KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA. Sterowanie predykcyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA. Sterowanie predykcyjne"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWNI Sterowanie predykcyjne Robert Piotrowski, dr inż Studia I stopnia inżynierskie, Semestr VI Trochę historii (/4) Połowa lat 7 XX wieku Fakt: algorytmy sterowania predykcyjnego zapotrzebowanie przemysłu, głównie chemicznego i petrochemicznego Model Predictive euristic Control (MPC) (później: Model lgorithmic Control (MC)) utorzy: Richalet J i współpracownicy (firma dersa) Cechy: liniowy model obiektu skończona odpowiedź impulsowa, heurystyczny sposób uwzględniania ogran, funkcja celu: suma kwadratowych składników kary za zmianę sterowania (tzw kwadratowe zadanie optymalizacji) Koniec lat 7 XX wieku Dynamic Matrix Control (DMC) utorzy: Cutler CR, Ramaker BL (firma Shell Oil) Cechy: liniowy model obiektu oparty na odpowiedzi skokowej, heurystyczny (przybliżony) sposób uwzględniania ograniczeń, funkcja celu: suma kwadratowych składników kary za zmianę sterowania

2 Trochę historii (/4) Połowa lat 8 XX wieku Quadratic Dynamic Matrix Control (QDMC) utorzy: Garcia CE i współpracownicy Cechy: liniowy model obiektu oparty na odpowiedzi skokowej, liniowe ograniczenia na sterowania i wyjścia, funkcja celu: suma kwadratowych składników kary za zmianę sterowania Koniec lat 8 XX wieku Generalized Predictive Control (GPC) utorzy: Clarke DW i współpracownicy Cechy: liniowy model obiektu (równania różnicowe), uwzględnianie szerszej klasy zakłóceń, liniowe ograniczenia na sterowania i wyjścia, funkcja celu: suma kwadratowych składników kary za zmianę sterowania Trochę historii (3/4) Koniec lat 8 XX wieku Constrained Receding orizon Predictive Control (CRPC) utorzy: Clarke DW, Scattolini R Cechy: rozwinięcie GPC poprzez sformułowanie zadania optymalizacji ze skończonym przesuwanym horyzontem Koniec lat 8 XX wieku Shell Multivariable Optimizing Controller (SMOC) utorzy: Marquis P, Broustail JP (firma Shell) Cechy: model obiektu w przestrzeni stanu, uwzględnienie obserwatora stanu dla estymacji nieznanych współrzędnych wektora stanu, podział na regulowane i mierzone zmienne wyjściowe obiektu

3 Trochę historii (4/4) UWG: Lata 9 XX wieku dzisiaj nieliniowe obiekty sterowania odporność sterowania (tzw sterowanie krzepkie) - niepewność modeli obiektów, niepewność estymacji zakłóceń badania stabilności Różne metody implementacji algorytmów predykcyjnych, często jedna nazwa: Model Predictive Control (MPC) Szczegóły dotyczące rozwoju algorytmów sterow predykc, np: Camacho EF, Bordons C (4) Model Predictive Control Springer- Verlag, London Limited Qin SJ, Badgwell T (3) survey of industrial model predictive control technology Control Engineering Practice (3) Tatjewski P () Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, Struktury i algorytmy kademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Umiejscowienie sterowania predykcyjnego (/) Planowanie produkcji Optymalizacja Regulacja nadrzędna Regulacja bezpośrednia (i zabezpieczenia) sterowania u pomiary wejścia niesterowane (zakłócenia) Obiekt sterowany wyjścia 3

4 Umiejscowienie sterowania predykcyjnego (/) Sterowanie predykcyjne należy do grupy zaawansowanych metod sterowania (ang advanced control) UWG : Podstawowa cecha warstwy bezpośredniej: bezpośredni dostęp do obiektu sterowanego UWG : Warstwa sterowania nadrzędnego nie musi występować Główny wyznacznik to: cele sterowania, cechy obiektu sterowania (np różna dynamika procesów) UWG 3: Czasami warstwa optymalizacji połączona z warstwą sterowania bezpośredniego, np wyznaczenie trajektorii zadanych dla regulatorów PID warstwy bezpośredniej Istota sterowania predykcyjnego (/5) Oznaczenia: k*t s dyskr chwila czasu T s okres próbkowania Uproszczenie zapisu: k, k +, k + (k =,,, ) p horyzont predykcji s horyzont sterowania, s p u wartość sterowania, np: u(k k) wyznaczenie w chwili k sterowania na chwilę k u zmiana (przyrost) wartości sterowania, np: u(k+ k) wyznacz w chwili k zmiany sterowania na chwilę k + y wartość wyjścia, np: y(k+ k) wyznaczenie w chwili k wyjścia na chwilę k + y zad wartość (trajektoria) zadana 4

5 Istota sterowania predykcyjnego (/5) u U (k+ k) k- k- k k+ k+ k+3 k+ s k+ s + k+ p - k+ p s czas p Y Y zad k- k- k k+ k+ k+3 k+ s k+ s + k+ p - k+ p czas Istota sterowania predykcyjnego (3/5) Dane: dynamiczny model obiektu wraz z modelem zakłóceń pomierzone (lub estymowane) wartości wyjścia z obiektu y w chwili bieżącej i chwilach poprzednich wartości sterowań u w chwilach poprzednich wartość (trajekt) zadana y zad w chwili bieżącej i następnych Zadanie w chwili k: Dokonaj pomiaru wyjścia z obiektu Korzystając z modelu obiektu wyznacz wartości sterowań u(k k), u(k+ k),, u(k+ s k), w taki sposób, aby spełnić cele sterowania, np minimalizuj różnice między przewidzianym w chwili k wyjściem z obiektu y(k+p k) (p=,,, p ) a wartościami zadanymi y zad (k+p k) 3 Przyłóż do obiektu tylko pierwszą wartość sterowania u(k k) 5

6 Istota sterowania predykcyjnego (4/5) Zadanie w chwili k+: Dokonaj pomiaru wyjścia z obiektu Wyznacz z modelu wartości sterowań u(k+ k+), u(k+ k+),, u(k+ s k+), tak, aby spełnić cele sterowania 3 Przyłóż do obiektu tylko pierwszą wartość sterowania u(k+ k+) Powtórz zadanie dla całego horyzontu predykcji p UWG : lgorytm MPC sterowanie z przesuwanym horyzontem (ang receding horizon control) UWG : W algorytmie MPC zakłada się, że po s zmiany wartości sterowań są praktycznie równe zero Istota sterowania predykcyjnego (5/5) Najczęściej funkcja kryterialna (funkcja celu) postaci: p p zad min J k y k p k y k p k u k p k p p Pierwszy składnik: błąd (uchyb) sterowania Drugi składnik: zmiana wartości sterowania UWG: Czasami dodatkowo w funkcji kryterialnej umieszcza się wagi: p p min J k w y k p k y k p k w u k p k zad p p 6

7 Podstawowe cechy sterowania predykcyjnego (/) dla obiektów liniowych i nieliniowych układy sterowania typu SISO (ang Single Input Single Output) i MIMO (ang Multiple Input Multiple Output) uwzględnienie ograniczeń: na wartości sygnałów sterujących: u u k p k u min na wartości zmian (przyrostów) sygnałów sterujących: max u u k p k u min na wartości wyjść: y y k p k y min max max Podstawowe cechy sterowania predykcyjnego (/) optymalizacja wskaźników ekonomicznych związanych ze sterowaniem, np: maksymalizacja zysków związanych z produkcją minimalizacja strat dotyczących uszkodzeń urządzeń pomiarowych, wykonawczych minimalizacja kosztów sterowania dotyczących przełączania urządzeń wykonawczych uwzględnienie zmiennych opóźnień czasowych obiektów uwzględnienie uszkodzeń urządzeń pomiarowych, wykonawczych uwzględnienie wewnętrznych interakcji w obiekcie dzięki wykorzystaniu modelu obiektu (regulator poprzez model obiektu ma wiedzę o obiekcie) 7

8 Czy uwzględnianie ograniczeń jest istotne? na wartość amplitudy sygnału sterującego, np: otwarcie zaworu: min max prędkość obrotowa dmuchawy: n min n max częstotliwość falownika: f min f max na szybkość zmian sygnału sterującego, np: czas zmiany położenia zaworu z do czas zmiany prędkości obrotowej pompy z n do n prędkość przesuwania się podajnika taśmowego na wartość wyjścia, np: temperatura w pomieszczeniu: t min t max ciśnienie w rurociągu: < p max Regulatory PID a nieliniowości i ogranicz obiektu Fakt : Układy sterowania z regulatorami PID najlepsze do pracy w otoczeniu punktu pracy Układy sterowania z PID a obiekty nieliniowe: linearyzacja obiektów podział układu sterowania na podukłady z lokalnymi PID Jak przełączać się pomiędzy lokalnymi podukładami sterowania? Fakt : W większości przypadków w układach sterowania z regulatorami PID nie uwzględnia się ograniczeń Układy sterowania z PID a ograniczenia: dobudowanie dod układu uwzględniającego nasycenia urządz wykonawczego (ang anti-windup) (patrz poprzednie wykłady) Jak uwzględnić ograniczenia na wyjściu? 8

9 Sterowanie klasyczne a sterowanie predykcyjne y zad + - z R UW u OB y UP y zad Optymalizacja UW u z OB y Ograniczenia Funkcja celu Model obiektu + model zakłóceń UP Podstawowe ograniczenia sterowania predykcyjnego stosunkowo złożona implementacja algorytmu MPC, szczególnie dla obiektów nieliniowych czas obliczeń i złożoność obliczeniowa, szczególnie dla obiektów nieliniowych konieczność budowy możliwie dokładnego modelu obiektu/procesu sterowanego (czas, nakład pracy, wiedza o obiekcie/procesie, itd) model a obiekt, np spełnienie ograniczeń w modelu a w obiekcie czasami konieczność budowy krzepkiego (odpornego) algorytmu MPC obawa nie automatyków (np technolodzy, operatorzy) przed nowymi nie klasycznymi (np PID) algorytmami regulacji 9

10 MPC z modelem w postaci równań stanu (/6) Równania stanu i wyjścia obiektu (założenie: pomiar pełnego wektora stanu, brak zakłóceń): gdzie: x wektor stanu, y k Cx k x k x k Bu k y wektor wyjść mierzonych regulowanych W wyniku działania rekurencyjnego mamy: x k k x k Bu k k x k B u k k u k x k I B u k k B u k k I Bu k x k k x k k B u k k u k k u k MPC z modelem w postaci równań stanu (/6) s s s x k k x k k B u k k u k k u k s s s x k I Bu k k I Bu k k s s Bu k k I Bu k p p x k p k x k I B u k k p p s p I Bu k I B u k k I B u k p k

11 MPC z modelem w postaci równań stanu (3/6) przechodząc do postaci macierzowej dla stanu uzyskujemy (p = p,, p ): k k u k k u U k k k x k k x k X s p p, k u B I B I B I k x k X p s p p s p MPC z modelem w postaci równań stanu (4/6) k U I B I B B I B I s p p s p czyli: U k P k Bu k x k X ~ ~

12 MPC z modelem w postaci równań stanu (5/6) przechodząc do postaci macierzowej dla wyjścia mamy: y pred ~ C ~ C lub rozbijając wyjście na poszczególne chwile predykcji: p p p p j j y k p k C x k C Bu k C B u k i k dla p j i j C p pi p j s j C y k p k C x k C Bu k C B u k i k dla p k CX k Cxk CBuk j i j ~~ ~~ ~ CPU k y k yk s s MPC z modelem w postaci równań stanu (6/6) UWG : Model zakłóceń: k zzk k C zk z z y k Cx k x k x k Bu k k UWG : Jeżeli nie wszystkie zmienne stanu mierzone - dołączenie do modelu obiektu obserwatora stanu

13 Główne parametry regulatora predykcyjnego (/) horyzont predykcji p Dobór długości p uzależniony od dynamiki obiektu Właściwy wybór p = prawidłowa praca układu sterowania Dalszy wzrost p = niewielka poprawa wskaźników jakości działania układu sterowania Szczegóły laboratorium horyzont sterowania s Im dłuższy s tym większa liczba zmiennych decyzyjnych zadania optymalizacji ( s *n) Im dłuższy s tym dłuższy czas obliczeń Szczegóły laboratorium Główne parametry regulatora predykcyjnego (/) współczynniki wag w funkcji kryterialnej (funkcji celu) Istotny stosunek wag w do w między dokładnością nadążania za wartością (trajektorią) zadaną, a kosztem sterowania Im większe w w stosunku do w tym wolniejsze, ale lepsze wskaźniki jakości sterowania Szczegóły laboratorium okres próbkowania T s Im mniejszy T s tym większy wymiar zadania optymalizacji Im mniejszy T s tym dłuższy czas obliczeń Im większy T s tym gorsza dynamika układu sterowania (większe opóźnienia) Szczegóły laboratorium 3

14 Nieliniowe sterowanie predykcyjne (/) y zad (k) lgorytm sterowania Predykcja i optymalizacja z wykorzystaniem nieliniowego modelu obiektu u(k) - z - I u(k) z(k) Obiekt (proces) sterowany y(k) - z I u(k-) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tatjewski P () Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, Struktury i algorytmy kademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Szczegóły studia II stopnia magisterskie Nieliniowe sterowanie predykcyjnego (/) lgorytm sterowania z(k) y zad (k) Liniowe sterowanie predykcyjne u(k) - z - I u(k) Obiekt (proces) sterowany y(k) parametry modelu obiektu - z I Liniowy model obiektu u(k-) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tatjewski P () Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, Struktury i algorytmy kademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Szczegóły studia II stopnia magisterskie 4

15 Przykład Kolumna destylacyjna (/) Przykład Kolumna destylacyjna (/) Opis procesu: Destylacja proces rozdziału ciekłego roztworu na składniki (odparowanie roztworu i skroplenie powstałych oparów) Roztwór substancje o różnych temperaturach wrzenia odparowanie substancji o niższej temperaturze wrzenia 3 Podział surowca na dwie części: destylat D (skroplona para) i ciecz wyczerpana B (nieodparowana ciecz) 4 Fazy ciekła i gazowa roztworu są w przeciwprądzie ciecz spływa grawitacyjnie na dół, a gaz płynie do góry w sposób wymuszony 5 Częściowe odparowanie cieczy spływającej z góry w wyparce 6 Skroplenie gazów (oparów) odpływających z kolumny w skraplaczu (rodzaj chłodnicy) 7 Część cieczy i pary płynących przeciwprądowo w kolumnie tworzy obieg zamknięty, krążący stale między wyparką a skraplaczem 5

16 Przykład Kolumna destylacyjna (3/) Oznaczenia: Ozn F x F Nazwa strumień cieczy zasilającej (surówki) [kmol/min] stężenie molowe cieczy zasilającej kolumnę [ułamek molowy etanolu] B, D strumienie cieczy wyczerpanej i destylatu [kmol/min] x B, x D M B, M D stężenie molowe cieczy wyczerpanej i destylatu [ułamek molowy etanolu] zatrzymanie cieczy w zbiorniku cieczy wyczerpanej i powrotu [kmol] R, V strumień refluksu i pary [kmol/min] M i L i, V i x i, y i zatrzymanie cieczy na półce o numerze i [kmol] strumień cieczy spływający i strumień pary odpływający z półki o nr i [kmol/min] stężenie molowe cieczy i pary na półce o numerze i [ułamek molowy etanolu] Przykład Kolumna destylacyjna (4/) Parametry procesu: Wartość M i = 5 kmol L i = kmol/min β =,6 min N i = 3 Nazwa nominalna wartość zatrzymania cieczy na półce o numerze i nominalny przepływ cieczy na półce o numerze i stała reprezentująca warunki hydrauliczne liczba półek teoretycznych kolumny (obliczona) Model obiektu: dyskretny, dynamiczny i nieliniowy (układ kilkunastu równań różniczkowych i algebraicznych) Cel sterowania: oczyszczenie (rozdział) dwuskładnikowej mieszaniny etanolu i wody, destylat (główny produkt destylacji) musi zawierać określoną ilość (stałą/zmienną) etanolu 6

17 Przykład Kolumna destylacyjna (5/) Wielkość wyjściowa (sterowana): x D : stężenie destylatu Wielkości wejściowe (zakłócenia): F: strumień cieczy zasilającej kolumnę (surówka) x F : stężenie molowe cieczy zasilającej kolumnę (surówka) Wielkości sterujące: R: strumień refluksu V: strumień pary Ograniczenia: min i max wartość R ( 5 kmol/min) i V ( 5 kmol/min) zbiornik powrotu nie może być opróżniony: R(k+p k) < V(k+p k) + 4; p =,, p ograniczenia wynikające z modelu obiektu sterowania Przykład Kolumna destylacyjna (6/) Funkcja celu: J q min q p p x p p zad D ( k p k) x V ( k p k) D ( k p k) q 3 p p R( k p k) gdzie: pierwszy składnik: uchyb regulacji drugi składnik: kara za zmianę sterowania V trzeci składnik: kara za zmianę sterowania R q, q, q 3 wagi składowych funkcji celu 7

18 Przykład Kolumna destylacyjna (7/) Wyniki: zakłócenia Przykład Kolumna destylacyjna (8/) Wyniki: wielkość wyjściowa zakłócenia mierzone zakłócenia niemierzone zakłócenia mierzone zakłócenia niemierzone 8

19 Przykład Kolumna destylacyjna (9/) Wyniki: wielkości sterujące (wybrane wyniki) zakłócenia niemierzone stała trajektoria zadania zakłócenia niemierzone zmienna trajektoria zadania Przykład Kolumna destylacyjna (/) Wyniki: błędy sterowania (średni błąd bezwzględny i błąd RMS - Root Mean Square) gdzie: n liczba próbek RMS n i x D x n zad D Stała traj zadana zakł mierzone Stała traj zadana zakł niemierzone Śr błąd bezwzględny Błąd RMS Śr błąd bezwzględny Błąd RMS,37,489,58,548 Zm traj zadana zakł mierzone Zm traj zadana zakł niemierzone Śr błąd bezwzględny Błąd RMS Śr błąd bezwzględny Błąd RMS,4648,39,475,355 9

20 wejścia zakłócające wyjście Przykład Napowietrzanie ścieków (/8) stężenie tlenu wartość zadana (S o ref ) dopływ ścieków (Q in, ChZT, N, P) stężenie tlenu (S o ) respiracja (R r ) Zintegrowany obiekt sterowania sterowania dmuchawami (x b, n fb, n vb ) sterowania przepustnicami ( j ) wejścia sterujące Przykład Napowietrzanie ścieków (/8) S o, S o, n Q air, Komora tlenowa Q air, Q air, n Komora tlenowa n Q air,n p c Dmuchawy z falownikiem Dmuchawy wielobiegowe

21 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen [g / m 3 ] Respiracja Rr, [mg / m 3 h] Natężenie dopływu do oczyszczalni [m 3 / h] Respiracja Rr, [mg / m 3 h] ZE ŚREDNIEJ ref PODWRSTWY S o, STEROWNI Przykład Napowietrzanie ścieków (3/8) ref Stężenie tlenu wartość zadana S o, n ref S o, S o, n Stężenie tlenu Układ sterowania górnego poziomu Nieliniowy MPC Nieliniowy MPC n Dynamiczny nieliniowy model stężenia tlenu S o natężenie przepływu powietrza Q air, ref Q air, n ref Układ sterowania dolnego poziomu Stan dmuchaw Nieliniowy ybrydowy MPC harmonogram pozycja kątowa pracy dmuchaw przepustnic Dynamiczny nieliniowy hybrydowy model systemu napowietrzania Q air, Q air, n

22 Natężenie przepływu Qair, [m 3 / h] Stężenie tlenu So, [g O / m 3 ] So [g O /m 3 ] Natężenie przepływu Qair, [m 3 / h] Stężenie tlenu So, [g O / m 3 ] Przykład Napowietrzanie ścieków (5/8),8,4 Wartość zadana,,6,,8,4,,,,3,4,5,6,7,8,9 Stężenie tlenu w komorze tlenowej obiekt rzeczywisty Trajektoria zadana ref S z podwarstwy średniej o, Trajektoria S zrealizowana o, 5 5 Trajektoria zadana ref S z podwarstwy średniej o, Trajektoria S zrealizowana o, Trajektoria obliczona przez układ górnego poziomu Trajektoria zrealizowana przez układ dolnego poziomu Trajektoria obliczona przez układ górnego poziomu Trajektoria zrealizowana przez układ dolnego poziomu

23 Kąt otwarcia φ [ ] Ciśnienie pc [kpa] Bieg Prędkość obrotowa nvb [obr/min] Kąt otwarcia φ [ ] Bieg Ciśnienie stan obecny t off min Przykład Napowietrzanie ścieków (8/8)

24 Produkty zawierające liniowe MPC Nazwa firmy Nazwa produktu Opis dersa spen Technology IECON PFC GLIDE DCM-plus DCM-plus model ierarchical constraint control Predictive functional control Identification package Dynamix matrix control package Identification package oneywell i-spec RMPCT Robust model predictive control technology Shell Global Solutions SMOC-II Shell multivariable optimizing control Invensys Systems, Inc Connoisseur Control and identification package Źródło: Qin SJ, Badgwell T (3) survey of industrial model predictive control technology Control Engineering Practice (3) Produkty zawierające nieliniowe MPC Nazwa firmy Nazwa produktu Opis dersa PFC Predictive functional control spen Technology spen Target Nonlinear MPC package Continental Controls, Inc MVC Multivariable control DOT Products NOV-NLC NOV nonlinear controller Pavilion Technologies Process Perfecter Nonlinear control Źródło: Qin SJ, Badgwell T (3) survey of industrial model predictive control technology Control Engineering Practice (3) Przykłady innych firm oferujących rozwiązania MPC: BB (wwwabbpl/industries/seitp46/7ac48f9596fcf5c573c55756aspx) oneywell (wwwhoneywellcom/sites/portal?smap=honeywell_pl&page=utomatyka-i-sterowanie&theme=t4) Rockwell utomation (wwwrockwellautomationpl/applications/gs/emea/gsplnsf/pages/update_7-_8) 4

25 Sterowanie predykcyjne podsumowanie Ciągły rozwój algorytmów sterowania predykcyjnego: rozwój teorii sterowania doskonalenie cyfrowych (komputerowych) metod sterowania zwiększanie mocy obliczeniowych wykonywanie obliczeń w czasie rzeczywistym rozpowszechnianie (rozwijanie) pakietów optymalizacyjnych sukcesy w implementacji na obiektach rzeczywistych Przykładowa literatura związana z MPC Maciejowski JM () Predictive Control with Constraints Prentice all, Pearson Education Ltd arlowe, England Tatjewski P () Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, Struktury i algorytmy kademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 3 Camacho EF, Bordons C (4) Model Predictive Control Springer-Verlag, London Limited 4 gachi PS, Nagy ZK, Cristea MV, Imre-Lucaci (6) Model Based Control Case Studies in Process Engineering Wiley-VC Verlag 5 Tatjewski P (7) dvanced control of industrial processes: structures and algorithms Springer-Verlag, London Limited 6 Re L, llgöwer F, Glielmo L, Guardiola C, Kolmanovsky I () utomotive Model Predictive Control Models, Methods and pplications Springer-Verlag, London Limited 7 olkar KS, Waghmare LM () n Overview of Model Predictive Control International Journal of Control and utomation, Vol 3, No 4, pp

26 Wybrane prace w KISS dotyczące MPC (/) Duzinkiewicz K (5) Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne kademii Górniczo-utniczej im Stanisława Staszica w Krakowie Seria: Rozprawy Monografie, nr 47 Piotrowski R, Brdyś M, Konarczak K, Duzinkiewicz K, Chotkowski W (8) ierarchical dissolved oxygen control for activated sludge processes Control Engineering Practice, Vol 6, No, pp Brdyś M, Grochowski M, Gmiński T, Konarczak K, Drewa M (8) ierarchical predictive control of integrated wastewater treatment systems Control Engineering Practice, Vol 6, No 6, pp Duzinkiewicz K, Brdyś M, Kurek W, Piotrowski R (9) Genetic hybrid predictive controller for optimised dissolved oxygen tracking at lower control level IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol 7, No 5, pp Piotrowski R, Brdyś M, Miotke D () Centralized dissolved oxygen tracking at wastewater treatment plant: Nowy Dwor Gdanski case study The th IFC Symposium on Large Scale Systems: Theory and pplications LSS, Villaneuve D'scq, July -4,, France, IFC Publisher, Elsevier, Vol 9, Part, ustria Laxenburg Wybrane prace w KISS dotyczące MPC (/) 6 Piotrowski R () ierarchiczne sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków Monografie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 7 Piotrowski R, Mojsiewicz () Nieliniowy regulator predykcyjny w sterowaniu instalacją napowietrzającą Pomiary utomatyka Kontrola, Vol 57, Nr 3, Łapiński M, Piotrowski R () Sterowanie kolumną rektyfikacyjną z wykorzystaniem nieliniowego algorytmu predykcyjnego Pomiary utomatyka Kontrola, Vol 58, Nr 8, Tarnawski J (3) Implementacja algorytmu regulacji predykcyjnej MPC w sterownikach programowalnych Pomiary utomatyka Robotyka, 6/3, - 7 Strojny R, Piotrowski R (3) Optymalizujące sterowanie układem napędowym samochodu z silnikiem spalinowym Pomiary utomatyka Kontrola, Vol 59, Nr, Piotrowski R (5) Two-Level Multivariable Control System of Dissolved Oxygen Tracking and eration System for ctivated Sludge Processes Water Environment Research, Vol 87, No, pp 3-3 6

27 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki Dziękuję za uwagę Studia I stopnia inżynierskie, Semestr VI 7

Model Predictive Control podstawy

Model Predictive Control podstawy Model Predictive Control podstawy Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 2015/2016 1 Plan wykładu Część I:

Bardziej szczegółowo

Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków od modelu do sterowania

Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków od modelu do sterowania Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków od modelu do sterowania Robert Piotrowski Jednym z podstawowych procesów w oczyszczalni ścieków jest napowietrzanie. Aby nastąpił proces biologicznego rozkładu związków

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny

Wykład organizacyjny Automatyka - zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy na studiach I stopnia specjalności: Automatyka i systemy sterowania Wykład organizacyjny dr inż. Michał Grochowski kiss.pg.mg@gmail.com michal.grochowski@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Automatyka zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy Synteza systemów sterowania z wykorzystaniem regulatorów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe algorytmy sterowania AR S1 semestr 4 Projekt 4

Cyfrowe algorytmy sterowania AR S1 semestr 4 Projekt 4 Cyfrowe algorytmy sterowania AR S1 semestr 4 Projekt 4 MPC Sterowanie predykcyjne Cel: Poznanie podstaw regulacji predykcyjnej i narzędzi do badań symulacyjnych Wykonali: Konrad Słodowicz Patryk Frankowski

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowania

Automatyka i sterowania Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ Wersja: 2013-09-30-1- 4.1. Cel ćwiczenia okresowej. Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wieloobszarowy miękkoprzełączalny regulator PI w sterowaniu stężeniem tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków

Wieloobszarowy miękkoprzełączalny regulator PI w sterowaniu stężeniem tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków Pomiary Automatyka Robotyka / Wieloobszarowy miękkoprzełączalny regulator PI w sterowaniu stężeniem tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków Tomasz Zubowicz Robert Piotrowski Mieczysław. A. Brdyś Napowietrzanie

Bardziej szczegółowo

Analityczne metody detekcji uszkodzeń

Analityczne metody detekcji uszkodzeń Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 5 Model procesu Rozważmy czasowo-dyskretny model liniowy gdzie: k dyskretny czas, x(k) R n wektor stanu, x(k + 1) = Ax(k)

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania

Komputerowe Systemy Sterowania KSS 2011 Komputerowe Systemy Sterowania Struktury Sterowania wprowadzenie - Częśd I - dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24)

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Podstawy Automatyki wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Laboratorium Podstaw Automatyzacji (L6) 105/2 B1 Sprawy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany).

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). SWB - Systemy wbudowane w układach sterowania - wykład 13 asz 1 Obiekt sterowania Wejście Obiekt Wyjście Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). Fizyczny obiekt (proces, urządzenie)

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki Podstawowe definicje i określenia wykorzystywane w automatyce Omówienie podstawowych elementów w układzie automatycznej regulacji Omówienie podstawowych działów

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania systemów sterowania Uwagi wstępne

Metodyka projektowania systemów sterowania Uwagi wstępne Uwagi wstępne Inżynieria sterowania (Control Engineering) odgrywa dziś fundamentalną rolę w nowoczesnych systemach technologicznych, Korzyści ze sterowania w przemyśle,. mogą być wielorakie - poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Badanie i synteza kaskadowego adaptacyjnego układu regulacji do sterowania obiektu o

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

Regulatory wykonywane są z zaworami zamykanymi lub otwieranymi przy wzroście temperatury. Pozycja temperatury może być ukośna, pozioma lub pionowa.

Regulatory wykonywane są z zaworami zamykanymi lub otwieranymi przy wzroście temperatury. Pozycja temperatury może być ukośna, pozioma lub pionowa. 27. Rodzaje regulatorów w instalacjach przemysłowych. I podział: Regulatory Regulatory są urządzeniami technicznymi, służącymi do wytwarzania na podstawie uchybu regulacji sygnału sterującego, to jest

Bardziej szczegółowo

Automatyka i robotyka ETP2005L. Laboratorium semestr zimowy

Automatyka i robotyka ETP2005L. Laboratorium semestr zimowy Automatyka i robotyka ETP2005L Laboratorium semestr zimowy 2017-2018 Liniowe człony automatyki x(t) wymuszenie CZŁON (element) OBIEKT AUTOMATYKI y(t) odpowiedź Modelowanie matematyczne obiektów automatyki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem destylacji z wykorzystaniem regulatorów rozmytych

Sterowanie procesem destylacji z wykorzystaniem regulatorów rozmytych NAUKA Zezwala się na korzystanie z artykułu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Sterowanie procesem destylacji z wykorzystaniem regulatorów rozmytych Aleksandra Grzelak, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI 12. Regulacja dwu- i trójpołożeniowa (wg. Holejko, Kościelny: Automatyka procesów ciągłych)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Cel ćwiczenia: dobór nastaw regulatora, analiza układu regulacji trójpołożeniowej, określenie jakości regulacji trójpołożeniowej w układzie bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Technologia chemiczna. Zajęcia 2

Technologia chemiczna. Zajęcia 2 Technologia chemiczna Zajęcia 2 Podstawą wszystkich obliczeń w technologii chemicznej jest bilans materiałowy. Od jego wykonania rozpoczyna się projektowanie i rachunek ekonomiczny planowanego lub istniejącego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

Implementacja rozmytego algorytmu DMC z ograniczeniami na sterowniku PLC

Implementacja rozmytego algorytmu DMC z ograniczeniami na sterowniku PLC Mgr inż. Piotr Marusak Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Implementacja rozmytego algorytmu DMC z ograniczeniami na sterowniku PLC W referacie przedstawiono przykład

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA OPRACOWANIE

INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA OPRACOWANIE Arkadiusz Kwiatkowski INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA OPRACOWANIE Nie biorę odpowiedzialności za skutki błędów zawartych w opracowaniu. 1. Schemat inteligentnego sensora inteligentny sensor zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Automatyka zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy Synteza systemów sterowania z wykorzystaniem regulatorów

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetyka Sem. V Wykład 1. Sem /17 Hossein Ghaemi

Podstawy automatyki. Energetyka Sem. V Wykład 1. Sem /17 Hossein Ghaemi Podstawy automatyki Energetyka Sem. V Wykład 1 Sem. 1-2016/17 Hossein Ghaemi Hossein Ghaemi Katedra Automatyki i Energetyki Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska pok. 222A WOiO Tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki http://www.ipbm.simr.pw.edu.pl/ Teoria maszyn i podstawy automatyki semestr zimowy 206/207

Bardziej szczegółowo

Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID

Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID Regulatory o działaniu ciągłym (analogowym) zmieniają wartość wielkości sterującej obiektem w sposób ciągły, tzn. wielkość ta może przyjmować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania

Komputerowe Systemy Sterowania Komputerowe Systemy Sterowania Struktury Sterowania zagadnienia wybrane, przykłady dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KSS 2015 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Automatyzacja Ćwiczenie 9 Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Rodzaje elementów w układach automatyki Blok: prostokąt ze strzałkami reprezentującymi jego sygnał wejściowy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH

AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH kierunek Automatyka i Robotyka Studia II stopnia specjalności Automatyka Dr inż. Zbigniew Ogonowski Instytut Automatyki, Politechnika Śląska Plan wykładu pojęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji Wykład 2

Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji Wykład 2 Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji mgr inż. Grzegorz Ewald y Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 2011-02-23, Gdańsk System o dynamice zdarzeniowej (ang. Discrete Event System

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 2 - podstawy matematyczne. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 2 - podstawy matematyczne. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 2 - podstawy matematyczne Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstęp Rzeczywiste obiekty regulacji, a co za tym idzie układy regulacji, mają właściwości nieliniowe, n.p. turbulencje, wiele

Bardziej szczegółowo

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA 1. STEROWANIE RĘCZNE W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM Schemat zamkniętego układu sterowania ręcznego przedstawia rysunek 1. Centralnym elementem układu jest obiekt sterowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy sterowania AR - studia stacjonarne I stopnia

Komputerowe systemy sterowania AR - studia stacjonarne I stopnia Komputerowe systemy sterowania AR - studia stacjonarne I stopnia Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. Inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wykład 15 2015/2016 Zarys problematyki projektowania systemów

Bardziej szczegółowo

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI Podstawy automatyki / Józef Lisowski. Gdynia, 2015 Spis treści PRZEDMOWA 9 WSTĘP 11 1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI 17 1.1. Automatyka, sterowanie i regulacja 17 1.2. Obiekt regulacji

Bardziej szczegółowo

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy

Bardziej szczegółowo

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy WPROWADZENIE + Destylacja - różniczkowa / równowagowa / z parą wodną prof. M. Kamioski Gdaosk, 2017 INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA OPERACJE WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Destylacja z parą wodną

Destylacja z parą wodną Destylacja z parą wodną 1. prowadzenie iele związków chemicznych podczas destylacji przy ciśnieniu normalnym ulega rozkładowi lub polimeryzacji. by możliwe było ich oddestylowanie należy wykonywać ten

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Sprawdzić wpływ ograniczeń sygnału sterującego oraz ograniczeń przyrostów sygnału sterującego.

1. Cel projektu. Sprawdzić wpływ ograniczeń sygnału sterującego oraz ograniczeń przyrostów sygnału sterującego. 1. Cel projektu. Przeprowadzić badania symulacyjne układu regulacji z liniowym regulatorem predykcyjnym GPC oraz obiektem G(s) z zadania nr 1, dla skokowej zmiany wartości zadanej z 0 na 0.5. Jako model

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RAR n Punkty ECTS: 7. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RAR n Punkty ECTS: 7. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy automatyki Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RAR-1-303-n Punkty ECTS: 7 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 [Imię, nazwisko, grupa] prowadzący Uwaga! Proszę stosować się do następującego sposobu wprowadzania tekstu w ramkach : pola szare

Bardziej szczegółowo

AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II. Automatyka i Robotyka I stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne

AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II. Automatyka i Robotyka I stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Otwarty układ regulacji

Rys. 1 Otwarty układ regulacji Automatyka zajmuje się sterowaniem, czyli celowym oddziaływaniem na obiekt, w taki sposób, aby uzyskać jego pożądane właściwości. Sterowanie często nazywa się regulacją. y zd wartość zadana u sygnał sterujący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Sterowanie predykcyjne systemami nieliniowymi Algorytmy z adaptacją wskaźnika jakości

Sterowanie predykcyjne systemami nieliniowymi Algorytmy z adaptacją wskaźnika jakości Sterowanie predykcyjne systemami nieliniowymi Algorytmy z adaptacją wskaźnika jakości Piotr Bania Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Automatyki pba@ia.agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~pba Seminarium

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY AUTOMATYKI. Analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości dla elementarnych obiektów automatyki.

PODSTAWY AUTOMATYKI. Analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości dla elementarnych obiektów automatyki. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Katedra Inżynierii Systemów Sterowania PODSTAWY AUTOMATYKI Analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości dla elementarnych obiektów automatyki. Materiały pomocnicze do

Bardziej szczegółowo

Elementy układu automatycznej regulacji (UAR)

Elementy układu automatycznej regulacji (UAR) 1 Elementy układu automatycznej regulacji (UAR) Wprowadzenie W naszej szkole, specjalizacją w klasie elektronicznej jest automatyka przemysłowa. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4

Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4 Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4 Wykład 30/24h ( Lab.15/12h ) dr inż. Jan Deskur tel. 061665-2735(PP), 061 8776135 (dom) Jan.Deskur@put.poznan.pl (www.put.poznan.pl\~jan.deskur) Zakład

Bardziej szczegółowo

Temat: Projektowanie sterownika rozmytego. Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE

Temat: Projektowanie sterownika rozmytego. Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE Temat: Projektowanie sterownika rozmytego Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE Dr inż. Barbara Mrzygłód KISiM, WIMiIP, AGH mrzyglod@ agh.edu.pl 1 Wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Regulator P (proporcjonalny)

Regulator P (proporcjonalny) Regulator P (proporcjonalny) Regulator P (Proportional Controller) składa się z jednego członu typu P (proporcjonalnego), którego transmitancję określa wzmocnienie: W regulatorze tym sygnał wyjściowy jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOT : : LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI 9. Dobór nastaw

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie WRPT w rektyfikacyjnej kolumnie z wypełnieniem

Wyznaczenie WRPT w rektyfikacyjnej kolumnie z wypełnieniem Wyznaczenie WRPT w rektyfikacyjnej kolumnie z wypełnieniem. Wprowadzenie Jeżeli projektuje się wykonywanie procesu rektyfikacji w kolumnach półkowych, to zasadniczym zagadnieniem jest doświadczalnie wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny

Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA Jarosław Tarnawski, dr inż. Październik 2016 SP wykład organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym

Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym dr inż. WIKTOR HUDY dr hab. inż. KAZIMIERZ JARACZ Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego

Bardziej szczegółowo

TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu

TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu Wykład dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Semestr zimowy 2009/2010 Wykładowca: prof. dr hab. inż. Michał Inkielman Wykład 2 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia Ćwiczenie C2 Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia C2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia (poniżej ciśnienia atmosferycznego),

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej. prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej. prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan Czym jest AUTOMATYKA? Automatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się teorią i praktycznym zastosowaniem urządzeń

Bardziej szczegółowo

AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II. Automatyka i Robotyka I stopień ogólno akademicki studia stacjonarne

AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II. Automatyka i Robotyka I stopień ogólno akademicki studia stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Budowa pętli sprzętowej (ang. Hardware In the Loop) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych

Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości Automatyka i Sterowanie PRz 2012 Wprowadzenie dr inż. Tomasz Żabiński Lokalizacja: D102C Kontakt: tomz@przrzeszow.pl Sterowanie to celowe oddziaływanie (wpływanie) na przebieg procesów. [Kaczorek 2005]

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Warstwowa struktura układów sterowania ciągłymi procesami przemysłowymi

Warstwowa struktura układów sterowania ciągłymi procesami przemysłowymi Warstwowa struktura układów sterowania ciągłymi procesami przemysłowymi warstwa zarządzania warstwa sterowania operatywnego system stertowania zmiennych procesowych ciągłych warstwa sterowania nadrzędnego

Bardziej szczegółowo

Wektorowa regulacja predykcyjna z linearyzacją modelu na przykładzie sterowania temperatury i wilgotności względnej powietrza w szklarni

Wektorowa regulacja predykcyjna z linearyzacją modelu na przykładzie sterowania temperatury i wilgotności względnej powietrza w szklarni ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY.pl Jarosław HALENDA, Wojciech TARNOWSKI Instytut Technologii i Edukacji Politechnika Koszalińska Streszczenie lin Wektorowa regulacja predykcyjna z linearyzacją modelu na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji Algorytmy sztucznej inteligencji Dynamiczne sieci neuronowe 1 Zapis macierzowy sieci neuronowych Poniżej omówione zostaną części składowe sieci neuronowych i metoda ich zapisu za pomocą macierzy. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ ZLEŻNOŚĆ PRĘŻNOŚCI PRY OD TEMPERTURY - DESTYLCJ WSTĘP Zgodnie z regułą faz w miarę wzrostu liczby składników w układzie, zwiększa się również liczba stopni swobody. Układ utworzony z mieszaniny dwóch cieczy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa.

Regulacja dwupołożeniowa. Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Zakład eorii Sterowania Regulacja dwupołożeniowa. Kraków Zakład eorii Sterowania (E ) Regulacja dwupołożeniowa opis ćwiczenia.. Opis

Bardziej szczegółowo

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1 Automatyka w inżynierii środowiska Wykład 1 Wstępne informacje Podstawa zaliczenia wykładu: kolokwium 21.01.2012 Obecność na wykładach: zalecana. Zakres tematyczny przedmiotu: (10 godzin wykładów) Standardowe

Bardziej szczegółowo

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych XXXVIII MIĘDZYUCZELNIANIA KONFERENCJA METROLOGÓW MKM 06 Warszawa Białobrzegi, 4-6 września 2006 r. Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika

Bardziej szczegółowo

Badanie kaskadowego układu regulacji na przykładzie serwomechanizmu

Badanie kaskadowego układu regulacji na przykładzie serwomechanizmu Badanie kaskadowego układu regulacji na przykładzie serwomechanizmu 1. WSTĘP Serwomechanizmy są to przeważnie układy regulacji położenia. Są trzy główne typy zadań serwomechanizmów: - ruch point-to-point,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 9 - Dobór regulatorów. Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Dobór regulatorów Podstawową przesłanką przy wyborze rodzaju regulatora są właściwości dynamiczne obiektu regulacji. Rysunek:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr. 6 Badanie układu regulacji poziomu cieczy Laboratorium z przedmiotu: PODSTAWY AUTOMATYKI 2 Kod: ES1C400 031 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 31) I Instrukcja dla studentów kierunku Elektrotechnika do

Bardziej szczegółowo

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Część 5 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiaru, kompensacji

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE

MATERIAŁY POMOCNICZE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Projekt hierarchicznego systemu sterowania zaopatrywania w wodę ETAP

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Okresowa kolumna rektyfikacyjna

Okresowa kolumna rektyfikacyjna UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Okresowa kolumna rektyfikacyjna Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Opracowanie dr Hanna Wilczura-Wachnik Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane

Bardziej szczegółowo