AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem"

Transkrypt

1 W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt poszukiwany TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW TYGODNIK Nr 39 (849) Rok XXIX 23 września <981 r. Ceno % zł ORGAN SAMORZĄDU ROBOTN1CZEGOZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Zadanie pilne: Przygotować reformę! Produkcja argonu jest procesem zautomatyzowanym. Kieruje się nim zza pulpitu sterowni. Ludzkie ręce tei są jednak niezbędne. Przy obsłudze aparatury Leopold Gierczak. (Informacja na temat argonu czytaj str. 2). Wokół spraw związanych z wprowadzeniem reformy gospodarczej toczy się ożywiona społeczna dyskusja. Jednocześnie podejmowane sq decyzje mające na celu przygotowanie się do jej wprowadzenia, i to na wszystkich szczeblach, we wszystkich ogniwach naszej gospodarki. Nie ulega wątpliwości, że istotne znaczenie będę ł«miały zakłady przemysłowe, ich przygotowanie do funkcjonowania w nowych układach ekonomicznych. Zgodnie z zarząd/.eniem premiera w zakładach przemysłowych mają być powołane zespoły zakładowe, przygotowujące na miejscu wprowadzenie reformy. Zespół taki powołany został również w Zakładach Azotowych Kędzierzyn". Na czele zespołu stoi dyrektor kombinatu Konstanty Chmielewski. Oprócz niego w skład zespołu wchodzą: Adam Gurgul, Czesław Górski, Marian Górny, Adam Marczak, Henryk Maciejec, Stefan Nikiel i Mieczysław Tomanek (sekretarz zespołu). W zakres pracy zespołu wchodzi sporo tematów, dlatego też w poszczególnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa propozycje rozwiązań przygotowuje się w podzespołach. Takich podzespołów powołanych zostało 6, każdy z nich opracuje odrębny temat. Podzespół rur l przeanalizuje i opracuje propozycje dotyczące wpływu metod wytwarzania, poziomu i struktury produkcji oraz efektywności gospodarowania. Pracami tego podzespołu kierować będzie z-ca dyrektora ds. technicznych Adam GurguL Zadaniem podzespołu nr 2 jest analiza i Przygotowanie propozycji dotyczących ekonomiki produkcji oraz działalności socjalnej w świetle nowych cen zaopatrzeniowych. Na jego czele stoi z-ca ds. ekonomicznych Czesław Górski. Podzespół nr 3 ma za zadanie opracowanie propozycji dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, poziomi e i strukturze zatrudnienia, płac oraz systemów motywacyjnych i spraw socjalnych. Przewodniczącym podzespołu jest główny specjalista do spraw pracowniczych Adam Marczak. Podzespół nr 4 dokona analizy i zaproponuje rozwiązania w kwestiach powiązań z dostawcami oraz prognoz zabezpieczenia w surowce, energię oraz zbytu produkcji i u- sług. Podzespół pracuje pod kierunkiem szefa obrotu towarowego Henryka Maciejea. Praca podzespołu nr 5 skupia się wokół problemu anulowania lub zmiany obowiązujących etatów normatywnych nieprzydatnych lub utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowych warunkach. Podzespół, (Dokończenie na str. 2) UPADEK CZY LETARG? Fragmenty dyskusji, które poniżej publikujemy są z pewnością istotnym elementem ogólnych rozważań nad przyszłością ZSMP. To, że dyskusja odbyła się w szczytowym okresie kampanii programowo-wyborczej ma o- gromne znaczenie dla po* wstającego właśnie programu organizacji. Zdaję sobie sprawę z tego, i to należy mocno podkreślić, że dobór dyskutantów był celowy i świadomy. -Chodzi bowiem o to, by najpierw wypowiedzieli się tzw...weterani" ruchu młodzieżowego. W następnym numerze TKA" chcę przedstawić dyskusję kolegów młodszych stażem organizacyjnym. Będzie więc to ciekawy materiał porównawczy, a także bogate źródło informacji i -pomysłów dla tych, którzy w nowej kadencji kierować będą zakładową organizacją ZSMP. W dyskusji udział wzięli Ro* bert Duszewski, Józef Pawlus, Kazimierz Piątkowski, Andrzej Gołąb, Zdzisław Barański, Mirosław Wrona, Henryk Sterkowicz oraz z ramienia redakcji Janusz Wąsewie«. M. WRONA: Jesteśmy w trakcie kampanii programowo-wyborczej. Na wstępie przeprowadziliśmy jednak akcję weryfikującą, co było zgodne z uchwałą plenum ZK i co mnie zaskoczyło, a nawet przeraziło. Weryfikacji nie zakończyliśmy, ale pierwsze wyniki są niemal tragiczne. Rozsypują się nam koła, tracimy ludzi. Być może popełniliśmy jakiś błąd przygotowując w ten sposób akcję weryfikacyjną. W Azotach" i tak nie było najlepiej jeżeli chodzi o liczebność robotniczego trzonu w organizacji. Zastanówmy się więc co zrobić, by ta organizacja przetrwała, by wszczepić w nią odrobinę dynamizmu. Wiem, że Andrzej ma koncepcję nie tylko programu, ale i całej kampanii programowo-wyborczej. A. GOŁĄB: W związku z weryfikacją powstał dokumencik deklaracji. Jest oczywiste, że takie coś w zderzeniu z naszą rzeczywistością musiało przynieść to, co jest dzisiaj. Pomijając inne przyczyny trzeba sobie powiedzieć, że ruch młodzieżowy umiera i to conajmriiej od 3 4 lat. Jeżeli rozpadnie się kilka czy kilkanaście kół, to mam pytanie: kto będzie tę młodzież reprezentował na konferencji? Ja nie jestem dobrej myśli. W związku z tym mam taką propozycję. Nie robić kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzez zebrania, wybór delegatów itd. Trzeba wszystko zacząć od początku, czyli w pierwszej kolejności zwerbować np. do hali widowiskowo-sportowej jak największą liczbę młodzieży. Wtedy właśnie można zrobić coś w rodzaju konferencji zakładowej. W zasadzie byłby to mityng azotowej młodzieży. I wtedy należałoby wyjść z ciekawym, atrakcyjnym i chwytliwym programem. Dlaczego by np. nie skomercjalizować nieco pracy związku. Z czego to wynika? Ja jestem optymistą i wierzę, że ta reforma jednak wejdzie w życie. Jeżeli tak, to trzeba się liczyć z bezrobociem, które uderzy głównie ludzi młodych. Dlatego też widzę realnie utworzenie czegoś w rodzaju spółdzielni usługowo-produkcyjnej, ze swoją bazą, sprzętem i ludźmi, którzy mogliby tam dorabiać. Mogliby np. realizować swoje marzenia o mieszkaniu, czy własnym domku wytwarzając cegły lub inne materiały budowlane. To są sprawy techniczne, ale chodzi o tego rodzaju działania. Ten związek nie może tylko i wyłącznie koncentrować się na sprawach światopoglądowych. Trzeba zejść na ziemię. Kształtujemy świadomość przez byt. (Dokończenie na»tr. 3)...teraz jest pluralizm organizacyjny. Jest w czym wybierać... «.ZSMP nie ma monopolu na młodzi*!-.

2 Sfr. 1 TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKłCH AZOTÓW" Nr 39 Argon produkt poszukiwany Jednym z naszych produktów przeznaczonych na rynek krajowy i na eksport jest ciekły argon. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w kombinacie wyprodukowano go tys. litrów. Zdecydowana większość, bo 74,7 proc. tej produkcji poszła do odbiorców w kraju. Należy tu jednak dodać, że zapotrzebowanie rynku krajowego na ciekły argon jest w tym roku nieco 'niniejsze, dlatego też nadwyżki produkcyjne możemy kierować na eksport. Odbiorcami zagranicznymi ciekłego argonu są NRD i Austria. Wysyłamy go tam nie pierwszy rok i chwalą sobie kontrahenci ten jprodukt. Warto tu podkreślić, że w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku sprzedaliśmy go za granicę prawie tyle co w ińągu całego ubiegłego roku. A jest to eksport dla zakładów opłacalny, bo ceny za argon eksportowany są wyższe niż za ten sprzedawany na rynki krajówce. Głównymi odbiorcami krajowymi gazu są: Polgaz" Kędzierzyn, Polgaz" Warszawa i Polgaz" Bydgoszcz. W mniejszych ilościach sprzedajemy argon m in. dla Huty im. Lenina i WSK Rzeszów. Warto tu dodać, że niektórzy odbiorcy potrzebują argonu o specjalnej czystości. Ten wymóg partnerów handlowych argon z instalacji w Azotach" spełnia całkowicie, bo jest w nim wielokrotnie mniej zanieczyszczeń niż przewidują normy. Najwyższa jego próba posiada proc. czystego argonu. Ulica Świerczewskiego, czyli popularny kędzierzyński deptak. Ruch tu zawsze największy. Foto: B. Rogowski Czystość produktu sprawdzana jest w laboratorium. Chromatograf obsługuje Wiesława Paśnicka. Z inicjatywy absolwentów wydziału Organizacji Produkcji Politechniki Sląs kiej w Gliwicach w dniu 29 września o godz w klubie SIT PChem. przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się zebranie inauguracyjne, którego celem jest powołanie zakładowego koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Inicjatorzy serdecznie zapraszają na to spotkanie wszystkich zainteresowanych. Powstaje koło TNOiK Celem działania koła ma być wszechstronne i szerokie upowszechnianie nauki organizacji i zarządzania, wyzwalanie inicjatywy i zaangażowania społecznego na stanowiskach pracy i w zespołach roboczych poprzez inspirowanie i podejmowanie zadań w zakresie naukowo- - popularyzatorskim, szkoleniowym i wdrażania usprawnień organizacyjnych. Organizatorzy spotkania serdecznie zapraszają na nie również członków innych stowarzyszeń działających na terenie zakładu, a więc SIT PChem. i PTE. Zadanie pilne: Przygotować reformę! Ta cysterna pojedzie do Warszawy. Stołeczny Polgaz" jest jednym z największych naszych odbiorców ciekłego argonu. Zdjęcia: B. Rogowski Jeszcze niedawno podawana z ust do ust wiadomość, że ktoś tam wyjechał niby turystycznie d<5 jednego z zachodnich krajów i zostoi tom na stałe, przyjmowana była z niedowierzaniem i ze zdziwieniem. Zdziewienie to było tym większe, im bardziej uciekinier przed wyjazdem deklorował swo je związki uczuciowe i nie tylko uczu ciowe z krajem. Z naszego terenu bqdż drogą legalną, bgdź też nielegalnie wyjechało w ostatnich latach sporo ludzi, którzy podjęli decyzję rozpoczynania życia od nowa w innym *raju. Wyraźne nasilenie tych wyjazdów w ciągu ostatniego roku spowodowało, że nie jest to tylko problem peryferyjnych obszarów kraju, lecz niezwykle istotny problem narodowy. Minął już raczej czas, że przyczyną tych wyjazdów było łączenie rodzin. Zupełnie innymi względami kieruje się nowa fala uciekinierów. Jest sprawą oczywistą dla każdego chyba, że są to względy materialne. Są one tak silne, że działanie ich jest o wiele skuteczniejsze od patriotycznych porywów. Problemy codziennego bytu zdominowały w tym pfzypodku świadomość i nie ma potrzeby tego ukrywać. Zresztą jedno drugiego nie wyklucza, zapewne wielu wyjeżdżających Polaków nadał nimi pozostało, bo nie da się im sami też tego nie potrafią wyrwać z korzeniami poczucia narodowej przynależności. (Ciąg dalszy ze str. 1) łach ma nastąpić do 25 września br. Oczy. wiście dla właściwego przygotowania matęrialów zespoły mogą korzystać z usług o ób na którego czele stoi kierownik wydziału organizacji pracy Stefan Nikiel, przygotuje nie wchodzących w ich skład. Zaproszenie propozycje zmian w tym względzie. do udziału w pracach zespołów otrzymali Wreszcie podzespół nr 6 dokona analizy przedstawiciele Rady Pracowniczej, Komitetu i zaproponuje rozwiązania w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania majątku wych działających w przedsiębiorstwie, Zakładowego PZPR, obu związków zawodo- trwałego przedsiębiorstwa. Pracami tego podzespołu kieruje z-ca dyrektora ds. inwesty- mbinatu ZSMP. a także SIT P. Chem., PTE, Zarządu Ko. cji Marian Górny. Wyniki pracy ze,społu ds. reformy gospodarczej w naszych zakładach postaramy Zespoły przystąpiły do pracy nad przedstawionymi wyżej zagadnieniami. Termin jest przedstawić w jednym z najbliższych numerów.tka". <B> dość krótki, bo /^kończenie prac w podzespo- DYGRESJE go kraju wyjeżdżający za granicę w wstępu do kraju, bo to nie tędy drcfja. celach turystycznych rwę może podejmować pracy zarobkowej. Ale przepisy te są pa ptostu śmieszne wobec realiów. Dlotego czas je zmienić. Zmia ny te powinny dotyczyć dwóch zasadniczych rzeczy. Tak więc po pierwsze należy uregulować generalnie sprawę wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych. Odpowiednie wnioski w Takie stanowisko zajął znakomity autorytet, poseł Edmund Osmańczyk w czasie ostatniej debaty sejmowej. I z tym stanowiskiem trzeba się po proru zgodzić. Jugosłowianie od kit wyjeżdżają na roboty do krajów Europy Zachodniej i nikt im z Jego Dowodu nie czyni wymówek. Tym bardziej, że korzyści z tego mają obie strony, a Wyprawy po dolarowe szczęście Zjawisko stało się na tyle masowe, że z niepokojem pdfrzą na to rządy krajów zachodnich. Podejmowane są decyzje mające na celu powstrzywanie tej fali, bo stwarza to niemałe problemy dla tamtejszych społeczności. Emigrantom z Polski trzeba zapewnić warunki do życia, pracę a z tym coraz trudniej. W dodatku wszystko to odbywa się na dziwnych, nieskoordynowanych zasadach. Czarny rynek pracy czerpie z tego korzyści, czego ofiarami padają właśnie Polacy w takim samym stopniu jak Turcy czy Pakistańczycy. Przepisy mówią, że obywatel naszetej sprawie zaproponowały autonomicz ne związki zawodowe, warto te wnioski rozważyć. Generalnym ich założeniem jest, że emigracja zarobkowa tak, ale sterowana, a nie puszczona na żywioł. Wymaga to zawarcia odpowiednich porozumień z krajami, do których ludzie wyjeżdżają i z centralami związkowymi w tych krajach działającymi. Wyjeżdżającym należy zapewnić w ten sposób opiekę prawnokonsularną. Druga sprawa wymagająca zmian w przepisach, to nieodcinane dróg powro ł u do kraju. Nie można się na tych ludzi obrażać i zakazywać im więc i państwo reperujące w ten sposób swój budżet. Czarne wizje życia gastarbeiterów", pojawiające się ciągle jeszcze w środkach masowego przekazu nawet jeśli są najbardziej wiarygodne nie są w stanie n kogo odstraszyć, zmniej szyć ilość wyjeżdżających. Zamiast straszyć lepiej stworzyć program, zasady postępowania w tej sprawie. W rnnym przy- rag mu padku coraz częściej wy- I 1 prawy po dolarowe szczęś- I R II cie będą się kończyć ludz "TKA" kimi tragediami.

3 Nr 39 (849) " TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW" SU. 3 (Dokończenie ze str. I) K. PIĄTKOWSKI: Wydaje mi się, że coś takiego, jak ta spółdzielnia, o której mówiłeś, może być tylko przybudówką do organizacji. Moim zdaniem rzeczą zasadniczą jest odejście od ślepego naśladowania organizacji partyjnej. Można się zastanowić czy potrzebne są koła na każdym wydziale. Może wystarczy tylko zarząd zakładowy. A. GOŁĄB: Mimo wszystko uważam, że potrzebna jest komercjalizacja ruchu młodzieżowego. Trzeba mieć atrakcyjny i chwytliwy program, który rzecz jasna musi być realizowany..m. STERKOWICZ: Nie mogę zgodzić się z tym, co mówisz. Uważam, że tego rodzaju działania robione są na elekt. Dużo szumu, a efekt mizerny. Tu nie chodzi przecież o te programy i deklaracje. Tego to my mamy w nadmiarze. Ludzie mów^ą,?e nie muszą znać próg. A TU, oni go muszą mieć. Z. BARAŃSKI: Zapominamy chyba w tym miejscu o jednym. O tym mianowicie, że ZSMP jest organizacją o- kreśloną i ma swój statut. My nie możemy podejmować działań, które nie wynikają ze statutu i deklaracji ideowej, no i z programu. Jeżeli przekroczy się pewne ramy, to już nie będziemy ZSMP, ale musielibyśmy stworzyć jakąś inna organizację. J. PAWLUS: Przede wszystkim trzeba znać potrzeby młodzieży. Dziecko chodzi do przedszkola, później idzie do szkoły podstawowej, średniej, na studia. Ale coraz częściej zaczyna się zastanawiać po co? Większa odpowiedzialność, niższe zarobki, mnóstwo kłopotów. To są nonsensy, na których wydaje mi się powinniśmy bazować i stąd wyciągać odpowiednie wnioski. J. WĄSEWICZ: Jak; już tu podkreślano jesteśmy organizacją ideową, polityczną -itd. Jednocześnie trzeba przecież zwracać uwagę na te potrze-, by przyziemne, niezwykle istotne w codziennym życiu. I jak to pogodzić. 1 Trzeba albo coś wybrać, albo robić dwie rzeczy jednocześnie z wiadomym skutkiem. H. STERKOWICZ: A jednak trzeba te dwie rzeczy łączyć. Poprzez kulturę, wypoczynek itp. sprzedawać określone treści ideologiczne. Nie można oczywiście tego robić w sposób brutalny i grubiański. Musi być większa operatywność, powiem więcej większa butność organizacji młodzieżowej w tych sprawach. Podam przykład. W tej chwili powinniśmy się starać nie o pół miliona, ale o milion złotych na umorzenie pożyczek dla młodych małżeństw,-żeby na akcję letnią dostać nie 100 tys. ale pół miliona. A. GOŁĄB: Ale po co? Czy my jesteśmy związkiem zawodowym albo dyrekcją socjalną. Powiedz mi na kim spośród członków organizacji młodzieżowej robi wrażenie wiadomość o tym, «e na akcję letnią masz kilkaset tysięcy więcej. Z. BARAŃSKI: Ale ja chciałbym wrócić do struktur i programu. W obecnej sytuacji te struktury nie mają szans na przetrzymanie. Nie da się jednostki wtłoczyć w formy, a ZSMP jest tego przykładem. J. PAWLUS: Ja bym się z tobą zgodził w tym sensie, że ZSMP ze swoimi strukturami i programem umiera w stosunku do innych, dynamicznie rozwijających się organizacji. Z. BARAŃSKI: Mówiłem tu o rozkładzie organizacji w dosłownym znaczeniu tego słowa. Weźcie pod uwagę, że my się opieramy na tych samych starych" działaczach. Nie ma młodych. Ilu jest dwudziestolatków wśród tzw. działaczy? dawno słyszałem takie stwierdzenie, że musimy wszystko w Polsce pchnąć do przodu, gdyż takiej okazji jaką mamy obecnie nie mieliśmy od 200 lat. Dla takiego hasła wiele można poświęcić. H. STERKOWICZ: Ciągle upieram się przy tym, żeby tę dyskusję sprowadzić do spraw zakładowych. Pomówmy o tym, co dotyczy młodzieży w naszej firmie. O sprawach przeszeregowań, o możliwości interwencji w obronie młodego pracownika.... A. GOŁĄB: Od tego są związki zawodowe i one powinny pilnować tyi-h spraw. Młody czy stary pracownik UPADEK CZY LETARG? Z, BARAŃSKI: W ten sposób to się nic nie osiągnie. Musimy sobie uświadomić, że obumierają struktury, że ku upadkowi chyli się cała organizacja. Jeżeli utrzyma się w Polsce proces demokraty iacji życia, to organizacje typu ZSMP nie mają szans na przetrwanie. W czasach ZWM, ZMP cele były jasno określone, i były wspólne dla młodego pokolenia. Teraz przeważają potrzeby indywidualne człowieka i z tym trzeba się liczyć. J. WĄSEWICZ: Dlatego też uważam, że organizacja powinna działać na zasadach bardzo luźnych i wynikających z potrzeb chwili. Jest coś do zrobienia, zbieramy się w gronie przyjaciół, dyskutujemy albo robimy, a później do widzenia. Konkretne zadania powinny decydować o doborze kolektywu i o czasie jego istnienia. W takiej sytuacji można zrobić znacznie więcej i lepiej, z pełnym zaangażowaniem. W kołach to wszystko jest jakby sztuczne i bardzo sformalizowane. M. WRONA: Takie rzeczy robiliśmy od czasu do c«iasu. Do czego to jednak dopro vadzalo? Zbierało się kil.cu znajomych szefa lub tzw. działacza i to wszystko. Żeby nawet była zachowana rotacja tych osób, ale gdzie tam. H. STERKOWICZ: W powojennej historii Polski mieliśmy kilka przykładów rozpadania się organizacji młodzieżowych. Zawsze działo.się tak w momentach tzw. zakrętów historycznych. Ale zawsze też pozostawało grono doświadczonych działaczy, którzy po okresie stagnacji dźwigali organizację. Uważam, że w tej chwili organizacja nasza nie umiera, lecz zapada w sen. R. OLSZEWSKI: Czego najbardziej nam brakuje, mówię o organizacji młodzieżowej, to brak jakichkolwiek sukcesów, realnych a nie urojonych. Dlatego jestem za metodą małych kroków. Chodzi o to, by wziąć się za małe, ale realne pociągnięcia. Dlatego to, co nazwaliście skomercjalizowaniem organizacji uważam za wielce potrzebne, przede wszystkim dla utrzymania ZSMP. K. PIĄTKOWSKI: Nie zapominajmy o tym, że teraz jest pluralizm organizacyjny. Jest w czym wybierać. Ludzie mogą się określić i wstąpić do dowolnej organizacji. Jest Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Młodzieży Demokratycznej, związki chrześcijańskie, ZSMP nie ma monopolu na młodzież. R. DUSZEWSKI: Najgorsze jest to, że ZSMP zatracił ideologię, a ściślej ideologię a- trakcyjną dla młodzieży. Niejak jest dobry, to w /.akładzie zostanie, nikt go nie zwolni. M. WRONA: Ale to nie tylko o to chodzi. Jest szereg innych problemów. Zastanówmy się nad tym jak ratować tę organizację. H. STERKOWICZ: Zauważcie jedną rzecz. Tam gdzie był w kole członek prezydium ZK albo dobrze działający zarząd, koło się nie rozpadło, a nawet rośnie. Uważam więc, że tam gdzie są prawdziwi, oddani działacze nie ma takich problemów. Ci aktywiści potrafią wokół siebie skupić młodzież 1 podejmować konkretne działania. J. WĄSEWICZ: To wszystko opiera się na kredycie zaufania. Tylko jak długo można 2 tego kredytu czerpać. To dobrze, że jeszcze działa autorytet, ale trzeba go czymś umacniać. Tylko, te teraz w tym zamęcie ideologicznym jest to niezwykle trudne, a nawet niemożliwe. A. GOŁĄB: Dlatego między innymi trzeba coś robić. Tu jest jeszcze jeden aspekt tego problemu. Otóż od nowego roku związek przejdzie na samofinansowanie. Czy składki wystarczą? Skomercjalizowanie niektórych form pracy jest koniecznością. R. DUSZEWSKI: To jest racja. Obojętne co to będzie. spółdzielnia usługowo-produkcyjna, biuro pośrednictwa pracy na wzór spółdzielni studenckich, czy jeszcze coś innego. Na hasła teraz nikt nie leci. Zaoferujmy konkretną robotę, gdzie można będzie zarobić. Jestem przekonany, że chętnych nie zabraknie. J. PAWLUS: Jasnym jest, że organizacja zn&cznie się zmniejszy. Czy zatem ma to być ścisły klan, który będzie przykładem dla innych. Czy chodzi o to, żeby ci, którzy odpadną stali pod drzwiami organizacji i prosili o przyjęcie, czy też ma być tą małą organizacją i robić to, co dotychczas. A. GOŁĄB: Po prostu trzeba bazować ' na konkretnym -działaniu. Nie można sobie pozwolić na tworzenie jeszcze jednego programu, którego i tak nie da się realizować. Obecne struktury do tego nie pasują. Najpierw musi. być inicjatywa i ruch nieformalny, a dopiero potem można mówić o ujęciu tego w jakieś ramy organizacyjne. J, WĄSEWICZ: To'wszystko prawda, tylko zastanówmy się kto to ma robić. Starsi stażem działania odchodzą, a młodych nie widać. Wystarczy spojrzeć na listę wybranych już delegatów na konferencję zakładową. Te same nazwiska powtarzają się od kilku lat. M. WRONA: Młodych trzeba wychować, już teraz włąc?yć w ten nurt praey organi7.acyjnej. Bo nawet żywioł, o którym mówicie musi być w jakiś sposób kierowany. Jestem przekonany, że znajdą się odpowiedni ludzie..1 ak już zaznaczyłem, są to tylko fragmenty dyskusji. Całości nie mogliśmy zamieścić ze względu na brak miejsca. Ważne jest jednak to, że nawet w ogromnym przybliżeniu możemy zorientować się w poglądach na współczesny ruch młodzieżowy. Oczywiście, poglądy te reprezentują tzw. weterani" ruchu młodzieżowego. Sądzę, że kolejna dyskusja, tym razem z delegatami na konferencję, którzy wybrani zostali po rar. pierwszy i mają niewielki staż organizacyjny, przyniesie sporo materiału porównawczego. Wnioski i opinie sformułowane w trakcie dyskusji są z pewnością kontrowersyjne, ale to dobrze. Liczymy na to. że zechcecie podzielić się z nami uwagami na ten temat.,1. WĄSEWICZ Tl redakcji zadzwonił JJO czytelnik, którego poruszyła sprawa tzw. autobusu inwalidzkiego, kursującego na trasie osiedle Azoty" ZA Kę~ Propozycja naszego rozmówcy jest taka, że po pierwsze należałoby zrewidować system przyznawania biletów na tzw. auto- Wydaje się nam, że sprdwa jest oczywista i nie wymaga komentarza. Jak się dowiedzieliśmy, decyzje w sprawie przyznawania biletów na tzw. autobus in- Komu bilet? dzierzyn". Chodzi bowiem o to, że autobusem tym jeździ niewielu tych, którym należy się specjalny przewóz. Ponadto z autobusu korzystają pracownicy administracji i wydziałów położonych blisko bramy, zaś tym, którzy pracują w odległych zakątkach kombinatu odmawia sie bilet«'. bus inwalidzki. Po drugie trzeba umożliwić (jeżeli są wolne miejsca) pracownikom zatrudnionym w odległych częściach zakładu dowóz do pracy, kosztem sprawnych fizycznie pracowników administracji i bliżej położonych wydziałóvj. walidzki podejmowała komisja, złożona z przedstawicieli załogi, przemysłowej służby zdrowia i związku zawodowego. Sądzimy, że warto przyjrzeć sie liście korzystających z tego autobusu i raz jeszcze zastanowić się nad tym, komu przysługuje bilet. Barakowozy społkcć je można zarówno na terenie zck'cdu, jak i na przyzakładowym osiedlu. Ecrckowozy są. jednocześnie mręczyrcsmi, poczekaniami i pomseszcz niemi soc^nymi dla bnręcd pracujących na otwarr" ^"rz^nl. r, B, p^^cwskl

4 Str. 4 Wrzesień w Szkotach podstawowych, średnich i wyższych był gorącym okresem. Dla absolwentów szkół średnich był to ostatni moment na danie odpowiedzi na pytanie: być albo nie być... studentem, dla reszty był o kresem aklimatyzacji", wchodzenia w nowy, szkolny rytm. wychowania zmniejszono obowiązującą liczebność klas, określając ją od 25 do 30 osób. W trzyletnim technikum wieczorowym utworzono natomiast jedną pierwszą klasę o specjalności budowa maszyn" i dwie o specjalności elektromechanik". Ponadto rozpoczęto tu nauczanie w dwóch klasach o specyficznym profilu tj. w kia sach przyspasabiających do zawodu. Jest to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu nie tylko dla młodzieży, która nie mogła w normalnym trybie ukończyć szkoły podstawowej Nowe w szkole m wrześniu w Zespole J Szkół Zawodowych przy naszych zakładach rozpo częło naukę w trzydziestu kilkuset uczniów. Część to pier wszoklasiści" skupieni w oiśmiu klasach. W zasadniczej szkole w bieżącym roku utworzone zostały trzy klasy o specjalnościach: ślusarz-mechanik, elektromechanik i tokarz-autoniatyk urządzeń chemicznych. Kie dokonano natomiast naboru do klasy o specjalności sterowniczy procesów chemicznych". Stało się tak z uwagi na brak chętnych do nauki w tej specjalności wśród chłopców. Dziewcząt nie przyjmowano, gdyż założono, że wykonywanie w przyszłości iego zawodu w trudnych waru nkach jest dla kobiet szczegół nic niebezpieczne. Dotychczasowy trend dziewcząt na tę specjalność nie był zaś spowodowany nadzwyczajnym zainteresowaniem zawodem sterowniczego poprostu w jias?,ym mieście brakuje miejsc w szkołach zawodowych, które odpowia dałyby zainteresowaniom dziewcząt. W technikum pięcioletnim do pierwszej klasy z 50 kandy datów przyjęto tylko najlepszych 30. Trzeba bowiem zaznaczyć, że zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty i i zdobyć zawód, ale także ze społecznego punktu widzenia, z punktu widzenia przyszłej pełnej przydatności tych ludzi dla gospodarki. Nowe w szkole, to nie tylko nowi uczniowie. Wrzesień był też okresem początkującym zmiany w sferze funkcjonowa nia szkoły warunków nauczania i warunków socjalno- -bytowych. Wśród najistotniej szych dla uczniów należy wymienić zlikwidowanie poprawek i wprowadzenie egzaminó komisyjnych, organizowanych na żądanie bądź ucznia, bądź nauczyciela. Od 1 września realizowany też jest nowy sygtem doradztwa i pomocy pedagogicznej. Rada pedagogiczna otrzymała równi A większą autonomię. Nowości te, jak zwykle budzą kontrowersje, tym bardziejj, że jak powiedział minister prof. dr Bolesław Faron 27 sierpnia na konferencji prasowej: W Polsce Ludowej nie było jeszcze takiego roku, w którym doszłoby w szkolnictwie do tak poważnych zmian jak w roku szkolnym 1981/82", Dlatego też poświęcimy im więcej miejsca i uwagi w najbliższym czasie. (Ł) ^TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKlCH AZOTÓW' Nr 39 (849) Niejednokrotnie zerkałem kątem oka na poczynania fiszy czyli ryb (grubych), czyli prominentów, czyli decydentów. Zresztą jakiego określenia bym nie użył, zawsze wychodzi na to, że jest to termin jak się to teraz mówi skompromitowany. Zainteresowanym, którzy doradzają mi bym patrzył całym okiem, a nawet dwoma aby lepiej widzieć wyjaśniam, że nie mogę, bo zbyt często razi mnie zwykła głupota i infantylizm w tym co mówią i robią niektórzy w T ysoko postawieni. Kolejną groteską w wydaniu uczonych głów, a raczej głów do pozłoty była wrza wa jaką poważni specjaliści 2 Ministerstwa Zdrowia wywołali wokół otrzymanej z RFN odżywki dla dzieci. Preparat ten, będący częścią antykryzysowego daru w odczuciu naszych speców okazał się wręcz śmiertelnie szkodliwy dla polskich dzieci. A to za sprawą niebezpiecznych dlaorganizmu, szczególnie młodego substancji hormonalnych Ze środków masowego przekazu powiało grozą, na rodziców potencjalnych zjadaczy odżywki padł blady strach, zaś na ministerialnych speców zwalił się problem rozdysponowania owego czego tylko z grzeczności nie określono wprost świństwa. Nie MAMY SZCZĘŚCIE ŻE SZEF AWANSOWAŁ INACZEJ ROBOTA BY LEŻAŁA... K ą t e m - o k a TRUCIE trudno wyobrazić sobie jakie zdziwienie ogarnęło zbulwersowaną publikę, gdy publikatory doniosły, «że odżywka nadaje się do spożycia przez maluchów. Skąd ta nagła zmiana opinii? Czyżby hormony w polskim klimacie wy ginęły? Otóż nie, hormonów tych, jak się okazało, w ogóle nie było. Tak kolektywnie orzekł ileś osobowy sztab, który oparł swą opinię na świadectwach badań Ministerstwa Zdrowia darczyńców i informacji stwierdzającej, że tamtejsze dzieci od lat jedzą budzącą kontrowersje odżywkę i cieszą się nie najgorszym zdrowiem. Przedstawiciel wysokiego gremium dodał jeszcze, że własnych badań nie możemy przeprowadzić, bo to wymaga długotrwałych zabiegów. Wątpliwości niby rozwiane, ale pewne niedowierzanie oprócz niesmaku niektórym pozostało. Na szczęście tym, którzy nie do końca ufają wa lorom odżywki, pozostało krajowe pożywienie, w tym głów nie zalecane dzieciom zdrowe, dobre i wysokokalorycz- Kd*t- e< ne mleko i jego przetwory. W końcu kto by się przejmował Informacją na temat jakości artykułów nabialo. wych z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i łudzi starszych". A można się z niej dowiedzieć, że jakość zdrowotna mleka i przetworów mlecznych, na przestrzeni 10 lat, ulega systematycznemu pogorszeniu". Nic w tym odkrywczego skoro w 1979 roku dyskwalifikowano 45,5 procent pobranych przez Sanepid" próbek mleka i 55,2 procent przetworów. Mleko i przetwory mleczarskie jak wyjaśnia minister zdrowia i opieki społecznej kwestionowane są najczęściej za nadmierne zanieczyszczenie drobnoustrojami, w tym pałeczkami i grupy okrężnicy, nieskuted-» ną pasteryzacją, zwłaszcza serów, zanieczyszczenia mechaniczne, podwyższoną kwasowość, obecność gronkowców..." Dalej szef resortu dodaje: W mleku surowym znalezi można pozostałości antybiotyk ków i leków weterynaryjnych". Natomiast w mleku, kóre kupujemy w sklepie mamy już tylko pozostałości środków myjących i dezynfekcyjnych". W świetle powyższych danych kończy swą informację minister mleko i przetwory mleczne, podstawowe produkty żywienia ludzi, a zwłaszcza niemowląt (mleko w proszku), dzieci, ludzi chorych i rekonwalescentów (twarogi), budzą poważne zastrzeżenia pod względem jakości zdrowotnej". Poważne zastrzeżenia" czy to odpowiednie określenie. Zdaniem niektórych specjalistów, polskie mleko to gnojówka", bowiem w nim i jego przetworach stwierdzili 20-krotne przekroczenie nor my dopuszczającej ilość drobnoustrojów. Dajmy pokój mleku, mamy jeszcze kurczaki... na ar.abolikach. Krajowych. (U Niebogato na półkach magazynów zaopatrzenia. Brakuje zarówno artykułów biurowych, jak i surowców niezbędnych do produkcji. Zaopatrzeniowcy nie mają w naszych czasach łatwego życia. Foto: B. Rogowski Urbaniści przeciw wieżowcom Wybitni eksperci z jugosłowiańskiego Instytutu Urbanistyki wypowiadają się coraz głośniej przeciwko budowaniu wysokościowców w wielkich miastach. Twierdzą oni, że uleganie modzie na wieżowce nie tylko zeszpeciło wiele miast i osiedli, ale także znacznie pogorszyło warunki mieszkaniowe lokatorów. Nieprawdą jest też dowodzą urbaniści że budowa wysokościowców jest tańsza. Przeciwnie, z dokładnych badań i wyliczeń wynika, że są one co najmniej o 25 procent droższe w budowie, a także i bardziej kosztowne w eksploatacji od niższej zabudowy. Oszczędność uzyskana na wykorzystaniu terenów uzbrojonych dla większej ilości mieszkań, okazuje się przy tym szczególnie iluzoryczna. Urbanistom w sukurs pospieszyli socjolodzy i humaniści. Z przeprowadzonych badań i ankiet wynika bowiem, że mieszkańcy wieżowców bynajmniej nie czują się zbyt szczęśliwi, zawieszeni w gniazdach pod niebem. Badania lekarskie dowiodły ponadto, że i zdrowotne warunki w wielopiętrowcąch są gorsze niż w domach o mniejszych ga- - barytach. I tak np. w Belgradzie w nowych wieżowcach okazało się, że dzieci z tych mieszkań chorują znacznie częściej niż ich rówieśnicy z domów kilkupiętrowych. A już prawdziwą katastrofą dla mieszkańców wieżowców są awarie energetyczne, nieczynne windy, brak wody na wyższych piętrach. Alpinistyczne wędrówki na 30 piętro nie należą rzeczywiście do największych przyjemności. Kampania przeciw budowie niebotycznych wieżowców przynosi już w Jugosławii pierwsze rezultaty. Nowe osiedla wznoszone bądź projektowane w Belgradzie, Zagrzebiu i Nowym Sadzie charakteryzują się już znacznie niższymi budynkami. Coraz częściej wznosi się także zaledwie 4-piętrowe budynki mieszkalne, które urbaniści humaniści uznają za najodpowiedniejsze z punktu widzenia zdrowot ności i wygody mieszkańców.

5 Nr 39 (849) TRYBUNA KĘDZIERZZYŃSKICH AZOTÓW" Str, $ W sekcji ubezpieczeń rzeczowych ł osobowych panuje ożywiony ruch. Pod drzwiami sporo interesantów, wszyscy w tej samej sprawie: załatwiają wcześniejsze przej icie na emeryturę zgodnie z niedawnym rozporządzeniem Rady Ministrów. Chcą się dowiedzieć jak to należy załatwić. J uż w sierpniu wiadomość o takiej możliwości podała prasa. Ale wtedy nie dotarło jeszcze odpowiednie rozporządzenie wykonawcze. Dopiero niedawno rozporządzenie to, na którym widnieje data 17 lipca, znalazło się w zakładach. Tym samym można było podjąć załatwianie związanych z tym formalności. Stąd kolejka pod drzwiami komórki ubezpieczeń, stąd ni. wał roboty, jaką muszą wykonać do końca grudnia pracownicy tej sekcji. Każdego trzeba najpierw poinformować o zasadach mó wi pani Gerda Macalik każ demu trzeba wydać odpowied nie druki i powiedzieć jak ma je załatwiać. Potem trzeba sprawdzić przynoszoną przez petentów dokumentację, obliczyć i poinformować zainteresowanych o wysokości przyszłej renty, przygotować całość dokurńentacji dla ZUS i wysłać. Każdy przypadek jest inny, dlatego z każdym trzeba indywidualnie porozmawiać. Czasem i po kilka razy. Do końca roku będziemy mieli dużo pracy. Ponieważ sprawa wcześniej szego przejścia na emeryturę dotyczy sporej grupy pracowników kombinatu, a być może nie wszyscy w tej kwestii są dostatecznie zorientowani, zamieszczamy Informację o 4ym kto może z takiej możliwości skorzystać, Jaka będzie wysokość emerytury, jaki jest tryb załatwiania for malności z tym związanych i jak wygląda sytuacja u nas w zakładzie. KTO JEST UPRAWNIONY? Rozporządzenie Rady Mi-, nistrów z 17 lipca szczegółowo określa kto ma prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Odpowiedni jego fragment brzmi tak: Pracownicy, którzy nie osiągnęli obowiązującego wieku emerytalnego wymaganego do uzyskania emerytury mogą przejść na emeryturę, jeżeli: 1) osiągnęli wiek: 60 lat mężczyźni, 55 lat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, albo 2) osiągnęli wiek: 55 lat mężczyźni, 50 lat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy zaliczonej do I kategorii zatrudnienia. Pracownicy, którzy nie osiągnęli wieku określonego powyżej, mogą przejść na emeryturę, jeżeli mają okres zatrudnienia w r ynoszący: 1) 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet, albo 2) 35 lat dla mężczyzn i 30 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy zaliczonej do I kategorii zatrudnienia, albo 3) 30 łat dla mężczyzn i 25 lat dla kębiet, jeżeli są inwawalidami' III grupy, albo 4) 25 lat dla mężczyn i 20 lat dla kobiet, jeżeli są inlidami I lub II grupy. Pracownicy, którzy nie osiągnęli wymaganego do emerytury okresu zatrudnienia, mogą przejść na emeryturę w niepełnym wymiarze, jeżeli: 1) osiągnęli wiek: 05 lat mężczyźni i 60 łat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 20 lat dla mężczyzn i 15 lat dla kobiet, albo 2) osiągnęli wiek: 60 lat mężczyźni i 55 lat kobiety i mają okres zatrudnienia wynoszący: 20 lat dla mężczyzn i 15 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy zaliczonej do I kategorii zatrudnienia. ILE WYNOSI EMERYTURA? Ok. 200 pracowników skorzysta z Zacznijmy-od przykładu. Za łóżmy mianowicie, że pracownik zarabia średnio 8 tys. zł, ma za sobą 30 lat pracy, w tym 15 lat przepracował na stanowisku zaliczonym do I kategorii zatrudnienia. Załóżmy też, że pracownik ten ukończył 55 lat życia. Wysokość jego emerytury wyniesie: 90 proc. od podstawy (2.000 zł) czyli zł 55 proc. od reszty wynagr. (6.000 zł) czyli zl 10 proc. za lata przepracowane w PRL powyżej zł Razem zł Do tego dojść może dodatek z tytułu posiadanych przez ubiegającego się orderów. Dodatek wynosi 25 proc. od obliczonej wysokości emerytury. Do tego też należy doliczyć ewentualnie dodątki rodzinne na utrzymanie żony lub dzieci. Przy ustalaniu. wysokości emerytury bierze się pod uwa gę wysokość zarobków z ostatnich 12 miesięcy. JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI? Przede wszystkim w poro-. zumieniu z sekcją ubezpieczeń i działem kadr należy zgromadzić komplet dokumentów. Należy więc przygotować: 1) dowód osobisty swój i małżonka, 2) odpis skrócony aktu małżeństwa, 3) metryki dzieci będących na utrzymaniu, 4) zestawienie zarobków za okres 12 względnie dowolnie wybranych 24 miesięcy (kolejnych), które przygotowuje rachuba i dział kadr, 5) wystawione przez dział kadr zaświadczenie dotyczące okresu pracy w Zakładach Azotowych Kędzierzyn", 6) zaświadczenia pracy z poprzednich zakładów, gdzie pracownik był zatrudniony wcześniej lub inne dowody. W przypadku bra możliwości Wcześniej na emeryturę ku dowodów pisemnych okresy zatrudnienia mogą być stwierdzone zeznaniami świad ków, które winny być sporządzone na odpowiednim druku w obecności urzędnika Urzędu Miasta, Gminy względnie ZUS, 7) nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, 8) wywiad zawodowy" druk ten wypełnia kierownik działu, oddziału, na którym ubiegający się o rentę pracuje oraz rachuba i podpisuje dział kadr, 9) zaświadczenie o stanie zdro wia lub odois historii choroby, 10) dowody stwierdzające nadanie odznaczeń. Z kompletem powyższych dokumentów należy zgłosić sit w sekcji ubezpieczeń. Należy też uzgodnić termin odejścia na emeryturę i złożyć odpowiednie oświadczenie w dziale kadr oraz poinformować o tjm fakcie swojego przełożonego. Pracownik sekcji ubezpieczeń poinformuje o dalszym trybie załatwiania niezbędnych formalności, które w zasadzie już odbywają się bez udziału zainteresowanego pracownika. TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA Wszyscy zainteresowani wcześniejszym przejściem na emeryturę powinni nie zwlekać z załatwieniem tej sprawy. Rozporządzenie" to obowiązuje bowiem do 31 grudnia 1981 roku, po tym terminie praw do przedterminowego przejścia na emeryturę nie można będzie dochodzić. Wyjaśnienia wymaga tu jeszcze sprawa stanowisk pra- - cy zaliczonych do I kategorii zatrudnienia. Zakład nasz pro wadzi ewidencję pracy zalicza nej do I kategorii zatrudnienia i odnotowuje to w aktach pracowników. Szczegółowo reguluje to zarządzenie Ministerstwa Przemysłu Chemicz nego z dnia 7 marca 1980 r. Znajduje się w nim spis stanowisk zaliczanych do tej kategorii w przemyśle chemicz-. nym. Jak wynika z wyżej wy mienionego zarządzenia, w kombinacie jest ok. 3 tysięcy pracowników, których stanowiska pracy uprawniają do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia. Nie jest możliwe wymienie wszystkich stanowisk, które w naszym kombinacie zaliczane są do tej kategorii. Bliższych informacji na ten temat udziela dział zatrudnienia i płac. 3 lata temu na podstawie podobnego rozporządzenia przeszło wcześniej na emeryturę ok. 180 pracowników. W roku bieżącym jak należy przypuszczać, skorzysta z tego prawa więcej pracowników. Bo też uprawnienia w tegorocznym rozporządzeniu są rozszerzone. Przewiduje się, że z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę skorzysta do końca grudnia ok. 200 pracowników zakła- _ dów. W tej grupie najwięcej jest oczywiście mężczyzn, ale z prawa tego skorzysta również pewna grupa kobiet. Czy wszyscy? Chyba nie, są bowiem również tacy, którzy twierdzą, że wcześniejsze przejście na emeryturę ich nie urządza, bo straciliby na zarobkach. Wybór należy do nich. (LOR) DYREKTORZE MELDUJĘ KOWALSKI'ZAPAMIĘTAJCIE ŻE PLAN ZOSTAŁ PROPAGANDA WYKONANY SUKCESU SIĘ SKOŃCZYŁA Kultura po wakacjach M0GE PANI POKAZAĆ - ŚLICZNĄ SYPIALNIĘ W TYM DOMU... Okres wakacyjny jak zwykle spowodował pewien zastój w życiu placówek kul-. turalnych naszego miasta. Nie oznacza to oczywiście; że nic w kulturze się nie działo że przypomnimy choćby letni plener malarski. Po wakacjach w domach kultury i klubach na nowo zaczął się ruch. W poprzednim numerze podawaliśmy informację o propozycjach ZDK Chemik" na bieżący sezon. Nasz dom kultury proponuje przede wszystkim dzieciom i młodzieży udział w działalności swych zaspołów i grup zainteresowań. Prowadzi się więc nabór dzieci do zespołu wokalno-tanecznego Zabawa", zespołu folklorystycznego i zespołu mandolinistów. Podjęta została próba stworzenia młodzieżowego zespołu muzyki dawnej. Wznowił pracę zespół tańca estradowego, a także studio piosenki. Bliższych informacji na ten temat zasięgnąć można w pokoju nr 16 ZDK Chemik" każdego dnia roboczego w godz Starszym i młodzieży przypomina o swoim istnieniu orkiestra dęta. Przyjmuje ona wszystkich chętnych, którzy potrafią grać na instrumentach dmuchanych. Miłośników dobrej muzyki na dobrych płytach zaprasza klub Hi Fi", w którym będzie można przesłuchać swoje zbiory i dokonać wymiany. Zaczyna się również życie w klubach. Po dłuższym okre sie przerwy i zmianie kierownictwa wznawia swoją działalność klub Zodiak" os. Azoty'\ Mamy nadzieję, że w tym sezonie ta placówka aktywniej włączy się w życie kulturalne osiedla. Na zdjęciu zewnętrzny widok klubu Zodiak" nie sprawia najlepszego wrażenia. Oby jak najszybciej ten stan rzeczy uległ zmianie.

6 V Sir 6 "TRYBUNA KĘDZIERZYŃSICH AZOTÓW" Nr 39 (849 Polami szła jesień... Adieu lato! W dniu 23 icrześnia jak doniosły wszystkie agencje prasowe o godzinie 5.05 czasu wschodnio- j europejskiego w sferacfo niebieskich nastąpił kryzys, prze- j silenie, iv wyniku którego l.ato ustąpiło ostatecznie, a je- go miejsce zajęła miłościwie nam panująca od tej pory, Jesień. Zarządzenia nowej toładzy sprawiły, że dzień staje się coraz krótszy (aż do odwołania), a Słońce nasz potężny sojusznik patrzy na te poczynania coraz bardziej z ukosa. Restrykcje związane z końcem sezonu ogórkowego dotknęły również nasz dotąd niezależny organ pt.: Wakacyjna Mizeria". Pojaioiające się hasła głoszą koniec z ogórkami. Cucumis sativus, roślina ogrodowa z rodziny dyniowatych o łodydze płożącej się i jadalnych, wydłużonych owocach skazana dostała na areszt w słoikach i iceckach w zaprawie octowej. Na ostatnim zebraniu zespołu WM" puściliśmy sobie Jesienne róże". I tak się od razu jakoś smutno zrobiło, że nieśmiało zgłoszona przez jednego z członków zespołu propozycja, by na koniec kropnąć coś mocniejszego, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem reszty. Ale jak przyszło co do czego, okazało się, że wszyscy piątki" mają wycięte, a przydziałowe butelki mają już dawno naruszone szyjki. Ogarnął nas nastrój nostalgii i melancholii. Znad wrzosowisk unosił się dym pastuszych ognisk, do uszu dochodził klangor sznura odlatujących żurawi. Polami seta Jesień... Czego jak czego, ale zielska to nam w tym roku nie brakowało. Obrodziły nie ty!ko ogórki, ale i te piękne słoneczniki. WAKACYJNA MIZERIA Magazyn Specjalny TKA" Rok VI * Nr 13/69 "Pan z Panoramy" Trzymaliśmy to w tajemnicy, ale oto nadeszła chwila prawdy. Otóż przez całe lato trwał konkurs na,,pana z Panoramy". Nawet nie wiedzieliście drodzy panowie, że byliście uczestnikami konkursu. Powołaliśmy loj nq komisję, w składzie której znalazły się najpiękniejsze i najbardziej eleganckie panie z okolicy. Przez cały czas szukały one Pana z Panoramy". Nigdzie nie byfiście sami, wszędzie śledziły was śliczne oczy iurorek. W każdej, nawet najbardziej intymnej sytuacji oceniano wasz wygląd, szyk, elegancję i maniery. Miło nam, że jako pierwsi możemy podać wyniki tego maratonu wdzięku, elegancji i męskości. Pierwsze miejsce i tytuł Pana z Panoramy" przypadło w udziale naszemu redakcyjnemu koledze, Januszowi Ł. Przez 95 dni tegorocznego lata, zwycięzca konkursu aż 76 razy wystąpił w garniturze i krawace, trzynaście razy w sweterku i tylko sześć razy w samej koszuli. Jest to nowy rekord świata w tej konkurencji. Ambitny zawodnik, a nasz ko lega, zapowiedział, że w orzyszłym roku nie ma byka, żeby ktoś odebrał mi ten tytuł" i dalej jak zajdzie potrzeba, to będę, sypiał w krowace". GratLHujemy laureatowi tego cenionego w świecie i półświatku tytułu. Już niebawem, czyii w przyszłorocznej WM" zaprezentujemy zdobywców kolejnych miejsc. Z Tuż przed oddaniem do dri ku materiałów ostatniego w tym roku numeru ogórkowego magazynu otrzymaliśmy nęcące oferty. Jedna z nich zawierała propozycję kupna wszelkich praw dotyczących redagowania Wakacyjnej Mizerii", druga zrezygnowania (dobrowolnego) raz na zawsze z druku magazynu. Na Młodzi nie gorsi Jak informuje nasz zakładowy donosiciel, w kręgach zbliżonych do sfer młodzieżowych rozważa się możliwość budowy domu spokojnej młodości Zielona wiosna". Znany powszechnie brodacz rozpoczął zbieranie funduszy. Inicjatywa godna naśladowania. A co? Młodzi są gotisi? Związek z tradycjami Coraz większą popularność zyskuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Byłych Prominentów Miałeś Chamie Złoty Róg". Związek wciąż się rozwija i jak zapowiadają jego działacze, ma przed sobą świetlaną przyszłość. W swoiej działalności "związek nawiązuje do bogatych tiadycjj folklorystycznych i literackich. ostatniej chwili razie jesteśmy w rozterce, gdyz nie wiemy czym bardziej przysłużymy się Sz. Czytelnikom. Nie bez znaczenia czego nie ukrywamy jest. też wysokość rekompensaty za przychylność wpbec poszczególnych wniosków. W czerwcu 1982 roku okaże się czyje argumenty były bardziej przekonywujące.. Zenas na żółwiu ri ci. Fo ce? Łcsiwo wiedzieć, ' ". r r r z " «r fsfrrv r'r.r'r'. Dawne, dobre czasy... Działo się to na ratuszu miasta Starej Warszawy dnia 7 miesiąca stycznia 1793 roku. Gwoli społecznej uciechy podajemy taksę marszałkowską dla rzeźników ustanawiającą ceny mięsa z wołu przedniego. To właśnie do marszałków wielkich koronnych jako ministrów porządku publicznego należał obowiązek ogłaszania taksy na wyroby i towary w codziennym handlu będące. Ten urzędowy cennik bronić miał ogół społeczeristwa przed nadmierną drożyzną, czego i współcześnie wszystkim Państwu życzymy. W 1793 r. cennik ten brzmiał tak: Funt mięsa płacić się ma Głowa od wołu Serce od wołu Wątroba Flaków wiązka zł gr gr. 7,5 Rura mięsista od przedniej ćwierci zł. 1 gr. 24 gr. 18 Cztery nogi» razem wzięte zł. 1 gr. 10 Poniżej zaś na taksie napisano, iż na Wolnicy funt mięsa i wszystkie rek wizy ta groszem jednym taniej sprzedawać się mają Gdzie te czasy... To już babie Gdy zwieziono Snopy na klepisko, Chłopcy sady z owoców otrzęśli, W ulach pszczołom... Tak, tak proszę państwa zgodnie z tym, co pisał Leopold Staff to już babie lato. Mimo, iż jesienne miesiące coraz mocniej zaznaczają swą obecność dłuższymi wieczorami, niższymi temperaturami, częstszymi mżawkami i szarugami, lato dzielnie się jeszcze broni. Jakby resztkami sił na kilka lub kilkanaście dni września i października upodabnia się aura do lipca, mając przy tym swój odmienny, szczególny i niepowta«rzalny urok. Dla nas okres ten jest przypomnieniem, że czas kończyć mizerię i przerzucić" się na kwas?eniaki i małosolne oraz na coś bardziej konkretnego. Babie łato, jest dla nas przypomnieniem, że czas pożegnać się na dziewięć miesięcy. Co nam one przyniosą? Poprawę sytuacji czy jej pogorszenie, więcej spokoju czy zdenerwowania...? Doprawdy trudno dziś przewidzieć. Jedno jest pewne: nie zmącą nam one naszego poczucia humoru. Babie lato, zwane przez Niemców latem stafycb kobiet, przez Francuzów latem św Marcina, zaś przez Amerykanów indiańskim latem było zwykle zapowiedzią wytchnienia po bardzo pracowitych tygodniach spędzonych przy sprzęcie płodów i przygotowaniu roli do najbliższej wiosny. Tym razem jednak babie lato nie będzie dla nas zwiastunem błogiego odpoczynku, tym razem jest ono zapowiedzią niezwykle ciężkiej pracy, wspólnego wysiłku, wzajemnego zaufania i życzliwości, bo jak mawiał Adam Władvsławius7 Kto chce szczęśliwym być, Potrzeba mu robić: ^ Bo żadnemu snadnie Wróbl w gębę nie wpadnie. Każdy z swej roboty Pozbywa się lichoty: ódgryza się nędzy, Nie żebrze pieniędzy. Nie bawiąc się zbytki Dostatki ma wszytki: Bóg mu błogosławi I dzieciom zost^vi

7 Nr 39 (849) POL - 8" w Polanicy Zdroju W Wojewódzkim Domu Kultury w Wałbrzychu odbył się przegląd kwalifikacyjny filmów przed XVII Ogólnopolskim Festiwalem Filmów Amatorskich POL-8". Impreza ta w bieżącym roku organizowana jest w ramach obchodów 25-lecia Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce i odjedzie się 25 września w Polanicy-Zdroju. Na tegoroozny festiwal nadesłano 62 filmy, z czego 15 to dzieła, zrealizowane przez twórców z Opolszczyzny. Komisja kwa lifikacyjna pod przewodnictwem członka ZG Federacji AKF, Bogusława Kotowskiego, do oceny festiwalowego jury wytypowała 49 filmów, z czego 6 filmów z AKF Alchemik". Wśród prac przyjętych do konkursu są dwa filmy Engelberta Krala, a także po jednym filmie Bronisława Bedyńskiego, Leona Daniela, Jerzego Wójcika, oraz Tadeusza Niezgody i Tadeusza Kwasniokiego. Trzej ostatni twórcy wystąpią w kategorii debiutów. TRYBUNA KEDZlERZYŃSKICH AZOTÓW' A r j odziwiam wręcz nar^ iwność wielu ludzi, którzy jeszcze sądzą, że spychane przez dziesięciolecia na daleki plan zagadnienia Jeszcze Wszystko to czcze gadanie, frazesy, skoro w Podstawowych założeniach reformy gospodarczej" nie ma powiązań ochrony środowiska z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi. Znamienne zresztą jest, że wśród podstawoioych potrzeb ochrona środowiska zamieszczona została na ostatniej pozycji. Nie łudźmy się więc, że inne miejsce, bardziej poczesne, przypadnie tej dzie dżinie w najbliższej codziennej praktyce. jeszczesięnie Str. 7 decyduje o naszym zdrowiu i życiu. Ich wysiłki rzecz jasna są niewspółmiernie większe do efektów, ale zawsze lepszy rydz niż nic". Chora gospodarka wymaga szybkiej i radykalnej kuracji. Mają nią być zasadnicze zmiany w systemie funkcjonowania gospodarki. Pierwsze etekty w postaci minister stw-kompleksów już mamy. Obok tych zmian wprowadzone mają być także nowe struktury organiza cyjne w celu jak najlepszego poczekajmy, ochrony i kształtowania środowiska powoli odnajdą swą właściwą rangę. Osobiście osta tnio straciłem już na to jakąkolwiek nadzieję.. Co prawda pogarsza się z każdym rokiem, a nawet miesiącem, jakość wód i powietrza, pogłębi się dewastacja zasobów natury, a problemy te znjdują sporo miejsca w obradach różnego rodzaju i szczebla, ale to jeszcze niczego nie przesądza. Jeśli już, to najwyżej o niezwykle szerokich i ambitnych programach. Gorzej natomiast z ich realizacją. Poprą wę sytuacji uzależnia się botoiem od rzeczywistego wpły wu władz lokalnych na działalność uciążliwych zakładów przemysłowych. To zaś głównie zależy od uprawnień, jakie otrzymają one od władz centralnych. Poza tym jest to znaczne zawężenie problemu. Na cóż boiviem można liczyć w okresie totalnego kryzysu, jeśli' wcześniej też nie ' było lepiej. Katalog społecznych potrzeb i żądań coraz większy, a premier przed kilku miesiącami już stwierdził, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej". W takiej sytuacji sporządzanie planów, programów, wyznaczanie zodań jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożlhce i b ezsensowme. Zdają sobie z tego sprawę ludzie z urzędu odpowiedzialni za ochronę i kształtowanie środoioiska, lecz znacznie rzadziej mają cywilną odwagę przyznać się do lego. Jeden Z zaprzyjaźnionych ochroniarzy" załamał tylko ręce i stwierdził, że jedyna nadzieja w grupie autentycznych maniaków, którzy nie bacząc na piętrzące s-ię przeszkody walczą o to, co to konsekwencji wypełnienia zadań ztciązanych z przestrzennym zagospodarowaniem kraju. ochroną środowiska i gospodarka wodną*. A więc znowu winy powinniśmy szukać tu mentalności, fałszywych przekonaniach i przyzwyczajeniach Bar dzo często słyszy się bowiem, że ochrona środowiska jest kosztowna, że nie stać nas na to w obliczu pilniejszych potrzeb. Tymczasem, jak to już dawno wykazano, jest to myślenie krótkowzroczne, że czy to się podoba, czy nie, koszty muszą być uwzględnione w modelu rozwoju gospodarczego. Ale my w to nie wierzymy, my musimy się sami przekonać w sposób nie budzący wątpliwości. A to wymaga lat. A więc jest szansa, że zmądrzejemy, choć dokładnie nie wiadomo kiedy. fł) O BONACH Czy jednakowo mmi usatysfakcjonowany ten, co waży pięćdziesiąt i sio kilogramy? * * * O ŚWIĘTOŚCI DNIA ŚWIĘTEGO Z czasem się przemiszczała ze sfer ducha w krąg ciała. NiegdyS gorzały serca, a dziś w sercach gorzoła * - * * BEZINTERESOWNY W swej ocenie tyleż plusów co i zer ma. Jedni mówiq: altruista", o drudzy: oferma". * # * OBIECANKI Każdemu obiecuje: będziesz mioł jak zapracujesz". KRZYŻÓWKA Poziomo: ł) płaszczyzna diieląca biegi schodów, 4) uszko do zawieszania kłódki, 9) wyraz, 10) typ aktora, 11) brzeg kapelusza. 12) część paleniska, 14) gromada zw ierzat, 10) w pierwszym kwartale, 18) utwór muzyczny przeznaczony do ćwiczeń, 19) wyróżnienie głoski, w sylabie, 20) na przesyłce pocztowej, 22) rodzaj osłony, 25) pojazd na płozach, 27) kamień oprawiony w pierścionek, 28) przyprawa kuchenna, 29) część cia ła od barków do pasa, 30) składnik ćwikły, 31) rodzaj niszy przy legającej do większego pokoju. Pionowo: 1) człowiek narwany. 2) okrągły drobny cukierek, 3) wyrabia tężyznę fi^ zyczną, 5) owoc palmy, 6) pocisk zrzucony z samolotu, 7) gałąź sportu, 8) ognistoczerwona farba ochronna, 13) klęska, zagłada. 15) barwne zjawisko na niebie, 16) surowiec na opium, 17) broń żmiji, 21) odpowiedź na hasło, 23) termin brydżowy, 24) zwierzę o cennym futn*. 25) zwisający kawałek lodu, 26) domena astronomów. FRANT" Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie 15-dniowym od chwili ukazania się numeru na adres Redakcji z dopiskiem na kopersie krzyżówka". Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosowane zostaną nagrody książkowe. 1 2 I 3 4 S y r i r ^ 12 }3 r k 4 i f ^ k 4! Z n $ f \ /«/f r ^ /* t. r i f Ib A H f 1 29 m H> ki r ^ t*f i* - - * < f ^ r ^ 29 f i 25 2S f ^ k J [ < l-yj i i A k J f % Trybuna Kędzierzynskich Azotów" Tygodnik Organ Samorządu Robotniczego Zakładów Azotowych...Kędzierzyn" Redaguje Kolegium w składzie: praewodn c^cy Henryk Mordak redaktor naczelny Władysław Lulek sekretarz redakcj'. Bolesław Karcz. redantorzy Janusz Labus Janusz Wąsewie* ora* człon kowe społecznego Kolegium Władysław Będkowski. Czesław Górski, Jan Malisa lan Szkaradek Zenon Siniec, Jerzy Pilarski, Maksymilian Michlak. Mirosław Wrona. Jozefa Sołtysiak. Andrzej Rygorów ic» łerzy Bigos ' Tadeusz Hordyjewiea, fotoreporter Bogu- sław Rogowski, redaktor techniczny Zygmunt Nowak, korektor - Elżbieta Szatan Adres Redakcji Zakłady Azotowe Kędz:erzyn- Kożle. budynek Internatu Z«*, >łu S/.kół Za^yodowych nr 118 pokój 109 Telefony centrala {29) wewnętrzny tsekretar-.at redaktor naczelny) ora t Telex Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca Redaktorzy przyjmują inte- -esantów codziennie <* godzinach od 10 do 13 w soboty do 12. Opol J-5

8 Różne, czasem diametralnie odmienne opinie krążą wśród Jcibfeóy? i ludzi zbliżonych do MZKS Chemik" na temat obecnej działalności klubu. Chcielibyśmy się dowiedzieć jaka jest opinia w tej sprawie zarządu klubu, który pan reprezentuje zwracamy się do kierownika Bronisława Gołąbka. Rzeczywiście opinie są różne i czasem przesadnie mało pochlebne, w czym mają też swój udział niektóre środki masowego przekazu. Ale do rzeczy. Obecna sytuacja klubu, ^jak wielu innych, nie jest do pozazdroszczenia, choć nie jest jeszcze tragiczna. A to za sprawą licznych zabiegów i przedsięwzięć. Konkretnie jakich? Należałoby zacząć od czerwcowego spotkania kierownictwa klubu z przedstawicielami władz miejskich, zakładów pracy, związków zawodowych i wojewódzkiej centrali aportowej. W sumie nie przyniosło ono zbyt konstruktywnych wniosków i większych efektów poza pomocą finansową, którą otrzymaliśmy od władz miejskich i z wydziału kultury fizycznej Urzędu Wojewódzkiego. Zdecydowana większość przedstawicieli zakładów i instytucji naszego miasta nie tylko nie ustosunkowała się pozytywnie do naszej koncepcji wspierania klubu i wzajemnej współpracy, ale nie przedstawiła też żadnej innej sensownej propozycji. Nie znamy też koncepcji miejskiej Solidarności", trudno bowiem za taką użnać wniosek stworzenia jednego miejskiego klubu-molocha funkcjonującego jedynie w oparciu o dobrowolnie zadeklarowane składki pracowników poszczególnych zakładów pracy. Takie przedsięwzięcia już niejednokrotnie nie spełniły nadziei, tak z organizacyjnego punktu widzenia, jak i z czystego ludzkiego ambicjonalnego. Przecież ludzie, działacze z ppzostałych klubów naszego miasta mają swoje ambicje i pragnienia. Wrzucenie ich do jednego kilkunastosekcyjnego kotła zniechęci ich do pracy, cośmy już raz mogli zaobserwować w naszym mieście zaś klub bez zaangażowanych i znających się na rzeczy działaczy nie może długo i dobrze egzystować. Nasza propozycja bynajmniej nie dotyczyła tylko tego kto i ile mógłby dać. W ramach naszej działalności chcielibyśmy także między innymi uczestniczyć w organizacji masowych imprez sportowych w zakładach. Uważam że nasze doświadczenia i możliwości w tej materii bardzo by się przydały. Obecnie spośród zakładów patronackich praktycznie jedynie Azoty" spełniają rolę mecenasa. Jak więc wiążecie koniec z końcem? O zamknięcie" bilansu tegorocznego jestem raczej spokojny. Mimo zmniejszonych o dwa miliony złotych dochodów nie powin-: niśmy zakończyć roku ujemnym saldem. Trudno uwierzyć. W jaki sposób? Nie jest to niemożliwe, jeśli zważymy, że klub zmniejszył swe wydatki w bieżącym roku o trzy miliony w stosunku do roku ubiegłego. Oszczędności te uzyskujemy poprzez: O zmniejszenie ilości nagród dla zawodników (nagrody przyznaje się tylko za sukcesy międzynarodowe i za pozycje medalowe w zawodach o randze mistrzostw kraju); ograniczenie ilości obozów szkoleniowych; N zmniejszenie zatrudnienia w administracji klubu i w grupie szkoleniowców; zmniejszenie ilości zespołów uczestniczących w rozgrywkach; oszczędniejsze dysponowanie sprzętem i jego regenerację; zmniejszenie wielkości tzw. dożywiania; eliminowanie dojazdów na zawody autobusami, tam gdzie możliwe jest korzystanie z najtańszego środka lokomocji pociągu. Nie ukrywam, że znacznie podreperowała nas sprzedaż zgodnie zresztą z obowiązującymi przepisami dwóch zawodników do innych klubów. O KLUBOWYM FISKUSIE Z pewnością niektóre przedsięwzięcia w dalszej przyszłości odbiją się negatywnie na wynikach sportowych, lecz z dwojga złego lepsze to niż drastyczne pociągnięcia polegające na likwidacji sekcji. Mogliśmy na przykład rozpuścić" siatkarzy dobrze na tym zarobić, ale przecież w działalności klubu nie o to chodzi. Dzięki wstępnemu uporządkowaniu gospodarki finansowej spłaciliśmy jeszcze 500 tysięcy złotych długu. Ale by nikomu nie wydawało się, że mamy teraz tak zasobną kasę dodam, że pozycja wydatki" obciążona została jeszcze 600-tysięczną kwotą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uważamy, że w części obciążono nas niesłusznie, lecz sprawa nie została jeszcze definitywnie zakończona. Bieżący rok dobiega zwolna końca, jak zatem wyobrażacie sobie działalność w roku nadchodzącym? Przygotowaliśmy już materiały określające sposoby zapewnienia środków na działalność poszczególnych sekcji, ale o ich wartości zadecyduje stosunek załóg i kierownictw zakładów pracy i instytucji do klubu. Sądzę, że konkretniej będzie można mówić na ten temat po walnym zebraniu sprawozdawczo- -wyborczym, które przyspieszyliśmy o dwa lata, a które odbędzie się na przełomie października i listopada. A więc już wkrótce powinny zapaść jakieś bardziej wiążące decyzje w sprawie w miarę sprawnego funkcjonowania klubu w nadchodzącym roku. Wiemy, że staracie się o zagwarantowanie środków na działalność poprzez działalność usługową ściślej poprzez powołanie brygady remontowej. Istotnie. Nie uważam tego za najlepszy sposób zapewnienia funduszu dla klubu, lecz w obecnej sytuacji jest to konieczność. Organizacja sportowa powinna zajmować się zgoła innymi sprawami, «le tego rodzaju wyjście z sytuacji w dużym stopniu pozwoli wielu ludziom zająć się tym do czego są powołani, a nie ciągłym szukaniem pieniędzy. Być może powinniśmy byli już wcześniej powołać taką ekipę, lecz do niedawna status prawny tego rodzaju grup nie był zupełnie jasny, toteż nie chcieliśmy wcześniej pokusić się o takie rozwiązanie kłopotów finansowych. Sądzę, że jeśli wszyscy zainteresowani rozsądnie i rzeczowo podejdą do poruszonych problemów, to w nadchodzącym roku powinniśmy osiągnąć nie gorsze wyniki sportowe i finansowe niż w roku bieżącym. Tego wam życzymy i dziękujemy za rozmowę. (Ł) azywa się ich ludźmi siedzącymi na walizkach. Wystarczy kilka porażek prowadzonego przez nich zespołu by okazało się, że w klubie nie ma już dla nich miejsca, by z dnia na dzień stracili pracę. Nie jest więc łatwy ani lekki trenerski chleb, a zmiana chlebodawcy jest codziennym ryzykiem. Tu nie obowiązuje kilkumiesięczne wypowiedzenie, nie ma żadnego cackania się. Decyzję z reguły zaocznie podejmuje się ze skutkiem natychmiastowym. Bezrobotni od zaraz pakują więc manele, a rozstania nie są zazwyczaj miłe ani dla jednej, an : dla drugiej strony, bfak w nich wylewności I czułości. Ludzi pracujących w zawodzie trenera bo jest to przecież zawód mamy w naszym kraju sporo. Jak się im wiedzie, czyli Jak podopieczni zdobywają laury, to jest fajnie, pali się uroczyście ich kapelusze, podrzuca do góry, przeprowadza wywiady i takie tam inne. Ale jak podopiecznym idzie jak z komienia, to winien jest trener. Wybrał bowiem niewłaściwy cykl tre- MIĘDZY ningowy, NAMI r\»e trafił z formą, nie dotrenował lub przetrenował. Bądi też z innej beczki: nie spełnia wymogów. Jak jest za miękki, to zawodnicy robią z nim co chcą, jak zaś jest za twardy, to się buntują, że kat lub coś w tym rodzaju. Na uległości i powolności poślizgnął się już nie jeden trener. Za dużo poufałości, familiarny, koleżeński stosunek do zawodników też nie jednemu wyszedł bokiem. Wcale nie mniej trenerów straciło posady ze względu na próbę wprowadzenia rządów silnej ręki i różne dyktatorskie Nad siatką Po rocznej kwarantannie siatkarze MZKS Chemik'* ponownie po efektownej walce zameldowali się wraz z lokalnym rywalem, nyską Stalą" w gronie drugoligowców. Boje o zachowanie ligowych szlifów będą bardzo trudne, gdyż wśród rywali trudno obecnie doszukać się zespołu, który można uznać za planowanego spadkowicza". Siatkarze przygotowywali się więc do najbliższego sezonu bardzo solidnie, co wobec kłopotów związanych z nie najlepszą sytuacją w sportowym światku nie było łatwe. Należy także dodać, że drużynę Gościć zaś będziemy: Czarnych" Radom Stal" Nysę Włókniarza" Bielsko Chełmiec" Wałbrzych Avię" Świdnik po odejściu wieloletniego szkoleniowca naszych siatkarzy, Zbigniewa Suchanka przejął dotychczasowy zawodnik Ryszard Niezgoda. Tak więc jeslenno-zimowy okres w hali sportowej znowu zapowiada się bardzo obiecująco. Emocji na parkiecie nie powinno zabraknąć, nie powinno zabraknąć też zainteresowania kibiców, którzy dotychczas zawsze gorąco dopingowali chemików. Spotkania w kędzierzyńskiej hali jak zwykle rozpoczynać się będą w soboty o godzinie 17.00, a w niedziele o godzinie Warci wyróżnienia Mimo kilku bolesnych przez zawodników wyniki, potknięć, sportowcy MZKS o których już szerzej informowano, kierownictwo Chemik" w trzech kwartałach bieżącego roku odnotowali także kilkanaście nych sportowców, przyzna- klubu wyróżniło wspomnia znaczących sukcesów i uda jąc im 9 września na uroczystym choć skromnym nych występów na krajowej i zagranicznej arenie. spotkania symboliczna Wśród tych, którzy nie zawiedli kibiców należy wy- nagrody. Oprócz zawodników uhonorowani zostali także mienić przede wszystkim lekkoatletów: Lidię Kańtoch, Janusza Trzepizura, szkoleniowcy: Stanisław 01 czyk, mgr Józef Wojnar, Stanisława Grabowskiego, mgr Marek Kłos, mgr Zbig Edwarda Gładysza; pływaków: Małgorzatę Bielań- niew Babiarz, Rudolf Kańtoch i dr Wojciech Derezińskiską, Mariusza Rutkowskiego, Marka Kopija, Andrzeja Rolę i Piotra Gricnera Oby okazji do takich oraz ciężarowca Andrzeja wyróżnień było jak najwięcej. Urbana. KIBICAM Doceniając uzyskane (Ł) sława, nic też dziwnego, że kluby zamykają drzwi przed takimi fachowcami. potem sprawdzić. To jest mianowicie w ogółe nie nadaje. Łatwo to zresztą ta grupa trenerów", dla których ten Droga w trenery jest stosunkowo chleb jest za ciężki. To właśnie oni prosta. Wiedzie ona tok: jeszcze podczas czynnego uprawiania sportu wie- stanowią grupę UFO latających po klubach trenerów o bliżej niezidentyfikowanych umiejętnościach i predyspolu zawodników zaczyna czuć w sobie powołanie do pełnienia w dalszej częś zycjach psychicznych. cl swego żywota nauczycielskich powinności. Zapisują się więc na AWF, trener zawodnicy. Spora grupa trene- Konflikty bywają nie tylko na linii gdzie z klubową pomocą pobierają rów nie potrafi znaleźć wspólnego języka ze swoimi pracodawcami, a więc nauki, mające Ich niby przygotować do przyszłej pedagogicznej misji. Finałem kilkuletniego pobierania nauk stonu rzeczy jest wiele i nie z władzami klubów. Przyczyn takiego sposób Trenerski chleb zapędy. A na to zawodnicy są czuli. Zawsze znajdzie się w zespole kilku gwiazdorów, którym to będzie nie w smok, a rokosz zawodników okazać się może groźny w skutkach. To ciągłe życie między młotem a kowadłem może odbić się niekorzystnie na zdrowiu trenera, może doprowadzić do nerwicy i stressów. Dlatego też nerwice można chyba uznać za chorobę zawodową w tym fachu. Niektórzy widząc niepewność tego chle ba wycofują się nim stanie się to najgorsze, zmieniają swoje kwalifikacje. Jest bowiem pewna grupa trenerów, których nie chce zatrudnić żaden klub. Towarzyszy im niezbyt dobra jest dyplom magisterski. Magistrowie całą gębą są już pewni swego. Sport uprawiają dokąd zdrowie ł rywale poz walają. Kiedy już nie sposób dalej, po odpowiednim pożegnaniu zamieniają się w trenerów. Dyplom ukończenia AWF I tytuł magisterski wszak w zupełności ich do tego predystynuje. Proste? W zosadzie tak, tylko że aż... za proste. Magister magistrowi nie równy, nawet jeżeli o wychowanie fizyczne chodzi. Tylko jednostki rzeczywiście reprezentujące odpowiednie przygotowanie fachowe oraz poziom intelektualny, sprawdzają się w nowej roli. Reszta a jest to chyba zdecydowana większość do tej pracy się (Ł) je tu po kolei wymienić. Niby tęczy ich wspólny cel: żeby dana dyscyplina dobrze w klubie stała, żeby sportowcy spod klubowych barw wygrywali. Ale czy to oznacza, że skłod zespołu piłkarskiego na mecz ma ustalić zarząd klubu czy trener? Czy o kalendarzu startów i sposobie przygotowania lekkoatletów decyduje klub czy przygotowujący? Klubowi działacze, to ludzie osiadli i ustosunkowani. Trenerzy zaś, to koczownicy nie zawsze rozumiejący układ lokalnych stosunków i wzajemnych zależności. Wywalenie trenera dla klubu nie jest specjalnym problemem, kij zawsze możno znaleźć. Bezbronne ofiary prześladowań i represji ostatnio zaczęły się łączyć w różne związki dla obrony swych nteresów. Powstały więc na fali przemian związki i rady trenerów, powybierano odpowiednie władze i organa przedstawicielskie. Jest nadzieja, że ulży to ich ciężkiej doli. Żeby jeszcze nasz sport na tym skorzystał... (lob)

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012.

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Spis treści Wstęp...3 Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju pochodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Podstawy balonowych kreacji

Podstawy balonowych kreacji Strona1 Jakub B. Bączek Podstawy balonowych kreacji Wydawnictwo: STAGEMAN POLSKA Copyright: Jakub B. Bączek Warszawa 2011 www.stageman.pl Strona2 WPROWADZENIE Animacja czasu wolnego to jeszcze słabo rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Kongres Mięsny: Producenci mięsa nie mogą pójść spać

Kongres Mięsny: Producenci mięsa nie mogą pójść spać Kongres Mięsny: Producenci mięsa nie mogą pójść spać data aktualizacji: 2016.04.19 Rosnące znaczenie e-commerce, nowe wyzwania związane z promocją marek wędlin w mediach społecznościowych, ewolucja modelu

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór? .pl https://www..pl Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór? Autor: Elżbieta Sulima Data: 17 sierpnia 2016 Kiedy rozpoczyna się nabór na działanie Przetwórstwo i marketing i jakie warunki

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Panem Krzysztofem Jeziorskim, właścicielem zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego JUNIT

Wywiad z Panem Krzysztofem Jeziorskim, właścicielem zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego JUNIT Wywiad z Panem Krzysztofem Jeziorskim, właścicielem zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego JUNIT Bartosz Burzyński: Panie Krzysztofie proszę powiedzieć, kiedy rozpoczął pan swoją działalność? Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty. 2. Karta Nauczyciela. 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku

Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku DO KOGO? Ankieta przeznaczona była dla przedstawicieli miejskich i gminnych komisji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju Rozdział I 1. Samorząd Uczniowski to społeczny organ szkoły utworzony ze wszystkich uczniów szkoły, wybierający demokratycznie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 2015 r. Cel to zamierzony rezultat Daje poczucie sprawczości Świadomość,

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne

Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne 2.2.2. Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne Niezwykle trudno mówić jest o wpływie dyrektora szkoły na funkcjonowanie i rozwój placówki bez zwrócenia uwagi na czynniki zewnętrzne. Uzależnienie od szefa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie Zespół Szkół nr 12 w Lublinie REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 2. Samorząd uczniowski w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym

Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Falenty, 10 października 2014 Źródła danych na temat pracy nauczyciela Międzynarodowe Badanie Nauczania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

PERSONA. PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: minut

PERSONA. PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: minut Opiszcie Waszego Użytkownika uwzględniając jak najwięcej szczegółów. Obserwujcie, rozmawiajcie, pytajcie by stworzyć profil Użytkownika jak najbliższy rzeczywistości. Możecie dodać informacje wykraczające

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

PŁYTKA CEMENTOWA ZAMIAST PEŁNEJ CEGŁY

PŁYTKA CEMENTOWA ZAMIAST PEŁNEJ CEGŁY SCHODY ZE STAREJ CEGŁY PŁYTKA CEMENTOWA ZAMIAST PEŁNEJ CEGŁY Trend, aby w aranżowaniu przestrzeni wokół nas powracać do materiałów, które znane są od wieków, przybiera różne oblicza. Coraz częściej jako

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

Produkty mleczne NON GMO - problem rolnika

Produkty mleczne NON GMO - problem rolnika .pl https://www..pl Produkty mleczne NON GMO - problem rolnika Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 7 maja 2017 Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego, idąc tropem konkurencji, wdraża produkty mleczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 października 2016 r. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Warszawa, dnia 14 października 2016 r. Poz. 173 ZARZĄDZENIE Nr 30/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

Kultura. 1. Pamiętników Stanisława Dulewicza. 2. i wideoklip świąteczny. 3. czyli szkolne Mam Talent! #SU_MG. Priorytety

Kultura. 1. Pamiętników Stanisława Dulewicza. 2. i wideoklip świąteczny. 3. czyli szkolne Mam Talent! #SU_MG. Priorytety #SU_MG Kultura Miejskie Czytanie 1. Pamiętników Stanisława Dulewicza Chcemy w maju 2016 roku zorganizować, na wzór Narodowego Czytania, miejskie obchody kończące uroczystości jubileuszowe 70-lecia szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Warsztat z kampanii społecznej dla uczniów i uczennic - uczestników kursu internetowego Nienawiść. Jestem Przeciw!

Warsztat z kampanii społecznej dla uczniów i uczennic - uczestników kursu internetowego Nienawiść. Jestem Przeciw! Scenariusz C. Warsztat z kampanii społecznej dla uczniów i uczennic - uczestników kursu internetowego Nienawiść. Jestem Przeciw! 1. CELE operacyjne: dopracowanie planu i realizacji własnej kampanii, skupienie

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej Raport TNS Polska Gdzie, z kim i po co rozmawialiśmy? Mordor na Domaniewskiej to biurowe zagłębie na warszawskim Mokotowie. Popularność tego miejsca urasta już do rangi symbolu pracy korporacyjnej. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY Przygotowując się do konkursu na stanowisko dyrektora, posiedliśmy już sporą wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania szkoły. Wiedzę tę przelaliśmy na papier w

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Wady i zalety starego i nowego systemu

Wady i zalety starego i nowego systemu TNS 014 K.08/14 Informacja o badaniu Jedni twierdzą, że za komuny było lepiej", inni wręcz przeciwnie mówią, że nigdy nie było tak dobrze, jak teraz. Co denerwowało nas w poprzednim systemie, a co denerwuje

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

JESTEM DYREKTOREM PRZYSZŁOŚCI

JESTEM DYREKTOREM PRZYSZŁOŚCI Część trzecia JESTEM DYREKTOREM PRZYSZŁOŚCI Masz za sobą już drugi, bardzo ważny etap, jakim jest zarządzanie codziennością życia szkoły. Udało Ci się ustawić funkcjonowanie placówki od strony organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Wyznaczenie celów - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Kurs Dydaktyka zarządzania czasem. 11 Wyznaczanie celów Jeżeli dobrze się zastanowimy nad naszym działaniem,

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata.

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Wychowanie dzieci praktyczne (bo biblijne) wskazówki. 29. maja 2011 r. Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Tymczasem, żeby zostać rodzicem, nie trzeba żadnej szkoły. Większość

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim.

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Wolontariat studencki szeroka oferta edukacyjna Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Skąd pomysł na program Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Marcin Budnicki. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś?

Marcin Budnicki. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś? Marcin Budnicki Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś? Uczę się w zespole szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Jestem w liceum o profilu sportowym. Jakie masz plany na przyszłość?

Bardziej szczegółowo