Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor"

Transkrypt

1 AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014

2 Spis treści 1. WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA UZASADNIENIE WYBORU TEMATU UZASADNIENIE WYBORU LOKALIZACJI LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU IMPRESJE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ZAŁOŻENIA I CELE KONTEKST URBANISTYCZNY KONCEPCJA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA OPIS TECHNICZNY PODSTAWOWE DANE BUDYNKU BILANS POWIERZCHNI OPIS FUNKCJONALNY KONDYGNACJA PODZIEMNA PARTER PIĘTRO PIERWSZE PIĘTRO DRUGIE PIĘTRO TRZECIE ROZWIĄZANIA W SALACH TEATRALNYCH OPIS BUDOWLANY I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJE STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA WYKOŃCZENIE WNĘTRZA STRUKTURY WARSTWOWE ZASTOSOWANYCH PRZEGRÓD OPIS KONSTRUKCYJNY ŚCIANY SŁUPY

3 4.6.3 BELKI DACH STROPY I BELKI OBWODOWE ELEMENTY KOMUNIKACJI PIONOWEJ FUNDAMENTOWANIE OPIS INSTALACJI INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA KANALIZACYJNA INSTALACJA KLIMATYZACJI INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA TRYSKACZOWA WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE NOŚNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIE W INSTALACJĘ TRYSKACZOWĄ WYPOSAŻENIE W GAŚNICE DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...30 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI

4 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budynek mogący pełnić funkcję siedziby teatru nowoczesnego. Instytucji zapewniono dogodne warunki funkcjonowania poprzez zaprojektowanie dwóch stal teatralnych typu studio o wysokiej elastyczności ich aranżacji, dużego czteropoziomowego wielofunkcyjnego foyer, pełnowymiarowego zaplecza technicznego oraz komfortowej strefy przeznaczonej dla aktorów. Jako pomocniczą wprowadzono funkcję gastronomiczną, która stanowić ma dodatkowe źródło dochodu instytucji oraz funkcjonalny łącznik pomiędzy foyer a terenem otaczającym budynek. Budynek projektowany jest w południowej części skweru Batalionu AK Ruczaj w Warszawie. Intencją projektu jest poszanowanie zabytkowego układu urbanistycznego tej części Śródmieścia, z jednoczesnym wyróżnieniem budynku poprzez architekturę. Projekt porusza również zagadnienie częściowo sprywatyzowanych skwerów miejskich, stanowiących pole konfliktu pomiędzy starymi nowymi właścicielami terenu, a dotychczasowymi użytkownikami i władzami miasta. Z uwagi na z jednej strony potrzeby mieszkańców, z drugiej presję inwestorską, proponuje się realizację budynku pełniącego funkcję publiczną. Możliwość realizacji takiego budynku na podstawie partnerstwa publiczno prywatnego to postulowany przeze mnie kompromis pomiędzy interesami właścicieli, a sprzeciwem wobec zanikania przestrzeni publicznych w mieście UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Przeszło pięćdziesiąt stacjonarnych i pięć nie posiadających stałej siedziby. Jeden na około trzydzieści tysięcy mieszkańców. O ich popularności świadczy fakt, że na wiele spektakli bilety rezerwować należy z kilku- lub nawet kilkunastotygodniowym wyprzedzeniem. Do tego liczne festiwale odbywające się w stolicy każdego roku. Warszawę bez cienia wątpliwości można uznać miastem teatrów. Niestety, wiele tego typu instytucji napotyka na problemy lokalowe, które często stanowią barierę nie do przekroczenia. Konieczność wykorzystywania starych hal przemysłowych na obrzeżach miasta lub prowizorycznej adaptacji dawnych sal kinowych, choć pokazuje determinację teatrów, nie sprzyja zdecydowanej poprawie jakości widowisk i odciąga uwagę od tego, co najważniejsze. Za koncepcją budowy nowego teatru w Warszawie przemawia również potężny argument ekonomiczny. Podaż obecnych widowisk teatralnych nie jest w stanie sprostać popytowi generowanemu przez niemal wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Potrzeba uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych świadczy o stosunkowo wysokim poziomie kultury odbiorców i z dumą oraz pełną odpowiedzialnością powinna być zaspokajana, m.in. poprzez budowanie nowych obiektów spełniających standardy nowoczesnych teatrów i wysokie oczekiwania widzów. 4

5 1.3. UZASADNIENIE WYBORU LOKALIZACJI Z uwagi na dobre skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, śródmiejska lokalizacja teatru wydaje się być zdecydowanie najwłaściwsza. Takie umiejscowienie budynku umożliwia dojazd środkami komunikacji miejskiej lub rowerem, co w widoczny sposób wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego w okolicy lub zwyczajnie nie przeszkadza osobom niezmotoryzowanym. W przypadku lokalizacji na skwerze Batalionu AK Ruczaj należy jednak pochylić się nad wieloma problemami zarówno natury historycznej czy urbanistycznej, jak i własnościowej czy społecznej. Obecność bardzo silnie nakreślanego przez wieki kontekstu urbanistycznego, który nie pozwala się ignorować oraz pytanie o to, czy działkę należy zabudowywać, dzieli mieszkańców Warszawy i skłania do zastanowienia się nad istotą tego miejsca w przestrzeni dzielnicy Śródmieście. Presja nowych właścicieli części podupadającego skweru Ruczaj może w przyszłości znaleźć oddźwięk w opracowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowywania Przestrzennego dla rejonu Jazdów część zachodnia, który na dzień złożenia tej pracy dyplomowej nie został jeszcze uchwalony. Wprowadzenie oczekiwanych przez potencjalnych inwestorów zapisów planu wymaga jednak uprzedniej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Warszawa, co w wyraźny sposób może wydłużyć wszelkie procedury. 5

6 2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 2.1. IMPRESJE Niewiele w Warszawie jest miejsc o równie niespotykanym i przy tym bardzo złożonym charakterze. Rejon Skweru doskonale wypełnia koncepcję badaczki teorii i metodologii architektury prof. Marty Leśniakowskiej, która Warszawę określa jako miasto palimpsest 1. Wielokrotnie w swej historii nadpisywany, wymyślany od początku obszar stanowi nie tylko historyczną miniaturę stolicy, ale i jednocześnie uosabia charakterystyczną dla cywilizacji europejskiej kulturę ciągłych przemian. Spośród wyżej wymienionych koncepcji wyłączona wydaje się być jednak utrwalona pośród żyjących pokoleń wizja skweru Ruczaj jako miejskiego zieleńca, który staje się przez to ideowo niespójny ze swoim otoczeniem. W swojej książce dr hab. inż. arch. Jan Słyk tłumaczy: Zgodnie z przewidywaniem organicznej koncepcji kultura strefy euroatlantyckiej weszła w wiek starczy. Zamiast odkrywać nowe wartości, rozszerzać strefę poznania skoncentrowała się na kultywowaniu i ochronie. Niosła intelektualne osady zgromadzone w wielowiekowej pamięci, które obciążały ją, czyniąc konserwatywną 2. Receptę na stagnację podaje wypowiadająca się w podobnym tonie Marta Leśniakowska: (...) może należy raczej przyjąć strategię odwróconego spojrzenia: zamiast patrzeć na nowe w mieście z punktu widzenia jego historii, przyjąć za punkt wyjścia współczesną praktykę architektoniczną i urbanistyczną. Bowiem dopiero to, co powstaje na naszych oczach, może w tym dyskursie posłużyć do krytycznej rewizji praktyki architektonicznej i urbanistycznej3. W tak charakterystycznym miejscu nie da się jednak strywializować każdego elementu do rangi obciążającego lub zbędnie zakonserwowanego. Znany włoski architekt, laureat nagrody Pritzkera Aldo Rossi, zaleca odnajdywanie miejskich artefaktów (ang. urban artifacts), jednocześnie udzielając wskazówki, że szukać można ich również na planie miasta4. Ulice w rejonie omawianej działki, nie zaś budynki czy skwery, dały początek układowi przestrzennemu, jaki znamy dziś. Organiczna możliwie najkrótsza droga łącząca pl. Trzech Krzyży z Mokotowem, precyzyjnie wytyczane drogi narolne starych warszawskich jurydyk, czy składniki XVIII wiecznej Osi Stanisławowskiej ukształtowały obecny obraz tej części Śródmieścia. Nie znaczy to jednak, że są one dokładnie tym, czym być miały w swym założeniu. Z czasem o ich pochodzeniu zapominano, a cały układ przypominać zaczął asfaltową pajęczynę, w której oczka złapane zostały jak muchy niby przypadkowe budynki. Historię tego miejsca rozpoczął wieki temu anonimowy człowiek, który pierwszy raz skrócił swoją drogę z Warszawy do wsi Mokotowo, zakończyć może ją jednak tylko ten, kto zatrzyma zmiany i rozwój Śródmieścia Południowego UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Początków ul. Mokotowskiej należy upatrywać już ok. XIV w., kiedy to trakt ten stanowił połączenie komunikacyjne Starej Warszawy z pobliską wsią Mokotowo. Regulacja i formalne nadanie ulicy nazwy nastąpiło jednak dopiero w roku 1770, przy okazji włączenia jej w skład założenia stanisławowskiego5. 6

7 Ilustracja 1: Fragment francuskiego planu Warszawy (ok. 1790) Plan ten jako jeden z pierwszych dokumentuje przebieg ul. Mokotowskiej. Budynek w lewym dolnym rogu to Zamek Ujazdowski, służący podówczas celom wojskowym. Pozostałe ulice otaczające skwer są efektem późniejszych działań. Ul. Piękna wytyczona została jako droga narolna w wieku XVIII, natomiast ul. Fryderyka Chopina to efekt przeprowadzenia drogi w miejscu alei ogrodu zwanego Doliną Szwajcarską (którego pozostałości istnieją do dziś) pod koniec wieku XIX. Pomimo przesłanek pisemnych potwierdzających zalążki działań budowlanych na danym obszarze już znacznie wcześniej, pierwsze rozluźnione zabudowania drewniane uwzględnione zostają dopiero na tzw. planie Bacha6, datowanym na ok r. Stopniowe wypieranie zabudowy o charakterze wiejskim na rzecz folwarków i mieszkalnych budynków murowanych widoczne jest na tzw. planie Koriota 7, sporządzonym ok r. Widoczne na planie Lindleya 8 z ok r. zagęszczanie zabudowy ma związek z rewolucją przemysłową i napływem ludności do miast, co znajduje swoją kulminacje w XX leciu międzywojennym (Ilustracja 7.). Po zniszczeniach wojennych zabudowa zostaje uzupełniona o nowe obiekty, przy czym następuje ponowne rozluźnienie zabudowy (Ilustracja 4.). Ilustracja 2: Stan zachowania przedwojennej zabudowy Na obydwie mapy została naniesiona ta sama warstwa informacji. Kolorem niebieskim oznaczone zostały budynki, które przetrwały wojnę oraz te, które po wojnie zostały odbudowane w kształcie zbliżonym do oryginału. Pomimo olbrzymich zniszczeń, ilość budynków przedwojennych na danym obszarze jest w skali całego miasta relatywnie duża. Obiekty te są widoczne i czytelne w tkance miejskiej. Większość budynków jest zamieszkała i utrzymana w dobrym stanie. 7

8 Ilustracja 3: Układ komunikacyjny Przebieg przedwojennych ulic na badanym obszarze pozostał niemal niezmieniony. W kilku przypadkach możemy się dopatrzeć poszerzeń. W stosunku do stanu z roku 1935 doprojektowanych zostało kilka mniejszych uliczek (np. ul. Armanda Călinescu) oraz ciągów pieszych. Rozbudowa układu komunikacyjnego odbyć się mogła dzięki licznym rozbiórkom budynków zdewastowanych w trakcie działań wojennych. Ich skala wydaje się być odpowiednia do wysokości zabudowy. Nieduży przekrój jezdni ogranicza ich przepustowość, co z kolei skutkuje relatywnie niewielkim natężeniem ruchu kołowego. Ilustracja 4: Przestrzenie między budynkami Częściowa rezygnacja z koncepcji zabudowy dziedzińcowej doprowadziła do uwolnienia dużych obszarów, które przeznaczone zostały głównie pod tereny zieleni, komunikację i parkingi. Znaczne rozrzedzenie zabudowy w sposób pozytywny wpłynęło na przewietrzanie tego obszaru miasta. Poprawiona została również dostępność światła słonecznego do wnętrz budynków. W ramach części pozyskanej powierzchni wygospodarowany został między innymi skwer Batalionu AK Ruczaj, poszerzono też chodniki i jezdnie. 8

9 Ilustracja 5: Pierzeje Porównując sposób zabudowy danego obszaru z lat 1935 i 2014 należy zwrócić uwagę na różnice w sposobie kształtowania pierzei. Na przedwojennym planie rzuca się w oczy równa linia fasad, którą przerywają jedynie ulice. Ten sposób rozmieszczania budynków na działce, podyktowany między innymi chęcią możliwie najpełniejszego wykorzystania działki, wprowadzał pewną regularność i ład przestrzenny. Ilustracja 6: Punkty charakterystyczne i otwarcia widokowe 9

10 Sama omawiana działka bezpośrednio przed wojną pokryta była zwartą zabudową kamieniczną. Cztery domy zajmowały znaczną część obecnego skweru Batalionu AK Ruczaj. Na szczególną uwagę zasługuje budynek pod adresem Mokotowska 34, który mierząc wysokość siedmiu kondygnacji stanowił przedwojenną dominantę ul. Kruczej. Cała zabudowa obecnego skweru przetrwała działania wojenne, jednak stan jej w większości nie pozwalał na dalsze użytkowanie. Dowodami na to są notatki wykonane przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy w roku 1946 (Ilustracje 8, 9, 10.)9. Obecny wygląd tej okolicy to efekt powojennych uzupełnień budynkami o stosunkowo wysokiej jakości architekturze. Oprócz budynków socrealistycznych, których autorzy są trudni do ustalenia, nieopodal można odnaleźć budynki zaprojektowane przez Włodzimierza Padlewskiego, czy Bohdana Lacherta. Sama działka będąca przedmiotem opracowania nie została ponownie zabudowana. Ilustracja 7: Analiza gęstości zabudowy na przestrzeni lat Ilustracja 8: Mapa sporządzona przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy w roku Budynki w lewym górnym rogu mapy stoją w miejscu obecnego skweru Batalionu AK "Ruczaj" 10

11 Ilustracja 9: Wypełnione przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy tabele służące do oceny stanu zachowania budynków. W powyższych tabelach widnieją kamienice przy ul. Mokotowskiej 30, 32, 34, 36. Ilustracja 10: Załącznik do opisu zagrożeń kamienicy pod adresem Mokotowska 34, stanowiącej przedwojenną dominantę ul. Kruczej. Mowa w nim między innymi o braku dachu lub poważnym spękaniu szczytu budynku 2.3. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE Budynki w bezpośrednim otoczeniu działki pełnią w głównej mierze funkcje mieszkalne z wbudowanymi usługami w parterze. Mniejszość stanowią budynki o funkcji biurowej i są to m.in. Zakątek Piękna autorstwa arch. Konrada Kuczy Kuczyńskiego oraz siedziba Reiffeisen Bank Polska S. A. W parterach kamienic w ciągu ulicy Mokotowskiej zlokalizowane są zarówno prestiżowe restauracje i butiki znanych marek, jak i drobne zakłady rzemieślnicze świadczące usługi przede wszystkim okolicznym mieszkańcom. W promieniu ok. 1 km znajdują się pięć innych teatrów, co w połączeniu z projektowanym budynkiem może stworzyć rodzaj zagłębia, które okazać się może korzystne z punktu widzenia organizacji festiwali i podobnych eventów. 11

12 Fragment skweru pełni funkcję miejsca pamięci. W roku 1993, kiedy to nadana została oficjalna nazwa skweru, odsłonięty został również kamień upamiętniający Poległych żołnierzy VII Zgrupowania Ruczaj Armii Krajowej (Ilustracja 11.). Mają tu miejsce spotkania kombatantów, towarzyszące uroczystościom o charakterze państwowym. Ilustracja 11: Kamień pamiątkowy mieszczący się w obrębie skweru UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE Z punktu widzenia funkcji, skwer stanowi miejski rezerwuar zieleni. Degradacja funkcji rekreacyjnej postąpiła m.in. w związku z zaniedbaniem zieleni i wyłączeniem fragmentu skweru pod ogródek restauracyjny. Nie bez wpływu pozostaje bliskość większych i bardziej atrakcyjnych parków: Ujazdowskiego i Łazienkowskiego oraz oddalona o niespełna sto metrów Dolina Szwajcarska, stanowiąca główną przestrzeń odpoczynku okolicznych mieszkańców. Na działce znajduje się kilkanaście drzew (głównie kasztanowców) zasadzonych w latach 50 tych. Zieleń wysoka na działce pozbawiona jest od dłuższego czasu stałej opieki, co odbija się na jej stanie i zbyt dużych rozmiarach (w stosunku do okolicznej zabudowy). Projekt przewiduje wycinkę drzew w południowej części działki UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE Z uwagi na śródmiejskie położenie działka jest doskonale skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. Dobry dostęp gwarantuje bliskość istotnych arterii komunikacyjnych (ul. Marszałkowska, al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska) oraz duża ilość przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w pobliżu. W odległości pięciu minut marszu od działki znajduje się również stacja metra Politechnika, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest samoobsługowa wypożyczalnia rowerów Veturilo. Zwrócić należy również uwagę na relatywnie niewielką odległość do stacji kolejowych Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna, które znaczenie mogą mieć dla widzów niepochodzących z Warszawy lub w przypadku konieczności skorzystania z nocnej komunikacji autobusowej. 12

13 3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 3.1. ZAŁOŻENIA I CELE Spoglądając w przeszłość na historię teatru zauważyć można wyraźną zależność pomiędzy jego istotą, charakterem, a budynkiem mu służącym. W mojej opinii architektura (jeśli tylko mowa o siedzibie stałej, na co uwagę zwracam we wstępie pracy) nie posiada jednak znacznego wpływu na jakość przedstawienia. Gustaw Holoubek twierdził: Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy to już jest teatr, a zatem przyjąć należy, że teatr może wystąpić wszędzie, także niezależnie od budynku. Związek architektury z teatrem ważny staje się dopiero (lub już) na poziomie odbioru przez widza. Nie deprecjonowana przeze mnie istota technologicznej strony budynku, okazuje się w ostatecznym rozrachunku wtórna wobec chęci postrzegania go z zewnątrz, jako bramy do innego świata. Czytelność komunikatu wysyłanego przez budynek jest w przypadku teatru szczególnie istotna. W myśl idei zapisanej złotymi literami na fryzie wiedeńskiego Pawilonu Secesji Czasowi jego sztuka. Sztuce wolność, teatr i architektura spotykały się w swojej historii pod różnymi lecz właściwymi sobie postaciami. Poczynając od teatrów greckich i rzymskich, groteskowo sprowadzonych niemal jedynie do widowni, olbrzymiej w stosunku do sceny (Ilustracja 12.), poprzez rotundowy Londyński Globe o niemal świątynnym charakterze (Ilustracja 13.), poprzez bardzo bogato zdobione XIX wieczne gmachy (Ilustracja 15.), a skończywszy na wielu przykładach współczesnych (ilustracja 14.), teatr zawsze musiał wyglądać jak teatr. Zawsze projektowane były nie tylko po to, by jedynie spełniać swoją funkcję, ale jak mniemam, również w kontraście do otaczającej zabudowy. Te aroganckie i dominujące otoczenie budynki przez wieki bezczelnie zawłaszczały teren po to, by go przetworzyć, odrealnić i takim z powrotem oddać ludziom. Budynek będący przedmiotem pracy stanowi efekt poszukiwań języka formalnego dla siedziby teatru o na wskroś nowoczesnym, eksperymentalnym charakterze. W związku z tym poza spełnieniem warunków wynikających z powyższych analiz, powinien on również stanowić sam w sobie eksperyment polegający na dekonstrukcji teatru, jaki istnieje w zbiorowej świadomości. Za podstawę posłużył archetyp nowoczesnej sceny, będący prostą halą poprzemysłową zaadaptowaną prostymi środkami na cele spektaklu. Hala ta jest elastycznym i niezwykle podatnym na kontekst monolitem. Pozwala dopasowywać się do kształtu działki, podlega subtrakcji, dzięki której tworzy się przestrzeń wewnętrzna i addycji szkła, które ad-hoc zabezpiecza wnętrze przed warunkami atmosferycznymi. To obecność świadectwa procesu, który zaszedł w trakcie formowania się budynku tworzy dynamikę i ruch, kontrastujący z masywem nieprzetworzonej części budynku. Użycie blachy świetlistej teflonowanej na biało stali oraz spatynowanej, lekko refleksyjnej miedzi do wykończenia elewacji i wnętrza przypomina jednak o tym, że budynek pierwotnie był zwykłą halą. 13

14 Końcowym efektem ma być prosta i atrakcyjna w odbiorze forma, nasycona treścią, lecz nie przesycona zbędnym detalem. Ma być elegancka jak teatr, ale nieformalna jak eksperyment. Sama w sobie ma stanowić pełną ekspresji całość. Ilustracja 12: Teatr w Orange. Ilustracja 13: Elżbietański teatr Globe. Bardzo dobrze zachowany teatr z okresu starożytnego Rzymu. Rekonstrukcja teatru działającego w pierwszej połowie XVII wieku. Ilustracja 14: Słowacki Teatr Narodowy w Bratysławie. Ilustracja 15: Teatr Bajka w Toruniu. Infantylny przykład architektury teatru, doskonale jednak komunikującego się ze swoim otoczeniem. Typowy przykład bogato zdobionego teatru XIX wiecznego w stylu eklektycznym KONTEKST URBANISTYCZNY Analizy zawarte w rozdziale 2. znajdują zastosowanie w formie budynku. Podstawowym zabiegiem jest uszanowanie kierunków pierzei otaczających skwer, co szczególnie widoczne jest w przypadku elewacji od strony ul. Mokotowskiej. Jest ona jednak wycofana względem linii zabudowy reszty budynków w celu zaakcentowania odmiennej funkcji obiektu, podkreślenia głównego wejścia oraz stworzenia przestrzeni wielofunkcyjnego placu wejściowego. Jedynym elementem zbliżającym się do linii pierzei, wbijając się w nią, jest narożnik foyer 1. piętra, który w perspektywie ulicy Mokotowskiej akcentuje obecność teatru. Użycie nietypowego, charakterystycznego dla budynku, wzoru ściany kurtynowej ma za zadanie przykuwać uwagę z zewnątrz i tworzyć niebanalną grę świateł i cieni wewnątrz. Istotna jest również relacja, którą budynek nawiązuje z osią ul. Kruczej. Droga ta przed wojną posiadała swoje południowe zwieńczenie w siedmiokondygnacyjnej kamienicy pod adresem Mokotowska 34 (Ilustracja 6.), która widocznie zamykała 14

15 przebieg ulicy. Zniszczenia wojenne odebrały ul. Kruczej jej charakterystyczną dominantę, jednocześnie przyczyniając się do funkcjonalnego awansu ulicy, postulowanego już w roku 1934 przez autorów pracy manifestu Warszawa Funkcjonalna 10. W czasach obecnych za taką kulminację służyć ma łukowy tympanon wieńczący budynek przy ul. Fryderyka Chopina 5, który wydaje się jednak nie przystawać do rangi reprezentacyjnej ul. Kruczej. W związku z dużą rzeszą obrońców takiego rozwiązania zaprojektowany został negatyw dominanty, będący organicznie ukształtowanym przejściem wyprowadzającym na dominantę właściwą, od drugiej zaś strony tworzący ramę dla spojrzenia w głąb ponad kilometrowej osi ul. Kruczej. Pod przejściem zlokalizowano jedno z wejść wprowadzających do holu głównego teatru KONCEPCJA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA Forma budynku wyraża też prostotę zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, których opracowanie okazało się być nadzwyczaj trudne. Głównym założeniem, a za razem problemem, z którym należało się zmierzyć, była chęć zajęcia możliwie najmniejszego fragmentu skweru tak, by pozostała jego część już zrewitalizowana mogła dalej służyć mieszkańcom. Funkcje w budynku rozkładają się zatem wertykalnie. Płaszczyzna styku budynku z ziemią zaprojektowana została w taki sposób, aby umożliwić doń dostęp ze wszystkich stron. Ponadto, po wejściu do środka wzrok odwiedzającego jest możliwie najszybciej naprowadzany na element komunikacji pionowej (schody, winda), który sygnalizuje, że to co ważne, znajduje się powyżej. Sama część parteru dostępna dla widzów składa się z pionowo rozciągającego się holu wejściowego, niższej, bardziej intymnej części z szatnią i barkiem kawowym oraz lokalu gastronomicznego dostępnego zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Lokalizacja restauracji/baru umożliwia rozstawienie ogródków gastronomicznych wśród drzew skweru. Wyższe piętra budynku, z których istnieje dostęp do sal teatralnych (na max. 400 widzów i na max. 250 widzów, pełniącej jednocześnie funkcję sali prób) maja być wertykalnym przedłużeniem holu parteru i budować jedną przestrzeń o antresolowym charakterze. Przebicia w stropach uczytelniają jednoprzestrzenność foyer i maja dać widzom poczucie unoszenia się wokół funkcjonalnego rdzenia budynku, jakim są ustawione na sobie sale. Kolejny moment nawiązania dialogu z otoczeniem stanowi taras dostępny z poziomu drugiego piętra. Jego kształt pozwala na ponowne spojrzenie w głąb ulicy Kruczej i Mokotowskiej, lecz tym razem z zupełnie innej perspektywy. Z tej wysokości widoczne zaczynają być wynurzające się sponad dachów okolicznych budynków, warszawskie wieżowce, m.in. Pałac Kultury i Nauki. Wieczorami ten atrakcyjny widok mógłby zostać wykorzystany jako tło dla plenerowych przedstawień, które taras umożliwia. 15

16 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. PODSTAWOWE DANE BUDYNKU Powierzchnia działki: 3300 m2 Powierzchnia zabudowy: 1217 m2 Powierzchnia użytkowa: 4927,3 m2 Powierzchnia całkowita: 5912,8 m2 Kubatura: m2 Intensywność zabudowy: 1,8 Powierzchnia biologicznie czynna: 20% 4.2. BILANS POWIERZCHNI Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Garaż Pomieszczenie centrali klimatyzacyjnej Pomieszczenie przyłącza wody 590,1 61,5 16,4-004 Pomieszczenie socjalne 16, Klatka schodowa Przedsionek Hol Szatnia Węzeł sanitarny Pomieszczenie stacji transformatorowej Pompownia Zbiornik wody instalacji tryskaczowej Pomieszczenie węzła ciepłowniczego Przedsionek Klatka schodowa Magazyn Magazyn Przedsionek Przedsionek Magazyn Hol wejściowy Foyer Sala restauracyjna 27,9 7,6 69,4 40,1 51,4 28,9 46,7 70,2 23 5,6 13,3 11,9 12,6 25,4 18,1 35,1 231, ,9 16

17 Zaplecze restauracyjne Kasa biletowa Klatka schodowa Przedsionek Recepcja Dok przeładunkowy Pracownia i magazyn montażystów sceny Hol Klatka schodowa Magazyn Magazyn kostiumów z pralnią Przedsionek Pomieszczenie czerpni powietrza Sala główna Foyer Komunikacja Magazyn oświetlenia i akustyki Magazyn rekwizytów Pomieszczenie socjalne Green room Kieszeń sali głównej Pomieszczenie porządkowe Przedsionek Klatka schodowa Foyer Foyer Komunikacja Sala konferencyjna Sekretariat Gabinet dyrektora teatru Pomieszczenie biurowe Pomieszczenie biurowe 17 61,6 4,7 5,2 6,3 13,3 20,7 24,7 2,7 11,6 27,6 106, ,9 6,7 36,3 7,1 3,6 35,1 541,7 282, ,4 26,3 15,3 24,3 41,1 74,5 4,3 14,2 16,7 7,1 27,9 48,3 70,6 84,8 48,3 11,2 16,3 12,8 12,8

18 Pomieszczenie biurowe Pomieszczenie socjalne Klatka schodowa Pracownia scenografa i kostiumologa Przedsionek Sala kameralna Kieszeń sceny Komunikacja Foyer Pokój gościnny Garderoba statystów i dzieci Charakteryzatornia Przedsionek garderoba męska Garderoba damska Garderoba VIP Klatka schodowa Green room 15,5 12,7 27,9 21 7,1 14,1 16,7 4,3 7,2 331,4 40, ,3 39,2 52,4 26,8 3,3 3,3 3, ,7 7,1 40,3 41,1 21,6 27,9 24,3 7, ,3 m OPIS FUNKCJONALNY Budynek może stanowić siedzibę, która umożliwia zajmującej go instytucji pełnowymiarową działalność teatralną. Obiekt zapewnia możliwość samodzielnego przygotowania spektaklu w zakresie scenografii, kostiumów oraz zainstalowania własnego oświetlenia i akustyki, przechowywanych w magazynie na pierwszym piętrze. Wszystkie pomieszczenia aktorskie zostały zgrupowane w jeden blok i umieszczone na trzecim piętrze, z dala od pomieszczeń technicznych. Najważniejszymi elementami budynku teatru w sposób naturalny są sale widowiskowe typu studio, które stanowią zarówno konstrukcyjny, jak i funkcjonalny rdzeń całego obiektu. Dzięki ulokowaniu ich na kondygnacjach pięter, parter służyć 18

19 może za wielofunkcyjną rozdzielnie widzów, dostępną ze wszystkich stron budynku. Foyer teatru projektowane było jako całość i tak też może być postrzegane. Przebicia w stropach i antresolowy charakter zachodniego foyer mają za zadanie uwydatnić jednoprzestrzenność i funkcjonalną zależność przestrzeni przeznaczonych dla widzów KONDYGNACJA PODZIEMNA Znaczną część poziomu -1 stanowi przestrzeń garażowa na 21 samochodów (20 miejsc standardowych, 1 miejsce przeznaczone dla samochodów osób niepełnosprawnych). Parking przeznaczony jest do użytku aktorów i pracowników teatru. W tej części budynku zlokalizowane są również pomieszczenia socjalne dla pracowników teatru: - szatnia wraz z zapleczem sanitarnym, wyposażonym w natryski, - pomieszczenie kuchenno jadalniane, wyposażone w aneks kuchenny i pojedynczą toaletę. Ponadto w części podziemnej znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne, wymienione w spisie pomieszczeń. Do kondygnacji podziemnej prowadzi jednokierunkowa rampa samochodowa o szerokości 2,7 m, wyposażona w system sygnalizacji świetlnej; dwie klatki schodowe, trzy dźwigi osobowe oraz jeden dźwig towarowy PARTER Parter budynku to płaszczyzna styku wnętrza obiektu z jego otoczeniem, co podkreślone jest dużą powierzchnią przeszkleń. Na przestrzeń dostępną dla widza składa się duży hol wejściowy oraz właściwe foyer teatru, z którego dostępne są: - szatnia, - restauracja, - barek kawowy, - zaplecze sanitarne. Duża powierzchnia otwartej części parteru oraz wyeliminowanie z niej większości podpór, daje możliwość jej elastycznego zagospodarowywania w zależności od potrzeb. Część parteru przeznaczona została również na potrzeby zaplecza technicznego teatru. Prowadzi do niego tylne wejście zlokalizowane w południowej części budynku. Z holu zaplecza dostępna jest klatka schodowa zaplecza, dźwig osobowy, pomieszczenie magazynu kostiumów z pralnią, pracownia i magazyn montażystów sceny oraz dostępny od strony wschodniej dok przeładunkowy wyposażony w dźwig towarowy o wymiarach kabiny 244x345 cm. Ostatnie dwa pomieszczenia są ze sobą połączone niezależnie od holu PIĘTRO PIERWSZE Na pierwszym piętrze zlokalizowane zostało foyer, które stanowi podstawowy 19

20 poziom dostępu widzów do głównej sali teatru (wymiary: 2960x1850x965 cm). Na kondygnacji dostępne są sanitariaty do użytku widzów. Południowa część piętra to zaplecze techniczne, na które składają się: - magazyn i pracownia akustyków i oświetleniowców, - pracownia kostiumów, - pomieszczenie socjalne z łazienką, - pomieszczenie porządkowe. Ponadto z tego poziomu dostępna jest dwukondygnacyjna kieszeń sceny z dźwigiem towarowym oraz pomieszczenie socjalne aktorów i artystów scenicznych (tzw. green room) wyposażony w i aneks kuchenny PIĘTRO DRUGIE Poziom pomocniczego foyer sceny głównej, na które składają się nieskomunikowane ze sobą dwie części: wschodnia i zachodnia. Przy większości sposobów aranżacji widowni dostępne z tego poziomu wejścia zapewniają dostęp do górnych rzędów siedzeń. Na kondygnacji dostępne są sanitariaty do użytku widzów. Południowa część kondygnacji stanowi kompleks administracyjny, na który składają się: - gabinet dyrektora teatru z sekretariatem, - sala konferencyjna, - trzy pomieszczenia biurowe, - pokój socjalny pracowników administracji teatru. Na danej kondygnacji znajduje się również pokój kostiumologa i scenografa z ; dostępny jest górny poziom dwukondygnacyjnej kieszeni sceny głównej z dźwigiem towarowym PIĘTRO TRZECIE Poziom foyer sali kameralnej teatru (wym. 1850x1820x730 cm), składający się, podobnie jak na piętrze pierwszym, z trzech połączonych ze sobą części: wschodniej, północnej i zachodniej. Na kondygnacji dostępne są sanitariaty do użytku widzów. Południowa część kondygnacji to kompleks garderób aktorskich, na który składają się: - garderoba damska z łazienką, - garderoba męska z łazienką, - garderoba VIP podwójna z łazienką, - garderoba statystów i dzieci, - charakteryzatornia. W części aktorskiej znajduje się również jeden pokój hotelowy, zespół ogólnodostępnych sanitariatów oraz green room. Z poziomu dostępna jest kieszeń sceny kameralnej z dźwigiem towarowym ROZWIĄZANIA W SALACH TEATRALNYCH 20

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Euro-Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu oferuje do wynajęcia budynek produkcyjno magazynowo usługowy o powierzchni 4122 m2. Informacje o ofercie kontakt

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ Powierzchnia działki: 4237 m 2 Powierzchnia budynku: 690 m 2 www.asset-nieruchomosci.pl 1 Nieruchomość komercyjna położona jest w Jelczu Laskowicach na terenie

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KONCEPCJA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI LOKALIZACJA - ULICA ZAKRZEWSKA UL. DŁUGOSZA / -9 POZNAŃ 9 WWW.PLARCHITEKCI.PL BIURO@PLARCHITEKCI.PL PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE LOKALIZACJA UL. DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA P+R Metro Marymont ul. Włościańska 56. Parking 3-kondygnacyjny przy stacji metra Marymont i pętli autobusowej. Otwarcie - 11 kwietnia 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy Pracownia Autorska mgr inż arch. Janina Furtek 35-231 Rzeszów, Prusa 15 Architektoniczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

ARSENAŁ KULTURY KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY

ARSENAŁ KULTURY KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY 060712 ARSENAŁ KULTURY KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

NR IDENTYFIKACYJNY:

NR IDENTYFIKACYJNY: ARSENAŁ KULTURY - KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULWEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY-MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin, ul. Rayskiego 29 Działka nr: 12 Powierzchnia gruntu: 614,00 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Sami Swoi tel. (+48)

Lokalizacja. Sami Swoi tel. (+48) Lokalizacja Nieruchomość położona jest w Bełchatowie, w woj. łódzkim u zbiegu alei kardynała Wyszyńskiego i alei Jana Pawła II komunikujących osiedla: Dolnośląskie, Przytorze oraz Ludwików. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE Konstrukcja FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe w technologii betonu wodoszczelnego Budynek

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 5.544,20 m 2, stanowiąca działkę gruntu nr 90/17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Łódź, dnia 19.07.2017 r. Zsp3/rpo/24/07/2017 Do wszystkich Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

CHORZÓW UL.WOLNOŚCI 53

CHORZÓW UL.WOLNOŚCI 53 OFERTA SPRZEDAŻY ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI CHORZÓW UL.WOLNOŚCI 53 Katowice 2008 r. Szanowni Państwo! Jesienią 2000 r. firma PRO-INWEST 2 rozpoczęła inwestycję dotyczącą realizacji nowoczesnego budynku o charakterze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo