SYSTEM CAQ. Wysoka jakość produktów i stabilność. procesu to jeden z głównych atutów. rozwoju firm produkcyjnych i rynkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM CAQ. www.soldis.pl. Wysoka jakość produktów i stabilność. procesu to jeden z głównych atutów. rozwoju firm produkcyjnych i rynkowej"

Transkrypt

1 SYSTEM CAQ Wysoka jakość produktów i stabilność procesu to jeden z głównych atutów rozwoju firm produkcyjnych i rynkowej rywalizacji. Skuteczny system zarządzania jakością to taki, który przynosi wymierne efekty wprowadzanych zmian zwiększając jednocześnie wartość organizacji. Odpowiedzią na wszystkie wymagania stawiane rozwiązaniom IT w obszarze jakości jest GUARDUS CAQ

2 SYSTEM CAQ Cel Optymalizacja i stabilizacja procesu Utrzymanie wymaganej jakości Wysoka wiarygodność u klientów Systemowe plany i kontrola jakości Statystyczna kontrola procesu Spójna baza danych dot. jakości Zarządzanie rysunkami i dokumentacją Generowanie raportów i analiz Kompleksowe archiwum danych GUARDUS - Computer Aided Quality GUARDUS CAQ to łatwy w użyciu, bogaty funkcjonalnie pakiet narzędzi z zakresu zarządzania jakością obejmujący moduły QM-Produkcja, Q-Monitor i SPC, oparty na jednorodnej platformie informatycznej do ciągłego gromadzenia, wizualizacji i monitorowania danych. Oprócz modułów zawartych w pakiecie (szczegółowy opis możliwości na stronach: 3,4,5), platforma może być łatwo rozwijana o kolejne wybrane przez Państwa funkcje i moduły oferowane w ramach kompleksowej oferty GUAR- DUS MES (przegląd możliwości strona 6) zachowując w ten sposób skalowalność i długofalowe bezpieczeństwo inwestycji. Nowe możliwości finansowania projektu znajdą Państwo na stronie 7 prospektu. GUARDUS wykorzystywany jest na całym świecie przez firmy dobrze funkcjonujące w przemyśle wytwórczym o globalnych powiązaniach, które w swoich branżach często są liderami rynku. Ich wyzwania to m.in. międzynarodowe projekty in-time i in-budget, skrócenie przebiegów, zredukowanie kosztów, przy najwyższym po- ziomie jakości i stabilności procesu. Wszystkie moduły GUARDUS dysponują spójnymi funkcjami i każdy odzwierciedla zamkniętą pętlę (Plan-Do-Check-Act). Modułowa budowa pozwala na elastyczną konfigurację i stopniową implementację stosownie do potrzeb i możliwości inwestycyjnych firmy. Oczekiwane efekty wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu CAQ są mierzalne i wyrażają się m.in.: ograniczeniem ilości braków i kosztów reklamacji ograniczeniem pracy nad przygotowaniem i interdyscyplinarnym propagowaniem dokumentacji redukcję czasu potrzebnego na przygotowanie planów kontroli i rejestrację wyników pomiarów skróceniem czasu od zdarzenia do reakcji (powiadamianie i szybki dostęp do kompleksowych danych) W trakcie analizy przedwdrożeniowej ustala się konkretne, najważniejsze dla projektu cele. Na przykład projekt ma: pomóc w optymalizacji i stabilizacji procesu, podnieść wiarygodność u kluczowego klienta, zwiększyć identyfikację lub zredukować ilości braków, skrócić czas obsługi reklamacji i działań naprawczych, etc. 2

3 Quality Monitor - nadzór nad kluczowymi wskaźnikami Aktualna sytuacja jakościowa przejrzysta już na pierwszy rzut oka. Q-Monitor to narzędzie do nadzorowania i sterowania aktualną jakością produktów i procesów. Q-Monitor odzwierciedla wszystkie kontrole odnoszące się do produktów i procesu, które prowadzone są na produkcji, niezależnie czy są to kontrole działu jakości, samokontrole realizowane przez operatorów, czy też automatyczny odczyt danych z urządzeń pomiarowych. W zależności od potrzeb, użytkownik może ustawić fokus na informacje o produktach, operacjach kontrolnych lub kosztach i w tym zakresie generować różnego rodzaju analizy i raporty graficzne. Odchyłki stwierdzone podczas kontroli są prezentowane online za pomocą funkcji sygnalizacji świetlnej (rys.1). Jeżeli stwierdzono odchyłki krytyczne, to osoba odpowiedzialna za jakość może wymusić sprawdzenie, przy tym dane zlecenia, maszyny, narzędzi oraz ilość i partie zastosowanych materiałów, przekazywane są w czasie rzeczywistym. Dla każdego sprawdzenia można odczytać dalsze szczegółowe informacje takie jak cechy kontrolne czy ich statusy jakościowe. Instrumenty do regulacji procesu Aktualny poziom jakości możemy ocenić nie tylko na podstawie pojedynczych wskaźników (zdolność procesu, dane o defektach), ale również na podstawie graficznej prezentacji odpowiednich charakterystyk (używając Drag&Drop). Przedstawienie procesu za pomocą karty kontrolnej lub wizualizacja rozkładu wartości, mogą stanowić punkt wyjścia do podjęcia działań korygujących. Nowe działanie może zostać wprowadzone a już rozpoczęte akcje można podglądać za naciśnięciem przycisku. Działania trafiają do centralnej bazy danych i są śledzone pod względem odpowiedzialności współpracowników, terminów realizacji, etc. Cel: Nie tylko monitoring online aktualnej sytuacji jakościowej, ale również bezpośrednie komfortowe sterownie procesem. Funkcje Wizualizacja online kontroli i sygnalizacja świetlna Intuicyjna obsługa i szczegółowa analizę dzięki funkcji Drag&Drop Analiza przyczyn dzięki daleko idącym ewaluacjom Wizualizacja SPC, śledzenie zdolności (Cp, Cpk, Cm, Cmk) Prezentacja według wielu rozkładów (Normalny, Rayleigh, Weibull, itd.) Dostępność wielu typów kart kontrolnych Funkcja Drill-Down: zlecenie kontroli, cecha, szczegóły Wyświetlanie szczegółów zlecenia i danych produkcyjnych Dowolna selekcja według produktów, stanowisk kosztów i procesów Karta kontrolna wraz ze wskaźnikami procesu Karta wartości, wykazy wartości pomiarowych, funkcja eksportu etc. Odczyt i wprowadzanie działań dla procesu ciągłego doskonalenia Dostęp do Q-Monitora z dowolnego miejsca Rys. 1 Q-Monitor 3

4 SYSTEM CAQ Funkcje Planowanie jakości Quality Management - Produkcja Dokumentacja wszystkich danych jakościowych dotyczących produktu i procesu Komfortowe tworzenie i zarządzanie planami kontroli Plany kontroli dla grup i nowych wersji Powiązanie planów z dowolną dokumentacją Stemplowanie rysunków Rejestracja danych kontrolnych Kontrole w trakcie procesu, międzyoperacyjne i końcowe Ekonomiczna rejestracja danych z możliwością integracji urządzeń pomiarowych i produkcyjnych Proces SPC SPC - adekwatny do przebiegu procesu nakład kontroli i stabilizacja procesu dzięki dynamizacji Dynamizacja kontroli w oparciu o konfigurowalne macierze Wybór różnych typów kart kontrolnych Indeksy zdolności dostępne online Graficzna wizualizacja Oceny & analizy Aktualne informacje w zakresie odchyłek jakościowych w produkcji oraz ocen i wskaźników Analizy Pareto: niezgodności ilościowe, PPM, koszty, rodzaje wad, braki, etc. Analizy CCO Integracja Integracja z rysunkami / CAD Integracja z przyrządami Eksport danych (xls, pdf, etc.) Integracja ERP GUARDUS CAQ efektywnie planuje i wspiera realizację kontroli na produkcji, kolekcjonując centralnie dane do analiz, przejrzyście oddaje sytuację jakościową i pozwala dokładnie sterować procesem. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i końcowe, badania laboratoryjne oraz kontrole procesowe przy maszynie, przy czym aplikacja precyzyjnie dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego. Niezbędną ekonomiczność rejestracji danych zapewnia integracja przyrządów kontrolnych, maszyn pomiarowych i urządzeń produkcyjnych z systemem. SPC wspiera statystyczną regulację procesu produkcyjnego i daje informacje na temat jego stabilności. Dynamiczną zmianę próbkowania zależną od rejestrowanych wyników kontroli (zaostrzanie i łagodzenie kontroli) uzyskujemy dzięki odpowiedniemu ustawieniu parametrów macierzy dynamizacji. Informacje na temat odrzuconych elementów mogą być przekazywane przez GUARDUS CAQ bezpośrednio do systemu ERP, dzięki czemu następny etap produkcji osiągany jest wyłącznie przez dopuszczone elementy. Szczegółowe dane o produkcji, statystyki i wskaźniki jakościowe informują w sposób ciągły o aktualnym statusie Rys. 2 Wykres rozkładu 4

5 Orientacja na procesy i jakość produktów stabilności procesu i jakości produktów. Zarządzanie planami kontroli obejmuje tworzenie nowych planów lub kolejnych wersji, zatwierdzanie i zwalnianie planów, określanie częstotliwości kontroli zależenie od czasu lub wielkości produkcji. Możliwe jest dołączanie dodatkowej dokumentacji dla dowolnej z kontrolowanych charakterystyk oraz powiązanie produktu i planów kontroli z rysunkami technicznymi oraz dowolnymi plikami. GUARDUS pozwala na porównanie planów kontroli, weryfikację zmian, zmianę statusów oraz przydzielenie wersji planu do wybranej wersji produktu. Sporą oszczędność czasu dają plany grupowe umożliwiające auto-aktualizację i zmiany zbiorcze (charakterystyk, dokumentów, etc.). Dla każdej charakterystyki możliwe jest indywidualne określenie wartości nominalnej i tolerancji, lub można wykorzystać predefiniowane tabele tolerancji, oraz katalogi odchyleń. Ponadto istnieją katalogi: przyczyn i miejsc oraz klasyfikacja błędów (Scrap, ReWork, itp.). GUARDUS zapewnia automatyzację wywoływań kontroli na stanowisku, oraz obligatoryjne wprowadzanie wyników pomiarów, umożliwia także interaktywne wykorzystanie rysunków ze stemplami w trakcie kontroli (rys.4), podgląd dodatkowych instrukcji kontrolnych, automatyczną klasyfikację błędów, a to wszystko dla zagwarantowania wysokiej systematyki i jakości rejestrowanych danych kontrolnych. W efekcie prowadzonych kontroli rejestrujemy dane o zwalnianych, blokowanych i tymczasowo zwalnianych produktach. Istnieje także możliwość liczenia szczegółowych kosztów kontroli dla każdego produktu, grup produktów i MPK. Dla pełnej identyfikacji źródła danych, pracownicy mogą wykorzystywać podpis elektroniczny, karty RFID lub barcode z identyfikatora. Worflow bazujące na zdarzeniach gwarantuje, że informacja trafia do właściwych osób we właściwym czasie. Analizy CCO (Combine Compare Optimise) dają wyjątkowe możliwość porównania wyników wielu charakterystyk zarejestrowanych pomiarów oraz powstałych wykresów i analiz. Cel: Jedna spójna baza dla planów, dokumentacji i wyników kontroli, wysoka jakość danych i analiz oraz podniesienie wiarygodności u kluczowych klientów. Rys. 3 Karta kontrolna Rys. 4 Stemplowanie rysunków 5

6 GUARDUS MES HIERARCHIE CAQ + nadzór produkcji = MES Moduły MES Aplication Engine System GUARDUS MES oferuje kompleksową funkcjonalność dla uchwycenia danych dotyczących produktu i procesu wzdłuż całego tworzonego w przedsiębiorstwie strumienia wartości. Manufacturing Execution System - to koncepcja łącząca obszar zarządzania jakością (CAQ) ze sterowaniem produkcją, zarządzaniem zleceniami, kolekcjonowaniem danych produkcyjnych (BDE), i danych maszynowych (MDE) i działania utrzymania ruchu w homogeniczny system. Integracja konsekwentnie dotyczy sfer zarządzania projektami (APQP), wykonania i testowania elementów wzorcowych oraz automatycznego stemplowania rysunków technicznych, którymi posłużymy się na produkcji. Wszystkie dane dotyczące produktu i procesu z działów rozwoju, planowania i sterowania produkcją, jakości, utrzymania ruchu włącznie z danymi o materiałach są zespolone w jednym systemie. Aby dane pomiarowe miały należytą jakość, MES obejmuje także sferę zarządzania narzędziami pomiarowymi. Aby ta obszerna baza danych mogła zostać efektywnie wykorzystana system MES wiąże ze sobą wszystkich partnerów wymiany, do których z jednej strony zalicza się dostawców (QM-Zaopatrzenie) z ich oceną i audytami, project-tracking, ocenami, zaś ze strony otoczenia klientów: project-monitor, zarządzanie reklamacjami, raporty 8D oraz wspólne obu stronom zarządzanie projektami i zarządzanie dokumentacją. Ważne informacje są do dyspozycji online dla efektywnego sterowania procesów oraz dowolnych analiz w dowolnym czasie. Za naciśnięciem klawisza dowiadujemy się np.: na jakim poziomie jest produkcja względem wartości odchyłek oraz kosztów obecnie i przed rokiem, w którym miejscu może wzrosnąć wydajność, do tego dochodzi identyfikacja zwrotna - traceability (TRA) z wyszukiwaniem Top-Down lub Bottom- Up, łącznie z powiązaniem konkretnego produktu (numeru seryjnego /partii) do chwilowych parametrów maszyn czy pracowników realizujących zlecenie. O integrację z procesami produkcyjnymi troszczy się innowacyjna technologia np. GUARDUS MES pozwala na takie indywidualne dostosowanie interfejsów i formatek roboczych użytkowników jakie w rzeczywistości są potrzebne począwszy od kupca, przez pracowników działu rozwoju, planistów, pracowników produkcji i zapewnienia jakości, techników utrzymania ruchu i serwisu, łącznie z możliwością prezentacji informacji w dowolnym języku audytorom zewnętrznym. W ten sposób stosowanie systemu jest proste a akceptacja przez współpracowników wysoka. Sprzężenie GUARDUS MES z systemami ekonomicznymi przedsiębiorstwa (czyt. ERP/PPS) oraz zarządzania produktem (czyt. PLM) pozwala w pełni wykorzystać wyjątkowe zalety zamkniętego układu regulacji, co ma szczególne znaczenie dla optymalizacji i stabilizacji procesów na produkcji. Zarządzanie projektem Wzorcowanie FMEA Plan kontroli produkcji QM-Zaopatrzenie QM-Produkcja Metodyka SPC Q-Monitor Karta kontrolna Zarządzanie reklamacjami Raport 8D Zarządzanie działaniami Przyrządy pomiarowe Zarządzanie auditem Zarządzanie zleceniami Dane produkcyjne (BDE) Dane maszynowe (MDE) Sterowanie produkcją Utrzymanie ruchu Śledzenie zwrotne (TRA) Kokpit KPI Workflow-Management Zarządzanie dokumentami Zintegrowany system MES zarządza działaniami, wspomaga proces ciągłego doskonalenia i systematycznie buduje bank wiedzy serwując wydajne narzędzia analizy i prezentacji oraz workflow. 6

7 Elastyczne metody finansowania projektu CAQ Firmy poszukują coraz intensywniej kompleksowego systemu zarządzania jakością. I choć rozpoczęcie projektu wydaje się wstępnie tylko formalnością, to jednak managerowie jakości napotykają w praktyce zasadnicze bariery związane z implementacją systemu CAQ, w szczególności początkowy koszt inwestycji oraz brak know-how z zakresu prowadzenia takiego projektu i obawy przed czasochłonnym wdrożeniem. Odpowiedzią na te potrzeby jest gotowy, prekonfigurowany pakiet GUARDUS CAQ Express - prosty w uruchomieniu, gwarantujący szybkie GoLive przejście do pracy produktywnej, oferowany na warunkach elastycznego finansowania. W ramach pakietu CAQ Express otrzymujecie Państwo moduły: Aplication Engine, QM-Produkcja, SPC, Q-Monitor, Zarządzanie dokumentami oraz Workflow-Management (opis możliwości na stronach 3-6), licencje dla 3 jednoczesnych użytkowników z pełnymi uprawnieniami oraz darmową wersje bazy danych ORACLE express. Prócz tego w ramach pakietu przewidziano instalację z konfiguracją i wprowadzeniem do użytkowania oraz 1-dniowe szkolenie dla max. 6 użytkowników z zakresu QM-Produkcja. Możliwe jest indywidualne uzgodnienie dodatkowych szkoleń i usług oraz rozbudowa o dowolne moduły kompleksowego systemu MES (str. 6). Miesięczne opłaty uwzględniają także serwis oprogramowania, pomoc hotline dla użytkowników oraz dostęp online do GUARDIpedia źródła kompleksowej wiedzy o funkcjach systemu oraz dokumentacji oprogramowania dostępnej jako interaktywna platforma Wiki. GUARDUS CAQ Express Aplication Engine QM-Produkcja Metodyka SPC Q-Monitor Zarządzanie dokumentami Worflow Management Baza ORACLE express Instalacja Szkolenia dla użytkowników Hotline GUARDIpedia Oferta jest ważna do Ceny netto Systemy MES są nieodzowne w dążeniu do osiągnięcia wyższej wydajności produkcji oraz utrzymywania wymaganej jakości produktu. Firmy poniższych branż są najczęstszymi beneficjentami rozwiązań GUARDUS. Automotive Technika medyczna Przemysł lotniczy Elektronika Tworzywa sztuczne Montaż Budowa maszyn Przemysł papierniczy 7

8 GUARDUS MES NA CAŁYM ŚWIECIE GUARDUS MES od lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia. Zespół Manufacturing Execution System pracuje nad rozwojem oprogramowania w: Ulm (siedziba główna w Niemczech), Gliwicach (Polska), Quebec (Kanada) i Timişoara (Rumunia). GUARDUS MES mówi w każdym kraju właściwym językiem - zarówno w tekstach systemowych, opisach pól, jak również na poziomie danych podstawowych. Wielojęzyczność (unicode) sprawia że system GUARDUS jest wykorzystywany w 21 krajach często w globalnych organizacjach. Dojrzałość funkcjonalna wynika z niemal 30 letniego doświadczenia i ma odzwierciedlenie także w prostocie i ergonomii użytkowania oraz możliwościach szybkiej walidacji. Zdolność komunikacji z dowolnym systemem ERP (dzięki standaryzowanym interfejsom wymiany danych) pozwala szybko zintegrować całe środowisko informatyczne firmy. Ta najwyższa jakość i niezawodność oprogramowania (szczególnie ważna w pracy 24h/7dni) szybko przynosi korzyści każdemu nowemu użytkownikowi. Support-Team systemu GUARDUS jest dostępny dla wszystkich klientów na całym świecie. Doradztwo na miejscu i wsparcie hotline użytkowników GUARDUS traktowane jest z najwyższą starannością, aby zapewnić komfort pracy i krótkie czasy reakcji. Broszura CAQ / KONTAKT GUARDUS Solutions AG Postgasse Ulm Deutschland SOLDIS Sp. z o.o. ul. Olimpijska Gliwice Polska Telefon Fax

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo