Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy"

Transkrypt

1 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Numer III Ropczyce, 30 września 2012 ALTERNATYWA By żyło się lepiej wszystkim Polakom, a nie tylko rządzącym! W numerze m.in.: Program PiS ALTERNATYWA W Polsce od początku przejęcia przez PO i PSL władzy, postępuje upadek demokratycznego państwa prawa. Państwo pod rządami Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka jest źle zarządzane, niezdolne do wyegzekwowania odpowiedzialności, oplecione siecią grup interesu, bezsilne wobec bezprawia, częstokroć opanowane przez wąskie grupy i interesy obozu władzy. Dowodem na tego rodzaju patologie władzy są m.in.. afera hazardowa, afera taśmowa (Elewarr) czy też afera Amber Gold. Odpowiedzią PiS na Polskę Oszust i Polskę Swoich Ludzi jest program ALTERNATY- WA, zaprezentowany 2 września 2012 r. podczas konferencji prasowej br. odbyła się debata dotycząca założeń programu, na którą zaproszono kilkudziesięciu ekonomist. Informacje z Powiatu Informacje z Gminy Ropczyce Odpust w ropczyckiej Farze Wojewódzkie Mistrzostwa Amator w Badmintonie Afery koalicji PO-PSL Ważne wydarzenia ubiegłego kwartału w obiektywie Konferencja prasowa PiS- 2 września 2012 r. Z okazji rozpoczęcia nauki w nowym Roku Szkolnym pragniemy złożyć wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół i rodzicom serdeczne życzenia. Życzymy wszelkiej pomyślności, wielu sukces, spełnienia własnych ambicji, a przede wszystkim entuzjazmu oraz satysfakcji z osiąganych sukces. Redakcja

2 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Informacje parlamentarne Str. 2 Alternatywa normalnościodpowiedź programowa PiS na Polskę Oszust i Polskę Swoich Ludzi Propozycja programowa PiS zaprezentowana we wrześniu 2012 r. zawiera szereg rozwiązań mających na celu poprawę standardu życia dla milion ludzi w Polsce, niekoniecznie tylko dla tych powiązanych z władzą. Polityka Prorodzinna -,,SZCZĘŚLIWA RODZINA Na każde kolejne dziecko stawka odliczeniowa będzie podnoszona o 50 %. Z odliczeń, co jest nowością, skorzystają także najbiedniejsze rodziny, a okres odliczeń zacznie się od momentu poczęcia dziecka, czyli z korzyścią dla rodzic wydłuży się o 9 miesięcy. PiS wprowadzi ulgi na zakup podręcznik, a osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa będą mogły mieć opłacane urlopy wychowawcze, jeśli zrezygnują z pracy ze względu na wychowanie dziecka. Wprowadzony zostanie bon rodzinny (300 zł miesięcznie na dziecko) na dofinansowanie koszt żłobka i przedszkola oraz Karta Rodziny Wielodzietnej (będzie to szereg przywilej w plackach kultury, sportu, przewozach). Zatrudnienie -,,WIECEJ PRACY PiS planuje stworzyć Narodowy Program Zatrudnienia. Praca dla młodych ma być podstawą, a program ma być realizowany poprzez utworzenie Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych. Planowane jest obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek dla absolwent szkół oraz wprowadzenie stypendi edukacyjnych na okres nauki plus 1 rok na poszukiwanie pracy. Składka rentowa dla pracodawc zostanie obniżona o 2 pkt. %, zostaną zwiększone środki na aktywizacje bezrobotnych, umowy śmieciowe zostaną ograniczone. PiS zamierza wprowadzić programy dla gmin ze szczególnie wysokim bezrobociem, a dla firmy rodzinnej zostanie wliczony okres składkowy urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą. Budownictwo Mieszkaniowe -,,WŁASNE MIESZKANIE PiS przeznaczy środki na pomoc finansową dla młodych rodzin ubiegających się o mieszkania oraz rozpocznie wdrażanie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego. Wspieranie budownictwa mieszkaniowego nastąpi gnie dzięki ustawie o kasach mieszkaniowych, ustawie o polityce mieszkaniowej, oraz zmianie zasad najmu lokali mieszkaniowych. Emeryci -,,GODNA EMEYTURA Tu kluczowym posunięciem będzie uchylenie ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 lat oraz powrót do poprzedniego wieku emeryt, kobiet do lat 60 i mężczyzn do 65roku życia. PiS uważa także, że społeczeństwo ma prawo wybierać system emerytalny ZUS czy OFE. Natomiast najbiedniejsi emeryci z dochodem do 1000 zł, zostaną zwolnieni z podatk. Edukacja,,SZKOŁA, DOBRA NAUKA, DOBRE WZORCE - PiS proponuje tutaj początek nauki w szkole podstawowej dla 7 latk, likwidacje gimnazj i powrót do 8 letniej szkoły podstawowej, oraz 4 letniej szkoły średniej. Kolejnymi zmianami będzie rozwój szkolnictwa zawodowego oraz tańsze przedszkola. Ustawowo zagwarantowane zostanie nauczanie historii, religii i języka polskiego. Gabinety Larskie w szkołach poprawią bezpieczeństwo uczni, a szkoły w czasie egzamin maturalnych odejdą od licznych test, a przywrócą egzaminy sprawdzające rzeczywistą wiedzę uczni. Istotne będzie rnież zakończenie,,szaleństwa podręcznikowego, czyli konieczność wyboru przez szkołę tylko jednego podręcznika tak, by młodsze roczniki mogły z niego korzystać. Służba zdrowia,,zdrowi POLACY NFZ zostanie zlikwidowany, a finansowanie służby zdrowia zostanie włączone do budżetu. Zostanie stworzona sieć szpitali publicznych, a akcje lub udziały publiczne w polskich szpitalach nie będą mogły być niższe niż 51%. Leki będę natomiast refundowane w większej ilości jak do tej pory. Bezpieczeństwo -,,BEZPIECZNA POLSKA Poprawę bezpieczeństwa Polak zagwarantuje połączenie ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury, oraz zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko życiu i zdrowiu. Nowymi rewolucyjnymi zmianami w prawie ma być także konfiskata majątk przestępc, oraz lepsza ochrona dla ofiar. Polityka wiejska -,,RÓWNE SZANSE DLA POLSKIEJ WSI Tutaj PiS wprowadzi kompleksową reformę izb i spółdzielni rolniczych oraz zaproponuje ubezpieczenie wszystkich gospodarstw. Zwiększona zostanie kwota stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. System Podatkowy -,,SPRAWIEDLIWE PODATKI Chodzi tu o gruntowną reformę PIT i CIT. Ujednolicona zostanie baza podatkowa, wprowadzone zostaną proste zasady naliczania podatk. Zmieniona zostanie także ustawa dotycząca podatk od dochod, oraz zatrzymany zostanie wzrost VAT. PiS ma zamiar rnież wprowadzić podatek obrotowy w stosunku do wielkich sieci handlowych i bank.

3 Str. 3 Informacje z powiatu- inwestycje powiatowe kadencji W poprzednim, drugim numerze rozpoczęliśmy cykl informacji, które dotyczą inwestycji powiatowych zrealizowanych w poprzedniej kadencji, a także zadań przygotowanych łącznie z zabezpieczeniem środk finansowych przez powiat w kadencji , a dokończonych (bądź w trakcie realizacji) w czasie tej kadencji W 2 numerze Prawicowego Informatora Sejmowo-Samorządowego z 30 czerwca 2012 r. przedstawiono inwestycje oświatowe, w szczególności modernizację, budowę i rozbudowę bazy i infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych i Sędziszowie Młp., na co przeznaczono kwotę 26 mln 600 tys. złotych. Będziemy także przypominać o pozyskaniu w kadencji powiatu rekordowej kwoty ponad 68 mln zł zewnętrznych środk finansowych, co pozwoliło na wydatkowanie w tamtym okresie prawie 80 mln zł na wydatki majątkowe. Inwestycje w Rozwój Usług Medycznych oraz Infrastrukturę Ochrony Zdrowia Lata to kadencja obfitująca w inwestycje w szerokim zakresie, także w ochronę zdrowia i infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej. Łącznie w tym okresie wydatkowano na ten cel prawie 10 mln zł. 1. Zmodernizowano i rozbudowano pomieszczenia Szpitala Powiatowego na I i II piętrze, a także najniższej kondygnacji tego obiektu. 2. W czerwcu 2009 r. w tymże szpitalu oddano do użytku nowoczesny Oddział Neurologiczny. 3. W 2010 r. uruchomiono i wyposażono w nowoczesny sprzęt Pracownię Tomografii Komputerowej. 4. Zakupione zostały 2 ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem medycznym jeden w 2008 drugi w 2009 r. 5. Wykonano termomodernizację obiekt Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz wykonano rozbudowę i nadbudowę łącznie z wykonaniem nowego wielospadowego dachu budynku ropczyckiego ZOZ-u. 6. W rozbudowanym obiekcie ZOZ uruchomiono i oddano do użytku nowoczesny Dział Rehabilitacji Leczniczej. 7. Wykonano parking i drogi dojazdowe przy budynku ZOZ, urządzono od nowa teren w okolicach parkingu. 8. Przeprowadzono remont drogi wewnętrznej oraz parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Niedźwiadzie. 9. Także w poprzedniej kadencji Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu p.n. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM), którego celem jest elektroniczna wymiana informacji związanej ze zdrowiem pacjenta pomiędzy plackami ochrony zdrowia. 10. W tym czasie rnież podjęta została decyzja i pierwsze działania zmierzające do utworzenia Oddziału Chirurgicznego, który uruchomiony został w bieżącym roku. Radni poprzedniej kadencji ( ) zaangażowani w pozyskanie środk unijnych i rozwój powiatu mec. Józef Gudykaradny Sejmiku Wojewódzkiego Marta Szybaławiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu poprzedniej kadencji Józef Rojekbyły Starosta ( ), Radny Powiatu Ropczyckosędziszowskiego, Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kazimierz Mądroprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

4 Radni Rady Powiatu z Prawa i Sprawiedliwości Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Informacje z powiatu Str. 4 Nowy rok szkolny 2012/ września rozpoczął się nowy rok szkolny. Poniżej zamieszczamy tabele przedstawiające liczbę uczni, oddział, pracownik i etat w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie. Możemy to uczynić dzięki uprzejmości pracownik Starostwa Powiatowego. A. Bączkowski M. Dwojak A. Czochara P. Stasiewicz A. Świerad Liczba uczni oraz oddział w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego Szkoła ponadgimnazjalna Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół im. ks. dr J. Zwierza Zespół Szkół Agro-Technicznych Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Szkoła ponadgimnazjalna Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół im. ks. dr J. Zwierza Zespół Szkół Agro-Technicznych Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Typ szkoły Typ szkoły Liczba pracownik/etat Liczba nauczycieli Liczba etat Liczba admin. i obsł. Liczba etat LO 39 41, ,20 Technikum ZSZ LO Sportowe Liceum profilowane Technikum ZSZ Liceum profilowane Liczba uczni/oddział Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV uczni oddział ucz nió w oddział 77,28 66,59 uczn i oddział uczn i LO ,5 LO 34 33, ,70 Technikum 34 31, ,5 oddział Technikum ZSZ LO Sportowe Liceum profilowane Technikum ZSZ Liceum profilowane LO Technikum Razem Liczba pracownik oraz etat w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego Razem ,42 81 S. Wozowicz Wybór nowych władz do zarządu powiatowego PiS 17 września 2012 r. na zebraniu ogólnym członk PiS dokonano wyboru władz zarządu powiatowego. Na stanowisku przewodniczącego pozostał Bogusław Kmieć. W skład zarządu weszli: Bernadeta Frysztak, Witold Darłak, Kazimierz Mądro oraz Janusz Klimek. Gratulujemy i życzymy sukces.

5 Str. 5 Informacje z gminy Ropczyce Nowe okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Rada Miejska podczas sesji w dniu 28 września 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numer oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Od następnych wybor samorządowych w 2014 r. będziemy wybierać jednego radnego do Rady Miejskiej z każdego okręgu wyborczego. Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego zostają bez zmian. Numer okręgu wyborczego 1 sołectwo Brzezka 2 sołectwo Lubzina (nr 1-210) Granice okręgu wyborczego Radni Rady Miejskiej z Prawa i Sprawiedliwości E. Nowakowski 3 sołectwo Lubzina (od nr 211 do końca) 4 sołectwo Łączki Kuch. oraz Okonin 5 sołectwo Niedźwiada (nr 1-80 oraz od nr 309 do końca) 6 sołectwo Niedźwiada (nr ) 7 sołectwo Mała 8 sołectwo Gnojnica Dolna K. Niedźwiedź 9 sołectwo Gnojnica Wola 10 os. Brzyzna 11 os. Granice 12 os. Północ 13 os. Czekaj 14 os. Chechły P. Raś 15 os. Pietrzejowa 16 os. Witkowice 17 os. św. Barbary (u A. Krajowej, u Kolejowa, u Konarskiego) 18 osiedle św. Barbary (u S. Udzieli) 19 os. św. Barbary (u Iwaszkiewicza, u Parkowa, u Żeromskiego) 20 os. Śródmieście (obszar centrum miasta) S. Sałek 21 os. Śródmieście (u 3-Maja, u Grunwaldzka, u Kościuszki, u Krakowska, u Monte Casino, u Polna, u Zielona) D. Skórski Witold Darłak Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Klubu Radnych PiS S. Wrona

6 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Informacje z gminy Ropczyce Str. 6 Str. 6 Uroczystość odpustowa w Roku Jubileuszu 650-lecia miasta i parafii Ropczyce browali także ks. dr Stanisław Mazur, 24 czerwca miał miejsce Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Antoniego ks. A. Bieszczad Bieszczada oraz dwaj, posługującego od 1999 r. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Ważny. Eucharystię zakończono rodacy: ks. Antoni Sokołowski i ks. Artur Jego pierwsza placka po otrzymaniu święceń kapłańskich 24 czerwca 1962 r. procesją była w Nowym z Najświętszym Żmigrodzie, Sakramentem. Odpust zakończył się w ponie- która wywarła mocne piętno na całym jego życiu. Lata 60. ze względu na działania władz działek komunistycznych uroczystą sumą. były bardzo trudne dla Kościoła katolickiego w Polsce. Proboszczem tamtejszej parafii był wczas ks. Władysław Findysz, w którego procesie beatyfikacyjnym ks. Antoni uczestniczył. W czasie ciężkiej choroby ks. Findysza, zaopatrywał go sakramentami Uroczystość świętymi. wezwania Tuż kościoła przed Mszą do Świętą, Sanktuarium którą osobiście Królowej odprawiał, Rodzin. udzielił mu jeszcze namaszczenia chorych i udał Pańskie się do kościoła. w Roku W Jubileu- tym czasie Mszą odszedł Św. do w Pana. południe Był Jego koncelebro- świadkiem życia i śmierci. parafialnego Przemienienie W niedzielę, 5 sierpnia uroczystą szu W dużym 650-lecia stopniu miasta do beatyfikacji i parafii była ks. Findysza wał ks. przyczynił bp Kazimierz się arcybiskup Ryczan- E. ordynariusz kielecki, a także przyjaciel Nowak, żmigrodzki rodak ks. Antoniego. To się on 4 sierpnia zawiózł Ojcu w pierwszą Świętemu so-janowi z seminarium Pawłowi II ks. książkę, kanonika napisaną Antonie- przez ks. Bieszczada pt. Oto człowiek": świętowana przez trzy dni. Rozpoczęłbotę Sługa miesiąca- Boży ks. Władysław procesją różańcową Findysz proboszcz go Bieszczada. w Nowym Mszę Żmigrodzie świętą koncele- Stanisław Sałek Ks. Antoni był także prześladowany przez Powiatową Komendę Milicji, nękano go psychicznie i fizycznie. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Amator w Badmintonie Uczestniczył w przesłuchaniach w związku z budową plebanii i budową dzwonnicy bez zezwolenia. Te dwa procesy "pozwoliły" mu znaleźć się nie raz w szpitalu. Z inicjatywy Władysława Kruka- prezesa ropczyckiego UKS Sokół w dniu 23 września 2012 r w hali widowiskowo-sportowej rozegrano Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Amator w Badmintonie. Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta. Organizatorem zawod był Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce. Zwycięzcy otrzymali Puchary i dyplomy okolicznościowe. Rywalizowano w różnych kategoriach wiekowych oraz w różnych kategoriach badmintonowego zaawansowania. Końcowe wyniki przedstawiają się następująco: Grupa II Kobiety - nigdy nie posiadający licencji / lat / 1 miejsce Barbara Koterba Rzesz 2 miejsce Małgorzata Domańska Rzesz 3 miejsce Małgorzata Mac - Rzesz Grupa II mężczyźni nigdy nie posiadający licencji / lat / 1 miejsce Tomasz Legeny - Jarosław 2 miejsce Bartosz Jabłoński Połaniec 3 miejsce Grzegorz Mac Rzesz Grupa III mężczyźni nigdy nie posiadający licencji / lat / 1 miejsce Zbigniew Dolata Gniezno 2 miejsce Piotr Iwasieczko Jarosław 3 miejsce Artur Ostafilczuk Rzesz Grupa IV mężczyźni nigdy nie posiadający licencji powyżej 50 lat 1 miejsce Andrzej Burlikowski Jarosław 2 miejsce Witold Gimlewicz Urząd Marszałkowski, 3 miejsce Kazimierz Moskal Ropczyce Grupa V mężczyźni nie posiadający licencji od 5 lat, praktykujący trenerzy i instruktorzy do 39 lat 1miejsce Marek Kamiński Nowa Dęba 2 miejsce Marek Szafran Dyn 3 miejsce Piotr Iwasieczko Jarosław Grupa VI mężczyźni lat możliwość posiadania licencji 1 miejsce Marek Kamiński Nowa Dęba 2 miejsce Grzegorz Mac Rzesz 3 miejsce Dariusz Rachwał - Ropczyce Grupa VII mężczyźni lat możliwość posiadania licencji 1 miejsce Adam Bunio Nowa Dęba 2 miejsce Dariusz Stańko Przemyśl 3 miejsce Bogdan Gunia Nowa Dęba Grupa VIII mężczyźni powyżej 50 lat możliwość posiadania licencji 1 miejsce Adam Bunio Nowa Dęba 2 miejsce Władysław Kruk Ropczyce 3 miejsce Kazimierz Moskal Ropczyce

7 Str. 7 Informacje parlamentarne Kolesiostwo, nepotyzm, zawłaszczanie pieniędzy publicznych czyli patologie koalicji PO-PSL Ostatnie afery odsłoniły całe bagno, w jakim tapla się polska elita spod znaku obecnego rządu. Co rusz na jaw wychodzą kolejne kumoterskie powiązania partyjno-biznesowe koalicji PO-PSL. Okazuje się, że państwowe firmy dla ludzi rządzących partii politycznych to prawdziwe eldorado finansowe. A ma być jeszcze lepiej! - afera taśmowa (kolesiowska) - Andrzej Śmietanko, były dyrektor Spółki Agencji Rynku Rolnego został odwołany z dwóch rad nadzorczych, w których zasiadał. Chodzi o Dom Towarowy Arrtrans w Łodzi oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe (ZZZ). Stracił także wspomniane stanowisko dyrektora w Elewarze. Decyzje te związane były w dużej mierze z ujawnieniem w lipcu 2012 nagrań rozm między byłym prezesem ARR Władysławem Łukasikiem i prezesem kółek rolniczych Władysławem Serafinem, w której pierwszy z nich sugerował m.in. nepotyzm i niegospodarność w spółkach Skarbu Państwa, jakich mieli się dopuszczać działacze PSL, w tym Andrzej Śmietanko. Przypomnijmy, że A. Śmietanko w nienormowanym czasie pracy otrzymywał wynagrodzenie: -podstawowe ( zł miesięcznie) -premie kwartalne ( zł) -udział w zysku Elewarr ( zł za 2011 r.) -za zasiadanie w radach nadzorczych: TDM Arrtrans (7 540 zł miesięcznie) oraz ZZZ (5 655 zł miesięcznie ) -delegacje zagraniczne, niezwiązane z działalnością Elewarr (Japonia, USA, Wietnam, Chiny, Francja, Kanada, Brazylia, Arabia Saudyjska, Chorwacja ) Jest to przykład nieprzyzwoitego zawłaszczania publicznych pieniędzy i stanowisk przez działaczy PSL. Ilu jest takich w Polsce? Gazeta Puls Biznesu na 408. beneficjencie spod zielonej koniczyny zaprzestała wyliczeń. W tej niechlubnej statystyce podkarpacki poseł Jan Bury może pochwalić się kilkudziesięcioma osobami usadowionymi na ciepłych posadkach. Czy ktoś z naszego powiatu miał szczęście znaleźć ową ciepła posadkę? Czy każdy ma taką szansę? - afera Amber Gold (afera złodziejska) - jest przykładem nieudolności organ państwa oraz dziwnych zależności między oszustem, a politykami PO. Tysiące oszukanych, okradzionych i pozostawionych na pastwę losu klient, zarzuty o poświadczenie nieprawdy, nieskładanie sprawozdań finansowych spółki, działalność kantorową bez wpisu do rejestru i działalność bankową bez zezwolenia- tak w wielkim skrócie wygląda sprawa Amber Gold i OLT, spółki w której pracował syn premiera Polski. Afera ta ma charakter wyjątkowy. Za komentarz niech posłużą wypowiedzi posł PO. Bardzo trafnie sprawę ujął Poseł PO Marek Biernacki szef Komisji ds. Służb Specjalnych:, W sprawie Amber Gold i OLT, system państwa zawiódł ( ) nasze państwo w tej konkretnej sprawie wykazało się sporymi niedociągnięciami, zarno w prokuraturze jak i w sądach oraz systemie skarbowym. Jestem przekonany, że w sprawie Amber Gold Marcin P. nie działał sam, to był wielki mechanizm który wymagał dużego wsparcia. W kontekście tej afery niepokojąco brzmi wypowiedź posła PO Jarosława Gowina-Ministra Sprawiedliwości: ( ) Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interes obywateli, a nie na straży interes sitwy tworzonej przez część środowisk prawniczych. Regionalne i lokalne odpryski afer i pazerności: - afera dżemowa - pod płaszczykiem programu Dostarczanie żywności najuboższej ludności UE 2012, realizowanego przez państwową Agencję Rynku Rolnego doszło do podpisania kontraktu na dostarczenie ponad 4 tys. ton dżemu. Kontrakt opiewający na niebagatelną kwotę 16,7 mln zł zdobyły Makarony Polskie, w której udziały ma Jan Buryprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL, członek Krajowej Rady Sądownictwa oraz jego małżonka, która jednocześnie jest pracownikiem rzeszowskiego oddziału ARR. Co ciekawe, Janowi Buremu, pełniącemu ważne funkcje publiczne nie przeszkadza (?), a może nawet ułatwia działalność biznesowa. Był on m.in. współudziałowcem takich firm jak: Agro-Technika, Agromis, Makarony Polskie, SO-RES. -nasi lokalni łowcy funkcji, stanowisk i kasy (?) : Arkadiusz Bęben radny Rady Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, asystent posła J. Burego, członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, dyrektor biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, członek Rady Nadzorczej Zakład Magnezytowych Service Sp. z.o. o., członek zarządu ROLTUR Sp. z o.o. w Warszawie. Władysław Tabasz przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego, doradca prawny NIK, prezes zarządu powiatowego OSP, wiceprezes zarządu wojewódzkiego OSP, pracownik uczelni WSET i NS, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.

8 Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Manifestacja Obudź się Polsko! - Warszawa, 29 września 2012 r. Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala u św. Floriana Ropczyce Te/Fax: moskapl Dyżury poselskie poniedziałek: Biuro poselskie Msza święta z okazji święta Podwyższenia Krzyża oraz rocznicy powstania NSZZ Solidarność pod Krzyżem Milenijnym Witkowicach 14 września 2012 r. : Urząd Gminy w Żyrakowie (świetlica): Urząd Miejski w Dębicy (pokój nr 55): Dom Ludowy Uroczystość patriotyczno-religijna na Polanie Kałużka-2 września 2012 r. (sala konferencyjna): Świetlica OSP w Iwierzycach -1. poniedziałek miesiąca: Bezpłatne porady prawne w biurze Posła Kazimierza Moskala: wtorki od godziny (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) Dożynki Gminne-19 sierpnia 2012 r.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy. Nasze propozycje to nie puste hasła, ale konkretne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy W numerze m.in.: Numer VII WYDANIE SPECJALNE Ropczyce, wrzesień 2013 r. Wybory uzupełniające do Senatu RP 8 września 2013 r. odbyły się wybory uzupełniające do

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Numer X Ropczyce, czerwiec 2014 r. Prawo i Sprawiedliwość deklasuje w powiecie PO-PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba 4391 głosów W numerze

Bardziej szczegółowo

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury Tabela nr 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r. Nazwa Plan Wykonanie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych PRZEDWISŁCZE. w latach 2007-2014

Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych PRZEDWISŁCZE. w latach 2007-2014 Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych PRZEDWISŁCZE w latach 2007-2014 Powstanie stowarzyszenia W dniu 8 grudnia 2006 r. powstał komitet założycielski Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "PRZEDWISŁOCZE"

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Numer IV Ropczyce, styczeń 2013 r. Wszystkim Czytelnikom życzymy w Nowym 2013 Roku dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz by był on czasem realizacji wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Informator Samorządowy

Powiatowy Informator Samorządowy Powiatowy Informator Samorządowy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Nasi kandydaci Szanowni Wyborcy, 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Wybierając burmistrza i radnych, zadecydujemy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r.

Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r. Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku Komisja odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pan Andrzej Nizioł - Przewodniczący Komisji 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r.

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. L.p. Organizacja 1. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Centrum Charytatywne

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kwilcz na 2013 r. w uchwale budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2013 Nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Kwilcz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015 Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata 2014-2018 Informacja z realizacji za rok 2015 W zakresie rozwój gospodarki i pozyskiwanie funduszy: Władze Powiatu Łobeskiego za cel nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

co następuje: Uchwa'a Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.

co następuje: Uchwa'a Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok. il I Uchwa'a Nr... /2015 z dnia.........2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na 2015 rok. Na podstawie. ;2 pkt 1 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Krośnieńskiego uchwalonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl. Członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl. Członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego Uchwała Nr 145/596/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy

Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Prawicowy Informator Sejmowo Samorządowy Numer VI Ropczyce, czerwiec 2013 r. Nowy Marszałek Województwa Podkarpackiego W numerze m.in.: Nowy Marszałek Województwa Podkarpackiego Spektakl ludowego prawnika

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok Na podstawie at.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo