Wykrywanie metali. Skuteczniejsze wykrywanie metali w wymagających zastosowaniach. SAFELINE Metal Detection. Profile Advantage

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykrywanie metali. Skuteczniejsze wykrywanie metali w wymagających zastosowaniach. SAFELINE Metal Detection. Profile Advantage"

Transkrypt

1 SAFELINE Metal Detection Wykrywanie metali Profile Advantage Lepsza ochrona marki i wyższy poziom zgodności z przepisami Redukcja kosztów Lepsza wydajność Skuteczniejsze wykrywanie metali w wymagających zastosowaniach

2 Maksymalne możliwości wykrywania metali Dbałość o firmę i jej klientów Maksymalizacja jakości i wydajności Jakość wyrobów i bezpieczeństwo klientów mają ogromne znaczenie dla działalności firmy. W przypadku suchych produktów preferowanym rozwiązaniem są wykrywacze metali Safeline Profile (patrz broszura na temat produktów Profile). W przypadku produktów wilgotnych, ciepłych lub stygnących bądź wyrobów o zmiennej zawartości wilgoci lub pakowanych w folię metalizowaną kontrola jest trudniejsza i jedyną opcją jest zastosowanie wykrywacza metali Profile Advantage. Skuteczniejsze wykrywanie metali w wymagających zastosowaniach W wykrywaczach metali Profile Advantage wykorzystano najnowszą technologię wielu częstotliwości jednoczesnych w celu maksymalizacji skuteczności działania urządzeń. Technologia ta obejmuje metodę tłumienia sygnału własnego wyrobu, umożliwiającą efektywne wyeliminowanie tego sygnału w przypadku produktów trudnych do skontrolowania. Wyeliminowanie sygnału własnego produktu lub wpływu opakowania umożliwia wykrywanie zanieczyszczeń metalicznych o wymiarach do 50% mniejszych niż wykrywane przez urządzenia wcześniejszych generacji. Zwiększenie konkurencyjności Wykrywacze metali Profile Advantage są z założenia najbardziej niezawodnymi urządzeniami na linii produkcyjnej. Zapewniają lepszą ochronę marki i wyższy poziom zgodności ze standardami bezpieczeństwa żywności, a przy tym obniżają koszty realizacji programu bezpieczeństwa żywności klasy światowej. Pomoc w zapewnieniu zgodności z przepisami Wykrywacze metali Profile Advantage zainstalowane w krytycznych punktach kontroli procesów produkcyjnych umożliwiają firmie zapewnienie zgodności z wymogami HACCP oraz zewnętrznych norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Systemy Profile Advantage są zgodne z obowiązującymi standardami GFSI oraz z zewnętrznymi kodeksami postępowania, takimi jak: BRC wersja 6 (standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów) IFS wersja 6 (międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności) SQF Code wydanie 7.2 FSSC Standardy wszystkich większych sieci detalicznych Amerykańska ustawa Food Safety Modernization Act

3 Lepsza ochrona marki i wyższy poziom zgodności z przepisami Dzięki czułości zwiększonej nawet o 50% systemy Profile Advantage pozwalają na skuteczniejsze wykrywanie metali w wymagających zastosowaniach, niezależnie od materiału opakowania: Wykrywanie większej liczby produktów zanieczyszczonych metalami przed ich wysyłką z zakładu. Wykrywanie zanieczyszczeń o wymiarach do 50% mniejszych ułatwia zapewnienie zgodności z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności i zasadami postępowania obowiązującymi w sieciach detalicznych. Redukcja kosztów Systemy Profile Advantage gwarantują wyjątkową niezawodność, łatwiejszą obsługę i mniejsze straty produktu: Dzięki inteligentnej regulacji zrównoważenia oraz zwiększonej odporności na zakłócenia i drgania wykrywacze metali Profile Advantage należą do najbardziej niezawodnych urządzeń na rynku. Intuicyjna technologia tworzenia klasterów wykorzystana w systemach Profile Advantage umożliwia użycie ustawień jednego produktu również do wielu innych produktów, co ułatwia obsługę systemu i skraca czas konfiguracji przy zmianie produktu. Tłumienie sygnału własnego wyrobu zapewnia niezawodne działanie urządzenia i praktycznie eliminuje przypadki błędnych odrzuceń. Większa wydajność produkcyjna Systemy Profile Advantage umożliwiają zmniejszenie częstotliwości testowania i monitorowania na linii produkcyjnej, zmniejszenie czasu przestojów produkcyjnych oraz integrację z systemem realizacji produkcji (MES) w celu raportowania całkowitej efektywność urządzeń: Mechanizmy analizy na potrzeby diagnostyki zapobiegawczej i monitorowania stanu nieprzerwanie monitorują działanie wykrywacza metali, co pozwala na ograniczenie częstotliwości testów sprawności urządzenia w sposób kontrolowany oraz przedłużenie czasu dostępności linii produkcyjnej. Wbudowane funkcje raportowania całkowitej efektywności urządzeń (OEE) umożliwiają łatwe raportowanie dostępności, niezawodności i jakości pracy wykrywacza metali w ramach ogólnej wydajności linii produkcyjnej. Opcje komunikacji w standardzie OPC, EtherNet/IP i Modbus TCP ułatwiają integrację i komunikację z zakładowymi systemami informatycznymi. Zestawy oznaczeń PackML PackTag umożliwiają znormalizowane raportowanie stanów i trybów pracy wykrywaczy metali w sposób określony przez Organizację ds. Automatyki i Sterowania Maszyn (OMAC). 3

4 Ochrona marki i zgodność z przepisami Skuteczniejsze wykrywanie metali Pełna ochrona klienta i marki W przypadku trudnych zastosowań obejmujących kontrolę wilgotnych, gorących, schładzanych lub stygnących produktów technologia Profile Advantage zapewnia największe możliwości w zakresie wykrywania metali. Wszystkie zanieczyszczenia metalami, w tym metalami żelaznymi i nieżelaznymi, a także najtrudniejszą do wykrycia niemagnetyczną stalą nierdzewną, można z łatwością wykryć, a następnie skutecznie usunąć z procesu wytwórczego. Technologia wielu częstotliwości jednoczesnych do wymagających zastosowań W wykrywaczach metali Profile Advantage wykorzystano najnowszą technologię wielu częstotliwości jednoczesnych i tłumienie sygnału własnego wyrobu, pozwalające uzyskać czułość zwiększoną nawet o 50% w wymagających zastosowaniach, w których występuje wpływ produktu. Wykrywanie najbardziej nieuchwytnych zanieczyszczeń i cząstek o nieregularnych kształtach Czułość wykrywacza metali jest tradycyjnie wyrażana jako średnica najmniejszego kulistego obiektu, który może zostać wykryty. Jednak większość zanieczyszczeń, takich jak druty czy opiłki, nie jest kulista, lecz charakteryzuje się nieregularnym kształtem. Wykrycie ich może być trudne, a jego skuteczność zależy od orientacji cząstki zanieczyszczenia w momencie przechodzenia przez wykrywacz metali. Podniesienie o 50% czułości wykrywania obiektów kulistych przekłada się na znaczną poprawę skuteczności wykrywania kawałków drutu i opiłków. Ulepszenie to wpływa na znaczne zwiększenie stopnia ochrony marki dzięki wykrywaniu i usuwaniu cząstek metali w formach częściej występujących w wyrobach. Dalsze informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. 4

5 Redukcja kosztów Wyższa wydajność i mniej przestojów w celu redukcji kosztów Gwarancja, że procesy wytwórcze przebiegają bezpiecznie, wydajnie i sprawnie, stanowi dla firmy wartość dodaną i pozwala wyprzedzić konkurencję. Wykrywacze metali Profile Advantage są istotnym czynnikiem wspomagającym wdrażanie ulepszonych procesów i zwiększającym wydajność produkcji. Kontrola wielu produktów przy użyciu jednego ustawienia Producenci znajdują się pod coraz większą presją wytwarzania większego asortymentu produktów z wykorzystaniem elastycznych linii produkcyjnych. Częste zmiany produktu na linii mogą prowadzić do wydłużenia czasu przestojów i błędów operacyjnych. W systemach Profile Advantage zastosowano intuicyjną technologię tworzenia klasterów w celu grupowania wielu produktów w obrębie jednego ustawienia. Pozwala to na płynną zmianę produktu bez wpływu na dostępność wykrywacza metali. 5

6 Redukcja kosztów System Profile Advantage minimalizuje liczbę błędnych odrzuceń Produkty naturalne, takie jak mięso, drób, nabiał i pieczywo często charakteryzują się dużą lub zróżnicowaną zawartością wilgoci. Wykrywacze metali oparte na konwencjonalnych technologiach z trudem radzą sobie z tymi wahaniami wilgotności, co stwarza ryzyko dużej liczby błędnych odrzuceń lub niedopuszczalnego obniżenia czułości kontroli na linii. Urządzenia Profile Advantage nie stosują prostego porównywania sygnału ze sprawdzanego wyrobu z sygnałem zarejestrowanym w trybie automatycznej konfiguracji, ale podczas kontroli każdego produktu używają technologii tłumienia sygnału własnego wyrobu. Dzięki temu praktycznie eliminuje się różnice w sygnale własnym wyrobu, które spowodowałyby odrzucenie produktu przez konwencjonalny wykrywacz metali, w ten sposób zmniejszając liczbę błędnych odrzutów przy zachowaniu optymalnej czułości i wydajności. Solidna budowa Systemy Profile Advantage są zaprojektowane i skonstruowane pod kątem pracy w agresywnym środowisku. Są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub śrutowanej kulkami szklanymi, zapewniającym zgodność z szeregiem norm w zakresie higieny. Standardowe elementy urządzeń Profile Advantage to: Konstrukcja zapewniająca stopień ochrony IP69K; Potrójnie uszczelniona, monolityczna wykładzina do trudnych warunków pracy; Zwiększona odporność na drgania (EVI). 6

7 Lepsza wydajność produkcji Lepsza wydajność produkcji Mniejsza częstość walidacji System sprawny Wczesne ostrzeżenie W celu wdrożenia światowej klasy programu wykrywania i eliminacji zanieczyszczeń konieczne jest regularne monitorowanie działania systemu za pomocą szeregu określonych testów. Odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi seriami testów najczęściej wynika z możliwości poddania kwarantannie wszystkich produktów przerobionych pomiędzy tymi seriami testów w danym zakładzie. Odstępy czasowe pomiędzy seriami testów można wydłużyć, korzystając z mechanizmów analizy na potrzeby diagnostyki zapobiegawczej i monitorowania stanu. Funkcja monitorowania stanu nieprzerwanie kontroluje krytyczne parametry wpływające na prawidłowość działania wykrywacza, zapewniając wczesne ostrzeganie o potencjalnych problemach z urządzeniem. Funkcja analizy na potrzeby diagnostyki zapobiegawczej monitoruje wpływ wszelkich zmian czułości wykrywacza metali i generuje alarm wczesnego ostrzegania, zanim parametry pracy urządzenia spadną poniżej wartości określonych w specyfikacji. Stan błędu Dzięki tym funkcjom można wdrożyć starannie opracowany i kontrolowany program wykrywania zanieczyszczeń, przewidujący mniejszą częstotliwość testowania. Zmniejszenie częstotliwości testowania przekłada się na większą wydajność pracy operatora i zdolność produkcyjną linii. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie strat produktów w trakcie testowania. Zaawansowane procedury walidacji skuteczności działania Udoskonalone procedury testowania, obejmujące pomiar sygnału generowanego podczas testu i porównanie go z ustaloną wartością, zwiększają stopień pewności użytkowników co do prawidłowości działania systemu. Na podstawie danych z monitorowania marginesu bezpieczeństwa można podjąć przemyślaną decyzję co do wymaganej częstotliwości przeprowadzania testów. Made in England 7

8 Pomoc w zapewnieniu zgodności z wymogami HACCP Zarządzanie punktami kontrolnymi dla optymalnej jakości W przypadku zakładu objętego formalnym programem HACCP do monitorowania każdego krytycznego punktu kontroli (CCP) stosuje się wiele wykrywaczy metali. Urządzenia Profile Advantage są wyposażone w funkcje generujące raporty HACCP na ekranie, zapewniające niezawodną kontrolę wykrywacza metali jako urządzenia CCP. Zaawansowany dziennik dostępu operatora z kodami barwnymi Specjalny tryb dostępu zgodny z przepisami 21 CFR część 11 Skuteczniejsza kontrola procesów logowania W przypadku wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych często występującymi usterkami są błędy operatora lub nieuprawniony dostęp do elementów sterujących urządzeń. Na podstawie dziennika wyróżnionych dostępów do wykrywacza metali tworzony jest raport zawierający wszystkie zdarzenia logowania do elementów sterujących wykrywacza. W dzienniku wyświetlane jest nazwisko operatora wprowadzającego zmianę oraz godzina i data wystąpienia wszystkich zdarzeń związanych ze zmianą. Dla ułatwienia interpretacji dziennika dostępu poszczególne wpisy oznaczono kolorami. Zdarzenia logowania personelu kontroli jakości przeprowadzającego testy walidacyjne skuteczności działania są wyświetlone w kolorze zielonym, a wszystkie inne zdarzenia logowania są zaznaczone na czerwono. Zwiększone bezpieczeństwo dostępu przez zalogowanie W celu zapewnienia użytkownikom większego bezpieczeństwa dostępu wyposażono urządzenie w procedurę programową wysokiego poziomu, zgodną z wymogami przepisów regulacji FDA 21 CFR część 11. Dostęp do wszystkich elementów sterujących wykrywacza metali jest zabezpieczony hasłem z zastosowaniem dwupoziomowej funkcji logowania za pomocą nazwy użytkownika oraz indywidualnego hasła. Oprogramowanie funkcji wspomagających, które zawiera dodatkowe zabezpieczenia wymagane dla logowania zgodnego z wytycznymi regulacji 21 CFR część 11, umożliwia zmniejszenie częstości wykonywania zaplanowanych testów weryfikacji skuteczności. System zapewnia najwyższy poziom integralności i bezpieczeństwa, a dzięki współpracy z wbudowanym systemem monitorowania stanu pozwala na faktyczne zmniejszenie częstości testów i tym samym znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji urządzenia. 8

9 Oprogramowanie zapewniające udoskonalone działanie Funkcje wspomagające zgodność z normami branżowymi Nowoczesne, sterowane cyfrowo wykrywacze metali są bardziej czułe i niezawodne niż starsze urządzenia, jednak ich użytkownicy nadal otrzymują reklamacje od klientów i raporty niezgodności ze sklepów, które sprzedały konsumentowi produkt z zanieczyszczeniem metalicznym. Badania wykazały, że w większości przypadków zanieczyszczenia były na tyle duże, aby umożliwić wykrycie przez zainstalowany wykrywacz metali, jednak mimo to dotarły do klienta. Błąd systemu może wynikać z wielu przyczyn od prostej usterki fotokomórki po usterkę systemu odrzucania, a w poważniejszych przypadkach przyczyną może być awaria głowicy wykrywacza. Wykrywacze metali Profile Advantage są standardowo wyposażone w zaawansowaną funkcję monitorowania stanu. Natomiast opcjonalny pakiet oprogramowania funkcji wspomagających może zapewnić poziom integralności systemu gwarantujący nie tylko najwyższą czułość wykrywania metali, lecz również najwyższy poziom wydajności i niezawodności systemu. Udoskonalanie procesów dzięki niezawodnym systemom Pakiet oprogramowania wspomagającego wraz z odpowiednimi ulepszeniami sprzętowymi ułatwia kontrolę nad wieloma systemami odpornymi na uszkodzenia. Udoskonalenia sprzętowe obejmują: Regulację prędkości przenośnika względem czasu odrzucania; Potwierdzanie dopływu sprężonego powietrza do pneumatycznych urządzeń odrzucających; Monitorowanie zapełnienia pojemnika na odrzuty w celu zapobiegania jego przepełnieniu, uniemożliwiającemu skuteczne odrzucenie zanieczyszczonego opakowania; Niezawodny system potwierdzania odrzucenia z prostą logiką uzgadniania w celu ciągłego monitorowania stanu czujników fotoelektrycznych będących częścią obwodu potwierdzania odrzucania; System sprawdzania integralności pojemnika na odrzuty, monitorujący stan pojemnika (zamknięty/otwarty). 9

10 Oprogramowanie zapewniające udoskonalone działanie Monitorowanie produktów i środowiska zwiększa wydajność pracy wykrywacza Zrozumienie wzajemnych oddziaływań produktów z wykrywaczem metali oraz zależności między jego ustawieniami a sygnałami własnymi wyrobów pozwala na lepsze wykorzystanie wykrywacza. Dzięki temu można poprawić wydajność, uzyskać wyższy poziom zgodności z przepisami oraz zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Monitorowanie środowiska pracy wykrywacza metali może zagwarantować wyeliminowanie fałszywych odrzutów i zachowanie maksymalnej wydajności pracy urządzenia. Opcjonalny pakiet oprogramowania do wyświetlania danych dotyczących produktu i środowiska dostarcza szczegółowej wiedzy na temat parametrów i pozwala zwiększyć poziom dokładności działania. Większa kontrola dzięki histogramom ekranowym Wbudowane funkcje wyświetlania histogramu siły sygnału własnego produktu i kąta fazowego produktu pozwalają na graficzne przedstawienie wszystkich kontrolowanych produktów. Oprogramowanie umożliwia przechowywanie maksymalnie 50 mln pakietów danych. Dane te mogą być zbierane przez dłuższy czas i pozwalają na podejmowanie znacznie trafniejszych decyzji dotyczących wykrywacza i ustawień roboczych. Istnieje możliwość sygnalizowania zmian danych rejestrowanych na bieżąco, co pozwala na podjęcie działań naprawczych zarówno w ramach procesu, jak i w ustawieniach wykrywacza metali w celu utrzymania standardów i uniknięcia fałszywych odrzuceń. Graficzny wyświetlacz wykresów wektorowych prezentujący główne sygnały Przed rozpoczęciem pracy można wyświetlić unikalny wykres wektorowy produktu, prezentujący sygnał generowany przez produkt w połączeniu z aktywnymi ustawieniami dla danego produktu. Funkcja ta jest przydatna w zastosowaniach, w których występuje tzw. wpływ produktu, częsty w przypadku produktów o dużej zawartości wilgoci. Sygnały wysyłane przez produkty tego rodzaju są bardziej złożone niż te pochodzące od produktów suchych, a wygenerowanie obrazu tych sygnałów umożliwia zwiększenie skuteczności w procesie konfiguracji. Podczas wykonywanej procedury wykrywacz metali rejestruje poziom i kąt sygnału własnego aktywnego produktu i wyświetla te dane w sposób graficzny wraz automatycznie zastosowanymi ustawieniami roboczymi. Procedury regulacji pozwalają użytkownikom na dokładne dopasowanie ustawień w celu zapewnienia optymalnej wydajności. 10

11 Efektywne gromadzenie danych Pełna kontrola Efektywne zarządzanie informacjami Niezrównana komunikacja dostarczanie informacji tam, gdzie są potrzebne Wykrywacze Profile Advantage można wyposażyć w szereg funkcji rejestrowania danych i rozwiązań komunikacyjnych, wspomagających podejmowanie decyzji oraz spełniających wymagania w zakresie gromadzenia danych. Ulepszenie metod gromadzenia danych Wykrywacze Profile Advantage mogą być wyposażone w złącze USB do zapisywania danych w pamięci USB dla celów późniejszych audytów. Dostępne są opcje komunikacyjne, takie jak złącza RS232 i Ethernet, umożliwiające podłączenie drukarek i innych urządzeń zewnętrznych. Lepsza integracja systemów zarządzania zakładem Urządzenia Profile Advantage mogą być wyposażone w moduł integracji Fieldbus (FIM), pozwalający na połączenie z wieloma urządzeniami wykorzystującymi protokoły komunikacji sieci przemysłowych (EtherNet/IP lub Modbus TCP), takimi jak sterowniki PLC i systemy realizacji produkcji (MES). System Profile Advantage umożliwia również integrację z serwerem OPC DA. Obudowa modułu FIM zamocowana na przenośniku 11

12 Pełna elastyczność Przenośniki maksymalizujące wydajność Seria 40 Zestaw znormalizowanych rozwiązań zapewniających niezawodną i wydajną kontrolę. Seria 80 Elastyczne rozwiązania kontrolne, które można dopasować do szerokiego zakresu zastosowań. Rozwiązania indywidualne Oferujemy przenośniki dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, stanowiące niezawodne i wydajne rozwiązanie w każdym zastosowaniu. Pakiet IPac tworzenie dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami Wykrywacze metali Profile Advantage dostarczane są z pakietem instalacji i kontroli wydajności METTLER TOLEDO IPac w celu ciągłego spełniania wymagań zgodności ze standardami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Aby zagwarantować każdorazowe spełnianie wymagań audytu, ten obszerny pakiet zawiera kompletną dokumentację dotyczącą procesów instalacji, przekazania systemu do eksploatacji i weryfikacji jego działania. pl.mt.com/metaldetection Więcej informacji Mettler-Toledo Sp. z o.o. ul. Poleczki Warszawa Polska Telefon: Faks: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. 09/14 Mettler-Toledo Safeline Limited Wydrukowano w Wielkiej Brytanii SLMD-UK-BRO-PL-PRO-ADVANTAGE-0914

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spełnij normy bezpieczeństwa żywności i zwiększ wydajność

Spełnij normy bezpieczeństwa żywności i zwiększ wydajność Food Focus Zgodność z wymaganiami przepisów News 1 Spełnij normy bezpieczeństwa żywności i zwiększ wydajność Troski dotyczące bezpieczeństwa żywności są wystarczająco ważne, aby skupić uwagę mediów. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków

Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków Numer 1 2012 Obniżanie całkowitych kosztów posiadania Rozwiązania zintegrowane pomagają ci zachować kontrolę 10 14 PLUS Firma CT Pack zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Liebert APS od 5 do 20 kva Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Emerson Network Power, część firmy Emerson, organizacji o zasięgu światowym, łącząca rozwój

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo