bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera"

Transkrypt

1 bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD H

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowisku Windows, Macintosh i Linux. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki ochronne są majątkiem odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte wpodręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera iużytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie zartykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju.

5 Ograniczenia prawne kopiowania Nektóre typy dokumentów nie mogą być nigdy kopiowane w celu lub z zamiarem przekazania do obiegu kopii takich dokumentów jako oryginałów. Poniższa lista nie zawiera pełnego wyszczególnienia, ale może być użyta jako wskazówka do odpowiedniego kopiowania. Dokumenty finansowe Czeki osobiste Czeki podróżne Przekazy pieniężne Certyfikaty depozytowe Obligacje lub inne krótkoterminowe skrypty dłużne Certyfikaty akcyjne Dokumenty prawne Talony na żywność Znaczki pocztowe (z pieczątką lub bez pieczątki) Czeki lub weksle wydane przez organy państwowe Znaczki skarbowe (z pieczątką lub bez pieczątki) Paszporty Dokumenty imigracyjne Potwierdzenia o zapłaceniu podatku za pojazd samochodowy i dokumenty własności pojazdu Dokumenty o własności i umowy dotyczące domów i majątku Ogólne Dowody tożsamości, legitymacje i insygnia Prace chronione prawem autorskim bez zgody włściciela praw autorskich Oprócz tego zabrania się w jakichkolwiek oklicznościach kopiować walutę krajową i zagraniczną lub dzieła sztuki bez zgody właściciela praw autorskich. W razie wątpliwości o pochodzeniu dokumentu należy zwrócić się do doradcy prawnego. Aby zapobiec nielegalnemu kopiowaniu niektórych typów dokumentów, na przykład banknotów, urządzenie to posiada funkcję, która uniemożliwia podrabianie. Ze względu na tę funkcję kopiowane obrazy mogą być zdeformowane.

6 Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).

7 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie się z urządzeniem 2 Wymagania dotyczące miejsca 2 Nazwy części 4 Widok z przodu 4 Widok z tyłu 6 Widok z przodu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 6 Płyta CD/DVD Drivers (Sterowniki) 7 Sterowniki drukarki (sterowniki PostScript) 7 Sterowniki drukarki (sterowniki PCL) 7 Sterowniki drukarki (sterowniki XPS) 7 Sterowniki drukarki (pliki PPD) 8 Sterowniki skanera 8 Sterowniki PC Fax 8 Płyta CD/DVD Applications (Aplikacje) 9 Aplikacje 9 Płyta CD/DVD Documentation (Dokumentacja) 11 Dokumentacja 11 Wymagania systemowe 12 Spis treści i

8 2 Pulpit sterowniczy i menu konfiguracji...13 Opis pulpitu sterowniczego 14 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym 14 Symbole na wyświetlaczu 17 Menu główne (tryb Kopiowanie) 17 Menu główne (tryb Skanowanie) 20 Menu główne (tryb Faksowanie) 23 Menu druku 26 Kontrola stanu urządzenia i nastawienia 27 Pozycja Pozostaje tonera 27 Menu Komunikat/Stan 27 Pozycja Wydruk.calk 28 Pozycja Stan mat. ekspl. 28 Pozycja Wynik Wys/Odb 29 Pozycja Komunikat 29 Struktura menu konfiguracji 31 Menu Funkcje użytkowe 31 Menu Nastaw. maszyny 33 Menu Nast.źrodło pap. 37 Menu Tryb admin. 40 Menu Nastaw. kopii 56 Menu Wyb. rejestr. 58 Menu Wys.nast. 59 Menu Odb.nast. 61 Menu Komunikat 64 Menu Nastaw. skanera 65 Menu Druk bezp. 67 Menu Druk PS/PCL 69 Menu Druk/próbny 70 Menu Papier 71 Menu Jakość 74 Menu Wyjśc. system 94 Menu Druk z pamięci 101 ii Spis treści

9 3 Media do drukowania Media do drukowania 106 Specyfikacje 106 Typy 107 Papier biurowy (papier recyklowany) 107 Karton gruby 109 Koperty 109 Etykiety samoprzylepne 110 Papier firmowy 111 Kartki pocztowe 112 Folia przezroczysta 113 Media błyszczące 114 Gwarantowany obszar drukowania 115 Obszar drukowania koperty 115 Marginesy strony 115 Ładowanie mediów 116 Postępowanie podczas wkładania mediów 116 Podajnik 1 (podajnik do podawania ręcznego) 116 Ładowanie papieru biurowego 116 Inne media 118 Ładowanie kopert 119 Wkładanie arkuszy z etykietami, papieru firmowego, kart pocztowych, kartonu, mediów błyszczących i folii przezroczystych 121 Podajnik Ładowanie papieru biurowego 123 Podajnik 3 (dodatkowa jednostka podajnika dolnego) 126 Ładowanie papieru biurowego 126 Druk obustronny 129 Automatyczny druk obustronny 129 Zasobnik wyjściowy 131 Przechowywanie mediów do drukowania 132 Media oryginału 133 Specyfikacja 133 Dokumenty, które można umieścić na szybie oświetleniowej 133 Dokumenty, które można włożyć do automatycznego podajnika 133 Włożenie dokumentu do kopiowania 135 Umieszczenie dokumentu na szybie oświetleniowej 135 Włożenie dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów Sterownik drukarki Wybór opcij/nastawień podstawowych sterownika (dla Windows) 138 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) 138 Odinstalowanie sterownika drukarki (dla Windows) 140 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) 140 Otwarcie sterownika drukarki (dla Windows) 141 Windows Vista 141 Windows XP/Server Windows Spis treści iii

10 Korzystanie ze sterownika drukarki 142 Wspólne przyciski 142 Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) 143 Karta Podstawowy 143 Karta Rozłożenie 144 Karta Nastawienie okładki 144 Karta Znak wodny/przedruk 145 Karta Jakość 145 Karta Pozostałe 146 Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Druk bezpośredni z aparatu fotograficznego Druk bezpośredni z aparatu fotograficznego 148 Druk bezpośredni z cyfrowego aparatu fotograficznego Druk bezpośredni z pamięci Druk bezpośredni z pamięci 150 Drukowanie z podłączonego urządzenia pamięciowego USB Kopiowanie Podstawowe kopiowanie 154 Podstawowe procedury podczas kopiowania 154 Zadawanie jakości kopii 156 Wybór typu dokumentu 156 Zadanie nasycenia kopii 156 Zadanie skali 156 Wybór standardowej skali 156 Zadanie własnej skali 157 Wybór podajnika mediów 157 Zaawansowane kopiowanie 158 Nastawienie kopiowania 2 na 1/4 na Kopiowanie 2 na 1 lub 4 na 1 z ADF 158 Kopiowanie 2 na 1 lub 4 na 1 z szyby oświetleniowej 159 Nastawienie funkcji kopiowania 159 Kopiowanie dokumentów osobistych 160 Kopiowanie wielokrotne 162 Kopiowanie plakatów (kopiowanie po częściach) 163 Nastawienie kopiowania obustronnego 164 Kopiowanie obustronne z ADF 164 Kopiowanie obustronne z szyby oświetleniowej 165 Kopiowanie dokumentów obustronnych 166 Nastawienie kopiowania z sortowaniem 167 Kopiowanie z sortowaniem z ADF 167 Kopiowanie z sortowaniem z szyby oświetleniowej 167 iv Spis treści

11 8 Skanowanie Skanowanie z aplikacji komputerowej 170 Podstawowe postępowanie podczas skanowania 170 Nastawienie sterownika TWAIN dla systemu Windows 171 Nastawienie sterownika WIA dla systemu Windows 173 Nastawienie sterownika TWAIN dla komputera Macintosh 174 Skanowanie z urządzenia 176 Podstawowe postępowanie podczas skanowania 176 Określenie miejsca do zapisania danych 178 Skanowanie danych na podłączonym komputerze (Skanowanie do komputera) 178 Zapisanie danych do urządzenia pamięciowego USB (Skanowanie do pamięci USB) 179 Zadanie adresu docelowego (Skanowanie do a, FTP lub SMB) 179 Bezpośrednie zadanie adresu 180 Wybór z listy ulubionych 180 Wybór celu przyporządkowanego szybkiemu wykręcaniu 181 Wybór grupy docelowej dla wykręcania grupowego 182 Wybór z książki telefonicznej 183 Wyszukiwanie w książce telefonicznej 183 Wyszukiwanie na serwerze LDAP 184 Zadanie wielu adresów docelowych 186 Zmiana zadanego adresu docelowego 187 Usunięcie zadanego adresu docelowego 187 Zapisywanie i zmiany adresów 188 Zapisywanie adresu na listę ulubionych 188 Usuwanie adresu z listy ulubionych 189 Przyporządkowanie celów szybkiemu wykręcaniu (bezpośrednie zadanie) 190 Przyporządkowanie celów szybkiemu wykręcaniu (wyszukiwanie na serwerze LDAP) 191 Zmiana i usuwanie celów przyporządkowanych szybkiemu wykręcaniu 193 Przyporządkowanie adresów grupom docelowym dla wykręcania grupowego 194 Zmiana i usuwanie adresów przyporządkowanych grupom docelowym dla wykręcania grupowego 195 Wybór formatu danych 196 Wybór nastawienia jakości skanowanego obrazu 197 Wybór rozdzielczości 197 Wybór trybu skanowania 197 Wybór nasycenia skanowanego obrazu 197 Nastawienie skanowania obustronnego 198 Nastawienie wielkości skanowanego obrazu 198 Nastawienie trybu kolorowego skanowania 199 Zadanie przedmiotu 199 Usuwanie zadania włączonego do kolejki do odesłania 200 Spis treści v

12 9 Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych 202 Kasety z tonerem 202 Wymiana kasety z tonerem 205 Wymiana jednostki tworzenia obrazu 209 Wymiana pojemnika na zużyty toner 215 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 219 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 219 Wymiana filtra ozonowego 222 Wymiana jednostki taśmy przenoszenia obrazu 223 Wymiana jednostki utrwalającej Utrzymanie Utrzymanie urządzenia 236 Czyszczenie urządzenia 238 Części zewnętrzne 238 Wałki posuwu mediów 239 Czyszczenie wałków posuwu mediów (podajnik do podawania ręcznego) 239 Czyszczenie wałków posuwu mediów (Podajnik 2 i 3) 241 Czyszczenie wałków posuwu mediów Podajnika Czyszczenie wałków posuwu ADF 243 Czyszczenie wałków posuwu jednostki druku obustronnego 244 Czyszczenie soczewki lasera Usuwanie problemów Wstęp 248 Drukowanie strony konfiguracyjnej 248 Odbezpieczenie skanera 249 Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania 250 Trasa przejścia mediów do drukowania 251 Wyjmowanie zablokowanych mediów 252 Komunikaty o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu 253 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika 1 (podajnika do podawania ręcznego) i okolicy wałka przenoszenia obrazu 254 Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie zablokowanych mediów z Podajnika Usuwanie mediów zablokowanych w ADF 263 Usuwanie mediów zablokowanych z jednostki druku obustronnego 265 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki utrwalającej 266 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki przewracającej 270 Usuwanie zablokowanych mediów z poziomej strefy posuwu papieru 272 Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów 274 Usuwanie innych problemów 277 Rozwiązywanie problemów z jakością druku 285 vi Spis treści

13 Komunikaty stanu, błędu i serwisowe 291 Standardowe komunikaty stanu 291 Komunikaty błędów 292 Komunikaty serwisowe Instalacja wyposażenia dodatkowego Wstęp 304 Ochrona przed wyładowaniami ładunków elektrostatycznych 305 Moduły DIMM 306 Instalacja modułów pamięciowych DIMM 306 Zestaw dysku twardego 309 Instalacja zestawu dysku twardego 309 Karta CompactFlash 313 Instalacja adaptera CF i karty CompactFlash 313 Podajnik 3 (jednostka podajnika dolnego) 317 Złożenie zestawu 317 Instalacja Podajnika A Dodatek Dane techniczne 322 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych 325 Materiał wymieniany przez użytkownika 325 Materiały eksploatacyjne do wymiany przez technika serwisowego 326 Zadawanie tekstu 327 Przyciski 327 Zadawanie numerów faksów 327 Zadawanie nazwisk i nazw 328 Zadawanie adresów 328 Zmiana trybu zadawania 329 Przykład zadawania tekstu 329 Zmiany tekstu i specjalne wskazówki 330 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska 331 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR? 331 Indeks 333 Spis treści vii

14 viii Spis treści

15 1Wstęp

16 Zapoznanie się z urządzeniem Wymagania dotyczące miejsca Zalecamy dotrzymanie wymagań dotyczących miejsca podanych na ilustracjach, ponieważ zapewniają łatwą obsługę urządzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie mm (53,3 ") 100 mm 290 mm (3,9 ") (11,4 ") 539 mm (21,2 ") 326 mm (12,8 ") 100 mm (3,9 ") Widok z przodu 578 mm (22,8 ") 329 mm (13,0 ") 907 mm (35,7 ") 326 mm (12,8 ") 590 mm (23,2 ") 1016 mm (40,0 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku 2 Zapoznanie się z urządzeniem

17 578 mm (22,8 ") 1018 mm (40,1 ") 329 mm (13,0 ") 326 mm (12,8 ") 590 mm (28,2 ") 1016 mm (40,0 ") 111 mm (4,4 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku urządzenia i wyposażenia dodatkowego Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Zapoznanie się z urządzeniem 3

18 Nazwy części Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 2-a 2-b 2 2-c 1. Pulpit sterowniczy 2. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 2-a: Pokrywa podajnika ADF 2-b: Prowadnice dokumentów 2-c: Podajnik dokumentów 2-d: Zasobnik wyjściowy dokumentów 2-e: Ogranicznik dokumentu W komunikatach stanu i błędu ADF może być podawany jako pokrywa dokumentu. Przy skanowaniu papieru formatu Legal z ADF opuść ogranicznik dokumentu d 2-e Podajnik 1 (podajnik do podawania ręcznego) 4. Podajnik 2 5. Zasobnik wyjściowy 6. Nasadka zasobnika 7. Dźwigienka zwalniająca skanera 8. Szyba oświetleniowa 9. Płyta dociskająca dokumenty 10. Skaner 4 Zapoznanie się z urządzeniem

19 PUSH 11. Urządzenie utrwalające 12. Prawa pokrywa 13. Wałek przenoszenia obrazu 14. Jednostka taśmy przenoszenia obrazu Jednostki tworzenia obrazu 16. Narzędzie do czyszczenia soczewki lasera 17. Pokrywa przednia 18. Pojemnik na zużyty toner 19. Kasety z tonerem 20. Filtr ozonowy Y Y 15 Zapoznanie się z urządzeniem 5

20 Widok z tyłu 1. Wyłącznik 8 2. Gniazdko sieciowe 3. Konektor TEL (telefon) 4. Konektor LINE (linia telefoniczna) 5. Konektor interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T (IEEE 802.3) 6. Interfejs USB 7. Pokrywa tylna 8. Port USB HOST Widok z przodu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 1. Jednostka podajnika dolnego (Podajnik 3) 1 6 Zapoznanie się z urządzeniem

21 Płyta CD/DVD Drivers (Sterowniki) Sterowniki drukarki (sterowniki PostScript) Sterowniki Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64bit Korzystanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i rozszerzonymi możliwościami układu strony. Szczegóły znajdziesz w części Otwarcie sterownika drukarki (dla Windows) na stronie 141. Dla aplikacji wymagających podczas drukowania zadania pliku PPD (np. PageMaker lub Corel Draw), są przygotowane potrzebne pliki PPD. Zadając plik PPD podczas drukowania w systemie Windows Vista, XP, Server 2003 i 2000 użyj odpowiedniego pliku PPD dostarczonego na płycie CD/DVD Drivers. Sterowniki drukarki (sterowniki PCL) Sterowniki Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64bit Korzystanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i rozszerzonymi możliwościami układu strony. Szczegóły znajdziesz w części Otwarcie sterownika drukarki (dla Windows) na stronie 141. Sterowniki drukarki (sterowniki XPS) Sterowniki Windows Vista Windows Vista dla 64 bit Korzystanie Te mini sterowniki do systemu Windows Vista są oparte o trzon systemu Windows. Szczegółowe informacje o metodach instalacji i funkcjach znajdziesz wpodręczniku Reference Guide na płycie CD/DVD Documentation. Sterownika XPS nie można instalować funkcją automatycznego odtwarzania płyty CD/DVD Drivers. Zapoznanie się z urządzeniem 7

22 Sterowniki drukarki (pliki PPD) Sterowniki Macintosh OS X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Korzystanie W celu korzystania ze sterownika drukarki w danych systemach operacyjnych trzeba użyć tych plików PPD. Szczegółowe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD/DVD Documentation. Sterowniki skanera Sterowniki Sterownik TWAIN dla Windows Vista/XP/Server 2003/2000 Sterownik TWAIN dla Macintosh OS X lub nowszy Sterownik WIA dla Windows Vista/XP Sterownik WIA dla Windows Vista/XP dla 64 bit Korzystanie Sterownik umożliwia nastawianie funkcji skanowania, np. podanie kolorów lub wielkość obrazu. Szczegóły znajdziesz w części Nastawienie sterownika TWAIN dla systemu Windows na stronie 171. Sterownik umożliwia nastawianie funkcji skanowania, np. podanie kolorów lub wielkość obrazu. Szczegóły znajdziesz w części Nastawienie sterownika WIA dla systemu Windows na stronie 173. Sterowniki PC Fax Sterowniki Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Korzystanie Te sterowniki umożliwiają wybranie nastawienia dla faksu takie, jak nastawienie papieru dla wysyłanych wiadomości faksowych i nastawienia dla edytowania książki telefonicznej. Szczegóły znajdziesz w podręczniku Instrukcja obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. 8 Zapoznanie się z urządzeniem

23 Szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji sterowników znajdziesz w Podręczniku instalacji, który jest zapisany na płycie CD/DVD Documentation. Bliższe informacje o sterownikach do komputerów Macintosh znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który jest zapisany na płycie CD/DVD Documentation. Sterownik Windows TWAIN nie odpowiada 64-bitowej aplikacji, chociaż odpowiada aplikacji 32 bitowej w 64-bitowym systemie operacyjnym. Płyta CD/DVD Applications (Aplikacje) Aplikacje Aplikacje Download Manager (Windows Vista/XP/ Server 2003/2000, Macintosh OS 10.2.x lub nowszą) PaperPort SE Local Setup Utility (LSU) Korzystanie Aplikacji można użyć tylko do instalacji zestawu dodatkowego dysku twardego lub karty CompactFlash. Umożliwia ładowanie czcionkii i daty przedruków na dysk twardy urządzenia. Bliższe informacje znajdziesz w pomocy aplikacji Download Manager. Ten pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami pomaga w skanowaniu, organizowaniu, udostępnianiu, współużytkowaniu i zarządzaniu papierowymi i cyfrowymi dokumentami na komputerze. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PaperPort SE User s Guide. To oprogramowanie umożliwia w komputerze tworzenie lub zmianę celów (skanowania i faksowania) na liście ulubionych, dla szybkiego i grupowego wykręcania. Szczegóły znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Zapoznanie się z urządzeniem 9

24 Aplikacje Link Magic PageScope Net Care PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Korzystanie Oprogramowanie to umożliwia zapisanie skanowanego dokumentu do pliku, przetworzenie, załączenie do wiadomości lub wydrukowanie. Szczegóły znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Umożliwia dostęp do funkcji administracji drukarki takich, jak śledzenie stanu i nastawienie do używania w sieci. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Net Care Quick Guide, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Umożliwia wybranie podstawowego nastawienia do używania drukarki w sieci za pomocą protokołów TCP/IP. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Network Setup User Manual, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Automatycznie rozpoznaje nowe drukarki podłączone do sieci i wytwarza obiekty drukowe na serwerze drukowym systemu Windows. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Plug and Print Quick Guide, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Umożliwia korzystanie z drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA w środowisku NDPS. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope NDPS Gateway User Manual, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. Ta aplikacja przynosi funkcje wysyłania plików w formacie PDF i TIFF bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Direct Print User s Guide, dostarczonym na płycie CD/DVD Applications. 10 Zapoznanie się z urządzeniem

25 Płyta CD/DVD Documentation (Dokumentacja) Dokumentacja Dokumentacja Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi drukarki/ kopiarki/ skanera (niniejszy podręcznik) Instrukcja obsługi faksu Reference Guide Quick Guide Readme Korzystanie Podręcznik podaje szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji, których należy dotrzymać, aby było możliwe używanie tego urządzenia, np. dotyczące zestawiania urządzenia i instalacji sterowników. Podręcznik zapewnia szczegółowe informacje o zwykłych codziennych operacjach takich, jak korzystanie ze sterowników i pulpitu lub wymiana materiałów eksploatacyjnych. Podręcznik zapewnia szczegółowe informacje o zwykłych operacjach z faksem takich, jak wysyłanie i odbiór wiadomości faksowych i korzystanie z pulpitu. Podręcznik podaje szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji sterowników dla komputerów Macintosh i systemu operacyjnego Linux i dla wyboru nastawienia dla sieci, aplikacji Local Setup Utility (LSU), aplikacji LinkMagic i narzędzi dla zarządzania drukarką. W podręczniku Quick Guide są opisane proste procedury kopiowania, faksowania, skanowania i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Niniejszy dokument zapewnia szczegółowe informacje o warunkach eksploatacji i środkach bezpieczeństwa. Przeczytaj te informacje przed użyciem urządzenia. Zapoznanie się z urządzeniem 11

26 Wymagania systemowe Komputer osobisty Dla Windows Procesor Pentium II: 400 MHz lub lepszy Procesor PowerPC G3 lub nowszy (zalecany G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 lub nowszy), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy) Mac OS X ( lub nowszy) zalecamy zainstalowanie najnowszego pakietu naprawczego Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Wolne miejsce na dysku 256 MB lub więcej RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD/DVD Interfejs W/W Konektor interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IEEE 802.3) Interfejs USB odpowiadający Revision 2.0 lub Revision 1.1 Kabel Ethernet ani kabel USB nie wchodzą w zakres dostawy. Bliższe informacje o sterownikach do komputerów Macintosh znajdziesz w podręczniku Reference Guide, który jest zapisany na płycie Documentation CD/DVD. 12 Zapoznanie się z urządzeniem

27 2Pulpit sterowniczy imenu konfiguracji

28 Opis pulpitu sterowniczego Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Nr Nazwa części Opis 1 Przycisk Książka telefoniczna 2 Kontrolka Aut. odbiór 3 Przycisk Powt. wykr./ Pauza 4 Przycisk Rozłącz Wyświetla informacje zapisane na liście ulubionych, stacje docelowe przyporządkowane szybkiemu wykręcaniu i grupy docelowe dla wykręcania grupowego. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Świeci, jeżeli wybierzesz funkcję automatycznego odbioru. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Wyświetli ostatnio wykręcony numer. Włoży pauzę do zadawanego numeru. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Umożliwia wysłanie lub odebranie faksu zodłożoną słuchawką. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. 14 Opis pulpitu sterowniczego

29 Nr Nazwa części Opis 5 Wyświetlacz Wyświetla nastawienia, menu i komunikaty. 6 Przyciski +/, Służy do przeglądania menu, możliwości lub opcji w kierunku pionowym. 7 Przyciski */) Służy do przeglądania menu, możliwości lub opcji w kierunku poziomym. 8 Przycisk Select Naciśnięciem przycisku wybiera się aktualnie wyświetlone nastawienie. 9 Kontrolka Błąd Sygnalizuje wystąpienie błędu. 10 Przycisk Powrót Służy do usuwania zadanej liczby kopii lub zadanego tekstu. Naciśnięciem przycisku przechodzi się do poprzedniego menu. Naciśnięciem przycisku anuluje się aktualnie wyświetlone nastawienie. 11 Przyciski numeryczne 12 Przycisk/ kontrolka Fax 13 Przycisk/ kontrolka Skanuj 14 Przycisk/ kontrolka Kopiuj Służy do zadania żądanej liczby kopii. Służy do zadania numerów faksów, adresów i nazwisk odbiorców. Służy do przełączania do trybu Faksowanie. Jeżeli urządzenie jest w trybie Faksowanie, kontrolka świeci zielono. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu, która znajduje się na płycie CD/DVD Documentation. Służy do przejścia do trybu Skanowanie (skanowanie do a, na FTP, do współużytkowanego foldera w komputerze, do PC lub do pamięci USB). Jeżeli urządzenie jest w trybie Skanowanie, kontrolka świeci zielono. Szczegóły o funkcjach skanera znajdziesz w rozdiale 8 Skanowanie. Służy do przełączenia do trybu Kopiowanie. Jeżeli urządzenie jest w trybie Kopiowanie, kontrolka świeci zielono. Szczegóły o funkcjach kopiowania znajdziesz w rozdiale 7 Kopiowanie. Opis pulpitu sterowniczego 15

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 2300W Podręcznik instalacji 1800707-009B Dziękujemy za zakupienie drukarki produkcji KONICA MINOLTA. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo