ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead."

Transkrypt

1 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel , KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY TEATRU IMPRESARYJNEGO im. WŁODZIMIERZA GNIAZDOWSKIEGO WE WŁOCŁAWKU przy ul. Wojska Polskiego 13 sierpień 2012

2 INWESTYCJA: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA TEATRU IMPRESARYJNEGO im. WŁODZIMIERZA GNAIAZDOWSKIEGO WE WŁOCŁAWKU przy ul. Wojska Polskiego 13 FAZA PROJEKTU: ZAMAWIAJĄCY: ZLECAJĄCY: PROJEKTANCI: KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 PRZYBYLSKI BUDOWNICTWO Włocławek, ul. Barska 47 ARCHITEKTURA: ARHEAD Spółka z o.o. Biuro Projektowo-Badawcze Warszawa, ul. Francuska 30/2 mgr inż arch. MACIEJ WUTZEN upr. bud. St-649/73; MA-0948 dr inż arch. ADAM DOLOT upr. bud. 1180/94; MA-0178 mgr inż arch. ANNA MALĄG upr. bud. St-390/88; MA-0498 mgr inż arch. BARBARA ŻEWKO-KIERSZ upr. bud. St-807/74; MA-0986 KONSTRUKCJE PRO-INWEST-KOMP Sławomir Serkowski; Włocławek, ul. Żurawia 26/1 - mgr inż. WALDEMAR SKOCZYLAS WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA PM Projekt s.c Bydgoszcz, ul. Barwna 23 - mgr inż. MARCIN KOSIENIAK - mgr inż. PRZEMYSŁAW TKACZUK INSTALACJE WOD-KAN i C.O. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych Włocławek, ul. Chopina 16/30 - mgr inż. ALICJA DEMBOWSKA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ELEKTROL Sp.j. W.MAŁECKI, K.GÓRSKI Włocławek, ul. Baśniowa 9 - mgr inż. WIESŁAW MAŁECKI AKUSTYKA I OCHRONA PRZED HAŁASEM EWKAKUSTYKA Pracownia Akustyczna - mgr inż. EWA WIĘCKOWSKA WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE TEATRU DELTA Sp.j. ; Białystok, Al. Piłsudskiego 11/3 - mgr inż. DARIUSZ WOJNOWSKI TECHNOLOGIA BUFETU JGB Projekty Technologiczne; Warszawa, ul. Niska 25/55 - inż. JOANNA GIEMZA-BIELECKA WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROTECK Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp.j. Zespół Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H - mgr inż. Tadeusz Cisek WIZUALIZACJA MAAG s.c.; Warszawa, ul. Wolska 43/100 - mgr inż. arch. MARTA MALĄG

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 8.10.Izolacje termiczne 8.11.Izolacje przeciwwilgociowe CZĘŚĆ OPISOWA I. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Cel inwestycji Materiały wyjściowe do projektowania Charakterystyczne parametry liczbowe II. ARCHITEKTURA Stan istniejący Założenia projektowe Zagospodarowanie terenu Kompozycja architektoniczno-przestrzenna - proponowane rozwiązania Układ funkcjonalny Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych Rozwiązania materiałowe III. KONSTRUKCJA Podstawa opracowania Ustawy związane Założenia projektowe Przedmiot opracowania Ocena elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku Ogólna ocena budynku Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Rozbiórki i demontaże Kolejność wykonywanych prac Opis elementów konstrukcji nowoprojektowanej 8.1.Fundamenty 8.2.Ściany fundamentowe 8.3.Ściany 8.4.Szyb windowy 8.5.Kominy 8.6.Stropy nad piwnicą i parterem oraz częściami nadbudowanymi 8.7.Nadproża, podciągi, wieńce 8.8.Schody 8.9.Dach IV. WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Dopuszczalny poziom dźwięku 4. Jakość powietrza 5. Układy wentylacyjne V. INSTALACJE WOD-KAN i C.O. 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Instalacja wody zimnej 4. Kanalizacja sanitarna 5. Kanalizacja deszczowa 6. Instalacja c.o. 7. Uwagi końcowe VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE A. Koncepcja w zakresie instalacji elektrycznych B. Koncepcja w zakresie instalacji teletechnicznych VII. AKUSTYKA A. Podstawa B. Akustyka wnętrz 1. Sala Teatru Impresaryjnego 2. Pomieszczenia małych form teatralnych sala prób C. Budowlana ochrona przed hałasem 1. Przewidywane źródła zewnętrznych i wewnętrznych zakłóceń dźwiękowych 2. Dopuszczalne poziomy dźwięku A w środowisku i pomieszczeniach chronionych 3. Przewidywane budowlane zabezpieczenia przeciwhałasowe VIII. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE TEATRU 1. Funkcja obiektu 2. Wyposażenie technologiczne obiektu A. Strefa sali głównej galerie techniczne elementy komunikacji, konstrukcje sceniczne

4 elementy mechaniki scenicznej, okotarowanie tyrystorownia system oświetlenia reflektorowego sceny system nagłośnienia sceny i sali stanowiska dla technologów realizacji teatralnych system inspicjenta elementy multimediów B. Sala prób IX. TECHNOLOGIA BUFETU X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Wstęp 2. Przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 3. Podstawa wykonania opracowania 4. Klasyfikacja budynku pod względem zagrożenia pożarowego 5. Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej elementów budowlanych 6. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe 7. Warunki ewakuacji 8. Usytuowanie budynku 9. Drogi pożarowe 10. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 11. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa 12. Instalacje elektryczne i teletechniczne 13. Podręczny sprzęt gaśniczy 14. Oznakowanie znakiem bezpieczeństwa 15. Elementy wykończenia wnętrz 16. Podstawowe zasady współpracy urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie (scenariusz pożaru) CZĘŚĆ GRAFICZNA ARCHITEKURA A-1. Wizualizacja od strony wschodniej A-2. Wizualizacja od strony północnej A-3. Wizualizacja od strony południowej A-4. Zagospodarowanie terenu - 1:500 A-5. Rzut piwnic - 1:200 A-6. Rzut parteru - 1:200 A-7. Rzut I piętra - 1:200 A-8. Rzut II piętra - 1:200 A-9. Rzut dachu - 1:200 A-10. Przekrój podłużny A-A - 1:200 A-11 Przekroje poprzeczne B-B, C-C, D-D, E-E - 1:200 A-12. Elewacja frontowa wschodnia - 1:200 A-13. Elewacje północna i południowa - 1:200 WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYCZNA W-1 Rzut piwnic - 1:200 W-2 Rzut parteru - 1:200 W-3 Rzut I piętra - 1:200 W-4 Rzut II piętra - 1:200 W-5 Rzut dachu - 1:200 TECHNOLOGIA TEATRU TT-1 Rzut parteru - 1:200 TT-2 Rzut I piętra - 1:200 TT-3 Rzut II piętra - poziom +6 galeria pośrednia 1:200 TT-4 Rzut II piętra - 1:200 TT-5 Przekrój A-A - 1:200 TECHNOLOGIA BUFETU T-1 Układ funkcjonalny pomieszczeń i rozmieszczenie urządzeń - 1:200

5 CZĘŚĆ OPISOWA I. DANE OGÓLNE 1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranżowa koncepcja rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Po akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań, zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowa pozwalająca na realizację robót. 2. Cel inwestycji Celem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Teatru Impresaryjnego jest stworzenie obiektu teatralnego o szczególnych walorach architektonicznych, spełniającego wymagania techniczne stawiane przez współczesny poziom techniki budowlanej, instalacyjnej i technologii teatralnej oraz wypełniającego oczekiwania wobec współczesnych inscenizacji teatralnych. 3. Materiały wyjściowe do projektowania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) opracowany przez Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o.o. w 2012 roku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części Śródmieścia Włocławka przyjęty uchwałą Rady Miasta Włocławek w dniu r. Mapa do celów projektowych opracowana w wersji cyfrowej w 2012 r. Inwentaryzacja budowlana budynku teatru wykonana w lipcu 2012 r. 4. Charakterystyczne parametry liczbowe: Powierzchnie Stan istniejący wg PFU wg Koncepcji powierzchnia zabudowy 1325 m m 2 powierzchnia całkowita 2795 m m ,4 m 2 kubatura m m m 3 Liczba miejsc teatralnych: widownia dolna balkon powierzchnia terenu w granicach opracowania ok m 2 ilość miejsc parkingowych: obecnie 11 mp, wg koncepcji 11 mp + 1 mpn II. ARCHITEKTURA 1. STAN ISTNIEJĄCY Budynek TI położony jest pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, J. Słowackiego, Brzeską i Orlą przy ciągu pieszo-jezdnym i skwerze. Teren teatru zajmuje działki o nr ewid. 33/2, 34/2, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7 w obrębie geodezyjnym KM 45 obręb Włocławek. Powierzchnia terenu (w granicach opracowania) ok m 2 wg PFU. Budynek wzniesiony został w początku XX w. jako obiekt Towarzystwa Dobroczynności. Od 1924 r. był wykorzystywany jako kinoteatr. Po 1945 r. został przeznaczony dla teatru amatorskiego. W latach 60-tych XX w. został przebudowany i rozbudowany. Jego forma przestrzenna i architektoniczna do dziś nie zmieniła się. Budynek od 1992 roku został siedzibą Państwowego Teatru Impresaryjnego, a od 1997 roku jest Teatrem Impresaryjnym działającym w strukturze Urzędu Miejskiego we Włocławku. Obecnie budynek w rzucie ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 20 x 67 m. z załamaniem w elewacji wschodniej (frontowej). Od strony zachodniej budynek TI jest usytuowany w ostrej granicy działki i częściowo przylega do istniejących na sąsiedniej działce komórek gospodarczych i niskiego budynku mieszkalnego. Wysokość ściany budynku TI w tym miejscu wynosi 11,30 m. Budynek TI w najwyższym miejscu (sznurownia) ma wysokość ok. 15,75 m. Budynek TI składa się z pięciu wyraźnie zarysowanych bloków kubaturowych: Korpus sali teatralnej Scena i sznurownia Zaplecze sceny (garderoby, pracownie, magazyny) Zespół foyer bocznych i kawiarni Część wejściowa, administracyjna i sala prób galeria Zasadnicze pomieszczenia teatru: Sala widowni o wymiarach 24,25 x 12,16 m i wysokości 5,75 6,85 m ma powierzchnię 263 m 2 (łącznie z proscenium). Ukształtowanie podłogi ze spadkiem 3%. Wysokość proscenium

