INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS

2 1

3 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA CECHY PRODUKTU INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA PANEL PRZEDNI PANEL TYLNI PRZYKŁADY PODŁĄCZEŃ PILOT STEROWANIE MYSZKĄ KLAWIATURA WIRTUALNA I PANEL PRZEDNI VIRTUAL KEYBOARD & FRONT PANEL INSTALACJA I PODŁĄCZENIE SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PANEL PRZEDNI I TYLNY INSTALACJA DYSKU TWARDEGO HDD PODŁĄCZENIE ZASILANIA PODŁĄCZENIE KAMER VIDEO I URZĄDZEŃ WYJŚCIOWYCH PODŁĄCZENIE WEJŚĆ I WYJŚĆ AUDIO PODŁĄCZENIE WEJŚĆ I WYJŚĆ ALARMOWYCH PORT RS PORT RS INNE ZŁĄCZA OBSŁUGA I KONFIGURACJA LOGOWANIE I MENU GŁÓWNE NAGRYWANIE WYSZUKANIE I ODTWARZANIE HARMONOGRAM DETEKCJA USTAWIENIA WEJŚĆ I WYJŚĆ ALARMOWYCH BACKUP STEROWANIE PTZ I USTAWIENIA KOLORÓW PRESET / PATROL / PATTERN / SCAN STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU MENU GŁÓWNE USTAWIENIA ODTWARZANIE ZAAWANSOWANE INFO WYŁĄCZENIE

4 6 DODATKOWE POZYCJE W MENU WEJŚCIE DO STEROWANIA PTZ (PAN/TILT/ZOOM) PRESET/ PATROL/PATTERN/SCAN OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ PODŁĄCZENIE DO SIECI LOGOWANIE KONFIGURACJA ODTWARZANIE ALARM O PROGRAMIE INFORMACJE WYLOGUJ PROGRAM PROFESSIONAL SURVEILLANCE SYSTEM TYPOWE PROBLEMY DODATEK A KALKULATOR POJEMNOŚCI DYSKU TWARDEGO HDD DODATEK B LISTA KOMPATYBILNYCH PAMIĘCI USB DODATEK C LISTA KOMPATYBILNYCH NAGRYWAREK CD/DVD DODATEK D LISTA KOMPATYBILNYCH DYSKÓW HDD DODATEK E LISTA KOMPATYBILNYCH MONITORÓW

5 Witamy Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Przed przystąpieniem do pracy z rejestratorem prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i ostrzeŝeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdyŝ jest to warunek prawidłowej instalacji i eksploatacji urządzenia. UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszanie produktów mogą wystąpić niewielkie róŝnice pomiędzy opisami zawartymi w poniŝszej instrukcji a rzeczywistością. UWAGA!!! Rejestrator podczas uruchamiania automatycznie wykrywa jaki rodzaj monitora jest do niego podłączony. JeŜeli nie podłączono monitora VGA lub nie podłączono Ŝadnego monitora rejestrator uruchomi się w trybie BNC, wówczas po podłączeniu monitora VGA obraz wyświetlany na nim jest nieczytelny. Aby przełączyć rejestrator na ten monitor naleŝy przycisnąć i przytrzymać klawisz Shift. 4

6 Zalecenia i ostrzeŝenia 1. Bezpieczeństwo elektryczne Instalacja oraz operacje powinny być przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie odpowiada za Ŝadne szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub uŝytkowania 2. Transport urządzenia Unikaj wstrząsów, gwałtownych wibracji lub zalania wodą zarówno w czasie transportu, instalacji oraz uŝytkowania. 3. Instalacja OstroŜnie obchodź się z urządzeniem. Nie podłączaj zasilania do urządzenia przed podłączeniem kamer i innych instalacji. Nie umieszczaj Ŝadnych przedmiotów na urządzeniu. 4. Wykwalifikowany personel Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane naprawy. 5. Środowisko pracy Rejestrator powinien być instalowany w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego oraz od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 6. Akcesoria Upewnij się, czy są dołączone w zestawie wszystkie wymienione akcesoria. Przed rozpoczęciem instalacji, otwórz opakowanie i sprawdź, czy znajdują się w nim: Przewód zasilający Zasilacz 230VAC / 12VDC 1 szt. Przewód sieciowy LAN 1 szt. Taśma do podłączenia dysku twardego 1 szt. Pilot 1 szt. Myszka 1 szt. Płyta CD 1 szt. JeŜeli jakieś elementy nie zostały dołączone, skontaktuj się z dostawcą urządzenia. 5

7 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA 1.1 Cechy produktu Ten rejestrator jest doskonałym cyfrowym urządzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić stabilną pracę. Popularny system kompresji plików video H.264 oraz G.711 audio daje wysoką jakość obrazu i dźwięku przy uŝyciu niskiego strumienia transmisji. Unikalna funkcja odtwarzania poklatkowego [frame by frame] pozwala na dokładną analizę szczegółów zapisanych obrazów. Wielozadaniowość pozwala prowadzić jednocześnie podgląd na Ŝywo, zapis i zsynchronizowane odtwarzanie audio i wideo. Urządzenie zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci. Ten rejestrator zaprojektowano tak, aby osiągnąć wysokie bezpieczeństwo i solidność. Podwójny strumień transmisji przez sieć zapewnia moŝliwość pracy w sieci lokalnej LAN, a jednocześnie moŝliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z duŝych odległości przez sieć zewnętrzną, np. Internet. Ten produkt znalazł szerokie zastosowanie w róŝnych obszarach działalności, takich jak bankowość, telekomunikacja, transport, ochrona mieszkań, w przemyśle (fabryki, magazyny, biura) i w wielu innych 1.2 Właściwości Rejestrator posiada następujące funkcje: Monitoring w czasie rzeczywistym Urządzenie posiada dwa wyjścia video: wyjście analogowe BNC oraz wyjście VGA obsługiwane jednocześnie. Nagrywanie Specjalny format zapisu danych gwarantuje pełne bezpieczeństwo nagrania i chroni przed próbami modyfikacji. Format kompresji Obsługuje równocześnie na kaŝdym kanale zapis audio i video. NiezaleŜne podzespoły dekodują sygnał audio i sygnał wizyjny z kaŝdego kanału, aby zapewnić pełną synchronizację audio i video. Archiwizacja nagrań Archiwizacja nagrań jest moŝliwa przez port USB na takie nośniki jak pen-drive czy przenośny dysk twardy USB. Druga forma archiwizacji polega na zgraniu plików z rejestratora przez sieć na lokalny dysk twardy w komputerze. Odtwarzanie nagrań Rejestrator umoŝliwia zapis z kaŝdego kanału w czas rzeczywistym, a równocześnie pozwala na wyszukiwanie, odtwarzanie nagrań, podgląd oraz wyszukiwanie przez sieć, archiwizację itp. MoŜliwe są róŝne rodzaje odtwarzania zapisanego materiału: powolne, szybkie, wsteczne i poklatkowe. Wyszukiwanie nagrań moŝna prowadzić według zadanego czasu, co pozwala na obejrzenie zdarzeń, które miały miejsce w dokładnie określonym przedziale czasu. Połączenie sieciowe Urządzenie pozwala na podgląd zdarzeń w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie nagrań i zdalne sterowanie PTZ ( dotyczy modeli z wyjściem RS-485). 6

8 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA Aktywacja funkcji alarmowych Rejestrator posiada przekaźnikowe, wyjścia alarmowe które mogą aktywować funkcje np. w celu włączenia oświetlenia ( dotyczy modeli z portem z wyjściami alarmowymi). Porty komunikacyjne Port RS485 pozwala na realizacje wejścia alarmu i kontrolę PTZ (dotyczy modeli z wyjściem RS-485). Standardowy port Ethernet zapewnia dostęp do sieci. Sterowanie PTZ Obsługa PTZ odbywa się przez port RS485. Kilka róŝnych protokołów transmisji pozwala na sterowanie PTZ kamerami szybkoobrotowymi ( dotyczy modeli z wyjściem RS-485). Inteligentna obsługa Sterowanie dobywać się moŝe za pomocą klawiatury, myszki lub pilota. W menu znajduje się inteligentna funkcja kopiowania i wklejania ustawień. UWAGA! W róŝnych modelach mogą pojawić się nieznaczne róŝnice funkcji. 1.3 Specyfikacja Standardowe modele Parametr 4ch 8ch 16ch Procesor Wbudowany wydajny procesor System System MoŜliwości pracy Interfejs Kontrola Znaki Funkcje Embedded LINUX Wielowątkowa praca MULTIPLEX: jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie i obsługa przez sieć Graficzny, intuicyjny dla uŝytkownika Klawiatura, myszka USB, pilot Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne Funkcja kopiuj/wklej, rozwiniecie menu prawym przyciskiem myszki, podwójnym kliknięciem Kompresja Kompresja video Wejścia video 4-CH composite video (NTSC/PAL) BNC(1.0V B P-P, B 75Ω) H CH composite video (NTSC/PAL) BNC (1.0V B P- P, B 75Ω) 16-CH composite video (NTSC/PAL) BNC (1.0V B P- P, B 75Ω) 7

9 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA Parametr 4ch 8ch 16ch Wyjścia video Standard 1-ch PAL/NTSC, BNC (1.0VP- P, 75Ω) composite video. 1-ch VGA output. Obsługuje jednocześnie BNC/VGA PAL (625 linii, 50k/s), NTSC (525 linii, 60k/s) Zapis W czasie rzeczywistym: PAL 1k/s do 25k/s na kanał i NTSC 1k/s do 30k/s Podział 1 / 4 okna 1 / 4 / 9 okien 1 / 4 / 9 / 16 okien Pełny ekran Po alarmie, detekcji i harmonogramu PAL(625TV Line,50k/s),NTSC(525TV linii,60k/s) Rozdzielczość monitor:d1 PAL , NTSC D1 [4CIF] 704 x 576 CIF 352 x 288 QCIF 176 x 144 Video monitor Nagrywanie Jakość obrazu CIF: 100 kl/s D1: 25 kl/s CIF: 200 kl/s D1: 50 kl/s Posiada 2 strumienie. Dodatkowy strumień 6 regulowanych poziomów jakości CIF: 400 kl/s D1: 100 kl/s QCIF 176x144 / 176x120 Audio Dyski Zapis i Odtwarzanie Strefy prywatności Informacje Obrazu Regulacja TV Ukrywanie Informacje kamer Obraz Wejścia Wyjście Kompresja Typ 4 strefy prywatności dla kanału Nazwy kamer, czas (zegar), strefy prywatności Dostosowanie obrazu do monitora Niebieskie tło dla ukrytych kamer. Nazwa kamery, status nagrywania, ukryta, utrata video, detekcja ruchu - wyświetlone na dole z lewej strony Regulacja dla kaŝdego kanału: Jasność, Kontrast, nasycenie, Hue 2kanały, BNC, kanały, BNC, kanały, BNC, mV,10 kohm 2000 mv, 10 kohm 2000 mv, 10 kohm 1 kanał, BNC, mv, 5 kohm G.711A Wbudowany SATA port dla 1 HDD. Średni Strumień Audio:PCM 28.8MByte/h, Video:56-900MByte/h Metoda Ręczne > alarmowe > z detekcji > ciągłe Długość Ustawialna od 1 do 120 minut (domyślnie: 60 min) Nadpisywanie Po zapełnieniu dysku system nadpisuje najstarsze dane Wyszukiwanie Czas / Data, Alarm, Detekcja ruchu Odtwarzanie Odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, Zoom cyfrowy Podczas odtwarzania jest moŝliwe powiększanie wybranego fragmentu do pełnego ekranu 8

10 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA Backup Sieć Detekcja Interfejsy Informacje systemowe UŜytkownicy Aktualizacja Logowanie Ogólne Parametr 4ch 8ch 16ch Dysk Twardy Dysk USB lub pamięć USB Metoda CD przez USB Przez sieć Zdalny podgląd obrazów z kamer Zdalna konfiguracja NTP aktualizacja czasu Sterowanie Informacja o alarmie, detekcji ruchu lub utraty obrazu video Pobieranie plików i odtwarzanie plików MoŜliwość równoległej obsługi wielu rejestratorów przez odpowiednie Oprogramowanie (PSS professional surveillance software) Ustawienia: max 396 pól detekcji. Ustawiany poziom czułości. Wykrycie Detekcja ruchu ruchu moŝe wyzwalać rejestrację obrazów lub informację na ekranie Utrata video wyświetlanie informacji na ekranie USB 2 porty USB 2.0 Sieć RJ45 10M / 100M port Ethernet HDD Informacja o aktualnym stanie dysku twardego Strumień Określający transmisję danych dla kaŝdego kanału. Logi Do 1024 zdarzeń. MoŜliwe jest przeszukiwanie wg czasu, rodzaju Informacja o wersji: ilość kanałów, wersja oprogramowania systemowego Wersja i data wprowadzenia On-line Wyświetla ilość aktualnie zalogowanych uŝytkowników UŜytkownicy o róŝnych poziomach uprawnień. Podział uŝytkowników na grupy: dostęp lokalny, dostęp przez port szeregowy i dostęp sieciowy Zarządzanie kontami Hasła Obsługuje konta uŝytkowników i grupy kont o róŝnym poziomie uprawnień. Nie ma limitu w ilości i grup uŝytkowników MoŜliwość modyfikacji haseł do logowania. Administrator moŝe modyfikować hasła Blokowanie kont: pięciokrotna błędna próba w ciągu 30 minut zalogowania się blokuje konto uŝytkownika Przez nośnik USB Zabezpieczenie hasłem Przyjazny dla uŝytkownika interfejs z opcjami: Wylogowania, Zamknięcia, Restart. Wymagane zalogowanie do zamknięcia systemu w celu zapewnienia tylko autoryzowanym uŝytkownikom moŝliwości wyłączenia rejestratora Zasilanie 12 VDC / 3,3 A Pobór mocy 12W [bez HDD] Temperatura pracy 0 C +55 C Wilgotność 10 % 90 % Ciśnienie 86 kpa 106 kpa Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 325 x 242 x 55 mm Waga 2.5 kg MontaŜ Desktop 9

11 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA 2 Informacje ogólne i obsługa W tym rozdziale został opisany panel przedni i tylny rejestratora. JeŜeli pierwszy raz instalujesz rejestrator tego typu, koniecznie zapoznaj się z poniŝszymi opisami. 2.1 Panel przedni Wygląd panela przedniego rejestratorów serii LE-AS i LE-AN pokazano na rys Działanie poszczególnych elementów sterowania rozmieszczonych na panelu przednim rejestratora zostało opisane w tabeli pod rysunkami Panel przedni rejestratorów serii LE-AS i LE-AN Rys 2-1 Informacje działania przycisków.* Nazwa Ikona Zasilanie Funkcja Przycisk do uruchomienia lub wyłączenia rejestratora Shift Shift W trybie tekstowym przełącza wykaz dostępnych znaków: numeryczne, literowe (małe i duŝe), pomocnicze, itd. Góra /1 Dół /4 Lewo /2 Prawo /3 ESC \/ /\ < > ESC Aktywuje poszczególne pozycje menu, zmiana wartości ustawień Przewija do góry, zwiększa wartości numeryczne Przewija w dół, zmniejsza wartości numeryczne W trybie tekstowym wprowadza 1/4 (G/H/I) Przesuwa aktywną kontrolę Zmienia pozycje w menu, podczas odtwarzania nagrań W trybie tekstowym wprowadza 2(A/B/C) /3(D/E/F) Wraca do poprzedniego menu, kasuje bieŝącą operację 10

12 Enter Nagrywanie Wolne odtwarzanie /8 Asystent Szybkie odtwarzanie/7 Play previous/0 Reverse/Pause/6 ENTER REC Fn >> < < INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA Podczas odtwarzania powoduje przejście do trybu podglądu na Ŝywo Potwierdzenie bieŝącej operacji Idź do domyślnego przycisku Idź do menu SłuŜy do ręcznego uruchamiania / zatrzymywania nagrywania. Współpracuje z przyciskami kierunkowymi i numerycznymi w celu wyboru nagrywanego kanału. Wolne odtwarzanie z wieloma prędkościami. W trybie tekstowym wprowadza 8 (T/U/V). Podgląd jednego kanału: Wyświetlanie PTZ oraz ustawień kolorów. Naciśnięcie powyŝej 1.5 sekundy oczyszcza okno tekstowe. Podczas ustawiania detekcji ruchu, współdziała z przyciskami nawigacyjnymi przy zaznaczania stref detekcji. W trybie tekstowym przełącza znaki: numeryczne, literowe (małe i duŝe), pomocnicze, itd. Realizuje inne funkcje Przyspiesza odtwarzanie. W trybie tekstowym wprowadza cyfrę 7(P/Q/R/S). Odtwarzanie: Odtwarza poprzedni plik video. W trybie tekstowym wprowadza cyfrę 0. Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie wstecz. W trybie tekstowym wprowadza cyfrę 6 (M/N/O). Play Next/9 > Odtwarzanie: Odtwarza następny plik video. W trybie tekstowym wprowadza cyfrę 9 (W/X/Y/Z). Play/Pause /5 > Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie w przód. W trybie tekstowym wprowadza cyfrę 5(J/K/L). USB port Port USB do podłączenia myszy lub pamięci USB Kontrolka błędu połączenia sieciowego Net JeŜeli wystąpi błąd połączenia sieciowego to czerwona LED zaświeci się. Kontrolka stanu HDD HDD LED nagrywania 1-16 JeŜeli wystąpi błąd dysku twardego lub zostanie zajęty dysk twardy czerwona LED zaświeci się. JeŜeli system nagrywa obraz z danego kanału video odpowiednia LED świeci się. 11

13 Dioda IR LED ALARMÓW IR Alarm Odbiornik sygnału od pilota zdalnego sterowania. INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA JeŜeli w rejestratorze wystąpi stan alarmu - LED zaświeci się. Kontrolka zgaśnie Po ustąpieniu zdarzenia. *Niektóre z powyŝszych funkcji nie są dostępne w wybranych modelach rejestratorów 2.2 Panel tylni Panel tylni rejestratorów serii LE-AS Rys Kanały Rys Kanałów Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych i urządzeń peryferyjnych na tylnym panelu rejestratora 1 Wejście video 2 Wejście audio 3 Wyjście audio 4 Wyjście video 5 Port sieciowy 6 Port USB 7 Wyjście monitora VGA 8 Złącze zasilania 12 VDC (z dołączonego zasilacza) 9 Alarm in/out, RS485 port 10 Włącznik zasilania 12

14 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA Rys Kanałów 1 Wejście video 2 Wejście audio 3 Wyjście audio 4 Wyjście video 5 Port sieciowy 6 Port USB 7 Wyjście monitora VGA 8 RS Alarm in/out, RS485 port 10 Złącze zasilania 12 VDC (z dołączonego zasilacza) 11 Włącznik zasilania 13

15 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA Panel tylni rejestratorów serii LE-AN Rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych i urządzeń peryferyjnych na tylnym panelu rejestratora 1 Wejście video 2 Wejście audio 3 Wyjście audio 4 Wyjście video 5 Port USB 6 Port sieciowy 7 Wyjście monitora VGA 8 Złącze zasilania 12 VDC (z dołączonego zasilacza) 9 Włącznik zasilania Uwaga: Do bezpośredniego podłączenia rejestratora z komputerem, wymagany jest specjalny, skrosowany przewód sieciowy. Aby uŝywać zwykły przewód sieciowy zastosuj switch lub ruter. 14

16 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA 2.3 Przykłady podłączeń Przykład podłączenia dla serii LE-AS Przykładowa konfiguracja podłączenia rejestratora 4 kanałowego została przedstawiona na poniŝszym rysunku. 15

17 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA Przykład podłączenia dla serii LE-AN Przykładowa konfiguracja podłączenia została przedstawiona na poniŝszym rysunku. 16

18 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA 2.4 Pilot Pilot zdalnego sterowania rejestratorem jest pokazany na rysunku zamieszczonym poniŝej. Proszę zwrócić uwagę, iŝ pilot zdalnego sterowania nie jest na standardowym wyposaŝeniu rejestratorów niektórych serii i nie będzie go w pudle z rejestratorem. Numer Oznaczenie Funkcja 1 Add Zmiana adresu pilota. Naciśnij Add. Pojawi się menu zmiany ID na monitorze. Wybierz adres DVR 2 Mult Zmiana podziału 3 Klawisze numeryczne Przyciski numeryczne od 0 do 9 4 Record Nagrywanie 5 Fn Przycisk funkcyjny 6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / Wejście do menu 7 Esc Anulowanie operacji / Wyjście z podmenu lub menu 8 Przyciski Kierunkowe Przyciski nawigacyjne 9 Przewijanie do przodu 10 Poprzedni Poprzedni plik 11 Przewijanie do tyłu 12 Następny Następny plik 13 Wolne odtwarzanie 14 Stop 15 Szybkie przewijanie 16 Odtwarzanie / Pauza 17

19 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA 2.5 Sterowanie myszką Kliknięcie lewym przyciskiem myszy JeŜeli nie jesteś zalogowany, uruchamia okienko dialogowe logowania. JeŜeli jesteś zalogowany, uruchamia główny ekran menu. UmoŜliwia wybór poszczególnych funkcji w menu. Rozpoczęcie operacji sterowania. Modyfikacja poszczególnych opcji oraz konfiguracja detekcji ruchu. Wybór opcji z rozwijanej listy Podczas wprowadzania danych słuŝy do wyboru typu danych: Klikając na ikonę zmian, moŝna przełączać litery małe, litery duŝe, cyfry oraz znaki specjalne. Są Dostępne znaki jak pokazane poniŝej: _ oznacza spacje, usunięcie znaku Są takŝe dostępne znaki Podwójne kliknięcie lewego przycisku myszy Uruchomienie specjalnych operacji, na przykład dwukrotne kliknięcie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wyświetlania podziału okien, uruchamia wybraną kamerę w trybie pełnym. Kolejne podwójne kliknięcie powoduje powrót do wyświetlania podziału. 18

20 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA Prawy Przycisk myszy Otwiera uproszczone menu ekranowe, umoŝliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub podziału na podział 4 / 9 / 16 (w zaleŝności od wersji), o sterowanie PTZ (oprócz serii LE-AN), o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu, o sterowanie wejściami i wyjściami alarmowymi, o wejście do głównego menu. Sterowanie PTZ uraz ustawienia kolorów dotyczą aktualnie wybranej, pojedynczej kamery (jeŝeli przed wybraniem tych funkcji był uruchomiony podział, zostanie wyświetlona tylko jedna kamera). Wersje podstawowe LE-AN nie posiadają złącza RS-485 i RS232. Podczas wyświetlania menu, powoduje wyjście o jeden poziom wyŝej. Środkowy przycisk myszy Poruszanie myszką Zaznaczanie Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartość Zaznacza opcje do wyboru. Przesuwa stronę w górę lub w dół Przesuwa kursor po ekranie Wybór stref detekcji Wybór stref prywatności 2.6 Klawiatura wirtualna i panel przedni Virtual Keyboard & Front Panel Klawiatura wirtualna System umoŝliwia wprowadzane 2 typów danych: znaki numeryczne, litery (małe i duŝe) oraz znaki specjalne. Przesuń kursor myszki na pole danych, po prawej stronie pojawi się okno symbolizujące rodzaj aktualnie moŝliwych do wprowadzenia znaków. Kliknięcie tego pola pozwala na zmianę typu wprowadzanych znaków Panel przedni Przesuń kursor do okna pola danych. Naciśnij przycisk Fn i wybierz typ wprowadzanych znaków. Wprowadź Ŝądane znaki i naciśnij ENTER. 19

21 3 Instalacja i podłączenie INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Uwaga: Wszelkie instalacje i podłączenia elektryczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczących bezpieczeństwa. 3.1 Sprawdź zawartość opakowania Po zakupie urządzenia sprawdź, czy nie ma ono widocznych śladów uszkodzenia. Materiały zabezpieczające powinny ochronić urządzenie przed większością uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu. Otwórz opakowanie i sprawdź zawartość akcesoriów. JeŜeli wewnątrz brakuje akcesoriów, skontaktuj się z dostawcą urządzenia. Uwaga: Pilot nie jest standardowym wyposaŝeniem i moŝe go nie być na wyposaŝeniu 3.2 Panel przedni i tylny Aby uzyskać szczegółowe informacje o klawiszach funkcyjnych na przednim panelu oraz portach na tylnym panelu, patrz załącznik. Model i dostępne wyposaŝenie jest bardzo waŝne. Proszę sprawdzić w zaleŝności od zamówienia. Etykieta w tylnym panelu jest takŝe bardzo waŝna. Zazwyczaj musimy poznać nr seryjny do świadczenia usług po sprzedaŝy. 3.3 Instalacja dysku twardego HDD Ta seria DVR posiada wejście na dysk typu SATA. Proszę uŝywać dyski o prędkości 7200rpm lub wyŝszej. Zapoznaj się z załącznikiem z zalecanymi dyskami. NaleŜy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi poniŝej, aby zainstalować na dyski twarde. Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę i ją zdemontuj. Przykręć 4 śruby do dysku. Wkręć tylko około 3 obroty. Umieść dysk twardy w odpowiednie otwory w rejestratorze. Obróć rejestrator i przesuń dysk tak, aby wkręty znalazły się w węŝszych częściach otworów. Dokręć solidnie wkręty Podłącz do dysku przewód SATA i zasilania. 20

22 TB INSTALACJA i PODŁĄCZENIE ZałóŜ obudowę Dokręć solidnie wkręty 3.4 Podłączenie zasilania Sprawdź prawidłowość napięcia zasilającego i czy jest włączony włącznik zasilania. Aby zapewnić ciągłą i stabilną pracę rejestratora, zalecamy uŝycie zasilaczy awaryjnych UPS. WydłuŜy to Ŝywotność rejestratora i innych urządzeń peryferyjnych, takich jak kamery 3.5 Podłączenie kamer Video i urządzeń wyjściowych Zwróć uwagę Ŝe poniŝszy przykład jest dla ogólnej wersji produktu Podłączenie kamer Video Zastosowano złącze video typu BNC. Obsługiwany format video: PAL/NTSC BNC(1.0VBP- P,75Ω Patrz zdjęcie od 3-1 do 3-3.) Sygnał wideo powinien być zgodny z normami krajowymi. Sygnał wideo powinien być dobrej jakości, posiadać niskie zniekształcenia, niskie zakłócenia, naturalne kolory i odpowiednią jasność. Zagwarantuj stabilność i niezawodność sygnału z kamery: Zainstaluj kamerę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnych, substancji itp. Kamery i rejestrator powinien mieć takie same uziemienie w celu zapewnienia prawidłowej pracy Zagwarantuj stabilność i niezawodność transmisji sygnału Proszę uŝywać wysokiej jakości ekranowane BNC. Wybierz odpowiedni przewód BNC zgodny do tego typu transmisji. Jeśli odległość jest zbyt długa, moŝna uŝyć skrętki, a takŝe urządzeń dopasowujących tzw. Video balon. MoŜna teŝ wykorzystać światłowody w celu zapewnienia wysokiej jakości obrazu. NaleŜy przeprowadzać przewody wideo z dala od silnych zakłóceń elektromagnetycznych, zwłaszcza wysokich prądów i napięcia. Zapewnij solidne połączenia i przeprowadzenie przewodu Linia sygnału wtyki przewodów powinny być dobrze zamocowane i być dobrze połączone. Unikaj zimnych lutów i utlenionych połączeń. 21

23 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Rys 3-1 Seria LE-AS Rys 3-2 Seria LE-AN 22

24 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Podłączenie wyjść video Wyjście wideo jest na złączu BNC (PAL / NTSC BNC (1,0 Vp-p, 75Ω), wyjściu VGA i w zaleŝności od serii jednym wyjściu HDMI. Seria LE-AS oraz LE-AN posiada wyjścia BNC i VGA działające w tym samym czasie. Patrz Rysunek 3-3 i Rysunek 3-4. W przypadku korzystania z monitora typu kineskopowego,, naleŝy zwrócić uwagę na następując punkty: - unikać długotrwałego wyświetlania takiego samego obrazu - regularnie demagnetyzować monitor dla utrzymania prawidłowego stanu. - uŝywać i przechowywać z dala od urządzeń wytwarzających silne zakłócenia elektromagnetyczne Rys 3-3 Seria LE-AS 23

25 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Rys 3-4 Seria LE-AN 24

26 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE 3.6 Podłączenie wejść i wyjść audio Wejścia Audio Rejestratory posiadają wejścia audio typu BNC. Z uwagi na wysoka impedancje wejściową naleŝy uŝyć aktywnego(z przedwzmacniaczem) mikrofonu. Patrz rys. 3-7 do 3-9. Upewnij się, czy podłączone urządzenia Audio mają poziom sygnału dopasowany do rejestratora. Transmisja audio jest podobna do transmisji video. Unikaj zakłóceń sygnału. Linia sygnału, wtyki przewodów powinny być dobrze zamocowane i być dobrze połączone. Unikaj zimnych lutów i utlenionych połączeń. Rys 3-7 Seria LE-A 25

27 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Rys 3-8 Seria LE-AS Rys 3-9 Seria LE-AN Wyjście Audio Sygnał wyjściowy audio ma zazwyczaj ponad 200mV 1kΩ (BNC). MoŜna go podłączyć bezpośrednio do słuchawki o niskiej impedancji, aktywnych głośników lub wzmacniacza mocy audio. Jeśli dźwięk wyjściowy jest słyszalny w okolicach mikrofonu moŝe dojść do sprzęŝenia. NaleŜy zapewnić odpowiedni dystans mikrofonu od głośników lub: - UŜyj mikrofonu o lepszej jakości. - Zmniejsz głośność dźwięku. - UŜyj materiałów pochłaniające dźwięk i zmniejszających echo głosu i poprawiające akustykę - Zmień układ instalacji. Zapoznaj się z rysunkami od 3-10 do

28 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Rys Seria LE-A Rys 3-11 Seria LE-AS Rys 3-12 Seria LE-AN 27

29 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE 3.7 Podłączenie wejść i wyjść alarmowych Pamiętaj Ŝe podstawowe wersje LE-AN nie posiadają funkcji alarmowych. Zapoznaj się z tą stroną dotycząca podłączenia wejść i wyjść alarmowych. Patrz rys i Wejścia Wyjścia Rys 3-13 Seria LE-A Wejścia Wyjścia Rys 3-14 Seria LE-AS Wejścia alarmowe w rejestratorze umoŝliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak czujki ruchu lub kontaktrony. KaŜde wejście moŝe być skonfigurowane jako NO lub NC. 1. Wejścia alarmowe a. Upewnij się, Ŝe złącze masy w terminalu alarmowym jest uziemione. b. Masa jest niezbędna dla działania wejścia alarmowego. c. Podczas łączenia dwóch rejestratorów lub przy podłączeniu rejestratora i innego urządzenia, naleŝy uŝyć przekaźnika, aby je rozdzielić, 2. Wyjścia alarmowe Port wyjściowy alarmu nie powinien być podłączony bezpośrednio do duŝego obciąŝenia (obciąŝenie powinno być mniejsza niŝ 1A), NaleŜy unikać duŝego obciąŝenia prądu, bo moŝe spowodować to uszkodzenie wyjścia. NaleŜy uŝywać zewnętrznego przekaźnika aby wysterować urządzenie o duŝym poborze mocy. 3. Podłączenie sterowania PTZ a. Upewnij się, Ŝe urządzenie PTZ ma takie same uziemienie co DVR. W przeciwnym razie mogą być trudności z sterowaniem PTZ. Zalecamy uŝyć ekranowany przewód, a warstwa ekranu słuŝy do podłączenia uziemienia. b. Zabezpiecz instalacje przed wysokim napięciem. Zapewnij odpowiedniego okablowania i środki ochrony przeciw wyładowaniom atmosferycznym. 28

30 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE c. Dla długich przewodów sterowania PTZ zastosuj rezystor 120Ω, podłączony równolegle pomiędzy linie A i B na końcu linii w celu zapewnienia dobrej jakości sygnału. d. Wyjść 485 A i B rejestratora nie wolno łączyć równolegle z innymi wyjściami portu 485 innych urządzeń. e. Napięcie pomiędzy liniami A i B nie moŝe przekroczyć 5 Volt Wejścia i wyjścia alarmowe - szczegóły Ta seria produktów posiada trzy rodzaje portów alarmowych. Proszę odnieść się do poniŝszych trzech rysunków dla szczegółowych informacji. Istnieją dwa rodzaje wejść alarmowych do wyboru: normalnie otwarty (NO) i normalne zamknięte (NC). WAśNE! Proszę zapoznać się dokładnie ze specyfikacją kaŝdego wejścia i wyjścia alarmowego, jak równieŝ z informacją o rozmieszczeniu poszczególnych portów opisaną na tylnym panelu konkretnego rejestratora. Proszę odnieść się do informacji w specyfikacji o ilości wejść alarmowych Przykład portu alarmowego Port A i B złącza RS-485 Rys 3-15 Zapoznaj się z następującym arkuszem dla wejść i wyjść alarmowych Zacisk Opis Masa Wejścia alarmowe 1-NO C, 2-NO C, 3-NO C 485 A/B 1, 2,, 8. Programowalne wejścia alarmowe 3 wyjścia alarmowe typu NO, oznaczone kolejno: 1, 2, 3, z wyprowadzonymi zaciskami przekaźnika NO oraz masy. Port RS485 do sterowania kamerami PTZ.485. Zamontuj równolegle rezystor 120 Ω, jeŝeli jest podłączonych kilka urządzeń PTZ. Przykład portu alarmowego Port RS485 A i B Rys

31 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Zapoznaj się z następującym arkuszem dla wejść i wyjść alarmowych Zacisk Opis Masa Wejścia alarmowe 1-NO C, 2-NO C, 3-NO C 485 A/B 1, 2,, 16.. Programowalne wejścia alarmowe 3 wyjścia alarmowe typu NO, oznaczone kolejno: 1, 2, 3, z wyprowa- dzonymi zaciskami przekaźnika NO oraz masy Port RS485 do sterowania kamerami PTZ.485. Zamontuj równolegle rezystor 120 Ω, jeŝeli jest podłączonych kilka urządzeń PTZ.. Przykład portu alarmowego Port RS485 A i B Rys 3-17 Zapoznaj się z następującym arkuszem dla wejść i wyjść alarmowych Zacisk Opis Masa Alarm Input NO C 1, 2, 3, 4. Programowalne wejścia alarmowe Jedno wyjście alarmowe NO/C. 485 A/B Port RS485 do sterowania kamerami PTZ.485. Zamontuj równolegle rezystor 120 Ω, jeŝeli jest podłączonych kilka urządzeń PTZ Podłączenie czujki do wejścia alarmowego Na rys przedstawiono schemat podłączenia czujki do wejścia alarmowego: Rejestrator posiada programowalne wejścia alarmowe obsługujące czujki z zarówno typu NO, jak i NC. Masę czujki naleŝy podłączyć z masą rejestratora. Zasilanie czujek musi odbywać się z niezaleŝnego źródła prądu. NaleŜy połączyć złącze NC czujników alarmowych do rejestratora do wejścia alarmowego UŜyj tego samego uziemienia dla DVR i dla czujki. 30

32 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Masę czujki naleŝy podłączyć z masą rejestratora NC Wejście alarmowe rejestratora Parametry wyjścia alarmowego Rys 3-18 Zasilanie zewnętrznych urządzeń musi odbywać się z niezaleŝnego źródła prądu. Aby uniknąć uszkodzenia wyjść, zapoznaj się z parametrami elektrycznymi zastosowanych przekaźników Port RS485 jest przeznaczony do sterowania kamerami PTZ. Model: Materiał styku Parametry Izolacja JRC-27F Srebro Typowe parametry pracy Max. moc Maximum napięcie Maximum obciąŝenie Pomiędzy stykami Pomiędzy stykami o innej polaryzacji Pomiędzy stykami a cewką Specyfikacja przekaźnika 30VDC 2A, 125VAC 1A 125VA 160W 250VAC, 220VDC 1A 1000VAC 1min. 1000VAC 1min. 1000VAC 1min. Napięcie przebicia Pomiędzy stykami 1500V (10 160us) Czas załączenia Czas wyłączenia śywotność Temperatura 3ms max 3ms max Mechaniczna Elektryczna -40 ~ przełączeń (3Hz) przełączeń (0.5Hz) 3.8 Port RS232 Pamiętaj, Ŝe podstawowe wersje serii LE-AN nie posiadają portu RS-232 Za pomocą interfejsu RS232 moŝna podłączyć klawiaturę sterującą lub kasę fiskalną POS. Podłączenie urządzenia fiskalnego pozwala na integrowanie tekstu z listą nagrywanych zdarzeń. Rejestratory umoŝliwiają wykorzystanie klawiatury podłączanej do złącza RS232 lub przez sieć LAN (NKB). 31

33 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE UmoŜliwia to zdalne zarządzanie rejestratorem w sposób identyczny, jak za pomocą przedniego panela. Aby podłączyć klawiaturę NKB 1 - skonfiguruj klawiaturę zgodnie z instrukcją od klawiatury. 2 - podłącz klawiaturę do portu RS232 rejestratora lub przez sieć. 3.9 Port RS485 Pamiętaj, Ŝe podstawowe wersje serii LE-AN nie posiadają portu PTZ.1 Gdy DVR otrzyma polecenie sterowania kamerą, to przekazuje te polecenie do portu sterowania PTZ RS485. Aby umoŝliwić działanie funkcji sterowania, naleŝy podłączyć urządzenie PTZ do portu RS485 (A, B) w rejestratorze. Patrz rysunek 3.21 W rejestratorze port RS485 jest domyślnie wyłączony i po podłączeniu kamer PTZ naleŝy wybrać odpowiedni protokół komunikacyjny. Rejestrator obsługuje wiele protokołów, włącznie z Pelco-D i Pelco-P. Aby podłączyć kamerę PTZ do rejestratora naleŝy: Podłączyć przewód do zacisków RS485 na tylnym panelu, oznaczonych: A, B. Podłączyć drugi koniec przewodu do kamery, zachowując prawidłowość dla sygnałów A A oraz B B. Skonfigurować obsługę PTZ w rejestratorze. RS485 A i B Rys 3-19 Seria LS-A 4/8 kanałowa i LS-AS 8 kanałowa RS485 A i B Rys 3-20 Seria LS-A i LS-AS 16 kanałowa RS485 A i B 32

34 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Przykład podłączenia klawiatury sterującej i rejestratora RS485 Konwerter RS485/RS232 Konwerter RS485/RS232 Konwerter RS485/RS232 RS232 Rys 3-21a Podłączenie Klawiatury sterującej VTV-N-KBDB do rejestratora 33

35 INSTALACJA i PODŁĄCZENIE 3.10 Inne złącza Rejestrator posiada takŝe inne złącza jak np. porty USB Seria LS-A Zapoznaj się z poniŝszym rysunkiem dla uzyskania szczegółowych informacji Seria LS-AS Rys 3-22 Seria LS-A Zapoznaj się z poniŝszym rysunkiem dla uzyskania szczegółowych informacji. Rys 3-23 Seria LS-AS 34

36 Seria LS-AN INSTALACJA i PODŁĄCZENIE Zapoznaj się z poniŝszym rysunkiem dla uzyskania szczegółowych informacji Rys 3-24 Seria LS-AN 35

37 4 Obsługa i konfiguracja OBSŁUGA I KONFIGURACJA WaŜne Mogą wystąpić niewielkie róŝnice w menu uŝytkowym. Wszystkie opcje wymienione poniŝej są oparte na rejestratorze serii LS-A Seria LE-AS nie obsługuje portu RS kanałowy rejestrator serii LS-AS nie obsługuje harmonogramu zdjęć itp. NaleŜy pamiętać Ŝe dla rejestratorów serii LE-AS, jeŝeli uŝytkownik jest zalogowany przez sieć w trybie zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym / Przy odtwarzaniu zapisów przez sieć / archiwizacji przez sieć zapisanego materiału to lokalne odtwarzanie na 8-kanałowym rejestratorze jest wyłączone i odwrotnie. Odtwarzanie lokalne blokuje w tym przypadku połączenie przez sieć Rejestratory serii LE-AN nie obsługują portu RS232, funkcji alarmowych i sterowania PTZ. Przed uruchomieniem rejestratora sprawdź: czy dysk twardy i wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. czy parametry zasilania rejestratora są zgodne ze specyfikacją. czy do zasilania uŝyto oryginalny zasilacz 12V DC 3,33 A. czy zasilanie z sieci jest stabilne; w razie potrzeby uŝyj UPS. 4.1 Logowanie i menu główne Logowanie Po uruchomieniu systemu, pojawi się domyślny ekran w trybie podziału wielu okien. Naciśnij Enter lub lewy przycisk myszy, moŝna wyświetlić okno logowania. Patrz rys System składa się z czterech kont: UŜytkownik: admin. Hasło: admin. (administrator, lokalnie i przez sieć) UŜytkownik: Hasło: (administrator, tylko lokalnie) UŜytkownik: Hasło: (uprawnienia uŝytkownika. Ograniczone do bieŝącego podglądu, opcjonalnie: odtwarzanie, archiwizacja itp), UŜytkownik: domyślnie. Hasło: domyślnie (ukryty) UWAGA: Do zalogowania się moŝna uŝyć myszki USB, panela przedniego, pilota lub klawiatury. Kliknij na ikonę, aby zmienić rodzaj wprowadzanych znaków, Dla bezpieczeństwa zalecamy zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu. 3-krotne wprowadzenie błędnego hasła w ciągu 30 minut, spowoduje zablokowanie konta! Jego odblokowanie nastąpi po ponownym uruchomieniu rejestratora!!! Menu główne Po zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran z głównym menu jak na rys. Posiada ono 6 ikon: ODTWARZANIE, INFO, USTAWIENIA, ZAAWANSOWANE, KOPIOWANIE NAGRAŃ, WYŁĄCZENIE. 36

38 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Przesuń kursor myszki na Ŝądaną ikonę i kliknij 2x lewym przyciskiem myszy aby wejść do danej opcji. Rys Wylogowanie Są dwie metody wylogowania. Jedna jest w opcji menu: W głównym oknie kliknij na ikonę WYŁĄCZENIE. PokaŜe się okno jak poniŝej. Będą tu dostępne takie opcje jak na rysunku poniŝej. Inna metoda, aby wyłączyć rejestrator to nacisnąć wyłącznik na przednim panelu na czas min. 3 sekundy. System zapisze wszystkie dane i nastąpi wyłączenie rejestratora Automatyczny start po utracie zasilania Po zaniku i ponownym powrocie zasilania, rejestrator automatycznie powraca do ostatnich ustawień Wymiana baterii NaleŜy uŝywać baterii tego samego typu co oryginalna. Zalecamy wymianę tej baterii raz na rok aby zagwarantować prawidłową datę systemu. Uwaga: Przed wymianą baterii dokonaj zapisu konfiguracji systemu, gdyŝ w czasie wymiany baterii moŝe ulec całkowitej utracie! 37

39 4.1.6 Funkcja zoom OBSŁUGA I KONFIGURACJA Przesuń myszą kursor do lewego górnego rogu wyświetlanego kanału. MoŜna zobaczyć tu przycisk zoom. Patrz Rysunek 4-5. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę, moŝna zobaczyć podświetloną ikonę. Teraz włączona jest funkcja powiększenia podglądu. przeciągnij myszą, aby powiększyć obraz. Przycisk ZOOM Figure Nagrywanie Podgląd na Ŝywo Po uruchomieniu systemu, na ekranie wyświetli się obraz z kamer. Będzie wyświetlona równieŝ nazwa kanałów data i czas. Aby zmienić czas i datę, przejdź do: Menu główne >Ustawienia > Ogólne. JeŜeli chcesz zmienić nazwy kamer, przejdź do: Menu główne > Ustawienia > Wyświetlanie>Zmień. 1 Status nagrywania 3 Utrata wideo 2 Detekcja ruchu 4 Kamera ukryta Zapis Uwaga: Musisz mieć odpowiednie uprawnienia do wykonania tej operacji. Upewnij się, Ŝe dysk twardy HDD został prawidłowo zainstalowany Menu nagrywania Są dwie metody aby wyświetlić to menu: Kliknij prawym przyciskiem myszy lub w meny głównym wybierz: Zaawansowane -> Nagrywanie. Podczas podglądu na Ŝywo naciśnij przycisk REC na przednim panelu lub Rekord na pilocie. Ekran ustawień zapisu jest pokazany na rysunku poniŝej Typowe ustawienia nagrywania Dostępne są 3 sposoby ustawienia trybu zapisu: Harmonogram / Ręczny / Stop. Wybranie danej opcji jest sygnalizowane zaświeceniem punktu O dla wybranego kanału. Harmonogram: Nagrywanie odbywa się według zaprogramowanego kalendarza (Menu główne> >Ustawienia>Harmonogram) Ręczny: (o najwyŝszym priorytecie) Po wybraniu opcji, następuje rozpoczęcie ciągłego nagrywania wybranych kanałów,. Stop: Zatrzymanie nagrywania dla wszystkich kanałów. 38

40 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Włączenie/zatrzymanie nagrywania Sprawdź aktualny status nagrywania. znaczy, Ŝe nie odbywa się zapis, znaczy, Ŝe odbywa się zapis Aktywując pola o moŝna ustawić tryb nagrywania indywidualnie dla kaŝdego kanału. MoŜna uŝyć myszki lub klawiszy kierunkowych aby wybrać dany kanał. Patrz rysunek poniŝej Uruchomienie nagrywania dla wszystkich kanałów Klikając pole w kolumnie WSZ. włączasz dany tryb jednocześnie dla wszystkich kanałów. Nagrywanie z harmonogramu Naciśnij przycisk WSZ. obok Harmonogramu. JeŜeli wybranie zostanie harmonogram nagrywania, wszystkie kanały będą nagrywane według skonfigurowanego Terminarza (Menu główne ->Ustawienia -> Harmonogram). Odpowiednia lampka na panelu przednim zaświeci się Nagrywanie ręczne Naciśnij przycisk WSZ. obok napisu Ręczny. JeŜeli wybrane zostanie nagrywanie ręczne, to nagrywanie z Harmonogramu zostanie wyłączone (Menu główne - >Ustawienia -> Harmonogram). Odpowiednia lampka na panelu przednim zaświeci się 39

41 Zatrzymanie nagrywania dla wszystkich kanałów OBSŁUGA I KONFIGURACJA Naciśnij przycisk WSZ. obok napisu Stop. System zatrzyma nagrywanie wszystkich kanałów bez względu w jakim trybie masz ustawione w menu Kalendarza (Menu główne -> Ustawienia -> Harmonogram). 4.3 Wyszukanie i odtwarzanie Menu wyszukiwania Kliknij przycisk wyszukiwania w głównym menu. Okno wyszukiwania jest pokazane na rysunku Zazwyczaj istnieją trzy typy plików: R: Nagrywanie Ciągłe. A: Wejście alarmowe lub inna sytuacja alarmowa. M: Nagrywanie z detekcji ruchu 40

42 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Lista plików Pasek odtwarzania Wybór wyszukiwania (Czas, Kanał, Typ) S Tryb odtwarzania 4ch lub wszystkie Okna odtwarzania Informacja o pliku Przyciski w menu Wyszukiwanie Numer Funkcja 1 Odtwarzanie 2 Przewijanie wstecz 3 Stop 4 Wolne odtwarzanie 5 Szybkie odtwarzanie 6 Poprzednia klatka 7 Następna klatka 8 Głośność 9 Poprzedni plik 10 Następny kanał 11 Następny plik 12 Poprzedni kanał 13 Wyszukiwanie 14 Backup 41

43 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Podstawowe operacje Odtwarzanie Istnieją róŝne tryby wyszukiwania: rodzaj, wideo numer kanału lub czas. System moŝe wyświetlać max 128 plików w jednym oknie. MoŜesz uŝyć przycisków góra/dół, aby zobaczyć więcej plików na danej stronie. Wybierz nazwę pliku i dwukrotnie przyciskiem myszy (lub kliknij przycisk enter), moŝna przeglądać zawartość pliku Tryb odtwarzania Istnieją dwa tryby odtwarzania: 4-ch i wszystkie kanały W 4-kanałowym trybie odtwarzania moŝna wybrać odtwarzanie 1/2/3/4-ch w zaleŝności od zapotrzebowania. W trybie odtwarzania wszystkich kanałów, system moŝe odtwarzać pewien kanał w trybie pełnym Proszę zwrócić uwagę Ŝe 4-kanałowe DVR y nie mają moŝliwości odtwarzania wszystkich kanałów Dokładne odtwarzanie MoŜna wprowadzić czas (h / m / s) w kolumnie czas, a następnie kliknij przycisk odtwarzania. System rozpocznie dokładne odtwarzanie. Dla serii LS-AL. Rozpoczęcie odtwarzania będzie od najbliŝszego dostępnego pliku Synchronizacja podczas odtwarzania. Podczas odtwarzania, kliknij klawisz numeryczny. System przełączy się na odpowiedni kanał wideo i czas Zoom cyfrowy Gdy system jest w trybie odtwarzania i pełnego ekranu, przeciągnij kursor myszy na ekranie, aby wybrać sekcje, a następnie kliknij lewym przyciskiem do uruchomienia zoom. Aby wyjść kliknij prawym przyciskiem myszy Backup pliku i klip System umoŝliwia tworzenie kopii zapasowej podczas wyszukiwania. MoŜna zaznaczyć przed nazwę pliku (wiele plików do wyboru). Następnie kliknij przycisk backup (przycisk 14 na rys. 4-11). Jeśli chcesz wykonać klip o danym okresie z pliku naleŝy najpierw uruchomić odtwarzanie oryginalnego pliku. Jeśli chcesz zarchiwizować tylko fragment oryginalnego pliku, najpierw uruchom odtwarzanie całego oryginalnego pliku. Podczas odtwarzania na początku clipu, kliknij przycisk fragmentaryzacji (przycisk 15 na rys. 4-11). Jest to punkt startowy nowo generowanego pliku. Teraz przeciągnij pasek postępu odtwarzania do miejsca kończącego potrzebny fragment pliku i ponownie kliknij przycisk fragmentaryzacji. Jest to punkt końcowy tworzonego klipu. Następnie kliknij przycisk archiwizacji (przycisk 14 na rys. 4-11), aby zapisać nowy plik. 42

44 Odtwarzanie wolne i szybkie Zapoznaj się z następującą tabelą dotyczącą wolnego i szybkiego odtwarzania. OBSŁUGA I KONFIGURACJA Przycisk Opis Uwagi przyspieszanie odtwarzania o kolejny poziom W trybie odtwarzania, kliknij ten przycisk, aby przełączać się między róŝnymi powolny trybami jak slow 1 lub slow 2. Szybkie Odtwarzanie Wolne odtwarzanie > Odtwarzanie / Pauza Następny plik / Poprzedni plik wstrzymanie odtwarzania lub ponowne jego uruchomienie Przełączenie odtwarzania na poprzedni lub następny plik Liczba klatek na sekundę moŝe róŝnić w zaleŝności od wersji Odtwarzanie wstecz i klatka po klatce Przycisk Opis Uwagi Odtwarzanie wstecz / pauza Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania, spowoduje zmianę na odtwarzanie wstecz. Kolejne naciśnięcie wstrzyma odtwarzanie. Uwaga: Odtwarzanie klatka po klatce W trakcie normalnego odtwarzania naciśnij przycisk pauzy. Naciskając przycisk,lub moŝesz odtwarzać zapisany obraz klatka po klatce. JeŜeli system jest w trybie odtwarzania wstecz lub poklatkowo naciśnięcie przycisku: Odtwarzanie /Pauza spowoduje przejście do trybu normalnego odtwarzania. Niektóre operacje jak zmiana szybkości odtwarzania, kanału, oraz czasu) są dostępne w zaleŝności od serii. rejestratora. 43

45 4.3.3 Kalendarz OBSŁUGA I KONFIGURACJA Kliknij ikonę kalendarza na rys Zostanie wyświetlone okno kalendarza. Podświetlona data oznacza, Ŝe są dostępne zapisane pliki w tym dniu. MoŜesz kliknąć podświetloną na niebiesko datę, aby zobaczyć listę plików. Na rysunku 4-12 widać, Ŝe są pliki wideo nagrane w czerwcu 13 i 14. Dwukrotnie kliknij na datę, aby zobaczyć listę plików. Rys Harmonogram Po uruchomieniu systemu, jest on ustawiony domyślnie w 24-godzinnym trybie nagrywania. MoŜna ustawić typ i czas nagrywania w oknie w harmonogramu Okno Harmonogramu W menu głównym, w ustawieniach harmonogramu, moŝna przejść menu ustawień. Patrz Rysunek Kanał: w pierwszej kolejności wybierz numer kanału. MoŜna wybrać opcję "wszystkie", jeśli chcesz ustawić dane dla wszystkich kanałów. Dzień tygodnia: okres dzień tygodnia, dla którego definiowany jest terminarz. Prealarm: czas nagrania przed wystąpieniem zdarzenia. Wpisz ilość sekund od 1 do30 do nagrania przed wystąpieniem zdarzenia. Zdjęcie Aktywacja funkcji wykonywania zdjęcia z obrazu w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej Typ zapisu: 3 tryby nagrywania terminarza: Ciągłe, Det. Ruch, Alarm. Zaznacz odpowiedni kwadrat dla danej funkcji. Po zakończeniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Zapisz. System powróci do poprzedniego menu. Na dole menu znajdują się kolorowe paski informacyjne. Zielony kolor oznacza nagrywanie ciągła, kolor Ŝółty oznacza z detekcji ruchu i kolor czerwony oznacza nagrywanie podczas alarmu. Biały oznacza jednoczesny zapis z detekcji ruchu i alarmu. JeŜeli system wykryje ruch i alarm w tym samym czasie, to rejestrator nie zarejestruje detekcji ruchu aŝ ustąpi alarm. 44

46 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys Szybkie ustawianie W terminarzu znajdują się przyciski Kopiuj i Wklej. UmoŜliwiają łatwe i wygodne kopiowanie ustawień pomiędzy poszczególnymi kanałami. Po zdefiniowaniu ustawień dla danego kanału, naleŝy kliknąć przycisk Kopiuj, następnie przejść do następnego kanału i kliknąć przycisk Wklej. Po wykonaniu kopiowania na wszystkie Ŝądane kanały, naleŝy kliknąć przycisk Zachowaj. Po zdefiniowaniu ustawień terminarza, naleŝy kliknąć przycisk Zachowaj Zdjęcie Harmonogram wykonywania zdjęć W menu Ustawienia NAGRYWANIE, kliknij przycisk ZDJĘCIE i ustaw Tryb, Rozdzielczość, Jakość i Częstotliwość (Określa ile razy zdjęcie ma być powtórzone) Zapoznaj się z poniŝszymi rysunkami dla uzyskania szczegółowych informacji. Figure

47 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Aktywacja wykonywania Wykonaj czynności opisane poniŝej, aby włączyć funkcję robienia zrzutów ekranu (zdjęć). Po aktywacji tej funkcji, system wykona zdjęcie, gdy wystąpi odpowiedni alarm W menu Ustawienia Ogólne trzeba zaprogramować, co jaki czas ma być wykonywanie zdjęcie W tym celu trzeba wpisać liczbę sekund W menu DETEKCJA lub ALARM włącz funkcję wykonywania zdjęć dla określonych kanałów (pamiętaj, Ŝe podstawowa seria rejestratorów LE-AN nie obsługuje funkcji alarmu). Zapoznaj się z poniŝszymi rysunkami dla uzyskania szczegółowych informacji Priorytet Rys 4-15 NaleŜy pamiętać, Ŝe funkcja wykonywania zdjęcia podczas zdarzenia ma wyŝszy priorytet niŝ według harmonogramu. JeŜeli włączysz obie funkcje w tym samym czasie, to system wykona zdjęcie podczas aktywacji alarmu, a nie wykona jednocześnie zdjęcia wg harmonogramu Wysyłanie zdjęć na serwer FTP W oknie ustawień sieciowych moŝna ustawić dane serwera FTP. W tym celu naleŝy włączyć funkcję FTP, zdefiniować odpowiednio ustawienia serwera FTP, a następnie kliknąć przycisk Zapisz (patrz rysunek 4 16). Zadeklarowany serwer FTP naleŝy uruchomić. Teraz trzeba włączyć wykonywanie zdjęć w funkcji czasu lub w funkcji zdarzenia, jak to opisano w rozdziale Zdjęcie. Teraz system moŝe przesłać plik obrazu na serwer FTP. 46

48 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Wpisz odpowiednie, jeśli chcesz przesłać zdjęcie na FTP Rys Detekcja Przejdź do menu detekcji W menu głównym, w ustawieniach detekcji, moŝna znaleźć okno do konfiguracji detekcji. Patrz rysunek Istnieją trzy rodzaje detekcji: detekcja ruchu, Brak sygnału video, zamaskowanie kamery. Podstawowa seria rejestratorów LS-AN nie obsługuje portu RS232, wejść alarmowych i funkcji PTZ Detekcja ruchu Okno z ustawieniami detekcji ruchu jest pokazane poniŝej na rys Znajdują się następujące opcje: Zdarzenie - Typ zdarzenia, dla którego programowana jest reakcja. Do wyboru są następujące moŝliwości: Detekcja ruchu, Brak sygnału video oraz Zamaskowanie kamery. Kanał - Wybór kanału video, dla którego będą ustawiane parametry detekcji. MoŜna wybrać wszystkie kanały video jednocześnie. Włącz: Aktywacja działania detekcji. Rys

49 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Obszar - precyzyjne wyznaczenie obszaru, w którym ma działać detekcja ruchu. Po kliknięciu okienka Wybór wyświetla się na ekranie podgląd kanału z nałoŝonym rastrem 396 pól (jak na rys. 4-18), dla których moŝna zdefiniować aktywność detekcji ruchu. Pola podświetlone na czerwono to pola, gdzie detekcja ruchu jest aktywna. Aby ją dezaktywować trzeba dane pole kliknąć myszką czerwone podświetlenie wówczas zniknie. Uwaga: JeŜeli zostały wybrane wszystkie kanały video jednocześnie, to funkcja Ustawiania pola detekcji nie działa. Rys 4-18 Czułość: System obsługuje 6 poziomów. Szósty poziom ma najwyŝszą czułość. Wyświetl komunikat: System wyświetli na ekranie wiadomość o alarmie Alarm wysłany: System moŝe przesłać sygnał alarmu do sieci (w tym centrum alarmowe) Wyślij - Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu alarmowym w momencie Zapis z kamery: moŝna wybrać odpowiedni kanał do nagrywania (Wiele opcji). Upewnij się takŝe, Ŝe ustawiłeś zapis w harmonogramie (Menu-> Ustawienia-> Harmonogram), a takŝe harmonogram nagrywania w Menu - >Zaawansowane ->Nagrywanie Opóźnienie: -czas nagrywania po detekcji ruchu od s. Opóźnienie aktywacji - Tu moŝna ustawić, przez jaki czas opóźnienia reakcji na detekcję ruchu. Pozwala to np. na eliminację wykrywanych drgań kamery, Uruchom PTZ aktywacja funkcji sterowania głowicami PTZ w przypadku wykrycia ruchu. Po kliknięciu na przycisk Wybierz wyświetli się okno, umoŝliwiające zdefiniowanie reakcji kamery obrotowej rys Harmonogram: Kliknij przycisk USTAW a wyświetli się okno jak na rys. 4-20X. MoŜna tu ustawić harmonogram działania detekcji ruchu. Wyjście alarmowe - Wybór wyjść alarmowych, które mają być załączane w momencie detekcji ruchu. Tour: moŝna włączyć funkcję trasy, gdy wystąpi alarm. Przejdź do rozdziału opisującego konfigurację trasy. Buzzer: Zaznacz ikonę, aby włączyć tę funkcję. Uruchomi to brzęczyk podczas alarmu. NaleŜy zaznaczyć kwadraty dla danej funkcji aby ją aktywować. Po wykonaniu zmian, kliknij przycisk ZAPISZ System zapisze zmiany i powróci do poprzedniego menu. Uwaga: Uwaga: Ustawienia detekcji mogą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi kanałami za pomocą przycisków Kopiuj i Wklej. Kopiowane ustawień moŝe odbywać się wyłącznie dla zdarzeń tego samego typu (nie moŝna kopiować ustawień detekcji ruchu do ustawień braku video itp.). Na rysunku 4-18, moŝesz kliknąć lewym przyciskiem myszy, a następnie przeciągnij myszkę, ustawić obszar detekcji ruchu. Kliknij Fn, aby przełączyć pomiędzy zaznaczaniem / odznaczaniem pól detekcji ruchu. Po ustawieniu, kliknij przycisk Enter, aby wyjść. 48

50 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys 4-19 Rys Utrata sygnału video JeŜeli w oknie 4-17, wybierzesz Zanik Sygnału video z listy, to wyświetli się okno przedstawione na rysunku Funkcja ta pozwala zdefiniować sposób reakcji na wyłączenie kamery lub na uszkodzenie przewodu wizyjnego. Porada: MoŜna aktywować preset, gdy nastąpi utrata sygnału video. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale

51 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys Zamaskowanie kamery Gdy ktoś zasłoni obiektyw, lub wyjście wideo będzie w jednym kolorze, to system w odpowiedni sposób powinien zareagować na tę sytuację Okno ustawień maskowania jest przedstawione na rys Tutaj moŝna min. włączyć wyjście alarmowe lub pokazać komunikat na ekranie. Na wyświetlonym oknie moŝemy aktywować funkcje analogicznie jak dla Detekcji ruchu Porada: MoŜna uruchomić trasę kamery obrotowej. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale Uwaga: Ustawienia mogą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi kanałami za pomocą przycisków Kopiuj i Wklej. Kopiowane ustawień moŝe odbywać się wyłącznie dla zdarzeń tego samego typu Rys

52 OBSŁUGA I KONFIGURACJA 4.6 Ustawienia wejść i wyjść alarmowych NaleŜy pamiętać, Ŝe produkty z serii LE-AN nie obsługują funkcji alarmu. Przed uruchomieniem, naleŝy upewnić się, czy prawidłowo podłączone są urządzenia alarmowe, Wejście do ustawień alarmowych W menu głównym, w Ustawieniach znajduje się ikona Alarm. MoŜna tu znaleźć okno do konfiguracji alarmu. Zobacz Rysunek 4/ Ustawienia Alarmu Okno z ustawieniami przedstawione jest na rys Na wyświetlonym oknie moŝemy aktywować funkcje analogicznie jak dla Detekcji ruchu Wejście alarmowe -. wybór wejścia alarmowego dla którego będą ustawiane parametry. MoŜna równieŝ wybrać wszystkie jednocześnie. Włącz: Aktywacja działania detekcji. Zdarzenie - Typ zdarzenia, dla którego programowana jest akcja. MoŜliwe opcje to: Alarm lokalny i Alarm sieciowy Typ - typ pracy wejścia N.O. (normalnie otwarty) lub N.C. (normalnie zamknięty) Uruchom PTZ aktywacja funkcji sterowania głowicami PTZ w przypadku alarmu. Po kliknięciu na przycisk Wybierz wyświetli się okno, umoŝliwiające zdefiniowanie reakcji kamery obrotowej rys Wyświetl komunikat: System wyświetli na ekranie wiadomość o alarmie Alarm wysłany: System moŝe przesłać sygnał alarmu do sieci (w tym centrum alarmowe) Wyślij - Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu alarmowym w momencie Zapis z kamery: moŝna wybrać odpowiedni kanał do nagrywania (Wiele opcji). Upewnij się takŝe, Ŝe ustawiłeś zapis w harmonogramie (Menu-> Ustawienia-> Harmonogram), a takŝe harmonogram nagrywania w Menu - >Zaawansowane-> Nagrywanie Opóźnienie: -czas nagrywania po zdarzeniu od s. Opóźnienie aktywacji - Tu moŝna ustawić, przez jaki czas opóźnienia reakcji na detekcję ruchu. Uruchom PTZ aktywacja funkcji sterowania głowicami PTZ w przypadku wykrycia ruchu. Po kliknięciu n przycisk Wybierz wyświetli się okno, umoŝliwiające zdefiniowanie reakcji kamery obrotowej rys Harmonogram: Kliknij przycisk USTAW a wyświetli się okno jak na rys. 4-20X. MoŜna tu ustawić harmonogram działania detekcji ruchu. Pozwala to np. na eliminację wykrywanych drgań kamery, Wyjście alarmowe - Wybór wyjść alarmowych, które mają być załączane w momencie detekcji ruchu. Tour: moŝna włączyć funkcję trasy, gdy wystąpi alarm. Przejdź do rozdziału opisującego konfigurację trasy. Buzzer: Zaznacz ikonę, aby włączyć tę funkcję. Uruchomi to brzęczyk podczas alarmu NaleŜy zaznaczyć kwadraty dla danej funkcji aby ją aktywować. Po wykonaniu zmian, kliknij przycisk ZAPISZ System zapisze zmiany i powróci do poprzedniego menu. Uwaga: Ustawienia detekcji mogą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi kanałami za pomocą przycisków Kopiuj i Wklej. Kopiowane ustawień moŝe odbywać się wyłącznie dla zdarzeń tego samego typu (nie moŝna kopiować ustawień detekcji ruchu do ustawień braku video itp.). 51

53 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys 4-24 Rys 4-25 Rys 4-26 Rys

54 OBSŁUGA I KONFIGURACJA 4.7 Backup Rejestrator umoŝliwia wykonanie kopii zapasowej na USB lub na pobieranie z sieci. PoniŜej przedstawiamy wykonanie kopii zapasowej na USB. Patrz rozdział 7 dla zapoznania się z pobraniem kopii zapasowej za pomocą sieci Wykrycie urządzenia Kliknij przycisk na ikona Kopiowanie Nagrań w menu głównym. Zostanie otworzone okno przedstawione na rys Będą wyświetlone informacje o urządzeniach na które moŝna wykonać backup. Będzie widoczna takŝe nazwa urządzenia, jego powierzchnia całkowita i wolna przestrzeń. Obsługiwane są urządzenia jak USB nagrywarki CD, dysk pamięci USB, karty SD i przenośne dyski twarde USB Wybór plików Rys 4-28 Wybierz urządzenia kopii zapasowej, a następnie ustaw kanał, godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrania. Kliknij przycisk Dodaj, system rozpoczyna wyszukiwanie. Wszystkie dopasowane pliki są wymienione poniŝej. System automatycznie oblicza wymagany i dostępny rozmiar. Zobacz Rysunek 29/04. Zaznacz przed nazwą kanału dla piku do kopii zapasowych. Aby odznaczyć plik uŝyj klawisz Fn i kliknij Kliknij przycisk START, aby utworzyć kopię zapasową wybranych plików. Pojawi się pasek postępu kopiowania. Gdy system zakończy tworzenie kopii zapasowych, zobaczysz okno dialogowe informujące o zakończeniu kopii zapasowej. Rys

55 Proces archiwizowania moŝna w dowolnym momencie przerwać, klikając na przycisk Stop. MoŜesz zobaczyć pozostały czas i pasek postępu w lewym dolnym rogu. patrz rysunek 3/04. OBSŁUGA I KONFIGURACJA Figure 4-30 Format zapisu plików ma zwykle postać: NR+ Numer CH+ Czas (Rok, Miesiąc, Dzień). Format wyświetlania daty jest taki sam jak w ustawieniach: Menu główne-> Ustawienia-> Ogólne. Pliki maja rozszerzenie.dav Wskazówka: Podczas procesu tworzenia kopii zapasowej, moŝna kliknąć przycisk ESC, aby wyjść z obecnego interfejsu dla innej operacji. System nie zakończy procesu tworzenia kopii zapasowej. Uwaga: Po kliknięciu przycisku stop podczas procesu nagrywania, zastaje natychmiast zatrzymana funkcja archiwizacji. Na przykład, jeśli jest zaznaczonych dziesięć plików, po kliknięciu przycisku stop w momencie przetwarzania pliku szóstego, to tylko backup pięciu plików, będzie nagranych w urządzeniu (mimo Ŝe moŝna zobaczyć dziesięć nazw plików). 4.8 Sterowanie PTZ i ustawienia kolorów NaleŜy pamiętać, Ŝe produkty serii LE-AN nie obsługują funkcji alarmu. Wszystkie operacje dotyczące głowic PTZ są dostępne w protokole PELCO D. W innych protokołach mogą pojawić się pewne ograniczenia funkcjonalności Podłączenie przewodów Proszę postępować zgodnie z procedurami poniŝej, aby poprawnie podłączyć sterowanie PTZ Podłącz port RS485 z głowicy do rejestratora. Podłącz kabel wideo głowicy do wejścia wideo rejestratora. Podłącz zasilanie do kamery Ustawienia PTZ Uwaga: Obraz z kamery powinien być wyświetlany na monitorze. Przed przystąpieniem do ustawienia sprawdź: Prawidłowość podłączenia przewodu RS-485 do rejestratora i głowicy PTZ Prawidłowość polaryzacji podłączenia przewodu RS-485. Linia A (B) głowicy podłączona do linii A (B) rejestratora. Uruchom rejestrator, wprowadź nazwę uŝytkownika oraz hasło. Przejdź do ekranu konfiguracyjnego urządzeń PTZ (Menu główne > Ustawienia > PTZ) rys. 44. W oknie zostaną wyświetlone następujące pozycje: 54

56 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Kanał -Wybierz numer kanału (kamery), który chcesz konfigurować. Protokół -Wybierz z listy protokół odpowiedni dla podłączonej kamery. Adres Wpisz adres ID kamery PTZ (musi być dokładnie taki sam, jak ustawiony fizycznie w kamerze). Prędkość: Wybierz szybkość transmisji interfejsu RS485. Bity danych: Wybierz ilość bitów danych w protokole komunikacyjnym (domyślnie: 8). Bity stopu: Wybierz ilość bitów stopu w protokole komunikacyjnym (domyślnie 1). Parzystość: Sposób sprawdzania parzystości danych w protokole komunikacyjnym: Brak / Odd / Even / Mark/ Space (domyślnie: Brak). Rys 4-31 Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Zapisz. W trybie wyświetlania jednej kamery, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij przycisk "Fn" na przednim panelu lub klawisz "Fn" na pilocie). Wyświetli się okno przedstawione na rysunku 4-32 Rys 4-32 Okno Funkcji PTZ posiada następujące funkcje: Patrz rys 4-33 Prędkość: szybkość wykonywania ruchu głowicy PTZ (1 do 8). Zoom: ZbliŜenie / Oddalenie przez płynną zmianę ogniskowej obiektywu Ostrość: Regulowanie ostrości obrazu Iris: Otwarcie / Zamknięcie przysłony obiektywu. Naciśnij przycisk + lub - aby zmienić zoom, ostrość i przesłona. 55

57 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys 4-33 Na rysunku 4-33, kliknij strzałki kierunkowe (patrz rys. 4-34), aby dostosować pozycję PTZ. Łącznie jest 8 strzałek kierunkowych Inteligentne pozycjonowanie 3D Rys 4-34 W środku okna z ośmioma strzałkami, znajduje się inteligentny przycisk pozycjonowania 3D. patrz rysunek Proszę upewnić się, Ŝe wybrany protokół obsługuje tę funkcję i naleŝy uŝyć myszy do sterowania Kliknij ten przycisk. System wróci do trybu pojedynczego ekranu. Zaznacz myszką na ekranie, aby wybrać rozmiar sekcji. Wybrana strefa wspiera szybkość 4X do 16X. MoŜna automatycznie sterować PTZ. Im mniejsze strefy, tym większa jest prędkość. PoniŜej tabelka informacyjna: Rys Preset / Patrol / Pattern / Scan Na rysunku 4-33, kliknij przycisk "Ustaw". Zostanie wyświetlone okno pokazane poniŝej. Patrz Rysunek MoŜna tu ustawić następujące elementy: Preset Tour Pattern Limit 56

58 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys 4-36 Na rysunku 4-33, kliknij przycisk Inne Funkcje. Zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku Tutaj moŝesz aktywować następujące funkcje: Preset AutoTour Pattern Auto scan Auto pan Flip Reset Inne Funkcje Rys 4-37 Uwaga: Presety, Tour (Trasy) i pattern y muszą mieć wprowadzony numer, aby moŝna było nimi sterować. MoŜna określić numer jaki potrzebujesz. NaleŜy odwołać się do instrukcji uŝytkownika danej kamery obrotowej dla definicji ustawień. W niektórych przypadkach, mogą być one uŝywane do specjalnego procesu. Następujące konfiguracje są zazwyczaj sterowane jak na rysunkach 4-33, 4-36 i Ustawienie Preset NaleŜy uŝyć ośmiu strzałek kierunkowych ( rysunek 4-33), aby ustawić kamerę do właściwej pozycji. Kliknij przycisk Preset ( rysunek 4-36) i wprowadź numeru wybranego presetu. Wyświetli się okno przedstawione na rysunku 4-38 Teraz moŝesz dodać ten Preset do wybranej trasy (Tour). 57

59 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Rys Uruchomienie Preset Aby aktywować zaprogramowany preset, wybierz nr. Preset i naciśnij przycisk Preset. (patrz rys. 4-38) Programowanie Sekwencji (Patrol) Kliknij przycisk Tour Nb (4-36). Wprowadź numer trasy patrolowej, która będzie zaprogramowania, następnie wybierz numer pierwszego presetu, który chcesz dodać i kliknij przycisk Ustaw. W ten sposób do kaŝdej trasy moŝna zaprogramować do 80 presetów Aktywacja Sekwencji (Patrol) Rys 4-39 Aby aktywować zaprogramowaną sekwencje trasy, przejdź do okna wyboru ustawień PTZ (rys. 4-37). Wprowadź numer trasy w polu No. i kliknij przycisk Patrol Ustawienie trasy (Pattern) Kliknij przycisk Pattern Nb (rys. 4-38), a następnie przycisk Rozpocznij aby rozpocząć nauke trasy. Wyświetlone zostanie okno przedstawione na rysunku Następnie moŝna przejść do okna z rysunku 4-33 do zmiany powiększenia, ostrości oraz przysłony. Za zakończeniu nauki naleŝy wróć do okna z rysunku 4-40 i kliknij przycisk "Zakończ". MoŜesz zapamiętać tą trasę jako Pattern 1. Rys

60 OBSŁUGA I KONFIGURACJA Aktywacja trasy (Pattern) W oknie Pattern No.: (rys. 4-37), wpisz numer trasy No, i kliknij przycisk :Pattern Ustawienia automatycznego skanowania W oknie ustawień (rys. 4-36,) kliknij przycisk Limit Zostanie wyświetlony ekran jak na rysunku Przejdź teraz do interfejsu obsługi PTZ (rys. 4-33) i za pomocą przycisków sterujących, ustaw kamerę w pozycji, która ma stanowić lewą granicę skanowania. Przejdź do okna z rys. 4-41, kliknij przycisk Lewy. Analogicznie ją zaprogramuj ( Prawy limit ) Figure Aktywacja automatycznego skanowania W oknie z rysunku 4-37, kliknij przycisk "Auto Scan". System rozpoczyna automatyczne skanowanie. Po uruchomieniu funkcji, przycisk "Auto Scan". zamienia się na przycisk Stop. Kliknij przycisk Stop, aby zakończyć skanowanie Obrót Aby aktywować automatyczne obracanie kamery, przejdź do okna wyboru (rys. 4-37) i kliknij przycisk Auto-Pan. Kamera rozpocznie ciągły ruch wokół osi pionowej. Jednocześnie przycisk Auto-Pan zmieni się na Stop ten przycisk trzeba kliknąć, aby zatrzymać funkcję automatycznego obrotu Bezpośrednie zarządzanie menu kamery Będąc w oknie wyboru (rys. 4-37), kliknij przycisk Inne Funkcje. Na ekranie pojawi się okno z panelem funkcji dodatkowych kamery PTZ, jak na rys Rys 4-42 Ponownie kliknij przycisk Inne Funkcje pojawi się okno umoŝliwiające bezpośredni dostęp do menu kamery. Po kliknięciu przycisku Menu, na monitorze pojawi się menu z kamery. UŜywając przycisków kierunkowych oraz pozostałych przycisków moŝna dokonywać zmian w ustawieniach kamery. 59

61 STRUKRURA MENU 5 Struktura menu 5.1 Struktura menu Rejestratory serii LE-A i LE-AS posiadają następującą strukturę menu pokazaną poniŝej Odtwarzanie Menu Info Info o dyskach BPS Log Wersja Zalogowani uŝytkownicy Ustawienia Ogólne Nagrywanie Harmonogram RS232 (Wersja LE-A) Sieć Alarm Detekcja ruchu PTZ Wyświetlanie Domyślni Kopiowanie nagrań Zaawansowane Dyski Wyjścia Alarmowe Usterki Nagrywanie UŜytkownicy Auto Restart Ustawienia TV Video Matrix Kopia konfiguracji Wyłączenie Rejestratory serii LE-AN posiadają następującą strukturę menu pokazaną poniŝej 60

62 STRUKRURA MENU Odtwarzanie Menu Info Info o dyskach BPS Log Wersja Zalogowani uŝytkownicy Ustawienia Ogólne Nagrywanie Harmonogram Sieć Detekcja ruchu Wyświetlanie Domyślnie Kopiowanie nagrań Zaawansowane Dyski Usterki Nagrywanie UŜytkownicy Auto Restart Ustawienia TV Kopia konfiguracji 5.2 Menu główne Wyłączenie Po zalogowaniu się, rejestrator wyświetli Menu Główne (rys. 5-1). Zawiera ono 6 ikon: Odtwarzanie, Info, Ustawienia, Kopiowanie nagrań, Zaawansowane i Wyłączenie. Aby wejść do podmenu: za pomocą przycisków nawigacyjnych podświetl Ŝądaną ikonę i wciśnij klawisz ENTER, lub kliknij Ŝądaną ikonę lewym klawiszem myszki. W dolnym wierszu Menu Głównego, po podświetleniu danej ikony, wyświetla się pomoc na temat zawartości danego podmenu. Rys

63 5.3 Ustawienia STRUKRURA MENU Po wejściu do Ustawienia, na ekranie pojawią się ikony, jak pokazane na rysunku 5-2. Wybierz Ŝądaną kategorię w sposób identyczny, jak opisano w punkcie Ogólne Rys 5-2 Podmenu Ogólne definiuje ustawienia globalne dla całego rejestratora (rys. 5-3): Czas: pozwala ustawić aktualną datę i czas (w formacie: ROK- MIESIĄC-DZIEŃ GG : MM : SS) dane te powinny być ustawione przed rozpoczęciem nagrywania! Format daty: Pozwala ustawić format, w jakim jest wyświetlana data; moŝliwe formaty: RRRR MM DD, MM DD RRRR, DD MM RRRR. Separator daty: SłuŜy do ustawienia znaku separującego (kropka, kreska, ukośnik) Rys 5-3 Czas zimowy: Zezwala na samoczynną zmianę czasu na letni i na zimowy. Po kliknięciu przycisku Ustaw wyświetla się okno ustawiania początku i końca czasu letniego (rys. 5-4.). W Polsce naleŝy podświetlić Dni Tygodnia, a następnie ustawić: START: Marzec Ostatni Nie [-niedziela] 02 : 00 STOP: Paździer Ostatni Nie [-niedziela] 03 : 00 Format czasu: Pozwala wybrać tryb wyświetlania czasu: 24-godzinny lub 12- godzinny. Język: UmoŜliwia wybór języka wyświetlania. Niektóre rejestratory posiadają wbudowany tylko jeden język. 62

64 STRUKRURA MENU Dysk zapełniony: Opcja ta słuŝy do ustawienia zachowania się rejestratora po zapełnieniu dysku twardego. MoŜliwe opcje to: zatrzymanie nagrywania lub nadpisywanie (automatyczne kasowanie najstarszych nagrań i zapisywanie na zwolnionym miejscu). Długość pakietu: SłuŜy do ustawienia długości nagrania, przypadającego na jeden plik. Pozwala określić maksymalne rozmiary plików, zapisywanych na dysku, co ma znaczenie podczas wyszukiwania plików. ID rejestratora: Jest to adres rejestratora, uŝywany do połączenia z zdalną klawiaturą oraz podczas sterowania pilotem. Standard Video: SłuŜy do wyboru standardu telewizyjnego: NTSC lub PAL. Auto wyloguj: SłuŜy do ustawienia czasu, po jakim uŝytkownik zostaje automatycznie wylogowany, jeŝeli nie są wykonywane Ŝadne operacje. Nazwa ID nazwa rejestratora UWAGA! Czas systemu jest bardzo waŝny!!!. Nie zmieniaj czasu przypadkowo, chyba Ŝe istnieje konieczność! Przed zmiana czasu, proszę zatrzymać nagrywanie! Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Zapisz i powrócić do poprzedniego menu Rys 5-4 Rys Nagrywanie Menu Nagrywanie : definiuje opcje związane z rejestracją obrazu. Patrz rys 5-6 Proszę zauwaŝyć, Ŝe niektóre mogą nie posiadać dodatkowego strumienia Kanał: Wybór kanału, dla którego będą definiowane poniŝsze opcje. MoŜna wybrać równieŝ Wszystkie kanały. Kompresja: Typ kompresji (H.264). Rozdzielczość: Wybór rozdzielczości nagrywania dla wybranego kanału. Opcję moŝna wybrać z rozwijanej listy: D1/CIF/QCIF.. Proszę zwrócić uwagę Ŝe rozdzielczość moŝe być inna dla róŝnych kanałów. Dodatkowy strumień obsługuje tylko QCIF. Prędkość nagrywania - Określenie szybkości nagrywania dla wybranego kanału (1k/s do 25k/s): Uwaga: Proszę odwołać się do następującej informacji dla 8-kanałowego DVR,: Jeśli 1-kanał ma rozdzielczości D1 i ilość klatek jest większa niŝ 6k / s, to pozostałe kanały (2 kanał do 8) mogą być CIF lub QCIF. Jeśli 1-kanał ma rozdzielczości D1 i ilość klatek jest mniejszą niŝ 6k / s, to pozostałe kanały (2 kanał do 8) mogą być D1/CIF/QCIF. Obecnie moŝe być w rozdzielczości D1 max 6k / s. 63

65 STRUKRURA MENU Typ strumienia: Stały (CBR) lub Zmienny (VBR). Dla VBR moŝna ustawić jakość video Jakość: Wyłącznie dla zmiennego trybu transmisji, słuŝy do ustawienia jakości nagrania zakresie 1 do 6. Wartość 6 oznacza najlepszą jakość nagrywania. Przy stałym trybie transmisji okno jest niewidoczne. Tryb transmisji: Określa prędkość transmisji określana w Kb/s, ustawialna w zakresie od 32 do 2048 lub Własna przy tym ostatnim ustawieniu po prawej stronie pojawia się dodatkowe okno do wpisania własnej prędkości. Audio/Video: SłuŜy do załączenia / wyłączenia toru Audio/Video. Rys 5-6 Strefy prywatności: po kliknięciu na ten przycisk, pojawi się mniejsze okno (rys. 5-7), w którym będzie moŝna zdefiniować maski prywatności oraz opcje wyświetlania: Obszar ukryty: zamaskowanie fragmentu obrazu Ponadto moŝna zdefiniować, kiedy ukrywanie ma być aktywne. Po kliknięciu na przycisk Ustaw pojawia się lista 8 moŝliwych masek prywatności. Czas: Pozwala zdefiniować, czy na ekranie dla tej kamery będzie wyświetlany czas i data, ponadto po kliknięciu na przycisk Ustaw, moŝna zmieniać połoŝenie zegara ustawienia te dotyczą obrazu rejestrowanego i podglądu przez sieć. Nr. kamery: Pozwala zdefiniować, czy na ekranie dla tej kamery będzie wyświetlana nazwa, ponadto po kliknięciu na przycisk Ustaw, moŝna zmieniać połoŝenie napisu - ustawienia te dotyczą obrazu rejestrowanego i podglądu przez sieć. Poszczególne opcje są załączane przez podświetlenie odpowiadającego im kwadratu Harmonogram Proszę zapoznać się z rozdziałem 4-4. Rys

66 5.3.4 RS232 STRUKRURA MENU NaleŜy pamiętać, Ŝe produkt z serii LE-AN nie obsługują funkcji alarmu. Okno konfiguracji RS232 jest pokazane poniŝej. Istnieje pięć zmiennych elementów. Patrz Rysunek 5-8. Funkcja Rodzaj urządzenia podłączonego do rejestratora. Istnieje wiele moŝliwość: Konsola (Konsole) pozwala na uŝycie COM do zmian lub debugowania programu; Klawiatura (Keyboard) pozwala na podłączenie klawiatury sterującej np. VTV-N-KBDB; Adapter słuŝy jako transparentny COM do połączenia z komputerem i bezpośredniego transferu danych; ComProtokół jest przeznaczony do funkcji wprowadzania tekstu np. z kasy fiskalnej; Klawiatura Sieciowa (Netkeyboard) jest przeznaczona do podłączenia sieciowej klawiatury sterującej; PTZ Matrix pozwala na podłączenie matrycy kontrolnej. Szybkość - transmisja przez łącze RS232. Bity danych Ilość bitów danych w bajcie (od 5 do 8). Bity stopu Ilość bitów stopu. Dostępne trzy opcje: 1 / 1,5 / 2. Parzystość Sposób obliczania parzystości danych. Dostępne trzy opcje: none /odd / even. Ustawienia domyślne :: Funkcja: Console Prędkośc: bity danych:8 Bity Stopu:1 Parzystość: None Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Zapisz. System powróci do poprzedniego menu Sieć 65 Rys 5-8 PoniŜej znajdują się informacje o sieci. Patrz Rysunek 5-9. Adres IP: Tutaj trzeba wpisać adres IP. DHCP: funkcja automatycznego wyszukiwania adresu IP. Przy aktywnej funkcji DHCP, nie moŝna modyfikować adresu IP / Maski podsieci / Bramy sieciowej te wartości są nadawane automatycznie. JeŜeli wyłączysz DHCP, to wartości adresu IP, maski i bramy są pokazywane jako 0. Wyłączenie funkcji DHCP jest konieczne aby uzyskać aktualny adres IP. Pamiętaj jednak, Ŝe równieŝ nie moŝesz modyfikować adresu IP, maski i bramy sieciowej, jeŝeli uŝywasz funkcji PPPoE.

67 STRUKRURA MENU Port TCP: Domyślna wartość to Port UDP: Domyślna wartość to Port HTTP: Wartość domyślna wynosi 80. Max połączonych: system wspiera max. 10 uŝytkowników. 0 oznacza brak limitu połączeń. Preferowany DNS: adres IP serwera DNS. Alternatywny DNS: alternatywny DNS adres IP. Typ transmisji: Tutaj moŝna wybrać priorytet pomiędzy cechami jakości dla płynności (fluency) / video. LAN Download: System moŝe przetwarzać pobrane dane najpierw w przypadku włączenia tej funkcji. Prędkość pobierania jest 1,5 x lub 2,0 x z normalną prędkością. Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Zapisz. System powróci do poprzedniego menu Zaawansowane Rys 5-9 Okno zaawansowane konfiguracji jest przedstawione na rys Proszę zaznaczyć kwadrat, aby aktywować odpowiednią funkcję a następnie kliknij dwukrotnie na aktualną pozycję, aby przejść do konfiguracji Autoryzacja Rys 5-10 Filtr adresów IP jest przedstawiony na rysunku MoŜesz dodać adres IP do poniŝszej listy. Lista obsługuje maks. 64 adresów IP. NaleŜy pamiętać, po włączeniu tej funkcji, tylko wymienione adresy IP mogą uzyskać dostęp do bieŝącej DVR. Jeśli wyłączyć tę funkcję, wszystkie adresy IP mają dostęp do połączenia z rejestratorem. 66

68 STRUKRURA MENU Rys

69 STRUKRURA MENU MCAST SET Ten interfejs (rys ) pozwala na utworzenie grupy Multicast. NaleŜy ustawić adres IP serwera oraz port. Rys 5-12 Tutaj moŝna ustawić grupy multiple cast Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami o grupach Multicast dla uzyskania większej ilości informacji. Pamiętaj, Ŝe grupy Mcast dotyczą wybranych serii rejestratorów PPPoE Interfejs PPPoE jest przedstawiony na Rysunek Wprowadź nazwę uŝytkownika i hasło otrzymane od dostawcy Internetu. Kliknij przycisk OK, naleŝy ponownie uruchomić urządzenie, aby uaktywnić konfigurację. Po ponownym uruchomieniu, rejestrator automatycznie połączenie z Internetem. Adres IP w PPPoE jest dynamiczny. MoŜesz uzyskać informacje o adresie IP po ponownym wejściu do ustawień. Rys

70 STRUKRURA MENU NTP Najpierw musisz zainstalować serwer SNTP (jak np. Absolute Time Server) w swoim komputerze. W systemie Windows XP, moŝna uŝyć polecenia "net start w32time" do uruchomienia usługi NTP. Konfiguracja NTP interfejsu jest przedstawiona na rysunku Host IP: Wpisz swój adres komputera. Port: Ta seria DVR obsługuje transmisję TCP. Wartość domyślna jest port 123. Czas aktualizacji: minimalna wartość to 1. Maksymalna wartość jest (minuty) Strefa czasowa (Time Zone): wybierz odpowiednią strefę czas (dla Polski +1:00). Oto arkusz dla konfiguracji strefy czasowej. Miasto /Region London Berlin Cairo Moscow GMT+3 New Deli Bangkok Beijing (Hong Kong) Tokyo Sydney Hawaii Rys Strefa GMT+0 GMT+1 GMT+2 GMT+5 GMT+7 GMT+8 GMT+9 GMT+10 GMT-10 69

71 STRUKRURA MENU Alaska Pacific Time(P.T) American Mountain Time(M.T) American Central Time(C.T) American Eastern Time(E.T) Atlantic Time Brazil Middle Atlantic Time GMT-9 GMT-8 GMT-7 GMT-6 GMT-5 GMT-4 GMT-3 GMT DynDNS Przesuń za pomocą suwaka zaawansowane opcje na DDNS pokazane na rys e W sieci DDNS, wybierz Operatora DDNS i zaznacz pole :Aktywne. Następnie podaj nazwę swojego hosta, port, domenę, stronę, hasło oraz podaj czas aktualizacji Nazwa PPPoE otrzymasz od Ciebie IPS i IP serwera (komputera z DDNS). Kliknij przycisk Zapisz, a następnie ponownego uruchomienia systemu. Kliknij przycisk Zapisz, system poprosi o ponowne uruchomienie aby wszystkie ustawienia aktywowane. Po ponownym uruchomieniu komputera, otwórz IE i wejście jak poniŝej: serwera DDNS):numer portu Figure 5-15 DDNS obejmuje: CN99 DDNS, NO-IP DDNS, Private DDNS, DynDNS DDNS i sysdns DDNS. Wszystkie DDNS mogą być waŝne w tym samym czasie, MoŜna wybrać taki, który potrzebujesz. Private DDNS będzie działał jak specjalny serwer DDNS i specjalne Profesjonalne Oprogramowanie (PSS). 70

72 FTP NaleŜy pobrać lub kupić serwer usług FTP (takich jak np.; STRUKRURA MENU Ser-U FTP SERVER) w celu uruchomienia funkcji FTP. NaleŜy zainstalować Ser-U FTP Server. Po zainstalowaniu wybieramy "start" -> "programy" -> Serv-U FTP Server - > Serv-Administator U. Teraz moŝesz ustawić hasło i folder FTP. Pamiętaj, musisz przyznać prawa uŝytkownika FTP. Patrz Rysunek Rys 5-16 MoŜesz korzystać z komputera lub narzędzia FTP do testowania konfiguracji. Na przykład, moŝesz zalogować uŝytkownika o nazwie ZHY dla serwera FTP:// , a następnie przetestować, zmodyfikować lub usunąć folder. Patrz Rysunek Wprowadź teraz adres FTP do przeglądarki internetowej, podaj nazwę uŝytkownika i hasło (rys. 5-17). Po otwarciu się katalogu głównego sprawdź, czy moŝesz w nim zakładać i usuwać katalogi. JeŜeli tak, serwer FTP jest skonfigurowany poprawnie. Rys 5-17 System obsługuje równieŝ przesyłanie danych z wielu rejestratorów do jednego serwera FTP. MoŜna utworzyć wiele folderów na tym FTP. Na rys. 5-9, wybierz FTP, a następnie dwukrotnie przyciskiem myszy. MoŜesz zobaczyć następujący interfejs. Patrz rysunek

73 STRUKRURA MENU Rys 5-18 Zaznacz ikonę przed opcją FTP, aby ją włączyć. Tutaj moŝna wpisać adres serwera FTP i zdalny katalog. JeŜeli katalog będzie pusty, system automatycznie utworzy foldery według adresu IP, czasu i kanału. Nazwa uŝytkownika i hasło to informacji o koncie, aby zalogować się do serwera FTP. Długość pliku - JeŜeli wpis będzie większy niŝ rzeczywista długość pliku, system załaduje cały plik. JeŜeli wpis będzie mniejszy niŝ rzeczywista długość pliku, system wyśle tylko zadeklarowaną długość. Gdy wartość wynosi 0, system wyśle wszystkie pliki. Anonymous - uŝytkownik pozostaje anonimowy. Ustaw wymagane dane dla kanałów i dni tygodnia. MoŜna ustawić dwa okresy na kaŝdy kanał Alarm Zapoznaj się z rozdziałem 4.6 Ustawienia wejść i wyjść alarmowych Detekcja ruchu Zapoznaj się z rozdziałem Pan/Tilt/Zoom PTZ przeznaczone jest do ustawienia protokołu komunikacyjnego do obsługi kamer obrotowych. Rysunek 5-19 NaleŜy ustawić następujące parametry: Kanał: NaleŜy numer kanału, dla którego będzie dokonywana zmiana. Protokół: Wybierz odpowiedni protokół dla podłączonej kamery PTZ. Adres: Adres kamery PTZ (musi być taki sam jak ustawiony w kamerze). Prędkość: Szybkość transmisji RS485. Bity danych: Ilość bitów danych. Bity stopu: Określa ilość bitów stopu. Parzystość: Sposób sprawdzania parzystości danych: brak / odd / even. Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu. Zapoznaj się z rozdziałem 4.9 dla uzyskania szczegółowych informacji 72

74 STRUKRURA MENU Rys Wyświetlanie Interfejs konfiguracji jest pokazany poniŝej. Zobacz Rysunek Przejrzystość SłuŜy do ustawienia poziomu przejrzystości obrazu menu w stosunku do obrazu z kamer (zakres 128 to 255). Nazwa kanały SłuŜy do zmiany nazwy poszczególnych kanałów. Wykonanie zmiany będzie natychmiastowe tylko dla podglądu na lokalnym monitorze. Zmiany na komputerach zdalnych będą uaktualnione dopiero po ponownym uruchomieniu programu. Czas: Załączenie lub wyłączenie wyświetlania zegara czasu rzeczywistego na monitorze. Nr kamery: MoŜna załączyć lub wyłączyć wyświetlanie nazw kanałów (kamer) na monitorze. Rozdzielczość: Są cztery opcje: (domyślny), , NaleŜy pamiętać, system wymaga ponownego uruchomienia, aby aktywować bieŝącej konfiguracji. Wyświetlanie Sekwencyjne: W tym miejscu moŝna załączyć lub wyłączyć opcję sekwencyjnego przełączania kamer. Czas sekwencji: SłuŜy do określenia czasu przełączania sekwencyjnego (zakresie sekund). Uruchomienie lub zatrzymanie wyświetlania w trybie sekwencji odbywa się przyciskiem SHIFT Widok1: SłuŜy do wyboru, które z poszczególnych kamer i podziałów będą brały udział w przełączaniu sekwencyjnym. Proszę zaznaczyć kwadraty dla odpowiednich kamer i podziałów. Widok 4: Określa który obraz podzielony będzie wyświetlany (w tym typie tylko 1). detekcja ruchu-tour: SłuŜy do wyboru, który z trybów sekwencji (podglądów) będzie wyświetlany po wykryciu ruchu alarm-tour: wybór, który z trybów sekwencji (podglądów) będzie wyświetlany w funkcji alarmu, po aktywacji wejścia alarmowego Aby zapisać wszystkie ustawienia, kliknij przycisk Zapisz. 73

75 STRUKRURA MENU Rys 5-20 Kliknij przycisk zmiany po kanale (rys. 5-20), Zostanie przedstawione okno jak na rysunku Uwaga wszystkie modyfikacje zapisują się lokalnie. Aby zmiany nastąpiły w programie podczas podglądu przez sieć naleŝy ponownie uruchomić program.. System obsługuje max 25-cyfrowy wyraz. Rys 5-21 W trybie sekwencji, jest widoczna ikona w prawym rogu. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij klawisz Shift, aby zmienić tryb. Patrz Rysunek Rys

76 Ustawienia domyślne STRUKRURA MENU Kliknij ikonę DOMYŚLNE (rys 5.2) a pojawi się okno dialogowe z rys MoŜna wyróŝnić następujące grupy aby przywrócić fabryczne konfiguracji. Zaznacz wszystko OGÓLNE NAGRYWANIE HARMONOGRAM RS232 SIEĆ ALARM DETEKCJA RUCHU PTZ WYŚWIETLANIE NAZWA KAMERY Reset moŝna wykonywać dla poszczególnych grup. Zaznaczając odpowiednie pola wybierz opcje, które chcesz zresetować: Uwaga! Reset nie przywraca fabrycznych ustawień dla: koloru menu, języka, czas wyświetlania, system video, adresu IP, konta uŝytkowników. 5.4 Odtwarzanie Zapoznaj się z rozdziałem Zaawansowane Rys 5-23 Kliknij dwukrotnie ikonę Zaawansowane w menu głównym. Wyświetli się pokazany poniŝej. Patrz rysunek Jest tu łącznie dziewięć przycisków funkcji: Dyski, Usterki, Wyjścia alarmowe, Nagrywanie, UŜytkownicy, Auto restart, Ustawienia TV, Video matrix, ATM/POS i Kopia konfiguracji 75

77 STRUKRURA MENU Rys Dyski W menu Zaawansowane kliknij ikonę DYSKI, a otworzy się okno dialogowe (Rysunek 5-25), w którym konfigurowane są dyski twarde MoŜesz zobaczyć aktualny typ dysku, status, pojemności i czasu zapisu. Kiedy dysk działa prawidłowo, system pokazany jako O. JeŜeli wystąpi błąd HDD, system go pokaŝe jako X. MoŜna wybrać tryb pracy dysku z rozwijanej listy, takie jak tylko do odczytu lub moŝesz usunąć wszystkie dane z dysku HDD. NaleŜy ponownie uruchomić system, aby wszystkie zmiany były aktywowane. Rys 5-25 Kliknij przycisk do ustawienia alarmów. Wyświetli się okno pokazane poniŝej. Zobacz Rysunek (okno jest takie samo jak dla ustawień usterek)). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Proszę zaznaczyć kwadraty dla aktywacji danej funkcji. 76

78 STRUKRURA MENU Usterki Rys5-26 Okno do ustawień usterek jest pokazane na rysunku Typ zdarzenia: Istnieje kilka opcji, takie jak błąd dysku, brak dysku, odłączenie, Konflikt IP itp. Włącz- Aktywowanie funkcji Wyjście alarmowe: Wybierz numer wyjścia alarmowego (wiele opcji do wyboru). Opóźnienie: Tutaj moŝna ustawić odpowiedni czas opóźnienia. Wartość od 1s-300. System automatycznie opóźni alarm o określony czas PokaŜ komunikat: system wyświetli wiadomość o alarmie na lokalnym ekranie,. Alarm wyślij: System moŝe przesłać sygnał alarmu do sieci Wyślij System moŝe wysłać , po wystąpieniu zdarzenia. Buzzer: System włączy brzęczyk dźwięk, gdy wystąpi alarm. Rys Wyjścia Alarmowe Po kliknięciu ikony Wyjścia alarmowe otworzy się okno przeznaczone do definiowania działania wyjść alarmowych 77

79 STRUKRURA MENU Proszę zaznaczyć kwadraty odpowiadające wyjściu alarmowego. Po zakończaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk OK, system wróci do poprzedniego menu. patrz rysunek 28/05. Rys Nagrywanie Zapoznaj się z rozdziałem UŜytkownicy Menu to jest przeznaczone do zarządzania uŝytkownikami rejestratora. Patrz rys MoŜna ustawić: Dodaj uŝytkownika Ustawienia uŝytkownika Dodaj grupę Ustawienia grupy Zmiana hasła. NaleŜy zwrócić uwagę Ŝe: Konto systemowe przyjmuje dwa poziomy zarządzania: uŝytkowników i grup uŝytkowników. Dla grupy lub uŝytkowników, istnieją dwa poziomy: admin i uŝytkownik. Nazwa uŝytkownika i nazwa grupy moŝe składać się z ośmiu cyfr Dana nazwa moŝe być uŝywana tylko raz. Są wprowadzone cztery uŝytkownicy: admin/888888/ i ukryty uŝytkownik "domyślny". UŜytkownicy ci mają prawo administratora z wyjątkiem uŝytkownika UŜytkownik ukryty " default " jest do uŝytku systemu i nie moŝe być usunięty. Gdy Ŝaden uŝytkownik nie jest zalogowany, uŝytkownik ukryty " default " automatycznie się zaloguje. UmoŜliwia to kilka uprawnień, tak, aby moŝna było zobaczyć kanały video bez logowania. Jeden uŝytkownik powinien naleŝeć do jednej grupy. Prawo uŝytkownika nie moŝe przekroczyć prawa grupy. Multiple: funkcja ta pozwala wielu uŝytkownikom korzystać z tego samego konta do logowania. Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Zapisz. System powrócić do poprzedniego menu. 78

80 STRUKRURA MENU Rys Auto-restart Tutaj moŝna ustawić czasu auto-restartu i auto-usunięcie starych instalacji plików. Patrz Rys MoŜesz wybrać odpowiednie ustawienia z listy rozwijanej. Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk OK. System powróci do poprzedniego menu. Figure 5-30 Rys Ustawienia TV Opcja słuŝy, aby dostosować ustawienia wyjścia TV. Zobacz Rysunek Proszę przeciągnij suwak, aby dostosować kaŝdy element. Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk OK. System powróci do poprzedniego menu. Rys

81 5.5.8 ATM/POS STRUKRURA MENU Jest to funkcja nakładki dla kas finansowych. Polega na rejestracji danych transakcyjnych z kas fiskalnych oraz bankomatów i z zapisem zsynchronizowanym z obrazami. Komunikacja obejmuje COM i sieć Typ COM Interfejs COM jest pokazany poniŝej. Patrz Rysunek Protokół : Wybierz z listy rozwijanej. Ustawienie: COM Kliknij przycisk ustawień, interfejs jest pokazany jako w interfejs RS232. Zapoznaj się w rozdziałem Kanał: NaleŜy wybrać kanał, który chcesz nakładki numer karty. Typ: Istnieją dwie opcje: podgląd i zapis. Podgląd oznacza powiązanie karty z kanałem wideo. Zapis oznacza powiązanie karty z nagrywaniem. PołoŜenie Tutaj moŝesz wybrać pozycję nakładki z listy rozwijanej Typ sieciowy Rys 5-32 Interfejs sieciowy jest pokazany poniŝej. Patrz Rysunek Wybierz ATM / POS protokół, aby kontynuować. Istnieją dwa rodzaje: z lub bez protokołu zgodnie z wymaganiami klienta. Z protokołem Dla ATM / POS z protokołem, wystarczy ustawić adres IP źródłowy, docelowy adres IP (czasami trzeba wprowadzić odpowiedni numer portu). Rys

82 STRUKRURA MENU Bez protokołu Interfejs dla ATM / POS bez protokołu, jest przedstawiony na rysunku Źródłowy adres IP odnosi się do adresu IP hosta, który wysyła informacje (zwykle jest to host urządzenia). Docelowy IP odnosi się do innych systemów, które otrzymują informacje. Zazwyczaj nie trzeba ustawić portu źródłowego i portu docelowego. Istnieją w sumie cztery grupy adresów IP. Nagrywanie kanałów odnosi się do tylko jednej grupy (opcjonalnie). Sześć grup ramek ID weryfikacji moŝe zagwarantować waŝności informacji i prawnych. Rys 5-34 Kliknij przycisk USTAWIENIA WYSZUKIWANIA a pokaŝe się interfejs przedstawiony na rysunku Tutaj moŝna ustawić offset, długość, i Klucz zgodnie z protokołem komunikacji i pakietu danych. Rys Kopia konfiguracji Interfejs do utworzenia pliku kopii zapasowej konfiguracji urządzenia jest pokazany poniŝej. Patrz Rysunek Funkcja ta umoŝliwia skopiowanie bieŝącej konfiguracji systemu na inne urządzenie (np. USB). 81

83 STRUKRURA MENU 5.6 Info Rys 5-36 Wyświetlanie informacji o systemie zawiera pięć pozycji: Informacje o dyskach (HDD), BPS (strumień danych), LOG (pamięć zdarzeń i operacji), Wersja (wersja systemu i urządzenia) i zalogowani uŝytkownicy (aktualnie zalogowani przez sieć). Patrz Rysunek Rys Informacje o dyskach HDD Znajduje się tu typ dysku twardego, pojemność, wolne miejsce, status i SMART. Patrz Rysunek oznacza prawidłową pracę dysku. x - oznacza błąd dysku. - - oznacza, Ŝe nie ma podłączonego dysku HDD. "?" znak jest wyświetlany jeŝeli dysk jest uszkodzony. NaleŜy usunąć uszkodzony dysk twardego przed dodaniem nowego. Dyski moŝna podłączać tylko po wyłączeniu zasilania. JeŜeli wystąpi konflikt dysków, sprawdź czas systemowy. Proszę przejść do menu ustawień, następnie do ogólnych i zmień czas systemowy Patrz rozdział Po tych zmianach restartuj system Po uruchomieniu systemu, jeśli wciąŝ istnieje konflikt dysków, system przejdzie do interfejsu zarządzania dyskami HDD. 82

84 STRUKRURA MENU JeŜeli problem wciąŝ występuje to sformatuj dysk. Patrz rozdział Po tych zmianach restartuj system Rys 5-38 Porada: Naciśnij przycisk Fn lub lewy przycisk myszy, aby wyświetlić czas nagrywania i typ dysku HDD BPS Funkcja słuŝy, aby zobaczyć bieŝący strumień danych wideo (KB / s) i zapisie na dysk twardy (MB / h). Patrz Rysunek Log Rys 5-39 Po kliknięciu na ikonę LOG moŝna wyświetlić listę zdarzeń. Zawiera ona następujące informacje. (Patrz Rysunek 5-40). TYP moŝna ustawić filtrowanie zdarzeń według typu i daty powstania. NaleŜy wybrać czas rozpoczęcia Start i zakończenia :Stop, a następnie kliknij przycisk Wyszukiwanie. UŜyj przyciski Strona w górę/dół, aby zobaczyć więcej zdarzeń. 83

85 STRUKRURA MENU Wersja Rys 5-40 Po kliknięciu na ikonę Wersja zostanie wyświetlonych kilka informacji o wersji systemu. Patrz Rysunek Ilość kanałów Ilość wejść alarmowych Ilość wyjść alarmowych Wersja systemu Data systemu Rys 5-41 Aktualizacja - moŝliwość dokonania aktualizacji oprogramowania. Zalecamy wykonanie przez wyspecjalizowane osoby lub serwis Zalogowani uŝytkownicy Okno słuŝy do zarządzania uŝytkownikami podłączonymi przez sieć. Zobacz Rysunek 5-42 MoŜesz odłączyć pewnego uŝytkownika lub zablokować innego uŝytkownika, pod warunkiem Ŝe masz odpowiednie uprawnienia. Maksymalny czas blokady to sekund. 84

86 STRUKRURA MENU Rys Wyłączenie Dwukrotnie kliknij na ikonę wyłączenia. Pojawi się okno dialogowe do wyboru. Patrz Rysunek Wyloguj - wyjście z menu i zablokowanie funkcji rejestratora (wymagających zalogowania). MoŜliwe natomiast jest podglądanie bieŝącego obrazu, wyboru podziałów i poszczególnych kamer. Do ponownego wejścia do menu będzie potrzebne hasło. Restart systemu - Wyłączenie rejestratora z zapisem ustawień i ponowne jego uruchomienie. Wyłącz: system - Całkowite wyłączenie urządzenia z zapisaniem ustawień. Przełącz uŝytkownika - przelogowanie systemu na innego uŝytkownika. Rys

87 DODATKOWE POZYCJE W MENU 6 Dodatkowe pozycje w menu 6.1 Wejście do sterowania PTZ (Pan/Tilt/Zoom) NaleŜy pamiętać, Ŝe produkty serii LE-AN nie obsługują tych funkcji. W trybie wyświetlania jednej kamery, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij przycisk "Fn" na przednim panelu lub klawisz "Fn" na pilocie). Wyświetli się okno przedstawione na rysunku 6-1 Rys 6-1 Okno Funkcji PTZ posiada następujące funkcje: Patrz rys 6-2 Prędkość: szybkość wykonywania ruchu głowicy PTZ (1 do 8). Zoom: ZbliŜenie / Oddalenie przez płynną zmianę ogniskowej obiektywu Ostrość: Regulowanie ostrości obrazu Iris: Otwarcie / Zamknięcie przysłony obiektywu. Naciśnij przycisk + lub - aby zmienić zoom, ostrość i przesłonę. Rys 6-2 Kliknij strzałki kierunkowe (patrz rys. 6-3), aby dostosować pozycję kamery obrotowej PTZ. Łącznie jest 8 strzałek kierunkowych. Rys

88 DODATKOWE POZYCJE W MENU Inteligentne pozycjonowanie 3D W środku okna z ośmioma strzałkami, znajduje się inteligentny przycisk pozycjonowania 3D. patrz rysunek 6-4 Proszę upewnić się, Ŝe wybrany protokół obsługuje tę funkcję i naleŝy uŝyć myszy do sterowania Kliknij ten przycisk. System wróci do trybu pojedynczego ekranu. Zaznacz myszką na ekranie, aby wybrać rozmiar sekcji. Wybrana strefa wspiera szybkość 4X do 16X. MoŜna automatycznie sterować PTZ. Im mniejsze strefy, tym większa jest prędkość. PoniŜej tabelka informacyjna. Rys Preset/ Patrol/Pattern/Scan Kliknij przycisk "Ustaw"( rysunek 6-2). Zostanie wyświetlone okno pokazane poniŝej. Patrz Rysunek 6-5. MoŜna tu ustawić następujące elementy: Preset AutoTour Pattern Limit Rys 6-5 Kliknij przycisk Inne Funkcje ( rysunek 4-33). Zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku 6-6. Tutaj moŝesz aktywować następujące funkcje AutoTour Pattern Auto scan Auto pan Flip Reset Inne Funkcje 87

89 DODATKOWE POZYCJE W MENU Rys Ustawienie Preset NaleŜy uŝyć ośmiu strzałek kierunkowych ( rysunek 6-2), aby ustawić kamerę do właściwej pozycji. Kliknij przycisk Preset ( rysunek 6-5) i wprowadź numeru wybranego presetu. Wyświetli się okno przedstawione na rysunku 6-7 Teraz moŝesz dodać ten Preset do wybranej trasy (Tour) Uruchomienie Preset Rys 6-7 Aby aktywować zaprogramowany preset, wybierz nr. Preset i naciśnij przycisk Preset. (patrz rys. 6-6) Programowanie Sekwencji (Patrol) Kliknij przycisk Tour Nb (6-5). Wyświetli się okno z rys 6-8. Wprowadź numer trasy patrolowej, która będzie zaprogramowania, następnie wybierz numer pierwszego presetu, który chcesz dodać i kliknij przycisk Ustaw. W ten sposób do kaŝdej trasy moŝna zaprogramować do 80 presetów Aktywacja Sekwencji (Patrol) Rys 6-8 Aby aktywować zaprogramowaną sekwencje trasy, przejdź do okna wyboru ustawień PTZ (rys. 6-6) Wprowadź numer trasy w polu No. i kliknij przycisk Patrol Ustawienie Trasy (Pattern) Kliknij przycisk Pattern Nb (rys. 6-5), a następnie przycisk Rozpocznij aby rozpocząć naukę trasy. Wyświetlone zostanie okno przedstawione na rysuneku 6-9. Następnie moŝna przejść do okna z rysunku 6-2 do zmiany powiększenia, ostrości oraz przysłony. Za zakończeniu nauki naleŝy wróć do okna z rysunku 6-9 i kliknij przycisk "Zakończ". MoŜesz zapamiętać tą trasę jako Pattern 1 88

90 DODATKOWE POZYCJE W MENU Rys Aktywacja trasy (Pattern) W oknie Pattern No.: (rys. 6-6), wpisz numer w polu No, i kliknij przycisk :Pattern Border Setup W oknie ustawień (rys. 6-5,) kliknij przycisk Limit Zostanie wyświetlony ekran jak na rysunku Przejdź teraz do interfejsu obsługi PTZ (rys. 6-2) i za pomocą przycisków sterujących, ustaw kamerę w pozycji, która ma stanowić lewą granicę skanowania. Przejdź do okna z rys. 6-10, kliknij przycisk Lewy. Analogicznie ją zaprogramuj ( Prawy limit ) Rys Aktywacja automatycznego skanowania W oknie z rysunku 6-6, kliknij przycisk "Auto Scan". System rozpoczyna automatyczne skanowanie. Po uruchomieniu funkcji, przycisk "Auto Scan". zamienia się na przycisk Stop. Kliknij przycisk Stop, aby zakończyć skanowanie Obrót Aby aktywować automatyczne obracanie kamery, przejdź do okna wyboru (rys. 6-6) i kliknij przycisk Auto-Pan. Kamera rozpocznie ciągły ruch wokół osi pionowej. Jednocześnie przycisk Auto-Pan zmieni się na Stop ten przycisk trzeba kliknąć, aby zatrzymać funkcję automatycznego obrotu Bezpośrednie zarządzanie menu kamery Będąc w oknie wyboru (rys. 6-6), kliknij przycisk Inne Funkcje. Na ekranie pojawi się okno z panelem funkcji dodatkowych kamery PTZ, jak na rys

91 DODATKOWE POZYCJE W MENU Rys 6-11 Ponownie kliknij przycisk Inne Funkcje pojawi się okno umoŝliwiające bezpośredni dostęp do menu kamery. Po kliknięciu przycisku Menu, na monitorze pojawi się menu z kamery. UŜywając przycisków kierunkowych oraz pozostałych przycisków moŝna dokonywać zmian w ustawieniach kamery. 90

92 7 Obsługa przez sieć WaŜne OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Mogą wystąpić niewielkie róŝnice w interfejsie graficznym. Funkcje wymienione poniŝej są oparte na produktach serii LE-A. Wersje LE-AS nie obsługują portu RS232 Wersje LE-AN i LE-AS nie obsługują harmonogramu wykonywania zdjęć i itp. NaleŜy pamiętać Ŝe, gdy jesteś zalogowany w sieci do pracy w czasie rzeczywistym lun w trybie odtwarzania przez sieć, pobierania przez sieć to odtwarzanie lokalne jest nie moŝliwe. Wersje LE-AN nie obsługują portu RS232, wejść i wyjść alarmowych i sterowania głowicami PTZ. 7.1 Podłączenie do sieci Przed połączeniem za pomocą przeglądarki Internetowej, naleŝy wykonać poniŝsze czynności: Sprawdź prawidłowość podłączenia sieci do rejestratora i komputera. Sprawdź poprawność konfiguracji sieci w komputerze i w rejestratorze (Menu główne Ustawienia - Sieć) Wykonaj z wiersza polecenie z komputera polecenie PING ***.***.***.*** (gdzie: ***.***.***.***oznacza adres IP rejestratora), aby sprawdzić połączenie sieciowe. Czas odpowiedzi nie powinien być większy niŝ 255. Otwórz przeglądarkę IE i wpisz w pasku adres IP rejestratora. System powinien automatycznie załadować najnowsze oprogramowanie JeŜeli chcesz odinstalować z komputera program do łączności z rejestratorem uruchom uninstall webrec2.0.bat. MoŜesz teŝ otworzyć C:\Program Files\webrec i usunąć folder. Pamiętaj, Ŝe decydując się na deinstalację, najpierw pozamykaj wszystkie strony przeglądarki Internetowej w przeciwnym przypadku operacja moŝe się nie udać. 7.2 Logowanie Otwórz przeglądarkę Internetową IE i wpisz adres IP po polu adresu. Na przykład, jeśli adres IP rejestratora jest , to wpisz Patrz rysunek 7-1. Wpisz adres IP Rys

93 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ X JeŜeli systemu zapyta, czy zainstalować webrec.cab to kliknij przycisk Tak. Jeśli nie moŝesz pobrać plik ActiveX, zmień swoje ustawienia przeglądarki w następujący sposób. Zobacz Patrz rys. 7-2 Rys 7-2 Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu zostanie wyświetlony ekran logowania, jak na rysunku 7-3 Podaj swoją nazwę uŝytkownika i hasło. Nazwa fabryczna to admin i hasło admin. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, naleŝy zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu. Rys

94 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Po zalogowaniu pojawi się okno główne. Patrz rys 7-6. MoŜna podzielić je na następujące sekcje. Sekcja 1: Jest to pięć przycisków funkcyjnych: Konfiguracja (rozdział 7.3), Wyszukiwanie (rozdział 7.4), Sygnalizacja (rozdział 7.5), Informacje (rozdział 7.6), wyloguj (rozdział 7.7). Sekcja 2: Znajdują się tu jest numery kanałów oraz przyciski funkcyjne: Rozmowa, Odtwarzacz i OdświeŜ. Sekcja3: Znajdują się tu przyciski sterowania PTZ (rozdział 7.2.2), oraz ustawień obrazu (rozdział 7.2.3). W zakładce Więcej moŝna równieŝ wybrać ścieŝkę zapisu obrazu i zdjęć. Sekcja 4: Są to okna podglądu kamer w czasie rzeczywistym. Uwaga aktualnie wybrany kanał podglądu jest w zielonym prostokącie. Sekcja 5: Znajdują się tu przyciski do zmian parametrów obrazu. Przycisk HD do ustawiania niskiej lub wysokiej jakości zdjęć systemu przełącznik podziału okien na tryb pełny /1-okno/4-akna/6okien/8- okien /9- okien /13- okien /16- okien /20- okien /25- okien /36- okien. Patrz rysunek 7-. Rys 7-4 Przełącznik okna podglądu. Wspiera system podglądu w czasie rzeczywistym 1/4/8/9/16-okien. Trzeba mieć odpowiednie uprawnienia do zmian podglądu.. Patrz Rysunek 7-5. Pamiętaj, Ŝe niektóre urządzenia nie obsługują pewnych funkcji. Sekcja 1 Rys 7-5 Sekcja 4 Sekcja 2 Sekcja 3 Rys

95 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Podgląd bieŝącego obrazu W sekcji 2, kliknij lewym przyciskiem myszy na nazwę kanału, który chcesz wyświetlić. Na aktualnie włączonym polu, otoczonym zielonym prostokątem, pojawi się obraz z wybranego kanału. W lewym górnym rogu moŝna zobaczyć adres IP urządzenia, numer kanału i strumień video. Rys 7-7 W prawym, górnym rogu, znajduje się sześć przycisków e. Patrz rys. 7-8X Rys.7-8 1: Cyfrowy zoom - Kliknij ten przycisk, a następnie zaznacz obszar na obrazie zostanie on powiększony do rozmiaru aktywnego pola. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przywraca obraz w rozmiaru oryginalnego 2: Zmiana wyświetlania: zmiana trybu wyświetlania pomiędzy podziałem, a pojedynczym obrazem. 3: Zapis lokalny: System rozpocznie nagrywanie oglądanego obrazu na dysk komputera. MoŜesz zmienić ścieŝkę zapisu w zakładce Więcej Zapis. 4: Zdjęcie: Wykonanie zdjęcia obrazu. Wszystkie obrazy są zapamiętywane w katalogu C:\PictureDownload\ (domyślnie). MoŜesz zmienić ścieŝkę zapisu w zakładce Więcej Zdjęcia. 5: Audio : Włączenie lub wyłączenie dźwięku. (nie ma Ŝadnego związku z lokalną konfiguracją systemu audio) 6: Zamknij video. Zapoznaj się opcjami z rysunku 7-9 dotyczącymi strumienia głównego i pomocniczego (main i extra stream) Rys

96 Open All Przycisk otwiera w obraz ze wszystkich kamer podłączonych do rejestratora. OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ OdświeŜ Przycisk odświeŝa listę kamer. Rozmowa Przycisk umoŝliwia przeprowadzenie rozmowy przez dodatkowy, dwukierunkowy kanał audio. Ponowne kliknięcie tego przycisku rozłącza rozmowę. NaleŜy pamiętać, Ŝe proces transmisji audio jest przy uŝyciu pierwszego kanału audio. Podczas dwukierunkowego procesu transmisji, system nie będzie kodowania danych audio z 1-go kanału. Odtwarzacz MoŜna odtwarzać zapisane pliki na komputerze PC (nazwa rozszerzenia jest dav) Kliknij przycisk odtwarzania. Pojawi się następujący interfejs do wyboru lokalnego pliku. Patrz rysunek Rys PTZ NaleŜy pamiętać, Ŝe produkty serii LE-AN nie obsługują tych funkcji. Przed uruchomieniem sterowania głowicami PTZ, upewnij się, Ŝe masz prawidłowo skonfigurowane protokoły PTZ. (Patrz rozdział Ustawienia-> Pan / Tilt / Zoom). Kliknij strzałkę rozwijającą menu PTZ, a wyświetli się interfejs jest przedstawione na rys

97 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Inteligentne sterowanie 3D Wyświetlenie/ukry cie pełnego menu PTZ Rys Przyciski kierunkowe oraz Inteligentne sterowanie 3D Pośrodku klawiszy kierunkowych, jest 3D inteligentny przycisk sterowania. Kliknij przycisk 3D. System przejdzie do trybu pojedynczego ekranu. Przeciągnij mysz na ekranie, aby dostosować rozmiar pola. System ustawi optymalnie kamerę PTZ automatycznie Szybkość System pozwala na ustawienie 8 poziomów prędkości, które moŝna wybrać z listy rozwijanej. Większa wartość odpowiada wyŝszej prędkości Zoom/Focus/Iris Tabela informacyjna. Kliknij przycisk ustawień PTZ (rys. 7-11) a wyświetli się następujący interfejs. Patrz rys

98 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys Auto Scan Obróć kamerę do maksymalnego lewego połoŝenia, a następnie kliknij przycisk Lewy limit (patrz rys 7-12). Teraz obróć kamerę do maksymalnego prawego połoŝenia i kliknij Prawy limit Trasa Wpisz numer trasy i numer preset, który chcesz dodać do trasy. Następnie kliknij przycisk Dodaj dodany został jeden preset do trasy. Powtarzaj tę procedurę do momentu, aŝ dodasz wszystkie wymagane presety do trasy. Przycisk Usuń kasuje jeden, wskazany preset z trasy, zaś przycisk Usuń grupę kasuje wszystkie presety przypisane do danej trasy Preset Ustaw kamerę na wybrany punkt (preset), wpisz nr presetu i kliknij przycisk Dodaj zaprogramowany zostanie preset 1. Przycisk Usuń kasuje preset o wskazanym numerze ŚcieŜka MoŜesz tu zaprogramować ścieŝkę ruchu kamery. Najpierw wpisz numer ścieŝki. Kliknij przycisk Rejestruj, co spowoduje zapis ruchu kamery. UŜywając strzałek sterowania kierunkowych wykonaj wymagany ruch kamery. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj w interfejsie programowania PTZ (rys. 7-12). ŚcieŜka ruchu kamery została zapamiętana. JeŜeli jest nieprawidłowa lub niepotrzebna skasuj ją przyciskiem Usuń Obsługa Wybierz odpowiedni parametr z rozwijanej listy. Patrz rys. 7-13X Matrix Funkcja dostępna dla wybranych modeli rejestratorów. MoŜesz kontrolować wejścia i wyjścia wideo Light and wiper Funkcja dostępna dla wybranych modeli rejestratorów. Jeśli protokołu PTZ obsługuje funkcje sterowania oświetlaczem i wycieraczkami to moŝna je włączyć / wyłączyć. 97

99 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys Kolor Kliknij przycisk Koloru. Otworzy się okno pokazane na rysunku Tutaj moŝesz wybrać jeden kanał, a następnie zmienić jego jasność, kontrast, odcień i nasycenie. (aktualny kanał zostaje podświetlony na zielono). MoŜesz teŝ kliknąć przycisk Reset, aby uŝyć domyślnych ustawień ŚcieŜka zapisu nagrań i zdjęć Rys 7-14 Kliknij zakładkę Więcej na rysunku Wyświetlone menu będzie, jak na rysunku MoŜesz tu zmienić w jakich katalogach komputera mają być przechowywane zdjęcia i nagrania z obrazów pobranych z rejestratora. Rys

100 Kliknij przycisk Zdjęcia Wyświetli się okno przedstawione na rys Proszę kliknąć wybrać przycisk Browse, aby zmodyfikować ścieŝkę. OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-16 Kliknij przycisk Zapis Wyświetli się okno przedstawione na rys Proszę kliknąć wybrać przycisk Browse, aby zmodyfikować ścieŝkę. Rys 7-17 Kliknij przycisk aby restartować system. Pojawi się następujące okno dialogowe. Zobacz Rysunek 7-18 Kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić urządzenie. Rys 7-18 Jeśli zalogowany uŝytkownik nie ma prawa do ponownego restartu systemu urządzenia pojawia się okno ostrzegawcze. 7.3 Konfiguracja Informacja o systemie Wersja Tutaj moŝesz zobaczyć wersje sprzętową urządzenia i wersji oprogramowania. Zobacz Rysunek

101 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys Informacja o dyskach HDD W oknie znajdują się informacje o stanie i pojemności zainstalowanego dysku twardego. Patrz rys Zdarzenia Rys 7-20 Tutaj moŝesz obejrzeć logi systemowe. Zobacz Rysunek

102 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-21 Kliknij przycisk Backup aby utworzyć kopię zapasową. Interfejs jest przedstawiony na rys Rys 7-22 Proszę odnieść się do następujących materiałów informacyjnych o wyszukiwaniach zdarzeń Parametr Typ Wyszukaj Usuń Backup Funkcja Do typów zdarzeń naleŝą: system, konfiguracja, nośnik (dysk), alarm, zapis, konto, czyszczenie, odtwarzanie. Wybierz rodzaj wyszukiwania z listy rozwijanej i kliknij przycisk Wyszukaj. Kliknij ten przycisk, aby usunąć wszystkie wyświetlone pliki Kliknij ten przycisk do tworzenia kopii plików zdarzeń do PC Konfiguracja systemu Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać bieŝące ustawienia Ogólne MoŜna tu ustawić czas systemowy, wielkość plików, w format daty i itp. Rysunek

103 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-23 Rys 7-24 Rys 7-25 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji. Parametr System Czas Funkcja Funkcja zmiany czasu systemowego. Proszę kliknąć przycisk Zapisz, po wykonaniu modyfikacji Sync PC MoŜesz kliknąć ten przycisk, aby zsynchronizować czas systemu z komputerem 102

104 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Format Daty Separator Daty Format Czasu DST Język Dysk Pełny MoŜliwe opcje to YYYY MM DD (rok, miesiąc, dzień), MM DD YYYY lub DD MM YYYY. znak oddzielający w zapisie daty rok od miesiąca i od dnia lub /. Do wyboru 12-godzinny lub 24-godzinny. ustawienia samoczynnej zmiany czasu na letni. Patrz rys 7-24 rys Wybór języka. I NaleŜy wybrać, czy po napełnieniu dysku system ma rozpocząć nadpisywanie, czy zatrzymać nagrywanie. Wielkość Plików Określenie wielkość plików, w jakich ma być przechowywanie nagranie.. Domyślnie: 60 minut. Nr. urządzenia Standard Video JeŜeli uŝywasz jednego pilota do sterowania kilku rejestratorów to naleŝy je zaadresować. Naciśnij przycisk Add na pilocie i wpisz prawidłowy numer urządzenia teraz moŝliwe juŝ będzie zdalne sterowanie danym rejestratorem. Ustawiony jest PAL Kompresja Okno ustawień kompresji i nagrywania przedstawione jest na rys. 7-26X 103

105 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-26 Rys 7-27 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji. Parametr Kanał Nazwa kanału Funkcja Wybierz nr kanału, dla którego ustawiasz parametry Zmiana nazwy kanału. Kompresja H

106 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Parametr Funkcja Strumień Główny Extra Strumień Audio/Video Rozdzielczość Ilość klatek Zawiera główny strumień, detekcji i alarmu. MoŜna wybrać inne kodowanie klatek z róŝnych zdarzeń. System umoŝliwia aktywne sterowanie co pozwala na nagrywanie w róŝnych szybkościach klatek. Na przykład, moŝna uŝyć wysokiej ilości klatek do nagrywania waŝnych zdarzeń, a zaplanowane nagrania w mniejszej ilości klatek. Pozwala na ustawienie róŝnych prędkości dla nagrywania detekcji ruchu i zapisu alarmowego. MoŜna ustawić parametry transmisji dla strumienia pomocniczego W strumieniu głównym Video jest zawsze aktywne, zaś Audio moŝna tutaj aktywować lub dezaktywować. Natomiast dla strumienia extra wybieramy czy transmisja ma zawierać dane Video i Audio, czy tylko Video lub tylko Audio. Dla wersji 16-kanałowej MoŜna wybrać D1, lub CIF, lub QCIF dla strumienia głównego, a dla strumienia extra tylko QCIF. PAL:1~25k/s; Dla rozdzielczości CIF od 1 do 25 klatek/sek., a dla D1 od 1 do 6 klatek/sek. Tryb transmisji Jakość Tryb transmisji Są dwie opcje: VBR i CBR. W trybie VBR moŝna regulować jakość video Zakres jest od 1 do 6. Poziom 6 oznacza najlepsza jakość W CBR, szybkość transmisji bitów oto wartość max. Dla dynamicznych obrazów system wymaga mniejszej ilości klatek lub jakości obrazu w celu zagwarantowania zadanej wartości. Transmisja Kolor Ukrywanie (privacy mask) Zalecana szybkości transmisji w zaleŝności od rozdzielczości i ilości ramek. Ustawienia obrazu. Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje wyświetlenie okna, jak na rys MoŜliwe jest skorygowanie jasności, kontrastu, nasycenia i barwy. Domyślna wartość dla kaŝdego parametru to 50. Ustawienie stref prywatności na monitorze. Jeden kanał max obsługuje 4 strefy prywatności. Zawiera dwie opcje: Nigdy / monitor. Nigdy: Oznacza brak masek prywatności. Monitor: strefy prywatności są aktywne i wybrane strefy nie mogą być przeglądane na monitorze. 105

107 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Parametr Wyświetl czas Funkcja Zaznaczenie funkcji spowoduje wyświetlanie daty i czasu na ekranie. Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje wyświetlenie okna aby zdefiniować połoŝenie tego napisu na ekranie. Nazwa kanału Wyświetlanie nazwy kamery na ekranie. Kliknięcie przycisku Ustaw wyświetla okno aby zdefiniować połoŝenie tego napisu na ekranie. Kopia Zapisz OdświeŜ Jest to przycisk skrótów. MoŜna skopiować bieŝące ustawienia kanału do jednego lub więcej kanałów. Interfejs jest przedstawiony na rys MoŜna kliknąć przycisk Zapisz, po zakończeniu zmian dla jednego lub wszystkich kanałów. Wykonane zmiany zostaną zapisane. Kliknij ten przycisk, aby pobrać bieŝącą konfigurację urządzenia. Znak wodny - Ustawienia trybu nakładania znaku wodnego na obraz. Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje wyświetlenie okna, jak na rys. poniŝej Rys 7-27a Kliknij interfejs kopiowania przedstawiony na rys Po zakończeniu ustawień dla kanału 1, moŝna kliknąć przycisk 3, aby skopiować bieŝące ustawienia na kanał 3. MoŜesz teŝ kliknąć 2, 3 i 4 skopiować bieŝące ustawienia do kanału 2, 3 i 4. Rys Terminarz Tutaj moŝna ustawić róŝne okresy nagrywania dla róŝnych dni. Istnieje max sześć okresów w jeden dzień. Patrz Rysunek 7/29 106

108 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-29 Rys 7-30 Uwaga Podczas ustawiania harmonogramu pamiętaj, aby: -czas początku nagrywania był wcześniejszy, niŝ końca (błędne jest ustawienie od 18:00:01 do 05:59:59). -nie naleŝy ustawiać przejścia przez północ. Błędne jest ustawienie np.: od 20:00:00 do 02:59:59. Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji. Parametr Kanał Pre-alarm Funkcja Wybierz kanał. Wybierz czas nagrania przed zdarzeniem. System moŝe zapisywać obrazy video z okresu 3 5 sekund przed aktywacją nagrywania z detekcji lub alarmu. 107

109 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Parametr Ustaw Funkcja Kliknij przycisk USTAW z rys 7-29c. Wyświetli się okno konfiguracji harmonogramu. Wybierz wymagany harmonogram nagrywania i wybierz odpowiedni typ \ Nagrywania. Wybierz dni obowiązujące dla danego okresu lub wybierz wszystkie. Po zakończeniu instalacji, naleŝy powrócić poprzez OK. do ustawień Kopia Zapisz OdświeŜ RS232 z rys. 7-29, a następnie kliknij Zapisz, aby zapisać bieŝące ustawienia. Jest to przycisk szybkiego kopiowania. MoŜna skopiować bieŝące ustawienia kanału do innych (wszystkich) kanałów. Interfejs jest przedstawiony na rysunku Naciśnij przycisk Zapisz, po zakończeniu ustawień. Kliknij ten przycisk, aby pobrać bieŝącą konfigurację z urządzenia. NaleŜy pamiętać, Ŝe produkty serii LE-AN nie obsługują tych funkcji. Okno z ustawieniami portu RS232 przedstawione jest na rys. 7-31X. Rys 7-31 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji Parametr RS232 Bit Danych Funkcja Wybierz port. MoŜliwy jest tylko 01. Zakres jest od 5 do

110 Parametr Bity Stopu Szybkość Parzystość Funkcja Są dostępne opcje: 1/2. Wybór prędkości transmisji. Dostępne opcje: none/odd/even/space/mark. OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Domyślne ustawienia: Funkcja: Konsola.. Bity Danych: 8 Bity Stop: 1 Szybkość: Parzystość: None. (Konsola jest urządzeniem do aktualizacji programu, Klawiatura słuŝy do sterowania jednym lub kilkoma rejestratorami na odległość Sieć Okno do ustawień sieci przedstawione jest na rysunku 7-32X. Rys 7-32 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji. Parametr Funkcja Port Ethernet MoŜliwy jest tylko 01. DHCP Dynamicznie uzyskanie adresu IP. MoŜesz uzyskać adres IP z TCP Port HTTP Port UDP Port Ilość połączeń serwera DHCP, jeśli włączysz ta funkcję Domyślnie Domyślnie 80. Domyślnie Max. ilość połączonych uŝytkowników w sieci. Wartość z zakresu od 0 do oznacza, Ŝe Ŝaden uŝytkownik nie moŝe uzyskać dostępu z sieci urządzenia.. 109

111 Parametr Zdalny Host Multiple cast OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Funkcja Wybierając funkcję MULTICAST wpisz adres IP i port z zakresu PPPOE Po wybraniu funkcji PPPoE wpisz nazwę uŝytkownika i hasło (utrzymane od twojego usługodawcy Internetowego), a następnie zaznacz kwadracik Aktywny. Kliknij przycisk Zapisz dla aktywowania funkcji. Po restartowaniu rejestrator połączy się z Internetem automatycznie. Okno do ustawień przedstawione jest na rysunku 7-33X. Funkcja dostępna dla wybranych modeli rejestratorów. Rys 7-33 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji. Parametr SMTP Server Port UŜytkownik Hasło Nadawca Temat Odbiorca Funkcja Wpisz adres serwera Domyślnie 25. MoŜna go zmienić. Konto pocztowe nadawcy. Hasło konta pocztowego. Adres nadawcy. Wpisz temat wiadomości. Wpisz adres odbiorcy. Max 3 adresy. 110

112 DDNS Okno do ustawień DDNS przedstawione jest na rysunku 7-34X. NaleŜy się upewnić czy rejestrator obsługuje tą funkcję. OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-34 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji. Parametr Typ serwera IP serwera Port serwera Funkcja MoŜesz wybrać protokół DDNS z rozwijanej listy. Funkcja DDNS umoŝliwia uŝycie prywatnego serwera Private DDNS Podaj adres IP serwera DDNS Podaj port DDNS. Nazwa Domeny(Alias) Podaj własną nazwę domeny. UŜytkownik Hasło Interwał Podaj nazwę uŝytkownika serwera DDNS. Podaj hasło do serwera. Rejestrator wyśle regularnie sygnał obecności. MoŜna zmienić czas pomiędzy wysyłaniem tego sygnału. NAS Okno do ustawień NAS (FTP) przedstawione jest na rysunku 7-35X. NaleŜy się upewnić czy rejestrator obsługuje tą funkcję. 111

113 OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-35 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji Parametr NAS Aktywacja (enable) IP Hosta (serwera FTP) Port UŜytkownik Wielkość pliku Hasło Funkcja Wybierz funkcje NAS i włącz ją poprzez zaznaczenie kwadratu obok napisu NAS ENABLE Wprowadź adres IP serwera FTP. Wprowadź port. Wpisz nazwę uŝytkownika serwera FTP JeŜeli wpis będzie większy niŝ rzeczywista długość pliku, system załaduje cały plik. JeŜeli wpis będzie mniejszy niŝ rzeczywista długość pliku, system wyśle tylko zadeklarowaną długość. Gdy wartość wynosi 0, system wyśle wszystkie pliki. Podaj hasło do zalogowanie do serwera. ŚcieŜka pliku (Remote Path) ) WskaŜ katalog na serwerze, w który będą kopiowane pliki Zapisz OdświeŜ MoŜna kliknąć przycisk Zapisz, po zakończeniu zmian dla jednego kanału, lub moŝna wykonać dla wszystkich, a następnie kliknij przycisk Zapisz Kliknij ten przycisk, aby pobrać bieŝącą konfigurację z urządzenia. NTP Okno do ustawień NTP przedstawione jest na rysunku 7-36X. NaleŜy się upewnić czy rejestrator obsługuje tą funkcję. Po wybraniu funkcji NTP otwiera interfejs do definiowania parametrów NTP. Po aktywacji funkcji przez zaznaczenie kwadracika naleŝy wpisać: adres IPHosta (serwera), numer portu, strefę czasową (Time Zone) oraz częstotliwość aktualizacji (update period). Pamiętaj Ŝe do aktualizacji jest potrzebne podłączenie do Internetu. 112

114 Domyślnie port to 123.Częstotliwosc aktualizacji moŝe być od 1 to OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ Rys 7-36 Zapoznaj się z następującą tabelą dla szczegółowych informacji o strefach czasowych Alarm Centre Interfejs centrum alarmowego jest pokazany poniŝej. NaleŜy się upewnić czy rejestrator obsługuje tą funkcję. Interfejs ten jest dla twojej edycji. System moŝe wysłać alarm do centrum alarmowego w postaci adresu IP rejestratora, port itp. Proszę ustawić odpowiednie parametry, takie jak adres IP serwera, port itp. System moŝe wysyłać dane określone w protokole do klienta końcowego. 113

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F)

Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F) Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F) Instrukcja uŝytkownika wersja 1.0 Panel przedni rejestratora Obsługę rejestratora moŝna przeprowadzać za pomocą klawiszy panelu przedniego rejestratora oraz myszki

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-A LE-AS LE-AN Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii LE-A LE-AS LE-AN Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii LE-A LE-AS LE-AN Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8 3 CECHY I SPECYFIKACJE...9 3.1 SERIA LE-A...9 3.1.1 Cechy...9 3.1.2 Specyfikacja...9 3.2 SERIA LE-AN I LE-AS...12

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, Obsługa routerów 3 G, Praca w CHMURZE, EV-8604

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, Obsługa routerów 3 G, Praca w CHMURZE, EV-8604 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K Dziękujemy za zakup klawiatury sterującej. PoniŜsza instrukcja uŝytkownika ma zastosowanie do urządzeń typu TM-102-K, 103-K Proszę o uwaŝne

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. Spis treści

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 2 / 144 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA i OSTRZEŻENIA...8 3 CECHY i SPECYFIKACJE...9 3.1 Seria LEA...9 3.1.1 Cechy...9 3.1.2 Specyfikacja...9 3.2 Seria LE-AN i

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo