OPIS DOBREJ PRAKTYKI. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres gmina powiat województwo Lekcje Kultury Wizualnej Grupa nieformalna Wizualne Miasto Jugosłowiańska 19a Szczecin Szczecin Szczecin Zachodniopomorskie telefon adres strony internetowej faks - adres 2. Charakter podmiotu Obywatele zorganizowani (zaznacz): w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców zebraniach wiejskich i sołectwach w organizacjach pozarządowych nieformalnych grupach obywatelskich indywidualne osoby 3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz): realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych działalność charytatywna i opiekuńcza działalność edukacyjna i wychowawcza działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej działalność na rzecz podniesienia warunków życia działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji 1

2 4. Przedmiot działalności Lekcje Kultury Wizualnej prowadzone były nieodpłatnie w podstawówce, gimnazjum i liceum w Szczecinie i Policach przez specjalistów od grafiki użytkowej, działań lokalnych oraz promocji. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli własne projekty kamienic bez reklam, dowiedzieli się jak ekologicznie korzystać z przestrzeni publicznej, czy w centrum wielkich miast można zbudować ul, jak wygląda graffiti z mchu i guerilla gardening oraz jak współpracować z instytucjami i urzędami tworząc własne projekty. 5. Opis działań Potrzeba przeprowadzenia projektu, jakim są Lekcje Kultury Wizualnej (w skrócie LKW) wynikała z naszych badań i obserwacji dotyczących programu nauczania na lekcjach plastyki, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie. W przeprowadzanych przez nas ankietach w szkołach gimnazjalnych i w liceum wynika, że młodzież uważa wymienione przedmioty i poruszane na nich tematy za nieciekawe i nie odpowiadające ich potrzebom rozwojowym. Młodzież wskazała, że wiele czasu poświęca się na teorie kultury i sztuki od starożytności do XX wieku. Mimo tematów takich, jak sztuka miasta, reklama, sztuka użytkowa nauczyciele nie przekazują aktualnych treści i trendów w tym aspekcie. Brakuje także dyskusji nad legalnym użytkowaniem zasobów Internetu podczas autoprezentacji, czy w momencie promowania własnej aktywności na portalach społecznościowych, czy na blogach. Nie są także poruszane tematy związane z: potrzebami estetyki otoczenia, zauważania związków sztuki z życiem codziennym, wyrabianiem świadomego przeobrażania otoczenia poprzez podejmowane działań plastycznych o charakterze tradycyjnym i eksperymentalnym związanym z technikami komputerowymi. Te zagadnienia widnieją w programach nauczania plastyki. Jednak nie są realizowane. Z naszych obserwacji wynikało, że przyczyną może być brak wiedzy i umiejętności nauczycieli do merytorycznego przeprowadzenia zajęć z zakresu reklamy, sztuki miasta, sztuki użytkowej, czy komunikacji wizualnej. Nauczyciele nie mają także informacji o tym, skąd mogliby pobierać propozycje scenariuszy lekcji wraz z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi. W związku z faktem, że tematy te poruszane są bardzo płytko, uczniowie nie uczestniczą w tych zajęciach aktywnie, w związku z tym ich podstawowa wiedza z zakresu kultury wizualnej i komunikacji nie jest rozwijana i wzbogacana o informacje niezbędne w przyszłości do wykonywania wielu zadań zawodowych. Skutkiem tego jest zjawisko, jakie obserwujemy elementy graffiti będące oznakami wandalizmu, nielegalne pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć, nagrań, programów, filmów oraz innych treści zamieszczonych w Internecie. Złe nawyki estetyczne przy tworzeniu i edytowaniu na komputerze wypowiedzi pisemnych oraz prezentacji. Posługiwanie się retoryką skandalu lub elementami seksualności przy promowaniu własnych aktywności w sferze publicznej miejskiej lub wirtualnej. Chcąc odpowiedzieć na wynik naszych obserwacji, poprzez LKW stworzyliśmy nie tylko wirtualne miejsce, aktualizowane o materiały dydaktyczne oraz interesujące informacje 2

3 z zakresu kultury wizualnej, reklamy, marketingu i komunikacji, dostępne dla każdego zainteresowanego a przede wszystkim dla nauczycieli. Poprzez nasz projekt pokazaliśmy, że dzięki współdziałaniu z nauczycielami mamy szansę stworzyć świadome pokolenie, które będzie komunikowało się legalnie i efektywnie, dzięki rozwijającej się technologii. Celem naszego projektu było pobudzenie młodzieży do samodzielnego, legalnego i efektywnego promowania własnej aktywności. Chcieliśmy, aby nasz projekt dotarł do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Dzięki promocji, oprócz młodzieży, zainteresowaliśmy nauczycieli, którzy korzystają z bazy materiałów edukacyjnych, które umieścimy na stronie www. Kolejnymi celami, które realizowaliśmy podczas prowadzenia pokazowych Lekcji Kultury Wizualnej w szkołach na trzech poziomach było: pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży tematyką kultury wizualnej w kontekście nowych mediów oraz projektowania graficznego, uwrażliwienie na estetykę wizerunku otaczającego świata, zwiększenie wiedzy dotyczącej praw autorskich, zasad projektowani graficznego oraz użytkowego, wzrost zainteresowania działaniami dla lokalnej społeczności oraz zaangażowanie młodzieży w odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni publicznej. W związku z tym, na LKW dla klas szkoły podstawowej były zorganizowane ciekawe warsztaty z tworzenia makiety miast zanieczyszczonych reklamą oraz wolnych od bannerów. Dzieci miały szansę dowiedzieć się, dlaczego tak istotne jest pielęgnowanie architektury miast i dbanie o ich wygląd. Natomiast na spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną i licealną omawialiśmy nasz projekt jak został stworzony, w jaki sposób tworzyliśmy koncepcję materiałów reklamowych, jak kontaktowaliśmy się z mediami, gdzie szukaliśmy inspiracji do stworzenia strony www, skąd pobieramy zdjęcia, w jaki sposób tworzone są grafiki oraz na jakich zasadach w oparciu o prawo autorskie, użytkowane są wszystkie wizualne komunikaty, jakimi się posługujemy. Na zajęciach tworzone były mapy myśli mikroprojektów młodzieży. Pokazaliśmy na przykładzie naszego projektu, że promowanie własnej aktywności nie jest trudne. W tym pomogła nam nasza strona www, która jest dziś bezpośrednim rezultatem trwałym. Poprzez Lekcje Kultury Wizualnej przekazaliśmy jak największą ilość praktycznych informacji oraz pobudziliśmy w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności nie tylko za użytkowanie przestrzeni publicznej, ale także za sukces własnych aktywności. W wyniku naszych działań zmieniło się postrzeganie młodzieży na zasoby Internetu. Młodzież potrafiła wskazać zasady działania prawa autorskiego. Zmieniło się także postrzeganie estetyki okolicy. Dzieci po warsztatach samodzielnie podsumowały, że zamieszczanie reklam na elewacjach kamienic nie tylko niszczy ich wygląd ale także i strukturę, w związku z tym zagraża bezpieczeństwu. Natomiast młodzież po warsztatach chętnie przyłączyła się w ramach wolontariatu do inicjatywy pielęgnowania Ula Miejskiego oraz do wspierania innej inicjatywy Żyj w pięknie, gdzie uczniowie jednej ze szczecińskich szkół w ramach projektu Inkubatora Kultury, sadzili kwiaty i dekorowali szkolne podwórko nowym graffiti. 3

4 Inicjatorami Lekcji Kultury Wizualnej jest zespół prywatnych osób, które zawiązały Grupę Nieformalną Wizualnej Miasto. Od pięciu lat jako grupa nieformalna wspólnie działamy w środowisku społecznym i kulturalnym Szczecina, wzajemnie korzystamy ze swojego doradztwa i kontaktów przy realizowaniu swoich projektów. Każde z nas w środowisku swojej pracy zawodowej i poza nią tworzyło, realizowało lub koordynowało projekty dla społeczności lokalnej. Lekcje Kultury Wizualnej (w skrócie LKW) są projektem, który chcielibyśmy realizować w przyszłości stale. Mamy dobrze przygotowane scenariusze lekcji, wsparcie merytoryczne i pedagogiczne, kontakty z mediami i ciekawymi osobami, działającymi w tematyce kultury wizualnej. Celami działania naszej grupy jest podnoszenie świadomości wizualnej u młodzieży, uwrażliwianie dzieci na estetykę otaczającego świata oraz odpowiedzialnego i zgodnego z prawem użytkowania przestrzeni publicznej (miejskiej i wirtualnej). Zespół Mariola Badowska absolwentka kulturoznawstwa, obserwatorka miasta, specjalista ds. marketingu w firmie GOS Polska, autorka kampanii promocyjnej Baltic Neopolis Orchestra na rok 2013, wykładowczyni na Uniwersytecie Małego Poligloty, rękodzielniczka, bloggerka. Pisałam i składałam wnioski, które dotyczyły one zdobywania i rozliczania środków od miasta Szczecin oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego na organizację koncertów Baltic Neopolis Orchestra, skierowanych do grupy wiekowej Małgorzata Parzuchowska nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem. Nauczyciel współprowadzący lekcje obu językach niemieckim i polskim. W roku szkolnym 2013/14 realizowałam projekt Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny. To pierwszy szczeciński projekt edukacyjny na tak szeroką skalę. Obejmował 20 placówek z Polski i Niemiec w tym 10 przedszkoli oraz 10 szkół podstawowych. Projekt miał na celu naukę języka niemieckiego wśród najmłodszych poprzez zabawę i zajęcia (sportowe, muzyczne, plastyczne). Oprócz języka niemieckiego duży nacisk kładę na zajęcia matematyczne. W tym celu napisałam "Program wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania wiedzy i umiejętności matematycznych dzieci klas I-III poprzez gry i zabawy dydaktyczne". Jestem osobą otwartą na innowacje edukacyjne. Wojciech Dorżynkiewicz szkoleniowiec w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Na co dzień zdobywa fundusze na szkolenia i rozwój zawodowy dla studentów i dorosłych. Przebieg i organizacja w trakcie trwania projektu 6-31 października Działania promocyjne, reklamowe i informacyjne Nasz projekt opierał się na dobrze zaplanowanej kampanii promocyjnej. Dzięki niej dotarliśmy do szkół w Szczecinie i na obrzeżach (Dobra, Police, Mierzyn, Kołbaskowo), aby przedstawić dyrektorom i nauczycielom ofertę urozmaicania lekcji plastyki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie. Nasze materiały kolportowali wolontariusze. 4

5 Stworzyliśmy również stronę internetową oraz na profil na Facebooku. Do działań reklamowych włączyliśmy także lokalnych blogerów i prasę branżową. Nasze działania wsparł Urząd Marszałkowski. Na rzecz projektu zostały zaprojektowane ulotki, plakaty, strona www, torby, pieczątka, długopisy i notesy dla uczestników. Nasz projekt wsparło Muzeum Polin. Dzięki uprzejmości ich zespołu mogliśmy zorganizować e-lekcje na temat kultury żydowskiej. Dla szkół, które wzięły udział w lekcji otrzymaliśmy także materiały promocyjne. Od Fundacji Feminoteka otrzymaliśmy materiały edukacyjne, związane z kampania społeczną Nie lajkuj, nie udostępniaj przemocy. Kampania w mediach społecznościowych Cały czas trwania projektu Wśród współpracujących m.in. Paweł Krzych (Szczecin Blog), Kacper Skoczylas (NieDaSię), Szczecin Aloud, Rada Młodzieży, Kamienice Szczecina, SENS, Szczecin Dobra Przestrzeń, Rondo Kultury, Inkubator Kultury, 3Sektor, Polites. Zamówienie i przygotowanie upominków przez Studio Graficzne Do 12 października Upominki stanowiły pamiątkę po zajęciach oraz pakiet informujący, gdzie można zasięgnąć konsultacji w sprawie wykonywanie i promowania swoich aktywności. W torbach z upominkami znalazły się także propozycje tematów, na kolejne zajęcia Lekcji Kultury Wizualnej. Dzięki nim samorząd klasowy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą i dyrektorem mógł zaprosić nas na kolejne spotkanie poza terminem trwania projektu. Wszystkie materiały zostały zaprojektowane przez specjalistę. Były bardzo dobrej jakości i stanowiły przykład dobrych praktyk realizacji materiałów wizualnych przy działaniach społecznych. Spotkanie organizacyjne kontakt z prowadzącymi warsztaty, podpisanie umów W połowie października podpisaliśmy umowy z prowadzącymi i pracowaliśmy nad ostatecznym kształtem scenariuszy lekcji. Uzgodnienie terminów Lekcji Kultury Wizualnych Terminy były uzgadniane od października, wg dyspozycyjności szkół Zakupy warsztatowe Wykonanie listy zakupów (m.in. kredki, pisaki, kartony do tworzenia modeli kamienic szczecińskich, kolorowe papiery ozdobne, serwetki, wstążki, klej itp.) i rejestracji materiałów warsztatowych, niezbędnych do przeprowadzenia lekcji (prowadzenie ewidencji stanu materiałów przed i po lekcjach, w celu sprawowania kontroli nad ich ekonomicznym zużyciem). 5

6 Hosting i domena utrzymanie strony Zakup najlepszej oferty na utrzymanie strony przez min. Miesiąc. Po projekcie strona w ramach wolontariatu opiekuje się profesjonalne studio graficzne. Wspiera nas podczas zmian na stronie. Strona www + profil na portalu społ. Facebook przygotowanie, projekt, wdrożenie, aktualizacja Przez cały okres trwania promowania projektu LKW, intensywnie była promowana strona www, na której były umieszczane informacje o projekcie, materiały edukacyjne, ciekawostki oraz zdjęcia z lekcji pokazowych. W ostatnich dniach projektu została uruchomiona możliwość konsultowania materiałów promujących aktywność przez młodzież. Strona jest prężnie działającym portalem, na którym można znaleźć ciekawe prezentacje, interesujące artykuły, pomysły na zajęcia dla dzieci, naszą ofertę LKW oraz bazę linków, skąd można pobierać darmowe zdjęcia i kroje pism. Kontakt z prowadzącymi zajęcia, przygotowanie i przeprowadzenie pokazowych Lekcji Kultury Wizualnej Od 10 października Przygotowane zostały prezentacje, scenariusze, materiały na warsztaty niezbędne do poprowadzenia lekcji dostosowanych do poziomu edukacji wybranych grup. Lekcje odbyły się w wybranych 3 szkołach, w 3 klasach: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej w Centrum Szczecina i na obrzeżach. Zajęcia były kompilacją prelekcji i warsztatów. Po każdym spotkaniu powstała praca uczestników. Szkoła podstawowa Miasto bez reklam warsztaty plastyczne i lekcja o estetyce przestrzeni publicznej, Małgorzata Parzuchowska i Magdalena Wróblewska Gimnazjum Lekcja (z) patrzenia dobre praktyki w działaniu w przestrzeni publicznej, Małgorzata Zyska, Patryk Paluszek Szkoły ponadgimnazjalne Za wizualnym śmietnikiem lekcja odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej, Małgorzata Zyska i Patryk Paluszek Wynajęcie sali na spotkanie podsumowujące z nauczycielami, zakup kopert i znaczków, rozesłanie zaproszeń do szkół, władz miasta Spotkanie odbyło się w Zachodniopomorski Centrum Doskonalenia Nauczycieli 31 października. Zaproszono lokalne władze, nauczycieli i młodzież. Catering przygotowali przyjaciele projektu. Podczas spotkania omówiono wszystkie lekcje oraz zaproszono szkoły i urzędy do współpracy w przyszłości. Uczestnicy Naszą grupą docelową byli przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Widzieliśmy zainteresowanie młodzieży tematami kultury 6

7 wizualnej oraz korzystania z przestrzeni publicznej. Coraz więcej gimnazjalistów i licealistów angażuje się społecznie i kulturalnie. Chcą promować swoją aktywność, jednak nikt nie uczy ich, jak robić to legalnie i efektywnie. W związku z tym zaproponowaliśmy Lekcje Kultury Wizualnej w ich szkołach. Dzięki temu dodatkowymi odbiorcami będą nauczyciele, którzy na lekcje plastyki, wiedzy o kulturze, czy wiedzy o społeczeństwie zaproszą nas, abyśmy mogli przeprowadzić prelekcję dotyczącą estetyki, reklamy, promocji i praw autorskich. To właśnie dzieci i młodzież byli uczestnikami naszych projektów. Dla nich przygotowaliśmy ciekawe zajęcia, na których znaleźli odpowiedzi na pytania związane z legalnym, efektywnym i interesującym działaniem w przestrzeni publicznej. Odbiorcami projektu byli także wspomniani nauczyciele, którzy z naszej strony internetowej mogli i wciąż mogą pobierać scenariusze zajęć, mają dostęp do prezentacji i dobrych praktyk na temat reklamy i kultury wizualnej. Nasz projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych osób, ponieważ to oni są najaktywniejszymi użytkownikami Internetu oraz chętnie korzystają z innowacji. Także ta grupa w przyszłości będzie stanowić duży procent usługodawców, którzy będą swoją ofertę promować w przestrzeni miasta. Chcemy, aby robili to efektywnie i zgodnie z prawem. Aby tak się stało, niezbędna jest nauka o zasadach estetycznych i prawach autorskich od najmłodszych lat. 6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań publicznych Efekty bezpośrednie Do projektu zgłosiło się ponad 40 klas z 15 szkół. Odbyły się 3 pokazowe lekcje, z których uczniowie byli bardzo zadowoleni. Powstały 3 niezależne mikroprojekty, które uczniowie potrafili omówić w kontekście prawidłowych zachowań estetycznych. Dzieci samodzielnie wskazywały, że zanieczyszczenia reklamami są negatywnym skutkiem rozwoju marketingu. Natomiast młodzież wskazała, że aby budować wspólną przestrzeń, należy rozpocząć od prywatnej inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Nauczyciele i dyrekcja wyrazili chęć współpracy przy kolejnych edycjach. Stworzona przez nas strona ma stałych użytkowników. Także profil na facebooku ma coraz więcej fanów. Nasza kampania promocyjna została doceniona przez Urząd Marszałkowski. Udało nam się zadziałać lokalnie i globalnie, ponieważ jako grupa staliśmy się partnerem dla działań Muzeum Polin i Fundacji Feminoteka oraz Inkubatora Kultury w Szczecinie. Efekty wtórne Dzięki zainicjowaniu projektu Lekcji Kultury Wizualnej wielu nauczycieli inaczej spojrzało na program lekcji plastyki i wiedzy o kulturze i sztuce. Udało nam się przekonać ich do korzystania z zasobów Internetu do planowania innowacyjnych lekcji. Dzięki współpracy z Muzeum Polin udało nam się zorganizować e-lekcje kultury. Dzięki tej współpracy nauczyciele docenili wykorzystanie komputera na lekcjach. Natomiast dzięki Fundacji 7

8 Feminoteka, która przekazała nam materiały kampanii społecznej na Nie lajkować, nie udostępniać przemocy, nauczyciele doceni kampanie medialne, jako narzędzie pracy na godzinach wychowawczych. Jako grupa otrzymaliśmy także zaproszenie na konferencję IT w Edukacji, gdzie mogliśmy wziąć udział w dyskusji nad kreowaniem innowacji w edukacji dla najmłodszych. Dzięki tej współpracy nawiązaliśmy kontakt z liderami projektu Mistrzowie Programowania oraz Baltie jesteśmy na etapie wspólnego planowania edycji Lekcji Kultury Wizualnej z programowaniem. Nasz projekt był cenny przede wszystkim dla szkoły na prawobrzeżu Szczecina oraz dla gimnazjum sportowego dla chłopców. W tych szkołach nauczyciele nie wprowadzali dotychczas innowacyjnych lekcji. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice byli zadowoleni z propozycji ukazania nowych mediów jako narzędzia edukacji. Po wywiadach, zebrane dane potwierdziły, że zgłaszane potrzeby uczniów na urozmaicanie zajęć planowych zostały zaspokojone. W pokazowych lekcjach oraz w spotkaniu podsumowującym łącznie wzięło udział 120 osób. Do projektu zaangażowaliśmy 20 wolontariuszy. Strona podczas trwania projektu osiągnęła unikalną oglądalność 2 tys. Użytkowników w ciągu miesiąca i na tym pułapie utrzymała się do dziś. Nasz fanpage przekroczył 120 osób i wciąż się rozrasta bez udziału reklam. Linki do naszych informacji są udostępniane także przez inne media. Pod koniec działania projektu (koniec października 2014r.) wliczając uczestników, promocje w mediach oraz kolportaż materiałów liczbę wszystkich odbiorców oszacowaliśmy na ok. 5 tys. Dzięki naszemu programowi lekcji udało nam się pokazać, że na etapie kształcenia szkolnego można już budować przyszłą ścieżkę odpowiedzialnej pracy zawodowej. Dzieci i młodzież poznały nowe, kreatywne zawody przyszłości: grafik komputerowy, designer, animator, programista, architekt przestrzeni. Wiele z nich dzięki naszym zajęciom przystąpiło do wolontariatów w inicjatywach na rzecz swojej okolicy. Najtrwalszym efektem naszej pracy jest strona To tam zamieszczamy ciekawe informacje, które mogą przydać się w tworzeniu mikroprojektów przez uczniów lub do prowadzenia innowacyjnych lekcji. Zakres oddziaływania strony jest globalny. Ponadto wciąż zachęcamy szkoły ze Szczecina i okolic, aby umieszczały na swoich stronach odnośnik do naszej strony, a więc także działamy lokalnie. Plan realizacji projektu wykonaliśmy w pełni. Mimo problemów z nawiązaniem kontaktu ze szkołami z mniejszych miejscowości nie zrezygnowaliśmy z proponowania im naszego programu. Gdy tylko szkoły będą gotowe na spotkania z ekspertami w ramach planu lekcji lub w ramach przerw semestralnych jesteśmy gotowi do działania. 8

9 Załączniki: Nasze lekcje dostały docenione i zauważone. Świadczy o tym przede wszystkim publikacja na Gazeta.pl. 1) z patrzeni a_w_szczecinskich_szkolach_.html 2) Wiele mediów branżowych, traktujących o edukacji i wychowaniu chętnie udostępniało naszą informację prasową i proponowało wsparcie w promowaniu projektu. 3) Na naszych lekcjach uczniowie tworzyli, uczyli się i działali aktywnie (zdjęcia) Ogromne zainteresowanie szkół i nauczycieli (ponad 40 klas zgłoszonych do projektu) także świadczy o tym, że nasz projekt jest ciekawy i moglibyśmy na stałe wprowadzić go do szkół. 7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Całość kosztów projektu wynosiła 5000 zł. Kwotę ten grupa uzyskała, składając wniosek na Mikrodotacje małe inicjatywy lokalne prowadzone przez Koszalińską Agencję Rozwoju S.A, w ramach FIO. Poza dotacją na czas trwania projektu lider udostępnił swoje mieszkanie do wygodnej pracy, przy tworzeniu scenariuszy lekcji, pakowaniu materiałów promocyjnych oraz warsztatowych. Udostępnione zostało także prywatne auto lidera do kolportażu materiałów promocyjnych oraz dowozu narzędzi i pomocy warsztatowych na lekcje. Na potrzeby projektu lider udostępniał telefon prywatny, komputer, aparat oraz drukarkę, do swobodnej pracy nad materiałami lekcji oraz tworzeniem dokumentacji projektu. Na prace projektowe zespół przeznaczał min 3 godzinny dziennie od 1 do 31 października 2014r. Dwoje z trojga specjalistów prowadzili zajęcia w ramach wolontariatu. Całość również była koordynowana w ramach wolontariatu. Również bezkosztowo zorganizowano spotkanie podsumowujące dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Dzięki uprzejmości znajomych przygotowano catering przekąski, ciepłe napoje. 8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Na początku projektu zakładaliśmy, że uda się dotrzeć do wielu szkół, także spoza Szczecina (3 szkoły). Jednak nie założyliśmy, że może zgłosić się więcej szkół, niż było to zakładane. Końcowo do projektu zgłosiło się 15 szkół i ponad 40 klas. Zdecydowaliśmy się na stworzenie rekrutacji wybraliśmy klasy, które mogły przeznaczyć dwie godziny lekcyjne na warsztaty. Ponadto, zakładaliśmy że dotrzemy do szkół w Dobrej Szczecińskiej oraz na Mierzynie (mniejsze miejscowości, przylegające do Szczecina). Niestety, szkoły te nie były otwarte na innowacyjne lekcje, organizowane w ramach planu zajęć, które opowiadały o promowaniu, 9

10 prac z Internetem, działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Nie mniej jednak dyrektorzy wyrazili chęć współpracy na przyszłość przy tworzeniu oferty podczas ferii. 9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu Do zorganizowania Lekcji Kultury Wizualnej ważne jest, aby młodzież miała przynajmniej dwie jednostki lekcyjne na spotkanie ze specjalistą. 45 minut to wykład, mapa myśli, zapoznanie się i ustalenie zasad pracy projektowej. Kolejne 45 minut i więcej to praca nad miniprojektem. Czas ustalany jest z klasą i nauczycielem. Tematyka jest wybierana z zakresu specjalności prowadzących naszego zespołu. Spotkania z większością naszych specjalistów są bezpłatne lub kosztem jest jedynie zapewnienie dojazdu i zakup materiałów warsztatowych, jeśli szkoła nie posiada ich na stanie (tektura, klej, nożyczki, kredki, farby, wycinanki, markery i plansze papierowe). Chętnie prowadzimy także serię spotkań z młodzieżą, wynikiem których są mikroprojektu tworzone na rzecz szkoły. Wówczas niezbędne jest wsparcie nauczyciela-wychowawczy oraz dyrekcji, aby młodzież podczas serii spotkań ze specjalistami mogła zaplanować i końcowo zrealizować np. koncert, spektakl, pokaz filmów, wystawę, targi lub inny rodzaj pozaszkolnej aktywności rekreacyjno-kulturalnej. Na lekcji powinien być zapewniony rzutnik, ekran i laptop. Jeśli szkoła nie dysponuje takim sprzętem, prosimy o zgłoszenie. Mamy możliwość przyjechania z własnymi zasobami. Zachęcamy do współpracy szkoły ze Szczecina, ale także i przyległych miejscowości. Zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę 10

11 Wybrane zdjęcia więcej w folderze na płycie CD 1

12 2

13 Prasa Gazeta.pl z patrzenia_w_szczecinskich_ szkolach_.html Pierwsze lekcje (z) patrzenia w szczecińskich szkołach. Jeszcze można się zapisać tm eksperci od reklamy i architektury Fot. Cezary Aszkiełowicz / AG Z uczniami spotkają się m.in. Jak skutecznie komunikować, promować, reklamować? Czym jest sztuka miejska? Od czego zaczyna się dobry projekt? - tego dowiedzą się uczestnicy Lekcji Kultury Wizualnej zaplanowanych w trzech wybranych szkołach Lekcje Kultury Wizualnej to bezpłatne zajęcia z ekspertami od komunikacji, reklamy, prawa autorskiego, architektury, sztuki, projektowania graficznego, aranżacji przestrzeni. Rekrutacja trwa do 20 października (szczegóły na stronie Lekcjekulturywizualnej.edu.pl). Zgłaszać mogą się podstawówki, gimnazja, licea. Ze Szczecina, Polic, Mierzyna, Kołbaskowa, Dobrej Szczecińskiej. Dopełnienie lekcji plastyki W szkołach zakwalifikowanych do projektu odbędą się półtoragodzinne prelekcje i warsztaty. - Nasze badania i obserwacje prowadzone przez dwa lata potwierdzają luki w programach nauczania plastyki, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie - tłumaczy Mariola Badowska, lider Lekcji Kultury Wizualnej. - Wynika z nich przede wszystkim, że młodzieży brakuje poruszania aktualnych tematów w sferze rozwoju technologicznego i kulturalnego oraz zagadnień wyzwalających kreatywność. W ramach naszego projektu nauczyciele mogą wprowadzić do swoich lekcji elementy wiedzy o sztuce miejskiej, reklamie, promocji, grafice, aranżacji przestrzeni publicznej. 1

14 Podczas zajęć młodzież będzie miała okazję poćwiczyć redagowanie komunikatów prasowych i... autoprezentację. Warsztaty z grafikami i architektami Uczniowie podyskutują też z ekspertami o jakości ulicznych reklam. - Spotkania z architektami, projektantami graficznymi, artystami i działaczami społecznymi mają uwrażliwić młodych ludzi na estetykę otaczającej ich rzeczywistości, a także zmobilizować do działania w swoim miejscu zamieszkania - komentuje Badowska. Prelekcje w szkołach to pierwsza część Lekcji Kultury Wizualnej. W ramach projektu rozwijana będzie baza materiałów audiowizualnych oraz scenariuszy zajęć, które nauczyciele będą mogli wykorzystać do urozmaicania lekcji plastyki, techniki, wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Dostępna będzie także lista portali, z których można pobierać legalnie zdjęcia i kroje pism. Ostatnim etapem projektu będzie otwarcie formularza e-konsultacji dla szkolnych mikroprojektów. - Można się do nas zgłosić z pomysłami dotyczącymi szkoły czy lokalnej społeczności. Nasi eksperci odpowiedzą na zadane pytania oraz pokierują do instytucji i organizacji, które udzielą wsparcia przy napisaniu wniosku, uzyskaniu dotacji, staraniu się o patronat czy poszukiwaniu sponsorów - podsumowuje Badowska. 2

15 1

16 2

17 3

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Nie mam wątpliwości, że realizacja projektów w ramach tzw. małych grantów to ogromna satysfakcja i czysta przyjemność. Uśmiechnięte twarze dzieci spełniających swoje marzenia oraz łzy radości i wzruszenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo