OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem"

Transkrypt

1 ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony następujące urządzena, osprzęt oprogramowane: a) 1 serwer z oprogramowanem systemowym; b) 50 sztuk nośnków LTO5 do streamera wbudowanego w dostarczony serwer; c) 1 macerz dyskowa; d) 1 szafa teletechnczna (wyprodukowana lub certyfkowana przez producenta serwera); e) 1 zaslacz bezprzerwowy; f) 1 konsola KVM (Keyboard/Vdeo/Mouse); g) system montorngu środowska (do dostarczonej szafy teletechncznej). 2. W ramach montażu serwera Wykonawca wykona następujące usług a) złożene szafy teletechncznej w pomeszczenu wskazanym przez uprawnonego pracownka Szptala; b) zamontowane w szafe teletechncznej dostarczonego sprzętu, w następującej kolejnośc komponentów (wylczając od dołu szafy): zaslacz bezprzerwowy, macerz dyskowa, serwer, system montorngu środowska, konsola KVM; c) wstępne zanstalowane systemu operacyjnego wykonane wykonane testów wszystkch dostarczonych komponentów. 3. Wykonawca zapewn 36-mesęczny okres rękojm na wykonane prace montażowe - od daty zakończena tych prac. 4. Szptal będze potwerdzał odbory wyposażena począwszy od 2 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą: a) stałego - wyłączne po jego trwałym zamontowanu przez Wykonawcę w mejscu eksploatacj; b) ruchomego - wyłączne po zademonstrowanu przez Wykonawcę jego pełnej sprawnośc użytecznośc w ramach budowanego systemu. - strona 1 / 18 - [

2 5. Urządzena osprzęt akcesora muszą odpowadać co do jakośc wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowana na terene Polsk posadać nezbędne aprobaty technczne, atesty, certyfkaty śwadectwa. 6. Zakończene prac dostaw mus nastąpć do końca 3 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą. A. SZAFA TELETECHNICZNA 1. Wymary szafy teletechncznej: a) wysokość użytkowa - 42U; b) maksymalna wysokość fzyczna obudowy, z uwzględnenem kółek pokrywy górnej - 205cm. c) maksymalna szerokość - 70 cm; d) głębokość cm. 2. Wymaga sę, aby szafa zapewnała pozomy system chłodzena. 3. Przy temperaturze w mejscu eksploatacj ponżej 30 stopn Celsjusza technologa wykonana szafy mus zapewnać optymalne chłodzene zanstalowanego w nej sprzętu o łącznej mocy do 2500W bez konecznośc zastosowana dodatkowych wentylatorów. 4. Mus być możlwość zamontowana co najmnej 6 urządzeń 19 1U w pozycj ponowej, z dostępem do tych urządzeń od przodu szafy bez zmnejszana wysokośc użytkowej szafy. 5. Szafa mus być wyprodukowana lub certyfkowana przez producenta serwera opsanego w punkce C nnejszej specyfkacj. 6. Szafa mus być objęta 36-mesęczną gwarancją producenta, zaś serws szafy mus być śwadczony w mejscu jej nstalacj. B. ZASILACZ BEZPRZERWOWY 7. Przystosowany przez producenta do zamontowana w szafe 19 (dołączone uchwyty nstalacyjne). 8. Wysokość co najwyżej 3U. 9. Głębokość co najwyżej 70 cm. 10. Złącze wejścowe typu IEC320 C Zakres napęca wejścowego dla pracy normalnej, bez wykorzystana akumulatorów - od 160 do 286V, 50Hz. 12. Funkcjonowane w trybe "lne nteractve". 13. Funkcja układu automatycznej regulacj napęca (AVR) 14. Maksymalny czas przełączena na pracę z akumulatorów: 4ms 15. Czas podtrzymana zaslana przy obcążenu 100% - mnmum 5 mnut. - strona 2 / 18 - [

3 16. Czas podtrzymana zaslana przy obcążenu 50% - mnmum 15 mnut. 17. Złącza wyjścowe: a) co najmnej 8 gnazda wyjścowe typu IEC 320 C13; b) co najmnej 1 gnazdo wyjścowe typu IEC 320 C Napęce wyjścowe 230V, 50 Hz. 19. Znekształcene napęca wyjścowego przy maksymalnym obcążenu - mnej nż 5%. 20. Wyjścowa moc rzeczywsta - co najmnej 2700W, wyjścowa moc pozorna - co najmnej 3000VA. 21. Wydajność przy pełnym obcążenu - mnmum 94%. 22. Interfejsy komunkacyjne: a) szeregowy RS-232, ze złączem typu DB-9; b) Ethernet 10/100BASE-T (RJ45). 23. Obsługa protokołów: a) HTTP/HTTPS, b) IPv4, IPv6, c) NTP, d) SMTP, e) SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, f) SSH v1, SSH v2, g) SSL, h) telnet. 24. Parametry urządzena dostępne protokołem SNMP z zachowanem zgodnośc z bazą MIB (Management Informaton Base) w standardze RFC 1628 (UPS Management Informaton Base). 25. Możlwość zarządzana przy pomocy wersza poleceń (CLI, Command-Lne Interface): a) za pośrednctwem protokołu telnet; b) za pośrednctwem protokołu SSH; c) poprzez konsolę szeregową. 26. Możlwość zdalnego zarządzana przy pomocy przeglądark nternetowej (HTTP). 27. Zdalny dostęp do urządzena: a) zabezpeczony co najmnej przy pomocy nazwy użytkownka hasła; b) z możlwoścą uwerzytelnena użytkownków przy współpracy z zewnętrznym serwerem systemu RADIUS (Remote Authentcaton Dal In User Servce). - strona 3 / 18 - [

4 28. Możlwość zdalnej dagnostyk urządzena. 29. Dołączone oprogramowane do automatycznego zamykana systemów operacyjnych w przypadku przedłużającej sę przerwy w zaslanu, przeznaczone do pracy w środowskach: a) Red Hat Enterprse Lnux, b) SuSE Lnux, c) VMware ESX, d) Wndows 2003, 2008, e) Wndows 7, 8, f) Wndows Server 2011, 2012, g) Mcrosoft Hyper-V. 30. Alarmy dźwękowe sygnały "SNMP trap" generowane przy stanach: a) zank zaslana z sec elektrycznej, b) koneczność wymany akumulatora, c) nsk pozom naładowana akumulatorów, d) przecążene. 31. Regulowana czułość systemu alarmowego na pozom napęca wejścowego. 32. Automatyczne załączene po powroce zaslana. 33. Funkcja "zmnego startu", czyl możlwość uruchomena zaslacza na samych akumulatorach, bez podłączena do sec elektrycznej. 34. Możlwość wymany akumulatorów przez użytkownka bez konecznośc wyłączana zaslacza bezprzerwowego. 35. Praca w środowsku o temperaturze od 0 do 40 stopn Celsjusza maksymalnej wlgotnośc względnej do 95%. 36. Gwarancja producenta urządzene (bez akumulatorów) - 36 mesęcy, z reakcją na zgłoszene w następnym dnu roboczym. 37. Gwarancja producenta na akumulatory - 24 mesące, z rekcją na zgłoszene w następnym dnu roboczym. C. SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM 1. Dołączone oprogramowane systemowe materały eksploatacyjne: a) lcencja na system operacyjny Wndows 2012 Datacenter OEM, umożlwająca uruchomene dowolnej lczby maszyn wrtualnych na oferowanym serwerze, wyposażonym w dwa fzyczne procesory; b) lcencje dostępowe Mcrosoft CAL (Clent Access Lcense) OEM dla 350 użytkownków. - strona 4 / 18 - [

5 2. Serwer mus umożlwać uruchamane następujących systemów operacyjnych: a) SuSE Lnux, b) RedHat Lnux RHEL 6, c) VMWare 3.5/4.0, d) Mcrosoft Wndows Server 2008 R2 Hyper-V, e) Mcrosoft Wndows Server Cechy obudowy: a) typu "rack", o wysokośc do 2U; b) dostarczona wraz z szynam umożlwającym pełne wysunęce serwera z szafy teletechncznej oraz z ramenem porządkującym ułożene przewodów w szafe. 4. Cechy płyty głównej pamęc RAM: a) dwuprocesorowa, wyprodukowana zaprojektowana przez producenta serwera; b) możlwość zanstalowana procesorów dwunastordzenowych; c) mnmum 7 złączy typu "PCI Express" generacj 3 - w tym mnmum 2 złącza o prędkośc x16 mnmum 5 złącz o prędkośc x8; d) możlwość ntegracj dedykowanej, wewnętrznej pamęc typu "flash" przeznaczonej dla wrtualzatora (nezależne od dysków twardych); e) zntegrowany układ TPM 1.2; f) mnmum 24 gnazda pamęc RAM; g) możlwość obsług do 1536GB pamęc RAM; h) obsługa technolog zabezpeczana pamęc: "Advanced ECC" "Memory Scrubbng" Intel SDDC (jeśl oferowane procesory wyprodukowała frma Intel) ) obsługa konfguracj pamęc w trybe Rank Sparng. j) zanstalowane co najmnej 96GB pamęc RAM typu DDR3 LV Regstered 1600Mhz, w koścach o pojemnośc 8GB. 5. Procesory: a) zanstalowane dwa procesory 8-rdzenowe w archtekturze x86, osągające w oferowanym serwerze w testach wydajnośc "SPECnt_rate2006" co najmnej 540 punktów; b) wymagane dołączene do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, z pośwadczenem protokołu przez producenta serwera. - strona 5 / 18 - [

6 6. Kontroler dyskowy dysk twarde: a) zanstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60; b) zanstalowane na kontrolerze 512MB pamęc podręcznej (cache) z podtrzymanem bateryjnym. c) obsługa dysków SAS, SATA SSD; d) zanstalowane dysk twarde: co najmnej 5 dysków SAS 2.0; pojemność każdego z dysków co najmnej 600GB; prędkość obrotowa każdego z dysków - 10K RPM; v dysk typu "hotplug"; e) co najmnej 3 wolne zatok gotowe do zanstalowana opsanych wyżej dysków twardych; f) możlwość zanstalowana co najmnej16 wewnętrznych dysków twardych HotPlug 2,5. 7. Zntegrowany lub zewnętrzny napęd DVD-RW. 8. Możlwość zanstalowana wewnętrznego napędu LTO SAS w mejsce napędu optycznego. 9. Mnmum 8 nterfejsów secowych Ethernet 1Gb/s (RJ45), z obsługą SCSI, "SCSI boot" oraz "NIC teamng" zntegrowanych fabryczne, wewnątrz obudowy. 10. Zntegrowanych fabryczne, wewnątrz obudowy napęd taśmowy LTO5 SAS (dopuszcza sę zewnętrzny napędu LTO5 SAS w wersj "rack", wyposażony we własne, nadmarowe zaslacze redundantne dostarczony wraz ze wszystkm elementam nezbędnym do uruchomena napędu podłączena go do opsanego wyżej serwera). 11. Zntegrowana karta grafczna ze złączem VGA. 12. Mnmum 7 portów USB 2.0, w tym: a) mnmum 2 na panelu przednm; b) mnmum 4 na panelu tylnym. 13. Co najmnej jeden port szeregowy RS Co najmnej dwa redundantne zaslacze typu "hotplug" o sprawnośc co najmnej 94% (tzw. klasa Platnum). o maksymalnej mocy 460W. 15. Redundantne wentylatory typu "hotplug". 16. Zntegrowany system zarządzana serwerem: a) wbudowane dody LED lub wyśwetlacz sygnalzujący stan urządzena; b) zntegrowany z płytą główną kontroler sprzętowy zdalnego zarządzana zgodny z IPMI 2.0 (Intellgent Platform Management Interface) o funkcjonalnoścach: oprogramowane zarządzające dagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożlwające: - strona 6 / 18 - [

7 skonfgurowane kontrolera RAID, zanstalowane systemów operacyjnych, zdalne zarządzane dagnostykę, przewdywane awar w oparcu o nformacje dostarczane w ramach zntegrowanego w serwerze systemu montorowana, montorowane temperatury, stanu dysków, zaslaczy, płyty głównej, procesorów pamęc operacyjnej; kontroler nezależny od systemu operacyjnego, umożlwający pełne zarządzane, w tym zdalny restart serwera; wbudowany w kontroler nterfejs Ethernet 1 Gb/s: dedykowane złączem RJ45 wyprowadzone z tyłu obudowy; dedykowany dla komunkacj wyłączne z kontrolerem zdalnego zarządzana; v możlwość komunkacj z kontrolerem zdalnego zarządzana poprzez kartę secową współdzeloną z systemem operacyjnym serwera; v dostęp poprzez: przeglądarkę WWW, połączene SSH; v zarządzane mocą oraz montorng zużyca energ; v zarządzane alarmam (zdarzena zgłaszane poprzez "SNMP traps"); v możlwość przejęca konsol tekstowej; x przekerowane konsol grafcznej na pozome sprzętowym oraz funkcjonalność montowana zdalnych napędów ch obrazów na pozome sprzętowym. 17. Dokumentacja: a) elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktam producenta tego serwera lub być przez nego certyfkowane (wymagane ośwadczene producenta dołączone do oferty); b) serwer mus pochodzć z ofcjalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce mus reprezentować model z beżącej ln produktowej; ne dopuszcza sę użyca serwera odnowonego, demonstracyjnego lub powystawowego (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu); c) oferent zobowązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożlwającą weryfkację parametrów oferowanego sprzętu. 18. Wymagana dostępność telefoncznej nfoln techncznej producenta komputera: a) dostępnej w czase obowązywana gwarancj na sprzęt; - strona 7 / 18 - [

8 b) o ogólnopolskm numer o zredukowanej odpłatnośc 0-800/0-801 (w oferce należy podać numer telefonu); c) umożlwającej weryfkacje, na podstawe numeru seryjnego urządzena: konfguracj sprzętowej serwera; modelu typu dysków twardych; modelu procesora; v rozmaru fabryczne zanstalowanej pamęc operacyjnej; v czasu obowązywana rodzaju udzelonej gwarancj. 19. Zapewnona możlwość aktualzacj pobrana sterownków do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfkowanych wersjach - poprzez seć Internet, za pośrednctwem strony WWW producenta serwera. 20. Gwarancja serws: a) co najmnej 60-mesęczny okres gwarancj; b) gwarantowany czas naprawy w mejscu nstalacj urządzena w następnym dnu roboczym (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu wymagań gwarancj); c) w przypadku zaoferowana serwera wraz z zewnętrznym napędem taśmowym, pozom gwarancj tego urządzena mus odpowadać pozomow gwarancj na serwer. d) gwarancja dostępnośc częśc zamennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu); e) dysk twarde uszkodzone w czase objętym gwarancją ne mogą podlegać zwrotow do producenta pozostają w posadanu właśccela serwera (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu). D. MACIERZ DYSKOWA 1. Nomenklatura cechy ogólne urządzena: a) macerzą dyskową jest zestaw dysków twardych lub SSD, kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macerzowych (bez zastosowana dodatkowych serwerów zewnętrznych, serwerów wrtualzujących tp.); b) komunkacja z macerzą mus odbywać sę poprzez redundantną seć SAN (Storage Area Network) wykonaną w technolog SCSI 1Gbps; c) macerz mus być dostarczona ze wszystkm komponentam nezbędnym do zanstalowana w standardowej, 19-calowej szafe "rack"; d) pojedynczy moduł macerzy może zająć co najwyżej 2U w szafe; e) macerz mus zabezpeczać dane na dyskach technkam defnowanym przez "pozomy RAID": RAID 0, - strona 8 / 18 - [

9 RAID 1, RAID 1+0, v RAID 5, v RAID Cechy obudowy macerzy: a) obudowa mus zawerać układ nadmarowy dla modułów zaslana chłodzena umożlwający wymanę tych elementów w raze awar bez konecznośc wyłączana macerzy; b) obudowa mus posadać wdoczne elementy sygnalzacyjne do nformowana o stane urządzena (poprawna praca / awara macerzy); 3. Pojemność macerzy: a) rozbudowa macerzy o dodatkowe moduły dla obsługwanych dysków pownna odbywać sę wyłączne poprzez zakup modułów sprzętowych (bez konecznośc zakupu dodatkowych lcencj lub specjalnego oprogramowana aktywującego proces rozbudowy); b) moduły dla rozbudowy o dodatkowe dysk przestrzeń dyskową muszą meć obudowy o zajętośc w szafach przemysłowych standardu 19 ne wększej nż 2U oraz 4U w przypadku modułów tzw. wysokej gęstośc dedykowanych dla nstalacj mnmum 50 dysków NLSAS 3,5 ; moduły te muszą być wyposażone w nadmarowy układ zaslana chłodzena; c) w przypadku zastosowana modułów dyskowych o dużej gęstośc nstalacj dysków NL-SAS 3,5 należy zapewnć przepustowość lczoną na każdy zanstalowany w nm dysk na pozome mnmum 1,5Gb/s - za przepustowość należy przyjąć sumaryczną przepustowość nterfejsów którym moduł ten jest podłączony z dowolnym nnym modułem dyskowym w rozwązanu podzeloną przez lczbę dysków w module; d) system mus umożlwać nstalację mnmum 24 dysków formatu 2.5 wykonanych jako dysk SAS lub NearLne-SAS lub SSD (Sold State Dsk); e) macerz mus obsługwać przestrzeń dyskową w trybe surowym (raw) mnmum 1000 TB wymagana zgodność z zapsam w aktualnej na moment składana oferty specyfkacj techncznej macerzy dostępnej na strone nternetowej producenta lub jego przedstawcela w Polsce; rozbudowa ta ma polegać wyłączne na zakupe elementów sprzętowych; f) macerz mus umożlwać nstalacje mnmum 256 dysków w pojedynczym rozwązanu dysków 2,5 oraz 3,5 w obrębe pojedynczego rozwązana, g) macerz mus zawerać dysk SAS 2.5 o prędkośc obrotów 10 tys. obr./mn. udostępnające użytkownkow pojemność 10 TB w trybe surowym (raw). 4. Zastosowane kontrolery: - strona 9 / 18 - [

10 a) system mus posadać 2 kontrolery pracujące w układze nadmarowym typu "actve-actve", z mnmum 8GB pamęc podręcznej każdy; b) w przypadku awar zaslana dane przechowywane w pamęc ne zapsane na dysk muszą być zabezpeczone metodą trwałego zapsu na dysk lub równoważny nośnk ne wymagający stosowana zaslana zewnętrznego lub bateryjnego; c) kontrolery muszą pozwalać na uruchomene funkcjonalnośc NAS storage tj. obsługę protokołów NFS CIFS rozbudowa ta ne może powodować zmany zajętośc całego rozwązana w szafe przemysłowej standardu 19 ; d) uruchomene obsług protokołów CIFS NFS ne może powodować zmnejszena rozmaru pamęc podręcznej cache wykorzystywane przez macerz do obsług protokołów blokowych w nnym przypadku należy dostarczyć równoważną welkość przestrzen dyskowej w technolog SSD zabezpeczonej pozomem RAID1; e) kontrolery macerzy muszą obsługwać do 128 grup dyskowych w całym rozwązanu; f) macerz mus być wyposażona w nadmarowe mechanzmy badana ntegralnośc składowanych danych; g) kontrolery muszą posadać możlwość ch wymany bez konecznośc wyłączana zaslana całego urządzena; h) kontrolery macerzy muszą być oparte o procesor wykonany w technolog welordzenowej z mnmum 4 rdzenam; ) macerz pownna pozwalać na wymanę kontrolera RAID bez utraty danych zapsanych na dyskach; j) w układze z zanstalowanym dwoma kontroleram RAID zawartośc pamęc podręcznej obydwu kontrolerów mus być dentyczna (tzw. "cache mrror"); k) każdy z kontrolerów RAID pownen posadać dedykowany co najmnej 1 nterfejs Ethernet 100/1000Base-T (RJ45) - dla zdalnej komunkacj z oprogramowanem zarządzającym konfguracyjnym macerzy. 5. Cechy nterfejsów komunkacyjnych: a) macerz mus meć mnmum 4 porty FC 8Gb/s do dołączena serwerów bezpośredno lub do dołączena do sec SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID; b) macerz mus meć możlwość wymany portów do transmsj danych na porty obsługujące protokoły: FC 16 Gb/s, SCSI 1 Gb/s, SCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s c) wymagana jest obsługa do 8 portów dla transmsj danych wymenonym wcześnej protokołam; d) opsana wyżej zmana protokołu transmsj ne może wymagać zmany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwązanu (w przypadku konecznośc - strona 10 / 18 - [

11 lcencjonowana tej funkcjonalnośc macerz mus być dostarczona z aktywną lcencja na zanstalowane obsługę każdego z wymenonych protokołów transmsj danych); e) dla obsług protokołów NFS CIFS wymagana jest możlwość nstalacj w modelu oferowanej macerzy mnmum 4 nterfejsów Ethernet 10Gb, bądź mnmum 8 portów Ethernet 1Gb/s dla realzacj dostępu plkowego do danych w macerzy; f) zamawający ne dopuszcza zwelokrotnana nterfejsów FC poprzez stosowane zewnętrznych urządzeń aktywnych FC lub zarządzanych przez nne nż wbudowane w macerzy oprogramowane kodowe. 6. Macerz mus wsperać następujące rodzaje dysków: a) dysk technolog SAS 2.0 (6Gb/s), wsperające operacje "hot-plug", o pojemnoścach co najmnej 300GB prędkośc obrotowej 15 tys. obrotów na mnutę; b) dysk NL-SAS (NearLne SAS) z nterfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wsperające operacje "hot-plug", o pojemnoścach mn. 1TB prędkośc obrotowej 7200 obrotów na mnutę; c) dysk elektronczne SoldStateDrve wykonane w technolog "hot-plug", o pojemnoścach mn. 400GB macerz mus zapewnać obsługę mn. 32 szt. dysków SSD w całym rozwązanu. 7. Interfejsy obsługwanych dysków muszą być wyposażone w mn. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w reżme "full-duplex" (jednoczesną transmsję danych w obu kerunkach). 8. Macerz mus obsługwać meszaną konfgurację dysków SAS, NearLne-SAS SSD w obrębe każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na nstalację dysków. 9. Dla mnmum jednej z obsługwanych technolog dyskowych macerz mus obsługwać mechanzm automatycznej przedawaryjnej mgracj zapsów składowanych danych na dysk zapasowy. 10. Macerz mus obsługwać technologe oszczędzana energ w rodzaju Drve Spn Down lub wyłączana dysków neaktywnych w trybe ręcznym automatycznym z wykorzystanem mechanzmu typu tme scheduler czyl w zadanym /lub powtarzalnym okne czasowym. 11. Macerz mus umożlwać defnowane obsługę dysków zapasowych tzw. "hot-spare" w trybach: a) "hot-spare" dedykowany dla zabezpeczena tylko wybranej grupy dyskowej RAID; b) "hot-spare" dla zabezpeczana dowolnej grupy dyskowej RAID. 12. Właścwośc wewnętrznego oprogramowana macerzy: a) macerz mus być wyposażona w system kop mgawkowych ("snapshot") z lcencją na co najmnej 8 kop mgawkowych z możlwoścą rozszerzena lcencj do mnmum 2048 kop mgawkowych ne jest wymagana obecne lcencja na taka rozbudowę; b) macerz mus umożlwać zdefnowane co najmnej 4096 wolumnów (LUN); c) macerz mus umożlwać połączene logczne z serweram stacjam poprzez co najmnej 1024 śceżek logcznych FC; - strona 11 / 18 - [

12 d) dostarczone rozwązane mus umożlwać szyfrowane danych - jeżel funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych /lub aktywacj dodatkowej lcencj, należy dostarczyć je wraz z rozwązanem; e) macerz mus umożlwać aktualzację oprogramowana wewnętrznego kontrolerów RAID dysków bez konecznośc wyłączana samej macerzy lub śceżek logcznych FC/SCSI/FCoE dla podłączonych stacj/serwerów; f) macerz mus umożlwać dokonywane mgracj danych w trybe "on-lne" (tj. bez wyłączana zaslana bez przerywana przetwarzana danych w macerzy): ze zmaną rozmaru wolumnu, ze zmaną pozomu RAID, ze zmaną technolog dysków dla danej grupy RAID; g) macerz mus obsługwać systemy operacyjne: MS Wndows Server 2003/2008/2012, SuSE Lnux, RedHat Lnux, v HP-UNIX, v IBM AIX, v SUN Solars, v VMWare 3.5/4.0, v Ctrx XEN Server; h) macerz mus być dostarczona z lcencją na oprogramowane obsługujące technologę typu "multpath" (obsługa nadmarowośc dla śceżek transmsj danych pomędzy macerzą serwerem) dla połączeń FC; ) macerz mus obsługwać wolumny logczne o pojemnośc co najmnej 128 TB. j) macerz mus posadać możlwość uruchamana mechanzmów zdalnej replkacj danych: w trybe synchroncznym asynchroncznym; z drugą macerzą tego typu lub modelem wyższym; z wykorzystanem transmsj danych protokołam SCSI oraz FC (bez konecznośc stosowana zewnętrznych urządzeń konwersj protokołów transmsj); k) funkcjonalność replkacj danych mus być obsługwana z pozomu oprogramowana wewnętrznego macerzy ("storage-based-replcaton"); l) macerz mus obsługwać QoS (Qualty of Servce), czyl nadawane prorytetów obsług transmsj I/O dla skonfgurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów - jeżel funkcjonalność ta wymaga odrębnej lcencj należy dostarczyć ja wraz z macerzą - strona 12 / 18 - [

13 w warance dla maksymalnej pojemnośc dyskowej danej macerzy oraz dla maksymalnej lczby hostów wolumnów logcznych dla macerzy; m) macerz mus obsługwać mechanzmy ogranczana welkośc pamęc podręcznej cache do obsług wybranych wolumnów LUN tzw. cache parttonng - jeżel funkcjonalność ta wymaga odrębnej lcencj należy dostarczyć ja wraz z macerzą w warance dla maksymalnej pojemnośc dyskowej danej macerzy oraz dla maksymalnej lośc obsługwanych wolumnów; n) w przypadku obsług protokołów CIFS NFS wymagana jest funkcjonalność agregacj przepustowośc dla nterfejsów dedykowanych do obsług tych protokołów; o) macerz mus obsługwać dla nterfejsów SCSI nterfejsów obsługujących protokoły CIFS NFS oraz adresacje IPv4 IPv6; p) obsługa protokołów CIFS NFS mus odbywać sę jednocześne; jeżel taka funkcjonalność wymaga dodatkowych lcencj, to należy je dostarczyć wraz z macerzą dla maksymalnej pojemnośc dyskowej oferowanej macerzy; q) macerz mus obsługwać mechanzm Thn Provsonng - czyl przydzału dla obsługwanych środowsk wolumnów logcznych o sumarycznej pojemnośc wększej od sumy pojemnośc dysków fzycznych zanstalowanych w macerzy; r) macerz mus umożlwać rozproszene alokacj danych dla pojedynczego wolumnu LUN na maksymalnej lczbe obsługwanych dysków twardych. 13. Oprogramowane do zarządzana mus być zntegrowane z systemem operacyjnym macerzy: a) komunkacja z wbudowanym oprogramowanem zarządzającym macerzą mus być możlwa bez konecznośc nstalacj dodatkowych aplkacj: w trybe grafcznym, np. za pomocą przeglądark WWW, w trybe tekstowym; b) mus być możlwe zdalne zarządzane macerzą bez konecznośc nstalowana dodatkowych aplkacj na stacj admnstratora; c) zarówno przy obsłudze transmsj danych protokołam blokowym (FC, SCSI, SAS, FCoE), jak do obsług transmsj protokołam CIFS/NFS d) wbudowane oprogramowane macerzy mus obsługwać połączena z modułem zarządzana macerzy szyfrowanym kanałem komunkacyjnym, za pomocą protokołów: SSL dla komunkacj przy użycu przeglądark WWW; SSH dla komunkacj z nterfejsem CLI (Command-Lne Interface). 14. Wymagana dostępność telefoncznej nfoln techncznej producenta macerzy: a) dostępnej w czase obowązywana gwarancj na sprzęt; b) o ogólnopolskm numer o zredukowanej odpłatnośc 0-800/0-801 (w oferce należy podać numer telefonu); - strona 13 / 18 - [

14 c) umożlwającej weryfkacje, na podstawe numeru seryjnego urządzena: konfguracj sprzętowej macerzy; modelu typu dysków twardych; czasu obowązywana rodzaju udzelonej gwarancj. 15. Gwarancja serws: a) rozwązane mus być objęte mnmum 60-mesęcznym okresem gwarancj z gwarantowanym czasem naprawy w mejscu nstalacj urządzena w następnym dnu roboczym (wymagane załączene ośwadczena producenta macerzy o spełnenu wymagań gwarancj); b) serws gwarancyjny mus obejmować dostęp do poprawek nowych wersj wbudowanego oprogramowana w okrese 36 mesęcy od daty zakupu (wymagane załączene ośwadczena producenta macerzy o spełnenu tego wymogu); c) system mus zapewnać możlwość samodzelnego automatycznego powadamana producenta admnstratorów o usterkach - za pomocą wadomośc wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1, 2c, 3) lub SMTP; d) macerz mus pochodzć z ofcjalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce mus reprezentować model z beżącej ln produktowej; ne dopuszcza sę użyca macerzy odnawanych, demonstracyjnych lub powystawowych (wymagane załączene ośwadczena producenta macerzy o spełnenu tego wymogu); e) urządzene mus być wykonane zgodne z europejskm dyrektywam RoHS WEEE, dotyczącym unkana ogranczanu stosowana substancj szkodlwych dla zdrowa; f) dysk twarde uszkodzone w czase objętym gwarancją pozostają u Zamawającego (wymagane załączene ośwadczena producenta serwera o spełnenu tego wymogu). E. KONSOLA KVM 1. Urządzene przystosowane do montażu w 19-calowej szafe teletechncznej, z dołączonym akcesoram montażowym. 2. Urządzene mus być wyposażony w co najmnej 16 portów wejścowych umożlwających zarządzane bezpośredno co najmnej 16 serweram. 3. Wbudowany kolorowy montor LCD: a) przekątna co najmnej 17 ' b) rozdzelczość co najmnej 1280x Wbudowana klawatura: a) 105 klawszy fzycznych; b) emulacja klawatury Syn Mcrosostems; c) wbudowane urządzene wskazujące typu "touch pad". - strona 14 / 18 - [

15 5. Obsługa zewnętrznej konsol ze złączem PS/2 lub USB oraz dodatkowy port myszy na panelu przednm. 6. Rozmary urządzena (po złożenu montora klawatury): a) maksymalna wysokość - 2U; b) maksymalna głębokość - do 80 cm 7. Możlwość równoczesnego przyłączena następujących portów konsolowych 16 urządzeń: a) klawatura PS/2 lub USB; b) mysz komputerowa PS/2 lub USB; c) montor VGA. 8. Dołączone okablowane do połączena z 10 urządzenam wyposażonym w porty konsolowe: a) klawatura ze złączem USB; b) mysz za złączem USB; c) VGA ze złączem DE-15F. 9. Możlwość obsług konsol urządzeń pracujących pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego, np. Wndows 2000/XP/Vsta, Lnux, Unx, Novell NetWare, SunOS, FreeBSD. 10. Wbudowane dwa nterfejsu Ethernet 10/100Base-T (RJ45), z możlwoścą obsług dwóch adresów IP. 11. Dwe osobne magstrale do zdalnego dostępu na zasadze KVM over IP. 12. Możlwość zdalnej pracy na konsolach urządzeń za pośrednctwem protokołu IP oraz: a) komputera wyposażonego w oprogramowane klencke dołączone do konsol przez jej producenta; b) komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW. 13. Możlwość równoczesnego operowana trzema różnym urządzenam dla: a) 1 osoby korzystającej z lokalnej klawatury, montora myszy; b) 2 osób nawązującej połączene zdalne, za pośrednctwem protokołu IP. 14. Obsługwane protokoły bazujące na protokole IP: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP. 15. Obsługa serwerów typu blade. 16. Dostęp na pozome BIOS-u. 17. Grafczne menu ekranowe. 18. Możlwość łączena ("stackng") konsol zarządzana w takm trybe grupą do 256 urządzeń. - strona 15 / 18 - [

16 19. Możlwość zdefnowana do 64 kont użytkownków (w tym co najmnej 32 użytkownków zalogowanych jednocześne). 20. Możlwość konfgurowana uprawneń użytkownków grup do uzyskwana dostępu do poszczególnych serwerów. 21. Możlwość obsług środowsk weloplatformowych: Wndows, Mac, Sun, Lnux oraz urządzeń z portem szeregowym, komunkujących sę protokołem VT Możlwość komunkacj z zewnętrznym serwerem w celu autoryzacj użytkownków, za pomocą protokołu RADIUS, LDAP, LDAPS lub MS Actve Drectory. 23. Funkcja wrtualnych nośnków umożlwająca wykonywane operacj na plkach, wgrywane poprawek do systemu operacyjnego, nstalowane oprogramowana oraz prowadzene testów dagnostycznych. 24. Tryb równoczesnego podglądu obrazu wyśwetlanego przez wszystke podłączone urządzena (do 16 urządzeń). 25. Możlwość komunkacj pomędzy zalogowanym użytkownkam za pomocą wadomośc tekstowych. 26. Możlwość zapsywana dzennka pracy na serwerze z systemem MS Wndows (usługa "System Log") oraz możlwość przesyłana nformacj o zdarzenach systemowych pocztą e-mal przekazywane do procedur obsług SNMP. 27. Możlwość obsług połączeń telefoncznych przez modem (funkcje dal-n oraz dal-back ). 28. Możlwość zarządzana metodam dostępu przez przeglądarkę (HTTP, HTTPS 29. Możlwość uruchamana welu wrtualnych pulptów zdalnych kontrolowana welu podłączonych serwerów w ramach jednej sesj. 30. Wrtualny pulpt zdalny z możlwoścą wyśwetlena na pełnym ekrane skalowana. 31. Obsługa fltra adresów IP oraz adresów MAC. 32. Szyfrowane połączeń za pomocą kluczy protokołów: a) 1024 bt RSA, b) 256 bt AES, c) 56 bt DES, d) 128 bt SSL. 33. Możlwość zdalnej aktualzacj wbudowanego oprogramowana ("frmware"). 34. Dołączone przewody KVM do nośnków wrtualnych, które będą służyć do podłączana sygnału wdeo oraz portów USB do 10 serwerów. Przewód pownen posadać nastepujące funkcje właścwośc: a) kompatyblny z oferowanym urządzenem; b) wbudowany wskaźnk LED; - strona 16 / 18 - [

17 c) co najmnej 1 port wejścowy typu złącze USB typu A oraz VGA; 35. Urządzene mus być objęte 24-mesęczną gwarancją producenta. 36. Dopuszczalne jest dostarczene agregatu złożonego z dwóch odrębnych, połączonych ze sobą urządzeń KVM: a) lokalna, fzyczna klawatura, montor urządzene wskazujące ("touch pad"); b) urządzene zdalnego dostępu. F. SYSTEM MONITORINGU ŚRODOWISKA 1. System montorngu środowska mus sę składać z następujących elementów: a) 1 kamera montorngu wzyjnego (z wbudowanym czujnkem ruchu kamery): procesor obrazu generujący kolorowy, 24-btowy obraz, rozdzelczość obrazu do 1280x1024 pksel, do 30 obrazów na sekundę; b) 1 czujnk wlgotnośc; c) 1 czujnk przepływu powetrza; d) 1 czujnk punktu rosy; e) 2 czujnk otwarca drzw; f) 1 czujnk zalana; g) 1 czujnk dymu. 2. Wbudowany nterfejs secowy Ethernet 10/100Base-T (RJ45), stanowący równocześne źródło zaslana całego systemu (standard PoE 802.3af). 3. Obsługwane protokoły secowe: a) IPv4; b) ICMP; c) DHCP; d) DNS; e) HTTP, HTTPS; f) SMTP; g) SNMP v1, SNMP v3; h) TCP/IP. 4. Możlwość dodawana "znaków wodnych" na obrazach wdeo ("dgtal watermarkng"). 5. Możlwość zdalnej obsług systemu (w tym aktualzacj oprogramowana wbudowanego w system) za pomocą komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW. - strona 17 / 18 - [

18 6. Dostęp do urządzena zabezpeczony dentyfkatorem użytkownka hasłem. 7. Możlwość rejestrowana zapsów montorngu wzyjnego: a) na wskazanym w konfguracj serwerze NFS (Networked Fle System); b) na wskazanym w konfguracj udzale MS Wndows. 8. Funkcja wykrywana rejestrowana ruchu, umożlwająca skojarzene zapsu obrazu z alarmem dotyczącym dostępu lub warunków środowska. 9. Możlwość defnowana wartośc progowych dla wartośc merzonych przez czujnk - w celu regulacj procesu wyzwalana alarmu. 10. Dostarczana alarmów za pośrednctwem protokołów: a) SNMP ("SNMP traps"); b) SMTP (e-mal); c) HTTP (URL POST). 11. Temperatura pracy - od 0 do 45 stopn Celsjusza. 12. Urządzena składowe systemu muszą być objęte 24-mesęczną gwarancją producenta. 13. Elementy systemu montorngu środowska muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę w szafe teletechncznej. - strona 18 / 18 - [

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r.

DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r. DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo