Raport Rynek Akcji. Czwartek, 10 lipca 2008 r. Sesja. techniczna. Sytuacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Rynek Akcji. Czwartek, 10 lipca 2008 r. Sesja. techniczna. Sytuacja"

Transkrypt

1 Indeksy GPW Zamknięcie dzienna tygodniowa WIG 4 3,1 1,45% -1,3% WIG ,6 1,51% 1,4% mwig ,2 1,62% -4,51% swig8 441,,58% -5,1% Obrót (mln zł) 1 446,3 3,18% 6,53% Największe wzrosty Kurs Mewa,2,% ecard,53 1,% PKO BP 46,8 1,% Największe spadki Kurs Fon,2-33,33% Elkop,2-33,33% Izolacja Jarocin 16, -,81% Największe obroty PKO BP KGHM Polska Miedź PKN Orlen kursu Wartość (mln zł) 1,% 26,1 1,42% 244,3 3,9% 164,5 Średnie kroczące dla WIG wg cen zamknięcia SK SK SK SK SK SK WIG - poziomy wsparcia WIG - poziomy oporu Indeksy - zamknięcia DJIA Nasdaq Composite S&P Indeksy i futures - bieżące BUX CAC4 FT-SE DJIA Futures Nasdaq Futures Wartość ,8% ,6% ,28% Wartość ,4% ,% ,64% 11 16,2% 1 835,15% WIG (39,39.81, 4,61.98, 39,645.56, 4,3., ) SK5 SK Volume (1,446,335) Williams' %R (-3.66) Stochastic Oscillator (43.) Directnl Movement +DI (13.), Directnl Movement -DI (42.), Directnl Movement ADX (54.) x Sesja Dawno niewidziane wzrosty powróciły w środę na GPW. Na dodatek dotyczyły większości spółek, zarówno tych o dużej jak i mniejszej kapitalizacji. Kupujący, wykorzystując pozytywne sygnały z giełd w USA i Azji od samego rana przystąpili do inwestowania. WIG otworzył się z luką, ponad 3 pkt. wyżej od wtorkowego zamknięcia (+,8%). Przez pierwsze godziny kurs głównego indeksu systematycznie rósł i po 12: osiągnął 4 62 pkt. (maks. intraday). Na więcej nie pozwoliło osłabienie popytu na europejskich parkietach. Od tej pory na GPW trwała konsolidacja wokół psychologicznego poziomu 4 pkt. Mimo minusowego otwarcia giełd za oceanem, a co za tym idzie pogorszeniu nastrojów w Europie, WIG zakończył sesję 4 3 pkt. (+1,45%). Szerokość panujących w środę wzrostów obrazuje statystyka 242 akcji zwyżkujących wobec 3 zniżkujących. Wreszcie doczekaliśmy się plusów na indeksach tzw. misiów, mwig4 +1,6%, swig8 +,6%. Wyróżniały się Gant (+,4%), MostostalExport (+,% ) oraz Żurawie (+11,4%). Spośród blue chipów najlepsze były PGNIG (+,3%), GTC (+5%) i PKN (+3,9%) natomiast mocna przecena dotyczyła walorów Cersanitu, zanotowały ponad 6% straty. Cały WIG2 zyskał 1,5%. Obroty, niemal 1,5 mld zł na szerokim rynku, nadają środowej sesji jeszcze bardziej pozytywną wymowę. Wydaję się, że krajowi inwestorzy gotowi są przeprowadzić ewentualną korektę wzrostową, jednak potrzebne do tego jest przynajmniej brak negatywnych impulsów z giełd zachodnich, a przede wszystkim z USA. Po mocnej ok. 2% wczorajszej przecenie w USA, w czwartek czekają nas raczej spadki. Znowu dały o sobie znać kłopoty dużych banków, przede wszystkim Fannie Mae, Freddie Mac oraz Merrill Lynch (-9 proc. na wczorajszej sesji), który zapowiada sprzedaż udziałów w BlackHouse, aby pokryć straty. Sytuacja techniczna Środowa sesja wyraźnie poprawiła krótkoterminową sytuację techniczną. Na wykresie powstała pro wzrostowa luka hossy ( pkt.), nastąpił powrót WIG-u powyżej 39 pkt., czyli proc. zniesienia fali wzrostowej z lat 21/2 oraz zamknięcie wypadło ponad psychologiczną linią oporu (4 pkt.). Aktualnej krótkoterminowej poprawie towarzyszył znaczny wzrost obrotów, do blisko 1,5 mld zł, co uwiarygodnia potencjalne odbicie. Również zachowanie szybkich wskaźników sprzyja stronie popytowej. %R wzrósł i wszedł do strefy neutralnej, natomiast STS po przebiciu od dołu swojej średniej opuścił strefę wyprzedania, potwierdzając tym samym wygenerowany sygnał kupna. Niepokoić mogą utrzymujące się negatywne wskazania indykatorów trendu (system kierunkowy, RSI), choć wczorajszy wzrost indeksu nieznacznie wpłynął na złagodzenie ich niekorzystnych odczytów. Na najbliższych sesjach należy oczekiwać potencjalnej próby ponownego testowania ważnych wsparć (4 pkt. i 39 pkt.), w wyniku której może zostać określony krótkoterminowy trend. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

2 ATLAS ESTATES Spółka 9. br. poinformowała o zmniejszeniu zaangażowania przez Chetwynd Nominees Limited z 14,3 proc. do 9,6 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA i KZ. BM BPH Raport o zdecydowanym zmniejszeniu zaangażowania przez znaczącego akcjonariusza ma niewątpliwie negatywną wymowę, tym bardziej, że kurs akcji spółki znajduje się blisko historycznego minimum. Warto dodać, że Atlas Estates, zamierza nie wypłacać dywidendy z zysku za 28r., a dywidenda z zysku za 2r. mogła być wypłacona w postaci akcji spółki (na co zdecydowali się akcjonariusze posiadający blisko 15,4 proc. KZ) lub w gotówce (16,68 eurocentów na akcję). Stochastic Oscillator ( ) MACD (-.5338) ATLASEST (.,.8,.3,., -.) Volume (53) x ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Zarząd Energomontażu Południe S.A. poinformował, iż w dniu 8 lipca 28 roku spółka otrzymała z Alstom Power Systems GmbH działającego w imieniu Konsorcjum firm Alstom Power Sp. z o.o. i Rafako S.A. zlecenie na wykonanie czterech zadań montażowych o łącznej wartości netto wynoszącej ok. 23,1 mln zł. Zlecenie dotyczy montażu części rurociągów oraz kanałów zimnego powietrza i spalin kotła 858 MW dla Elektrowni Bełchatów S.A. Prace montażowe będą realizowane w 29 roku. W ramach opisanego powyżej zlecenia zadaniem o największej wartości wynoszącej ok.,4 mln zł jest montaż części rurociągów okołokotłowych. BM BPH Wartość netto kontraktu stanowi ponad 9,9 proc. rocznych skonsolidowanych przychodów spółki za ub. r., więc można oczekiwać, że zauważalnie wpłynie na wyniki finansowe spółki w 29r. Jest to kolejny kontrakt, którym spółka poinformowała w ostatnim miesiącu. W czerwcu br. spółka otrzymała zlecenie od Polimeksu- Mostostalu o wartości 4,4 mln zł na wykonanie instalacji PTA dla Anwilu Włocławek. Należy oczekiwać, nieznacznie lepszego zachowania kursu akcji spółki na najbliższych sesjach. Stochastic Oscillator (11.639) MACD (-.1435) Energomontaz-Polnoc (12.2, 12.2, 12.2, 12.2, -.3) ry Volume (16) x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

3 BYTOM Spółka 9. br. poinformowała o zwiększeniu zaangażowania przez Investors FIZ z 19,38 proc. do 21,58 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA i KZ. BM BPH Informacja o zwiększeniu zaangażowania przez inwestora finansowego, w kontekście bieżącej koniunktury, ma pozytywną wymowę i może świadczyć o korzystnym postrzeganiu perspektyw spółki na tle rynku i aktualnej rynkowej wyceny spółki. Stochastic Oscillator (4.9836) MACD (-.1156) BYTOM Zaklady Odziezowe (2.4, 2.4, 2.2, 2.2, -.2) 5.5 Volume (116,664) August September October November December28 February x TRAKCJA Zarząd spółki br poinformował o zawarciu znaczącej umowy ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie na wykonanie robót budowlano montażowych oraz mat antywibracyjnych i antyhałasowych w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Wysokość kontraktu wynosi 19,5 mln euro netto, zaś termin zakończenia prac ustalono na 1 lipca 2 r. BM BPH Podpisany kontrakt na kwotę około 64 mln zł netto (średni kurs NBP z 9. br.), stanowiący niespełna % zeszłorocznych przychodów netto i jest kolejną znaczną umową zawartą przez spółkę w ciągu ostatniego miesiąca. Dzięki stałemu pozyskiwaniu nowych kontraktów prognozy spółki dotyczące wzrostu przychodów w 28 roku do 896,3 mln zł wobec 638,8 mln zł za rok poprzedni stają się coraz bardziej prawdopodobne, co może przełożyć się na relatywnie lepsze postrzeganie spółki na tle WIG-u. Stochastic Oscillator (12.69) MACD ( ) TRAKCJA (4.58, 4.58, 4.2, 4.4, -.) Volume (6,48,454) x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

4 IBSYSTEM 9. br. spółka poinformowała, że otrzymała wiadomość od spółki zależnej I&B Consulting Sp. z o.o. o dostarczeniu licencji systemu MS Dynamics AX v4. i rozpoczęciu projektu wdrożenia tego systemu w grupie kapitałowej z branży chemicznej. Wartość dostarczonych licencji wyniosła 43. zł brutto, a ich zakres funkcjonalny obejmuje część podstawową (finanse, logistyka, magazyny), jak również produkcję, w tym produkcję procesową, kontroling oraz projekty inwestycyjne. I etap wdrożenia zostanie zakończony do końca 28 roku, a zakończenie drugiego etapu planowane jest na 3 czerwca 29 roku. BM BPH Wartość rozliczeniowa zawartego przez podmiot zależny kontraktu będzie stanowiła niewielką część skonsolidowanych rocznych przychodów ze sprzedaży. Jest to podstawowy element w działalności operacyjnej spółki (zależnej) i ze względu na oczekiwania inwestorów, co do powtarzalności wyników grupy, informacja podana przez spółkę może mieć lekko pozytywny wydźwięk. W ostatnim miesiącu spółka informowała o dwóch innych umowach zawartych przez jej podmioty zależne. Stochastic Oscillator ( ) Directnl Movement ADX (41.), Directnl Movement -DI (33.), Directnl Movement +DI (19.) IBSYSTEM Invar - Biurosystem (.38,.4,.38,.39, +.) February x POLNORD. br. spółka poinformowała, iż w dniu r. otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 16 Ustawy z dnia 29 lipca 25 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od czterech osób nadzorujących spółkę o nabyciu w dniach r akcji POLNORD SA przez PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni (podmiot, w którym powyższe osoby są członkami zarządu). Transakcje nabycia akcji zostały zawarte w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po średniej cenie 68,2 zł za akcję. BM BPH Zwiększenie zaangażowania w KZ spółki przez inwestora strategicznego może świadczyć o utrzymaniu pozytywnej perspektywy postrzegania spółki, przede wszystkim w odniesieniu do osiąganych wyników. Prokom Investments SA jest największym akcjonariuszem spółki, posiadającym ponad 1/2 udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZA. Zarząd spółki spodziewa się zrealizowania zakładanej na pierwsze półrocze prognozy wyników. Należy więc oczekiwać pozywanej reakcji rynku na opublikowaną informację. Stochastic Oscillator ( ) Directnl Movement ADX (51.), Directnl Movement -DI (36.), Directnl Movement +DI (9.) 4 2 Polnord-Energobudowa (65., 66.9, 64., 65.9, +.) November December February x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

5 KALENDARIUM Dane makro 11: Euroland - miesięczny biuletyn ECB 13: Wlk. Brytania - decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych (obecnie: 5,%, konsensus: 5,%) 14:3 USA - podania o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (poprzednio: 44 tys., konsensus: 385 tys.) 16: USA - publiczne wystąpienie szefa FED KALENDARIUM Wydarzenia w spółkach DGA - wypłata,16 zł dywidendy na akcję; Elektrotim - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 25 lipca; Izostal - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy indywidualnej (zapisy potrwają do 15 lipca) i instytucjonalnej (do 16 lipca); Karen Notebook - wprowadzenie do obrotu giełdowego 4.. PDA spółki; KPPD Szczecinek - dzień wypłaty dywidendy; Pani Teresa Medica - dzień ustalenia prawa do,6 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 2 lipca; Perfect Line - WZA spółki; Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo