Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1

2 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca

3 List do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Pracowników Grupy Motoricus S.A. Przedstawiony raport obrazuje pierwsze miesiące w działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. W wyniku podpisanych umów w dniu 30 marca 2010 Motoricus S.A. przejęła kontrolę nad pięcioma spółkami zależnymi, tworząc grupę kapitałową. Rok 2010 rozpoczęliśmy jako podmiot o potencjale rocznych przychodów niewiele przekraczającym 3,5 mln pln. Działania konsolidacyjne spowodowały, iż już na koniec pierwszego kwartału powstała Grupa Kapitałowa dająca perspektywę osiągnięcia w okresie pierwszych 12 miesięcy działania w nowych strukturach przychodów na poziomie przekraczającym 40 mln. Poprzez wykorzystanie efektów synergii, działania handlowe oraz determinację całego zespołu wstępne, ambitne plany zostały osiągnięte już po pierwszych 9 miesiącach, co daje podstawę do pozytywnej oceny przyjętego kierunku rozwoju. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż prezentowane sprawozdanie przedstawia tylko dane pierwszych kilku miesięcy. W przypadku Spółek, które mają największy wpływ na wynik Grupy, w związku z ich nietypowym rokiem obrotowym są to tylko wyniki 6 miesięcy (31 marzec do 30 wrzesień 2010), które dodatkowo obejmują okres bardzo niskiego sezonu a sezonowość w tej branży jest bardzo istotna. Dodatkowo, pierwsze miesiące dostarczyły kosztów integracji. Kolejne działania podejmowane przez Spółki zależne (integracja systemów informatycznych, rozbudowa centrum logistycznego, działów handlowych oraz sieci serwisów mechanicznych) spowodowały znaczny wzrost kosztów integracji i stworzenia narzędzi, co miało również wpływ na finalny wynik Grupy. Efekty tych działań widzimy już w pierwszych kwartałach kolejnego roku obrotowego, który dla Spółek Motoricus.com Sp. z o.o. i Aaltonen Sp. z o.o. rozpoczął się 1 października Prezentowane wyniki nie obejmują tego okresu. Jesteśmy przekonani, że działalność operacyjna i jej wyniki to powód do zadowolenia. Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższych miesiącach dodatkowo jednym z głównych zadań będzie uproszczenie struktury kapitałowej i ujednolicenie okresów obrotowych co powinno wpłynąć na większą przejrzystość i transparentność. Zapraszamy do lektury naszego sprawozdania rocznego. Witold Gazda Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Warszawa, 13 czerwca 2011 r. 3

4 1. Podstawowe informacje o Spółce Dominującej Nazwa (firma):motoricus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: REGON Telefon: Fax.: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: 2. Władze Spółki Dominującej Zarząd: W okresie od do roku Piotr Gniadek - Prezes Zarządu, Witold Gazda - Członek Zarządu, W okresie od do roku Andrzej Wojno p.o. Prezesa Zarządu Witold Gazda - Członek Zarządu Na dzień sporządzenia sprawozdania Witold Gazda Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu 4

5 W roku 2010 łączna kwota wynagrodzenia, wypłaconego członkom zarządu oraz rady nadzorczej wyniosła ,61zł. netto Rada Nadzorcza W okresie od do r. Robert Puchała Wojciech Kubala Małgorzata Górska Andrzej Wojno Włodzimierz Zantara W okresie od do Robert Puchała Wojciech Kubala Małgorzata Górska Andrzej Wojno W okresie od do Małgorzata Górska Andrzej Wojno Arkadiusz Kuich Maciej Hajduk Maciej Pawliński Grzegorz Świerżewski Grzegorz Raczkowski (zrezygnował z pełnienia funkcji w dniu ) 5

6 Na dzień sporządzenia sprawozdania Andrzej Wojno Maciej Hajduk Grzegorz Świerżewski Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku pod firmą Oponix.pl S.A. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił zł. 3. Przedmiot działalności Spółki W skład Grupy Motoricus S.A. na dzień r. wchodzą: Pełna nazwa Nazwa Skrócona Grist 99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grist 99 Sp. z o.o. Siedziba Ul. Hubala Dobrzańskiego 155, Latchorzew Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł 100% 100% agencja poligraficzna Rok obrotowy Spółki do

7 Pełna nazwa Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Motoricus.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Motoricus.com Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł 100% (pośrednio) 100% (pośrednio) sprzedaż detaliczna artykułów motoryzacyjnych za pośrednictwem Internetu Rok obrotowy Spółki do Pełna nazwa Aaltonen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Aaltonen Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł. 100% (pośrednio) 100% (pośrednio) dystrybucja akcesoriów motoryzacyjnych, sprzedaż hurtowa Rok obrotowy Spółki do

8 Pełna nazwa Motoricus Motorsport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy Udział Emitenta w kapitale zakładowym Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ Przedmiot działalności Motoricus Motorsport Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł. 50% (pośrednio) 50% (pośrednio) sprzedaż akcesoriów sportowych, udział w zawodach i rajdach Rok obrotowy Spółki do Pełna nazwa Nazwa Skrócona Siedziba Forma prawna Kapitał zakładowy H.B.Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością H.B.Z Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 50, Łomianki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zł. Udział Emitenta w kapitale zakładowym 33 % (pośrednio) Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 33 % (pośrednio) Przedmiot działalności agencja e-commerce Rok obrotowy Spółki do

9 Podstawowym przedmiotem działalności Spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. w minionym roku obrotowym 2010 była działalność w branży motoryzacyjnej oraz działalność agencji marketingowej i poligraficznej. Działalność branży motoryzacyjnej polegała na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem opon oraz felg samochodowych. Zarząd Spółki podjął także działania, zmierzające do budowy sieci franchisingowej zakładającego uruchomienie sieci detalicznej 50 punktów obsługi pojazdów do końca roku Głównym założeniem jest stworzenie systemu dystrybucyjnego, w którym: Aaltonen Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyczną, dystrybucje na rzecz spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hurtowych Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani poprzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod logiem Motoricus.com. Motoricus.com opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę logistyczną Aaltonen Sp. z o.o. Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych na terenie całego kraju. Specjalizacją serwisów jest obsługa mechaniczna samochodów typu Fast Fit, gdzie klienci, z którymi został nawiązany kontakt poprzez sklepy internetowe mogą odebrać akcesoria oraz otrzymać profesjonalną obsługę mechaniczną Model logistyczny: Aaltonen Sp. z o.o. Motoricus.com Sp. z o.o. Motoricus Service Sp. z o.o. Klienci hurtowi 9

10 Drugim filarem Grupy Motoricus są spółki HBZ Sp. z o.o. oraz Grist99 Sp. z o.o. prowadzące działalność agencji internetowej oraz poligraficznej. Wiedza i doświadczenie wypracowane przez lata poza świadczoną działalnością jest wsparciem merytorycznym dla części motoryzacyjnej Grupy. 4. Ważne zdarzenia w roku obrotowym 2010 Uchwałą Nr 41/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2010 r. określono dzień 26 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki OPONIX.PL S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda : a) (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji serii A, b) (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji serii B, c) (czterdziestu tysięcy) akcji serii C, d) (dwustu tysięcy) akcji serii D, W dniu 30 marca 2010 roku zostały podpisane dwie umowy nabycia udziałów w spółce Grist99 Sp. z o.o. od podmiotów inwestycyjnych Xaralax Ltd. i Perdi Ltd. Nabycie 100% udziałów w spółce Grist 99 Sp. z o.o. spowodowało przejęcie udziałów w Spółkach: Motoricus.com Sp. z o.o.- 100% udziałów, Aaltonen Sp. z o.o.- 100% udziałów,motoricus Motorsport Sp. z o.o. - 50% udziałów, HBZ Sp. z o.o % udziałów Zgodnie z założeniami umów do nowo utworzonej Grupy Oponix.pl S.A. weszły : % udziałów Grist99 Sp. z o.o. - Spółka powstała w 1999 roku. Od początku działalności firma wyspecjalizowała się w produkcji druków reklamowych co obecnie stanowi główną część działalności przedsiębiorstwa. Klientami firmy są średnie i duże przedsiębiorstwa jak również ponad 150 agencji reklamowych w całej Polsce. Adres: % udziałów Motoricus.com Sp. z o.o. - Spółka powstała w 2003 roku i specjalizuje się w sprzedaży opon i felg oraz innych produktów motoryzacyjnych poprzez platformy internetowe B2C. Firma w swoim portfolio serwisów internetowych posiada takie marki jak: Adres: 10

11 3. 100% udziałów Aaltonen Sp. z o.o. - Spółka zajmuje się dystrybucją opon i felg oraz innych produktów motoryzacyjnych. Posiada własne platformy sprzedaży B2B. Spółka prowadzi sieć serwisów typu fast-fit. Adres: % udziałów Motoricus MotorSport Sp. z o.o.- Spółka powstała w 2010 roku. Jej celem poza prowadzeniem własnego teamu sportowego jest dystrybucja samochodowych akcesoriów sportowych oraz obsługa, wypożyczalnia i budowa samochodów sportowych % udziałów HBZ Sp. z o.o. - Spółka działa na rynku od 1996 roku i specjalizuje się w usługach z zakresu Internet, E-commerce, E-marketing, E-PR. W 2003 roku firma HBZ utworzyła Agencję Interaktywną easy.web, będącą integralną częścią Spółki, która ma za zadanie zintegrowanie procesów zachodzących przy tworzeniu i zarządzaniu serwisami, stronami WWW i sklepami internetowymi. Agencja internetowa easy.web prezentuje marketingowe metodologie w zarządzaniu projektami i markami w sieci. Adres: Podstawowym wydarzeniem, mającym kluczowe znaczenie dla dalszej działalności Emitenta, było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 sierpnia 2010 r. uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł w drodze emisji akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego było jednym z elementów zawartych w dniu 30 marca 2010 r. umów przedwstępnych sprzedaży akcji, w wyniku których powstała Grupa Kapitałowa Motoricus S.A. W związku z tworzeniem grupy kapitałowej dokonano zmiany firmy Emitenta z dotychczasowej Oponix.pl S.A. na Motoricus S.A. Zmieniono adres rejestrowy Spółki. W wyniku wewnętrznej reorganizacji nastąpiły także zmiany w organach Spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu ustąpił Pan Piotr Gniadek a w jego miejsce oddelegowano z Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wojno do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej. 11

12 5. Zasady ładu korporacyjnego W 2010 roku Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego za wyjątkiem: umożliwienia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upublicznianiem transmisji na stronie internetowej Spółki. Zasada ta nie została wprowadzona ze względu na duże koszty jej wprowadzenia oraz brak zainteresowania tą formą uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez akcjonariuszy. zorganizowania 2 razy w roku spotkania z analitykami, inwestorami oraz mediami. Władze Spółki udzielały jednak wszelkich informacji i wyjaśnień zainteresowanym stronom za pośrednictwem Internetu, rozmów telefonicznych oraz spotkań indywidualnych. W roku 2011 Spółka planuje zaimplementowania niniejszej zasady. 6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki i przewidywany rozwój jednostki. Prezentowane wyniki obejmują przełomowy rok w którym działalność operacyjna po pierwszym kwartale ustąpiła miejsce zarządzaniu Grupa Kapitałową. Działalność operacyjna przejęta została przez wyspecjalizowane spółki zależne. W analizie osiągniętego wyniku należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z zaleceniem audytora do konsolidacji wyniku Grupy przyjęto dane spółek zgodnie z ich okresami obrachunkowymi. Należy podkreślić, że część spółek prowadzi działalność w oparciu o rok obrachunkowy 1 październik wrzesień Są to Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp. z o.o., które mają największy wpływ na przychody Grupy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje wyniki spółek osiągnięte w poniższych okresach: Motoricus.com Sp. z o.o. 31 marzec 2010 do 30 wrzesień 2010 (6 miesięcy, z których 3 charakteryzuja się najniższą w roku sezonowością czerwiec, lipiec, sierpień) Aaltonen Sp. z o.o. 31 marzec 2010 do 30 wrzesień 2010 (6 miesięcy, z których 3 charakteryzuja się najniższą w roku sezonowością czerwiec, lipiec, sierpień) Motoricus S.A. 31 marzec 2010 do 31 grudzień 2010, Grist99 Sp. z o.o. 31 marzec 2010 do 31 grudzień 2010 (stanowi poniżej 10% obrotów całej Grupy) 12

13 Szczególną uwagę Zarząd zwraca na poniższe aspekty: wykazane wyniki skonsolidowane obejmują dane z niepełnego okresu, szczególnie w przypadku Spółek, które maja największy wpływ na skonsolidowane wyniki pierwsze miesiące nowej organizacji upłynęły na działaniach organizacyjnych, co z jednej strony wymagało poniesienia koniecznych kosztów, z drugiej jednak dało podstawę do rozwoju. pierwsze wymierne wyniki powyższych działań ujęte zostały w raporcie za 1 kwartał 2011 obejmujący w spółkach Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp. z o.o. 1 kwartał obrachunkowy tych spółek czyli okres 1 październik 2010 do 31 grudzień 2010 raport EBI nr 26/2011 z dnia 24 maja Zarząd zamierza w obecnym roku zobligować spółki zależne do podjęcia działań w kierunku ujednolicenia okresów obrachunkowych w Grupie i przyjąć spójny rok obrotowy dla wszystkich Spółek. Spowoduje to uproszczenie przygotowania danych i bardziej przejrzystą analizę wyników. 7. Wybrane dane finansowe Grupa Kapitałowa MOTORICUS.PL S.A. Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane porównywalne, dot. Oponix.pl S.A. spółka nie tworzyła w tych okresach grupy kapitałowej Dane okresu sprawozdawczego, dot. Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe , , , ,72 Aktywa obrotowe , , , ,59 Aktywa razem , , , ,31 Środki pieniężne i inne , , , ,55 aktywa pieniężne Należności , , , ,32 krótkoterminowe Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe Zobowiązania , , , ,31 krótkoterminowe Zobowiązania , , , ,82 długoterminowe Kapitał własny , , , ,96 Kapitał podstawowy , , , ,11 13

14 Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane jednostkowe rok 2009 Dane skonsolidowane rok 2010 PLN EURO PLN EURO Amortyzacja , , , ,05 Przychody netto ze , , , ,89 sprzedaży Koszty działalności , , , ,52 operacyjnej Zysk/strata ze sprzedaży , , ,63 Pozostałe przychody , , , ,47 operacyjne Pozostałe koszty 6.526, , , ,11 operacyjne Zysk/strata z działalności , , , ,27 operacyjnej Przychody finansowe , , , ,27 Koszty finansowe , , , ,53 Zysk/strata brutto , , , ,61 Zysk/strata netto , , , ,31 Spółka informuje, że danymi porównywalnymi są dane z jednostkowych sprawozdań Oponix.pl S.A., gdyż spółka w tych okresach nie tworzyła grupy kapitałowej. Do przeliczenia na walutę EURO zostały przyjęte następujące średnie kursy NBP: 1. 4,1082 z dnia r. dla danych z 2009 roku 2. 3,9603 z dnia r. dla danych z 2010 roku. Spółka informuje, że danymi porównywalnymi są dane z jednostkowych sprawozdań Oponix.pl S.A., gdyż spółka w tych okresach nie tworzyła grupy kapitałowej. 8. Przewidywany rozwój i plany Spółki na rok 2011 Nadchodzący rok 2011 stanowić będzie dla Emitenta oraz całej Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. szansę do intensywnego rozwoju oraz poprawienia osiąganych wyników finansowych. Możliwość taka powstanie w związku z zastosowaniem efektu synergii. Połączone ze sobą funkcjonalnie, wyspecjalizowane spółki zależne będą w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż jako podmioty działające oddzielnie. Skoordynowane zarządzanie pozwoli na uzyskanie 14

15 istotnych oszczędności oraz usprawni działalność operacyjną. W związku z coraz lepszą znajomością na rynku marki Motoricus, ciągłym poszerzaniem rynków zbytu oraz podpisaniem w minionym roku korzystnych umów z dostawcami, Zarząd przewiduje istotny wzrost wyników ze sprzedaży w porównaniu z rokiem Stosowna prognoza zostanie przedstawiona na przełomie czerwca i lipca 2011roku. Nadchodzący rok 2011 będzie dla Grupy Kapitałowej Motoricus okresem poważnych inwestycji. W chwili opublikowania niniejszego sprawozdania spółka 100 % zależna Aaltonen sp. z o.o. została oficjalnie poinformowana o przyznaniu z PARP dofinansowania projektu o łącznej kwocie zł. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi zł. Pozyskane środki pozwolą na wdrożenie kompletnej platformy wymiany informacji w postaci systemu informatycznego (klasy ERP). Nowa platforma internetowa B2B, pozwoli na pełną integrację systemów, doprowadzając do całkowitej automatyzacji wymiany danych, począwszy od prezentacji oferty poprzez rozliczenie transakcji aż do dostarczenia towaru do odbiorcy końcowego. Efektem wdrożenia będzie pełna integracja pomiędzy nami a naszymi partnerami biznesowymi, optymalizacja procesów logistycznych, monitorowanie operacji, wzbogacenie oferty naszych produktów oraz znaczące zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków z prowadzonej działalności. Wniosek o dofinansowanie do PARP złożyła także inna spółka 100% zależna Motoricus.com Sp. z o.o. W dniu publikacji niniejszego sprawozdania wniosek posiada pozytywną ocenę formalną - nie są jednak jeszcze znane oficjalne wyniki konkursu. Zgodnie z publikowanymi w roku ubiegłym raportami, Spółka zależna rozpoczęła budowę sieci franchisingowej, która docelowo objąć ma do 2013 r. 50 placówek. W celu koordynacji przedsięwzięcia powołano kolejną spółkę zależną, Motoricus Service Sp. z o.o. której głównym celem działalności będzie tworzenie i rozwój sieci. 15

16 9. Czynniki ryzyka Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki Z uwagi na fakt wprowadzania przez Spółkę innowacyjnych projektów istnieje ryzyko związane z ich efektami i wynikami. Minimalizując to zagrożenie realizowana strategia opiera się na dogłębnej analizie przedwdrożeniowej projektów oraz przeprowadzaniu pilotażowych działań monitorujących ich efekty, co daje możliwość wprowadzania bieżących działań korygujących do przyjętych założeń. Ponadto w celu zminimalizowania ryzyka powyższe projekty realizowane są przez wydzielone Spółki zależne. Osiągane wyniki finansowe (a właściwie ich znaczne przekraczanie w minionym roku) potwierdzają słuszność wyboru obecnej strategii co nie zwalnia Zarządu z jej udoskonalania i nieustannego modyfikowania wraz ze zmieniającym się otoczeniem rynkiem. Ryzyko realizowanych kontraktów Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów minimalizowane jest zarówno poprzez dywersyfikację kontrahentów a także poprzez prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych oraz pre-windykacyjnych. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Motoricus spółki zależne kierują swoją ofertę do różnych segmentów rynku. Odbiorcami Motoricus.com sp. z o.o. są głównie osoby fizyczne, realizujące płatności za pobraniem prosto do rąk kuriera. W ramach struktur Aaltonen Sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż z odroczonymi terminami płatności oraz udziela kredytów kupieckich, stworzono sprawnie działający dział windykacji, który na bieżąco monitoruje stan zaległości oraz podejmuje niezbędne działania w tym zakresie. Kontrahenci podlegają także weryfikacji poprzez współpracującą ze Spółką wywiadownię gospodarczą, która opracowuje raporty na temat ich wypłacalności. Ryzyko związane z awaria sprzętu Spółka w swej działalności opiera się na połączeniach internetowych i automatyzacji procesów sprzedażowo-logistycznych. Systemy informatyczne narażone są na awarie co może spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień klientów. Podobne ryzyko występuje w przypadku awarii łączy internetowych. Ograniczając to ryzyko Spółka poszukuje alternatywnych dostawców usług. 16

17 Ryzyko związane z uzależnieniem się od kluczowych dostawców Grupa Kapitałowa Motoricus podpisała kilka umów z kluczowymi dostawcami oraz pośrednikami. Dzięki temu nie jest uzależniona od jednego dostawcy i może dokonywac zakupów z wielu źródeł. Ryzyko związane z dużą sezonowością w sprzedaży Rynek sprzedaży opon charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością w sprzedaży, co wymaga ogromnej elastyczności potencjału obsługi klientów. Brak możliwości obsługi w bardzo krótkim czasie dużej liczby klientów może spowodować duży wpływ na wynik finansowy. Dodatkowo zbyt duże zatrudnienie powoduje obciążenie kosztów stałych co poza głównymi sezonami ma znaczący wpływ na poziom kosztów stałych. Ograniczając to ryzyko Spółka podejmuje następujące działania : w najwyższym stopniu podnosić automatyzację procesów okresowo podnosić potencjał poprzez pracowników sezonowych, wprowadzać do sprzedaży produkty oraz usługi objęte sezonowością w różnych okresach Ryzyko walutowe W związku z dokonywaniem przez spółki zależne znacznych transakcji z klientami zagranicznymi, Grupa Kapitałowa Motoricus może być w pewnym stopniu narażona na ryzyko, związane z wahaniami kursów walut. Duża zmienność kursu może powodować trudności w kontrolowaniu zyskowności. W związku z powyższym Spółka nie wyklucza zastosowania produktów finansowych, które takie ryzyko będą minimalizowały. Ryzyko wzrostu konkurencyjności w branży Grupa Kapitałowa Motoricus działa na rynku charakteryzującym się dużą konkurencyjnością. Obecność porównywarek cen w Internecie umożliwia klientom możliwość błyskawicznego porównywania ofert i wyboru najtańszej z nich. Sprzedaż dla podmiotów gospodarczych oznacza także konieczność konkurowania z innymi dystrybutorami i hurtownikami, poprzez udzielanie kontrahentom rabatów czy korzystnych kredytów kupieckich. W związku z powyższym Spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus dokładają wszelkich starań aby optymalizując procesy sprzedażowo-logistyczne podnosić rentowność sprzedaży. Tworzenie sieci franchisingowej ma na celu podniesienie konkurencyjności poprzez 17

18 zoptymalizowanie kosztów zdobycia i utrzymania klienta oferując szeroki asortyment produktów i usług serwisowych. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Motoricus zależą od dobrej koniunktury na rynku oraz w branży motoryzacyjnej. Istotny jest także poziom zamożności społeczeństwa oraz aktualny kurs złotówki, który w razie załamania może spowodować wzrost kosztów importu towarów zza granicy. Ryzyko związane z zapewnieniem płynności dostaw Bardzo duża sezonowość w sprzedaży głównych produktów powoduje, iż opóźnienia dostaw od głównych dostawców może spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień. Nawet najmniejsze opóźnienia dostaw w szczycie sezonu mogą spowodować zauważalne straty w wyniku handlowym. Zamówienie zbyt dużej ilości towaru powoduje natomiast większe koszty magazynowania. 10. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia Nie dotyczy. 11. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach). Nie dotyczy. 12. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego Spółki należące do Grupy realizują obowiązek związany z utylizacją odpadów poprzez podpisanie umów z wyspecjalizowanymi podmiotami. 18

19 13. Informacje dotyczące zatrudnienia Wyszczególnienie Ilość osób Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 38,4 Stan zatrudnienia na r Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Na ostateczne wyniki znaczący wpływ miała transakcja z dnia Za kwotę zł. Spółka sprzedała (jeden milion) akcji serii A na okaziciela spółki Carbon Design S.A. (obecnie Blu Pre IPO S.A.). W wyniku tej transakcji Spółka wygenerowała marżę w wysokości 4,2%, jednak w związku z ich wcześniejsza wyceną Spółka zanotowała stratę ze zbycia inwestycji w wys pln. Posiadane akcje Spółki dominującej przez Spóke zalezną Aaltonen Sp. z o.o. w wys akcji o wartości nominalnej pln obnizaja wartość prezentowanego kapitału własnego 15. Zdarzenia po dacie bilansu. W dniu 15 lutego 2011 Motoricus S.A. złożył do KRS w Warszawie wniosek o zarejestrowanie podmiotu w 100% zależnego - Motoricus Service Sp. z o.o. Ta nowo powołana spółka odpowiedzialna będzie za rozwój sieci franczyzowej emitenta. Nowa Spółka wykorzysta wysokie standardy działania wypracowane w spółkach istniejących już od wielu lat, pięciu modelowych punktów serwisowych na terenie Warszawy i okolic. Podstawowym celem tworzonej spółki będzie rozbudowa, w okresie 3-4 lat, ogólnopolskiej sieci franczyzowej obejmującej około 50 serwisów partnerskich. W dniu 26 kwietnia 2011 Zarząd Motoricus S.A otrzymał informację o zatwierdzeniu wniosku na dofinansowanie, złożonego przez Aaltonen Sp. z o.o. spółkę 100% zależną, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 PO IG". Oznacza to, iż Aaltonen Sp. z o.o. zostanie zaproszona do podpisania z PARP umowy na dofinansowanie projektu o łącznej kwocie zł. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi zł. Spółka (100%) zależna Motoricus.com Sp. z o.o. zakupiła w dniu 20 kwietnia 2011r. od Spółki Sklep-Moto.pl Sp. z o.o. prawo do dysponowania sklepami internetowymi w skład 19

20 których wchodzą domeny, szablony graficzne, opisy produktów, zdjęcia produktów, bazy klientów, opinie, materiały techniczne oraz serwery wirtualne. Uległa rozwiązaniu umowa z dotychczasowym Animatorem Rynku - COPERNICUS SECURITIES S.A. Jednocześnie z dniem 30 maja 2011r. weszła w życie umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. w Katowicach jako nowym Animatorem Rynku. 4 maja 2011 r. Spółka (100%) zależna - Motoricus.com Sp. z o.o. złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2 " Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Łączna wartość projektu wynosi zł. Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi pln, co stanowi 49,87% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji projektu: Witold Gazda Członek Zarządu Motoricus S.A. Katarzyna Górska Członek Zarządu Motoricus S.A. 20

21

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q3 2011

Raport kwartalny: Q3 2011 Raport kwartalny: Q3 2011 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo