AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem"

Transkrypt

1 W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt poszukiwany TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW TYGODNIK Nr 39 (849) Rok XXIX 23 września <981 r. Ceno % zł ORGAN SAMORZĄDU ROBOTN1CZEGOZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Zadanie pilne: Przygotować reformę! Produkcja argonu jest procesem zautomatyzowanym. Kieruje się nim zza pulpitu sterowni. Ludzkie ręce tei są jednak niezbędne. Przy obsłudze aparatury Leopold Gierczak. (Informacja na temat argonu czytaj str. 2). Wokół spraw związanych z wprowadzeniem reformy gospodarczej toczy się ożywiona społeczna dyskusja. Jednocześnie podejmowane sq decyzje mające na celu przygotowanie się do jej wprowadzenia, i to na wszystkich szczeblach, we wszystkich ogniwach naszej gospodarki. Nie ulega wątpliwości, że istotne znaczenie będę ł«miały zakłady przemysłowe, ich przygotowanie do funkcjonowania w nowych układach ekonomicznych. Zgodnie z zarząd/.eniem premiera w zakładach przemysłowych mają być powołane zespoły zakładowe, przygotowujące na miejscu wprowadzenie reformy. Zespół taki powołany został również w Zakładach Azotowych Kędzierzyn". Na czele zespołu stoi dyrektor kombinatu Konstanty Chmielewski. Oprócz niego w skład zespołu wchodzą: Adam Gurgul, Czesław Górski, Marian Górny, Adam Marczak, Henryk Maciejec, Stefan Nikiel i Mieczysław Tomanek (sekretarz zespołu). W zakres pracy zespołu wchodzi sporo tematów, dlatego też w poszczególnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa propozycje rozwiązań przygotowuje się w podzespołach. Takich podzespołów powołanych zostało 6, każdy z nich opracuje odrębny temat. Podzespół rur l przeanalizuje i opracuje propozycje dotyczące wpływu metod wytwarzania, poziomu i struktury produkcji oraz efektywności gospodarowania. Pracami tego podzespołu kierować będzie z-ca dyrektora ds. technicznych Adam GurguL Zadaniem podzespołu nr 2 jest analiza i Przygotowanie propozycji dotyczących ekonomiki produkcji oraz działalności socjalnej w świetle nowych cen zaopatrzeniowych. Na jego czele stoi z-ca ds. ekonomicznych Czesław Górski. Podzespół nr 3 ma za zadanie opracowanie propozycji dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, poziomi e i strukturze zatrudnienia, płac oraz systemów motywacyjnych i spraw socjalnych. Przewodniczącym podzespołu jest główny specjalista do spraw pracowniczych Adam Marczak. Podzespół nr 4 dokona analizy i zaproponuje rozwiązania w kwestiach powiązań z dostawcami oraz prognoz zabezpieczenia w surowce, energię oraz zbytu produkcji i u- sług. Podzespół pracuje pod kierunkiem szefa obrotu towarowego Henryka Maciejea. Praca podzespołu nr 5 skupia się wokół problemu anulowania lub zmiany obowiązujących etatów normatywnych nieprzydatnych lub utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowych warunkach. Podzespół, (Dokończenie na str. 2) UPADEK CZY LETARG? Fragmenty dyskusji, które poniżej publikujemy są z pewnością istotnym elementem ogólnych rozważań nad przyszłością ZSMP. To, że dyskusja odbyła się w szczytowym okresie kampanii programowo-wyborczej ma o- gromne znaczenie dla po* wstającego właśnie programu organizacji. Zdaję sobie sprawę z tego, i to należy mocno podkreślić, że dobór dyskutantów był celowy i świadomy. -Chodzi bowiem o to, by najpierw wypowiedzieli się tzw...weterani" ruchu młodzieżowego. W następnym numerze TKA" chcę przedstawić dyskusję kolegów młodszych stażem organizacyjnym. Będzie więc to ciekawy materiał porównawczy, a także bogate źródło informacji i -pomysłów dla tych, którzy w nowej kadencji kierować będą zakładową organizacją ZSMP. W dyskusji udział wzięli Ro* bert Duszewski, Józef Pawlus, Kazimierz Piątkowski, Andrzej Gołąb, Zdzisław Barański, Mirosław Wrona, Henryk Sterkowicz oraz z ramienia redakcji Janusz Wąsewie«. M. WRONA: Jesteśmy w trakcie kampanii programowo-wyborczej. Na wstępie przeprowadziliśmy jednak akcję weryfikującą, co było zgodne z uchwałą plenum ZK i co mnie zaskoczyło, a nawet przeraziło. Weryfikacji nie zakończyliśmy, ale pierwsze wyniki są niemal tragiczne. Rozsypują się nam koła, tracimy ludzi. Być może popełniliśmy jakiś błąd przygotowując w ten sposób akcję weryfikacyjną. W Azotach" i tak nie było najlepiej jeżeli chodzi o liczebność robotniczego trzonu w organizacji. Zastanówmy się więc co zrobić, by ta organizacja przetrwała, by wszczepić w nią odrobinę dynamizmu. Wiem, że Andrzej ma koncepcję nie tylko programu, ale i całej kampanii programowo-wyborczej. A. GOŁĄB: W związku z weryfikacją powstał dokumencik deklaracji. Jest oczywiste, że takie coś w zderzeniu z naszą rzeczywistością musiało przynieść to, co jest dzisiaj. Pomijając inne przyczyny trzeba sobie powiedzieć, że ruch młodzieżowy umiera i to conajmriiej od 3 4 lat. Jeżeli rozpadnie się kilka czy kilkanaście kół, to mam pytanie: kto będzie tę młodzież reprezentował na konferencji? Ja nie jestem dobrej myśli. W związku z tym mam taką propozycję. Nie robić kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzez zebrania, wybór delegatów itd. Trzeba wszystko zacząć od początku, czyli w pierwszej kolejności zwerbować np. do hali widowiskowo-sportowej jak największą liczbę młodzieży. Wtedy właśnie można zrobić coś w rodzaju konferencji zakładowej. W zasadzie byłby to mityng azotowej młodzieży. I wtedy należałoby wyjść z ciekawym, atrakcyjnym i chwytliwym programem. Dlaczego by np. nie skomercjalizować nieco pracy związku. Z czego to wynika? Ja jestem optymistą i wierzę, że ta reforma jednak wejdzie w życie. Jeżeli tak, to trzeba się liczyć z bezrobociem, które uderzy głównie ludzi młodych. Dlatego też widzę realnie utworzenie czegoś w rodzaju spółdzielni usługowo-produkcyjnej, ze swoją bazą, sprzętem i ludźmi, którzy mogliby tam dorabiać. Mogliby np. realizować swoje marzenia o mieszkaniu, czy własnym domku wytwarzając cegły lub inne materiały budowlane. To są sprawy techniczne, ale chodzi o tego rodzaju działania. Ten związek nie może tylko i wyłącznie koncentrować się na sprawach światopoglądowych. Trzeba zejść na ziemię. Kształtujemy świadomość przez byt. (Dokończenie na»tr. 3)...teraz jest pluralizm organizacyjny. Jest w czym wybierać... «.ZSMP nie ma monopolu na młodzi*!-.

2 Sfr. 1 TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKłCH AZOTÓW" Nr 39 Argon produkt poszukiwany Jednym z naszych produktów przeznaczonych na rynek krajowy i na eksport jest ciekły argon. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w kombinacie wyprodukowano go tys. litrów. Zdecydowana większość, bo 74,7 proc. tej produkcji poszła do odbiorców w kraju. Należy tu jednak dodać, że zapotrzebowanie rynku krajowego na ciekły argon jest w tym roku nieco 'niniejsze, dlatego też nadwyżki produkcyjne możemy kierować na eksport. Odbiorcami zagranicznymi ciekłego argonu są NRD i Austria. Wysyłamy go tam nie pierwszy rok i chwalą sobie kontrahenci ten jprodukt. Warto tu podkreślić, że w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku sprzedaliśmy go za granicę prawie tyle co w ińągu całego ubiegłego roku. A jest to eksport dla zakładów opłacalny, bo ceny za argon eksportowany są wyższe niż za ten sprzedawany na rynki krajówce. Głównymi odbiorcami krajowymi gazu są: Polgaz" Kędzierzyn, Polgaz" Warszawa i Polgaz" Bydgoszcz. W mniejszych ilościach sprzedajemy argon m in. dla Huty im. Lenina i WSK Rzeszów. Warto tu dodać, że niektórzy odbiorcy potrzebują argonu o specjalnej czystości. Ten wymóg partnerów handlowych argon z instalacji w Azotach" spełnia całkowicie, bo jest w nim wielokrotnie mniej zanieczyszczeń niż przewidują normy. Najwyższa jego próba posiada proc. czystego argonu. Ulica Świerczewskiego, czyli popularny kędzierzyński deptak. Ruch tu zawsze największy. Foto: B. Rogowski Czystość produktu sprawdzana jest w laboratorium. Chromatograf obsługuje Wiesława Paśnicka. Z inicjatywy absolwentów wydziału Organizacji Produkcji Politechniki Sląs kiej w Gliwicach w dniu 29 września o godz w klubie SIT PChem. przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się zebranie inauguracyjne, którego celem jest powołanie zakładowego koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Inicjatorzy serdecznie zapraszają na to spotkanie wszystkich zainteresowanych. Powstaje koło TNOiK Celem działania koła ma być wszechstronne i szerokie upowszechnianie nauki organizacji i zarządzania, wyzwalanie inicjatywy i zaangażowania społecznego na stanowiskach pracy i w zespołach roboczych poprzez inspirowanie i podejmowanie zadań w zakresie naukowo- - popularyzatorskim, szkoleniowym i wdrażania usprawnień organizacyjnych. Organizatorzy spotkania serdecznie zapraszają na nie również członków innych stowarzyszeń działających na terenie zakładu, a więc SIT PChem. i PTE. Zadanie pilne: Przygotować reformę! Ta cysterna pojedzie do Warszawy. Stołeczny Polgaz" jest jednym z największych naszych odbiorców ciekłego argonu. Zdjęcia: B. Rogowski Jeszcze niedawno podawana z ust do ust wiadomość, że ktoś tam wyjechał niby turystycznie d<5 jednego z zachodnich krajów i zostoi tom na stałe, przyjmowana była z niedowierzaniem i ze zdziwieniem. Zdziewienie to było tym większe, im bardziej uciekinier przed wyjazdem deklorował swo je związki uczuciowe i nie tylko uczu ciowe z krajem. Z naszego terenu bqdż drogą legalną, bgdź też nielegalnie wyjechało w ostatnich latach sporo ludzi, którzy podjęli decyzję rozpoczynania życia od nowa w innym *raju. Wyraźne nasilenie tych wyjazdów w ciągu ostatniego roku spowodowało, że nie jest to tylko problem peryferyjnych obszarów kraju, lecz niezwykle istotny problem narodowy. Minął już raczej czas, że przyczyną tych wyjazdów było łączenie rodzin. Zupełnie innymi względami kieruje się nowa fala uciekinierów. Jest sprawą oczywistą dla każdego chyba, że są to względy materialne. Są one tak silne, że działanie ich jest o wiele skuteczniejsze od patriotycznych porywów. Problemy codziennego bytu zdominowały w tym pfzypodku świadomość i nie ma potrzeby tego ukrywać. Zresztą jedno drugiego nie wyklucza, zapewne wielu wyjeżdżających Polaków nadał nimi pozostało, bo nie da się im sami też tego nie potrafią wyrwać z korzeniami poczucia narodowej przynależności. (Ciąg dalszy ze str. 1) łach ma nastąpić do 25 września br. Oczy. wiście dla właściwego przygotowania matęrialów zespoły mogą korzystać z usług o ób na którego czele stoi kierownik wydziału organizacji pracy Stefan Nikiel, przygotuje nie wchodzących w ich skład. Zaproszenie propozycje zmian w tym względzie. do udziału w pracach zespołów otrzymali Wreszcie podzespół nr 6 dokona analizy przedstawiciele Rady Pracowniczej, Komitetu i zaproponuje rozwiązania w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania majątku wych działających w przedsiębiorstwie, Zakładowego PZPR, obu związków zawodo- trwałego przedsiębiorstwa. Pracami tego podzespołu kieruje z-ca dyrektora ds. inwesty- mbinatu ZSMP. a także SIT P. Chem., PTE, Zarządu Ko. cji Marian Górny. Wyniki pracy ze,społu ds. reformy gospodarczej w naszych zakładach postaramy Zespoły przystąpiły do pracy nad przedstawionymi wyżej zagadnieniami. Termin jest przedstawić w jednym z najbliższych numerów.tka". <B> dość krótki, bo /^kończenie prac w podzespo- DYGRESJE go kraju wyjeżdżający za granicę w wstępu do kraju, bo to nie tędy drcfja. celach turystycznych rwę może podejmować pracy zarobkowej. Ale przepisy te są pa ptostu śmieszne wobec realiów. Dlotego czas je zmienić. Zmia ny te powinny dotyczyć dwóch zasadniczych rzeczy. Tak więc po pierwsze należy uregulować generalnie sprawę wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych. Odpowiednie wnioski w Takie stanowisko zajął znakomity autorytet, poseł Edmund Osmańczyk w czasie ostatniej debaty sejmowej. I z tym stanowiskiem trzeba się po proru zgodzić. Jugosłowianie od kit wyjeżdżają na roboty do krajów Europy Zachodniej i nikt im z Jego Dowodu nie czyni wymówek. Tym bardziej, że korzyści z tego mają obie strony, a Wyprawy po dolarowe szczęście Zjawisko stało się na tyle masowe, że z niepokojem pdfrzą na to rządy krajów zachodnich. Podejmowane są decyzje mające na celu powstrzywanie tej fali, bo stwarza to niemałe problemy dla tamtejszych społeczności. Emigrantom z Polski trzeba zapewnić warunki do życia, pracę a z tym coraz trudniej. W dodatku wszystko to odbywa się na dziwnych, nieskoordynowanych zasadach. Czarny rynek pracy czerpie z tego korzyści, czego ofiarami padają właśnie Polacy w takim samym stopniu jak Turcy czy Pakistańczycy. Przepisy mówią, że obywatel naszetej sprawie zaproponowały autonomicz ne związki zawodowe, warto te wnioski rozważyć. Generalnym ich założeniem jest, że emigracja zarobkowa tak, ale sterowana, a nie puszczona na żywioł. Wymaga to zawarcia odpowiednich porozumień z krajami, do których ludzie wyjeżdżają i z centralami związkowymi w tych krajach działającymi. Wyjeżdżającym należy zapewnić w ten sposób opiekę prawnokonsularną. Druga sprawa wymagająca zmian w przepisach, to nieodcinane dróg powro ł u do kraju. Nie można się na tych ludzi obrażać i zakazywać im więc i państwo reperujące w ten sposób swój budżet. Czarne wizje życia gastarbeiterów", pojawiające się ciągle jeszcze w środkach masowego przekazu nawet jeśli są najbardziej wiarygodne nie są w stanie n kogo odstraszyć, zmniej szyć ilość wyjeżdżających. Zamiast straszyć lepiej stworzyć program, zasady postępowania w tej sprawie. W rnnym przy- rag mu padku coraz częściej wy- I 1 prawy po dolarowe szczęś- I R II cie będą się kończyć ludz "TKA" kimi tragediami.

3 Nr 39 (849) " TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW" SU. 3 (Dokończenie ze str. I) K. PIĄTKOWSKI: Wydaje mi się, że coś takiego, jak ta spółdzielnia, o której mówiłeś, może być tylko przybudówką do organizacji. Moim zdaniem rzeczą zasadniczą jest odejście od ślepego naśladowania organizacji partyjnej. Można się zastanowić czy potrzebne są koła na każdym wydziale. Może wystarczy tylko zarząd zakładowy. A. GOŁĄB: Mimo wszystko uważam, że potrzebna jest komercjalizacja ruchu młodzieżowego. Trzeba mieć atrakcyjny i chwytliwy program, który rzecz jasna musi być realizowany..m. STERKOWICZ: Nie mogę zgodzić się z tym, co mówisz. Uważam, że tego rodzaju działania robione są na elekt. Dużo szumu, a efekt mizerny. Tu nie chodzi przecież o te programy i deklaracje. Tego to my mamy w nadmiarze. Ludzie mów^ą,?e nie muszą znać próg. A TU, oni go muszą mieć. Z. BARAŃSKI: Zapominamy chyba w tym miejscu o jednym. O tym mianowicie, że ZSMP jest organizacją o- kreśloną i ma swój statut. My nie możemy podejmować działań, które nie wynikają ze statutu i deklaracji ideowej, no i z programu. Jeżeli przekroczy się pewne ramy, to już nie będziemy ZSMP, ale musielibyśmy stworzyć jakąś inna organizację. J. PAWLUS: Przede wszystkim trzeba znać potrzeby młodzieży. Dziecko chodzi do przedszkola, później idzie do szkoły podstawowej, średniej, na studia. Ale coraz częściej zaczyna się zastanawiać po co? Większa odpowiedzialność, niższe zarobki, mnóstwo kłopotów. To są nonsensy, na których wydaje mi się powinniśmy bazować i stąd wyciągać odpowiednie wnioski. J. WĄSEWICZ: Jak; już tu podkreślano jesteśmy organizacją ideową, polityczną -itd. Jednocześnie trzeba przecież zwracać uwagę na te potrze-, by przyziemne, niezwykle istotne w codziennym życiu. I jak to pogodzić. 1 Trzeba albo coś wybrać, albo robić dwie rzeczy jednocześnie z wiadomym skutkiem. H. STERKOWICZ: A jednak trzeba te dwie rzeczy łączyć. Poprzez kulturę, wypoczynek itp. sprzedawać określone treści ideologiczne. Nie można oczywiście tego robić w sposób brutalny i grubiański. Musi być większa operatywność, powiem więcej większa butność organizacji młodzieżowej w tych sprawach. Podam przykład. W tej chwili powinniśmy się starać nie o pół miliona, ale o milion złotych na umorzenie pożyczek dla młodych małżeństw,-żeby na akcję letnią dostać nie 100 tys. ale pół miliona. A. GOŁĄB: Ale po co? Czy my jesteśmy związkiem zawodowym albo dyrekcją socjalną. Powiedz mi na kim spośród członków organizacji młodzieżowej robi wrażenie wiadomość o tym, «e na akcję letnią masz kilkaset tysięcy więcej. Z. BARAŃSKI: Ale ja chciałbym wrócić do struktur i programu. W obecnej sytuacji te struktury nie mają szans na przetrzymanie. Nie da się jednostki wtłoczyć w formy, a ZSMP jest tego przykładem. J. PAWLUS: Ja bym się z tobą zgodził w tym sensie, że ZSMP ze swoimi strukturami i programem umiera w stosunku do innych, dynamicznie rozwijających się organizacji. Z. BARAŃSKI: Mówiłem tu o rozkładzie organizacji w dosłownym znaczeniu tego słowa. Weźcie pod uwagę, że my się opieramy na tych samych starych" działaczach. Nie ma młodych. Ilu jest dwudziestolatków wśród tzw. działaczy? dawno słyszałem takie stwierdzenie, że musimy wszystko w Polsce pchnąć do przodu, gdyż takiej okazji jaką mamy obecnie nie mieliśmy od 200 lat. Dla takiego hasła wiele można poświęcić. H. STERKOWICZ: Ciągle upieram się przy tym, żeby tę dyskusję sprowadzić do spraw zakładowych. Pomówmy o tym, co dotyczy młodzieży w naszej firmie. O sprawach przeszeregowań, o możliwości interwencji w obronie młodego pracownika.... A. GOŁĄB: Od tego są związki zawodowe i one powinny pilnować tyi-h spraw. Młody czy stary pracownik UPADEK CZY LETARG? Z, BARAŃSKI: W ten sposób to się nic nie osiągnie. Musimy sobie uświadomić, że obumierają struktury, że ku upadkowi chyli się cała organizacja. Jeżeli utrzyma się w Polsce proces demokraty iacji życia, to organizacje typu ZSMP nie mają szans na przetrwanie. W czasach ZWM, ZMP cele były jasno określone, i były wspólne dla młodego pokolenia. Teraz przeważają potrzeby indywidualne człowieka i z tym trzeba się liczyć. J. WĄSEWICZ: Dlatego też uważam, że organizacja powinna działać na zasadach bardzo luźnych i wynikających z potrzeb chwili. Jest coś do zrobienia, zbieramy się w gronie przyjaciół, dyskutujemy albo robimy, a później do widzenia. Konkretne zadania powinny decydować o doborze kolektywu i o czasie jego istnienia. W takiej sytuacji można zrobić znacznie więcej i lepiej, z pełnym zaangażowaniem. W kołach to wszystko jest jakby sztuczne i bardzo sformalizowane. M. WRONA: Takie rzeczy robiliśmy od czasu do c«iasu. Do czego to jednak dopro vadzalo? Zbierało się kil.cu znajomych szefa lub tzw. działacza i to wszystko. Żeby nawet była zachowana rotacja tych osób, ale gdzie tam. H. STERKOWICZ: W powojennej historii Polski mieliśmy kilka przykładów rozpadania się organizacji młodzieżowych. Zawsze działo.się tak w momentach tzw. zakrętów historycznych. Ale zawsze też pozostawało grono doświadczonych działaczy, którzy po okresie stagnacji dźwigali organizację. Uważam, że w tej chwili organizacja nasza nie umiera, lecz zapada w sen. R. OLSZEWSKI: Czego najbardziej nam brakuje, mówię o organizacji młodzieżowej, to brak jakichkolwiek sukcesów, realnych a nie urojonych. Dlatego jestem za metodą małych kroków. Chodzi o to, by wziąć się za małe, ale realne pociągnięcia. Dlatego to, co nazwaliście skomercjalizowaniem organizacji uważam za wielce potrzebne, przede wszystkim dla utrzymania ZSMP. K. PIĄTKOWSKI: Nie zapominajmy o tym, że teraz jest pluralizm organizacyjny. Jest w czym wybierać. Ludzie mogą się określić i wstąpić do dowolnej organizacji. Jest Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Młodzieży Demokratycznej, związki chrześcijańskie, ZSMP nie ma monopolu na młodzież. R. DUSZEWSKI: Najgorsze jest to, że ZSMP zatracił ideologię, a ściślej ideologię a- trakcyjną dla młodzieży. Niejak jest dobry, to w /.akładzie zostanie, nikt go nie zwolni. M. WRONA: Ale to nie tylko o to chodzi. Jest szereg innych problemów. Zastanówmy się nad tym jak ratować tę organizację. H. STERKOWICZ: Zauważcie jedną rzecz. Tam gdzie był w kole członek prezydium ZK albo dobrze działający zarząd, koło się nie rozpadło, a nawet rośnie. Uważam więc, że tam gdzie są prawdziwi, oddani działacze nie ma takich problemów. Ci aktywiści potrafią wokół siebie skupić młodzież 1 podejmować konkretne działania. J. WĄSEWICZ: To wszystko opiera się na kredycie zaufania. Tylko jak długo można 2 tego kredytu czerpać. To dobrze, że jeszcze działa autorytet, ale trzeba go czymś umacniać. Tylko, te teraz w tym zamęcie ideologicznym jest to niezwykle trudne, a nawet niemożliwe. A. GOŁĄB: Dlatego między innymi trzeba coś robić. Tu jest jeszcze jeden aspekt tego problemu. Otóż od nowego roku związek przejdzie na samofinansowanie. Czy składki wystarczą? Skomercjalizowanie niektórych form pracy jest koniecznością. R. DUSZEWSKI: To jest racja. Obojętne co to będzie. spółdzielnia usługowo-produkcyjna, biuro pośrednictwa pracy na wzór spółdzielni studenckich, czy jeszcze coś innego. Na hasła teraz nikt nie leci. Zaoferujmy konkretną robotę, gdzie można będzie zarobić. Jestem przekonany, że chętnych nie zabraknie. J. PAWLUS: Jasnym jest, że organizacja zn&cznie się zmniejszy. Czy zatem ma to być ścisły klan, który będzie przykładem dla innych. Czy chodzi o to, żeby ci, którzy odpadną stali pod drzwiami organizacji i prosili o przyjęcie, czy też ma być tą małą organizacją i robić to, co dotychczas. A. GOŁĄB: Po prostu trzeba bazować ' na konkretnym -działaniu. Nie można sobie pozwolić na tworzenie jeszcze jednego programu, którego i tak nie da się realizować. Obecne struktury do tego nie pasują. Najpierw musi. być inicjatywa i ruch nieformalny, a dopiero potem można mówić o ujęciu tego w jakieś ramy organizacyjne. J, WĄSEWICZ: To'wszystko prawda, tylko zastanówmy się kto to ma robić. Starsi stażem działania odchodzą, a młodych nie widać. Wystarczy spojrzeć na listę wybranych już delegatów na konferencję zakładową. Te same nazwiska powtarzają się od kilku lat. M. WRONA: Młodych trzeba wychować, już teraz włąc?yć w ten nurt praey organi7.acyjnej. Bo nawet żywioł, o którym mówicie musi być w jakiś sposób kierowany. Jestem przekonany, że znajdą się odpowiedni ludzie..1 ak już zaznaczyłem, są to tylko fragmenty dyskusji. Całości nie mogliśmy zamieścić ze względu na brak miejsca. Ważne jest jednak to, że nawet w ogromnym przybliżeniu możemy zorientować się w poglądach na współczesny ruch młodzieżowy. Oczywiście, poglądy te reprezentują tzw. weterani" ruchu młodzieżowego. Sądzę, że kolejna dyskusja, tym razem z delegatami na konferencję, którzy wybrani zostali po rar. pierwszy i mają niewielki staż organizacyjny, przyniesie sporo materiału porównawczego. Wnioski i opinie sformułowane w trakcie dyskusji są z pewnością kontrowersyjne, ale to dobrze. Liczymy na to. że zechcecie podzielić się z nami uwagami na ten temat.,1. WĄSEWICZ Tl redakcji zadzwonił JJO czytelnik, którego poruszyła sprawa tzw. autobusu inwalidzkiego, kursującego na trasie osiedle Azoty" ZA Kę~ Propozycja naszego rozmówcy jest taka, że po pierwsze należałoby zrewidować system przyznawania biletów na tzw. auto- Wydaje się nam, że sprdwa jest oczywista i nie wymaga komentarza. Jak się dowiedzieliśmy, decyzje w sprawie przyznawania biletów na tzw. autobus in- Komu bilet? dzierzyn". Chodzi bowiem o to, że autobusem tym jeździ niewielu tych, którym należy się specjalny przewóz. Ponadto z autobusu korzystają pracownicy administracji i wydziałów położonych blisko bramy, zaś tym, którzy pracują w odległych zakątkach kombinatu odmawia sie bilet«'. bus inwalidzki. Po drugie trzeba umożliwić (jeżeli są wolne miejsca) pracownikom zatrudnionym w odległych częściach zakładu dowóz do pracy, kosztem sprawnych fizycznie pracowników administracji i bliżej położonych wydziałóvj. walidzki podejmowała komisja, złożona z przedstawicieli załogi, przemysłowej służby zdrowia i związku zawodowego. Sądzimy, że warto przyjrzeć sie liście korzystających z tego autobusu i raz jeszcze zastanowić się nad tym, komu przysługuje bilet. Barakowozy społkcć je można zarówno na terenie zck'cdu, jak i na przyzakładowym osiedlu. Ecrckowozy są. jednocześnie mręczyrcsmi, poczekaniami i pomseszcz niemi soc^nymi dla bnręcd pracujących na otwarr" ^"rz^nl. r, B, p^^cwskl

4 Str. 4 Wrzesień w Szkotach podstawowych, średnich i wyższych był gorącym okresem. Dla absolwentów szkół średnich był to ostatni moment na danie odpowiedzi na pytanie: być albo nie być... studentem, dla reszty był o kresem aklimatyzacji", wchodzenia w nowy, szkolny rytm. wychowania zmniejszono obowiązującą liczebność klas, określając ją od 25 do 30 osób. W trzyletnim technikum wieczorowym utworzono natomiast jedną pierwszą klasę o specjalności budowa maszyn" i dwie o specjalności elektromechanik". Ponadto rozpoczęto tu nauczanie w dwóch klasach o specyficznym profilu tj. w kia sach przyspasabiających do zawodu. Jest to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu nie tylko dla młodzieży, która nie mogła w normalnym trybie ukończyć szkoły podstawowej Nowe w szkole m wrześniu w Zespole J Szkół Zawodowych przy naszych zakładach rozpo częło naukę w trzydziestu kilkuset uczniów. Część to pier wszoklasiści" skupieni w oiśmiu klasach. W zasadniczej szkole w bieżącym roku utworzone zostały trzy klasy o specjalnościach: ślusarz-mechanik, elektromechanik i tokarz-autoniatyk urządzeń chemicznych. Kie dokonano natomiast naboru do klasy o specjalności sterowniczy procesów chemicznych". Stało się tak z uwagi na brak chętnych do nauki w tej specjalności wśród chłopców. Dziewcząt nie przyjmowano, gdyż założono, że wykonywanie w przyszłości iego zawodu w trudnych waru nkach jest dla kobiet szczegół nic niebezpieczne. Dotychczasowy trend dziewcząt na tę specjalność nie był zaś spowodowany nadzwyczajnym zainteresowaniem zawodem sterowniczego poprostu w jias?,ym mieście brakuje miejsc w szkołach zawodowych, które odpowia dałyby zainteresowaniom dziewcząt. W technikum pięcioletnim do pierwszej klasy z 50 kandy datów przyjęto tylko najlepszych 30. Trzeba bowiem zaznaczyć, że zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty i i zdobyć zawód, ale także ze społecznego punktu widzenia, z punktu widzenia przyszłej pełnej przydatności tych ludzi dla gospodarki. Nowe w szkole, to nie tylko nowi uczniowie. Wrzesień był też okresem początkującym zmiany w sferze funkcjonowa nia szkoły warunków nauczania i warunków socjalno- -bytowych. Wśród najistotniej szych dla uczniów należy wymienić zlikwidowanie poprawek i wprowadzenie egzaminó komisyjnych, organizowanych na żądanie bądź ucznia, bądź nauczyciela. Od 1 września realizowany też jest nowy sygtem doradztwa i pomocy pedagogicznej. Rada pedagogiczna otrzymała równi A większą autonomię. Nowości te, jak zwykle budzą kontrowersje, tym bardziejj, że jak powiedział minister prof. dr Bolesław Faron 27 sierpnia na konferencji prasowej: W Polsce Ludowej nie było jeszcze takiego roku, w którym doszłoby w szkolnictwie do tak poważnych zmian jak w roku szkolnym 1981/82", Dlatego też poświęcimy im więcej miejsca i uwagi w najbliższym czasie. (Ł) ^TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKlCH AZOTÓW' Nr 39 (849) Niejednokrotnie zerkałem kątem oka na poczynania fiszy czyli ryb (grubych), czyli prominentów, czyli decydentów. Zresztą jakiego określenia bym nie użył, zawsze wychodzi na to, że jest to termin jak się to teraz mówi skompromitowany. Zainteresowanym, którzy doradzają mi bym patrzył całym okiem, a nawet dwoma aby lepiej widzieć wyjaśniam, że nie mogę, bo zbyt często razi mnie zwykła głupota i infantylizm w tym co mówią i robią niektórzy w T ysoko postawieni. Kolejną groteską w wydaniu uczonych głów, a raczej głów do pozłoty była wrza wa jaką poważni specjaliści 2 Ministerstwa Zdrowia wywołali wokół otrzymanej z RFN odżywki dla dzieci. Preparat ten, będący częścią antykryzysowego daru w odczuciu naszych speców okazał się wręcz śmiertelnie szkodliwy dla polskich dzieci. A to za sprawą niebezpiecznych dlaorganizmu, szczególnie młodego substancji hormonalnych Ze środków masowego przekazu powiało grozą, na rodziców potencjalnych zjadaczy odżywki padł blady strach, zaś na ministerialnych speców zwalił się problem rozdysponowania owego czego tylko z grzeczności nie określono wprost świństwa. Nie MAMY SZCZĘŚCIE ŻE SZEF AWANSOWAŁ INACZEJ ROBOTA BY LEŻAŁA... K ą t e m - o k a TRUCIE trudno wyobrazić sobie jakie zdziwienie ogarnęło zbulwersowaną publikę, gdy publikatory doniosły, «że odżywka nadaje się do spożycia przez maluchów. Skąd ta nagła zmiana opinii? Czyżby hormony w polskim klimacie wy ginęły? Otóż nie, hormonów tych, jak się okazało, w ogóle nie było. Tak kolektywnie orzekł ileś osobowy sztab, który oparł swą opinię na świadectwach badań Ministerstwa Zdrowia darczyńców i informacji stwierdzającej, że tamtejsze dzieci od lat jedzą budzącą kontrowersje odżywkę i cieszą się nie najgorszym zdrowiem. Przedstawiciel wysokiego gremium dodał jeszcze, że własnych badań nie możemy przeprowadzić, bo to wymaga długotrwałych zabiegów. Wątpliwości niby rozwiane, ale pewne niedowierzanie oprócz niesmaku niektórym pozostało. Na szczęście tym, którzy nie do końca ufają wa lorom odżywki, pozostało krajowe pożywienie, w tym głów nie zalecane dzieciom zdrowe, dobre i wysokokalorycz- Kd*t- e< ne mleko i jego przetwory. W końcu kto by się przejmował Informacją na temat jakości artykułów nabialo. wych z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i łudzi starszych". A można się z niej dowiedzieć, że jakość zdrowotna mleka i przetworów mlecznych, na przestrzeni 10 lat, ulega systematycznemu pogorszeniu". Nic w tym odkrywczego skoro w 1979 roku dyskwalifikowano 45,5 procent pobranych przez Sanepid" próbek mleka i 55,2 procent przetworów. Mleko i przetwory mleczarskie jak wyjaśnia minister zdrowia i opieki społecznej kwestionowane są najczęściej za nadmierne zanieczyszczenie drobnoustrojami, w tym pałeczkami i grupy okrężnicy, nieskuted-» ną pasteryzacją, zwłaszcza serów, zanieczyszczenia mechaniczne, podwyższoną kwasowość, obecność gronkowców..." Dalej szef resortu dodaje: W mleku surowym znalezi można pozostałości antybiotyk ków i leków weterynaryjnych". Natomiast w mleku, kóre kupujemy w sklepie mamy już tylko pozostałości środków myjących i dezynfekcyjnych". W świetle powyższych danych kończy swą informację minister mleko i przetwory mleczne, podstawowe produkty żywienia ludzi, a zwłaszcza niemowląt (mleko w proszku), dzieci, ludzi chorych i rekonwalescentów (twarogi), budzą poważne zastrzeżenia pod względem jakości zdrowotnej". Poważne zastrzeżenia" czy to odpowiednie określenie. Zdaniem niektórych specjalistów, polskie mleko to gnojówka", bowiem w nim i jego przetworach stwierdzili 20-krotne przekroczenie nor my dopuszczającej ilość drobnoustrojów. Dajmy pokój mleku, mamy jeszcze kurczaki... na ar.abolikach. Krajowych. (U Niebogato na półkach magazynów zaopatrzenia. Brakuje zarówno artykułów biurowych, jak i surowców niezbędnych do produkcji. Zaopatrzeniowcy nie mają w naszych czasach łatwego życia. Foto: B. Rogowski Urbaniści przeciw wieżowcom Wybitni eksperci z jugosłowiańskiego Instytutu Urbanistyki wypowiadają się coraz głośniej przeciwko budowaniu wysokościowców w wielkich miastach. Twierdzą oni, że uleganie modzie na wieżowce nie tylko zeszpeciło wiele miast i osiedli, ale także znacznie pogorszyło warunki mieszkaniowe lokatorów. Nieprawdą jest też dowodzą urbaniści że budowa wysokościowców jest tańsza. Przeciwnie, z dokładnych badań i wyliczeń wynika, że są one co najmniej o 25 procent droższe w budowie, a także i bardziej kosztowne w eksploatacji od niższej zabudowy. Oszczędność uzyskana na wykorzystaniu terenów uzbrojonych dla większej ilości mieszkań, okazuje się przy tym szczególnie iluzoryczna. Urbanistom w sukurs pospieszyli socjolodzy i humaniści. Z przeprowadzonych badań i ankiet wynika bowiem, że mieszkańcy wieżowców bynajmniej nie czują się zbyt szczęśliwi, zawieszeni w gniazdach pod niebem. Badania lekarskie dowiodły ponadto, że i zdrowotne warunki w wielopiętrowcąch są gorsze niż w domach o mniejszych ga- - barytach. I tak np. w Belgradzie w nowych wieżowcach okazało się, że dzieci z tych mieszkań chorują znacznie częściej niż ich rówieśnicy z domów kilkupiętrowych. A już prawdziwą katastrofą dla mieszkańców wieżowców są awarie energetyczne, nieczynne windy, brak wody na wyższych piętrach. Alpinistyczne wędrówki na 30 piętro nie należą rzeczywiście do największych przyjemności. Kampania przeciw budowie niebotycznych wieżowców przynosi już w Jugosławii pierwsze rezultaty. Nowe osiedla wznoszone bądź projektowane w Belgradzie, Zagrzebiu i Nowym Sadzie charakteryzują się już znacznie niższymi budynkami. Coraz częściej wznosi się także zaledwie 4-piętrowe budynki mieszkalne, które urbaniści humaniści uznają za najodpowiedniejsze z punktu widzenia zdrowot ności i wygody mieszkańców.

5 Nr 39 (849) TRYBUNA KĘDZIERZZYŃSKICH AZOTÓW" Str, $ W sekcji ubezpieczeń rzeczowych ł osobowych panuje ożywiony ruch. Pod drzwiami sporo interesantów, wszyscy w tej samej sprawie: załatwiają wcześniejsze przej icie na emeryturę zgodnie z niedawnym rozporządzeniem Rady Ministrów. Chcą się dowiedzieć jak to należy załatwić. J uż w sierpniu wiadomość o takiej możliwości podała prasa. Ale wtedy nie dotarło jeszcze odpowiednie rozporządzenie wykonawcze. Dopiero niedawno rozporządzenie to, na którym widnieje data 17 lipca, znalazło się w zakładach. Tym samym można było podjąć załatwianie związanych z tym formalności. Stąd kolejka pod drzwiami komórki ubezpieczeń, stąd ni. wał roboty, jaką muszą wykonać do końca grudnia pracownicy tej sekcji. Każdego trzeba najpierw poinformować o zasadach mó wi pani Gerda Macalik każ demu trzeba wydać odpowied nie druki i powiedzieć jak ma je załatwiać. Potem trzeba sprawdzić przynoszoną przez petentów dokumentację, obliczyć i poinformować zainteresowanych o wysokości przyszłej renty, przygotować całość dokurńentacji dla ZUS i wysłać. Każdy przypadek jest inny, dlatego z każdym trzeba indywidualnie porozmawiać. Czasem i po kilka razy. Do końca roku będziemy mieli dużo pracy. Ponieważ sprawa wcześniej szego przejścia na emeryturę dotyczy sporej grupy pracowników kombinatu, a być może nie wszyscy w tej kwestii są dostatecznie zorientowani, zamieszczamy Informację o 4ym kto może z takiej możliwości skorzystać, Jaka będzie wysokość emerytury, jaki jest tryb załatwiania for malności z tym związanych i jak wygląda sytuacja u nas w zakładzie. KTO JEST UPRAWNIONY? Rozporządzenie Rady Mi-, nistrów z 17 lipca szczegółowo określa kto ma prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Odpowiedni jego fragment brzmi tak: Pracownicy, którzy nie osiągnęli obowiązującego wieku emerytalnego wymaganego do uzyskania emerytury mogą przejść na emeryturę, jeżeli: 1) osiągnęli wiek: 60 lat mężczyźni, 55 lat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, albo 2) osiągnęli wiek: 55 lat mężczyźni, 50 lat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy zaliczonej do I kategorii zatrudnienia. Pracownicy, którzy nie osiągnęli wieku określonego powyżej, mogą przejść na emeryturę, jeżeli mają okres zatrudnienia w r ynoszący: 1) 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet, albo 2) 35 lat dla mężczyzn i 30 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy zaliczonej do I kategorii zatrudnienia, albo 3) 30 łat dla mężczyzn i 25 lat dla kębiet, jeżeli są inwawalidami' III grupy, albo 4) 25 lat dla mężczyn i 20 lat dla kobiet, jeżeli są inlidami I lub II grupy. Pracownicy, którzy nie osiągnęli wymaganego do emerytury okresu zatrudnienia, mogą przejść na emeryturę w niepełnym wymiarze, jeżeli: 1) osiągnęli wiek: 05 lat mężczyźni i 60 łat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 20 lat dla mężczyzn i 15 lat dla kobiet, albo 2) osiągnęli wiek: 60 lat mężczyźni i 55 lat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 20 lat dla mężczyzn i 15 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy zaliczonej do I kategorii zatrudnienia. ILE WYNOSI EMERYTURA? Ok. 200 pracowników skorzysta z Zacznijmy-od przykładu. Za łóżmy mianowicie, że pracownik zarabia średnio 8 tys. zł, ma za sobą 30 lat pracy, w tym 15 lat przepracował na stanowisku zaliczonym do I kategorii zatrudnienia. Załóżmy też, że pracownik ten ukończył 55 lat życia. Wysokość jego emerytury wyniesie: 90 proc. od podstawy (2.000 zł) czyli zł 55 proc. od reszty wynagr. (6.000 zł) czyli zl 10 proc. za lata przepracowane w PRL powyżej zł Razem zł Do tego dojść może dodatek z tytułu posiadanych przez ubiegającego się orderów. Dodatek wynosi 25 proc. od obliczonej wysokości emerytury. Do tego też należy doliczyć ewentualnie dodątki rodzinne na utrzymanie żony lub dzieci. Przy ustalaniu. wysokości emerytury bierze się pod uwa gę wysokość zarobków z ostatnich 12 miesięcy. JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI? Przede wszystkim w poro-. zumieniu z sekcją ubezpieczeń i działem kadr należy zgromadzić komplet dokumentów. Należy więc przygotować: 1) dowód osobisty swój i małżonka, 2) odpis skrócony aktu małżeństwa, 3) metryki dzieci będących na utrzymaniu, 4) zestawienie zarobków za okres 12 względnie dowolnie wybranych 24 miesięcy (kolejnych), które przygotowuje rachuba i dział kadr, 5) wystawione przez dział kadr zaświadczenie dotyczące okresu pracy w Zakładach Azotowych Kędzierzyn", 6) zaświadczenia pracy z poprzednich zakładów, gdzie pracownik był zatrudniony wcześniej lub inne dowody. W przypadku bra możliwości Wcześniej na emeryturę ku dowodów pisemnych okresy zatrudnienia mogą być stwierdzone zeznaniami świad ków, które winny być sporządzone na odpowiednim druku w obecności urzędnika Urzędu Miasta, Gminy względnie ZUS, 7) nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, 8) wywiad zawodowy" druk ten wypełnia kierownik działu, oddziału, na którym ubiegający się o rentę pracuje oraz rachuba i podpisuje dział kadr, 9) zaświadczenie o stanie zdro wia lub odois historii choroby, 10) dowody stwierdzające nadanie odznaczeń. Z kompletem powyższych dokumentów należy zgłosić sit w sekcji ubezpieczeń. Należy też uzgodnić termin odejścia na emeryturę i złożyć odpowiednie oświadczenie w dziale kadr oraz poinformować o tjm fakcie swojego przełożonego. Pracownik sekcji ubezpieczeń poinformuje o dalszym trybie załatwiania niezbędnych formalności, które w zasadzie już odbywają się bez udziału zainteresowanego pracownika. TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA Wszyscy zainteresowani wcześniejszym przejściem na emeryturę powinni nie zwlekać z załatwieniem tej sprawy. Rozporządzenie" to obowiązuje bowiem do 31 grudnia 1981 roku, po tym terminie praw do przedterminowego przejścia na emeryturę nie można będzie dochodzić. Wyjaśnienia wymaga tu jeszcze sprawa stanowisk pra- - cy zaliczonych do I kategorii zatrudnienia. Zakład nasz pro wadzi ewidencję pracy zalicza nej do I kategorii zatrudnienia i odnotowuje to w aktach pracowników. Szczegółowo reguluje to zarządzenie Ministerstwa Przemysłu Chemicz nego z dnia 7 marca 1980 r. Znajduje się w nim spis stanowisk zaliczanych do tej kategorii w przemyśle chemicz-. nym. Jak wynika z wyżej wy mienionego zarządzenia, w kombinacie jest ok. 3 tysięcy pracowników, których stanowiska pracy uprawniają do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia. Nie jest możliwe wymienie wszystkich stanowisk, które w naszym kombinacie zaliczane są do tej kategorii. Bliższych informacji na ten temat udziela dział zatrudnienia i płac. 3 lata temu na podstawie podobnego rozporządzenia przeszło wcześniej na emeryturę ok. 180 pracowników. W roku bieżącym jak należy przypuszczać, skorzysta z tego prawa więcej pracowników. Bo też uprawnienia w tegorocznym rozporządzeniu są rozszerzone. Przewiduje się, że z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę skorzysta do końca grudnia ok. 200 pracowników zakła- _ dów. W tej grupie najwięcej jest oczywiście mężczyzn, ale z prawa tego skorzysta również pewna grupa kobiet. Czy wszyscy? Chyba nie, są bowiem również tacy, którzy twierdzą, że wcześniejsze przejście na emeryturę ich nie urządza, bo straciliby na zarobkach. Wybór należy do nich. (LOR) DYREKTORZE MELDUJĘ KOWALSKI'ZAPAMIĘTAJCIE ŻE PLAN ZOSTAŁ PROPAGANDA WYKONANY SUKCESU SIĘ SKOŃCZYŁA Kultura po wakacjach M0GE PANI POKAZAĆ - ŚLICZNĄ SYPIALNIĘ W TYM DOMU... Okres wakacyjny jak zwykle spowodował pewien zastój w życiu placówek kul-. turalnych naszego miasta. Nie oznacza to oczywiście; że nic w kulturze się nie działo że przypomnimy choćby letni plener malarski. Po wakacjach w domach kultury i klubach na nowo zaczął się ruch. W poprzednim numerze podawaliśmy informację o propozycjach ZDK Chemik" na bieżący sezon. Nasz dom kultury proponuje przede wszystkim dzieciom i młodzieży udział w działalności swych zaspołów i grup zainteresowań. Prowadzi się więc nabór dzieci do zespołu wokalno-tanecznego Zabawa", zespołu folklorystycznego i zespołu mandolinistów. Podjęta została próba stworzenia młodzieżowego zespołu muzyki dawnej. Wznowił pracę zespół tańca estradowego, a także studio piosenki. Bliższych informacji na ten temat zasięgnąć można w pokoju nr 16 ZDK Chemik" każdego dnia roboczego w godz Starszym i młodzieży przypomina o swoim istnieniu orkiestra dęta. Przyjmuje ona wszystkich chętnych, którzy potrafią grać na instrumentach dmuchanych. Miłośników dobrej muzyki na dobrych płytach zaprasza klub Hi Fi", w którym będzie można przesłuchać swoje zbiory i dokonać wymiany. Zaczyna się również życie w klubach. Po dłuższym okre sie przerwy i zmianie kierownictwa wznawia swoją działalność klub Zodiak" os. Azoty'\ Mamy nadzieję, że w tym sezonie ta placówka aktywniej włączy się w życie kulturalne osiedla. Na zdjęciu zewnętrzny widok klubu Zodiak" nie sprawia najlepszego wrażenia. Oby jak najszybciej ten stan rzeczy uległ zmianie.

6 V Sir 6 "TRYBUNA KĘDZIERZYŃSICH AZOTÓW" Nr 39 (849 Polami szła jesień... Adieu lato! W dniu 23 icrześnia jak doniosły wszystkie agencje prasowe o godzinie 5.05 czasu wschodnio- j europejskiego w sferacfo niebieskich nastąpił kryzys, prze- j silenie, iv wyniku którego l.ato ustąpiło ostatecznie, a je- go miejsce zajęła miłościwie nam panująca od tej pory, Jesień. Zarządzenia nowej toładzy sprawiły, że dzień staje się coraz krótszy (aż do odwołania), a Słońce nasz potężny sojusznik patrzy na te poczynania coraz bardziej z ukosa. Restrykcje związane z końcem sezonu ogórkowego dotknęły również nasz dotąd niezależny organ pt.: Wakacyjna Mizeria". Pojaioiające się hasła głoszą koniec z ogórkami. Cucumis sativus, roślina ogrodowa z rodziny dyniowatych o łodydze płożącej się i jadalnych, wydłużonych owocach skazana dostała na areszt w słoikach i iceckach w zaprawie octowej. Na ostatnim zebraniu zespołu WM" puściliśmy sobie Jesienne róże". I tak się od razu jakoś smutno zrobiło, że nieśmiało zgłoszona przez jednego z członków zespołu propozycja, by na koniec kropnąć coś mocniejszego, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem reszty. Ale jak przyszło co do czego, okazało się, że wszyscy piątki" mają wycięte, a przydziałowe butelki mają już dawno naruszone szyjki. Ogarnął nas nastrój nostalgii i melancholii. Znad wrzosowisk unosił się dym pastuszych ognisk, do uszu dochodził klangor sznura odlatujących żurawi. Polami seta Jesień... Czego jak czego, ale zielska to nam w tym roku nie brakowało. Obrodziły nie ty!ko ogórki, ale i te piękne słoneczniki. WAKACYJNA MIZERIA Magazyn Specjalny TKA" Rok VI * Nr 13/69 "Pan z Panoramy" Trzymaliśmy to w tajemnicy, ale oto nadeszła chwila prawdy. Otóż przez całe lato trwał konkurs na,,pana z Panoramy". Nawet nie wiedzieliście drodzy panowie, że byliście uczestnikami konkursu. Powołaliśmy loj nq komisję, w składzie której znalazły się najpiękniejsze i najbardziej eleganckie panie z okolicy. Przez cały czas szukały one Pana z Panoramy". Nigdzie nie byfiście sami, wszędzie śledziły was śliczne oczy iurorek. W każdej, nawet najbardziej intymnej sytuacji oceniano wasz wygląd, szyk, elegancję i maniery. Miło nam, że jako pierwsi możemy podać wyniki tego maratonu wdzięku, elegancji i męskości. Pierwsze miejsce i tytuł Pana z Panoramy" przypadło w udziale naszemu redakcyjnemu koledze, Januszowi Ł. Przez 95 dni tegorocznego lata, zwycięzca konkursu aż 76 razy wystąpił w garniturze i krawace, trzynaście razy w sweterku i tylko sześć razy w samej koszuli. Jest to nowy rekord świata w tej konkurencji. Ambitny zawodnik, a nasz ko lega, zapowiedział, że w orzyszłym roku nie ma byka, żeby ktoś odebrał mi ten tytuł" i dalej jak zajdzie potrzeba, to będę, sypiał w krowace". GratLHujemy laureatowi tego cenionego w świecie i półświatku tytułu. Już niebawem, czyii w przyszłorocznej WM" zaprezentujemy zdobywców kolejnych miejsc. Z Tuż przed oddaniem do dri ku materiałów ostatniego w tym roku numeru ogórkowego magazynu otrzymaliśmy nęcące oferty. Jedna z nich zawierała propozycję kupna wszelkich praw dotyczących redagowania Wakacyjnej Mizerii", druga zrezygnowania (dobrowolnego) raz na zawsze z druku magazynu. Na Młodzi nie gorsi Jak informuje nasz zakładowy donosiciel, w kręgach zbliżonych do sfer młodzieżowych rozważa się możliwość budowy domu spokojnej młodości Zielona wiosna". Znany powszechnie brodacz rozpoczął zbieranie funduszy. Inicjatywa godna naśladowania. A co? Młodzi są gotisi? Związek z tradycjami Coraz większą popularność zyskuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Byłych Prominentów Miałeś Chamie Złoty Róg". Związek wciąż się rozwija i jak zapowiadają jego działacze, ma przed sobą świetlaną przyszłość. W swoiej działalności "związek nawiązuje do bogatych tiadycjj folklorystycznych i literackich. ostatniej chwili razie jesteśmy w rozterce, gdyz nie wiemy czym bardziej przysłużymy się Sz. Czytelnikom. Nie bez znaczenia czego nie ukrywamy jest. też wysokość rekompensaty za przychylność wpbec poszczególnych wniosków. W czerwcu 1982 roku okaże się czyje argumenty były bardziej przekonywujące.. Zenas na żółwiu ri ci. Fo ce? Łcsiwo wiedzieć, ' ". r r r z " «r fsfrrv r'r.r'r'. Dawne, dobre czasy... Działo się to na ratuszu miasta Starej Warszawy dnia 7 miesiąca stycznia 1793 roku. Gwoli społecznej uciechy podajemy taksę marszałkowską dla rzeźników ustanawiającą ceny mięsa z wołu przedniego. To właśnie do marszałków wielkich koronnych jako ministrów porządku publicznego należał obowiązek ogłaszania taksy na wyroby i towary w codziennym handlu będące. Ten urzędowy cennik bronić miał ogół społeczeristwa przed nadmierną drożyzną, czego i współcześnie wszystkim Państwu życzymy. W 1793 r. cennik ten brzmiał tak: Funt mięsa płacić się ma Głowa od wołu Serce od wołu Wątroba Flaków wiązka zł gr gr. 7,5 Rura mięsista od przedniej ćwierci zł. 1 gr. 24 gr. 18 Cztery nogi» razem wzięte zł. 1 gr. 10 Poniżej zaś na taksie napisano, iż na Wolnicy funt mięsa i wszystkie rek wizy ta groszem jednym taniej sprzedawać się mają Gdzie te czasy... To już babie Gdy zwieziono Snopy na klepisko, Chłopcy sady z owoców otrzęśli, W ulach pszczołom... Tak, tak proszę państwa zgodnie z tym, co pisał Leopold Staff to już babie lato. Mimo, iż jesienne miesiące coraz mocniej zaznaczają swą obecność dłuższymi wieczorami, niższymi temperaturami, częstszymi mżawkami i szarugami, lato dzielnie się jeszcze broni. Jakby resztkami sił na kilka lub kilkanaście dni września i października upodabnia się aura do lipca, mając przy tym swój odmienny, szczególny i niepowta«rzalny urok. Dla nas okres ten jest przypomnieniem, że czas kończyć mizerię i przerzucić" się na kwas?eniaki i małosolne oraz na coś bardziej konkretnego. Babie łato, jest dla nas przypomnieniem, że czas pożegnać się na dziewięć miesięcy. Co nam one przyniosą? Poprawę sytuacji czy jej pogorszenie, więcej spokoju czy zdenerwowania...? Doprawdy trudno dziś przewidzieć. Jedno jest pewne: nie zmącą nam one naszego poczucia humoru. Babie lato, zwane przez Niemców latem stafycb kobiet, przez Francuzów latem św Marcina, zaś przez Amerykanów indiańskim latem było zwykle zapowiedzią wytchnienia po bardzo pracowitych tygodniach spędzonych przy sprzęcie płodów i przygotowaniu roli do najbliższej wiosny. Tym razem jednak babie lato nie będzie dla nas zwiastunem błogiego odpoczynku, tym razem jest ono zapowiedzią niezwykle ciężkiej pracy, wspólnego wysiłku, wzajemnego zaufania i życzliwości, bo jak mawiał Adam Władvsławius7 Kto chce szczęśliwym być, Potrzeba mu robić: ^ Bo żadnemu snadnie Wróbl w gębę nie wpadnie. Każdy z swej roboty Pozbywa się lichoty: ódgryza się nędzy, Nie żebrze pieniędzy. Nie bawiąc się zbytki Dostatki ma wszytki: Bóg mu błogosławi I dzieciom zost^vi

7 Nr 39 (849) POL - 8" w Polanicy Zdroju W Wojewódzkim Domu Kultury w Wałbrzychu odbył się przegląd kwalifikacyjny filmów przed XVII Ogólnopolskim Festiwalem Filmów Amatorskich POL-8". Impreza ta w bieżącym roku organizowana jest w ramach obchodów 25-lecia Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce i odjedzie się 25 września w Polanicy-Zdroju. Na tegoroozny festiwal nadesłano 62 filmy, z czego 15 to dzieła, zrealizowane przez twórców z Opolszczyzny. Komisja kwa lifikacyjna pod przewodnictwem członka ZG Federacji AKF, Bogusława Kotowskiego, do oceny festiwalowego jury wytypowała 49 filmów, z czego 6 filmów z AKF Alchemik". Wśród prac przyjętych do konkursu są dwa filmy Engelberta Krala, a także po jednym filmie Bronisława Bedyńskiego, Leona Daniela, Jerzego Wójcika, oraz Tadeusza Niezgody i Tadeusza Kwasniokiego. Trzej ostatni twórcy wystąpią w kategorii debiutów. TRYBUNA KEDZlERZYŃSKICH AZOTÓW' A r j odziwiam wręcz nar^ iwność wielu ludzi, którzy jeszcze sądzą, że spychane przez dziesięciolecia na daleki plan zagadnienia Jeszcze Wszystko to czcze gadanie, frazesy, skoro w Podstawowych założeniach reformy gospodarczej" nie ma powiązań ochrony środowiska z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi. Znamienne zresztą jest, że wśród podstawoioych potrzeb ochrona środowiska zamieszczona została na ostatniej pozycji. Nie łudźmy się więc, że inne miejsce, bardziej poczesne, przypadnie tej dzie dżinie w najbliższej codziennej praktyce. jeszczesięnie Str. 7 decyduje o naszym zdrowiu i życiu. Ich wysiłki rzecz jasna są niewspółmiernie większe do efektów, ale zawsze lepszy rydz niż nic". Chora gospodarka wymaga szybkiej i radykalnej kuracji. Mają nią być zasadnicze zmiany w systemie funkcjonowania gospodarki. Pierwsze etekty w postaci minister stw-kompleksów już mamy. Obok tych zmian wprowadzone mają być także nowe struktury organiza cyjne w celu jak najlepszego poczekajmy, ochrony i kształtowania środowiska powoli odnajdą swą właściwą rangę. Osobiście osta tnio straciłem już na to jakąkolwiek nadzieję.. Co prawda pogarsza się z każdym rokiem, a nawet miesiącem, jakość wód i powietrza, pogłębi się dewastacja zasobów natury, a problemy te znjdują sporo miejsca w obradach różnego rodzaju i szczebla, ale to jeszcze niczego nie przesądza. Jeśli już, to najwyżej o niezwykle szerokich i ambitnych programach. Gorzej natomiast z ich realizacją. Poprą wę sytuacji uzależnia się botoiem od rzeczywistego wpły wu władz lokalnych na działalność uciążliwych zakładów przemysłowych. To zaś głównie zależy od uprawnień, jakie otrzymają one od władz centralnych. Poza tym jest to znaczne zawężenie problemu. Na cóż boiviem można liczyć w okresie totalnego kryzysu, jeśli' wcześniej też nie ' było lepiej. Katalog społecznych potrzeb i żądań coraz większy, a premier przed kilku miesiącami już stwierdził, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej". W takiej sytuacji sporządzanie planów, programów, wyznaczanie zodań jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożlhce i b ezsensowme. Zdają sobie z tego sprawę ludzie z urzędu odpowiedzialni za ochronę i kształtowanie środoioiska, lecz znacznie rzadziej mają cywilną odwagę przyznać się do lego. Jeden Z zaprzyjaźnionych ochroniarzy" załamał tylko ręce i stwierdził, że jedyna nadzieja w grupie autentycznych maniaków, którzy nie bacząc na piętrzące s-ię przeszkody walczą o to, co to konsekwencji wypełnienia zadań ztciązanych z przestrzennym zagospodarowaniem kraju. ochroną środowiska i gospodarka wodną*. A więc znowu winy powinniśmy szukać tu mentalności, fałszywych przekonaniach i przyzwyczajeniach Bar dzo często słyszy się bowiem, że ochrona środowiska jest kosztowna, że nie stać nas na to w obliczu pilniejszych potrzeb. Tymczasem, jak to już dawno wykazano, jest to myślenie krótkowzroczne, że czy to się podoba, czy nie, koszty muszą być uwzględnione w modelu rozwoju gospodarczego. Ale my w to nie wierzymy, my musimy się sami przekonać w sposób nie budzący wątpliwości. A to wymaga lat. A więc jest szansa, że zmądrzejemy, choć dokładnie nie wiadomo kiedy. fł) O BONACH Czy jednakowo mmi usatysfakcjonowany ten, co waży pięćdziesiąt i sio kilogramy? * * * O ŚWIĘTOŚCI DNIA ŚWIĘTEGO Z czasem się przemiszczała ze sfer ducha w krąg ciała. NiegdyS gorzały serca, a dziś w sercach gorzoła * - * * BEZINTERESOWNY W swej ocenie tyleż plusów co i zer ma. Jedni mówiq: altruista", o drudzy: oferma". * # * OBIECANKI Każdemu obiecuje: będziesz mioł jak zapracujesz". KRZYŻÓWKA Poziomo: ł) płaszczyzna diieląca biegi schodów, 4) uszko do zawieszania kłódki, 9) wyraz, 10) typ aktora, 11) brzeg kapelusza. 12) część paleniska, 14) gromada zw ierzat, 10) w pierwszym kwartale, 18) utwór muzyczny przeznaczony do ćwiczeń, 19) wyróżnienie głoski, w sylabie, 20) na przesyłce pocztowej, 22) rodzaj osłony, 25) pojazd na płozach, 27) kamień oprawiony w pierścionek, 28) przyprawa kuchenna, 29) część cia ła od barków do pasa, 30) składnik ćwikły, 31) rodzaj niszy przy legającej do większego pokoju. Pionowo: 1) człowiek narwany. 2) okrągły drobny cukierek, 3) wyrabia tężyznę fi^ zyczną, 5) owoc palmy, 6) pocisk zrzucony z samolotu, 7) gałąź sportu, 8) ognistoczerwona farba ochronna, 13) klęska, zagłada. 15) barwne zjawisko na niebie, 16) surowiec na opium, 17) broń żmiji, 21) odpowiedź na hasło, 23) termin brydżowy, 24) zwierzę o cennym futn*. 25) zwisający kawałek lodu, 26) domena astronomów. FRANT" Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie 15-dniowym od chwili ukazania się numeru na adres Redakcji z dopiskiem na kopersie krzyżówka". Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosowane zostaną nagrody książkowe. 1 2 I 3 4 S y r i r ^ 12 }3 r k 4 i f ^ k 4! Z n $ f \ /«/f r ^ /* t. r i f Ib A H f 1 29 m H> ki r ^ t*f i* - - * < f ^ r ^ 29 f i 25 2S f ^ k J [ < l-yj i i A k J f % Trybuna Kędzierzynskich Azotów" Tygodnik Organ Samorządu Robotniczego Zakładów Azotowych...Kędzierzyn" Redaguje Kolegium w składzie: praewodn c^cy Henryk Mordak redaktor naczelny Władysław Lulek sekretarz redakcj'. Bolesław Karcz. redantorzy Janusz Labus Janusz Wąsewie* ora* człon kowe społecznego Kolegium Władysław Będkowski. Czesław Górski, Jan Malisa lan Szkaradek Zenon Siniec, Jerzy Pilarski, Maksymilian Michlak. Mirosław Wrona. Jozefa Sołtysiak. Andrzej Rygorów ic» łerzy Bigos ' Tadeusz Hordyjewiea, fotoreporter Bogu- sław Rogowski, redaktor techniczny Zygmunt Nowak, korektor - Elżbieta Szatan Adres Redakcji Zakłady Azotowe Kędz:erzyn- Kożle. budynek Internatu Z«*, >łu S/.kół Za^yodowych nr 118 pokój 109 Telefony centrala {29) wewnętrzny tsekretar-.at redaktor naczelny) ora t Telex Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca Redaktorzy przyjmują inte- -esantów codziennie <* godzinach od 10 do 13 w soboty do 12. Opol J-5

8 Różne, czasem diametralnie odmienne opinie krążą wśród Jcibfeóy? i ludzi zbliżonych do MZKS Chemik" na temat obecnej działalności klubu. Chcielibyśmy się dowiedzieć jaka jest opinia w tej sprawie zarządu klubu, który pan reprezentuje zwracamy się do kierownika Bronisława Gołąbka. Rzeczywiście opinie są różne i czasem przesadnie mało pochlebne, w czym mają też swój udział niektóre środki masowego przekazu. Ale do rzeczy. Obecna sytuacja klubu, ^jak wielu innych, nie jest do pozazdroszczenia, choć nie jest jeszcze tragiczna. A to za sprawą licznych zabiegów i przedsięwzięć. Konkretnie jakich? Należałoby zacząć od czerwcowego spotkania kierownictwa klubu z przedstawicielami władz miejskich, zakładów pracy, związków zawodowych i wojewódzkiej centrali aportowej. W sumie nie przyniosło ono zbyt konstruktywnych wniosków i większych efektów poza pomocą finansową, którą otrzymaliśmy od władz miejskich i z wydziału kultury fizycznej Urzędu Wojewódzkiego. Zdecydowana większość przedstawicieli zakładów i instytucji naszego miasta nie tylko nie ustosunkowała się pozytywnie do naszej koncepcji wspierania klubu i wzajemnej współpracy, ale nie przedstawiła też żadnej innej sensownej propozycji. Nie znamy też koncepcji miejskiej Solidarności", trudno bowiem za taką użnać wniosek stworzenia jednego miejskiego klubu-molocha funkcjonującego jedynie w oparciu o dobrowolnie zadeklarowane składki pracowników poszczególnych zakładów pracy. Takie przedsięwzięcia już niejednokrotnie nie spełniły nadziei, tak z organizacyjnego punktu widzenia, jak i z czystego ludzkiego ambicjonalnego. Przecież ludzie, działacze z ppzostałych klubów naszego miasta mają swoje ambicje i pragnienia. Wrzucenie ich do jednego kilkunastosekcyjnego kotła zniechęci ich do pracy, cośmy już raz mogli zaobserwować w naszym mieście zaś klub bez zaangażowanych i znających się na rzeczy działaczy nie może długo i dobrze egzystować. Nasza propozycja bynajmniej nie dotyczyła tylko tego kto i ile mógłby dać. W ramach naszej działalności chcielibyśmy także między innymi uczestniczyć w organizacji masowych imprez sportowych w zakładach. Uważam że nasze doświadczenia i możliwości w tej materii bardzo by się przydały. Obecnie spośród zakładów patronackich praktycznie jedynie Azoty" spełniają rolę mecenasa. Jak więc wiążecie koniec z końcem? O zamknięcie" bilansu tegorocznego jestem raczej spokojny. Mimo zmniejszonych o dwa miliony złotych dochodów nie powin-: niśmy zakończyć roku ujemnym saldem. Trudno uwierzyć. W jaki sposób? Nie jest to niemożliwe, jeśli zważymy, że klub zmniejszył swe wydatki w bieżącym roku o trzy miliony w stosunku do roku ubiegłego. Oszczędności te uzyskujemy poprzez: O zmniejszenie ilości nagród dla zawodników (nagrody przyznaje się tylko za sukcesy międzynarodowe i za pozycje medalowe w zawodach o randze mistrzostw kraju); ograniczenie ilości obozów szkoleniowych; N zmniejszenie zatrudnienia w administracji klubu i w grupie szkoleniowców; zmniejszenie ilości zespołów uczestniczących w rozgrywkach; oszczędniejsze dysponowanie sprzętem i jego regenerację; zmniejszenie wielkości tzw. dożywiania; eliminowanie dojazdów na zawody autobusami, tam gdzie możliwe jest korzystanie z najtańszego środka lokomocji pociągu. Nie ukrywam, że znacznie podreperowała nas sprzedaż zgodnie zresztą z obowiązującymi przepisami dwóch zawodników do innych klubów. O KLUBOWYM FISKUSIE Z pewnością niektóre przedsięwzięcia w dalszej przyszłości odbiją się negatywnie na wynikach sportowych, lecz z dwojga złego lepsze to niż drastyczne pociągnięcia polegające na likwidacji sekcji. Mogliśmy na przykład rozpuścić" siatkarzy dobrze na tym zarobić, ale przecież w działalności klubu nie o to chodzi. Dzięki wstępnemu uporządkowaniu gospodarki finansowej spłaciliśmy jeszcze 500 tysięcy złotych długu. Ale by nikomu nie wydawało się, że mamy teraz tak zasobną kasę dodam, że pozycja wydatki" obciążona została jeszcze 600-tysięczną kwotą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uważamy, że w części obciążono nas niesłusznie, lecz sprawa nie została jeszcze definitywnie zakończona. Bieżący rok dobiega zwolna końca, jak zatem wyobrażacie sobie działalność w roku nadchodzącym? Przygotowaliśmy już materiały określające sposoby zapewnienia środków na działalność poszczególnych sekcji, ale o ich wartości zadecyduje stosunek załóg i kierownictw zakładów pracy i instytucji do klubu. Sądzę, że konkretniej będzie można mówić na ten temat po walnym zebraniu sprawozdawczo- -wyborczym, które przyspieszyliśmy o dwa lata, a które odbędzie się na przełomie października i listopada. A więc już wkrótce powinny zapaść jakieś bardziej wiążące decyzje w sprawie w miarę sprawnego funkcjonowania klubu w nadchodzącym roku. Wiemy, że staracie się o zagwarantowanie środków na działalność poprzez działalność usługową ściślej poprzez powołanie brygady remontowej. Istotnie. Nie uważam tego za najlepszy sposób zapewnienia funduszu dla klubu, lecz w obecnej sytuacji jest to konieczność. Organizacja sportowa powinna zajmować się zgoła innymi sprawami, «le tego rodzaju wyjście z sytuacji w dużym stopniu pozwoli wielu ludziom zająć się tym do czego są powołani, a nie ciągłym szukaniem pieniędzy. Być może powinniśmy byli już wcześniej powołać taką ekipę, lecz do niedawna status prawny tego rodzaju grup nie był zupełnie jasny, toteż nie chcieliśmy wcześniej pokusić się o takie rozwiązanie kłopotów finansowych. Sądzę, że jeśli wszyscy zainteresowani rozsądnie i rzeczowo podejdą do poruszonych problemów, to w nadchodzącym roku powinniśmy osiągnąć nie gorsze wyniki sportowe i finansowe niż w roku bieżącym. Tego wam życzymy i dziękujemy za rozmowę. (Ł) azywa się ich ludźmi siedzącymi na walizkach. Wystarczy kilka porażek prowadzonego przez nich zespołu by okazało się, że w klubie nie ma już dla nich miejsca, by z dnia na dzień stracili pracę. Nie jest więc łatwy ani lekki trenerski chleb, a zmiana chlebodawcy jest codziennym ryzykiem. Tu nie obowiązuje kilkumiesięczne wypowiedzenie, nie ma żadnego cackania się. Decyzję z reguły zaocznie podejmuje się ze skutkiem natychmiastowym. Bezrobotni od zaraz pakują więc manele, a rozstania nie są zazwyczaj miłe ani dla jednej, an : dla drugiej strony, bfak w nich wylewności I czułości. Ludzi pracujących w zawodzie trenera bo jest to przecież zawód mamy w naszym kraju sporo. Jak się im wiedzie, czyli Jak podopieczni zdobywają laury, to jest fajnie, pali się uroczyście ich kapelusze, podrzuca do góry, przeprowadza wywiady i takie tam inne. Ale jak podopiecznym idzie jak z komienia, to winien jest trener. Wybrał bowiem niewłaściwy cykl tre- MIĘDZY ningowy, NAMI r\»e trafił z formą, nie dotrenował lub przetrenował. Bądi też z innej beczki: nie spełnia wymogów. Jak jest za miękki, to zawodnicy robią z nim co chcą, jak zaś jest za twardy, to się buntują, że kat lub coś w tym rodzaju. Na uległości i powolności poślizgnął się już nie jeden trener. Za dużo poufałości, familiarny, koleżeński stosunek do zawodników też nie jednemu wyszedł bokiem. Wcale nie mniej trenerów straciło posady ze względu na próbę wprowadzenia rządów silnej ręki i różne dyktatorskie Nad siatką Po rocznej kwarantannie siatkarze MZKS Chemik'* ponownie po efektownej walce zameldowali się wraz z lokalnym rywalem, nyską Stalą" w gronie drugoligowców. Boje o zachowanie ligowych szlifów będą bardzo trudne, gdyż wśród rywali trudno obecnie doszukać się zespołu, który można uznać za planowanego spadkowicza". Siatkarze przygotowywali się więc do najbliższego sezonu bardzo solidnie, co wobec kłopotów związanych z nie najlepszą sytuacją w sportowym światku nie było łatwe. Należy także dodać, że drużynę Gościć zaś będziemy: Czarnych" Radom Stal" Nysę Włókniarza" Bielsko Chełmiec" Wałbrzych Avię" Świdnik po odejściu wieloletniego szkoleniowca naszych siatkarzy, Zbigniewa Suchanka przejął dotychczasowy zawodnik Ryszard Niezgoda. Tak więc jeslenno-zimowy okres w hali sportowej znowu zapowiada się bardzo obiecująco. Emocji na parkiecie nie powinno zabraknąć, nie powinno zabraknąć też zainteresowania kibiców, którzy dotychczas zawsze gorąco dopingowali chemików. Spotkania w kędzierzyńskiej hali jak zwykle rozpoczynać się będą w soboty o godzinie 17.00, a w niedziele o godzinie Warci wyróżnienia Mimo kilku bolesnych przez zawodników wyniki, potknięć, sportowcy MZKS o których już szerzej informowano, kierownictwo Chemik" w trzech kwartałach bieżącego roku odnotowali także kilkanaście nych sportowców, przyzna- klubu wyróżniło wspomnia znaczących sukcesów i uda jąc im 9 września na uroczystym choć skromnym nych występów na krajowej i zagranicznej arenie. spotkania symboliczna Wśród tych, którzy nie zawiedli kibiców należy wy- nagrody. Oprócz zawodników uhonorowani zostali także mienić przede wszystkim lekkoatletów: Lidię Kańtoch, Janusza Trzepizura, szkoleniowcy: Stanisław 01 czyk, mgr Józef Wojnar, Stanisława Grabowskiego, mgr Marek Kłos, mgr Zbig Edwarda Gładysza; pływaków: Małgorzatę Bielań- niew Babiarz, Rudolf Kańtoch i dr Wojciech Derezińskiską, Mariusza Rutkowskiego, Marka Kopija, Andrzeja Rolę i Piotra Gricnera Oby okazji do takich oraz ciężarowca Andrzeja wyróżnień było jak najwięcej. Urbana. KIBICAM Doceniając uzyskane (Ł) sława, nic też dziwnego, że kluby zamykają drzwi przed takimi fachowcami. potem sprawdzić. To jest mianowicie w ogółe nie nadaje. Łatwo to zresztą ta grupa trenerów", dla których ten Droga w trenery jest stosunkowo chleb jest za ciężki. To właśnie oni prosta. Wiedzie ona tok: jeszcze podczas czynnego uprawiania sportu wie- stanowią grupę UFO latających po klubach trenerów o bliżej niezidentyfikowanych umiejętnościach i predyspolu zawodników zaczyna czuć w sobie powołanie do pełnienia w dalszej częś zycjach psychicznych. cl swego żywota nauczycielskich powinności. Zapisują się więc na AWF, trener zawodnicy. Spora grupa trene- Konflikty bywają nie tylko na linii gdzie z klubową pomocą pobierają rów nie potrafi znaleźć wspólnego języka ze swoimi pracodawcami, a więc nauki, mające Ich niby przygotować do przyszłej pedagogicznej misji. Finałem kilkuletniego pobierania nauk stonu rzeczy jest wiele i nie z władzami klubów. Przyczyn takiego sposób Trenerski chleb zapędy. A na to zawodnicy są czuli. Zawsze znajdzie się w zespole kilku gwiazdorów, którym to będzie nie w smok, a rokosz zawodników okazać się może groźny w skutkach. To ciągłe życie między młotem a kowadłem może odbić się niekorzystnie na zdrowiu trenera, może doprowadzić do nerwicy i stressów. Dlatego też nerwice można chyba uznać za chorobę zawodową w tym fachu. Niektórzy widząc niepewność tego chle ba wycofują się nim stanie się to najgorsze, zmieniają swoje kwalifikacje. Jest bowiem pewna grupa trenerów, których nie chce zatrudnić żaden klub. Towarzyszy im niezbyt dobra jest dyplom magisterski. Magistrowie całą gębą są już pewni swego. Sport uprawiają dokąd zdrowie ł rywale poz walają. Kiedy już nie sposób dalej, po odpowiednim pożegnaniu zamieniają się w trenerów. Dyplom ukończenia AWF I tytuł magisterski wszak w zupełności ich do tego predystynuje. Proste? W zosadzie tak, tylko że aż... za proste. Magister magistrowi nie równy, nawet jeżeli o wychowanie fizyczne chodzi. Tylko jednostki rzeczywiście reprezentujące odpowiednie przygotowanie fachowe oraz poziom intelektualny, sprawdzają się w nowej roli. Reszta a jest to chyba zdecydowana większość do tej pracy się (Ł) je tu po kolei wymienić. Niby tęczy ich wspólny cel: żeby dana dyscyplina dobrze w klubie stała, żeby sportowcy spod klubowych barw wygrywali. Ale czy to oznacza, że skłod zespołu piłkarskiego na mecz ma ustalić zarząd klubu czy trener? Czy o kalendarzu startów i sposobie przygotowania lekkoatletów decyduje klub czy przygotowujący? Klubowi działacze, to ludzie osiadli i ustosunkowani. Trenerzy zaś, to koczownicy nie zawsze rozumiejący układ lokalnych stosunków i wzajemnych zależności. Wywalenie trenera dla klubu nie jest specjalnym problemem, kij zawsze możno znaleźć. Bezbronne ofiary prześladowań i represji ostatnio zaczęły się łączyć w różne związki dla obrony swych nteresów. Powstały więc na fali przemian związki i rady trenerów, powybierano odpowiednie władze i organa przedstawicielskie. Jest nadzieja, że ulży to ich ciężkiej doli. Żeby jeszcze nasz sport na tym skorzystał... (lob)

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Zbigniew Modrzewski PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH SPÓŁDZIELCÓW Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Zbigniew Modrzewski Poradnik dla przyszłych spółdzielców Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 6 Spis

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Projekt

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Za naszą i gospodarczą wolność 14 44 Marketing 50 Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Głosy w jądrowej sprawie PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ Spis treści 2 Strona dla sztuki 3 Felieton Temat

Bardziej szczegółowo

OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy

OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW Opracowanie Kraków kwiecień 2007 Opracowanie: Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Do granic wyobraźni Konrad Sierzputowski, Bartosz Barłowski, Omni 3D Odzyskać

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29

nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 nr 1/2008 Opłaty za korzystanie z dróg - str 3 Na wschodzie bez zmian - str 23 Actros w księdze rekordów Guinnessa - str 29 DAF i wszystko jasne DAF XF105 jest doceniany zarówno przez kierowców jak i właścicieli.

Bardziej szczegółowo