Komputerowe wspomaganie projektowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe wspomaganie projektowania"

Transkrypt

1 Komputerowe wspomaganie projektowania Studia Podyplomowe Wydział InŜynierii Produkcji SGGW Warszawa, listopad 2010

2 Wykład I Technologie innowacyjne w procesie wytwarzania wyrobów Plan: 1. Podział i rozwój systemów CAD, CAM, CAE, 2. Szybkie prototypowanie Rapid prototyping 3. Elementy inŝynierii odwrotnej,

3 Komputerowe wspomaganie projektowania Zastosowanie w sektorach: 1. Przemysł maszynowy, 2. Architektura i budownictwo, 3. Architektura krajobrazu, 4. Energetyka i elektronika, 5. Usługi, 6. Inne

4 Systemy CAD/CAM/CAE CAD - Computer Aided Design CAM - Computer Aided Manufactoring CAE - Computer Aided Engineering PDM - Product data Management PLM - Product Lifecycle Management

5 Rozwój systemów CAD Pierwszy system to AutoCAD stworzony w USA w 1981 rok - początkowo CAD zastępowały ręczne kreślenie ułatwiały nanoszenie zmian - następnie modelowanie przestrzenne automatyczne tworzenie rzutów2d - parametryzacja to kolejny krok - ułatwienie zmian modeli 3D, - analizy wytrzymałościowe i inne przyspieszenie obliczeń MES systemy CAE - symulacja procesów produkcyjnych - systemy CAM - technologie synchroniczne - PDM i PLM - zarządzanie danymi o produkcie i cyklem Ŝycia produktu Dla tych systemów inŝynierskich przyjęto ogólną otwartą nazwę - CAx

6 Podział systemów CAD wg przeznaczenia Uniwersalne: AutoCAD, BricsCAD, MegaCAD WyposaŜane w specjalistyczne aplikacje np. AutoCAD w: M-color- do wizualizacji 2D i Accurender- do wizualizacji 3D, BranŜowe dla: -Mechaników Mechanical Desktop-2D, Inwentor-3D, Solid EDGE-3D, Solid Works-3D itd. -Architektów Revit, Architectural Desktop, -Architektów krajobrazu LandCAD, Garden Composer, -Elektryków- AutoCAD Electrical, Elgorado, Zakład Elgo w Gostyninie, -Projektowania mebli i AranŜacji wnętrz- Pro100, - Projektowania dróg AutoCAD Civil - i szereg innych.

7 Np. w systemie Pro/Engineer są następujące moduły CAE: -Pro/Mechanica do analiz wytrzymałościowych MES, - Pro/Mechanica Motion-do analizy kinematycznej, -Pro/Mechanica Vibration- analiza konstrukcji podlegającej obciąŝeniom zmiennym w czasie, -Pro/Mechanika Tire symulacja dynamiczna opony W Velocity Series firmy UGS (Unigraphics Solutions) jest: Femap aplikacja do analiz inŝynierskich MES W SolidWorks- COSMOSWorks, Motion, FloWorks, - W Inventorze jest moduł analiz MES i analizy kinematycznej. Systemy CAE Są to obecnie programy najczęściej zintegrowane z systemami CAD. UmoŜliwiają one zwykle wykonywanie obliczeń i analiz oraz optymalizację konstrukcji metodą elementów skończonych- MES (FEM- Finite Elements Method, lub FEA- F. E. Analysis).

8 Analizy wytrzymałościowe (optymalizacja konstrukcji) Analyse mit Animation.url Analizy dynamiki płynów Analizy ruchu (symulacje mechaniczne)

9 W skład Velocity Series firmy UGS wchodzi aplikacja NX CAM Express, która charakteryzuje się wspomaganiem wytwarzania przez obsługę szerokiego spektrum maszyn sterowanych numerycznie CNC tj. obróbek 5 osiowych i centrów tokarsko-frezerskich. Dostępne konfiguracje to: Obróbka 2.5 osiowa frezowanie pionowych ścianek i płaskich den oraz toczenia 2 osiowego, Obróbka 3 osiowa frezowanie i 2-4 osiowe wycinanie drutowe, Zaawansowane obróbki frezowanie do 5 osi SprutCAM rosyjskiej firmy: SPRUT Technology Inc. EdgeCAM Pathtrace, UK Mastercam USA, 0d 1984, 2-5 frez, do 3 tocz., 2-4 wyc. Drut. Systemy CAM SłuŜą do wspomagania wytwarzania poprzez obsługę maszyn sterowanych numerycznie CNC - Tokarki - Frezarki - Wycinarki laserowe, drutowe itp., - Centra obróbkowe - inne obrabiarki. Dostępne konfiguracje to: Obróbka 2.5 osiowa frezowanie pionowych ścianek i płaskich den oraz toczenia 2 osiowego, Obróbka 3 osiowa frezowanie i 2-4 osiowe wycinanie drutowe, Zaawansowane obróbki frezowanie do 5 osi

10 Frezowanie

11 Systemy PDM Najogólniej PDM to baza danych, która rozwiązuje następujące problemy: - Gromadzi wszystkie dokumenty związane z projektem - Pozwala na jednoczesną pracę wielu osób - Kontroluje proces wprowadzania zmian (umoŝliwia ich cofnięcie) - MoŜe przeszukać dokumenty według róŝnych kryteriów (np. znajdz kątowniki ze stali St3S o masie. Od 2 kg) - Generuje raporty (np. listy materiałów)

12 SYSTEMY PLM (Product life cycle management) To kompleksowe systemy które zapewniać powinny integrację systemów CAD, CAE, PDM. Są to zatem rodziny programów do: -projektowania w zaawansowanych systemach CAD Computer Aided Design, - analiz inŝynierskich metodą (MES) elementów skończonych CAE- Computer Aided Engineering, -zarządzania danymi o produkcie PDM Product Data Management -Systemami naleŝącymi do grupy PLM są takŝe niezbędne w cyklu produkcyjnym systemy CAM Computer Aided Manufactoring. Do niedawna najobszerniejszymi były systemy klasy CAD CAM CAE.

13 Szybkie Prototypowanie - Rapid prototyping Polega na: bezpośrednim projektowaniu prototypów i wytwarzaniu ich modeli fizycznych np. z Ŝywicy epoksydowej, tworzyw termoplastycznych i innych materiałów wskazaniu słabych miejsc i poprawianiu prototypów modeli fizycznych, szybkie wytworzenie narzędzi np. form odlewniczych do serii informacyjnych,

14 Metody wytwarzania modeli fizycznych: SL- metoda stereolitografii to pierwsza metoda wdroŝona juŝ w 1987 roku w firmie 3D Systems, polega na utwardzaniu Ŝywicy epoksydowej, POLYJET pierwsza technologia która umoŝliwia jednoczesne dozowanie dwóch rodzajów Ŝywic podczas jednego procesu wydruku, uzyskuje się model fizyczny o róŝnych właściwościach mechaniczno fizycznych poszczególnych jego fragmentów, (natrysk Ŝywicy polimerowej i utwardzanie światłem UV) SLS - (Selective Laser Sintering), polega na spiekaniu sproszkowanego materiału tj topliwych tworzyw sztucznych, ( idealna dla małych serii produkcyjnych), 3DP Printing - spajanie proszku na bazie skrobi i celulozy kroplami spoiwa dozowanego przez głowice, moŝliwe kolorowe wydruki, LOM - (ang. Laminated Object Manufacturing) laminowanie warstw materiału,

15 Maszyna stereolitograficzna 1. Komora lasera, 2. układu optycznego, 3. przestrzeni roboczej, 4. komputer sterujący

16 Idea procesu stereolitografii

17 Zalety i wady wytwarzania prototypów metodą stereolitografii. Zalety: szybkie tworzenie prototypu moŝliwość budowy modelu fizycznego o wysokim stopniu złoŝoności geometrii oraz powierzchniach swobodnych, przy czym grubośćścianek jest nie mniejsza niŝ średnica wiązki lasera, relatywnie niskie koszty wytwarzania.

18 Modele kości Modele części maszyn

19 Wady: ograniczone, przestrzenią roboczą maszyny, wymiary prototypów, ograniczony zbiór moŝliwych do wykorzystania materiałów w procesie wytwarzania, wymagania mechaniczne części spełnione są tylko w ograniczonym zakresie, ograniczona dokładność (ok. ± 0,1 mm), niska jakość powierzchni pochylonych (efekt schodkowy), pozostałości na powierzchniach podpartych podporami po usunięciu podpór.

20 Technologie 3 DP Zasada działania polega na selektywnym spajaniu warstwa po warstwie proszków gipsowych na bazie skrobi i celulozy płynnym kolorowym lepiszczem dozowanym przez głowice drukujące. urządzenie Z510 firmy Z-Corporation. - Rozmiar komory roboczej 254x356x203mm. - Są to najszybsze znane systemy 3D. Maszyny te wytwarzają fizyczne obiekty szybko i tanio. - Jest to system wydruku 3D wykorzystujący techniki przyrostowe, umoŝliwiający tworzenie kolorowych modeli fizycznych bezpośrednio z zapisów cyfrowych.

21 3D printing

22 Zastosowanie: - badania konsumenckie (opakowania, wzornictwo przemysłowe itp.), - architektura, - kartografia, - badanie ergonomii (testy funkcjonalności, kształtu, dopasowania), - odlewnictwo (wydruk form i rdzeni) - wizualizacje FEM (wykrywanie obszarów niebezpiecznych) - analizy wytrzymałościowe, - medycyna,

23 Paper Rapid Prototyping Na początku 2009 roku, firma Mcor Technologies przedstawiła drukarkę 3D o nazwie Mcor Matrix do tworzenia trójwymiarowych modeli metodą LOM laminowania. Materiał to zwykłe karteki A4 łączone lepiszczem ( papier + klej).

24 - Maksymalny rozmiar modelu jaki będzie w stanie wyprodukować urządzenie to 297mm x 210mm x 150mm. Większe modele moŝna "drukować" w częściach, które następnie będzie moŝna skleić. - Urządzenie określane jest jako biurkowe, moŝna je swobodnie eksploatować w firmie, domu czy szkole, - Do tworzenia modeli ma uŝywa jedynie kartek A4 i kleju, przez co koszt jej eksploatacji ma być 40 razy mniejszy od innych, podobnych urządzeń tego typu.

25

26 Porównanie kosztów wykonania modelu metodami: 1- tradycyjną, 2- CNC, 3- na drukarce 3D Eden350V firmy Objet

27 InŜynieria odwrotna w strukturze CAD/CAM Systemy CAD/CAE Analizy FEM Skanowanie Systemy CAM Kopiowany obiekt rzeczywisty Gotowy produkt Obrabiarki CNC Szybkie prototypowanie

28 Skanery (digitizery) 3D - podział ze względu na sposób pomiaru

29 Bezstykowe laserowe skanery 3D Skanery 3D próbkują powierzchnie przedmiotów w trakcie kilkakrotnego skanowania z róŝnych kierunków. Najczęściej stosowane zasady działania skanerów: pomiar czasu przebiegu odbitej wiązki lasera, rzucanie wiązki lasera na obiekt i pomiar połoŝenia punktu z kamery. rzucanie wzoru za pomocą lasera na obiekt i pomiar zniekształceń wzoru.

30 Kamera cyfrowa Światło laserowe Niepewność pomiaru: 0,2 0,05 mm Czas pomiaru: s Liczba pkt. pomiarowych: 0,8 5 mln Cena na tys PLN

31 Przedmiot skanowany Stolik obrotowy Laser Obraz cyfrowy Kamera

32 HANDYSCAN 3D Canada Dane: Waga 980 gram Szybkość pomiarów pom. /s Rozdzielczość 0,1 mm ; 1mln pkt/cm2 Dokładność pomiaru up to 0,05 mm Klasa lasera II (bezpieczny dla oczu) Cena na 01,01, $

33

34 Ze skanowania otrzymuje się chmurę punktów i przeprowadza rekonstrukcję powierzchni. Na podstawie punktów obliczany jest kształt powierzchni, Ostatnim etapem są przekształcenia mające na celu uzyskanie siatki wielokątowej (teselacja) zwykle siatki trójkątów (triangulacja)

35

36

37

38

39

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE...

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE... O CAD, CAM, CAE dla inżynierów projektantów branży mechanicznej AUTOR: Maciej Stanisławski Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), analiz

Bardziej szczegółowo

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail:

Bardziej szczegółowo

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES BIZNES benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 Wybieramy komputer dla inżyniera s. 6 Wywiad Rozmowa z Mirko Baeckerem, dyrektorem marketingu Tecnomatix na region EMEA w Siemens PLM Software s. 43 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH W WIRTUALNYM I HYBRYDOWYM PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA 1. WPROWADZENIE

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH W WIRTUALNYM I HYBRYDOWYM PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 18, z. 1, 2013 urządzenia haptyczne, prototypowanie, wirtualna rzeczywistość, Paweł BUŃ 1 Damian GRAJEWSKI 1 Filip GÓRSKI 1 Radosław WICHNIAREK 1 ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA Stanisław TOMASZEWSKI OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum www.cadblog.pl/forum REKLAMA internetowe czasopismo użytkowników systemów CAD/CAM/CAE nr 1 (11) 2010 rok II Temat numeru: Druk 3D Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Systemy skanerów 3D Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Skanery 3D firmy SMARTTECH innowacyjność i doświadczenie w pomiarach 3D Skanery 3D to systemy do bezdotykowego pomiaru kształtu obiektów

Bardziej szczegółowo

Linia produktów VERICUT firmy CGTech

Linia produktów VERICUT firmy CGTech Linia produktów VERICUT firmy CGTech VERICUT VERIFICATION Moduły oprogramowania VERICUT To podstawowy moduł linii produktów VERICUT. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do symulacji i weryfikacji 3- osiowego

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością Magazyn informacyjny przemysłu przeróbki plastycznej Grudzień / 2009 P i s m o d a t a M S h e e t M e t a l S o l u t i o n s G m b H Wstęp Drodzy czytelnicy, Odnaleźć szansę w ciężkich czasach. data

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Zbigniew Pater *,**, Arkadiusz Tofil ** * Politechnika Lubelska w Lublinie ** Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie. W opracowaniu omówiono problematykę

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

DAIMLER TECNOMATIX TEAMCENTER ADMINISTRACJA. Nazwa Kursu Czas trwania Strona

DAIMLER TECNOMATIX TEAMCENTER ADMINISTRACJA. Nazwa Kursu Czas trwania Strona Nazwa Kursu Czas trwania Strona NX Szkolenie podstawowe 5 dni (40h) 8 Szkolenie zaawansowane 5 dni (40h) 8 Parametryzacja 1 dzień (8h) 9 Modelowanie elementów z blach 1 dzień (8h) 9 Symulacje ruchu 3 dni

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce.

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce. Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce 05.05.2014 Władze Wydziału Dziekan

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Tytuł artykułu: Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Autor: Niedoskonali Białystok 2015 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA... 3 1. Definicja i opis procesu technologicznego...

Bardziej szczegółowo

OD SKANOWANIA DÓBR KULTURY DO ROZPOZNAWANIA TOŻSAMOŚCI LUDZI - MOŻLIWOŚCI SKANERÓW 3D

OD SKANOWANIA DÓBR KULTURY DO ROZPOZNAWANIA TOŻSAMOŚCI LUDZI - MOŻLIWOŚCI SKANERÓW 3D Paweł KOKOT Dr inż. Rafał WYPYSIŃSKI info@3dmaster.com.pl 3D MASTER OD SKANOWANIA DÓBR KULTURY DO ROZPOZNAWANIA TOŻSAMOŚCI LUDZI - MOŻLIWOŚCI SKANERÓW 3D Streszczenie: Przedstawiono wybrane możliwości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI CZĘŚĆ II PRATYA TECHNII 95 4. PROCES PROJETOWO-ONSTRUCYJNY I JEGO STRUTURA Cel wykładu 4.. Projektowanie w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Praca stanowi przegląd metod kontroli przepływu produkcji i monitoringu systemów produkcyjnych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo