eleganckim klubie Przedwiośnie przy ul. Ogólnej 1. Należy sprawiedliwie dodać, że równie reprezentacyjny jest klub przy ul. Wrzeciono 10a, a oba urządziły i wyposażyły władze spółdzielni, za co wielkie dzięki w imieniu seniorów bielańskich i animatorów organizacji ich życia. Co kultura bowiem, to kultura gdy bywalec wchodzi na salony, to nie w swetrze i adidasach, tylko w anturażu odpowiednim do miejsca. Picie herbaty z prawdziwych filiżanek, a nie z plastykowych kubków, ciasta podawane na porcelanie też robią klimat tych spotkań rozpierać się przy stole ani trzymać łyżki w filiżance nie uchodzi. A w dodatku kierownicy tych klubów to Iza Porczyńska (z Wrzeciona), która prześpiewała kawał życia na scenie Teatru Wielkiego i Czarek Szczygielski (z Przedwiośnia ) aktor estradowy. Ludzie drożdże, artystyczne dusze. Takie się nasuwają refleksje ogólne, co oczywiście nie znaczy, że w naszym wieku zapominamy o etykiecie, wręcz przeciwnie, kto dziś prócz nas pamięta, że pan powinien posadzić panią przy stole i dopiero usiąść sam? Albo że łyżka niesie zupę do ust, a nie głowa zwisa nad talerzem? W czasach pauperyzacji obyczajów zawsze seniorzy je cywilizują. Dlatego warto o nas dbać. Wracając na Przedwiośnie : będąc mieszkanką tego osiedla od ponad 40 lat, pamiętam powstanie Klubu Seniora, wyremontowanie obszernej sutereny i nadzieje administracji, że jego popularność będzie rosła. Ale długo niewiele się tu działo, prócz jajeczek i opłatków dla osób starszych i samotnych. Dziś Setne urodziny Janiny Kozieł N Szczęścia, zdrowia i opieki! iedawno 6 marca swoje setne urodziny obchodziła Janina Kozieł, warszawianka z urodzenia i wieloletnia mieszkanka Bielan. Czystość i porządek w jej mieszkaniu to zasługa Genowefy Krzemińskiej z Agencji Służb Społecznych oraz dowód na to, że wnukowie nie zapominają o babci. O Jubilatce nie zapomniały władze dzielnicy Bielany, gdyż 7 marca br. zastępca burmistrza Piotr Rudzki osobiście złożył jubilatowi życzenia, gratulacje, a także wręczył piękne kwiaty i kosz słodkich upominków. Taka głowa za 5 groszy mówi o swojej Pani Janina, która mniej więcej pół roku temu zaczęła tracić pamięć. Cały czas pamięta jednak, że urodziła się w Warszawie; mieszkała przed II wojną światową w Śródmieściu i miała męża. Jej wnuk, pan Jacek Kozioł, wyjaśnia, że babcia wyszła za mąż jeszcze przed II wojną światową, a syn urodził się w czerwcu 1939 r. Mąż pani Janiny walczył na froncie i wrócił do żony dopiero w 1947 r. Bielańska stulatka nigdy nie pracowała zawodowo, zajmowała się natomiast wychowywaniem syna, Jerzego Kozioła. To, że syn i matka mieli nieznacznie różniące się nazwiska, jest konsekwencją pomyłki w dokumentach, którą Niemcy popełnili podczas wojny. Obecnie najbliższą rodziną pani Janiny są dwaj wnukowie, ponieważ syn zmarł 1 stycznia 2009 r., a mąż w 1980 r. Na całe szczęście sędziwa Pani Kozieł jest pod stałą opieką Genowefy Krzemińskiej, która codziennie przychodzi do niej rano i po południu. Opłaty za mieszkanie staruszki regulowane są z jej renty rodzinnej. Czy wesołe jest życie staruszka? W przypadku pani Janiny na pewno jest bardzo samotne... W związku z tym, życzymy ciekawych wizyt, zdrowia i wielu pięknych wspomnień na kolejne bielańskie wiosny. o.ga. (T.O.) Piotr Rudzki wręcza Jubilatce kosz słodkich upominków Seniorzy na salonach Fot. Arch. Przedszkola W Domino pożegnano karnawał jest zupełnie inaczej. W bezpłatne piątki przychodzi po osób na tańce, filmy archiwalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, występy artystów Czarka kolegów. Wejście i poczęstunek są bezpłatne. W soboty od godz. 17:00 do 20:00 spotykają się osoby samotne, tańczą, słuchają muzyki (wstęp i konsumpcja 15 zł). Jest osiem komputerów, kilkadziesiąt osób uczęszcza na kurs komputerowy. Jest odpłatny kurs angielskiego. Coraz więcej mieszkańców zamawia uroczystości rodzinne. Taśmoteka tu wielka, ekran i rzutniki... Przedwiośnie awansowało B urmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów - mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczystościach długoletniego pożycia małżeńskiego,,złote Gody. Deklaracje uczestnictwa w uroczy- Tańce w Domino w ubiegłym roku do rangi Klubu Osiedlowego i organizuje imprezy dla wszystkich grup wiekowych. A plany to studio piosenki, kabaret jednego aktora itp. Na posiedzeniu stół był zastawiony czekoladkami, ciastkami, owocami, podano też pyszny tort z okazji niedawnych urodzin kierownika. Czarek tłumaczył, że to, co na stole czeka na gości w każdy piątek, finansowane jest przez spółdzielnię. I po karnawale Tańczono jak każdego roku w Domino. W klubie przy Pabla Fot. Arch. Vis Major Nerudy, w Bielańskim Ośrodku Kultury, w jego filii przy Estrady, w klubie Przedwiośnie i Stowarzyszeniu Vis Major. Głos Seniora dotarł tym razem tylko na jeden bal w Vis Major. Serdecznie przeprasza organizatorów imprez, którzy nas zapraszali. Bal kończył karnawał, odbywał się w zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem szkole i był wspaniały. Grały Świerszcze, cała sala tańczyła i śpiewała. Stoły, zastawione za składkowe pieniądze, uginały się pod jadłem. Sałatki, pasztety, śledziki itp. własnoręcznie przyrządzały członkinie Stowarzyszenia, wykonały też dekorację sali. Zakupiły nawet linoleum, byśmy nie zniszczyli parkietu. Przybyli członkowie Zarządu Dzielnicy z małżonkami. Osobą swoją przybył też burmistrz. Renata Banasiak serdecznie witała gości; ku miłemu zaskoczeniu niżej podpisanej nie zapominając o Głosie Seniora. Balowe stroje pań, makijaże i fryzury rwały oczy. O północy jak każe tradycja podano domowy barszczyk z pasztecikami. A potem Meksykana, meksykana, to jest rumba... Brawo orkiestra! Brawo, wspaniali goście! Daleko do następnego karnawału... Zbadaj słuch W naszym wieki słuch często nie dopisuje, a na wizytę u specjalisty trzeba czekać. Tymczasem można bezpłatnie poddać się badaniom w przychodni przy ul. Żeromskiego 33, w gabinecie firmy Fonikon. Mają tam też szeroki wybór aparatów słuchowych, oczywiście płatnych. Ale za konsultację i poradę płacić nie trzeba, więc skorzystać warto. Tel Przedstawiciele organizacji pozarządowych szkolili się w bielańskim ratuszu W dniach 3-4 marca 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29 odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych pn.,,przygotowywanie wniosków oraz rozliczanie dotacji według nowych formularzy, w ramach otwartych konkursów ofert. Szkolenie poprowadziła trenerka z Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w ramach projektu:,,stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej współfinansowanego przez m.st. Warszawę. W szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, wzięły udział organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów oraz realizujące zadania w ramach profilaktyki uzależnień. Celem spotkania było zapoznanie organizacji z nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania Złote Gody 2011 stości przyjmowane będą do 6 września 2011 r. w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok. 116 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do Każda para małżeńska powinna tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Szkolenie miało charakter warsztatowy. Pierwszego dnia uczestnicy w grupach 4-5 osobowych przygotowywali według przydzielonych tematów oferty na realizację zadań publicznych. W drugim dniu wypełniano sprawozdania z realizacji zadań i omawiano problemy z tym związane. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz dyplomy poświadczające ich udział w szkoleniu. WSZ okazać dowody osobiste oraz dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem telefonu WSZ

13 Okręg nr I Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany (granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki Wisły granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego Okręg nr II Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego Wólczyńska) Okręg nr III Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej) Okręg nr IV Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji i dalej między Osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany) DYŻURY RADNYCH W KWIETNIU Teresa Renata Banasiak PO, siedziba Klubu Kultury Barka ul. Klaudyny 18a, g kwietnia oraz siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 2. Leszek Kujawa PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 3. Ryszard Podczaski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 26 kwietnia. 4. Małgorzata Poręba PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. 5. Jan Zaniewski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 28 kwietnia. 1. Magdalena Lerczak PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 2. Maria Mossakowska SLD, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. 3. Ilona Soja-Kozłowska Przewodnicząca Klubu PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 4. Szczepan Szczepański PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g kwietnia oraz Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, g kwietnia. 5. Ryszard Zakrzewski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g kwietnia oraz Gimnazjum Nr 71, ul. Perzyńskiego 10, g kwietnia. 1. Maciej Chmielewski PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 2. Waldemar Maciejewski SLD, siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, g kwietnia. 3. Elżbieta Neska PO, Gimnazjum nr 73, ul. Conrada 6, g kwietnia. 4. Sławomir Umiński PiS, Klub Mieszkańców WSM Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1, g kwietnia oraz siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g kwietnia. 5. Jarosław Wąsik PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 1. Anna Czarnecka SLD Klub Pod Zdrówkiem, ul. Wrzeciono 10c, g kwietnia. 2. Ilona Popławska PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 3. Michał Sikorski PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 4. Michał Świderski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 13 kwietnia. 5. Maciej Więckowski Przewodniczący Klubu PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 18 kwietnia. Okręg nr V Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej po granicy Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV) & 1. Robert Kropacz PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 2. Joanna Radziejewska PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g kwietnia. 3. Halina Szerszeń Przewodnicząca Klubu SLD, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g kwietnia. 4. Łukasz Jan Świderski PiS, Wiceprzewodniczący Rady, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 13, 20, 27 kwietnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. 5. Robert Wróbel PO, Przewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509 ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Radni m.st. Warszawy z okręgu 5 Bielany, Żoliborz Zbigniew Dubiel - PO 58 lat. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. W samorządzie od 1990 r.: - w latach radny dzielnicy Żoliborz, a także członek Zarządu Dzielnicy Gminy Żoliborz ( ), w latach radny dzielnicy Bielany, w latach burmistrz dzielnicy Bielany. Działa w komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Edukacji i Rodziny, Zdrowia, Doraźnej komisji ds. Europejskiej Stolicy Kultury Pierwszy poniedziałek miesiąca, radny.um.warszawa.pl Ratusz Bielański, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), pok. 513, g Michał Dworczyk - PiS W latach Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów. Współautor uchwalonej jesienią 2007 roku ustawy O Karcie Polaka. W latach radny dzielnicy Warszawa Śródmieście. W latach Doradca Prezydenta RP ds. Polonii i Polaków za Granicą. Działa w komisjach: Edukacji i Rodziny, Samorządowej i Integracji Europejskiej, Statutowo-Regulaminowej. Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, tel , um.warszawa.pl Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN p. XX, s Dariusz Figura - PiS Lat 44. Od lat mieszkaniec Żoliborza i Bielan. Związany z Kościołem, członek stowarzyszeń obywatelskich. Mgr inż. informatyki, obecnie praktyk zarządzania, specjalista od finansów i wiceprezes w firmie informatycznej. Absolwent (z najlepszą lokatą na roku) anglojęzycznych studiów MBA (Master of Business Administration). Działa w komisjach: Budżetu i Finansów, Infrastruktury i Inwestycji, Doraźnej Komisji ds. Organizacji EURO Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Doraźnej Komisji ds. Organizacji EURO Każda środa przed Sesją Rady m.st. Warszawy. Możliwość spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN, p. XX, pok (pokój radnych), g Agnieszka Jakowicka - PO Urodzona w 1979 r. w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Biotechnologia. Od 2005 r. związana zawodowo z Telewizją Polską. Działa w komisjach: Kultury i Promocji Miasta, Infrastruktury i Inwestycji, Sportu Rekreacji i Turystyki, Doraźnej Komisji ds. Europejskiej Stolicy Kultury Przewodnicząca Doraźnej komisji ds. Europejskiej Stolicy Kultury Pierwszy poniedziałek miesiąca po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel: , Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN p. XX, s (pokój radnych), g Piotr Mazurek - PO Studiował Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, którą ukończył w 1988 r. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Narodowego WSH Pułtusk. Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w firmie telekomunikacyjnej. Działalność w komisjach: Budżetu i Finansów, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, tel , um.warszawa.pl, Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN, p. XX, p Anna Pabisiak - PO 36 lat. Radca prawny absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działa w komisjach: Rewizyjnej, Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, Sportu, Rekreacji i Turystyki, Ochrony Środowiska. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, tel , Biuro Rady m.st. Warszawy, PKiN p. XX, s (pokój radnych). Tomasz Sybilski - SLD Działa w komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sportu, Rekreacji i Turystyki, Statutowo-Regulaminowej. Jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel: ,

14 14 C KULTURA, SPOŁECZNE Miłość na Bielanach zy wszyscy państwo znacie receptę na bielańską miłość? Jeżeli nie, to z pewnością chcielibyście skorzystać z mądrości i porad spektaklu Miłość, łzy i o co kaman..., wyreżyserowanego przez Jerzego Raszkowskiego, bielańczyka z krwi i kości. Lokalna premiera widowiska odbyła się 19 marca w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce. Godzina rozrywki, którą niezależna grupa artystyczna MULE W RÓŻ-ACH bezpłatnie zaserwowała około 300-osobowej widowni, to powrót do miłości i kobiecości, jak za starych, dobrych czasów. Do apetycznych kształtów, kokieterii i radości z męsko-damski relacji. To wspomnienie m.in. o: czarze, jaki emanował z Kaliny Jędrusik; uroku Kabaretu Starszych Panów ; liryce Grechuty; romantyzmie Szczepanika i dowcipie Bogdana Łazuki. To spotkanie z wiecznie młodymi przebojami o miłości nastraja optymistycznie i w magiczny sposób przenosi atmosferę lat do XXI w. W trakcie spektaklu śpiewają Izabela Kozdrój i Jacek Brzeszczyński a akompaniuje Premiera w Dobrym Miejscu im Jerzy Raszkowski, który oprócz reżyserii i scenariusza, jest także autorem opracowania muzycznego widowiska. Wymyślone przez niego nowe aranżacje i interpretacje piosenek m.in. Michała Bajora perfekcjonisty w każdym calu są zaskakujące i odsłaniają nowe oblicze rzeczywistości. Każdy, kto marzy o miłości, znajdzie w tym spektaklu coś dla siebie. Delikatnie i w subtelnej oprawie, nie bez autoironii, MULE W RÓŻ-ACH zachęcają do poddania się gorącym uczuciom i namiętnościom. A wszystko zaczyna się tak... pełna seksapilu samotna właścicielka małego domku, co roku przyjeżdża do hoteliku Pod różami i gdyby nie życzliwy portier..., jeszcze długo, długo, nikt by się nie domyślił, że pod jej seksem jest jeszcze i dusza... Widowisko powstało przy współpracy Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym Zawsze Potrzebni (www. zawszepotrzebni.org). Olga Gajda Rozmowa z reżyserem, Jerzym Raszkowskim, mieszkańcem osiedla Ruda Działacie więc w ramach zasady sztuka dla sztuki? Nie, mamy nadzieję, że będziemy to dalej prezentować a znajdzie się ktoś, kto nas zaprosi i zechce docenić naszą pracę pod względem finansowym. Po prostu jesteśmy zawodowcami i traktujemy to jako pracę. Ona oczywiście W Internecie szukałam informacji o grupie MULE W RÓŻ-ACH. Niewiele znalazłam... Nie ma prawie nic, ponieważ w takim składzie to nasz debiut. Kto pomagał w zorganizowaniu tego widowiska? Zrobiliśmy to w dużej mierze własną pracą i pomysłowością. Spektakl powstał również przy pomocy i życzliwości Fundacji Zawsze Potrzebni. Nie mamy sponsorów. Moje Miasto Bad Hersfed W budynku Biblioteki przy ul. Duracza już od ponad roku działa Klub Fotograficzny organizujący m.in. wystawy tematyczne. Dzięki kontaktom międzynarodowym członków Klubu coraz częściej pokazywane są fotografie o tematyce zagranicznej. Niedawno pokazywane były zdjęcia Heinricha Spika. Na wystawie zatytułowanej Moje Miasto Bad Hersfed mogliśmy zobaczyć architekturę starego uzdrowiskowego miasteczka Bad Hersfed. Miasto to leży w podgórskich malowniczych terenach południowo-zachodnich Niemiec, liczy ok. 36 tys. mieszkańców. Data jego powstania sięga w głębokie średniowiecze, aż do roku 736; najnowsze prace archeologiczne dostarczają dowodów, że pierwsi osadnicy przybyli jednak na te tereny już 2000 lat p.n.e. Z jeszcze odleglejszych rejonów świata nadeszły fotografie na kolejną wystawę. Dzięki Tomaszowi Czechowi mieszkającemu na stałe w Toronto, mieszkańcy Bielan mogą zobaczyć niezwykłe krajobrazy Ameryki Północnej. Wystawa jest aktualnie prezentowana w holu Biblioteki przy ul. Duracza 19. Zdjęcia przedstawiają krajobrazy Kanady. Fot. O. Gajda sprawia nam ogromną satysfakcję, ale poświęcamy na nią dużo czasu i energii. Kiedy i gdzie będzie kolejne przedstawienie? Czy ono również będzie o miłości? Będziemy doszlifowywać spektakl Miłość, łzy i o co kaman.... Mam nadzieję, że jeszcze ze 100 razy to zagramy. Czy w tym spektaklu czuje się pan bardziej, jak Jerzy Wasowski czy Jeremi Przybora? Ja z obydwoma czuję duchowe pokrewieństwo. Z jednym z nich łączy mnie także imię. Rozmawiała Olga Gajda Fotograficzne podróże po świecie Wystawy w Bibliotece przy ul. Duracza Tematem kolejnej ekspozycji będą Stany Zjednoczone. Taka wystawa to wyjątkowa okazja, aby obejrzeć w świetnych ujęciach Wielki Kanion w Kolorado, widoki Arizony, Gór Skalistych i innych niespotykanych gdzie indziej na świecie miejsc. W.A. Bielany, które odeszły Kiedy zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk otwierał 28 maja 2008 r. wystawę przedstawiającą Bielany w dawnej fotografii nikt nie przypuszczał, że obejrzy ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Stało się tak jednak dzięki temu, że w przeciągu trzech lat wystawa pojawiała się w różnych miejscach, inspirując do zapoznania się z historią naszej dzielnicy. Na początku stare fotografie prezentowane były u zbiegu ul. Żeromskiego i al. Zjednoczenia, inaugurując działalność Galerii Plenerowej zlokalizowanej na ogrodzeniu Zespołu Szkół nr 35 przy ul. Żeromskiego 22/28. Następnie ekspozycja trafiła do budynku Biblioteki przy ul. Duracza, potem do placówki przy ul. Perzyńskiego. Obecnie Bielany w dawnej fotografii można oglądać w Mediatece. J.K. Pierwsza rocznica Bielańskiej Sceny Kameralnej W niedzielę 27 marca br., w sali widowiskowej bielańskiego ratusza, odbył się uroczysty koncert, pt. Na Bielanach Kręci się Nowa Scena Teatralna. Widowisko przygotowano z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania w budynku naszego urzędu, Bielańskiej Sceny Kameralnej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Przed spektaklem dyrektor naczelny i artystyczny Włodzimierz Izban podziękował władzom dzielnicy za dotychczasową współpracę, podkreślił również fakt, że Scena Kameralna wpisała się na stałe w pejzaż kulturalny Bielan w ciągu roku 57 spektakli, granych w weekendy, obejrzała grupa ok ludzi. Z kolei burmistrz dzielnicy Rafał Miastowski życzył udanych projektów artystycznych i C P Zawiadomienie wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę. Obecny był również były burmistrz Zbigniew Dubiel inicjator tej współpracy. Na widowni zasiedli przedstawiciele warszawskiego środowiska artystycznego m.in. Ryszard Marek Groński satyryk, publicysta i Barbara Borys Damięcka Senator RP, znany reżyser telewizyjny i teatralny. W koncercie wystąpiły gwiazdy: Anna Seniuk, Dorota Stalińska, Bohdan Łazuka, Marian Opania. Szczególnie gorąco przyjęto słynne monologi, pt. Brydż i Muzeum w wykonaniu Mariana Opanii. Ze swadą i w czarujący sposób program prowadził jeden z najwybitniejszych polskich tenorów Wiesław Ochman. M.K. entrum Doradcze EURODOTACJE to jeden z ośrodków wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych prowadzonych przez Towarzystwo Amicus. Działa w ramach Programu Europejskiego dla Warszawy, który ma na celu zwiększenie wiedzy osób i instytucji z terenu Warszawy na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Centrum świadczy bezpłatne usługi mieszkańcom Warszawy, jednostkom miejskim i organizacjom pozarządowym, a do jego zadań w szczególności należy: 1. konsultacja projektów, 2. zarządzanie projektami, 3. przygotowywanie projektów partnerskich, 4. działania promocyjne projektów. W siedzibie Centrum Doradczego EURO- DOTACJE świadczone są usługi informacyjnodoradcze w ramach indywidualnych konsultacji. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania z doradcą oraz seminarium lub spotkania informacyjnego w siedzibie zainteresowanej instytucji. Centrum Doradcze EURODOTACJE współpracuje m.in. z drugim ośrodkiem prowadzonym przez Towarzystwo AMICUS Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca dotyczy wsparcia osób zainteresowanych przygotowywaniem i realizacją projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a w szczególności bezpłatnego doradztwa oraz szkoleń, które wpływają na jakość opracowywanych projektów oraz zwiększają szanse na otrzymanie dotacji. Godziny otwarcia Centrum: pon.-pt Adres: ul. Krucza 38/42, Warszawa, tel.: , Artur Wywigacz Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest rezydent m.st. Warszawy informuje, że od 1 kwietnia do 30 maja 2011 r. prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego. Spis z natury obejmuje pokrycia dachowe obiektów budowlanych wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich popularny eternit na terenie następujących dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Włochy, Wola, Żoliborz, Wawer. Mieszkańcy wymienionych dzielnic, użytkownicy wyrobów zawierających azbest proszeni są o udzielenie pomocy wykonawcom inwentaryzacji tj. umożliwienie dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości. Prowadzona akcja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest. Jest pierwszym etapem wieloletniego programu, którego zadaniem będzie sukcesywne usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie m.st. Warszawy do 2032 r. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma WGS84 Polska Sp. z o.o. zgodnie z następującym harmonogramem: 1. w dzielnicach Bielany, Bemowo, Żoliborz, Wola, Śródmieście, Ochota w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r. 2. w dzielnicach Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów w terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2011 r. 3. w dzielnicy Wawer w terminie od 1 maja do 30 maja 2011 r. Osoby wykonujące prace będą posiadały imienne upoważnienia, z numerem dowodu osobistego, do reprezentowania m.st. Warszawy przy wykonywaniu czynności, podpisane przez Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy panią Grażynę Sienkiewicz. ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA Wyroby zawierające azbest, będące w złym stanie technicznym, mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy (wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć działanie chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy (posiadające decyzję administracyjną zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych).

15 Dzień Otwarty w CKF Bielany C entrum Kultury Fizycznej Bielany dynamicznie odrabia straty spowodowane zmianą lokalizacji i przyszłość zapowiada się optymistycznie. Z każdym miesiącem obiekt działa coraz lepiej, a oferta już teraz sprawia, że na nudę nie ma tu czasu. Zajęcia fitness, siłownię, jogę, sztuki walki uzupełniają gry zespołowe. Olbrzymi potencjał obiektów sportowych przy ul. Staffa 3/5 w tym samym czasie umożliwia grę w badmintona, tenisa stołowego, siatkówkę, koszykówkę czy piłkę nożną. I to czego nigdzie nie ma jest tylko jeden karnet w atrakcyjnej cenie. Ten widoczny progres Zarząd Klubu chce utrzymać poprzez ciągłe rozwijanie oferty i działalność w innych obiektach sportowych. Dużą szansę daje teraz ośrodek przy ul. Linde- DAM PRACĘ Potrzebny student z Chomiczówki do pomocy w odrabianiu lekcji 2 godziny dziennie dla ucznia II klasy liceum. Tel SZUKAM PRACY Zaopiekuję się starszą osobą od poniedziałki do piątku 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. Tel Elektryk uprawnienia SEP E, D do 20 KV poszukuje pracy, chętnie konserwacja obiektów złota rączka. Tel Opieka nad osobą starszą chodzącą z zamian za możliwość zamieszkania. Tel SPRZEDAM Mam do sprzedania zdrowe, śliczne szczenięta Yorkshire Terrier (York miniaturka) maści stalowo-srebrnej. Małe są odrobaczone i zaszczepione. Polecam do obejrzenia. Więcej informacji pod telefonem: Sprzedam garaż murowany w zespole garaży 2A przy ul. Wrzeciono 2. Tel KUPIĘ Kupię manekin krawiecki damski nr 40, 42. Tel Kupimy garaże własnościowe z hipoteką na Bielanach. Tel , , Kupię nieduży samochód japoński lub niemiecki po 2002 roku, od pierwszego właściciela. Tel NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie 55 m2 na Bielanach: własnościowe, bardzo ładne, w dobrym miejscu komunikacyjnym, parter w III piętrowym bloku - zamienię na 2 mniejsze, ewentualnie 1 małe z dopłatą, najchętniej na Bielanach. Tel Zamienię ładne, rozkładowe mieszkanie 53 m własnościowe, Sło- Ogłoszenia drobne go. Wraz z rozpoczęciem działalności CRS-u swoje zajęcia mieć też będzie CKF Bielany. Na pewno i tu uda się przyciągnąć wielu pasjonatów sztuk walki. Szansę tę zwiększa fakt, że będą tam treningi karate kyokushin, w którym klub jest wielokrotnym Drużynowym Mistrzem Polski! Oczywiście klub nie liczy, że jedynie renoma przyciągnie nowych członków. 19 marca promował się podczas Dnia Otwartego przy ul. Staffa. W ramach tej akcji każdy Bielańczyk mógł aktywnie uczestniczyć w przeróżnych formach ruchowych. Oczywiście podstawą były zajęcia na co dzień realizowane przez kadrę klubu, ale pojawiły się też dodatkowe atrakcje. Dla najaktywniejszych przewidziane były nagrody. Przemysław Skibiński HUFIEC PRACY 7-35 ul. Kasprowicza 81/85 GODZ. OTWARCIA: PON.-PT , tel , ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ W WIEKU WARSZTATOW RZEMIEŚLNICZYCH I LAT. OFERUJEMY NAUKĘ ZAWODU PRYWATNYCH NA TERENIE WARSZAWY ORAZ PRZYUCZENIE DO WYKONYWA- I OKOLIC. NIA OKREŚLONEJ PRACY W NASTĘPU- ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NAUKI WY- JĄCYCH ZAWODACH: BRANEGO ZAWODU ZAKOŃCZONEJ MECHANIK I ELEKTROMECHANIK ZDANIEM EGZAMINU W IZBIE RZE- SAMOCHODOWY MIEŚLNICZEJ I UZYSKANIEM DYPLOMU BLACHARZ I LAKIERNIK SAMO- CZELADNIKA. CHODOWY KSZTAŁCENIE TEORETYCZNE OD- PIEKARZ BYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH SZKO- CUKIERNIK ŁACH: KUCHARZ CKU NR 2, UL. SZCZĘŚLIWICKA 56 SPRZEDAWCA CKU NR 3, GIMNAZJUM UL. SOŁ- FRYZJER TYKA 8/10 STOLARZ CKU NR 5 UL. MIŃSKA 1/5 TAPICER ZSZ, UL. MIESZKA I 7 INNE W MIARĘ POZYSKIWANIA ZSZ UL. OŻAROWSKA 71 NOWYCH MIEJSC PRACY ZASTANÓW SIĘ! PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W PRZYJDŹ! RAMACH OHP ODBYWA SIĘ NA BAZIE CZEKAMY NA CIEBIE! dowiec metro, trzypokojowe, widna kuchnia, I piętro w IV bloku, balkon, zieleń, na mniejsze chętnie Bielany w niskim bloku do II piętra. Tel Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną m, gm. Czosnów (możliwość podziału na mniejsze). Tel Dwa mieszkania własnościowe M2 i M3 zamienię na jedno większe. Tel , Wynajmę mieszkanie 48 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, II piętro. Stare Bielany, prywatny dom. Tel , Zamienię kwaterunek na większe. Słodowiec. Tel USŁUGI Gładzie gipsowe, sufity, ścianki karton gips, glazura, terakota, panele podłogowe, malowanie i osadzanie drzwi. Tel Remonty oraz wykończenia: glazura, terakota, gładzie, malowanie, elektryka, hydraulika, zabudowy gips karton, szafy wnękowe, meble na wymiar, kowalstwo artystyczne tel Firma wykonuje usługi remontowe: hydraulika, elektryka, glazura oraz inne wykończenia. Wieloletnie doświadczenie. Warszawa, tel Usługi hydrauliczne. Tel Poprowadzę księgowość. Licencja MF. tel Architektura, projektowanie wnętrz (Stare Bielany) Maria Rauch. Tel , mariarauch.blogspot.com. NAUKA Studentka udzieli lekcji angielskiego, dzieci i młodzież. 35 zł/godzina. Tel INNE Pielgrzymka do Włoch na beatyfikację Jana Pawła II: Na trasie m.in. Padwa, Siena, Orvieto, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Manoppello, Wenecja 2600 zł. Tel Fot. Arch. CKF Bielany akończyła się pierwsza edycja Bielańskich Warsztatów Naukowych. Maturzyści z naszej dzielnicy wzięli udział w wykładach z historii prowadzonych przez uznanych w środowisku naukowym i akademickim profesorów i doktorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warsztaty odbywały się przez cały marzec. Pierwszy wykład poprowadził dr Dariusz Milewski, a tematem spotkania był: Początek końca? Kryzys Rzeczypospolitej Obojga Narodów w połowie XVII w. Kolejny wykład poprowadził prof. Marek Barański, który opowiedział o prawie i ustroju Polski na podstawie relacji Wincentego Kadłubka. Na trzecim wykładzie System parlamentarny I Rzeczypospolitej. Blaski i cienie przedstawił prof. Jan Dzięgielewski. Natomiast pierwszą edycję Bielańskich Warsztatów Naukowych zakończył wykład ks. prof. Kazimierza Łataka, dyrektora instytutu historii UKSW, który opowiedział o Odrodzeniu i Oświeceniu. Wykłady dla maturzystów to inicjatywa Młodzieżowej Rady Bielan. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Urzędem Dzielnicy Bielany. Radni MRB chcieliby podziękować: ks. prof. dr hab. Henrykowi 15 MŁODZIEŻ Finał Bielańskich Warsztatów Naukowych Z uż po raz 51. Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje turniej skierowany do młodzieży szkolnej. Ma on na celu popularyzację piłki nożnej oraz atrakcyjnego, czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć. W turnieju mogą brać udział zespoły szkolne, domy kultury, domy dziecka, drużyny parafialne, ale również drużyny podwórkowe, które spełniają wymogi regulaminu. W turnieju nie mogą brać udziału drużyny UKS i KS, które są zgłoszone do okręgowych związków piłki nożnej. W I etapie miejscem rozgrywek będzie bielańskie boisko Syrenka, mieszczące się przy ul. Duracza 8. Zawody finałowe rozegrane zostaną Skorowskiemu, który objął honorowy patronat nad warsztatami, burmistrzowi dzielnicy Bielany Rafałowi Miastowskiemu oraz jego zastępcom Grzegorzowi Pietruczukowi i Markowi Lipińskiemu. Podziękowania należą się również pracownikom UKSW, Marcinowi Kozłowskiemu i Katarzynie Jaroszewskiej oraz pracownikom urzędu dzielnicy Bielany: naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Zofii Gajewicz, naczelnikowi Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Jarosławowi Bobinowi, inspektor Aleksandrze Ziach (Wydział Oświaty i Wychowania) oraz starszemu specjaliście Milenie Kajetanowicz (Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji). baf Gramy o złotą piłkę 51. Turniej piłki nożnej dziewczynek i chłopców im. A. Zaranka J na Stadionie Miejskim przy ul. Łazienkowskiej 3. W sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z Andrzejem Strychalskim tel. kom Druk można pobrać w Warszawskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Rozbrat 26 pokój nr 204 lub na stronie internetowej Zgłoszenia należy składać do dnia 11 kwietnia br. lub przesłać na adres wp.pl. Zgłoszenie musi być podpisane przez opiekuna, który zobowiązuje się opiekować młodzieżą na każdym meczu. Opiekunem może być jedynie osoba dorosła (ukończone 18 lat), która ma obowiązek obecności na każdym meczu. M.U. Wydawca Naszych Bielan : Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, Warszawa Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) , ga ze la ny.waw.pl Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Maciej Podczaski i Magdalena Ulejczyk Korekta: Agnieszka Stawiarska Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. Fot. B. Frymus

16

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r.

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r. Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Warszawa, dn. 17.11.2016r. CEL GŁÓWNY Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę Umieralność z powodu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu,

Bardziej szczegółowo

Cel główny: - zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy,

Cel główny: - zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy, Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny Wybierz Życie - Pierwszy Krok doskonale wpisuje się w założenia

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Rak szyjki macicy to poważny problem Rak szyjki macicy w Polsce Codziennie 10 kobiet słyszy: Ma Pani raka szyjki macicy. Niestety 5 z nich umiera, bo zgłosiły się zbyt późno

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp. CELE FORMY REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. OSOBA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE RAKOOBRONA. (z dnia 15 października 2015 r.) I. O projekcie. Organizator

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE RAKOOBRONA. (z dnia 15 października 2015 r.) I. O projekcie. Organizator REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE RAKOOBRONA (z dnia 15 października 2015 r.) I. O projekcie "Rakoobrona" (dalej również Projekt lub Program ) to ogólnopolska kampania informacyjnoedukacyjna, skierowana do

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Co mogę zrobić, aby ochronić się przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami powodowanymi przez HPV*? Wszystko, co mogę

Co mogę zrobić, aby ochronić się przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami powodowanymi przez HPV*? Wszystko, co mogę Co mogę zrobić, aby ochronić się przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami powodowanymi przez HPV*? Wszystko, co mogę Mam tyle marzeń co zrobić, aby je ochronić? Wszystko, co mogę. Marzenia są po to,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV

Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV Informacja na temat podjętych działań w związku z inicjatywą Radnych Rady Miasta Kościerzyna dotyczącą prowadzenia rutynowych szczepień przeciw HPV Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu Kołobrzeg, dn. 04.09.2017 r. Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Niegasnącej Młodości - EDYCJA 2 - KRAKÓW 2014

Niegasnącej Młodości - EDYCJA 2 - KRAKÓW 2014 ORGANIZATOR PROJEKTU UNIWERSYTET Niegasnącej Młodości - EDYCJA 2 - KRAKÓW 2014 ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 października 2013 r. Poz. 6170 UCHWAŁA NR XXIII/491/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 Spotkania Herbaciarni Naukowej przy Polskiej Akademii Umiejętności kierowane są do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Poza uczestnictwem w wykładach

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! KIELCE 2013 "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi

Projekt Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi Regulamin konkursu dziennikarskiego Moje miejsce moja historia Organizator: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Współorganizatorzy: Szkoły gimnazjalne z terenu gminy Dąbrówka Patronat honorowy: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Zatwierdzam do realizacji... miejscowość, data podpis i pieczęć PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2003

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Program 1. Podstawowe kierunki polityki państwa 2. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej - wybrane aspekty jej realizacji 3. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Podstawa prawna Programu Wychowawczego szkoły: Konstytucja RP; Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

Weronika Dmuchowska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

Weronika Dmuchowska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Weronika Dmuchowska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Szeroko rozpowszechniony wirus, który występuje w około 100 typach, z czego 30 może być niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Projekt Dobrych Uczynków Ziarenka Dobra Edycja IV Dzieci Seniorom Przyłącz się do IV edycji Projektu Dobrych Uczynków!

Ogólnopolski Projekt Dobrych Uczynków Ziarenka Dobra Edycja IV Dzieci Seniorom Przyłącz się do IV edycji Projektu Dobrych Uczynków! Dobro to nie jest wiedza dobro, to czyn Romain Rolland Ogólnopolski Projekt Dobrych Uczynków Ziarenka Dobra Edycja IV Dzieci Seniorom Przyłącz się do IV edycji Projektu Dobrych Uczynków! Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko w Kołobrzegu to placówka publiczna dla dzieci przewlekle chorych z całego kraju. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OSIEKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Chadam nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 wzamościu Zamość,26X.2000r. Pan mgr Henryk Borowik Dyrektor Gimnazjum nr 2 wzamościu Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

SIEDLECKI REGION IPA RUSZYŁ Z II EDYCJĄ KAMPANII PRZECIWKO CYBERPRZEMOCY

SIEDLECKI REGION IPA RUSZYŁ Z II EDYCJĄ KAMPANII PRZECIWKO CYBERPRZEMOCY IPA POLSKA Źródło: http://ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/951,siedlecki-region-ipa-ruszyl-z-ii-edycja-kampanii-przeciwko-cyberprzemocy.html Wygenerowano: Środa, 4 października 2017, 09:26 SIEDLECKI REGION

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo