Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:"

Transkrypt

1 Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego Częstochowa / NIP Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat: Branża: Projektował: Opracował: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa Dz. nr ewid. 3, Obr.50311, jedn. ewid _ Dzielnica Warszawa Śródmieście Centrala przebudowa pomieszczeń na III p. bloku D dla potrzeb DOK. Architektura i konstrukcja tom I Mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr. UAN-VIII-7342/154/92 mgr inż. arch. Beata Struzik nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98 Mgr inż. arch. Katarzyna Gadzinowska Data opracowania: Częstochowa

2 SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów.. 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania. 4. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 5. Opis stanu istniejącego projektowanych pomieszczeń.. 6. Opis projektowanych założeń programowo-przestrzennych. 7. Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania i przyjętych materiałów. 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9. BIOZ. 10. Część rysunkowa...

3 1. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów.

4 Częstochowa, r. OŚWIADCZENIE. Oświadczamy, że projekt wykonawczy CENTRALA - PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA III PIĘTRZE BLOKU D DLA POTRZEB DOK został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane) i zapisami umowy z nr NBP-DZP-PO-VC z dnia r. oraz jest kompletny z punktu widzenie celu, któremu ma służyć. Część architektoniczna Specjalność Nr uprawnień: Data: Podpis: Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek architektura UAN-VIII-7342/154/92 Sprawdzający: mgr inż. arch. Beata Struzik architektura ZPN VIII 7342/59/98 marzec 2015

5 2. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest plan inwestycji NBP na rok 2014 Centrala Przebudowa pomieszczeń na III p. bloku D dla potrzeb DOK. Umowa z Inwestorem nr NBP-DZP-PO-VC z dnia r. Wizje lokalne Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem. Obowiązujące normy i normatywy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Inwentaryzacja budowlana 3. Zakres opracowania. Zakres opracowania został określony w Umowie z Inwestorem o wykonanie prac projektowych dotyczących realizacji III etapu zadania polegającego na wykonaniu projektu wykonawczego przebudowy pomieszczeń na III p. bloku D dla potrzeb DOK w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Niniejsze opracowanie zawiera: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczeń IIIp. bloku D dla potrzeb DOK w zakresie branży architektoniczno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych oraz inwentaryzację. 4. Opis istniejącego zagospodarowania terenu. Przedmiot opracowania stanowi część budynku zlokalizowanego na terenie położonym przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Budynek, w którym znajdują się objęte opracowaniem pomieszczenia położone są w części północnej terenu Inwestora. Jest to teren w pełni uzbrojony, w większości utwardzony. Budynek złożony z połączonych ze sobą prostokątów w formie litery H. Wejście główne znajduje się od z ul. Świętokrzyskiej. Zjazd na teren Inwestora i obsługa parkingowa obiektu również z ulicy Świętokrzyskiej. Przedmiotowe opracowanie obejmuje zakresem wyłącznie koncepcję przebudowy pomieszczeń III piętra bloku D w zakresie ich dostosowania dla potrzeb DOK. Wysokość bloku D od poziomu terenu 34,68m. 5. Opis stanu istniejącego projektowanych pomieszczeń. Obecnie w obszarze podlegającym przebudowie znajdują się pokoje biurowe o powierzchni 76,23m 2, 42,99m 2, 14,63m 2, 14,88m 2 i 12,34m 2. W pomieszczeniach tych jest podłoga techniczna w której poprowadzone są instalacje elektryczne, informatyczne, wentylacyjne oraz systemów zabezpieczeń. Pomieszczenia objęte opracowaniem stanowią pomieszczenia biurowe siedziby Centrali NBP powiązane ze sobą funkcjonalnie. Nadrzędną rolę w opracowaniu stanowi sala konferencyjna.

6 Budynek, w którym znajdują się przedmiotowe pomieszczenia, posiada 10 kondygnacji nadziemnych (w tym wysoki i niski parter) i 2 kondygnacje podziemne. Wysokość opracowywanej kondygnacji w świetle waha się między 2,50 - komunikacja a 2,70m pokoje biurowe. Na poszczególnych piętrach zlokalizowane są pokoje administracyjno-biurowe, pokoje socjalne i trzony sanitarne. Węzeł komunikacji pionowej obsługujący przedmiotową część budynku znajduje się w sąsiedztwie projektowanych pomieszczeń, klatka schodowa dostępna jest poprzez korytarz wewnętrzny położony wzdłuż projektowanych pokoi. Korytarz jest zamknięty drzwiami EI30 o szerokości 120cm. Trzon sanitarny znajduje się na holu głównym przy klatce schodowej tuż za drzwiami z korytarza objętego opracowaniem czyli w odległości nie przekraczającej 75m. Obiekt posiada instalację wod.-kan., deszczową, c.w.u. i c.o., elektryczną, teleinformatyczną. Część objęta opracowaniem włączona jest do systemu instalacji SAP i DSO zainstalowanego dla całego obiektu. Obecnie wykończenie posadzek stanowi wykładzina dywanowa. Okna PCV, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, w korytarzu ślusarka aluminiowa. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową. Pomieszczenia wyposażone w wentylację mechaniczną i klimatyzację. 6. Opis projektowanych złożeń programowo-przestrzennych. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie wyznaczonych przez Inwestora pomieszczeń biurowych i Sali konferencyjnej na III piętrze bloku D centrali NBP o łącznej powierzchni 161,07m2. Sala konferencyjna w pomieszczeniu nr 304/D zostanie przeznaczona na salę konferencyjno wykładową, którą należy wyposażyć w: Komputer do wyświetlania prezentacji multimedialnych Mikrofony sterowane z pulpitu sterującego Rolety zacieniające okna automatycznie sterowane z pulpitu sterującego Podłączenie do internetu Oświetlenie sterowane automatycznie (oświetlenie górne i boczne) Meble, które będą mogły byś ustawiane w zależności od potrzeb tj. sala wykładowa lub sala konferencyjna Pulpit sterujący, z którego można będzie obsługiwać wyżej urządzenia i instalacje, usytuowany w taki sposób, aby była możliwość wykorzystywania go przy każdej z zaplanowanej funkcji Sala wyposażona jest w rzutnik multimedialny, który należy podwiesić pod sufitem. Inwestor jest w posiadaniu uchwytu do projektora. Ekran projekcyjny jest również na wyposażeniu pomieszczenia należy jedynie przewidzieć sterowanie ekranem z pulpitu sterującego.

7 Sala konferencyjna przeznaczona na pobyt max 40 osób jednak ze względów komfortu optymalna liczba osób przy zaproponowanych układach mebli konferencyjnych to 24 osoby. Dodatkowo wymienione zostaną drzwi wejściowe do Sali konferencyjnej z dostosowaniem do wymaganych parametrów 90/cm w świetle otworu i otwierane do wewnątrz pomieszczenia oraz parapety na konglomerat w kolorze Beige Marfil gr.3cm. Zdemontowana zostanie szafa wnękowa z płyty MDF, w miejsce której projektuje się komody. W oknach zamontowane zostaną poręcze zabezpieczające na wysokości 90 i 110cm od poziomu posadzki otwierane w razie potrzeby i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieupoważnione. Sala konferencyjna będzie spełniać funkcję również Sali wykładowo-szkoleniowej. Dlatego projektowane stoły mobilne to modułowe prostokąty ustawiane w przypadku konferencji/narady ustawiane będą w jeden duży stół na środku pomieszczenia z krzesłami dookoła a w przypadku wykorzystania jako sala wykładowa rozstawione zostaną na całej powierzchni pomieszczenia jako oddzielne stoły dwuosobowe zwrócone w stronę ekranu projekcyjnego. Ekran projekcyjny i projektor multimedialny zostały zaprojektowane po prawej stronie od drzwi wejściowych do Sali. W celu usprawnienia systemu nagłaśniającego tego niewielkiego pomieszczenia planuje się montaż głośników na ścianach oraz mikrofony po jednym na każdym stole. Proponowane oświetlenie górne LED Sali konferencyjno-wykładowej i projektowanych pokoi biurowych Dodatkowo projektuje się montaż dodatkowego oświetlenia bocznego ok.+25cm ponad poziomem posadzki w celu możliwości oświetlenia podłogi podczas projekcji. Elektryczne rolety zaciemniające do projekcji multimedialnych - rolety zaciemniające przeznaczone do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń w kolorze S0505Y10R (wg tabeli NCS). Kasety osłonowe rur nawojowych i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze białym (wg tabeli kolorów RAL). System zalecany do zaciemniania; sali teatralnej, sali konferencyjnej, auli wykładowej, kina domowego, itp. Sterowanie z pulpitu sterującego ze stanowiska wykładowcy. W celu przebudowy wentylacji mechanicznej zdemontowana zostanie zabudowa z płyt G-K pod sufitem wzdłuż ściany z drzwiami oraz ponownie odtworzona.

8 Należy uwzględnić naprawy nawierzchni ścian i sufitów przed malowaniem uzupełnienie ubytków, likwidacja spękań i zarysowań oraz naprawę tynków w miejscu wymienianych parapetów. Ściany w Sali konferencyjno-wykładowej proponuje się wykończyć w kolorze białym ze względu na jakość widowiska multimedialnego w trakcie wykładów z wykorzystaniem projektora z ewentualnym akcentem kolorystycznym zgodnym z kolorystyką logo NPB Narodowy Bank Polski. Podłoga wykończona wykładziną zgodnie ze specyfikacją. Projektuje się podzielenie największego pokoju biurowego (pomieszczenie nr 300/D) o powierzchni 76,23m2 na dwa mniejsze pokoje w następujący sposób: Wydzielony zostanie korytarz stanowiący przejście z bloku D do bloku F w ścianach wydzielających korytarz należy zaprojektować przejścia p.poż. dla istniejących instalacji Pokoje wyposażone zostaną w meble wykorzystując meble ze stanu istniejącego z dodatkowym wyposażeniem w szafę ubraniową. W celu wydzielenia pokoi należy zdemontować ścianki działowe wraz z drzwiami wydzielające pomieszczenie 300/D oraz przedsionek. W celu zapewnienia wymagania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych ze względu na przenikanie dźwięków powietrznych i uderzeniowych (zawarte w normie PN B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych) oraz dopuszczalnych poziomów dźwięku A w pomieszczeniach (wg PN 87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach ) projektuje się ścianki działowe z materiału zapewniającego izolacyjność akustyczną min. 35dB. Ścianki projektuje się z betonu komórkowego gr. 12cm odmiany 500 z obustronną warstwą tynku cem.- wap. wykończonego gładzią gipsową. Konieczne będzie zdemontowanie istniejącej podłogi podniesionej na całej powierzchni objętej opracowaniem w celu wykonania nowych ścianek oraz w celu dostosowania podłogi podniesionej do aktualnych warunków technicznych. Ze względu na podniesienie podłogi powyżej 20cm ponad poziom stropu konieczne jest zastosowanie niepalnej konstrukcji nośnej i co najmniej niezapalnej płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej o klasie min. REI30. Wykończenie podłogi w nowoprojektowanych pokojach i korytarzu z wykładziny dywanowej zgodnie ze specyfikacją i aranżacją wnętrz. W celu dostosowania elementów wentylacji i klimatyzacji konieczne będzie rozebranie części zabudowy z płyt g.-k. w pokoju 300/D na ścianach i suficie w części przeznaczonej na nowy korytarz. Odtworzenie sufitu podwieszonego należy wykonać z sufitów kasetonowych o module 60/60cm na poziomie +2,35m od poziomu wykończonej podłogi. Kasetony o fakturze gładkiej, cały sufit w kolorze białym. W oknach zamontowane zostaną poręcze zabezpieczające na wysokości 90 i 110cm od poziomu posadzki otwierane w razie potrzeby i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieupoważnione. Należy uwzględnić naprawy nawierzchni ścian i sufitów przed malowaniem uzupełnienie ubytków, likwidacja spękań i zarysowań.

9 Odległość okien w ścianach na granicy okien stref p.poż., między blokiem D i F jest równa 3,80m. Pomieszczenia nr 301/D, 303/D, 305/D zostaną wyremontowane, tzn. ściany zostaną pomalowane w kolorze S0505Y10R a sufity w kolorze białym. Uwzględnić należy naprawę ewentualnych uszkodzeń nawierzchni ścian i sufitu uzupełnianie ubytków w tynku oraz likwidacja pęknięć. Wymieniona zostanie podłoga podniesiona oraz wykładzina dywanowa na wykładzinę zgodnie ze specyfikacją. W oknach zamontowane zostaną otwieralne poręcze zabezpieczające na wysokości 90cm od poziomu posadzki. Dodatkowo wymienione zostaną drzwi do pomieszczenia 303/D otwierane w kierunku do pomieszczenia w celu udrożnienia drogi ewakuacyjnej. W celu usprawnienia wentylacji mechanicznej zdemontowane zostaną zabudowy z płyt G-K pod sufitem wzdłuż ścian z drzwiami i ponowne ich odtworzenie. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zostaną przebudowane w celu dopasowania rozmieszczenia urządzeń do nowego układu pomieszczeń oraz zapewnienia wysokiego komfortu środowiska pracy. Okna w tych pomieszczeniach zostaną również zabezpieczone barierkami zabezpieczającymi na wysokości 90 i 110cm od poziomu posadzki z możliwością otwarcia w razie konieczności i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieupoważnione. Nowe drzwi wewnętrzne drewniane w kolorze białym z ościeżnicami regulowanymi. Zastosowane barierki zabezpieczające należy wykonać ze stali nierdzewnej, elementy te muszą mieć możliwość łatwego demontażu w celu otwarcia okna, np. mycie okien. Barierki z profilu zamkniętego 40x40mm mocowane do ościeży po dwóch stronach w gniazdach ze stali nierdzewnej pozwalających na łatwe wyjęcie w razie konieczności lecz zabezpieczone przed demontażem przez osoby postronne. Zlikwidować należy skrzynkę w ścianie między korytarzem i salą konferencyjną a w miejscu zlikwidowanego przedsionka do pomieszczenia 304/D, zlikwidować należy położone na ścianach koryta instalacyjne wraz z zestawami gniazd elektrycznych. Znajdująca się w korytarzu pochylnia wymaga przeprojektowania zgodnie z rysunkiem rzutu. Poręcz zabezpieczająca pochylnię zostanie zlikwidowana a w jej miejsce wykonać należy nową zgodnie z rysunkiem barierki. Zastosowane zostaną wymagane przez inwestora standardy wykończenia: Ściany i sufity gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi Podłogi wykładziny dywanowe Drzwi BKT lub równoważne o dźwiękochłonności 45 db do sal konferencyjnych, pozostałe 30 db wyposażone w zamki firmy SALTO lub równoważne. Drzwi do pomieszczeń biurowych Drzwi BKT lub równoważne z zamkami firmy SALTO o dźwiękochłonności 45 db do sal konferencyjnych, pozostałe 30 db. Zamki Zamki firmy SALTO - okucie elektroniczne SALTO XS4 E 8654U00IM48 technologia LEGIC PRIME ADVANY13,56 MHz - zamek wpuszczany z Antycardem LE8P02 SALTO

10 - kształt lica zaokrąglony(standard) - szerokość lica 20mm lub 23mm - rozstaw zamka 85mm - dormas 55mm - półwkładka patentowa IKON SK6 w kodzie przeznaczonym dla NBP Klamka U (standard dla NBP). Farby akrylowe emulsyjne Farba zmywalna przeznaczona do wykonywania gładkich, odporna na uszkodzenie powłok malarskich. Przeznaczona na stały pobyt ludzi. Wymagania: lepkość umowna: min. 60, gęstość:max. 1,6 g/cm 3, zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% roztarcie pigmentów max. 2 godz. odporność na działanie wody po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. Wykładzina dywanowa Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. Wykładzina dywanowa musi być trudno zapalna, roleroodporna, antystatyczna, antypoślizgowa, nietoksyczna, zabezpieczona antybrudowo przewidziana do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Wymagania: rodzaj wykładziny: welur, pętelki wykładzina w płytkach do podłóg technicznych masa całkowita g/m 2 masa runa 830 g/m 2 wysokość runa 5,0 mm wysokość całkowita 7,0 mm ilość nopków /m 2 włókno poliamid Aquafil Alto Chroma lub InVista (dawniej DuPont) Antron Exel S.C. lub równoważne włókno zabezpieczone teflonem przeciwko wnikaniu zabrudzeń oporność skrośna powyżej Ohm klasyfikacja antyelektrostatyczna poniżej ASV 2kV stabilność kolorystyczna minimum 6 odporność na ścieranie Grupa T wgniecenie resztkowe 0,1 mm dobra przyczepność do podłoża nieodkształcalna pod wpływem temperatur elastyczna (od -20 o do +250 o C) wytrzymała odporna na czynniki mechaniczne Klej do wykładziny syntetycznej np. Thomsit K 188 lub inny o podobnych właściwościach Podstawowe wymagania wobec kleju do wykładzin: czas wstępnego odparowania 10 min czas schnięcia otwartego 30 min zdolność do obciążania po 24h końcowa siła klejenia po 72h wodoodporność odporny na wilgoć Posadzki na ciągach komunikacyjnych muszą spełniać następujące wymagania:

11 odporne na działanie środków czyszczących antypoślizgowe (antypoślizgowość R9) odporne na ścieranie (V klasa odporności na ścieranie) plamoodporne. 7. Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania i przyjętych materiałów. W celu wykonania planowanego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać następujące roboty budowlane: I. roboty rozbiórkowe : a) rozbiórka ścianek działowych z cegły w korytarzu, częściowo w okładzinie z płyty MDF z 1drzwiami szklanymi i 1 drewnianymi; b) demontaż drzwi Sali konferencyjnej i pokoju nr 303/D c) demontaż podłogi podniesionej na powierzchni objętej przebudową wraz z pochylnią i poręczą d) demontaż sufitu podwieszonego na całej długości korytarza częściowo z płyt g.-k. a częściowo kasetonowego i co za tym idzie demontaż oświetlenia montowanego na ww sufitach e) likwidacja skrzynki wbudowanej w ścianę korytarza w pobliżu drzwi do pomieszczenia technicznego f) likwidacja elementów instalacji elektrycznych znajdujących się w korytarzu w miejscu istniejącego a likwidowanego w trakcie realizacji przedsionka do pokoju 300/D g) demontaż podwieszeń sufitów wzdłuż ścian pomiędzy pomieszczeniem 301/D, 303/D, 305/D, 304/D a korytarzem w celu wymiany elementów instalacji wentylacji mechanicznej h) demontaż parapetów w Sali konferencyjnej i) demontaż szafy wnękowej w Sali konferencyjnej II. roboty budowlane : a) budowa ścianek działowych wzdłuż korytarza w celu wydzielenia dwóch dodatkowych pokoi biurowych z 4 otworami drzwiowymi z wejściem do pokoi na poziomie podłogi podniesionej wymiar otworu /235cm należy zweryfikować z producentem wybranych do realizacji drzwi w celu uzyskania w stanie wykończonym światła otworu 90/cm b) tynkowanie nowych ścian c) montaż systemowej podłogi podniesionej na poziomie, zgodnie ze stanem sprzed przebudowy, +0,25m REI30 (zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej) wraz z pochylnią w korytarzu o nachyleniu 10% d) montaż balustrady ze stali nierdzewnej wzdłuż pochylni e) montaż drzwi do Sali konferencyjnej i pokoju nr 303/D otwierane do pokoi f) wypełnienie wnęki po likwidowanej skrzynce w korytarzu g) zabudowa elementów instalacji wentylacji mechanicznej z płyt g.-k. h) montaż sufitu systemowego kasetonowego o module 60/60cm w korytarzu wraz z oświetleniem systemowym i) montaż parapetów w Sali konferencyjnej z konglomeratu j) montaż barierek zabezpieczających w oknach wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem III. roboty wykończeniowe: a) naprawa i uzupełnianie tynków ścian pomieszczeń objętych opracowaniem jako prace przygotowawcze przed nałożeniem gładzi gipsowych malowaniem b) wykończenie nowych ścian i nowej zabudowy z g.-k. gładzią gipsową c) uzupełnienie gładzi gipsowej wokół nowo oprawianych drzwi i parapetów d) naprawa gładzi gipsowej na pozostałej powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem e) malowanie farbami emulsyjnymi

12 f) układanie wykładziny dywanowej z cokołami z wykładziny w listwach systemowych g) montaż punktów oświetleniowych h) montaż uchwytu pod projektor multimedialny i montaż ekranu w Sali konferencyjnej i) montaż rolet zaciemniających w Sali konferencyjnej Przyjęte rozwiązania materiałowe: Ścianki działowe projektuje się z betonu komórkowego, z materiału zapewniającego izolacyjność akustyczną min. 35dB, gr. 12cm odmiany 500 z obustronną warstwą tynku cem.- wap. wykończonego gładzią gipsową w celu zapewnienia wymagania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych ze względu na przenikanie dźwięków powietrznych i uderzeniowych (zawarte w normie PN B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych) oraz dopuszczalnych poziomów dźwięku A w pomieszczeniach (wg PN 87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach ). Nowe ścianki zostaną posadowione bezpośrednio na stropie żelbetowym przed odtworzeniem podłogi podniesionej. Drzwi drewniane lakierowane w kolorze białym do pokoi biurowych o dźwiękochłonności 30dB a do Sali konferencyjnej 45dB w ościeżnicach firmy BKT lub równoważne, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, wyposażone w uszczelki, regulowane. Ościeżnice z powierzchnią lakierowaną proszkowo w kolorze białym. Po wykonaniu montażu ościeżnic należy wykonać obróbkę ściany wokół drzwi i uzupełnić gładź gipsową. Drzwi wyposażone w zamki zgodnie z wytycznymi powyżej. Projektowana podłoga podniesiona modułowa 60/60cm. Podłoga składa się z płyt 60x60 cm, opartych na słupkach ze stali galwanizowanej bezpośrednio w narożnikach. Słupki są na trwałe przymocowane do stropu w rozstawie modułowym 60 x 60 cm. Powierzchnia stropu musi zostać oczyszczona i zagruntowana. Płyty w Sali konferencyjnej muszą posiadać otwory, w których montuje się kasety do mocowania różnego rodzaju gniazd, np. elektrycznych, telefonicznych, komputerowych. Barierki zabezpieczające okna i pochylnię ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie okien należy wykonać w sposób zapewniający możliwość otwarcia okna, np. podczas mycia okien. Konieczne jest również zastosowanie rozety mocującej do ściany z możliwością zamykania przed osobami postronnymi. Sufit podwieszony panelowy w korytarzu w systemie kasetonów o module 60/60cm o strukturze powierzchni gładkiej, kolor biały podobny do RAL 9010, rodzaje krawędzi AW/SK, GN/SK, wykończenie powierzchni -włóknina akustyczna klasyfikacja ogniowa - materiał: A2-s1, d0 zgodnie z EN odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza współczynnik odbicia światła do 88 % współczynnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej D nfw - 30 db wskaźnik pochłaniania dźwięku α w - αw = 0.85 zgodnie z EN ISO sposób montażu I samonośny, F półukryty Parapety w Sali konferencyjne, w ilości trzy sztuki, należy wykonać z konglomeratu Beige Marfil grubości 3cm. Po wykonaniu parapetów należy wykonać obróbkę zniszczonych fragmentów ścian i wykończyć gładzią gipsową. Farby emulsyjne wodorozcieńczalne lateksowe, akrylowo kompozytowe. Wymagana jest wysoka odporność mechaniczna powłoki: m.in. na wybłyszczenia, ślady po przetarciach, itp. Antyrefleksyjne, głęboko matowe wykończenie, jednakowe niezależnie od kąta patrzenia. Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz.

13 Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro klasa 1 (PN-EN 13300) Trwałość koloru w czasie Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. zdrowotnej oceny wyrobów budowlanych (AgBB), a także spełnia wymagania znajdujące się w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz. Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji. Niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie farby, optymalny czas schnięcia. UWAGA: Ten etap prac projektowych to ostatnie stadium konieczne do wykonania zaplanowanych prac projektowych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w niniejszej dokumentacji należy skontaktować się z Projektantem. Wszystkie wymiary przyjęte w dokumentacji należy sprawdzić na obiekcie - ze względu na wykonywanie inwentaryzacji na użytkowanym obiekcie nie było możliwości wykonania odkrywek.

14 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu przebudowy części pomieszczeń w budynku biurowym Centrali NBP Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 1.Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są na III piętrze 12 kondygnacyjnego (w tym dwie kondygnacje podziemne) budynku biurowego (budynek istniejący)- zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 161,07m² 2. W obiekcie w części objętej opracowaniem nie będą stosowane i przetwarzane substancje łatwopalne i pożarowo niebezpieczne oraz łatwopalne materiały wykończenia wnętrz i wystroju dróg ewakuacyjnych ( obiekt ZL ). 3.W obiekcie w części objętej opracowaniem nie będą występowały pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni przekraczającej m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m². 4. Obiekt istniejący w całości przeznaczony na funkcje biurowe i w całości zaklasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi Przebudowa obiektu ( pomieszczeń ) w części objętej opracowaniem nie zmienia istniejącego podziału obiektu na strefy pożarowe. 5.Część kondygnacji objęta opracowaniem stanowi wydzieloną pożarowo strefę - w wyniku przebudowy nie następuje zmiana układu funkcjonalnego i kwalifikacji do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wydzielenie strefy zaprojektowane jest ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 wspartych na stropach REI 120 oraz stropami 6. Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w klasie B odporności pożarowej budynku - wymagana klasa dla budynków ZL III wysokich z zapewnieniem wymaganej klasy odporności ogniowej elementów: - główna konstrukcja nośna REI stropy REI konstrukcja dachu R 30 - przekrycie dachu RE 30 - ściany zewnętrzne EI 60 - ściany wewnętrzne EI 30 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 40mm w ścianach i stropach dla których wymagana jest klas odporności ogniowej nie niższa niż EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej ( EI ) tych ścian i stropów. W pomieszczeniach zastosowano podłogę podniesioną. Podłoga podniesiona o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

15 Wszystkie zastosowane materiały powinny być nie rozprzestrzeniające ognia i posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia. 7. Ewakuacja zapewniona jest poprzez przejścia przez pomieszczenia do wyjść na istniejące poziome drogi ewakuacyjne prowadzące do istniejących klatek schodowych. Długość dojść ewakuacyjnych po poziomych drogach ewakuacyjnych nie przekracza 20m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż140cm. Szerokości biegów i spoczników klatki schodowej wynoszą nie mniej niż 120cm dla biegów i 150cm dla spoczników. Na drogach ewakuacyjnych nie mogą występować łatwopalne okładziny elementy wystroju. 8.Wyposażenie obiektu stanowią następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: oświetlenie ewakuacyjne przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego kompleksu obiektu centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami ø 25 oraz ø52 urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych i korytarzy, urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe (w tym DSO) W przypadku wprowadzenia zmian projektowych wymagających przebudowy istniejących instalacji należy każdorazowo dokonać zmian w oparciu o szczegóły rozwiązań technicznych określone w opracowaniach i projektach branżowych. Pomieszczenia należy wyposażyć w gaśnice przenośne ( A,B,C i F ) o ilości środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³ ) na każde m² - dotyczy nowoprojektowanych pomieszczeń. Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego odrębne opracowanie, którą należy opracować przed oddaniem budynku do eksploatacji. Stanowiska ze sprzętem gaśniczym oraz usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy oznakować zgodnie z PN -92/N Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa; PN-92/N Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N :1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

16 9. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ Inwestycja: Centrala Przebudowa pomieszczeń na III p. bloku D dla potrzeb DOK Położenie: ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa Dz. nr ewid. 3, Obr.50311, jedn. ewid _ Dzielnica Warszawa Śródmieście Inwestor: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa Autor: mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek upr. nr UAN-VIII-7342/154/92 Częstochowa, marzec 2014r.

17 Dotyczy zakresu robót obejmujących przebudowę pomieszczeń na III p. bloku D dla potrzeb DOK w Centrali NBP w Warszawie KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT a. zagospodarowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych b. roboty budowlane c. roboty wykończeniowe d. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na miejscu robót budowlanych 1.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH a. szkolenie pracowników w zakresie bhp, b. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby d. zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia roboczego 1.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY Dokumentacje budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY Plan zagospodarowania placu budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy. B/2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT Zagospodarowanie miejsca prowadzenia prac budowlanych Zagospodarowanie miejsca prowadzenia prac budowlanych należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, w zakresie: a) wygrodzenie obszaru prowadzenia robót, b) wykonania dróg, wyjść i przejść, c) wyznaczenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osób

18 zatrudnionych przy robotach budowlanych d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, e) zapewnienia łączności telefonicznej, f) urządzenie składowisk materiałów i wyrobów Teren objęty pracami budowlanymi należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Dla maszyn i urządzeń używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca przechowywania na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach komunikacyjnych nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, a ponadto: a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu Roboty budowlane: Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

19 Balustradami powinny być zabezpieczone: - pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). - otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m Roboty wykończeniowe: Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

20 Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: - gogle lub przyłbice ochronne, - hełmy ochronne, - rękawice wzmocnione skórą, - obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy: Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn, urządzeń. B/2.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo