OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem"

Transkrypt

1 ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony następujące urządzena, osprzęt oprogramowane: a) 1 serwer z oprogramowanem systemowym; b) 50 sztuk nośnków LTO5 do streamera wbudowanego w dostarczony serwer; c) 1 macerz dyskowa; d) 1 szafa teletechnczna (wyprodukowana lub certyfkowana przez producenta serwera); e) 1 zaslacz bezprzerwowy; f) 1 konsola KVM (Keyboard/Vdeo/Mouse); g) system montorngu środowska (do dostarczonej szafy teletechncznej). 2. W ramach montażu serwera Wykonawca wykona następujące usług a) złożene szafy teletechncznej w pomeszczenu wskazanym przez uprawnonego pracownka Szptala; b) zamontowane w szafe teletechncznej dostarczonego sprzętu, w następującej kolejnośc komponentów (wylczając od dołu szafy): zaslacz bezprzerwowy, macerz dyskowa, serwer, system montorngu środowska, konsola KVM; c) wstępne zanstalowane systemu operacyjnego wykonane wykonane testów wszystkch dostarczonych komponentów. 3. Wykonawca zapewn 36-mesęczny okres rękojm na wykonane prace montażowe - od daty zakończena tych prac. 4. Szptal będze potwerdzał odbory wyposażena począwszy od 2 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą: a) stałego - wyłączne po jego trwałym zamontowanu przez Wykonawcę w mejscu eksploatacj; b) ruchomego - wyłączne po zademonstrowanu przez Wykonawcę jego pełnej sprawnośc użytecznośc w ramach budowanego systemu. - strona 1 / 18 - [

2 5. Urządzena osprzęt akcesora muszą odpowadać co do jakośc wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowana na terene Polsk posadać nezbędne aprobaty technczne, atesty, certyfkaty śwadectwa. 6. Zakończene prac dostaw mus nastąpć do końca 3 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą. A. SZAFA TELETECHNICZNA 1. Wymary szafy teletechncznej: a) wysokość użytkowa - 42U; b) maksymalna wysokość fzyczna obudowy, z uwzględnenem kółek pokrywy górnej - 205cm. c) maksymalna szerokość - 70 cm; d) głębokość cm. 2. Wymaga sę, aby szafa zapewnała pozomy system chłodzena. 3. Przy temperaturze w mejscu eksploatacj ponżej 30 stopn Celsjusza technologa wykonana szafy mus zapewnać optymalne chłodzene zanstalowanego w nej sprzętu o łącznej mocy do 2500W bez konecznośc zastosowana dodatkowych wentylatorów. 4. Mus być możlwość zamontowana co najmnej 6 urządzeń 19 1U w pozycj ponowej, z dostępem do tych urządzeń od przodu szafy bez zmnejszana wysokośc użytkowej szafy. 5. Szafa mus być wyprodukowana lub certyfkowana przez producenta serwera opsanego w punkce C nnejszej specyfkacj. 6. Szafa mus być objęta 36-mesęczną gwarancją producenta, zaś serws szafy mus być śwadczony w mejscu jej nstalacj. B. ZASILACZ BEZPRZERWOWY 7. Przystosowany przez producenta do zamontowana w szafe 19 (dołączone uchwyty nstalacyjne). 8. Wysokość co najwyżej 3U. 9. Głębokość co najwyżej 70 cm. 10. Złącze wejścowe typu IEC320 C Zakres napęca wejścowego dla pracy normalnej, bez wykorzystana akumulatorów - od 160 do 286V, 50Hz. 12. Funkcjonowane w trybe "lne nteractve". 13. Funkcja układu automatycznej regulacj napęca (AVR) 14. Maksymalny czas przełączena na pracę z akumulatorów: 4ms 15. Czas podtrzymana zaslana przy obcążenu 100% - mnmum 5 mnut. - strona 2 / 18 - [

3 16. Czas podtrzymana zaslana przy obcążenu 50% - mnmum 15 mnut. 17. Złącza wyjścowe: a) co najmnej 8 gnazda wyjścowe typu IEC 320 C13; b) co najmnej 1 gnazdo wyjścowe typu IEC 320 C Napęce wyjścowe 230V, 50 Hz. 19. Znekształcene napęca wyjścowego przy maksymalnym obcążenu - mnej nż 5%. 20. Wyjścowa moc rzeczywsta - co najmnej 2700W, wyjścowa moc pozorna - co najmnej 3000VA. 21. Wydajność przy pełnym obcążenu - mnmum 94%. 22. Interfejsy komunkacyjne: a) szeregowy RS-232, ze złączem typu DB-9; b) Ethernet 10/100BASE-T (RJ45). 23. Obsługa protokołów: a) HTTP/HTTPS, b) IPv4, IPv6, c) NTP, d) SMTP, e) SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, f) SSH v1, SSH v2, g) SSL, h) telnet. 24. Parametry urządzena dostępne protokołem SNMP z zachowanem zgodnośc z bazą MIB (Management Informaton Base) w standardze RFC 1628 (UPS Management Informaton Base). 25. Możlwość zarządzana przy pomocy wersza poleceń (CLI, Command-Lne Interface): a) za pośrednctwem protokołu telnet; b) za pośrednctwem protokołu SSH; c) poprzez konsolę szeregową. 26. Możlwość zdalnego zarządzana przy pomocy przeglądark nternetowej (HTTP). 27. Zdalny dostęp do urządzena: a) zabezpeczony co najmnej przy pomocy nazwy użytkownka hasła; b) z możlwoścą uwerzytelnena użytkownków przy współpracy z zewnętrznym serwerem systemu RADIUS (Remote Authentcaton Dal In User Servce). - strona 3 / 18 - [

4 28. Możlwość zdalnej dagnostyk urządzena. 29. Dołączone oprogramowane do automatycznego zamykana systemów operacyjnych w przypadku przedłużającej sę przerwy w zaslanu, przeznaczone do pracy w środowskach: a) Red Hat Enterprse Lnux, b) SuSE Lnux, c) VMware ESX, d) Wndows 2003, 2008, e) Wndows 7, 8, f) Wndows Server 2011, 2012, g) Mcrosoft Hyper-V. 30. Alarmy dźwękowe sygnały "SNMP trap" generowane przy stanach: a) zank zaslana z sec elektrycznej, b) koneczność wymany akumulatora, c) nsk pozom naładowana akumulatorów, d) przecążene. 31. Regulowana czułość systemu alarmowego na pozom napęca wejścowego. 32. Automatyczne załączene po powroce zaslana. 33. Funkcja "zmnego startu", czyl możlwość uruchomena zaslacza na samych akumulatorach, bez podłączena do sec elektrycznej. 34. Możlwość wymany akumulatorów przez użytkownka bez konecznośc wyłączana zaslacza bezprzerwowego. 35. Praca w środowsku o temperaturze od 0 do 40 stopn Celsjusza maksymalnej wlgotnośc względnej do 95%. 36. Gwarancja producenta urządzene (bez akumulatorów) - 36 mesęcy, z reakcją na zgłoszene w następnym dnu roboczym. 37. Gwarancja producenta na akumulatory - 24 mesące, z rekcją na zgłoszene w następnym dnu roboczym. C. SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM 1. Dołączone oprogramowane systemowe materały eksploatacyjne: a) lcencja na system operacyjny Wndows 2012 Datacenter OEM, umożlwająca uruchomene dowolnej lczby maszyn wrtualnych na oferowanym serwerze, wyposażonym w dwa fzyczne procesory; b) lcencje dostępowe Mcrosoft CAL (Clent Access Lcense) OEM dla 350 użytkownków. - strona 4 / 18 - [

5 2. Serwer mus umożlwać uruchamane następujących systemów operacyjnych: a) SuSE Lnux, b) RedHat Lnux RHEL 6, c) VMWare 3.5/4.0, d) Mcrosoft Wndows Server 2008 R2 Hyper-V, e) Mcrosoft Wndows Server Cechy obudowy: a) typu "rack", o wysokośc do 2U; b) dostarczona wraz z szynam umożlwającym pełne wysunęce serwera z szafy teletechncznej oraz z ramenem porządkującym ułożene przewodów w szafe. 4. Cechy płyty głównej pamęc RAM: a) dwuprocesorowa, wyprodukowana zaprojektowana przez producenta serwera; b) możlwość zanstalowana procesorów dwunastordzenowych; c) mnmum 7 złączy typu "PCI Express" generacj 3 - w tym mnmum 2 złącza o prędkośc x16 mnmum 5 złącz o prędkośc x8; d) możlwość ntegracj dedykowanej, wewnętrznej pamęc typu "flash" przeznaczonej dla wrtualzatora (nezależne od dysków twardych); e) zntegrowany układ TPM 1.2; f) mnmum 24 gnazda pamęc RAM; g) możlwość obsług do 1536GB pamęc RAM; h) obsługa technolog zabezpeczana pamęc: "Advanced ECC" "Memory Scrubbng" Intel SDDC (jeśl oferowane procesory wyprodukowała frma Intel) ) obsługa konfguracj pamęc w trybe Rank Sparng. j) zanstalowane co najmnej 96GB pamęc RAM typu DDR3 LV Regstered 1600Mhz, w koścach o pojemnośc 8GB. 5. Procesory: a) zanstalowane dwa procesory 8-rdzenowe w archtekturze x86, osągające w oferowanym serwerze w testach wydajnośc "SPECnt_rate2006" co najmnej 540 punktów; b) wymagane dołączene do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, z pośwadczenem protokołu przez producenta serwera. - strona 5 / 18 - [

6 6. Kontroler dyskowy dysk twarde: a) zanstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60; b) zanstalowane na kontrolerze 512MB pamęc podręcznej (cache) z podtrzymanem bateryjnym. c) obsługa dysków SAS, SATA SSD; d) zanstalowane dysk twarde: co najmnej 5 dysków SAS 2.0; pojemność każdego z dysków co najmnej 600GB; prędkość obrotowa każdego z dysków - 10K RPM; v dysk typu "hotplug"; e) co najmnej 3 wolne zatok gotowe do zanstalowana opsanych wyżej dysków twardych; f) możlwość zanstalowana co najmnej16 wewnętrznych dysków twardych HotPlug 2,5. 7. Zntegrowany lub zewnętrzny napęd DVD-RW. 8. Możlwość zanstalowana wewnętrznego napędu LTO SAS w mejsce napędu optycznego. 9. Mnmum 8 nterfejsów secowych Ethernet 1Gb/s (RJ45), z obsługą SCSI, "SCSI boot" oraz "NIC teamng" zntegrowanych fabryczne, wewnątrz obudowy. 10. Zntegrowanych fabryczne, wewnątrz obudowy napęd taśmowy LTO5 SAS (dopuszcza sę zewnętrzny napędu LTO5 SAS w wersj "rack", wyposażony we własne, nadmarowe zaslacze redundantne dostarczony wraz ze wszystkm elementam nezbędnym do uruchomena napędu podłączena go do opsanego wyżej serwera). 11. Zntegrowana karta grafczna ze złączem VGA. 12. Mnmum 7 portów USB 2.0, w tym: a) mnmum 2 na panelu przednm; b) mnmum 4 na panelu tylnym. 13. Co najmnej jeden port szeregowy RS Co najmnej dwa redundantne zaslacze typu "hotplug" o sprawnośc co najmnej 94% (tzw. klasa Platnum). o maksymalnej mocy 460W. 15. Redundantne wentylatory typu "hotplug". 16. Zntegrowany system zarządzana serwerem: a) wbudowane dody LED lub wyśwetlacz sygnalzujący stan urządzena; b) zntegrowany z płytą główną kontroler sprzętowy zdalnego zarządzana zgodny z IPMI 2.0 (Intellgent Platform Management Interface) o funkcjonalnoścach: oprogramowane zarządzające dagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożlwające: - strona 6 / 18 - [

7 skonfgurowane kontrolera RAID, zanstalowane systemów operacyjnych, zdalne zarządzane dagnostykę, przewdywane awar w oparcu o nformacje dostarczane w ramach zntegrowanego w serwerze systemu montorowana, montorowane temperatury, stanu dysków, zaslaczy, płyty głównej, procesorów pamęc operacyjnej; kontroler nezależny od systemu operacyjnego, umożlwający pełne zarządzane, w tym zdalny restart serwera; wbudowany w kontroler nterfejs Ethernet 1 Gb/s: dedykowane złączem RJ45 wyprowadzone z tyłu obudowy; dedykowany dla komunkacj wyłączne z kontrolerem zdalnego zarządzana; v możlwość komunkacj z kontrolerem zdalnego zarządzana poprzez kartę secową współdzeloną z systemem operacyjnym serwera; v dostęp poprzez: przeglądarkę WWW, połączene SSH; v zarządzane mocą oraz montorng zużyca energ; v zarządzane alarmam (zdarzena zgłaszane poprzez "SNMP traps"); v możlwość przejęca konsol tekstowej; x przekerowane konsol grafcznej na pozome sprzętowym oraz funkcjonalność montowana zdalnych napędów ch obrazów na pozome sprzętowym. 17. Dokumentacja: a) elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktam producenta tego serwera lub być przez nego certyfkowane (wymagane ośwadczene producenta dołączone do oferty); b) serwer mus pochodzć z ofcjalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce mus reprezentować model z beżącej ln produktowej; ne dopuszcza sę użyca serwera odnowonego, demonstracyjnego lub powystawowego (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu); c) oferent zobowązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożlwającą weryfkację parametrów oferowanego sprzętu. 18. Wymagana dostępność telefoncznej nfoln techncznej producenta komputera: a) dostępnej w czase obowązywana gwarancj na sprzęt; - strona 7 / 18 - [

8 b) o ogólnopolskm numer o zredukowanej odpłatnośc 0-800/0-801 (w oferce należy podać numer telefonu); c) umożlwającej weryfkacje, na podstawe numeru seryjnego urządzena: konfguracj sprzętowej serwera; modelu typu dysków twardych; modelu procesora; v rozmaru fabryczne zanstalowanej pamęc operacyjnej; v czasu obowązywana rodzaju udzelonej gwarancj. 19. Zapewnona możlwość aktualzacj pobrana sterownków do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfkowanych wersjach - poprzez seć Internet, za pośrednctwem strony WWW producenta serwera. 20. Gwarancja serws: a) co najmnej 60-mesęczny okres gwarancj; b) gwarantowany czas naprawy w mejscu nstalacj urządzena w następnym dnu roboczym (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu wymagań gwarancj); c) w przypadku zaoferowana serwera wraz z zewnętrznym napędem taśmowym, pozom gwarancj tego urządzena mus odpowadać pozomow gwarancj na serwer. d) gwarancja dostępnośc częśc zamennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu); e) dysk twarde uszkodzone w czase objętym gwarancją ne mogą podlegać zwrotow do producenta pozostają w posadanu właśccela serwera (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu). D. MACIERZ DYSKOWA 1. Nomenklatura cechy ogólne urządzena: a) macerzą dyskową jest zestaw dysków twardych lub SSD, kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macerzowych (bez zastosowana dodatkowych serwerów zewnętrznych, serwerów wrtualzujących tp.); b) komunkacja z macerzą mus odbywać sę poprzez redundantną seć SAN (Storage Area Network) wykonaną w technolog SCSI 1Gbps; c) macerz mus być dostarczona ze wszystkm komponentam nezbędnym do zanstalowana w standardowej, 19-calowej szafe "rack"; d) pojedynczy moduł macerzy może zająć co najwyżej 2U w szafe; e) macerz mus zabezpeczać dane na dyskach technkam defnowanym przez "pozomy RAID": RAID 0, - strona 8 / 18 - [

9 RAID 1, RAID 1+0, v RAID 5, v RAID Cechy obudowy macerzy: a) obudowa mus zawerać układ nadmarowy dla modułów zaslana chłodzena umożlwający wymanę tych elementów w raze awar bez konecznośc wyłączana macerzy; b) obudowa mus posadać wdoczne elementy sygnalzacyjne do nformowana o stane urządzena (poprawna praca / awara macerzy); 3. Pojemność macerzy: a) rozbudowa macerzy o dodatkowe moduły dla obsługwanych dysków pownna odbywać sę wyłączne poprzez zakup modułów sprzętowych (bez konecznośc zakupu dodatkowych lcencj lub specjalnego oprogramowana aktywującego proces rozbudowy); b) moduły dla rozbudowy o dodatkowe dysk przestrzeń dyskową muszą meć obudowy o zajętośc w szafach przemysłowych standardu 19 ne wększej nż 2U oraz 4U w przypadku modułów tzw. wysokej gęstośc dedykowanych dla nstalacj mnmum 50 dysków NLSAS 3,5 ; moduły te muszą być wyposażone w nadmarowy układ zaslana chłodzena; c) w przypadku zastosowana modułów dyskowych o dużej gęstośc nstalacj dysków NL-SAS 3,5 należy zapewnć przepustowość lczoną na każdy zanstalowany w nm dysk na pozome mnmum 1,5Gb/s - za przepustowość należy przyjąć sumaryczną przepustowość nterfejsów którym moduł ten jest podłączony z dowolnym nnym modułem dyskowym w rozwązanu podzeloną przez lczbę dysków w module; d) system mus umożlwać nstalację mnmum 24 dysków formatu 2.5 wykonanych jako dysk SAS lub NearLne-SAS lub SSD (Sold State Dsk); e) macerz mus obsługwać przestrzeń dyskową w trybe surowym (raw) mnmum 1000 TB wymagana zgodność z zapsam w aktualnej na moment składana oferty specyfkacj techncznej macerzy dostępnej na strone nternetowej producenta lub jego przedstawcela w Polsce; rozbudowa ta ma polegać wyłączne na zakupe elementów sprzętowych; f) macerz mus umożlwać nstalacje mnmum 256 dysków w pojedynczym rozwązanu dysków 2,5 oraz 3,5 w obrębe pojedynczego rozwązana, g) macerz mus zawerać dysk SAS 2.5 o prędkośc obrotów 10 tys. obr./mn. udostępnające użytkownkow pojemność 10 TB w trybe surowym (raw). 4. Zastosowane kontrolery: - strona 9 / 18 - [

10 a) system mus posadać 2 kontrolery pracujące w układze nadmarowym typu "actve-actve", z mnmum 8GB pamęc podręcznej każdy; b) w przypadku awar zaslana dane przechowywane w pamęc ne zapsane na dysk muszą być zabezpeczone metodą trwałego zapsu na dysk lub równoważny nośnk ne wymagający stosowana zaslana zewnętrznego lub bateryjnego; c) kontrolery muszą pozwalać na uruchomene funkcjonalnośc NAS storage tj. obsługę protokołów NFS CIFS rozbudowa ta ne może powodować zmany zajętośc całego rozwązana w szafe przemysłowej standardu 19 ; d) uruchomene obsług protokołów CIFS NFS ne może powodować zmnejszena rozmaru pamęc podręcznej cache wykorzystywane przez macerz do obsług protokołów blokowych w nnym przypadku należy dostarczyć równoważną welkość przestrzen dyskowej w technolog SSD zabezpeczonej pozomem RAID1; e) kontrolery macerzy muszą obsługwać do 128 grup dyskowych w całym rozwązanu; f) macerz mus być wyposażona w nadmarowe mechanzmy badana ntegralnośc składowanych danych; g) kontrolery muszą posadać możlwość ch wymany bez konecznośc wyłączana zaslana całego urządzena; h) kontrolery macerzy muszą być oparte o procesor wykonany w technolog welordzenowej z mnmum 4 rdzenam; ) macerz pownna pozwalać na wymanę kontrolera RAID bez utraty danych zapsanych na dyskach; j) w układze z zanstalowanym dwoma kontroleram RAID zawartośc pamęc podręcznej obydwu kontrolerów mus być dentyczna (tzw. "cache mrror"); k) każdy z kontrolerów RAID pownen posadać dedykowany co najmnej 1 nterfejs Ethernet 100/1000Base-T (RJ45) - dla zdalnej komunkacj z oprogramowanem zarządzającym konfguracyjnym macerzy. 5. Cechy nterfejsów komunkacyjnych: a) macerz mus meć mnmum 4 porty FC 8Gb/s do dołączena serwerów bezpośredno lub do dołączena do sec SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID; b) macerz mus meć możlwość wymany portów do transmsj danych na porty obsługujące protokoły: FC 16 Gb/s, SCSI 1 Gb/s, SCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s c) wymagana jest obsługa do 8 portów dla transmsj danych wymenonym wcześnej protokołam; d) opsana wyżej zmana protokołu transmsj ne może wymagać zmany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwązanu (w przypadku konecznośc - strona 10 / 18 - [

11 lcencjonowana tej funkcjonalnośc macerz mus być dostarczona z aktywną lcencja na zanstalowane obsługę każdego z wymenonych protokołów transmsj danych); e) dla obsług protokołów NFS CIFS wymagana jest możlwość nstalacj w modelu oferowanej macerzy mnmum 4 nterfejsów Ethernet 10Gb, bądź mnmum 8 portów Ethernet 1Gb/s dla realzacj dostępu plkowego do danych w macerzy; f) zamawający ne dopuszcza zwelokrotnana nterfejsów FC poprzez stosowane zewnętrznych urządzeń aktywnych FC lub zarządzanych przez nne nż wbudowane w macerzy oprogramowane kodowe. 6. Macerz mus wsperać następujące rodzaje dysków: a) dysk technolog SAS 2.0 (6Gb/s), wsperające operacje "hot-plug", o pojemnoścach co najmnej 300GB prędkośc obrotowej 15 tys. obrotów na mnutę; b) dysk NL-SAS (NearLne SAS) z nterfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wsperające operacje "hot-plug", o pojemnoścach mn. 1TB prędkośc obrotowej 7200 obrotów na mnutę; c) dysk elektronczne SoldStateDrve wykonane w technolog "hot-plug", o pojemnoścach mn. 400GB macerz mus zapewnać obsługę mn. 32 szt. dysków SSD w całym rozwązanu. 7. Interfejsy obsługwanych dysków muszą być wyposażone w mn. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w reżme "full-duplex" (jednoczesną transmsję danych w obu kerunkach). 8. Macerz mus obsługwać meszaną konfgurację dysków SAS, NearLne-SAS SSD w obrębe każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na nstalację dysków. 9. Dla mnmum jednej z obsługwanych technolog dyskowych macerz mus obsługwać mechanzm automatycznej przedawaryjnej mgracj zapsów składowanych danych na dysk zapasowy. 10. Macerz mus obsługwać technologe oszczędzana energ w rodzaju Drve Spn Down lub wyłączana dysków neaktywnych w trybe ręcznym automatycznym z wykorzystanem mechanzmu typu tme scheduler czyl w zadanym /lub powtarzalnym okne czasowym. 11. Macerz mus umożlwać defnowane obsługę dysków zapasowych tzw. "hot-spare" w trybach: a) "hot-spare" dedykowany dla zabezpeczena tylko wybranej grupy dyskowej RAID; b) "hot-spare" dla zabezpeczana dowolnej grupy dyskowej RAID. 12. Właścwośc wewnętrznego oprogramowana macerzy: a) macerz mus być wyposażona w system kop mgawkowych ("snapshot") z lcencją na co najmnej 8 kop mgawkowych z możlwoścą rozszerzena lcencj do mnmum 2048 kop mgawkowych ne jest wymagana obecne lcencja na taka rozbudowę; b) macerz mus umożlwać zdefnowane co najmnej 4096 wolumnów (LUN); c) macerz mus umożlwać połączene logczne z serweram stacjam poprzez co najmnej 1024 śceżek logcznych FC; - strona 11 / 18 - [

12 d) dostarczone rozwązane mus umożlwać szyfrowane danych - jeżel funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych /lub aktywacj dodatkowej lcencj, należy dostarczyć je wraz z rozwązanem; e) macerz mus umożlwać aktualzację oprogramowana wewnętrznego kontrolerów RAID dysków bez konecznośc wyłączana samej macerzy lub śceżek logcznych FC/SCSI/FCoE dla podłączonych stacj/serwerów; f) macerz mus umożlwać dokonywane mgracj danych w trybe "on-lne" (tj. bez wyłączana zaslana bez przerywana przetwarzana danych w macerzy): ze zmaną rozmaru wolumnu, ze zmaną pozomu RAID, ze zmaną technolog dysków dla danej grupy RAID; g) macerz mus obsługwać systemy operacyjne: MS Wndows Server 2003/2008/2012, SuSE Lnux, RedHat Lnux, v HP-UNIX, v IBM AIX, v SUN Solars, v VMWare 3.5/4.0, v Ctrx XEN Server; h) macerz mus być dostarczona z lcencją na oprogramowane obsługujące technologę typu "multpath" (obsługa nadmarowośc dla śceżek transmsj danych pomędzy macerzą serwerem) dla połączeń FC; ) macerz mus obsługwać wolumny logczne o pojemnośc co najmnej 128 TB. j) macerz mus posadać możlwość uruchamana mechanzmów zdalnej replkacj danych: w trybe synchroncznym asynchroncznym; z drugą macerzą tego typu lub modelem wyższym; z wykorzystanem transmsj danych protokołam SCSI oraz FC (bez konecznośc stosowana zewnętrznych urządzeń konwersj protokołów transmsj); k) funkcjonalność replkacj danych mus być obsługwana z pozomu oprogramowana wewnętrznego macerzy ("storage-based-replcaton"); l) macerz mus obsługwać QoS (Qualty of Servce), czyl nadawane prorytetów obsług transmsj I/O dla skonfgurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów - jeżel funkcjonalność ta wymaga odrębnej lcencj należy dostarczyć ja wraz z macerzą - strona 12 / 18 - [

13 w warance dla maksymalnej pojemnośc dyskowej danej macerzy oraz dla maksymalnej lczby hostów wolumnów logcznych dla macerzy; m) macerz mus obsługwać mechanzmy ogranczana welkośc pamęc podręcznej cache do obsług wybranych wolumnów LUN tzw. cache parttonng - jeżel funkcjonalność ta wymaga odrębnej lcencj należy dostarczyć ja wraz z macerzą w warance dla maksymalnej pojemnośc dyskowej danej macerzy oraz dla maksymalnej lośc obsługwanych wolumnów; n) w przypadku obsług protokołów CIFS NFS wymagana jest funkcjonalność agregacj przepustowośc dla nterfejsów dedykowanych do obsług tych protokołów; o) macerz mus obsługwać dla nterfejsów SCSI nterfejsów obsługujących protokoły CIFS NFS oraz adresacje IPv4 IPv6; p) obsługa protokołów CIFS NFS mus odbywać sę jednocześne; jeżel taka funkcjonalność wymaga dodatkowych lcencj, to należy je dostarczyć wraz z macerzą dla maksymalnej pojemnośc dyskowej oferowanej macerzy; q) macerz mus obsługwać mechanzm Thn Provsonng - czyl przydzału dla obsługwanych środowsk wolumnów logcznych o sumarycznej pojemnośc wększej od sumy pojemnośc dysków fzycznych zanstalowanych w macerzy; r) macerz mus umożlwać rozproszene alokacj danych dla pojedynczego wolumnu LUN na maksymalnej lczbe obsługwanych dysków twardych. 13. Oprogramowane do zarządzana mus być zntegrowane z systemem operacyjnym macerzy: a) komunkacja z wbudowanym oprogramowanem zarządzającym macerzą mus być możlwa bez konecznośc nstalacj dodatkowych aplkacj: w trybe grafcznym, np. za pomocą przeglądark WWW, w trybe tekstowym; b) mus być możlwe zdalne zarządzane macerzą bez konecznośc nstalowana dodatkowych aplkacj na stacj admnstratora; c) zarówno przy obsłudze transmsj danych protokołam blokowym (FC, SCSI, SAS, FCoE), jak do obsług transmsj protokołam CIFS/NFS d) wbudowane oprogramowane macerzy mus obsługwać połączena z modułem zarządzana macerzy szyfrowanym kanałem komunkacyjnym, za pomocą protokołów: SSL dla komunkacj przy użycu przeglądark WWW; SSH dla komunkacj z nterfejsem CLI (Command-Lne Interface). 14. Wymagana dostępność telefoncznej nfoln techncznej producenta macerzy: a) dostępnej w czase obowązywana gwarancj na sprzęt; b) o ogólnopolskm numer o zredukowanej odpłatnośc 0-800/0-801 (w oferce należy podać numer telefonu); - strona 13 / 18 - [

14 c) umożlwającej weryfkacje, na podstawe numeru seryjnego urządzena: konfguracj sprzętowej macerzy; modelu typu dysków twardych; czasu obowązywana rodzaju udzelonej gwarancj. 15. Gwarancja serws: a) rozwązane mus być objęte mnmum 60-mesęcznym okresem gwarancj z gwarantowanym czasem naprawy w mejscu nstalacj urządzena w następnym dnu roboczym (wymagane załączene ośwadczena producenta macerzy o spełnenu wymagań gwarancj); b) serws gwarancyjny mus obejmować dostęp do poprawek nowych wersj wbudowanego oprogramowana w okrese 36 mesęcy od daty zakupu (wymagane załączene ośwadczena producenta macerzy o spełnenu tego wymogu); c) system mus zapewnać możlwość samodzelnego automatycznego powadamana producenta admnstratorów o usterkach - za pomocą wadomośc wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1, 2c, 3) lub SMTP; d) macerz mus pochodzć z ofcjalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce mus reprezentować model z beżącej ln produktowej; ne dopuszcza sę użyca macerzy odnawanych, demonstracyjnych lub powystawowych (wymagane załączene ośwadczena producenta macerzy o spełnenu tego wymogu); e) urządzene mus być wykonane zgodne z europejskm dyrektywam RoHS WEEE, dotyczącym unkana ogranczanu stosowana substancj szkodlwych dla zdrowa; f) dysk twarde uszkodzone w czase objętym gwarancją pozostają u Zamawającego (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu). E. KONSOLA KVM 1. Urządzene przystosowane do montażu w 19-calowej szafe teletechncznej, z dołączonym akcesoram montażowym. 2. Urządzene mus być wyposażony w co najmnej 16 portów wejścowych umożlwających zarządzane bezpośredno co najmnej 16 serweram. 3. Wbudowany kolorowy montor LCD: a) przekątna co najmnej 17 ' b) rozdzelczość co najmnej 1280x Wbudowana klawatura: a) 105 klawszy fzycznych; b) emulacja klawatury Syn Mcrosostems; c) wbudowane urządzene wskazujące typu "touch pad". - strona 14 / 18 - [

15 5. Obsługa zewnętrznej konsol ze złączem PS/2 lub USB oraz dodatkowy port myszy na panelu przednm. 6. Rozmary urządzena (po złożenu montora klawatury): a) maksymalna wysokość - 2U; b) maksymalna głębokość - do 80 cm 7. Możlwość równoczesnego przyłączena następujących portów konsolowych 16 urządzeń: a) klawatura PS/2 lub USB; b) mysz komputerowa PS/2 lub USB; c) montor VGA. 8. Dołączone okablowane do połączena z 10 urządzenam wyposażonym w porty konsolowe: a) klawatura ze złączem USB; b) mysz za złączem USB; c) VGA ze złączem DE-15F. 9. Możlwość obsług konsol urządzeń pracujących pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego, np. Wndows 2000/XP/Vsta, Lnux, Unx, Novell NetWare, SunOS, FreeBSD. 10. Wbudowane dwa nterfejsu Ethernet 10/100Base-T (RJ45), z możlwoścą obsług dwóch adresów IP. 11. Dwe osobne magstrale do zdalnego dostępu na zasadze KVM over IP. 12. Możlwość zdalnej pracy na konsolach urządzeń za pośrednctwem protokołu IP oraz: a) komputera wyposażonego w oprogramowane klencke dołączone do konsol przez jej producenta; b) komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW. 13. Możlwość równoczesnego operowana trzema różnym urządzenam dla: a) 1 osoby korzystającej z lokalnej klawatury, montora myszy; b) 2 osób nawązującej połączene zdalne, za pośrednctwem protokołu IP. 14. Obsługwane protokoły bazujące na protokole IP: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP. 15. Obsługa serwerów typu blade. 16. Dostęp na pozome BIOS-u. 17. Grafczne menu ekranowe. 18. Możlwość łączena ("stackng") konsol zarządzana w takm trybe grupą do 256 urządzeń. - strona 15 / 18 - [

16 19. Możlwość zdefnowana do 64 kont użytkownków (w tym co najmnej 32 użytkownków zalogowanych jednocześne). 20. Możlwość konfgurowana uprawneń użytkownków grup do uzyskwana dostępu do poszczególnych serwerów. 21. Możlwość obsług środowsk weloplatformowych: Wndows, Mac, Sun, Lnux oraz urządzeń z portem szeregowym, komunkujących sę protokołem VT Możlwość komunkacj z zewnętrznym serwerem w celu autoryzacj użytkownków, za pomocą protokołu RADIUS, LDAP, LDAPS lub MS Actve Drectory. 23. Funkcja wrtualnych nośnków umożlwająca wykonywane operacj na plkach, wgrywane poprawek do systemu operacyjnego, nstalowane oprogramowana oraz prowadzene testów dagnostycznych. 24. Tryb równoczesnego podglądu obrazu wyśwetlanego przez wszystke podłączone urządzena (do 16 urządzeń). 25. Możlwość komunkacj pomędzy zalogowanym użytkownkam za pomocą wadomośc tekstowych. 26. Możlwość zapsywana dzennka pracy na serwerze z systemem MS Wndows (usługa "System Log") oraz możlwość przesyłana nformacj o zdarzenach systemowych pocztą e-mal przekazywane do procedur obsług SNMP. 27. Możlwość obsług połączeń telefoncznych przez modem (funkcje dal-n oraz dal-back ). 28. Możlwość zarządzana metodam dostępu przez przeglądarkę (HTTP, HTTPS 29. Możlwość uruchamana welu wrtualnych pulptów zdalnych kontrolowana welu podłączonych serwerów w ramach jednej sesj. 30. Wrtualny pulpt zdalny z możlwoścą wyśwetlena na pełnym ekrane skalowana. 31. Obsługa fltra adresów IP oraz adresów MAC. 32. Szyfrowane połączeń za pomocą kluczy protokołów: a) 1024 bt RSA, b) 256 bt AES, c) 56 bt DES, d) 128 bt SSL. 33. Możlwość zdalnej aktualzacj wbudowanego oprogramowana ("frmware"). 34. Dołączone przewody KVM do nośnków wrtualnych, które będą służyć do podłączana sygnału wdeo oraz portów USB do 10 serwerów. Przewód pownen posadać nastepujące funkcje właścwośc: a) kompatyblny z oferowanym urządzenem; b) wbudowany wskaźnk LED; - strona 16 / 18 - [

17 c) co najmnej 1 port wejścowy typu złącze USB typu A oraz VGA; 35. Urządzene mus być objęte 24-mesęczną gwarancją producenta. 36. Dopuszczalne jest dostarczene agregatu złożonego z dwóch odrębnych, połączonych ze sobą urządzeń KVM: a) lokalna, fzyczna klawatura, montor urządzene wskazujące ("touch pad"); b) urządzene zdalnego dostępu. F. SYSTEM MONITORINGU ŚRODOWISKA 1. System montorngu środowska mus sę składać z następujących elementów: a) 1 kamera montorngu wzyjnego (z wbudowanym czujnkem ruchu kamery): procesor obrazu generujący kolorowy, 24-btowy obraz, rozdzelczość obrazu do 1280x1024 pksel, do 30 obrazów na sekundę; b) 1 czujnk wlgotnośc; c) 1 czujnk przepływu powetrza; d) 1 czujnk punktu rosy; e) 2 czujnk otwarca drzw; f) 1 czujnk zalana; g) 1 czujnk dymu. 2. Wbudowany nterfejs secowy Ethernet 10/100Base-T (RJ45), stanowący równocześne źródło zaslana całego systemu (standard PoE 802.3af). 3. Obsługwane protokoły secowe: a) IPv4; b) ICMP; c) DHCP; d) DNS; e) HTTP, HTTPS; f) SMTP; g) SNMP v1, SNMP v3; h) TCP/IP. 4. Możlwość dodawana "znaków wodnych" na obrazach wdeo ("dgtal watermarkng"). 5. Możlwość zdalnej obsług systemu (w tym aktualzacj oprogramowana wbudowanego w system) za pomocą komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW. - strona 17 / 18 - [

18 6. Dostęp do urządzena zabezpeczony dentyfkatorem użytkownka hasłem. 7. Możlwość rejestrowana zapsów montorngu wzyjnego: a) na wskazanym w konfguracj serwerze NFS (Networked Fle System); b) na wskazanym w konfguracj udzale MS Wndows. 8. Funkcja wykrywana rejestrowana ruchu, umożlwająca skojarzene zapsu obrazu z alarmem dotyczącym dostępu lub warunków środowska. 9. Możlwość defnowana wartośc progowych dla wartośc merzonych przez czujnk - w celu regulacj procesu wyzwalana alarmu. 10. Dostarczana alarmów za pośrednctwem protokołów: a) SNMP ("SNMP traps"); b) SMTP (e-mal); c) HTTP (URL POST). 11. Temperatura pracy - od 0 do 45 stopn Celsjusza. 12. Urządzena składowe systemu muszą być objęte 24-mesęczną gwarancją producenta. 13. Elementy systemu montorngu środowska muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę w szafe teletechncznej. - strona 18 / 18 - [

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania A. Przedmiot zamówienia 1. Serwer plików o pojemności nominalnej dysków 24TB szt. 1 2. Szafa 19 typu rack wyposażona w zasilacz bezprzerwowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla serwera Element składowy dostawy Obudowa Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontrolery Inne napędy i moduły Karta

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W RAMACH PROJEKTU BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE ; RPOP.01.01.01-16-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt

Zał. nr 4 do SIWZ. Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt Zał. nr 4 do SIWZ Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania TAK/NIE Oferowane parametry 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie z wyposaŝeniem sztuk 1. Szczegółowe parametry techniczne przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.>

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.19.2016 Katowice, dn. 16.05.2016r. Wszyscy Wykonawcy MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

Zakup serwera oraz oprogramowania. dla Urzędu Gminy Sadlinki.

Zakup serwera oraz oprogramowania. dla Urzędu Gminy Sadlinki. ZP 271.12.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup serwera oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Sadlinki. Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Sadlinki, dn. 2012-11-02

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/ 1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt.... Obudowa Procesor Płyta główna HDD Inne napędy, moduły i karty, porty Karta graficzna Karty Zasilanie i chłodzenie - obudowa typu Rack - wysokość nie więcej niż 2U

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. LP. Parametr Minimalne wymagania

OGŁOSZENIE. LP. Parametr Minimalne wymagania Chorzów, 03.12.2015r. Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ul. Opolska 19 41-500 Chorzów NIP 627 227 32 06 zamowienia@pupchorzow.pl OGŁOSZENIE zaprasza do złożenia oferty propozycji cenowej o

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/ 1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt.... Obudowa Płyta główna HDD Inne napędy, moduły i karty, porty Karta graficzna Karty sieciowe Zasilanie i chłodzenie - obudowa typu Rack - wysokość nie więcej niż 2U

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W Załącznik I do siwz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa serwera dwuprocesorowego opartego o procesory 6-rdzeniowe ze wsparciem architektury NUMA SZTUK 2 (dwa) [CPV 48821000-9] (Serwery sieciowe) wraz z macierzą

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) I. Serwer - Typ 1 Liczba sztuk: 2 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer Lp. Nazwa Minimalne wymagania 1 Obudowa - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia:

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup, dostawa i montaż sprzętu serwerowego na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Informacje o zamawiającym i przedmiocie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 116/PNE/SW/2015 ZESTAW KOMPUTEROWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Producent : Model : Rok produkcji : Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania graniczne i oceniane Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR.272.17.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa serwerów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo