Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1

2 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca

3 List do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Pracowników Grupy Motoricus S.A. Przedstawiony raport obrazuje pierwsze miesiące w działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. W wyniku podpisanych umów w dniu 30 marca 2010 Motoricus S.A. przejęła kontrolę nad pięcioma spółkami zależnymi, tworząc grupę kapitałową. Rok 2010 rozpoczęliśmy jako podmiot o potencjale rocznych przychodów niewiele przekraczającym 3,5 mln pln. Działania konsolidacyjne spowodowały, iż już na koniec pierwszego kwartału powstała Grupa Kapitałowa dająca perspektywę osiągnięcia w okresie pierwszych 12 miesięcy działania w nowych strukturach przychodów na poziomie przekraczającym 40 mln. Poprzez wykorzystanie efektów synergii, działania handlowe oraz determinację całego zespołu wstępne, ambitne plany zostały osiągnięte już po pierwszych 9 miesiącach, co daje podstawę do pozytywnej oceny przyjętego kierunku rozwoju. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż prezentowane sprawozdanie przedstawia tylko dane pierwszych kilku miesięcy. W przypadku Spółek, które mają największy wpływ na wynik Grupy, w związku z ich nietypowym rokiem obrotowym są to tylko wyniki 6 miesięcy (31 marzec do 30 wrzesień 2010), które dodatkowo obejmują okres bardzo niskiego sezonu a sezonowość w tej branży jest bardzo istotna. Dodatkowo, pierwsze miesiące dostarczyły kosztów integracji. Kolejne działania podejmowane przez Spółki zależne (integracja systemów informatycznych, rozbudowa centrum logistycznego, działów handlowych oraz sieci serwisów mechanicznych) spowodowały znaczny wzrost kosztów integracji i stworzenia narzędzi, co miało również wpływ na finalny wynik Grupy. Efekty tych działań widzimy już w pierwszych kwartałach kolejnego roku obrotowego, który dla Spółek Motoricus.com Sp. z o.o. i Aaltonen Sp. z o.o. rozpoczął się 1 października Prezentowane wyniki nie obejmują tego okresu. Jesteśmy przekonani, że działalność operacyjna i jej wyniki to powód do zadowolenia. Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższych miesiącach dodatkowo jednym z głównych zadań będzie uproszczenie struktury kapitałowej i ujednolicenie okresów obrotowych co powinno wpłynąć na większą przejrzystość i transparentność. Zapraszamy do lektury naszego sprawozdania rocznego. Witold Gazda Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Warszawa, 13 czerwca 2011 r. 3

4 1. Podstawowe informacje o Spółce Dominującej Nazwa (firma):motoricus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: REGON Telefon: Fax.: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: 2. Władze Spółki Dominującej Zarząd: W okresie od do roku Piotr Gniadek - Prezes Zarządu, Witold Gazda - Członek Zarządu, W okresie od do roku Andrzej Wojno p.o. Prezesa Zarządu Witold Gazda - Członek Zarządu Na dzień sporządzenia sprawozdania Witold Gazda Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu 4

5 W roku 2010 łączna kwota wynagrodzenia, wypłaconego członkom zarządu oraz rady nadzorczej wyniosła ,61zł. netto Rada Nadzorcza W okresie od do r. Robert Puchała Wojciech Kubala Małgorzata Górska Andrzej Wojno Włodzimierz Zantara W okresie od do Robert Puchała Wojciech Kubala Małgorzata Górska Andrzej Wojno W okresie od do Małgorzata Górska Andrzej Wojno Arkadiusz Kuich Maciej Hajduk Maciej Pawliński Grzegorz Świerżewski Grzegorz Raczkowski (zrezygnował z pełnienia funkcji w dniu ) 5

6 Na dzień sporządzenia sprawozdania Andrzej Wojno Maciej Hajduk Grzegorz Świerżewski Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku pod firmą Oponix.pl S.A. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił zł. 3. Przedmiot działalności Spółki W skład Grupy Motoricus S.A. na dzień r. wchodzą: Pełna nazwa Nazwa Skrócona Grist 99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grist 99 Sp. z o.o. Siedziba Ul. Hubala Dobrzańskiego 155, Latchorzew Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł 100% 100% agencja poligraficzna Rok obrotowy Spółki do

7 Pełna nazwa Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Motoricus.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Motoricus.com Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł 100% (pośrednio) 100% (pośrednio) sprzedaż detaliczna artykułów motoryzacyjnych za pośrednictwem Internetu Rok obrotowy Spółki do Pełna nazwa Aaltonen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Aaltonen Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł. 100% (pośrednio) 100% (pośrednio) dystrybucja akcesoriów motoryzacyjnych, sprzedaż hurtowa Rok obrotowy Spółki do

8 Pełna nazwa Motoricus Motorsport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Motoricus Motorsport Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł. 50% (pośrednio) 50% (pośrednio) sprzedaż akcesoriów sportowych, udział w zawodach i rajdach Rok obrotowy Spółki do Pełna nazwa Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy H.B.Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością H.B.Z Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 50, Łomianki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł. Udział Emitenta w kapitale zakładowym 33 % (pośrednio) Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 33 % (pośrednio) Przedmiot działalności agencja e-commerce Rok obrotowy Spółki do

9 Podstawowym przedmiotem działalności Spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. w minionym roku obrotowym 2010 była działalność w branży motoryzacyjnej oraz działalność agencji marketingowej i poligraficznej. Działalność branży motoryzacyjnej polegała na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem opon oraz felg samochodowych. Zarząd Spółki podjął także działania, zmierzające do budowy sieci franchisingowej zakładającego uruchomienie sieci detalicznej 50 punktów obsługi pojazdów do końca roku Głównym założeniem jest stworzenie systemu dystrybucyjnego, w którym: Aaltonen Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyczną, dystrybucje na rzecz spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hurtowych Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani poprzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod logiem Motoricus.com. Motoricus.com opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę logistyczną Aaltonen Sp. z o.o. Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych na terenie całego kraju. Specjalizacją serwisów jest obsługa mechaniczna samochodów typu Fast Fit, gdzie klienci, z którymi został nawiązany kontakt poprzez sklepy internetowe mogą odebrać akcesoria oraz otrzymać profesjonalną obsługę mechaniczną Model logistyczny: Aaltonen Sp. z o.o. Motoricus.com Sp. z o.o. Motoricus Service Sp. z o.o. Klienci hurtowi 9

10 Drugim filarem Grupy Motoricus są spółki HBZ Sp. z o.o. oraz Grist99 Sp. z o.o. prowadzące działalność agencji internetowej oraz poligraficznej. Wiedza i doświadczenie wypracowane przez lata poza świadczoną działalnością jest wsparciem merytorycznym dla części motoryzacyjnej Grupy. 4. Ważne zdarzenia w roku obrotowym 2010 Uchwałą Nr 41/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r. określono dzień 26 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki OPONIX.PL S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda : a) (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji serii A, b) (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji serii B, c) (czterdziestu tysięcy) akcji serii C, d) (dwustu tysięcy) akcji serii D, W dniu 30 marca 2010 roku zostały podpisane dwie umowy nabycia udziałów w spółce Grist99 Sp. z o.o. od podmiotów inwestycyjnych Xaralax Ltd. i Perdi Ltd. Nabycie 100% udziałów w spółce Grist 99 Sp. z o.o. spowodowało przejęcie udziałów w Spółkach: Motoricus.com Sp. z o.o.- 100% udziałów, Aaltonen Sp. z o.o.- 100% udziałów,motoricus Motorsport Sp. z o.o. - 50% udziałów, HBZ Sp. z o.o % udziałów Zgodnie z założeniami umów do nowo utworzonej Grupy Oponix.pl S.A. weszły : % udziałów Grist99 Sp. z o.o. - Spółka powstała w 1999 roku. Od początku działalności firma wyspecjalizowała się w produkcji druków reklamowych co obecnie stanowi główną część działalności przedsiębiorstwa. Klientami firmy są średnie i duże przedsiębiorstwa jak również ponad 150 agencji reklamowych w całej Polsce. Adres: % udziałów Motoricus.com Sp. z o.o. - Spółka powstała w 2003 roku i specjalizuje się w sprzedaży opon i felg oraz innych produktów motoryzacyjnych poprzez platformy internetowe B2C. Firma w swoim portfolio serwisów internetowych posiada takie marki jak: Adres: 10

11 3. 100% udziałów Aaltonen Sp. z o.o. - Spółka zajmuje się dystrybucją opon i felg oraz innych produktów motoryzacyjnych. Posiada własne platformy sprzedaży B2B. Spółka prowadzi sieć serwisów typu fast-fit. Adres: % udziałów Motoricus MotorSport Sp. z o.o.- Spółka powstała w 2010 roku. Jej celem poza prowadzeniem własnego teamu sportowego jest dystrybucja samochodowych akcesoriów sportowych oraz obsługa, wypożyczalnia i budowa samochodów sportowych % udziałów HBZ Sp. z o.o. - Spółka działa na rynku od 1996 roku i specjalizuje się w usługach z zakresu Internet, E-commerce, E-marketing, E-PR. W 2003 roku firma HBZ utworzyła Agencję Interaktywną easy.web, będącą integralną częścią Spółki, która ma za zadanie zintegrowanie procesów zachodzących przy tworzeniu i zarządzaniu serwisami, stronami WWW i sklepami internetowymi. Agencja internetowa easy.web prezentuje marketingowe metodologie w zarządzaniu projektami i markami w sieci. Adres: Podstawowym wydarzeniem, mającym kluczowe znaczenie dla dalszej działalności Emitenta, było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 sierpnia 2010 r. uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł w drodze emisji akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego było jednym z elementów zawartych w dniu 30 marca 2010 r. umów przedwstępnych sprzedaży akcji, w wyniku których powstała Grupa Kapitałowa Motoricus S.A. W związku z tworzeniem grupy kapitałowej dokonano zmiany firmy Emitenta z dotychczasowej Oponix.pl S.A. na Motoricus S.A. Zmieniono adres rejestrowy Spółki. W wyniku wewnętrznej reorganizacji nastąpiły także zmiany w organach Spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu ustąpił Pan Piotr Gniadek a w jego miejsce oddelegowano z Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wojno do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej. 11

12 5. Zasady ładu korporacyjnego W 2010 roku Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego za wyjątkiem: umożliwienia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upublicznianiem transmisji na stronie internetowej Spółki. Zasada ta nie została wprowadzona ze względu na duże koszty jej wprowadzenia oraz brak zainteresowania tą formą uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez akcjonariuszy. zorganizowania 2 razy w roku spotkania z analitykami, inwestorami oraz mediami. Władze Spółki udzielały jednak wszelkich informacji i wyjaśnień zainteresowanym stronom za pośrednictwem Internetu, rozmów telefonicznych oraz spotkań indywidualnych. W roku 2011 Spółka planuje zaimplementowania niniejszej zasady. 6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki i przewidywany rozwój jednostki. Prezentowane wyniki obejmują przełomowy rok w którym działalność operacyjna po pierwszym kwartale ustąpiła miejsce zarządzaniu Grupa Kapitałową. Działalność operacyjna przejęta została przez wyspecjalizowane spółki zależne. W analizie osiągniętego wyniku należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z zaleceniem audytora do konsolidacji wyniku Grupy przyjęto dane spółek zgodnie z ich okresami obrachunkowymi. Należy podkreślić, że część spółek prowadzi działalność w oparciu o rok obrachunkowy 1 październik wrzesień Są to Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp. z o.o., które mają największy wpływ na przychody Grupy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje wyniki spółek osiągnięte w poniższych okresach: Motoricus.com Sp. z o.o. 31 marzec 2010 do 30 wrzesień 2010 (6 miesięcy, z których 3 charakteryzuja się najniższą w roku sezonowością czerwiec, lipiec, sierpień) Aaltonen Sp. z o.o. 31 marzec 2010 do 30 wrzesień 2010 (6 miesięcy, z których 3 charakteryzuja się najniższą w roku sezonowością czerwiec, lipiec, sierpień) Motoricus S.A. 31 marzec 2010 do 31 grudzień 2010, Grist99 Sp. z o.o. 31 marzec 2010 do 31 grudzień 2010 (stanowi poniżej 10% obrotów całej Grupy) 12

13 Szczególną uwagę Zarząd zwraca na poniższe aspekty: wykazane wyniki skonsolidowane obejmują dane z niepełnego okresu, szczególnie w przypadku Spółek, które maja największy wpływ na skonsolidowane wyniki pierwsze miesiące nowej organizacji upłynęły na działaniach organizacyjnych, co z jednej strony wymagało poniesienia koniecznych kosztów, z drugiej jednak dało podstawę do rozwoju. pierwsze wymierne wyniki powyższych działań ujęte zostały w raporcie za 1 kwartał 2011 obejmujący w spółkach Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp. z o.o. 1 kwartał obrachunkowy tych spółek czyli okres 1 październik 2010 do 31 grudzień 2010 raport EBI nr 26/2011 z dnia 24 maja Zarząd zamierza w obecnym roku zobligować spółki zależne do podjęcia działań w kierunku ujednolicenia okresów obrachunkowych w Grupie i przyjąć spójny rok obrotowy dla wszystkich Spółek. Spowoduje to uproszczenie przygotowania danych i bardziej przejrzystą analizę wyników. 7. Wybrane dane finansowe Grupa Kapitałowa MOTORICUS.PL S.A. Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane porównywalne, dot. Oponix.pl S.A. spółka nie tworzyła w tych okresach grupy kapitałowej Dane okresu sprawozdawczego, dot. Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe , , , ,72 Aktywa obrotowe , , , ,59 Aktywa razem , , , ,31 Środki pieniężne i inne , , , ,55 aktywa pieniężne Należności , , , ,32 krótkoterminowe Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe Zobowiązania , , , ,31 krótkoterminowe Zobowiązania , , , ,82 długoterminowe Kapitał własny , , , ,96 Kapitał podstawowy , , , ,11 13

14 Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane jednostkowe rok 2009 Dane skonsolidowane rok 2010 PLN EURO PLN EURO Amortyzacja , , , ,05 Przychody netto ze , , , ,89 sprzedaży Koszty działalności , , , ,52 operacyjnej Zysk/strata ze sprzedaży , , ,63 Pozostałe przychody , , , ,47 operacyjne Pozostałe koszty 6.526, , , ,11 operacyjne Zysk/strata z działalności , , , ,27 operacyjnej Przychody finansowe , , , ,27 Koszty finansowe , , , ,53 Zysk/strata brutto , , , ,61 Zysk/strata netto , , , ,31 Spółka informuje, że danymi porównywalnymi są dane z jednostkowych sprawozdań Oponix.pl S.A., gdyż spółka w tych okresach nie tworzyła grupy kapitałowej. Do przeliczenia na walutę EURO zostały przyjęte następujące średnie kursy NBP: 1. 4,1082 z dnia r. dla danych z 2009 roku 2. 3,9603 z dnia r. dla danych z 2010 roku. Spółka informuje, że danymi porównywalnymi są dane z jednostkowych sprawozdań Oponix.pl S.A., gdyż spółka w tych okresach nie tworzyła grupy kapitałowej. 8. Przewidywany rozwój i plany Spółki na rok 2011 Nadchodzący rok 2011 stanowić będzie dla Emitenta oraz całej Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. szansę do intensywnego rozwoju oraz poprawienia osiąganych wyników finansowych. Możliwość taka powstanie w związku z zastosowaniem efektu synergii. Połączone ze sobą funkcjonalnie, wyspecjalizowane spółki zależne będą w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż jako podmioty działające oddzielnie. Skoordynowane zarządzanie pozwoli na uzyskanie 14

15 istotnych oszczędności oraz usprawni działalność operacyjną. W związku z coraz lepszą znajomością na rynku marki Motoricus, ciągłym poszerzaniem rynków zbytu oraz podpisaniem w minionym roku korzystnych umów z dostawcami, Zarząd przewiduje istotny wzrost wyników ze sprzedaży w porównaniu z rokiem Stosowna prognoza zostanie przedstawiona na przełomie czerwca i lipca 2011roku. Nadchodzący rok 2011 będzie dla Grupy Kapitałowej Motoricus okresem poważnych inwestycji. W chwili opublikowania niniejszego sprawozdania spółka 100 % zależna Aaltonen sp. z o.o. została oficjalnie poinformowana o przyznaniu z PARP dofinansowania projektu o łącznej kwocie zł. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi zł. Pozyskane środki pozwolą na wdrożenie kompletnej platformy wymiany informacji w postaci systemu informatycznego (klasy ERP). Nowa platforma internetowa B2B, pozwoli na pełną integrację systemów, doprowadzając do całkowitej automatyzacji wymiany danych, począwszy od prezentacji oferty poprzez rozliczenie transakcji aż do dostarczenia towaru do odbiorcy końcowego. Efektem wdrożenia będzie pełna integracja pomiędzy nami a naszymi partnerami biznesowymi, optymalizacja procesów logistycznych, monitorowanie operacji, wzbogacenie oferty naszych produktów oraz znaczące zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków z prowadzonej działalności. Wniosek o dofinansowanie do PARP złożyła także inna spółka 100% zależna Motoricus.com Sp. z o.o. W dniu publikacji niniejszego sprawozdania wniosek posiada pozytywną ocenę formalną - nie są jednak jeszcze znane oficjalne wyniki konkursu. Zgodnie z publikowanymi w roku ubiegłym raportami, Spółka zależna rozpoczęła budowę sieci franchisingowej, która docelowo objąć ma do 2013 r. 50 placówek. W celu koordynacji przedsięwzięcia powołano kolejną spółkę zależną, Motoricus Service Sp. z o.o. której głównym celem działalności będzie tworzenie i rozwój sieci. 15

16 9. Czynniki ryzyka Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki Z uwagi na fakt wprowadzania przez Spółkę innowacyjnych projektów istnieje ryzyko związane z ich efektami i wynikami. Minimalizując to zagrożenie realizowana strategia opiera się na dogłębnej analizie przedwdrożeniowej projektów oraz przeprowadzaniu pilotażowych działań monitorujących ich efekty, co daje możliwość wprowadzania bieżących działań korygujących do przyjętych założeń. Ponadto w celu zminimalizowania ryzyka powyższe projekty realizowane są przez wydzielone Spółki zależne. Osiągane wyniki finansowe (a właściwie ich znaczne przekraczanie w minionym roku) potwierdzają słuszność wyboru obecnej strategii co nie zwalnia Zarządu z jej udoskonalania i nieustannego modyfikowania wraz ze zmieniającym się otoczeniem rynkiem. Ryzyko realizowanych kontraktów Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów minimalizowane jest zarówno poprzez dywersyfikację kontrahentów a także poprzez prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych oraz pre-windykacyjnych. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Motoricus spółki zależne kierują swoją ofertę do różnych segmentów rynku. Odbiorcami Motoricus.com sp. z o.o. są głównie osoby fizyczne, realizujące płatności za pobraniem prosto do rąk kuriera. W ramach struktur Aaltonen Sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż z odroczonymi terminami płatności oraz udziela kredytów kupieckich, stworzono sprawnie działający dział windykacji, który na bieżąco monitoruje stan zaległości oraz podejmuje niezbędne działania w tym zakresie. Kontrahenci podlegają także weryfikacji poprzez współpracującą ze Spółką wywiadownię gospodarczą, która opracowuje raporty na temat ich wypłacalności. Ryzyko związane z awaria sprzętu Spółka w swej działalności opiera się na połączeniach internetowych i automatyzacji procesów sprzedażowo-logistycznych. Systemy informatyczne narażone są na awarie co może spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień klientów. Podobne ryzyko występuje w przypadku awarii łączy internetowych. Ograniczając to ryzyko Spółka poszukuje alternatywnych dostawców usług. 16

17 Ryzyko związane z uzależnieniem się od kluczowych dostawców Grupa Kapitałowa Motoricus podpisała kilka umów z kluczowymi dostawcami oraz pośrednikami. Dzięki temu nie jest uzależniona od jednego dostawcy i może dokonywac zakupów z wielu źródeł. Ryzyko związane z dużą sezonowością w sprzedaży Rynek sprzedaży opon charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością w sprzedaży, co wymaga ogromnej elastyczności potencjału obsługi klientów. Brak możliwości obsługi w bardzo krótkim czasie dużej liczby klientów może spowodować duży wpływ na wynik finansowy. Dodatkowo zbyt duże zatrudnienie powoduje obciążenie kosztów stałych co poza głównymi sezonami ma znaczący wpływ na poziom kosztów stałych. Ograniczając to ryzyko Spółka podejmuje następujące działania : w najwyższym stopniu podnosić automatyzację procesów okresowo podnosić potencjał poprzez pracowników sezonowych, wprowadzać do sprzedaży produkty oraz usługi objęte sezonowością w różnych okresach Ryzyko walutowe W związku z dokonywaniem przez spółki zależne znacznych transakcji z klientami zagranicznymi, Grupa Kapitałowa Motoricus może być w pewnym stopniu narażona na ryzyko, związane z wahaniami kursów walut. Duża zmienność kursu może powodować trudności w kontrolowaniu zyskowności. W związku z powyższym Spółka nie wyklucza zastosowania produktów finansowych, które takie ryzyko będą minimalizowały. Ryzyko wzrostu konkurencyjności w branży Grupa Kapitałowa Motoricus działa na rynku charakteryzującym się dużą konkurencyjnością. Obecność porównywarek cen w Internecie umożliwia klientom możliwość błyskawicznego porównywania ofert i wyboru najtańszej z nich. Sprzedaż dla podmiotów gospodarczych oznacza także konieczność konkurowania z innymi dystrybutorami i hurtownikami, poprzez udzielanie kontrahentom rabatów czy korzystnych kredytów kupieckich. W związku z powyższym Spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus dokładają wszelkich starań aby optymalizując procesy sprzedażowo-logistyczne podnosić rentowność sprzedaży. Tworzenie sieci franchisingowej ma na celu podniesienie konkurencyjności poprzez 17

18 zoptymalizowanie kosztów zdobycia i utrzymania klienta oferując szeroki asortyment produktów i usług serwisowych. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Motoricus zależą od dobrej koniunktury na rynku oraz w branży motoryzacyjnej. Istotny jest także poziom zamożności społeczeństwa oraz aktualny kurs złotówki, który w razie załamania może spowodować wzrost kosztów importu towarów zza granicy. Ryzyko związane z zapewnieniem płynności dostaw Bardzo duża sezonowość w sprzedaży głównych produktów powoduje, iż opóźnienia dostaw od głównych dostawców może spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień. Nawet najmniejsze opóźnienia dostaw w szczycie sezonu mogą spowodować zauważalne straty w wyniku handlowym. Zamówienie zbyt dużej ilości towaru powoduje natomiast większe koszty magazynowania. 10. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia Nie dotyczy. 11. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach). Nie dotyczy. 12. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego Spółki należące do Grupy realizują obowiązek związany z utylizacją odpadów poprzez podpisanie umów z wyspecjalizowanymi podmiotami. 18

19 13. Informacje dotyczące zatrudnienia Wyszczególnienie Ilość osób Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 38,4 Stan zatrudnienia na r Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Na ostateczne wyniki znaczący wpływ miała transakcja z dnia Za kwotę zł. Spółka sprzedała (jeden milion) akcji serii A na okaziciela spółki Carbon Design S.A. (obecnie Blu Pre IPO S.A.). W wyniku tej transakcji Spółka wygenerowała marżę w wysokości 4,2%, jednak w związku z ich wcześniejsza wyceną Spółka zanotowała stratę ze zbycia inwestycji w wys pln. Posiadane akcje Spółki dominującej przez Spóke zalezną Aaltonen Sp. z o.o. w wys akcji o wartości nominalnej pln obnizaja wartość prezentowanego kapitału własnego 15. Zdarzenia po dacie bilansu. W dniu 15 lutego 2011 Motoricus S.A. złożył do KRS w Warszawie wniosek o zarejestrowanie podmiotu w 100% zależnego - Motoricus Service Sp. z o.o. Ta nowo powołana spółka odpowiedzialna będzie za rozwój sieci franczyzowej emitenta. Nowa Spółka wykorzysta wysokie standardy działania wypracowane w spółkach istniejących już od wielu lat, pięciu modelowych punktów serwisowych na terenie Warszawy i okolic. Podstawowym celem tworzonej spółki będzie rozbudowa, w okresie 3-4 lat, ogólnopolskiej sieci franczyzowej obejmującej około 50 serwisów partnerskich. W dniu 26 kwietnia 2011 Zarząd Motoricus S.A otrzymał informację o zatwierdzeniu wniosku na dofinansowanie, złożonego przez Aaltonen Sp. z o.o. spółkę 100% zależną, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 PO IG". Oznacza to, iż Aaltonen Sp. z o.o. zostanie zaproszona do podpisania z PARP umowy na dofinansowanie projektu o łącznej kwocie zł. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi zł. Spółka (100%) zależna Motoricus.com Sp. z o.o. zakupiła w dniu 20 kwietnia 2011r. od Spółki Sklep-Moto.pl Sp. z o.o. prawo do dysponowania sklepami internetowymi w skład 19

20 których wchodzą domeny, szablony graficzne, opisy produktów, zdjęcia produktów, bazy klientów, opinie, materiały techniczne oraz serwery wirtualne. Uległa rozwiązaniu umowa z dotychczasowym Animatorem Rynku - COPERNICUS SECURITIES S.A. Jednocześnie z dniem 30 maja 2011r. weszła w życie umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. w Katowicach jako nowym Animatorem Rynku. 4 maja 2011 r. Spółka (100%) zależna - Motoricus.com Sp. z o.o. złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2 " Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Łączna wartość projektu wynosi zł. Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi pln, co stanowi 49,87% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji projektu: Witold Gazda Członek Zarządu Motoricus S.A. Katarzyna Górska Członek Zarządu Motoricus S.A. 20

21

Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r.

Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r. Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r. Warszawa, dnia 16 maja 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu. Motoricus Spółka Akcyjna. z działalności za okres. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu. Motoricus Spółka Akcyjna. z działalności za okres. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Motoricus Spółka Akcyjna z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q1 2012

Raport kwartalny: Q1 2012 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q2 2011

Raport kwartalny: Q2 2011 Raport kwartalny: Q2 2011 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Oponix.pl Spółka Akcyjna Raport kwartalny skonsolidowany Za okres od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku

Oponix.pl Spółka Akcyjna Raport kwartalny skonsolidowany Za okres od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku Oponix.pl Spółka Akcyjna Raport kwartalny skonsolidowany Za okres od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku Warszawa, dnia 12 listopada 2010 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q3 2011

Raport kwartalny: Q3 2011 Raport kwartalny: Q3 2011 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q4 2012

Raport kwartalny: Q4 2012 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q2 2013

Raport kwartalny: Q2 2013 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Motoricus Spółka Akcyjna Raport kwartalny skonsolidowany Za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Motoricus Spółka Akcyjna Raport kwartalny skonsolidowany Za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2010 roku. Motoricus Spółka Akcyjna Raport kwartalny skonsolidowany Za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2010 roku. Warszawa, dnia 14 luty 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce 2.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport kwartalny Za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r.

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres 01.10.2011 31.12.2011 Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1., 5.2.oraz 5.2a. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław 50-25 Gliniana 65/13 Telefon:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Chorzów, 13.08.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r. Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r. Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 1.1. DANE SPÓŁKI...3 1.2. ZARZĄD...3 1.3. RADA NADZORCZA...3

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres I kwartału 2013 r. (od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Motoricus S.A. Raport roczny 2011

Motoricus S.A. Raport roczny 2011 1 Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 09.05.2012r. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-10-2012 r. do 31-12-2012 r.) Autoryzowany doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Motoricus S.A. Raport roczny 2014

Motoricus S.A. Raport roczny 2014 1 Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 31.08.2015 r. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r.

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r. FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE Piła, 1 czerwca 2013 r. www.formula8.pl Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. Rok 2012 był dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 MARCA 2012 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2012 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo