Instrukcja obsługi, wersja 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi, wersja 2"

Transkrypt

1 Moduł komunikacyjny Instrukcja obsługi, wersja 2 Użytkownicy aparatów z serii D4 oraz aparatów D800, D800E, D7100 oraz D7000 zamiast z tej instrukcji powinni skorzystać z jednej z następujących instrukcji. Instrukcja obsługi modułu Seria D4, D7000 komunikacyjnego UT-1 (dołączona do modułu UT-1) Instrukcja obsługi modułu komunikacyjnego UT-1 dla D7100 użytkowników aparatów cyfrowych D7100 * Instrukcja obsługi modułu komunikacyjnego UT-1 dla D800, D800E użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E * * Dostępne do pobrania ze stron internetowych podanych na stronie xi. Pl

2 Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do sieci i przesyłania zdjęć do komputera lub na serwer FTP oraz zdalnego sterowania aparatem przy pomocy programu Camera Control Pro 2. Korzystaj z UT-1 do podłączania się do sieci Ethernet lub do podłączania się do sieci bezprzewodowych, poprzez podłączenie WT-5 do UT-1. Przed podłączeniem modułu UT-1 sprawdź, czy oprogramowanie aparatu i modułu UT-1 zostało zaktualizowane do najnowszych wersji. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych podanych na stronie xi. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sieciowych UT-1 podłącz aparat do sieci. Sieci Ethernet Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 15. Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 57. Sieci bezprzewodowe Połącz się z siecią bezprzewodową przy pomocy przekaźnika bezprzewodowego WT-5 (06). Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 23. Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 64. ii

3 Po utworzeniu połączenia sieciowego można: Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy Przesyłanie zdjęć (035) Przesyłanie FTP (075) Komputer Serwer FTP Robić lub przeglądać zdjęcia zdalnie Do czego możesz wykorzystać UT-1 Sterowanie aparatem (040) Serwer HTTP (043) iphone Camera Control Pro 2 Komputer iii

4 Do czego możesz wykorzystać UT-1 Informacje o znakach towarowych Mac, OS X i iphone to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA i/lub innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do tego produktu Nikon są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Licencja publicznego kodu źródłowego firmy Apple Ten produkt zawiera kod źródłowy mdns firmy Apple, który może być używany zgodnie z warunkami licencji publicznego kodu źródłowego firmy Apple znajdującej się na stronie Copyright 2014 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plik ten zawiera oryginalny kod i/lub modyfikacje oryginalnego kodu, które są opisane w i podlegają Licencji publicznego kodu źródłowego wersja 2.0 (Licencja). Nie można używać tego pliku w inny sposób niż opisany w Licencji. Pobierz kopię Licencji ze strony iprzeczytaj ją przed rozpoczęciem użytkowania tego pliku. Oryginalny kod i wszelkie oprogramowanie dystrybuowane zgodnie z tą licencją jest dostarczane jako produkt TAKI JAKI JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH I NINIEJSZYM FIRMA APPLE UNIEWAŻNIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB Z TYTUŁU NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. W licencji opisane zostały prawa i ograniczenia dotyczące niektórych języków. iv

5 Zasady bezpieczeństwa Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu Nikon, należy przeczytać całe poniższe zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia. Należy przechowywać zasady bezpieczeństwa w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli je przeczytać. Groźne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w tym rozdziale są oznaczone następującym symbolem: Ikona ta oznacza ostrzeżenia, informacje, które muszą być przeczytane przed użytkowaniem tego produktu, aby zapobiec możliwym obrażeniom ciała. Zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA Nie demontować Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub inny wypadek. W razie pęknięcia produktu w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć źródło zasilania aparatu i przekazać go do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. W razie usterki należy natychmiast odłączyć zasilanie W przypadku wykrycia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator, uważając, aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu może doprowadzić do wypadku. Po wyjęciu akumulatora przekaż urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję lub pożar. Chronić przed wodą i wilgocią Nie należy zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody lub deszczu. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie dotykaj kabla zasilającego ani nie zbliżaj się do ładowarki podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. v

6 Zasady bezpieczeństwa vi Unikaj przedłużonej styczności Nie pozostawaj w styczności z aparatem, modułem komunikacyjnym, akumulatorem ani ładowarką przez długi okres, kiedy te produkty są włączone lub używane. Części produktu mogą się nagrzewać i być gorące. Pozostawienie produktu w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może powodować słabe oparzenia. Stosuj się do instrukcji podczas użytkowania akumulatora Akumulator może eksplodować lub może z niego wyciec kwas, gdy nie będzie prawidłowo użytkowany. Należy przestrzegać następujących zaleceń podczas użytkowania akumulatora dla tego produktu: Sprawdź, czy produkt jest wyłączony podczas wymiany akumulatora. W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, należy sprawdzić, czy jest odłączony. Należy używać tylko akumulatorów przeznaczonych do tego urządzenia. Nie należy wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem. Nie należy zwierać ani demontować akumulatorów. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni lub zbytniego gorąca. Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani wystawiać go na działanie wilgoci. Załóż pokrywę styków podczas transportu akumulatora. Nie należy przenosić lub przechowywać akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki lub spinki. Z całkowicie rozładowanego akumulatora może wylać się kwas. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy wyjąć z urządzenia rozładowany akumulator. Gdy akumulator nie jest używany, załóż pokrywkę styków i przechowuj go w chłodnym miejscu. Niezwłocznie po zakończeniu użytkowania, lub gdy produkt jest zasilany przez akumulator przez długi okres, akumulator może być gorący. Przed wyjęciem akumulatora wyłącz produkt i poczekaj na ostygnięcie akumulatora. Należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania akumulatora, w którym zauważono jakiekolwiek zmiany, takie jak odbarwienie lub odkształcenie. Nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu lub w innych miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, uszkodzenie obudowy oraz wewnętrznych części. Płyty CD-ROM Płyty CD-ROM, na których znajduje się oprogramowanie i instrukcje obsługi, nie mogą być odtwarzane w urządzeniach do odtwarzania płyt CD z dźwiękiem. Odtwarzanie tych płyt CD-ROM w odtwarzaczu audio CD może spowodować uszkodzenie słuchu lub sprzętu. Wykonuj polecenia pracowników szpitali i linii lotniczych Ten produkt emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej, które może zakłócać działanie sprzętu medycznego lub nawigacyjnego. Wyłączaj produkt na czas startu i lądowania, a także gdy wymagają tego pracownicy linii lotniczej lub szpitala.

7 Uwagi Żadna część niniejszych instrukcji obsługi dołączonych do tego produktu nie może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon. Firma Nikon rezerwuje sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach obsługi w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania. Firma Nikon nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach obsługi były dokładne i kompletne, bylibyśmy bardzo wdzięczni za zgłoszenie jakichkolwiek błędów lub przeoczeń do lokalnego reprezentanta firmy Nikon (lista adresowa dostarczana oddzielnie). W tym produkcie zawarto oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA i dlatego jego użytkowanie jest określone Prawem eksportowym USA: nie może być on eksportowany lub reeksportowany do państw objętych embargiem USA. Aktualnie embargiem objęte są następujące kraje: Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria. Uwagi Uwagi dla klientów w Europie Symbol oddzielnego sposobu likwidacji produktów w Europie Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich: Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych. Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów. vii

8 Spis treści Do czego możesz wykorzystać UT-1...ii Zasady bezpieczeństwa...v Uwagi... vii Wprowadzenie...1 Części UT Podłączanie UT Podłączanie WT Obsługiwane funkcje sieciowe... 7 Sekwencja czynności... 9 Przesyłanie, sterowanie i HTTP Połączenia sieci Ethernet...15 Krok 1: podłączanie urządzeń...16 Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet...18 Krok 3: kreator połączenia...18 Krok 4: parowanie...21 Połączenia bezprzewodowe...23 Krok 1: przygotowanie sprzętu...25 Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego...26 Krok 3: kreator połączenia...26 Krok 4: ustawienia sieci...32 Przesyłanie zdjęć...35 Sterowanie aparatem...40 Serwer HTTP...43 Komputerowe przeglądarki internetowe...49 Przeglądarki internetowe w iphone'ach...53 viii

9 FTP Połączenia sieci Ethernet...57 Krok 1: podłączenie sprzętu...58 Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet...60 Krok 3: kreator połączenia...60 Połączenia bezprzewodowe...64 Krok 1: podłączanie urządzeń...65 Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego...66 Krok 3: kreator połączenia...66 Krok 4: ustawienia sieci...72 Przesyłanie FTP...75 Przewodnik po menu Wybierz sprzęt...81 Ustawienia sieci...82 Lista profili...82 Utwórz profil...82 Kopiuj na kartę/z karty...83 Usuwanie profili sieciowych...83 Edytowanie profili sieciowych...84 Opcje...87 Automatyczne wysyłanie...87 Usunąć po wysłaniu?...87 Wyślij plik jako...87 Zastąp, jeśli ta sama nazwa...88 Chroń, gdy oznaczone do przes Wyślij folder...88 Cofnąć wybór ze wszystkich?...88 Ustawienia użytkownika HTTP...89 Informacje o akumulatorze/baterii...89 Opóźnianie automat. wyłączania...89 Adres MAC...90 Wersja programu...90 ix

10 x Załączniki Kopiowanie profili...91 Tworzenie profili na komputerze...93 Tworzenie serwera FTP...94 Windows 8.1/Windows Windows Vista Manualne tworzenie profili Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie

11 A Wiedza użytkownika W tej instrukcji obsługi zakłada się, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat serwerów FTP i sieci lokalnych (LAN). Aby uzyskać więcej informacji o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu urządzeń w sieci, skontaktuj się z producentem lub administratorem sieci. A Ilustracje Wygląd i zawartość okien dialogowych, komunikatów i ekranów oprogramowania i systemu operacyjnego przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze komputera, przeczytaj instrukcję obsługi komputera lub systemu operacyjnego. A Elementy sterujące aparatu Obsługa różni się w zależności od modelu aparatu i może różnić się od opisu w niniejszej instrukcji. A Program Life-Long Learning (ciągłe doskonalenie się) Jako część programu Life-Long Learning firmy Nikon mającego za zadanie ciągłe wsparcie produktu i edukację użytkowników, najnowsze informacje są dostępne w Internecie na następujących stronach: Dla użytkowników w USA: Dla użytkowników w Europie i Afryce: Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: Odwiedź powyższe witryny, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach, rady, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i ogólne porady dotyczące fotografii cyfrowej. Dodatkowe informacje można znaleźć u lokalnych sprzedawców firmy Nikon. Na następującej stronie znajdują się informacje kontaktowe: xi

12 xii

13 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modułu komunikacyjnego UT-1 dla zgodnych aparatów cyfrowych firmy Nikon. Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu. W tej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i oznaczenia: D A Ta ikona oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu. Ta ikona oznacza uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron w tej instrukcji. Wprowadzenie 1

14 Części UT-1 Części UT Pokrywka gniazda urządzeń peryferyjnych 2 Gniazdo urządzeń peryferyjnych 3 Włącznik zasilania... 17, 25, 59, 65 4 Diody LED stanu... 38, 41, 47, 78 POWER (ZASILANIE) (zielona/żółta), LINK (POŁĄCZENIE) (zielona), ERROR (BŁĄD) (pomarańczowa) 5 Zaczep paska 6 Złącze USB Pokrywka gniazda USB 8 Pokrywka gniazda Ethernet 9 Złącze Ethernet 10 Osłona złącza zasilania 11 Śruba mocująca 12 Nóżki 13 Gniazdo statywu 14 Pokrywa komory akumulatora A Dioda LED POWER (ZASILANIE) Kiedy UT-1 jest włączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci na zielono, co oznacza, że akumulator jest całkowicie naładowany lub zasilacz sieciowy jest podłączony. Kiedy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 10%, dioda miga na zielono, informując o konieczności naładowania akumulatora. Kiedy UT-1 zostanie wyłączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) na chwilę zmieni kolor na żółty podczas wyłączania zasilania produktu. Wprowadzenie

15 A Załączone akcesoria Poniższe akcesoria są dołączone do modułu UT-1 (akumulatory, takie jak EN-EL15, nie są dołączone): Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja) Gwarancja Płyta CD Etui Kabel USB A modułu komunikacyjnego (do użytku w połączeniu z aparatami, takimi jak D4 lub D7000) Poza tym, do zestawu dołączone są następujące akcesoria, jeśli moduł UT-1 został zakupiony w zestawie z WT-5: Przekaźnik bezprzewodowy WT-5 Instrukcja obsługi WT-5 Kabel USB B modułu komunikacyjnego (do użytku w połączeniu z aparatami, takimi jak D800 lub D800E) Uszczelka kabla USB UF3-RU14 Pokrywka gniazda UF-3 dla kabla USB (do użytku z aparatami D800 i D800E) Łączenie się z siecią bezprzewodową przy użyciu cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej D4 i przekaźnika bezprzewodowego WT-5 Części UT-1 A Uszczelka kabla Podłączając kabel USB do UT-1, podłącz dołączoną do zestawu uszczelkę kabla UF3-RU14 zgodnie z ilustracją. Wprowadzenie 3

16 Podłączanie UT-1 Podłączanie UT-1 Podłącz moduł UT-1 do aparatu przy użyciu kabla USB podanego w instrukcji obsługi aparatu. 4 Wprowadzenie

17 A Podłączanie UT-1 UT-1 można zamontować na statywie lub na sankach mocujących aparatu. Aby zamontować UT-1 na aparacie, kiedy w sankach mocujących zamontowana jest lampa błyskowa lub inne akcesorium, użyj opcjonalnego uchwytu SK-7. Aby zamontować moduł UT-1 na sankach mocujących aparatu: 1 Zdemontuj pokrywkę sanek mocujących. Podłączanie UT-1 2 Wsuń UT-1 na sanki mocujące. 3 Dokręć śrubę mocującą. Wprowadzenie 5

18 Podłączanie UT-1 Podłączanie WT-5 UT-1 można używać w połączeniu z opcjonalnym przekaźnikiem bezprzewodowym WT-5 do łączenia się z bezprzewodowymi sieciami LAN. WT-5 podłącza się zgodnie z opisem poniżej. 1 Otwórz pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych UT-1. 2 Włóż złącze WT-5 do końca do gniazda urządzeń peryferyjnych UT-1. 3 Przekręć pokrętło zabezpieczające, aby zablokować WT-5 w poprawnym położeniu. 6 Wprowadzenie

19 Obsługiwane funkcje sieciowe UT-1 pozwala na podłączanie aparatu do sieci Ethernet, a po dołączeniu opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-5, również do sieci bezprzewodowych. Zdjęcia zapisane w aparacie można wtedy przesyłać do serwera FTP na komputerze i zdalnie sterować aparatem z komputera. UT-1 obsługuje następujące funkcje: Przesyłanie FTP (0 75) Przesyłanie zdjęć (0 35) Sterowanie aparatem (0 40) Serwer HTTP (0 43) Przesyłaj już zarejestrowane zdjęcia i filmy do komputera lub na serwer FTP, lub też przesyłaj nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu. Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze. Wyświetlaj lub rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera z przeglądarką internetową lub iphone'a. Aby móc wysyłać dane przez sieć bezprzewodową lub sieć Ethernet, waparacie należy najpierw utworzyć profil sieciowy zawierający informacje o docelowym komputerze lub serwerze FTP. Obsługiwane funkcje sieciowe D Wybór źródła zasilania Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi aparatu. Wprowadzenie 7

20 Obsługiwane funkcje sieciowe A Serwery FTP Serwery można skonfigurować przy pomocy standardowych usług FTP dostępnych w obsługiwanych systemach operacyjnych, np. IIS (Internetowe usługi informacyjne). Nie są obsługiwane połączenia z komputerami w innych sieciach poprzez router, połączenia z serwerami FTP w Internecie oraz z serwerami korzystającymi z oprogramowania innych firm. A Połączenie Ethernet Nie ma potrzeby zmiany ustawień bezprzewodowej sieci LAN, jeśli aparat jest podłączony do sieci poprzez kabel Ethernet. A Tryb serwera HTTP Połączenia z Internetem nie są obsługiwane w trybie serwera HTTP. A Routery Nie jest możliwe podłączenie do komputerów w innych sieciach przez router. A Ustawienia zapory ogniowej UT-1 wykorzystuje port TCP o numerze 21 i porty TCP o numerach od do do łączenia z serwerem FTP, a do połączenia z komputerem używa portu TCP o numerze oraz portu UDP o numerze Zapory ogniowe komputerów należy odpowiednio skonfigurować, aby zezwalać na dostęp do tych portów, ponieważ w przeciwnym wypadku uzyskiwanie przez komputer dostępu do UT-1 może być niemożliwe. 8 Wprowadzenie

21 Sekwencja czynności Przygotowanie UT-1 Wkładanie akumulatora Aby zapobiec utracie zasilania podczas konfiguracji lub wysyłania danych, należy używać w pełni naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego. Do UT-1 można włożyć jeden akumulator jonowolitowy EN-EL15; nie można używać innych akumulatorów ani baterii. 1 Przesuń (q) i otwórz (w) pokrywę komory akumulatora. Sekwencja czynności 2 Włóż akumulator w pozycji pokazanej na ilustracji. Informacje o ładowaniu akumulatora i zasady bezpieczeństwa znajdują się w instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki. 3 Zamknij pokrywę komory akumulatora. Wprowadzenie 9

22 A Wyjmowanie akumulatora Zachowując ostrożność, aby nie upuścić akumulatora, otwórz pokrywę komory akumulatora i wyjmij go tak, jak to przedstawiono na ilustracji po prawej stronie. Sekwencja czynności A Tryb czuwania Po odłączeniu od aparatu moduł UT-1 wyłączy się automatycznie po czasie wybranym dla Opcje > Opóźnianie automat. wyłączania w menu Sieć (089), co zmniejsza zużycie energii akumulatora. A Poziom naładowania akumulatora Poziom naładowania akumulatora włożonego do UT-1 można stwierdzić po podłączeniu UT-1 do aparatu (04) i sprawdzeniu poziomu naładowania akumulatora przy pomocy Opcje > Informacje o akumulatorze/baterii wmenu Sieć (089). A Korzystanie z zasilacza sieciowego Opcjonalnego złącza zasilania EP-5B i zasilacza sieciowego EH-5b lub EH-5/ EH-5a można również używać do zasilania aparatu, kiedy UT-1 jest podłączony. Włóż złącze zasilania zgodnie z ilustracją poniżej. Otwórz pokrywę komory akumulatora UT-1 (qw) i osłonę złącza zasilania (e), a następnie włóż złącze zasilania EP-5B w pozycji przedstawionej na ilustracji (r). Umieść złącze zasilania tak, aby przeszło przez szczelinę przeznaczoną dla złącza zasilania (t), a następnie zamknij pokrywę komory akumulatora. 10 Wprowadzenie

23 Instalacja programu Wireless Transmitter Utility W tym rozdziale opisano sposób instalacji programu Wireless Transmitter Utility. Program Wireless Transmitter Utility służy do kopiowania profili sieciowych do aparatu i jest wymagany podczas konfiguracji aparatu w celu połączenia z komputerem w trybie przesyłania zdjęć i trybie sterowania aparatem (do połączenia z serwerem FTP w trybie przesyłania FTP można użyć programu Wireless Transmitter Utility lub menu aparatu; na stronie 93 znajdują się informacje na temat korzystania z menu aparatu dla potrzeb połączenia FTP). Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby zainstalować program Wireless Transmitter Utility w systemie Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista lub OS X. Sekwencja czynności Wymagania systemowe Przed użyciem UT-1, WT-5 lub programu Wireless Transmitter Utility sprawdź, czy system spełnia poniższe wymagania. Obsługiwane systemy operacyjne są wymienione na stronie pobierania programu Wireless Transmitter Utility (013). Aparat Źródło zasilania Aby uzyskać informacje, czy nowsze modele obsługują UT-1, skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu. Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1 oraz program Wireless Transmitter Utility do najnowszych wersji. Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15 lub złącze zasilania EP-5B i zasilacz sieciowy EH-5b (dostępne osobno) Wprowadzenie 11

24 Sekwencja czynności Komunikacja bezprzewodowa: przekaźnik bezprzewodowy WT-5 i punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN lub komputer z wbudowaną lub zewnętrzną kartą sieciową (adapterem) bezprzewodowej sieci LAN (zgodna Sieć z IEEE n, b, g lub a). Ethernet: kabel Ethernet i komputer z wbudowanym lub zewnętrznym portem Ethernet (100 base-tx lub 10 base-t) USB: kabel USB i komputer z wbudowanym gniazdem USB Inne są wymagane do kopiowania profili sieciowych do aparatu. * * Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Aparat może nie działać prawidłowo, gdy zostanie podłączony przez koncentrator (hub), kabel przedłużający lub klawiaturę. 12 Wprowadzenie

25 Instalacja oprogramowania Przed podłączeniem do sieci zainstaluj program Wireless Transmitter Utility zgodnie z poniższym opisem. Przed przejściem dalej sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe podane na stronie 11. Pamiętaj, aby przeprowadzić aktualizację programu Wireless Transmitter Utility oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu i modułu UT-1 do najnowszych wersji. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Korzystając z dołączonej do UT-1 płyty CD, pobierz program Wireless Transmitter Utility ze strony internetowej firmy Nikon. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Sekwencja czynności 2 Wybierz język (tylko Windows). Wybierz język i kliknij Dalej. q Wybierz język w Kliknij Dalej Wprowadzenie 13

26 Sekwencja czynności 3 Uruchom program instalacyjny. Wybierz Dalej (Windows) lub Dalej (OS X) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Windows OS X Kliknij Dalej Kliknij Dalej 4 Zamknij program instalacyjny. Kliknij OK (Windows) lub Zamknij (OS X) po zakończeniu instalacji. Windows OS X Kliknij OK Kliknij Zamknij 14 A Program WT-4 Setup Utility Program Wireless Transmitter Utility należy zainstalować ponownie, jeśli WT-4 Setup Utility lub inne oprogramowanie firmy Nikon dla sieci bezprzewodowych zostanie zainstalowane po zakończeniu instalacji programu Wireless Transmitter Utility. Wprowadzenie

27 Przesyłanie, sterowanie i HTTP Połączenia sieci Ethernet Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się przez sieć Ethernet. Informacje na temat połączeń bezprzewodowych znajdują się na stronie 23. Przesyłanie zdjęć Sterowanie aparatem Serwer HTTP Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility (0 11) Krok 1: podłącz aparat, UT-1 i komputer (0 16) Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet (0 18) Krok 3: uruchom kreator połączenia (0 18) Krok 4: połącz aparat i komputer w parę (0 21) Przesyłaj zdjęcia (0 35) Steruj aparatem (0 40) Uzyskaj dostęp do aparatu (0 43) Przesyłanie, sterowanie i HTTP 15

28 Krok 1: podłączanie urządzeń Przed przystąpieniem do poniższych czynności uruchom komputer i zaloguj się. Połączenia sieci Ethernet 1 Włóż kartę pamięci. Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla Ethernet podczas przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania aparatem (040). 2 Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1 i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do złącza USB aparatu (więcej informacji na temat podłączania kabli USB do aparatu zawiera instrukcja obsługi aparatu). 3 Podłącz kabel sieci Ethernet. Podłącz kabel sieci Ethernet zgodnie z ilustracją poniżej. Nie próbuj wkładać wtyczki do gniazda na siłę ani pod kątem. 16 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

29 4 Włącz aparat. Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat. 5 Wciśnij włącznik zasilania na około sekundę, aby włączyć UT-1. Włącznik zasilania Połączenia sieci Ethernet Przesyłanie, sterowanie i HTTP 17

30 Połączenia sieci Ethernet Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach Ethernet. 1 Wyświetl listę urządzeń. W menu ustawień wybierz Sieć, wyróżnij Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić listę urządzeń. 2 Wybierz Przewodowa sieć LAN. Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do menu sieci. Krok 3: kreator połączenia Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci inaciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne ustawienia sieci Wybierz Utwórz profil. Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili, konieczne będzie usunięcie istniejącego profilu przy pomocy przycisku O (Q) przed przejściem dalej (083). Przesyłanie, sterowanie i HTTP

31 3 Uruchom kreator połączenia. Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2, aby uruchomić kreator połączenia. 4 Wybierz rodzaj połączenia (07). Wyróżnij Przesyłanie zdjęć, Sterowanie aparatem lub Serwer HTTP i naciśnij 2. Połączenia sieci Ethernet 5 Nazwij nowy profil sieciowy. Wpisz nazwę, która pojawi się na liście profili, a następnie naciśnij J. Nazwy profili mogą mieć maksymalnie długość 16 znaków. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 19

32 Połączenia sieci Ethernet 6 Uzyskaj lub wybierz adres IP. Wyróżnij jedną z poniższych opcji inaciśnij2. Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby automatycznie przydzielać adres IP. Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit, wprowadź adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby wyróżniać segmenty, a następnie 1 lub 3, aby zmieniać ich wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu wpisywania. 7 Wybierz kolejny krok. Wyświetlony zostanie adres IP. Naciśnij J. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 19: Jeśli wybrano przesyłanie zdjęć lub sterowanie aparatem, odłącz kabel USB od UT-1 i przejdź do strony 21. Jeśli wybrano serwer HTTP, przejdź do kroku A Routery Łączenie z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera jest obsługiwane, tylko gdy wybrane jest Przesyłanie FTP lub Serwer HTTP. Przesyłanie, sterowanie i HTTP

33 8 Wyłącz kreator. Wyróżnij jedną z poniższych opcji inaciśnijj. Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy i połącz się z serwerem. Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy i wyłącz kreator. Przejdź do Serwer HTTP (043). Krok 4: parowanie Jeśli wybrano Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem w kroku 4 w kreatorze połączenia (019), połącz aparat z komputerem w parę zgodnie z opisem poniżej. Parowanie pozwala na łączenie się komputera z aparatem. Połączenia sieci Ethernet 1 Podłącz aparat do komputera kablem USB. Kiedy pojawi się odpowiedni monit, podłącz aparat do komputera kablem USB dołączonym do aparatu. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 21

34 2 Uruchom program Wireless Transmitter Utility. Połączenia sieci Ethernet Kiedy pojawi się odpowiedni monit, uruchom kopię programu Wireless Transmitter Utility zainstalowaną na komputerze. Parowanie rozpocznie się automatycznie. 3 Odłącz aparat. Komunikat przedstawiony po prawej stronie zostanie wyświetlony po zakończeniu parowania. Odłącz kabel USB od komputera i podłącz moduł UT-1. 4 Wyłącz kreator. Wyróżnij jedną z poniższych opcji inaciśnijj. Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy i połącz się z serwerem. Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy i wyłącz kreator. Przejdź do Przesyłanie zdjęć (035) lub Sterowanie aparatem (040). 22 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

35 Połączenia bezprzewodowe Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej. Przesyłanie zdjęć Sterowanie aparatem Serwer HTTP Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility Krok 1: przygotuj aparat, UT-1 i WT-5 (025) Połączenia bezprzewodowe Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla sieci bezprzewodowych (026) Krok 3: uruchom kreator połączenia (026) Krok 4: dostosuj ustawienia sieci (032) Dostosuj ustawienia dla wybranego rodzaju połączenia Połącz aparat z komputerem w parę Przesyłaj zdjęcia (035) Steruj aparatem (040) Uzyskaj dostęp do aparatu (043) Przesyłanie, sterowanie i HTTP 23

36 Połączenia bezprzewodowe A Tryb infrastruktury i tryb ad hoc Dostępne są dwa rodzaje sieci bezprzewodowych: ad-hoc i infrastrukturalne. Tryb infrastruktury: połączenie przez punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN. WT-5 Tryb ad hoc: bezpośrednie połączenie typu peer-to-peer (każdy z każdym). * WT-5 Punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN Komputer Komputer * Niektóre systemy operacyjne mogą nie obsługiwać trybu ad-hoc. A Bezprzewodowe sieci LAN Ta instrukcja jest przeznaczona dla klientów już posiadających bezprzewodową sieć LAN, a w przypadku sieci infrastrukturalnych założono, że komputer i punkt dostępowy są już podłączone do sieci. 24 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

37 Krok 1: przygotowanie sprzętu Po uruchomieniu komputera i zalogowaniu się przygotuj aparat i WT-5 zgodnie z opisem poniżej. 1 Włóż kartę pamięci. Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania aparatem (07). 2 Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1 i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do złącza USB aparatu (więcej informacji na temat podłączania kabli USB do aparatu zawiera instrukcja obsługi aparatu). Połączenia bezprzewodowe 3 Podłącz WT-5 do aparatu (06). 4 Włącz aparat. Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat. 5 Wciśnij włącznik zasilania na około sekundę, aby włączyć UT-1. Włącznik zasilania Przesyłanie, sterowanie i HTTP 25

38 Połączenia bezprzewodowe Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach bezprzewodowych. 1 Wyświetl listę urządzeń. W menu ustawień wybierz Sieć, wyróżnij Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić listę urządzeń. 2 Wybierz Bezprzewodowa sieć LAN. Wyróżnij Bezprzewodowa sieć LAN inaciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do menu sieci. Krok 3: kreator połączenia Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci inaciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne ustawienia sieci. 2 Wybierz Utwórz profil. Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili, konieczne będzie usunięcie istniejącego profilu przy pomocy przycisku O (Q) przed przejściem dalej. 26 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

39 3 Uruchom kreator połączenia. Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2, aby uruchomić kreator połączenia. 4 Wybierz rodzaj połączenia (07). Wyróżnij Przesyłanie zdjęć, Sterowanie aparatem lub Serwer HTTP i naciśnij 2. Połączenia bezprzewodowe 5 Nazwij nowy profil sieciowy. Wpisz nazwę, która pojawi się na liście profili, a następnie naciśnij J (aby użyć domyślnej nazwy, naciśnij J bez wprowadzania żadnych zmian). Nazwy profili mogą mieć maksymalnie długość 16 znaków. 6 Wybierz sposób połączenia. Wyróżnij sposób połączenia używany przez sieć i naciśnij 2. Więcej informacji podano na stronach wymienionych poniżej. Wyszukaj sieć bezprzewodową Przycisk konfig. ust. WPS Wprow. kodu PIN ust. WPS Połączenie bezpośrednie (ad hoc) Dokonaj wyboru z listy sieci wykrytych przez aparat. Wybierz, aby korzystać z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej LAN z przyciskami konfiguracji ustawień WPS. Wybierz, aby korzystać z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej LAN z WPS z wprowadzaniem kodu PIN. Połącz bezpośrednio z komputerem docelowym (hostem) lub z serwerem FTP wtrybie ad hoc Przesyłanie, sterowanie i HTTP 27

40 Połączenia bezprzewodowe Wyszukaj sieć bezprzewodową Wybierz Wyszukaj sieć bezprzewodową w kroku 6 na stronie 27, aby wybrać sieć z listy sieci (punkty dostępowe bezprzewodowej sieci LAN lub komputery docelowe (hosty)) wykrytych przez aparat. 1 Wybierz sieć. Wybranie Wyszukaj sieć bezprzewodową powoduje wyświetlenie listy identyfikatorów SSID. O rodzaju sieci informują ikony na lewo od identyfikatora: h j/i Sygnał szyfrowany Infrastruktura/ad hoc Wyróżnij sieć i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie zostanie wyświetlona, naciśnij X, aby powtórzyć wyszukiwanie). A Ukryte identyfikatory SSID Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci. W przypadku wybrania sieci z ukrytym identyfikatorem SSID, pojawi się monit wymagający podania nazwy sieci. Wpisz nazwę inaciśnij J, aby przejść do kroku 2. 2 Wprowadź klucz szyfrujący. Wpisz klucz szyfrujący i naciśnij J (jeśli sieć korzysta z uwierzytelniania otwartego, to okno dialogowe nie pojawi się; przejdź do kroku 3). 28 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

41 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Przejdź do strony 32. Przycisk konfig. ust. WPS Wybierz Przycisk konfig. ust. WPS w kroku 6 na stronie 27, jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS konfigurowanego przyciskiem. Połączenia bezprzewodowe 1 Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 2 Naciśnij przycisk J na aparacie. Aparat automatycznie połączy się z punktem dostępowym. 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Naciśnij J i przejdź do strony 32. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 29

42 Połączenia bezprzewodowe Wprow. kodu PIN ust. WPS Wybierz Wprow. kodu PIN ust. WPS w kroku 6 na stronie 27, jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS zwprowadzaniem kodu PIN. 1 Wpisz kod PIN punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Korzystając z komputera, wprowadź kod PIN dla punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 2 Naciśnij przycisk J na aparacie. Aparat automatycznie połączy się z punktem dostępowym. 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Naciśnij J i przejdź do strony Przesyłanie, sterowanie i HTTP

43 Połączenie bezpośrednie (ad hoc) Aby połączyć się bezpośrednio z serwerem FTP lub komputerem w trybie ad hoc, wybierz Połączenie bezpośrednie (ad hoc) w kroku 6 na stronie Wpisz identyfikator SSID. Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID) inaciśnij J. Domyślna nazwa to litery WT, po których następuje adres MAC WT-5. Połączenia bezprzewodowe 2 Wprowadź klucz szyfrujący. Wprowadź klucz szyfrujący i naciśnij J (domyślny klucz to nikon ). Przejdź do strony 32. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 31

44 Krok 4: ustawienia sieci Wybierz adres IP. Połączenia bezprzewodowe 1 Wybierz, czy profil ma być skopiowany do komputera. Wyróżnij jedną z opcji po prawej stronie inaciśnij 2. Aby skopiować nowy profil sieciowy WT-5 do komputera (091), wybierz Tak (zwróć uwagę, że ustawień ad hoc nie można kopiować do komputerów z systemem Windows 8.1 lub OS X, a ustawienia sieci w innych systemach operacyjnych mogą zostać nadpisane, czyli zastąpione nowymi ustawieniami). A Routery Łączenie z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera jest obsługiwane, tylko gdy wybrany jest serwer HTTP. A Filtrowanie adresów MAC Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, w filtrze należy podać adres MAC WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu wybierz Sieć > Opcje > Adres MAC w menu ustawień aparatu i zanotuj adres MAC. 32 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

45 2 Uzyskaj lub wybierz adres IP. Wyróżnij jedną z poniższych opcji inaciśnij2. Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby automatycznie przydzielać adres IP. Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit, wprowadź adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby wyróżniać segmenty, a następnie 1 lub 3, aby zmieniać ich wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu wpisywania. Połączenia bezprzewodowe 3 Potwierdź adres IP. Adres IP aparatu zostanie wyświetlony zgodnie z ilustracją po prawej stronie. Naciśnij J. Jeśli wybrane jest Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem, odłącz kabel USB od modułu UT-1 i przejdź do kroku 4. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 7. 4 Podłącz aparat do komputera. Kiedy pojawi się odpowiedni monit, podłącz aparat do komputera kablem USB dołączonym do aparatu. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 33

46 5 Uruchom program Wireless Transmitter Utility. Połączenia bezprzewodowe Kiedy pojawi się odpowiedni monit, uruchom kopię programu Wireless Transmitter Utility zainstalowaną wkomputerze (011). Parowanie rozpocznie się automatycznie. 6 Odłącz aparat. Komunikat przedstawiony po prawej stronie zostanie wyświetlony po zakończeniu parowania. Odłącz kabel USB od komputera i podłącz moduł UT-1. 7 Wyłącz kreator. Wyróżnij jedną z poniższych opcji inaciśnijj. Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy i połącz się z siecią. Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy i wyłącz kreator. Przejdź do Przesyłanie zdjęć (035), Sterowanie aparatem (040) lub Serwer HTTP (043). 34 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

47 Przesyłanie zdjęć Przesyłanie zdjęć służy do przesyłania zdjęć i filmów do komputera z karty pamięci w aparacie. W poniższym omówieniu założono, że wykorzystywane są już zrobione zdjęcia. 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu ustawień wybierz Sieć > Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę profili. Profile przesyłania zdjęć są oznaczone ikoną K. Wyróżnij profil inaciśnij 2, aby wybrać wyróżniony profil i powrócić do menu sieci. Nazwa profilu jest wyświetlana na zielono po nawiązaniu połączenia. Przesyłanie zdjęć 2 Wyświetl zdjęcia. Naciśnij przycisk K, aby wyświetlić zdjęcia. Wyświetl pierwsze zdjęcie do wysłania w trybie wyświetlania pojedynczych zdjęć lub wyróżnij je na liście miniatur. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 35

48 Przesyłanie zdjęć 3 Prześlij zdjęcia. Naciśnij J. Na zdjęciu pojawi się biała ikona przesyłania i przesyłanie rozpocznie się natychmiast. Ikona przesyłania zmienia kolor na zielony podczas przesyłania, a po jego zakończeniu zmienia kolor na niebieski. Kolejne zdjęcia będą przesyłane w kolejności ich wybierania. Aby przesłać zdjęcie, które już zostało raz przesłane, naciśnij J raz, aby usunąć niebieską ikonę przesyłania, a następnie naciśnij J ponownie, aby oznaczyć zdjęcie białą ikoną przesyłania. Przesyłanie nowych zdjęć zaraz po ich zrobieniu Aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu, wybierz Włączone dla Sieć > Opcje > Automatyczne wysyłanie w menu ustawień (087). 36 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

49 Przerywanie przesyłania/usuwanie oznaczenia do przesłania Aby anulować przesyłanie zdjęć oznaczonych białą lub zieloną ikoną przesyłania, wybierz zdjęcia podczas odtwarzania i naciśnij J. Ikona przesyłania zostanie usunięta. Poniższe czynności również przerywają przesyłanie: Wyłączenie aparatu Wybranie Tak dla Sieć > Opcje > Cofnąć wybór ze wszystkich? (088; ta opcja usuwa również oznaczenie do przesłania zwszystkich zdjęć) Przesyłanie zdjęć D Podczas przesyłania Nie wyjmuj karty pamięci ani nie odłączaj kabla sieci Ethernet podczas przesyłania. A Fotografowanie z interwalometrem Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli czas czuwania upłynie w trakcie fotografowania z interwalometrem. Wybierz długi czas czuwania przed uruchomieniem interwalometru. A Utrata sygnału Przesyłanie z użyciem przekaźnika WT-5 może zostać przerwane po utracie sygnału, ale można je wznowić, wyłączając i ponownie włączając aparat. A Wyłączanie aparatu Oznaczenia zdjęć do wysłania zostaną zapisane, jeśli aparat lub UT-1 zostaną wyłączone podczas przesyłania danych. Przesyłanie zdjęć oznaczonych ikoną do wysłania zostanie wznowione po włączeniu aparatu lub UT-1. A Docelowe foldery Domyślnie zdjęcia są przesyłane do następujących folderów: Windows: \Użytkownicy\(nazwa użytkownika)\pictures\wireless Transmitter Utility OS X: /Użytkownicy/(nazwa użytkownika)/pictures/wireless Transmitter Utility Folder docelowy można wybrać przy pomocy programu Wireless Transmitter Utility. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 37

50 Przesyłanie zdjęć Stan przesyłania Podczas odtwarzania stan zdjęć wybranych do przesłania jest wyświetlany następująco: a: do wysłania Zdjęcia, które zostały wybrane do wysłania są oznaczone białą ikoną a. b: wysyłanie Zielona ikona b jest wyświetlana podczas wysyłania. c: wysłano Zdjęcia pomyślnie wysłane są oznaczane niebieską ikoną c. A Stan sieci Stan połączenia pomiędzy komputerem a modułem UT-1 jest sygnalizowany przez diody LED stanu oraz wskaźnik na najwyższym poziomie menu sieci. Diody LED stanu Dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci się, kiedy UT-1 jest włączony. O jakości sygnału informuje dioda LED LINK (POŁĄCZENIE): im szybciej dioda miga, tym wyższa jakość sygnału i większa szybkość przesyłania danych. O wystąpieniu błędu informuje migająca dioda LED ERROR (BŁĄD). 38 Stan ERROR LINK POWER (BŁĄD) (POŁĄCZENIE) (ZASILANIE) UT-1 wyłączony I (wyłączona) I (wyłączona) I (wyłączona) Kabel USB nie jest podłączony I (wyłączona) I (wyłączona) K (włączona) Podłączanie do komputera docelowego (hosta) w toku I (wyłączona) K (włączona) K (włączona) Oczekiwanie na wysłanie danych lub wysyłanie danych w toku I (wyłączona) H (miga) K (włączona) Błąd połączenia H (miga) I (wyłączona) K (włączona) Usterka sprzętowa UT-1 lub usterka akumulatora H (miga) H (miga) H (miga) Przesyłanie, sterowanie i HTTP

51 Wskaźnik stanu Stan sieci można również zobaczyć na najwyższym poziomie menu sieci. e, f: szacowany czas wymagany do wysłania pozostałych zdjęć. Obszar stanu: stan połączenia z komputerem docelowym (hostem). Nazwa komputera jest wyświetlana na zielono po nawiązaniu połączenia. Gdy pliki są wysyłane, w elemencie stanu widoczny jest komunikat Wysyłanie, po którym następuje nazwa wysyłanego pliku. W tym miejscu wyświetlane są błędy powstałe podczas wysyłania (0112). Przesyłanie zdjęć Poziom naładowania akumulatora: pięciostopniowy wskaźnik pokazujący stopień naładowania akumulatora wmodule UT-1. Siła sygnału: siła sygnału sieci bezprzewodowej. Połączenia sieci Ethernet są oznaczone d. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 39

52 Sterowanie aparatem Sterowanie aparatem Wybierz tę opcję, aby sterować aparatem przy użyciu komputera, na którym pracuje program Camera Control Pro 2 (dostępny osobno), i zapisywać zdjęcia bezpośrednio na dysku twardym komputera zamiast na karcie pamięci w aparacie (filmy będą nadal zapisywane na karcie pamięci w aparacie; włóż kartę pamięci przed rozpoczęciem nagrywania filmów). Zwróć uwagę, że pomiar ekspozycji nie wyłącza się automatycznie, gdy aparat pracuje w trybie sterowania aparatem. 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu ustawień wybierz Sieć > Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę profili. Profile sterowania aparatem są oznaczone ikoną L. Wyróżnij profil inaciśnij 2, aby wybrać wyróżniony profil i powrócić do menu sieci. Nazwa profilu jest wyświetlana na zielono po nawiązaniu połączenia. 2 Uruchom program Camera Control Pro 2. Uruchom kopię programu Camera Control Pro 2 (dostępny osobno) zainstalowaną na docelowym komputerze (hoście). Aby uzyskać informacje na temat korzystania z programu Camera Control Pro 2, skorzystaj z instrukcji programu Camera Control Pro 2 (PDF). 40 A Sieci Ethernet Nie odłączaj kabla Ethernet, gdy aparat jest włączony. Przesyłanie, sterowanie i HTTP

53 D Sieci bezprzewodowe Wykonywanie czynności może trwać dłużej w sieciach bezprzewodowych. Jeśli wystąpi zakłócenie sygnału podczas przesyłania zdjęć do programu Camera Control Pro 2, dioda LED na WT-5 będzie migać na żółto. Wyłącz aparat i włącz go ponownie. Przesyłanie zostanie wznowione po ponownym nawiązaniu połączenia. Zwróć uwagę, że wznowienie przesyłania będzie niemożliwe, jeśli ponownie wyłączy się aparat przed zakończeniem przesyłania. A Stan sieci Stan połączenia pomiędzy komputerem a modułem UT-1 jest sygnalizowany przez diody LED stanu oraz wskaźnik na najwyższym poziomie menu sieci. Diody LED stanu Dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci się, kiedy UT-1 jest włączony. O jakości sygnału informuje dioda LED LINK (POŁĄCZENIE): im szybciej dioda miga, tym wyższa jakość sygnału i większa szybkość przesyłania danych. O wystąpieniu błędu informuje migająca dioda LED ERROR (BŁĄD). Sterowanie aparatem Stan ERROR (BŁĄD) LINK (POŁĄCZENIE) POWER (ZASILANIE) UT-1 wyłączony I (wyłączona) I (wyłączona) I (wyłączona) Kabel USB nie jest podłączony I (wyłączona) I (wyłączona) K (włączona) Podłączanie do komputera docelowego (hosta) w toku I (wyłączona) K (włączona) K (włączona) Oczekiwanie na wysłanie danych lub wysyłanie danych w toku I (wyłączona) H (miga) K (włączona) Błąd połączenia H (miga) I (wyłączona) K (włączona) Usterka sprzętowa UT-1 lub usterka akumulatora H (miga) H (miga) H (miga) Przesyłanie, sterowanie i HTTP 41

54 Sterowanie aparatem Wskaźnik stanu Stan sieci można również zobaczyć na najwyższym poziomie menu sieci. Poziom naładowania akumulatora: pięciostopniowy wskaźnik pokazujący stopień naładowania akumulatora wmodule UT-1. Obszar stanu: stan połączenia z komputerem docelowym (hostem). Nazwa komputera jest wyświetlana na zielono po nawiązaniu połączenia. W tym miejscu wyświetlane są błędy powstałe podczas wysyłania (0112). Siła sygnału: siła sygnału sieci bezprzewodowej. Połączenia sieci Ethernet są oznaczone d. 42 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

55 Serwer HTTP Wybierz Serwer HTTP, aby wyświetlać zdjęcia zapisane na karcie pamięci w aparacie lub robić zdjęcia za pośrednictwem przeglądarki internetowej w komputerze lub w iphone'ie (wymagania systemowe są podane na stronie 48). Jednocześnie dostęp do aparatu może mieć maksymalnie pięciu użytkowników, ale tylko jeden może robić zdjęcia. Zwróć uwagę, że pomiar ekspozycji nie wyłącza się automatycznie, gdy aparat pracuje w trybie serwera HTTP. Serwer HTTP 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu ustawień wybierz Sieć > Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę profili. Profile serwera HTTP są oznaczone ikoną M. Wyróżnij profil i naciśnij 2, aby wybrać wyróżniony profil i powrócić do menu sieci. Adres URL używany do łączenia się z aparatem zostanie wyświetlony po nawiązaniu połączenia. 2 Uruchom przeglądarkę internetową. Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub iphone'ie. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 43

56 Serwer HTTP 3 Wpisz adres URL aparatu. Wpisz adres URL aparatu ( po czym następuje adres IP aparatu, zgodnie z informacją wyświetlaną w menu sieci) w polu adresowym okna przeglądarki. 44 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

57 4 Zaloguj się. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym logowania przeglądarki internetowej (nazwę użytkownika i hasło ustala się przy pomocy Network settings (Ustawienia sieci) > Options (Opcje) > HTTP user settings (Ustawienia użytkownika HTTP) w menu sieci zgodnie z opisem na stronie 89; domyślna nazwa użytkownika to nikon, a domyślne hasło jest puste). Serwer HTTP Przesyłanie, sterowanie i HTTP 45

58 5 Wybierz język. Kliknij Language (Język). Serwer HTTP 6 Wybierz tryb pracy. Wybierz Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka), aby robić zdjęcia (049, 53), i Shooting/Viewer (Fotografowanie/ Przeglądarka) lub Viewer (Przeglądarka), aby wyświetlić istniejące zdjęcia (051, 54). Jednocześnie połączonych może być do pięciu użytkowników w trybie Viewer (Przeglądarka), ale tylko jeden użytkownik jednocześnie może być połączony wtrybie Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka) (jeśli inny użytkownik jest już połączony w trybie Shooting/ Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka), Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka) nie zostanie wyświetlone i tylko czterech użytkowników będzie mogło połączyć się w trybie Viewer (Przeglądarka)). 46 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D7100

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D7100 Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D7100 Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)

Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją) Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją) Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z aparatu. Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu, koniecznie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sieciowa Pomoc techniczna Nikon

Instrukcja sieciowa Pomoc techniczna Nikon Instrukcja sieciowa Pl Wykorzystywanie możliwości oferowanych przez sieci W tej instrukcji opisano sposób podłączania aparatu do sieci, uzyskiwania zdalnego dostępu do aparatu, a także przesyłania zdjęć

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi

Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi Pl Do czego może Ci się przydać WT-5 W niniejszej instrukcji opisano, jak używać WT-5 do łączenia aparatu z komputerem lub serwerem FTP w sieci bezprzewodowej.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1 Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy

1 Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy Instrukcja sieciowa Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z aparatu. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8 WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi model: AW8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dziękujemy za zakup wzmacniacza zasięgu sygnału. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować

Bardziej szczegółowo

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Przed instalacją 3 Witamy... 3 Elementy... 3 Wymagania... 3 Instalacja ecoplus 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth w WEBFLEET... 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo