Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)"

Transkrypt

1 BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel , ko. 608 / PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Racibora 60/6 INWESTOR : Z.S.E.-E. ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Racibora 60/6 BRANŻA : budowlana - nr klasyfikacji CPV SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Andrzej Szczepkowski upr. bud. nr 34/70 DATA OPRACOWANIA : arzec.007 roku Stawka roboczogodziny : Pozio cen : średnie IV kw. 006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koy pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary 007 Koorys na reont sanitariatów i uywalni w internacie Z.S.E.-E. w Szczecinie, przy ul. Racibora 60/6 - SANITARIATY I UMYWALNIE DAMSKIE I MĘSKIE SANITARIATY i UMYWALNIE DAMSKIE - w kondygnacji piwnicznej d. KNR KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 0-6 d KNR -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNNR d KNNR d KNR 4-0 d KNR 4-0 d Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c * RAZEM Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ceg. na zaprawie ceentowej RAZEM Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie ceentowej z wykucie ościeżnic drzwiowych.50*[0.84* ]-0.80*.00* RAZEM Skucie nierówności 4*4 c na ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej - przesunięcie otworu na drzwi z korytarza 4*0.44* RAZEM Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykucie bruzd dla belek 3 0.5*0.44* RAZEM Dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 0 - wg. szczegółu w projekcie, wraz z oburowanie końców belek i zaszpałdowanie, oraz osłonięcie siatką tynkarska i wypełnienie oczek siatki zaprawa ceentową 4* RAZEM 5.00 Przyurowanie ścianki z cegieł na zaprawie ceentowej do ościeży, wraz z uzupełnienie tynku ce-wap 0.5* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. szer.do 5 c, po rozbiórkach ścianek.50* RAZEM Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 7,5 c z połączenie ze ścianai istniejącyi - na pełną wysokość.0*[.0*+0.7*+0.7* *]+.50*[ ]- 0.90*.00 Dodatek za zbrojenie ścianek przyurowanych RAZEM RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach - tynk na ściankach przyurowanych 6.854* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 5 c [ *]* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 40 c * 5.50 RAZEM 5.50 Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych, drzwi wewnętrznych RAZEM Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, fabrycznie wykończonych RAZEM Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z odkucie tynku.09*[ ] RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

3 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary 007 RAZEM KNR 4-0 Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. o powierzchni do. d na podłożach z cegły na ścianach RAZEM KNR 4-0 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. d RAZEM KNR -0 Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na ścianach d *[4.0*+4.7*+.7*4+.4*+.30*+0.67*+.55*+.80*+.5*+.80*]-0.70*0.90*-0.90*.00** 78.0 KNR 0-9 d KNR 0-9 d KNR 0- d KNR 4-0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNNR d KNNR d KNR -0 d KNR 0-9 d KNR 0-9 d KNR 0- d. 8-0 Przygotowanie powierzchni ścian w natryskach, oraz przy uywalkach, pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX lub równoważnej - gruntowanie RAZEM *[0.93* * *]+.50*[ ] RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX lub równoważną - x RAZEM Licowanie ścian płytkai glazurowanyi na klej - bez zastosowania listew narożnikowych, spoinowane zaprawą twardą RAZEM 78.0 Rozbiórka posadzki z płytek ceraicznych i podkładów betonowych niezbrojonych 3 o grub. 5 c { *[0.84* ]}* RAZEM Podkłady betonowe na podł.gruntowy 3 [4.7* *3.5]* RAZEM 3.6 Paroizolacje z folii polietylen.szerokiej pozioe podposadzkowe z wywinięcie na ściany [4.7* *3.5]* RAZEM 4.4 Warstwa spadkowa z płyt styropianowych twardych, grub. 6 c (średnio), pozioe na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa [4.7* *3.5].079 RAZEM.079 Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki zatarte na ostro, gr RAZEM.079 Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki - ziana grubości o * RAZEM.079 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową RAZEM.079 Przygotowanie powierzchni posadzek pod uszczelnienia w technologii SUPER- FLEX lub równoważnej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie RAZEM.079 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX - x lub równoważną, z zastosowanie systeowych taś narożnikowych RAZEM.079 Posadzki z płytek gressowych, antypoślizgowych, trudnościeralnych, układanych etodą kobinowaną, na klej, spoinowane fugą twardą RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

4 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR 4-0 Wykonanie progów z betonu wraz z deskowanie d *0.63* KNR 0- d KNR 4-0 d KNNR 3 d KNNR 3 d NNRNKB d KNR 4-0 d KNR-W - d KNR-W - d KNR -7 d KNR -0 d Analiza d. własna 46 KNR -0 d KNR 4-0 d Obłożenie progów płytkai gressowyi w pionie RAZEM RAZEM Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0. przy głębok. ponad 0 c.000 RAZEM.000 Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą eulsyjną zywalną, z przetarcie tynków RAZEM.079 Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych ścian nad glazurą, farbą eulsyjną zywalną, z przetarcie tynków 0.50*[ ]* RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie ścian i sufitów RAZEM Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 c na urach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowanie siatką cięto-ciągnioną RAZEM 8.90 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 00 - udzial kałtek do 35 % [ ]*0.6* RAZEM Jednowarstwowa izolacja o grub.80 otulinai z wełny ineralnej rurociągów o śr.zew RAZEM Wentylatory osiowe kanałowe TD 5/50 z czujką ruchu - do wentylacji przewodowej RAZEM Obud. kanałów wentylacyjnych i rur, płytai gips.-karton. wodo- i ognioodpornyi, na ruach etal.pojedyń.dwuwarstw.55-0 [ ]*[ ].70 RAZEM.70 Deontaż wentylacji echanicznej - kanały, wentylator i konstrukcja stalowa kpl kpl.000 RAZEM.000 Płyta na studzience w posadzce z blachy nierdzewnej, wraz z obraowanie z. kątownika..000 RAZEM.000 Wywiezienie gruzu kontenerai.000 RAZEM.000 SANITARIATY i UMYWALNIE DAMSKIE - na I piętrze 48 KNR 4-0 Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych - kabiny sanitariatów d *[.56+*.0] KNR 4-0 d KNR 4-0 d Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c RAZEM **+*[ *] 9.70 RAZEM 9.70 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach okiennych szer.do 5 c, ** Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

5 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary 007 RAZEM KNR 4-0 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ceg. na zaprawie ceentowej d RAZEM KNR 4-0 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie ceentowej d *[ ]-0.85*.00* RAZEM KNR 4-0 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. szer.do 5 c, po d rozbiórkach ścianek.76* RAZEM KNR 0-9 Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych, oraz trójdzielnych ze stałą d kwaterą środkową, z PCV, z obróbką obsadzenia - okna z nawietrzakai autoatycznyi (np. aereco) obsadzonyi w ościeżnicy, należy zachować podział okien.59*.5+.5* KNR 4-0 d KNR 0-6 d KNR -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNNR d KNNR d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR -0 d KNR -0 d Wyiana parapetów z blachy ocynkowanej RAZEM *0.5+.5* RAZEM Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 7.5 c - wys.,0, wraz zpołączenie ze ścianai istniejącyi.76*[ ]-0.90* RAZEM.45 Dodatek za zbrojenie ścianek przyurowanych RAZEM.450 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach - tynk na ściankach przyurowanych.45* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 5 c * 5.50 RAZEM 5.50 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 40 c * 5.50 RAZEM 5.50 Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych, drzwi wewnętrznych.000 RAZEM.000 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, fabrycznie wykończonych.000 RAZEM.000 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wraz z odbicie tynku.65*[4.8*+.94*+0.5*]-.65* * RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach RAZEM Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. o powierzchni do. 0.5 na podłożach z cegły na ścianach RAZEM Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na ścianach.0*[4.8*+5.59* *+0.75*+0.40*+.45*]-0.90*.0*3-.00* *0.90 Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na parapetach RAZEM * * *0.04*+.30* * ** RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

6 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR 0- Okładziny parapetów z płytek glazurowanych, układanych etodą kobinowaną d analiza - góra i boki parapetu, bez listew z fazowanie narożników KNR 0-9 d KNR 0-9 d KNR 0- d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR -0 d KNR -0 d KNNR d KNNR d KNR -0 d KNR 0-9 d KNR 0-9 d KNR 0- d KNR 4-0 d KNR 0- d. 9-0 RAZEM.434 Przygotowanie powierzchni ścian w natryskach, oraz przy uywalkach pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX lub równowaznej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie.0*.00*3+.50* * Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX lub równoważną - x RAZEM RAZEM Licowanie ścian płytkai glazurowanyi na klej - bez zastosowania listew narożnikowych, spoinowane zaprawą twardą, z fazowanie narożników RAZEM Ostrożna rozbiórka posadzek z płytek, oraz podkładów betonowych niezbrojonych 3 o grub.do 0 c - skucie całej grubości betonu, tak aby nie uszkodzić pus- taków betonowych stropu 6.568* RAZEM.657 Gruntowanie powierzchni betonowych stropów, rzadką zaprawą ceentową RAZEM Paroizolacje z folii polietylen.szerokiej pozioe podposadzkowe z wywinięcie na ściany 6.568* RAZEM 9.5 Warstwa spadkowa z płyt styropianowych twardych, grub. 4 c (średnio), pozioe na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa RAZEM Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki zatarte na ostro, gr RAZEM Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki - ziana grubości o * RAZEM Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową RAZEM Przygotowanie powierzchni posadzek pod uszczelnienia w technologii SUPER- FLEX lub równowaznej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX lub rownoważną - x, wraz z zastosowanie systeowych taś narożnikowych RAZEM Posadzki z płytek gressowych, antypoślizgowych, trudnościeralnych, układanych etodą kobinowaną, na klej, spoinowane fugą twardą RAZEM Wykonanie progów z betonu w natryskach, wraz z deskowanie 0.0* RAZEM.080 Obłożenie progów płytkai gressowyi w pionie Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

7 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary 007 RAZEM KNR 4-0 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0. przy głębok. d ponad 0 c.000 RAZEM KNNR 3 Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą eulsyjną zywalną, d z przetarcie tynków RAZEM KNNR 3 Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych ścian nad glazurą, farbą eulsyjną d zywalną, z przetarcie tynków 0.66*[4.8*+5.59* * *].668 RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie ścian i sufitów d RAZEM KNR 4-0 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 c na urach z cegieł lub ścianach d z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowanie siatką cięto-ciągnioną RAZEM KNR-W - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 00 - d udzial kałtek do 35 % 3.40*0.60* RAZEM KNR-W - Jednowarstwowa izolacja o grub.80 otulinai z wełny ineralnej rurociągów d o śr.zew RAZEM KNR -7 Wentylatory osiowe kanałowe TD 5/50 z czujką ruchu - do wentylacji przewodowej. d RAZEM KNR -0 Obud. rur kanalizacyjnych w pionie płytai gips.-karton. wodoodpornyi, na d ruach etal.pojedyń.dwuwarstw *0.5*3.070 RAZEM KNR -0 Obud. rur kanalizacyjnych pod sufite płytai gips.-karton. wodoodpornyi, na d ruach etal.pojedyń.dwuwarstw * * * * KNR -0 d KNNR 7 d KNNR 7 d KNR 4-0 d RAZEM.933 Obud. kanałów wentylacyjnych i rur, płytai gips.-karton. wodo- i ognioodpornyi, na ruach etal.pojedyń.dwuwarstw *[ ] RAZEM Przegrody z tworzyw ucznych z drzwiai - kabiny do sanitariatów systeu Solet z płyty V0 lub równoważne.00*[ ] RAZEM Przegrody z tworzyw ucznych nieotwierane - ścianki natrysków z płyty HPL grub. 3, syste Solet lub równoważne.00*[ *].00 RAZEM.00 Wywiezienie gruzu kontenerai.000 RAZEM Analiza Wykonanie uszczelnienia przejścia pionów instalacji sanitarnej przez stropy, d. własna przy poocy uszczelek i kitów elastycznych odnioodpornych (z ateste p.poż.) RAZEM SANITARIATY i UMYWALNIE DAMSKIE - na II piętrze 99 d.3 Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych - kabiny sanitariatów KNR *[.56+*.0] RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

8 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR 4-0 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c d **+*[ *] KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 0-9 d KNR 4-0 d KNR 0-6 d KNR -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNNR d KNNR d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR -0 d RAZEM 9.70 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach okiennych szer.do 5 c, ** RAZEM 9.80 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ceg. na zaprawie ceentowej.000 RAZEM.000 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie ceentowej.76*[ ]-0.85*.00* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. szer.do 5 c, po rozbiórkach ścianek.76* RAZEM Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych, oraz trójdzielnych ze stałą kwaterą środkową, z PCV, z obróbką obsadzenia - okna z nawietrzakai autoatycznyi (np. aereco) obsadzonyi w ościeżnicy, należy zachować podział okien.59*.5+.5* RAZEM Wyiana parapetów z blachy ocynkowanej.65*0.5+.5* RAZEM Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 7.5 c - wys.,0 z połączenie ze ścianai istniejącyi.76*[ ]-0.90* RAZEM.45 Dodatek za zbrojenie ścianek przyurowanych RAZEM.450 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach - tynk na ściankach przyurowanych.45* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 5 c * 5.50 RAZEM 5.50 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 40 c * 5.50 RAZEM 5.50 Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych, drzwi wewnętrznych.000 RAZEM.000 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, fabrycznie wykończonych.000 RAZEM.000 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z odbicie tynku.65*[4.8*+.94*+0.5*]-.65* * RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach RAZEM Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. o powierzchni do. 0.5 na podłożach z cegły na ścianach RAZEM Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na ścianach Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

9 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary 007.0*[4.8*+5.59* *+0.75*+0.40*+.45*]-0.90*.0*3-.00* * RAZEM KNR 0-9 Przygotowanie powierzchni ścian w natryskach, oraz przy uywalkach pod d uszczelnienia w technologii SUPERFLEX lub równoważnej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie.0*.00*3+.50* * KNR 0-9 d KNR 0- d KNR -0 d KNR 0- d analiza 3 KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR -0 d KNR -0 d KNNR d KNNR d KNR -0 d KNR 0-9 d KNR 0-9 d KNR 0- d Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX - x lub równoważną RAZEM RAZEM Licowanie ścian płytkai glazurowanyi na klej - bez zastosowania listew narożnikowych, spoinowane zaprawą twardą RAZEM Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na parapetach.80* * *0.04*+.30* * ** RAZEM.434 Okładziny parapetów z płytek glazurowanych, układanych etodą kobinowaną - góra i boki parapetu bez listew z oszlifowanie narożników RAZEM.434 Ostrożna rozbiórka posadzek z płytek i podkładów betonowych niezbrojonych o 3 grub.do 0 c - skucie całej grubości betonu, tak aby nie uszkodzić pustaków betonowych stropu 6.568* RAZEM.657 Gruntowanie powierzchni betonowych stropów, rzadką zaprawą ceentową RAZEM Paroizolacje z folii polietylen.szerokiej pozioe podposadzkowe z wywinięcie na ściany 6.568* RAZEM 9.5 Warstwa spadkowa z płyt styropianowych twardych, grub. 4 c (średnio), pozioe na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa RAZEM Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki zatarte na ostro, gr RAZEM Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki - ziana grubości o * RAZEM Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową RAZEM Przygotowanie powierzchni posadzek pod uszczelnienia w technologii SUPER- FLEX lub równoważnej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX - x lub równoważną z zastosowanie systeowych listew narożnikowych RAZEM Posadzki z płytek gressowych, antypoślizgowych, trudnościeralnych, układanych etodą kobinowaną, na klej, spoinowane fugą twardą RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

10 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR 4-0 Wykonanie progów z betonu, wraz z deskowanie d * KNR 0- d KNR 4-0 d KNNR 3 d KNNR 3 d NNRNKB d KNR 4-0 d KNR-W - d KNR-W - d KNR -7 d KNR -0 d KNR -0 d KNNR 7 d KNNR 7 d KNR 4-0 d Obłożenie progów płytkai gressowyi w pionie RAZEM RAZEM Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0. przy głębok. ponad 0 c.000 RAZEM.000 Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą eulsyjną zywalną, z przetarcie tynków RAZEM Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych ścian nad glazurą, farbą eulsyjną zywalną, z przetarcie tynków 0.66*[4.8*+5.59* * *].668 RAZEM.668 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie ścian i sufitów RAZEM Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 c na urach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowanie siatką cięto-ciągnioną RAZEM Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 00 - udzial kałtek do 35 % 3.40*0.60* RAZEM.708 Jednowarstwowa izolacja o grub.80 otulinai z wełny ineralnej rurociągów o śr.zew RAZEM.708 Wentylatory osiowe kanałowe TD 5/50 z czujką ruchu - do wentylacji przewodowej RAZEM.000 Obud. rur kanalizacyjnych w pionie płytai gips.-karton. wodoodpornyi, na ruach etal.pojedyń.dwuwarstw *0.5*3.070 RAZEM.070 Obud. kanałów wentylacyjnych i rur, płytai gips.-karton. wodo- i ognioodpornyi, na ruach etal.pojedyń.dwuwarstw *[ ] RAZEM Przegrody z tworzyw ucznych z drzwiai - kabiny do sanitariatów systeu Solet z płyty V0 lub równoważnej.00*[ ] RAZEM Przegrody z tworzyw ucznych nieotwierane - ścianki natrysków z płyty HPL grub. 3, syste Solet, lub równoważny.00*[ *].00 RAZEM.00 Wywiezienie gruzu kontenerai.000 RAZEM Analiza Wykonanie uszczelnienia przejścia pionów instalacji sanitarnej przez stropy, d.3 własna przy poocy uszczelek i kitów elastycznych odnioodpornych (z ateste p.poż.) RAZEM SANITARIATY I UMYWALNIE MĘSKIE - PARTER 4. Ustęp na parterze Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

11 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR 4-0 Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych - kabiny sanitariatów d *[5.55+5*.4] KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 0-9 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNNR d KNNR d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d Wyjęcie ościeżnicy drzwiowej ze ścian. RAZEM RAZEM.000 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c [.58+.5*]+[ *] 0.60 RAZEM 0.60 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach okiennych szer.do 5 c,.58+* RAZEM 5.60 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ceg. na zaprawie ceentowej.000 RAZEM.000 Montaż okien uchylno-rozwieranych trójdzielnych, ze stałą kwaterą środkową, z PCV, z obróbką obsadzenia - okna z nawietrzakai autoatycznyi (np. aereco) obsadzonyi w ościeżnicy, należy zachować podział okien.58* RAZEM 3.9 Wykucie z uru ościeżnic krat okiennych o pow.ponad.58* RAZEM 3.9 Wyiana parapetów z blachy ocynkowanej.65* RAZEM Poszerzenie otworu drzwiowego - skucie 4*4 c na ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej z obsadzenie stalowych kątowników 50*50, oraz uocowanie i wypełnienie oczek siatki tynkarskiej 0.5*.05*4.30 RAZEM.30 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 5 c * 5.50 RAZEM 5.50 Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych, drzwi wewnętrznych.000 RAZEM.000 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, fabrycznie wykończonych.000 RAZEM.000 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z odbicie tynku z zaprawy ce-wap.63*[5.55*+3.0*]-.63* * RAZEM 5.39 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach RAZEM 5.39 Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. o powierzchni do. 0.5 na podłożach z cegły na ścianach RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

12 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR -0 Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na ścianach d *[5.55*+3.0*]-.0* * KNR -0 d KNR 0-9 d KNR 0-9 d KNR 0- d KNR 0- d analiza 70 KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR -0 d KNR -0 d KNNR d KNNR d KNR -0 d KNR 0-9 d KNR 0-9 d Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazurowanych na parapetach betonowych RAZEM * * ** RAZEM Przygotowanie powierzchni ścian przy uywalkach i pisuarach pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX lub równoważnej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie.0* RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX - x lub równoważną RAZEM Licowanie ścian płytkai glazurowanyi na klej - bez zastosowania listew narożnikowych, spoinowane zaprawą twardą RAZEM 3.46 Okładziny parapetów z płytek glazurowanych, układanych etodą kobinowaną - góra i boki parapetu bez listew, z zeszlifowanie narożników.80* * ** RAZEM Ostrożna rozbiórka posadzki i podkładów betonowych niezbrojonych o grub.do 3 0 c - skucie całej grubości betonu, tak aby nie uszkodzić pustaków betonowych stropu 6.70* RAZEM.670 Gruntowanie powierzchni betonowych stropów, rzadką zaprawą ceentową RAZEM Paroizolacje z folii polietylen.szerokiej pozioe podposadzkowe z wywinięcie na ściany 6.70* RAZEM Warstwa spadkowa z płyt styropianowych twardych, grub. 4 c (średnio), pozioe na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa RAZEM Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki zatarte na ostro, gr RAZEM Warstwy wyrównawcze z zaprawy ceentowej pod posadzki - ziana grubości o * RAZEM Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową RAZEM Przygotowanie powierzchni posadzek pod uszczelnienia w technologii SUPER- FLEX lub równoważnej - gruntowanie Eurolane TG ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - szpachlowanie asą SU- PERFLEX - x lub równowazną z zastosowanie systeowych listew narożnikowych RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

13 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary KNR 0- Posadzki z płytek gressowych, antypoślizgowych, trudnościeralnych, układanych d etodą kobinowaną, na klej, spoinowane fugą twardą KNR 4-0 d KNNR 3 d KNNR 3 d NNRNKB d KNR 4-0 d KNR -7 d KNR -0 d KNR -0 d KNNR 7 d KNNR 7 d KNR 4-0 d Analiza d.4. własna Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0. przy głębok. ponad 0 c RAZEM RAZEM.000 Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą eulsyjną zywalną, z przetarcie tynków RAZEM Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych ścian nad glazurą, farbą eulsyjną zywalną, z przetarcie tynków 0.66*[5.55*+3.0*].99 RAZEM.99 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie ścian i sufitów RAZEM Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 c na urach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowanie siatką cięto-ciągnioną RAZEM Wentylatory osiowe kanałowe TD 5/50 z czujką ruchu - do wentylacji przewodowej RAZEM.000 Obud. rur kanalizacyjnych płytai gips.-karton. wodoodpornyi, na ruach etal.pojedyń.dwuwarstw rury w pionie.76*0.5*3* 4.40 RAZEM 4.40 Obud. rur kanalizacyjnych pod sufite, płytai gips.-karton. wodoodpornyi, na ruach etal.pojedyń.dwuwarstw *[ ] 4.78 RAZEM 4.78 Przegrody z tworzyw ucznych z drzwiai - kabiny do sanitariatów systeu Solet z płyty V0 lub równoważnej.00*[ *4] 3.00 RAZEM 3.00 Przegrody z tworzyw ucznych nieotwierane - przegrody przy pisuarach z płyty HPL grub. 3, syste Solet lub równoważny 0.40*0.80* RAZEM Wywiezienie gruzu kontenerai.000 RAZEM.000 Wykonanie uszczelnienia przejścia pionów instalacji sanitarnej przez stropy, przy poocy uszczelek i kitów elastycznych odnioodpornych (z ateste p.poż.).000 RAZEM Uywalnie na parterze 9 KNNR 7 Przegrody z tworzyw ucznych nieotwierane - ścianki natrysków z płyty HPL d grub. 3, syste Solet lub równoważny.00*[0.60*3+0.90*+0.98*+0.38] KNR 4-0 d Wyjęcie ościeżnicy drzwiowej ze ścian RAZEM.880 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

14 wc CAŁOŚĆ_bud_przediary 007 RAZEM KNR 4-0 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c d [.58+.5*]+[ *] 0.60 RAZEM KNR 4-0 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach okiennych d szer.do 5 c,.58+* KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 0-9 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 0-9 d KNR 0-6 d KNR -0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ceg. na zaprawie ceentowej RAZEM RAZEM.000 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. / ceg. na zaprawie ceentowej 3.* * * *.00*-.63* RAZEM Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. szer.do 5 c, po rozbiórkach ścianek.76* RAZEM 8.80 Montaż okien uchylno-rozwieranych trójdzielnych, ze stałą kwaterą środkową i lufcikie uchylny, z PCV, z obróbką obsadzenia - okna z nawietrzakai autoatycznyi (np. aereco) obsadzonyi w ościeżnicy, należy zachować podział okien - szyby atowe.58* RAZEM 3.9 Wykucie z uru ościeżnic krat okiennych o pow.ponad.58* RAZEM 3.9 Wyiana parapetów z blachy ocynkowanej.65* RAZEM Montaż okna stałego dwudzielnego z PCV z obróbką obsadzenia - naświetle z szybą przeżroczystą.63* RAZEM.467 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 7,5 c - na pełną wysokość z połączenie ze ścianai istniejącyi.76*[.0+.70]-0.90* * RAZEM 8.4 Dodatek za zbrojenie ścianek przyurowanych RAZEM 8.4 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły na ścianach - tynk na ściankach przyurowanych 8.4* 6.48 RAZEM 6.48 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z zastosownie kątowników stalowych i uocowanie siatki tynkarskiej, oraz wypełnienie oczek siat- 3 ki zaprawą - dotyczy drzwi do sanitariatu dla niepełnosprawnych.0*0.4* RAZEM 0.05 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 5 c * 5.50 RAZEM 5.50 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach szer.do 40 c Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla A.S.

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo