FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie."

Transkrypt

1 FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

2 Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność ciągłego dostosowania się do różnych norm i standardów to codzienność współczesnych przedsiębiorstw. Aby sprostać wysokim wymogom, niezbędne jest oprogramowanie, które będzie kompleksowo wspomagać tak wewnętrzną działalność operacyjną jak i łańcuchy dostaw. Potrzebne jest oprogramowanie bardzo elastyczne, które może być łatwo dostosowane do szybko zmieniających się warunków biznesowych. Wieloletnia współpraca firmy Apriso z różnymi przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania produkcją pozwoliła na stworzenie unikalnego pakietu aplikacji, ściśle dostosowanego do potrzeb współczesnego biznesu. Jest to siła adaptacyjnego zarządzania produkcją. Jest to moc systemu FlexNet.

3 FlexNet: Kompletne rozwiązanie dla realizacji działań operacyjnych FlexNet zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa i jego zdolność szybkiego reagowania. Pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować zmiany kluczowych parametrów działania przedsiębiorstwa, analizować zmienność popytu, kontrolować dostawców, i we właściwy sposób reagować na te zmiany. FlexNet śledzi i kontroluje wszystkie elementy działań operacyjnych - zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w całym łańcuchu logistycznym. Jest to wysokoefektywny zestaw aplikacji służący do zarządzania produkcją, kontrolą jakości, logistyką, utrzymaniem ruchu, kontrolą czasu pracy i obsługą łańcucha dostaw. FlexNet poprzez swój szeroki zakres działania zapewnia fabrykom i magazynom możliwość pracy niezależnej lub funkcjonowania jako integralna część większej sieci. FlexNet umożliwia wdrażanie poszczególnych elementów systemu osobno lub w całym zestawie. Jest to unikalne rozwiązanie zapewniające modularną funkcjonalność na bazie jednolitego modelu danych. FlexNet umożliwia łatwą integrację z systemami ERP, zapewniając sprawność, która jest niezbędną do obsługi nowych modeli i praktyk biznesowych. System zapewnia optymalizację działań we wszystkich kluczowych obszarach w przedsiębiorstwie, obejmujących zasoby ludzkie, materiały, urządzenia i procesy. FlexNet umożliwia transfer w czasie rzeczywistym z każdej lokalizacji firmy do każdej innej na całym świecie: danych, sygnałów alarmowych i innych, kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI), a także wszelkich informacji biznesowych. FlexNet daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany strategii, warunków rynkowych i nieprzewidziane zdarzenia. Rozwiązanie opracowane przez Apriso umożliwia przedsiębiorstwom produkcyjnym szybkie reagowanie na popyt ze strony klientów, nieprzewidziane problemy oraz stwarza możliwości rozwoju poprzez łatwe dostosowanie procesów produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie. Jane Biddle Wiceprezes ds. Produkcji Aberdeen Group FlexNet umożliwia realizację działań operacyjnych w produkcji w tempie najlepszym dla danej branży. 3

4 Kompletny pakiet oprogramowania do zarządzania produkcją Platformy operacyjne muszą pozwalać na wdrożenia małymi kroczkami zamiast implementacji na zasadzie «wielkiego wybuchu», ale w razie potrzeby musi być możliwość realizacji wdrożenia na dużą skalę. ARC Advisory Group FlexNet to jedyne rozwiązanie, które działa jako ujednolicona platforma do zarządzania procesami w obrębie całego łańcucha dostaw. Z drugiej strony FlexNet jest zestawem aplikacji, które można eksploatować osobno lub łącznie jako kompletne rozwiązanie do adaptacyjnego zarządzania produkcją. System automatyzuje procesy biznesowe we wszystkich tradycyjnych pionach działalności operacyjnej. FlexNet Production Jako nowa generacja systemów zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System, MES), FlexNet Production zapewnia użytkownikowi bezprecedensowy poziom kontroli nad procesami i działaniami operacyjnymi w produkcji w czasie rzeczywistym. Żaden inny system MES nie jest w stanie zaoferować tak szybkiej adaptacji i rozszerzalności jak FlexNet Production. Przekłada się to na optymalizację procesów, ulepszenie zarządzania zasobami i kontroli pracy ludzkiej. Operacje w przedsiębiorstwie są synchronizowane w sposób zapewniający optymalną wydajność. FlexNet zapewnia oszczędności w kosztach związanych ze śledzeniem obiegu i pochodzenia elementów produkcji (tracking & traceability) oraz zapewniania zgodności procedur produkcyjnych z przepisami. Dzięki temu system stanowi siłę napędową ciągłego doskonalenia a także wprowadzenia inicjatyw z zakresu Lean Manufacturing i Six Sigma. FlexNet Quality FlexNet Quality przyczynia się do poprawy jakości od samego początku procesu produkcyjnego dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli jakości. Dane z SPC oraz sygnały alarmowe o parametrach nie mieszczących się w zakresie tolerancji są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Umożliwia to szybkie reagowanie na sytuacje krytyczne, co owocuje redukcją ilości złomowanego materiału i powtórnej obróbki. Rozwiązanie to identyfikuje wszelkie zjawiska niezgodne z założeniami i zapewnia ich eliminację poprzez działania korekcyjne i prewencyjne (Corrective and Preventive Action, CAPA). Analizę przyczyn ułatwia ujednolicony model danych, który łączy dane dotyczące jakości ze śledzeniem części i komponentów i przebiegu procesów. Możliwość definiowania planów pobierania próbek zapewnia utrzymanie jakości zakupionych materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. FlexNet Warehouse FlexNet Warehouse zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanach magazynowych w zakresie end-to-end, dzięki czemu wprowadza zarządzanie łańcuchem logistycznym na nowy wyższy poziom, Jest to konieczne do optymalizacji operacji magazynowych i logistycznych. FlexNet Warehouse zarządza cross-dockingiem, przyjęciami, wewnętrznymi operacjami magazynowymi i wy- 4

5 syłkami, optymalizując przepływ materiałów w ramach rozległej sieci dostaw. Jeżeli moduł FlexNet Warehouse jest zintegrowany z systemem FlexNet Production, to może to spowodować dalszą redukcję poziomu zapasów magazynowych, poprawić terminowość dostaw, jakość oraz obrót zapasów magazynowych. FlexNet Labor FlexNet Labor to moduł do kontroli i zarządzania czasem pracy i obecnością pracowników, umożliwiający wymianę danych z systemami ERP, finansowymi i płacowymi. FlexNet Labor w pełni integruje czas pracy z danymi o produkcji, zapewniając możliwość tworzenia dowolnych raportów, a także możliwość śledzenia logicznych powiązań pomiędzy pracownikiem a wyrobem. FlexNet Maintenance Moduł opracowano z myślą o umożliwieniu zakładom produkcyjnym zwiększenia czasu pracy bezawaryjnej. FlexNet Maintenance skutecznie integruje zarządzanie sprzętem, maszynami i działania z zakresu utrzymania ruchu z operacjami produkcyjnymi i logistycznymi. Moduł jest w pełni autonomicznym systemem, obsługującym serwis naprawczy i prewencyjny. System automatycznie wykrywa te procesy i elementy przebiegu prac, które wymagają dodatkowej uwagi w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. System dostarcza elektroniczne instrukcje, które prowadzą techników za rękę przez procesy napraw. FlexNet także może śledzić historię serwisu sprzętu i maszyn zainstalowanych u klienta. Krótko o FlexNet Architektura zorientowana na usługi (Service-Oriented Architecture, SOA) na wszystkie potrzeby z zakresu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) Obsługa produkcji, logistyki i kontroli jakości w postaci cyfrowej - bez papieru Funkcjonalność dostępna globalnie możliwość obsługi wielu lokalizacji i wielu firm Przygotowany do obsługi tagów radiowych (RFID) Rozbudowane możliwości tworzenia procesów Globalne definiowanie, zarządzanie i wdrażanie procesów Konfiguracja bez modyfikacji kodu źródłowego Krótkie okresy implementacji, bez względu na to, czy wdraża się jeden, czy wiele modułów Integracja z wiodącymi systemami ERP i możliwość działania w trybie 24x7 nawet w przypadku awarii systemu ERP lub sieci WAN. 5

6 FlexNet: Aplikacja sięga poza mury przedsiębiorstwa Globalna kontrola i raportowanie FlexNet zapewnia gotowy moduł do raportowania (z dostępem przez Internet) wraz z biblioteką gotowych raportów a także narzędzia służące do generowania zapytań i sprawozdań ad hoc. FlexNet Visibility zapewnia możliwość podglądu operacji produkcyjnych we własnym zakładzie i u dostawców - w czasie rzeczywistym i globalnie. Oprogramowanie to umożliwia wgląd w produkcję w toku i możliwość śledzenia obiegu wszystkich jej elementów w wielu oddziałach i wielu firmach. Dzięki dużym możliwościom konfiguracyjnym, można łatwo ulepszać procesy biznesowe, wpływać pozytywnie na wydajność a także polepszać działanie firmy w skali globalnej. Kluczowe wskaźniki wydajności i analityka FlexNet dostarcza kluczowe wskaźniki wydajności (ang. KPI) umożliwiające określenie aktualnego stanu produkcji i właściwości wyrobu, statystyczne sterowanie procesami (ang. SPC) i zarządzanie jakością. Wskaźniki te mogą być obliczane dla zasobów, materiałów, urządzeń i nakładu pracy. Szczegółowa i dogłębna analiza, realizowana przez moduł analityczny pozwala na porównywanie w czasie rzeczywistym osiąganych wyników z oszacowanymi, z wielkościami docelowymi i trendami. Dostępne wskaźniki KPI obejmują sygnały alarmowe dla określonych zdarzeń, możliwość określenia wartości progowych, a także gotową bibliotekę obliczeniową z możliwością późniejszej konfiguracji. Analiza przeprowadzana przy pomocy FlexNet umożliwia łatwe zlokalizowanie przyczyn, które spowodowały odchylenie przebiegu konkretnego procesu od specyfikacji. Standardową aplikację można także rozszerzyć o moduł FlexNet Analytics rozwiązanie z zakresu zarządzania informacjami biznesowymi w połączeniu z hurtownią danych. Aplikacja może być odpowiednio skonfigurowaną w celu zapewnienia dobrej analizy procesów zaopatrzeniowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych. System także posiada pełną zdolność integracji z aplikacjami innych producentów, w tym z wiodącymi systemami ERP. FlexNet Global Process Manager Aplikacja obsługująca pełny cykl życia wyrobów i procesów FlexNet Global Process Manager ułatwia zarządzanie i kontrolowanie zmian w procesach produkcyjnych i logistyce. System ten zapewnia kontrolę zmian przy tworzeniu nowych wersji. FlexNet skraca czas wprowadzania nowych wyrobów oraz czas potrzebny do osiągnięcia oczekiwanego poziomu wydajności produkcji. Dzieje się to dzięki integracji systemów PLM/PDM innych producentów oraz zarządzaniu danymi operacyjnymi w całej sieci dostaw. FlexNet zapewnia, że właściwy dokument i instrukcja pracy na pewno znajdują się we właściwym miejscu, kiedy są potrzebne. 6

7 Zwiększenie wartości systemu ERP ERRP planowanie zasobów przedsiębiorstwa stanowi duże udogodnienie dzięki globalnej koordynacji produkcji i logistyki. Nie gwarantuje to jednak osiągnięcia wysokich standardów realizacji, wykorzystania strategii Lean lub Six Sigma, czy zarządzania siecią dostaw sterowaną popytem. Wdrożenie zintegrowanej platformy realizacji produkcji umożliwia autonomiczne działanie zakładów produkcyjnych i magazynów, pozwalając jednocześnie utworzyć całkowicie skoordynowaną, spójną sieć. FlexNet został skonstruowany od podstaw jako system ERP-centryczny mający zapewnić sprawne wykonanie operacji w ramach przedsiębiorstwa działającego w wielu lokalizacjach i/lub jako element łańcucha dostaw. Działając jako narzędzie do kontroli produkcji, połączone ze środowiskiem ERP, FlexNet: jest sterowaną zdarzeniami aplikacją wykonawczo-kontrolną, stanowiącą rozszerzenie ERP działające w czasie rzeczywistym. skupia się na sieciach dostaw, jako że systemy ERP są najczęściej projektowane i wdrażane z myślą o obsłudze przedsiębiorstwa. Flex- Net rozszerza możliwości tych systemów, zapewniając także obsługę outsource owanej logistyki i produkcji. Integracja urządzeń w ramach biznesu Apriso jest pionierem w integracji systemów biznesowych ze SCADA oraz maszynami i urządzeniami. System jest gotowy i certyfikowany do zastosowań tego typu, co umożliwia łatwe włączenie FlexNet do aktualnej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem XML, OPC lub RS232. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą stawać się coraz sprawniejsze i nieustająco dostosowywać się do potrzeb rynku, aby zachować rentowność. Przewagę nad konkurencją zapewnią sobie tylko te firmy, które potrafią reagować na zmiany rynkowe szybciej niż inni i będą w stanie dostosować swoje procesy do zachodzących zmian. Greg Gorbach Wiceprezes ds. kooperacji w produkcji ARC Advisory Group FlexNet może z łatwością wypełnić lukę między ERP a sterowaniem procesami. 7

8 Pierwsza platforma oprogramowania dla przemysłu z unikalnymi możliwościami adaptacyjnymi Ponieważ narzędzia BPM wyprowadzają prace rozwojowe ze sfery informatyki i oddają je w ręce użytkownika biznesowego, automatyzacja procesów i reagowanie na zmiany stają się łatwiejsze, szybsze, mniej kosztowne oraz bardziej elastyczne. AMR Research Business Process Management Landscape styczeń 2005 Wdzisiejszym świecie biznesu jest tylko jeden stały element zmiany. W każdej minucie każdego dnia sytuacja się zmienia. Określone surowce stają się niedostępne, klient niespodziewanie podwaja zamówienie, dostawa zaopatrzenia opóźnia się lub wycofuje już dostarczone materiały. Przedsiębiorstwa, które liczą się z takimi ewentualnościami, od razu uwzględniają je w swoich planach i w ten sposób radzą sobie ze zmienną sytuacją rynkową. Dla nich zmiany stają się przewagą konkurencyjną. Właśnie w tym celu firma Apriso stworzyła FlexNet jako pierwszą prawdziwie adaptacyjną platformę oprogramowania dla przemysłu produkcyjnego. Efektywne tworzenie procesów biznesowych FlexNet Process Builder to narzędzie służące do tworzenia procesów biznesowych, które daje możliwość modelowania zadań lub procesów na ekranach własnych komputerów. Dzieje się to przy użyciu interfejsu, który jest łatwy w użyciu nawet dla osób bez specjalnych umiejętności programistycznych. System także umożliwia szybkie wdrożenie skonfigurowanych operacji i procesów tak w jednej placówce jak i w przedsiębiorstwie o wielu oddziałach. Można bez trudu dostosować procesy do już istniejącego systemu ERP. Stosując interfejsy oparte na XML oraz przy użyciu technologii drag-and-drop, FlexNet Process Builder pozwala użytkownikom łatwo modelować procesy o praktycznie dowolnym poziomie złożoności, a także wprowadzać zmiany bez konieczności żmudnego tworzenia nowego kodu dla konkretnej sytuacji. Przewaga wynikająca z architektury zorientowanej na serwisy (SOA) Jednym z zasadniczych powodów tego, że FlexNet jest w stanie zapewnić wysoki poziom elastyczności, jest fakt, że firma Apriso jako pierwsza wykorzystała najlepsze innowacje technologiczne. FlexNet jest pierwszym rozwiązaniem w branży, opracowanym w oparciu o architekturę zorientowaną na serwisy (SOA). W rezultacie FlexNet jest oprogramowaniem modułowym i łatwo integruje się z innymi aplikacjami. AMR Research definiuje SOA jako oparte na standardach zarządzanie funkcjonalnością, udostępnioną przez różne pakiety oprogramowania, w celu ujednoliconego wykorzystania i konfiguracji. Architektura FlexNet następnej generacji opracowana w standardzie SOA jest dopasowana do rozwiązań wypełniających lukę między aplikacjami biznesowymi a procesami sterowania maszynami. Dostosowując się do zmiennych warunków rynkowych lub zmian technologicznych w przedsiębiorstwie, FlexNet pomaga firmie łatwo dostosować się do każdej zmiany i wykorzystać ją w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. 8

9 Łączymy wszystko w jedną spójną całość FlexNet to coś znacznie więcej niż zbiór najlepszych w swej klasie aplikacji. Wdrażając jednocześnie klika modułów FlexNet, przedsiębiorstwa mogą szybko i z łatwością rozwijać istniejące rozwiązania produkcyjne typu endto-end. FlexNet - działający bez zakłóceń system sterujący wszystkimi aspektami działalności operacyjnej bez problemu zautomatyzuje także procesy, które często wychodzące poza tradycyjne granice aplikacji i organizacji. Ujednolicony model danych Jeden interfejs użytkownika. Jeden ujednolicony model danych. Jeden konsekwentny sposób widzenia świata. Jeden system realizacji działań operacyjnych. To koncepcja zapewniająca nieograniczone możliwości i korzyści. W odróżnieniu od staromodnych, monolitycznych aplikacji, które starają się osiągnąć moc jednej wielkiej firmy poprzez budowę jednego masywnego programu na zasadzie wszystko albo nic, FlexNet zbudowany jest według koncepcji modułowej, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poziom jednej wielkiej firmy stopniowo wprowadzając nowe moduły, zamiast wdrażania wszystkiego za jednym podejściem. Globalny zakres zastosowania FlexNet zbudowany jest według architektury SOA, a zaprojektowano go dla działalności operacyjnej realizowanej globalnie w wielu lokalizacjach. Umożliwia to natychmiastowe spowodowanie sytuacji, w której odległe od siebie zakłady i biura pracują wspólnie - bez względu na różnice stref czasowych, walut czy języków. System dla każdego pracownika. Wymiana informacji bez papieru. W odróżnieniu od systemów ERP, FlexNet zaprojektowano z myślą o optymalizacji pracy każdego pracownika zakładu i magazynu oraz próbując zminimalizować ilość szkoleń. Przejrzysty graficzny interfejs użytkownika będzie przydatny dla personelu na wszelkich urządzeniach wyświetlających: PDA, PC czy nawet starszych urządzeniach tekstowych. Intuicyjny interfejs systemu wyświetla elektroniczne instrukcje i polecenia dla operatorów, techników i innego personelu. Dla firm zainteresowanych zwiększeniem wpływu popytu na ich działalność, architektura SOA jest obowiązkowa. Używane aktualnie monolityczne aplikacje dla przedsiębiorstw same w sobie nie są już wystarczające. AMR Research Sieci dostaw sterowane popytem wymagają architektury zorientowanej usługowo wrzesień

10 FlexNet: Wyjątkowe wyniki Mając placówki na całym świecie, korporacja Apriso jest doskonale przygotowana do tego, aby wspomagać przedsiębiorstwa, które podejmują coraz trudniejsze wyzwania. O wysokiej wartości naszego rozwiązania najlepiej świadczą wyniki naszych klientów: Oprogramowanie do adaptacyjnego zarządzania produkcją (firmy Apriso) jest idealnie dostosowane do naszych potrzeb. Umożliwia wprowadzenie szybkich zmian w naszym produkcie, a także zasad stosowania obowiązujących u nas reguł... Apriso daje nam elastyczność, której naprawdę potrzebujemy. Juan Leal Project Manager Lockheed Martin Producent konfekcjonowanych wyrobów użytkowych osiągnął zwrot z inwestycji w ciągu 12 miesięcy, a następnie jego bieżący ROI utrzymywał się na poziomie 75% Dostawca komponentów w przemyśle motoryzacyjnym zdobył lukratywny kontrakt OEM-owski spełniając restrykcyjne wymagania w zakresie dostarczania części samochodowych na linię produkcji pojazdów klienta (w systemie ILVS) Firma farmaceutyczna uzyskała szybszą walidację FDA dzięki temu, że ma skomputeryzowany system ewidencji W okresie czterech miesięcy, producent urządzeń medycznych zrealizował 50% więcej zamówień mając tę samą liczbę pracowników Koncern o zasięgu globalnym poprawił jakość swoich wysyłek z 75% do 99%, skracając przy tym czas realizacji zamówienia z czterech dni do jednego Inny producent urządzeń medycznych skrócił długość cyklu produkcyjnego z 23,5 dnia do 4 dni, a poziom zapasów zmniejszył o 32 mln USD Producent urządzeń high tech skrócił czas między przyjęciem zamówienia a wysyłką towaru z 14 dni do 2 dni Na czym polega adaptacyjne zarządzanie produkcja? Adaptacyjne zarządzanie produkcją (adaptive manufacturing) to nowa strategia produkcyjna, której siłą napędową są systemy do zarządzania wykonaniem produkcji, zapewniające wysoki poziom elastyczności, kontroli produkcji i integracji. Jest to niezbędne do tego, żeby sprostać nieustannie zmieniającym się wymogom prowadzonej działalności. Adaptacyjne zarządzanie produkcją umożliwia producentom i dostawcom osiągnięcie efektywności niezbędnej do wprowadzenia nowych modeli działalności, najlepszych praktyk oraz innych strategicznych inicjatyw na miarę XXI w. Adaptacyjne zarządzanie produkcją także pozwala zmniejszyć ryzyko biznesowe poprzez ścisłą kontrolę procesów, co owocuje zapewnieniem wysokiej jakości produktu. W efekcie optymalizacja wydajności, jakości i zdolności szybkiego reagowania przekłada się na wyższą rentowność przedsiębiorstwa i satysfakcję klienta. 10

11 System gotowy na wszystko FlexNet wykazuje niezrównaną zdolność dostosowania się do praktycznie każdego produkcyjnego scenariusza. Od ponad piętnastu lat Apriso pomaga producentom odnosić sukcesy: Stosując każdy możliwy model produkcji: Make-to-Stock Make-to-Order Configure-to-Order Engineer-to-Order Job Shop W branżach produkcji dyskretnej i procesowej: przemysł samochodowy przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny urządzenia medyczne konfekcjonowane wyroby konsumpcyjne metale przemysł papierniczy High Tech przemysł farmaceutyczny Praca przy niskim nakładach produkcji i zróżnicowanym asortymencie i także przy operacjach powtarzalnych i wysokich nakładach Apriso skutecznie polepsza działalność operacyjną takich liderów branży, jak: L Oréal International Paper Textron Systems Honeywell Haier General Motors Becton Dickinson Saint-Gobain Sage Products Singapore Technologies Siemens Pepsi Wyróżniki FlexNet Szeroki zakres zastosowań produkcja, kontrola jakości, logistyka a także kontrola czasu pracy Aplikacje wykorzystujące ujednolicony model danych (ang. UDM) Strategiczna platforma do konsolidacji i upraszczania zasobów IT Pierwsza aplikacja o znaczeniu krytycznym w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (ang. BPM) System zbudowany specjalnie dla architektury zorientowanej usługowo (ang. SOA) Mając biura na całym świecie, korporacja Apriso jest przygotowana, aby służyć twojemu przedsiębiorstwu pomocą w dostosowaniu procesów oraz w realizacji produkcji i dostarczeniu każdego zamówienia. Skontaktuj się już dziś z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji o firmie Apriso oraz korzyściach płynących z wykorzystania naszego systemu FlexNet. 11

12 One World Trade Center, Suite 1000 Long Beach, CA Tel: Buma Square Business Park ul. Wadowicka 8W Krakow, Poland Tel.: +48 (12) Fax.: +48 (12) Copyright 2005, Apriso, Inc. All rights reserved. Wszelkie nazwy podmiotów i produktów stanowią znaki towarowe lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi odnośnych właścicieli. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia. XI 2005

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Wysokie koszty wykonania usługi Niskie zadowolenie klientów Czas i trasa dojazdu Nieterminowe dostarczenie usług Straty magazynowe Niedotrzymywanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo