FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie."

Transkrypt

1 FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

2 Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność ciągłego dostosowania się do różnych norm i standardów to codzienność współczesnych przedsiębiorstw. Aby sprostać wysokim wymogom, niezbędne jest oprogramowanie, które będzie kompleksowo wspomagać tak wewnętrzną działalność operacyjną jak i łańcuchy dostaw. Potrzebne jest oprogramowanie bardzo elastyczne, które może być łatwo dostosowane do szybko zmieniających się warunków biznesowych. Wieloletnia współpraca firmy Apriso z różnymi przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania produkcją pozwoliła na stworzenie unikalnego pakietu aplikacji, ściśle dostosowanego do potrzeb współczesnego biznesu. Jest to siła adaptacyjnego zarządzania produkcją. Jest to moc systemu FlexNet.

3 FlexNet: Kompletne rozwiązanie dla realizacji działań operacyjnych FlexNet zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa i jego zdolność szybkiego reagowania. Pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować zmiany kluczowych parametrów działania przedsiębiorstwa, analizować zmienność popytu, kontrolować dostawców, i we właściwy sposób reagować na te zmiany. FlexNet śledzi i kontroluje wszystkie elementy działań operacyjnych - zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w całym łańcuchu logistycznym. Jest to wysokoefektywny zestaw aplikacji służący do zarządzania produkcją, kontrolą jakości, logistyką, utrzymaniem ruchu, kontrolą czasu pracy i obsługą łańcucha dostaw. FlexNet poprzez swój szeroki zakres działania zapewnia fabrykom i magazynom możliwość pracy niezależnej lub funkcjonowania jako integralna część większej sieci. FlexNet umożliwia wdrażanie poszczególnych elementów systemu osobno lub w całym zestawie. Jest to unikalne rozwiązanie zapewniające modularną funkcjonalność na bazie jednolitego modelu danych. FlexNet umożliwia łatwą integrację z systemami ERP, zapewniając sprawność, która jest niezbędną do obsługi nowych modeli i praktyk biznesowych. System zapewnia optymalizację działań we wszystkich kluczowych obszarach w przedsiębiorstwie, obejmujących zasoby ludzkie, materiały, urządzenia i procesy. FlexNet umożliwia transfer w czasie rzeczywistym z każdej lokalizacji firmy do każdej innej na całym świecie: danych, sygnałów alarmowych i innych, kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI), a także wszelkich informacji biznesowych. FlexNet daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany strategii, warunków rynkowych i nieprzewidziane zdarzenia. Rozwiązanie opracowane przez Apriso umożliwia przedsiębiorstwom produkcyjnym szybkie reagowanie na popyt ze strony klientów, nieprzewidziane problemy oraz stwarza możliwości rozwoju poprzez łatwe dostosowanie procesów produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie. Jane Biddle Wiceprezes ds. Produkcji Aberdeen Group FlexNet umożliwia realizację działań operacyjnych w produkcji w tempie najlepszym dla danej branży. 3

4 Kompletny pakiet oprogramowania do zarządzania produkcją Platformy operacyjne muszą pozwalać na wdrożenia małymi kroczkami zamiast implementacji na zasadzie «wielkiego wybuchu», ale w razie potrzeby musi być możliwość realizacji wdrożenia na dużą skalę. ARC Advisory Group FlexNet to jedyne rozwiązanie, które działa jako ujednolicona platforma do zarządzania procesami w obrębie całego łańcucha dostaw. Z drugiej strony FlexNet jest zestawem aplikacji, które można eksploatować osobno lub łącznie jako kompletne rozwiązanie do adaptacyjnego zarządzania produkcją. System automatyzuje procesy biznesowe we wszystkich tradycyjnych pionach działalności operacyjnej. FlexNet Production Jako nowa generacja systemów zarządzania produkcją (Manufacturing Execution System, MES), FlexNet Production zapewnia użytkownikowi bezprecedensowy poziom kontroli nad procesami i działaniami operacyjnymi w produkcji w czasie rzeczywistym. Żaden inny system MES nie jest w stanie zaoferować tak szybkiej adaptacji i rozszerzalności jak FlexNet Production. Przekłada się to na optymalizację procesów, ulepszenie zarządzania zasobami i kontroli pracy ludzkiej. Operacje w przedsiębiorstwie są synchronizowane w sposób zapewniający optymalną wydajność. FlexNet zapewnia oszczędności w kosztach związanych ze śledzeniem obiegu i pochodzenia elementów produkcji (tracking & traceability) oraz zapewniania zgodności procedur produkcyjnych z przepisami. Dzięki temu system stanowi siłę napędową ciągłego doskonalenia a także wprowadzenia inicjatyw z zakresu Lean Manufacturing i Six Sigma. FlexNet Quality FlexNet Quality przyczynia się do poprawy jakości od samego początku procesu produkcyjnego dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli jakości. Dane z SPC oraz sygnały alarmowe o parametrach nie mieszczących się w zakresie tolerancji są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Umożliwia to szybkie reagowanie na sytuacje krytyczne, co owocuje redukcją ilości złomowanego materiału i powtórnej obróbki. Rozwiązanie to identyfikuje wszelkie zjawiska niezgodne z założeniami i zapewnia ich eliminację poprzez działania korekcyjne i prewencyjne (Corrective and Preventive Action, CAPA). Analizę przyczyn ułatwia ujednolicony model danych, który łączy dane dotyczące jakości ze śledzeniem części i komponentów i przebiegu procesów. Możliwość definiowania planów pobierania próbek zapewnia utrzymanie jakości zakupionych materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. FlexNet Warehouse FlexNet Warehouse zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanach magazynowych w zakresie end-to-end, dzięki czemu wprowadza zarządzanie łańcuchem logistycznym na nowy wyższy poziom, Jest to konieczne do optymalizacji operacji magazynowych i logistycznych. FlexNet Warehouse zarządza cross-dockingiem, przyjęciami, wewnętrznymi operacjami magazynowymi i wy- 4

5 syłkami, optymalizując przepływ materiałów w ramach rozległej sieci dostaw. Jeżeli moduł FlexNet Warehouse jest zintegrowany z systemem FlexNet Production, to może to spowodować dalszą redukcję poziomu zapasów magazynowych, poprawić terminowość dostaw, jakość oraz obrót zapasów magazynowych. FlexNet Labor FlexNet Labor to moduł do kontroli i zarządzania czasem pracy i obecnością pracowników, umożliwiający wymianę danych z systemami ERP, finansowymi i płacowymi. FlexNet Labor w pełni integruje czas pracy z danymi o produkcji, zapewniając możliwość tworzenia dowolnych raportów, a także możliwość śledzenia logicznych powiązań pomiędzy pracownikiem a wyrobem. FlexNet Maintenance Moduł opracowano z myślą o umożliwieniu zakładom produkcyjnym zwiększenia czasu pracy bezawaryjnej. FlexNet Maintenance skutecznie integruje zarządzanie sprzętem, maszynami i działania z zakresu utrzymania ruchu z operacjami produkcyjnymi i logistycznymi. Moduł jest w pełni autonomicznym systemem, obsługującym serwis naprawczy i prewencyjny. System automatycznie wykrywa te procesy i elementy przebiegu prac, które wymagają dodatkowej uwagi w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. System dostarcza elektroniczne instrukcje, które prowadzą techników za rękę przez procesy napraw. FlexNet także może śledzić historię serwisu sprzętu i maszyn zainstalowanych u klienta. Krótko o FlexNet Architektura zorientowana na usługi (Service-Oriented Architecture, SOA) na wszystkie potrzeby z zakresu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) Obsługa produkcji, logistyki i kontroli jakości w postaci cyfrowej - bez papieru Funkcjonalność dostępna globalnie możliwość obsługi wielu lokalizacji i wielu firm Przygotowany do obsługi tagów radiowych (RFID) Rozbudowane możliwości tworzenia procesów Globalne definiowanie, zarządzanie i wdrażanie procesów Konfiguracja bez modyfikacji kodu źródłowego Krótkie okresy implementacji, bez względu na to, czy wdraża się jeden, czy wiele modułów Integracja z wiodącymi systemami ERP i możliwość działania w trybie 24x7 nawet w przypadku awarii systemu ERP lub sieci WAN. 5

6 FlexNet: Aplikacja sięga poza mury przedsiębiorstwa Globalna kontrola i raportowanie FlexNet zapewnia gotowy moduł do raportowania (z dostępem przez Internet) wraz z biblioteką gotowych raportów a także narzędzia służące do generowania zapytań i sprawozdań ad hoc. FlexNet Visibility zapewnia możliwość podglądu operacji produkcyjnych we własnym zakładzie i u dostawców - w czasie rzeczywistym i globalnie. Oprogramowanie to umożliwia wgląd w produkcję w toku i możliwość śledzenia obiegu wszystkich jej elementów w wielu oddziałach i wielu firmach. Dzięki dużym możliwościom konfiguracyjnym, można łatwo ulepszać procesy biznesowe, wpływać pozytywnie na wydajność a także polepszać działanie firmy w skali globalnej. Kluczowe wskaźniki wydajności i analityka FlexNet dostarcza kluczowe wskaźniki wydajności (ang. KPI) umożliwiające określenie aktualnego stanu produkcji i właściwości wyrobu, statystyczne sterowanie procesami (ang. SPC) i zarządzanie jakością. Wskaźniki te mogą być obliczane dla zasobów, materiałów, urządzeń i nakładu pracy. Szczegółowa i dogłębna analiza, realizowana przez moduł analityczny pozwala na porównywanie w czasie rzeczywistym osiąganych wyników z oszacowanymi, z wielkościami docelowymi i trendami. Dostępne wskaźniki KPI obejmują sygnały alarmowe dla określonych zdarzeń, możliwość określenia wartości progowych, a także gotową bibliotekę obliczeniową z możliwością późniejszej konfiguracji. Analiza przeprowadzana przy pomocy FlexNet umożliwia łatwe zlokalizowanie przyczyn, które spowodowały odchylenie przebiegu konkretnego procesu od specyfikacji. Standardową aplikację można także rozszerzyć o moduł FlexNet Analytics rozwiązanie z zakresu zarządzania informacjami biznesowymi w połączeniu z hurtownią danych. Aplikacja może być odpowiednio skonfigurowaną w celu zapewnienia dobrej analizy procesów zaopatrzeniowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych. System także posiada pełną zdolność integracji z aplikacjami innych producentów, w tym z wiodącymi systemami ERP. FlexNet Global Process Manager Aplikacja obsługująca pełny cykl życia wyrobów i procesów FlexNet Global Process Manager ułatwia zarządzanie i kontrolowanie zmian w procesach produkcyjnych i logistyce. System ten zapewnia kontrolę zmian przy tworzeniu nowych wersji. FlexNet skraca czas wprowadzania nowych wyrobów oraz czas potrzebny do osiągnięcia oczekiwanego poziomu wydajności produkcji. Dzieje się to dzięki integracji systemów PLM/PDM innych producentów oraz zarządzaniu danymi operacyjnymi w całej sieci dostaw. FlexNet zapewnia, że właściwy dokument i instrukcja pracy na pewno znajdują się we właściwym miejscu, kiedy są potrzebne. 6

7 Zwiększenie wartości systemu ERP ERRP planowanie zasobów przedsiębiorstwa stanowi duże udogodnienie dzięki globalnej koordynacji produkcji i logistyki. Nie gwarantuje to jednak osiągnięcia wysokich standardów realizacji, wykorzystania strategii Lean lub Six Sigma, czy zarządzania siecią dostaw sterowaną popytem. Wdrożenie zintegrowanej platformy realizacji produkcji umożliwia autonomiczne działanie zakładów produkcyjnych i magazynów, pozwalając jednocześnie utworzyć całkowicie skoordynowaną, spójną sieć. FlexNet został skonstruowany od podstaw jako system ERP-centryczny mający zapewnić sprawne wykonanie operacji w ramach przedsiębiorstwa działającego w wielu lokalizacjach i/lub jako element łańcucha dostaw. Działając jako narzędzie do kontroli produkcji, połączone ze środowiskiem ERP, FlexNet: jest sterowaną zdarzeniami aplikacją wykonawczo-kontrolną, stanowiącą rozszerzenie ERP działające w czasie rzeczywistym. skupia się na sieciach dostaw, jako że systemy ERP są najczęściej projektowane i wdrażane z myślą o obsłudze przedsiębiorstwa. Flex- Net rozszerza możliwości tych systemów, zapewniając także obsługę outsource owanej logistyki i produkcji. Integracja urządzeń w ramach biznesu Apriso jest pionierem w integracji systemów biznesowych ze SCADA oraz maszynami i urządzeniami. System jest gotowy i certyfikowany do zastosowań tego typu, co umożliwia łatwe włączenie FlexNet do aktualnej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem XML, OPC lub RS232. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą stawać się coraz sprawniejsze i nieustająco dostosowywać się do potrzeb rynku, aby zachować rentowność. Przewagę nad konkurencją zapewnią sobie tylko te firmy, które potrafią reagować na zmiany rynkowe szybciej niż inni i będą w stanie dostosować swoje procesy do zachodzących zmian. Greg Gorbach Wiceprezes ds. kooperacji w produkcji ARC Advisory Group FlexNet może z łatwością wypełnić lukę między ERP a sterowaniem procesami. 7

8 Pierwsza platforma oprogramowania dla przemysłu z unikalnymi możliwościami adaptacyjnymi Ponieważ narzędzia BPM wyprowadzają prace rozwojowe ze sfery informatyki i oddają je w ręce użytkownika biznesowego, automatyzacja procesów i reagowanie na zmiany stają się łatwiejsze, szybsze, mniej kosztowne oraz bardziej elastyczne. AMR Research Business Process Management Landscape styczeń 2005 Wdzisiejszym świecie biznesu jest tylko jeden stały element zmiany. W każdej minucie każdego dnia sytuacja się zmienia. Określone surowce stają się niedostępne, klient niespodziewanie podwaja zamówienie, dostawa zaopatrzenia opóźnia się lub wycofuje już dostarczone materiały. Przedsiębiorstwa, które liczą się z takimi ewentualnościami, od razu uwzględniają je w swoich planach i w ten sposób radzą sobie ze zmienną sytuacją rynkową. Dla nich zmiany stają się przewagą konkurencyjną. Właśnie w tym celu firma Apriso stworzyła FlexNet jako pierwszą prawdziwie adaptacyjną platformę oprogramowania dla przemysłu produkcyjnego. Efektywne tworzenie procesów biznesowych FlexNet Process Builder to narzędzie służące do tworzenia procesów biznesowych, które daje możliwość modelowania zadań lub procesów na ekranach własnych komputerów. Dzieje się to przy użyciu interfejsu, który jest łatwy w użyciu nawet dla osób bez specjalnych umiejętności programistycznych. System także umożliwia szybkie wdrożenie skonfigurowanych operacji i procesów tak w jednej placówce jak i w przedsiębiorstwie o wielu oddziałach. Można bez trudu dostosować procesy do już istniejącego systemu ERP. Stosując interfejsy oparte na XML oraz przy użyciu technologii drag-and-drop, FlexNet Process Builder pozwala użytkownikom łatwo modelować procesy o praktycznie dowolnym poziomie złożoności, a także wprowadzać zmiany bez konieczności żmudnego tworzenia nowego kodu dla konkretnej sytuacji. Przewaga wynikająca z architektury zorientowanej na serwisy (SOA) Jednym z zasadniczych powodów tego, że FlexNet jest w stanie zapewnić wysoki poziom elastyczności, jest fakt, że firma Apriso jako pierwsza wykorzystała najlepsze innowacje technologiczne. FlexNet jest pierwszym rozwiązaniem w branży, opracowanym w oparciu o architekturę zorientowaną na serwisy (SOA). W rezultacie FlexNet jest oprogramowaniem modułowym i łatwo integruje się z innymi aplikacjami. AMR Research definiuje SOA jako oparte na standardach zarządzanie funkcjonalnością, udostępnioną przez różne pakiety oprogramowania, w celu ujednoliconego wykorzystania i konfiguracji. Architektura FlexNet następnej generacji opracowana w standardzie SOA jest dopasowana do rozwiązań wypełniających lukę między aplikacjami biznesowymi a procesami sterowania maszynami. Dostosowując się do zmiennych warunków rynkowych lub zmian technologicznych w przedsiębiorstwie, FlexNet pomaga firmie łatwo dostosować się do każdej zmiany i wykorzystać ją w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. 8

9 Łączymy wszystko w jedną spójną całość FlexNet to coś znacznie więcej niż zbiór najlepszych w swej klasie aplikacji. Wdrażając jednocześnie klika modułów FlexNet, przedsiębiorstwa mogą szybko i z łatwością rozwijać istniejące rozwiązania produkcyjne typu endto-end. FlexNet - działający bez zakłóceń system sterujący wszystkimi aspektami działalności operacyjnej bez problemu zautomatyzuje także procesy, które często wychodzące poza tradycyjne granice aplikacji i organizacji. Ujednolicony model danych Jeden interfejs użytkownika. Jeden ujednolicony model danych. Jeden konsekwentny sposób widzenia świata. Jeden system realizacji działań operacyjnych. To koncepcja zapewniająca nieograniczone możliwości i korzyści. W odróżnieniu od staromodnych, monolitycznych aplikacji, które starają się osiągnąć moc jednej wielkiej firmy poprzez budowę jednego masywnego programu na zasadzie wszystko albo nic, FlexNet zbudowany jest według koncepcji modułowej, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poziom jednej wielkiej firmy stopniowo wprowadzając nowe moduły, zamiast wdrażania wszystkiego za jednym podejściem. Globalny zakres zastosowania FlexNet zbudowany jest według architektury SOA, a zaprojektowano go dla działalności operacyjnej realizowanej globalnie w wielu lokalizacjach. Umożliwia to natychmiastowe spowodowanie sytuacji, w której odległe od siebie zakłady i biura pracują wspólnie - bez względu na różnice stref czasowych, walut czy języków. System dla każdego pracownika. Wymiana informacji bez papieru. W odróżnieniu od systemów ERP, FlexNet zaprojektowano z myślą o optymalizacji pracy każdego pracownika zakładu i magazynu oraz próbując zminimalizować ilość szkoleń. Przejrzysty graficzny interfejs użytkownika będzie przydatny dla personelu na wszelkich urządzeniach wyświetlających: PDA, PC czy nawet starszych urządzeniach tekstowych. Intuicyjny interfejs systemu wyświetla elektroniczne instrukcje i polecenia dla operatorów, techników i innego personelu. Dla firm zainteresowanych zwiększeniem wpływu popytu na ich działalność, architektura SOA jest obowiązkowa. Używane aktualnie monolityczne aplikacje dla przedsiębiorstw same w sobie nie są już wystarczające. AMR Research Sieci dostaw sterowane popytem wymagają architektury zorientowanej usługowo wrzesień

10 FlexNet: Wyjątkowe wyniki Mając placówki na całym świecie, korporacja Apriso jest doskonale przygotowana do tego, aby wspomagać przedsiębiorstwa, które podejmują coraz trudniejsze wyzwania. O wysokiej wartości naszego rozwiązania najlepiej świadczą wyniki naszych klientów: Oprogramowanie do adaptacyjnego zarządzania produkcją (firmy Apriso) jest idealnie dostosowane do naszych potrzeb. Umożliwia wprowadzenie szybkich zmian w naszym produkcie, a także zasad stosowania obowiązujących u nas reguł... Apriso daje nam elastyczność, której naprawdę potrzebujemy. Juan Leal Project Manager Lockheed Martin Producent konfekcjonowanych wyrobów użytkowych osiągnął zwrot z inwestycji w ciągu 12 miesięcy, a następnie jego bieżący ROI utrzymywał się na poziomie 75% Dostawca komponentów w przemyśle motoryzacyjnym zdobył lukratywny kontrakt OEM-owski spełniając restrykcyjne wymagania w zakresie dostarczania części samochodowych na linię produkcji pojazdów klienta (w systemie ILVS) Firma farmaceutyczna uzyskała szybszą walidację FDA dzięki temu, że ma skomputeryzowany system ewidencji W okresie czterech miesięcy, producent urządzeń medycznych zrealizował 50% więcej zamówień mając tę samą liczbę pracowników Koncern o zasięgu globalnym poprawił jakość swoich wysyłek z 75% do 99%, skracając przy tym czas realizacji zamówienia z czterech dni do jednego Inny producent urządzeń medycznych skrócił długość cyklu produkcyjnego z 23,5 dnia do 4 dni, a poziom zapasów zmniejszył o 32 mln USD Producent urządzeń high tech skrócił czas między przyjęciem zamówienia a wysyłką towaru z 14 dni do 2 dni Na czym polega adaptacyjne zarządzanie produkcja? Adaptacyjne zarządzanie produkcją (adaptive manufacturing) to nowa strategia produkcyjna, której siłą napędową są systemy do zarządzania wykonaniem produkcji, zapewniające wysoki poziom elastyczności, kontroli produkcji i integracji. Jest to niezbędne do tego, żeby sprostać nieustannie zmieniającym się wymogom prowadzonej działalności. Adaptacyjne zarządzanie produkcją umożliwia producentom i dostawcom osiągnięcie efektywności niezbędnej do wprowadzenia nowych modeli działalności, najlepszych praktyk oraz innych strategicznych inicjatyw na miarę XXI w. Adaptacyjne zarządzanie produkcją także pozwala zmniejszyć ryzyko biznesowe poprzez ścisłą kontrolę procesów, co owocuje zapewnieniem wysokiej jakości produktu. W efekcie optymalizacja wydajności, jakości i zdolności szybkiego reagowania przekłada się na wyższą rentowność przedsiębiorstwa i satysfakcję klienta. 10

11 System gotowy na wszystko FlexNet wykazuje niezrównaną zdolność dostosowania się do praktycznie każdego produkcyjnego scenariusza. Od ponad piętnastu lat Apriso pomaga producentom odnosić sukcesy: Stosując każdy możliwy model produkcji: Make-to-Stock Make-to-Order Configure-to-Order Engineer-to-Order Job Shop W branżach produkcji dyskretnej i procesowej: przemysł samochodowy przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny urządzenia medyczne konfekcjonowane wyroby konsumpcyjne metale przemysł papierniczy High Tech przemysł farmaceutyczny Praca przy niskim nakładach produkcji i zróżnicowanym asortymencie i także przy operacjach powtarzalnych i wysokich nakładach Apriso skutecznie polepsza działalność operacyjną takich liderów branży, jak: L Oréal International Paper Textron Systems Honeywell Haier General Motors Becton Dickinson Saint-Gobain Sage Products Singapore Technologies Siemens Pepsi Wyróżniki FlexNet Szeroki zakres zastosowań produkcja, kontrola jakości, logistyka a także kontrola czasu pracy Aplikacje wykorzystujące ujednolicony model danych (ang. UDM) Strategiczna platforma do konsolidacji i upraszczania zasobów IT Pierwsza aplikacja o znaczeniu krytycznym w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (ang. BPM) System zbudowany specjalnie dla architektury zorientowanej usługowo (ang. SOA) Mając biura na całym świecie, korporacja Apriso jest przygotowana, aby służyć twojemu przedsiębiorstwu pomocą w dostosowaniu procesów oraz w realizacji produkcji i dostarczeniu każdego zamówienia. Skontaktuj się już dziś z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji o firmie Apriso oraz korzyściach płynących z wykorzystania naszego systemu FlexNet. 11

12 One World Trade Center, Suite 1000 Long Beach, CA Tel: Buma Square Business Park ul. Wadowicka 8W Krakow, Poland Tel.: +48 (12) Fax.: +48 (12) Copyright 2005, Apriso, Inc. All rights reserved. Wszelkie nazwy podmiotów i produktów stanowią znaki towarowe lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi odnośnych właścicieli. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia. XI 2005

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo