bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera"

Transkrypt

1 bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD H

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowisku Windows, Macintosh i Linux. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki ochronne są majątkiem odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte wpodręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera iużytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie zartykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju.

5 Ograniczenia prawne kopiowania Nektóre typy dokumentów nie mogą być nigdy kopiowane w celu lub z zamiarem przekazania do obiegu kopii takich dokumentów jako oryginałów. Poniższa lista nie zawiera pełnego wyszczególnienia, ale może być użyta jako wskazówka do odpowiedniego kopiowania. Dokumenty finansowe Czeki osobiste Czeki podróżne Przekazy pieniężne Certyfikaty depozytowe Obligacje lub inne krótkoterminowe skrypty dłużne Certyfikaty akcyjne Dokumenty prawne Talony na żywność Znaczki pocztowe (z pieczątką lub bez pieczątki) Czeki lub weksle wydane przez organy państwowe Znaczki skarbowe (z pieczątką lub bez pieczątki) Paszporty Dokumenty imigracyjne Potwierdzenia o zapłaceniu podatku za pojazd samochodowy i dokumenty własności pojazdu Dokumenty o własności i umowy dotyczące domów i majątku Ogólne Dowody tożsamości, legitymacje i insygnia Prace chronione prawem autorskim bez zgody włściciela praw autorskich Oprócz tego zabrania się w jakichkolwiek oklicznościach kopiować walutę krajową i zagraniczną lub dzieła sztuki bez zgody właściciela praw autorskich. W razie wątpliwości o pochodzeniu dokumentu należy zwrócić się do doradcy prawnego. Aby zapobiec nielegalnemu kopiowaniu niektórych typów dokumentów, na przykład banknotów, urządzenie to posiada funkcję, która uniemożliwia podrabianie. Ze względu na tę funkcję kopiowane obrazy mogą być zdeformowane.

6 Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).

7 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie się z urządzeniem 2 Wymagania dotyczące miejsca 2 Nazwy części 4 Widok z przodu 4 Widok z tyłu 6 Widok z przodu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 6 Płyta CD/DVD Drivers (Sterowniki) 7 Sterowniki drukarki (sterowniki PostScript) 7 Sterowniki drukarki (sterowniki PCL) 7 Sterowniki drukarki (sterowniki XPS) 7 Sterowniki drukarki (pliki PPD) 8 Sterowniki skanera 8 Sterowniki PC Fax 8 Płyta CD/DVD Applications (Aplikacje) 9 Aplikacje 9 Płyta CD/DVD Documentation (Dokumentacja) 11 Dokumentacja 11 Wymagania systemowe 12 Spis treści i

8 2 Pulpit sterowniczy i menu konfiguracji...13 Opis pulpitu sterowniczego 14 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym 14 Symbole na wyświetlaczu 17 Menu główne (tryb Kopiowanie) 17 Menu główne (tryb Skanowanie) 20 Menu główne (tryb Faksowanie) 23 Menu druku 26 Kontrola stanu urządzenia i nastawienia 27 Pozycja Pozostaje tonera 27 Menu Komunikat/Stan 27 Pozycja Wydruk.calk 28 Pozycja Stan mat. ekspl. 28 Pozycja Wynik Wys/Odb 29 Pozycja Komunikat 29 Struktura menu konfiguracji 31 Menu Funkcje użytkowe 31 Menu Nastaw. maszyny 33 Menu Nast.źrodło pap. 37 Menu Tryb admin. 40 Menu Nastaw. kopii 56 Menu Wyb. rejestr. 58 Menu Wys.nast. 59 Menu Odb.nast. 61 Menu Komunikat 64 Menu Nastaw. skanera 65 Menu Druk bezp. 67 Menu Druk PS/PCL 69 Menu Druk/próbny 70 Menu Papier 71 Menu Jakość 74 Menu Wyjśc. system 94 Menu Druk z pamięci 101 ii Spis treści

9 3 Media do drukowania Media do drukowania 106 Specyfikacje 106 Typy 107 Papier biurowy (papier recyklowany) 107 Karton gruby 109 Koperty 109 Etykiety samoprzylepne 110 Papier firmowy 111 Kartki pocztowe 112 Folia przezroczysta 113 Media błyszczące 114 Gwarantowany obszar drukowania 115 Obszar drukowania koperty 115 Marginesy strony 115 Ładowanie mediów 116 Postępowanie podczas wkładania mediów 116 Podajnik 1 (podajnik do podawania ręcznego) 116 Ładowanie papieru biurowego 116 Inne media 118 Ładowanie kopert 119 Wkładanie arkuszy z etykietami, papieru firmowego, kart pocztowych, kartonu, mediów błyszczących i folii przezroczystych 121 Podajnik Ładowanie papieru biurowego 123 Podajnik 3 (dodatkowa jednostka podajnika dolnego) 126 Ładowanie papieru biurowego 126 Druk obustronny 129 Automatyczny druk obustronny 129 Zasobnik wyjściowy 131 Przechowywanie mediów do drukowania 132 Media oryginału 133 Specyfikacja 133 Dokumenty, które można umieścić na szybie oświetleniowej 133 Dokumenty, które można włożyć do automatycznego podajnika 133 Włożenie dokumentu do kopiowania 135 Umieszczenie dokumentu na szybie oświetleniowej 135 Włożenie dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów Sterownik drukarki Wybór opcij/nastawień podstawowych sterownika (dla Windows) 138 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) 138 Odinstalowanie sterownika drukarki (dla Windows) 140 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) 140 Otwarcie sterownika drukarki (dla Windows) 141 Windows Vista 141 Windows XP/Server Windows Spis treści iii

10 Korzystanie ze sterownika drukarki 142 Wspólne przyciski 142 Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) 143 Karta Podstawowy 143 Karta Rozłożenie 144 Karta Nastawienie okładki 144 Karta Znak wodny/przedruk 145 Karta Jakość 145 Karta Pozostałe 146 Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Druk bezpośredni z aparatu fotograficznego Druk bezpośredni z aparatu fotograficznego 148 Druk bezpośredni z cyfrowego aparatu fotograficznego Druk bezpośredni z pamięci Druk bezpośredni z pamięci 150 Drukowanie z podłączonego urządzenia pamięciowego USB Kopiowanie Podstawowe kopiowanie 154 Podstawowe procedury podczas kopiowania 154 Zadawanie jakości kopii 156 Wybór typu dokumentu 156 Zadanie nasycenia kopii 156 Zadanie skali 156 Wybór standardowej skali 156 Zadanie własnej skali 157 Wybór podajnika mediów 157 Zaawansowane kopiowanie 158 Nastawienie kopiowania 2 na 1/4 na Kopiowanie 2 na 1 lub 4 na 1 z ADF 158 Kopiowanie 2 na 1 lub 4 na 1 z szyby oświetleniowej 159 Nastawienie funkcji kopiowania 159 Kopiowanie dokumentów osobistych 160 Kopiowanie wielokrotne 162 Kopiowanie plakatów (kopiowanie po częściach) 163 Nastawienie kopiowania obustronnego 164 Kopiowanie obustronne z ADF 164 Kopiowanie obustronne z szyby oświetleniowej 165 Kopiowanie dokumentów obustronnych 166 Nastawienie kopiowania z sortowaniem 167 Kopiowanie z sortowaniem z ADF 167 Kopiowanie z sortowaniem z szyby oświetleniowej 167 iv Spis treści

11 8 Skanowanie Skanowanie z aplikacji komputerowej 170 Podstawowe postępowanie podczas skanowania 170 Nastawienie sterownika TWAIN dla systemu Windows 171 Nastawienie sterownika WIA dla systemu Windows 173 Nastawienie sterownika TWAIN dla komputera Macintosh 174 Skanowanie z urządzenia 176 Podstawowe postępowanie podczas skanowania 176 Określenie miejsca do zapisania danych 178 Skanowanie danych na podłączonym komputerze (Skanowanie do komputera) 178 Zapisanie danych do urządzenia pamięciowego USB (Skanowanie do pamięci USB) 179 Zadanie adresu docelowego (Skanowanie do a, FTP lub SMB) 179 Bezpośrednie zadanie adresu 180 Wybór z listy ulubionych 180 Wybór celu przyporządkowanego szybkiemu wykręcaniu 181 Wybór grupy docelowej dla wykręcania grupowego 182 Wybór z książki telefonicznej 183 Wyszukiwanie w książce telefonicznej 183 Wyszukiwanie na serwerze LDAP 184 Zadanie wielu adresów docelowych 186 Zmiana zadanego adresu docelowego 187 Usunięcie zadanego adresu docelowego 187 Zapisywanie i zmiany adresów 188 Zapisywanie adresu na listę ulubionych 188 Usuwanie adresu z listy ulubionych 189 Przyporządkowanie celów szybkiemu wykręcaniu (bezpośrednie zadanie) 190 Przyporządkowanie celów szybkiemu wykręcaniu (wyszukiwanie na serwerze LDAP) 191 Zmiana i usuwanie celów przyporządkowanych szybkiemu wykręcaniu 193 Przyporządkowanie adresów grupom docelowym dla wykręcania grupowego 194 Zmiana i usuwanie adresów przyporządkowanych grupom docelowym dla wykręcania grupowego 195 Wybór formatu danych 196 Wybór nastawienia jakości skanowanego obrazu 197 Wybór rozdzielczości 197 Wybór trybu skanowania 197 Wybór nasycenia skanowanego obrazu 197 Nastawienie skanowania obustronnego 198 Nastawienie wielkości skanowanego obrazu 198 Nastawienie trybu kolorowego skanowania 199 Zadanie przedmiotu 199 Usuwanie zadania włączonego do kolejki do odesłania 200 Spis treści v

12 9 Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych 202 Kasety z tonerem 202 Wymiana kasety z tonerem 205 Wymiana jednostki tworzenia obrazu 209 Wymiana pojemnika na zużyty toner 215 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 219 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 219 Wymiana filtra ozonowego 222 Wymiana jednostki taśmy przenoszenia obrazu 223 Wymiana jednostki utrwalającej Utrzymanie Utrzymanie urządzenia 236 Czyszczenie urządzenia 238 Części zewnętrzne 238 Wałki posuwu mediów 239 Czyszczenie wałków posuwu mediów (podajnik do podawania ręcznego) 239 Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik 2 i 3) 241 Czyszczenie wałków posuwu mediów Podajnika Czyszczenie wałków posuwu ADF 243 Czyszczenie wałków posuwu jednostki druku obustronnego 244 Czyszczenie soczewki lasera Usuwanie problemów Wstęp 248 Drukowanie strony konfiguracyjnej 248 Odbezpieczenie skanera 249 Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania 250 Trasa przejścia mediów do drukowania 251 Wyjmowanie zablokowanych mediów 252 Komunikaty o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu 253 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika 1 (podajnika do podawania ręcznego) i okolicy wałka przenoszenia obrazu 254 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie mediów zablokowanych w ADF 263 Usuwanie mediów zablokowanych z jednostki druku obustronnego 265 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki utrwalającej 266 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki przewracającej 270 Usuwanie zablokowanych mediów z poziomej strefy posuwu papieru 272 Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów 274 Usuwanie innych problemów 277 Rozwiązywanie problemów z jakością druku 285 vi Spis treści

13 Komunikaty stanu, błędu i serwisowe 291 Standardowe komunikaty stanu 291 Komunikaty błędów 292 Komunikaty serwisowe Instalacja wyposażenia dodatkowego Wstęp 304 Ochrona przed wyładowaniami ładunków elektrostatycznych 305 Moduły DIMM 306 Instalacja modułów pamięciowych DIMM 306 Zestaw dysku twardego 309 Instalacja zestawu dysku twardego 309 Karta CompactFlash 313 Instalacja adaptera CF i karty CompactFlash 313 Podajnik 3 (jednostka podajnika dolnego) 317 Złożenie zestawu 317 Instalacja Podajnika A Dodatek Dane techniczne 322 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych 325 Materiał wymieniany przez użytkownika 325 Materiały eksploatacyjne do wymiany przez technika serwisowego 326 Zadawanie tekstu 327 Przyciski 327 Zadawanie numerów faksów 327 Zadawanie nazwisk i nazw 328 Zadawanie adresów 328 Zmiana trybu zadawania 329 Przykład zadawania tekstu 329 Zmiany tekstu i specjalne wskazówki 330 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska 331 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR? 331 Indeks 333 Spis treści vii

14 viii Spis treści

15 1Wstęp

16 Zapoznanie się z urządzeniem Wymagania dotyczące miejsca Zalecamy dotrzymanie wymagań dotyczących miejsca podanych na ilustracjach, ponieważ zapewniają łatwą obsługę urządzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie mm (53,3 ") 100 mm 290 mm (3,9 ") (11,4 ") 539 mm (21,2 ") 326 mm (12,8 ") 100 mm (3,9 ") Widok z przodu 578 mm (22,8 ") 329 mm (13,0 ") 907 mm (35,7 ") 326 mm (12,8 ") 590 mm (23,2 ") 1016 mm (40,0 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku 2 Zapoznanie się z urządzeniem

17 578 mm (22,8 ") 1018 mm (40,1 ") 329 mm (13,0 ") 326 mm (12,8 ") 590 mm (28,2 ") 1016 mm (40,0 ") 111 mm (4,4 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku urządzenia i wyposażenia dodatkowego Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Zapoznanie się z urządzeniem 3

18 Nazwy części Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 2-a 2-b 2 2-c 1. Pulpit sterowniczy 2. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 2-a: Pokrywa podajnika ADF 2-b: Prowadnice dokumentów 2-c: Podajnik dokumentów 2-d: Zasobnik wyjściowy dokumentów 2-e: Ogranicznik dokumentu W komunikatach stanu i błędu ADF może być podawany jako pokrywa dokumentu. Przy skanowaniu papieru formatu Legal z ADF opuść ogranicznik dokumentu d 2-e Podajnik 1 (podajnik do podawania ręcznego) 4. Podajnik 2 5. Zasobnik wyjściowy 6. Nasadka zasobnika 7. Dźwigienka zwalniająca skanera 8. Szyba oświetleniowa 9. Płyta dociskająca dokumenty 10. Skaner 4 Zapoznanie się z urządzeniem

19 PUSH 11. Urządzenie utrwalające 12. Prawa pokrywa 13. Wałek przenoszenia obrazu 14. Jednostka taśmy przenoszenia obrazu Jednostki tworzenia obrazu 16. Narzędzie do czyszczenia soczewki lasera 17. Pokrywa przednia 18. Pojemnik na zużyty toner 19. Kasety z tonerem 20. Filtr ozonowy Y Y 15 Zapoznanie się z urządzeniem 5

20 Widok z tyłu 1. Wyłącznik 8 2. Gniazdko sieciowe 3. Konektor TEL (telefon) 4. Konektor LINE (linia telefoniczna) 5. Konektor interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T (IEEE 802.3) 6. Interfejs USB 7. Pokrywa tylna 8. Port USB HOST Widok z przodu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 1. Jednostka podajnika dolnego (Podajnik 3) 1 6 Zapoznanie się z urządzeniem

21 Płyta CD/DVD Drivers (Sterowniki) Sterowniki drukarki (sterowniki PostScript) Sterowniki Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64bit Korzystanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i rozszerzonymi możliwościami układu strony. Szczegóły znajdziesz w części Otwarcie sterownika drukarki (dla Windows) na stronie 141. Dla aplikacji wymagających podczas drukowania zadania pliku PPD (np. PageMaker lub Corel Draw), są przygotowane potrzebne pliki PPD. Zadając plik PPD podczas drukowania w systemie Windows Vista, XP, Server 2003 i 2000 użyj odpowiedniego pliku PPD dostarczonego na płycie CD/DVD Drivers. Sterowniki drukarki (sterowniki PCL) Sterowniki Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64bit Korzystanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i rozszerzonymi możliwościami układu strony. Szczegóły znajdziesz w części Otwarcie sterownika drukarki (dla Windows) na stronie 141. Sterowniki drukarki (sterowniki XPS) Sterowniki Windows Vista Windows Vista dla 64 bit Korzystanie Te mini sterowniki do systemu Windows Vista są oparte o trzon systemu Windows. Szczegółowe informacje o metodach instalacji i funkcjach znajdziesz wpodręczniku Reference Guide na płycie CD/DVD Documentation. Sterownika XPS nie można instalować funkcją automatycznego odtwarzania płyty CD/DVD Drivers. Zapoznanie się z urządzeniem 7

22 Sterowniki drukarki (pliki PPD) Sterowniki Macintosh OS X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Korzystanie W celu korzystania ze sterownika drukarki w danych systemach operacyjnych trzeba użyć tych plików PPD. Szczegółowe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD/DVD Documentation. Sterowniki skanera Sterowniki Sterownik TWAIN dla Windows Vista/XP/Server 2003/2000 Sterownik TWAIN dla Macintosh OS X lub nowszy Sterownik WIA dla Windows Vista/XP Sterownik WIA dla Windows Vista/XP dla 64 bit Korzystanie Sterownik umożliwia nastawianie funkcji skanowania, np. podanie kolorów lub wielkość obrazu. Szczegóły znajdziesz w części Nastawienie sterownika TWAIN dla systemu Windows na stronie 171. Sterownik umożliwia nastawianie funkcji skanowania, np. podanie kolorów lub wielkość obrazu. Szczegóły znajdziesz w części Nastawienie sterownika WIA dla systemu Windows na stronie 173. Sterowniki PC Fax Sterowniki Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Korzystanie Te sterowniki umożliwiają wybranie nastawienia dla faksu takie, jak nastawienie papieru dla wysyłanych wiadomości faksowych i nastawienia dla edytowania książki telefonicznej. Szczegóły znajdziesz w podręczniku Instrukcja obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. 8 Zapoznanie się z urządzeniem

23 Szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji sterowników znajdziesz w Podręczniku instalacji, który jest zapisany na płycie CD/DVD Documentation. Bliższe informacje o sterownikach do komputerów Macintosh znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który jest zapisany na płycie CD/DVD Documentation. Sterownik Windows TWAIN nie odpowiada 64-bitowej aplikacji, chociaż odpowiada aplikacji 32 bitowej w 64-bitowym systemie operacyjnym. Płyta CD/DVD Applications (Aplikacje) Aplikacje Aplikacje Download Manager (Windows Vista/XP/ Server 2003/2000, Macintosh OS 10.2.x lub nowszą) PaperPort SE Local Setup Utility (LSU) Korzystanie Aplikacji można użyć tylko do instalacji zestawu dodatkowego dysku twardego lub karty CompactFlash. Umożliwia ładowanie czcionkii i daty przedruków na dysk twardy urządzenia. Bliższe informacje znajdziesz w pomocy aplikacji Download Manager. Ten pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami pomaga w skanowaniu, organizowaniu, udostępnianiu, współużytkowaniu i zarządzaniu papierowymi i cyfrowymi dokumentami na komputerze. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PaperPort SE User s Guide. To oprogramowanie umożliwia w komputerze tworzenie lub zmianę celów (skanowania i faksowania) na liście ulubionych, dla szybkiego i grupowego wykręcania. Szczegóły znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Zapoznanie się z urządzeniem 9

24 Aplikacje Link Magic PageScope Net Care PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Korzystanie Oprogramowanie to umożliwia zapisanie skanowanego dokumentu do pliku, przetworzenie, załączenie do wiadomości lub wydrukowanie. Szczegóły znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Umożliwia dostęp do funkcji administracji drukarki takich, jak śledzenie stanu i nastawienie do używania w sieci. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Net Care Quick Guide, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Umożliwia wybranie podstawowego nastawienia do używania drukarki w sieci za pomocą protokołów TCP/IP. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Network Setup User Manual, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Automatycznie rozpoznaje nowe drukarki podłączone do sieci i wytwarza obiekty drukowe na serwerze drukowym systemu Windows. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Plug and Print Quick Guide, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Umożliwia korzystanie z drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA w środowisku NDPS. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope NDPS Gateway User Manual, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Ta aplikacja przynosi funkcje wysyłania plików w formacie PDF i TIFF bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Direct Print User s Guide, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. 10 Zapoznanie się z urządzeniem

25 Płyta CD/DVD Documentation (Dokumentacja) Dokumentacja Dokumentacja Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi drukarki/ kopiarki/ skanera (niniejszy podręcznik) Instrukcja obsługi faksu Reference Guide Quick Guide Readme Korzystanie Podręcznik podaje szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji, których należy dotrzymać, aby było możliwe używanie tego urządzenia, np. dotyczące zestawiania urządzenia i instalacji sterowników. Podręcznik zapewnia szczegółowe informacje o zwykłych codziennych operacjach takich, jak korzystanie ze sterowników i pulpitu lub wymiana materiałów eksploatacyjnych. Podręcznik zapewnia szczegółowe informacje o zwykłych operacjach z faksem takich, jak wysyłanie i odbiór wiadomości faksowych i korzystanie z pulpitu. Podręcznik podaje szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji sterowników dla komputerów Macintosh i systemu operacyjnego Linux i dla wyboru nastawienia dla sieci, aplikacji Local Setup Utility (LSU), aplikacji LinkMagic i narzędzi dla zarządzania drukarką. W podręczniku Quick Guide są opisane proste procedury kopiowania, faksowania, skanowania i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Niniejszy dokument zapewnia szczegółowe informacje o warunkach eksploatacji i środkach bezpieczeństwa. Przeczytaj te informacje przed użyciem urządzenia. Zapoznanie się z urządzeniem 11

26 Wymagania systemowe Komputer osobisty Dla Windows Procesor Pentium II: 400 MHz lub lepszy Procesor PowerPC G3 lub nowszy (zalecany G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 lub nowszy), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy) Mac OS X ( lub nowszy) zalecamy zainstalowanie najnowszego pakietu naprawczego Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Wolne miejsce na dysku 256 MB lub więcej RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD/DVD Interfejs W/W Konektor interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IEEE 802.3) Interfejs USB odpowiadający Revision 2.0 lub Revision 1.1 Kabel Ethernet ani kabel USB nie wchodzą w zakres dostawy. Bliższe informacje o sterownikach do komputerów Macintosh znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który jest zapisany na płycie Documentation CD/DVD. 12 Zapoznanie się z urządzeniem

27 2Pulpit sterowniczy imenu konfiguracji

28 Opis pulpitu sterowniczego Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Nr Nazwa części Opis 1 Przycisk Książka telefoniczna 2 Kontrolka Aut. odbiór 3 Przycisk Powt. wykr./ Pauza 4 Przycisk Rozłącz Wyświetla informacje zapisane na liście ulubionych, stacje docelowe przyporządkowane szybkiemu wykręcaniu i grupy docelowe dla wykręcania grupowego. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Świeci, jeżeli wybierzesz funkcję automatycznego odbioru. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Wyświetli ostatnio wykręcony numer. Włoży pauzę do zadawanego numeru. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Umożliwia wysłanie lub odebranie faksu zodłożoną słuchawką. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. 14 Opis pulpitu sterowniczego

29 Nr Nazwa części Opis 5 Wyświetlacz Wyświetla nastawienia, menu i komunikaty. 6 Przyciski +/, Służy do przeglądania menu, możliwości lub opcji w kierunku pionowym. 7 Przyciski */) Służy do przeglądania menu, możliwości lub opcji w kierunku poziomym. 8 Przycisk Select Naciśnięciem przycisku wybiera się aktualnie wyświetlone nastawienie. 9 Kontrolka Błąd Sygnalizuje wystąpienie błędu. 10 Przycisk Powrót Służy do usuwania zadanej liczby kopii lub zadanego tekstu. Naciśnięciem przycisku przechodzi się do poprzedniego menu. Naciśnięciem przycisku anuluje się aktualnie wyświetlone nastawienie. 11 Przyciski numeryczne 12 Przycisk/ kontrolka Fax 13 Przycisk/ kontrolka Skanuj 14 Przycisk/ kontrolka Kopiuj Służy do zadania żądanej liczby kopii. Służy do zadania numerów faksów, adresów i nazwisk odbiorców. Służy do przełączania do trybu Faksowanie. Jeżeli urządzenie jest w trybie Faksowanie, kontrolka świeci zielono. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Służy do przejścia do trybu Skanowanie (skanowanie do a, na FTP, do współużytkowanego foldera w komputerze, do PC lub do pamięci USB). Jeżeli urządzenie jest w trybie Skanowanie, kontrolka świeci zielono. Szczegóły o funkcjach skanera znajdziesz w rozdiale 8 Skanowanie. Służy do przełączenia do trybu Kopiowanie. Jeżeli urządzenie jest w trybie Kopiowanie, kontrolka świeci zielono. Szczegóły o funkcjach kopiowania znajdziesz w rozdiale 7 Kopiowanie. Opis pulpitu sterowniczego 15

Importer do krajów Unii Europejskiej/autoryzowany przedstawiciel

Importer do krajów Unii Europejskiej/autoryzowany przedstawiciel Przedmowa Podjęto wszelkie działania, aby zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje były kompletne, dokładne i aktualne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów pozostające poza jego

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

magicolor 2590MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

magicolor 2590MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera magicolor 2590MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera 4556-9602-00H 1800835-009A Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia magicolor 2590MF. Twój wybór był trafny. Urządzenie magicolor 2590MF jest

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

bizhub 40P Instrukcja obsługi

bizhub 40P Instrukcja obsługi bizhub 40P Instrukcja obsługi A0DX-9564-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki bizhub 40P. Twój wybór był trafny. Drukarka bizhub 40P jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 215

Konica Minolta Bizhub 215 Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

magicolor 2490MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

magicolor 2490MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera magicolor 2490MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera 4556-9597-00H 1800798-009A Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia magicolor 2490MF. Twój wybór był trafny. Urządzenie magicolor 2490MF jest

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX SL-C46FW USB2. 4/18cpm NFC,WiFi,FAX KOD PRODUCENT GWARANCJA PPSAMLCSLC46FW Samsung 24 miesięcy - gwarancja normalna Model SL-C46FW Opis Samsung Xpress C46FW - Przedstawiamy nowy sposób drukowaniaz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi A00F-9561-00H 1800853-009A Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4650EN/4650DN. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 4650EN/4650DN jest specjalnie

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C2 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG 1 z 5 2014-02-24 10:42 CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna KLIENT Sprzęt komputerowy i Drukarki Drukarki starsze modele - drukarki CLX-9201NA CLX-9201NA Wersja do druku CLX-9201NA

Bardziej szczegółowo