Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy"

Transkrypt

1 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Numer III Ropczyce, 30 września 2012 ALTERNATYWA By żyło się lepiej wszystkim Polakom, a nie tylko rządzącym! W numerze m.in.: Program PiS ALTERNATYWA W Polsce od początku przejęcia przez PO i PSL władzy, postępuje upadek demokratycznego państwa prawa. Państwo pod rządami Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka jest źle zarządzane, niezdolne do wyegzekwowania odpowiedzialności, oplecione siecią grup interesu, bezsilne wobec bezprawia, częstokroć opanowane przez wąskie grupy i interesy obozu władzy. Dowodem na tego rodzaju patologie władzy są m.in.. afera hazardowa, afera taśmowa (Elewarr) czy też afera Amber Gold. Odpowiedzią PiS na Polskę Oszust i Polskę Swoich Ludzi jest program ALTERNATY- WA, zaprezentowany 2 września 2012 r. podczas konferencji prasowej br. odbyła się debata dotycząca założeń programu, na którą zaproszono kilkudziesięciu ekonomist. Informacje z Powiatu Informacje z Gminy Ropczyce Odpust w ropczyckiej Farze Wojewódzkie Mistrzostwa Amator w Badmintonie Afery koalicji PO-PSL Ważne wydarzenia ubiegłego kwartału w obiektywie Konferencja prasowa PiS- 2 września 2012 r. Z okazji rozpoczęcia nauki w nowym Roku Szkolnym pragniemy złożyć wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół i rodzicom serdeczne życzenia. Życzymy wszelkiej pomyślności, wielu sukces, spełnienia własnych ambicji, a przede wszystkim entuzjazmu oraz satysfakcji z osiąganych sukces. Redakcja

2 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Informacje parlamentarne Str. 2 Alternatywa normalnościodpowiedź programowa PiS na Polskę Oszust i Polskę Swoich Ludzi Propozycja programowa PiS zaprezentowana we wrześniu 2012 r. zawiera szereg rozwiązań mających na celu poprawę standardu życia dla milion ludzi w Polsce, niekoniecznie tylko dla tych powiązanych z władzą. Polityka Prorodzinna -,,SZCZĘŚLIWA RODZINA Na każde kolejne dziecko stawka odliczeniowa będzie podnoszona o 50 %. Z odliczeń, co jest nowością, skorzystają także najbiedniejsze rodziny, a okres odliczeń zacznie się od momentu poczęcia dziecka, czyli z korzyścią dla rodzic wydłuży się o 9 miesięcy. PiS wprowadzi ulgi na zakup podręcznik, a osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa będą mogły mieć opłacane urlopy wychowawcze, jeśli zrezygnują z pracy ze względu na wychowanie dziecka. Wprowadzony zostanie bon rodzinny (300 zł miesięcznie na dziecko) na dofinansowanie koszt żłobka i przedszkola oraz Karta Rodziny Wielodzietnej (będzie to szereg przywilej w plackach kultury, sportu, przewozach). Zatrudnienie -,,WIECEJ PRACY PiS planuje stworzyć Narodowy Program Zatrudnienia. Praca dla młodych ma być podstawą, a program ma być realizowany poprzez utworzenie Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych. Planowane jest obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek dla absolwent szkół oraz wprowadzenie stypendi edukacyjnych na okres nauki plus 1 rok na poszukiwanie pracy. Składka rentowa dla pracodawc zostanie obniżona o 2 pkt. %, zostaną zwiększone środki na aktywizacje bezrobotnych, umowy śmieciowe zostaną ograniczone. PiS zamierza wprowadzić programy dla gmin ze szczególnie wysokim bezrobociem, a dla firmy rodzinnej zostanie wliczony okres składkowy urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą. Budownictwo Mieszkaniowe -,,WŁASNE MIESZKANIE PiS przeznaczy środki na pomoc finansową dla młodych rodzin ubiegających się o mieszkania oraz rozpocznie wdrażanie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego. Wspieranie budownictwa mieszkaniowego nastąpi gnie dzięki ustawie o kasach mieszkaniowych, ustawie o polityce mieszkaniowej, oraz zmianie zasad najmu lokali mieszkaniowych. Emeryci -,,GODNA EMEYTURA Tu kluczowym posunięciem będzie uchylenie ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 lat oraz powrót do poprzedniego wieku emeryt, kobiet do lat 60 i mężczyzn do 65roku życia. PiS uważa także, że społeczeństwo ma prawo wybierać system emerytalny ZUS czy OFE. Natomiast najbiedniejsi emeryci z dochodem do 1000 zł, zostaną zwolnieni z podatk. Edukacja,,SZKOŁA, DOBRA NAUKA, DOBRE WZORCE - PiS proponuje tutaj początek nauki w szkole podstawowej dla 7 latk, likwidacje gimnazj i powrót do 8 letniej szkoły podstawowej, oraz 4 letniej szkoły średniej. Kolejnymi zmianami będzie rozwój szkolnictwa zawodowego oraz tańsze przedszkola. Ustawowo zagwarantowane zostanie nauczanie historii, religii i języka polskiego. Gabinety Larskie w szkołach poprawią bezpieczeństwo uczni, a szkoły w czasie egzamin maturalnych odejdą od licznych test, a przywrócą egzaminy sprawdzające rzeczywistą wiedzę uczni. Istotne będzie rnież zakończenie,,szaleństwa podręcznikowego, czyli konieczność wyboru przez szkołę tylko jednego podręcznika tak, by młodsze roczniki mogły z niego korzystać. Służba zdrowia,,zdrowi POLACY NFZ zostanie zlikwidowany, a finansowanie służby zdrowia zostanie włączone do budżetu. Zostanie stworzona sieć szpitali publicznych, a akcje lub udziały publiczne w polskich szpitalach nie będą mogły być niższe niż 51%. Leki będę natomiast refundowane w większej ilości jak do tej pory. Bezpieczeństwo -,,BEZPIECZNA POLSKA Poprawę bezpieczeństwa Polak zagwarantuje połączenie ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury, oraz zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko życiu i zdrowiu. Nowymi rewolucyjnymi zmianami w prawie ma być także konfiskata majątk przestępc, oraz lepsza ochrona dla ofiar. Polityka wiejska -,,RÓWNE SZANSE DLA POLSKIEJ WSI Tutaj PiS wprowadzi kompleksową reformę izb i spółdzielni rolniczych oraz zaproponuje ubezpieczenie wszystkich gospodarstw. Zwiększona zostanie kwota stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. System Podatkowy -,,SPRAWIEDLIWE PODATKI Chodzi tu o gruntowną reformę PIT i CIT. Ujednolicona zostanie baza podatkowa, wprowadzone zostaną proste zasady naliczania podatk. Zmieniona zostanie także ustawa dotycząca podatk od dochod, oraz zatrzymany zostanie wzrost VAT. PiS ma zamiar rnież wprowadzić podatek obrotowy w stosunku do wielkich sieci handlowych i bank.

3 Str. 3 Informacje z powiatu- inwestycje powiatowe kadencji W poprzednim, drugim numerze rozpoczęliśmy cykl informacji, które dotyczą inwestycji powiatowych zrealizowanych w poprzedniej kadencji, a także zadań przygotowanych łącznie z zabezpieczeniem środk finansowych przez powiat w kadencji , a dokończonych (bądź w trakcie realizacji) w czasie tej kadencji W 2 numerze Prawicowego Informatora Sejmowo-Samorządowego z 30 czerwca 2012 r. przedstawiono inwestycje oświatowe, w szczególności modernizację, budowę i rozbudowę bazy i infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych i Sędziszowie Młp., na co przeznaczono kwotę 26 mln 600 tys. złotych. Będziemy także przypominać o pozyskaniu w kadencji powiatu rekordowej kwoty ponad 68 mln zł zewnętrznych środk finansowych, co pozwoliło na wydatkowanie w tamtym okresie prawie 80 mln zł na wydatki majątkowe. Inwestycje w Rozwój Usług Medycznych oraz Infrastrukturę Ochrony Zdrowia Lata to kadencja obfitująca w inwestycje w szerokim zakresie, także w ochronę zdrowia i infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej. Łącznie w tym okresie wydatkowano na ten cel prawie 10 mln zł. 1. Zmodernizowano i rozbudowano pomieszczenia Szpitala Powiatowego na I i II piętrze, a także najniższej kondygnacji tego obiektu. 2. W czerwcu 2009 r. w tymże szpitalu oddano do użytku nowoczesny Oddział Neurologiczny. 3. W 2010 r. uruchomiono i wyposażono w nowoczesny sprzęt Pracownię Tomografii Komputerowej. 4. Zakupione zostały 2 ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem medycznym jeden w 2008 drugi w 2009 r. 5. Wykonano termomodernizację obiekt Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz wykonano rozbudowę i nadbudowę łącznie z wykonaniem nowego wielospadowego dachu budynku ropczyckiego ZOZ-u. 6. W rozbudowanym obiekcie ZOZ uruchomiono i oddano do użytku nowoczesny Dział Rehabilitacji Leczniczej. 7. Wykonano parking i drogi dojazdowe przy budynku ZOZ, urządzono od nowa teren w okolicach parkingu. 8. Przeprowadzono remont drogi wewnętrznej oraz parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niedźwiadzie. 9. Także w poprzedniej kadencji Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu p.n. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM), którego celem jest elektroniczna wymiana informacji związanej ze zdrowiem pacjenta pomiędzy plackami ochrony zdrowia. 10. W tym czasie rnież podjęta została decyzja i pierwsze działania zmierzające do utworzenia Oddziału Chirurgicznego, który uruchomiony został w bieżącym roku. Radni poprzedniej kadencji ( ) zaangażowani w pozyskanie środk unijnych i rozwój powiatu mec. Józef Gudykaradny Sejmiku Wojewódzkiego Marta Szybaławiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu poprzedniej kadencji Józef Rojekbyły Starosta ( ), Radny Powiatu Ropczyckosędziszowskiego, Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Mądroprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

4 Radni Rady Powiatu z Prawa i Sprawiedliwości Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Informacje z powiatu Str. 4 Nowy rok szkolny 2012/ września rozpoczął się nowy rok szkolny. Poniżej zamieszczamy tabele przedstawiające liczbę uczni, oddział, pracownik i etat w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie. Możemy to uczynić dzięki uprzejmości pracownik Starostwa Powiatowego. A. Bączkowski M. Dwojak A. Czochara P. Stasiewicz A. Świerad Liczba uczni oraz oddział w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego Szkoła ponadgimnazjalna Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół im. ks. dr J. Zwierza Zespół Szkół Agro-Technicznych Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Szkoła ponadgimnazjalna Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół im. ks. dr J. Zwierza Zespół Szkół Agro-Technicznych Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Typ szkoły Typ szkoły Liczba pracownik/etat Liczba nauczycieli Liczba etat Liczba admin. i obsł. Liczba etat LO 39 41, ,20 Technikum ZSZ LO Sportowe Liceum profilowane Technikum ZSZ Liceum profilowane Liczba uczni/oddział Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV uczni oddział ucz nió w oddział 77,28 66,59 uczn i oddział uczn i LO ,5 LO 34 33, ,70 Technikum 34 31, ,5 oddział Technikum ZSZ LO Sportowe Liceum profilowane Technikum ZSZ Liceum profilowane LO Technikum Razem Liczba pracownik oraz etat w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego Razem ,42 81 S. Wozowicz Wybór nowych władz do zarządu powiatowego PiS 17 września 2012 r. na zebraniu ogólnym członk PiS dokonano wyboru władz zarządu powiatowego. Na stanowisku przewodniczącego pozostał Bogusław Kmieć. W skład zarządu weszli: Bernadeta Frysztak, Witold Darłak, Kazimierz Mądro oraz Janusz Klimek. Gratulujemy i życzymy sukces.

5 Str. 5 Informacje z gminy Ropczyce Nowe okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Rada Miejska podczas sesji w dniu 28 września 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numer oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Od następnych wybor samorządowych w 2014 r. będziemy wybierać jednego radnego do Rady Miejskiej z każdego okręgu wyborczego. Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego zostają bez zmian. Numer okręgu wyborczego 1 sołectwo Brzezka 2 sołectwo Lubzina (nr 1-210) Granice okręgu wyborczego Radni Rady Miejskiej z Prawa i Sprawiedliwości E. Nowakowski 3 sołectwo Lubzina (od nr 211 do końca) 4 sołectwo Łączki Kuch. oraz Okonin 5 sołectwo Niedźwiada (nr 1-80 oraz od nr 309 do końca) 6 sołectwo Niedźwiada (nr ) 7 sołectwo Mała 8 sołectwo Gnojnica Dolna K. Niedźwiedź 9 sołectwo Gnojnica Wola 10 os. Brzyzna 11 os. Granice 12 os. Północ 13 os. Czekaj 14 os. Chechły P. Raś 15 os. Pietrzejowa 16 os. Witkowice 17 os. św. Barbary (u A. Krajowej, u Kolejowa, u Konarskiego) 18 osiedle św. Barbary (u S. Udzieli) 19 os. św. Barbary (u Iwaszkiewicza, u Parkowa, u Żeromskiego) 20 os. Śródmieście (obszar centrum miasta) S. Sałek 21 os. Śródmieście (u 3-Maja, u Grunwaldzka, u Kościuszki, u Krakowska, u Monte Casino, u Polna, u Zielona) D. Skórski Witold Darłak Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Klubu Radnych PiS S. Wrona

6 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Informacje z gminy Ropczyce Str. 6 Str. 6 Uroczystość odpustowa w Roku Jubileuszu 650-lecia miasta i parafii Ropczyce browali także ks. dr Stanisław Mazur, 24 czerwca miał miejsce Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Antoniego ks. A. Bieszczad Bieszczada oraz dwaj, posługującego od 1999 r. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Ważny. Eucharystię zakończono rodacy: ks. Antoni Sokołowski i ks. Artur Jego pierwsza placka po otrzymaniu święceń kapłańskich 24 czerwca 1962 r. procesją była w Nowym z Najświętszym Żmigrodzie, Sakramentem. Odpust zakończył się w ponie- która wywarła mocne piętno na całym jego życiu. Lata 60. ze względu na działania władz działek komunistycznych uroczystą sumą. były bardzo trudne dla Kościoła katolickiego w Polsce. Proboszczem tamtejszej parafii był wczas ks. Władysław Findysz, w którego procesie beatyfikacyjnym ks. Antoni uczestniczył. W czasie ciężkiej choroby ks. Findysza, zaopatrywał go sakramentami Uroczystość świętymi. wezwania Tuż kościoła przed Mszą do Świętą, Sanktuarium którą osobiście Królowej odprawiał, Rodzin. udzielił mu jeszcze namaszczenia chorych i udał Pańskie się do kościoła. w Roku W Jubileu- tym czasie Mszą odszedł Św. do w Pana. południe Był Jego koncelebro- świadkiem życia i śmierci. parafialnego Przemienienie W niedzielę, 5 sierpnia uroczystą szu W dużym 650-lecia stopniu miasta do beatyfikacji i parafii była ks. Findysza wał ks. przyczynił bp Kazimierz się arcybiskup Ryczan- E. ordynariusz kielecki, a także przyjaciel Nowak, żmigrodzki rodak ks. Antoniego. To się on 4 sierpnia zawiózł Ojcu w pierwszą Świętemu so-janowi z seminarium Pawłowi II ks. książkę, kanonika napisaną Antonie- przez ks. Bieszczada pt. Oto człowiek": świętowana przez trzy dni. Rozpoczęłbotę Sługa miesiąca- Boży ks. Władysław procesją różańcową Findysz proboszcz go Bieszczada. w Nowym Mszę Żmigrodzie świętą koncele- Stanisław Sałek Ks. Antoni był także prześladowany przez Powiatową Komendę Milicji, nękano go psychicznie i fizycznie. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Amator w Badmintonie Uczestniczył w przesłuchaniach w związku z budową plebanii i budową dzwonnicy bez zezwolenia. Te dwa procesy "pozwoliły" mu znaleźć się nie raz w szpitalu. Z inicjatywy Władysława Kruka- prezesa ropczyckiego UKS Sokół w dniu 23 września 2012 r w hali widowiskowo-sportowej rozegrano Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Amator w Badmintonie. Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta. Organizatorem zawod był Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce. Zwycięzcy otrzymali Puchary i dyplomy okolicznościowe. Rywalizowano w różnych kategoriach wiekowych oraz w różnych kategoriach badmintonowego zaawansowania. Końcowe wyniki przedstawiają się następująco: Grupa II Kobiety - nigdy nie posiadający licencji / lat / 1 miejsce Barbara Koterba Rzesz 2 miejsce Małgorzata Domańska Rzesz 3 miejsce Małgorzata Mac - Rzesz Grupa II mężczyźni nigdy nie posiadający licencji / lat / 1 miejsce Tomasz Legeny - Jarosław 2 miejsce Bartosz Jabłoński Połaniec 3 miejsce Grzegorz Mac Rzesz Grupa III mężczyźni nigdy nie posiadający licencji / lat / 1 miejsce Zbigniew Dolata Gniezno 2 miejsce Piotr Iwasieczko Jarosław 3 miejsce Artur Ostafilczuk Rzesz Grupa IV mężczyźni nigdy nie posiadający licencji powyżej 50 lat 1 miejsce Andrzej Burlikowski Jarosław 2 miejsce Witold Gimlewicz Urząd Marszałkowski, 3 miejsce Kazimierz Moskal Ropczyce Grupa V mężczyźni nie posiadający licencji od 5 lat, praktykujący trenerzy i instruktorzy do 39 lat 1miejsce Marek Kamiński Nowa Dęba 2 miejsce Marek Szafran Dyn 3 miejsce Piotr Iwasieczko Jarosław Grupa VI mężczyźni lat możliwość posiadania licencji 1 miejsce Marek Kamiński Nowa Dęba 2 miejsce Grzegorz Mac Rzesz 3 miejsce Dariusz Rachwał - Ropczyce Grupa VII mężczyźni lat możliwość posiadania licencji 1 miejsce Adam Bunio Nowa Dęba 2 miejsce Dariusz Stańko Przemyśl 3 miejsce Bogdan Gunia Nowa Dęba Grupa VIII mężczyźni powyżej 50 lat możliwość posiadania licencji 1 miejsce Adam Bunio Nowa Dęba 2 miejsce Władysław Kruk Ropczyce 3 miejsce Kazimierz Moskal Ropczyce

7 Str. 7 Informacje parlamentarne Kolesiostwo, nepotyzm, zawłaszczanie pieniędzy publicznych czyli patologie koalicji PO-PSL Ostatnie afery odsłoniły całe bagno, w jakim tapla się polska elita spod znaku obecnego rządu. Co rusz na jaw wychodzą kolejne kumoterskie powiązania partyjno-biznesowe koalicji PO-PSL. Okazuje się, że państwowe firmy dla ludzi rządzących partii politycznych to prawdziwe eldorado finansowe. A ma być jeszcze lepiej! - afera taśmowa (kolesiowska) - Andrzej Śmietanko, były dyrektor Spółki Agencji Rynku Rolnego został odwołany z dwóch rad nadzorczych, w których zasiadał. Chodzi o Dom Towarowy Arrtrans w Łodzi oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe (ZZZ). Stracił także wspomniane stanowisko dyrektora w Elewarze. Decyzje te związane były w dużej mierze z ujawnieniem w lipcu 2012 nagrań rozm między byłym prezesem ARR Władysławem Łukasikiem i prezesem kółek rolniczych Władysławem Serafinem, w której pierwszy z nich sugerował m.in. nepotyzm i niegospodarność w spółkach Skarbu Państwa, jakich mieli się dopuszczać działacze PSL, w tym Andrzej Śmietanko. Przypomnijmy, że A. Śmietanko w nienormowanym czasie pracy otrzymywał wynagrodzenie: -podstawowe ( zł miesięcznie) -premie kwartalne ( zł) -udział w zysku Elewarr ( zł za 2011 r.) -za zasiadanie w radach nadzorczych: TDM Arrtrans (7 540 zł miesięcznie) oraz ZZZ (5 655 zł miesięcznie ) -delegacje zagraniczne, niezwiązane z działalnością Elewarr (Japonia, USA, Wietnam, Chiny, Francja, Kanada, Brazylia, Arabia Saudyjska, Chorwacja ) Jest to przykład nieprzyzwoitego zawłaszczania publicznych pieniędzy i stanowisk przez działaczy PSL. Ilu jest takich w Polsce? Gazeta Puls Biznesu na 408. beneficjencie spod zielonej koniczyny zaprzestała wyliczeń. W tej niechlubnej statystyce podkarpacki poseł Jan Bury może pochwalić się kilkudziesięcioma osobami usadowionymi na ciepłych posadkach. Czy ktoś z naszego powiatu miał szczęście znaleźć ową ciepła posadkę? Czy każdy ma taką szansę? - afera Amber Gold (afera złodziejska) - jest przykładem nieudolności organ państwa oraz dziwnych zależności między oszustem, a politykami PO. Tysiące oszukanych, okradzionych i pozostawionych na pastwę losu klient, zarzuty o poświadczenie nieprawdy, nieskładanie sprawozdań finansowych spółki, działalność kantorową bez wpisu do rejestru i działalność bankową bez zezwolenia- tak w wielkim skrócie wygląda sprawa Amber Gold i OLT, spółki w której pracował syn premiera Polski. Afera ta ma charakter wyjątkowy. Za komentarz niech posłużą wypowiedzi posł PO. Bardzo trafnie sprawę ujął Poseł PO Marek Biernacki szef Komisji ds. Służb Specjalnych:, W sprawie Amber Gold i OLT, system państwa zawiódł ( ) nasze państwo w tej konkretnej sprawie wykazało się sporymi niedociągnięciami, zarno w prokuraturze jak i w sądach oraz systemie skarbowym. Jestem przekonany, że w sprawie Amber Gold Marcin P. nie działał sam, to był wielki mechanizm który wymagał dużego wsparcia. W kontekście tej afery niepokojąco brzmi wypowiedź posła PO Jarosława Gowina-Ministra Sprawiedliwości: ( ) Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interes obywateli, a nie na straży interes sitwy tworzonej przez część środowisk prawniczych. Regionalne i lokalne odpryski afer i pazerności: - afera dżemowa - pod płaszczykiem programu Dostarczanie żywności najuboższej ludności UE 2012, realizowanego przez państwową Agencję Rynku Rolnego doszło do podpisania kontraktu na dostarczenie ponad 4 tys. ton dżemu. Kontrakt opiewający na niebagatelną kwotę 16,7 mln zł zdobyły Makarony Polskie, w której udziały ma Jan Buryprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL, członek Krajowej Rady Sądownictwa oraz jego małżonka, która jednocześnie jest pracownikiem rzeszowskiego oddziału ARR. Co ciekawe, Janowi Buremu, pełniącemu ważne funkcje publiczne nie przeszkadza (?), a może nawet ułatwia działalność biznesowa. Był on m.in. współudziałowcem takich firm jak: Agro-Technika, Agromis, Makarony Polskie, SO-RES. -nasi lokalni łowcy funkcji, stanowisk i kasy (?) : Arkadiusz Bęben radny Rady Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, asystent posła J. Burego, członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, dyrektor biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, członek Rady Nadzorczej Zakład Magnezytowych Service Sp. z.o. o., członek zarządu ROLTUR Sp. z o.o. w Warszawie. Władysław Tabasz przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, doradca prawny NIK, prezes zarządu powiatowego OSP, wiceprezes zarządu wojewódzkiego OSP, pracownik uczelni WSET i NS, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.

8 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Manifestacja Obudź się Polsko! - Warszawa, 29 września 2012 r. Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala u św. Floriana Ropczyce Te/Fax: moskapl Dyżury poselskie poniedziałek: Biuro poselskie Msza święta z okazji święta Podwyższenia Krzyża oraz rocznicy powstania NSZZ Solidarność pod Krzyżem Milenijnym Witkowicach 14 września 2012 r. : Urząd Gminy w Żyrakowie (świetlica): Urząd Miejski w Dębicy (pokój nr 55): Dom Ludowy Uroczystość patriotyczno-religijna na Polanie Kałużka-2 września 2012 r. (sala konferencyjna): Świetlica OSP w Iwierzycach -1. poniedziałek miesiąca: Bezpłatne porady prawne w biurze Posła Kazimierza Moskala: wtorki od godziny (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) Dożynki Gminne-19 sierpnia 2012 r.

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r.

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r. MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY OD 22MRZEŚNIA 1991IR. ISSN 1232-7646 "...wolna jest prasa niezbędnym i najskuteczniejszym

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo