Pałka policyjna Deluxe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pałka policyjna Deluxe"

Transkrypt

1 Systemy Informatyczne ERP Systemy MES Opis produktu: Pałka policyjna Deluxe Wykonanie: Marcin Misiorek Mikołaj Rzepka Filip Jarosz Marek Niedbach Wojciech Karaś 1

2 1. Krótki opis produkcji. Proces produkcyjny polega na odlaniu pałki z gumy i doczepieniu do niej smyczy, złożeniu z metalowych komponentów nakładki z napięciem, a następnie spakowaniu zestawu wraz z dodatkową nakładką drewnianą i metalową do pudełka ochronnego. 2. BOM (Bill of Material) lista materiałowa 2

3 3. Propozycja marszruty produkcyjnej 4. Przypisanie maszyn oraz materiałów do operacji 1a. Odlanie pałki 1b. Montowanie 2a. Doczepienie 2b. Zbudowanie 3. Zbudowanie Operacje nakładki pod smyczy zestawu bolców Zestawu Deluxe napięciem Maszyna Maszyna odlewnicza Maszyna montująca Taśma Maszyna produkcyjna pakująca wielostanowisk owa Taśma produkcyjna wielostanowisk owa Mat. Wejściowy (KONSUMPCJA) Guma Części metalowe, nakładka metalowa, przewody, baterie AA Pałka gumowa, smycz Nakładka pod napięciem, nakładka metalowa, nakładka drewniana, folia ochronna Pałka policyjna 64 cm, zestaw bolców na pałkę, pudełko ochronne, folia ochronna Mat. Wyjściowy (PRODUKCJA) Pałka gumowa Nakładka pod napięciem Pałka policyjna 64 cm Zestaw bolców na pałkę Pałka policyjna Deluxe 3

4 5. Poziom magazynów logistycznych (dla horyzontu czasowego 2 tygodnie) Nazwa Jednostka miary Stan zapasu (początkowy) Cykl dostawy Zapas zabezpieczający Wyrób gotowy szt Guma kg Smycz szt Nakładka metal. szt Nakładka drewn. szt Części metalowe kpl Przewody m. 1,20 0,60 0,30 Bateria AA szt Folia ochronna m Pudełko ochronne szt Opis zastosowania pałek policyjnych Deluxe Podstawowym celem użycia pałki policyjnej Deluxe jest zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób, które są agresywne, bądź nie chcą wykonywać poleceń. Podstawowym sposobem użycia jest zadawanie prostych ciosów w dolne partie ciała. Jednak bogactwo zastosowań nie ogranicza się jedynie do prostych ruchów po płaszczyźnie. Pałka Deluxe może służyć także do pchnięć, duszeń i bloków. Możliwe są również techniki kombinowane, uzależnione od stylu walki, wliczając w to wytrącanie broni przeciwnikowi z ręki, rzut pałką w uciekającego, czy walkę przy użyciu dwóch pałek Deluxe. Zestaw opcjonalnych nakładek umożliwia modyfikację profilu działania broni, wliczając w to rozszerzenie funkcjonalności o rażenie prądem. Używana może być również razem z tarczą w celu zapewnienia optymalnej kontroli nad tłumem. Pałka Deluxe dzięki wykorzystaniu przy produkcji gumy odpowiedniej gęstości i sprężystości zapewnia dużą efektywność pracy. Stosowana do uderzeń w najbardziej umięśnione partie ciała, zadaje optymalne obrażenia, posiadając wysoki współczynnik bolesności zadanych ciosów do bezpieczeństwa osoby atakowanej. Uwaga! Jest to produkt niebezpieczny, przeznaczony jedynie dla osób, które ukończyły specjalistyczny kurs fechtunku tego typu bronią. 4

5 7. Wizualizacja zestawu Deluxe Rys.1 Końcowy zestaw Deluxe Rys.2 Przykładowe nakładki na pałkę 5

6 Rys.3 Pałka policyjna ze smyczą bez nakładki Rys.4 Pałka policyjna ze smyczą i przykładową nakładką 1 6

7 Rys.5 Pałka policyjna ze smyczą i przykładową nakładką Rys.6 Pałka policyjna ze smyczą i przykładową nakładką 7

8 8. Problemy napotkane podczas produkcji Opis problemu nr 1 Najwięcej potencjalnych problemów może pojawić się podczas etapów produkcji wykonywanych na wielostanowiskowej taśmie produkcyjnej. Jest to spowodowane faktem, że podczas tych etapów produkcja wykonywana jest przez pracowników, a nie maszyny, przez co niektóre z zapakowanych zestawów mogą nieco odstawać wyglądem od "wzorca" (np. nierówno, błędnie ułożone poszczególne elementy, nieodpowiednia ilość folii, generalnie problemy natury estetycznej) Możliwe straty Procent źle zapakowanej dziennej produkcji 10,00% Cena za każdą rozpoczętą nadgodzinę 7,00 zł Ilość osób koniecznych przy taśmie produkcyjnej 5 Czas pracy w nadgodzinach Dzienne/miesięczne/roczne straty spowodowane złym zapakowaniem kompletu 48 minut (1 nadgodzina) 35,00 zł/1085,00 zł/12755,00 zł Ilość folii potrzebnej do opakowania całego zestawu Deluxe 3 metry Ilość folii potrzebnej do zapakowania zestawu nakładek Procent źle zapakowanych zestawów Deluxe/zestawów nakładek Ilość koniecznej dodatkowej folii na dzień Dzienna strata spowodowana zakupem dodatkowej folii Czas pracy w nadgodzinach na poprawne zafoliowanie Koszt nadgodzin na zapakowanie zestawu nakładek Dzienne/miesięczne/roczne straty spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem 1 metr 12,00%/5,00% 27 metrów 81,00 zł 36 minut 14,00 zł 95,00 zł/ 2945,00 zł/ ,00 zł 8

9 8.1.3 Sposób rozwiązania problemu Techniką potrzebną do rozwiązania problemu I jest zastosowanie tzw. Lean Management. Tworzy ona proste i przejrzyste struktury w przedsiębiorstwie oraz nadaje większego znaczenia zasobom pracy, dzięki którym wykorzystuje się je jak najlepiej. Toyota Production System (w której wyodrębniono Lean Management), wyróżnia 7 typów marnotrawstwa: nadprodukcję zbędny ruch (związany z organizacją stanowisk pracy) oczekiwanie (na ludzi, materiały, maszyny) zbędny transport zapasy (materiałów potrzebnych w czasie produkcji, jak i gotowych produktów) wady (wyrobów, dokumentacji, informacji) nadmiernej obróbka. Każdy z tych czynników dzięki LM jest minimalizowany Problem w kontekście funkcjonalności systemów MES Funkcjonalnością systemów MES związaną bezpośrednio z problemem nr 1 jest Zarządzanie Wykonaniem Produkcji - odpowiedzialne za monitorowanie produkcji i zarządzanie zmianami w czasie rzeczywistym oraz wspomaganie operatorów w procesach podejmowania decyzji dotyczących przebiegu produkcji. Zarządzanie Wykonaniem Produkcji pozwala na wprowadzenie wysokiej dyscypliny wytwarzania. Implementacja tej funkcjonalności w przedsiębiorstwie produkcyjnym umożliwia poprawę następujących elementów powiązanych pośrednio lub bez pośrednio z procesem: Redukcję liczby gotowych wyrobów kierowanych do poprawy (ang. rework) Zwiększenie zysku poprzez stabilizację procesu oraz zmniejszenie kosztów materiałowych, Utrzymanie jakości na wysokim poziomie poprzez zarządzanie procedurami i eliminację błędów popełnianych przez operatorów Pewność dostaw zamówionych towarów poprzez eliminację odchylenia w wielkości produkcji - polepszenie przepływu informacji w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw (ang. Supply Chain Management) Zwiększenie ogólnej produktywności poprzez usprawnienie procesów przezbrajania linii produkcyjnych (ang. change-overs) Sprawniejsze dostosowywanie się do standardów, norm i uregulowań prawnych (ang. Regulatory Compliance & Governance). 9

10 Zwiększenie elastyczności operacyjnej, a tym samym szybsze wprowadzanie produktów na rynek (ang. Time-to-Market) Wykorzystanie systemu MES w praktyce System MES spełniałby dwie funkcje - sprawdzania ilości pobranej folii, oraz poprawności włożenia nakładek do pudełka. System przy każdej zmianie rolki folii w podajniku przez operatora kazałby mu podać ilość metrów folii jaka jest w rolce. Kazałby też podać ilość folii potrzebnej do zapakowania danego produktu przy braku odpowiednich ustawień. Podajnik posiadałby specjalne walce po przeciwnych stronach, do których przyczepiane byłyby rolki. System MES za pomocą ich obrotu określałby ile folii zostało pobrane i czy jest zgodna z wielkością wymaganą. Jeżeli nie operatorowi wyświetlałby się stosowny komunikat na monitorze na stanowisku pracy. Dodatkowo w momencie gdy system wyliczy, że folii zostało mniej niż na 10 zapakowań produktów informowałby o tym Magazyn w celu dostarczenia na stanowisko dodatkowych rolek folii.(minimalizacja "oczekiwania" i "zbędnego transportu"). Dodatkowo system za pomocą podłączonej kamery wizyjnej znajdującej się nad linią produkcyjną, określałby prawidłowość włożenia elementów do pudełka i w razie niezgodności poinformowałby operatora stosownym komunikatem oraz zatrzymał linię produkcyjną Opis problemu nr 2 Drugim problemem jest wykorzystanie gotowych części sprowadzanych z zewnątrz (nakładki na pałki). Może się zdarzyć, że nie będą one idealnie zwymiarowane lub zostaną po prostu uszkodzone podczas transportu. Dlatego szczególną uwagę należałoby zwrócić na wstępną kontrolę jakości sprowadzanych elementów, ponieważ są one wykorzystywane w etapach produkcji wykonywanych automatycznie przez maszyny i mogłyby nawet stać się przyczyną uszkodzenia tych maszyn. 10

11 8.2.2 Możliwe straty Ilość zwracanych drewnianych nakładek na miesiąc. Ilość zwracanych metalowych nakładek na miesiąc. Ilość zwracanych elektrycznych nakładek na miesiąc. Cena metalowych drewnianych nakładek. Cena metalowych metalowych nakładek. Cena metalowych elektrycznych nakładek. Średni koszt przesyłki Miesięczna/roczna strata Roczny koszt reklamy i innych zabiegów marketingowych mających na celu poprawę wizerunku marki. Opłacenie kancelarii prawniczej przygotowującej umowy o zachowaniu poufności. (Rocznie) 9 sztuk 2 sztuk 5 sztuk 6,00 zł 10,00 zł 27,00 zł 14,02 zł zł/ 6542,88 zł ,00 zł 4 000,00 zł Sposób rozwiązania problemu Należałoby zastosować w maszynie pakującej system wizyjny, który sprawdziłby czy nakładka ma odpowiedni kształt i czy nie jest popękana. Jeżeli byłby niepoprawna system mechanicznie wyrzuciłby ją z maszyny Problem w kontekście funkcjonalności systemów MES Funkcjonalnością systemów MES związaną bezpośrednio z problemem nr 2 jest Zarządzanie Jakością odpowiedzialne za kontrolę jakościową procesu i optymalizację technologii na bazie wiarygodnych danych pochodzących bezpośrednio z procesu produkcyjnego. Zarządzanie Jakością ułatwi kontrolę jakości gotowych, sprowadzanych z zewnątrz części, jak również zapewni bezpieczeństwo produkcji, dzięki wprowadzeniu nadzoru procesu produkcyjnego w który zaangażowane są narażone na uszkodzenia maszyny. 11

12 Implementacja tej funkcjonalności w przedsiębiorstwie produkcyjnym przynosi następujące korzyści: Minimalizacja liczby braków Większa wiedza na temat rzeczywistego przebiegu procesu technologicznego Pewność i powtarzalność produkcji w założonych normach jakościowych Możliwość dokonywania korekt procesu na bazie zdarzeń i alarmów Identyfikacja i optymalizacja operacji powodujących spadki jakości Większa dyscyplina procesu produkcyjnego Wsparcie dla systemów LIMS (ang. Laboratory Information Management Systems) Dostępne specjalistyczne analizy kontroli jakości SPC (Statistical Process Control) oraz SQC (Statistical Quality Control) Wykorzystanie systemu MES w praktyce Dzięki odpowiednim urządzeniom pomiarowym na taśmie produkcyjnej system MES pobiera na bieżąco parametry nakładek. Jeśli odstępują one zbytnią od zdefiniowanego przez operatora wzorca i stopnia błędu system daje znak pracownikowi przy taśmie (np. poprzez zapalenie lampki kontrolnej, sygnał dźwiękowy), który następnie zajmuje się podejrzaną częścią. System gromadzi również informacje na temat stanu części. Na podstawie tych danych operator może ocenić jakość dostawy, i w razie złych wyników negocjować z dostawcą lub rozważyć jego zmianę. Dane te mogą posłużyć także do analizy ewentualnych przyszłych strat z powodu defektów nakładek. 12

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo