Marzec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.msipolska.pl Marzec 2012"

Transkrypt

1 Marzec 2012 Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego ERP/MRP II CRM SCM BI PLM WMS ECM/DMS MES/SCADA/HMI APS EAM/CMMS Oprogramowanie użytkowe Sprzęt IT Infrastruktura IT Integratorzy Consulting/szkolenia Bezpieczeństwo Outsourcing

2

3 20 Systemy WMS KATALOG 21 Systemy ECM/DMS Systemy MES/SCADA/HMI Katalog 2012 Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego REDAKCJA W numerze 6 Systemy ERP/MRP II 14 Systemy CRM 17 Systemy SCM 18 Systemy BI 19 Systemy PLM 20 Systemy WMS 27 Systemy EAM/CMMS 28 Oprogramowanie użytkowe 30 Sprzęt IT 31 Infrastruktura IT 33 Integratorzy 34 Consulting/szkolenia 35 Bezpieczeństwo Redaktor naczelny Elżbieta Jaworska DTP Grzegorz Solecki Reklama Alicja Malinowska Marketing Aleksander Poniatowski Administracja Anna Jedlińska Druk i oprawa Drukarnia Taurus WYDAWNICTWO TMI Holdings sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59a Warszawa tel faks Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. 21 Systemy ECM/DMS 22 Systemy MES/SCADA/HMI 26 Systemy APS 36 Outsourcing 37 Słownik 38 Alfabetyczny indeks firm Szybkość działania kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw produkcyjnych Według prognoz specjalistów do najistotniejszych trendów w 2012 r. należeć będą m.in. wirtualizacja, sieci społecznościowe, cloud computing, zintegrowana infrastruktura oraz aplikacje mobilne. Polskie firmy nie obawiają się negatywnego wpływu światowego kryzysu gospodarczego na inwestycje w zakresie IT pisaliśmy we wstępie do katalogu z 2009 r., przytaczając badania przeprowadzone przez firmę Sybase Polska pod koniec 2008 r. 66% respondentów wierzyło wtedy, że kryzys nie powinien wpłynąć na planowane inwestycje. Firmy zamierzały inwestować w sprzęt IT i narzędzia programistyczne (16% ankietowanych), rozwiązania mobilne i Business Intelligence (12%). Analitycy IDC przewidywali koniec kryzysu na rynku komputerowym między 2010 a 2012 r. Życie zweryfikowało te prognozy. Światowy kryzys nie ominął także Polski, ale na tle innych krajów unii nasz kraj wypada nie najgorzej. Paradoksalnie fakt naszego opóźnienia w stosunku do Zachodu obraca się na naszą korzyść. Możemy lepiej przygotować się do nowej sytuacji oraz wyciągnąć wnioski z doświadczeń krajów, które wcześniej odczuły skutki kryzysu. Strategie innowacyjności W obliczu zwalniającej gospodarki dla przedsiębiorstw produkcyjnych najważniejsza jest innowacja to wniosek z opublikowanych w lutym 2012 r. wyników badań IDC Manufacturing Insights (In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP). Mimo że ograniczanie kosztów wciąż pozostaje ważnym aspektem, ustępuje miejsca innym inicjatywom. Przedsiębiorstwa produkcyjne starają się podnieść swoją konkurencyjność i zwiększyć wzrost, inwestując w innowacje produktowe i usługi wartości dodanej. Badanie sponsorowane przez firmę Infor zostało przeprowadzone w październiku 2011 r. wśród 278 przedsiębiorstw produkcyjnych z branż motoryzacyjnej, nowoczesnych technologii i elektroniki oraz lotniczej z USA, Francji, Niemiec, Włoch, Brazylii, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Rosji. Większość przedsiębiorstw produkcyjnych równoważy strategie wzrostu z cięciem kosztów. Nacisk na zrównoważony wzrost przeważa w krajach regionu APAC, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w państwach obu Ameryk, ale w Europie Zachodniej firmy bardziej skupiają się na kontroli kosztów, co może być odzwierciedleniem pogłębiającego się kryzysu w strefie euro. Obecne trudności ekonomiczne pociągnęły za sobą wolniejszy rozwój biznesu, stawiając nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wytwórczymi, które chcą konkurować w skali globalnej powiedział Pierfrancesco Manenti, prezez IDC Manufacturing Insights na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Podczas gdy aktywne zarządzanie kosztami wciąż jest niezwykle istotne, firmy są w stanie faktycznie wyróżnić się jedynie poprzez innowacje w zakresie oferowanych produktów i usług. Sprawniejsze, bardziej nowoczesne procesy i systemy IT stanowią KATALOG

4 KATALOG 2012 znaczne źródło oszczędności oraz pomagają firmom wyróżnić się na tle konkurencji i być bardziej elastycznymi. Dzięki temu przedsiębiorcom łatwiej podejmować świadome decyzje oraz tworzyć stabilną bazę, na której można budować nastawione na klientów innowacje. W kontekście wzrostu najważniejszy jest produkt. Innowacja (63%) i usługi wartości dodanej odnoszące się do produktów (58%) były częściej wskazywane niż ekspansja na wschodzące rynki (42%). Przy czym innowacje produktowe ważniejsze są w branży motoryzacyjnej (78%) oraz nowoczesnych technologii i elektroniki (75%). Według autorów raportu strategie ograniczania kosztów w każdej dziedzinie zostały przeniesione z fabryki do łańcucha dostawców. Optymalizacja produkcji jest priorytetem pod względem kosztów tylko dla 11% przedsiębiorstw, co wskazuje na wyczerpanie możliwości dalszych oszczędności. Jednocześnie zmniejszanie liczby dostawców (77%) oraz skracanie łańcucha dostaw (55%) zostały ocenione jako najważniejsze. Jakie kryteria wyznaczają innowacje? Respondenci wskazali szybsze procesy biznesowe (85%), dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (60%) oraz usprawnioną współpracę (60%) jako kluczowe wskaźniki innowacji. Jednak 60% wytwórców uważa, że ich systemy IT nie są w stanie obsłużyć szybkiego, bazującego na pełnym dostępie do aktualnej informacji procesu podejmowania decyzji, niezbędnego do wprowadzania innowacji. Natomiast 35% przedsiębiorstw uważa, że to rozwiązania mobilne i sieci społecznościowe są kluczowymi elementami, potrzebnymi do przekształcenia ich stylu pracy. W perspektywie najbliższych trzech lat szybkość będzie kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw produkcyjnych. Szybsze reagowanie na potrzeby zmian ze strony biznesu, szczególnie w branży lotniczej (71%) oraz nowoczesnych technologii i elektroniki (78%), a także upraszczanie procesów, aby uzyskać jak najlepszy wynik operacyjny (72%) to priorytety firm wytwórczych. Bardziej szczegółowy wgląd w dany aspekt czy proces (58%) i usprawniona współpraca (42%) również są wymieniane wśród średnioterminowych i krótkoterminowych potrzeb z zakresu ERP. Kierunek: chmura 6 grudnia 2011 r. w Brukseli, w budynku Parlamentu Europejskiego odbyła się konferencja Cloud computing: siła napędowa przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie Środkowej i Wschodniej dotycząca wpływu rozwiązań cloud computing na rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej, skierowana do przedstawicieli państw oraz przedsiębiorców. Podczas konferencji dyskutowano o ekonomicznych i społecznych wyzwaniach czekających Europę i o roli nowych technologii w ich rozwiązywaniu. Debata doskonale wpisała się w pracę Komisji Europejskiej nad Strategią Przetwarzania Danych w Chmurze, która powinna zostać ogłoszona na wiosnę Zaletą przetwarzania w chmurze jest dostępność, niezawodność, bezpieczeństwo, skalowalność i wydajność. Cloud computing jest naturalną odpowiedzią świata IT na aktualne globalne wyzwania. Wirtualizacja i chmura w MSP Tymczasem według ostatnich badań Acronis Global Disaster Recovery Index małe i średnie firmy na całym świecie planują w 2012 r. wdrożenie wirtualizacji serwerów w tempie szybszym niż duże przedsiębiorstwa. Wcześniejszy entuzjazm dla infrastruktury chmurowej nie znalazł jednak odbicia w rzeczywistości. Ponad 6000 menedżerów IT z małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów, którzy wzięli udział w badaniu Acronis, przewiduje, że do końca 2012 r. 29% serwerów w ich firmach zostanie zwirtualizowanych, a tempo wzrostu wyniesie 21%. Jest to tempo o 50% wyższe niż pokazują wyniki ostatniego raportu firmy Gartner, zgodnie z którymi przewidywane zastosowanie wirtualizacji serwerów przez przedsiębiorstwa w tym samym okresie wzrośnie o 14%. Większość badanych firm (83%) zapytana o zastosowanie chmury, twierdzi, że posiada jakąś formę infrastruktury IT opartej na cloud (wzrost o 13%). Jako specyficzna kategoria chmura stanowi obecnie znaczące 19% całej infrastruktury IT. W rzeczywistości tylko 19% firm korzysta dzisiaj z chmury, mimo że 87% przewidywało wzrost jej wykorzystania w 2011 r. Małe i średnie firmy podają kilka powodów mniejszego niż oczekiwano zastosowania cloud, w tym m.in. obawy o odzyskanie danych w przypadku awarii, zagrożenia bezpieczeństwa oraz brak zaufania do dostawców chmury. Tylko jedna czwarta badanych (26%) przewiduje, że w tym roku ponad 50% ich infrastruktury IT będzie oparta na chmurze. Małe i średnie firmy uważają, że przyjście do chmury będzie napędzane przez trzy czynniki: niższe koszty operacyjne infrastruktury IT, dodatkową lub elastyczną powierzchnię przechowywania, a także ulepszoną zgodność. MSP siła napędowa polskiej gospodarki Małe i średnie firmy odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej. Również w Polsce stanowią one fundament gospodarki, z blisko 50% udziałem w PKB. Rozwój MSP w realny sposób przyczynia się więc do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy kondycji gospodarczej. Wyniki badania przeprowadzonego przez VansonBourne na zlecenie Microsoft pokazują, że polscy przedsiębiorcy, mając świadomość swojej ogromnej roli w kształtowaniu gospodarki, z optymizmem patrzą w przyszłość, wierzą, że nowe technologie są niezbędne dla ich rozwoju i jednocześnie, że rozwiązania IT w modelu usług będą stawały się coraz powszechniejsze. Badanie zostało przeprowadzone przez VansonBourne w listopadzie 2011 r. wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Czech, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji i Ukrainy. Wzięło w nim udział 700 właścicieli firm lub decydentów (po 100 z każdego z wymienionych krajów). Małe i średnie przedsiębiorstwa to wiodący sektor gospodarki nie tylko Polski, ale też całej UE. Obejmuje największą grupę przedsiębiorców, wytwarzając ok. 60% całego unijnego PKB. W badaniu VansonBourne aż 68% przedstawicieli polskiego sektora MSP uważa, że nowe technologie są kluczowym czynnikiem, który pomoże im wydźwignąć się z obecnego impasu ekonomicznego. Ponad połowa (54%) twierdzi wręcz, że inwestycja w zakresie technologii komputerowych będzie czynnikiem decydującym o tym, czy ich działalność rozwinie się lub zwyczajnie przetrwa. Aż 68% polskich respondentów (więcej niż średnia dla całego regionu wynosząca 64%) twierdzi, że wykorzystanie technologii komputerowych będzie czynnikiem decydującym w kwestii powodzenia firm z sektora MSP. Jednym z warunków niezbędnych do podniesienia poziomu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT w firmach MSP jest zwiększenie ich dostępności. Nowe możliwości w tym zakresie stwarza model cloud computingu, w którym zaawansowane i nowoczesne rozwiązania oferowane są w formie usług online. Już 22% badanych firm w Polsce zadeklarowało używanie rozwiązań typu cloud computing w swoich przedsiębiorstwach, choć nadal 47% jeszcze z tego modelu nie korzysta. Spośród nich, przeszło połowa planuje jednak wdrożenie rozwiązań w modelu cloud w najbliższych miesiącach. 4 KATALOG 2012

5 KATALOG 2012 Na tle krajów, które brały udział w badaniu, polscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z rozwiązań w chmurze, dostrzegają wyraźne korzyści dla ich biznesu. 58% ocenia rozwiązania IT w modelu cloud jako te, które pozwalają obniżać koszty, 55% jako bardziej elastyczne, a 50% twierdzi, że zapewniają większą produktywność ich firm. 59% przedsiębiorstw MSP wskazało, że cloud computing będzie coraz ważniejszy w tym segmencie firm, a 43% twierdzi, że IT w modelu chmury będzie miało kluczowe znaczenie dla firm z ambicją do rozwoju. Jakie obszary w Państwa firmach są stale rozwijane pod kątem informatycznym? Jakie obszary w Państwa firmie będą doinwestowywane pod kątem informatycznym w ciągu najbliższych 24 miesięcy? Dane w ujęciu procentowym Komunikacja (CRM) Produkcja Gospodarka magazynowa Logistyka/sprzedaż Zakupy Kadry i płace Finanse i księgowość Badanie Xevin-Consulting, 2011 r. 17,53 20,53 24,53 24,53 24,53 26,53 26,01 27,54 21,53 Informatyzacja w sektorze produkcji Przeprowadzone w II połowie 2011 r. przez Xevin-Consulting badanie Informatyzacja procesów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach Trendy i opinie miało na celu ujawnienie trendów dotyczących informatyzacji procesów zarządzania i produkcji w sektorze średnich i większych przedsiębiorstw w Polsce. W tym celu przebadano prawie 200 menedżerów reprezentujących działy zarządzania, finansów i IT w 150 przedsiębiorstwach. Informatyzacja przedsiębiorstwa jest postrzegana jako gwarant rozwoju biznesu i ważny czynnik wzrostu konkurencyjności to wniosek z badania. Około 62% badanych menedżerów stwierdziło, że widzi potrzebę inwestowania w informatyzację wszystkich obszarów, 38% nie widzi takiej potrzeby w najbliższym czasie. Oczekiwania przedsiębiorców związane z wdrożeniem systemów informatycznych dotyczą: 1. zwiększenia zysków przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zatrudnienia, 2. oprawy efektywności zarządzania kapitałem, 3. zwiększenia sprzedaży, 4. poprawy wydajności produkcji i logistyki, 5. poprawy organizacji pracy, 32,13 6. poprawy wydajności związanej z poprawą obiegu informacji, 7. wsparcia procesów zarządzania poprzez przyspieszenie analizy danych z różnych obszarów. Zgodnie z wynikami badania najlepiej zinformatyzowanym obszarem gospodarki są finanse, a wymagającym największych inwestycji i wskazywanym jako konieczny do informatyzowania w pierwszej kolejności pozostaje sektor produkcji. Prawie 80% badanych przedsiębiorców zadeklarowało, że przeznacza na informatyzację do 10% ogólnych wydatków firmy, tylko 8% deklaruje, że wydatki te sięgają 20% w skali roku. Według ankietowanych szefów działów IT 36,72 36,72 39,78 38,25 Rozwijane w najbliższym czasie Stały rozwój w większości firm w ciągu 24 miesięcy informatyzowane miały być obszary: produkcja, magazyn, logistyka i sprzedaż oraz komunikacja z klientami. Z kolei według najnowszej analizy Forrester Research (Raport Forrester The Top 10 Technology Trends EA Should Watch: 2012 To 2014 ) najszybciej rozwijającym się narzędziem wśród nowoczesnych technologii w ciągu najbliższych 3 lat będzie Business Intelligence. Ponad połowa pytanych określiła BI jako narzędzie, które może wygenerować jeszcze większą niż dotychczas wartość dodaną dla biznesu. Od kuchni Przygotowując kolejny katalog Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, zastanawialiśmy się, jakie kategorie systemów IT powinny w nim sie znaleźć. Dziś, przy tak błyskawicznym rozwoju technik komputerowych coraz trudniej ustalić granicę między różnymi systemami i usługami IT. Coraz trudniej też jednoznacznie przypisać dostawcę do określonej kategorii. W katalogu ze względu na różną powierzchnię zajmowaną przez informacje o firmach w niektórych przypadkach nie udało nam się zachować szczególnie w działach Systemy ERP/MRP II oraz MES, SCADA, HMI kolejności alfabetycznej. Dlatego na str. 38 zamieściliśmy alfabetyczny indeks firm, w którym podane są wszystkie strony, na których pojawiają się informacje o nich. W przypadku, gdy firmy występują w różnych kategoriach, ponieważ ich oferta obejmuje różne typy działalności i różne systemy komputerowe, zamieściliśmy odnośniki do działów, w których informacje są najpełniejsze. Czy światowy kryzys rzeczywiście zagrozi rozwojowi polskiej branży IT? Czy przedsiębiorstwa sektora przemysłowego wybiorą drogę przeczekania? Wierzymy, że będą inwestować w IT, wybierając rozwiązania, które dadzą gwarancję szybkiej poprawy kondycji i szybkiego zwrotu poniesionych wydatków. Watro wykorzystać kryzys na prace przedwdrożeniowe radzi Edward Jędrzejowski, Solutions Engineer, Epicor Software Poland. Wybór dostawcy i znalezienie właściwego oprogramowania, przygotowanie środowiska to działania niemal bezkosztowe, choć bardzo czasochłonne. Dlatego tym bardziej efektywnym wyjściem jest rozpoczęcie ich zdecydowanie wcześniej. Polski rynek IT ma bogatą ofertę. Jest w czym wybierać, trzeba tylko dogłębnie poznać swoje potrzeby i możliwości. Zamiast przeczekiwać recesję, lepiej z nią aktywnie walczyć, w czym może pomóc odpowiedni system IT. Elżbieta Jaworska KATALOG

6 SYSTEMY ERP/MRP II 7milowy sp. z o.o Suchy Las k. Poznania ul. Krzemowa 1, Złotniki BTC Business Technology Consulting sp. z o.o Poznań, ul. Małe Garbary 9 Więcej informacji w dziale MES, SCADA, HMI Customer Services Polska sp. z o.o Szczecin, ul. Jagiellońska 67b Deloitte Warszawa, al. Jana Pawła II 19 DIGITLAND Kraków, ul. Balicka 17a DSR sp. z o.o Wrocław, ul. Supińskiego 1 Więcej informacji w dziale APS EQ System sp. z o.o Kraków, al. Krasińskiego 1-3 Exact Software Poland sp. z o.o Warszawa ul. Hankiewicza 2 tel faks Hogart Business Systems sp. z o.o Warszawa, ul. Kolejowa 5/7 tel Hogart Business Systems ma blisko 15-letnie doświadczenie w realizacji wdrożeń oraz sprzedaży produktów Oracle JD Edwards. Zrealizował ponad 100 projektów na bazie rozwiązania JDE. Posiada tytuł certyfikowanego partnera Oracle University oraz certyfikowanego podwykonawcy Oracle w zakresie JDE. Asseco Business Solutions SA Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4c tel , faks Profil firmy Asseco Business Solutions specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajdują się systemy ERP i HRM, aplikacje mobilne, platformy wymiany danych handlowych oraz programy do obsługi transakcji faktoringowych. Zatrudniająca blisko 700 pracowników spółka Asseco BS stanowi część międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, będącej jednym z największych dostawców oprogramowania własnego w Europie. Oferta dla przemysłu Asseco Softlab ERP to zintegrowany system klasy ERP wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych Wybrane referencje Systemy informatyczne Asseco Business Solutions automatyzują pracę i wspomagają wszystkie kluczowe procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Elastyczność aplikacji pozwala na dopasowanie funkcji do faktycznych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Program można wdrażać w różnych architekturach sieciowych oraz integrować go ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu wchodzi kilkanaście modułów, m.in. takich jak logistyka i sprzedaż, produkcja, transport i spedycja, finanse i księgowość, środki trwałe, serwis i remonty, CRM, dokumenty, projekty, kadry i płace czy serwis. W ramach programu dostępne są trzy uzupełniające się linie technologiczne: moduły systemu podstawowego przeznaczone dla stacji roboczych, moduły działające na urządzeniach mobilnych oraz moduły internetowe. potrzeb i sposobu działania klienta. Użytkownikami rozwiązań są takie przedsiębiorstwa, jak Topsil, Laboratorium Kosmetyczne Joanna, Tomaszewski, Canpol, O-W, Bakalland, Black Red White, Frito-Lay, Pol-Osteg, Karlik Elektrotechnik, Jagr, Sword czy Wakoz. 6 KATALOG 2012

7 SYSTEMY ERP/MRP II Bonair SA Warszawa, ul. Rzymowskiego 34 tel Profil firmy Bonair SA, od 20 lat na rynku, jest czołowym partnerem Microsoft w obszarze ERP (m.in. tytuł Partnera Roku). Realizuje największe i najbardziej złożone wdrożenia Microsoft Dynamics AX. Ponad czterdziestoosobowy zespół wdrożeniowy gwarantuje bezpieczeństwo realizacji kilku projektów jednocześnie oraz sprawną obsługę dotychczasowych klientów. Oferta dla przemysłu Dzięki dostarczanym przez Bonair rozwiązaniom klienci podnoszą efektywność zarządzania i zwiększają przewagę konkurencyjną. Oferta dla sektora przemysłowego obejmuje m.in.: Wybrane referencje Microsoft Dynamics AX: Ciech Polfa, Coffeeheaven, EN- BIO Technology, Energetyka, Euroheat, Gamet, Iglotech i Refsystem, Konsalnet, Metaltech-Piasecki, MNI Telecom, Mostostal Export, Multilayer Pipe Company, PGE Dystrybucja Białystok, Provimi Polska, Südzucker Polska, VTS HQ, Wavin Metalplast-Buk, Werner Kenkel; BI: Provident Polska, wiodący system klasy ERP Microsoft Dynamics AX, system wspomagający zarządzanie relacjami z klientami Microsoft Dynamics CRM, MES (Manufacturing Execution System) zarządzanie i optymalizacja wydajności produkcji, systemy kontrolingowe, budżetowanie przychodów, kosztów, projektów inwestycyjnych oraz wyniku finansowego, elektroniczny obieg dokumentów/spraw CasePro, portale korporacyjne i systemy wspierające komunikację w przedsiębiorstwie, wirtualizację infrastruktury. Medicover, Ciech Polfa, Pionier Pekao Investments Management, Südzucker Polska, TVN, Vitrosilicon; Rozszerzenia do Microsoft Dynamics AX: CHI Polska, Ciech Polfa, Energetyka Poznańska, Gamet, Konsalnet (9 sp. zależnych), Mostostal-Export, Provimi Polska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Systemy do monitorowania i optymalizacji produkcji: Grupa Żywiec, Browar w Warce BPSC Chorzów, ul. Gałeczki 61 tel , faks Profil firmy BPSC SA specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT wspomagających zarządzanie klasy ERP/MRP II. Firma jest jednym z największych dostawców systemów tej klasy w Polsce. Zatrudnia ponad 200 najwyższej klasy specjalistów. Ważny kanał dystrybucyjny systemu Impuls 5 stanowi sieć partnerska. BPSC jest laureatem wielu prestiżowych konkursów. Systemy dostosowane do potrzeb Flagowym produktem BPSC jest zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem Impuls 5 klasy Wybrane referencje O sukcesie BPSC jako dostawcy zaawansowanych rozwiązań informatycznych świadczy przede wszystkim stale rosnąca liczba firm, które zdecydowały się na współpracę. Z systemu Impuls korzysta już ponad 500 przedsiębiorstw wywodzących się z różnych branż gospodarki. Właściwie dobrane rozwiązania technologiczne wsparte wysokimi MRP II/ERP. Przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw o dowolnej strukturze organizacyjnej. Wyróżnia się niezawodnością, elastycznością i wyjątkową łatwością obsługi. Dzięki modułowej budowie, skalowalności i uniwersalnym standardom, na jakich jest oparty, spełnia wymagania różnych branż gospodarki. Aby w pełni zaspokoić potrzeby informatyczne polskich przedsiębiorstw, na bazie systemu Impuls 5 firma BPSC stworzyła kompleksowe rozwiązania branżowe. Oferuje dedykowane rozwiązania m.in. dla branż: spożywczej, odzieżowej, meblarskiej, motoryzacyjnej, produkcyjnej, dystrybucyjnej i energetycznej. kompetencjami zespołów wdrożeniowych BPSC gwarantują klientom osiągnięcie korzyści płynących z synergii doświadczenia i najnowszych rozwiązań technologicznych. Wśród klientów BPSC są m.in. Kler, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa, BIG STAR, Stalexport-Transroute Autostrada, CTL Logistics, Grupa Kapitałowa GLINIK, Boryszew ERG, Organika, Sefako. KATALOG

8 SYSTEMY ERP/MRP II Epicor Software Poland sp. z o.o. Centrala Warszawa, al. Jana Pawła II 80 Babka Tower, p. V tel , faks Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Obornicka 229 tel , faks Profil firmy Firma Epicor Software Corporation (niedawno połączona z Activant Solutions Inc.) jest globalnym liderem oferującym zintegrowane rozwiązania informatyczne dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlu detalicznego oraz przedsiębiorstw usługowych. Z prawie czterdziestoletnim wspólnym doświadczeniem w obsłudze średniej wielkości przedsiębiorstw oraz oddziałów firm z listy Global 1000, Epicor ma ponad klientów w ponad 150 krajach. Rozwiązania, takie jak: zintegrowany system wspomagający zarządzanie Epicor (ERP), rozwiązania do zarządzania handlem detalicznym (POS), łańcuchem dostaw (SCM) kapitałem ludzkim (HCM) pozwalają przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność i podnieść zyskowność. Dzięki wielu latom doświadczeń w innowacjach, doświadczeniu i dążeniu do doskonałości Epicor inspiruje klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje także jeden punkt odpowiedzialności, którego oczekują zarówno lokalne, jak również regionalne i glo- balne przedsiębiorstwa. Centrala firmy znajduje się w Kalifornii z biurami i podmiotami powiązanymi rozlokowanymi na świecie. Oferta dla przemysłu Epicor Manufacturing to rozbudowany pakiet rozwiązań umożliwiający planowanie, harmonogramowanie, realizację oraz monitorowanie produkcji. Strategia firmy oparta na trybie mieszanym i produkcji na zamówienie pozwala osiągnąć najwyższy możliwy poziom elastyczności i szybkości reagowania na zmieniające się warunki, począwszy od surowców po gotowe produkty. Pakiet Epicor Manufacturing wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i oparty jest na pojedynczym, ujednoliconym modelu przetwarzania danych. Zapewnia precyzyjny obraz bieżącej produkcji, dzięki czemu można podejmować trafne decyzje w zakresie prewencyjnego zarządzania działalnością. Wbudowane narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi zapewnia elastyczność niezbędną do prowadzenia działalności w sposób preferowany przez klienta. Epicor Manufacturing to rozwiązanie dla branż: elektromaszynowej, obróbki metali, drzewnej, motoryzacyjnej, chemicznej, lotniczej i zbrojeniowej, produkcji urządzeń medycznych oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Opis produktów Epicor 9 to rozwiązanie stworzone z myślą o dzisiejszych metodach prowadzenia biznesu, ale niewiarygodnie łatwo dostosowuje się do zmian, które zachodzą w firmie. Znikają bariery technologiczne, integracyjne i te utrudniające dostęp do informacji. Zastępuje je nowy poziom możliwości współpracy, przejrzystości informacji i efektywności. Dzięki wyjątkowej, konfigurowalnej, globalnej platformie Epicor True SOA i rozbudowanym funkcjom firma stwarza nowe standardy w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Epicor podnosi technologię na poziom, który umożliwia niespotykany dotychczas zakres zarządzania oraz zapewnia stałą, wysoką wydajność dzięki kontekstowemu dostępowi do ważnych informacji biznesowych w czasie rzeczywistym. Trzonem oprogramowania Epicor jest adaptacyjna architektura biznesowa ukierunkowana na współpracę, która zaspokaja potrzeby firm bez względu na kraj, branżę czy wykorzystywane urządzenia zgodnie z zasadą Business Anywhere. iscala to kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. iscala zawiera pakiet funkcji, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw. Zarządzanie finansami, produkcją, zarządzanie serwisem, logistyką, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i raporty, zarządzanie umowami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), kadry i płace to nazwy poszczególnych modułów systemu iscala, za którymi kryje się potężna funkcjonalność, która rozwijana jest od 30 lat tak, aby tworzyła bezkompromisową odpowiedź na potrzeby firm klientów. 8 KATALOG 2012

9 SYSTEMY ERP/MRP II IFS Poland IFS Industrial and Financial Systems Poland sp. z o.o Warszawa, ul. M. Flisa 4 tel , Profil firmy Firma IFS (OMX STO: IFS), założona w 1983 r., to globalny dostawca IFS Applications systemu klasy ERP opartego na architekturze komponentowej oraz technologii SOA. IFS koncentruje się na przedsiębiorstwach, dla których strategiczne znaczenie ma jeden z czterech głównych procesów: zarządzanie majątkiem i usługami, produkcja, łańcuch dostaw oraz projekty. Na świecie firma IFS jest obecna w 60 krajach i posiada 2000 klientów w takich sektorach, jak: przemysł maszynowy, produkcja procesowa, lotnictwo i obrona, sektor konstrukcyjno-budowlany, motoryzacja, dystrybucja hurtowa i detaliczna, energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz telekomunikacja. W Polsce firma IFS działa od 1992 r., obsługując ponad 200 klientów z czterech biur własnych. W rankingu zachodnich dostawców systemów klasy ERP na polskim rynku IFS jest w pierwszej trójce. Wybrane referencje Armatura Kraków, FCPK Bytów, Graal, Grupa Nowy Styl, Grupa Paradyż, Grupa Powen-Wafapomp, Hutmen, Kongskilde Polska, Kopex, Materne-Polska, Mostostal Zabrze Holding, Nestle Waters Polska, NGK Ceramics Polska, Porta KMI Poland, PRM Mosty-Łódź, PREVAC, PROFIm, Slovnaft, Stalprodukt, Śnieżka, TRI (Poland), Złomrex Oferta dla przemysłu System IFS Applications jest kompleksowym rozwiązaniem zaspokajającym wszystkie potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych bez względu na charakter prowadzonej działalności: produkcja na zamówienie, produkcja na magazyn, produkcja powtarzalna, produkcja mieszana, w jednym zakładzie, w wielu zakładach, na rynku lokalnym, na rynku globalnym lub połączenie tych cech. System umożliwia monitorowanie wszystkich operacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym od fazy opracowywania produktu, poprzez produkcję, marketing i sprzedaż aż po dystrybucję gotowego produktu. Elastyczność IFS Applications pozwala zarządzać procesem realizacji łańcucha dostaw, obejmując planowanie, harmonogramowanie i realizację zadań. IFS Applications oferuje rozszerzoną funkcjonalność ERP obejmującą: zarządzanie cyklem życia produktów (PLM) zarządzanie relacjami z klientami (CRM) zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa (CPM) zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO) IFS Applications Kompletny zestaw aplikacji biznesowych zawierający funkcjonalność branżową w wersji standardowej. Zbudowany w architekturze komponentowej i rozwijany na bazie otwartych standardów. Można wdrażać etapami w pierwszej kolejności komponenty, które przyczyniają się do szybszego zwrotu z inwestycji. Pełna skalowalność zapewnia wsparcie małych i dużych organizacji. Wsparcie wszystkich typów produkcji, w tym produkcji mieszanej. Jeden globalny produkt w 20 wersjach językowych oraz jedna baza danych. KATALOG

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE CENA 35 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1429-155X INDEX 344869 INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPIEJ ZINFORMATYZOWANE

Bardziej szczegółowo

Wszystko o ERP. S&T pokonuje granice precyzyjnymi rozwiązaniami. Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej

Wszystko o ERP. S&T pokonuje granice precyzyjnymi rozwiązaniami. Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej Wydanie 01/2008 Międzynarodowy Magazyn Klientów Grupy S&T Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej Najlepsze rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego Wszystko o ERP S&T pokonuje granice precyzyjnymi

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce Rynek dla wszystkich Sektor przemysłowy to ciągle chłonny rynek. Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe... Każdy dostawca oprogramowania znajdzie tu miejsce dla siebie Elżbieta Jaworska, MSI Polska

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 2 IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM IFS APPLICATIONS PRAWDZIWA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA Największe sukcesy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo