MONOGRAFIE PRAWNICZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONOGRAFIE PRAWNICZE"

Transkrypt

1 MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK Wydawnictwo C.H.Beck

2 MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ GOŹDZIASZEK PRAWO BLOGOSFERY

3 Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH Inne G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Inne G. Szpor, W.R. Wiewiórkowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG Inne W. Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH Monografie Prawnicze G. Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Inne

4 PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014

5 Wydawca: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów... 1 VII IX XIII 1. Blog na tle uregulowań prasowych... 3 I. Prasa elektroniczna... 3 II. Definicja prasy... 4 III. Rejestracja... 9 IV. Prawa i obowiązki prasy Blog w kontekście regulacji dotyczącej telewizji I. Vlogi i materiały video na blogach II. Związanie reżimem ustawy o radiofonii i telewizji III. Sprawozdanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji IV. Obowiązki dostawcy audiowizualnej usługi na żądanie Rozdział II. Prawa autorskie do utworów tekstowych, graficznych i multimedialnych Utwory własne zamieszczane na blogu I. Ochrona prawnoautorska II. Autorskie prawa osobiste III. Autorskie prawa majątkowe IV. Ochrona wizerunku Wykorzystanie cudzych utworów we własnych kompozycjach I. Opracowania cudzych utworów II. Dozwolony użytek III. Symbole marek IV. Licencje Creative Commons Odesłania elektroniczne do cudzych utworów I. Linkowanie II. Linki do ogólnodostępnych treści III. Charakter prawny linkowania IV. Linki a nowe modele biznesowe i techniczne... 82

7 Spis treści Rozdział III. Wyrażanie ocen i ingerencja w sferę prywatną oraz zawodową (firmową) innych osób Naruszenie dóbr osobistych I. Dobra osobiste w cyberprzestrzeni II. Instrumenty ochrony Zniesławienie i inne przestępstwa I. Rodzaje przestępstw II. Instrumenty ochrony Nieuczciwa konkurencja i nieuczciwe praktyki rynkowe I. Czyny nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe II. Instrumenty ochrony Rozdział IV. Odpowiedzialność za działania użytkowników Komentarze i opinie użytkowników ingerujące w prawa innych osób I. Konstrukcja odpowiedzialności II. Ujawnienie tożsamości użytkowników lub danych służących do ich zidentyfikowania Dane osobowe uczestników I. Rejestracja i zasady przetwarzania danych II. Znajomi i fani w cyberprzestrzeni Rozdział V. Komercjalizacja bloga Działalność gospodarcza I. Rejestracja działalności gospodarczej II. Prowadzenie działalności gospodarczej Sklep internetowy I. Obowiązki sprzedawcy II. Prawa konsumenta Organizacja konkursu I. Niebezpieczeństwa związane z organizacją konkursu II. Konkurs a loteria Reklama na blogu I. Specjalne przypadki reklamy II. Spam Zakończenie Indeks rzeczowy VI

8 Wstęp Blogi internetowe to wysoce zindywidualizowane strony internetowe z treściami tworzonymi przez konkretną osobę (rzadziej kilka osób), której osobowość, zainteresowania, umiejętności, odczucia i opinie wyróżniają blog spośród innych. W związku z coraz większą popularnością blogów zaczęły je prowadzić także różnego typu jednostki organizacyjne, czego przykładem są funkcjonujące w niemałej ilości blogi firmowe. Wprawdzie blogi takie prowadzone są przez osoby fizyczne, to jednak nie są one nierozerwalnie związane z blogiem i mogą zostać zastąpione przez inne osoby. W takich przypadkach za prowadzącego blog należy uznać wspomnianą jednostkę organizacyjną, której charakter determinuje tematykę bloga. Pierwotnie blogi funkcjonowały jako swoiste publiczne pamiętniki lub stanowiły wyraz postępów blogera w realizacji pasji. Obecnie służą również innym celom. Wprawdzie wciąż pozostają spersonalizowanymi stronami internetowymi, to jednak nie można określić typowych rodzajów treści na nich prezentowanych. Czasowa moda na konkretny temat często przekłada się jednak na wzrost ilości blogów o danej tematyce. Jak się wydaje obecnie najpopularniejsze są blogi o tematyce politycznej, podróżniczej, modowej i tzw. lifestylowe. Funkcjonuje również szereg specjalistycznych blogów ze swej natury skierowanych do węższego kręgu odbiorców. Wartość dostrzeżono w prowadzeniu, wspomnianych wcześniej, blogów firmowych i zawodowych. Blogi pozwalają na przekazywanie treści szerokiemu kręgowi osób, tym samym przekładając się na możliwości budowania własnego wizerunku, reklamowania produktów oraz prowadzenie działalności zarobkowej. Wciąż funkcjonują jednak blogi w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, jednak nawet i te nierzadko zaczynają zmieniać swój charakter. Wiele blogów odniosło spory sukces zdobywając liczne grono stałych czytelników, nierzadko stając się opiniotwórczymi. O sile ich oddziaływania świadczy okoliczność, że treści na nich zamieszczane komentowane są w tradycyjnych mediach, a prowadzący je blogerzy często aktywnie uczestniczą w programach telewizyjnych i publikują w papierowej prasie. Wzrostowi popularności blogów towarzyszy profesjonalizacja, również w aspekcie zarobkowego ich charakteru. Na blogach zaczęły pojawiać się nie tylko zindywidualizowane abstrakcyjne treści tworzone przez prowadzącego bloga, ale w coraz większym zakresie opinie i komentarze dotyczące konkretnych zdarzeń, usług lub produktów, co nierzadko wiąże się z sięganiem do twórczości lub prywatności innych osób. Obserwowany w ostatnich latach rozwój blogów dotyczy nie tylko treści, ale też formy. Zamiast pierwotnie stosowanych treści tekstowych, wzbogacanych w mniejszym lub większym stopniu zdjęciami, obecnie wykorzystywanie fotografii i nagrań dźwiękowych lub video jest coraz powszechniejsze. Niektóre blogi opierają się jedynie na prezentacji zdjęć lub filmów autorstwa blogera. Rozpoczęcie prowadzenia bloga od strony technicznej jest bardzo proste. Pomysłowość, talent i pracowitość twórcy przekłada się najczęściej na sukces bloga. Sukces zaś liczy się VII

9 Wstęp nie tylko ilością odbiorców, ale też zarobkami. Upowszechnienie blogów, choć jest zjawiskiem interesującym, a nawet, jak się wydaje, kulturowo i społecznie pożądanym, przekłada się na zawiązanie szeregu relacji z osobami lub jednostkami organizacyjnymi (przedsiębiorcami). W efekcie powstają rozliczne stosunki prawne. Wydaje się, że blogi mają na tyle doniosły potencjał komercyjny, że będą się rozwijać w przyszłości. Możliwe, że dojdzie do swoistej konwergencji z tradycyjnymi mediami, przykładowo poprzez stałą wymianę treści pomiędzy tradycyjnymi mediami i blogami. Z pewnością blogi będą przechodzić ewolucję wraz ze zmianami Internetu. Nie wydaje się jednak, aby miały one lub powstałe w przyszłości byty im podobne całkowcie przestać funkcjonować. Obecnie blogi, fora internetowe i media społecznościowe są, jak się wydaje, jedynymi powszechnymi sposobami na aktywny i merytoryczny udział w cyberprzestrzeni. Te sposoby są przy tym dostępne dla każdego nie trzeba spełniać żadnych warunków rozpoczęcia takiej aktywności, kluczowe jest jedynie dotarcie do innych osób. Celem książki jest przedstawienie problematyki blogów w świetle adekwatnych dla tej materii regulacji prawnych. System regulacji w tym zakresie jest w wysokim stopniu niejasny i nieprzewidywalny. Poza typowymi problemami dla cyberprzestrzeni, jak szeroki zakres oddziaływania i trudności z ustaleniem tożsamości użytkowników, dochodzi kwestia wolności w Internecie i prawa do wypowiadania swoich ocen, czy po prostu opisywania zdarzeń ze swojego życia, które jednak ingerują w sferę prywatności drugiej osoby. Wrocław, maj 2014 r. Łukasz Goździaszek VIII

10 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkoholU... ustawa z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) HazardU... ustawa z r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) OchrDanU... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrKonsU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) PrAut... ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrFarm... ustawa z r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PNPRU... ustawa z r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PrPras... ustawa z r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrWłPrzem... ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) RTVU... ustawa z r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SDziałGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SystUbezpU... ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.) IX

11 Wykaz skrótów SKU... ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) UsłElektrU... ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) ZNKU... ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Organy orzekające SA... Sąd Apelacyjny SN... Sąd Najwyższy SO... Sąd Okręgowy SR... Sąd Rejonowy 3. Czasopisma CBKE... e-biuletyn CBKE EP... Edukacja Prawnicza EPS... Europejskie Przegląd Sądowy MoP... Monitor Prawniczy Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo PiP... Państwo i Prawo PME... Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych PPH... Przegląd Prawa Handlowego Rej.... Rejent ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4. Inne art.... artykuł CEIDG... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy GIODO... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych n.... następne niepubl.... niepublikowane Nr... numer pkt... punkt por.... porównaj X

12 Wykaz skrótów poz.... pozycja red.... redakcja s.... strona t.... tom t.j.... tekst jednolity UE... Unia Europejska ust.... ustęp w zw.... w związku zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz ZUS... Zakład Ubezpieczeń Społecznych XI

13

14 Wykaz literatury Adamski A., Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, PiP 2010, Nr 2 Antoniuk J.R., Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006 Balcarczyk J., Prawa internetowa rejestracja? PME 2010, Nr 1 Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009 Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2007 Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004 Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011 Barta J., Markiewicz R., Wprowadzenie, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2005 Barta J., Markiewicz R., Dozwolony użytek: antologie i wypisy, ZNUJ 2009, z. 104 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010 Barta J., Markiewicz R., Przechowywanie utworów na stronach internetowych, ZNUJ 2009, z. 105 Barta J., Markiewicz R., Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa 2007 Barta J., Markiewicz R., Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ 2009, z. 106 Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo mediów, Warszawa 2005 Bogdalski P., Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego, Kraków 2003 Brzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013 Chałubińska-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Warszawa 2013 Chałubińska-Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cywilizacji, Warszawa 2011 Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005 Czerniawski M., Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych zarys problemu, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Czub K., O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych, ZNUJ 2012, z. 115 Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2011 Fajgielski P., Funkcjonowanie portali interentowych wybrane problemy prawne, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 XIII

15 XIV Wykaz literatury Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013 Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011 Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008 Gabler D., Forum dyskusyjne aspekty autorskoprawne, ZNUJ 2012, z. 117 Gęsicka D.K., Wykładnia pojęć w prawie autorskim, ZNUJ 2012, z. 117 Gienas K., Imperatywny charakter dozwolonego użytku prywatnego? ZNUJ 2009, z. 106 Gienas K., Prawnoautorskie aspekty miniaturek fotografii (thumbnails) tworzonych przez wyszukiwarki internetowe, ZNUJ 2009, z. 105 Gienas K., Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2008 Gołaczyński J. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003 Gołaczyński J. (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2009 Grudziński T., Platformy społecznościowe w komunikacji elektronicznej a problematyka ochrony danych osobowych, PME 2012, Nr 2 Grzybczyk K., Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012 Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011 Jarzynka R., Patentowanie jest easy, EP 2013, Nr 3 Klafkowska-Waśniowska K., Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim, Warszawa 2008 Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 Kowalczuk I., Polański P., Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków sponsorowanych, MoP 2011, Nr 1 Kowalik-Bańczyk K., Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kraków 2006 Kruszyński M., Dozwolony użytek osobisty utworów w świetle stosowania zabezpieczeń technicznych, ZNUJ 2008, z. 102 Lis W., Wiśniewski P., Husak Z., Prawo prasowe. Komentarz, Legalis 2012 Litwiński P., Hosting danych osobowych. Zagadnienia podstawowe, MoP 2008, Nr 23 Majchrowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu świadczenia usług elektronicznych z u A. życiem elektronicznych instrumentów płatniczych, PME 2010, Nr 1 Makowski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009 Małek L., Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011 Małek L., Ustawowe cele prawa cytatu, ZNUJ 2009, z. 102 Markiewicz R., Internet i prawo autorskie wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, ZNUJ 2013, z. 121 Matlak A., Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ 2010, z. 108 Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004 Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008

16 Wykaz literatury Michalak A., Przegląd cywilnoprawnych instrumentów ochrony portali internetowych, PPH 2010, Nr 4 Młynarska-Sobaczewska A., Wolność wirtualnej wypowiedzi, PiP 2008, Nr 2 Namysłowska M., Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012 Nowak-Gruca A., Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013 Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007 Okoń Z., Charakter prawny umowy licencyjnej, ZNUJ 2009, z. 105 Olężałek M. Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych cz. II, MoP 2012, Nr 15 Pązik A., Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego, ZNUJ 2010, z. 109 Pązik A., Prawo do wizerunku w obliczu zmian, ZNUJ 2010, z. 107 Pierzchała K., Keyword advertising niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego w Internecie? (analiza w świetle dyrektywy 2008/95/WE), ZNUJ 2010, z. 108 Piesiewicz P.F., Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2009 Podrecki P. (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004 Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Dzieła osierocone nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego, ZNUJ 2013, z. 122 Pręda B., Wyłączenie odpowiedzialności za udostępnianie linków uwagi do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, PME 2012, Nr 2 Sadomski J., Konflikt zasad ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008 Sarbiński R.M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Kraków 2004 Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006 Siwicki M., Cyberprzestępczość, Legalis 2013 Siwicki M., Pojęcie prasy i przestępstwa prasowego, Prok. i Pr. 2014, Nr 1 Siwicki M., Przestępstwo zniesławienia w ujęciu prawnoporównawczym, EPS 2012, Nr 6 Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, Legalis Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, Legalis Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz, Kraków 2006 Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rej. 1992, Nr 11 Szczepanowska-Kozłowska K., Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ZNUJ 2013, z. 119 Szwaja J., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013 Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012 Świerczyński M., Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013 Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010 Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010 Tobiczyk P., Odpowiedzialność dostawców usług hostingowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych, PME 2012, Nr 4 XV

17 Wykaz literatury Tomczyk S., Artyści wykonawcy prawa i ich ochrona, PME 2008 Trzeciak K., Metatagi jako narzędzie służące nieuczciwej konkurencji w Internecie, PME 2012, Nr 4 Wachowska A., Cytat utworu audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ 2009, z. 104 Wasilewski P., Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008 Wasilewski P., Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012 Widła B., Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, ZNUJ 2010, z. 110 Wilińska A., Zelek M., Blog w świetle polskiego PrPras, EP 2010, Nr 2, Legalis Wójcik E.N., Reklama sponsorowana w internecie a naruszenie prawa do znaku towarowego w amerykańskim prawie federalnym, PPH 2010, Nr 4 Vetulani A., Dzieła osierocone w poszukiwaniu europejskiego rozwiązania, ZNUJ 2009, z. 103 Zieliński M.Z., Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców internetowych. Analiza prawno porównawcza, Lex-el Zieliński M.Z., Regulacja wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012 Żerański P., Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim na tle prawnoporównawczym, PPH 2013, Nr 3 XVI

18 Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów Cyberprzestrzeń nie jest przedmiotem specjalnej regulacji. Wprawdzie prawo definiuje takie pojęcia jak adres elektroniczny lub system teleinformatyczny 1, to blog nie został zdefiniowany. Termin blog występuje jednak w polskiej legislacji, choć używane jest w dość specyficznym miejscu i nie reguluje wprost stosunków prawnych w cyberprzestrzeni. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące oświaty posługują się pojęciem bloga określając szczegółowe treści nauczania z języka polskiego, stanowiąc, że tworząc wypowiedzi w zakresie mówienia i pisania uczeń powinien przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. znać konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informacji, takich jak: SMS, , czat, blog (mając przy tym świadomość niebezpieczeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością uczestników komunikacji w sieci, łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich w sytuacjach kłopotliwych, znać skutki kłamstwa, manipulacji, ironii) oraz statuując szczegółowe treści nauczania z wiedzy o kulturze wskazując, że tworząc wypowiedzi uczeń powinien potrafić przygotować prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej blog, forum, strona WWW na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej 2. Choć materia ta nie jest miarodajna dla opisu stosunków prawnych, to jednak ukazuje, że blog jest, wprawdzie w dość specyficznym ujęciu, ale jednak, pojęciem, którym posługują się przepisy prawa. 1 Terminy adres elektroniczny oraz system teleinformatyczny zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 1 i 3 UsłElektrU. Choć są to definicje stworzone na użytek przywołanej ustawy, to jednak wiele innych aktów prawnych odsyła do słowniczka pojęć ustawowych zawartych w tej ustawie, przez co definicje tam zawarte mają dość szerokie zastosowanie. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). Podobnie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. Nr 170, poz ze zm.). 1

19 2 Rozdział I. Blog w świetle tradycyjnych mediów Poza wskazaną powyżej regulacją rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej pojęcie blogu nie występuje w polskim prawie powszechnie obowiązującym. Nie oznacza to jednak, że blog nie podlega żadnej regulacji prawnej. Przeciwnie, każde zdarzenie związane z blogiem jest uregulowane przez prawo. Świadczy o tym choćby dość częste posługiwanie się pojęciem blogu w orzecznictwie sądowym. Niejednokrotnie problemem jednak jest określenie jakie przepisy znajdują zastosowanie w konkretnym przypadku. Wątpliwości w tym zakresie są konsekwencją okoliczności, że nie zawsze jest oczywiste czym jest blog w świetle prawa, a w ślad za tym jakie szczególne regulacje stosować. W tym stanie rzeczy zachodzi w pierwszej kolejności potrzeba zakwalifikowania bloga jako jednego ze znanych tradycyjnych mediów (lub wykluczenia takiej kwalifikacji), w drugiej kolejności rozważenie konsekwencji prawnych związanych z prowadzeniem bloga, w tym relacji z innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi. Blog służy komunikowaniu treści przez osobę prowadzącą bloga, jednak treści te mogą mieć różną postać (tekst, video, zdjęcia), co dodatkowo niejednokrotnie komplikuje próbę prawnego zakwalifikowania bloga. Wydaje się, że ogólna i wyczerpująca klasyfikacja nie jest możliwa, stąd każdy blog oceniać należy indywidualnie lub przynajmniej w kontekście grupy jednorodnych blogów. Choć już rozpowszechnianie swoich treści przez autora bloga może rodzić rozliczne problemy prawne (przykładowo naruszenie cudzych dóbr osobistych, ale też praw autorskich lub praw własności przemysłowej), to najbogatsza problematyka prawna dotyczy okoliczności towarzyszących komunikacji treści, w szczególności naruszeniu dóbr przez czytelników bloga komentujących treści autora lub osiąganiu wymiernych korzyści materialnych z tytułu posiadania bloga. Analiza rodzajów blogów w świetle prawa w większym stopniu związana jest z formą i sposobem prezentowania treści niż z samą treścią (tematyką) bloga. Branżowość bloga w zasadzie nie wpływa na jego prawną ocenę. Treści na blogu prezentowane mogą być ogólnie rzecz ujmując na trzy sposoby: poprzez tekst, wykorzystanie zdjęć lub posłużenie się filmami. Najczęściej powyższe metody wyrażania treści stosowane są naprzemiennie, zazwyczaj jednak jeden z określonych sposobów dominuje. Blogowi prezentującemu tekst blisko pod względem prawnym do literatury i prasy. Z kolei, posługiwanie się nagraniami skłania do rozważanie regulacji związanych z funkcjonowaniem telewizji. Forma prowadzonego blogu przekłada się na odmienne typy problemów prawnych, przy czym wciąż podobieństw pomiędzy blogami, niezależnie od ich rodzaju, jest więcej niż różnic. Jednak te szczególne różnice w wielu przypadkach mogą znacząco zmieniać oceną prawną bloga.

20 1. Blog na tle uregulowań prasowych 1. Blog na tle uregulowań prasowych I. Prasa elektroniczna W technicznym ujęciu bloga zazwyczaj czyta się podobnie jak prasę (dzienniki lub czasopisma). Z uwagi na rozwój prasy internetowej nawet nośnik treści może być taki sam w obu przypadkach. Na marginesie należy jedynie wskazać, sygnalizując rozważania czynione w dalszej części pracy, że niemałą część blogów, ogląda się jak telewizję, przy czym w takich przypadkach różnica pomiędzy vlogami i tradycyjną telewizją jest znacznie większa niż tekstowymi blogami i tradycyjną prasą, ponieważ vlog to zazwyczaj zbiór materiałów video, które odbiorca może oglądać w wybranej przez siebie chwili i przez siebie określonej kolejności. Na vlogu nie ma zatem ciągłego programu, na którego przebieg nie ma się wpływu. Podobieństwo blogów do prasy przekłada się na wątpliwość, czy blogi są prasą w świetle prawa? Osobom przyzwyczajonym do papierowej prasy kwalifikowanie bloga jako prasy może wydać się nobilitujące, jednak faktycznie istotna jest jedynie okoliczność, że działalność prasowa wiąże się z szeregiem praw i obowiązków. Co ciekawe, z racji łatwości założenia bloga, większość blogerów nie jest nawet świadoma wspomnianych obowiązków, zaś z praw prasowych faktycznie się korzysta, co wynika w znacznej mierze z poczucia swobody wyrażania myśli w Internecie. Niezależnie od praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem prasy ważnym aspektem jest konieczność rejestracji. Uznanie, że blog będący prasą funkcjonuje bez rejestracji wiązałoby się z wymierzeniem sankcji karnej. Posługiwanie się nazwą blog nie przesądza o uznaniu lub nieuznaniu działalności za prasę. Istotne jest jedynie czy działalność internetowa blogera spełnia wszystkie elementy ustawowej definicji prasy. Aczkolwiek, jak będzie wskazane szerzej w dalszej części, deklaracja blogera na etapie rejestracji prasy co do publikowanych w przyszłości treści ma istotne znaczenie i może przesądzić o zarejestrowaniu lub odmowie rejestracji bloga jako prasy. Z kolei, w razie braku precyzyjnego i szczegółowego opisu przyszłej działalności blogera odwoływanie się do nazwy blog przełoży się na uznanie, że bloger zamierza prowadzić typową działalność blogową, która nie zawiera się w sferze działalności prasowej. W przypadku blogów całkowicie nieistotna jest natomiast okoliczność, że mają one postać elektroniczną. Identycznie jak nie ma znaczenia dla kwalifikacji czy konkretny dziennik lub czasopismo ma postać elektroniczną i tradycyjną 3. 3 Por. A. Wilińska, M. Zelek, Blog, s. 25; Ł. Syldatk, w: B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013, s

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017 Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017 O zagadnieniach tematycznych do egzaminu licencjackiego decyduje wykładowca danego seminarium.

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM VII Postępowanie administracyjne Czesław Martysz (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XVII XXIII XXIX Część I. Przyszłość prawa konsumenckiego na rynku cyfrowym Rozdział 1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu 10.9-WE-AiRP-OWI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI za jedną z pięciu książek 2008 roku. Opis Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w kontekście Open Access

Prawa autorskie w kontekście Open Access Międzynarodowy Tydzień OPEN ACCESS 24-28 października 2016 Prawa autorskie w kontekście Open Access Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. Copyright) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Konferencja szkoleniowa Ochrona prawna i ocena publikacji 24 września, 2013 r., Kraków Prawo autorskie Ustawa o prawie

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy nt. Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wyrobach medycznych

Ustawa o wyrobach medycznych Komentarz Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) (zm.: Dz.U. 2011, Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657) Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne............................

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MARCIN DUDZIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN DUDZIK PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 8. Dr Jezioro Julian: Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego wprowadzenie 9

Przedmowa 8. Dr Jezioro Julian: Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego wprowadzenie 9 Przedmowa 8 Dr Jezioro Julian: Prawo własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego wprowadzenie 9 Uwagi wprowadzające 9 Prawo własności intelektualnej jako uregulowanie prawa prywatnego 11 Systematyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Inga Oleksiuk Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sposoby eksploatacji utworów przez niepełnosprawnych studentów Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego

Sposoby eksploatacji utworów przez niepełnosprawnych studentów Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Sposoby eksploatacji utworów przez niepełnosprawnych studentów Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego Dr Sybilla Stanisłąwska - Kloc Instytut

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK ADAM BIERANOWSKI JAKUB JAN ZIĘTY Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

17.12.2013 Warszawa PRAWOWŁASNOŚCIINTELEKTUALNEJ W MARKETINGUIREKLAMIE. Warsztatyzprof.drhab.EwąNowińską

17.12.2013 Warszawa PRAWOWŁASNOŚCIINTELEKTUALNEJ W MARKETINGUIREKLAMIE. Warsztatyzprof.drhab.EwąNowińską 17.12.2013 Warszawa PRAWOWŁASNOŚCIINTELEKTUALNEJ W MARKETINGUIREKLAMIE Warsztatyzprof.drhab.EwąNowińską Nieznajomość zasad korzystania z praw własności intelektualnej w działalności marketingowej niesie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz źródeł prawa Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Rozdział 1. Podstawowe pojęcia

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz źródeł prawa Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Rozdział 1. Podstawowe pojęcia Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz źródeł prawa... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XI XV XXI XXV Rozdział 1. Podstawowe pojęcia... 1 1.1. Pojęcia zabytku, dobra kultury i dzieła sztuki... 1 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce MONOGRAFIE PRAWNICZE Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce Anna BohdaN Monika Przybylska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA BOHDAN, MONIKA PRZYBYLSKA PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Cel szkolenia Szkolenie to w przejrzysty sposób pokazuje jak szeroko rozumiana działalność reklamowa jest regulowana przez przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH Rzeczpospolitej i Parkietu Gazety Giełdy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH Rzeczpospolitej i Parkietu Gazety Giełdy REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH Rzeczpospolitej i Parkietu Gazety Giełdy Rzeczpospolita i Parkiet Gazeta Giełdy są publikacjami periodycznymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1,

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1, Renata Ćmiel Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Blok I semestr letni PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 20 godz. 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Wykaz orzecznictwa... XXXVII Opis założeń badawczych oraz wprowadzenie w strukturę pracy... 1 Rozdział I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa... 10 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej Opracował: Tomasz Tokarski Własność intelektualna W znaczeniu wąskim prawa składające się na własność intelektualną ograniczają się do utworów jako przedmiotów

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów 11.12.2015r. Warszawa Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów KORZYŚCI Przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu znowelizowanego prawa autorskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH KAROLINA PYZIO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROLINA PYZIO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa. Łukasz Goździaszek

Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa. Łukasz Goździaszek Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa cele, efektywność i perspektywy Łukasz Goździaszek 1. Informatyzacja Pojęcie i przesłanki Statystyki 2. Cele

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Samanta Kowalska Marian Walczak REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Konin 2012 WPROWADZENIE I. PRAWO POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie!

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Przygotowując własny materiał wideo, na pewno często zastanawiasz się, czy i na jakich zasadach wolno ci skorzystać z dzieł innych autorów - wykorzystać sample

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo