Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego"

Transkrypt

1 Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego Zainteresowania naukowe Paremiologia, frazeologia, stylistyka, francuska semantyka leksykalna, metaforologia, paremiologiczne, frazeologiczne i semantyczne badania kontrastywne francusko-polskie, komizm językowy, teoria retoryczna tekstów argumentatywnych, pragmatyka językoznawcza, kognitywne teorie językoznawcze. Praca dydaktyczna w KFR UŁ Od 2006 profesor nadzwyczajny UŁ w Zakładzie Języków Romańskich, Katedry Filologii Romańskiej. Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa, metodologia badań językoznawczych, wstęp do językoznawstwa, seminaria licencjackie i magisterskie, gramatyka kontrastywna francusko-polska, gramatyka opisowa języka francuskiego, praktyczna nauka języka francuskiego Od 1994 adiunkt w Zakładzie Języków Romańskich, Katedry Filologii Romańskiej. Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa, seminarium magisterskie z językoznawstwa, gramatyka kontrastywna francusko-polska, gramatyka opisowa języka francuskiego, wstęp do językoznawstwa, praktyczna nauka języka francuskiego: pisanie, podręcznik, gramatyka praktyczna. Od 1984 asystent w Katedrze Filologii Romańskiej. Zajęcia z gramatyki opisowej języka francuskiego i praktycznej nauki języka francuskiego Promotor: 27 prac magisterskich, 20 prac licencjackich Studia, praca naukowa, organizacja konferencji 2013 staż zorganizowany w ramach projektu Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy oferta kierunków nauk humanistyczn społecznych UŁ (Wydział Filologiczny UŁ), Centro di Lingua et CulturaItaliana Babilonia, Taormina Sicilia,Taormina, Włochy 2011 Złota Odznaka UŁ 2010 organizacja I Międzynarodowej Konferencji Frazeologiczno- Paremiologicznej Stan badań i tendencje rozwoju Łódź 2-4 grudnia 2005 Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna, pierwszego stopnia, za rozprawę habilitacyjną pt. L équivalence des proverbes polonais et des proverbes français, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź stypendium naukowe (Strasburg) 2004 rozprawa habilitacyjna: L équivalence des proverbes polonais et des proverbes français (Ekwiwalencja przysłów polskich i francuskich) 2000 stypendium naukowe (Strasburg) 1997 staż traduktologiczny (Rennes) 1994 rozprawa doktorska: Les mécanismes métaphoriques dans les verbes et expressions phraséologiques verbales locutoires en français et en polonais étude sémantique (Mechanizmy metaforyczne we francuskich i polskich czasownikach i frazeologizmach lokucyjnych) - promotor : prof. dr hab. Marek Gawełko 1990 stypendium naukowe (Paryż)

2 podyplomowe studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich studia w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Praca magisterska :Le mécanisme métaphorique dans les verbes intransitifs français et polonais le problème de l équivalence sémantico-stylistique (Mechanizm metaforyczny we francuskich i polskich czasownikach nieprzechodnich) - promotor: dr Jan Kortas Funkcje, członkostwo w organizacjach naukowych kurator Zakładu Traduktologii Katedry Filologii Romańskiej Od 2007 członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Od 2004 członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Recenzje Opinia na temat polskiej części pracy doktorskiej Agnieszki Ilskiej El concepto de Dios en el Refranero multilingüe: paremias polacas, españolas y alemanas - aspecto traductológico Promotorzy: Julia Sevilla Muñoz, Marina García Yelo, 2016, Uniwersytet w Madrycie Rozprawa habilitacyjna: Anna Krzyżanowska, Aspects lexicaux et sémantiques de la description des noms d'affect en français et en polonais, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2012 Rozprawy doktorskie : Paulina Lorenc 2010, Andrzej Napieralski 2011 Artykuły in Studia Romanica Posnaniensia XXXVIII, 3. L I N G U I S T I Q U E, Poznań 2012: Expressivité du discours de la presse Alcune riflessioni sulle varietà del linguaggio giovanile Les discours de l identité féminine dans les publicités automobiles L autocentrage ou l évolution dans la structure énonciative du discours politique Réflexions sur une sériechoisie d adjectifs français et polonais Les connecteurs discursifs comme moyen de produire un effet humoristique dans «La vie devant soi» de Romain Gary et sa traduction en polonais étude traductologique I composti NN nel lessico sportivo italiano come prova delle tendenze in atto nell italiano contemporaneo Folia Litteraria Romanica: 2 recenzje ( ): artykuły A la recherche de l argot perdu. le slam et ses neostyles. Argots français de métiers : une étude de terrain. Monografia pt. Les émotions et les valeurs dans la communication red. Anna Krzyżanowska, Katarzyna Wołowska, wyd. Peter Lang: 6 recenzji ( ): L évaluation et les émotions dans le courrier des lecteurs. Examen d échanges langagiers à dominante conflictuelle dans les salons de tchat.

3 «Une exaltation de l âme humaine dans un monde inhumain». L amour traduit dans Une absurde cruauté. Témoignage d une femme au Goulag ( ) de Barbara Skarga Emotions et oralité des écrits électroniques : usage des émoticônes. Les stratégies à visée pathémique quelques réflexions autour du discours électoral stéréotypé. La raison et les passions dans le discours judiciaire. 2016, Język polski, recenzja artykułu pt. Współczesne przysłowie w rozumieniu młodzieży szkolnej Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji "Approches théoriques et empiriques en phraséologie" 11 et 12 grudnia 2014 Nancy, Francja * * * Publikacje Książki: Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych. Analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź L état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes [Stan badań i tendencje rozwoju paremiologii i frazeologii romańskiej], Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, Essais sur les priamèles polonaises [Eseje o polskich priamelach], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź L équivalence des proverbes polonais et des proverbes français [Ekwiwalencja przysłów polskich i francuskich], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 Les proverbes prototypiques polonais et français [Polskie i francuskie przysłowia prototypowe], Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask Artykuły: «Les proverbes dialogués français à la lumière de l analyse comparative avec les proverbes dialogués polonais» [Przysłowia dialogowe francuskie i polskie w świetle analizy porównawczej] in Proverbium, 32, 2015, s «Mechanizmy komizmu we francuskich dowcipach» in Rozprawy Komisji Językowej, t. LX, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s «Mechanizmy pragmatyczne komizmu w polskich przysłowiach dialogowych» in Humor. Teorie - Praktyka - Zastosowania. Strategie Humoru, red. Alina Kwiatkowska,

4 Agnieszka Stanecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014, s «Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich i francuskich welleryzmach» in Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXIX, 2013, s «Analyse pragmalinguistique de l humour dans les wellérismes français et polonais» [Analiza pragmalingwistyczna komizmu we francuskich i polskich weleryzmach] in Parémiologie. Proverbes et formes voisines, tom II, Jean-Michel Benayoun, Nathalie Kübler & Jean-Philippe Zouogbo (Eds.), Presses Universitaires de Sainte Gemme, Sainte Gemme, 2013, s «Polskie welleryzmy opis formy sentencyjnej i mechanizmów komizmu słownego» in Humor. Teorie, praktyka, zastosowania, tom 3/1: Kody humoru, red. Alina Kwiatkowska, Agnieszka Stanecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012, s «Komizm słowny w polskich priamelach»» in Problemy Frazeologii Europejskiej IX, red. A.M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2012, s «Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les wellérismes français» [Mechanizmy pragmatyczne komizmu we francuskich welleryzmach] in L état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, Leksem, Łask, 2011, s «Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les proverbes polonais et français» [Pragmatyczne mechanizmy komizmu w przysłowiach polskich i francuskich] in Paremiología y herencia cutural, eds. Antonio Pamies Bertrán, Juan de Dios Luque Durán & Patricia Fernández Martín, Colección Granada Lingvistica, Granada 2011, s «Czy dzieci i ryby nic nam dziś nie mówią? rzecz o polskich i francuskich priamelach» in Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LVI, 2011, s «Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich przysłowiach» in AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, vol. XXVII, Lublin 2009, s «Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w priamelach polskich i francuskich» in Humor. Teorie, praktyka, zastosowania, tom 1/2: Zrozumieć humor, red. Sylwia Dżereń-Głowacka, Alina Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, pp «Les registres de langue et les fonctions du langage propres aux slogans publicitaires français» (Rejestry językowe i funkcje mowy właściwe francuskim sloganom reklamowym) in Standard et périphéries de la langue, eds. Alicja Kacprzak, Jean-Pierre Goudaillier, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łódź-Łask 2009, pp «L analyse pragmatique des slogans français» [Analiza pragmatyczna francuskich sloganów] in Aspects interculturels de la communication, ed. Alicja Kacprzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, pp

5 «Les fonctions du langage et la déixis dans les slogans publicitaires français» [Funkcje języka i deiks we francuskich sloganach reklamowych] in Studia Romanica Posnaniensia, XXXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, pp Humor we francuskich zdaniach cytowanych (współautor: J. Sypnicki), Humor. Teorie Praktyka Zastosowania.Odcienie humoru, red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń- Głowacka, t. 1/1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, str Cechy definicyjne francuskich priameli, Problemy frazeologii europejskiej VIII, A.M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2007, str red. Les relations sémantiques et les relations syntaxiques dans les proverbes [Relacje semantyczne i składniowe w przysłowiach], Semantic Relations in Language and Culture, red. Bogacki K, Miatliuk H., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, str L état des recherches de la parémiologie française et la parémiologie polonaise [Stan badań paremiologii francuskiej i polskiej], Kwartalnik Neofilologiczny, LII, 1/2005, str Badania strukturalne a badania kognitywne ekwiwalencji przysłów, Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, str Funkcjonowanie przysłów w paralelnych tekstach literackich na przykładzie Colas Breugnon Romain Rollanda, La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, red. K Bogacki, T. Giermak-Zielińska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004, str «Souvent proverbe varie ou les variantes proverbiales [Przysłowie zmiennym jest albo warianty przysłów], Kwartalnik Neofilologiczny LI, 1/2004, str Warianty przysłów w języku mówionym, Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, str Les traits définitoires des proverbes [Cechy definicyjne przysłów], Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, red. H. Miatliuk, K. Bogacki, H. Komorowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, str Les prototypes proverbiaux polonais et français dans la description directe [Prototypy przysłów polskich i francuskich w opisie bezpośrednim], Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, z. LIX, 2003, str Analiza stylistyczna priameli niewłaściwych, Rozprawy Komisji Językoznawczej ŁTN, t. XLVIII, Łódź 2003, str Analyse sémantique et stylistique des priamèles polonaises [Analiza semantyczna i stylistyczna polskich priameli], Revue des Etudes slaves, Université Paris Sorbonne - CNRS, t. LXXIV, Paris , z. 2-3, str ;

6 L équivalence des proverbes prototypiques polonais et français [Ekwiwalencja polskich i francuskich przysłów prototypowych], Kwartalnik Neofilologiczny, t. XLIX, 3/2002, str La binarité des proverbes polonais et français dans l optique traductologique [Binarność przysłów polskich i francuskich z traduktologicznego punktu widzenia], Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique, red. A. Kacprzak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2002, str La vision du monde et les normes dans les priamèles polonaises [Wizja świata i normy w polskich priamelach], Kwartalnik Neofilologiczny 48, nr 3, 2001, str ; Les priamèles polonaises [Polskie priamele], Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, z.57, 2001, str O prototypie przysłowia francuskiego, Rozprawy Komisji Językoznawczej ŁTN, t. XLVI, 2001, str Les origines rhétoriques de la théorie des textes argumentatifs [Źródła retoryczne teorii tekstów argumentatywnych], Studia Romanica Posnaniensia 27, 2001, str Les fonctions de la langue et les traits définitoires des proverbes [Funkcje języka a cechy definicyjne przysłów], Bulletin de liaison, Association Lyonnaise pour le Développement des Relations universitaires Internationales, nr 33, 2000, str Le découpage de la réalité en français et en polonais dans les métaphores verbales, locutoires étude cognitive [Obraz świata we francuskich i polskich lokucyjnych metaforach czasownikowych], Studia Romanica Posnaniensia 24, 1998, str Les mécanismes métaphoriques dans les verbes et expressions phraséologiques verbales locutoires en français et en polonais étude sémantique [Mechanizmy metaforyczne we francuskich i polskich czasownikach i frazeologizmach lokucyjnych], Studia Romanica Posnaniensia 23, 1997, str Le mécanisme métaphorique dans les verbes intransitifs français et polonais le problème de l équivalence sémantico-stylistique [Mechanizm metaforyczny we francuskich i polskich czasownikach nieprzechodnich problem ekwiwalencji semantyczno-stylistycznej], Folia litteraria 23, 1988, str Les valeurs stylistiques de la rection verbale dans les langues française et polonaise [Wartości stylistyczne rekcji czasownikowej w języku polskim i francuskim], Folia linguistica 19, 1988, str Enseigner le français : quelle langue, avec quelle méthode, pour quelles fins? [Nauczanie języka francuskiego : jakiego języka, jaką metodą, w jakim celu?], Bulletin de liaison, Association Lyonnaise pour le Développement des Relations universitaires Internationales, n o 7, 1987, str

7 Udział w konferencjach i obradach Komisji Frazeologicznej Polskiej Akademii Nauk (z referatem) Posiedzenie Komisji Frazeologicznej PAN, 28 października 2016, referat pt. Prototyp przysłowia komicznego w XXI wieku Posiedzenie Komisji Frazeologicznej PAN, kwiecień 2016, referat pt. Francuskie przysłowia dialogowe Konferencja Międzynarodowa Nouveaux tabous linguistiques, 5-7 maja 2016, Łódź, referat pt. Le tabou et l'humour - analyse pragmatique, sémantique et stylistique des formes citées françaises à caractère comique ZBLIŻENIA: językoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo Konin, listopada 2015 r.; referat pt. Ograniczenia językowe i kulturowe w tłumaczeniu francuskich komicznych zdań cytowanych na język polski Nowe czytanie tradycji w Roku Kolbergowskim Łódź, 8-11 października 2014; referat pt. Prototyp przysłowia komicznego w XXI wieku LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Bydgoszcz, września 2012; Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich i francuskich welleryzmach 24 Konferencja International Society for Humor Studies w Krakowie, czerwca 2012: artykuł: Mechanizmy pragmatyczne komizmu w polskich przysłowiach dialogowych Obrady Komisji Frazeologicznej PAN,13 maja 2011, referat: Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich i francuskich welleryzmach I er Colloque International de Phraséologie et de Parémiologie Romanes «L état des recherches et les tendances du développement» Łódź 2-4 grudnia 2010, referat: Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les wellérismes français Trzecia Konferencja Humor, teoria, praktyka, zastosowania, Piotrków Trybunalski września 2010: referat pt. Polskie welleryzmy - opis formy sentencyjnej i mechanizmów komizmu słownego EUROPHRAS Perspectives inter-linguistiques et interculturelles en phraséologie et Parémiologie Granada, Hiszpania 30 czerwiec-2 lipca 2010, referat : Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les proverbes polonais et dans les proverbes français Obrady Komisji Frazeologicznej PAN, 20 listopada 2009, referat: Mechanizmy pragmatyczne komizmu w polskich przysłowiach Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Colloque International d Argotologie Standard et périphéries de la langue, Łódź listopada 2008, referat : Les registres de langue et les fonctions du langage propres aux slogans publicitaires français

8 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globe, Warszawa września 2008, referat: L analyse pragmatique des slogans français in Aspects interculturels de la communication, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Humor. Teoria, praktyka, zastosowania, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, maja 2008, referat : Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w priamelach polskich i francuskich Obrady Komisji Frazeologicznej PAN, 4 marca 2008, referat: Czy dzieci i ryby nic nam dziś nie mówią? rzecz o polskich i francuskich priamelach Obrady Komisji Frazeologicznej PAN,16 listopada 2007, referat: Komizm słowny w polskich priamelach Międzynarodowa Konferencja Naukowa Humor. Teoria, praktyka, zastosowania, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim. 2-3 czerwca 2006, referat pt. Humor we francuskich zdaniach cytowanych (współautor: J. Sypnicki) Obrady Komisji Frazeologicznej PAN 17 III 2006, referat : Cechy definicyjne francuskich priameli" Konferencja naukowa Relacje semantyczne w języku i kulturze, Białystok X 2005 referat : Les relations sémantiques et les relations syntaxiques dans les proverbes Krajowa Konferencja Romanistów La linguistique romane en Pologne, Warszawa, czerwie c 2004 referat : Funkcjonowanie przysłów w paralelnych tekstach literackich na przykładzie Colas Breugnon Romain Rollanda" Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze, Rzeszów, września 2003, referat : Badania strukturalne a badania kognitywne ekwiwalencji przysłów" Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź, 6-7 maja 2003, referat : Warianty przysłów w języku mówionym Międzynarodowa Konferencja Naukowa Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique, Łódź, 6, 7 i 8 czerwca 2002, referat : La binarité des proverbes polonais et français dans l optique traductologique

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego lipmag@poczta.onet.

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego lipmag@poczta.onet. Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego lipmag@poczta.onet.pl Zainteresowania naukowe Paremiologia, frazeologia, stylistyka,

Bardziej szczegółowo

Studia i stopnie naukowe:

Studia i stopnie naukowe: dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran adiunkt w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego Kierownik Zakładu Traduktologii Języków Romańskich Specjalność naukowa: językoznawstwo, przekładoznawstwo Studia

Bardziej szczegółowo

LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD

LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD Prace naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich Plejada 1 Norme, normativité, transgression redakcja : Anna Bochnakowa, Agnieszka Marduła, Teresa

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

COURS EN FRANÇAIS 2015 / 2016 LE PREMIER CYCLE (LA LICENCE)

COURS EN FRANÇAIS 2015 / 2016 LE PREMIER CYCLE (LA LICENCE) COURS EN FRANÇAIS 2015 / 2016 TP = travaux pratiques C = cours magistral LE PREMIER CYCLE (LA LICENCE) Français Pratique [PL : Praktyczna Nauka Języka Francuskiego PNJF] (I III année de philologie romane,

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

egzaminu ćw. audytoryjne wpis: mgr Marta Kaźmierczak zaliczenie na wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 6

egzaminu ćw. audytoryjne wpis: mgr Marta Kaźmierczak zaliczenie na wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 6 1 Instytut Filologii Romańskiej Rok akademicki 2013/2014 INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZEŃ I EGZAMINÓW obowiązujących na I, II i III roku studiów I stopnia i I i II roku studiów 2-ego stopnia Filologia romańska

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016 lab./ć lab./ć lab./ć lab./ć w j. lab./ć lab./ć Forma zaliczenia Razem wykłady ćwiczenia lab./prow jęz.obcym / semin.dypl. O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Filologia specjalność: Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LVIII FASCICULE LVIII UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2009/2010. Liczba. Liczba godz. tygodniowo Sem. Z. Sem. L. Ćw Egz 11/11

Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2009/2010. Liczba. Liczba godz. tygodniowo Sem. Z. Sem. L. Ćw Egz 11/11 Katedra Hungarystyki Uwaga! Minimum programowe dla studentów MISH od 2009/2010 Studenci na kierunku filologia - specjalność ugrofinistyka: specjalizacja węgierska i fińska od akademickiego 2009/2010 student

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GLOTTODYDAKTYCZNY II stopień

MODUŁ GLOTTODYDAKTYCZNY II stopień MODUŁ GLOTTODYDAKTYCZNY II stopień Opis przedmiotu Semestr 1 Metodologia badań dyscypliny Punkty ECTS 4 Liczba godzin 30 Zajęcia z zakresu metodologii badań glottodydaktycznych przeznaczone są dla osób,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

1. Naiwne odniesienie : znaki odnoszą się do przedmiotów 2. Idealistyczne odniesienie : znaki odnoszą się do pojęć 3. Realistyczne odniesienie :

1. Naiwne odniesienie : znaki odnoszą się do przedmiotów 2. Idealistyczne odniesienie : znaki odnoszą się do pojęć 3. Realistyczne odniesienie : 1. Naiwne odniesienie : znaki odnoszą się do przedmiotów 2. Idealistyczne odniesienie : znaki odnoszą się do pojęć 3. Realistyczne odniesienie : znaki odnoszą się do przedmiotów poprzez pojęcia 4. Fenomenologiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny kod w SID PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.).

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.). MINIMUM PROGRAMOWE W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/05, 05/06 I 06/07 Skróty stosowane w programach: P

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Minima programowe - INSTYTUT ROMANISTYKI Minimum programowe dla studentów MISH od r. 009/0 W związku z utworzeniem w roku akademickim 00/0 grup dla kandydatów bez znajomości języka na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 lektorat ćw 60 ZO 4 1 PNJA ćw 150 ZO 10 1 literatura angielska

Bardziej szczegółowo

C urriculum v itae. Wiesław Stanisław B ANYŚ. ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974. Specjalizacja naukowa:

C urriculum v itae. Wiesław Stanisław B ANYŚ. ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974. Specjalizacja naukowa: C urriculum v itae Wiesław Stanisław B ANYŚ ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974 Specjalizacja naukowa: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 kwietnia 2016 Rok studiów I, sem. I I O - Wymagania ogólne 1 Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA SEMESTR ZIMOWY R.AKAD. 2016/2017 STUDIA LICENCJACKIE I ROK Wersja: 8 Aktualizacja: 02.11.16 Gramatyka opisowa w ujęciu funkcjonalnym 1 Dr Halina Kudlińska-Stępień WYKŁADY

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2017/2018. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA FRANCUSKA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA MAGISTERSKIE

FILOLOGIA FRANCUSKA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA MAGISTERSKIE Instytut Filologii Romańskiej FILOLOGIA FRANCUSKA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA MAGISTERSKIE SYLABUSY PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: filologia francuska SPECJALIZACJA: FORMA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od )

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od ) PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od 1.10.2017) I rok Lp. Przedmiot w.//k. 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA ROZKŁAD ZAJĘĆ FILOLOGIA ROSYJSKA SEMESTR ZIMOWY R.AKAD. 2017/2018 STUDIA LICENCJACKIE I ROK Gramatyka opisowa w ujęciu funkcjonalnym 1 Dr Halina Kudlińska-Stępień WYKŁADY Aula A2 15 godzin Poetyka Mgr

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

2 października 1985 r., Lublin. 2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w Uniwersytecie Jagiellońskim

2 października 1985 r., Lublin. 2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 11 grudnia 2015 r. ŻYCIORYS ZAWODOWY Imię i nazwisko : Data i miejsce urodzenia : Paweł Sękowski 2 października 1985 r., Lublin Wykształcenie : 2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

MINIMA PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA I ROK

MINIMA PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA I ROK MINIMA PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH OD ROKU AKAD. 2017/2018 NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA W RAMACH SPECJALNOŚCI LITUANISTYKA I LETTONISTYKA Studia I stopnia I ROK Moduł Przedmiot Semestry, godz. M_K1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI

INSTYTUT GERMANISTYKI INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2014) 10.06.2014 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA Rok akad. 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA Rok akad. 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA Rok akad. 2013/2014 OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Teorie językoznawcze 09.03.31/k,1,V Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej Kierunek

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od )

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od ) INSTYTUT GERMANISTYKI Studia II stopnia (od 1.10.2012) 07.03.2012 I rok 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 202017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Bardziej szczegółowo

C u r r i c u l u m v i t a e

C u r r i c u l u m v i t a e C u r r i c u l u m v i t a e W i e s ł a w S t a n i s ł a w B A N Y Ś ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu S t u d i a w y ż s z e filologia romańska, UJ, 1974 Specjalizacja naukowa: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII. 6 7 grudnia 2010

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII. 6 7 grudnia 2010 PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII 6 7 grudnia 2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Ul. Bukowska 16 w Poznaniu 6 grudnia 2010 (poniedziałek) 10.50 11.00 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność:

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność: PLANY STUDIÓW I i II stopnia OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 013/01 W roku akademickim 013/01 studia w Katedrze Filologii Germańskiej będą odbywać się według różnych planów

Bardziej szczegółowo

SESJA POPRAWKOWA (sobota)

SESJA POPRAWKOWA (sobota) SESJA POPRAWKOWA 18.02.17 24.02.17 18.02.2017 (sobota) 10.00-13.00 A5 Drugi język romański język hiszpański Wszystkie filologie II rok - pisemny 11.00 A3 Wstęp do językoznawstwa Mgr Bartosz Dondelewski

Bardziej szczegółowo

Profil studiów (obowiązkowy do wyboru JEDEN)

Profil studiów (obowiązkowy do wyboru JEDEN) ROK I Minimum programowe dla studiów II stopnia obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011 z uwzględnieniem nowych ścieżek edukacyjnych oraz pełnego programu dla I i II roku studiów II Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE)

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) I ROK STUDIÓW I semestr 1 praktyczna nauka języka angielskiego ćwiczenia O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W Instytucie Romanistyki UW obowiązuje rozliczenie roczne.

Uwaga! W Instytucie Romanistyki UW obowiązuje rozliczenie roczne. PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 017/018 I NASTĘPNYCH Uwaga! W Instytucie Romanistyki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA. Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin)

WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA. Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin) WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA Lp. Wydział Dyscyplina, forma studiów Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin) Dodatkowe dokumenty 1. WYDZIAŁ BIOLOGII 2. WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Magdalena Puda-Blokesz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie)

Magdalena Puda-Blokesz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie) Magdalena Puda-Blokesz Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie) Stanowisko: adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Funkcje: opiekun naukowy sekcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNJĄCYCH SIĘ ROKU KDMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2017/18 I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I 1a. Praktyczna nauka j. I ćw. 150

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015 Lp. 1... 4. 5.. 7. PLAN STUDIÓ I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 014/015 NAZA PRZEDMIOTU semestr rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego wariant 0 I rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl. (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015)

BIBLIOGRAFIA. mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl. (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015) BIBLIOGRAFIA mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015) Bibliografia obejmuje wszystkie rodzaje publikacji w układzie działowym. Wykaz zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów FILOLOGIA ANGIELSKA. Rok naborowy 2014/2015

Plan studiów FILOLOGIA ANGIELSKA. Rok naborowy 2014/2015 Plan studiów FILOLOGIA ANGIELSKA Rok naborowy 0/05 Rok I, semestr PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Kulturoznawstwo 0 o Kultura języka polskiego (dla obcokrajowców) 0 F z Wychowanie fizyczne 0 o z Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_genRYFI9 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_pNadGen4G3F2 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Krakowska- Krzemińska K Wstęp

mgr Ewa Krakowska- Krzemińska K Wstęp HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ 2012 - I TERMIN SESJA ZIMOWA: od 28 stycznia 2012 do 8 lutego 2012 SESJA ZIMOWA POPRAWKOWA: od 16 lutego 2012 do 22 lutego 2012 24 stycznia (wtorek) 16.45-18.15 207K Łacina (II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS MARCELI ŚWIĄTKOWSKIEJ. Ur. 21 sierpnia 1945 r. w Oświęcimiu.

ŻYCIORYS MARCELI ŚWIĄTKOWSKIEJ. Ur. 21 sierpnia 1945 r. w Oświęcimiu. ŻYCIORYS MARCELI ŚWIĄTKOWSKIEJ Ur. 21 sierpnia 1945 r. w Oświęcimiu. Mężatka mąż Andrzej Świątkowski, profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykształcenie 1952 1959:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji letniej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS w roku akademickim 2014/2015 FILOLOGIA ROMAŃSKA

Harmonogram sesji letniej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS w roku akademickim 2014/2015 FILOLOGIA ROMAŃSKA Harmonogram sesji letniej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS w roku akademickim 2014/2015 FILOLOGIA ROMAŃSKA Studia stacjonarne 1-go stopnia, 3-letnie licencjackie E G Z A M I N Y I rok Nazwisko egzaminatora:

Bardziej szczegółowo

II rok * Nazwisko egzaminatora: dr Alicja Koziej Nazwa przedmiotu: Cywilizacja Francji

II rok * Nazwisko egzaminatora: dr Alicja Koziej Nazwa przedmiotu: Cywilizacja Francji Harmonogram sesji zimowej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS w roku akademickim 2016/2017 ROMANISTYKA / FILOLOGIA ROMAŃSKA Studia stacjonarne 1-go stopnia, 3-letnie licencjackie E G Z A M I N Y I rok

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo