1. Wstęp. 2. Przygotowanie stacji roboczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp. 2. Przygotowanie stacji roboczej"

Transkrypt

1 1. Wstęp System Bankowości internetowej Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje użytkownikom wygodny i bezpieczny sposób zarządzania kontem osobistym. Jednak bezpieczeństwo dostępu i korzystania z Bankowości internetowej zależy od wielu czynników - nie zawsze takich, na które Bank ma wyłączny czy decydujący wpływ. Chodzi tu głównie o stan zabezpieczeń komputera klienta oraz stosowanie przez niego podstawowych zasad bezpieczeństwa. Spośród wszystkich czynników mających wpływ na bezpieczeństwo krytyczny pozostaje zawsze czynnik najsłabszy. To on na ogół decyduje o wystąpieniu ryzyka ataku. Tym czynnikiem bardzo często bywają braki zabezpieczeń komputera użytkownika lub sam użytkownik nie stosujący podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zatem, każdy użytkownik winien mieć pełną świadomość, że bezpieczeństwo jego konta zależy nie tylko od zabezpieczeń serwerów Banku. Te są dobrze zabezpieczone i podlegają stałej kontroli oraz doskonaleniu w miarę postępu i rozwoju technologii zabezpieczeń. W świetle ogromnej i wciąż rosnącej liczby infekcji komputerów oprogramowaniem złośliwym, to głównie poziom i skuteczność zabezpieczeń komputera oraz świadomość klienta decydują o bezpieczeństwie dostępu do konta w Banku. Zdecydowanej większości ataków można w prosty sposób uniknąć. Warunkiem jest stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zasady, o których mowa, są proste, choć niejednokrotnie opierają się na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych. Łatwo jednak jest je zapamiętać i bez trudu stosować w codziennej praktyce. 2. Przygotowanie stacji roboczej Ważnym zaleceniem jest, aby łączyć się z Bankiem wyłącznie z zaufanych stacji roboczych. W praktyce sprowadza się to do korzystania z tych komputerów, do których użytkownik ma wyłączny dostęp lub które wykorzystywane są przez niewielkie grono zaufanych osób (na przykład rodzina). Nie należy do połączeń z Bankiem używać komputerów dostępnych publicznie na przykład w kawiarenkach internetowych. Nigdy nie wiesz czy taki komputer nie jest zainfekowany oprogramowaniem złośliwym nastawionym na kradzież tożsamości (loginów, haseł, kodów autoryzacyjnych itp.). Komputer do połączeń z Bankiem powinien posiadać: legalny system operacyjny stale (najlepiej automatycznie) aktualizowany udostępnianymi przez producenta poprawkami; zainstalowaną najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej; oprogramowanie zabezpieczające, na które składa się: system antywirusowy, oprogramowanie antyszpiegowskie i osobisty firewall. Niezwykle istotna jest instalacja na stacji wszystkich zalecanych przez producenta systemu operacyjnego łatek. Często takie łatki zawierają zabezpieczenia przed wykrytymi w systemie operacyjnym lukami w bezpieczeństwie. Zatem wszystkie poprawki bezpieczeństwa ( łatki ) muszą być instalowane na bieżąco w miarę ich udostępniania przez producenta systemu operacyjnego. Dla komputerów z systemem Windows warto włączyć funkcje automatycznych aktualizacji. Na bieżąco powinny być także aktualizowane bazy oprogramowania antywirusowego i bazy sygnatur oprogramowania antyszpiegowskiego. Regularnie, nie rzadziej niż raz na tydzień, należy też uruchamiać pełne skany wykrywające wirusy i oprogramowanie szpiegujące. 1

2 3. Hasła Podstawą bezpieczeństwa dostępu do konta jest uwierzytelnienie użytkownika. W tym celu użytkownik podaje swój, przyznany mu przez Bank unikalny identyfikator oraz hasło. Bezpieczne hasło użytkownika powinno być odporne na złamanie. Pod pojęciem łamania hasła należy rozumieć słownikowe (wykorzystujące dostępne w Internecie słowniki), siłowe lub kombinowane próby jego odgadnięcia. Siła hasła jest wprost proporcjonalna do jego odporności na złamanie, a ta wynika wprost z długości i nie trywialności hasła. Silne hasła muszą składać się z co najmniej 8 znaków, nie powinny być frazami słownikowymi (nie tylko w języku polskim) i nazwami skojarzonymi w jakiś przewidywalny sposób z użytkownikiem (jego imię, nazwisko, imię żony czy dziecka, marka samochodu itp.), nie powinny być identyczne z nazwą konta użytkownika, za to powinny stanowić kombinację dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (na przykład #$!^ itp.). Hasła należy zmieniać co najmniej raz na dwa miesiące. Dane do uwierzytelnień i autoryzacji transakcji powinny pozostać poufne, co w praktyce sprowadza się do nieujawniania ich nikomu. Użytkownik nie powinien ich przekazywać innym osobom, ani przechowywać w postaci niezabezpieczonej (jawnej) w miejscach potencjalnie dostępnych dla osób niepowołanych. Haseł i kodów autoryzacyjnych nie wolno przesyłać em, zapisywać na papierze i jakkolwiek eksponować, narażając je na utratę poufności. W szczególności nie wolno zapisywać haseł na stałe w przeglądarkach internetowych, w tzw. menadżerach haseł. Praktyka ta jest tym bardziej niebezpieczna, jeśli jest stosowana na komputerach obcych (na przykład w kawiarenkach internetowych), albo współdzielonych (wykorzystywanych przez więcej niż jednego użytkownika). 4. Potencjalne niebezpieczeństwa Na bezpieczeństwo uwierzytelnień ma wpływ nie tylko zabezpieczenie danych na podstawie których użytkownik jest uwierzytelniany. To także zabezpieczenie samego procesu uwierzytelnień. W tym celu użytkownik powinien zadbać o to, żeby zweryfikować, że połączenie odbywa się do właściwego serwisu (prawidłowej strony WWW) Banku. Aby zalogować się do systemu Bankowości internetowej nie należy korzystać z żadnych odnośników (linków) zawartych w treści wiadomości czy dostępnych na stronach WWW nie należących do Banku. Rozpowszechnioną praktyką jest wysyłanie do potencjalnych lub rzeczywistych użytkowników Bankowości internetowej wiadomości przez osoby podszywające się pod przedstawicieli Banku. W celu wywołania wrażenia autentyczności i wzbudzenia zaufania adresata często zawierają one logo Banku i elementy grafiki charakterystyczne dla szaty graficznej materiałów reklamowych, którymi posługuje się Bank. Mogą zawierać prośbę o podanie czy weryfikację danych osobowych, haseł, PIN-ów czy numerów kart kredytowych. Należy pamiętać, że Bank nigdy nie wysyła do użytkowników wiadomości z prośbą o podanie czy weryfikację danych o koncie, a tym bardziej haseł, kodów autoryzacji transakcji, PIN-ów czy numerów kart kredytowych. Każda taka wiadomość (określana jako scam ) powinna być traktowana jako próba wyłudzenia tych informacji. Otrzymawszy ją, użytkownik winien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Centrum Telefonicznego ( lub ), po czym postępować według zaleceń przekazanych mu przez operatora. W żadnym przypadku nie należy odpowiadać na taką wiadomość podając swój identyfikator, hasła, numery kart kredytowych, PIN-y czy kody autoryzacji transakcji. Nie należy też wypełniać żadnych przesłanych czy wskazanych formularzy. Korzystanie z odnośników zamieszczonych w treści wiadomości lub na stronach internetowych nie należących do Banku, rzekomo wskazujących na serwis Bankowości internetowej, zamiast ręcznego wpisywania adresu Banku do przeglądarki internetowej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem przekierowania połączenia użytkownika do podstawionego serwisu, udającego serwis Banku. Tego typu praktyki określane mianem ataków przez phishing są zorientowane na przechwycenie haseł dostępowych czy kodów autoryzacyjnych użytkowników w celach ich późniejszego nieuprawnionego użycia. 2

3 5. Podstawowe zasady korzystania z serwisu Bankowości internetowej Istnieje kilka prostych reguł, których zastosowanie pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa przechwycenia przez niepowołane osoby danych potwierdzających tożsamość użytkownika w systemie Bankowości internetowej. 1. Należy korzystać wyłącznie z szyfrowanych kanałów komunikacyjnych z właściwym, zweryfikowanym serwerem Banku. Adres https://www.r-bank.pl powinno się wpisać ręcznie do okna dialogowego przeglądarki internetowej. Należy zwrócić uwagę na poprzedzający adres Banku identyfikator protokołu HTTPS (nie HTTP). Wskazuje on właśnie na szyfrowany charakter kanału komunikacyjnego. Po zestawieniu kanału szyfrowanego powinna pojawić się ikona zamkniętej kłódki w pasku stanu przeglądarki internetowej (prawy, dolny róg okna). Ostatecznym potwierdzeniem tego, że połączenie zostało nawiązane do właściwego, zaufanego serwera jest weryfikacja autentyczności i ważności certyfikatu Banku. Ważne jest sprawdzenie wiarygodności wystawcy, odcisku palca certyfikatu oraz jego czasu ważności. Poprawny certyfikat Raiffeisen Banku wygląda następująco: Użytkownik nie powinien podawać danych uwierzytelniających go, dopóki nie posiada pewności, że odwołuje się do zaufanego serwisu Banku. 3

4 2. Ważne z punktu widzenia ochrony przed kradzieżą haseł i kodów autoryzacyjnych jest korzystanie do połączeń z Bankiem wyłącznie z zaufanych stacji, sprawdzonych oprogramowaniem antywirusowym i antyszpiegowskim. 3. W celu ochrony karty kodów jednorazowych przed nieuprawnionym użyciem, należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać osobom niepowołanym. Istotne jest, aby kodów jednorazowych używać w odpowiedni sposób, to jest tylko przy wykonywaniu przelewów, ustanawianiu lub usuwaniu przelewów predefiniowanych i zleceń stałych, aktywacji i zmianie limitów kart debetowych/kredytowych oraz aktywacji list haseł jednorazowych. Bank nigdy nie wymaga stosowania kodów jednorazowych przy uwierzytelnianiu użytkownika, ani też podania więcej niż jednego kodu na raz. 4. Po otwarciu sesji do systemu Bankowości internetowej należy zweryfikować datę ostatniego logowania. Wszelkie wzbudzające wątpliwości przypadki niezgodności dat (i godzin!) należy zgłaszać do Centrum Telefonicznego. 5. W czasie trwania połączenia z Bankiem nie wolno pozostawiać komputera bez nadzoru, tak długo dopóki sesja pozostaje aktywna. Sesję należy zamknąć przez poprawne wylogowanie się i późniejsze zamknięcie okna przeglądarki internetowej. W szczególnych przypadkach, kiedy połączenie z Bankiem zostało nawiązane z publicznego lub współdzielonego komputera należy przed zamknięciem okna przeglądarki wyczyścić jej bufor plików tymczasowych i cookies. 6. Co zrobić w przypadku zaistnienia problemów? W przypadku problemu związanego z obsługą systemu Bankowości internetowej należy podjąć działania zależne od zaistniałego problemu. Do mogących potencjalnie wystąpić problemów należą: 1. stwierdzenie nieudanych prób (próby) nieautoryzowanego dostępu do konta systemu Bankowości elektronicznej; 2. stwierdzenie udanych prób (próby) nieautoryzowanego dostępu do systemu Bankowości elektronicznej; 3. stwierdzenie nieudanej próby wykonania nieautoryzowanych transakcji Bankowych; 4. stwierdzenie udanej próby wykonania nieautoryzowanych transakcji Bankowych; 5. stwierdzenie utraty poufności hasła dostępowego; 6. stwierdzenie utraty karty płatniczej lub utraty poufności jej numeru; 7. stwierdzenie utraty poufności listy z hasłami jednorazowymi; W przypadkach od 1 do 5 należy niezwłocznie zmienić hasło dostępowe do systemu Bankowości elektronicznej oraz niezwłocznie skontaktować się z Centrum Telefonicznym pod numerami: lub i przedstawić zaistniały problem, po czym postępować zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. W przypadku 6 oraz innych nie wymienionych powyżej także należy skontaktować się z Centrum Telefonicznym. Natomiast w przypadku 7 konieczne jest zablokowanie ujawnionej listy haseł jednorazowych poprzez system Raiffeisen on-line lub Centrum Telefoniczne. W przypadkach przedstawionych w punktach: 2 i 4 klient Banku może wystąpić do właściwego organu ścigania z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie samo prawo ma klient który stwierdził kradzież np. karty płatniczej. 4

5 7. Najczęściej zadawane pytania (FAQs) 1. Co to jest certyfikat cyfrowy lub elektroniczny? Certyfikat cyfrowy, zwany także certyfikatem klucza publicznego lub certyfikatem elektronicznym, stanowi poświadczenie autentyczności klucza publicznego podmiotu, dla którego certyfikat ten został wystawiony oraz tożsamości tego podmiotu. Wystawcą certyfikatu jest zaufana trzecia strona czyli centrum certyfikacyjne. Dzięki podpisaniu certyfikatu przez zaufaną trzecią stronę w praktyce niemożliwe staje się jego sfałszowanie. Certyfikat klucza publicznego zawiera trzy podstawowe informacje: klucz publiczny podmiotu, opis tożsamości podmiotu, podpis cyfrowy złożony przez zaufaną stronę trzecią. Certyfikat potwierdza tożsamość jego właściciela lub obiektu do którego jest przypisany (np. serwer, aplikacja itp). 2. W jaki sposób mogę zweryfikować poprawność certyfikatu elektronicznego? Weryfikacja poprawności elektronicznego certyfikatu Banku polega na porównaniu takich jego atrybutów, jak: tzw. odcisk palca (ang. fingerprint) certyfikatu; opis tożsamości podmiotu, dla którego certyfikat został wystawiony; dane określające wystawcę certyfikatu z odpowiednimi danymi publikowanymi przez Bank. Poniższa ilustracja przedstawia m.in. te dane certyfikatu wystawionego dla Raiffeisen Bank Polska S.A. i wykorzystywanego przez usługi bankowości internetowej: 5

6 3. Jaka jest różnica pomiędzy protokołami HTTP i HTTPS? HTTPS (ang. HyperText Transfer Protocol Secure) jest szyfrowaną wersją protokołu HTTP. Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej z wykorzystaniem tego protokołu polega na szyfrowaniu informacji przesyłanej pomiędzy serwerem (serwer WWW) i klientem (przeglądarką internetową) przy pomocy protokołu SSL lub TLS. Zapobiega to przechwytywaniu i przekłamaniu przesyłanych danych. Dodatkowo, tożsamość serwera HTTPS jest potwierdzana przy pomocy certyfikatu cyfrowego, dzięki czemu użytkownik połączeń HTTPS zyskuje gwarancję, że połączenie jest nawiązane do właściwego serwera. Strony połączenia HTPS mogą podlegać uwierzytelnieniu jednostronnemu (uwierzytelnienie serwera względem użytkownika) lub dwustronnemu (uwierzytelnienie użytkownika względem serwera i serwera względem użytkownika). Integralność przesyłanych danych jest zabezpieczana przez zastosowanie mechanizmów kryptograficznych sum kontrolnych. Ponadto, przeglądarka, obsługując tak zabezpieczoną transmisję, włącza bardziej restrykcyjne ustawienia, m.in. wyłącza buforowanie treści i nie zezwala na zapisywanie na dysku komputera potencjalnie niebezpiecznych elementów strony WWW (np. tzw. apletów Java). 6

7 4. Co oznacza symbol kłódki w przeglądarce internetowej i gdzie go szukać? Symbol kłódki oznacza, że połączenie pomiędzy przeglądarką i serwerem jest zabezpieczone za pomocą protokołu HTTPS oraz, że certyfikat serwera jest ważny i podpisany przez zaufane centrum certyfikacji. W sytuacji kiedy występuje problem z certyfikatem, wówczas (zależnie od rodzaju przeglądarki) symbol kłódki pojawia się jako przekreślony, ze znakiem zapytania lub staje się on w inny sposób wyróżniony. Każdy przypadek zmiany wyglądu lub braku poprawnych symboli wskazujących na uwierzytelnione i szyfrowane połączenie z bankiem musi zostać zweryfikowany. 5. Jak zmienić hasło do mojej bankowości internetowej? Po zalogowaniu do serwisu bankowości internetowej należy wcisnąć przycisk Ustawienia (prawy górny róg okna), a następnie wybrać zakładkę Zmiana hasła. Wprowadzić stare hasło oraz dwa razy nowe, po czym nacisnąć przycisk Zmień hasło. 6. Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie bankowości internetowej? Informacje takie są zawarte przede wszystkim w zakładce Bezpieczne korzystanie z systemu na stronie https://www.r-bank.pl, a także można je uzyskać w: w centrum telefonicznym pod numerami telefonów dla klientów indywidualnych lub oraz dla klientów korporacyjnych pod numerami lub , w oddziałach Banku, u doradców klienta. 7. W jaki sposób mogę uzyskać pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej? Pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej, w tym możliwość zgłoszenia ewentualnych incydentów bezpieczeństwa można uzyskać: poprzez kontakt z centrum telefonicznym pod numerami telefonów dla klientów indywidualnych lub oraz dla klientów korporacyjnych pod numerami lub , poprzez kontakt z oddziałem Banku, poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce Bezpieczne korzystanie z systemu na stronie https://www.r-bank.pl. 8. Na co zwrócić uwagę przed, podczas i po zalogowaniu się do bankowości internetowej? Przed zalogowaniem do bankowości internetowej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: czy wpisany został do paska adresowego przeglądarki internetowej prawidłowy adres banku (https://www.rbank.pl) oraz czy występuje literka s w nazwie protokołu https, czy w przeglądarce jest widoczny symbol zamkniętej kłódki, czy certyfikat banku jest ważny, czy elementy graficzne i treści na stronie logowania nie wzbudzają podejrzeń (na przykład pojawienie się żądania podania numerów kart kredytowych czy innych danych, o które bank nigdy nie pyta, uwierzytelniając użytkownika), 7

8 pojawienie się różnego typu komunikatów o błędach. Natomiast po zalogowaniu należy sprawdzić czy wcześniej nie występowały jakiekolwiek nieznane użytkownikowi dostępy na konto, bądź nieudane próby dostępu ze strony nieuprawnionych osób. 9. Dlaczego należy instalować poprawki i aktualizacje bezpieczeństwa systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz aktualizacje baz sygnatur skanera antywirusowego na moim komputerze, żeby móc korzystać z bankowości internetowej? Każdego dnia powstają nowe wirusy i inne szkodliwe oprogramowanie oraz opracowywane są nowe sposoby ataku na komputery podłączone do sieci. Odpowiedzią producentów legalnego oprogramowania na przestępcze działania jest udostępnianie aktualizacji i poprawek, zwiększających odporność komputerów jego użytkowników na nowo opracowane ataki. Nieinstalowanie tych aktualizacji i poprawek pozostawia nasz komputer bezbronnym w obliczu nowych zagrożeń, nie jest więc świadectwem rozsądku jego użytkownika i może być w razie np. włamania na konto w bankowości internetowej uznane za przyczynienie się posiadacza konta do powstania szkody. Warte polecenia jest korzystanie z usług automatycznej aktualizacji, dostępnych w wielu systemach operacyjnych i dla większości programów użytkowych. Korzystanie z takich usług uwalnia właściciela komputera od konieczności uciążliwego śledzenia informacji o dostępnych aktualizacjach i poprawkach. 10. Dlaczego program antywirusowy nie wystarcza jako jedyne zabezpieczenie mojego komputera? Należy pamiętać, że wirusy nie są jedynym zagrożeniem dla komputerów, a w szczególności dla tych z których odbywa się łączenie do serwisu bankowości internetowej. Jedynie kompleksowe rozwiązania, polegające na zastosowaniu wielu poziomów ochrony, różnego rodzaju oprogramowania oraz specjalistycznych produktów, są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa naszych komputerów. Do przykładowych produktów tego typu można zaliczyć: Norton 360 firmy Symantec; Internet Security 2010 firmy Kacpersky; Total Protection 2009 firmy McAfee; Internet Security 2009 firmy AVG; Smart Security 4 firmy ESET; Avast Professional Edition firmy ALVIL Software; AntiVir Premium Security Suite firmy Avira. 11. Jak często należy zmieniać hasło do serwisu bankowości internetowej? Hasło do serwisu bankowości internetowej powinno być zmieniane nie rzadziej niż raz na miesiąc - przypomina o tym sam serwis bankowości elektronicznej za pomocą stosownego komunikatu. Dodatkowo w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa Klienta, serwis wymusza zmianę hasła co trzy miesiące. Powodem wprowadzenia tej pozornie zbędnej uciążliwości są nasilające się zagrożenia dla Klientów bankowości internetowej. Zagrożenia te pochodzą od strony różnego rodzaju oprogramowania szpiegowskiego, podsłuchującego m.in. hasła i przekazującego je przestępcom. Takie przechwycone hasło może być użyte do podszycia się pod Klienta i okradzenia go, nawet po upływie relatywnie długiego czasu. W związku z powyższym, powszechnie zaleca się użytkownikom systemów bankowości internetowej jak najczęstsze zmiany haseł. Propozycja zmiany hasła co 90 dni jest arbitralnie przez Bank określonym kompromisem pomiędzy bezpieczeństwem, a wygodą Klienta. Im dłużej wykorzystuje się to samo hasło, tym większe jest prawdopodobieństwo jego przejęcia przez złodziei. 8

9 12. W jaki sposób mogę zablokować lub odblokować dostęp do swojej bankowości internetowej? Dostęp można zablokować lub odblokować poprzez kontakt telefoniczny z biurem obsługi dla klientów indywidualnych oraz małych firm pod numerami telefonów: lub oraz dla klientów korporacyjnych pod numerami lub , a także w każdym oddziale Banku. 13. Czy korzystanie z serwisu bankowości internetowej z publicznie dostępnych komputerów (np. kawiarenki internetowe, dworce lotnicze itp.) jest bezpieczne? Komputery takie najczęściej nie są odpowiednio zabezpieczone, są natomiast używane przez różne osoby i do różnych celów w tym także do odwiedzania stron WWW zawierających oprogramowanie złośliwe. Ponieważ zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa najczęściej nie jest priorytetem dla właścicieli tego typu komputerów, dlatego Bank kategorycznie odradza stosowanie ich do połączeń z serwisem bankowości internetowej. 14. Czy mogę bezpiecznie korzystać z serwisu bankowości internetowej z prywatnego komputera podłączonego do publicznej sieci bezprzewodowej (np. hotspot, WLAN na lotniskach, w kawiarniach i w hotelach)? Bezpieczeństwo połączeń z serwisem bankowości internetowej nie zależy w krytycznym stopniu od rodzaju podłączenia do sieci Internet. Podstawowe zagrożenie ujawnieniem i przechwyceniem transmitowanych danych praktycznie nie istnieje z uwagi na szyfrowany charakter transmisji całej komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerem systemu bankowości internetowej. Przy korzystaniu z serwisu za pośrednictwem publicznej sieci bezprzewodowej, należy stosować wszelkie zabezpieczenia komputera, tak jak przy połączeniach przez sieć przewodową. Natomiast, jeżeli punkt dostępowy sieci bezprzewodowej jest naszą własnością, zalecane jest jego bezpieczne skonfigurowanie według wskazówek producenta, w tym między innymi zmiana na ogół niebezpiecznych startowych ustawień domyślnych (głównie zmiana domyślnego hasła administratora tego urządzenia). Zaleca się też korzystanie z zabezpieczeń WPA lub WPA-2 (TKIP lub AES). 15. Dlaczego bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej zależy od stanu zabezpieczeń mojego komputera? Bezpieczeństwo serwisu bankowości internetowej jest zależne od zabezpieczeń stosowanych po stronie banku, natomiast bezpieczeństwo korzystania z tego serwisu zależy od zabezpieczeń po stronie klienta, a także poziomu jego świadomości. Zabezpieczenia po stronie banku spełniają wysokie standardy i są cyklicznie testowane i audytowane. Przestępcy doskonale wiedzą, że to właśnie zabezpieczenia po stronie klienta są najsłabszym ogniwem i dlatego ich działania są głównie ukierunkowane na ten właśnie punkt. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej w dużej mierze zależy od poziomu świadomości jego użytkowników, w tym także świadomości z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki różnego rodzaju oprogramowania złośliwego, a nawet całkowite przejęcie nad nim kontroli przez napastnika. W sytuacji takiej nietrudno sobie wyobrazić jak dużą swobodę posiada złodziej kontrolując i modyfikując zarówno numery rachunków bankowych na które wykonujemy przelewy jak i ich kwoty. 16. Co to jest phishing i jak się przed nim chronić? Termin phishing jest akronimem od słów password harvesting fishing, co można przetłumaczyć jako łowienie haseł dostępowych. Idea tego rodzaju ataku polega na nakłonieniu Klienta (za pomocą np. odpowiednio spreparowanej strony WWW) do ujawnienia swoich identyfikatorów, haseł itp. wrażliwych informacji. Następnie przestępcy logują się do serwisu bankowości internetowej, podszywając się pod łatwowiernego klienta i wyprowadzają środki z jego 9

10 rachunku. W celu ochrony przed phishingiem należy przestrzegać poniższych zasad: po otrzymaniu wiadomości poczty elektronicznej nakłaniającej (pod dowolnym pretekstem, np. powołując się na rzekomą potrzebę weryfikacji danych) do zalogowania się do serwisu bankowości internetowej należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta - Bank nigdy nie wysyła tego typu wiadomości; nie należy otwierać odnośników znajdujących się w otrzymanych listach elektronicznych; nie należy umieszczać w listach elektronicznych żadnych informacji wrażliwych (dane osobowe, numery kart płatniczych, loginy, hasła itp.); należy regularnie uaktualniać system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe oraz przeglądarkę internetową; należy sprawdzać czy przy połączeniu do serwisu bankowości internetowej przeglądarka wyświetla zamkniętą kłódkę oraz weryfikować autentyczność certyfikatu elektronicznego; regularnie skanować cały komputer oprogramowaniem antywirusowym, jednocześnie oprogramowanie to powinno na bieżąco skanować pliki pobierane do komputera z zewnątrz (Internet, dyski wymienne itp.). 17. W jaki sposób dochodzi do infekcji komputera wirusami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystania z bankowości internetowej? Komputer może zostać zainfekowany na kilka sposobów, które można podzielić na dwie grupy: oprogramowanie złośliwe jest instalowane wskutek wykorzystania pewnej podatności i dzieje się to bez wiedzy użytkownika; wprowadzony w błąd użytkownik sam instaluje oprogramowanie złośliwe w przekonaniu, że zainstalował całkowicie co innego (np. dodatkowe sterowniki). Jeśli użytkownik posiada nieaktualizowane oprogramowanie (system operacyjny, przeglądarkę oraz dodatki do niej) lub używa oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł, wówczas napastnik może wykorzystać istniejące w tym oprogramowaniu luki i zarazić nasz komputer dowolnym kodem złośliwym mamy tutaj do czynienia z pierwszą grupą sposobów infekowania komputera. Do drugiej można zaliczyć korzystanie z oprogramowania uzyskanego poprzez np. sieci p2p lub serwisy oferujące różnego rodzaju oprogramowanie. Pliki oraz programy pobrane z takich sieci lub serwisów internetowych mogą zawierać kody złośliwe zarażające nasz komputer. Podczas uruchamiania lub instalacji takiego oprogramowania, najczęściej występuje jeden z poniższych scenariuszy: podczas uruchomienia lub instalacji pobranego oprogramowania pojawia się komunikat o błędzie i niemożności dalszego działania, przy czym oprogramowanie złośliwe zostało oczywiście prawidłowo zainstalowane; pobrane oprogramowanie instaluje się oraz uruchamia prawidłowo i nawet prawidłowo funkcjonuje, lecz wraz z nim instaluje się kod złośliwy który samodzielnie uruchamia się wraz z każdym włączeniem komputera (nawet bez konieczności uruchomienia oprogramowania nosiciela ). Bez względu na to w jaki sposób komputer zostaje zarażony, efekt jest taki sam i zawsze (mniej lub bardziej) negatywny i to dla wszystkich użytkowników takiego komputera. 10

Przygotowanie komputera używanego do połączeń z bankiem

Przygotowanie komputera używanego do połączeń z bankiem System R-Online i R-Online Business oferują ich użytkownikom wygodny i bezpieczny sposób zarządzania kontem osobistym lub/i korporacyjnym przez Internet. Jednak, o czym należy stale pamiętać, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Certyfikat potwierdza tożsamośd jego właściciela lub obiektu do którego jest przypisany (np. serwer, aplikacja itp.).

Certyfikat potwierdza tożsamośd jego właściciela lub obiektu do którego jest przypisany (np. serwer, aplikacja itp.). 1. Co to jest certyfikat cyfrowy lub elektroniczny? Certyfikat cyfrowy, zwany także certyfikatem klucza publicznego lub certyfikatem elektronicznym stanowi poświadczenie autentyczności klucza publicznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej

Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej CO KLIENT POWINIEN WIEDZIEĆ NA TEMAT DOSTĘPU DO SERWISU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I HASŁA DO LOGOWANIA? Podstawą bezpieczeństwa dostępu do serwisu bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Klienci banku powinni stosować się do poniższych zaleceń: nie przechowywać danych dotyczących swojego konta w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 1. Zawsze sprawdzaj na stronie logowania bankowości elektronicznej aktualne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. 2. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM. BOŚBank24. iboss. Zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss. www.bosbank.pl

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM. BOŚBank24. iboss. Zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss. www.bosbank.pl BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BOŚBank24 iboss Zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss to usługa dostępu do Twoich rachunków rmowych przez

Bardziej szczegółowo

KEVIN SAM W BANKU SGB ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ

KEVIN SAM W BANKU SGB ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ KEVIN SAM W BANKU SGB ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ PROJEKT DOTYCZĄCY PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z NOWOCZESNYCH USŁUG BANKOWYCH INFORMACJE O SAMYM PROJEKCIE KEVIN

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db Makler. Bezpieczne korzystanie z platformy db Makler

Deutsche Bank db Makler. Bezpieczne korzystanie z platformy db Makler Deutsche Bank Bezpieczne korzystanie z platformy Wstęp Deutsche Bank ogromną uwagę poświęca Twojemu bezpieczeństwu. Dlatego też powierzone nam przez Ciebie środki chronimy z wykorzystaniem najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych

Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Cel dokumentu Celem dokumentu jest przygotowanie ulotki informacyjnej, która pomoże Bankom edukować Klientów jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej. II. Bankowość elektroniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH. Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej

BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH. Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej Co to jest bankowość elektroniczna i jak jest zbudowana: Zasady bezpiecznego korzystania

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ RZESZÓW, 2015 Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 1. Zawsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu Rubinet

Bezpieczeństwo systemu Rubinet Concordia Ubezpieczenia dokłada wszelkich starań, aby System Obsługi Sprzedaży Rubinet oraz przechowywane dane były w pełni bezpieczne. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji i wskazówek dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony https://bsozarow.cui.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie Jak używać komputerów, na których korzystamy z bankowości internetowej? Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami, jak korzystać ze sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu ebanknet w Banku Spółdzielczym w Brańsku

Bezpieczeństwo systemu ebanknet w Banku Spółdzielczym w Brańsku Bezpieczeństwo systemu ebanknet w Banku Spółdzielczym w Brańsku System bankowości elektronicznej ebanknet został stworzony w oparciu o technologię i doświadczenie znanej firmy informatycznej - lidera wśród

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl

Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl Ogólne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu... 2 Bezpieczeństwo przeglądarek... 2 Oney Polska S.A. rekomenduje używanie najnowszej dostępnej wersji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

I LOGOWANIE II INSTALACJA PROGRAMÓW

I LOGOWANIE II INSTALACJA PROGRAMÓW Zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej BS 24h w Banku Spółdzielczym w Otwocku Bezpieczeństwo wszystkich Twoich działań w sieci (nie tylko bezpiecznego korzystania z bankowości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl

Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl 1 Ogólne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu...... 3 Bezpieczeństwo przeglądarek... 4 Zalecana konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox... 4 Zalecana konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl

Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl Bezpieczeństwo serwisu Oney24.pl spis treści Ogólne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu Bezpieczeństwo przeglądarek Zalecana konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox Zalecana konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Wersja: 2010-09-27 AM_Student Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie dla systemów Windows Vista i Windows 7 Kontakt ws. problemów z siecią:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

FAQ. Dotyczące nowej bankowości mobilnej. https://bsbelskduzy24.pl

FAQ. Dotyczące nowej bankowości mobilnej. https://bsbelskduzy24.pl FAQ Dotyczące nowej bankowości mobilnej https://bsbelskduzy24.pl 1 1. Jak uzyskać dostęp do bankowości internetowej? Jeśli posiadasz już dostęp do bankowości internetowej w naszym banku, to wystarczy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

II INSTALACJA PROGRAMÓW

II INSTALACJA PROGRAMÓW Zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Otwocku Bezpieczeństwo wszystkich działań w sieci (nie tylko bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej)

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG Uwaga zanim rozpoczniesz musisz wcześniej zainstalować certyfikat cacert.der! Krok 1: Uruchom Panel sterowania i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

1. Witamy w pomocy do programu I-Bank!

1. Witamy w pomocy do programu I-Bank! 1. Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać przez Internet takie operacje jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

WorkshopIT Komputer narzędziem w rękach prawnika

WorkshopIT Komputer narzędziem w rękach prawnika WorkshopIT Komputer narzędziem w rękach prawnika Krzysztof Kamiński, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław, 16 listopada 2006r. Agenda Bezpieczeństwo przepływu informacji w systemach informatycznych Hasła

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db powernet. Bezpieczne korzystanie z systemu Bankowości Internetowej db powernet

Deutsche Bank db powernet. Bezpieczne korzystanie z systemu Bankowości Internetowej db powernet Bezpieczne korzystanie z systemu Bankowości Internetowej Spis treści Wstęp... 3 Ogólne Zasady bezpieczeństwa... 3 Bezpieczny komputer... 3 Konfiguracja przeglądarki... 4 Bezpieczne Logowanie... 5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE Strona 1 z 7 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE Spis treści: 1. Informacje podstawowe o usłudze... 1 2. Opis postępowania w celu odczytania treści wyciągu/dokumentu... 2 3. Instrukcja korzystania

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Wersja: 2010-09-27 AM_Student Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Kontakt ws. problemów z siecią: akademik@am.szczecin.pl Kontakt ws. problemów

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 1. Konfiguracja WiFi W domyślnej konfiguracji terminal ONT posiada zdefiniowane 4 port ethernet z dostępem do internetu (w trybie NAT oznacza to że urządzenie klienta

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i konfiguracja eurobank online

Bezpieczeństwo i konfiguracja eurobank online Bezpieczeństwo i konfiguracja eurobank online e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: Twoja przeglądarka i jej konfiguracja... 3 Internet Explorer...3 Mozilla Firefox...8

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci eduroam

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci eduroam AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c in t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 6 38 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a il:

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika v. 1.0)

(instrukcja użytkownika v. 1.0) Bank Spółdzielczy w Toruniu Internet Banking dla Firm Instalacja i konfiguracja e-tokenów (instrukcja użytkownika v. 1.0) http://www.bstorun.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych... 3 2. Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ w Banku Spółdzielczym w Toruniu

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ w Banku Spółdzielczym w Toruniu BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ w Banku Spółdzielczym w Toruniu ROZDZIAŁ I. BEZPIECZEŃSTWO - IDENTYFIKACJA... 2 Numer klienta (identyfikator klienta)... 2 Hasło dostępu... 2 ROZDZIAŁ II. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta Załącznik Do Umowy UBE Wolin 2013 r. Przewodnik dla Klienta Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja użytkownika) https://www.bswolin.pl Wolin 2013 rok 1 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne...3 Konfiguracja...3

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi

Sieci bezprzewodowe WiFi Sieci bezprzewodowe WiFi przegląd typowych ryzyk i aspektów bezpieczeństwa IV Konferencja Bezpieczeństwa Informacji Katowice, 25 czerwca 2013r. Grzegorz Długajczyk ING Bank Śląski Czy sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. 1 płatności internetowe szybkie i bezpieczne Transakcje w Internecie to sposób na szybkie i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Innowacja Technologii ICT vs Człowiek

Innowacja Technologii ICT vs Człowiek Innowacja Technologii ICT vs Człowiek Bezpieczeństwo Kanałów Elektronicznych Grzegorz Dlugajczyk CISSO, CSLO, CPEH, CNFE, CVA Katowice, 7 czerwiec 2016r. Rozwój kanałów elektronicznych w Polsce wczoraj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Internet w akademikach na Ligocie

Internet w akademikach na Ligocie Internet w akademikach na Ligocie Kabel internetowy możemy kupić np. w sklepie Aro, koszt: 5 metrów 8 zł, 3 metry 5 zł. Konfiguracja sieci przewodowej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego W celu konfiguracji

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Phishing i pharming, czyli Bezpieczny Internet po raz dziesiąty

Phishing i pharming, czyli Bezpieczny Internet po raz dziesiąty Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 25 sierpnia 2015, 15:46 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 11 lutego 2014 Phishing i pharming, czyli Bezpieczny Internet po raz dziesiąty Jak korzystać

Bardziej szczegółowo