Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ"

Transkrypt

1 Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ Warszawa, grudzień 2008

2 Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ Wykonawcy pracy Z-10 Numer wniosku: 1010/08 Numer pracy: Słowa kluczowe: badania jakości; urządzenia kontrolno-pomiarowe; QoS; VoIP; MOS Kierownik pracy inż. Paweł Godlewski Wykonawcy pracy: inż. Paweł Godlewski inż. Bogdan Chojnacki mgr inż. Ryszard Kobus Bartłomiej Parol inż. Grzegorz Skwarski Kierownik Zakładu: inż. Bogdan Chojnacki Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2008

3 Spis treści 1. WPROWADZENIE WYMAGANIA I REALIZACJA BADAŃ SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania próbnika PM Parametr osiągana przepływność w obu kierunkach dla stałego łącza do Internetu Realizacja testu przepływność w obu kierunkach dla stałego łącza do Internetu Parametr wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali Realizacja testu wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali Parametr stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron Realizacja testu stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron Parametr wskaźnik niesprawności SMTP (nadawanie) Realizacja testu wskaźnik niesprawności SMTP (nadawanie) Parametr wskaźnik niesprawności POP3 (odbiór) Realizacja testu wskaźnik niesprawności POP3 (odbiór) Możliwości rozszerzania katalogu mierzonych wskaźników jakościowych BUDOWA I FUNKCJONOWANIE PRÓBNIKA PM Konstrukcja i działanie próbnika PM Oprogramowanie próbnika PM OBRAZOWANIE DANYCH Z PRÓBNIKA PM Parametr osiągana przepływność w obu kierunkach dla stałego łącza do Internetu Parametr wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali Parametr stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron Parametr wskaźnik niesprawności SMTP (nadawanie) Parametr wskaźnik niesprawności POP3 (odbiór) BADANIE FUNKCJONALNOŚCI PRÓBNIKA PM ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1. DTR-ka próbnika PM6 23 Załącznik 2. Plik konfiguracyjny próbnika 31 Załącznik 3. Format wiadomości (programów i wyników) 33 IŁ-Z10 pr

4 IŁ-Z10 pr

5 1. WPROWADZENIE Rozwój usług oferowanych w sieciach IP wiąże się z koniecznością oceny ich jakości a więc istnieje potrzeba sukcesywnej rozbudowy (poprzez oprogramowanie i nowe konstrukcje) możliwości badaniowych systemu AWP-IŁ jedynego systemu kontrolującego jakość komunikacji elektronicznej w przekroju całej Polski. System AWP-IŁ służy do oceny jakości usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Zawiera urządzenia kontrolno-pomiarowe PM rozmieszczone na terenie całego kraju oraz umieszczone centralnie komputery (komputer komunikacyjny KK, komputer baz danych KBD, komputer analiz i zarządzania KAiZ, stacje robocze PC ) zarządzające badaniami i obrazujące wyniki badań. W 2007 roku system z ponad 220 próbnikami PM3, uzupełniły (zakupione w IŁ przez UKE) 103 próbniki PM5 z dostępem do Internetu poprzez sieć telefoniczną oraz sieć komórkową i prawie 500 odzewników PMX. Rys. 1. Architektura systemu Urządzenia kontrolno-pomiarowe PM pracujące w systemie AWP-IŁ to: próbniki PM2 i PM3 dołączane analogicznie jak abonenci telefonicznej sieci przewodowej, badają parametry elektryczne i skuteczność połączeń w sieci PSTN; próbniki PM4 dołączane analogicznie jak abonenci telefonicznej sieci przewodowej, badają jakość usługi faksowej i wdzwanianego dostępu do Internetu; próbniki PM5 pracują analogicznie jak terminale sieci przewodowej PSTN i sieci GSM, służą do badania dostępności oraz jakości świadczonych w tych sieciach usług; odzewniki PMX umożliwiają próbnikom PM4 i PM5 zdalne badania usług z punktu widzenia abonentów odległych central telefonicznych i są prostymi odzewnikami dla głowic pomiarowych TRU, służących do badania skuteczności połączeń w sieci PSTN; NOWE próbniki PM6 pracują jako terminale szerokopasmowej przewodowej sieci Internet, badając dostępność oraz jakość świadczonych w niej usług. Dostęp do sieci Internet, w tym szerokopasmowy, może być realizowany na wiele sposobów. Do najpopularniejszych należą: 1. Dostęp wdzwaniany poprzez telefoniczną pętlę abonencką i modem telefoniczny. Maksymalna przepustowość łącza w kierunku PC to 56 kb/s. IŁ-Z10 pr

6 2. Dostęp oparty o technologie radiowe GSM i UMTS (GPRS, EDGE, UMTS). Terminal radiowy jest zintegrowany z komunikatorem (palmofonem, PDA) lub łączony z komputerem poprzez USB, IrDA, Bluetooth. 3. Dostęp poprzez telefoniczną pętlę abonencką, oparty na technologii ADSL (usługa TPSA Neostrada, Netia NET24 i inne). Maksymalna obecnie oferowana prędkość transmisji do komputera to 6 Mb/s. Połączenie modemu ADSL z komputerem jest dokonywane poprzez styk Ethernet 100Base-T albo USB. 4. Dostęp oparty na sieci telewizji kablowej. Połączenie typowego modemu CATV odbywa się poprzez styk Ethernet 100Base-T lub USB. 5. Dostęp oparty o technologie radiowe typu WiMAX. Terminal radiowy jest łączony z komputerem poprzez Ethenet 100Base-T, USB, IrDA, Bluetooth. Pracujące w systemie AWP-IŁ próbniki PM2 i PM3 nie badają dostępu do Internetu. Próbniki PM4/PM5 badają dostęp do Internetu w technologii z poz. 1 ( wdzwaniany ), a PM5 w przyszłości umożliwi badania w technologii z poz. 2 (GPRS/UMTS). Sondy IP (bierne) oceniają jakość usług świadczonych w sieciach IP na podstawie obserwacji danych przepływających poprzez węzły/punkty dostępowe tej sieci, ale sond ze względu na koszty jest i będzie niewiele i nie mogą być instalowane przy- lub zamiast stacji abonenckich. Próbniki PM6-IŁ (przewidziane do instalowania jako końcowa stacja abonencka lub docelowo przy takiej stacji abonenckiej), umożliwią pracę z przepływnością do 6 Mb/s i badania dostępu w technologii z poz. 3 (ADSL) oraz dadzą możliwość objęcia w przyszłości badaniami technologii dostępu z pozycji 4-5. Niniejszy projekt dotyczy sprawdzenia oraz weryfikacji technicznych możliwości opracowania i wykonania "aktywnego" próbnika opartego o dostęp do Internetu w technologii ADSL, przeznaczonego do pracy w systemie AWP-IŁ (m.in. dla UKE). Zadaniem próbnika jest ocena, z punktu widzenia indywidualnego abonenta posiadacza zakończenia typu "neostrada" jakości usług świadczonych poprzez sieci IP. Według rozeznania autorów, obecnie nie są dostępne urządzenia o cechach opisanych w projekcie. Autorzy w 2007 roku oglądali model, będący połączeniem próbnika sieci GSM i modemu ADSL ale dostosowanego do zarządzania z innego niż AWP-IŁ systemu i "nie do kupienia" w najbliższych latach (przeznaczony dla operatora australijskiego). W ramach projektu powstał model próbnika (PM6) podnoszącego funkcjonalność systemu AWP-IŁ o badanie dostępu szerokopasmowego, o niskich nakładach przy wdrażaniu do eksploatacji serii sztuk. Opracowany próbnik PM6, po etapie badań laboratoryjnych i ew. modyfikacjach wynikających z próbnej eksploatacji, pracując w systemie AWP-IŁ, będzie służył do oceny jakości usług świadczonych przez "przewodowy szerokopasmowy Internet" o przepływności do 6 Mb/s. Urządzenie będzie dołączane do tych samych "badaniowych" zakończeń linii telefonicznych co próbniki PM3, PM4, PM5 i PMX - po udostępnieniu na nich przez operatorów funkcji szerokopasmowego dostępu do Internetu (Neostrada / Net24,...) lub do linii udostępnionych w wojewódzkich siedzibach UKE. W ramach pracy wykonano dwa modele próbników PM6. Próbnik PM6 składa się z szerokiego asortymentu elementów, zawiera mikrokomputer PC z systemem Linux oraz płytkę drukowaną z montażem powierzchniowym. W celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych Instytut Łączności zakupił dostęp do Internetu poprzez "Neostradę" (ze względów technicznych o przepływności zaledwie 1 Mb/s). Planowano wdrożenie rozwiązania w UKE jeszcze w 2008 roku (16 urządzeń w 16 lokalizacjach), ale z braku środków finansowych w 2008 roku oferta IŁ nie została sfinalizowana. IŁ-Z10 pr

