z drzewami i bez gabinetów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z drzewami i bez gabinetów"

Transkrypt

1 Biuro z drzewami i bez gabinetów 0 organizacji pracy w nowym biurze opowiada EWA SEKOWSKA-WASILEWSKA. Menedżer ds. Rekrutacji i Employer Branding w firmie MARS Polska Muszę przyznać, że takiego biura jak wasze jeszcze nie widziałam. Aranżacja jest oryginalna i bardzo przemyślana, uzyskano bardzo ładny efekt. Ciekawa jestem, czyj to był pomysł? Wiedzieliśmy o przeniesieniu części biura z Sochaczewa do centrum Warszawy już rok temu. Zależało nam bardzo na tym, by w ten proces zaangażować nie tylko dyrekcję, zarząd czy osoby odpowiedzialne za organizację przestrzeni biurowych, ale również naszych współpracowników. Dlatego stworzyliśmy grupy projektowe, do których każdy mógł się zgłosić. Chcieliśmy, żeby przynajmniej jedna osoba z każdego działu pracowała nad tym, jak nasze nowe biuro powinno wyglądać. Przyznam, że znaczna część tych pomysłów, które zostały zrealizowane, to wynik naszej burzy mózgów, a nie gotowe plany architektów. Oczywiście otrzymaliśmy od projektantów wizualizacje i przeprowadzaliśmy głosowania w ramach grup projektowych. Zdecydowaliśmy na przykład, że chcemy mieć taką a nie inną wykładzinę, że nasz pub powi- Ewa Sękowska-Wasilewska pełni funkcję Menedżera ds. Rekrutacji i Employer Branding. Współtworzy i jest odpowiedzialna za wdrażanie strategii employer branding dla Mars Polska. Odpowiada także za procesy rekrutacyjne, koordynację programów rozwojowych dla współpracowników i działań na rynku akademickim. Ewa Sękowska Wasilewska ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2000 roku wyjechała do USA, gdzie studiowała w Berkshire Community College w Massachusetts, uczestnicząc w projekcie Project Links". W Mars Polska pracuje od 2002 roku. Karierę rozpoczęła jeszcze w czasie studiów od udziału w programie Planet Mars. Następnie dołączyła do działu sprzedaży, gdzie w 2004 roku objęta stanowisko Kierownika Sprzedaży ds. Klientów Hurtowych. W październiku 2006 roku, w wyniku awansu poziomego, rozpoczęła pracę w dziale personalnym, będąc odpowiedzialną za obszar aktywności na rynku akademickim. Obecne stanowisko pełni od 2008 roku. Ewa Sękowska-Wasilewska jest autorką wielu publikacji, dotyczących procesów rekrutacji i employer branding. Ma doświadczenie trenerskie, prowadzi wykłady i warsztaty dla organizacji studenckich i biur karier. Reprezentuje również Mars Polska na konferencjach i seminariach branżowych. Prywatnie uwielbia podróże - jest licencjonowanym przewodnikiem górskim oraz pilotem wycieczek. Z mężem dzieli pasje narciarskie, jeździ na rowerze i pływa kajakiem. W wolnym czasie śpiewa i gra na gitarze. II; W ; Mr,... Największa sala konferencyjna - dzięki przesuwanym ściankom można ją podzielić na dwie lub trzy mniejsze nien być miejscem bardziej klimatycznym, a nie tylko zwykłym pomieszczeniem do spotkań z gościem z zewnątrz. Wykorzystaliśmy bardzo dużo pomysłów osób, które u nas pracują. Czyli najpierw były ogólne wytyczne i wskazówki firmy, na podstawie których powstał projekt architektów, a następnie odbyło się nanoszenie zmian, poprawek do tego planu?

2 MODERN OFFICE MANAGER ralne i społeczność lokalną, w której jesteśmy, bo jest to słuszne, a nie po to, żeby sztucznie budować na tym PR firmy. Od dawna segregujemy od pady zarówno w naszych fa brykach jak i biurach. Dbamy o oszczędzanie energii i wody. Np. w naszym nowym biurze mamy fotokomórki, wyłączają ce światło automatycznie, gdy przez jakiś czas w pomiesz czeniu nie ma nikogo. Kominek, gitara, wiklinowe fotele sprawiają, że firmowe miejsce spotkań zwane pubem jest bardzo klimatyczne i przytulne I tych zmian było sporo. Chcieliśmy, by powstało biuro będące miejscem, w którym będziemy się przede wszyst kim dobrze czuć. Więc kwestia designu, który jest może obec nie modny, nie była dla nas najistotniejsza. Ważne, by byto to miejsce przyjazne dla nas. W biurze wiele jest akcen tów ciepłych, domowych, związanych z naturą. Staraliśmy się urządzić biu ro pod kątem ekologii i natury. Nasza pierwsza i główna sie dziba jest w Sochaczewie tam jesteśmy bardzo blisko natury, mamy blisko biura las, gdzie m.in. przygotowaliśmy ścieżkę zdrowia. W czasie przerwy na lunch można wyjść i pospacerować po lesie. Chcieliśmy więc, by i w tym biurze była chociaż namiastka tego, co pozwala nam się zre laksować w Sochaczewie. Skąd takie zainteresowanie ekologią i naturą w firmie? Z czego to wynika? Nie jest to dla nas nic nowe go, od zawsze jedną z głów nych wartości Marsa jest sze roko rozumiana zasada odpo wiedzialności. Dotyczy ona wszystkich aspektów naszej działalności, w tym ochrony środowiska naturalnego. Do tej pory nie mówiliśmy o tym na zewnątrz, bo uważaliśmy, że dbamy o środowisko natu- Oaza w centrum open space - tu można chwilkę odpocząć lub omówić ważne sprawy Czy ta kwestia oszczędno ści, ekologicznego podej ścia, przekłada się na jakieś efekty finansowe? Jeśli chodzi o drukowanie, to papier ekologiczny, które go używamy do koresponden cji biznesowej, jest trzy raz droższy od normalnego. Pa pier, który można uznać za w petni ekologiczny, sprowa dzaliśmy przez pewien czas z Niemiec, ze względu na je go ograniczoną dostępność w Polsce. Zauważyliśmy rów nież, że bardzo dużo osób drukuje tylko jednostronnie. Wiele osób może po prostu nie zastanawia się nad tym. Dlatego ustawiliśmy sprzęt domyślnie na drukowanie dwustronne. Aby ograniczyć ilość zużywanych kopert do komunikacji wewnętrznej między naszymi biurami w Polsce stosujemy koperty wielokrotnego użytku. Kolej na rzecz: wiemy o tym, że drukując na drukarkach zuży wa się więcej tuszu oraz tone rów, które później są bardzo słabo biodegradowalne. Na mawiamy więc naszych współpracowników, by korzy stali z kserokopiarki zamiast z drukarki. Albo ze skanera... Staramy się też używać jak najmniej papieru. Na przy kład: laminujemy materiały rekrutacyjne, które potrzebne są w dużych ilościach i które są do pewnego stopnia powta rzalne. To samo dotyczy wszystkich innych materiałów, które można wykorzystać wie le razy. To jeden z naszych pomysłów na ograniczenie zużycia olbrzymiej ilości papieru Myśli pani, że nadejdą czasy, kiedy takie proekolo giczne myślenie stanie się w polskich biurach opłacal ne od strony finansowej? To jest kwestia świadomo ści. Na początku działalności firmy zastanawiają się nad optymalizacją zysków, a takie kwestie jak dbałość o środo wisko i w gruncie rzeczy o nas samych schodzi na dalszy plan. Mam szczęście, że pra cuję w firmie, która jako firma rodzinna sama decyduje, co jest dla nas najważniejsze, a dbałość o otoczenie jest jednym z takich priorytetów. Od ilu lat firma jest obecna w Polsce? W Polsce jesteśmy od 16 lat, ale firma jako taka powstała w Stanach Zjednoczonych w 1911 roku, mamy w tym momencie oddziały w 76 kra jach. Nasze biura na całym świecie są do siebie względnie podobne pod kątem rozwiązań ekologicznych, bo dzielimy się swoimi doświadczeniami. Jeże li ktoś wymyślił coś ciekawe go, to chcemy to zaimplemen tować u siebie. Jak się odbywa ta wymiana doświadczeń? Czy jest ja kieś specjalne forum, czy też spotykacie się państwo raz na jakiś czas i rozma wiacie? Spotykamy się często w ra mach obszarów, za które od powiadamy, np. osoby odpo wiedzialne za logistykę czy za biuro dzielą się między so bą doświadczeniami i informa cjami. Poza tym korzystamy np. z wideokonferencji, które ułatwiają kontakt z innymi oddziałami Mars Incorporated na świecie. Nie czekamy pa sywnie, aż ktoś przyśle nam dyrektywy i wtedy będziemy coś wdrażać. Udaje się nam, Polakom, zaskoczyć pozytywnie osoby z zarządu w Stanach, jeśli chodzi o jakieś nowatorskie pomysły? Jestem odpowiedzialna za część personalną i mogę podać przykłady obszarów, w któ rych nawet w pewnych zakre sach jesteśmy liderami. Zaj-

3 Fol MK Mrtliu Takie drzewa rosną" wzdłuż całego biura - pod naturalną korą ukryte są betonowe slupy konstrukcyjne muję się budowaniem wizerunku Marsa jako pracodawcy, a kampania, którą ostatnio realizowaliśmy, została potem przeprowadzona także w innych krajach Europy Centralnej. Tu chodzi również o optymalizację naszej pracy - jeśli coś jest naprawdę bardzo dobre i ktoś poświęcił na wykonanie tej pracy dużo czasu, to dlaczego nie mielibyśmy z tego korzystać? Innymi słowy, budujemy bazy wiedzy, gdzie dodajemy nasze pomysły. Z drugiej strony to kwestia naszych relacji - dobrze być ze sobą w kontakcie, bo rozmowa często sprawia, że dowiadujemy się sporo różnych, nowych rzeczy, których nie da nam żadne szkolenie czy przekazane wytyczne. Mamy też takie rozwiązanie, jak firmowa strona dotycząca innowacji. Jak to działa? Jeśli współpracownik ma ciekawy pomysł, który będzie można wdrożyć w firmie czy w jego dziale, to wpisuje anonimowo taką propozycję na internetowej platformie innowacji Marsa. Potem każdy współpracownik, odwiedzając tę stronę, może głosować na najciekawsze jego zdaniem innowacje. Idee, które dostają najwięcej pozytywnych komentarzy i ocen, są przedstawiane zarządowi. I jeśli pomysł przejdzie również akceptację zarządu, to zostaje przeznaczony do realizacji. Oznacza to, że organizowane są środki i czas, by osoba, która jest autorem pomysłu, stworzyła sobie zespół lub sama poprowadziła dany projekt. Druga kwestia dotycząca innowacji to program Enjoy. Tutaj chodzi nam bardziej o kwestię odpowiedzialności. Zgłaszane są pomysły, które związane są z naszymi pasjami lub działalnością dobroczynną, możemy wówczas oczekiwać wsparcia od firmy. Na przykład parę lat temu w Sochaczewie powstało boisko futbolowe. Współpracownicy stwierdzili, że potrzebne im miejsce, gdzie mogliby grać i przeprowadzać turnieje piłki nożnej. I od tamtej pory odbywają się one regularnie. W projekcie Enjoy może brać udział każdy. Na przykład zgłasza sie ktoś, kto chciałby pokazać dzieciom ze szkoły fabrykę słodyczy i rzeczywiście ten pomysł jest realizowany. Zapraszamy dzieci do fabryki czekolady, dla wielu taka wizyta byta marzeniem. Mamy zresztą program dotyczący pokazywania swego v : *#v.'l«biuro jest pełne zieleni. W drewnianej chatce widocznej z tylu mieści się firmowa Kuchnia i zaplecze kuchenne

4 MODERN OFFICE MANAGER miejsca pracy. Jesteśmy dumni z firmy, którą współtworzymy - jesteśmy też rodzicami dzie ci, które są bardzo ciekawe, gdzie pracuje tata czy mama. Nie tylko rodzice zapraszają swoje dzieci. Dwa razy w ty godniu zorganizowane są wy cieczki do fabryki, każdy z nas może zaprosić pewną liczbę osób. Umawiamy się przez Internet. Odbywa się dwugo dzinna wycieczka po biurach i fabryce, gdzie przewodnika mi są nasi współpracownicy. Zrealizowaliśmy inwestycję w odpowiedni sprzęt nagła śniający, by była to profesjo nalna wycieczka. Projekt ten cieszy się wielkim zaintereso waniem. Byłam zdziwiona, że nawet dorośli, nasi rodzice czy znajomi chcieliby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Po mysł powstał, gdy usłyszeli śmy, że robią to inne nasze oddziały i pomyśleliśmy: dla czego nie my? Pozostała tylko kwestia organizacji, ale spo kojnie wszystko udało się zro bić tak, jak trzeba, a frajda jest naprawdę niesamowita. Wróćmy jednak do biura. Pracujecie tu zaledwie od kilku tygodni? Tak, od połowy październi ka. Tu w Warszawie pracuje ok. 115 osób, natomiast biu rek jest więcej, kilka z nich jest przewidzianych dla osób, które tu nie pracują na stałe, lecz przyjeżdżają na przykład z innych biur na świecie w ra mach projektów międzynaro dowych. Jeśli chodzi o aranżację wnętrz, to współpracownicy firmy mieli sporo do powie dzenia. Interesuje mnie szczególnie pomysł dotyczą cy drzew" - skąd się wziął? Początkowo były to szare, betonowe słupy konstrukcyj ne. Postanowiliśmy pokryć je prawdziwą korą, którą zakupi liśmy okazyjnie jako produkt uboczny tartaku. Nie trzeba było dla naszych potrzeb ści nać żadnych drzew. U szczytu drzew" widzimy liście - jedy ną sztuczną roślinność w na szym biurze, reszta zieleni jest prawdziwa. Nie mieliście żadnych na rzuconych przez korporację warunków, dotyczących aranżacji czy kolorystyki, jaka powinna być w biurze? W nowym biurze nie posta wiono nam żadnych barier czy wytycznych. Zachowane mu siały być takie elementy, jak open space, identyczne biurka i krzesła dla wszystkich współ pracowników - członków na szej społeczności. No właśnie, ważna rzecz, na którą zwróciłam uwagę oglą dając biuro: brak gabinetów, wszyscy pracują obok siebie w jednym open space.. Wszyscy siedzimy razem, pracujemy razem. Mamy takie Sochaczew Wejście do kuchni-chatki - w pełnej okazałości same biurka, fotele, telefony, laptopy. Ważne dla nas jest wzajemne zaufanie. Dowodem może być między innymi to, że wszyscy zatrudniani u nas współpracownicy od pierwsze go dnia pracy otrzymują umo wy na czas nieokreślony, nie ma okresów próbnych. Open space daje nam możliwości lepszej komunikacji, szybkiego porozumienia się. Nie chcemy barier, ani w przestrzeni biu rowej, ani w naszych relacjach - przynosi to więcej korzyści niż to, że ktoś będzie miał gabinet. A poza tym lubimy razem pracować. Jest to zasada stosowana w całej firmie? Tak. Prezydent całej korpo racji też nie ma oddzielnego gabinetu czy własnego meeting roomu. Wszyscy jeste śmy tutaj równi - to dla nas bardzo istotne. Myślę, że jest to także jeden z powodów, dla których tak dużo osób chce u nas pracować. Jak wygląda sprawa par kingu? Dla dużych biur w centrum miasta, a szcze gólnie tutaj, w sąsiedztwie Dworca Centralnego i dużej galerii handlowej, to na pewno spory problem? Lokalizacja biura w ścisłym centrum miasta, a przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunika cyjnego: dworców Centralnego i Warszawa Śródmieście, me tra, przystanków tramwajo wych i autobusowych była ce lowa. Chodziło o to, aby za chęcić naszych współpracow ników do korzystania z komu nikacji publicznej. Pomysł ten się sprawdził. Z tej perspekty wy kwestia miejsc parkingo wych nie była dla nas kluczo wym wyzwaniem. Oczywiście ilość tych miejsc w nowym biurze jest ograniczona. Mamy karty parkingowe - jedną lub dwie na dział. I wspólnie decy dujemy, kto tę kartę będzie miał przez określony czas, ko mu jest bardziej potrzebna, kto będzie miał pierwszeń stwo. W Sochaczewie sytuacja jest inna. Mamy olbrzymi par king i tam można parkować jak się chce, poza pierwszym rzędem, gdzie jest miejsce dla gości i kobiet w ciąży. Wielu pracowników dojeżdża z Sochaczewa? Łącznie z Sochaczewa oraz miejscowości między Socha czewem a Warszawą dojeżdża ponad 40 osób. O przepro wadzce wiedzieliśmy od roku. Pytaliśmy wszystkie osoby u nas w organizacji, czy są za dowolone z tego, że ich stano wisko będzie albo pozostawio ne w Sochaczewie, albo prze niesione do Warszawy. Zgłosi ło się do nas około 20 osób, które stwierdziły, że zmiana lokalizacji jest dla nich zbyt dużym wyzwaniem ze względu na dojazdy, zmiany stylu ży cia. Przez ostatni rok, jako dział personalny, byliśmy od powiedzialni za to, żeby zna-

5 I ol W/l Mali Kawa, herbata, napoje, kanapki - tu jest możliwość przyrządzenia różnych posiłków i przekąsek leźć takie miejsca w organizacji, które odpowiadałyby oczekiwaniom naszych współpracowników. Uważam to za duży sukces, bo wszystko się udało, nikt nie odszedł z firmy z powodu zmiany adresu. Dzięki awansom poziomym, przesunięciom w ramach organizacji, współpracownicy mogli przejść do innego działu, wybierając bardziej dogodną dla siebie lokalizację. Część działów biura została w Sochaczewie. Z przeniesieniem wiążą się także koszty dojazdu. Firma i o tym pomyślała - każdy współpracownik dostaje miesięcznie pewną kwotę do wykorzystania - bądź na kartę miejską w Warszawie, bądź na parkingi, jeśli dojeżdża samochodem lub na podróże pociągiem. Dzięki temu własne budżety współpracowników nie zmieniły się przez konieczność dojazdów. Dobrze, że firma pomyślała o takich rzeczach. Poza tym mamy elastyczny czas pracy, określoną liczbę godzin w tygodniu do przepracowania. Jest to korzystne szczególnie dla matek, które muszą odprowadzić, a potem odebrać dzieci z przedszkola lub szkoły. Osoby na stanowiskach samodzielnych mogą też pracować w domu. Z możliwości takiej chętnie korzystają młode mamy, które chcą pracować zawodowo - mogą dzięki temu być w pracy", mając połączenie z Internetem, ze wszystkimi potrzebnymi baza- Jedna z sal konferencyjnych - jej wyposażenie pozwala na przeprowadzenie telekonferencji mi informacji. Mamy do siebie pełne zaufanie. Pracownicy nazywani są u nas współpracownikami, bo są współodpowiedzialni za firmę, razem budujemy naszą przyszłość. I Skąd wzięła się koncepcja na takie właśnie traktowanie pracowników, a raczej współpracowników? To wzięło się z naszej filozofii. Jesteśmy firmą prywatną, rodzinną, i to ma zasadnicze znaczenie. Dlatego chcemy, by ludzie czuli się tu również jak w domu, przyjmując odpowiedzialności za siebie i organizację, łącząc bez wyrzeczeń życie zawodowe z prywatnym. Co daje firmie takie podejście? Mogę odpowiedzieć oceniając firmę ze swojej perspektywy: pracuję w Marsie już sześć lat, jest to mój pierwszy pracodawca i absolutnie nigdzie indziej się nie wybieram. Jestem młodą kobietą, chcę mieć rodzinę i dzieci, a pracując tu jestem spokojna, że wciąż będzie tu dla mnie miejsce. Wiem o tym, bo mam wiele przykładów wśród koleżanek. Zależało mi też na możliwo- ściach szybkiej i intensywnej kariery, które tutaj otrzymałam. Moje pasje zawodowe absolutnie nie kłócą się z tym, że będę chciała być matką, pójść na urlop wychowawczy. Jestem przekonana, że mój szef będzie mnie wręcz zachęcał, żeby w spokoju zająć się rodziną. Wiem, że po powrocie z urlopu będę mogła kontynuować karierę. Niekoniecznie na pełen etat - będzie to dostosowane do liczby godzin, którą będę chciała i mogła przepracować. Przede wszystkim jednak taka filozofia firmy oraz podejście do współpracowników sprawia, że jak wstaje się rano. to chce się po prostu iść do pracy, do ludzi. Rozmawiała: Mar/cna Szulc

Oferta wynajmu ATENA - STUDIO FOKUSOWE i SALE KONFERENCYJNE w Warszawie

Oferta wynajmu ATENA - STUDIO FOKUSOWE i SALE KONFERENCYJNE w Warszawie Oferta wynajmu ATENA - STUDIO FOKUSOWE i SALE KONFERENCYJNE w Warszawie PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE Od lat działamy w obszarze badawczo konsultingowym, dlatego wiemy czego potrzeba, aby w profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA

FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA SPIS TREŚCI _01 _02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 Wstęp Zasady podstawowe Energia Papier Woda Transport Recycling Plan zdjęciowy.............................................

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa wynajmu sal szkoleniowych

Oferta Handlowa wynajmu sal szkoleniowych Oferta Handlowa wynajmu sal szkoleniowych Wychodząc naprzeciw potrzeb rynku z zakresu szkoleń pracowników Firma Crann Sp. z o. o. zaprasza Państwa do zapoznania się z ofertą wynajmu sal szkoleniowych w

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet PrzyszĿości

Uniwersytet PrzyszĿości Kseniya Zhuraukova MSOŚ, II rok Uniwersytet PrzyszĿości Świat nie stoi w miejscu. Już teraz spoŀeczeństwo jest na takim poziomie rozwoju, o którym nasze babcie i nasi dziadkowie nawet by nie pomyśleli.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spis treści: 1. Wstęp. 2. Cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 3. Cykl życia mojego starego komputera w porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami

Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Janusz Sytek Konferencja IPMA Październik 2013 roku Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI

Bardziej szczegółowo

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Poznań

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Poznań Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Poznań Business Link jako akcelerator biznesu Business Link to sieć akceleratorów biznesu w najbardziej przedsiębiorczych miastach, których

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa wynajmu sal szkoleniowych

Oferta Handlowa wynajmu sal szkoleniowych Oferta Handlowa wynajmu sal szkoleniowych Wychodząc naprzeciw potrzeb rynku z zakresu szkoleń pracowników Firma Crann Sp. z o. o. zaprasza Państwa do zapoznania się z ofertą wynajmu sal szkoleniowych w

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

FISK Business Centre doskonałe rozwiązanie dla Twojej firmy

FISK Business Centre doskonałe rozwiązanie dla Twojej firmy Business Centre Business Centre FISK Business Centre doskonałe rozwiązanie dla Twojej firmy Dokładamy wszelkich starań aby dostosować swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań Naszych klientów za korzystną cenę.

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem Cel warsztatów: Praktyczna wiedza mająca pomóc Państwu w obsłudze i pozyskiwaniu kolejnych lojalnych Klientów!... a ponadto nabycie umiejętności efektywnego

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale:

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: lex.blog Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: - nie masz czasu, - wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, - nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Jak nauczyć dzieci tego, by dbały o przyrodę, by myślały odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości świata, jak chronić dalsze

Bardziej szczegółowo

Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy

Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy Agata Matuszewska Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy Agata Matuszewska BYŁAM: - specjalistą ds. HR (rekrutacje, szkolenia, employer branding) - project

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Projekty. Webinaria, warsztaty, spotkania branżowe VAT ZAIKS Badania rynkowe. PwC

Projekty. Webinaria, warsztaty, spotkania branżowe VAT ZAIKS Badania rynkowe. PwC INICJATYWA Projekty Webinaria, warsztaty, spotkania branżowe VAT ZAIKS Badania rynkowe PwC KONTAKT - INICJATYWA FITNESS - PZPF Paweł Grzywna Przedstawiciel INICJATYWY FITNESS - PZPF e-mail: info@inicjatywafitness.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z pobytu na stypendium w. ESC Rennes School of Business

Raport z pobytu na stypendium w. ESC Rennes School of Business Raport z pobytu na stypendium w ESC Rennes School of Business Studia Licencjackie kierunek studiów : Zarządzanie semestr: VI numer albumu: 50230 miejsce pobytu: Francja, Rennes okres pobytu: semestr letni

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Edukacja jako remedium na problemy rekrutacyjne - kulisy projektu Akademia Twórców Gier. Nakręceni na HR! 12-13.06.2014r.

Edukacja jako remedium na problemy rekrutacyjne - kulisy projektu Akademia Twórców Gier. Nakręceni na HR! 12-13.06.2014r. Edukacja jako remedium na problemy rekrutacyjne - kulisy projektu Akademia Twórców Gier. Kim jesteśmy? Techland to jeden z największych polskich deweloperów gier video. Firma powstała w 1991 roku i posiada

Bardziej szczegółowo

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Kraków

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Kraków Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Kraków Business Link jako akcelerator biznesu Business Link to sieć akceleratorów biznesu w najbardziej przedsiębiorczych miastach, których

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Centrum Konferencyjne Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Hotel Europeum Hotel Europeum to miejsce zaprojektowane bez kompromisów, które za sprawą swojej lokalizacji, wystroju, atmosfery oraz poziomu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY Moje Miejsce Pracy - Barometr Biurowy to prekursorskie badanie pracowników biurowych przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO 1.Tytuł projektu: 2.Wnioskowana kwota: (wnioskowana kwota = koszt całego projektu - wkład własny) 3.Dane wnioskodawcy: a) Nazwa: b) Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY?

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? Dariusz Jęda Toruń, 19 maj 2015 Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak

Bardziej szczegółowo

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA 2BIURA PEŁNE WYZWAŃ I PASJI Nowoczesne, surowe, industrialne, a przy tym gustowne i eleganckie. Doprawione szczyptą designu z najwyższej półki. Architekci z biura Grid zaprojektowali przestrzeń, w której

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wielkie Powroty. Wytrwać. Odnieść sukces. Być inspiracją dla innych.

Wielkie Powroty. Wytrwać. Odnieść sukces. Być inspiracją dla innych. Wielkie Powroty Wytrwać. Odnieść sukces. Być inspiracją dla innych. Wielkie Powroty Rolf Benirschke twórca programu Po operacji wyłonienia stomii, która odbyła się w 1979 r., Rolf wrócił do profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ul. Akacjowa 5, Kraków. Rezerwacja:

OFERTA. ul. Akacjowa 5, Kraków. Rezerwacja: OFERTA KONFERENCJE SZKOLENIA ul. Akacjowa 5, Kraków Rezerwacja: Osoba kontaktowa Katarzyna Peterman tel./fax. (12) 411 07 95 kom. 784 045 308 e-mail: katarzyna.peterman@pijarzy.pl Jeśli planujecie Państwo

Bardziej szczegółowo

T R A V E L C O A C H I N G 5 0 +

T R A V E L C O A C H I N G 5 0 + A K T Y W N I 5 0 + C o t o z a p r o j e k t? Chcę realizować swoje marzenia, Chcę poznawać ludzi, Chcę zobaczyć przyrodnicze ciekawostki, Jestem ciekawy świata!. Takie głosy osób po 50-tym roku życia

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

JEŚLI PLANUJĄ PAŃSTWO SZKOLENIE LUB KONFERENCJĘ W MIEJSCU INNYM

JEŚLI PLANUJĄ PAŃSTWO SZKOLENIE LUB KONFERENCJĘ W MIEJSCU INNYM JEŚLI PLANUJĄ PAŃSTWO SZKOLENIE LUB KONFERENCJĘ W MIEJSCU INNYM NIŻ WSZYSTKIE TO TRAFILIŚCIE POD WŁAŚCIWY ADRES! Centrum Inspiracje to 6 kameralnych sal szkoleniowych dających wiele możliwości organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Nasz klient, nasz Pan?

Nasz klient, nasz Pan? przemyślane rozwiązania Nasz klient, nasz Pan? Nazwa przykładowego klienta Nie Propozycja ściemniaj! współpracy Co podać? 5 powodów dla których miałbym tu coś zamówić Mniejszy lub większy kryzys spotka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the centre

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the centre Centrum konferencyjne Atrium Business events in the centre Business events in the centre Lotnisko Warszawa-Modlin 100 m od przystanków (tramwaje/autobusy) H M 100-250 m od hoteli 400 m od stacji metra

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł em w Project Management Opis O powodzeniu w realizacji danego projektu decyduj ą jego uczestnicy, a kluczow ą rol ę peł ni tu kierownik projektu. To on jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel Terminy szkolenia 17-18 październik 2013r., Wrocław - Hotel Campanile Cele szkolenia Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Katowice

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Katowice Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Katowice Business Link jako akcelerator biznesu Business Link to sieć akceleratorów biznesu w najbardziej przedsiębiorczych miastach, których celem

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT Czy zawód Interim Managera jest dla mnie?

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT Czy zawód Interim Managera jest dla mnie? III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 Czy zawód Interim Managera jest dla mnie? Prowadząca: Beata Bukowska, Partner, Inwenta Sp. z. o.o., Coach ICC, Coach LMI Warszawa, 02 grudnia 2011 r. AGENDA WIEM

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU PROGRAM INKUBACJI PROGRAM INKUBACJI TECHNOPARKU POMERANIA PROGRAM INKUBACJI to pakiet usług konsultingowych połączony z najmem powierzchni, adresowany do start-upów, które będą miały swoją siedzibę w Technoparku

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ!

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! Witaj! W tym krótkim PDFie chcę Ci wytłumaczyć dlaczego według mnie jeżeli chcesz wyglądać świetnie i utrzymać świetną sylwetkę powinieneś

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKU PRACY 2008. Anna Macnar

BADANIA RYNKU PRACY 2008. Anna Macnar BADANIA RYNKU PRACY 2008 Anna Macnar Historia Universum Polska Universum jest obecne w Polsce od 2006. Universum posiada w Polsce dwa biura: w Krakowie i w Warszawie i zatrudnia 25 osób. Roczne Badania:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Six Sigma

Wprowadzenie do Six Sigma Wprowadzenie do Six Sigma Fakty vs mity posłuchaj, zanim zdecydujesz 21 września 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Marta Krawczyk mkrawczyk@infusion.com JAK DOSTAĆ WYMARZONĄ PRACĘ I NIE ZWARIOWAĆ?

Marta Krawczyk mkrawczyk@infusion.com JAK DOSTAĆ WYMARZONĄ PRACĘ I NIE ZWARIOWAĆ? Marta Krawczyk mkrawczyk@infusion.com JAK DOSTAĆ WYMARZONĄ PRACĘ I NIE ZWARIOWAĆ? Projekt praca jak zacząć? 3 zasadnicze pytania: Co chcę robić? Czy mogę się z tego utrzymać? Co potrafię robić? Konkretny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE Warszawa, 29 sierpnia 2012 Inspiracje Innowacje Rozwój AGENDA 1. Informacje o Instytucie Rozwoju Biznesu 2. Usługi szkoleniowo-konferencyjne Instytutu nasza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik.

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Panie Adamie, test przesiewowy i test potwierdzenia wykazały, że jest pan zakażony wirusem HIV. MAM AIDS??! Wiemy teraz, że jest

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców

Poradnik dla rodziców Poradnik dla rodziców Podjęcie decyzji o wysłaniu dziecka na studia za granicę to poważna decyzja. Rodzice pragną mieć pewność, że dziecko otrzyma dobre wykształcenie, że będzie studiować na uczelni o

Bardziej szczegółowo

Firma Przyjazna Mamie

Firma Przyjazna Mamie Firma Przyjazna Mamie Prowadzący: Justyna Dąbrowska Redaktor Naczelna miesięcznika Dziecko Agnieszka Dziewulska Dyrektor ds. Personalnych Hewlett Packard (HP) Polska Sp. z o.o. Małgorzata Raniszewska HR

Bardziej szczegółowo

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM /

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę wynajmu sal konferencyjnych w obiektach zlokalizowanych w Katowicach, Tychach oraz Bytomiu. Nasze obiekty

Bardziej szczegółowo

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Lublin

Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Lublin Zorganizuj wyjątkowe wydarzenie w przestrzeniach Business Link Lublin Business Link jako akcelerator biznesu Business Link to sieć akceleratorów biznesu w najbardziej przedsiębiorczych miastach, których

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

Destiro, niby dlaczego?

Destiro, niby dlaczego? Destiro, niby dlaczego? Destiro nazwa, która swoje korzenie czerpie z języka angielskiego i hiszpańskiego, a oznacza przeznaczenie, celność i precyzję. Zadbamy o to, by dzięki naszemu zaangażowaniu, wieloletniemu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska Jak pracować z Points-of-You Dorota Raniszewska Tak wygląda gra coachingowa Points-of-You Notes Książeczka Karty Plansze W środku jest 65 kart, książka z opowiadaniami, cytatami, dobrymi pytaniami, 4 gotowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STRATEGII TPM

BUDOWA STRATEGII TPM ZAPROSZENIE Drodzy Państwo!!! Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez naszą firmę warsztatach szkoleniowych zatytułowanych: BUDOWA STRATEGII TPM Podczas warsztatów dowiedzą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie proponowane rozwiązania są podparte naszą wiedzą z zakresu marketingu przy użyciu nowoczesnych narzędzi i co ważne, indywidualnie

Wszystkie proponowane rozwiązania są podparte naszą wiedzą z zakresu marketingu przy użyciu nowoczesnych narzędzi i co ważne, indywidualnie Wizerunek Kim jesteśmy? Conture to marka z nowoczesnym podejściem, która zajmuje się szeroko pojętym PR i content marketingiem. Jesteśmy otwarci na nowe trendy i metody działania. Wszystkie proponowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: UMIEJĘTNOŚCI: ODWAGA I RYZYKO W PROCESIE DOKONY- WANIA ZMIAN ROZWOJOWYCH I ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Plany awaryjne. work confidently

Plany awaryjne. work confidently Plany awaryjne work confidently Plany awaryjne Pakiet Plan awaryjny firmy Regus udostępnia Twojej firmie globalną sieć ponad 1200 lokalizacji biurowych w 95 krajach. Gdy Twoje miejsce pracy stanie się

Bardziej szczegółowo