6 1,10 m. Kabina elektryka i elektroakustyka w przestrzeni widowni Portal sceniczny o wymiarach : szerokość 6,74 m, wysokość 4,17 m. Pudło sceny o wymiarach szerokość 12,16 m, wysokość 11,00 m, powierzchnia sceny 84,39 m 2. Zascenie o powierzchni 42,45 m 2 i wysokości 5,95 m. Foyer dolne wysokość 2,80 m i powierzchni 150 m 2 Hall wejściowy i szatnia o wysokości 3,00 m i powierzchni 183 m 2 Foyer górne kawiarnia wysokość 3 m i powierzchnia 137 m 2 Sala prób (galeria) na I piętrze - o wymiarach 8,16 x 11,35 m i wysokości 3,02 m. Pozostałe pomieszczenia budynku TI zostały opisane w inwentaryzacji opracowanej w lipcu 2012 roku 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Głównymi zadaniami postawionymi przed projektantami jest: Stworzenie obiektu teatralnego o czytelnej, rozpoznawalnej architekturze i szczególnych walorach artystycznych wyróżniający go wśród zabudowy miejskiej a jednocześnie nawiązujących do tradycji lokalnego budownictwa. Uzyskanie teatru spełniającego wymagania współczesnej techniki teatralnej, budowlanej i instalacyjnej. Dostosowanie budynku do zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W zagospodarowaniu terenu nie przewiduje się radykalnych zmian, poza przewidzianym również w PFU, placem manewrowym dla straży pożarnej. Dojazd do teatru zachowuje się istniejący z ul. Wojska Polskiego, parking w miejscu istniejącego. Droga pożarowa i dojazd do zaplecza ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż elewacji wschodniej. Przewiduje się renowację nawierzchni, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz zagospodarowanie zielenią niską terenu objętego opracowaniem. Zachowuje się wszystkie istniejące drzewa. Śmietnik przewiduje się jako wolnostojący w rejonie wejścia zapleczowego. 4. KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNA PROPONOWANE ROZWIĄZANIA Zamierzeniem projektantów jest uspokojenie mocno rozedrganej bryły budynku i elewacji frontowej nieadekwatnej do rangi i charakteru obiektu. W tym celu proponuje się wybudowanie ściany parawanowej wzdłuż elewacji frontowej wyrównującej dotychczas wycofane foyer i zamykającej w poziomie pietra wnękę dostawy dekoracji. Oprócz walorów bryłowych poprawi ona funkcjonalność foyer oraz umożliwi uzyskanie elewacji o innych (nie tak rozdrobnionych) podziałach. Kontynuacją tej ściany będzie nadwieszenie I pietra nad częścią wejściową, oparte na słupach, tworząc podcień akcentujący główne wejście do teatru. Główną zaletą tego rozwiązania jest powiększenie sali małych form teatralnych (sali prób) i uzyskanie optymalnego kształtu zbliżonego do kwadratu. Następnym zabiegiem pozwalającym na zmianę elewacji północnej (od strony ul. Wojska Polskiego) z biurowej na teatralną jest likwidacja okien w pomieszczeniach szatni, sali małych form teatralnych i innych pomieszczeniach pomocniczych, w których światło dzienne nie jest potrzebne. Proponowane nadbudowy, przebudowy i rozbudowy podwyższenie sali teatralnej widowni (zgodnie z PFU) dla uzyskania lepszych akustycznie proporcji sali podwyższenie sali małych form teatralnych istniejąca wysokość 3,02 m nie daje możliwości właściwego jej użytkowania (akustyka) nadbudowa II piętra w części zaplecza sceny (zgodnie z PFU) uzyskanie dodatkowej powierzchni dla pracowni dekoracji. zabudowa w poziomie I piętra wnęki dostawczej z uwagi na konieczność zapewnienia drogi ewakuacyjnej z górnego foyer dodatkowo uzyskuje się powierzchnię zaplecza bufetu. zabudowa na I pietrze narożnika północno-zachodniego (gabinet dyrektora) dla korzystnego ukształtowania przestrzennego. rozbudowa od strony wschodniej o wspomnianą wcześniej ścianę parawanową (częściowo przewidzianą w PFU) poza względami architektonicznymi, poprawia funkcjonalność foyer dolnego i górnego. Pionowe drogi komunikacyjne Obecnie w budynku istnieje sześć klatek schodowych i schodów nieobudowanych. Jest to zapewne wynikiem rozbudów i zmian funkcji przez długi okres istnienia budynku. Proponuje się uporządkowanie komunikacji pionowej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Przewiduje się rozebranie klatki oznaczonej w PFU symbolem K-1, która nie spełnia wymogów dla klatki ewakuacyjnej i wybudowanie nowej prawidłowej klatki łączącej wszystkie kondygnacje w części zaplecza sceny, garderób i pracowni. W PFU przewidziano również przebudowę tej klatki.

7 Likwiduje się schody K-8 w zasceniu prowadzące do piwnicy. Piwnica dostępna jest z nowej klatki w miejscu K-1. Schody wachlarzowe K-5 z foyer dolnego do foyer górnego pozostawia się bez zmian. W miejscu proponowanej w PFU klatki K-6 proponuje się główną klatkę ewakuacyjną dla widzów i użytkowników I piętra. Likwiduje się klatkę K-2 dostęp na I piętro zapewniony jest nową klatką ewakuacyjną Likwiduje się klatkę K-3 zbędna, gdyż piwnice są nieużytkowe. Likwiduje się klatkę K-4 j.w. Ukształtowanie sali widowni i sceny W celu poprawy funkcjonalności sali proponuje się: Obniżenie poziomu podłogi sali przy proscenium a podwyższenie podłogi przy tylnych wejściach na salę, z zachowaniem istniejącego poziomu przy wejściu do foyer. W ten sposób uzyskuje się spadek 14%, co daje przewyższkę 7 8 cm (obecnie spadek jest 3% a PFU proponuje 5,5% co jest zbyt małym spadkiem, aby zapewnić dobrą widoczność). Obniżenie proscenium, sceny i zascenia do optymalnej wysokości 90 cm od podłogi (obecnie jest 110 cm). Zachowanie kabiny elektryka i elektroakustyka w poziomie parteru zapewnia bezpośredni kontakt z poziomem widza. Zachowanie widowni głównej na balkonie po jego przebudowie i nadaniu mu nowego kształtu oraz spadku podłogi (38% - co daje optymalną przewyższkę 12 cm). Podniesienie wysokości sali z zachowaniem istniejących drewnianych dźwigarów, po sprawdzeniu ich wytrzymałości na dodatkowe obciążenia. 5. UKŁAD FUNKCJONALNY Piwnice - podpiwniczenie użytkowe znajduje się w południowej zapleczowej części budynku. Przeznaczone jest na pomieszczenia techniczne. Podpiwniczenie części północnej, z uwagi na niską wysokość jest nieużytkowe i dlatego zostaje przeznaczone jedynie na przejścia instalacyjne z rewizjami kanałowymi. Z tego też względu likwiduje się schody i wejścia do nich. Parter Wejście główne do teatru usytuowane jest tak, jak obecnie, w narożniku północno-wschodnim dostępne z ciągu pieszo-jezdnego od strony północnej projektuje się pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Wejście zaakcentowane podcieniem wspartym na słupach, prowadzi do hallu kasowego, hallu wejściowego i szatniowego, dalej przez kuluar do sali teatralnej oraz do foyer. Z kuluaru dostępne są sanitariaty dla widzów, w tym również dla osób niepełnosprawnych. W narożniku pomiędzy częścią wejściową a foyer usytuowano klatkę schodową jako element kompozycyjnie spinający dwie bryły budynku TI. klatka ta pełni rolę użytkową i ewakuacyjną (z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz). Z kuluaru dostępna jest również nowoprojektowana winda. za szatnią znajdują się pokoje biurowe związane z obsługą widza oraz pomieszczenia ochrony. Foyer dolne poprzez dobudowę ściany parawanowej zyskało przestrzenne połączenie z foyer górnym. Z foyer dolnego istniejące wachlarzowe schody będące elementem dekoracyjnym, prowadzą do foyer górnego. Z foyer dolnego dostępna jest sala teatralna. Wejście na salę usytuowane zostało w miejscu, gdzie poziom podłogi sali jest równy z poziomem foyer i dlatego przy tym wejściu przewiduje się na sali miejsca dla widzów niepełnosprawnych. Z sali zachowuje się wyjście ewakuacyjne na zewnątrz w ścianie zachodniej. Z foyer przewidziano połączenie ze strefą sceny i garderób. Dostawa dekoracji pozostaje w miejscu dotychczasowym. Od strony południowej znajduje się wejście dla aktorów i pracowników teatru. Nowoprojektowana klatka schodowa ( w miejscu obecnie istniejącej nie spełniającej przepisów ppoż) łączy wszystkie kondygnacje w tej części budynku. W tej części zaprojektowano cztery garderoby dla aktorów z sanitariatami. Z korytarza przy garderobach dostępne jest zascenie, scena, kieszeń sceniczna i pomieszczenia pomocnicze. I piętro w części północnej nad wejściem głównym znajduje się sala małych form teatralnych (sala prób) i przylegający do niej magazyn urządzeń scenicznych. W części biurowej przewidziano gabinet dyrektora teatru dostępny przez sekretariat oraz małą salę konferencyjną, dwa pokoje biurowe oraz sanitariaty dla pracowników. Z kuluaru, do którego prowadzi klatka schodowa lub winda dostępny jest balkon sali teatralnej, sala małych form teatralnych oraz foyer górne, w którym znajduje się bufet teatralny z zapleczem kuchennym. Z foyer górnego przewiduje się korytarz ewakuacyjny prowadzący do klatki schodowej zapleczowej. W części zapleczowej znajdują się na tej kondygnacji magazyny kostiumów.

8 II piętro nowoprojektopwane. Pomieszczenia użytkowe znajdują się w południowej części budynku i są to pracownie i magazyny dekoracji oraz pomieszczenia tyrystorowni. Z dużej pracowni dekoracji przewidziano możliwość transportu dekoracji na poziom zascenia. Luk transportowy z mechanizmem suwalnicowym zaprojektowano przy ścianie zachoidniej. Pozostała kubatura na tym poziomie to przestrzeń nad sceną i widownią z pomostu technicznego. 6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dla osób niepełnosprawnych przewiduje się: zewnętrzną pochylnię umożliwiającą dostęp na parter z foyer dolnego wejście na salę teatralną i miejsca dla osób niepełnosprawnych na parterze przewidziano sanitariat dla osób niepełnosprawnych winda o wymiarach dostosowanych do transportu osób na wózkach inwalidzkich zapewnia dostęp do sali małych form teatralnych na parkingu przewidziano miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. 7. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I. Fundamenty, ściany nośne, słupy, schody, stropy oraz konstrukcje dachowe opisane są w części konstrukcyjnej. II. Materiały izolacji wodoszczelnej i cieplnej oraz pokrycia dachów opisane są w części konstrukcyjnej III. Materiały wykończeniowe 1. Podłogi i posadzki a) Komunikacyjne, schody, sanitariaty, zaplecze techniczne i magazynowe - gres b) Powierzchnie biurowe, garderoby podłogi drewniane lub wykładzina dywanowa c) Kabina elektroakustyka i elektryka wykładzina dywanowa d) Pracownia dekoracji i magazyny kostiumów wykładzina PCV e) Sala widowni podłoga drewniana f) Scena i zascenie podłoga drewniana, sceniczna g) Hall wejściowy, kasowy i szatniowy gres h) Foyer górne i dolne podłoga drewniana lub gres b) Ściany sceny, zascenia, magazynów, pomieszczeń technicznych tynki wapienno-cementowe c) Ściany sanitariatów glazura d) Ściany widowni i sali prób struktury akustyczne 3. Sufity a) Tynki wapienno-cementowe b) Hall, foyer sufity podwieszone c) Sala widowni i sala prób sufity i ustroje akustyczne 4. Okna a) Przeszklenia hallu i foyer witryny aluminiowe lub PCV b) Pozostałe okna PCV 5. Drzwi a) Drzwi wejściowe do hallu wejściowego aluminiowe przeszklone lub PCV przeszklone b) Pozostałe drzwi zewnętrzne aluminiowe lub PCV c) Wrota do zaplecza sceny stalowe d) Przed wejściem do zaplecza sceny klatka stalowa 6. Elewacje a) Elewacja północna i wschodnia materiały cegłopodobne nadproża okienne z betonu architektonicznego lub tynku b) Elewacja południowa kompozycja materiału cegłopodoibnego oraz tynku cienkowarstwowego c) Elewacja zachodnia tynk cienkowarstwowy Opracowała: mgr inż arch. Barbara Żewko-Kiersz 2. Ściany a) Ściany w większości wykończone suchymi tynkami

9 III. KONSTRUKCJA 1. PODSTAWY OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora. Wizja lokalna terenu. Inwentaryzacja. Koncepcja architektoniczna. Obowiązujące normy i przepisy. Badania geotechniczne wykonane przez GEOTEST Andrzej Swat. 2. USTAWY ZWIĄZANE a) DZ.U. NR 80 poz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. b) DZ.U. NR. 207 poz Ustawa prawo budowlane. c) DZ.U. NR 109 poz Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 3.1. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia statyczne. PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-74/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążania stale i zmienne. PN-B Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe 3.2. Warunki gruntowo-wodne. - proste, poziom wód gruntowych poniżej posadowienia istniejącej ław fundamentowych Obciążenia. śniegiem wg PN-80/B zgodnie z normą, wiatrem wg PN-77/B zgodnie z normą, stałe wg PN-82/B zgodnie z normą zmienne wg PN-82/B-02003: pokoje biurowe p = 2,0 kn/m², przestrzenie komunikacyjne p=4,0 kn/m², kawiarnie, widownie teatralne, koncertowe, p=3,0 kn/m², 3.4. Materiały konstrukcyjne. beton monolityczny C16/20 (B20),C20/25 (B25) cegła pełna ceramiczna kl 20, ściany nośne Porotherm kl 15/ Gazobeton 600 ściany wewnętrzne działowe gazobeton ( 4MPa) gr.12cm zaprawa cementowa M5, M10, zaprawa cementowo-wapienna M5, stal konstrukcyjna zbrojeniowa A III 34GS, A0, stal kształtowa St3S, elementy montażowe śruby klasy 4.6/8.8 drewno klasy K Warunki gruntowo-wodne. Warunki posadowienia ław fundamentowych przyjęto dla piasku drobnoziarnistego o stopniu plastyczności I D =0,64. Woda gruntowa występuje na głębokości 4,9-5,2 m.p.p.t. na rzędnych 55,07-55,40 m n.p.m. czyli około 1,5 m poniżej najgłębiej posadowionego fundamentu. Zwierciadło wody gruntowej przyjęto poniżej poziomu posadowienia budynku. Obiekt należy zaliczyć do II-ej kategorii geotechnicznej, warunki w podłożu obiektu należy sklasyfikować jako proste. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. Dz. U. Nr 126, poz. 839). W trakcie wykonywania prac ziemnych należy stosować się do postanowień normy PN-68/B oraz punktu 2.4 wg PN-81 / Obliczenia wstępna analiza konstrukcji 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 5.1 Ławy fundamentowe różnej konstrukcji: a) kamienne w części północnej, b) żelbetowe w części wschodniej i południowej c) ceglane (cegła pełna na zaprawie wapiennej, cementowo wapiennej) w pozostałej części budynku. Szerokość fundamentów różnorodna, od cm. Ławy fundamentowe wymagają lokalnych oraz miejscowych wzmocnień. Brak izolacji poziomej i

10 pionowej wpływa destrukcyjnie na stan istniejący ław/ścian fundamentowych. 5.2 Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe i ściany piwnic ceglane z cegły pełnej, grubości cm na zaprawie wapiennej i cementowo wapiennej. W części południowej z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 5.3 Ściany przyziemia różnej konstrukcji Jednowarstwowe murowane o zróżnicowanej grubości z cegły pełnej na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej gr cm. W części ostatniej rozbudowy/ przebudowy występują ściany z gazobetony na zaprawie cementowo wapiennej. - Ściany wewnętrzne nośne- grubości 27-74cm (wraz z tynkiem) wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej Wieńce i nadproża Istniejący budynek posiada wieńce żelbetowe, z wyjątkiem w swej najstarszej części widownia wieńców brak. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach nośnych posiada nadproża okienne monolityczne, prefabrykowane, oraz w starszej części ceglane. 5.5 Konstrukcja stropu Budynek posiada w pomieszczeniach piwnicznych strop ceglany łukowy/odcinkowe oraz strop Kleina Stropy pomieszczeń parteru większości pomieszczeń typu Akerman, płyty żelbetowe na belkach stalowych (scena, zascenie) - oraz fragmentarycznie od strony północnej płyty kanałowe 5.6 Konstrukcja dachowa Konstrukcja dachu nad częścią widowni wiązar drewniany wieszarowy oraz krokwiowo-płatwiowa w części przylegającej do widowni od strony północnej. Pokrycie dachu z blachodachówki na deskowaniu pełnym. Nad najwyższą częścią Teatru sznurownią wykonana jest stalowa konstrukcje nośna płatwie/łaty z rur stalowych 3/4 opartych na ryglach stalowych I 200. Pokrycie tego elementu stanowi płyta falista azbestowo cementowa,,eternit Ostatnio dobudowane części posiadają stropodachy o odpowiednio wyprofilowanym spadku. 5.7 Pokrycie dachowe Krycie dachu blachodachówka, płyta falista, papa na lepiku. 5.8 Tynki zewnętrzne Tynki cementowo wapienne 5.9 Tynki wewnętrzne Cementowo - wapienne, wapienne, gładzie gipsowe 5.10 Posadzki W pomieszczeniach w zależności od pełnienia swych funkcji zróżnicowane cementowe/ gres/ deska / płyty pilśniowe/ panele podłogowe / parkiet dębowy Stolarka okienna Zróżnicowana. W części piwnicznych stalowa/drewniana, na parterze i piętrach stolarka drewniana i PCV systemowa, w kolorze białym i stalowym, jednokomorowe, zamontowana około roku Stolarka drzwiowa Drewniana Kominy Komin dymowy istniejący - murowany z cegły pełnej od wielu lat nie pełniący żadnej funkcji przewidziany do rozbiórki. 6. OGÓLNA OCENA BUDYNKU - DOSTATECZNA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA TEATRU IMPRESARYJNEGO - NIE RODZI PRZECIWWSKAZAŃ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE: Opis elementów konstrukcyjnych projektowanych rozwiązań: Rozbiórki i demontaże : - wyposażenia widowni wraz ze sceną, - komin dymowy, - stropy w rejonie lokalizacji ciągów komunikacyjnych, - pokrycia stropodachów w miejscach lokalizacji dodatkowych kondygnacji, - wszystkie elementy obudowy elementów konstrukcji słupów, rygli, belek, - wszystkie sufity podwieszone, - wszystkie wykładziny posadzkowe, - całe pokrycie dachu, - więźba dachowa i wzmocnienia jej, - okna i drzwi, - wykonanie otworów w ścianach i stropach oraz ich wzmocnienie. W części istniejącej projektuje się zmiany układu funkcjonalnego wiążące się z pewnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi: Projektuje się wykonanie dźwigu osobowego (winda) służącego komunikacji wewnętrznej. Winda ta umiejscowiona zostanie w części istniejącej klatki schodowej. W poziomie poniżej piwnicy wykonane zostanie podszybie szybu windowego. Szyb windowy wykonany zostanie jako konstrukcja żelbetowa.

11 W celu wykonania szybu konieczna będzie przebudowa pomieszczeń na parterze i piętrze budynku oraz wykonania rozbiórek istniejącej klatki schodowej. Kolejność wykonywanych prac - rozpoczynając od pokrycia dachowego, więźby dachowej elementów stropów, itd Przewiduje się korektę w ustawieniu otworów drzwiowych oraz okiennych, do tych zmian należy dostosować system nadproży. Zaprojektowano je w postaci stalowych elementów dwuteowych osadzanych w murach wg znajomości ogólnych zasad sztuki budowlanej. Pod oparcie belek stalowych należy wykonywać poduszki betonowe. 8. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH Fundamenty. Poziom posadowienia fundamentów na głębokości min. 1,00 m poniżej poziomu terenu (założona głębokość strefy przemarzania hz = 1,00 m ). Przewiduje się minowanie istniejących ław fundamentowych odcinkami. Fundamenty zaprojektowano w postaci ław fundamentowych z betonu klasy C16/20-C20/25, zbrojonych podłużnie stalą A-III 34GS. Przekrój ławy fundamentowej wynosi : szerokość cm, wysokość 20-40cm. Ławy wykonać na podbudowie min. 10 cm z betony C8/10 (chudy beton). Z uwagi na różnice posadowienia ław stosować się do rzędnych. Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 4 cm wg PN-B-03264: Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe monolityczne z betonu klasy C 16/20 gr. 25 cm wykonywane w szalunku pełnym lub z bloczków betonowych z betony C16/20 (B20) grubości 25 cm. na zaprawie cementowej marki 10 MPa. Szczegółowo rozrysowana konstrukcja fundamentów wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej ( średnice, długości, waga ) znajduje się w części rysunkowej projektu. Ściany fundamentowe ocieplone styropianem gr 8 cm (PS-E FS 20) lub styrodurem. Na ławach fundamentowych i na wierchu ścian fundamentowych należy wykonać izolacje poziomą i pionową ścian fund Ściany. Ściany zewnętrzne nośne dwuwarstwowe : - pustak Porotherm gr. 25 cm lub gazobeton 600 gr 24cm murowany na zaprawę cienkowarstwową klasy 5 MPa ocieplone styropianem gr min. 12cm. W przypadku kominów murowanych należy je wykonać z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki M5. W strefie oparcia belek i podciągów żelbetowych należy przemurować 3 warstwy z cegły ceramicznej pełnej lub wykonać poduszki betonowe. Wszystkie ściany należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym na poziomie stropów żelbetowych Ściany wewnętrzne nośne- pustak Porotherm gr. 25cm lub gazobeton 600 gr 24cm murowany na zaprawę cienkowarstwową klasy 5 MPa.. Ściany działowe nawiązując do ścian nośnych ceramiczne lub gazobetonowe gr.12cm. Szyb windowy wykonać w postaci ramy żelbetowej z wypełnieniem między-belkowym cegłą pełną klasy k15 na zaprawie cementowo - wapiennej Kominy. Kominy z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Powyżej dachu murowane z cegły klinkierowej lub otynkowane. Opaska komina wykonana z cegły klinkierowej Stropy nad piwnicą i parterem oraz częściami nadbudowanymi W budynku zaprojektowano strop gęstożebrowe gr cm wraz z nadbetonem wylewanym na budowie z betonu C16/20 B20 zbrojony dodatkowo wg systemu Nadproża, podciągi, wieńce obwodowe oraz pozostałe elementy żelbetowe typu trzpienie. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych zaprojektowano z żelbetowych belek prefabrykowanych tylu L-19 oraz w miejscach gdzie wykonane zostaną korekty komunikacyjne jako stalowe. Minimalna szerokość oparcia nadproża prefabrykowanego na murze wynosi 15 cm, monolityczne 25cm. Podciągi i wieńce żelbetowe wylewane z betonu klasy C 16/20 oraz C20/25 Wieńce wykonać z betonu klasy C16/20-C20/25, zbrojonych podłużnie stalą A-III 34GS przekrojowo uzależnionego od przyjętych systemów stropowych Schody. Schody zewnętrzne / podesty żelbetowe na gruncie. Schody wewnętrzne prowadzące na piętro wykonać jako płytowe z betony C20/25 zbrojone stalą A III 34GS Dach. Więźba dachowa - wykonanie wzmocnień istniejących wiązarów wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego nad częścią widowni, sznurowni. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz ogniową do stopnia trudnozapalności środkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB. Stropodach w częściach nadbudowanych systemowe gęstożebrowe rozwiązania konstrukcyjne ocieplone styropapą Izolacje termiczne. - systemowe styropian

12 8.11. Izolacje przeciwwilgociowe. POZIOME Izolacja na ławach fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco. Izolacja w posadzce przyziemia 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub inne systemowe izolacje rolowe posiadające stosowne atesty ITB i dopuszczenia. PIONOWE Przeciwwilgociowe pionowe od wewnątrz budynku; Izolacja pionowa ścian od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (trzykrotna powłoka) Przeciwwilgociowe pionowe od zewnątrz budynku Izolacja ścian fundamentowych bryły domu Dysperbit, Opracował: mgr inż. Waldemar Skoczylas IV. WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA podkłady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczeń ustalenia rozwiązań instalacyjnych z architektem i Inwestorem zlecenie zamawiającego normy i przepisy projektowe program funkcjonalno-użytkowy. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania objęto instalacje wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynku Teatru Impresaryjnego we Włocławku. 3. DOPUSZCZALNY POZIOM DŹWIĘKU. Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i klimatyzacji będzie spełniał wymagania normy PN-87/B Tłumienie dźwięku organizowane będzie przez: połączenie centrali i wentylatorów z siecią kanałów za pomocą króćców elastycznych, kanały w technologii CLIMAVER(prasowana wełna mineralna) izolacje kanałów wentylacyjnych Emisja szumów od instalacji wentylacyjnej nie przekroczy poziomu: Widownia, scena, foyer - 35dB(A). Pozostałe pomieszczenia - 40dB(A). 4. JAKOŚĆ POWIETRZA W pomieszczeniach nie jest wymagane doczyszczanie powietrza zewnętrznego. Wprowadzane powietrze do pomieszczenia za pomocą centrali wentylacyjnej będzie filtrowane za pomocą filtrów klasy EU4. 5. UKŁADY WENTYLACYJNE 5.1. Wentylacja widowni. Układ wentylacyjny w pomieszczeniu Sali widowni będzie pełnić rolę ogrzewania, chłodzenia i wentylacji tego pomieszczenia. Do realizacji tego zadania zastosowana zostanie centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna posadowiona na dachu budynku. Centrala zostanie wyposażona w wymiennik obrotowy i komorę recyrkulacji. Dla okresu zimowego centrala jest wyposażona w nagrzewnicę wodną (glikolową). Centrala będzie pełniła funkcję ogrzewania pomieszczenia i będzie utrzymywała temperaturę w pomieszczeniu na poziomie +20 C. W okresie nocnym lub kiedy widownia będzie pusta temperatura będzie utrzymywana na poziomie +16 C. Pozwoli to znacznie ograniczyć zużycie energii. Dla potrzeb chłodzenia pomieszczenia widowni centrala będzie wyposażona w chłodnicę freonową. W okresie letnim temperatura na widowni będzie wynosić +25 C(w czasie trwania widowiska). W okresach kiedy sala widowni będzie nieużytkowana instalacja chłodzenia będzie wyłączona. Ilość powietrza wentylacyjnego przyjęta na jedna osobę wynosi 30m3/h. W czasie trwania przedstawienia centrala będzie nawiewała powietrze świeże w pełnym wydatku. W okresach przestoju ilość powietrza świeżego zostanie zredukowana do 10% a funkcje grzania/chłodzenia realizowane będą powietrzem recyrkulacyjnym. Do realizacji nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczenia zastosowane zostaną nawiewniki wyposażone w wytłumiające puszki rozprężne. Nawiewniki i wywiewniki zostaną zabudowane w suficie pomieszczenia. Elementy nawiewne zostaną zlokalizowane w centralnej części sufitu, natomiast kratki wywiewne umieszczone w suficie wzdłuż ścian bocznych. Kanały wentylacyjne prostokątne wykonane zostaną w technologii CLIMAVER. Kanały CLIMAVER wykonywane są z prasowanych płyt z wełny skalnej i cechują się wysokim współczynnikiem tłumienia hałasu od wentylatorów. Dodatkowo konstrukcja kanału jest odporna na wibrację i nie powoduje powstawania szumów własnych. Okrągłe w technologii rur i kształtek SPIRO (jeśli zajdzie potrzeba kanały okrągłe zostaną wyklejone od wewnątrz materiałem tłumiącym). Kanały prowadzone po dachu zostaną zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Na przejściach instalacji przez strefy p. poż zastosowane zostaną klapy p. poż. Centrala będzie wyposażona w układ automatyki pozwalający na sterowanie wentylacją i ogrzewaniem pomieszczenia według aktualnych

13 potrzeb użytkownika. W czasie kiedy sala nie jest użytkowana centrala będzie pracować w trybie recyrkulacji i utrzymywać temperaturę na poziomie +16 C(zima). podczas normalnego użytkowania Sali zaprojektowany układ będzie utrzymywał temperaturę w pomieszczeniu na poziomie +20 C zima i +25 C latem Wentylacja sceny i zascenia. Pomieszczenia sceny i zascenia wentylowane będą centralą wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym. Centrala zostanie posadowiona w pracowni dekoracji. Dla okresu zimowego centrala jest wyposażona w nagrzewnicę wodną (glikolową) temperatura nawiewu na poziomie +20 C. W okresie letnim powietrze wentylacyjne będzie schładzane do temperatury +20 C. projektowany wydatek centrali wentylacyjnej zapewni minimum 2 wymiany powietrza na godzinę. W czasie trwania przedstawienia lub prób instalacja wentylacji będzie pracować z pełnym wydatkiem. Dla okresu przestoju centrala będzie uruchamiana na 15 minut co godzinę co zapewni 0,5w/h Do realizacji nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń zastosowane zostaną nawiewniki wyposażone w wytłumiające puszki rozprężne. Nawiewniki zostaną zlokalizowane w zabudowach na ścianach szczytowych sceny. Elementy wywiewne zostaną zlokalizowane pod stropem pomieszczenia zascenia. Kanały wentylacyjne prostokątne wykonane zostaną w technologii CLIMAVER. Kanały CLIMAVER wykonywane są z prasowanych płyt z wełny skalnej i cechują się wysokim współczynnikiem tłumienia hałasu od wentylatorów. Dodatkowo konstrukcja kanału jest odporna na wibrację i nie powoduje powstawania szumów własnych. Okrągłe w technologii rur i kształtek SPIRO (jeśli zajdzie potrzeba kanały okrągłe zostaną wyklejone od wewnątrz materiałem tłumiącym). Na przejściach instalacji przez strefy p. poż zastosowane zostaną klapy p. poż. Centrala będzie wyposażona w układ automatyki pozwalający na sterowanie wentylacją pomieszczenia według aktualnych potrzeb użytkownika. W czasie kiedy sala nie jest użytkowana centrala będzie pracować w trybie przewietrzania i utrzymywać temperaturę nawiewu na poziomie +20 C(zima). podczas normalnego użytkowania Sali zaprojektowany układ będzie utrzymywał temperaturę nawiewu na poziomie +20 C zima i +20 C latem Wentylacja, klimatyzacja foyer i kuluaru. Pomieszczenia foyer wentylowane będą centralą wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym. Centrala zostanie posadowiona na dachu budynku. Dla okresu zimowego centrala jest wyposażona w nagrzewnicę wodną (glikolową) temperatura nawiewu na poziomie +20 C. W okresie letnim powietrze wentylacyjne będzie schładzane do temperatury +20 C. projektowany wydatek centrali wentylacyjnej zapewni minimum 1,5 wymiany powietrza na godzinę. W czasie trwania przedstawienia lub prób instalacja wentylacji będzie pracować z pełnym wydatkiem. Dla okresu przestoju centrala będzie uruchamiana na 20 minut co godzinę co zapewni 0,5w/h Do realizacji nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń zastosowane zostaną nawiewniki wyposażone w wytłumiające puszki rozprężne. Nawiewniki i wywiewniki zostaną zlokalizowane w zabudowach lub w suficie podwieszonym. Kanały wentylacyjne prostokątne wykonane zostaną w technologii CLIMAVER. Kanały CLIMAVER wykonywane są z prasowanych płyt z wełny skalnej i cechują się wysokim współczynnikiem tłumienia hałasu od wentylatorów. Dodatkowo konstrukcja kanału jest odporna na wibrację i nie powoduje powstawania szumów własnych. Okrągłe w technologii rur i kształtek SPIRO (jeśli zajdzie potrzeba kanały okrągłe zostaną wyklejone od wewnątrz materiałem tłumiącym). Na przejściach instalacji przez strefy p. poż zastosowane zostaną klapy p. poż. Centrala będzie wyposażona w układ automatyki pozwalający na sterowanie wentylacją pomieszczenia według aktualnych potrzeb użytkownika. W czasie kiedy sala nie jest użytkowana centrala będzie pracować w trybie przewietrzania i utrzymywać temperaturę nawiewu na poziomie +20 C(zima). podczas normalnego użytkowania Sali zaprojektowany układ będzie utrzymywał temperaturę nawiewu na poziomie +20 C zima i +20 C latem. Pomieszczenia foyer będą klimatyzowane za pomocą układu VRV wyposażonego w sprężarkę typu inwerterowego. Jednostki wewnętrzne kasetonowe zostaną zabudowane w suficie podwieszonym na parterze i piętrze. Czynnik chłodniczy będzie dostarczany z agregatu umieszczonego na dachu budynku Wentylacja i klimatyzacja sali małych form scenicznych. Pomieszczenie Sali wentylowane będzie centralą wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym. Centrala zostanie podwieszona do sufitu w pomieszczeniu magazynowym. Dla okresu zimowego centrala jest wyposażona w nagrzewnicę elektryczną temperatura nawiewu na poziomie +20 C. Projektowany wydatek centrali wentylacyjnej zapewni minimum 1,5 wymiany powietrza na godzinę. W czasie trwania przedstawienia lub prób instalacja wentylacji będzie pracować z pełnym wydatkiem. Dla okresu przestoju centrala będzie uruchamiana na 20 minut co godzinę co zapewni 0,5w/h Do realizacji nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczeń zastosowane zostaną nawiewniki wyposażone w wytłumiające puszki rozprężne. Nawiewniki i wywiewniki zostaną zlokalizowane w zabudowach lub w suficie podwieszonym na przeciwległych krańcach sali. Kanały wentylacyjne prostokątne wykonane zostaną w technologii CLIMAVER. Kanały CLIMAVER wykonywane są z prasowanych płyt z wełny skalnej i cechują się wysokim współczynnikiem tłumienia hałasu od wentylatorów. Dodatkowo konstrukcja kanału jest odporna na wibrację i nie powoduje powstawania szumów własnych. Okrągłe w technologii rur i kształtek SPIRO (jeśli zajdzie potrzeba kanały okrągłe zostaną wyklejone od wewnątrz materiałem tłumiącym). Na przejściach instalacji przez strefy p. poż zastosowane zostaną klapy p. poż. Centrala będzie wyposażona w układ automatyki pozwalający na sterowanie wentylacją pomieszczenia według aktualnych potrzeb

14 użytkownika. W czasie kiedy sala nie jest użytkowana centrala będzie pracować w trybie przewietrzania i utrzymywać temperaturę nawiewu na poziomie +20 C(zima). podczas normalnego użytkowania Sali zaprojektowany układ będzie utrzymywał temperaturę nawiewu na poziomie +20 C zimą. Latem temperatura powietrza nawiewanego będzie zależna od temperatury zewnętrznej. Pomieszczenie sali będzie klimatyzowane za pomocą układu VRV wyposażonego w sprężarkę typu inwerterowego. Jednostki wewnętrzne kasetonowe zostaną zabudowane w suficie podwieszonym na parterze i piętrze. Czynnik chłodniczy będzie dostarczany z agregatu umieszczonego na dachu budynku. Projektowany układ klimatyzacji Sali małych form scenicznych jest połączony z układem dla foyer. Układ VRV pozwala na indywidualną pracę każdego pomieszczenia. 5.5.Wentylacja grawitacyjna. Pozostałe pomieszczenia będą wentylowane za pomocą sieci kanałów wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Istniejące kanały zostaną udrożnione i wyczyszczone, brakujące kanaly zostaną dobudowane w technologii murowanej lub jako stalowe SPIRO w zabudowach z płyt GK. Nawiew powietrza będzie następował przez nawiewniki okienne i ścienne. W pomieszczeniach w których wymagana jest zwiększona wymiana powietrza zastosowane zostaną wentylatory kanałowe wywiewne. Wentylatory będą uruchamiane wraz z oświetleniem lub czujką ruchu Dodatkowo należy zastosować układy czasowe pozwalające na cykliczne przewietrzanie pomieszczeń. Nawiew do pomieszczeń bez okien będzie realizowany przez kratki transferowe w drzwiach, lub podcięcie drzwi. Wszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej zostaną wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone nasadami kominowymi wspomagającymi ciąg. 5.6.Ciepło technologiczne. W budynku zostaną zastosowane centrale wentylacyjne dla pomieszczeń, gdzie wymagana jest wentylacja mechaniczna. Centrale zostały uzbrojone w glikolowe nagrzewnice powietrza. Czynnik grzewczy dla central wentylacyjnych będzie dostarczany w parametrach stałych bez względu na temperaturę zewnętrzną(obieg od węzła do mieszacza przy centrali). Ciepło do nagrzewnic glikolowych zostanie doprowadzone po transformacji na wymienniku płytowym. Czynnikiem grzewczym po transformacji będzie mieszanina wody i glikolu propylenowego w stężeniu 35%. Gałęzie ciepła przed centralą zostaną wyposażone w kulowe zawory odcinające, zawory trójdrogowe z siłownikiem oraz pompy obiegowe, na krótkim obiegu firmy Wilo. Instalację ciepła technologicznego wykonana zostanie z rur stalowych, czarnych ze szwem wg PN-74/H łączonych przez spawanie. Kompensacja wykonana za pomocą naturalnych załamań oraz wydłużeń U- kształtnych Instalacje chłodnicze. Czynnik chłodniczy (freon R410a) dla central wentylacyjnych będzie dostarczany z agregatów skraplających umieszczonych na dachu budynku. Agregaty zostaną wyposażone w sprężarki inwerterowe co pozwoli na płynne dostosowanie mocy chłodniczej do aktualnych potrzeb użytkownika. Instalacja chłodnicza zostanie wykonana z rur miedzianych chłodniczych fabrycznie izolowanych. Instalacja prowadzona po dachu budynku zostanie zabezpieczona płaszczami z blachy stalowej ocynkowanej. Pomieszczenie akustyka będzie klimatyzowane układem typu split. Jednostka wewnętrzna ścienna będzie posiadała cichy tryb pracy. Dopuszczalny poziom hałasu od jednostki wewnętrznej wynosi 30dB. Dla potrzeb klimatyzacji pom. Foyer i Sali małych form scenicznych zaprojektowany zostanie układ VRV. Agregat zostanie zlokalizowany na dachu. Jako jednostki wewnętrzne proponuje się zastosować klimatyzatory kasetonowe zabudowane w suficie podwieszanym. V. INSTALACJE WOD-KAN I C.O. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora - PT architektury w/w domów - uzgodnienia z Inwestorem - uzgodnienia międzybranżowe - obowiązujące przepisy i normy Opracował: mgr inż. Przemysław Tkaczuk 2. DANE OGÓLNE Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa teatru impresaryjnego zlokalizowanego we Włocławku ul. Wojska Polskiego 13 dz.41/6 KM 45. Przedmiotem opracowania jest instalacja wod-kan i co w w/w budynku. Zasilanie budynku w wodę odbywać się będzie z istniejącym przyłączem wody podłączonym do sieci wodociągowej. Ciepła woda dla potrzeb budynku przygotowywana będzie poprzez istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy niniejszego budynku. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się poprzez istniejące przykanaliki do miejskiego kanału sanitarnego biegnącego w ulicy Wojska Polskiego. Czynnik grzewczy przygotowywany będzie poprzez istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy niniejszego budynku. 3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

15 Doprowadzenie wody zimnej do budynku istniejącym przyłączem wody. Do pomiaru zużycia wody projektuje się wodomierz montowany na przyłączu wody. Przed i za wodomierzem zainstalować zawory odcinające,z tym że za wodomierzem zawór odcinający z kurkiem spustowym. Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA (np.prod.danfoss) wg wymagań normy PN-92/B-01706/Az 1:1999. Urządzenie musi być łatwo dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej i wysokiej temperatury. Przed zaworem zwrotnym montować filtr siatkowy. Ciepła woda przygotowywana będzie poprzez istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy niniejszego budynku. Na instalacji wody ciepłej zamontować termostatyczne zawory regulacyjne z możliwością nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w temp.70c ( np.tcv firmy Danfoss). Po montażu instalacji wody wykonać próbę na szczelność i ciśnienie. Instalację wody zimnej projektuje się z rur z polipropylenu grubościennych PN 20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody wody ciepłej projektuje się z rur polipropylenowych grubościennych PN 20 stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie.wszystkie przewody prowadzone w posadzkach izolować izolacją z Termaflexu lub innych o podobnych właściwościach. Przewody poziome należy prowadzić w warstwach podłogowych tak aby przykrycie wylewką wynosiło min.5 cm. Rozprowadzenie wody prowadzić w posadzce lub w ścianach tuż nad posadzką. Połączenia rur z armaturą należy wykonać poprzez złączki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienie połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową. Rury wody zimnej zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości zgodnie z podana w tabeli powyżej. Instalacje prowadzone będą w miarę możliwości w miejscu istniejących instalacji w istniejących kanałach. Instalacja wody zimnej prowadzona od przyłącza wodociągowego w piwnicy pod stropami do pionów w zabudowanych bruzdach ściennych lub szybach instalacyjnych na wyższe kondygnacje i ponownie rozprowadzone poziomo pod stropami bez obudowy w pomieszczeniach zapleczowych i w obudowie lub ponad sufitem podwieszonym w pomieszczeniach wyższych grup jakości wnętrz, dopuszczone jest rozprowadzenie odcinków przewodów w podłogach o odpowiedniej grubości. Instalacje wody ciepłej prowadzone od węzła ciepłowniczego w piwnicy przewodami pod sufitami do pionów i ponownie rozprowadzeniem poziomym, jak przy wodzie zimnej. 4. KANALIZACJA SANITARNA Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się istniejącymi przykanalikami z rur PCV Dn 160 kanalizacyjnych klasy "N" prod. Vawin w ziemi łączonych na uszczelkę. Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV-U lub PP (niskoszumowych) łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących norm. Odpowietrzenie kanalizacji będzie odbywać się w sposób grawitacyjny. Końce pionów należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami lub zakończyć zaworem samonapowietrzającym. Na pionach 0,5 m nad posadzką piwnic lub parteru zamontować rewizję i zapewnić do nich dostęp. Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej (o dwie dymensje większych od biegnącego w nich przewodu) uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez obserwację w czasie swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Kanalizacja sanitarna (piony) prowadzona będzie w zabudowanych bruzdach ściennych lub szybach instalacyjnych, podejścia poziome w piwnicy prowadzone pod stropami ( z zachowaniem wysokości przejścia), w pomieszczeniach z istniejącą podłogą na gruncie( foyer dolne, hol główny ) należy dążyć do wykorzystania obecnych pionów ich podejść do przyłączy kanalizacyjnych. 5. KANALIZACJA DESZCZOWA Kanalizacja deszczowa powinna, w miarę możliwości technicznych, być oparta na punktach obecnych, zewnętrznych rur spustowych i ich odprowadzeniach do sieci kanalizacji deszczowej, jedynie dla dachu sznurowni przewiduje się odwodnienie wewnętrzne rurą spustową przez wnętrze sznurowni. Rura spustowa w obrębie sznurowni powinna zostać wykonana w sposób chroniący przed przenikaniem do wnętrza pudła sceny szumu spływającej wody przewidywane zastosowanie rur spustowych z materiałów tłumiących szumy i obudowanie ich lekkim szybem z wypełnieniem tłumiącym z wełny mineralnej. 6. INSTALACJA CO Wszystkie pomieszczenia teatru poza salą widowiskową ogrzewane będą grzejnikami płytowymi.sala ogrzewana będzie powietrzem przygotowanym przez centralę wentylacyjną. Projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych, kompaktowych typu VK z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną oraz odpowietrznikiem (w projekcie zastosowano grzejniki

16 (Cosmo prod.vnh Retting Purmo lub inne podobne). Grzejniki będą podłączone oddolnie za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła oraz zawory odpowietrzające na grzejnikach. Projektuje się łączenie grzejników systemem dwururowym. Projektuje się wykonanie instalacji systemem KAN z rur trójwarstwowych PE-RT/AL/PE-HD ze złączkami zaprasowywanymi lub rur KITEX,TECE. Rury prowadzić w posadzce na styropianie w otulinie z pianki poliuretanowej.grubość wylewki nad otuliną minimum 4 cm. W przejściach przez mury, stropy zastosować tuleje ochronne. Poziomy co projektuje się układać w miejscu starych rurociągów w istniejących kanałach. Instalacja jest napełniona wodą. Próba szczelności instalacji na zimno i na gorąco wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. Temperatura pracy instalacji co grzejnikowej 80/60C. Instalacja c.o prowadzona będzie od węzła ciepłowniczego piwnicy przewodami podstropowymi do pionów c.o. prowadzonych w zabudowanych bruzdach ściennych na wyższe kondygnacje, poziome podejścia od pionów do grzejników,c.o. w poziomych bruzdach w ścianach i w miarę możliwości technicznych, w podłogach, grzejniki w miarę możliwości w płytkich wnękach ściennych; grzejniki przy przeszklonych ścianach fasadowych ustawione na posadzce z podejściami ułożonymi w zakrytych kanałach w podłodze w styku z fasadą. 7. UWAGI KOŃCOWE Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z : -"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych" - niniejszym projektem - Instrukcją wykonania instalacji z rur PURMO, KITEX,TECE - Projektowana instalację mogą wykonać wykonawcy znający w/w technologię -"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych" Opracowała: mgr inż. Alicja Dembowska VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE A. KONCEPCJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z uwagi na zły stan techniczny instalacje elektryczne będą zdemontowane w całości. Na ich miejsce zostaną wykonane nowe instalacje w zakresie: 1. Wewnętrzna linia zasilająca od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej obiektu, zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnica główna zostanie wyposażona w główny wyłącznik pożarowy, który wyzwalany będzie przyciskami pożarowymi i układ SZR dla wybranych obwodów 2. Kompensacja mocy biernej będzie realizowana za pomocą baterii kondensatorów z automatycznym regulatorem mocy biernej 3. Rozdzielnice piętrowe i technologiczne - wyposażone będą w niezbędne aparaty i zabezpieczenia przepięciowe 4. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych w ilościach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu teraz i w przyszłości, w pomieszczeniach mokrych - szczelne 5. Instalacja oświetlenia ogólnego: energooszczędne oprawy sufitowe i ścienne, w pomieszczeniach mokrych osprzęt i oprawy bryzgoszczelne. Poziom natężenia oświetlenia wg PN 6. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych i na widowni, oprawy monitorowane centralnie z 1h podtrzymaniem, przewody o podwyższonej odporności ogniowej 7. Instalacja oświetlenia zewnętrznego, iluminacji budynku i podświetlenie logo teatru 8. Instalacja elektryczne technologii sceny i oświetlenia sali widowiskowej 9. Instalacja siły i zasilanie urządzeń technologicznych i teletechnicznych 10. Instalacja zasilania gwarantowanego, UPS i montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego z układem automatycznego rozruchu 11. Instalacja odgromowa i uziemiająca, zwody poziome i iglice na dachu, uziom otokowy, złącza kontrolne umieszczone w studzienkach odgromowych 12. Instalacja połączeń wyrównawczych, lokalne szyny wyrównawcze w pomieszczeniach technologicznych B. KONCEPCJA W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Z uwagi na przestarzale i występujące szczątkowo instalacje teletechniczne przewidziane jest ich zdemontowanie w całości. Na ich miejsce zostaną wykonane nowe instalacje w zakresie: 1. Instalacja sieci strukturalnej wykonana zostanie w kategorii 6 przewodami nieekranowanymi UTP, w topologii gwiazdy, po jej wykonaniu zostanie przedstawiony certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodności

17 . 2. Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP, system analogowy adresowalny. Instalacja SAP będzie sterowała wybranymi urządzeniami w razie pożaru. Centrala SAP wyposażona zostanie w drukarkę rejestrującą 3. System telewizji dozorowej CCTV-IP wewnętrzny i zewnętrzny. Kamery kolorowe, rejestracja zdarzeń zapisywana i przechowywana do 1 miesiąca 4. System sygnalizacji włamania wyposażony w czujki, przyciski napadowe, standardowe szyfratory i sygnalizatory optycznoakustyczne. Dodatkowo system będzie przygotowany do podłączenia przez użytkownika do agencji ochrony 5. Instalacja nagłośnienia sceny uwzględniająca akustykę sali widowiskowej 6. Instalacja RTV cyfrowa DVB-T w wybranych pomieszczeniach administracyjnych 7. Instalacja domofonowi łączność pomiędzy wejściem do budynku a wybranymi pomieszczeniami administracyjnymi VII. AKUSTYKA I OCHRONA PRZED HAŁASEM Opracował: Wiesław Małecki A. PODSTAWA podkłady architektoniczne w fazie koncepcji, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U.120. poz.826, normy polskie z dziedziny budowlanej ochrony przed hałasem : PN - 87/B02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Doświadczenia realizacyjne i literatura fachowa z dziedziny akustyki B. AKUSTYKA WNĘTRZ 1. SALA TEATRU IMPRESARYJNEGO 1.1. Założone funkcje sali i kabiny dźwięku i światła Spektakle teatralne słowno muzyczne, 1.2. Założenia akustyczne Sali i kabiny dźwięku i światła ilość słuchaczy na widowni parteru i balkonu ca 335 osób objętość akustyczna na jednego słuchacza(po korekcie ukształtowania) min.5 m 3, czas pogłosu - T opt = 1.0s z wyrównaną charakterystyką czasu pogłosu w funkcji częstotliwości w zakresie Hz, z dopuszczalnym odchyleniem 25% od charakterystyki prostoliniowej, zakres wskaźnika czytelności dźwięku muzyki C 80 > 0 (w przekazie bezpośrednim i ze wspomaganiem elektroakustycznym), optymalny wskaźnik czytelności mowy C 50 > 0 (w przekazie bezpośrednim i ze wspomaganiem elektroakustycznym). czas pogłosu kabiny - T opt = 0.3s z wyrównaną charakterystyką czasu pogłosu w funkcji częstotliwości w zakresie Hz, z dopuszczalnym odchyleniem 25% od charakterystyki prostoliniowej Przewidywana adaptacja akustyczna Sali i kabiny dźwięku i światła ukształtowanie akustyczne wnętrza widowni Sali poprzez: A. podniesienie istniejącego sufitu na wysokość, która pozwoli uzyskać minimalną kubaturę widowni na jednego słuchacza ; wykończenie sufitu tła w układzie dźwiękochłonno - rozpraszającym dźwięk B. wprowadzenie w sali podwieszonych, odpowiednio dobranych i nachylonych ekranów sufitowych w rejonie proscenium, skierowujących równomiernie odbite fale dźwiękowe ze sceny na widownię parteru C. wprowadzenie w sali podwieszonych, odpowiednio dobranych i nachylonych ekranów sufitowych w części centralnej sali, skierowujących równomiernie odbite fale dźwiękowe ze sceny na widownię balkonu. Dobór materiałów i ustrojów akustycznych we wnętrzu Sali i w kabinie dźwięku i światła: a) Sufit akustyczny Sali tło rozpraszająco - dźwiękochłonne dźwięk, (gips, drewno, natryski dźwiękochłonne)) b) Podwieszone ekrany akustyczne - płaszczyzny sufitowe (gips, drewno) c) Podłoga sceny deski drewniane na legarach d) Podłoga widowni parteru klepka e) Podłoga widowni balkonu klepka lub wykładzina f) Ściany widowni i sceny kompozycja odpowiednio dobranych drewnianych i gipsowych ustrojów akustycznych o zróżnicowanych parametrach dźwiękowych: reflektorów odbijających dźwięk, paneli rezonansowych pełnych, perforowanych lub szczelinowych, itp. g) Fotele widowni balkonu i parteru drewniane, miękkie h) Sufit kabiny dźwiękochłonny, systemowy i) Podłoga wykładzina dywanowa j) Ściany- dźwiękochłonne, systemowe

18 2. POMIESZCZENIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH - sala prób 2.1 Założone funkcje sali Próby i małe formy teatralne słowno muzyczne 2.2. Założony czas pogłosu T opt = 0.4s stały w funkcji częstotliwości w zakresie Hz,z dopuszczalnym odchyleniem do 20% od charakterystyki prostoliniowej 2.3. Przewidywana adaptacja akustyczna: a) sufit - podwieszone dźwiękochłonne systemowe panele(drewno, gips) b) podłoga deski drewniane na legarach(sceniczne) c) ściany kompozycja zróżnicowanych pod względem parametrów akustycznych systemowe lub indywidualnie projektowane panele akustyczne ( drewno, gips) C. BUDOWLANA OCHRONA PRZED HAŁASEM 1. Przewidywane źródła zewnętrznych i wewnętrznych zakłóceń dźwiękowych równoważne poziomy dźwięku a hałasu l aeq w db ruch komunikacyjny na otaczających obiekt ulicach : - (do 70dB) ruch komunikacyjny związany z dojazdami dla samochodów dostawczych i osobowych do projektowanego obiektu - (70dB) zewnętrzne elementy i urządzenia instalacyjne - poziomy hałasu po wprowadzonych zabezpieczeniach nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla środowiska obiektu pomieszczenia techniczne instalacyjne ( węzeł cieplny ) - (70dB) halle, foyer teatralne, bufet - (70dB - 80 db) 2. Dopuszczalne poziomy dźwięku a hałasu l adop w db w środowisku i w pomieszczeniach chronionych obiektu a) środowisko Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U.120. poz.826 Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku - teren wg. poz.2 Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w db: dzień L AeqD = 50dB (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym ) noc L AeqN = 40dB (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy Oznacza to że obiekt nie może wprowadzać do środowiska hałasów przekraczających powyższe wartości (dotyczy to wszelkich instalacji, pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu) b) pomieszczenia chronione obiektu W obiekcie zlokalizowano szereg pomieszczeń o wysokich wymaganiach odnośnie dopuszczalnych poziomów dźwięku hałasu od wszystkich zakłóceń występujących w budynku i poza nim. Zgodnie z polską normą PN-87/B02151 Akustyka Budowlana, zaleceniami EBU i doświadczeniami realizacyjnymi przyjęto w pomieszczeniach chronionych dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu w db: sala teatralna( widownia parteru i balkonu) - 35dB (30dB) scena z zapleczem - 40dB(35dB) pomieszczenie małych form teatralnych - 40dB(35dB) kabinaa dźwięku i światła - 35dB (30dB) foyer ( bufet ) - 40dB(35dB) garderoby teatralne - 35dB (30dB) pokoje o charakterze biurowym, sala konferencyjna 40dB(35dB) halle wejściowe, szatniowe, korytarze 40dB(35dB) Uwaga! W nawiasach podano wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku A hałasu od zakłóceń instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej. 3. PRZEWIDYWANE BUDOWLANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWHAŁASOWE Dla spełnienia normatywnych wymagań w środowisku i we wszystkich chronionych pomieszczeniach obiektu z punktu widzenia ochrony przed hałasem, przewiduje się zastosowanie szeregu zabezpieczeń akustycznych opisanych poniżej. Istniejące i nowoprojektowane przegrody stropowe, stropodachy, ściany i okna zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne zostaną zaprojektowane pod kątem wymaganej podstawowej akustycznej izolacyjności właściwej, Efektywne podłogi pływające w wybranych pomieszczeniach obiektu oraz elementy wibroizolacyjne hałaśliwych urządzeń technicznych, zlokalizowanych na dachu, Podwieszone sufity dźwiękochłonne w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania większej ilości ludzi (bufet, foyer, halle, korytarze), Drzwi dźwiękoszczelne i okna wewnętrzne reżyserskie o wzmocnionej akustycznej izolacyjności właściwej Wprowadzenie w obiekcie systemu instalacyjnego umożliwiającego indywidualną obsługę pomieszczeń o szczególnych wymaganiach

19 akustycznych, Przewidzenie w sieci instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej koniecznych elementów tłumiących dla spełnienia założonych dopuszczalnych poziomów dźwięku od zakłóceń instalacyjnych we wszystkich chronionych pomieszczeniach obiektu, Ekrany dźwiękochłonno izolacyjne osłaniające zewnętrzne, hałaśliwe urządzenia i elementy instalacyjne na dachu o efektywności zapewniające założone parametry dźwiękowe dla środowiska Opracowania: mgr inż. Ewa Więckowska Kosmala VIII.WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE TEATRU FUNKCJE OBIEKTU (zgodnie z PFU): spektakle słowne: inscenizacje teatralne, kabaretowe, recytatorskie, spektakle muzyczne, śpiewacze, recitale muzyczne zespołowe i indywidualne, spektakle ruchowe: balet, teatr tańca, taniec indywidualny, pantomima, imprezy nieartystyczne / alternatywne: zebrania okolicznościowe, akademie, kongresy, konferencje, szkolenia, sympozja, itp. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE OBIEKTU A/STREFA SALI GŁÓWNEJ Galerie techniczne - elementy komunikacji, konstrukcje sceniczne W przestrzeni sceny przewiduje się zamontowanie 3 pomostów technicznych biegnących po wewnętrznej stronie ścian pudła sceny. Balustrady galerii wykonane w funkcji ramp z rur fi48 dla montażu reflektorów i osprzętu scenicznego. Podłoga z ażurowych kratownic stalowych. Przy podłodze każdej galerii należy wykonać osłony (progi) zewnętrzne z blachy stalowej o wys. min 12cm, zabezpieczające przed przypadkowym wypadaniem przedmiotów. Galerie dolne sceny montaż na poziomie + 3m na ścianach podłużnych. Funkcja komunikacyjna oraz rampa oświetlenia bocznego zakulisowego. Wejście na galerie z poziomu sceny drabinkami przyściennymi w tylnych narożnikach sceny. Galeria pośrednia sceny montaż na poziomie +6m na ścianach podłużnych oraz wzdłuż ściany portalowej. Funkcje - komunikacyjna, rampa oświetlenia bocznego zakulisowego, most oświetleniowy przedni portalowy. Balustrada pomostów poprzecznych stanowi również konstrukcję wsporczą dla wieszaków kulis. Galeria portalowa daje dodatkowo możliwość serwisowania mechanizmów jezdnych kurtyny scenicznej. Wejście z poziomu galerii dolnych drabinkami przyściennymi w tylnych narożnikach sceny. Galeria górna sceny montaż na poziomie +9m na ścianach podłużnych oraz wzdłuż ściany portalowej. Funkcja komunikacyjna do strefy blokowni oraz do pomostu nad widownią, lokalizowanego w przestrzeni stropodachowej korpusu sali. Wejście na galerię z pomieszczenia tyrystorowi schodami roboczymi przez nowy otwór drzwiowy wykonany w ścianie horyzontowej. Pomost techniczny nad widownią montaż na poziomie ok. +8,30m przy prawej ścianie korpusu sceny oraz poprzecznie w odległości ok. 7,7m od ściany portalowej. Funkcja komunikacyjna ; odcinek poprzeczny z balustradą z rur fi48 w funkcji ramp dla montażu reflektorów i osprzętu scenicznego. Montaż alternatywny reflektorów na wieszakach atelierowych elektrycznych. Wejście na pomost z galerii górnej sceny przez nowy otwór drzwiowy wykonany w ścianie portalowej. Strop techniczny - montaż na poziomie +12m nad całą przestrzenią pudła sceny. Podłoga z ażurowych kratownic stalowych. Wejście schodami roboczymi z pomostu galerii górnej sceny. Na poziomie stropu technicznego zainstalować maszynownię napędów mostów oświetleniowych i sztankietów oraz zespół zbloczy. Ze stropu technicznego powinna prowadzić drabina przyścienna do wyłazu dachowego. Kratownica techniczna zascenia w przestrzeniu stropu zascenia zainstalować kratownicę dla podwieszania oświetlenia reflektorowego i innych urządzeń technologicznych, m.in. projektora multimedialnego do scenografii ruchomej. Konstrukcja kratownicy z rur fi48. Wieże portalowe - za ścianami portalowymi należy zainstalować wieże portalowe (prawa i lewa) dla montażu oświetlenia reflektorowego oraz innych elementów wyposażenia technologicznego (np. kolumn głośnikowych efektowych ). Wieże wykonane z elementów kratowych prefabrykowanych typu Quadro Q40, kotwionych do przyległych ścian. Wysokość wież ok. 7m sięgająca podestów galeria pośredniej sceny. ELEMENTY MECHANIKI SCENICZNEJ, OKOTAROWANIE Zgodnie z PFU przewiduje się wyposażenie sceny w dwa mosty oświetleniowe elektryczne ( główny środkowy oraz tylny (sofit), 7 sztankietów elektrycznych dla montażu dekoracji scenicznych miękkich i sztywnych oraz dwa sztankiety elektryczne na fartuchy osłonowe mostów świetlnych. W strefie okna portalowego zamontować kurtynę sceniczną dwuczęściową, rozsuwaną elektrycznie oraz paludament. Kurtyna wykonana z tkaniny bawełnianej bądź pluszu (wymagany atest p.poż). Materiał drapowany w 100%. Kolor kurtyny wg projektu wystroju wnętrz. Torowisko kurtyny mocowane do ściany portalowej oraz pod spód pomostu portalowego na wspornikach. Mechanizm kurtyny elektryczny. Dodatkowo przewidziano kasetę przenośną umożliwiającą sterowanie mechanizmami z dowolnego miejsca na scenie.

20 Za kurtyną przewidziano montaż ekranu elektrycznego wielkoformatowego zwijanego do kasety, jako wyposażenie multimedialne dla realizacji wydarzeń nieartystycznych takich jak: zebrania okolicznościowe, akademie, kongresy, konferencje, szkolenia, sympozja, itp. Na ścianie horyzontowej zainstalować drugą kurtynę elektryczną, spełniającą rolę horyzontu scenicznego oraz drugiej kurtyny scenicznej, jako elementu poszarzającego możliwości kreowania scenografii. Sterowanie kurtyn, mostów oświetleniowych, sztankietów, ekranu projekcyjnego z kaset sterowniczych od strony stanowiska inspicjenta oraz z kabiny technicznej. Zasilanie mechanizmów kurtynowych z dedykowanej rozdzielni T-MS. Do stropu galerii technicznych średnich na specjalizowanych wspornikach zainstalować kulisy boczne osłaniające od strony widowni ściany i elementy kieszeni bocznych sceny. Mechanizm wsporczy powinien umożliwiać funkcję obrotową kulis. Wykonanie kulis z materiału bawełnianego w kolorze czarnym. Dwukondygnacyjna hala zascenia nad kieszenią prawą zostanie wyposażona w luk stropowy podnośnikowy służący do transportu przywiezionych z zewnątrz elementów do magazynu dekoracji zaś w kierunku odwrotnym do opuszczania przygotowanych dekoracji i rekwizytów z magazynu dekoracji na podłogę prawej kieszeni zascenia. Do transportu dekoracji posłuży specjalnej konstrukcji suwnica z wyciągiem elektrycznym, zaś dla mniejszych elementów - żurawie transportowe wyposażone w mechaniczne kołowrotki z zapadkami bezpieczeństwa. TYRYSTOROWNIA Dla montażu bloków rozdzielczo-sterujących (BRS) systemu oświetlenia reflektorowego oraz urządzeń dystrybucji i rozdziału sygnałów DMX, wydzielono specjalne pomieszczenie na poziomie kondygnacji II, w sąsiedztwie magazynów dekoracji. W tyrystorowni zainstalowana będzie ponadto rozdzielnia sterująca T-MS na potrzeby energetyczne zasilania obwodów gniazd technologicznych, systemu oświetlenia reflektorowego nieregulowanego i ogólnego dla pomieszczeń towarzyszących oraz dla elementów mechaniki scenicznej. SYSTEM OŚWIETLENIA REFLEKTOROWEGO SCENY W skład systemu oświetlenia sceny wchodzą następujące elementy: - aparaty oświetleniowe : reflektory soczewkowe z optyką PC, reflektory profilowe zoom, naświetlacze płaszczyznowe oświetlenia roboczego, - pulpit sterowniczy (nastawnia oświetlenia), montaż w kabinie elektroakustyka, - bloki rozdzielczo-sterownicze, montaż w tyrystorowni, - urządzenia dystrybucyjne magistrali sterującej DMX, - instalacja technologiczna gniazd zasilania aparatów reflektorowych, - kasety sterownicze. System oświetlenia regulowany w standardzie DMX512. W strefie sceny reflektory mocowane do mostów oświetleniowych i kratownic za pośrednictwem uchwytów rurowych i zabezpieczane linką asekuracyjną stalową. Reflektory należy wyposażyć w skrzydełka i ramki do filtrów. W strefie widowni zespoły reflektorowe montowane na rampach bocznych na ścianach, na moście przysufitowym oraz na rampach pod balkonem. Dodatkowo na mostach oświetleniowych i kratownicach przewidziano montaż oświetlenia roboczego nieregulowane realizowanego reflektorami płaszczyznowym symetrycznym. Gniazda technologiczne Dla realizacji regulowanego oświetlenia reflektorowego i ogólnego ściemnialnego w obrębie sceny i widowni teatru należy wykonać autonomiczne obwody zasilające. Obwody sprowadzić do tyrystorowni do bloków wykonawczych. W ramach oświetlenia reflektorowego dla realizacji funkcji ściemniania, do bloków rozdzielczych zostaną sprowadzone również obwody oświetlenia ogólnego żarowego sali - żyrandoli, kinkietów, oświetlenie akcentowego architektonicznego, itp. Oświetlenie te będzie również regulowane z konsolety oświetleniowej, może więc być wykorzystywane jako element scenografii w budowaniu akcji scenicznej. Niezależnie oświetlenie to będzie również załączane z poziomu widowni przez obsługę teatru, lecz w trybie niższego priorytetu. Dla podłączenia reflektorów do obwodów zasilających należy wykonać system gniazd technologicznych. Gniazda przypodłogowe na sali i proscenium - instalacja podtynkowa. Gniazda zasilania aparatów reflektorowych na mostach reflektorowych i sztankietach montować na płytkach montażowych metalowych wspawanych w konstrukcję rur. Kasety sterownicze Dla sterownia oświetleniem w pobliżu stanowiska inspicjenta oraz w kabinie technika przewidziano przyciski dla włączania oświetlenia roboczego. Obwody sterownicze przycisków sprowadzone zostaną do rozdzielni T-MS, do aparatów przekaźnikowych. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SCENY I SALI W skład systemu nagłośnienia wchodzi : - stała instalacja kablowa sygnałowa głośnikowa, system odsłuchu scenicznego, - stała instalacja kablowa mikrofonowa, system mikrofonowy, - aparatura elektroakustyczna, - aparatura sterownicza, - mechaniczne źródła dźwięku. Kolumny głośnikowe W przestrzeni sceny na ścianie horyzontowej na stronie prawej i lewej przewidziano montaż stacjonarny kolumn nagłośnienia horyzontowego

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: ŁAJSKI GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 373/8 +

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys S1. Rzut parteru A wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys S2. Rzut parteru B wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE Konstrukcja FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe w technologii betonu wodoszczelnego Budynek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI

OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI wraz z oceną stanu technicznego budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach przy ul. Buczka 41 Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Adres obiektu: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BUDYENK PORTIWRNI PADEW NARODOWA, DZ. NR 2263 INWESTOR: GMINA PADEW NARODOWA UL. GRUNWALDZKA

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 133,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo