Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor"

Transkrypt

1 AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014

2 Spis treści 1. WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA UZASADNIENIE WYBORU TEMATU UZASADNIENIE WYBORU LOKALIZACJI LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU IMPRESJE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ZAŁOŻENIA I CELE KONTEKST URBANISTYCZNY KONCEPCJA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA OPIS TECHNICZNY PODSTAWOWE DANE BUDYNKU BILANS POWIERZCHNI OPIS FUNKCJONALNY KONDYGNACJA PODZIEMNA PARTER PIĘTRO PIERWSZE PIĘTRO DRUGIE PIĘTRO TRZECIE ROZWIĄZANIA W SALACH TEATRALNYCH OPIS BUDOWLANY I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJE STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA WYKOŃCZENIE WNĘTRZA STRUKTURY WARSTWOWE ZASTOSOWANYCH PRZEGRÓD OPIS KONSTRUKCYJNY ŚCIANY SŁUPY

3 4.6.3 BELKI DACH STROPY I BELKI OBWODOWE ELEMENTY KOMUNIKACJI PIONOWEJ FUNDAMENTOWANIE OPIS INSTALACJI INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA KANALIZACYJNA INSTALACJA KLIMATYZACJI INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA TRYSKACZOWA WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE NOŚNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIE W INSTALACJĘ TRYSKACZOWĄ WYPOSAŻENIE W GAŚNICE DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...30 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI

4 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budynek mogący pełnić funkcję siedziby teatru nowoczesnego. Instytucji zapewniono dogodne warunki funkcjonowania poprzez zaprojektowanie dwóch stal teatralnych typu studio o wysokiej elastyczności ich aranżacji, dużego czteropoziomowego wielofunkcyjnego foyer, pełnowymiarowego zaplecza technicznego oraz komfortowej strefy przeznaczonej dla aktorów. Jako pomocniczą wprowadzono funkcję gastronomiczną, która stanowić ma dodatkowe źródło dochodu instytucji oraz funkcjonalny łącznik pomiędzy foyer a terenem otaczającym budynek. Budynek projektowany jest w południowej części skweru Batalionu AK Ruczaj w Warszawie. Intencją projektu jest poszanowanie zabytkowego układu urbanistycznego tej części Śródmieścia, z jednoczesnym wyróżnieniem budynku poprzez architekturę. Projekt porusza również zagadnienie częściowo sprywatyzowanych skwerów miejskich, stanowiących pole konfliktu pomiędzy starymi nowymi właścicielami terenu, a dotychczasowymi użytkownikami i władzami miasta. Z uwagi na z jednej strony potrzeby mieszkańców, z drugiej presję inwestorską, proponuje się realizację budynku pełniącego funkcję publiczną. Możliwość realizacji takiego budynku na podstawie partnerstwa publiczno prywatnego to postulowany przeze mnie kompromis pomiędzy interesami właścicieli, a sprzeciwem wobec zanikania przestrzeni publicznych w mieście UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Przeszło pięćdziesiąt stacjonarnych i pięć nie posiadających stałej siedziby. Jeden na około trzydzieści tysięcy mieszkańców. O ich popularności świadczy fakt, że na wiele spektakli bilety rezerwować należy z kilku- lub nawet kilkunastotygodniowym wyprzedzeniem. Do tego liczne festiwale odbywające się w stolicy każdego roku. Warszawę bez cienia wątpliwości można uznać miastem teatrów. Niestety, wiele tego typu instytucji napotyka na problemy lokalowe, które często stanowią barierę nie do przekroczenia. Konieczność wykorzystywania starych hal przemysłowych na obrzeżach miasta lub prowizorycznej adaptacji dawnych sal kinowych, choć pokazuje determinację teatrów, nie sprzyja zdecydowanej poprawie jakości widowisk i odciąga uwagę od tego, co najważniejsze. Za koncepcją budowy nowego teatru w Warszawie przemawia również potężny argument ekonomiczny. Podaż obecnych widowisk teatralnych nie jest w stanie sprostać popytowi generowanemu przez niemal wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Potrzeba uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych świadczy o stosunkowo wysokim poziomie kultury odbiorców i z dumą oraz pełną odpowiedzialnością powinna być zaspokajana, m.in. poprzez budowanie nowych obiektów spełniających standardy nowoczesnych teatrów i wysokie oczekiwania widzów. 4

5 1.3. UZASADNIENIE WYBORU LOKALIZACJI Z uwagi na dobre skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, śródmiejska lokalizacja teatru wydaje się być zdecydowanie najwłaściwsza. Takie umiejscowienie budynku umożliwia dojazd środkami komunikacji miejskiej lub rowerem, co w widoczny sposób wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego w okolicy lub zwyczajnie nie przeszkadza osobom niezmotoryzowanym. W przypadku lokalizacji na skwerze Batalionu AK Ruczaj należy jednak pochylić się nad wieloma problemami zarówno natury historycznej czy urbanistycznej, jak i własnościowej czy społecznej. Obecność bardzo silnie nakreślanego przez wieki kontekstu urbanistycznego, który nie pozwala się ignorować oraz pytanie o to, czy działkę należy zabudowywać, dzieli mieszkańców Warszawy i skłania do zastanowienia się nad istotą tego miejsca w przestrzeni dzielnicy Śródmieście. Presja nowych właścicieli części podupadającego skweru Ruczaj może w przyszłości znaleźć oddźwięk w opracowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowywania Przestrzennego dla rejonu Jazdów część zachodnia, który na dzień złożenia tej pracy dyplomowej nie został jeszcze uchwalony. Wprowadzenie oczekiwanych przez potencjalnych inwestorów zapisów planu wymaga jednak uprzedniej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Warszawa, co w wyraźny sposób może wydłużyć wszelkie procedury. 5

6 2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 2.1. IMPRESJE Niewiele w Warszawie jest miejsc o równie niespotykanym i przy tym bardzo złożonym charakterze. Rejon Skweru doskonale wypełnia koncepcję badaczki teorii i metodologii architektury prof. Marty Leśniakowskiej, która Warszawę określa jako miasto palimpsest 1. Wielokrotnie w swej historii nadpisywany, wymyślany od początku obszar stanowi nie tylko historyczną miniaturę stolicy, ale i jednocześnie uosabia charakterystyczną dla cywilizacji europejskiej kulturę ciągłych przemian. Spośród wyżej wymienionych koncepcji wyłączona wydaje się być jednak utrwalona pośród żyjących pokoleń wizja skweru Ruczaj jako miejskiego zieleńca, który staje się przez to ideowo niespójny ze swoim otoczeniem. W swojej książce dr hab. inż. arch. Jan Słyk tłumaczy: Zgodnie z przewidywaniem organicznej koncepcji kultura strefy euroatlantyckiej weszła w wiek starczy. Zamiast odkrywać nowe wartości, rozszerzać strefę poznania skoncentrowała się na kultywowaniu i ochronie. Niosła intelektualne osady zgromadzone w wielowiekowej pamięci, które obciążały ją, czyniąc konserwatywną 2. Receptę na stagnację podaje wypowiadająca się w podobnym tonie Marta Leśniakowska: (...) może należy raczej przyjąć strategię odwróconego spojrzenia: zamiast patrzeć na nowe w mieście z punktu widzenia jego historii, przyjąć za punkt wyjścia współczesną praktykę architektoniczną i urbanistyczną. Bowiem dopiero to, co powstaje na naszych oczach, może w tym dyskursie posłużyć do krytycznej rewizji praktyki architektonicznej i urbanistycznej3. W tak charakterystycznym miejscu nie da się jednak strywializować każdego elementu do rangi obciążającego lub zbędnie zakonserwowanego. Znany włoski architekt, laureat nagrody Pritzkera Aldo Rossi, zaleca odnajdywanie miejskich artefaktów (ang. urban artifacts), jednocześnie udzielając wskazówki, że szukać można ich również na planie miasta4. Ulice w rejonie omawianej działki, nie zaś budynki czy skwery, dały początek układowi przestrzennemu, jaki znamy dziś. Organiczna możliwie najkrótsza droga łącząca pl. Trzech Krzyży z Mokotowem, precyzyjnie wytyczane drogi narolne starych warszawskich jurydyk, czy składniki XVIII wiecznej Osi Stanisławowskiej ukształtowały obecny obraz tej części Śródmieścia. Nie znaczy to jednak, że są one dokładnie tym, czym być miały w swym założeniu. Z czasem o ich pochodzeniu zapominano, a cały układ przypominać zaczął asfaltową pajęczynę, w której oczka złapane zostały jak muchy niby przypadkowe budynki. Historię tego miejsca rozpoczął wieki temu anonimowy człowiek, który pierwszy raz skrócił swoją drogę z Warszawy do wsi Mokotowo, zakończyć może ją jednak tylko ten, kto zatrzyma zmiany i rozwój Śródmieścia Południowego UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Początków ul. Mokotowskiej należy upatrywać już ok. XIV w., kiedy to trakt ten stanowił połączenie komunikacyjne Starej Warszawy z pobliską wsią Mokotowo. Regulacja i formalne nadanie ulicy nazwy nastąpiło jednak dopiero w roku 1770, przy okazji włączenia jej w skład założenia stanisławowskiego5. 6

7 Ilustracja 1: Fragment francuskiego planu Warszawy (ok. 1790) Plan ten jako jeden z pierwszych dokumentuje przebieg ul. Mokotowskiej. Budynek w lewym dolnym rogu to Zamek Ujazdowski, służący podówczas celom wojskowym. Pozostałe ulice otaczające skwer są efektem późniejszych działań. Ul. Piękna wytyczona została jako droga narolna w wieku XVIII, natomiast ul. Fryderyka Chopina to efekt przeprowadzenia drogi w miejscu alei ogrodu zwanego Doliną Szwajcarską (którego pozostałości istnieją do dziś) pod koniec wieku XIX. Pomimo przesłanek pisemnych potwierdzających zalążki działań budowlanych na danym obszarze już znacznie wcześniej, pierwsze rozluźnione zabudowania drewniane uwzględnione zostają dopiero na tzw. planie Bacha6, datowanym na ok r. Stopniowe wypieranie zabudowy o charakterze wiejskim na rzecz folwarków i mieszkalnych budynków murowanych widoczne jest na tzw. planie Koriota 7, sporządzonym ok r. Widoczne na planie Lindleya 8 z ok r. zagęszczanie zabudowy ma związek z rewolucją przemysłową i napływem ludności do miast, co znajduje swoją kulminacje w XX leciu międzywojennym (Ilustracja 7.). Po zniszczeniach wojennych zabudowa zostaje uzupełniona o nowe obiekty, przy czym następuje ponowne rozluźnienie zabudowy (Ilustracja 4.). Ilustracja 2: Stan zachowania przedwojennej zabudowy Na obydwie mapy została naniesiona ta sama warstwa informacji. Kolorem niebieskim oznaczone zostały budynki, które przetrwały wojnę oraz te, które po wojnie zostały odbudowane w kształcie zbliżonym do oryginału. Pomimo olbrzymich zniszczeń, ilość budynków przedwojennych na danym obszarze jest w skali całego miasta relatywnie duża. Obiekty te są widoczne i czytelne w tkance miejskiej. Większość budynków jest zamieszkała i utrzymana w dobrym stanie. 7

8 Ilustracja 3: Układ komunikacyjny Przebieg przedwojennych ulic na badanym obszarze pozostał niemal niezmieniony. W kilku przypadkach możemy się dopatrzeć poszerzeń. W stosunku do stanu z roku 1935 doprojektowanych zostało kilka mniejszych uliczek (np. ul. Armanda Călinescu) oraz ciągów pieszych. Rozbudowa układu komunikacyjnego odbyć się mogła dzięki licznym rozbiórkom budynków zdewastowanych w trakcie działań wojennych. Ich skala wydaje się być odpowiednia do wysokości zabudowy. Nieduży przekrój jezdni ogranicza ich przepustowość, co z kolei skutkuje relatywnie niewielkim natężeniem ruchu kołowego. Ilustracja 4: Przestrzenie między budynkami Częściowa rezygnacja z koncepcji zabudowy dziedzińcowej doprowadziła do uwolnienia dużych obszarów, które przeznaczone zostały głównie pod tereny zieleni, komunikację i parkingi. Znaczne rozrzedzenie zabudowy w sposób pozytywny wpłynęło na przewietrzanie tego obszaru miasta. Poprawiona została również dostępność światła słonecznego do wnętrz budynków. W ramach części pozyskanej powierzchni wygospodarowany został między innymi skwer Batalionu AK Ruczaj, poszerzono też chodniki i jezdnie. 8

9 Ilustracja 5: Pierzeje Porównując sposób zabudowy danego obszaru z lat 1935 i 2014 należy zwrócić uwagę na różnice w sposobie kształtowania pierzei. Na przedwojennym planie rzuca się w oczy równa linia fasad, którą przerywają jedynie ulice. Ten sposób rozmieszczania budynków na działce, podyktowany między innymi chęcią możliwie najpełniejszego wykorzystania działki, wprowadzał pewną regularność i ład przestrzenny. Ilustracja 6: Punkty charakterystyczne i otwarcia widokowe 9

10 Sama omawiana działka bezpośrednio przed wojną pokryta była zwartą zabudową kamieniczną. Cztery domy zajmowały znaczną część obecnego skweru Batalionu AK Ruczaj. Na szczególną uwagę zasługuje budynek pod adresem Mokotowska 34, który mierząc wysokość siedmiu kondygnacji stanowił przedwojenną dominantę ul. Kruczej. Cała zabudowa obecnego skweru przetrwała działania wojenne, jednak stan jej w większości nie pozwalał na dalsze użytkowanie. Dowodami na to są notatki wykonane przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy w roku 1946 (Ilustracje 8, 9, 10.)9. Obecny wygląd tej okolicy to efekt powojennych uzupełnień budynkami o stosunkowo wysokiej jakości architekturze. Oprócz budynków socrealistycznych, których autorzy są trudni do ustalenia, nieopodal można odnaleźć budynki zaprojektowane przez Włodzimierza Padlewskiego, czy Bohdana Lacherta. Sama działka będąca przedmiotem opracowania nie została ponownie zabudowana. Ilustracja 7: Analiza gęstości zabudowy na przestrzeni lat Ilustracja 8: Mapa sporządzona przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy w roku Budynki w lewym górnym rogu mapy stoją w miejscu obecnego skweru Batalionu AK "Ruczaj" 10

11 Ilustracja 9: Wypełnione przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy tabele służące do oceny stanu zachowania budynków. W powyższych tabelach widnieją kamienice przy ul. Mokotowskiej 30, 32, 34, 36. Ilustracja 10: Załącznik do opisu zagrożeń kamienicy pod adresem Mokotowska 34, stanowiącej przedwojenną dominantę ul. Kruczej. Mowa w nim między innymi o braku dachu lub poważnym spękaniu szczytu budynku 2.3. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE Budynki w bezpośrednim otoczeniu działki pełnią w głównej mierze funkcje mieszkalne z wbudowanymi usługami w parterze. Mniejszość stanowią budynki o funkcji biurowej i są to m.in. Zakątek Piękna autorstwa arch. Konrada Kuczy Kuczyńskiego oraz siedziba Reiffeisen Bank Polska S. A. W parterach kamienic w ciągu ulicy Mokotowskiej zlokalizowane są zarówno prestiżowe restauracje i butiki znanych marek, jak i drobne zakłady rzemieślnicze świadczące usługi przede wszystkim okolicznym mieszkańcom. W promieniu ok. 1 km znajdują się pięć innych teatrów, co w połączeniu z projektowanym budynkiem może stworzyć rodzaj zagłębia, które okazać się może korzystne z punktu widzenia organizacji festiwali i podobnych eventów. 11

12 Fragment skweru pełni funkcję miejsca pamięci. W roku 1993, kiedy to nadana została oficjalna nazwa skweru, odsłonięty został również kamień upamiętniający Poległych żołnierzy VII Zgrupowania Ruczaj Armii Krajowej (Ilustracja 11.). Mają tu miejsce spotkania kombatantów, towarzyszące uroczystościom o charakterze państwowym. Ilustracja 11: Kamień pamiątkowy mieszczący się w obrębie skweru UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE Z punktu widzenia funkcji, skwer stanowi miejski rezerwuar zieleni. Degradacja funkcji rekreacyjnej postąpiła m.in. w związku z zaniedbaniem zieleni i wyłączeniem fragmentu skweru pod ogródek restauracyjny. Nie bez wpływu pozostaje bliskość większych i bardziej atrakcyjnych parków: Ujazdowskiego i Łazienkowskiego oraz oddalona o niespełna sto metrów Dolina Szwajcarska, stanowiąca główną przestrzeń odpoczynku okolicznych mieszkańców. Na działce znajduje się kilkanaście drzew (głównie kasztanowców) zasadzonych w latach 50 tych. Zieleń wysoka na działce pozbawiona jest od dłuższego czasu stałej opieki, co odbija się na jej stanie i zbyt dużych rozmiarach (w stosunku do okolicznej zabudowy). Projekt przewiduje wycinkę drzew w południowej części działki UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE Z uwagi na śródmiejskie położenie działka jest doskonale skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. Dobry dostęp gwarantuje bliskość istotnych arterii komunikacyjnych (ul. Marszałkowska, al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska) oraz duża ilość przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w pobliżu. W odległości pięciu minut marszu od działki znajduje się również stacja metra Politechnika, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest samoobsługowa wypożyczalnia rowerów Veturilo. Zwrócić należy również uwagę na relatywnie niewielką odległość do stacji kolejowych Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna, które znaczenie mogą mieć dla widzów niepochodzących z Warszawy lub w przypadku konieczności skorzystania z nocnej komunikacji autobusowej. 12

13 3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 3.1. ZAŁOŻENIA I CELE Spoglądając w przeszłość na historię teatru zauważyć można wyraźną zależność pomiędzy jego istotą, charakterem, a budynkiem mu służącym. W mojej opinii architektura (jeśli tylko mowa o siedzibie stałej, na co uwagę zwracam we wstępie pracy) nie posiada jednak znacznego wpływu na jakość przedstawienia. Gustaw Holoubek twierdził: Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy to już jest teatr, a zatem przyjąć należy, że teatr może wystąpić wszędzie, także niezależnie od budynku. Związek architektury z teatrem ważny staje się dopiero (lub już) na poziomie odbioru przez widza. Nie deprecjonowana przeze mnie istota technologicznej strony budynku, okazuje się w ostatecznym rozrachunku wtórna wobec chęci postrzegania go z zewnątrz, jako bramy do innego świata. Czytelność komunikatu wysyłanego przez budynek jest w przypadku teatru szczególnie istotna. W myśl idei zapisanej złotymi literami na fryzie wiedeńskiego Pawilonu Secesji Czasowi jego sztuka. Sztuce wolność, teatr i architektura spotykały się w swojej historii pod różnymi lecz właściwymi sobie postaciami. Poczynając od teatrów greckich i rzymskich, groteskowo sprowadzonych niemal jedynie do widowni, olbrzymiej w stosunku do sceny (Ilustracja 12.), poprzez rotundowy Londyński Globe o niemal świątynnym charakterze (Ilustracja 13.), poprzez bardzo bogato zdobione XIX wieczne gmachy (Ilustracja 15.), a skończywszy na wielu przykładach współczesnych (ilustracja 14.), teatr zawsze musiał wyglądać jak teatr. Zawsze projektowane były nie tylko po to, by jedynie spełniać swoją funkcję, ale jak mniemam, również w kontraście do otaczającej zabudowy. Te aroganckie i dominujące otoczenie budynki przez wieki bezczelnie zawłaszczały teren po to, by go przetworzyć, odrealnić i takim z powrotem oddać ludziom. Budynek będący przedmiotem pracy stanowi efekt poszukiwań języka formalnego dla siedziby teatru o na wskroś nowoczesnym, eksperymentalnym charakterze. W związku z tym poza spełnieniem warunków wynikających z powyższych analiz, powinien on również stanowić sam w sobie eksperyment polegający na dekonstrukcji teatru, jaki istnieje w zbiorowej świadomości. Za podstawę posłużył archetyp nowoczesnej sceny, będący prostą halą poprzemysłową zaadaptowaną prostymi środkami na cele spektaklu. Hala ta jest elastycznym i niezwykle podatnym na kontekst monolitem. Pozwala dopasowywać się do kształtu działki, podlega subtrakcji, dzięki której tworzy się przestrzeń wewnętrzna i addycji szkła, które ad-hoc zabezpiecza wnętrze przed warunkami atmosferycznymi. To obecność świadectwa procesu, który zaszedł w trakcie formowania się budynku tworzy dynamikę i ruch, kontrastujący z masywem nieprzetworzonej części budynku. Użycie blachy świetlistej teflonowanej na biało stali oraz spatynowanej, lekko refleksyjnej miedzi do wykończenia elewacji i wnętrza przypomina jednak o tym, że budynek pierwotnie był zwykłą halą. 13

14 Końcowym efektem ma być prosta i atrakcyjna w odbiorze forma, nasycona treścią, lecz nie przesycona zbędnym detalem. Ma być elegancka jak teatr, ale nieformalna jak eksperyment. Sama w sobie ma stanowić pełną ekspresji całość. Ilustracja 12: Teatr w Orange. Ilustracja 13: Elżbietański teatr Globe. Bardzo dobrze zachowany teatr z okresu starożytnego Rzymu. Rekonstrukcja teatru działającego w pierwszej połowie XVII wieku. Ilustracja 14: Słowacki Teatr Narodowy w Bratysławie. Ilustracja 15: Teatr Bajka w Toruniu. Infantylny przykład architektury teatru, doskonale jednak komunikującego się ze swoim otoczeniem. Typowy przykład bogato zdobionego teatru XIX wiecznego w stylu eklektycznym KONTEKST URBANISTYCZNY Analizy zawarte w rozdziale 2. znajdują zastosowanie w formie budynku. Podstawowym zabiegiem jest uszanowanie kierunków pierzei otaczających skwer, co szczególnie widoczne jest w przypadku elewacji od strony ul. Mokotowskiej. Jest ona jednak wycofana względem linii zabudowy reszty budynków w celu zaakcentowania odmiennej funkcji obiektu, podkreślenia głównego wejścia oraz stworzenia przestrzeni wielofunkcyjnego placu wejściowego. Jedynym elementem zbliżającym się do linii pierzei, wbijając się w nią, jest narożnik foyer 1. piętra, który w perspektywie ulicy Mokotowskiej akcentuje obecność teatru. Użycie nietypowego, charakterystycznego dla budynku, wzoru ściany kurtynowej ma za zadanie przykuwać uwagę z zewnątrz i tworzyć niebanalną grę świateł i cieni wewnątrz. Istotna jest również relacja, którą budynek nawiązuje z osią ul. Kruczej. Droga ta przed wojną posiadała swoje południowe zwieńczenie w siedmiokondygnacyjnej kamienicy pod adresem Mokotowska 34 (Ilustracja 6.), która widocznie zamykała 14

15 przebieg ulicy. Zniszczenia wojenne odebrały ul. Kruczej jej charakterystyczną dominantę, jednocześnie przyczyniając się do funkcjonalnego awansu ulicy, postulowanego już w roku 1934 przez autorów pracy manifestu Warszawa Funkcjonalna 10. W czasach obecnych za taką kulminację służyć ma łukowy tympanon wieńczący budynek przy ul. Fryderyka Chopina 5, który wydaje się jednak nie przystawać do rangi reprezentacyjnej ul. Kruczej. W związku z dużą rzeszą obrońców takiego rozwiązania zaprojektowany został negatyw dominanty, będący organicznie ukształtowanym przejściem wyprowadzającym na dominantę właściwą, od drugiej zaś strony tworzący ramę dla spojrzenia w głąb ponad kilometrowej osi ul. Kruczej. Pod przejściem zlokalizowano jedno z wejść wprowadzających do holu głównego teatru KONCEPCJA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA Forma budynku wyraża też prostotę zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, których opracowanie okazało się być nadzwyczaj trudne. Głównym założeniem, a za razem problemem, z którym należało się zmierzyć, była chęć zajęcia możliwie najmniejszego fragmentu skweru tak, by pozostała jego część już zrewitalizowana mogła dalej służyć mieszkańcom. Funkcje w budynku rozkładają się zatem wertykalnie. Płaszczyzna styku budynku z ziemią zaprojektowana została w taki sposób, aby umożliwić doń dostęp ze wszystkich stron. Ponadto, po wejściu do środka wzrok odwiedzającego jest możliwie najszybciej naprowadzany na element komunikacji pionowej (schody, winda), który sygnalizuje, że to co ważne, znajduje się powyżej. Sama część parteru dostępna dla widzów składa się z pionowo rozciągającego się holu wejściowego, niższej, bardziej intymnej części z szatnią i barkiem kawowym oraz lokalu gastronomicznego dostępnego zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Lokalizacja restauracji/baru umożliwia rozstawienie ogródków gastronomicznych wśród drzew skweru. Wyższe piętra budynku, z których istnieje dostęp do sal teatralnych (na max. 400 widzów i na max. 250 widzów, pełniącej jednocześnie funkcję sali prób) maja być wertykalnym przedłużeniem holu parteru i budować jedną przestrzeń o antresolowym charakterze. Przebicia w stropach uczytelniają jednoprzestrzenność foyer i maja dać widzom poczucie unoszenia się wokół funkcjonalnego rdzenia budynku, jakim są ustawione na sobie sale. Kolejny moment nawiązania dialogu z otoczeniem stanowi taras dostępny z poziomu drugiego piętra. Jego kształt pozwala na ponowne spojrzenie w głąb ulicy Kruczej i Mokotowskiej, lecz tym razem z zupełnie innej perspektywy. Z tej wysokości widoczne zaczynają być wynurzające się sponad dachów okolicznych budynków, warszawskie wieżowce, m.in. Pałac Kultury i Nauki. Wieczorami ten atrakcyjny widok mógłby zostać wykorzystany jako tło dla plenerowych przedstawień, które taras umożliwia. 15

16 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. PODSTAWOWE DANE BUDYNKU Powierzchnia działki: 3300 m2 Powierzchnia zabudowy: 1217 m2 Powierzchnia użytkowa: 4927,3 m2 Powierzchnia całkowita: 5912,8 m2 Kubatura: m2 Intensywność zabudowy: 1,8 Powierzchnia biologicznie czynna: 20% 4.2. BILANS POWIERZCHNI Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Garaż Pomieszczenie centrali klimatyzacyjnej Pomieszczenie przyłącza wody 590,1 61,5 16,4-004 Pomieszczenie socjalne 16, Klatka schodowa Przedsionek Hol Szatnia Węzeł sanitarny Pomieszczenie stacji transformatorowej Pompownia Zbiornik wody instalacji tryskaczowej Pomieszczenie węzła ciepłowniczego Przedsionek Klatka schodowa Magazyn Magazyn Przedsionek Przedsionek Magazyn Hol wejściowy Foyer Sala restauracyjna 27,9 7,6 69,4 40,1 51,4 28,9 46,7 70,2 23 5,6 13,3 11,9 12,6 25,4 18,1 35,1 231, ,9 16

17 Zaplecze restauracyjne Kasa biletowa Klatka schodowa Przedsionek Recepcja Dok przeładunkowy Pracownia i magazyn montażystów sceny Hol Klatka schodowa Magazyn Magazyn kostiumów z pralnią Przedsionek Pomieszczenie czerpni powietrza Sala główna Foyer Komunikacja Magazyn oświetlenia i akustyki Magazyn rekwizytów Pomieszczenie socjalne Green room Kieszeń sali głównej Pomieszczenie porządkowe Przedsionek Klatka schodowa Foyer Foyer Komunikacja Sala konferencyjna Sekretariat Gabinet dyrektora teatru Pomieszczenie biurowe Pomieszczenie biurowe 17 61,6 4,7 5,2 6,3 13,3 20,7 24,7 2,7 11,6 27,6 106, ,9 6,7 36,3 7,1 3,6 35,1 541,7 282, ,4 26,3 15,3 24,3 41,1 74,5 4,3 14,2 16,7 7,1 27,9 48,3 70,6 84,8 48,3 11,2 16,3 12,8 12,8

18 Pomieszczenie biurowe Pomieszczenie socjalne Klatka schodowa Pracownia scenografa i kostiumologa Przedsionek Sala kameralna Kieszeń sceny Komunikacja Foyer Pokój gościnny Garderoba statystów i dzieci Charakteryzatornia Przedsionek garderoba męska Garderoba damska Garderoba VIP Klatka schodowa Green room 15,5 12,7 27,9 21 7,1 14,1 16,7 4,3 7,2 331,4 40, ,3 39,2 52,4 26,8 3,3 3,3 3, ,7 7,1 40,3 41,1 21,6 27,9 24,3 7, ,3 m OPIS FUNKCJONALNY Budynek może stanowić siedzibę, która umożliwia zajmującej go instytucji pełnowymiarową działalność teatralną. Obiekt zapewnia możliwość samodzielnego przygotowania spektaklu w zakresie scenografii, kostiumów oraz zainstalowania własnego oświetlenia i akustyki, przechowywanych w magazynie na pierwszym piętrze. Wszystkie pomieszczenia aktorskie zostały zgrupowane w jeden blok i umieszczone na trzecim piętrze, z dala od pomieszczeń technicznych. Najważniejszymi elementami budynku teatru w sposób naturalny są sale widowiskowe typu studio, które stanowią zarówno konstrukcyjny, jak i funkcjonalny rdzeń całego obiektu. Dzięki ulokowaniu ich na kondygnacjach pięter, parter służyć 18

19 może za wielofunkcyjną rozdzielnie widzów, dostępną ze wszystkich stron budynku. Foyer teatru projektowane było jako całość i tak też może być postrzegane. Przebicia w stropach i antresolowy charakter zachodniego foyer mają za zadanie uwydatnić jednoprzestrzenność i funkcjonalną zależność przestrzeni przeznaczonych dla widzów KONDYGNACJA PODZIEMNA Znaczną część poziomu -1 stanowi przestrzeń garażowa na 21 samochodów (20 miejsc standardowych, 1 miejsce przeznaczone dla samochodów osób niepełnosprawnych). Parking przeznaczony jest do użytku aktorów i pracowników teatru. W tej części budynku zlokalizowane są również pomieszczenia socjalne dla pracowników teatru: - szatnia wraz z zapleczem sanitarnym, wyposażonym w natryski, - pomieszczenie kuchenno jadalniane, wyposażone w aneks kuchenny i pojedynczą toaletę. Ponadto w części podziemnej znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne, wymienione w spisie pomieszczeń. Do kondygnacji podziemnej prowadzi jednokierunkowa rampa samochodowa o szerokości 2,7 m, wyposażona w system sygnalizacji świetlnej; dwie klatki schodowe, trzy dźwigi osobowe oraz jeden dźwig towarowy PARTER Parter budynku to płaszczyzna styku wnętrza obiektu z jego otoczeniem, co podkreślone jest dużą powierzchnią przeszkleń. Na przestrzeń dostępną dla widza składa się duży hol wejściowy oraz właściwe foyer teatru, z którego dostępne są: - szatnia, - restauracja, - barek kawowy, - zaplecze sanitarne. Duża powierzchnia otwartej części parteru oraz wyeliminowanie z niej większości podpór, daje możliwość jej elastycznego zagospodarowywania w zależności od potrzeb. Część parteru przeznaczona została również na potrzeby zaplecza technicznego teatru. Prowadzi do niego tylne wejście zlokalizowane w południowej części budynku. Z holu zaplecza dostępna jest klatka schodowa zaplecza, dźwig osobowy, pomieszczenie magazynu kostiumów z pralnią, pracownia i magazyn montażystów sceny oraz dostępny od strony wschodniej dok przeładunkowy wyposażony w dźwig towarowy o wymiarach kabiny 244x345 cm. Ostatnie dwa pomieszczenia są ze sobą połączone niezależnie od holu PIĘTRO PIERWSZE Na pierwszym piętrze zlokalizowane zostało foyer, które stanowi podstawowy 19

20 poziom dostępu widzów do głównej sali teatru (wymiary: 2960x1850x965 cm). Na kondygnacji dostępne są sanitariaty do użytku widzów. Południowa część piętra to zaplecze techniczne, na które składają się: - magazyn i pracownia akustyków i oświetleniowców, - pracownia kostiumów, - pomieszczenie socjalne z łazienką, - pomieszczenie porządkowe. Ponadto z tego poziomu dostępna jest dwukondygnacyjna kieszeń sceny z dźwigiem towarowym oraz pomieszczenie socjalne aktorów i artystów scenicznych (tzw. green room) wyposażony w i aneks kuchenny PIĘTRO DRUGIE Poziom pomocniczego foyer sceny głównej, na które składają się nieskomunikowane ze sobą dwie części: wschodnia i zachodnia. Przy większości sposobów aranżacji widowni dostępne z tego poziomu wejścia zapewniają dostęp do górnych rzędów siedzeń. Na kondygnacji dostępne są sanitariaty do użytku widzów. Południowa część kondygnacji stanowi kompleks administracyjny, na który składają się: - gabinet dyrektora teatru z sekretariatem, - sala konferencyjna, - trzy pomieszczenia biurowe, - pokój socjalny pracowników administracji teatru. Na danej kondygnacji znajduje się również pokój kostiumologa i scenografa z ; dostępny jest górny poziom dwukondygnacyjnej kieszeni sceny głównej z dźwigiem towarowym PIĘTRO TRZECIE Poziom foyer sali kameralnej teatru (wym. 1850x1820x730 cm), składający się, podobnie jak na piętrze pierwszym, z trzech połączonych ze sobą części: wschodniej, północnej i zachodniej. Na kondygnacji dostępne są sanitariaty do użytku widzów. Południowa część kondygnacji to kompleks garderób aktorskich, na który składają się: - garderoba damska z łazienką, - garderoba męska z łazienką, - garderoba VIP podwójna z łazienką, - garderoba statystów i dzieci, - charakteryzatornia. W części aktorskiej znajduje się również jeden pokój hotelowy, zespół ogólnodostępnych sanitariatów oraz green room. Z poziomu dostępna jest kieszeń sceny kameralnej z dźwigiem towarowym ROZWIĄZANIA W SALACH TEATRALNYCH 20

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Pięknych Zakład Architektury Wnętrz LICENCJACKA PRACA DYPLOMOWA ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań

glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań THE INTERNATIONAL MAGAZINE FOR GLASS AND DESIGN W TYM NUMERZE GLASS IN BUILDING uwagę koncentrujemy na szkle

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Zielone dachy i żyjące ściany systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach. Foto: Paweł Piwowar

Zielone dachy i żyjące ściany systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach. Foto: Paweł Piwowar Foto: Paweł Piwowar Zielone dachy i żyjące ściany systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z

Bardziej szczegółowo