7 2. WYMAGANIA I REALIZACJA BADAŃ SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU 2.1. Podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania próbnika PM6 Próbnik PM6, przeznaczony do pracy w systemie AWP-IŁ, zaprojektowano przy następujących założeniach: próbnik PM6 będzie dołączany do modemu ADSL/DSL/CATV (Neostrada / Net24,...) poprzez złącze Ethernet 100BaseT i umożliwi pracę z przepływnością do 6 Mb/s; badania będą wykonywane cyklicznie (komplet testów nie rzadziej niż co 15 minut i nie częściej niż co 10 minut), ale asynchronicznie (tzn. początki kolejnego cyklu będą zależały nie od zegara systemowego, a od czasu realizacji cyklu poprzedniego); w każdym cyklu wykonywane będą wszystkie zaprogramowane testy; liczba zaprogramowanych testów w cyklu może wynieść od 1 do max (czyli obecnie 6); kolejność testów w cyklu będzie (najlepiej) losowana; po każdym badaniu będzie ustalona pauza określona w programie badań; badania będą realizowane cyklicznie aż do daty/godz. końca lub do momentu pobrania z serwera następnego programu badań; co godzinę próbnik będzie się zgłaszał do centrum nadzoru w celu przekazania cząstkowych wyników i ew. pobrania nowego programu Parametr osiągana przepływność w obu kierunkach dla stałego łącza do Internetu Dostęp do Internetu Możliwości dostępu Osiągana przepustowość w obu kierunkach a) Maksymalna osiągnięta szybkość transmisji w kbit/s; b) Minimalna osiągnięta szybkość transmisji w kbit/s; c) Wartość średnia i odchylenie standardowe szybkości transmisji w kbit/s. Parametr: Osiągnięta szybkość transmisji danych. Odniesienie::ETSI EG p. 5.2 [ ]. Ustawa: Prawo Telekomunikacyjne z dn , Dział III, Rozdział 2, Art. 81,Ust 5 (usługa powszechna) oraz Art (publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna). Akt wykonawczy: Rozporządzenie MI z dn do Art. 81 Ust.1-6 PT w sprawie świadczenia usługi powszechnej brak wskaźnika / brak rozporządzenia do art.63. Decyzja UKE: Decyzja Nr DRTD-WUD /06/ (43) z dn r. w sprawie świadczenia usługi powszechnej brak wskaźnika. Lp. Tabela-1. Osiągana przepływność w obu kierunkach stałego łącza do Internetu (PDUT) Elementy Dokumenty normatywne Uwagi 1 Wskaźnik: Osiągana przepływność w obu kierunkach stałego łącza do Internetu 2 Definicja: Osiągnięta szybkość transmisji danych stałego łącza do Internetu jest podawana jako: - maksymalna osiągnięta szybkość transmisji w kbit/s; - minimalna osiągnięta szybkość transmisji w kbit/s; - wartość średnia i odchylenie standardowe szybkości transmisji w kbit/s. 3 Jednostki pomiaru: kbit/s 4 Metody pomiarowe: - połączenia testowe z urządzenia pomiarowego (testera) do wyznaczonego serwera pomiarowego, - raport z ISP, - możliwość alternatywnej metody pomiaru monitorowanie ruchu IP. ETSI EG p.5.5 ETSI EG p.5.2 oraz Aneks B i C ETSI TS Uwaga 1 Uwaga 2 Uwaga 3 Uwaga 5 IŁ-Z10 pr

8 5 Warunki środowiskowe: Statystyki powinny być prowadzone przez cały rok, przez wszystkie miesiące, tygodnie i dni tygodnia, - parametry badania jak w ETSI EG Aneks B, - wymagania na plik testowy ETSI EG Aneks D, - rozmieszczenie urządzeń testowych ETSI EG Aneks C. 6 Kalkulacje wyników: Poniższe statystyki powinny być wykonane niezależnie dla obu kierunków transmisji upload i download i dla każdego typu/przepustowości łącza dostępowego: - najwyższa osiągalna szybkość transmisji danych dla 95% prób. - najniższa osiągalna szybkość transmisji danych dla 5% prób - wartość średnią i odchylenie standardowe szybkości transmisji. 7 Ocena wyników Statystyki powinny być obliczane dla plików testowych przesłanych bezbłędnie. Odniesienie uzyskanych wyników pomiaru do ustalonych wartości granicznych uzyskanych w poprzednim okresie sprawozdawczym. 8 Sprawozdawczość: Wyniki powinny być publikowane w cyklu rocznym i powinny zawierać: - przepustowość/typ łącza, - okres objęty badaniami, - najwyższa osiągalna szybkość transmisji dla 95% prób, - najniższa osiągalna szybkość transmisji dla 5% prób, - wartość średnią i odchylenie standardowe szybkości transmisji, - liczbę prób, - wielkość próby testowej. Raz w roku np. na koniec stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 9 Ewidencja danych: Wyniki pomiarów powinny być przechowywane 3 lata, statystyki 10 lat. ETSI EG Aneks D i B; Aneks C ETSI EG p Uwaga 3 Uwaga 4 Uwaga 5 Uwaga 1. Do badania i publikacji zmierzonych wartości wskaźnika powinni zostać zobowiązani operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych, będący dostawcami usługi dostępu do Internetu. Uwaga 2. Zaleca się kontrolowanie równomierności rozkładu próbek dla poszczególnych miesięcy, dni tygodnia i godzin. Nierównomierność rozkładów nie powinna przekraczać 20%. Jeżeli znany jest rozkład ruchu rzeczywistego to rozkład ruchu testowego powinien odzwierciedlać rozkład ruchu rzeczywistego. Zalecana liczba prób. Zgodnie z ETSI EG aneks C, minimalną liczbę obserwacji określa się na podstawie stosunku odchylenia standardowego do wartości średniej. Test polega na pomiarze szybkości transmisji pliku z wyznaczonego serwera testowego przez urządzenie/terminal pomiarowy. Zaleca się, aby serwer testowy umieszczony był możliwie blisko ISP. Powinien być to serwer dedykowany do testów. Nie zaleca się korzystanie z serwerów komercyjnych, gdzie zawartość treści ulega częstym zmianom i niemożliwe jest powtórzenie testu w tych samych warunkach. Zaleca się, aby serwer testowy był osiągany adresem IP, a nie pełnym adresem domeny (FQDN - Fully Qualified Domain Name). Alternatywnym rozwiązaniem, zapewniającym jednak mniejszą dokładność pomiaru, jest stosowanie wielokrotnego (np. 10 krotne) ściągania pliku testowego i wybranie najszybszej transmisji z serii pomiarowej. Uwaga 3. Test powinien odzwierciedlać odczucia typowych użytkowników posiadających komputer PC z systemem operacyjnych Windows XP z domyślnymi ustawieniami. Szczegółowe warunki pomiarów, w tym wymagania na terminal pomiarowy i serwer, podano w ETSI EG Aneks B i TS Należy się spodziewać, że zmiany w wyposażeniu typowego użytkownika Internetu spowodują modyfikacje szczegółowych wymagań. Uwaga 4. Specyfikację pliku testowego podano w ETSI EG Aneks D. Plik ten powinien zawierać dane niepodlegające kompresji (np. dane z generatora losowego lub skompresowany plik programem takim jak zip, jpg). Wielkość pliku powinna odpowiadać podwojonej teoretycznej przepustowości łącza abonenckiego na sekundę. Należy więc stosować kilka wielkości pliku testowego w zależności od testowanych sieci, rodzaju abonamentu, itp. Należy zauważyć, że w sieciach mobilnych możliwe jest osiągnięcie różnych przepustowości kanału w zależności od lokalizacji (dostępnej technologii) i obciążenia sieci (obszary miejskie UMTS, obszary wiejskie GPRS). W tym przypadku celowe wydaje się rozdzielenie badania na poszczególne technologie. IŁ-Z10 pr

9 Proponuje się przyjęcie następujących wielkości plików: dla systemów ADSL, TVK o transferze do 2 Mb/s 256 kb; dla systemów ADSL, TVK o transferze do 6 Mb/s 512 kb; dla systemów GPRS i dostępu wdzwanianego 12 kb; dla systemów UMTS 512 kb. Uwaga 5 Zgodnie z ETSI EG Aneks C urządzenia testowe mogą być rozmieszczone zgodnie z planem numeracji, czyli we wszystkich/wylosowanych strefach numeracyjnych. Jest to jedna z możliwości, szczególnie uzasadniona dla próbników badających wiele wskaźników. Dopuszcza się możliwość alternatywnej metody pomiaru poprzez monitorowanie ruchu IP. W metodzie tej nie mamy wpływy na wybór plików testowych i serwera, z którego transmitowane są pliki, co negatywnie wpłynie na dokładność pomiaru, ale dostarczy informacji dla większej liczby punktów pomiarowych Realizacja testu przepływność w obu kierunkach dla stałego łącza do Internetu Protokół http, ściąganie i wysyłanie plików do wyznaczonych serwerów. Polecenie badania Data/godzina początku; Data/godzina końca; Adres serwera (lista: adres IP nazwa pliku) do max 3; Liczba prób dla serwera (do 10); Długość pauzy po badaniu. Wyniki : Maks. przepustowość upload dla serwera 1 /na 15 minut; Maks. przepustowość upload dla serwera 2 /na 15 minut; Maks. przepustowość upload dla serwera 3 /na 15 minut; Maks. przepustowość download dla serwera 1 /na 15 minut; Maks. przepustowość download dla serwera 2 /na 15 minut; Maks. przepustowość download dla serwera 3 /na 15 minut; lub znacznik braku wyniku. Wyniki odsyłane są co godzinę dla wszystkich testów. Moment odesłania może się opóźnić o czas potrzebny na dokończenie zaczętego testu. Blok zawiera nagłówek z identyfikatorem próbnika i datą/czasem początku i zakończenia serii testów. W przypadku braku komunikacji wyniki są buforowane w próbniku PM Parametr wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali Dostęp do Internetu Dostępność do przeglądania stron Web. Wskaźnik przerw w dostępności do zasobów wyznaczonych portali Wskaźnik przerw dostępności do zdefiniowanej listy portali, mających duże znaczenie dla gospodarki, nauki i dla masowych odbiorców (lista 10 portali okresowo aktualizowana). Stosunek liczby nieskutecznych prób dostępu do części lub wszystkich wyznaczonych portali do całkowitej liczby prób w określonym przedziale czasu. Parametr: Wskaźnik przerw w dostępności do zasobów. Odniesienie: [x] Ustawa: Prawo Telekomunikacyjne z dn , Dział III, Rozdział 2, Art. 81,Ust 5 (usługa powszechna) oraz Art (publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna). Akt wykonawczy: Rozporządzenie MI z dn do Art. 81 Ust.1-6 PT w sprawie świadczenia usługi powszechnej brak wskaźnika. Decyzja UKE: Decyzja Nr DRTD-WUD /06/ (43) z dn r. w sprawie świadczenia usługi powszechnej brak wskaźnika. IŁ-Z10 pr

10 Lp. Tabela-2. Wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali (PDUT Elementy Dokumenty normatywne Uwagi 1 Wskaźnik: Wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali 2 Definicja: Wskaźnik dostępności do listy wskazanych testowych portali (maksymalnie 10-ciu). 3 Jednostki pomiaru niezdefiniowane 4 Metody pomiarowe: - testowanie osiągalności określonych portali, - połączenia testowe z urządzenia pomiarowego (testera), - do wyznaczonego serwera pomiarowego, - raport z ISP. 5 Warunki środowiskowe: Statystyki powinny być prowadzone przez cały rok, przez wszystkie miesiące, tygodnie i dni tygodnia. 6 Kalkulacje wyników: Stosunek liczby nieskutecznych prób dostępu do części lub wszystkich wyznaczonych portali do całkowitej liczby prób w określ. czasie. % prób, w których nie osiągnięto wszystkich wytypowanych portali (%P 100 = P nsk100 / P all *100%) % prób, w których osiągnięto mniej niż 90% portali. (%P 90 = P nsk90 / P all *100%) 7 Ocena wyników: - strona powinna być uznana za nieosiągniętą, jeżeli czas odpowiedzi przekroczył typowy czas akceptowany przez powszechnie używane przeglądarki stron Web. - statystyki powinny być obliczane dla plików przesłanych bezbłędnie. - ocena wyników polega na odniesieniu uzyskanych wyników pomiaru do ustalonych wartości granicznych uzyskanych w poprzednim okresie sprawozdawczym. 8 Sprawozdawczość: Wyniki pomiarów powinny być publikowane w cyklu rocznym. Wyniki powinny zawierać: Okres objęty badaniami. Parametr % prób, w których nie osiągnięto wszystkich wytypowanych portali. Parametr % prób, w których nie osiągnięto mniej niż 90% wytypowanych portali. Raz w roku np. na koniec stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 9 Ewidencja danych: Wyniki pomiarów powinny być przechowywane 3 lata, statystyki 10 lat. ETSI EG p.5.5 ETSI TS Brak innych odniesień Uwaga 1 Uwaga 2 Uwaga 1. Ze względu na wpływ usługodawców portali na jakość wskaźnika, dla zapewnienia jednakowych warunków testowania dostępności, przedsiębiorcy telekomunikacyjni proponują ustalenie jednego wyznaczonego testowego portalu. Badanie będzie dotyczyło dostępności do zasobów tego określonego portalu. Inna propozycja przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest taka, by w przypadku testowania dostępności do zasobów np. 10-ciu wyznaczonych portali, za nieudaną próbę dostępności do przeglądania stron Web traktować niedostępność wszystkich portali podczas jednej sesji testowej. Uwaga 2. Zalecana liczba prób, zgodnie z ETSI EG Aneks E, dla 95 % oczekiwanych pozytywnie zrealizowanych transmisji i przy poziomie ufności 95 % to 7296 obserwacji. Lista 10 portali mających duże znaczenie dla gospodarki, nauki i dla masowych odbiorców powinna być okresowo aktualizowana np. na podstawie ankiet prowadzonych przez UKE. Ankieta powinna być przeprowadzana jeden raz w roku (pod koniec roku) i być podstawą do badań w roku następnym. IŁ-Z10 pr

11 2.5. Realizacja testu wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali Protokół http, sprawdzenie dostępności do wyznaczonych portali. Sprawdzenie polega na ściągnięciu określonej (np. 20kB) części strony. Polecenie badania Data/godzina początku; Data/godzina końca; Adres portalu (lista nazw portali) max 10; Długość pauzy po badaniu. Wyniki : Liczba osiągniętych portali /na każde 15 minut oraz statystyka dostępności dla portali tzn. Liczba prób; Liczba prób pozytywnych dla portalu 1; Liczba prób pozytywnych dla portalu 2;... Liczba prób pozytywnych dla portalu 10. Wyniki odsyłane są co godzinę dla wszystkich testów. Moment odesłania może się opóźnić o czas potrzebny na dokończenie zaczętego testu. Blok zawiera nagłówek z identyfikatorem próbnika i datą/czasem początku i zakończenia serii testów. W przypadku braku komunikacji wyniki są buforowane w próbniku PM Parametr stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron www Dostęp do Internetu Dokładność/precyzja przy przyglądaniu stron www Stopa błędów transmisji danych Liczba nieskutecznych transmisji określonego pliku zawierającego odpowiednio zmodyfikowane dane w odniesieniu do całkowitej liczby prób podczas transmisji danych. Parametr: Współczynnik nieskutecznych transmisji danych. Odniesienie::ETSI EG p. 5.3 [ ]. Ustawa: Prawo Telekomunikacyjne z dn , Dział III, Rozdział 2, Art (wskaźniki powszechna) Ust 5 p.4 oraz Art. 63 (publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna). Akt wykonawczy: Rozporządzenie MI z dn (Dz.U nr 68 p.592) do Art. 81 Ust.1-6 PT (usługa powszechna) 1.1 Ust.4. Brak jest rozporządzenia do Art. 63. Decyzje UKE: Decyzja Nr DRTD-WUD /06/ (43) z dn r. w sprawie świadczenia usługi powszechnej, Dział I, Lp. 1 Wskaźnik: Tabela-3. Stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron WWW (PDUT) Elementy Dokumenty normatywne Uwagi Stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron www 2 Definicja: Liczba nieskutecznych transmisji określonego pliku zawierającego odpowiednio zmodyfikowane dane w odniesieniu do całkowitej liczby prób podczas transmisji danych. 3 Jednostki pomiaru: Procent 4 Metody pomiarowe: Połączenia testowe powinny być realizowane za pomocą urządzenia pomiarowego (testera) do wyznaczonego serwera pomiarowego 5 Warunki środowiskowe: - statystyki powinny być prowadzone przez cały rok, przez wszystkie miesiące, tygodnie i dni tygodnia, w różnych porach dnia i nocy, - parametry badania jak w ETSI EG Aneks B, - wymagania na plik testowy znajduje się w ETSI EG Aneks D, - liczba prób jak w ETSI EG Aneks E. ETSI EG p.5.5 i ETSI EG p.5.3 oraz Aneks B i C ETSI TS ETSI EG Aneks D i aneks B, ETSI EG Aneks E Uwaga 1 Uwaga 3 Uwaga 2 IŁ-Z10 pr

12 6 Kalkulacje wyników: Stosunek liczby skutecznych transmisji do całkowitej liczby prób w określonym przedziale czasu (%L ST = L ST / P all *100%) 7 Ocena wyników: Transmisja powinna być uznana za nieskuteczną, jeżeli czas odpowiedzi przekroczył typowy czas akceptowany przez powszechnie używane przeglądarki (60s). Odniesieniu uzyskanych wyników pomiaru do ustalonych wartości granicznych uzyskanych w poprzednim okresie sprawozdawczym. 8 Sprawozdawczość: Wynik pomiarów powinny być publikowane w cyklu rocznym. Wyniki powinny zawierać: - okres objęty badaniami, - parametr % - stosunek liczby skutecznych transmisji do liczby prób, - liczbę prób. Raz w roku np. na koniec stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 9 Ewidencja danych: Wyniki pomiarów powinny być przechowywane 3 lata, statystyki 10 lat. Uwaga 1. Do badania i publikacji zmierzonych wartości wskaźnika powinni zostać zobowiązani operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych będący dostawcami usługi dostęp do Internetu. Uwaga 2. Zgodnie z ETSI EG Aneks C urządzenia testowe powinny być rozmieszczone we wszystkich strefach numeracyjnych, w których świadczy usługi dany operator. Jest to jedna z możliwości, szczególnie uzasadniona dla próbników badających wiele wskaźników. Zaleca się kontrolowanie równomierności rozkładu próbek dla poszczególnych miesięcy, dni tygodnia i godzin. Nierównomierność rozkładów nie powinna przekraczać 20%. Jeżeli znany jest rozkład ruchu rzeczywistego, to rozkład ruchu testowego powinien odzwierciedlać rozkład ruchu rzeczywistego. Do oceny, zgodnie z ETSI EG Aneks E, dla 95 % oczekiwanych pozytywnie zrealizowanych transakcji i przy poziomie ufności 95 %, zaleca się wykonanie 7296 obserwacji. Uwaga 3. Test polega na pomiarze stopy błędów transmisji pliku z serwera testowego przez urządzenie/terminal pomiarowy i może być realizowany w oparciu o pliki transmitowane dla testu Osiągana przepływność w obu kierunkach stałego łącza do Internetu. Test powinien odzwierciedlać odczucia typowych użytkowników posiadających komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP z domyślnymi ustawieniami. Zaleca się, aby serwer testowy umieszczony był możliwie blisko ISP. Powinien być to serwer dedykowany do testów. Nie zaleca się korzystania z serwerów komercyjnych, gdzie zawartość treści ulega częstym zmianom i niemożliwe jest powtórzenie testu w tych samych warunkach. Szczegółowe warunki pomiarów, w tym wymagania na terminal pomiarowy i serwer podano w ETSI EG Aneks B i TS Należy się spodziewać, że zmiany w wyposażeniu typowego użytkownika Internetu wpłyną na modyfikacje szczegółowych wymagań. Specyfikacje pliku testowego podano w ETSI EG aneks D. Plik testowy powinien zawierać dane niepodlegające kompresji (np. dane z generatora losowego lub skompresowany plik programem taki jak zip, jpg). Wielkość pliku powinna odpowiadać podwojonej teoretycznej przepustowości łącza abonenckiego na sekundę. Należy, więc stosować kilka wielkości pliku testowego w zależności od testowanych sieci, rodzaju abonamentu, itp. Należy zauważyć, że w sieciach mobilnych możliwe jest osiągnięcie różnych przepustowości kanału w zależności od lokalizacji (dostępnej technologii) i obciążenia sieci (obszary miejskie UMTS, obszary wiejskie GPRS). W tym przypadku celowe wydaje się rozdzielenie badania na poszczególne technologie. Proponuje się przyjęcie wielkości plików: Dla systemów ADSL, TVK o transferze do 2 Mb/s 256 kb; Dla systemów ADSL, TVK o transferze do 6 Mb/s 512 kb; Dla systemów GPRS i dostępu wdzwanianego 12 kb; Dla systemów UMTS 512 kb. Dopuszcza się możliwość alternatywnej metody pomiaru poprzez monitorowanie ruchu IP. W metodzie tej brak jest wpływu na wybór plików testowych, co negatywnie wpływa na dokładność pomiaru, ale dostarcza ona informacje pochodzące z większej liczby punktów generujących ruch. IŁ-Z10 pr

13 2.7. Realizacja testu stopa błędów transmisji danych przy przeglądaniu stron www Protokół http, sprawdzenie dostępności do wyznaczonych portali. Sprawdzenie polega na ściągnięciu pliku testowego niepodlegającego kompresji (np. jpg) o wielkości odpowiadającej 2 s przepustowości. Wynik pozytywny to odebranie kompletnego pliku. Polecenie badania Data/godzina początku; Data/godzina końca; Adres portalu (IP); Długość pauzy po badaniu. Wyniki: Statystyka dostępności dla portali tzn. Liczba prób; Liczba prób pozytywnych. Wyniki odsyłane są co godzinę dla wszystkich testów. Moment odesłania może się opóźnić o czas potrzebny na dokończenie zaczętego testu. Blok zawiera nagłówek z identyfikatorem próbnika i datą/czasem początku i zakończenia serii testów. W przypadku braku komunikacji wyniki są buforowane w próbniku PM Parametr wskaźnik niesprawności SMTP (nadawanie) Dostępność Wskaźnik niesprawności SMTP (nadawanie) a) Wskaźnik niesprawności serwera SMTP (nadawanie): procent nieudanych prób nadania i przez użytkownika Internetu na adres innego, w ciągu tygodnia, b) Niesprawność serwera SMTP trwająca dłużej niż określony czas (np. godzinę), c) liczba zarejestrowanych zdarzeń i sumaryczny czas niesprawności w ciągu tygodnia. Parametr: Wskaźnik niesprawności serwera SMTP (nadawanie). Odniesienie: CWA14357 p [ ]. Ustawa: w świetle obecnie obowiązującego PT nie jest usługą telekomunikacyjną. Akt wykonawczy: Brak. Decyzja UKE: Brak. Tabela-4. Wskaźnik niesprawności SMTP (PDUT) Lp. Elementy Dokumenty normatywne Uwagi 1 Wskaźnik: Wskaźnik niesprawności SMTP (nadawanie) 2 Definicja: - procent nieudanych prób nadana przez użytkownika i na adres innego użytkownika Internetu w ciągu tygodnia. - niesprawność własnego serwera SMTP trwająca dłużej niż określony czas (np. 1 godzina). Liczba zarejestrowanych zdarzeń i sumaryczny czas niesprawności w ciągu tygodnia. 3 Jednostki pomiaru a) procent, b) godzina 4 Metody pomiarowe: 1. Poprzez e testowe (preferowane). 2. Poprzez obserwację ruchu rzeczywistego systemem pomiarowym. 3. Statystyki serwera SMTP. 5 Warunki środowiskowe: Dla badania metodą nadawania i testowych 1. Liczba obserwacji zgodnie z ETSI EG Aneks E 1. Próby powinny być realizowane przez cały rok, przez wszystkie miesiące, tygodnie i dni tygodnia, w różnych porach dnia. 2. Normy nie precyzują wielkości listu/załącznika, proponuje się 10 kb. 3. Częstotliwość wykonywania prób na jedno konto powinna być tak dobrana, aby nie zadziałały mechanizmy ochronne serwera. ETSI EG p.5.3 CWA14357 p EG Aneks C ETSI EG Aneks E Uwaga 1 Uwaga 3 Uwaga 2 IŁ-Z10 pr

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo