NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia"

Transkrypt

1 NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013

2 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu, przetwarzania, oczekiwania i transportu to siedem rodzajów marnotrawstwa, którego zasady Kaizen każą unikać na każdym kroku w procesie produkcji. W okresie niepewności, kiedy trudno przewidzieć popyt w dłuższej perspektywie, tym bardziej jesteśmy narażeni na wystąpienie poszczególnych rodzajów Muda. Sposobem na minimalizację tego efektu jest optymalne planowanie i harmonogramowanie procesu produkcji. Zmiana podejścia Podstawowym założeniem pozwalającym planować produkcję w dłuższej perspektywie jest możliwość polegania na historycznych wskaźnikach z poprzednich okresów. Jednakże w czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy rynek wchodzi w fazę trudnych do przewidzenia wahań popytu, planowanie w dłuższych okresach staje się niebezpieczne, gdyż obarczone jest trudnym do przewidzenia błędem. W ostatnim czasie zanotowano spadki ilości nowych zamówień miesiąc do miesiąca w wysokości nawet 8 11 poc. Jest to problem, z którym może sobie nie poradzić nawet duża firma, jeśli planowanie opierać będzie na danych pochodzących z poprzednich okresów mówi Robert Miernik, Doradca Biznesowy Klienta w firmie SIMPLE. W związku z tym tendencja zmian w zarządzaniu planami produkcyjnym zmierza w obecnej chwili do tworzenia harmonogramów krótkoterminowych. Dzięki krótszemu horyzontowi czasowemu mamy większą elastyczność w zmianach, jakie pojawiają się w momencie, gdy rynek zaczyna spowalniać. Takie planowanie niweluje tworzenie zapasów surowcowych i oszczędza powierzchnie magazynowe przekonuje Maciej Wojtkowiak, starszy konsultant systemu MES/APS w firmie Quantum Software. Obecna sytuacja i uwarunkowania rynkowe powodują, że przedsiębiorstwa stopniowo zmieniają podejście do planowania ze strategicznego na taktyczne, a czasem nawet operacyjne. Horyzont planowania zmienił się z 6 12 miesięcy w ujęciu strategicznym, do trzech w planie taktycznym, a nawet jednego miesiąca w ujęciu operacyjnym potwierdza Robert Miernik (SIMPLE). W większości przypadków najlepiej na rynku poradzą sobie firmy posiadające zaplecze pozwalające ZYSKI I STRATY harmonogramować produkcję just-in-time oraz system umożliwiający szczegółową analizę bieżących zdarzeń zachodzących w ich otoczeniu. Praktyka pokazuje, że w takich sytuacjach stanowiska mogą być podzielone. Część firm traktuje gospodarcze spowolnienie, jako okazję do inwestycji i czas na wdrożenie nowych technologii. Z drugiej strony są też przedsiębiorstwa, które w takim okresie nie biorą pod uwagę jakichkolwiek inwestycji. Oczywiście zarówno pierwsze, jak i drugie stanowisko ma swoje uzasadnienie. Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo korzystnym podejściem rzecz jasna zakładając dostępność narzędzi finansujących jest rozpoczęcie wdrożenia narzędzi wspomagających proces planowania w okresie spowolnienia gospodarki mówi Łukasz Piwowoński, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu firmy Koncepcja produkcji odchudzonej (Lean Production) koncentruje się na dwóch elementach: zyskach i stratach. Przedsiębiorstwo, które chce prowadzić swoją działalność w oparciu o tę koncepcję, powinno niwelować wszelkie formy marnotrawstwa. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy dana firma przeprowadza rzetelną analizę swojego biznesu, dzięki której zna swoje słabe i mocne strony. Przeprowadzenie takiej analizy nie jest jednak zadaniem łatwym, szczególnie w branży produkcyjnej. W tym obszarze wsparcie dla firm stanowią rozwiązania IT, takie jak systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), które umożliwiają bieżącą analizę kondycji firmy. Oprogramowanie klasy ERP gromadzi dane z całej firmy oraz pozwala na identyfikację tzw. wąskich gardeł i podjęcie decyzji, które doprowadzą do zoptymalizowania procesów zachodzących w danej firmie. Piotr Krzysztoporski Dyrektor ds. Konsultingu, Epicor Software Poland KAIZEN 45

3 NARZĘDZIA STIGO. Biorąc pod uwagę dostępne narzędzia, może to być oprogramowanie, ale również sama zmiana organizacji procesów wewnątrz firmy. Właściwe przygotowanie organizacji w czasie spowolnienia, stanowi doskonałą szansę do zwiększenia konkurencyjności firmy już w okresie wzrostu gospodarczego. W okresie spowolnienia firmy pracują na coraz mniejszych marżach i poszukują oszczędności. Z tego względu zainteresowanie narzędziami do planowania produkcji rośnie. Warto zwrócić uwagę, że elementem dobrego planowania produkcji jest m.in. na skrócenie czasu magazynowania surowców, w związku z czym firmy nie muszą zamawiać surowców na zapas. Zamówienia zakupu są składane w takim trybie, WYZWANIE DLA PLANISTÓW żeby dostawy przychodziły wtedy, kiedy materiały są faktycznie potrzebne do produkcji. Stanowi to odwzorowanie założeń koncepcji just-in-time. Z drugiej strony zarządzający przedsiębiorstwami dbają o to, aby zapasy wyrobów gotowych nie przekraczały faktycznego popytu i nie generowały kosztów (zamrożonego kapitału). Jednocześnie zarządy kładą nacisk na zapewnienie odpowiedniego poziomu sprzedaży i obsługi klienta, co powoduje duże napięcie i nerwowość płynące odgórnie, od zarządu poprzez sprzedaż, produkcję i logistykę. Firmy oczekują zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających nie tylko sam proces planowania i harmonogramowania produkcji, ale rozwiązań systemowych, które będą wspierały procesy w całym łańcuchu Nasze doświadczenia wdrażania informatycznego wsparcia dla procesów produkcji sięgają ponad 20 lat wstecz. Obejmują one szeroki zakres systemów informatycznych w tym ERP, MES, PLM i APS. W zdecydowanej większości naszych kontaktów z klientami w ciągu ostatnich lat dominowały elementy niepewności prognoz jako przyczyny zainteresowania się systemami APS - zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji. Spowodowana przez zmienność popytu, konieczność częstych i szybkich zmian w planach produkcji, jest jednym z podstawowych oczekiwań od osób odpowiedzialnych za ten obszar biznesu. Obecnie sytuacja jest inna ale wg nas nie jest to zmiana znacząca. Przy dużej niepewności popytu często ogranicza się wolumen produkcji na magazyn a zwiększa ilość produktów dostarczanych na czas. Każde połączenie różnych sposobów zarządzania i planowania produkcji to poważne wyzwanie dla planistów. Zastosowanie wsparcia IT dla procesu planowania i harmonogramowania staje się konieczne. Piotr Rojek Dyrektor Zarządzający, DSR Fotolia dostaw, wypracowując przewagę nad konkurencją i stwarzając szanse ma pozyskanie kolejnych klientów przekonuje Łukasz Lisowiec, konsultant logistyczny z firmy Elandis. Konieczność bieżącego reagowania na dynamiczne zmiany powodują również coraz większy nacisk na dostarczanie szybkich analiz. Wnioski z nich płynące mogą okazać się cenne, o ile trafnie i w porę zostaną wyciągnięte. Analizie podlegają potencjalne skutki rozważanych decyzji zmiany planów produkcyjnych. Skuteczna identyfikacja terminów pojawiania się wolnych mocy produkcyjnych stała się u jednego z naszych klientów okazją do przyjęcia nowych zleceń zewnętrznych. Możliwość wprowadzania szybkich zmian w harmonogramie oraz realizacja symulacji co jeśli są efektem uzyskiwanym po wszystkich wdrożeniach Preactor APS mówi Piotr Rojek, Dyrektor Zarządzający DSR. 46 KAIZEN nr 4 / listopad 2013

4 Szczupłe planowanie Zagadnienie produkcji odchudzonej jest bardzo szerokie i w zależności od typu produkcji może być zrealizowane w systemie na kilka sposobów. Klasyczne podejście zawiera kilka aspektów, takich jak: produkcja wyrobu na termin odbiorcy, zaopatrzenie pod kątem planowanej produkcji czy harmonogramowanie prac według tzw. racjonalnych zasobów produkcyjnych. Głównym celem odchudzania produkcji jest eliminacja wszelkich strat i nieefektywnych działań poprzez: redukcję zapasów, produkcję małych wielkości partii, poprawę wykorzystania zasobów czy też usprawnienie i uproszczenie przepływu produkcji wymienia Tomasz Fidos, Prezes Rady Nadzorczej firmy Humansoft. Współczesne systemy IT wspomagają proces planowania produkcji na wielu płaszczyznach, od momentu generowania zamówień przez klientów, poprzez zakup surowców do produkcji, składowanie surowca w magazynie, wytworzenie wyrobu gotowego z późniejszym składowaniem, kompletację, aż po dostarczenie do klienta. Mając do dyspozycji w firmie systemy klasy ERP wraz z odpowiednimi modułami lub DWA PYTANIA osobnymi aplikacjami klasy MES, WMS jesteśmy w stanie na bieżąco mierzyć, planować, kontrolować i zarządzać zasobami. Główną zaletą tych systemów jest możliwość planowania, zarządzania i kontroli procesów w przedsiębiorstwach na każdym ich etapie. Jednak co najważniejsze, pozwalają one na automatyzację procesu zbierania informacji. Dostępność informacji, tj. możliwość dokonywania pomiarów procesu, zbierania danych i tworzenia statystyk, pozwala minimalizować zapasy surowca, wyrobu gotowego, zwiększać wydajność parku maszynowego poprzez odpowiednie zarządzanie i planowanie produkcji, wpływać na wzrost produktywności i wydajności pracy ludzi poprzez odpowiednie delegowanie i przypisywanie zadań tłumaczy Łukasz Lisowiec (Elandis). Systemy IT dostarczają sporo informacji, które odpowiednio zagregowane, zwizualizowane i przeanalizowane przez managerów czy zespoły projektowe, umożliwiają wprowadzanie zmian optymalizacyjnych w obszarach System wspomagający planowanie produkcji powinien pomóc w udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, wśród których pojawiają się dwa związane z koncepcją Lean Production. Pierwsze z nich dotyczy wyboru stanowiska produkcyjnego, na którym najkorzystniej jest wykonać wyrób. Kolejne dotyczy ilości półwyrobów, które powinny znaleźć się na kolejnym stanowisku pracy, aby produkcja była ciągła, bez zbędnych przestojów. Informacja dostarczana przez dobrze funkcjonujący system planowania produkcji powinna być szybka, precyzyjna, a w przekazie jednoznacznie czytelna. Łukasz Piwowoński Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, STIGO KAIZEN 47

5 NARZĘDZIA SKALOWALNOŚĆ SYSTEMU Z doświadczeń znamy kilka modeli postępowania stosowanych przez firmy produkcyjne w momencie spowolnień rynkowych. Wszystkie mają na celu realizację bieżącego zapotrzebowania na wyroby z wykorzystaniem mniej kosztownych zasobów, przy równoczesnym uwzględnieniu takich aspektów, jak: konieczne remonty maszyn, odbiór nadgodzin czy zaległych urlopów przez pracowników firmy. Często spotykamy się z dużą dynamiką zmian w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji. Dlatego istotne jest, aby użytkowane oprogramowanie cechowała duża elastyczność czy wręcz skalowalność. Przy zawirowaniach na rynku producenci najczęściej opracowują kilka wariantów planów produkcji, które w systemie odzwierciedlone są w postaci symulacji. Często skracany jest okres planowania operacyjnego, a plan odbywa się według reguły EDD (zlecenie z wcześniejszą datą realizacji jest wcześniej obsługiwane). Natomiast w celu eliminacji zbędnych stanów magazynowych surowców wybór dostawców dokonywany jest w oparciu o minimalną partię zakupową. Tomasz Fidos Prezes Rady Nadzorczej, Humansoft przedsiębiorstwa, wspierając realizację koncepcji Lean Production. W opinii Roberta Miernika z firmy SIMPLE, współczesne systemy wspierają wszystkie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie na wielu płaszczyznach, a główną i kluczową w ujęciu planowania jest możliwość wielowymiarowego analizowania zdarzeń zachodzących w organizacji. Dzięki temu decydent może zapoznać się z aktualną specyfiką rynku widzianego z perspektywy własnej organizacji. Może zlokalizować swoje mocne i słabe strony, a także dzięki odpowiednim decyzjom wzmacniać je, bądź niwelować skutecznym zarządzaniem wyjaśnia nasz rozmówca. Podstawowym filarem chudej produkcji jest system just-in-time, który umożliwia optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka biznesowego, dzięki wytwarzaniu minimalnej potrzebnej w danej chwili ilości produktu. Do sprawnego wdrożenia takiego modelu potrzebny jest jednak wystarczająco prosty i wydajny system informatyczny, którego możliwości będą rozwijać się wraz z ciągle rosnącymi wymaganiami biznesowymi przedsiębiorstwa. Dzięki odpowiednim algorytmom i powiązaniom między wszystkimi obszarami organizacji system informatyczny potrafi analizować oraz prognozować zapotrzebowanie na poszczególne półprodukty, produkty, a nawet surowce, materiały i maszyny potrzebne do ich wytworzenia przekonuje Robert Miernik. To powoduje, że decydent otrzymuje zawsze na czas potrzebne mu informacje o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych, dostarczenia kolejnej partii półproduktów koniecznych do wykonania zlecenia czy obciążeniu poszczególnych maszyn linii produkcyjnej. Wspomniane utrzymywanie zapasów na optymalnym poziomie stanowi jedno z poważniejszych wyzwań, z jakimi mają do czynienia zarządzający firmami produkcyjnymi. Zapanowanie nad zapasami, a przede wszystkim nad ich nadmierną ilością, nie jest zadaniem prostym. Wpływa na nie wiele czynników związanych na przykład z surowcem, takich jak: czas dostawy, minimalna ilość zakupowa surowca czy też jego cena. System realizujący koncepcję Lean Production może jednak utrzymać nad nimi kontrolę. Na podstawie przyjętych do realizacji zleceń produkcyjnych obliczy potrzeby materiałowe, tworząc tzw. łańcuch dostaw. Zapotrzebowanie może uwzględniać parametry dostawcy surowca, którymi najczęściej są: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz częstotliwość jego dostaw wyjaśnia Tomasz Fidos z Humansoft. Taka funkcjonalność systemu informatycznego, z jednej strony zapewnia firmie zaplanowanie i dostarczenie na czas wymaganej ilości surowców oraz uruchomienie produkcji zgodnie z zakładanymi terminami, z drugiej zaś redukuje koszty związane z nadmiernym składowaniem surowców i wyrobów gotowych dodaje. Osobny aspekt w zarządzaniu procesem produkcyjnym stanowi kwestia przezbrojeń. Zdarza się, że w firmach proces produkcyjny często jest na tyle technologicznie złożony, że każda zmiana tego, co i w jakiej ilości się produkuje, 48 KAIZEN nr 4 / listopad 2013

6 generuje konkretne koszty i czas konieczny na przezbrojenie linii produkcyjnych. Narzędzia do planowania mogą pomóc optymalizować ten proces. Czasami może się bardziej opłacać wyprodukować w innej kolejności, niż Podstawowym założeniem pozwalającym planować produkcję w dłuższej perspektywie jest możliwość polegania na historycznych wskaźnikach z poprzednich okresów. Jednakże w czasie spowolnienia gospodarczego planowanie w dłuższych okresach staje się niebezpieczne, gdyż obarczone jest trudnym do przewidzenia błędem. wskazywałoby zapotrzebowanie ze strony sprzedaży, ponieważ będzie się to wiązało z mniejszą liczbą przezbrojeń oraz kosztów z tym związanych podpowiada Piotr Krzysztoporski, Dyrektor ds. Konsultingu w firmie Epicor Software Poland. Ekspert zwraca również uwagę na to, że planowanie produkcji wpisuje się w strategię jak najszybszych dostaw do klienta. Możliwość szybkiej dostawy jest jedną z przewag konkurencyjnych. Jeśli bowiem firma może dostarczyć wyrób w tydzień, a konkurencja w dwa tygodnie, to istnieje duża szansa, że klient zamówi go u dostawcy oferującego najkrótszy czas dostawy. Planowanie produkcji w systemie pozwoli na zoptymalizowanie dostępnych zasobów i na podanie wiarygodnej informacji potencjalnemu klientowi o terminie dostarczenia towaru mówi Piotr Krzysztoporski. Przykładowe aplikacje Rynek oferuje rozmaite narzędzia informatyczne, których wdrożenie może pomóc w skutecznej realizacji optymalnego planu produkcyjnego dostosowanego do aktualnej sytuacji. Przykładem jest Preactor oferowany przez firmę DSR z Wrocławia. System ten może przeprowadzać dynamiczną agregację partii generowanych w systemie MRP, minimalizując czasy przezbrojenia poprzez takie szeregowanie małych partii, aby stały się dużą partią. Jest to pożądane w krytycznych fazach procesu, gdzie przerób surowców jest kluczowym elementem produktywności i wydajności. Często między minimalizowaniem czasu przezbrojenia i terminowością dostaw istnieje relacja typu coś za coś. Dlatego bardzo ważne w podejmowaniu właściwych decyzji jest narzędzie przeprowadzania analiz co jeśli, dające możliwość oceny wpływu dynamicznej agregacji na wydajność produkcji. System Preactor i idea szczupłej produkcji wzajemnie się uzupełniają. Mapowanie strumienia wartości jest używane do zidentyfikowania problemów, które należy poprawić, system wizualnej kontroli produkcji (VPC Visual Production Control) w formie kart Kanban redukuje stany magazynowe, ale ich nie eliminuje. System Preactor dostarcza planiście narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, pomagające wyeliminować działania, które nie tworzą wartości dodanej i dotrzymywać oczekiwanych terminów realizacji mówi Piotr Rojek z DSR. Oferowany przez Elandis system Feniks MES pozwala na uzyskanie ścisłej kontroli procesów zachodzących w firmach produk- Fotolia KAIZEN 49

7 NARZĘDZIA cyjnych. Oferuje zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesami, począwszy od przyjęcia surowców do magazynu, poprzez raportowanie ich wydania na produkcję i potwierdzenie wykonania produktu, a na wysyłce wyrobu gotowego skończywszy. System Feniks MES jest elastyczny i umożliwia tworzenie nowych modułów lub dostosowanie istniejących do potrzeb klienta. Często w funkcjonalnościach systemu MES pojawiają się funkcjonalności oprogramowania Feniks WMS. Klient otrzymuje wielofunkcyjną hybrydę łączącą kilka płaszczyzn, obszarów przedsiębiorstwa. Takie podejście umożliwia planowanie, zarządzanie i kontrolę przepływów towarowych w jednym systemie, daje spójny obraz i ułatwia nadzór. W ofercie firmy Epicor Software Poland znajdziemy rozwiązania wspierające zarządzanie produkcją przeznaczone zarówno dla firm zajmujących się produkcją na DOPASOWANIE Pomagamy klientom dobierać i wdrażać takie systemy, które zapewniają im najlepszy stosunek korzyści do ceny. Nie każda firma musi wdrażać ekspercki i jednocześnie drogi system APS, który wykorzystuje zaawansowane modele matematyczne i do tego błyskawicznie generuje plan produkcji. Często znacznie bardziej opłacalne jest wdrożenie sprawdzonego, bardziej tradycyjnego systemu wspierającego produkcję, zwłaszcza przy zapewnieniu świetnej integracji z pozostałymi elementami rozwiązania IT (np. systemem ERP). Proponując i wdrażając konkretne rozwiązanie IT działamy według idei ERP 2.0, która zakłada odpowiednie przydzielenie procesów w firmie do systemów, które mają je wspierać. Leszek Wild Konsultant Analityk, Insoft Consulting zamówienie, jak i w trybie mieszanym. Oferta firmy Epicor kierowana jest do firm produkcyjnych działających w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, motoryzacyjnym, drzewnym, elektromaszynowym, chemicznym, do przedsiębiorstw produkujących sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia medyczne, jak również zajmujących się obróbką metali. Ze względu na złożoność oraz stopień skomplikowania procesów zachodzących w firmach produkcyjnych dostarczamy systemy ERP charakteryzujące się dużą elastycznością. Ponadto nasze produkty zawierają kompletny zestaw funkcji do zarządzania i realizacji łańcucha dostaw oraz dystrybucji produktów, a wszystkie funkcje dostępne są w ramach jednej platformy biznesowej mówi Piotr Krzysztoporski z Epicoru. Dodatkowo rozwiązania do zarządzania produkcją tego dostawcy zawierają narzędzia do zaawansowanego zarządzania jakością, cyklem eksploatacji produktu (PLM) i danymi podstawowymi (MDM). Z kolei Humansoft HermesSQL to system przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga on kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego; pozwala uzyskać informację na temat terminu i planowanego kosztu wyprodukowania określonej partii wyrobu; automatycznie oblicza potrzeby materiałowe niezbędne do wykonania zaplanowanych zleceń produkcyjnych tworząc tzw. łańcuch dostaw. Podczas planowania produkcji rozkłada pracę na poszczególne gniazda produkcyjne, uwzględniając maksymalne obciążenie i czas pracy maszyny oraz jej przestoje. Dostępne w systemie raporty pozwalają w pełni kontrolować przebieg produkcji oraz obciążenie gniazd produkcyjnych. Analiza produkcji w toku pozwala uzyskać informacje, w jakiej fazie produkcji (w trakcie, której operacji) są poszczególne zlecenia produkcyjne. Analiza planu produkcyjnego umożliwia natomiast uchwycenie informacji dotyczących zaplanowanych operacji na poszczególne gniazda produkcyjne. Możliwe jest także otrzymanie danych na temat ilości wyrobów zrealizowanych na poszczególnych etapach produkcji. Meldunki zwrotne z przebiegu produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Przy ich pomocy ewidencjonowane jest rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i człowieka. Program wylicza 50 KAIZEN nr 4 / listopad 2013

8 koszty związane z wytworzonymi wyrobami gotowymi. Pozwala przeprowadzić analizę jednostkowego kosztu danego produktu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich. Analizę tę można wykonać na poszczególne zlecenia produkcyjne lub konkretny wyrób. Ważną cechą sytemu jest duża elastyczność umożliwiająca dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Moduł produkcyjny system SIM- PLE.ERP jest narzędziem do kompleksowego zarządzania procesami niezbędnymi do obsługi produkcji. Oprócz prostej rejestracji zdarzeń typowych, jak nowy produkt, nowe zlecenie, rejestracja operacji czy obsługa magazynów, posiada mechanizmy umożliwiające zaawansowaną optymalizację procesów. Możliwość automatycznego generowania zamówień do dostawców, planu produkcji na podstawie aktualnego i historycznego zapotrzebowania czy harmonogramowania produkcji z uwzględnieniem potrzebnych zasobów w postaci maszyn, ludzi oraz materiałów. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi raportowania możliwa jest dokładna analiza ułatwiająca poprawę wydajności, ograniczenie kosztów, a także usprawnienie całego procesu od zamówienia do dostarczenia gotowego produktu zapewnia Robert Miernik z SIMPLE. Jednym z oferowanych przez firmę STIGO rozwiązań jest oprogramowanie o nazwie Plan-de-CAMpagne. Program dedykowany jest dla firm z branży metalowej, zajmujących się obróbką metali, budową maszyn i urządzeń oraz wytwarzaniem konstrukcji stalowych. Dwie kolejne branże, które obsługujemy to przemysł tworzyw sztucznych oraz przemysł drzewny. Klientom proponujemy oprogramowanie przyjazne użytkownikowi. Oznacza to, że sama nauka pracy z programem, jak i jego wdrożenie jest procesem krótkim. Dzięki takiemu podejściu budujemy swoją przewagę konkurencyjną. Nasza firma specjalizuje się we wdrożeniach programu w wybranym segmencie rynku i na tym polu chcemy odnosić sukcesy przyznaje Łukasz Piwowoński. Oprogramowanie oferuje moduły produkcyjne, które mogą zostać precyzyjne dobrane, uwzględniając potrzeby danego klienta. Również krakowska firma Quantum Software w swojej palecie produktów oferuje aplikację wspierającą proces planowania i harmonogramowania produkcji. Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling) to oprogramowanie, które wspiera menadżerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. Qguar APS wyposażony jest w algorytmy optymalizacyjne, które umożliwiają takie zaplanowanie produkcji, aby zlecenia zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie, z zastosowaniem najwyższej możliwej wydajności maszyn produkcyjnych, z najkrótszym czasem przezbrojeń. Dzięki temu, że Qguar APS został zintegrowany z modułem MES, możliwe stało się planowanie w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że planista na jednym ekranie może na bieżąco śledzić realizację planu i odpowiednio go korygować. Qguar wspomaga planistę, automatycznie wyliczając czas przezbrojenia. Dodatkowo w systemie została wprowadzona wizualizacja wykorzystania zasobów ludzkich. Dzięki tej funkcjonalności planista w łatwy sposób może dostosować plan Współczesne systemy IT wspomagają proces planowania produkcji na wielu płaszczyznach: od momentu generowania zamówień przez klientów, poprzez zakup surowców do produkcji, składowanie surowca w magazynie, wytworzenie wyrobu gotowego z późniejszym składowaniem, kompletację, aż po dostarczenie do klienta. pracy do dostępnych zasobów lub odwrotnie. Prezentacja obciążenia zasobów ludzkich na wydziale przez operacje produkcyjne jest tworzona w oparciu o grafik pracy znajdujący się w systemie MES. Dodatkowym elementem są informacje podawane bezpośrednio w widoku planowania na temat maszyn i urządzeń (praca/przezbrojenie/ stop z informacją o powodzie zatrzymania maszyny, czyli integracja z utrzymaniem ruchu). Dzięki temu możemy reagować na zamiany w planach spowodowane awariami i uszkodzeniami maszyn produkcyjnych. Jedną z najważniejszych zalet narzędzia jest możliwość elastycznego reagowania na zmianę planu produkcyjnego w trakcie jego realizacji oraz ocena ułożonego planu produkcyjnego. KAIZEN 51

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Platforma e-zakupy. www.coig.pl

Platforma e-zakupy. www.coig.pl Platforma e-zakupy www.coig.pl Czym jest Platforma e Zakupy Platforma e Zakupy to nowoczesna platforma informatyczna, która obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI LITERATURA: 2 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Terminy szkolenia Opis Beer Game - warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo