OPIS DOBREJ PRAKTYKI. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres gmina powiat województwo Lekcje Kultury Wizualnej Grupa nieformalna Wizualne Miasto Jugosłowiańska 19a Szczecin Szczecin Szczecin Zachodniopomorskie telefon adres strony internetowej faks - adres 2. Charakter podmiotu Obywatele zorganizowani (zaznacz): w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców zebraniach wiejskich i sołectwach w organizacjach pozarządowych nieformalnych grupach obywatelskich indywidualne osoby 3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz): realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych działalność charytatywna i opiekuńcza działalność edukacyjna i wychowawcza działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej działalność na rzecz podniesienia warunków życia działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji 1

2 4. Przedmiot działalności Lekcje Kultury Wizualnej prowadzone były nieodpłatnie w podstawówce, gimnazjum i liceum w Szczecinie i Policach przez specjalistów od grafiki użytkowej, działań lokalnych oraz promocji. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli własne projekty kamienic bez reklam, dowiedzieli się jak ekologicznie korzystać z przestrzeni publicznej, czy w centrum wielkich miast można zbudować ul, jak wygląda graffiti z mchu i guerilla gardening oraz jak współpracować z instytucjami i urzędami tworząc własne projekty. 5. Opis działań Potrzeba przeprowadzenia projektu, jakim są Lekcje Kultury Wizualnej (w skrócie LKW) wynikała z naszych badań i obserwacji dotyczących programu nauczania na lekcjach plastyki, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie. W przeprowadzanych przez nas ankietach w szkołach gimnazjalnych i w liceum wynika, że młodzież uważa wymienione przedmioty i poruszane na nich tematy za nieciekawe i nie odpowiadające ich potrzebom rozwojowym. Młodzież wskazała, że wiele czasu poświęca się na teorie kultury i sztuki od starożytności do XX wieku. Mimo tematów takich, jak sztuka miasta, reklama, sztuka użytkowa nauczyciele nie przekazują aktualnych treści i trendów w tym aspekcie. Brakuje także dyskusji nad legalnym użytkowaniem zasobów Internetu podczas autoprezentacji, czy w momencie promowania własnej aktywności na portalach społecznościowych, czy na blogach. Nie są także poruszane tematy związane z: potrzebami estetyki otoczenia, zauważania związków sztuki z życiem codziennym, wyrabianiem świadomego przeobrażania otoczenia poprzez podejmowane działań plastycznych o charakterze tradycyjnym i eksperymentalnym związanym z technikami komputerowymi. Te zagadnienia widnieją w programach nauczania plastyki. Jednak nie są realizowane. Z naszych obserwacji wynikało, że przyczyną może być brak wiedzy i umiejętności nauczycieli do merytorycznego przeprowadzenia zajęć z zakresu reklamy, sztuki miasta, sztuki użytkowej, czy komunikacji wizualnej. Nauczyciele nie mają także informacji o tym, skąd mogliby pobierać propozycje scenariuszy lekcji wraz z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi. W związku z faktem, że tematy te poruszane są bardzo płytko, uczniowie nie uczestniczą w tych zajęciach aktywnie, w związku z tym ich podstawowa wiedza z zakresu kultury wizualnej i komunikacji nie jest rozwijana i wzbogacana o informacje niezbędne w przyszłości do wykonywania wielu zadań zawodowych. Skutkiem tego jest zjawisko, jakie obserwujemy elementy graffiti będące oznakami wandalizmu, nielegalne pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, nagrań, programów, filmów oraz innych treści zamieszczonych w Internecie. Złe nawyki estetyczne przy tworzeniu i edytowaniu na komputerze wypowiedzi pisemnych oraz prezentacji. Posługiwanie się retoryką skandalu lub elementami seksualności przy promowaniu własnych aktywności w sferze publicznej miejskiej lub wirtualnej. Chcąc odpowiedzieć na wynik naszych obserwacji, poprzez LKW stworzyliśmy nie tylko wirtualne miejsce, aktualizowane o materiały dydaktyczne oraz interesujące informacje 2

3 z zakresu kultury wizualnej, reklamy, marketingu i komunikacji, dostępne dla każdego zainteresowanego a przede wszystkim dla nauczycieli. Poprzez nasz projekt pokazaliśmy, że dzięki współdziałaniu z nauczycielami mamy szansę stworzyć świadome pokolenie, które będzie komunikowało się legalnie i efektywnie, dzięki rozwijającej się technologii. Celem naszego projektu było pobudzenie młodzieży do samodzielnego, legalnego i efektywnego promowania własnej aktywności. Chcieliśmy, aby nasz projekt dotarł do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Dzięki promocji, oprócz młodzieży, zainteresowaliśmy nauczycieli, którzy korzystają z bazy materiałów edukacyjnych, które umieścimy na stronie www. Kolejnymi celami, które realizowaliśmy podczas prowadzenia pokazowych Lekcji Kultury Wizualnej w szkołach na trzech poziomach było: pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży tematyką kultury wizualnej w kontekście nowych mediów oraz projektowania graficznego, uwrażliwienie na estetykę wizerunku otaczającego świata, zwiększenie wiedzy dotyczącej praw autorskich, zasad projektowani graficznego oraz użytkowego, wzrost zainteresowania działaniami dla lokalnej społeczności oraz zaangażowanie młodzieży w odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni publicznej. W związku z tym, na LKW dla klas szkoły podstawowej były zorganizowane ciekawe warsztaty z tworzenia makiety miast zanieczyszczonych reklamą oraz wolnych od bannerów. Dzieci miały szansę dowiedzieć się, dlaczego tak istotne jest pielęgnowanie architektury miast i dbanie o ich wygląd. Natomiast na spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną i licealną omawialiśmy nasz projekt jak został stworzony, w jaki sposób tworzyliśmy koncepcję materiałów reklamowych, jak kontaktowaliśmy się z mediami, gdzie szukaliśmy inspiracji do stworzenia strony www, skąd pobieramy zdjęcia, w jaki sposób tworzone są grafiki oraz na jakich zasadach w oparciu o prawo autorskie, użytkowane są wszystkie wizualne komunikaty, jakimi się posługujemy. Na zajęciach tworzone były mapy myśli mikroprojektów młodzieży. Pokazaliśmy na przykładzie naszego projektu, że promowanie własnej aktywności nie jest trudne. W tym pomogła nam nasza strona www, która jest dziś bezpośrednim rezultatem trwałym. Poprzez Lekcje Kultury Wizualnej przekazaliśmy jak największą ilość praktycznych informacji oraz pobudziliśmy w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności nie tylko za użytkowanie przestrzeni publicznej, ale także za sukces własnych aktywności. W wyniku naszych działań zmieniło się postrzeganie młodzieży na zasoby Internetu. Młodzież potrafiła wskazać zasady działania prawa autorskiego. Zmieniło się także postrzeganie estetyki okolicy. Dzieci po warsztatach samodzielnie podsumowały, że zamieszczanie reklam na elewacjach kamienic nie tylko niszczy ich wygląd ale także i strukturę, w związku z tym zagraża bezpieczeństwu. Natomiast młodzież po warsztatach chętnie przyłączyła się w ramach wolontariatu do inicjatywy pielęgnowania Ula Miejskiego oraz do wspierania innej inicjatywy Żyj w pięknie, gdzie uczniowie jednej ze szczecińskich szkół w ramach projektu Inkubatora Kultury, sadzili kwiaty i dekorowali szkolne podwórko nowym graffiti. 3

4 Inicjatorami Lekcji Kultury Wizualnej jest zespół prywatnych osób, które zawiązały Grupę Nieformalną Wizualnej Miasto. Od pięciu lat jako grupa nieformalna wspólnie działamy w środowisku społecznym i kulturalnym Szczecina, wzajemnie korzystamy ze swojego doradztwa i kontaktów przy realizowaniu swoich projektów. Każde z nas w środowisku swojej pracy zawodowej i poza nią tworzyło, realizowało lub koordynowało projekty dla społeczności lokalnej. Lekcje Kultury Wizualnej (w skrócie LKW) są projektem, który chcielibyśmy realizować w przyszłości stale. Mamy dobrze przygotowane scenariusze lekcji, wsparcie merytoryczne i pedagogiczne, kontakty z mediami i ciekawymi osobami, działającymi w tematyce kultury wizualnej. Celami działania naszej grupy jest podnoszenie świadomości wizualnej u młodzieży, uwrażliwianie dzieci na estetykę otaczającego świata oraz odpowiedzialnego i zgodnego z prawem użytkowania przestrzeni publicznej (miejskiej i wirtualnej). Zespół Mariola Badowska absolwentka kulturoznawstwa, obserwatorka miasta, specjalista ds. marketingu w firmie GOS Polska, autorka kampanii promocyjnej Baltic Neopolis Orchestra na rok 2013, wykładowczyni na Uniwersytecie Małego Poligloty, rękodzielniczka, bloggerka. Pisałam i składałam wnioski, które dotyczyły one zdobywania i rozliczania środków od miasta Szczecin oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego na organizację koncertów Baltic Neopolis Orchestra, skierowanych do grupy wiekowej Małgorzata Parzuchowska nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem. Nauczyciel współprowadzący lekcje obu językach niemieckim i polskim. W roku szkolnym 2013/14 realizowałam projekt Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny. To pierwszy szczeciński projekt edukacyjny na tak szeroką skalę. Obejmował 20 placówek z Polski i Niemiec w tym 10 przedszkoli oraz 10 szkół podstawowych. Projekt miał na celu naukę języka niemieckiego wśród najmłodszych poprzez zabawę i zajęcia (sportowe, muzyczne, plastyczne). Oprócz języka niemieckiego duży nacisk kładę na zajęcia matematyczne. W tym celu napisałam "Program wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania wiedzy i umiejętności matematycznych dzieci klas I-III poprzez gry i zabawy dydaktyczne". Jestem osobą otwartą na innowacje edukacyjne. Wojciech Dorżynkiewicz szkoleniowiec w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Na co dzień zdobywa fundusze na szkolenia i rozwój zawodowy dla studentów i dorosłych. Przebieg i organizacja w trakcie trwania projektu 6-31 października Działania promocyjne, reklamowe i informacyjne Nasz projekt opierał się na dobrze zaplanowanej kampanii promocyjnej. Dzięki niej dotarliśmy do szkół w Szczecinie i na obrzeżach (Dobra, Police, Mierzyn, Kołbaskowo), aby przedstawić dyrektorom i nauczycielom ofertę urozmaicania lekcji plastyki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie. Nasze materiały kolportowali wolontariusze. 4

5 Stworzyliśmy również stronę internetową oraz na profil na Facebooku. Do działań reklamowych włączyliśmy także lokalnych blogerów i prasę branżową. Nasze działania wsparł Urząd Marszałkowski. Na rzecz projektu zostały zaprojektowane ulotki, plakaty, strona www, torby, pieczątka, długopisy i notesy dla uczestników. Nasz projekt wsparło Muzeum Polin. Dzięki uprzejmości ich zespołu mogliśmy zorganizować e-lekcje na temat kultury żydowskiej. Dla szkół, które wzięły udział w lekcji otrzymaliśmy także materiały promocyjne. Od Fundacji Feminoteka otrzymaliśmy materiały edukacyjne, związane z kampania społeczną Nie lajkuj, nie udostępniaj przemocy. Kampania w mediach społecznościowych Cały czas trwania projektu Wśród współpracujących m.in. Paweł Krzych (Szczecin Blog), Kacper Skoczylas (NieDaSię), Szczecin Aloud, Rada Młodzieży, Kamienice Szczecina, SENS, Szczecin Dobra Przestrzeń, Rondo Kultury, Inkubator Kultury, 3Sektor, Polites. Zamówienie i przygotowanie upominków przez Studio Graficzne Do 12 października Upominki stanowiły pamiątkę po zajęciach oraz pakiet informujący, gdzie można zasięgnąć konsultacji w sprawie wykonywanie i promowania swoich aktywności. W torbach z upominkami znalazły się także propozycje tematów, na kolejne zajęcia Lekcji Kultury Wizualnej. Dzięki nim samorząd klasowy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą i dyrektorem mógł zaprosić nas na kolejne spotkanie poza terminem trwania projektu. Wszystkie materiały zostały zaprojektowane przez specjalistę. Były bardzo dobrej jakości i stanowiły przykład dobrych praktyk realizacji materiałów wizualnych przy działaniach społecznych. Spotkanie organizacyjne kontakt z prowadzącymi warsztaty, podpisanie umów W połowie października podpisaliśmy umowy z prowadzącymi i pracowaliśmy nad ostatecznym kształtem scenariuszy lekcji. Uzgodnienie terminów Lekcji Kultury Wizualnych Terminy były uzgadniane od października, wg dyspozycyjności szkół Zakupy warsztatowe Wykonanie listy zakupów (m.in. kredki, pisaki, kartony do tworzenia modeli kamienic szczecińskich, kolorowe papiery ozdobne, serwetki, wstążki, klej itp.) i rejestracji materiałów warsztatowych, niezbędnych do przeprowadzenia lekcji (prowadzenie ewidencji stanu materiałów przed i po lekcjach, w celu sprawowania kontroli nad ich ekonomicznym zużyciem). 5

6 Hosting i domena utrzymanie strony Zakup najlepszej oferty na utrzymanie strony przez min. Miesiąc. Po projekcie strona w ramach wolontariatu opiekuje się profesjonalne studio graficzne. Wspiera nas podczas zmian na stronie. Strona www + profil na portalu społ. Facebook przygotowanie, projekt, wdrożenie, aktualizacja Przez cały okres trwania promowania projektu LKW, intensywnie była promowana strona www, na której były umieszczane informacje o projekcie, materiały edukacyjne, ciekawostki oraz zdjęcia z lekcji pokazowych. W ostatnich dniach projektu została uruchomiona możliwość konsultowania materiałów promujących aktywność przez młodzież. Strona jest prężnie działającym portalem, na którym można znaleźć ciekawe prezentacje, interesujące artykuły, pomysły na zajęcia dla dzieci, naszą ofertę LKW oraz bazę linków, skąd można pobierać darmowe zdjęcia i kroje pism. Kontakt z prowadzącymi zajęcia, przygotowanie i przeprowadzenie pokazowych Lekcji Kultury Wizualnej Od 10 października Przygotowane zostały prezentacje, scenariusze, materiały na warsztaty niezbędne do poprowadzenia lekcji dostosowanych do poziomu edukacji wybranych grup. Lekcje odbyły się w wybranych 3 szkołach, w 3 klasach: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej w Centrum Szczecina i na obrzeżach. Zajęcia były kompilacją prelekcji i warsztatów. Po każdym spotkaniu powstała praca uczestników. Szkoła podstawowa Miasto bez reklam warsztaty plastyczne i lekcja o estetyce przestrzeni publicznej, Małgorzata Parzuchowska i Magdalena Wróblewska Gimnazjum Lekcja (z) patrzenia dobre praktyki w działaniu w przestrzeni publicznej, Małgorzata Zyska, Patryk Paluszek Szkoły ponadgimnazjalne Za wizualnym śmietnikiem lekcja odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej, Małgorzata Zyska i Patryk Paluszek Wynajęcie sali na spotkanie podsumowujące z nauczycielami, zakup kopert i znaczków, rozesłanie zaproszeń do szkół, władz miasta Spotkanie odbyło się w Zachodniopomorski Centrum Doskonalenia Nauczycieli 31 października. Zaproszono lokalne władze, nauczycieli i młodzież. Catering przygotowali przyjaciele projektu. Podczas spotkania omówiono wszystkie lekcje oraz zaproszono szkoły i urzędy do współpracy w przyszłości. Uczestnicy Naszą grupą docelową byli przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Widzieliśmy zainteresowanie młodzieży tematami kultury 6

7 wizualnej oraz korzystania z przestrzeni publicznej. Coraz więcej gimnazjalistów i licealistów angażuje się społecznie i kulturalnie. Chcą promować swoją aktywność, jednak nikt nie uczy ich, jak robić to legalnie i efektywnie. W związku z tym zaproponowaliśmy Lekcje Kultury Wizualnej w ich szkołach. Dzięki temu dodatkowymi odbiorcami będą nauczyciele, którzy na lekcje plastyki, wiedzy o kulturze, czy wiedzy o społeczeństwie zaproszą nas, abyśmy mogli przeprowadzić prelekcję dotyczącą estetyki, reklamy, promocji i praw autorskich. To właśnie dzieci i młodzież byli uczestnikami naszych projektów. Dla nich przygotowaliśmy ciekawe zajęcia, na których znaleźli odpowiedzi na pytania związane z legalnym, efektywnym i interesującym działaniem w przestrzeni publicznej. Odbiorcami projektu byli także wspomniani nauczyciele, którzy z naszej strony internetowej mogli i wciąż mogą pobierać scenariusze zajęć, mają dostęp do prezentacji i dobrych praktyk na temat reklamy i kultury wizualnej. Nasz projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych osób, ponieważ to oni są najaktywniejszymi użytkownikami Internetu oraz chętnie korzystają z innowacji. Także ta grupa w przyszłości będzie stanowić duży procent usługodawców, którzy będą swoją ofertę promować w przestrzeni miasta. Chcemy, aby robili to efektywnie i zgodnie z prawem. Aby tak się stało, niezbędna jest nauka o zasadach estetycznych i prawach autorskich od najmłodszych lat. 6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań publicznych Efekty bezpośrednie Do projektu zgłosiło się ponad 40 klas z 15 szkół. Odbyły się 3 pokazowe lekcje, z których uczniowie byli bardzo zadowoleni. Powstały 3 niezależne mikroprojekty, które uczniowie potrafili omówić w kontekście prawidłowych zachowań estetycznych. Dzieci samodzielnie wskazywały, że zanieczyszczenia reklamami są negatywnym skutkiem rozwoju marketingu. Natomiast młodzież wskazała, że aby budować wspólną przestrzeń, należy rozpocząć od prywatnej inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Nauczyciele i dyrekcja wyrazili chęć współpracy przy kolejnych edycjach. Stworzona przez nas strona ma stałych użytkowników. Także profil na facebooku ma coraz więcej fanów. Nasza kampania promocyjna została doceniona przez Urząd Marszałkowski. Udało nam się zadziałać lokalnie i globalnie, ponieważ jako grupa staliśmy się partnerem dla działań Muzeum Polin i Fundacji Feminoteka oraz Inkubatora Kultury w Szczecinie. Efekty wtórne Dzięki zainicjowaniu projektu Lekcji Kultury Wizualnej wielu nauczycieli inaczej spojrzało na program lekcji plastyki i wiedzy o kulturze i sztuce. Udało nam się przekonać ich do korzystania z zasobów Internetu do planowania innowacyjnych lekcji. Dzięki współpracy z Muzeum Polin udało nam się zorganizować e-lekcje kultury. Dzięki tej współpracy nauczyciele docenili wykorzystanie komputera na lekcjach. Natomiast dzięki Fundacji 7

8 Feminoteka, która przekazała nam materiały kampanii społecznej na Nie lajkować, nie udostępniać przemocy, nauczyciele doceni kampanie medialne, jako narzędzie pracy na godzinach wychowawczych. Jako grupa otrzymaliśmy także zaproszenie na konferencję IT w Edukacji, gdzie mogliśmy wziąć udział w dyskusji nad kreowaniem innowacji w edukacji dla najmłodszych. Dzięki tej współpracy nawiązaliśmy kontakt z liderami projektu Mistrzowie Programowania oraz Baltie jesteśmy na etapie wspólnego planowania edycji Lekcji Kultury Wizualnej z programowaniem. Nasz projekt był cenny przede wszystkim dla szkoły na prawobrzeżu Szczecina oraz dla gimnazjum sportowego dla chłopców. W tych szkołach nauczyciele nie wprowadzali dotychczas innowacyjnych lekcji. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice byli zadowoleni z propozycji ukazania nowych mediów jako narzędzia edukacji. Po wywiadach, zebrane dane potwierdziły, że zgłaszane potrzeby uczniów na urozmaicanie zajęć planowych zostały zaspokojone. W pokazowych lekcjach oraz w spotkaniu podsumowującym łącznie wzięło udział 120 osób. Do projektu zaangażowaliśmy 20 wolontariuszy. Strona podczas trwania projektu osiągnęła unikalną oglądalność 2 tys. Użytkowników w ciągu miesiąca i na tym pułapie utrzymała się do dziś. Nasz fanpage przekroczył 120 osób i wciąż się rozrasta bez udziału reklam. Linki do naszych informacji są udostępniane także przez inne media. Pod koniec działania projektu (koniec października 2014r.) wliczając uczestników, promocje w mediach oraz kolportaż materiałów liczbę wszystkich odbiorców oszacowaliśmy na ok. 5 tys. Dzięki naszemu programowi lekcji udało nam się pokazać, że na etapie kształcenia szkolnego można już budować przyszłą ścieżkę odpowiedzialnej pracy zawodowej. Dzieci i młodzież poznały nowe, kreatywne zawody przyszłości: grafik komputerowy, designer, animator, programista, architekt przestrzeni. Wiele z nich dzięki naszym zajęciom przystąpiło do wolontariatów w inicjatywach na rzecz swojej okolicy. Najtrwalszym efektem naszej pracy jest strona To tam zamieszczamy ciekawe informacje, które mogą przydać się w tworzeniu mikroprojektów przez uczniów lub do prowadzenia innowacyjnych lekcji. Zakres oddziaływania strony jest globalny. Ponadto wciąż zachęcamy szkoły ze Szczecina i okolic, aby umieszczały na swoich stronach odnośnik do naszej strony, a więc także działamy lokalnie. Plan realizacji projektu wykonaliśmy w pełni. Mimo problemów z nawiązaniem kontaktu ze szkołami z mniejszych miejscowości nie zrezygnowaliśmy z proponowania im naszego programu. Gdy tylko szkoły będą gotowe na spotkania z ekspertami w ramach planu lekcji lub w ramach przerw semestralnych jesteśmy gotowi do działania. 8

9 Załączniki: Nasze lekcje dostały docenione i zauważone. Świadczy o tym przede wszystkim publikacja na Gazeta.pl. 1) z patrzeni a_w_szczecinskich_szkolach_.html 2) Wiele mediów branżowych, traktujących o edukacji i wychowaniu chętnie udostępniało naszą informację prasową i proponowało wsparcie w promowaniu projektu. 3) Na naszych lekcjach uczniowie tworzyli, uczyli się i działali aktywnie (zdjęcia) Ogromne zainteresowanie szkół i nauczycieli (ponad 40 klas zgłoszonych do projektu) także świadczy o tym, że nasz projekt jest ciekawy i moglibyśmy na stałe wprowadzić go do szkół. 7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Całość kosztów projektu wynosiła 5000 zł. Kwotę ten grupa uzyskała, składając wniosek na Mikrodotacje małe inicjatywy lokalne prowadzone przez Koszalińską Agencję Rozwoju S.A, w ramach FIO. Poza dotacją na czas trwania projektu lider udostępnił swoje mieszkanie do wygodnej pracy, przy tworzeniu scenariuszy lekcji, pakowaniu materiałów promocyjnych oraz warsztatowych. Udostępnione zostało także prywatne auto lidera do kolportażu materiałów promocyjnych oraz dowozu narzędzi i pomocy warsztatowych na lekcje. Na potrzeby projektu lider udostępniał telefon prywatny, komputer, aparat oraz drukarkę, do swobodnej pracy nad materiałami lekcji oraz tworzeniem dokumentacji projektu. Na prace projektowe zespół przeznaczał min 3 godzinny dziennie od 1 do 31 października 2014r. Dwoje z trojga specjalistów prowadzili zajęcia w ramach wolontariatu. Całość również była koordynowana w ramach wolontariatu. Również bezkosztowo zorganizowano spotkanie podsumowujące dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Dzięki uprzejmości znajomych przygotowano catering przekąski, ciepłe napoje. 8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Na początku projektu zakładaliśmy, że uda się dotrzeć do wielu szkół, także spoza Szczecina (3 szkoły). Jednak nie założyliśmy, że może zgłosić się więcej szkół, niż było to zakładane. Końcowo do projektu zgłosiło się 15 szkół i ponad 40 klas. Zdecydowaliśmy się na stworzenie rekrutacji wybraliśmy klasy, które mogły przeznaczyć dwie godziny lekcyjne na warsztaty. Ponadto, zakładaliśmy że dotrzemy do szkół w Dobrej Szczecińskiej oraz na Mierzynie (mniejsze miejscowości, przylegające do Szczecina). Niestety, szkoły te nie były otwarte na innowacyjne lekcje, organizowane w ramach planu zajęć, które opowiadały o promowaniu, 9

10 prac z Internetem, działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Nie mniej jednak dyrektorzy wyrazili chęć współpracy na przyszłość przy tworzeniu oferty podczas ferii. 9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu Do zorganizowania Lekcji Kultury Wizualnej ważne jest, aby młodzież miała przynajmniej dwie jednostki lekcyjne na spotkanie ze specjalistą. 45 minut to wykład, mapa myśli, zapoznanie się i ustalenie zasad pracy projektowej. Kolejne 45 minut i więcej to praca nad miniprojektem. Czas ustalany jest z klasą i nauczycielem. Tematyka jest wybierana z zakresu specjalności prowadzących naszego zespołu. Spotkania z większością naszych specjalistów są bezpłatne lub kosztem jest jedynie zapewnienie dojazdu i zakup materiałów warsztatowych, jeśli szkoła nie posiada ich na stanie (tektura, klej, nożyczki, kredki, farby, wycinanki, markery i plansze papierowe). Chętnie prowadzimy także serię spotkań z młodzieżą, wynikiem których są mikroprojektu tworzone na rzecz szkoły. Wówczas niezbędne jest wsparcie nauczyciela-wychowawczy oraz dyrekcji, aby młodzież podczas serii spotkań ze specjalistami mogła zaplanować i końcowo zrealizować np. koncert, spektakl, pokaz filmów, wystawę, targi lub inny rodzaj pozaszkolnej aktywności rekreacyjno-kulturalnej. Na lekcji powinien być zapewniony rzutnik, ekran i laptop. Jeśli szkoła nie dysponuje takim sprzętem, prosimy o zgłoszenie. Mamy możliwość przyjechania z własnymi zasobami. Zachęcamy do współpracy szkoły ze Szczecina, ale także i przyległych miejscowości. Zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę 10

11 Wybrane zdjęcia więcej w folderze na płycie CD 1

12 2

13 Prasa Gazeta.pl z patrzenia_w_szczecinskich_ szkolach_.html Pierwsze lekcje (z) patrzenia w szczecińskich szkołach. Jeszcze można się zapisać tm eksperci od reklamy i architektury Fot. Cezary Aszkiełowicz / AG Z uczniami spotkają się m.in. Jak skutecznie komunikować, promować, reklamować? Czym jest sztuka miejska? Od czego zaczyna się dobry projekt? - tego dowiedzą się uczestnicy Lekcji Kultury Wizualnej zaplanowanych w trzech wybranych szkołach Lekcje Kultury Wizualnej to bezpłatne zajęcia z ekspertami od komunikacji, reklamy, prawa autorskiego, architektury, sztuki, projektowania graficznego, aranżacji przestrzeni. Rekrutacja trwa do 20 października (szczegóły na stronie Lekcjekulturywizualnej.edu.pl). Zgłaszać mogą się podstawówki, gimnazja, licea. Ze Szczecina, Polic, Mierzyna, Kołbaskowa, Dobrej Szczecińskiej. Dopełnienie lekcji plastyki W szkołach zakwalifikowanych do projektu odbędą się półtoragodzinne prelekcje i warsztaty. - Nasze badania i obserwacje prowadzone przez dwa lata potwierdzają luki w programach nauczania plastyki, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie - tłumaczy Mariola Badowska, lider Lekcji Kultury Wizualnej. - Wynika z nich przede wszystkim, że młodzieży brakuje poruszania aktualnych tematów w sferze rozwoju technologicznego i kulturalnego oraz zagadnień wyzwalających kreatywność. W ramach naszego projektu nauczyciele mogą wprowadzić do swoich lekcji elementy wiedzy o sztuce miejskiej, reklamie, promocji, grafice, aranżacji przestrzeni publicznej. 1

14 Podczas zajęć młodzież będzie miała okazję poćwiczyć redagowanie komunikatów prasowych i... autoprezentację. Warsztaty z grafikami i architektami Uczniowie podyskutują też z ekspertami o jakości ulicznych reklam. - Spotkania z architektami, projektantami graficznymi, artystami i działaczami społecznymi mają uwrażliwić młodych ludzi na estetykę otaczającej ich rzeczywistości, a także zmobilizować do działania w swoim miejscu zamieszkania - komentuje Badowska. Prelekcje w szkołach to pierwsza część Lekcji Kultury Wizualnej. W ramach projektu rozwijana będzie baza materiałów audiowizualnych oraz scenariuszy zajęć, które nauczyciele będą mogli wykorzystać do urozmaicania lekcji plastyki, techniki, wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Dostępna będzie także lista portali, z których można pobierać legalnie zdjęcia i kroje pism. Ostatnim etapem projektu będzie otwarcie formularza e-konsultacji dla szkolnych mikroprojektów. - Można się do nas zgłosić z pomysłami dotyczącymi szkoły czy lokalnej społeczności. Nasi eksperci odpowiedzą na zadane pytania oraz pokierują do instytucji i organizacji, które udzielą wsparcia przy napisaniu wniosku, uzyskaniu dotacji, staraniu się o patronat czy poszukiwaniu sponsorów - podsumowuje Badowska. 2

15 1

16 2

17 3

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej numer IP.4/2016 Programowanie nietrudne zadanie Autorzy: Małgorzata Kuczma Jolanta Lubojemska Olsztyn 2017 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Budżet obywatelski na rok 2014 nazwa gminy/powiatu Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi dokładny adres 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 województwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKI KOLEGA Z WILEŃSZCZYZNY Autor innowacji: mgr Małgorzata Faliszek WSTĘP Pomysł na tą innowację powstał w momencie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta pomiędzy: Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych. 20 153 Lublin ul. K. Bielskiego 3/17 KRS 0000394365

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta pomiędzy: Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych. 20 153 Lublin ul. K. Bielskiego 3/17 KRS 0000394365 UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy: Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych 20 153 Lublin ul. K. Bielskiego 3/17 KRS 0000394365 reprezentowanym przez: 1. Marcina Snuzika 2. Dianę Snuzik zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

"Poznaj swojego doradcę zawodowego"

Poznaj swojego doradcę zawodowego Uzasadnienie potrzeby uczestniczenia naszego Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który przebiega pod hasłem: "Poznaj swojego doradcę zawodowego" Ważnym

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu 1 ELLA Nowi Liderzy Podręcznik komunikacji Wstęp do projektu Ogólnym celem projektu "ELLA Nowi Liderzy" było opracowanie metodologii, która mogłaby być stosowana w innych krajach w kształceniu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Plus 45 K Uwierz w siebie. Warmińsko - mazurskie. fika.olsztyn@gmail.com

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Plus 45 K Uwierz w siebie. Warmińsko - mazurskie. fika.olsztyn@gmail.com OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres Plus 45 K Uwierz w siebie Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie 10-687

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE. III miejsce w województwie małopolskim

KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE. III miejsce w województwie małopolskim KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE przygotowane na konkurs dla nauczycieli/ opiekunów na autorskie scenariusze zajęć w ramach projektu Lepszy świat przez wolontariat III miejsce w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBREJ PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NA KONKURS Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Adres: ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków Email kontaktowy: gimnazjum-nr4@wp.pl Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Skró t prójektu PAKA - Pódhalań ska Akademia Kreatywńych i Aktywńych

Skró t prójektu PAKA - Pódhalań ska Akademia Kreatywńych i Aktywńych Skró t prójektu PAKA - Pódhalań ska Akademia Kreatywńych i Aktywńych Używane skróty PNT powiat nowotarski MRP Młodzieżowa Rada Powiatu ARM Akademia Rzeczników Młodzieży Adresy korespondencyjne, strony

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Szukamy właśnie Ciebie!

Szukamy właśnie Ciebie! Lubisz uczyć? Ciekawi Cię świat? Szukamy właśnie Ciebie! Denerwuje Cię, gdy spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ludzi z innych kultur? Fundacja Partners Polska zaprasza do współpracy w programach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - "Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Realizacja projektu - Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Realizacja projektu - "Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Nasza szkoła - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie zdecydowała się wziąć udział w projekcie "Akademia Młodego Lidera społeczności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gdynia 2016 I. Projekt w prawie oświatowym postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Samorządna Młodzież 2.0

Samorządna Młodzież 2.0 Samorządna Młodzież 2.0 Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 Aktywność obywatelska młodzieży jest niezwykle ważnym aspektem budowania tożsamoś ci Warszawy. M ł odzi ludzie włączani

Bardziej szczegółowo

Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku

Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku i realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2014/2015 Departament Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Jawny Lublin nazwa podmiotu Fundacja Wolności dokładny adres ul. Jasna 8/3, 20-077 Lublin gmina Lublin powiat Lublin

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami"

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy się doświadczeniami Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa Zainwestuj w przyszłość projektu/przedsięwzięcia Nazwa szkoły/placówki Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Bardziej szczegółowo

Inkubator Pomysłów jak zaangażować mieszkańców do projektowania rozwiązań dla miasta

Inkubator Pomysłów jak zaangażować mieszkańców do projektowania rozwiązań dla miasta Inkubator Pomysłów jak zaangażować mieszkańców do projektowania rozwiązań dla miasta Agnieszka Sikorska engage warsaw, Urszula Majewska Marzyciele i Rzemieślnicy O Inkubatorze Inicjatywa Marzycieli i Rzemieślników,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016 Pomnażamy kapitał społeczny Podsumowanie działań 2016 POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY Pomnażamy kapitał społeczny to misja Fundacji Banku Millennium, która realizuje programy społeczne już od 1990 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. wrzesień 2013r. sierpień 2014r.

1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. wrzesień 2013r. sierpień 2014r. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH W OBSZARZE : PROCESY OFERTA: Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE. działań w ramach akcji Masz Głos 2016

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE. działań w ramach akcji Masz Głos 2016 PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE działań w ramach akcji Masz Głos 2016 CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej Pracownia Pozarządowa 2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjna na temat Młodzieżowej Rady Miasta i wyborów do niej we wszystkich szkołach w gminie

Kampania informacyjna na temat Młodzieżowej Rady Miasta i wyborów do niej we wszystkich szkołach w gminie Kampania informacyjna na temat Młodzieżowej Rady Miasta i wyborów do niej we wszystkich szkołach w gminie Młodzieżowa Rada Miasta w Wąchocku powstała w 2011 z inicjatywy i w efekcie realizacji wspólnego

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK

KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK Spotkanie w ramach KUŹNI DOBRYCH PRAKTYK funkcjonującej w projekcie Praktyka czyni mistrza współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

-interpersonalnego, lidera, krytycznego myślenia, obywatelskiego, medialnego, dziennikarskiego, PR, samorządowego ale też produkcji telewizyjnej,

-interpersonalnego, lidera, krytycznego myślenia, obywatelskiego, medialnego, dziennikarskiego, PR, samorządowego ale też produkcji telewizyjnej, Warszawa, 20 stycznia 2012 Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa TEL: 880-663-779 WWW.MEDIAEVO.PL Szanowni Państwo PREZYDENCI, BURMISTRZOWIE, WÓJTOWIE oraz STAROSTOWIE Termin zgłoszeo: 1.02. 2012 Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU 1. Organizatorem projektu Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie I. Postanowienia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU. Gimnazjum nr 7. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU. Gimnazjum nr 7. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku Gimnazjum nr 7 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku Włocławek 2011 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym,

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu Zabrze 2011 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Portal Obywatelski www.wyborca.pl nazwa podmiotu Fundacja Polonia Civilis KRS 0000457904 dokładny adres-------------

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowała Fundacja mbanku

Projekt dofinansowała Fundacja mbanku Publiczne Gimnazjum im. Św. Kingi w Wojniczu PROJEKT Proste sposoby jak poznać, zrozumieć i zapamiętać niektóre zagadnienia matematyczne Projekt dofinansowała Fundacja mbanku Cele projektu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL W ROKU SZKOLNYM 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL W ROKU SZKOLNYM 2016/17 L.P CEL DZIAŁANIA, ZADANIA OCZEKIWANE REZULTATY UWAGI 1. PODNOSZE NIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I POSZERZAN IE JEJ OFERTY 1. Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo