Zakład Wirusologii Ogólnej Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Wirusologii Ogólnej Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa Warszawa"

Transkrypt

1 Zakład Wirusologii Ogólnej Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa Warszawa

2 Zakład Wirusologii Ogólnej Instytutu Mikrobiologii UW Struktura Zakładu Dr Monika Radlińska kierownik (+22) Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz (prof. emerytowany) (+22) Dr Monika Adamczyk Popławska (+22) Dr Agnieszka Kwiatek (+22) Mgr Aneta Kłyż (+22) Doktorant: Mgr Michał Lower

3 Gdzie jesteśmy.. IV piętro budynku A Wydziału Biologii ul. Miecznikowa 1 Pokoje: A, A Studenci nie mają wyodrębnionej oddzielnej Sali, ale we wspólnych z pracownikami laboratoriach, zajmują samodzielne stanowiska pracy.

4 Zajęcia dydaktyczne Przedmiot obowiązkowy dla IIIr kierunku Biotechnologia (wykład i ćwiczenia): Biologia Molekularna Wyspecjalizowane zajęcia fakultatywne: Wirusologia Molekularna (ćwiczenia + wykład) Wykłady monograficzne: Wirusologia Molekularna Wirusologia Lekarska Zastosowanie wirusów w inżynierii genetycznej Pracownie: licencjacka, specjalizacyjna i magisterska Seminaria

5 Pracownia Licencjacka Prace licencjackie wykonywane w Zakładzie mają charakter eksperymentalny bądź teoretyczny. Prace doświadczalne to najczęściej wyodrębnione zadania dużych projektów badawczych prowadzonych przez naszych pracowników. Praca laboratoryjna na tym etapie edukacji stanowi przygotowanie do bardziej samodzielnej pracy w ramach eksperymentów pracowni magisterskiej. Prace teoretyczne mogą dotyczą tematyki badań prowadzonych w Zakładzie Wirusologii, ale jesteśmy otwarci na propozycje studentów, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na interesujące ich tematy szeroko pojętej biologii molekularnej, mikrobiologii i wirusologii.

6 Warunki przyjęcia na studia licencjackie Jako kryterium będą brane pod uwagę oceny z egzaminów z Mikrobiologii, Biochemii i Genetyki. Idealny kandydat nie będzie miał oceny niedostatecznej z jakiegokolwiek przedmiotu z II roku studiów. Na rok akademicki 2013/14 planujemy przyjęcie 3-4 osób.

7 Techniki badawcze Podstawowe i zaawansowane techniki biologii molekularnej i mikrobiologii Techniki biologii molekularnej DNA i RNA: - izolacja i analiza DNA i RNA, - klonowanie, zastosowanie różnych wektorów - elektroforeza (agaroza, poliakryloamid), - amplifikacja DNA metodą PCR - Southern blotting - izolacja RNA, RT-PCR - Mikromacierze ekspresyjne Białka: - nadprodukcja i izolacja białek, - oczyszczanie białek w kolumnach metalopowinowactwa, - chromatografia jonowymienna - sączenie molekularne białek (filtracja żelowa) - analizy ilościowe białek - techniki badania aktywności białek - elektroforeza białek (PAGE) - Western blotting, - opóźniona migracja kompleksów białkowych w żelach - metody wykrywania i badania oddziaływań pomiędzy białkami (technika Phage display, system dwuhybrydowy) Techniki mikrobiologiczne: - prowadzenie hodowli bakteryjnych, - przygotowanie komórek kompetentnych, - transformacja bakterii - metodologia pracy z bakteriami chorobotwórczymi z rodzaju Neisseria i Haemophilus - namnażanie, mianowanie i oczyszczanie bakteriofagów wirulentnych i łagodnych - transfekcja - izolacja materiału genetycznego wirusów Analizy bioinformatyczne: - wykorzystanie różnych programów komputerowych do symulacji klonowania i rysowania map graficznych - wykorzystanie baz danych do poszukiwania podstawowych informacji o białku i genie - wykonywanie przyrównania sekwencji aminokwasowej (ang. alignment) i drzew filogenetycznych

8 Modele badawcze Bakterie Haemophilus influenzae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Bakteriofagi HP1 Fagi N. gonorrhoeae Fagi α - Proteobakterii

9 Zadanie badawcze: Wyjaśnienie mechanizmów warunkujących niezwykłą zmienność genetyczną obserwowaną u bakterii patogennej Neisseria gonorrhoeae (czynnik etiologiczny rzeżączki) Rezultat: Wskazanie potencjalnych celów działania szczepionek i leków nowej generacji Systemy naprawcze zapobiegające mutacjom wynikającym z deaminacji 5-metylocytozyny do tyminy Użycie, jako antygenowych składników szczepionki, białek kodowanych przez bakteriofagi nitkowate Molekularne mechanizmy procesów odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności genetycznej Zmienność versus naprawa DNA Zmienność fazowa Korekta błędów poreplikacyjnych

10 Dr Monika Adamczyk-Popławska Tematyka badawcza Określenie molekularnych mechanizmów zmienności bakterii z rodzaju Neisseria Określenie związku pomiędzy hiperzmiennością genetyczną a fizjologicznym brakiem metylacji DNA typu Dam u N. gonorrhoeae. Zbadanie zjawiska fenotypowego przełączenia w systemach restrykcji-modyfikacji, którego efektem jest zmiana wzoru metylacji genomu, jako potencjalnego mechanizmu kontroli interakcji pomiędzy patogenną bakterią, jaką jest N. gonorrhoeae, a gospodarzem (człowiek). Systemy odpowiedzialne za procesy regulujące zmienność są unikatowe u tej bakterii dlatego mogą być potencjalnymi celami inhibitorów i innych leków nowej generacji

11 Tematyka badawcza Badanie bakteryjnych systemów naprawy DNA zapobiegających mutacjom wynikającym z deaminacji 5-metylocytozyny do tyminy Dr Agnieszka Kwiatek Dokładne zbadanie funkcji biologicznych białek należących do tych systemów. Określenie ich wpływu na patogenność N. gonorrhoeae. Identyfikacja i analiza biochemiczna mechanizmów regulujących ekspresję genów w/w systemów. Zróżnicowanie tego typu systemów u różnych gatunków bakterii.

12 Prof. Andrzej Piekarowicz Tematyka badawcza Interakcje pomiędzy bakteriami i ich wirusami (bakteriofagami) Bakteriofagi Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis i ich wykorzystanie do skonstruowania szczepionki przeciwko N. gonorrhoeae. Właściwości bakteriofagów H. influenzae (w tym HP1); rola moronów w biologii wirusów bakteryjnych

13 Dr Monika Radlińska Tematyka badawcza Badanie interakcji pomiędzy bakteriami i ich wirusami (bakteriofagami) Poznanie różnych aspektów biologii bakterii i ich wirusów w celu uzyskania nowych narzędzi mogących mieć zastosowanie w biologii molekularnej i medycynie molekularnej. Identyfikowanie białek enzymatycznych biorących udział w strategiach obronnych (gospodarz) i inwazyjnych (fagi) oraz testowania praktycznego wykorzystania elementów funkcjonalnych badanych mechanizmów.

14 Dr Monika Radlińska Tematyka badawcza Identyfikacja determinantów specyficzności metylotransferaz DNA Badanie właściwości biochemicznych metylotransferaz DNA i określanie ich specyficzności. Naturalna wymiana domen determinujących specyficzność systemów restrykcji-modyfikacji jako mechanizm zwiększający potencjał obronny bakterii przed obcym DNA. Inżynieria genetyczna specyficzności metylotransferaz DNA i endonukleaz restrykcyjnych (badanie oddziaływań DNA-białko, uzyskanie enzymów o nowych właściwościach).

15 Przykładowe prace licencjackie Teoretyczne Wirusy zapalenia wątroby-charakterystyka molekularna i epidemiologiczna Bakteriofagi jako alternatywa dla antybiotyków Eksperymentalne Wpływ niespecyficznej metylacji adeniny na fitness szczepu Escherichia coli Konstrukcja wektorów samobójczych do inaktywacji genu ngoaxivv kodowego przez Neisseria gonorrhoeae

16 Wybrane tematy prac licencjackich Anna Kolczyńska (2012) Wirusy zapalenia wątroby-charakterystyka molekularna i epidemiologiczna Magdalena Santorska (2012) Charakterystyka molekularna i epidemiologiczna wybranych ludzkich wirusów onkogennych oraz ich rola w procesie onkogenezy Karolina Ościk (2012) Bakterofagi jako alternatywa dla antybiotyków - medycyna, przemysł, rolnictwo Mateusz Zięcina (2012) Wejście filowirusów do komórki gospodarza Oliwia Miszczuk (2012) Próba klonowania genu feta z Neisseria gonorrhoeae FA1090, kodujacego receptor sideroforów Paulina Cichosz (2012) Wpływ niespecyficznej metylacji adeniny na fitness szczepu Escherichia coli Patryk Reniewicz (2011) Konstrukcja wektorów samobójczych do inaktywacji genu ngoaxivv kodowego przez Neisseria gonorrhoeae Anna Puławska (2011) Konstrukcja i testowanie prototypowych wektorów dla szczepionek nowej generacji docelowych opartych o szczep Escherichia coli. Paulina Mrozek (2011) Aktywność enzymu HaeIV i jego pochodnej HaeIV_S2 wobec substratów z różną liczbą miejsc docelowych. Milena Bażlekowa (2010) System naprawy DNA Very Short Patch repair. Uzyskanie konstruktów do badania komplementacji funkcji białka V.EcoKDcm przez endonukleazę V.NgoAXIII. Martyna Ciężkowska (2010) Bakteriofag Mu. Przemysław Gaweł (2009) Rola systemu restrykcji i modyfikacji NgoAV z Neisseria gonorrhoeae w globalnej ekspresji genów: konstrukcja mutanta NgoAV minus. Mateusz Dworecki (2009) Nowe odkryte wirusy odpowiedzialne za infekcje układu oddechowego człowieka.

17 Przykładowe prace magisterskie Kamila Litewiak (2012) Wpływ białka MutL Escherichia coli na aktywność i specyficzność endonukleaz V.NgoAXIII i V.NgoAXIV Neisseria gonorrhoeae FA1090 należących do systemu naprawy DNA Very Short Path repair Anastasiya Trybunko Klonowanie genu drg z patogennego szczepu Neisseria gonorrhoeae FA 1090 i wstępna charakterystyka jego produktu Milena Bażlekowa (2012) Charakterystyka in vitro endonukleazvsr Neisseria meningitidis FAM18 Kryspin Andrzejewski (2011) Drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka w kleszczach Ixodes ricinus występujących na terenach parków miejskich Warszawy Joanna Wronowska (2010) Badanie komplementacji funkcji białek MutL i MutS kodowanych przez Escherichia coli przez białka MutL i MutS kodowane przez Neisseria gonorrhoeae FA1090. Małgorzata Klein (2010) Zmienność fazowa systemu restrykcji i modyfikacji NgoAV związana z traktem homopolimerycznym obecnym w genie hsds. Marek Drożdż (2009) Wstępna charakterystyka metylotransferaz DNA kodowanych w profagach Mu-podobnych. Magdalena Pelc (2009) Wstępne określenie biologicznej roli białek V.NgoA302, MutL i MutS kodowanych przez Neisseria gonorrhoeae FA1090. Marcin Piechocki (2009) Analiza funkcjonalna sekwencji profagów typu ssdna występujących w genomie Neisseria gonorrhoeae. Katarzyna Bandyra (2009) Badanie aktywności i specyficzności endonukleaz V.NgoA1175 i V.NgoA302 oraz wpływu na nie białek MutL i MutS należących do systemu naprawy DNA Very Short Patch repair kodowanego przez Neisseria gonorrhoeae FA1090. Zuzanna Tracz (2009) Charakterystyka holiny bakteriofaga HP1: właściwości lityczne oraz topologia w bakteryjnej błonie komórkowej. Ewa Szczęsna (2009) Analiza funkcjonalności wybranych białek profaga Ngo 6. Magdalena Zabłocka (2009) Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka mutantów bakteriofaga HP1c1 w genie orf14. Anna Nowicka (2009) Wstępna charakterystyka potencjalnego systemu toksyna - antytoksyna kodowanego przez sekwencję profagową Ngo. 1 z Neisseria gonorrhoeae FA1090. Milena Ostrysz (2008) Kinetyka reakcji metylacji DNA katalizowanej przez metylotransferazę NgoPII i jej zmutowane warianty.

18 Publikacje z udziałem studentów Drozdz M, Piekarowicz A, Bujnicki JM, Radlinska M. Novel non-specific DNA adenine methyltransferases. Nucleic Acids Research 2012, 40(5): Adamczyk-Poplawska M, Lower M, Piekarowicz A. Deletion of one nucleotide within the homonucleotide tract present in the hsds gene alters the DNA sequence specificity of type I restriction-modification system NgoAV Journal of Bacteriology,193: Kwiatek A, Luczkiewicz M, Bandyra K, Stein DC, Piekarowicz A. Neisseria gonorrhoeae FA1090 carries genes encoding two classes of Vsr endonucleases JBacteriol.192(15): Adamczyk-Poplawska M, Lower M, Piekarowicz A. Characterization of the NgoAXP: phasevariable type III restriction-modification system in Neisseria gonorrhoeae FEMS Microbiol Lett.;300(1): Zaleski P, Wojciechowski M, Piekarowicz A. The role of Dam methylation in phase variation of Haemophilus influenzae genes involved in defence against phage infection Microbiology 151(Pt 10): Kwiatek A, Kobes M, Olejnik K, Piekarowicz A. DNA methyltransferases from Neisseria meningitidis and Neisseria gonorrhoeae FA1090 associated with mismatch nicking endonucleases Microbiology.150(Pt 6):

19 A później Wypromowaliśmy tylko w ostatnich latach co najmniej kilkunastu studentów. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie zgodne z ich wykształceniem, bez trudu wygrywają konkursy na studia doktoranckie w kraju i za granicą.

20 Oxford Cambridge A później Jacobs University Bremen Georg-August-Universität Göttingen IIMCB IBB Instytut im. Nenckiego Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

21 Najważniejsze odkrycia po roku Wykazanie możliwości zmiany specyficzności MTaz w wyniku ukierunkowanej mutagenezy genu kodującego białko 2. Wykazanie zmienności fazowej systemów RM typu I jako mechanizmu zwiększającego potencjał obronny bakterii 3. Zidentyfikowanie wielospecyficznych endonukleaz Vsr z systemu VSP naprawiających mylnie sparowane zasady T:G. 4. Odkrycie u N. gonorrhoeae sekwencji profagów zintegrowanych z chromosomem, które można uaktywnić i otrzymać aktywne biologicznie fagi droga do otrzymania szczepionek przeciwko tym bakteriom 5. Wykrycie enzymów nowego typu systemu restrykcji-modyfikacji (typ IIB) posiadających wszystkie aktywności w postaci pojedynczej poliproteiny i wycinających małe fragmenty DNA.

22 Prace opublikowane od roku prac oryginalnych Aktualnie prowadzone projekty badawcze: 2 granty MNiSW + czekamy na wyniki projektów złożonych w ostatnich konkursach

23 Publikacje od roku 2000 Drozdz M, Piekarowicz A, Bujnicki JM, Radlinska M. Novel non-specific DNA adenine methyltransferases. Nucleic Acids Research 2012, 40(5): Dziewit L, Kuczkowska K, Adamczuk M, Radlinska M, Bartosik D. Functional characterization of the type II PamI restriction-modification system derived from plasmid pami7 of Paracoccus aminophilus JCM FEMS Microbiol Lett. 2011, 324(1):56-63 Raczkowska A, Brzóstkowska M, Kwiatek A, Bielecki J, Brzostek K. Modulation of inv gene expression by the OmpR two-component response regulator protein of Yersinia enterocolitica. Folia Microbiol (Praha). 2011, 56(4):313-9 Adamczyk-Poplawska M, Lower M, Piekarowicz A. Deletion of one nucleotide within the homonucleotide tract present in the hsds gene alters the DNA sequence specificity of type I restriction-modification system NgoAV. Journal of Bacteriology 2011;193(23): Dziewit L, Kuczkowska K, Adamczuk M, Radlinska M, Bartosik D. Functional characterization of the type II PamI restriction-modification system derived from plasmid pami7 of Paracoccus aminophilus JCM FEMS Microbiol Letters 2011;324(1): Raczkowska A, Brzóstkowska M, Kwiatek A, Bielecki J, Brzostek K. Modulation of inv gene expression by the OmpR two-component response regulator protein of Yersinia enterocolitica. Folia Microbiol (Praha). 2011;56(4): Adamczyk-Poplawska M, Markowicz S, Jagusztyn-Krynicka EK. Proteomics for development of vaccine. J Proteomics. 2011;74(12): Kwiatek A, Luczkiewicz M, Bandyra K, Stein DC, Piekarowicz A. Neisseria gonorrhoeae FA1090 carries genes encoding two classes of Vsr endonucleases. J Bacteriol. 2010;192(15): Adamczyk-Poplawska M, Lower M, Piekarowicz A. Characterization of the NgoAXP: phase-variable type III restriction-modification system in Neisseria gonorrhoeae. FEMS Microbiol Lett. 2009;300(1): Tchernaenko V, Radlinska M, Lubkowska L, Halvorson HR, Kashlev M, Lutter LC. DNA bending in transcription initiation. Biochemistry. 2008;47(7): Kwiatek A, Piekarowicz A. The restriction endonuclease R.NmeDI from Neisseria meningitidis that recognizes a palindromic sequence and cuts the DNA on both sides of the recognition sequence. Nucleic Acids Res. 2007;35(19):

24 Publikacje od roku 2000 cd Ma CH, Kwiatek A, Bolusani S, Voziyanov Y, Jayaram M. Unveiling hidden catalytic contributions of the conserved His/Trp-III in tyrosine recombinases: assembly of a novel active site in Flp recombinase harboring alanine at this position. J Mol Biol. 2007;368(1): Du Q, Livshits A, Kwiatek A, Jayaram M, Vologodskii A. Protein-induced local DNA bends regulate global topology of recombination products. J Mol Biol. 2007;368(1): Piekarowicz A, Kłyz A, Majchrzak M, Adamczyk-Poplawska M, Maugel TK, Stein DC. Characterization of the dsdna prophage sequences in the genome of Neisseria gonorrhoeae and visualization of productive bacteriophage. BMC Microbiol. 2007;7:66. Kwiatek A, Piekarowicz A. The restriction endonuclease R.NmeDI from Neisseria meningitidis that recognizes a palindromic sequence and cuts the DNA on both sides of the recognition sequence. Nucleic Acids Res. 2007;35(19): Piekarowicz A, Majchrzak M, Kłyz A, Adamczyk-Popławska M. Analysis of the filamentous bacteriophage genomes integrated into Neisseria gonorrhoeae FA1090 chromosome. Pol J Microbiol. 2006;55(4): Radlinska M, Kondrzycka-Dada A, Piekarowicz A, Bujnicki JM. Identification of amino acids important for target recognition by the DNA:m5C methyltransferase M.NgoPII by alanine-scanning mutagenesis of residues at the protein-dna interface. Proteins. 2005; 58(2): Pawlak S, Radlinska M, Chmiel A, Bujnicki JM, Skowronek K Inference of relationships in the twilight zone of homology using a combination of bioinformatics and site-directed mutagenesis: a case study of restriction endonucleases Bsp6I and PvuII. Nucleic Acids Res. 2005; 33(2): Chmiel AA, Radlinska M, Pawlak SD, Krowarsch D, Bujnicki JM, Skowronek KJ. A theoretical model of restriction endonuclease NlaIV in complex with DNA, predicted by fold recognition and validated by site-directed mutagenesis and circular dichroism spectroscopy. Protein Eng Des Sel. 2005; 18(4): Zaleski P, Wojciechowski M, Piekarowicz A. The role of Dam methylation in phase variation of Haemophilus influenzae genes involved in defence against phage infection. Microbiology. 2005;151(Pt 10): Radlińska M, Piekarowicz A, Galimand M, Bujnicki JM. Cloning and preliminary characterization of a GATC-specific beta2-class DNA:m6A methyltransferase encoded by transposon Tn1549 from Enterococcus spp. Pol J Microbiol. 2005;54(3):

25 Publikacje od roku 2000 cd Kwiatek A, Kobes M, Olejnik K, Piekarowicz A. DNA methyltransferases from Neisseria meningitidis and Neisseria gonorrhoeae FA1090 associated with mismatch nicking endonucleases. Microbiology. 2004;150(Pt 6): Zaleski P, Piekarowicz A. Characterization of a dam mutant of Haemophilus influenzae Rd. Microbiology. 2004;150(Pt 11): Adamczyk-Popławska M, Kondrzycka A, Urbanek K, Piekarowicz A. Tetra-amino-acid tandem repeats are involved in HsdS complementation in type IC restriction-modification systems. Microbiology. 2003;149(Pt 11): Tchernaenko V, Radlinska M, Drabik C, Bujnicki J, Halvorson HR, Lutter LC. Topological measurement of an A-tract bend angle: comparison of the bent and straightened states. J Mol Biol (3): Bujnicki JM, Feder M, Radlinska M, Blumenthal RM. Structure prediction and phylogenetic analysis of a functionally diverse family of proteins homologous to the MT-A70 subunit of the human mrna:m(6)a methyltransferase. J Mol Evol. 2002; 55(4): Bujnicki JM, Radlinska M, Zaleski P, Piekarowicz A. Cloning of the Haemophilus influenzae Dam methyltransferase and analysis of its relationship to the Dam methyltransferase encoded by the HP1 phage. Acta Biochim Pol. 2001; 48(4): Radlinska M, Bujnicki JM. Site-directed mutagenesis defines the catalytic aspartate in the active site of the atypical DNA: m4c methyltransferase M.NgoMXV. Acta Microbiol Pol. 2001; 50(2): Radlinska M, Bujnicki JM. Cloning of enterohemorrhagic Escherichia coli phage VT-2 dam methyltransferase. Acta Microbiol Pol; 2001; 50(2): Piekarowicz A, Kłyz A, Kwiatek A, Stein DC. Analysis of type I restriction modification systems in the Neisseriaceae: genetic organization and properties of the gene products. Mol Microbiol. 2001;41(5): Bujnicki JM, Radlinska M. Cloning and characterization of M.LmoA118I, a novel DNA:m4C methyltransferase from the Listeria monocytogenes phage A118, a close homolog of M.NgoMXV. Acta Microbiol Pol. 2001; 50(2): Radlinska M, Drabik CE, Tong WS, Lutter LC. Generating tandem repeats by cloning with double initiator fragments. Biotechniques (2):340-5, 347

26 Publikacje od roku 2000 cd Bujnicki JM, Radlinska M, Rychlewski L. Polyphyletic evolution of type II restriction enzymes revisited: two independent sources of second-hand folds revealed. Trends Biochem Sci. 2001; 26(1):9-11. Bujnicki JM, Feder M, Radlinska M, Rychlewski L. mrna:guanine-n7 cap methyltransferases: identification of novel members of the family, evolutionary analysis, homology modeling, and analysis of sequence-structure-function relationships. BMC Bioinformatics. 2001;2(1):2. Bujnicki JM, Radlinska M, Rychlewski L. Atomic model of the 5-methylcytosine-specific restriction enzyme McrA reveals an atypical zinc finger and structural similarity to betabetaalphame endonucleases. Mol Microbiol. 2000; 37(5):1280-1

27 Podręcznik Andrzej Piekarowicz Podstawy Wirusologii Molekularnej Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 ISBN:

Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW

Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW Zakład ad Wirusologii Ogólnej Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa 1 02-096 096 Warszawa Zakład Wirusologii Ogólnej Instytutu Mikrobiologii UW Struktura Zakładu Dr Monika Radlińska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WIRUSOLOGII Instytut Mikrobiologii

ZAKŁAD WIRUSOLOGII Instytut Mikrobiologii ZAKŁAD WIRUSOLOGII Instytut Mikrobiologii DNI OTWARTE 11-15.05.2015 w GODZ. 10-14 www.biol.uw.edu.pl/wirusologia Zespół Dr Monika Radlińska kierownik (+22) 554 14 19 e-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa http://www.biol.uw.edu.

Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa http://www.biol.uw.edu. Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii UW ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa http://www.biol.uw.edu.pl/wirusologia/ Zakład Wirusologii Ogólnej Instytutu Mikrobiologii UW Zespół Dr Monika

Bardziej szczegółowo

Instytut Mikrobiologii

Instytut Mikrobiologii Instytut Mikrobiologii Warto zostać mikrobiologiem! Zrób licencjat w Instytucie Mikrobiologii UW (a potem pracę magisterską i doktorat) Badamy biologię oraz genetyczne podstawy funkcjonowania bakterii

Bardziej szczegółowo

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Zalety w porównaniu z analizą trankryptomu: analiza transkryptomu komórki identyfikacja mrna nie musi jeszcze oznaczać

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne Metody inżynierii genetycznej A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów Zawartość 139585 Wstęp 1. Historia wirusologii 2. Klasyfikacja wirusów 3. Struktura cząstek wirusowych 3.1. Metody określania struktury cząstek wirusowych 3.2. Budowa cząstek wirusowych o strukturze helikalnej

Bardziej szczegółowo

Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce

Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce W dobie nowoczesnych, szybko rozwijających się metod sekwencjonowania DNA, naukowcy bez problemu potrafią zidentyfikować kolejność par nukleotydowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału)

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału) (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Eksploracja danych w bioinformatyce 2. Kod przedmiotu: EksDaBio 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2017/2018 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna

Biologia molekularna Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, studia jednolite magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ

KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ Sylwia Rodziewicz-Motowidło KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ Katedra Chemii Biomedycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło budynek A, piętro I i parter Pracownia Chemii Medycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Nowoczesne systemy ekspresji genów Nowoczesne systemy ekspresji genów Ekspresja genów w organizmach żywych GEN - pojęcia podstawowe promotor sekwencja kodująca RNA terminator gen Gen - odcinek DNA zawierający zakodowaną informację wystarczającą

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII INSTYTUT MIKROBIOLOGII ZAKŁAD GENETYKI BAKTERII

Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII INSTYTUT MIKROBIOLOGII ZAKŁAD GENETYKI BAKTERII 1 Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII INSTYTUT MIKROBIOLOGII ZAKŁAD GENETYKI BAKTERII ul. MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+48 22) 55-41-216, FAX: (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy kontroli ekspresji genów w regulacji rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych

Mechanizmy kontroli ekspresji genów w regulacji rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych Mechanizmy kontroli ekspresji genów w regulacji rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych Sylwia Bloch Bakteriofagi lambdoidalne to grupa wirusów bakteryjnych, zaliczanych do rodziny Siphoviridae, których najlepiej

Bardziej szczegółowo

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii dr hab. Piotr Ziółkowski Przegląd prac dyplomowych w Zakładach Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii www.ibmib.amu.edu.pl Instytut Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN

BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN BIOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA ROŚLIN Udział w międzynarodowych projektach badawczych: Rodzaj projektu: międzynarodowy, współfinansowany Nr grantu: 2904/FAO/IAEA/2013/0 Temat: Pakiet narzędzi

Bardziej szczegółowo

Iwona Mruk. Katedra Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Gdański AUTOREFERAT

Iwona Mruk. Katedra Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Gdański AUTOREFERAT Iwona Mruk Katedra Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Gdański AUTOREFERAT Gdańsk 2013 1. IMIĘ, NAZWISKO, ADRES DO KORESPONDENCJI dr Iwona Mruk Katedra Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II 10 października 2013: Elementarz biologii molekularnej www.bioalgorithms.info Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II Komórka: strukturalna i funkcjonalne jednostka organizmu żywego Jądro komórkowe: chroniona

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Biologia Molekularna z Biotechnologią =============================================================================================== Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Biologia i Biologia Medyczna II rok Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii Katedra Biologii i Genetyki Medycznej Przedmiot: Katedra Biologii Molekularnej Biologia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Inżynieria genetyczna- 6 ECTS Część I Badanie ekspresji genów Podstawy klonowania i różnicowania transformantów Kolokwium (14pkt) Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Kolokwium (26pkt) EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Sesja sponsorowana przez Polską Sieć Biologii Molekularnej SESJA 1 ORGANIZACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO WYKŁADY

Sesja sponsorowana przez Polską Sieć Biologii Molekularnej SESJA 1 ORGANIZACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO WYKŁADY Sesja sponsorowana przez Polską Sieć Biologii Molekularnej SESJA 1 ORGANIZACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO WYKŁADY 12 SESJA 1 WYKŁADY W01-01 ORGANIZACJA GENOMU BAKTERIOFAGA P1, IMPLIKACJE DLA PROCESU PROPAGACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii

Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii Krajowy Lider Innowacji 2008,2009 Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii Poznański Park Naukowo-Technologiczny Siedziba: Poznań, Laboratorium: Poznań, ul. Mickiewicza 31 Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna z genetyką

Biologia molekularna z genetyką Biologia molekularna z genetyką P. Golik i M. Koper Konwersatorium 3: Analiza genetyczna eukariontów Saccharomyces cerevisiae Makrokierunek: Bioinformatyka i Biologia Systemów; 2016 Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jest to dziedzina biologiczna wywodząca się z biotechnologii. Bioinformatyka

Jest to dziedzina biologiczna wywodząca się z biotechnologii. Bioinformatyka Wstęp do obsługi biologicznych baz danych i analizy porównawczej białek i genów Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin Pok. 113 CB jan.jastrzebski@uwm.edu.pl bioinformatyka@gmail.com www.ebiology.net

Bardziej szczegółowo

Co to jest transkryptom? A. Świercz ANALIZA DANYCH WYSOKOPRZEPUSTOWYCH 2

Co to jest transkryptom? A. Świercz ANALIZA DANYCH WYSOKOPRZEPUSTOWYCH 2 ALEKSANDRA ŚWIERCZ Co to jest transkryptom? A. Świercz ANALIZA DANYCH WYSOKOPRZEPUSTOWYCH 2 Ekspresja genów http://genome.wellcome.ac.uk/doc_wtd020757.html A. Świercz ANALIZA DANYCH WYSOKOPRZEPUSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią Biologia II rok ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów. Genetyka i biotechnologia molekularna bakterii, część B Genetics and molecular biotechnology of bacteria, part B

Grupa przedmiotów. Genetyka i biotechnologia molekularna bakterii, część B Genetics and molecular biotechnology of bacteria, part B Rok akademicki Nazwa przedmiotu 1) 2013/2014 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) Kierunek studiów 4) Koordynator przedmiotu 5) Prowadzący zajęcia 6) Jednostka realizująca 7) Wydział, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień

PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA K WBT BT2 101 Genomika funkcjonalna 30 4 WBT BT350 In vivo veritas praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi 60 4 Mechanisms of cell trafficking from leucocyte homing to WBT

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

Podstawy biologii molekularnej

Podstawy biologii molekularnej Podstawy biologii molekularnej 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Metody biologii molekularnej w ochronie środowiska. Molecular biological methods in environmental protection. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Metody biologii molekularnej w ochronie środowiska. Molecular biological methods in environmental protection. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Metody biologii molekularnej w ochronie środowiska Molecular biological methods in environmental protection Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Gabriela Gołębiowska-Pikania

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ 1. Gen to odcinek DNA odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

I rok II o biologii sp.: biochemia (18)

I rok II o biologii sp.: biochemia (18) I rok II o biologii sp.: biochemia (18) Metodologia nauk przyrodniczych Analiza biochemiczna s. kolumnowa Biochemia II dr M. Paździoch-Czochra s. 338 B Regulacja procesów komórkowych dr hab. M. Staszczak

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mikrobiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TZCzB-W-S14_pNadGenSLPZU Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS: BIOCHEMIA. 1. Metryczka. Nazwa Wydziału:

SYLABUS: BIOCHEMIA. 1. Metryczka. Nazwa Wydziału: SYLABUS: BIOCHEMIA 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z tzw. modelem interpunkcji trna, cząsteczki mt-trna wyznaczają miejsca

Zgodnie z tzw. modelem interpunkcji trna, cząsteczki mt-trna wyznaczają miejsca Tytuł pracy: Autor: Promotor rozprawy: Recenzenci: Funkcje białek ELAC2 i SUV3 u ssaków i ryb Danio rerio. Praca doktorska wykonana w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii UW Lien Brzeźniak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7 Poznań, dnia 28.04.2014 r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr 01/2014 Projekt Nowa technologia wytwarzania szczepionek

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyczne bazy danych

Bioinformatyczne bazy danych Bioinformatyczne bazy danych Czym jest bioinformatyka? Bioinformatyka jest nauką integrującą różne dziedziny wiedzy Gruca (2010) Czym jest bioinformatyka? Bioinformatyka obejmuje technologie wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII ĆWICZENIA Z BIOCHEMII D U STUDENTfiW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Pod redakcją Piotra Laidlera, Barbary Piekarskiej, Marii Wróbel WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ĆWICZENIA Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH POCHODZĄCYCH Z SEKWENCJONOWANIA NASTĘPNEJ GENERACJI

ANALIZA DANYCH POCHODZĄCYCH Z SEKWENCJONOWANIA NASTĘPNEJ GENERACJI ANALIZA DANYCH POCHODZĄCYCH Z SEKWENCJONOWANIA NASTĘPNEJ GENERACJI JOANNA SZYDA MAGDALENA FRĄSZCZAK MAGDA MIELCZAREK WSTĘP 1. Katedra Genetyki 2. Pracownia biostatystyki 3. Projekty NGS 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Zbadaj się sam, czyli predyspozycje genetyczne do częstych chorób

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału:

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału: Sylabus - Biochemia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. Arthur

Bardziej szczegółowo

REGULACJA BAKTERYJNYCH SYSTEMÓW RESTRYKCYJNO-MODYFIKACYJNYCH (R-M) TYPU II

REGULACJA BAKTERYJNYCH SYSTEMÓW RESTRYKCYJNO-MODYFIKACYJNYCH (R-M) TYPU II POST. MIKROBIOL., 2015, 54, 1, 5 9 http://www.pm.microbiology.pl REGULACJA BAKTERYJNYCH SYSTEMÓW RESTRYKCYJNO-MODYFIKACYJNYCH (R-M) TYPU II Martyna Wesserling 1 * 1 Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra

Bardziej szczegółowo

Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA. Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA. Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Mutacja Mutacja (łac. mutatio zmiana) - zmiana materialnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii 1. Technologia rekombinowanego DNA jest podstawą uzyskiwania genetycznie zmodyfikowanych organizmów 2. Medycyna i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa.

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa. 27.10.2010 środa 09:00 otwarcie sesji sprawozdawczej Prowadzenie obrad: Prof. Wojciech Bal 09:10 10:30 Wielkoskalowe projekty naukowo-badawcze 1 10:30 10:50 przerwa na kawę 10:50 11:05 Laboratorium Medycyny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Wydział PUM. Specjalność - jednolite magisterskie * I stopnia X II stopnia. Poziom studiów

Informacje ogólne. Wydział PUM. Specjalność - jednolite magisterskie * I stopnia X II stopnia. Poziom studiów Załącznik Nr do Uchwały Nr SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu : Biologia Medyczna Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Dietetyka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-GUZR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Biochemia Stosowana. Specjalność kierunku Biotechnologia Studia I stopnia

Biochemia Stosowana. Specjalność kierunku Biotechnologia Studia I stopnia Biochemia Stosowana Specjalność kierunku Biotechnologia Studia I stopnia Specjalność Biochemia stosowana Możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu chemii procesów życiowych, w ujęciu praktycznym,

Bardziej szczegółowo

P I Ą T E K

P I Ą T E K W kręgu immunologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Krajowy Narodowy Ośrodek Wiodący Centrum Doskonałości: IMMUNE http://www.iitd.pan.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Antywirulentny potencjał białek fagowych

Antywirulentny potencjał białek fagowych Antywirulentny potencjał białek fagowych Grażyna Majkowska-Skrobek Zakład Biologii Patogenów i Immunologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii UWr IMMUNOGENNOŚĆ BAKTERII PATOGENNOŚĆ BAKTERII BAKTERIOFAGI

Bardziej szczegółowo

2014-03-26. Analiza sekwencji promotorów

2014-03-26. Analiza sekwencji promotorów 2014-03-26 Analiza sekwencji promotorów 1 2014-03-26 TFy tworzą zawiły układ regulacyjny, na który składają się różne oddziaływania białko białko poprzez wytworzenie PĘTLI Specyficzne TFy Ogólne TFy Benfey,

Bardziej szczegółowo

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących Narzędzia ułatwiające identyfikację właściwych genów GLIMMER TaxPlot Narzędzia ułatwiające amplifikację tych genów techniki PCR Primer3, Primer3plus PrimerBLAST Reverse Complement Narzędzia ułatwiające

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Wykład 4 Jak działają geny?

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ANALIZY RNA TECHNIKI ANALIZY RNA TECHNIKI ANALIZY RNA

TECHNIKI ANALIZY RNA TECHNIKI ANALIZY RNA TECHNIKI ANALIZY RNA DNA 28SRNA 18/16S RNA 5SRNA mrna Ilościowa analiza mrna aktywność genów w zależności od wybranych czynników: o rodzaju tkanki o rodzaju czynnika zewnętrznego o rodzaju upośledzenia szlaku metabolicznego

Bardziej szczegółowo

Genomika praktyczna. Genomika praktyczna. Zakład Biochemii i Farmakogenomiki. prof. dr hab. Grażyna Nowicka. Rok IV. Semestr 8.

Genomika praktyczna. Genomika praktyczna. Zakład Biochemii i Farmakogenomiki. prof. dr hab. Grażyna Nowicka. Rok IV. Semestr 8. Genomika praktyczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Biologia molekularna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Biologia molekularna Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOLOGIA MOLEKULARNA 2. NAZWA JEDNOSTKI realizującej

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich (lub prawie wszystkich) białek komórkowych Zalety analizy proteomu w porównaniu z analizą trankryptomu:

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII "

Kurs pt.  MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII Warszawa, 6 lutego 2011 r. Szanowna Pani! Szanowny Panie! Niniejszym uprzejmie informuję, że organizowany jest Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII " Kurs odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody RAPD do różnicowania szczepów bakteryjnych

Zastosowanie metody RAPD do różnicowania szczepów bakteryjnych Zastosowanie metody RAPD do różnicowania szczepów bakteryjnych Wstęp teoretyczny Technika RAPD (ang. Random Amplification of Polymorphic DNA) opiera się na prostej reakcji PCR, przeprowadzanej na genomowym

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna

Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna Ryszard Stolarski UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydzial Fizyki, Instytut Fizyki Doswiadczalnej, Zaklad Biofizyki ul. Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKTORATY 2009 532/N 533/N 534/N 535/N 536/N

DOKTORATY 2009 532/N 533/N 534/N 535/N 536/N DOKTORATY 2009 532/N MALC EWA PATRYCJA Rola białka Msh1 w utrzymaniu stabilności mitochondrialnego DNA i regulacji chronologicznej długości życia Saccharomyces cerevisiae. (The role of the Msh1 protein

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH Detekcja enterowirusów Detekcja sześciu typów ludzkich herpeswirusów (HHV) Detekcja pięciu bakterii Seeplex Detekcja patogenów powodujących

Bardziej szczegółowo

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE W kręgu immunologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE http://www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław, ul. R. Weigla 12 Dojazd:

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

183/N REDLAK, Justyna

183/N REDLAK, Justyna 2000 177/N SKRZYCKI, Michał Wstępne badania nad systemem izolacji wewnątrzkomórkowych kompleksów białkowych zawirających ParB. (The system for isolation of intracellular protein complexes containing ParB

Bardziej szczegółowo

Enzymologia SYLABUS A. Informacje ogólne

Enzymologia SYLABUS A. Informacje ogólne Enzymologia A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. Arthur

Bardziej szczegółowo

Bożena Nejman-Faleńczyk

Bożena Nejman-Faleńczyk Kontrola replikacji fagów lambdoidalnych niosących geny toksyn Shiga w świetle potencjalnych nowych metod ich wykrywania i terapii zakażeń enterokrwotocznymi szczepami Escherichia coli Bożena Nejman-Faleńczyk

Bardziej szczegółowo

Wektory DNA - klonowanie molekularne

Wektory DNA - klonowanie molekularne Wektory DNA - klonowanie molekularne Fragment DNA (np. pojedynczy gen) można trwale wprowadzić do komórek gospodarza (tzn. zmusić go do powielania w tym gospodarzu) tylko wtedy, gdy zostanie on wbudowany

Bardziej szczegółowo