dworzec autobusowy w pile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dworzec autobusowy w pile"

Transkrypt

1 Politechnika Szczecińska Wydział Architektury i Urbanistyki dworzec autobusowy w pile Wiktor Wojtasik nr albumu: Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem naukowym Prof. PS dr inż. Arch. Jana A.. Tarczyńskiego Szczecin, wrzesień

2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 Cele projektu Ogólne założenia Materiały wyjściowe - dane dotyczące natężenia ruchu na dworcu autobusowym w Pile 5 - dane dotyczące wielkości terenu obecnego dworca 6 I CZĘŚĆ STUDIALNA 7 1. Przedstawienie miejsca Istniejący układ komunikacyjny Współczesne dworce autobusowe Dworce autobusowe w Polsce Przewidywane kierunki rozwoju Inspiracje II CZĘŚĆ PROJEKTOWA Koncepcja terminalu Możliwości rozwiązania komunikacji Projekt dworca zgodny z założeniami planu zagospodarowania terenu 2. Funkcja Komunikacja Obsługa klienta Forma i konstrukcja Światło Wnioski 20 2

3 III CZĘŚĆ TECHNICZNA Zestawienie powierzchni i pomieszczeń Opis techniczny Literatura Aneksy Mteriały z etapu poszukiwań 5.2. Detale konstrukcyjne i rozwiązania materiałowe 5.3. Plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła-Śródmieście 5.4.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 5.5.Analizy uwarunkowań terenu. 5.3.Pomniejszone do formatu A-3 wszystkie plansze projektu końcowego 3

4 Wstęp. Tematem mojej pracy jest dworzec autobusowy, z placem manewrowym przy ul. Kwiatowej w Pile, oraz rozwiązanie komunikacji w najbliższym jego sąsiedztwie. Stanowi on wyzwanie dla projektanta ze względu na czynniki charakteryzujące istniejący obecnie dworzec. Dworzec autobusowy w Pile mieści się w adaptowanym na obecną funkcję dawnym budynku mieszkalnym. Jego forma architektoniczna nie wskazuje na obecne przeznaczenie. Rozwiązania funkcjonalne oraz stan techniczny w jakim znajduje się obiekt zadecydowały o konieczności jego rozbiórki i projektowaniu nowego budynku. Cele Projektu. Uproszczenie komunikacji zwracając uwagę na przejrzystość rozwiązań i bezkolizyjność. Przebudowy wymagają również drogi dojazdowe przy samym dworcu ze względu na ciągle zwiększające się obciążenie komunikacyjne. Stworzenie obiektu atrakcyjnego architektonicznie, który mógłby stać się wizytówką miasta. Polepszenie warunków funkcjonalnych w stosunku do dworca istniejącego. Ogólne założenia. Przynajmniej 5 peronów odjazdowych. 2 stanowiska dla wysiadających. 20 miejsc parkingowych dla autobusów na placu manewrowym. 2 kasy biletów jednorazowych i 1 miesięcznych. Pomieszczenia: kierownika dworca, działu fakturującego, kasy konduktorskiej, archiwum, techniczne, hol z poczekalnią, socjalne. Dodatkowo planuje stworzenie zespołu, w którym oprócz wyżej wymienionych funkcji znajdować się będzie hotel oraz biura w drugiej części obiektu. Na parterze założenia planuje umiejscowienie sklepów i usług. Dodanie tych funkcji ma na celu uatrakcyjnienie obiektu oraz wzrost rentowności całego przedsięwzięcia. 4

5 DANE DOTYCZĄCE NATĘŻENIA RUCHU NA DWORCU AUTOBUSOWYM W PILE -wg danych szacunkowych dziennie przez dworzec autobusowy (dni nauki szkolnej) przewija się pasażerów (wsiadający i wysiadający). Dane mogą być jedynie szacunkowe bo: - rejestrowana jest sprzedaż biletów jednorazowych, natomiast miesięczne przyjmujemy szacunkowo (wg ilości sprzedanych na miesiąc) - nie ma informacji na temat biletów sprzedawanych w autobusach innych przewoźników oraz miesięcznych sprzedawanych przez innych przewoźników na ich kursy -Odjazdy autobusów z dworca w Pile: dni nauki szkolnej: 225 Przyjazdy: można przyjąć podobne założenia jak w przypadku odjazdów: tyle ile wyjechało, tyle wraca. Zaczyna bieg: dwa podejścia: 1. zaczyna bieg każdego kursu: dni nauki szkolnej (ujmujemy tu także kursy innych przewoźników) 2. zaczyna bieg zadania (zestawu kursów na dzień pracy): - dni nauki szkolnej 8 Średnia ilość autobusów na placu postojowym: bywają godziny, że jest ich 2-3, czasami nawet 20 5

6 DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚĆI TERENU OBECNEGO DWORCA wielkość terenu: 7242 m2 przewidywana kubatura nowego obiektu: 8100 m3 istniejący dworzec dworzec projektowany stanowiska dla 1 2 wysiadających stanowiska odjazdowe 4 5 ilość kas 1 3 przepustowość dworca ok. 400 ok. 900 ( osoby / h ) Tab.1.Porównanie wielkości charakterystyczny obydwu dworców. Materiały wyjściowe. Inwentaryzacja istniejących budynków na działce i jej sąsiedztwie. Dokumentacja fotograficzna. Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie organizacji ruchu dworca. 6

7 I. CZĘŚĆ STUDIALNA 1. Przedstawienie miejsca Budynek zlokalizowany jest na działce w centrum Piły przy zbiegu ulic Kwiatowej, 14 lutego i Zygmunta Starego. Obiekt znajduje się na terenie o powierzchni 7242 m 2. Ukształtowanie terenu: w miejscu lokalizacji dworca teren działki jest nachylony w kierunku północnym i opada skłonem od rzędnej 59,5 m n.p.m. do rzędnej 58,5 m n.p.m. Różnice w rzędnych w miejscu lokalizacji są niewielkie; przyjęto wyrównanie poziomu działki w każdej części. Obecnie część biurowa dworca mieści się w zaadaptowanym na te cele budynku mieszkalnym, który został przeznaczony do Ryc.1.Lokalizacja dworca. rozbiórki (Zdj.1-4). Perony zadaszone są prowizoryczną wiatą z płyt falistych PVE (Zdj.3-5). Poczekalnia w budynku, w której mieszczą się tylko dwie kasy jest za mała (jedna biletów jednorazowych i jedna miesięcznych). Dworzec posiada tylko jedno stanowisko dla wysiadających. Na placu manewrowym panuje bałagan komunikacyjny. Zdj 1.budynek dworca. 7

8 1.1. Istniejący układ komunikacyjny. Plac manewrowy przy dworcu PKS w Pile posiada nawierzchnię z betonu i bitumiczną. Na plac można wjeżdżać dwoma wjazdami od strony ulic Kwiatowej oraz 14 lutego. Z powodu złej organizacji komunikacji na placu, kierowcy pozostawiają autobusy przy stanowisku dla wysiadających, blokując w ten sposób miejsce innym nadjeżdżającym pojazdom. W wyniku złego oznakowania kierowcy pojazdów spoza PKS przejeżdżają przez plac manewrowy, skracając sobie drogę między ul. 14-lutego a Kwiatową. Dzisiejsze rozwiązanie funkcjonalne dzieli plac manewrowy po przekątnej, na dwie części, co ma to swoje dobre i złe strony. Rozdział placu manewrowego od części dworca, gdzie znajdują się perony jest niewątpliwie dobrym posunięciem, niestety dzięki temu podziałowi do dworca są dwa wjazdy. Komunikację należy uprościć zwracając uwagę na Zdj.2.Wjazd od ulicy Kwiatowej. klarowność rozwiązania i bezkolizyjność. Perony są w układzie doczołowym (Zdj.3.), dzięki temu zajmują stosunkowo mało miejsca, dzieje się to jednak kosztem łatwości w manewrowaniu. Aby opuścić peron autobus musi cofnąć, co zawsze stanowi utrudnienie i zagrożenie dla innych pojazdów (zdarzały się potrącenia pieszych i stłuczki autobusów). Dzisiaj istnieje siedem peronów odjazdowych i jedno stanowisko dla wysiadających. Zdj.3.Wjazd od ulicy 14 lutego 8

9 Istniejący układ wyklucza rozbudowę dworca z powodu braku miejsca. Być może nie jest to problem bardzo dużej wagi, zważywszy na zauważalną ogólną tendencję do ograniczania przewozów międzymiastowych. Jeżeli jednak siedem peronów jest dzisiaj liczbą optymalną, to z całą pewnością jeden peron dla autobusów przyjeżdżających stanowi kłopot (w godzinach szczytu, z powodu braku miejsca, przyjeżdżające autobusy stają równolegle obok siebie, co stanowi zagrożenie dla samych wysiadających i powoduje bałagan na placu manewrowym). Niestety przy obecnym układzie nie można temu zaradzić. Kolejny problem to droga jaką musi pokonać podróżny chcący szybko dostać się z dworca PKP na dworzec PKS. Jeżeli jest w mieście po raz pierwszy, będzie to dla niego nie lada kłopot 2. Współczesne dworce autobusowe Dworce autobusowe w Polsce. Sytuacja, którą zastajemy, gdy musimy wybrać się w podróż autobusem, jest niezadowalająca. Stan techniczny urządzeń na dworcach komunikacji zamiejscowej jest bardzo zły. Zdj.4.Budynek dworca PKS. 9

10 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej stać jedynie na bieżące naprawy taboru oraz istniejącej infrastruktury (cieknący dach, zabezpieczenie antykorozyjne zadaszeń). W użyciu są jeszcze autokary wyprodukowane w latach siedemdziesiątych, a niekiedy nawet starsze, co wynika z braku funduszy na zakup nowych pojazdów. Nie remontowane od lat dworce niszczeją, a o ich walorach estetycznych trudno mówić, ponieważ są po prostu znikome (Zdj.4.). Przeważa architektura socrealizmu, dla potrzeb dworca został zaadaptowany budynek z okresu międzywojennego lub starszy. Można odnieść wrażenie, że zadaszenia peronów to zło konieczne, któremu trzeba było sprostać. Zdj.5.Zadaszenie peronów. Zespawane pręty lub kształtowniki mające na celu utrzymanie dachu, wykonanego zwykle z falistej, półprzejrzystej powierzchni (PVE) lub nieprzezroczystej powłoki azbestowo-cementowej - obie o wątpliwej estetyce (Zdj.5-6). Niestety nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić. Głównym czynnikiem jest tutaj brak pieniędzy. Tak duże przedsiębiorstwa jak PKS przeżywają w nowej wolnorynkowej rzeczywistości kryzys. 10

11 Przewozy pasażerskie zawsze były i będą deficytowe a państwowe dotacje są tutaj nieodzowne. Dzisiaj jednak środki te znacznie się zmniejszyły i w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Likwidacja nierentownych połączeń z małymi miejscowościami to rozwiązanie bieżące i nie rozwiązuje problemu. Zawiłości procesów ekonomicznych związane z przewozami pasażerskimi nie są jednak celem moich rozważań, dlatego zakończę mój wywód jedynie zasygnalizowaniem tego rozległego problemu. Zdj.6.Widok peronu nr 1. 11

12 2.2. Przewidywane kierunki rozwoju. Problemy poruszone powyżej wiążą się bezpośrednio z tą pracą. Obecne tendencje dotyczące rozwoju i dalszego funkcjonowania dworców autobusowych, w Polsce jak i na zachodzie Europy, wydają się iść w jednym kierunku. Dworce autobusowe miałyby przejść w gestię samorządu i to miasto przejęłoby odpowiedzialność za te obiekty. Przedsiębiorstwa przewozowe miałyby prawo do korzystania z terminalu, wnosząc z tego tytułu stosowne opłaty. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron. PKS pozbywa się niewygodnej i uciążliwej infrastruktury dworców oraz przystanków (ze względu na wysokie koszty utrzymania), by zająć się priorytetową dla przewoźnika sprawą, a więc samymi przewozami. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przedsiębiorstwo może przeznaczyć na zakup nowych autobusów. Miasto inwestując w budowę nowego atrakcyjnego obiektu zyskuje swoją wizytówkę oraz możliwość stworzenia wokół dworca zespołu handlowo-usługowego. Atrakcyjny obiekt zachęca do ponownego odwiedzenia miasta, a to jak wiadomo jest motorem koniunktury. 12

13 3. Inspiracje. Dworzec autobusowy Dworzec autobusowy w San Lorenzo Dworzec autobusowy w Derby 13

14 Cardinal Place Londyn Paryż, Piramida w Muzeum Louvre 14

15 Dworzec autobusowy w Vauxhall Dworzec autobusowy w Norwich Dworzec autobusowy w Cancoon 15

16 II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 1. Koncepcja terminalu Możliwości rozwiązania komunikacji. Istnieją różne możliwości rozwiązania komunikacji dla potrzeb dworca autobusowego. Dworzec może mieć układ peronów wachlarzowych, które pozwalają zaoszczędzić dużo miejsca i moim zdaniem najbardziej funkcjonalną formę co w tego typie obiektów jest rzeczą nadrzędną. Dworce o komunikacji okrężnej z budynkiem wewnątrz okręgu lub na jego obwodzie to również bardzo funkcjonalny układ, niestety z koniecznością lokalizowania placu parkingowego dla autobusów w innym miejscu. I wreszcie dworce o układzie peronów przelotowym. Tworzą one zwartą całość z budynkiem, umożliwiają pojazdom bezkolizyjne poruszanie się lecz minusem takiego układu jest konieczność przechodzenia przez pasażerów na dalsze perony przez ciąg komunikacji autobusów. Jak widać każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony. Moim zadaniem było wybrać układ najkorzystniejszy do wybranego przeze mnie Dworzec o układzie peronów wachlarzowych Takie rozwiązanie pozwoliło mi na optymalne wykorzystanie przestrzeni i zamieszczenie wszystkich wcześniej założonych elementów dworca. Dzięki temu układowi udało mi się uzyskać zwartą formę, stworzyć obiekt, który stał się terminalem łączącym w sobie część bezpośredniej obsługi klienta (kasy biletowe, bar szybkiej obsługi, sanitariaty) ze strefą odjazdów, pod jednym dachem. 16

17 2. Funkcja Komunikacja. Zgodnie ze ściśle określoną funkcją dworca i bazując na wcześniejszym szkicu, starałem się stworzyć obiekt jak najlepiej odpowiadający postawionej na wstępie pracy tezie. Za nadrzędny cel postawiłem sobie rozwiązanie funkcjonalne komunikacji na samym placu manewrowym jak i dróg dojazdowych w najbliższym sąsiedztwie dworca. Drogi dojazdowe zaprojektowałem w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na tym terenie i uwzględniając rozwiązania komunikacji w całym mieście wraz z nowoprojektowaną obwodnicą. Utworzenie ronda rozwiązuje istniejący problem związany ze skrzyżowaniem w tym miejscu, usprawnia ruch pojazdów osobowych, autobusów komunikacji miejskiej, a ze względu na bliskość dworca autobusowego usprawnia także ruch pojazdów komunikacji pozamiejskiej, ułatwiając wyjazd z miasta we wszystkich kierunkach. Budynek dworca został dobudowany do kamienicy (obiekt objęty ochroną konserwatorską), przy północno-wschodniej granicy działki. Wejście główne umiejscowione jest na rogu ulic. Wjazd na plac znajduje się po południowozachodniej stronie działki. W ten sposób uzyskałem wymuszony ruch na placu przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Pojazd wjeżdżając na plac jedzie w prawą stronę, podjeżdża na peron 1 lub 2 (perony dla wysiadających), umiejscowione przy części biurowej dworca. Pasażer po wyjściu z autobusu może udać się do poczekalni lub bezpośrednio na peron, np. gdy się przesiada. Autobus w tym czasie albo odjeżdża na parking albo zatacza koło, by ponownie wjechać z prawej strony na perony tym razem dla wsiadających. Po zabraniu pasażerów autobus wyjeżdża z placu. W pobliżu znajduje się duży parking dla samochodów osobowych obsługujący zarówno dworzec autobusowy jak i kolejowy. Wejście główne do dworca autobusowego zlokalizowałem na kierunku dojścia z parkingu. 17

18 2.2. Obsługa klienta. Część biurowa to pomieszczenia obsługi i administracji dworca. Mieszczą się tam pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne oraz sanitarne (dla pracowników). Posiada ona niezależne wejścia po obu stronach budynku. W drugiej części znajdują się pomieszczenia: poczekalni, oraz sanitarne (dla podróżnych). Wejście do budynku znajduje się na osi symetrii; idąc na wprost trafia się na pieszy ciąg komunikacyjny prowadzący bezpośrednio na perony, mijając po drodze, hol z kasami, oraz poczekalnie. Pozostałą część budynku na parterze stanowią sklepy oraz usługi. Na piętrze w części centralnej znajduje się bar szybkiej obsługi połączony z kawiarnią oraz miejsce dłuższego oczekiwania na przesiadkę. Poziom ten dostępny jest bezpośrednio z poziomu hallu głównego za pomocą windy lub schodów. Na parterze części zachodniej obiektu znajduje się recepcja hotelowa oraz kawiarnia. Pozostałe kondygnacje tej części obiektu zajmują pokoje hotelowe, wraz z restauracją hotelową umieszczoną na piętrze. Komunikację w tej części ułatwiają dwie panoramiczne windy. Część północno wschodnia zagospodarowana przez biura, również te należące do obsługi dworca. Komunikację ułatwia winda. Budynek jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 18

19 3. Forma i konstrukcja. Zasadniczy element konstrukcyjny budynku stanowi monolityczna konstrukcja żelbetowa, na której opierają się stropy z prefabrykowanych żelbetowych płyt kanałowych. Konstrukcja dachu stalowa z blachy trapezowej opartej na konstrukcji z profili stalowych walcowanych. Zadaszenie części nad głównym holem i antresolą opiera się na kratownicowej konstrukcji stalowej, na której oparte są aluminiowe elementy przeszklonego dachu. Forma budynku jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego, którego egzemplarz dołączam do opracowania (str. 5, 6), w którym mowa: prawo do budowy obiektu, o wysokości min. III kondygnacji z dachem płaskim, o charakterze usług komercyjnych, z uwzględnieniem funkcji obsługi pasażerów obiekt powinien przylegać do istniejącego budynku mieszkalnego tworząc pierzeje ulicy 14 lutego i Zygmunta Starego budynek powinien charakteryzować się wysoką jakością formy i detalu architektonicznego oraz użytych materiałów. 19

20 4. Światło. Elementem kształtującym atmosferę obiektu jest przeszklona część zadaszenia. Jest ona całkowitym przeciwieństwem masywnej konstrukcji. Lekki przeźroczysty dach daje poczucie niezwykłej lekkości. Mimo tego zróżnicowania oba materiały bardzo dobrze się dopełniają. Dach nad peronami został pomyślany tak, by dając jednocześnie ochronę przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg a także ostre słońce, doświetlał światłem. 5. Wnioski. Zaprojektowany obiekt spełnia wcześniej postawione założenia. Komunikacja kołowa na placu jest bezkolizyjna, a układ komunikacyjny poza placem pozwoli na odciążenie ruchu w mieście oraz usprawni go w najbliższym otoczeniu dworca. Udało mi się stworzyć obiekt atrakcyjny architektonicznie, który dzięki swoim rozwiązaniom funkcjonalnym mógłby z powodzeniem zafunkcjonować w rzeczywistości. 20

21 III. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 1.Zestawienie powierzchni. - powierzchnia terenu 7242 m 2 - powierzchnia zabudowy obiektu 1541 m 2 - powierzchnia użytkowa budynku 3097,72 m 2 - kubatura budynku 38034,4 m 3 - procent zabudowy działki 35%<wobec wymaganych max.70-80% - warunek spełniony - ilość stanowisk odjazdowych 5 - ilość stanowisk przyjazdowych 2 - ilość miejsc parkingowych dla autobusów 50 2.Zestawienie pomieszczeń. Parter 1. hall główny i poczekalnia 395,60 m 2 2. powierzchnia handlowa 90,41 m 2 3. powierzchnia handlowa 31,29 m 2 4. powierzchnia handlowa 33,64 m 2 5. powierzchnia handlowa 20,55 m 2 6. powierzchnia handlowa 47,16 m 2 7. komunikacja 34,75 m 2 8. zaplecze 16,17 m 2 9. pomieszczenie kierowców 17,87 m szatnia 13,14 m wc 2,83 m 2 12 dyżurny ruchu 23,47 m 2 12a komunikacja 31 m wc niepełnosprawnych 7,31 m 2 21

22 14. wc damski 13,31 m kasy biletowe 15,77 m wc 12,17 m informacja, dyżurny ruchu 17,06 m powierzchnia handlowa 27,22 m powierzchnia handlowa 32,73 m powierzchnia handlowa 27,66 m powierzchnia handlowa 22,92 m wc męski 15,63 m 2 22a. komunikacja 31 m wc 18,86 m 2 24.zaplecze 6,83 m 2 25.kawiarnia hotelowa 86,10 m 2 26.recepcja+hall 82,17 m 2 Łącznie 1174,62 m 2 22

23 Piętro I 27. restauracja hotelowa m pokój hotelowy 27,07 m pokój hotelowy 27,11 m pokój hotelowy 38,28 m pokój hotelowy 15,88 m pokój hotelowy 26,98 m pokój hotelowy 27,02 m pokój hotelowy 27,06 m wc 8,64 m hall+komunikacja 75,98 m poczekalnia długiego oczekiwania 50,88 m kuchnia 59,10 m kawiarnia 134,45 m wc 15,84 m pomieszczenie kuchenne 10,02 m 2 43.sala konferencyjna 67,18 m powierzchnia biurowa 26,56 m ksero 14,27 m powierzchnia biurowa 26,56 m powierzchnia biurowa 26,60 m powierzchnia biurowa 26,56 m powierzchnia biurowa 20,60 m wc męski+damski 29,03 m wc niepełnosprawnych 4,40 m hall+komunikacja+sekretariat 95,83 m 2 Łącznie 1002,38 m 2 23

24 Piętro II 53. pokój hotelowy 27,04 m pokój hotelowy 27,04 m pokój hotelowy 27,04 m pokój hotelowy 27,04 m pokój hotelowy 27,04 m pokój hotelowy m pokój hotelowy 27,02 m pokój hotelowy 27,06 m pokój hotelowy 27 m pokój hotelowy 27 m pokój hotelowy 38,28 m pokój hotelowy 15,88 m hall+ komunikacja 100,56 m sala konferencyjna 67,18 m ksero 26,61 m 2 68.powierzchnia biurowa 26,61 m powierzchnia biurowa 26,57 m powierzchnia biurowa 26,6 m powierzchnia biurowa 20,60 m wc 28,65 m wc niepełnosprawnych 4,40 m powierzchnia biurowa 55,39 m hall+ komunikacja+ sekreteriat 139,55 m 2 Łącznie 920,72 m 2 24

25 3.Opis techniczny. Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Budynek został w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. - wjazd dla wózków bezpośrednio z poziomu terenu - przewidziano WC dla niepełnosprawnych Budynek pozbawiono wszelkich barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się po nim dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dane konstrukcyjno-materiałowe 3.1. Posadowienie i fundamenty. Posadowienie bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem stóp fundamentowych Ściany Ściany osłonowe, z cegły cementowo-wapiennej grubości 18 cm ocieplone wełną mineralną grubości 15cm Ściany działowe o gr. 15cm z betonu komórkowego klejone, lub ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym Roboty żelbetowe Słupy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. Posadowione na stopach fundamentowych, wylewane na mokro, zbrojone, o grubości 40 cm. Beton B30, zbrojenie stal A III, słupy wykonać w deskowaniu PERI. 25

26 Stropodach Konstrukcja dachu stalowa z blachy trapezowej opartej na konstrukcji z profili stalowych walcowanych Wieńce. Wieńce żelbetowe wylewane w deskowaniu z betonu B25, zbrojone Dach. Dach nad peronami i holem wykonany ze szkła strukturalnego, bezpiecznego, zmatowionego Float, montowanego na siatce z profili stalowych Konstrukcje stalowe. 3,5.1. Kratownice na słupach Elementy konstrukcyjne systemów fasadowych. Ściana osłonowa o szkielecie z profili aluminiowych do przemiennego konstruowania tzw. zimnych i ocieplonych pól fasadowych, pozostaje zachowany jednolity wygląd zewnętrzny fasady. Otwarcia bryły budowli są osłaniane za pomocą elementów okiennych z oszkleniem izolacyjnym. Szerokość zewnętrznej powierzchni czołowej profili aluminiowych wynosi 80 mm. Konstrukcja fasady może być na przemian wypełniona elementami stałymi i rozwieralno - uchylnymi Zabezpieczenie konstrukcji stalowej. Konstrukcje stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Konstrukcja dachu nad sufitem podwieszonym- stal malowana farbą antykorozyjną Izolacje wodochronne Izolacje podposadzkowe. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych wykonać izolację Saniflex / płynna folia uszczelniająca / o własnościach po związaniu: elastyczna, wodoszczelna, przepuszczająca parę wodną. Nadaje się do bezpośredniego klejenia płytek. Izolację wyprowadzić na ściany na min. 15 cm. 26

27 3.7. Izolacje termiczne i akustyczne Ocieplenie dachu. Do ocieplenia stropodachu użyć wełny mineralnej o dużej gęstości i grubości wg. obliczeń wsp. K Izolacja akustyczna. Ściany działowe wypełnione wełną mineralną, na stropach między piętrami izolacja z wełny mineralnej Posadzki Posadzka z gresu w holu głównym, na peronach beton pokryty antypoślizgowym materiałem Posadzki ceramiczne z płytek terakota. Kolorystyka, wielkość i rodzaj wg. osobnego opracowania. Kleić do wykonanej warstwy samopoziomującej. W przejściach pomiędzy pomieszczeniami stosować listwy podłogowe. Wykończenie posadzek cokoliki przyścienne. W pomieszczeniach mokrych płytki kleić bezpośrednio do warstwy izolacyjnej Posadzka z wykładzin winylowych. Kolorystyka, usytuowanie i rodzaj wg. osobnego opracowania. Układać na suchej i równej powierzchni. Wykładziny odporne na ścieranie i wgniatanie. Łączyć za pomocą spawu w kolorze wykładziny Strefy czyszczące. Przy wejściach wykonać strefy czyszczące Diplomat firmy Emco Stolarka drzwiowa Drzwi wejściowe do budynku. Drzwi automatyczne, wypełnione szkłem bezpiecznym. 27

28 Drzwi wewnętrzne. Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych projektuje się jako płytowe o zwiększonej izolacyjności akustycznej np. PORTA Elementy wykończenia zewnętrznego Rynny. Rynny w dachu nad peronami w profilach stalowych od konstrukcji dachu. Rynny w dachu nad częścią zamkniętą żelbetowe, monolityczne, przewiązane ze słupami. Rury spustowe w słupach. Rynny rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Elementy wykończenia wnętrz Tynki wewnętrzne. Na ścianach działowych wykonanie tynku imitującego żelbet. Słupów nie tynkować. Żelbet szlifowany i polerowany do uzyskania gładkości Instalacje Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, telekomunikacyjną i TV kablową. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacje poprowadzono w suficie podwieszanym. Budynek wyposażono w instalację wodociągową i kanalizacyjną. 28

29 4. Literatura. 1.Dziennik Ustaw nr 43 poz. 484 z dnia 25-V-2000 r. 2.Dziennik Ustaw nr 89 poz. 414 z dnia 7-VII-1994 r. 3. Francisco Asensio Cerver, Zeitgenössische Architektur, KÖNEMANN, Köln 2000 r. 4. Philip Jodidio, Contemporary Japanese Architects Volume II, TASCHEN, Köln 1997 r. 5.Romuald Loegler, Uwolniona forma, Architektura Murator,1999, nr 10, s Średniawa Piotr, Śląskie dyplomy, A&B, Kraków, 2000, nr 5, s Dirk Meyhöfer, Contemporary European Architects, TASCHEN, Köln 1995 r. 8. Ernst Neufert, PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA architektoniczno budowlanego, ARKADY, Warszawa 1995 r. 9. Koch Wilfried, Style w Architekturze, wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 1996r. 10. Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje Żelbetowe, Arkady, Warszawa, 1987 r., 3-tomy 11. Żęczykowski Wacław, Budownictwo ogólne, Arkady, Warszawa, 1987 r. 29

30 12. paca zbiorowa, Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa, 1987 r. 13. Jankowiak Wiesław, Konstrukcje Metalowe, PWN, Warszawa-Poznań, 1983 r. 14.Boretti Z., Gajowniczek S., Chryniewiecka W., Przykłady obliczeń stalowych, Arkady, 1993 r. 15. Lenkiewicz W., Monikowski E., Montaż budowli z prefabrykatów żelbetowych, Arkady 1975 r. 16. Żyburtowicz Mikołaj, Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Wydawnictwa Szklone i Pedagogiczne, Warszawa 1978 r. 17. Grabiec Kalikst, Konstrukcje betonowe, przykłady obliczeń statycznych, PWN, Warszawa 1977 r. 18. praca zbiorowa, Informator budowlany-prezentacje dostępnych na rynku materiałów budowlanych, instalacyjnych, wykończenia i wyposażenia wnętrz, Murator 1997 r. 19. praca zbiorowa, Poradnik inżyniera i technika budowlanego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych-ARKADY, Warszawa 1986 r. 30

31 31

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ Powierzchnia działki: 4237 m 2 Powierzchnia budynku: 690 m 2 www.asset-nieruchomosci.pl 1 Nieruchomość komercyjna położona jest w Jelczu Laskowicach na terenie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik: część kosztowa

Spis treści. Załącznik: część kosztowa E M C 0 0 7 Opis techniczny do koncepcji architektoniczno- urbanistycznej przebudowy istniejącego dworca autobusowego przy ulicy Jana Pawła w Piekarach Śląskich Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Wrocław Główny dworzec kolejowy wejście główne.

Fot. 1. Wrocław Główny dworzec kolejowy wejście główne. Stan na dzień 03.04.2013 Stacja całkowicie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. INFORMACJE OGÓLNE Wrocław Główny to największa stacja kolejowa leżąca na terenie województwa dolnośląskiego stanowiąca

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH Budynek zlokalizowany jest w BESKIDACH w miejscowości Górki Wielkie, woj. Śląskie, gmina Brenna. Doskonała lokalizacja w odległości 5 km od drogi ekspersowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kani w Wałbrzychu

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kani w Wałbrzychu PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kani w Wałbrzychu Temat Adres: Inwestor: Jednostka Projektowa: Projektanci: Koncepcja architektoniczna

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ KONCEPCJI ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W CIESZYNIE

KONKURS NA OPRACOWANIE URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ KONCEPCJI ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W CIESZYNIE 1 2 3 1 2 3 KONKURS NA OPRACOWANIE URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ KONCEPCJI ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W CIESZYNIE Koncepcja urbanistyczna: Opis projektowanego zagospodarowania terenu oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Miasto: Ulica: Powiat: Województwo: Chełmek Przemysłowa oświęcimski małopolskie Odległość: do Krakowa 50 km do Katowic 30 km do Tychów

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo