Instrukcja obsługi aplikacji Faktury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji Faktury"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji Teleserwis PayTel Oddział PayTel SA w Nowym Sączu ul. Nawojowska Nowy Sącz infolinia: telefon: faks: Copyright 2013 PayTel S.A. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność PayTel S.A. i przeznaczone są wyłącznie do użytku odbiorcy. Zabrania się powielania lub przekazywania jakąkolwiek metodą, elektroniczną lub mechaniczną niniejszego dokumentu w części lub w całości, do jakichkolwiek celów, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od PayTel S.A.

2 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI FAKTURY WSTĘP Uruchomienie aplikacji testowe PRZYJMOWA PŁATNOŚCI Informacje ogólne Płatności kartowe Płatności gotówkowe Kalkulator Dokumenty z kodem kreskowym Dokumenty bez kodu kreskowego RAPORTY Raport zbiorczy Raport kasowy okresowe Raport wystawcy Raport szczegółowy CZYNNOŚCI SERWISOWE Logowanie Wylogowanie Parametryzacja Rozliczenie Aktualizacja KONFIGURACJA Adresacja IP Prefiks Czytnik kodów Strona 2 z 38

3 Instrukcja obsługi aplikacji 1.1 Wstęp Uruchomienie aplikacji Po uruchomieniu terminalu na ekranie pojawi się menu główne z informacją o dostępnych aplikacjach. W celu skorzystania z aplikacji proszę wybrać przy użyciu klawisza wskazanego strzałką, która jest widoczna na wyświetlaczu, obok nazwy aplikacji. 12/12/ :10 Telekartyà epay-----à --à Aplikacja jest przeznaczona do przyjmowania płatności za faktury zawierające kod kreskowy, bądź dokumenty posiadające niezbędne informacje do identyfikacji Klienta, określone i akceptowane przez PayTel. Do prowadzenia usługi przyjmowania płatności za faktury niezbędne jest wyposażenie terminalu w czytnik kodów kreskowych i jego poprawne skonfigurowanie opisane w rozdziale Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji powinno automatycznie nastąpić kontrolne rozliczenie. Możliwe jest również ręczne wykonanie rozliczenia kontrolnego postępując zgodnie z opisem w rozdziale Po zakończeniu rozliczenia terminal wydrukuje kontrolny raport rozliczenia zawierający zerowe wartości transakcji, a następnie przejdzie do menu podstawowego aplikacji. Klawisz czerwony X - umożliwia przejście do menu podstawowego danej aplikacji Klawisz szary # - umożliwia przejście z menu podstawowego danej aplikacji do menu głównego terminalu. Klawisz czerwony X Klawisz szary # Strona 3 z 38

4 1.1.2 testowe Na terminalu udostępniona jest usługa przyjmowania faktur testowych. te przeznaczone są do szkolenia pracowników. Ponadto do celów testowych został przygotowany kod służący do rozliczenia przyjętych płatności innych niż faktury. Transakcja przeprowadzona na fakturze testowej, bądź kodzie rozliczeniowym, znajdzie się w raportach, ale nie spowoduje powstania żadnych zobowiązań wobec PayTel. Poniżej została przedstawiona faktura testowa wraz z kodem rozliczeniowym: Procedury przyjęcia płatności za fakturę, usuwania wprowadzonych danych, rozliczenia oraz przygotowania raportów odbywają się dokładnie tak samo jak w wersji komercyjnej, zgodnie ze schematami zamieszczonymi w dalszych rozdziałach. Żadne działania przeprowadzone na fakturach testowych nie powodują powstania zobowiązania wobec PayTel. Strona 4 z 38

5 1.2 Przyjmowanie płatności Informacje ogólne Przyjęcie płatności w ogólnym ujęciu polega na zidentyfikowaniu niezbędnych informacji z dokumentu Klienta (np. z faktury), pobraniu należnej kwoty wraz z opłatami oraz wydrukowaniu potwierdzenia dla Klienta. Informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji to poprawnie zidentyfikowany: wystawca faktury, klient (bądź jego oznaczenie u danego wystawcy), kwota transakcji. Uzyskanie tych informacji zależy od dokumentu, który okazał Klient. W większości przypadków faktury zawierają m.in. kod kreskowy, który wystarczy zeskanować przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Zdarzyć się jednak mogą sytuacje, w których odczyt kodu będzie niemożliwy, bądź też Klient nie okaże faktury, jednak przedstawi informacje wystarczające do przyjęcia płatności. Wówczas informacje te należy wpisać ręcznie do terminalu. Zapłata za płatności może być realizowana gotówkowo, bądź w wybranych przypadkach przy pomocy karty płatniczej. Płatność kartą za faktury jest ograniczona do wystawców określonych przez PayTel. Jeśli więc Klient wyrazi zamiar zapłaty kartą za faktury, z których część nie będzie mogła być obsłużona zapłatą kartą, należy uprzedzić Klienta o niemożności dokonania płatności kartą za wszystkie okazane faktury. Jeśli klient zdecyduje się na zapłatę mieszaną, wówczas należy wykonać dwie oddzielne transakcje faktury autoryzowane do zapłaty kartą osobno i pozostałe osobno. Dalsze rozdziały opisują w postaci schematów powyższe przypadki w szczegółach. Przed przystąpieniem do przyjmowania płatności za faktury, w celu ułatwienia pracy Sprzedawca powinien zalogować się na terminalu przy pomocy karty identyfikacyjnej postępując zgodnie z opisem w rozdziale Strona 5 z 38

6 1.2.2 Płatności kartowe Poniższy schemat przedstawia procedurę przyjęcia płatności kartą płatniczą za fakturę: Wariant I zakłada udaną płatność kartą. Wybierz sposób płatności Karta Gotówka Wczytaj kod kreskowy faktury Wprowadź ręcznie Potwierdź PTK Centertel Kwota: Opłata: 75,00 PLN 1,99 PLN Kontynuuj Kolejna faktura? Podsumowanie Liczba faktur: Razem: 1 76,99 PLN Liczba faktur: Kwota: Opłata: Razem: 1 75,00 PLN 1,99 PLN 76,99 PLN Płatność kartą Realizacja transakcji kartowej (patrz: Instrukcja obsługi aplikacji Epay) Płatność kartą udana? Kopia sprzedawcy naciśnij Wydruk poprawny? Strona 6 z 38

7 Przykładowy wydruk: Dane punktu przyjmującego opłatę Identyfikator Agenta Identyfikator Sprzedawcy Numer terminala Numer pokwitowania Wystawca z faktury Kod kreskowy z faktury Wartość faktury Sposób płatności Wartość faktury Opłata manipulacyjna Łączna wartość transakcji Kod transakcji Liczba wszystkich faktur, ich wartość oraz suma prowizji Łączna kwota do zapłaty Strona 7 z 38

8 Wariant II zakłada nieudaną zapłatę kartą i zgodę Klienta na zapłatę gotówkową. Wybierz sposób płatności Karta Gotówka Wczytaj kod kreskowy faktury Wprowadź ręcznie Potwierdź PTK Centertel Kwota: Opłata: 886,15 PLN 1,99 PLN Kontynuuj Kolejna faktura? Liczba faktur: Razem: 1 888,14 PLN Podsumowanie Liczba faktur: Kwota: Opłata: Razem: 1 886,15 PLN 1,99 PLN 888,14 PLN Płatność kartą Płatność kartą udana? Wymagana gotówka kontynuować? Razem: 888,14 PLN Strona 8 z 38

9 1.2.3 Płatności gotówkowe Poniższy schemat przedstawia procedurę przyjęcia płatności za fakturę z kodem kreskowym płatnej gotówką: Wybierz sposób płatności Karta Gotówka Wczytaj kod kreskowy faktury Wprowadź ręcznie Potwierdź PTK Centertel Kwota: Opłata: 75,00 PLN 1,99 PLN Kontynuuj Kolejna faktura? Liczba faktur: Razem: 1 75,00 PLN Podsumowanie Liczba faktur: Kwota: Opłata: Razem: 1 75,00 PLN 1,99 PLN 76,99 PLN Zapłacono Kopia sprzedawcy naciśnij Drukowanie Kopia sprzedawcy naciśnij Wydruk poprawny? Strona 9 z 38

10 Przykładowy wydruk: Dane punktu przyjmującego opłatę Identyfikator Agenta Identyfikator Sprzedawcy Numer terminala Numer pokwitowania Wystawca z faktury Kod kreskowy z faktury Sposób płatności Wartość faktury Opłata manipulacyjna Łączna wartość transakcji Kod transakcji Liczba wszystkich faktur, ich wartość oraz suma prowizji Łączna kwota do zapłaty Strona 10 z 38

11 1.2.4 Kalkulator Funkcja Kalkulator służy do obliczania bezpośrednio na terminalu reszty należnej Klientowi przy zapłacie gotówkowej. Uruchomienie funkcji następuje poprzez naciśnięcie pierwszego z lewej fioletowego przycisku znajdującego się tuż pod wyświetlaczem, w momencie, gdy terminal prezentuje podsumowanie wprowadzonych faktur. W lewym dolnym rogu wyświetlacza widoczny jest wówczas symbol kalkulatora. Po naciśnięciu fioletowego przycisku pojawia się ekran widoczny poniżej: Podsumowanie Liczba faktur: Kwota: Opłata: Razem: 1 886,15 PLN 1,99 PLN 888,14 PLN Razem: Gotówka: Reszta: 888,15 PLN Zapłacono Zapłacono Razem: Gotówka: Reszta: 888,15 PLN 900,00 PLN Razem: Gotówka: Reszta: 888,15 PLN 900,00 PLN 11,85 PLN Zapłacono Zapłacono Należy wpisać kwotę otrzymanej od Klienta gotówki ciągiem znaków bez przecinka oddzielającego grosze. (np. gdy klient wręczył 900 PLN należy wpisać na ekranie pojawi się wówczas kwota 900,00). Po naciśnięciu przycisku terminal pokaże w polu Reszta: kwotę, którą należy wydać klientowi. Po wydaniu należy nacisnąć przycisk Zapłacono Dokumenty z kodem kreskowym Na terminalu można przyjmować płatności za obsługiwane przez PayTel faktury zawierające kod kreskowy. W takim przypadku, podczas przyjmowania płatności, należy odczytać kod kreskowy faktury przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Jeśli odczytany kod dotyczy wystawcy, który nie jest obsługiwany, na ekranie terminalu zostanie wyświetlone ostrzeżenie: Kod kreskowy nierozpoznany Kontynuuj W przypadku, gdy kod kreskowy nie może być poprawnie odczytany (np. wskutek zabrudzenia kodu, błędnego wydruku, itp.) możliwe jest ręczne wprowadzenie danych z kodu kreskowego, o ile są one wydrukowane w postaci alfanumerycznej. Strona 11 z 38

12 Poniższy schemat przedstawia procedurę ręcznego wpisania danych z kodu kreskowego. Wybierz sposób płatności Karta Gotówka Wczytaj kod Kreskowy faktury Wprowadź ręcznie Dane Klienta Wprowadź ręcznie Kod kreskowy Kontynuuj Wprowadź kod Wprowadź kod kod naciśnij naciśnij Potwierdź PTK Centertel Kwota: Opłata: 886,15 PLN 0,89 PLN Kolejna faktura? Liczba faktur: 1 Razem: 887,04 PLN Podsumowanie Liczba faktur: Kwota: Opłata: Razem: 1 886,15 PLN 0,89 PLN 887,04 PLN Zapłacono Drukowanie... Strona 12 z 38

13 1.2.6 Dokumenty bez kodu kreskowego W sytuacji, kiedy dokument nie zawiera kodu kreskowego, można w przypadku wybranych wystawców użyć innych danych do poprawnego zidentyfikowania Klienta. Poniższy schemat przedstawia procedurę przyjęcia płatności z dokumentu nie zawierającego kodu kreskowego: Wybierz sposób płatności Karta Gotówka Wczytaj kod kreskowy faktury Wprowadź ręcznie Wprowadź ręcznie Dane klienta Kod kreskowy Kontynuuj Dane klienta Dane klienta PTK Centertel Nr telefonu : Nr tel. PTK Centertel Nr telefonu : naciśnij naciśnij Dane klienta Dane klienta PTK Centertel Konto klienta : Nr konta PTK Centertel Konto klienta : naciśnij naciśnij Strona 13 z 38

14 Dane Klienta: PTK Centertel Numer faktury: nr faktury Dane Klienta: PTK Centertel Numer faktury: naciśnij naciśnij Kwota: PTK Centertel Autoryzacja 0,00 PLN Nadawanie... naciśnij 886,15 Kwota: PTK Centertel Potwierdź PTK Centertel 886,15 PLN Kwota: Opłata: 886,15 PLN 1,99 PLN naciśnij Podsumowanie Kolejna faktura? Liczba faktur: 1 Razem: 888,14 PLN Liczba faktur: Kwota: Opłata: Razem: 1 886,15 PLN 1,99 PLN 888,14 PLN Zapłacono Drukowanie... Strona 14 z 38

15 Przykładowy wydruk: Dane punktu przyjmującego opłatę Identyfikator Agenta Identyfikator Sprzedawcy Numer terminala Numer pokwitowania Wystawca z faktury Numer Klienta oraz szczegóły płatności Sposób płatności Wartość faktury Opłata manipulacyjna Łączna wartość transakcji Kod transakcji Liczba wszystkich faktur, ich wartość oraz suma prowizji Łączna kwota do zapłaty Strona 15 z 38

16 Raport zbiorczy Funkcja Raport zbiorczy służy do wydrukowania aktualnego stanu kasy (salda przeprowadzonych transakcji) od momentu ostatniego rozliczenia. Liczba oraz wartość transakcji jest przedstawiona w ujęciu zbiorczym. Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu zbiorczego: Konfiguracja Raport zbiorczy Raport kasowy Potwierdź okresowe Raport zbiorczy Raport wystawcy Przesuń kartę Drukowanie... Strona 16 z 38

17 Przykładowy wydruk raportu zbiorczego: Numer paczki Identyfikator Agenta Dane punktu przyjmującego opłatę Numer paczki Identyfikator Terminala Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 w podziale na rodzaj płatności oraz suma opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 oraz suma opłat manipulacyjnych w podziale na Wystawców faktur Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez wszystkich sprzedawców oraz suma opłat manipulacyjnych Strona 17 z 38

18 1.3.2 Raport kasowy Funkcja Raport kasowy pozwala na przygotowanie zestawienia przeprowadzonych transakcji, z podziałem na Sprzedawców (karty identyfikacyjne), którzy te transakcje przeprowadzili. Po wydrukowaniu raportu na wyświetlaczu pojawi się pytanie: Wyzerować liczniki?. Raport kasowy zawiera dane o transakcjach przeprowadzonych także przed ostatnim rozliczeniem, od momentu ostatniego wyzerowania liczników. Raport ten wspomaga rozliczenie Sprzedawców pracujących zmianowo na terminalu. Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu kasowego: Konfiguracja Raport zbiorczy Raport kasowy Potwierdź okresowe Raport kasowy Raport wystawcy Przesuń kartę Drukowanie... Wyzerować licznik? / Strona 18 z 38

19 Przykładowy wydruk raportu kasowego: Identyfikator Agenta Dane punktu przyjmującego opłatę Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 oraz suma opłat manipulacyjnych w podziale na Wystawców faktur Identyfikator Terminala Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 w podziale na rodzaj płatności oraz suma opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez wszystkich sprzedawców oraz suma opłat manipulacyjnych Strona 19 z 38

20 1.3.3 okresowe Funkcja okresowe pozwala na wydrukowanie raportu okresowego, np. miesięcznego w okresie bieżącym (a więc od początku bieżącego miesiąca do momentu wydruku), oraz poprzednim (cały poprzedni miesiąc). Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu okresowego za bieżący okres: Konfiguracja Raport zbiorczy Raport kasowy Potwierdź okresowe okresowe Raport wystawcy okresowe Przesuń kartę Bieżący okres Poprzedni okres Drukowanie... Strona 20 z 38

21 Przykładowy wydruk raportu okresowego dotyczący bieżącego okresu: Okres raportowania Identyfikator Agenta Dane punktu przyjmującego opłatę Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 26 w podziale na rodzaj płatności oraz suma opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 26 w podziale na rodzaj płatności oraz suma opłat manipulacyjnych Identyfikator Terminala Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 26 oraz suma opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 oraz suma opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 i 26 oraz suma opłat manipulacyjnych w podziale na Wystawców Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawców 25 i 26 oraz suma opłat manipulacyjnych w podziale na Wystawców faktury Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Wszystkich Sprzedawców w podziale na rodzaj płatności oraz suma opłat manipulacyjnych Strona 21 z 38

22 1.3.4 Raport wystawcy Funkcja Raport wystawcy pozwala na wydrukowanie zestawienia przeprowadzonych transakcji dla danego wystawcy od momentu ostatniego rozliczenia. W raporcie zawarte są szczegóły dotyczące transakcji (m.in. numer transakcji, wartość, numer karty identyfikacyjnej sprzedawcy, kod transakcji, kod kreskowy). Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu dla wystawcy PTK Centertel: Konfiguracja Raport zbiorczy Raport kasowy Potwierdź okresowe Raport wystawcy Raport wystawcy Raport wystawcy Przesuń kartę Wybierz wystawcę Podaj kod wystawcy Wybierz wystawcę Polkomtel Sp.z o.o. PTK Centertel PTK Extended GZE S.A. Drukowanie... Strona 22 z 38

23 Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu dla podanego kodu wystawcy: Konfiguracja Raport zbiorczy Raport kasowy Potwierdź okresowe Raport wystawcy Raport wystawcy Raport wystawcy Przesuń kartę Wybierz wystawcę Podaj kod wystawcy Podaj kod wyst naciśnij Drukowanie... Strona 23 z 38

24 Przykładowy wydruk dla Wystawcy faktury: Identyfikator Agenta Dane punktu przyjmującego opłatę Numer paczki Identyfikator Terminala Szczegóły transakcji Szczegóły transakcji Szczegóły transakcji Liczba i wartość faktur oraz suma opłat manipulacyjnych Numer pokwitowania Data i godzina transakcji Identyfikator sprzedawcy Sposób płatności C - gotówka D - karta Wartość faktury i opłata manipulacyjna Sposób wprowadzania kodu 0 - czytnikiem 1 - ręcznie Kod kreskowy z faktury Kod transakcji Strona 24 z 38

25 1.3.5 Raport szczegółowy Funkcja Raport szczegółowy pozwala na wydrukowanie zestawienia przeprowadzonych transakcji od momentu ostatniego rozliczenia. W raporcie zawarte są szczegóły dotyczące transakcji (m. in. numer transakcji, wartość, numer karty identyfikacyjnej sprzedawcy, kod transakcji, kod kreskowy). Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu szczegółowego: Konfiguracja Raport zbiorczy Raport szczegółowy Raport kasowy okresowe Raport wystawcy Potwierdź Raport szczegółowy Przesuń kartę Drukowanie... Strona 25 z 38

26 Przykładowy wydruk raportu szczegółowego: Identyfikator Agenta Dane punktu przyjmującego opłatę Numer paczki Identyfikator Terminala Szczegóły transakcji Szczegóły transakcji Szczegóły transakcji Szczegóły transakcji Szczegóły transakcji Liczba i wartość faktur oraz suma opłat manipulacyjnych Numer pokwitowania Data i godzina transakcji Identyfikator sprzedawcy Sposób płatności C - gotówka D - karta Wartość faktury i opłata manipulacyjna Sposób wprowadzania kodu 0 - czytnikiem 1 - ręcznie Kod kreskowy z faktury Kod transakcji Strona 26 z 38

27 1.4 Czynności serwisowe Logowanie Po wykonaniu procedury Sprzedawca nie będzie zmuszony do każdorazowego potwierdzania wykonywanej transakcji przyjęcia płatności przez przesunięcie karty identyfikacyjnej. Poniższy schemat przedstawia procedurę zalogowania Sprzedawcy na terminalu: S:Zaloguj Konfiguracja Logowanie Parametryzacja Rozliczenie Przesuń kartę Aktualizacja Strona 27 z 38

28 1.4.2 Wylogowanie Po wykonaniu procedury Sprzedawca będzie zmuszony do każdorazowego potwierdzania wykonywanej transakcji przyjęcia płatności przez przesunięcie karty identyfikacyjnej. Poniższy schemat przedstawia procedurę wylogowania Sprzedawcy z terminalu: Konfiguracja Wylogowanie Parametryzacja Rozliczenie Potwierdź Wylogowanie Aktualizacja S:Zaloguj Przesuń kartę Strona 28 z 38

29 1.4.3 Parametryzacja Funkcja Parametryzacja służy do połączenia terminalu z systemem PayTel celem pobrania, bądź aktualizacji, parametrów niezbędnych do działania aplikacji. Parametryzacja dokonuje się automatycznie w określonych odstępach czasu. Jeżeli jednak zachodzi konieczność pilnego zaktualizowania danych (np. zmiany uprawnień dla kart identyfikacyjnych) parametryzację można wykonać ręcznie. Parametryzacja może być wykonana tylko w porozumieniu z pracownikiem Teleserwisu PayTel. Poniższy schemat przedstawia procedurę ręcznego wykonania parametryzacji. Po zakończeniu operacji terminal wróci do menu głównego. Do wykonania tej procedury niezbędna jest karta z uprawnieniami administracyjnymi. Konfiguracja Wylogowanie Parametryzacja Potwierdź Rozliczenie Parametryzacja Aktualizacja Przesuń kartę Parametryzacja Nadawanie... Strona 29 z 38

30 1.4.4 Rozliczenie Funkcja Rozliczenie jest operacją wykonywaną automatycznie na terminalu, raz na dobę, o stałej porze. Rozliczenie ma na celu przesłanie do systemu PayTel informacji o transakcjach przyjęcia płatności za faktury, przeprowadzonych od momentu ostatniego rozliczenia. Po wykonaniu rozliczenia dane przeprowadzonych transakcji zostaną usunięte z pamięci terminalu. Jeżeli terminal nie dokona rozliczenia o zadanej porze uniemożliwi to dokonywanie transakcji, zaś aplikacja zostanie zablokowana. Poprawne działanie aplikacji można przywrócić poprzez ręczne wykonanie rozliczenia. Jeżeli zajdzie konieczność rozliczenia terminalu o innej porze niż jest to zaprogramowane automatycznie (np. na polecenie pracownika PayTel) należy wykonać czynności opisane na poniższym schemacie. Konfiguracja Wylogowanie Parametryzacja Potwierdź Rozliczenie Rozliczenie Aktualizacja Przesuń kartę Rozliczenie Nadawanie... Strona 30 z 38

31 Po udanym rozliczeniu, terminal automatycznie wydrukuje raport zbiorczy z transakcjami, które zostały rozliczone. W przypadku rozliczenia nieudanego należy skontaktować się z Teleserwisem PayTel i wyjaśnić powstałe różnice. W tej sytuacji terminal oprócz raportu zbiorczego wydrukuje również raport szczegółowy, w którym są zawarte informacje o udanych transakcjach przekazanych do systemu PayTel. Identyfikator Agenta Dane punktu przyjmującego opłatę Liczba faktur przekazanych do systemu PayTel jest równa liczbie faktur przyjętych w punkcie Rozliczenie poprawne Strona 31 z 38

32 Numer paczki Identyfikator Terminala Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 w podziale na rodzaj płatności oraz suma opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur wprowadzonych przez Sprzedawcę 25 oraz suma opłat manipulacyjnych w podziale na Wystawców faktur Liczba faktur przekazanych do systemu PayTel jest różna liczbie faktur przyjętych w punkcie Rozliczenie niepoprawne Strona 32 z 38

33 1.4.5 Aktualizacja Funkcja Aktualizacja służy do wymiany oprogramowania terminalu w części dotyczącej obsługi faktur. Z funkcji można korzystać tylko na polecenie pracownika Teleserwisu PayTel. Samowolne użycie funkcji może spowodować zablokowanie terminalu oraz uniemożliwić przyjmowanie płatności. Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać rozliczenie terminalu, zgodnie z opisem w rozdziale Poniższy schemat przedstawia procedurę aktualizacji. Po zakończeniu operacji terminal uruchomi się ponownie. Do wykonania tej procedury niezbędna jest karta z uprawnieniami administracyjnymi. Konfiguracja Wylogowanie Parametryzacja Potwierdź Rozliczenie Aktualizacja Aktualizacja Przesuń kartę Aktualizacja Nadawanie... Strona 33 z 38

34 1.5 Konfiguracja Adresacja IP Funkcja konfiguracji Adresacja IP służy do określenia parametrów karty sieciowej terminalu, niezbędnych do komunikowania się terminalu z systemem PayTel. Parametry karty sieciowej można ustawić ręcznie, bądź skorzystać z automatycznie konfigurowanych ustawień z serwera DHCP, o ile są one dostępne w sieci. Do wykonania zmian ustawień karty sieciowej niezbędna jest karta identyfikacyjna z uprawnieniami administracyjnymi Konfiguracja automatyczna Poniższy schemat przedstawia procedurę automatycznej konfiguracji ustawień karty sieciowej: Konfiguracja Konfiguracja Adresacja IP Potwierdź Prefiks Adresacja IP Czytnik kodów Adresacja IP MAC: D159 Przesuń kartę DHCP Adres statyczny DHCP Adresacja IP MAC: D159 IP: Maska: X Brama: DHCP Adres statyczny Strona 34 z 38

35 Konfiguracja ręczna Poniższy schemat przedstawia procedurę ręcznej konfiguracji ustawień karty sieciowej: Konfiguracja Konfiguracja Adresacja IP Potwierdź Prefiks Adresacja IP Czytnik kodów Adresacja IP MAC: D159 Przesuń kartę DHCP Adres statyczny Adres statyczny Adres statyczny IP: Zmiana IP Maska: Brama: Zmiana maski naciśnij Zmiana bramy Strona 35 z 38

36 Zmiana IP Zmiana IP Aktualne ustawienie: Nowe ustawienie: nowy adres Aktualne ustawienie: Nowe ustawienie: _ Adres statyczny IP: Maska: Brama: Adresacja IP MAC: D159 DHCP naciśnij Adres statyczny Strona 36 z 38

37 1.5.2 Prefiks Funkcja konfiguracji Prefiks służy do określenia parametrów połączenia telefonicznego terminalu, niezbędnego do komunikowania się terminalu z systemem PayTel poprzez sieć telefoniczną. Nawiązanie połączenia telefonicznego przez terminal jest możliwe po uwzględnieniu sposobu przyłączenia do linii telefonicznej w salonie. Jeśli linia telefoniczna przechodzi przez centralkę telefoniczną, konieczne jest ustawienie w prefiksie cyfry, dzięki której uzyskany zostanie dostęp do linii miejskiej. Do wykonania zmian ustawień prefiksu niezbędna jest karta identyfikacyjna z uprawnieniami administracyjnymi. Poniższy schemat przedstawia procedurę sprawdzenia i zmiany prefiksu: Konfiguracja Konfiguracja Adresacja IP Potwierdź Prefiks Prefiks Czytnik kodów Przesuń kartę Aktualny prefiks: Nowy prefiks T0, _ T0,022 Aktualny prefiks: Nowy prefiks T0, T0,022 Strona 37 z 38

38 1.5.3 Czytnik kodów Konfiguracja czytnika kodów kreskowych może odbyć się tylko na polecenie pracownika Teleserwisu PayTel. Funkcja ta służy do wyboru właściwego urządzenia podłączonego do terminalu. Poniższy schemat przedstawia procedurę sprawdzenia i zmiany wybranego czytnika kodów kreskowych. Wybranie nowego czytnika podczas procedury zostanie potwierdzone dźwiękiem z czytnika. Sprzedaż Konfiguracja Konfiguracja Adresacja IP Prefiks Potwierdź Czytnik kodów Czytnik kodów Czytnik kodów Przesuń kartę HERON(DL) GRYPHON(DL) PSC Czytnik kodów HERON(DL) GRYPHON(DL) X PSC Strona 38 z 38

Instrukcja obsługi aplikacji Faktury

Instrukcja obsługi aplikacji Faktury Instrukcja obsługi aplikacji Teleserwis PayTel Oddział PayTel SA w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz infolinia: 801 090 108 telefon: 18 521 18 00 faks: 18 521 18 01 e-mail: teleserwis@paytel.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI ebill (Ingenico. ebill v.22)

INSTRUKCJA APLIKACJI ebill (Ingenico. ebill v.22) INSTRUKCJA APLIKACJI ebill (Ingenico. ebill v.22) KONTAKT Oddział PayTel SA w Nowym Sączu ul. Nawojowska 8 33-3 Nowy Sącz infolinia: 8 9 8 telefon: 8 52 8 faks: 8 52 8 e-mail: teleserwis@paytel.pl www.paytel.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Telekarty

Instrukcja obsługi aplikacji Telekarty Instrukcja obsługi aplikacji Teleserwis PayTel Oddział PayTel SA w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz infolinia: 801 090 108 telefon: 18 521 18 00 faks: 18 521 18 01 e-mail: teleserwis@paytel.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Aktywacja karty w telefonie

Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie W celu aktywacji karty mobilnej Visa HCE Klient powinien: 1. pobrać aplikację Portfel SGB ze sklepu Google Play 2. wpisać na telefonie Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dla Urzędu Miejskiego Wrocławia SPIS TREŚCI 1. Opłatomat schemat urządzenia... 3 2. Rodzaje płatności jakie można dokonać za pośrednictwem opłatomatu na rzecz Gminy i Miasta Wrocław... 4 3. Proces dokonywania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet jednorazowy, należy dotknąć w dowolnym miejscu ekran główny lub ikonę Start znajdującą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Orbita Sp. z o.o. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków tel. +48 12 293 33 34 fax. +48 12 293 33 01 Zawartość 1. Rejestracja w usłudze... 3 1.1 Utrata hasła... 4 1.2 Wygaśnięcie ticketu...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250

Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Najważniejsze funkcje terminala Ingenico ict220, ict250 oraz iwl250 Informacje wstępne Wszystkie operacje opisane w tej instrukcji dotyczą aplikacji płatniczej (ep2). Jest ona aktywowana automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji usługi DOŁADOWANIE TELEFONU POPRZEZ WYDRUK KUPONU DOŁADUJĄCEGO

Instrukcja realizacji usługi DOŁADOWANIE TELEFONU POPRZEZ WYDRUK KUPONU DOŁADUJĄCEGO Instrukcja realizacji usługi DOŁADOWANIE TELEFONU POPRZEZ WYDRUK KUPONU DOŁADUJĄCEGO Aby dokonać sprzedaży kuponu z kodem doładowującym telefon należy rozpocząć następujące czynności na terminalu: 1. Kliknij

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dla Urzędu Miejskiego Wrocławia SPIS TREŚCI 1. Opłatomat schemat urządzenia... 3 2. Rodzaje płatności jakie można dokonać za pośrednictwem opłatomatu na rzecz Gminy i Miasta Wrocław... 4 3. Proces dokonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Orbita Sp. z o.o. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków tel. +48 12 293 33 34 fax. +48 12 293 33 01 21.01.2016 Zawartość 1. Rejestracja w usłudze... 3 1.1 Utrata hasła... 3 1.2 Wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Z niniejszej instrukcji obsługi terminali Ingenico dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY LINK4 INSTRUKCJA PŁATNOŚCI KARTĄ za polisy komunikacyjne

PROCEDURY LINK4 INSTRUKCJA PŁATNOŚCI KARTĄ za polisy komunikacyjne PROCEDURY LINK4 INSTRUKCJA PŁATNOŚCI KARTĄ za polisy komunikacyjne W Strefie Agenta udostępniona została dla Państwa możliwość płatności kartą za polisę Link4. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość obniżenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2013-10-30 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Aby dokonać zapłaty, po uruchomieniu aplikacji IC Katalog, należy kliknąć w ikonę Faktury i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Z niniejszej instrukcji obsługi terminali Ingenico dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka

Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka O ile wykonane zostały wszystkie czynności konfiguracyjne (jeżeli konfiguracja nie została przeprowadzona należy przejść do punktu Konfiguracja) program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Podłączenie transakcji Premium SMS w witrynie internetowej Sprzedawcy przebiega następująco : 1. Należy zalogować się do panelu klienta w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.04 Aplikacja PLOMP PLUS FM przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów.

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Sposób konfiguracji ustawień sieciowych dekoderów zależy od rodzaju zastosowanego połączenia sieciowego. W sieciach z routerem dekodery mogą pobrać

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń

Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń Instrukcja instalacji i obsługi urządzeń Teleserwis PayTel Oddział PayTel w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz infolinia: 801 090 108 telefon: 18 521 18 00 faks: 18 521 18 01 e-mail: teleserwis@paytel.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IMKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IMKA MAŁOPOLSKA KARTA AGLOMERACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZBIOROWYM W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM CZĘŚĆ I BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZBIOROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 KasNet Podręcznik użytkownika NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KasNet: Podręcznik użytkownika autorstwa Marcin

Bardziej szczegółowo

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów posiadających zainstalowaną aplikację

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów posiadających zainstalowaną aplikację ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów posiadających zainstalowaną aplikację Po uruchomieniu aplikacji powinno pojawić się niżej przedstawione logo. Kolejnym krokiem jaki musimy zrobić jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Logowanie z użyciem tokena

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp....3 2. Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ...3 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania

Bardziej szczegółowo

v 1. 1, czerwiec 2014

v 1. 1, czerwiec 2014 Premium SMS v 1. 1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Podłączenie transakcji Premium SMS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi strony www e-bok dla klienta PWIK

Instrukcja obsługi strony www e-bok dla klienta PWIK S t r o n a 1 Instrukcja obsługi strony www e-bok dla klienta PWIK Założenie konta Założenie konta odbywa się poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w biurze PWIK na ul Rybnickiej lub w portalu poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Aby przyłączyć sklep do OnetPasaż proszę wybrać przycisk Przyłącz swój sklep znajdujący się na stronie http://pasaz.onet.pl/wspolpraca/. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A.

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. 1 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U. 11.199.1175), Spółka BluePay S.A. w Sopocie tworzy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE Karta mobilna VISA debetowa karta HCE 1 Co to jest HCE? HCE Host Card Emulation To technologia, która działa analogicznie jak karty zbliżeniowe, wykorzystując do dokonywania płatności komunikację NFC pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus

Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus Postępowanie, gdy podczas przeprowadzenia wywiadu nie można ustalić dochodu WYWIAD Plus 2.0 zawiera realizację zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo