Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Kaspersky Lab Polska. Wszelkie prawa zastrzeone. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o Czstochowa, ul. Krótka 27A tel./fax: (34) , , Spis treci 3 Spis treci ROZDZIAL 1. WSTP Kaspersky Personal Security Suite Kaspersky Anti-Virus Personal Kaspersky Anti-Spam Personal Kaspersky Anti-Hacker...

3 Wymagania sprztowe i programowe ROZDZIAL 2. INSTALACJA PROGRAMU NA KOMPUTERZE ROZDZIAL 3. UAKTUALNIANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU ROZDZIAL 4. USUWANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU DODATEK A. KASPERSKY LAB.. 19 A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab A.2. Kontakt z firm Kaspersky Lab...

4 .. 24 ROZDZIAL 1. WSTP 1.1. Kaspersky Personal Security Suite Kaspersky Personal Security Suite to pakiet oprogramowania slucego do ochrony komputerów dzialajcych pod kontrol systemów operacyjnych Windows. Rozwizanie zapewnia ochron przed szkodliwymi programami, niechcianymi wiadomociami (spam) oraz nieautoryzowanym dostpem do danych i atakami hakerów. Kaspersky Personal Security Suite sklada si z nastpujcych aplikacji: Kaspersky Anti-Virus Personal - zapewnia ochron antywirusow danych przechowywanych na komputerze. Skladnik ten wykrywa i eliminuje szkodliwe programu, które atakuj komputery z noników danych, poczty elektronicznej oraz protokolów internetowych. Kaspersky Anti-Spam Personal chroni uytkowników programów pocztowych Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express przed niechcianymi wiadomociami (spam). Kaspersky Anti-Hacker jest to osobista zapora ogniowa chronica komputer przed nieautoryzowanym dostpem do danych oraz atakami hakerów przeprowadzanymi z sieci lokalnej oraz z Internetu. Informacje szczególowe dotyczce poszczególnych skladników mona znale w ich dokumentacji Kaspersky Anti-Virus Personal Kaspersky Anti-Virus Personal (zwany w dalszej czci niniejszego podrcznika Kaspersky Anti-Virus) jest programem zaprojektowanym w celu zapewnienia ochrony antywirusowej komputerów pracujcych pod kontrol systemu operacyjnego Windows. Program pelni nastpujce funkcje: Ochrona przed wirusami i szkodliwymi programami komputerowymi - wykrywa i neutralizuje szkodliwe oprogramowanie penetrujce komputery przy uyciu dysków twardych, napdów dysków wymiennych, Wstp 5 poczty elektronicznej i protokolów internetowych. Program pozwala na wykorzystanie nastpujcych trybów dzialania (zarówno lcznie, jak i indywidualnie): o Ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym - skanowanie w poszukiwaniu wirusów wszystkich obiektów, które s uruchamiane, otwierane lub zapisywane. Skanowanie na danie - wykonywanie skanowania i leczenia calego komputera lub wybranych dysków, plików oraz folderów. Skanowanie na danie moe zosta uruchomione rcznie lub automatycznie, zgodnie z zaplanowanym terminarzem. o Przywracanie poprawnego funkcjonowania komputera po ataku wirusa - wykonanie pelnego skanowania i leczenia przy uyciu ustawie zalecanych przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab, umoliwiajcego neutralizacj kadego wirusa, który zainfekowal pliki uytkownika. Skanowanie oraz leczenie wysylanych i odbieranych wiadomoci pocztowych - wykonywanie w czasie rzeczywistym skanowania i leczenia odbieranych wiadomoci pocztowych, jeszcze przed ich pobraniem do skrzynki odbiorczej1 oraz wysylanej korespondencji elektronicznej. Ponadto na danie program umoliwia wykonanie skanowania i leczenia baz danych rónych programów pocztowych2. Ochrona komputera przed atakami sieciowymi analiza danych naplywajcych do komputera z sieci (zarówno LAN, jak i Internetu) w celu wykrycia potencjalnych ataków. Kaspersky Anti-Virus blokuje wszystkie komputery podejmujce prób zaatakowania komputera uytkownika. Domylnie atakujcy komputer jest blokowany przez 60 minut. W tym czasie atakujcy komputer nie bdzie mógl nawiza polczenia z komputerem uytkownika. Program wyposaony jest take w tryb ukrycia, który zezwala na aktywno sieciow zainicjowan przez uytkownika, blokujc jednoczenie wszystkie inne dzialania (zdalne polczenia do komputera uytkownika itd.). Oznacza to, e komputer staje si "wirtualnie niewidoczny" dla innych komputerów. Tryb ukrycia nie wplywa negatywnie na korzystanie z Internetu, poniewa Kaspersky AntiVirus zezwala na aktywno sieciow inicjowan przez uytkownika. Aktualizacja antywirusowych baz danych i modulów programu aktualizacja antywirusowych baz danych informacjami o nowych wirusach i metodach leczenia zainfekowanych nimi obiektów. Uaktualnienia Program skanuje wiadomoci odbierane przy uyciu protokolu POP3 oraz wysylane przy uyciu protokolu SMTP. 2 Kaspersky Anti-Virus umoliwia wykonanie skanowania baz danych dowolnego programu pocztowego, jednak leczenie moliwe jest tylko w przypadku baz programów MS Outlook i MS Outlook Express. 1 6 Kaspersky Personal Security Suite pobierane s z serwerów firmy Kaspersky Lab i kopiowane do foldera znajdujcego si na komputerze uytkownika. Zalecenia dotyczce ustawie i dzialania programu - podpowiedzi ekspertów z firmy Kaspersky Lab ulatwiajce uytkownikowi prac z programem Kaspersky Anti-Virus oraz zalecenia dotyczce ustawie dla optymalnego dzialania ochrony antywirusowej. Jeeli wykryte zostan pliki zainfekowane lub prawdopodobnie zainfekowane oraz od dluszego czasu nie aktualizowano antywirusowych baz danych lub skanowanie komputera nie bylo wykonane od bardzo dawna, w oknie glównym programu Kaspersky AntiVirus zostan wywietlone zalecenia wykonania okrelonych dziala wraz ze szczególowymi wyjanieniami. Dziki szczególowej analizie przeprowadzonej przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab oraz na podstawie uwag uytkowników powstal program charakteryzujcy si optymaln wydajnoci. Kwarantanna - specjalne miejsce do bezpiecznego przechowywania prawdopodobnie zainfekowanych obiektów. Uytkownik moe leczy lub usuwa obiekty poddane kwarantannie, przywraca je do oryginalnej lokalizacji lub wysyla do firmy Kaspersky Lab celem analizy. Pliki poddane kwarantannie s przechowywane przy uyciu specjalnego formatu i nie stanowi adnego zagroenia. Kopia zapasowa specjalne miejsce do bezpiecznego przechowywania kopii obiektów utworzonych przed podjciem próby ich leczenia lub usuwania. S one tworzone na wypadek koniecznoci przywrócenia oryginalnego obiektu, jeeli zawieral on cenne dane lub w celu odtworzenia sytuacji infekowania komputera. Raportowanie - wyniki wszystkich dziala podejmowanych przez program Kaspersky Anti-Virus s dokumentowane w postaci raportów. Szczególowy raport skanowania zawiera statystyki wszystkich testowanych obiektów, ustawienia uyte dla kadego zadania oraz histori dziala podejmowanych na kadym pliku.

5 Raporty s równie tworzone w wyniku wykonywania aktualizacji Kaspersky Anti-Spam Personal Kaspersky Anti-Spam Personal ma za zadanie chroni uytkowników programów pocztowych Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express przed niechcianymi wiadomociami (spamem). Kaspersky Anti-Spam Personal sprawdza w poszukiwaniu spamu kad odbieran wiadomo pocztow. W tym celu program: Wstp 7 analizuje róne atrybuty kadej wiadomoci: adresy i adresata, a take naglówki (wlczajc pola Od i Do); nadawcy wykorzystuje metod filtrowania zawartoci, która obejmuje analiz zawartoci wiadomoci (wlczajc naglówek Temat) i zalczonych plików. Technologia filtrowania wiadomoci wykorzystywana w programie Kaspersky Anti-Spam Personal zostala opracowana przez firm Ashmanov & Partners. Uwaga! Nowe typy spamu pojawiaj si codziennie. Aby by pewnym, e posiada si aktualny produkt zalecane jest aktualizowanie antyspamowej bazy danych tak czsto, jak to moliwe. Aktualizacji antyspamowej bazy danych naley dokona natychmiast po zainstalowaniu programu Kaspersky Anti-Spam Personal na komputerze!! Antyspamowa baza danych jest cigle ulepszana w laboratorium lingwistycznym w oparciu o codzienny monitoring ródel spamu. W celu zapewnienia efektywnej ochrony przez spamem, najnowsza wersja tych danych powinna by regularnie pobierana poprzez uruchamianie aktualizacji antyspamowej bazy danych. Zalecane jest skonfigurowanie automatycznej aktualizacji bazy danych, aby byla ona wykonywana przynajmniej raz dziennie. Program Kaspersky Anti-Spam Personal wykorzystuje: metody sztucznej inteligencji podczas analizy zawartoci wiadomoci , integracj rónych metod filtrowania, latwy w uyciu interfejs graficzny pozwalajcy na zarzdzanie procesem filtrowania Kaspersky Anti-Hacker Kaspersky Anti-Hacker jest oprogramowaniem pelnicym funkcje osobistej zapory ogniowej, chronicej komputery dzialajce pod kontrol systemu operacyjnego Windows przed nieautoryzowanym dostpem do danych oraz przed atakami hakerów z sieci lokalnej oraz Internetu. Program charakteryzuje si nastpujcymi funkcjami: Monitorowanie aktywnoci sieciowej wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze. Po wykryciu podejrzanej akcji aplikacji program 8 Kaspersky Personal Security Suite powiadamia o tym uytkownika, a jeeli jest to konieczne - blokuje jej dostp do sieci. Pozwala to na ochron poufnych danych przechowywanych na komputerze przed, przykladowo, dzialaniem konia trojaskiego, który moe próbowa wysla informacje do sieci zewntrznej. W takim wypadku Kaspersky Anti-Hacker nie zezwoli zloliwemu programowi na nieautoryzowany dostp do Internetu. Dziki technologii SmartStealthTM (tryb ukrycia) program utrudnia wykrycie systemu z poziomu innego komputera w sieci. W rezultacie haker nie moe namierzy celu, a wszelkie próby dostpu do komputera s blokowane. Ponadto pozwala to zapobiega próbom wszystkich typów ataków DoS (Denial of Service). Wlczenie trybu ukrycia nie wywoluje adnego wplywu na wydajno operacji sieciowych. Blokowanie najpopularniejszych ataków sieciowych hakerów poprzez cigle filtrowanie wychodzcego i przychodzcego ruchu sieciowego. Przy kadej próbie ataku uytkownik jest informowany za porednictwem odpowiedniego komunikatu. Monitorowanie prób skanowania portów sieciowych komputera (co zwykle poprzedza atak) i zapobieganie dalszej komunikacji z atakujc maszyn. Moliwo przegldania listy wszystkich ustanowionych polcze, otwartych portów i uruchomionych aplikacji sieciowych oraz, jeeli jest to wymagane, zrywanie niechcianych polcze. Zabezpieczanie komputera przed atakami hakerów bez specjalnej konfiguracji ustawie programu. Proste zarzdzanie polega na wybraniu jednego z piciu dostpnych poziomów zabezpiecze: Blokuj wszystko, Wysoki, redni, Niski oraz Brak. Domylnie program uruchamia si z poziomem zabezpiecze redni, bdcym trybem samouczenia si, w którym program automatycznie konfiguruje system zabezpiecze zalenie od reakcji uytkownika na róne zdarzenia. Elastyczna konfiguracja systemu zabezpiecze. Program moe filtrowa operacje sieciowe dzielc je na chciane i niechciane. Moliwe jesgo programu pocztowego. Jeeli uytkownik zrezygnuje z instalacji jednego ze skladników, moliwe bdzie póniejsze uaktualnienie pakietu. W tym celu naley ponownie uruchomi program instalacyjny Kaspersky Personal Security Suite i wskaza dany skladnik. W celu kontynuowania instalacji naley klikn przycisk Dalej>. Krok 5. Sprawdzanie wersji systemu zainstalowanego na komputerze operacyjnego W tym kroku program instalacyjny weryfikuje wersj zainstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatków Service Pack w celu potwierdzenia zgodnoci z wymaganiami systemowymi (patrz sekcja 1.1 na stronie 4). Jeeli proces weryfikacji wykae niezgodno stanu faktycznego z wymaganiami systemowymi, na ekranie pojawi si odpowiedni komunikat. Wówczas naley zainstalowa wymagane uaktualnienia przy uyciu systemu Windows Update i ponowi instalacj pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Krok 6. Wyszukiwanie antywirusowego innego oprogramowania Ten krok wymagany jest tylko wtedy, gdy na komputerze uytkownika zainstalowane s inne programy antywirusowe. 12 Kaspersky Personal Security Suite W tym kroku program instalacyjny szuka innego oprogramowania antywirusowego (wlcznie z produktami firmy Kaspersky Lab) zainstalowanego na komputerze, które mogloby powodowa konflikty podczas jednoczesnego dzialania z aplikacj Kaspersky Personal Security Suite. Jeeli na komputerze odnaleziona zostanie poprzednia wersja jednego ze skladników pakietu (przykladowo wersja 4.5 programu Kaspersky Anti-Virus lub wersja 1.5 programu Kaspersky Anti-Hacker), program instalacyjny zaproponuje zachowanie istniejcego klucza licencyjnego. Jeeli klucz wykorzystywany w poprzedniej wersji programu firmy Kaspersky Lab nie utracil jeszcze wanoci zalecane jest jego zachowanie. Po zapisaniu klucza program instalacyjny zasugeruje usunicie starej wersji programu. Aby usun star wersj oprogramowania firmy Kaspersky Lab naley klikn przycisk OK, a nastpnie ponownie uruchomi plik setup.exe. Jeeli na komputerze odnalezione zostanie oprogramowanie antywirusowe innego producenta program instalacyjny zasugeruje jego usuniecie przed kontynuowaniem instalacji pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Zaleca si przerwa instalacj i usun takie programy. ten jest domylnie wlczony. i numer licencji oraz data jej wyganicia. Program nie bdzie dzialal bez klucza licencyjnego. Kaspersky Personal Security Suite nie bdzie dzialal bez klucza licencyjnego. Krok 10. Wybór foldera instalacyjnego W tym kroku instalator wywietli nazw foldera, w którym zostanie zainstalowany program Kaspersky Personal Security Suite.

6 Domylny folder to <Dysk>\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Personal Security Suite. Aby wskaza inny folder naley klikn przycisk Przegldaj... Uwaga! Jeeli jeden z programów wchodzcych w sklad pakietu Kaspersky Personal Security Suite jest ju zainstalowany na komputerze i dokonywana jest jego aktualizacja, pliki nowej wersji zostan skopiowane do foldera, w którym znajduje si wersja poprzednia. Po wskazaniu foldera instalacyjnego pakiet Kaspersky Personal Security Suite zostanie skopiowany na dysk twardy komputera. Krok 11. Finalizowanie instalacji Na ekranie pojawi si okno informujce uytkownika, e instalacja programu Kaspersky Personal Security Suite na komputerze zostala zakoczona. Jeeli rejestracja uslug systemowych bdzie konieczna kreator instalacji zaproponuje uytkownikowi ponowne uruchomienie komputera. Wykonanie tej czynnoci jest konieczne do poprawnego zakoczenia procesu instalacji. W celu zakoczenia instalacji naley: 1. Wybra jedn z poniszych opcji: Tak, chc teraz ponownie uruchomi komputer Nie, póniej uruchomi komputer ponownie 2. Klikn przycisk Zakocz. Jeeli zakoczenie instalacji nie bdzie wymaga ponownego uruchomienia komputera naley klikn przycisk Zakocz. Instalacja programu na komputerze 15 W celu uruchomienia jednego ze skladników pakietu Kaspersky Personal Security Suite naley skorzysta z menu Start systemu Windows (przykladowo Start Programy Kaspersky Anti-Virus Personal). ROZDZIAL 3. UAKTUALNIANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU Uaktualnienia produktów publikowane s przez firm Kaspersky Lab w sekcji Download witryny internetowej kaspersky.pl/. Zaleca si regularnie przeglda t stron w poszukiwaniu uaktualnie dla skladników pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Po zarejestrowaniu zakupionego produktu uytkownik moe otrzymywa powiadomienia o nowych produktach za porednictwem poczty elektronicznej. Zaleca si instalowa wszystkie uaktualnienia i laty przeznaczone dla skladników pakietu Kaspersky Personal Security Suite. Uaktualnienia instalowane s oddzielnie dla poszczególnych skladników. W celu uaktualnienia programów Kaspersky Anti-Spam oraz Kaspersky Anti-Hacker naley: Pobra uaktualnienia ze strony firmy Kaspersky Lab i zainstalowa je. W celu uaktualnienia programu Kaspersky Anti-Virus Personal naley: Wlczy opcj pobierania uaktualnie dla modulów aplikacji (wicej informacji na ten temat zawiera podrcznik uytkownika programu Kaspersky Anti-Virus Personal). Uaktualnienia zostan pobrane i zainstalowane wraz z aktualizacj antywirusowych baz danych. ROZDZIAL 4. USUWANIE SKLADNIKÓW PRODUKTU Jeeli z pewnych powodów konieczne okae si usunicie pakietu Kaspersky Personal Security Suite naley dokona oddzielnej dezinstalacji kadego z jego skladników. W tym celu naley skorzysta z menu Start systemu Windows (przykladowo Start Programy Kaspersky Anti- Virus Personal Dezinstaluj Kaspersky Anti-Virus Personal) lub z funkcji Dodaj/Usu programy dostpnej w Panelu sterowania. Proces dezinstalacji obejmuje nastpujce czynnoci: Krok 1. Pierwsze okno kreatora dezinstalacji W pierwszym oknie pojawi si informacja o rozpoczciu procedury usuwania pakietu Kaspersky Personal Security Suite. W celu kontynuowania naley klikn przycisk Dalej>. Krok 2. Usuwanie skladnika z komputera W tym oknie przedstawiona jest cieka dostpu do foldera, z którego usunity zostanie skladnik pakietu Kaspersky Personal Security Suite. W celu rozpoczcia procesu usuwania oprogramowania naley klikn przycisk Usu. Krok 3. Finalizowanie procesu dezinstalacji W ostatnim oknie kreatora wywietlony zostanie komunikat o pomylnym zakoczeniu dezinstalacji skladnika pakietu Kaspersky Personal Security Suite. W celu zakoczenia procesu dezinstalacji moe zaj potrzeba ponownego uruchomienia komputera. Jeeli zakoczenie komputera naley: 1. dezinstalacji wymaga ponownego uruchomienia Wybra jedn z poniszych opcji: Tak, chc teraz ponownie uruchomi komputer Nie, póniej uruchomi komputer ponownie 2. Klikn przycisk Zakocz. 18 Kaspersky Personal Security Suite Jeeli zakoczenie dezinstalacji nie wymaga ponownego uruchomienia komputera naley: Klikn przycisk Zakocz. DODATEK A. KASPERSKY LAB Zaloona w roku 1997 firma Kaspersky Lab przez wielu ekspertów uwaana jest za lidera w dziedzinie zabezpiecze informacji. Tworzy szerok gam programów zabezpieczajcych i dostarcza wszechstronne i wydajne rozwizania chronice komputery i sieci komputerowe przed wszelkimi typami szkodliwych programów, niechcianymi wiadomociami oraz atakami hakerów. Kaspersky Lab jest firm midzynarodow. Glówna siedziba firmy znajduje si w Rosji, natomiast filie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Japonii, USA (Kanadzie), krajach Beneluksu, Chinach i Polsce. We Francji dziala take specjalny dzial firmy - Europejskie Centrum Bada Antywirusowych. Sie partnerów Kaspersky Lab sklada si z ponad 500 firm na calym wiecie. Obecnie Kaspersky Lab zatrudnia ponad 300 specjalistów. Kady z nich jest biegly w technologiach antywirusowych, 9 z nich posiada tytul M.B.A., 15 doktoraty, a dwóch ekspertów posiada czlonkostwo organizacji Computer AntiVirus Researcher's Organization (CARO). Kaspersky Lab oferuje najlepsze systemy zabezpiecze oparte na dowiadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni ponad 14 lat walki z wirusami komputerowymi. Dokladna analiza dzialania wirusów komputerowych pozwala na dostarczenie kompletnej ochrony zarówno przed biecymi, jak i przyszlymi zagroeniami. Odporno na przyszle ataki jest podstawow polityk bezpieczestwa zaimplementowan we wszystkich produktach Kaspersky Lab. Rozwizania firmy s zawsze przynajmniej o jeden krok przed produktami oferowanymi przez konkurencj. Flagowy produkt firmy, Kaspersky Anti-Virus, zapewnia kompletn ochron wszystkich wzlów sieci, wlczajc stacje robocze, serwery plików, bramy pocztowe, zapory ogniowe i komputery kieszonkowe. Wygodne i latwe w uytkowaniu narzdzia zarzdzajce zapewniaj zaawansowan automatyzacj natychmiastowej ochrony antywirusowej wewntrz sieci firmowej. Technologia antywirusowa opracowana przez firm Kaspersky Lab wykorzystywana jest przez firmy takie jak: Nokia ICG (USA), F-Secure (Finlandia), Aladdin (Izrael), Sybari (USA), G Data (Niemcy), Deerfield (USA), Alt-N (USA), Microworld (Indie), BorderWare (Kanada) itd. Klienci Kaspersky Lab korzystaj z szerokiego zakresu dodatkowych uslug, które zapewniaj nie tylko stabilne dzialanie uytkowanych produktów, ale take spelniaj specyficzne wymagania firm. Antywirusowa baza danych Kaspersky Lab jest uaktualniana w czasie rzeczywistym co 1 godzin. Firma zapewnia swoim klientom 24-godzinn pomoc techniczn dostpn przez i telefon. 20 Kaspersky Personal Security Suite A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab Kaspersky Anti- Virus Personal Program ten zostal zaprojektowany w celu zapewnienia kompletnej ochrony antywirusowej na komputerach domowych z systemem Windows 98/ME, 2000/NT/XP.

7 Program na bieco testuje wszelkie potencjalne ródla wirusów, wlcznie z: poczt elektroniczn, Internetem, dyskietkami, plytami CD itd. Unikatowy analizator heurystyczny drugiej generacji pozwala na wykrywanie nieznanych jeszcze wirusów. Program funkcjonuje w dwóch trybach (które mog by wykorzystywane wspólnie, jak równie niezalenie): Ochrona w czasie rzeczywistym ochrona antywirusowa obiektów, które s uruchamiane, otwierane oraz zapisywane. Skanowanie na danie testowanie oraz leczenie calego komputera lub wybranych dysków, folderów, a nawet pojedynczych plików. Tryb ten moe by aktywowany rczne lub automatycznie, zgodnie z odpowiednim terminarzem. Kaspersky Anti-Virus Personal nie testuje ponownie obiektów, które zostaly ju poddane analizie i nie ulegly adnym zmianom od czasu ostatniego skanowania. Dziki temu wydajno programu (zarówno w trybie ochrony w czasie rzeczywistym, jak i podczas skanowania na danie) zostala znacznie zwikszona. Kaspersky Anti-Virus Personal chroni komputery przed wirusami atakujcymi za porednictwem poczty elektronicznej. Program zapewnia automatyczne wykrywanie i leczenie zainfekowanych obiektów w odbieranych (POP3) i wysylanych (SMTP) wiadomociach , a take w pocztowych bazach danych. Kaspersky Anti- Virus Personal wykrywa wirusy w ponad 700 formatach archiwów oraz plików spakowanych, a take leczy zainfekowane archiwa ZIP, CAB, RAR oraz ARJ. Dziki zastosowaniu trzech domylnych poziomów ochrony - Maksymalna ochrona, Zalecany oraz Wysoka wydajno - konfiguracja programu nie sprawia adnych problemów. Kaspersky Anti-Virus Personal Pro Program ten zostal zaprojektowany w celu zapewnienia kompletnej ochrony antywirusowej na komputerach domowych z systemem Windows 98/ME, Windows 2000/NT oraz Windows XP oraz aplikacjami pakietu MS Office Kaspersky Lab 21 Kaspersky Anti-Virus Personal Pro zawiera latwy w uyciu program uaktualniajcy antywirusowe bazy danych i moduly wykonywalne programu. Analizator heurystyczny drugiej generacji skutecznie wykrywa nawet nieznane wirusy. Kaspersky Anti-Virus Personal Pro zawiera wiele udoskonale interfejsu uytkownika, czynic go prostym w uyciu. Moliwoci programu Kaspersky Anti-Virus Personal Pro: skanowanie na danie lokalnych dysków w celu wykrycia wszystkich moliwych typów wirusów; ochrona w czasie rzeczywistym wszystkich plików przed wirusami; filtr pocztowy skanujcy w tle wszystkie odbierane i wysylane wiadomoci pocztowe; modul zapewniajcy blokowanie obiektów, których zachowanie jest podejrzane. Kaspersky Anti-Hacker Kaspersky Anti-Hacker jest osobist zapor ogniow, która zostala zaprojektowana w celu ochrony komputerów pracujcych pod kontrol dowolnej wersji systemu Windows. Program chroni komputer przed nieautoryzowanym dostpem i zewntrznymi atakami hakerów zarówno z sieci Internet jak i sieci lokalnej. Kaspersky Anti-Hacker monitoruje aktywno sieciow TCP/IP wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze. Jeeli wykryte zostanie podejrzane dzialanie, program blokuje dostp do sieci dla danej aplikacji. Pomaga to w zapewnieniu calkowitej prywatnoci i stuprocentowej ochrony poufnych danych przechowywanych na komputerze. Zaimplementowana w produkcie technologia SmartStealthTM uniemoliwia hakerom wykrycie obecnoci komputera w sieci. W trybie ukrycia program czyni komputer niewidocznym, aby chroni go w trakcie polczenia z sieci. take ochron antywirusow dla wszystkich uszkodzonych plików 22 Kaspersky Personal Security Suite przesylanych z komputera PC lub karty rozszerze, plików ROM oraz baz danych. Pakiet oprogramowania zawiera optymalne polczenie nastpujcych narzdzi antywirusowych: skaner antywirusowy pozwalajcy na testowanie danych przechowywanych na urzdzeniu PDA oraz kartach rozszerze na danie uytkownika; monitor antywirusowy slucy do wykrywania wirusów w plikach kopiowanych z innych komputerów przenonych lub przesylanych z wykorzystaniem technologii HotSyncTM. Kaspersky Security for PDA chroni komputer kieszonkowy (PDA) przed nieautoryzowanym dostpem poprzez szyfrowanie zarówno dostpu do urzdzenia, jak i danych przechowywanych na kartach pamici. Kaspersky Anti-Virus Business Optimal Pakiet ten zapewnia konfigurowalne rozwizanie antywirusowe dla malych i rednich sieci firmowych. Kaspersky Anti-Virus antywirusow3 dla: Business Optimal zapewnia kompletn ochron stacji roboczych pracujcych pod kontrol systemów Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP i Linux; serwerów plików i aplikacji pracujcych pod kontrol systemów Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server/Advanced Server, Windows 2003 Server, Novell Netware, FreeBSD, OpenBSD oraz Linux; systemów poczty elektronicznej Microsoft Exchange 5.5/2000/2003, Lotus Notes/Domino, Postfix, Exim, sendmail i qmail; bram internetowych: CheckPoint Firewall 1; MS ISA Server. Pakiet Kaspersky Anti-Virus Business Optimal zawiera Kaspersky Administration Kit, unikatowe narzdzie sluce do automatycznego rozsylania aktualizacji oraz do zdalnej administracji ochron antywirusow. Kaspersky Corporate Suite Ten pakiet umoliwia dostarczenie skalowalnej ochrony antywirusowej sieciom korporacyjnym dowolnej wielkoci i zloonoci. Skladniki pakietu zostaly zaprojektowane w celu ochrony kadego wzla sieci korporacyjnej, take w rodowisku mieszanym. Kaspersky Corporate Suite wspólpracuje z wikszoci systemów operacyjnych i aplikacji zainstalowanych w sieciach firmowych. 3 Zalenie od typu pakietu. Kaspersky Lab 23 Kaspersky Corporate Suite oferuje kompletn ochron antywirusow (zalenie od typu pakietu) dla: stacji roboczych pracujcych pod kontrol systemów Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP i Linux; serwerów plików i aplikacji pracujcych pod kontrol systemów Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server/Advanced Server, Windows 2003 Server, Novell Netware, FreeBSD, OpenBSD i Linux; systemów poczty elektronicznej Microsoft Exchange Server 5.5/2000/2003, Lotus Notes/Domino, sendmail, Postfix, Exim i qmail; bram internetowych: CheckPoint Firewall 1; MS ISA Server; komputerów kieszonkowych (PDA). Pakiet Kaspersky Corporate Suite zawiera Kaspersky Administration Kit, unikatowe narzdzie sluce do automatycznego rozsylania aktualizacji oraz do zdalnej administracji ochron antywirusow. Kaspersky Anti-Spam Kaspersky Anti-Spam jest oprogramowaniem wykorzystujcym najnowsze technologie w celu ochrony malych i rednich sieci przed atakiem niepodanych wiadomoci (spam). Produkt lczy w sobie rewolucyjn technologi analizy lingwistycznej oraz wszystkie wspólczesne metody filtrowania wiadomoci (wlczajc listy RBL i wlaciwoci listów).

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jest to unikatowa kombinacja uslug umoliwiajca identyfikacj i usunicie do 95% niepodanego ruchu pocztowego. Zainstalowany na wejciu do sieci, gdzie monitoruje przychodzcy ruch pocztowy pod ktem obecnoci spamu, Kaspersky Anti-Spam staje si barier dla niechcianych wiadomoci . Produkt jest kompatybilny z dowolnym systemem pocztowym i moe by zainstalowany na istniejcym serwerze pocztowym, jak i na wyznaczonym do tego celu komputerze. Wysoka wydajno Kaspersky Anti-Spam zostala osignita przez codzienne uaktualnianie antyspamowych baz danych próbkami dostarczanymi przez specjalistów z laboratorium lingwistycznego. Kaspersky Anti-Spam Personal Kaspersky Anti-Spam Personal zostal zaprojektowany do ochrony uytkowników programów pocztowych Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express przed niechcianymi wiadomociami (spam). Kaspersky Anti-Spam Personal jest wydajnym narzdziem zapewniajcym wykrywanie spamu w strumieniu wiadomoci dostarczanych z wykorzystaniem protokolów POP3 i IMAP4 (tylko dla Microsoft Outlook). 24 Kaspersky Personal Security Suite Proces filtrowania obejmuje analiz wszystkich atrybutów wiadomoci (adresy nadawcy i odbiorcy oraz naglówki), filtrowanie zawartoci (analiza zawartoci wiadomoci, w tym tematu oraz zalczonych plików), jak równie unikatow analiz lingwistyczn i algorytmy heurystyczne. Wydajno programu zostala osignita przez codzienne uaktualnianie antyspamowych baz danych próbkami dostarczanymi przez specjalistów z laboratorium lingwistycznego. A. 2. Kontakt z firm Kaspersky Lab W przypadku pojawienia si pyta, komentarzy lub sugestii mona je przesla do jednego z naszych dystrybutorów lub bezporednio do Kaspersky Lab. We wszystkich sprawach zwizanych z naszym produktem mona si kontaktowa za porednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Wszystkie uwagi i sugestie zostan przeczytane i rozwaone. Pomoc techniczna WWW: Tel./fax: (34) , , WWW: kaspersky.pl Tel./fax: (34) , , Informacje ogólne Podrcznik zawiera jedynie najwaniejsze informacje dotyczce pracy z oprogramowaniem firmy Kaspersky Lab. Menu i inne informacje mog si róni od opisanych w tym podrczniku. Spowodowane jest to ciglym rozwojem programu..

Instrukcja instalacji, uaktualniania i usuwania produktu

Instrukcja instalacji, uaktualniania i usuwania produktu KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 Instrukcja instalacji, uaktualniania i usuwania produktu Kaspersky Lab Polska http://www.kaspersky.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Produkty. KASPERSKY Produkty

Produkty. KASPERSKY Produkty Produkty KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL 5.0 Podręcznik Użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty Produkty Sophos Produkty sierpień 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE SIERPIEŃ 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE Sophos Produkty sierpień 2006 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych z dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3376735

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3376735 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 4.2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION

KASPERSKY MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3705008

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3705008 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942157

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942157 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 6.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Hosted Email Security

Kaspersky Hosted Email Security jest usługą zaprojektowaną w celu ochrony ruchu pocztowego przed wszelkimi zagrożeniami poczty elektronicznej (na przykład, wirusami, spamem, atakami hakerów oraz phishingiem) zanim zdołają one przedostać

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Produkty. Dr.WEB Produkty

Produkty. Dr.WEB Produkty Produkty Dr.WEB Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE Dr.WEB Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3704965

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3704965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KAPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Produkty jednostanowiskowe oraz pakiety dla małych firm.

Produkty jednostanowiskowe oraz pakiety dla małych firm. Obowiązuje od 28 kwietnia 2008 na terytorium Polski. Spis treści Cennik Home+SOHO Produkty jednostanowiskowe oraz pakiety dla małych firm. Informacje dodatkowe SMB+Enterprise xsp Media Product Selector

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 SPIS TREŚCI KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0... 7 Uzyskiwanie informacji na temat aplikacji... 8 Wyszukiwanie informacji przez użytkownika... 8 Kontakt

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: 2011-11-28 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl Data publikacji: Lipiec

Bardziej szczegółowo

ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS

ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS KOD PRODUCENT GWARANCJA OEKSP5ISESD022F Kaspersky gwarancja normalna Informacje dodatkowe Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Kaspersky Value Added Services for xsps

Wprowadzenie do Kaspersky Value Added Services for xsps Portfolio produktów Wprowadzenie do Kaspersky Value Added Services for xsps W związku z coraz większą liczbą incydentów naruszenia bezpieczeństwa IT, o jakich donoszą media, klienci chcą znaleźć lepsze

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Administration Kit 8.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Administration Kit 8.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Administration Kit 8.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna podczas pracy

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 6. Konfiguracja komputera Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Internet Security Multi-Device PL Box 2-Device 1Year KL1941PBBFS

Internet Security Multi-Device PL Box 2-Device 1Year KL1941PBBFS Internet Security Multi-Device PL Box 2-Device 1Year KL1941PBBFS Parametry Opis Kaspersky Internet Security multi-device Wieloplatformowe rozwiązanie, które z użyciem jednej licencji chroni komputery PC

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2012.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie systemów operacyjnych

Aktualizowanie systemów operacyjnych Aktualizowanie systemów operacyjnych Na czym polega aktualizowanie systemów operacyjnych? Aktualizowanie systemów operacyjnych to jedna w czynności poinstalacyjnych, której zadaniem jest naprawa tzw. luk

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3689650

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3689650 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 4.2 for Microsoft Exchange Server PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 4.2 for Microsoft Exchange Server PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus 4.2 for Microsoft Exchange Server PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 FOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Podręcznik Użytkownika Kaspersky Lab Ltd http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2 Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych plików Windows. Komputery ADAX wspierają dwa scenariusze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo