II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła"

Transkrypt

1 II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of the Polish Resuscitation Council under the honorable auspices of Konstanty Radziwiłł, President of The Supreme Medical Council 23rd 26th June 2005, Cracow, Poland Organizatorzy/Organizers Polska Rada Resuscytacji q Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego q Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego q Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

2

3 Powitanie/Welcome Szanowni Państwo Kraków, 23 czerwca 2005 r. Dear Sir/Madam Kraków, 23rd June 2005 W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie witam w Krakowie Uczestników, Wykładowców i Gości Drugiego Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji, który odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Konstantego Radziwiłła. Minęły ponad trzy lata od powstania Polskiej Rady Resuscytacji oraz nawiązania ścisłej współpracy z Europejską Radą Resuscytacji (ERC). Tym samym znaleźliśmy się w gronie krajów, które realizują światowe standardy edukacji w resuscytacji. W ciągu tych trzech lat zostały szeroko rozpowszechnione w Polsce WYTYCZ- NE RESUSCYTACJI 2000 oraz powstała, wyszkolona na najlepszym możliwym europejskim poziomie, kadra instruktorska w zakresie nauczania podstawowych i specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych. Ponieważ medycyna resuscytacji jest dynamicznie zmieniającą się pod wpływem rozwoju nauki wiedzą, rozpoczynający się Kongres będzie zwiastunem nowych WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2005, które zostaną opublikowane w listopadzie bieżącego roku. Wykładowcy, w większości osobiście uczestniczący w procesie powstawania nowych WYTYCZNYCH, omówią aktualnie najważniejsze i zarazem kontrowersyjne problemy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz oczekiwania związane z rozwojem zarówno praktyki klinicznej, jak i powszechnego nauczania resuscytacji, z edukacją w szkołach podstawowych włącznie. Kongres poprzedzą certyfikowane przez ERC kursy ALS, BLS/AED, EPLS, ILS oraz kurs instruktorski GIC. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Dzień Instruktorski, podczas którego instruktorzy ERC wymienią się doświadczeniami oraz przygotują adaptacyjny program dydaktyczny w obliczu nowych WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI Koniec czerwca to także szczególna okazja do zwiedzenia Krakowa i jego okolic oraz skorzystania z niezwykle bogatej oferty kulturalnej naszego miasta, do czego serdecznie zachęcamy. Życzymy udanego pobytu w Krakowie On behalf of the Organizing and Scientific Committee I would like to warmly welcome the Participants, Lecturers and Guests to the Second International Congress of the Polish Resuscitation Council in Krakow, which will take place under the Honorable Patronage of Konstanty Radziwiłł, the President of the Supreme Medical Council. More than three years have passed since the founding of the Polish Resuscitation Council and the establishment of close co-operation with the European Resuscitation Council (ERC). We now find ourselves as a result among those nations which are achieving world standards of education in the field of resuscitation. Moreover, during these three years the Resuscitation Guidelines 2000 have been widely disseminated and popularized and a team of instructors have been trained to the highest possible European level with regard to the teaching of basic and specialist resuscitation treatment. Since medical resuscitation is rapidly changing under the impact of advances in science the coming Congress will be a harbinger of the new Resuscitation Guidelines 2005, which will be published in November this year. The lecturers at the Congress, the majority of whom will be personally involved in preparing the new Guidelines, will discuss what are today the most important and at the same time also controversial problems of Cardiopulmonary Resuscitation as well as look at expectations regarding both clinical practice and general instruction in resuscitation including primary school education. The Congress will be preceded by ERC-certified ALS, BLS/AED, EPLS and ILS courses as well as a GIC instructors course. An International Instructors Day will be held in Poland for the first time, during which ERC instructors will exchange experiences and prepare a instructional conversion program concerned with the new Resuscitation Guidelines The end of June is also a special time to visit Krakow and its surrounding areas and take advantage of our city s unusually rich cultural assets, which we wholeheartedly encourage you to see. We hope you have a pleasant and fruitful stay in Krakow W imieniu Komitetu Organizacyjnego/On behalf of the Organizing Committee Prof. dr hab. med. Janusz Andres Prezes Polskiej Rady Resuscytacji/President of the Polish Resuscitation Council 3

4

5 Spis treści/contents S Wstęp/Introduction Komitet Honorowy/Honorary Committee Komitet Naukowy Kongresu/Scientific Committee of Congress Komitet Organizacyjny Kongresu/Organizing Committee of Congress Informacje ogólne/general informations Program socjalny/social programme Sponsorzy Kongresu/Sponsors of Congress Plan wystawy i firmy uczestniczące/plan of exhibition and participating firms Kursy poprzedzające Kongres/Courses before the Congress Program naukowy/academic programme Warsztaty praktyczne/workshops Wykaz prowadzących sesje, wykładowców i autorów prezentowanych prac Index of chairpersons, lecturers and authors of presented papers Opracowanie programu Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Na III stronie okładki wykorzystano Plan centrum Krakowa, wyd. Compass, Kraków, ul. Podchorążych 3. Copyright Compass, Kraków Na IV stronie okładki wykorzystano fragment mapy Okolice Krakowa, wyd. Compass, Kraków, ul. Podchorążych 3. Copyright Compass, Kraków Okładka Plakat Kongresu zaprojektowany przez Mieczysława Górowskiego Łamanie i druk Wydawnictwo PANDIT Kraków, ul. Łokietka 177 tel w. 27 5

6 KOMITET HONOROWY HONORARY COMMITTEE Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Rektor-Elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Karol Musioł Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Marek Zembala Prorektor-Elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wiesław Pawlik Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Jerzy Stachura Dziekan-Elekt Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Jerzy Friediger 6

7 KOMITET NAUKOWY KONGRESU SCIENCE COMMITTEE OF CONGRESS Prof. Janusz Andres Prof. Romuald Bohatyrewicz Prof. Andrzej Boznański Prof. Leszek Brongel Prof. Jan Dobrogowski Prof. Leon Drobnik Dr Rafał Drwiła Prof. Krzysztof Duda Prof. Anna Dyaczyńska-Herman Prof. Michał Gaca Prof. Zdzisław Gajda Prof. Ryszard Gajdosz Prof. Wojciech Gaszyński Prof. Igor Gościński Prof. Juliusz Jakubaszko Prof. Przemysław Jałowiecki Prof. Jacek Jastrzębski Prof. Witold Jurczyk Prof. Andrzej Kański Dr Bogusław Kapelak Prof. Ewa Karpel Prof. Jerzy Karski Prof. Piotr Knapik Dr Krzysztof Kobylarz Prof. Jerzy Konieczny Prof. Zdzisław Kruszyński Prof. Krzysztof Kusza Dr Tomasz Langie Prof. Ryszard Lauterbach Prof. Tomasz Łazowski Dr Alicja Macheta Dr Dariusz Maciejewski Dr Włodzimierz Majewski Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka Prof. Andrzej Mysiak Prof. Andrzej Nestorowicz Dr Mieczysław Pasowicz Prof. Andrzej Piotrowski Dr Dariusz Piotrowski Prof. Piotr Podolec Dr Małgorzata Popławska Prof. Krzysztof Przesmycki Dr Ewa Raniszewska Dr Adam Rasmus Dr Marcin Rawicz Prof. Maria Referowska Prof. Zdzisław Rondio Prof. Zbigniew Rybicki Prof. Jerzy Sadowski Dr Teresa Sokołowska-Kozub Prof. Elżbieta Sokół-Kobielska Prof. Tadeusz Szreter Prof. Roman Szulc Dr Arkadiusz Trzos Dr Jerzy Tyrak Prof. Jerzy Wordliczek Dr Tadeusz Wójcikiewicz Dr Krzysztof Zając Prof. Andrzej Zawadzki Prof. Krzysztof Żmudka 7

8 KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU ORGANIZING COMMITTEE OF CONGRESS Przewodniczący/Chairman Janusz Andres Zastępca Przewodniczącego/Vice-Chairman Alicja Macheta Sekretarz/Secretary Janina Wójcik Skarbnik/Treasurer Piotr Müller Członkowie/Members Marta Banach Teresa Baranek Anna Bysiek Elżbieta Byrska-Maciejasz Piotr Budzyński Grzegorz Cebula Edyta Drab Anna Dygas Agnieszka Frączek Małgorzata Grześkowiak Andrzej Jakubowski Magdalena Krasny Paweł Krawczyk Piotr Koźbiał Piotr Maciejasz Agnieszka Marcinowska Joanna Siwiec Marcin Smaga Grzegorz Słomczyński Kinga Szczepanek-Milanowska Joanna Szostak-Wieczorek Katarzyna Szoch-Jędrys Michał Świdrak Sylwia Wrona Katarzyna Zagólska-Bębenek Ewa Zasada 8

9 Informacje ogólne General information Termin Kongresu czerwca 2005, Kraków Miejsce obrad Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek Modlniczka 124a, Kraków Modlnica tel./tel (0-12) Języki wykładowe Kongresu polski, angielski Inauguracja Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek czwartek, 23 czerwca 2005 r., godz Sekretariat Komitetu Organizacyjnego oraz rejestracja uczestników będzie czynna w budynku mieszczącym salę kongresową (parter) czwartek, 23 czerwca 2005 r., godz piątek, 24 czerwca 2005 r., godz sobota, 25 czerwca 2005 r., godz niedziela, 26 czerwca 2005 r., godz Uczestnik Kongresu otrzymuje materiały i plakat Kongresu udział w obradach wstęp na wystawę firm farmaceutycznych, sprzętu medycznego i wydawnictw medycznych koktajl powitalny lunch 24 i 25 czerwca oraz w przerwach między obradami kawa, herbata, napoje certyfikat uczestnictwa osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów, plakatu Kongresu oraz certyfikatu uczestnictwa. Wejściówka jednodniowa obejmuje program, certyfikat uczestnictwa i plakat Kongresu, udział w obradach, lunch (24 lub 25 czerwca) oraz w danym dniu, w przerwach między obradami kawa, herbata Sekretariat Kongresu Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ Kraków, ul Kopernika 17 tel. (0-12) , tel./ fax ( 0-12) Informacja w Internecie program Kongresu i materiały naukowe osiągalne pod adresem Punkty edukacyjne uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdr. z 6 października 2004 r. (Dz.U. nr 231, poz. 2326) w ilości 10 pkt udział czynny, 1 pkt za 1 godz. udział bierny Opłata za uczestnictwo w warsztatach praktycznych 50,00 pln od jednego tematu Zakwaterowanie informacja w Centrum Hotelowo-Kongresowym Witek tel./fax: (0-12) Rodzaje identyfikatorów czerwony komitet organizacyjny zielony wykładowcy i prowadzący sesje niebieski uczestnicy żółty przedstawiciele firm Walne Zebranie Polskiej Rady Resuscytacji Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek, sala konferencyjna 23 czerwca 2005, godz Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek, sala seminaryjna 23 czerwca 2005, godz

10 Program socjalny/social program 23 czerwca 2005, godz / Koktajl powitalny/welcoming cocktails Sala kongresowa Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Witek wstęp wolny 24 czerwca 2005, godz Spotkanie i zabawa przy ognisku/evening meeting and a bonfire party Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek cena biletu 50,00 pln bilety do nabycia w sekretariacie Komitetu Organizacyjnego 25 czerwca 2005, godz Atrakcje Krakowa/Attractions of Cracow Informacji udziela recepcja hotelu Witek Oferta turystyczna Informacji o ofercie udziela recepcja Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Witek Modlniczka 124a, Kraków Modlnica tel./fax (0-12) WYCIECZKI Zwiedzanie Krakowa Wieliczka Auschwitz-Birkenau Zakopane Spływ Dunajcem Częstochowa 110 pln 120 pln 120 pln 255 pln 430 pln 155 pln Wycieczki są codziennie o godz Zniżki dla dzieci do 12 lat Przy wykupieniu dwóch wycieczek rabat 10

11 Sponsorzy Kongresu/Sponsors of Congress Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (22) Medtronic Poland Sp. z o.o. (21) Philips Polska Sp. z o.o. (15) LMP Sp. z o.o. (23) Polimed Sp. z o.o. (25) Firmy uczestniczące/participating firms P.P.H.U. Akatex (9) Ascor S.A. (27) AxMediTec Sp. z o.o. (17) Balton Sp. z o.o. (26) Devymed Sp. z o.o. (19) Dräger Polska Sp. z o.o. (28) Dutchmed Polska Sp. z o.o. (13) EUMed Sp. z o.o. (11) Lifemed Poland Sp. z o.o. (16) Medicom Sp. z o.o. (8) Miro Sp. z o.o. (18) O.K. Medical Systems (7) Organon Polska Sp. z o.o. (20) Promed S.A. (14) Ruesch Polska Sp. z o.o. (10) Sumi Sulejówek (12) Timko Sp. z o.o. (24) Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. (29) Wydawnictwa/Publishers Anestezjologia i Intensywna Terapia (4) CMP Medica Poland Sp. z o.o. (5) Medycyna Praktyczna (2) Polska Misja Medyczna (1) Patroni medialni Kongresu/Media patrons of Congress Ogólnopolski Przegląd Medyczny (6) Agencja Wydawniczo-Reklamowa MEDICUS (3) Konsyliarz Magazyn Lekarzy Miesięcznik Uniwersytetu Jagielońskiego ALMA MATER Gazeta Lekarska Pismo Izb Lekarskich 11

12 Plan wystawy/plan of exhibition (1) Polska Misja Medyczna (2) Medycyna Praktyczna (3) Agencja Wydawniczo-Reklamowa MEDICUS (4) Anestezjologia i Intensywna Terapia (5) CMP Medica Poland Sp. z o.o. (6) Ogólnopolski Przegląd Medyczny (7) O.K. Medical Systems (8) Medicom Sp. z o.o. (9) P.P.H.U. Akatex (10) Ruesch Polska Sp. z o.o. (11) EUMed Sp. z o.o. (12) Sumi Sulejówek (29) Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. 12

13 Plan wystawy/plan of exhibition (13) Dutchmed Polska Sp. z o.o. (14) Promed S.A. (15) Philips Polska Sp. z o.o. (16) Lifemed Poland Sp. z o.o. (17) AxMediTec Sp. z o.o. (18) Miro Sp. z o.o. (19) Devymed Sp. z o.o. (20) Organon Polska Sp. z o.o. (21) Medtronic Poland Sp. z o.o. (22) Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (23) LMP Sp. z o.o. (24) Timko Sp. z o.o. (25) Polimed Sp. z o.o. (26) Balton Sp. z o.o. (27) Ascor S.A. (28) Dräger Polska Sp. z o.o. 13

14 Kursy poprzedzające Kongres/Courses before the Congress Przed Kongresem odbędą się kursy certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji. Tego typu szkolenia realizowane są w Polsce od 2001 roku. Są one prowadzone w ośrodkach szkoleniowych współpracujących z Polską Radą Resuscytacji między innymi w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie. Obecnie większość z nich odbywa się w języku polskim, a przeszkolonych zostało już kilka tysięcy osób. Poniżej wymieniono poszczególne kursy wraz z krótkim przedstawieniem celu szkolenia. Szczegółowe informacje pod adresem Basic Life Support & Automated External Defibrillation (BLS & AED) Szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie dokonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych Immediate Life Support (ILS) Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzania defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED) Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego Advance Life Support (ALS) Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych European Pediatric Life Support (EPLS) Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania u dziecka stanu niewydolności oddechowej lub krążeniowej Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych Generic Instructor Course (GIC) Szkolenie potencjalnych instruktorów pod kątem efektywnego nauczania osób dorosłych Praktyczne wykorzystanie technik przekazywania wiedzy: wykłady, symulowane scenariusze, dyskusje, przeprowadzenie egzaminu 14

15 PROGRAM NAUKOWY 23 czerwca 2005, czwartek ACADEMIC PROGRAMME 23rd June 2005, Thursday Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek Hotel and Conference Centre Witek SALA KONFERENCYJNA CONFERENCE HALL Dzień instruktorski ALS/ALS Instructors Day Walne Zebranie Polskiej Rady Resuscytacji/General Meeting of the Polish Resuscitation Council SALA SEMINARYJNA SEMINAR ROOM Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Meeting of the Board of the Polish Society of Anaesthology and Intensive Therapy SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Powitanie uczestników i otwarcie Kongresu/Welcome for participants and opening of Congress prof. dr hab. Janusz Andres Nadanie tytułów Członka Honorowego Polskiej Rady Resuscytacji prof. Dietrichowi Kettlerowi i drowi Davidowi Robinsonowi Bestowing of titles of Honorary Member of the Polish Resuscitation Council on Professor Dietrich Kettler and Dr David Robinson Wykład inauguracyjny Prawo do życia godność człowieka /Inaugural Lecture The Right to Life the dignity of the human being dr Włodzimierz Majewski Koktajl powitalny/welcoming cocktails Otwarcie i zwiedzanie wystawy firm farmaceutycznych, sprzętu medycznego i wydawnictw medycznych/opening and visit to exhibition of pharmaceutical firms, medical equipment and medical publishers 15

16 PROGRAM NAUKOWY 24 czerwca 2005, piątek ACADEMIC PROGRAMME 24th June 2005, Friday Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Sesja I: Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłych. Proces kształtowania wytycznych 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Spodziewane zmiany Session I: Sudden cardiac arrest in adults. Process of establishing recommendations for the cardiopulmonary resuscitation Expected changes Prowadzą/Chairpersons: Janusz Andres Ryszard Lauterbach Juliusz Jakubaszko 1. The process to establish a concensus on science and new guidelines for resuscitation, Peter Baskett (20 min) 2. Resuscitation guidelines 2005: the expectations, Leo Bossaert (30 min) 3. Resuscitative hypothermia, Fritz Sterz (30 min) 4. Dyskusja (30 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja II: Postępy defibrylacji. Programy wczesnej defibrylacji Session II: Advances in defibrillation. Programs of early defibrillation Prowadzą/Chairpersons: Andrzej Mysiak Jerzy Sadowski Krzysztof Żmudka 1. Is it reasonable to implement an AED program in my community?, Leo Bossaert (20 min) 2. Community wide early defibrillation: AED deployment in the presence of declining VF arrest, Roger White (20 min) 3. Advances in biphasic waveform transthoracic defibrillation: state of the science, Roger White (20 min) 4. Public access defibrillation programme in Europe, Sian Davies (20 min) 5. Analiza występowania nagłych zatrzymań krążenia w miejscach publicznych w śródmieściu miasta Krakowa, Grzegorz Cebula, Paweł Krawczyk, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Edyta Drab, Janusz Andres (15 min) 6. Błędy w obsłudze AED, Roland Podlewski, Małgorzata Grześkowiak, Zbigniew Żaba, Jowita Rosada-Kurasińska, Anna Turowska-Kóska (15 min) 7. Dyskusja (20 min) Przerwa na lunch/lunch 16

17 PROGRAM NAUKOWY 24 czerwca 2005, piątek ACADEMIC PROGRAMME 24th June 2005, Friday Sesja III: Techniki przywracania krążenia krwi Session III: Techniques for restoration of circulation Prowadzą/Chairpersons: Piotr Knapik Przemysław Jałowiecki Adam Rasmus 1. Quality of professional CPR: a shocking look behind the scene and a possible solution, Peter Andreas Steen (30 min) 2. Bystanders why don t they help?, Jan Bahr (20 min) 3. Ocena wybranych czynników wpływających na postępowanie resuscytacyjne poza szpitalnych zatrzymań krążenia, Robert Rudner, Przemysław Jałowiecki, Piotr Dziurdzik, Radosław Marciniak, Magdalena Wartak (15 min) 4. Zatrzymanie krążenia w oddziale intensywnej terapii u chorych po operacjach kardiochirurgicznych, Mirosław Ziętkiewicz (15 min) 5. Nowoczesne metody kompresji klatki piersiowej w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, Marek Kordasiewicz (10 min) 6. Dyskusja (15 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja IV: Nagłe wypadki i katastrofy organizacja postępowania Session IV: Sudden accidents and catastrophes organization of proceedings Prowadzą/Chairpersons: Jerzy Karski Michał Gaca Leszek Brongel 1. Rapid extrication of victims from car wrecks, Peter Andreas Steen (15 min) 2. Nagłe wypadki i katastrofy organizacja postępowania, Jerzy Karski (15 min) 3. Urazowy ekspres, ale pod specjalnym nadzorem, Leszek Brongel, Małgorzata Zając, Waldemar Hładki, Jan Magiera (10 min) 4. Zabezpieczenia imprez masowych, Arkadiusz Trzos (10 min) 5. Resuscytacja w szczególnej sytuacji, Przemysław Guła (15 min) 6. Medycyna katastrof wobec wyzwań i zagrożeń określonych w strategii bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, Jerzy Konieczny (15 min) 7. Psychospołeczne problemy medycyny katastrof wobec zagrożeń asymetrycznych, Halina Wawrzynowicz (15 min) 8. Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zdarzeniach masowych i katastrofach, Agnieszka Mikuła- -Mazurkiewicz, Beata Pchilinowicz, Mariusz Goniewicz (10 min) 9. Dyskusja (15 min) TEREN PRZY CENTRUM HOTELOWO-KONFERENCYJNYM WITEK AREA AT THE HOTEL AND CONFERENCE CENTRE WITEK Pokazy akcji ratowniczej (zdarzenia masowe)/rescue Action Show (mass event) Spotkanie i zabawa przy ognisku/evening meeting and a bonfire party 17

18 PROGRAM NAUKOWY 25 czerwca 2005, sobota ACADEMIC PROGRAMME 25th June 2005, Saturday SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Sesja V: Wentylacja i oksygenacja Session V: Ventilation and oxygenation Prowadzą/Chairpersons: Andrzej Nestorowicz Zdzisław Kruszyński Dariusz Maciejewski 1. Need for ventilation during CPR, Peter Andreas Steen (15 min) 2. Tlenoterapia, Piotr Müller (30 min) 3. Zastosowanie masek krtaniowych w sytuacjach nagłych, Ewa Zasada (15 min) 4. Dyskusja (20 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja VI: Edukacja Session VI: Education Prowadzą/Chairpersons: Janusz Andres Ewa Karpel Tomasz Łazowski 1. ERC courses and certification process, Ralph Cosyn (20 min) 2. Raport w sprawie przeprowadzonych w Polsce kursów ALS certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji, Paweł Krawczyk, Ewa Zasada (5 min) 3. Raport w sprawie przeprowadzonych w Polsce kursów BLS/AED certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji, Grzegorz Cebula (5 min) 4. The Resuscitation Working Group of the Hellenic Cardiology Society, Philip Cokkinos (10 min) 5. Symulacja metoda nauczania w anestezjologii i resuscytacji, Tadeusz Szreter (20 min) 6. Porównanie dwóch metod dydaktycznych w praktyce nauczania resuscytacji, Zbigniew Żaba, Anna Turowska- -Kóska, Małgorzata Grześkowiak, Roland Podlewski, Jowita Rosada-Kurasińska (15 min) 7. Propozycje zmian i próba ujednolicenia programów nauczania medycyny katastrof studentów akademii i uniwersytetów medycznych, Adam Rasmus, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo (15 min) 8. Badanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień resuscytacji u ratowników PSP, studentów medycyny i lekarzy stażystów, Magdalena Witt, Marek Dąbrowski, Maciej Sip (15 min) 9. Raport o rozwoju strony internetowej Polskiej Rady Resuscytacji, Wiesław Pyrczak (5 min) 10. Dyskusja (15 min) Przerwa/Break Ożywianie noworodków z perspektywy 50 lat, Zdzisław Rondio, Marta Balicka, Przemysław Sługowski (film, 30 min) Przerwa na lunch/lunch Sesja VII: Nauczanie dzieci resuscytacji krążeniowo- -oddechowej Session VII: Educating children in cardiopulmonary resuscitation Prowadzą/Chairpersons: Tadeusz Szreter Krzysztof Kobylarz 1. Teaching resuscitation skills in the schools, Mary Richardson (40 min) 2. Dyskusja (10 min) Konferencja prasowa/press conference Przerwa na kawę/coffee break Sesja VIII: Etyka Session VIII: Ethics Prowadzą/Chairpersons: Roman Szulc Maria Referowska Krzysztof Duda 1. Ethical aspects in resuscitation medicine, Dietrich Kettler (30 min) 2. Intensywna terapia: możliwości, granice i perspektywy, Roman Szulc (20 min) 3. Resuscytacja dobrodziejstwo czy cierpienie, Janusz Andres (20 min) 4. Etyczne aspekty podejmowania czynności resuscytacyjnych jako treści przekazywane studentom medycyny, Maria Joanna Turos, Tomasz Łazowski (20 min) 5. Dyskusja (15 min) Atrakcje Krakowa informacji udziela recepcja hotelu Witek /Attractions of Cracow information available at the reception of the Witek Hotel 18

19 PROGRAM NAUKOWY 26 czerwca 2005, niedziela ACADEMIC PROGRAMME 26th June 2005, Sunday SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Sesja IX: Urazy Session IX: Trauma Prowadzą/Chairpersons: Igor Gościński Wojciech Gaszyński Jerzy Tyrak 1. Polytrauma: do we have standards?, Bernd Böttiger (30 min) 2. Analiza zmian parametrów objętościowo-ciśnieniowych i metabolicznych mózgowia u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych z zatrzymaniem krążenia, Jerzy Tyrak, Marek Moskała, Jacek Nowaczek, Igor Gościński (15 min) 3. Współczesne postępowanie w okresie przedszpitalnym jako metoda neurocytoprotekcji w ciężkich obrażeniach mózgowia, Jacek Nowaczek, Jerzy Tyrak, Marek Moskała, Igor Gościński (15 min) 4. Dyskusja (15 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja X: Fibrynoliza i tematy wolne Session X: Fibrinolysis and free subjects Prowadzą/Chairpersons: Andrzej Kański Krzysztof Kusza Ryszard Gajdosz 1. The place for thrombolytics in CPR, Bernd Böttiger (30 min) 2. Wczesne i odległe wyniki zabiegów resuscytacyjnych podejmowanych w przypadkach zatrzymania krążenia w warunkach szpitalnych, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Marcin Siciński, Remigiusz Gelo, Grzegorz Karpiński (15 min) 3. Stężenia NT-PROBNP u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia we wczesnym okresie poresuscytacyjnym, Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik, Wojciech Gaszyński, Jan Goch, Krzysztof Kula (15 min) 4. Praktyka podejmowania decyzji o wdrożeniu lub zaniechaniu czynności resuscytacyjnych w przypadkach wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia (doniesienie wstępne), Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Remigiusz Gelo, Marcin Siciński (15 min) Przerwa 5. Skale GCS, APACHE II, SAPS II, MODS w ocenie przeżycia u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia we wczesnym okresie poresuscytacyjnym, Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik, Wojciech Gaszyński, Jan Goch, Krzysztof Kula (15 min) 6. Dostępność informacji o technikach ratowniczych dla szerokich kręgów społeczeństwa w świetle analizy zasobów bibliotecznych oraz zawartości prasowej, Maria Joanna Turos (15 min) 7. Deklarowana gotowość społeczeństwa polskiego w zakresie niesienia pomocy BLS. CPR w badaniach OBOP, a udział świadka zdarzenia w czynnościach BLS. CPR na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej, Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Dariusz Piotrowski, Tomasz Wiśniewski (15 min) 8. Dyskusja (15 min) CENTRUM HOTELOWO KONFERENCYJNE WITEK HOTEL AND CONFERENCE CENTRE WITEK Podsumowanie i zamknięcie Kongresu/Summary and closing of Congress Prof. dr hab. Janusz Andres 19

20 WARSZTATY PRAKTYCZNE WORKSHOPS 24 czerwca 2005, piątek Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek SALA KONFERENCYJNA A Dostęp donaczyniowy u dorosłych i u dzieci Prowadzą: Wojciech Serednicki Ewa Zasada Krzysztof Kobylarz Piotr Maciejasz Ultrasonografia w urazach Prowadzą: Leszek Brongel Jerzy Krzywoń 25 czerwca 2005, sobota Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek SALA KONFERENCYJNA Udrażnianie dróg oddechowych u dorosłych i u dzieci Prowadzą: Tomasz Langie Henryk Podziorny Krzysztof Kobylarz Marcin Rawicz SALA KONFERENCYJNA B Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED) Prowadzą: Grzegorz Cebula Małgorzata Grześkowiak Katarzyna Zagólska-Bębenek Zdarzenia masowe Prowadzą: Arkadiusz Trzos Ewa Raniszewska Jacek Lizoń 20

21 Wykaz prowadzących sesje, wykładowców i autorów prezentowanych prac Index of chairpersons, lecturers and authors of presented papers A Andres J. (Kraków) Andruszkiewicz P. (Warszawa) B Bahr J. (Getynga) Balcerzyk-Barzdo E. (Łódź) Balicka M. (Warszawa) Baskett P. (Bristol) Böttiger B. (Heidelberg) Bossaert L. (Antwerpia) Brongel L. (Kraków) Budzyński P. (Kraków) Byrska-Maciejasz E. (Kraków) C Cebula G. (Kraków) Cokkinos P. (Ateny) Cosyn R. (Antwerpia) D Davies S. (Londyn) Dąbrowski M. (Poznań) Drab E. (Kraków) Duda K. (Kraków) Dziurdzik P. (Katowice) G Gaca M. (Poznań) Gajdosz R. (Kraków) Gaszyński W. (Łódź) Gelo R. (Warszawa) Goch J. (Łódź) Goniewicz M. (Lublin) Gościński I. (Kraków) Grześkowiak M. (Poznań) Guła P. (Kraków) H Hładki W. (Kraków) J Jakubaszko J. (Wrocław) Jałowiecki P. (Katowice) K Kański A. (Warszawa) Karpel E. (Katowice) Karpiński G. (Łódź) Karski J. (Lublin) Kettler D. (Getynga) Knapik P. (Zabrze) Kobylarz K. (Kraków) Konieczny J. (Poznań) Kordasiewicz M. (Warszawa) Krawczyk P. (Kraków) Kruszyński Z. (Warszawa) Kula K. (Łódź) Kusza K. (Poznań) L Langie T. (Kraków) Lauterbach R. (Kraków) Lizoń J. (Kraków) Ł Łazowski T. (Warszawa) M Maciejasz P. (Kraków) Maciejewski D. (Bielsko-Biała) Magiera J. (Kraków) Majewski W. (Bytom) Marciniak R. (Katowice) Mikuła-Mazurkiewicz A. (Lublin) Moskała M. (Kraków) Müller P. (Kraków) Mysiak A. (Warszawa) N Nestorowicz A. (Lublin) Nowaczek J. (Kraków) P Pchilinowicz B. (Lublin) Piotrowski D. (Łódź) Podlewski R. (Poznań) Podziorny T. (Kraków) Pyrczak W. (Kraków) R Raniszewska E. (Gdańsk) Rasmus A. (Łódź) Rawicz M. (Warszawa) Referowska M. (Gdańsk) Richardson M. (Edynburg) Robinson D. (Birmingham) Rondio Z. (Warszawa) Rosada-Kurasińska J. (Poznań) Rudner R. (Katowice) S Sablik Z. (Łódź) Sadowski J. (Kraków) 21

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, czerwca 2005 roku. Polska Rada Resuscytacji

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, czerwca 2005 roku. Polska Rada Resuscytacji II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 23 26 czerwca 2005 roku q Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI!MIĘDZYNARODOWEGO!KONGRESU! POLSKIEJ!RADY!RESUSCYTACJI!

PROGRAM VI!MIĘDZYNARODOWEGO!KONGRESU! POLSKIEJ!RADY!RESUSCYTACJI! PolskaRadaResuscytacji www.prc.krakow.pl www.kongres.prc.krakow.pl VIMIĘDZYNARODOWEGOKONGRESU POLSKIEJRADYRESUSCYTACJI HASŁOPRZEWODNIE: Jakzwiększyćprzeżywalnośćpacjentów wstaniebezpośredniegozagrożeniażycia?

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Resuscytacji Europejska Rada Resuscytacji Program. VII Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji

Polska Rada Resuscytacji  Europejska Rada Resuscytacji  Program. VII Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji Europejska Rada Resuscytacji www.erc.edu Polska Rada Resuscytacji www.prc.krakow.pl Program VII Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji pod Patronatem Honorowym Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa.

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa. PROGRAM XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii i IV Sympozjum SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016 organizowana przez: KATEDRĘ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab.

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab. Kraków, 24 25 września 2009 IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka Hasło przewodnie: Jak zwiększyć

Bardziej szczegółowo

Jak uczyd wg wytycznych 2010?

Jak uczyd wg wytycznych 2010? Jak uczyd wg wytycznych 2010? Przeżycia w nagłym zatrzymaniu krążenia zależą od jakości dowodów naukowych leżących u podstaw wytycznych, efektywności nauczania i środków przeznaczonych na implementację

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w Polsce w oparciu o Kursy Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji

Szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w Polsce w oparciu o Kursy Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji Resuscytacja prof. dr hab. med. Janusz Andres *, lek. med. Edyta Drab **i, lek. med. Grzegorz Cebula i, lek. med. Paweł Krawczyk i, lek. med. Elżbieta Byrska-Maciejasz i Katedra i Zakład Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji n Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego n

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Międzynarodowe Sympozjum z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kraków, 25 27 czerwca 2009 www.anest.eu 1 Honorowy patronat nad Międzynarodowym Sympozjum z okazji

Bardziej szczegółowo

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sympozjum z okazji 25-lecia Europejskiej Rady Resuscytacji odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W dniach 25-26 października 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl

58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl 58540 Karpacz, tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: RESUSCITATION ALS Advanced Life Support Provide Course 58540 Karpacz ALS provider 800 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r.

PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. PROGRAM Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego Lublin, 25 luty 2017 r. Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w ul. Staszica 4/6 PATRONAT HONOROWY Prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna Kraków, 25-27 listopada 2012 r. PROGRAM Organizatorzy Konferencja realizowana w ramach IV Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi

Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi Wydanie pod redakcją prof. dr. hab. med. Janusza Andresa i dr. hab. med. Rafała Drwiły Kraków 4 7 grudnia 2013 r. Redakcja naukowa: prof.

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

Frame Scientific Program of the Congress

Frame Scientific Program of the Congress Frame Scientific Program of the Congress 27th September 2007 /Thursday/ Didactic-Congress Centre of the Medical Department UJ CM ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków POLAND 8.00 10.00 Registration of Participants

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland LIVE SURGERY: "FIRST STEPS IN FOOT PERCUTANEOUS SURGERY" PIERWSZE KROKI W CHIRURGII PRZEZSKÓRNEJ STOPY - KURS TECHNIK MINI-INWAZYJNYCH Z TRANSMISJĄ OPERACJI NA ŻYWO Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina

Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Program powszechnego dostępu do wczesnej pomocy medycznej na Lotnisku Chopina Zespół Medycyny Ratunkowej Warszawa, 11-02-2009 Skróty używane w prezentacji AED - Automatic External Defibrillator automatyczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Lekarski I FAKULTET I ROK

PROGRAM NAUCZANIA NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Lekarski I FAKULTET I ROK PROGRAM NAUCZANIA NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Lekarski I FAKULTET I ROK 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 2. NAZWA JEDNOSTKI Realizującej Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC (Basic Live Support/Automated External Defibrillator) Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji Dla pracowników instytucji Cele: Ratownik

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja 30-31 MAJA 2014 r. MIEJSCE OBRAD Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-317 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 19 AULA 201 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Łódź, 21-23.05.2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie 90-251 Łódź, ul. Jaracza 55 tel./fax. 042 637 90 24,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI VIII KONFERENCJA SPTM PTK PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE W MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI Warszawa, 5-6 października 2012 r., Hotel Arkadia Royal, ul. B. Czecha 10 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK Plan zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa go i intensywnej terapii dla pielęgniarek ZJAZD: I DATA: 1-15 STYCZNIA 017 17:0 19:45 I Anestezjologia Zadania pielęgniarki j w różnych obszarach

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference KOMUNIKAT I Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference Rodzina - Zdrowie - Choroba Family - Health - Disease ORGANIZATORZY Katedra

Bardziej szczegółowo

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE Cykl czterech konferencji pod patronatem: J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

Bardziej szczegółowo

VII Warszawskie Spotkania Nefrologiczne

VII Warszawskie Spotkania Nefrologiczne Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM zaprasza na VII Warszawskie Spotkania Nefrologiczne Nefrologia w Oddziale Intensywnej Terapii Piątek - 4 marca 2011 Hotel Holiday

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Central European Emergency Medicine 2017 th st October 18 21, 2017, Lublin, Poland 6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 18 21 października 2017 roku, Lublin II Komunikat

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NOWE WYZWANIA Olsztyn / Ostróda 4-5 czerwiec 2014 r. Główny Organizator Konferencji Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Bardziej szczegółowo

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM PROGRAM WIODĄCE TEMATY leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego, operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa, chirurgia stopy, chirurgia stawu kolanowego. KOMITET ORGANIZACYJNY Doc. Rafał Pankowski

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. W imieniu naszego Hospicjum mam zaszczyt zaprosić na konferencję: Ocalić nadzieję

Zaproszenie. W imieniu naszego Hospicjum mam zaszczyt zaprosić na konferencję: Ocalić nadzieję Zaproszenie W imieniu naszego Hospicjum mam zaszczyt zaprosić na konferencję: Ocalić nadzieję Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej Villa Decius

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup.

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup. V KONFERENCJA KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ K O M U N I K A T Kraków, 30 31 marca 2007 r. Centrum Dydaktyczno Kongresowe Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i str. 1 str. 2 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi dr Dorota Kilańska - przewodnicząca dr

Bardziej szczegółowo

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM PROGRAM WIODĄCE TEMATY leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego, operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa, chirurgia stopy, chirurgia stawu kolanowego. KOMITET ORGANIZACYJNY Doc. Rafał Pankowski

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof PIĄTEK, 26 MAJA 2017 ROKU WYKŁADY WARSZTATY Warsztaty - I rotacja 10.00 11.30 SALA 1 10.00-11.30 Intraosseous access devices in emergency medicine

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kwalifikowana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Kursy Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC)

PODRĘCZNIK Kursy Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC) CEEA PODRĘCZNIK Kursy 2012 2014 Materiały polecane do Europejskiego Egzaminu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC) Do nabycia przez stronę www.ceea.pl I Bezpieczeństwo pacjenta Deklaracja Helsińska

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2014 Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania Warszawa 12-13 grudnia 2014 2 Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo