II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła"

Transkrypt

1 II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of the Polish Resuscitation Council under the honorable auspices of Konstanty Radziwiłł, President of The Supreme Medical Council 23rd 26th June 2005, Cracow, Poland Organizatorzy/Organizers Polska Rada Resuscytacji q Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego q Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego q Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

2

3 Powitanie/Welcome Szanowni Państwo Kraków, 23 czerwca 2005 r. Dear Sir/Madam Kraków, 23rd June 2005 W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie witam w Krakowie Uczestników, Wykładowców i Gości Drugiego Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji, który odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Konstantego Radziwiłła. Minęły ponad trzy lata od powstania Polskiej Rady Resuscytacji oraz nawiązania ścisłej współpracy z Europejską Radą Resuscytacji (ERC). Tym samym znaleźliśmy się w gronie krajów, które realizują światowe standardy edukacji w resuscytacji. W ciągu tych trzech lat zostały szeroko rozpowszechnione w Polsce WYTYCZ- NE RESUSCYTACJI 2000 oraz powstała, wyszkolona na najlepszym możliwym europejskim poziomie, kadra instruktorska w zakresie nauczania podstawowych i specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych. Ponieważ medycyna resuscytacji jest dynamicznie zmieniającą się pod wpływem rozwoju nauki wiedzą, rozpoczynający się Kongres będzie zwiastunem nowych WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2005, które zostaną opublikowane w listopadzie bieżącego roku. Wykładowcy, w większości osobiście uczestniczący w procesie powstawania nowych WYTYCZNYCH, omówią aktualnie najważniejsze i zarazem kontrowersyjne problemy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz oczekiwania związane z rozwojem zarówno praktyki klinicznej, jak i powszechnego nauczania resuscytacji, z edukacją w szkołach podstawowych włącznie. Kongres poprzedzą certyfikowane przez ERC kursy ALS, BLS/AED, EPLS, ILS oraz kurs instruktorski GIC. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Dzień Instruktorski, podczas którego instruktorzy ERC wymienią się doświadczeniami oraz przygotują adaptacyjny program dydaktyczny w obliczu nowych WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI Koniec czerwca to także szczególna okazja do zwiedzenia Krakowa i jego okolic oraz skorzystania z niezwykle bogatej oferty kulturalnej naszego miasta, do czego serdecznie zachęcamy. Życzymy udanego pobytu w Krakowie On behalf of the Organizing and Scientific Committee I would like to warmly welcome the Participants, Lecturers and Guests to the Second International Congress of the Polish Resuscitation Council in Krakow, which will take place under the Honorable Patronage of Konstanty Radziwiłł, the President of the Supreme Medical Council. More than three years have passed since the founding of the Polish Resuscitation Council and the establishment of close co-operation with the European Resuscitation Council (ERC). We now find ourselves as a result among those nations which are achieving world standards of education in the field of resuscitation. Moreover, during these three years the Resuscitation Guidelines 2000 have been widely disseminated and popularized and a team of instructors have been trained to the highest possible European level with regard to the teaching of basic and specialist resuscitation treatment. Since medical resuscitation is rapidly changing under the impact of advances in science the coming Congress will be a harbinger of the new Resuscitation Guidelines 2005, which will be published in November this year. The lecturers at the Congress, the majority of whom will be personally involved in preparing the new Guidelines, will discuss what are today the most important and at the same time also controversial problems of Cardiopulmonary Resuscitation as well as look at expectations regarding both clinical practice and general instruction in resuscitation including primary school education. The Congress will be preceded by ERC-certified ALS, BLS/AED, EPLS and ILS courses as well as a GIC instructors course. An International Instructors Day will be held in Poland for the first time, during which ERC instructors will exchange experiences and prepare a instructional conversion program concerned with the new Resuscitation Guidelines The end of June is also a special time to visit Krakow and its surrounding areas and take advantage of our city s unusually rich cultural assets, which we wholeheartedly encourage you to see. We hope you have a pleasant and fruitful stay in Krakow W imieniu Komitetu Organizacyjnego/On behalf of the Organizing Committee Prof. dr hab. med. Janusz Andres Prezes Polskiej Rady Resuscytacji/President of the Polish Resuscitation Council 3

4

5 Spis treści/contents S Wstęp/Introduction Komitet Honorowy/Honorary Committee Komitet Naukowy Kongresu/Scientific Committee of Congress Komitet Organizacyjny Kongresu/Organizing Committee of Congress Informacje ogólne/general informations Program socjalny/social programme Sponsorzy Kongresu/Sponsors of Congress Plan wystawy i firmy uczestniczące/plan of exhibition and participating firms Kursy poprzedzające Kongres/Courses before the Congress Program naukowy/academic programme Warsztaty praktyczne/workshops Wykaz prowadzących sesje, wykładowców i autorów prezentowanych prac Index of chairpersons, lecturers and authors of presented papers Opracowanie programu Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Na III stronie okładki wykorzystano Plan centrum Krakowa, wyd. Compass, Kraków, ul. Podchorążych 3. Copyright Compass, Kraków Na IV stronie okładki wykorzystano fragment mapy Okolice Krakowa, wyd. Compass, Kraków, ul. Podchorążych 3. Copyright Compass, Kraków Okładka Plakat Kongresu zaprojektowany przez Mieczysława Górowskiego Łamanie i druk Wydawnictwo PANDIT Kraków, ul. Łokietka 177 tel w. 27 5

6 KOMITET HONOROWY HONORARY COMMITTEE Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Rektor-Elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Karol Musioł Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Marek Zembala Prorektor-Elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wiesław Pawlik Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Jerzy Stachura Dziekan-Elekt Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Jerzy Friediger 6

7 KOMITET NAUKOWY KONGRESU SCIENCE COMMITTEE OF CONGRESS Prof. Janusz Andres Prof. Romuald Bohatyrewicz Prof. Andrzej Boznański Prof. Leszek Brongel Prof. Jan Dobrogowski Prof. Leon Drobnik Dr Rafał Drwiła Prof. Krzysztof Duda Prof. Anna Dyaczyńska-Herman Prof. Michał Gaca Prof. Zdzisław Gajda Prof. Ryszard Gajdosz Prof. Wojciech Gaszyński Prof. Igor Gościński Prof. Juliusz Jakubaszko Prof. Przemysław Jałowiecki Prof. Jacek Jastrzębski Prof. Witold Jurczyk Prof. Andrzej Kański Dr Bogusław Kapelak Prof. Ewa Karpel Prof. Jerzy Karski Prof. Piotr Knapik Dr Krzysztof Kobylarz Prof. Jerzy Konieczny Prof. Zdzisław Kruszyński Prof. Krzysztof Kusza Dr Tomasz Langie Prof. Ryszard Lauterbach Prof. Tomasz Łazowski Dr Alicja Macheta Dr Dariusz Maciejewski Dr Włodzimierz Majewski Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka Prof. Andrzej Mysiak Prof. Andrzej Nestorowicz Dr Mieczysław Pasowicz Prof. Andrzej Piotrowski Dr Dariusz Piotrowski Prof. Piotr Podolec Dr Małgorzata Popławska Prof. Krzysztof Przesmycki Dr Ewa Raniszewska Dr Adam Rasmus Dr Marcin Rawicz Prof. Maria Referowska Prof. Zdzisław Rondio Prof. Zbigniew Rybicki Prof. Jerzy Sadowski Dr Teresa Sokołowska-Kozub Prof. Elżbieta Sokół-Kobielska Prof. Tadeusz Szreter Prof. Roman Szulc Dr Arkadiusz Trzos Dr Jerzy Tyrak Prof. Jerzy Wordliczek Dr Tadeusz Wójcikiewicz Dr Krzysztof Zając Prof. Andrzej Zawadzki Prof. Krzysztof Żmudka 7

8 KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU ORGANIZING COMMITTEE OF CONGRESS Przewodniczący/Chairman Janusz Andres Zastępca Przewodniczącego/Vice-Chairman Alicja Macheta Sekretarz/Secretary Janina Wójcik Skarbnik/Treasurer Piotr Müller Członkowie/Members Marta Banach Teresa Baranek Anna Bysiek Elżbieta Byrska-Maciejasz Piotr Budzyński Grzegorz Cebula Edyta Drab Anna Dygas Agnieszka Frączek Małgorzata Grześkowiak Andrzej Jakubowski Magdalena Krasny Paweł Krawczyk Piotr Koźbiał Piotr Maciejasz Agnieszka Marcinowska Joanna Siwiec Marcin Smaga Grzegorz Słomczyński Kinga Szczepanek-Milanowska Joanna Szostak-Wieczorek Katarzyna Szoch-Jędrys Michał Świdrak Sylwia Wrona Katarzyna Zagólska-Bębenek Ewa Zasada 8

9 Informacje ogólne General information Termin Kongresu czerwca 2005, Kraków Miejsce obrad Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek Modlniczka 124a, Kraków Modlnica tel./tel (0-12) Języki wykładowe Kongresu polski, angielski Inauguracja Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek czwartek, 23 czerwca 2005 r., godz Sekretariat Komitetu Organizacyjnego oraz rejestracja uczestników będzie czynna w budynku mieszczącym salę kongresową (parter) czwartek, 23 czerwca 2005 r., godz piątek, 24 czerwca 2005 r., godz sobota, 25 czerwca 2005 r., godz niedziela, 26 czerwca 2005 r., godz Uczestnik Kongresu otrzymuje materiały i plakat Kongresu udział w obradach wstęp na wystawę firm farmaceutycznych, sprzętu medycznego i wydawnictw medycznych koktajl powitalny lunch 24 i 25 czerwca oraz w przerwach między obradami kawa, herbata, napoje certyfikat uczestnictwa osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów, plakatu Kongresu oraz certyfikatu uczestnictwa. Wejściówka jednodniowa obejmuje program, certyfikat uczestnictwa i plakat Kongresu, udział w obradach, lunch (24 lub 25 czerwca) oraz w danym dniu, w przerwach między obradami kawa, herbata Sekretariat Kongresu Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ Kraków, ul Kopernika 17 tel. (0-12) , tel./ fax ( 0-12) Informacja w Internecie program Kongresu i materiały naukowe osiągalne pod adresem Punkty edukacyjne uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdr. z 6 października 2004 r. (Dz.U. nr 231, poz. 2326) w ilości 10 pkt udział czynny, 1 pkt za 1 godz. udział bierny Opłata za uczestnictwo w warsztatach praktycznych 50,00 pln od jednego tematu Zakwaterowanie informacja w Centrum Hotelowo-Kongresowym Witek tel./fax: (0-12) Rodzaje identyfikatorów czerwony komitet organizacyjny zielony wykładowcy i prowadzący sesje niebieski uczestnicy żółty przedstawiciele firm Walne Zebranie Polskiej Rady Resuscytacji Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek, sala konferencyjna 23 czerwca 2005, godz Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek, sala seminaryjna 23 czerwca 2005, godz

10 Program socjalny/social program 23 czerwca 2005, godz / Koktajl powitalny/welcoming cocktails Sala kongresowa Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Witek wstęp wolny 24 czerwca 2005, godz Spotkanie i zabawa przy ognisku/evening meeting and a bonfire party Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek cena biletu 50,00 pln bilety do nabycia w sekretariacie Komitetu Organizacyjnego 25 czerwca 2005, godz Atrakcje Krakowa/Attractions of Cracow Informacji udziela recepcja hotelu Witek Oferta turystyczna Informacji o ofercie udziela recepcja Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Witek Modlniczka 124a, Kraków Modlnica tel./fax (0-12) WYCIECZKI Zwiedzanie Krakowa Wieliczka Auschwitz-Birkenau Zakopane Spływ Dunajcem Częstochowa 110 pln 120 pln 120 pln 255 pln 430 pln 155 pln Wycieczki są codziennie o godz Zniżki dla dzieci do 12 lat Przy wykupieniu dwóch wycieczek rabat 10

11 Sponsorzy Kongresu/Sponsors of Congress Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (22) Medtronic Poland Sp. z o.o. (21) Philips Polska Sp. z o.o. (15) LMP Sp. z o.o. (23) Polimed Sp. z o.o. (25) Firmy uczestniczące/participating firms P.P.H.U. Akatex (9) Ascor S.A. (27) AxMediTec Sp. z o.o. (17) Balton Sp. z o.o. (26) Devymed Sp. z o.o. (19) Dräger Polska Sp. z o.o. (28) Dutchmed Polska Sp. z o.o. (13) EUMed Sp. z o.o. (11) Lifemed Poland Sp. z o.o. (16) Medicom Sp. z o.o. (8) Miro Sp. z o.o. (18) O.K. Medical Systems (7) Organon Polska Sp. z o.o. (20) Promed S.A. (14) Ruesch Polska Sp. z o.o. (10) Sumi Sulejówek (12) Timko Sp. z o.o. (24) Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. (29) Wydawnictwa/Publishers Anestezjologia i Intensywna Terapia (4) CMP Medica Poland Sp. z o.o. (5) Medycyna Praktyczna (2) Polska Misja Medyczna (1) Patroni medialni Kongresu/Media patrons of Congress Ogólnopolski Przegląd Medyczny (6) Agencja Wydawniczo-Reklamowa MEDICUS (3) Konsyliarz Magazyn Lekarzy Miesięcznik Uniwersytetu Jagielońskiego ALMA MATER Gazeta Lekarska Pismo Izb Lekarskich 11

12 Plan wystawy/plan of exhibition (1) Polska Misja Medyczna (2) Medycyna Praktyczna (3) Agencja Wydawniczo-Reklamowa MEDICUS (4) Anestezjologia i Intensywna Terapia (5) CMP Medica Poland Sp. z o.o. (6) Ogólnopolski Przegląd Medyczny (7) O.K. Medical Systems (8) Medicom Sp. z o.o. (9) P.P.H.U. Akatex (10) Ruesch Polska Sp. z o.o. (11) EUMed Sp. z o.o. (12) Sumi Sulejówek (29) Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. 12

13 Plan wystawy/plan of exhibition (13) Dutchmed Polska Sp. z o.o. (14) Promed S.A. (15) Philips Polska Sp. z o.o. (16) Lifemed Poland Sp. z o.o. (17) AxMediTec Sp. z o.o. (18) Miro Sp. z o.o. (19) Devymed Sp. z o.o. (20) Organon Polska Sp. z o.o. (21) Medtronic Poland Sp. z o.o. (22) Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (23) LMP Sp. z o.o. (24) Timko Sp. z o.o. (25) Polimed Sp. z o.o. (26) Balton Sp. z o.o. (27) Ascor S.A. (28) Dräger Polska Sp. z o.o. 13

14 Kursy poprzedzające Kongres/Courses before the Congress Przed Kongresem odbędą się kursy certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji. Tego typu szkolenia realizowane są w Polsce od 2001 roku. Są one prowadzone w ośrodkach szkoleniowych współpracujących z Polską Radą Resuscytacji między innymi w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie. Obecnie większość z nich odbywa się w języku polskim, a przeszkolonych zostało już kilka tysięcy osób. Poniżej wymieniono poszczególne kursy wraz z krótkim przedstawieniem celu szkolenia. Szczegółowe informacje pod adresem Basic Life Support & Automated External Defibrillation (BLS & AED) Szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie dokonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych Immediate Life Support (ILS) Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzania defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED) Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego Advance Life Support (ALS) Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych European Pediatric Life Support (EPLS) Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania u dziecka stanu niewydolności oddechowej lub krążeniowej Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych Generic Instructor Course (GIC) Szkolenie potencjalnych instruktorów pod kątem efektywnego nauczania osób dorosłych Praktyczne wykorzystanie technik przekazywania wiedzy: wykłady, symulowane scenariusze, dyskusje, przeprowadzenie egzaminu 14

15 PROGRAM NAUKOWY 23 czerwca 2005, czwartek ACADEMIC PROGRAMME 23rd June 2005, Thursday Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek Hotel and Conference Centre Witek SALA KONFERENCYJNA CONFERENCE HALL Dzień instruktorski ALS/ALS Instructors Day Walne Zebranie Polskiej Rady Resuscytacji/General Meeting of the Polish Resuscitation Council SALA SEMINARYJNA SEMINAR ROOM Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Meeting of the Board of the Polish Society of Anaesthology and Intensive Therapy SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Powitanie uczestników i otwarcie Kongresu/Welcome for participants and opening of Congress prof. dr hab. Janusz Andres Nadanie tytułów Członka Honorowego Polskiej Rady Resuscytacji prof. Dietrichowi Kettlerowi i drowi Davidowi Robinsonowi Bestowing of titles of Honorary Member of the Polish Resuscitation Council on Professor Dietrich Kettler and Dr David Robinson Wykład inauguracyjny Prawo do życia godność człowieka /Inaugural Lecture The Right to Life the dignity of the human being dr Włodzimierz Majewski Koktajl powitalny/welcoming cocktails Otwarcie i zwiedzanie wystawy firm farmaceutycznych, sprzętu medycznego i wydawnictw medycznych/opening and visit to exhibition of pharmaceutical firms, medical equipment and medical publishers 15

16 PROGRAM NAUKOWY 24 czerwca 2005, piątek ACADEMIC PROGRAMME 24th June 2005, Friday Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Sesja I: Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłych. Proces kształtowania wytycznych 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Spodziewane zmiany Session I: Sudden cardiac arrest in adults. Process of establishing recommendations for the cardiopulmonary resuscitation Expected changes Prowadzą/Chairpersons: Janusz Andres Ryszard Lauterbach Juliusz Jakubaszko 1. The process to establish a concensus on science and new guidelines for resuscitation, Peter Baskett (20 min) 2. Resuscitation guidelines 2005: the expectations, Leo Bossaert (30 min) 3. Resuscitative hypothermia, Fritz Sterz (30 min) 4. Dyskusja (30 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja II: Postępy defibrylacji. Programy wczesnej defibrylacji Session II: Advances in defibrillation. Programs of early defibrillation Prowadzą/Chairpersons: Andrzej Mysiak Jerzy Sadowski Krzysztof Żmudka 1. Is it reasonable to implement an AED program in my community?, Leo Bossaert (20 min) 2. Community wide early defibrillation: AED deployment in the presence of declining VF arrest, Roger White (20 min) 3. Advances in biphasic waveform transthoracic defibrillation: state of the science, Roger White (20 min) 4. Public access defibrillation programme in Europe, Sian Davies (20 min) 5. Analiza występowania nagłych zatrzymań krążenia w miejscach publicznych w śródmieściu miasta Krakowa, Grzegorz Cebula, Paweł Krawczyk, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Edyta Drab, Janusz Andres (15 min) 6. Błędy w obsłudze AED, Roland Podlewski, Małgorzata Grześkowiak, Zbigniew Żaba, Jowita Rosada-Kurasińska, Anna Turowska-Kóska (15 min) 7. Dyskusja (20 min) Przerwa na lunch/lunch 16

17 PROGRAM NAUKOWY 24 czerwca 2005, piątek ACADEMIC PROGRAMME 24th June 2005, Friday Sesja III: Techniki przywracania krążenia krwi Session III: Techniques for restoration of circulation Prowadzą/Chairpersons: Piotr Knapik Przemysław Jałowiecki Adam Rasmus 1. Quality of professional CPR: a shocking look behind the scene and a possible solution, Peter Andreas Steen (30 min) 2. Bystanders why don t they help?, Jan Bahr (20 min) 3. Ocena wybranych czynników wpływających na postępowanie resuscytacyjne poza szpitalnych zatrzymań krążenia, Robert Rudner, Przemysław Jałowiecki, Piotr Dziurdzik, Radosław Marciniak, Magdalena Wartak (15 min) 4. Zatrzymanie krążenia w oddziale intensywnej terapii u chorych po operacjach kardiochirurgicznych, Mirosław Ziętkiewicz (15 min) 5. Nowoczesne metody kompresji klatki piersiowej w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, Marek Kordasiewicz (10 min) 6. Dyskusja (15 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja IV: Nagłe wypadki i katastrofy organizacja postępowania Session IV: Sudden accidents and catastrophes organization of proceedings Prowadzą/Chairpersons: Jerzy Karski Michał Gaca Leszek Brongel 1. Rapid extrication of victims from car wrecks, Peter Andreas Steen (15 min) 2. Nagłe wypadki i katastrofy organizacja postępowania, Jerzy Karski (15 min) 3. Urazowy ekspres, ale pod specjalnym nadzorem, Leszek Brongel, Małgorzata Zając, Waldemar Hładki, Jan Magiera (10 min) 4. Zabezpieczenia imprez masowych, Arkadiusz Trzos (10 min) 5. Resuscytacja w szczególnej sytuacji, Przemysław Guła (15 min) 6. Medycyna katastrof wobec wyzwań i zagrożeń określonych w strategii bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, Jerzy Konieczny (15 min) 7. Psychospołeczne problemy medycyny katastrof wobec zagrożeń asymetrycznych, Halina Wawrzynowicz (15 min) 8. Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zdarzeniach masowych i katastrofach, Agnieszka Mikuła- -Mazurkiewicz, Beata Pchilinowicz, Mariusz Goniewicz (10 min) 9. Dyskusja (15 min) TEREN PRZY CENTRUM HOTELOWO-KONFERENCYJNYM WITEK AREA AT THE HOTEL AND CONFERENCE CENTRE WITEK Pokazy akcji ratowniczej (zdarzenia masowe)/rescue Action Show (mass event) Spotkanie i zabawa przy ognisku/evening meeting and a bonfire party 17

18 PROGRAM NAUKOWY 25 czerwca 2005, sobota ACADEMIC PROGRAMME 25th June 2005, Saturday SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Sesja V: Wentylacja i oksygenacja Session V: Ventilation and oxygenation Prowadzą/Chairpersons: Andrzej Nestorowicz Zdzisław Kruszyński Dariusz Maciejewski 1. Need for ventilation during CPR, Peter Andreas Steen (15 min) 2. Tlenoterapia, Piotr Müller (30 min) 3. Zastosowanie masek krtaniowych w sytuacjach nagłych, Ewa Zasada (15 min) 4. Dyskusja (20 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja VI: Edukacja Session VI: Education Prowadzą/Chairpersons: Janusz Andres Ewa Karpel Tomasz Łazowski 1. ERC courses and certification process, Ralph Cosyn (20 min) 2. Raport w sprawie przeprowadzonych w Polsce kursów ALS certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji, Paweł Krawczyk, Ewa Zasada (5 min) 3. Raport w sprawie przeprowadzonych w Polsce kursów BLS/AED certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji, Grzegorz Cebula (5 min) 4. The Resuscitation Working Group of the Hellenic Cardiology Society, Philip Cokkinos (10 min) 5. Symulacja metoda nauczania w anestezjologii i resuscytacji, Tadeusz Szreter (20 min) 6. Porównanie dwóch metod dydaktycznych w praktyce nauczania resuscytacji, Zbigniew Żaba, Anna Turowska- -Kóska, Małgorzata Grześkowiak, Roland Podlewski, Jowita Rosada-Kurasińska (15 min) 7. Propozycje zmian i próba ujednolicenia programów nauczania medycyny katastrof studentów akademii i uniwersytetów medycznych, Adam Rasmus, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo (15 min) 8. Badanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień resuscytacji u ratowników PSP, studentów medycyny i lekarzy stażystów, Magdalena Witt, Marek Dąbrowski, Maciej Sip (15 min) 9. Raport o rozwoju strony internetowej Polskiej Rady Resuscytacji, Wiesław Pyrczak (5 min) 10. Dyskusja (15 min) Przerwa/Break Ożywianie noworodków z perspektywy 50 lat, Zdzisław Rondio, Marta Balicka, Przemysław Sługowski (film, 30 min) Przerwa na lunch/lunch Sesja VII: Nauczanie dzieci resuscytacji krążeniowo- -oddechowej Session VII: Educating children in cardiopulmonary resuscitation Prowadzą/Chairpersons: Tadeusz Szreter Krzysztof Kobylarz 1. Teaching resuscitation skills in the schools, Mary Richardson (40 min) 2. Dyskusja (10 min) Konferencja prasowa/press conference Przerwa na kawę/coffee break Sesja VIII: Etyka Session VIII: Ethics Prowadzą/Chairpersons: Roman Szulc Maria Referowska Krzysztof Duda 1. Ethical aspects in resuscitation medicine, Dietrich Kettler (30 min) 2. Intensywna terapia: możliwości, granice i perspektywy, Roman Szulc (20 min) 3. Resuscytacja dobrodziejstwo czy cierpienie, Janusz Andres (20 min) 4. Etyczne aspekty podejmowania czynności resuscytacyjnych jako treści przekazywane studentom medycyny, Maria Joanna Turos, Tomasz Łazowski (20 min) 5. Dyskusja (15 min) Atrakcje Krakowa informacji udziela recepcja hotelu Witek /Attractions of Cracow information available at the reception of the Witek Hotel 18

19 PROGRAM NAUKOWY 26 czerwca 2005, niedziela ACADEMIC PROGRAMME 26th June 2005, Sunday SALA KONGRESOWA CONGRESS HALL Sesja IX: Urazy Session IX: Trauma Prowadzą/Chairpersons: Igor Gościński Wojciech Gaszyński Jerzy Tyrak 1. Polytrauma: do we have standards?, Bernd Böttiger (30 min) 2. Analiza zmian parametrów objętościowo-ciśnieniowych i metabolicznych mózgowia u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych z zatrzymaniem krążenia, Jerzy Tyrak, Marek Moskała, Jacek Nowaczek, Igor Gościński (15 min) 3. Współczesne postępowanie w okresie przedszpitalnym jako metoda neurocytoprotekcji w ciężkich obrażeniach mózgowia, Jacek Nowaczek, Jerzy Tyrak, Marek Moskała, Igor Gościński (15 min) 4. Dyskusja (15 min) Przerwa na kawę/coffee break Sesja X: Fibrynoliza i tematy wolne Session X: Fibrinolysis and free subjects Prowadzą/Chairpersons: Andrzej Kański Krzysztof Kusza Ryszard Gajdosz 1. The place for thrombolytics in CPR, Bernd Böttiger (30 min) 2. Wczesne i odległe wyniki zabiegów resuscytacyjnych podejmowanych w przypadkach zatrzymania krążenia w warunkach szpitalnych, Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Marcin Siciński, Remigiusz Gelo, Grzegorz Karpiński (15 min) 3. Stężenia NT-PROBNP u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia we wczesnym okresie poresuscytacyjnym, Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik, Wojciech Gaszyński, Jan Goch, Krzysztof Kula (15 min) 4. Praktyka podejmowania decyzji o wdrożeniu lub zaniechaniu czynności resuscytacyjnych w przypadkach wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia (doniesienie wstępne), Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Remigiusz Gelo, Marcin Siciński (15 min) Przerwa 5. Skale GCS, APACHE II, SAPS II, MODS w ocenie przeżycia u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia we wczesnym okresie poresuscytacyjnym, Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik, Wojciech Gaszyński, Jan Goch, Krzysztof Kula (15 min) 6. Dostępność informacji o technikach ratowniczych dla szerokich kręgów społeczeństwa w świetle analizy zasobów bibliotecznych oraz zawartości prasowej, Maria Joanna Turos (15 min) 7. Deklarowana gotowość społeczeństwa polskiego w zakresie niesienia pomocy BLS. CPR w badaniach OBOP, a udział świadka zdarzenia w czynnościach BLS. CPR na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej, Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Dariusz Piotrowski, Tomasz Wiśniewski (15 min) 8. Dyskusja (15 min) CENTRUM HOTELOWO KONFERENCYJNE WITEK HOTEL AND CONFERENCE CENTRE WITEK Podsumowanie i zamknięcie Kongresu/Summary and closing of Congress Prof. dr hab. Janusz Andres 19

20 WARSZTATY PRAKTYCZNE WORKSHOPS 24 czerwca 2005, piątek Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek SALA KONFERENCYJNA A Dostęp donaczyniowy u dorosłych i u dzieci Prowadzą: Wojciech Serednicki Ewa Zasada Krzysztof Kobylarz Piotr Maciejasz Ultrasonografia w urazach Prowadzą: Leszek Brongel Jerzy Krzywoń 25 czerwca 2005, sobota Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek SALA KONFERENCYJNA Udrażnianie dróg oddechowych u dorosłych i u dzieci Prowadzą: Tomasz Langie Henryk Podziorny Krzysztof Kobylarz Marcin Rawicz SALA KONFERENCYJNA B Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED) Prowadzą: Grzegorz Cebula Małgorzata Grześkowiak Katarzyna Zagólska-Bębenek Zdarzenia masowe Prowadzą: Arkadiusz Trzos Ewa Raniszewska Jacek Lizoń 20

21 Wykaz prowadzących sesje, wykładowców i autorów prezentowanych prac Index of chairpersons, lecturers and authors of presented papers A Andres J. (Kraków) Andruszkiewicz P. (Warszawa) B Bahr J. (Getynga) Balcerzyk-Barzdo E. (Łódź) Balicka M. (Warszawa) Baskett P. (Bristol) Böttiger B. (Heidelberg) Bossaert L. (Antwerpia) Brongel L. (Kraków) Budzyński P. (Kraków) Byrska-Maciejasz E. (Kraków) C Cebula G. (Kraków) Cokkinos P. (Ateny) Cosyn R. (Antwerpia) D Davies S. (Londyn) Dąbrowski M. (Poznań) Drab E. (Kraków) Duda K. (Kraków) Dziurdzik P. (Katowice) G Gaca M. (Poznań) Gajdosz R. (Kraków) Gaszyński W. (Łódź) Gelo R. (Warszawa) Goch J. (Łódź) Goniewicz M. (Lublin) Gościński I. (Kraków) Grześkowiak M. (Poznań) Guła P. (Kraków) H Hładki W. (Kraków) J Jakubaszko J. (Wrocław) Jałowiecki P. (Katowice) K Kański A. (Warszawa) Karpel E. (Katowice) Karpiński G. (Łódź) Karski J. (Lublin) Kettler D. (Getynga) Knapik P. (Zabrze) Kobylarz K. (Kraków) Konieczny J. (Poznań) Kordasiewicz M. (Warszawa) Krawczyk P. (Kraków) Kruszyński Z. (Warszawa) Kula K. (Łódź) Kusza K. (Poznań) L Langie T. (Kraków) Lauterbach R. (Kraków) Lizoń J. (Kraków) Ł Łazowski T. (Warszawa) M Maciejasz P. (Kraków) Maciejewski D. (Bielsko-Biała) Magiera J. (Kraków) Majewski W. (Bytom) Marciniak R. (Katowice) Mikuła-Mazurkiewicz A. (Lublin) Moskała M. (Kraków) Müller P. (Kraków) Mysiak A. (Warszawa) N Nestorowicz A. (Lublin) Nowaczek J. (Kraków) P Pchilinowicz B. (Lublin) Piotrowski D. (Łódź) Podlewski R. (Poznań) Podziorny T. (Kraków) Pyrczak W. (Kraków) R Raniszewska E. (Gdańsk) Rasmus A. (Łódź) Rawicz M. (Warszawa) Referowska M. (Gdańsk) Richardson M. (Edynburg) Robinson D. (Birmingham) Rondio Z. (Warszawa) Rosada-Kurasińska J. (Poznań) Rudner R. (Katowice) S Sablik Z. (Łódź) Sadowski J. (Kraków) 21

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy 11

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo