Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09] Zatwierdzam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09] Zatwierdzam"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej,. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09] Zatwierdzam Warszawa 2009

2

3 Autorzy: mgr inż. Ewa Jedlińska mgr inż. Lucyna Kubicka dr inż. Zuzanna Szmyt mgr inż. Elżbieta Szudrowicz Recenzenci: dr hab. inż. Roman Kowalczyk mgr Witold Pułkownik Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Opracowanie techniczne: mgr Magdalena Mrozkowiak 1

4 Spis treści I. Plany nauczania 3 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 6 1. Towaroznawstwo spożywcze 2. Technologia żywności 3. Mikrobiologia żywności 4. Maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego 5. Analiza żywności 6. Działalność przedsiębiorstwa spożywczego 7. Zajęcia praktyczne 8. Praktyka zawodowa

5 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawód: technik technologii żywności 321[09] Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I-VIII Klasy I-IV Forma stacjonarna 1. Towaroznawstwo spożywcze Technologia żywności Mikrobiologia żywności Forma zaoczna Maszyny i urządzenia przetwórstwa 4. spożywczego Analiza żywności Działalność przedsiębiorstwa 6. spożywczego Specjalizacja* Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 7 tygodni * Program nauczania wybranej specjalizacji w zawodzie opracowany przez nauczyciela powinien uzyskać pozytywną opinię szkolnego zespołu przedmiotowego właściwego dla danego zawodu 3

6 PLAN NAUCZANIA Technikum uzupełniające Zawód: technik technologii żywności 321[09] Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Semestry I-VI Klasy I-III Forma stacjonarna 1. Towaroznawstwo spożywcze Technologia żywności Mikrobiologia żywności Forma zaoczna Maszyny i urządzenia przetwórstwa 4. spożywczego Analiza żywności Działalność przedsiębiorstwa 6. spożywczego Specjalizacja* Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 7 tygodni * Program nauczania wybranej specjalizacji w zawodzie opracowany przez nauczyciela powinien uzyskać pozytywną opinię szkolnego zespołu przedmiotowego właściwego dla danego zawodu 4

7 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik technologii żywności 321[09] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Semestry I-IV Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Klasy I-II Forma stacjonarna Forma zaoczna 1. Towaroznawstwo spożywcze Technologia żywności Mikrobiologia żywności Maszyny i urządzenia przetwórstwa 4. spożywczego Analiza żywności Działalność przedsiębiorstwa 6. spożywczego Specjalizacja* Zajęcia praktyczne Razem Praktyka zawodowa: 7 tygodni * Program nauczania wybranej specjalizacji w zawodzie opracowany przez nauczyciela powinien uzyskać pozytywną opinię szkolnego zespołu przedmiotowego właściwego dla danego zawodu 5

8 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: posłużyć się terminologią z zakresu towaroznawstwa żywności, dokonać klasyfikacji produktów spożywczych według różnych kryteriów, określić wartość odżywczą żywności, określić kryteria jakości i wartości handlowej produktów spożywczych, określić źródła żywności, rozróżnić podstawowe grupy surowców spożywczych, określić znaczenie norm i normalizacji w przetwórstwie spożywczym, scharakteryzować składniki pokarmowe istotne dla przetwórstwa, określić przydatność poszczególnych surowców w przetwórstwie spożywczym, zidentyfikować źródła skażenia żywności, scharakteryzować rodzaje zanieczyszczeń surowców żywnościowych, scharakteryzować formy skupu surowców żywnościowych, scharakteryzować zasady prawidłowego transportu surowców spożywczych, określić zmiany zachodzące w surowcach podczas przechowywania, określić przeznaczenie dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności, dobrać warunki magazynowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, rozpoznać szkodniki magazynowe i określić sposoby ich zwalczania, rozróżnić typy opakowań i sposoby zamykania, dobrać opakowania do rodzaju produktów, określić wpływ opakowań na środowisko, zastosować środki myjące i dezynfekujące zgodnie z przeznaczeniem, określić wymagania dotyczące jakości wody technicznej i technologicznej stosowanej w przetwórstwie spożywczym, posłużyć się normami, tabelami składu chemicznego oraz wartości odżywczej surowców i produktów spożywczych, dokonać analizy przepisów prawa żywnościowego, 6

9 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w skupie, transporcie i magazynowaniu surowców, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych, skorzystać z różnych źródeł informacji zawodowej. Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne Podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa: żywność, środki spożywcze, używki, dodatki dozwolone do żywności, materiały pomocnicze, zanieczyszczenia i skażenia żywności, półprodukty oraz półprzetwory, wyroby gotowe do spożycia. Klasyfikacja produktów spożywczych według różnych kryteriów. Rozróżnianie podstawowych surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych. Porównywanie składu chemicznego surowców pochodzenia zwierzęcego, na podstawie tabel. Rozpoznawanie produktów spożywczych na podstawie próbek oraz kwalifikowanie ich do odpowiednich grup według pochodzenia oraz stopnia przetworzenia. 2. Normy i normalizacja w przetwórstwie żywności Podstawy normalizacji i prawa żywnościowego. Cele i zadania normalizacji. Normalizacja w Polsce. Rodzaje i budowa norm stosowanych w przetwórstwie żywności. Międzynarodowa współpraca w zakresie normalizacji. Normy ISO dotyczące przetwórstwa żywności. Zasady Kodeksu Żywnościowego. Analizowanie przepisów prawa dotyczących normalizacji. Analizowanie schematu organizacyjnego polskiego systemu normalizacji. Analizowanie norm jakościowych dla wybranych surowców i produktów. Ocenianie jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem norm. 3. Składniki i jakość żywności Podział składników pokarmowych. Charakterystyka węglowodanów, białek, tłuszczów, witamin i soli mineralnych. Rola składników 7

10 pokarmowych w organizmie człowieka. Właściwości składników pokarmowych wykorzystywane w technologii żywności. Zanieczyszczenia i skażenia żywności. Kryteria jakości i wartości handlowej produktów spożywczych - cechy organoleptyczne, wartość odżywcza i zdrowotna, dyspozycyjność produktów spożywczych. Analizowanie tabel wartości odżywczych wybranych surowców i produktów spożywczych. Ustalanie wartości energetycznej wybranych produktów. Obliczanie zawartości poszczególnych składników pokarmowych w wybranych produktach. Określanie zmian zachodzących w białku pod wpływem temperatury. Określanie wyróżników oceny jakości dla wybranych produktów spożywczych. 4. Baza surowcowa przetwórstwa spożywczego Rodzaje surowców, pozyskiwanie oraz ich charakterystyka towaroznawcza. Organizacja skupu surowców. Ocena surowców w skupie i ich klasyfikacja. Metody, urządzenia i przyrządy do określania ilości surowców. Transport surowców spożywczych. Cele i warunki magazynowania surowców. Zmiany zachodzące w surowcach podczas magazynowania. Typy magazynów. Szkodniki magazynowe i sposoby ich zwalczania. Wymagania higieniczne, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dotyczące obrotu surowcami. Analizowanie danych dotyczących produkcji głównych surowców spożywczych, na podstawie rocznika statystycznego w Polsce i na świecie. Określanie cech surowców spożywczych decydujących o ich przydatności technologicznej. Ocenianie zmian zachodzących w surowcach podczas magazynowania. Ustalanie ubytków magazynowych wybranych surowców. Dobieranie warunków magazynowania dla różnych surowców. Wypełnianie dokumentacji magazynowej. Rozpoznawanie szkodników magazynowych na podstawie ilustracji. 8

11 5. Dodatki do żywności i materiały pomocnicze Przepisy prawa dotyczące stosowania dodatków do żywności. Dozwolone substancje dodatkowe - funkcje i warunki stosowania. Substancje pomagające w przetwarzaniu żywności - funkcje i warunki stosowania. Środki myjące i dezynfekujące wykorzystywane w przetwarzaniu żywności - rodzaje, charakterystyka. Zastosowanie wody w przetwarzaniu żywności. Wymagania dotyczące jakości wody technologicznej i technicznej. Funkcje opakowań i ich rodzaje. Normalizacja opakowań, system wymiarowania, znakowanie opakowań. Opakowania metalowe, szklane, papierowe, z tworzyw sztucznych, drewna i tkanin. Zasady doboru opakowań do produktów spożywczych. Opakowania niezagrażające środowisku i opakowania uciążliwe dla środowiska. Utylizacja opakowań. Magazynowanie dodatków do żywności i materiałów pomocniczych. Przepisy bezpieczeństwo i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej dotyczące przechowywania dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych. Analizowanie przepisów prawa dotyczących stosowania dodatków do żywności. Sporządzanie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych do stosowania w produkcji żywności. Sporządzanie wykazu środków spożywczych, do których wolno stosować dozwolone substancje dodatkowe oraz określanie maksymalnych dawek. Analizowanie wykazu substancji dodatkowych stosowanych do żywności przeznaczonej dla niemowląt i dzieci oraz warunków ich stosowania. Rozpoznawanie dodatków do żywności na podstawie próbek. Rozpoznawanie znaków zamieszczonych na opakowaniach jednostkowych i transportowych. Rozpoznawanie różnych typów słojów. Rozpoznawanie opakowań do aseptycznego rozlewu. Rozpoznawanie opakowań wadliwych. Dobieranie różnych typów zamknięć do butelek. Środki dydaktyczne Filmy dydaktyczne obrazujące: organizację skupu różnych surowców, ocenę surowców w skupie i ich klasyfikację, środki transportu przeznaczone dla różnych surowców, magazynowanie różnych surowców żywnościowych. Próbki surowców, półproduktów i produktów spożywczych. 9

12 Substancje dodatkowe i pomagające w przetwarzaniu: barwniki, substancje słodzące, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, kwasy i regulatory kwasowości, stabilizatory, emulgatory i sole emulgujące, zagęstniki, substancje żelujące, substancje wzmacniające smak, skrobie modyfikowane, substancje wypełniające, substancje wiążące, substancje utrzymujące wilgoć, substancje spulchniające, substancje glazurujące, substancje zapobiegające zbrylaniu, gazy nośne, substancje pianotwórcze, substancje zapobiegające pienieniu, aromaty, substancje klarujące i filtrujące, rozpuszczalniki. Środki myjące i dezynfekujące wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym. Opakowania stosowane w przetwórstwie spożywczym: metalowe, szklane, drewniane, papierowe, z tkanin, tworzyw syntetycznych. Opakowania do aseptycznego rozlewu. Zamknięcia opakowań. Przyrządy kontrolno - pomiarowe: wilgotnościomierze, termometry. Wzory druków magazynowych. Tabele składu chemicznego i wartości odżywczej surowców i produktów spożywczych. Przepisy prawa żywnościowego, dotyczące stosowania dodatków do żywności oraz wymagań dla wody. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Towaroznawstwo spożywcze obejmuje treści dotyczące składników i jakości żywności, pozyskiwania, transportu i magazynowania surowców w przetwórstwie spożywczym, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych. Wiedza z tego zakresu stanowi podbudowę do realizacji programu nauczania przedmiotów: Technologia żywności, Maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, Analiza żywności, Zajęcia praktyczne i Praktyka zawodowa. W trakcie realizacji programu nauczania należy łączyć teorię z praktyką poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i metod nauczania. W procesie nauczania - uczenia się zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objaśnieniem, metody przypadków oraz ćwiczeń. Realizując program przedmiotu należy zwracać uwagę na rodzaje, wartość odżywczą, przydatność technologiczną i warunki magazynowania surowców, dodatków i materiałów pomocniczych. Należy wyjaśnić uczniom konieczność przestrzegania dopuszczalnych dawek dozwolonych substancji dodatkowych do produkcji oraz uzasadnić potrzeby utrwalania żywności ze względu na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów. 10

13 Ćwiczenia zamieszczone w programie stanowią propozycję, którą można wykorzystać w procesie kształcenia, ułatwią one uczniom przyswojenie treści programowych, a także umożliwią kształtowanie umiejętności praktycznych. Nauczyciel może zaplanować inne ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności dostosowując ich zakres i poziom do potrzeb edukacyjnych uczniów i wyposażenia pracowni dydaktycznej. Zaleca się, aby zajęcia realizowane były w pracowni przetwórstwa spożywczego wyposażonej w odpowiednie środki dydaktyczne. Podczas zajęć uczniowie powinni pracować w grupach do 15 osób, indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych. Z uwagi na zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne zachodzące w przetwórstwie żywności, konieczna jest współpraca szkoły z przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego, w których uczniowie mogliby się zapoznać z funkcjonowaniem nowoczesnych magazynów, ich wyposażeniem oraz organizacją pracy. Wskazane jest również organizowanie wycieczek dydaktycznych do punktów skupu, podczas których uczniowie zapoznają się z organizacją skupu różnych surowców, zasadami klasyfikacji surowców, metodami pomiaru ilości surowców oraz stosowanymi środkami transportu. Na realizację poszczególnych działów tematycznych proponuje się następujący podział godzin: Lp. Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin 1. Wiadomości wstępne 5 2. Normy i normalizacja w przetwórstwie żywności Składniki i jakość żywności Baza surowcowa przetwórstwa spożywczego Dodatki do żywności i materiały pomocnicze 23 Razem 72 Podane w tabeli liczby godzin przeznaczone na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić zmiany, mające na celu dostosowanie programu do potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić przez cały czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom wiedzy oraz zakres opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia. 11

14 Systematyczne ocenianie dostarcza nauczycielowi informacji o efektach jego pracy, postępach ucznia w nauce oraz ułatwia zaplanowanie procesu kształcenia. Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwracać na: określanie wartości odżywczej żywności, rozpoznawanie surowców spożywczych, ocenę przydatności technologicznej surowców do produkcji poszczególnych asortymentów wyrobów gotowych, dobieranie dodatków do żywności zgodnie z ich przeznaczeniem, dobieranie warunków magazynowania do rodzaju surowców, dodatków i materiałów pomocniczych, dobór opakowań do rodzaju produktów spożywczych, korzystanie z norm i przepisów prawa, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas skupu, transportu i magazynowania surowców, dodatków i materiałów pomocniczych. Podczas sprawdzianów ustnych należy zwracać uwagę na posługiwanie się terminologią zawodową oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Po zakończeniu realizacji programu, w celu zbadania poziomu osiągnięć uczniów, proponuje się zastosowanie testu osiągnięć szkolnych z zadaniami wielokrotnego wyboru z zakresu poszczególnych działów tematycznych. W końcowej ocenie należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania osiągnięć uczniów zastosowanych przez nauczyciela. Literatura Bijok B., Bijok F.: Surowce i technologia żywności. Część 1. WSiP, Warszawa 2000 Chuchlowa J.: Materiały pomocnicze i dodatki do żywności. WSiP, Warszawa 1996 Gertig H.: Żywność a zdrowie. PZWL, Warszawa 1996 Gruda Z., Postolski J.; Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa 1999 Jakubczyk T.: Surowce w przetwórstwie zbóż. WSiP, Warszawa 1994 KołożynKrajewska D. i inni: Higiena produkcji żywności. SGGW, Warszawa

15 Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: HACCP - koncepcja systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SIT Spoż., NOT Warszawa 1999 Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: Towaroznawstwo żywności. WSiP, Warszawa 1997 Mindur L.: Nowoczesne technologie transportowe. Wyd. WSI, Radom 1996 Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa 2006 Rutkowski A., Gwiazda St., Dąbrowski K.: Dodatki funkcjonalne do żywności. Agro & Food Technology, Katowice 1993 Sikorski Z.E. red.: Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT, Warszawa 1994 Świderski F. red.: Teoria i ćwiczenia z towaroznawstwa produktów spożywczych. SGGW, Warszawa 1997 Świderski F. red.: Towaroznawstwo technologii przetworzonej. SGGW, Warszawa 1999 Praca zbiorowa: Technologia żywności. Część 1. WSiP, Warszawa 2000 Czasopisma specjalistyczne: Przemysł spożywczy, Przegląd piekarski i cukierniczy, Przemysł fermentacyjny i owocowo - warzywny, Przegląd mleczarski, Gospodarka mięsna Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 13

16 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: scharakteryzować źródła żywności, określić współczesne potrzeby przetwarzania żywności, określić kierunki przetwórstwa spożywczego, określić znaczenie higieny w technologii żywności, scharakteryzować sposoby prowadzenia obróbki wstępnej surowców spożywczych, określić wpływ obróbki wstępnej na wartość odżywczą i cechy surowców, określić zastosowanie maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców, sklasyfikować operacje i procesy jednostkowe stosowane w przetwórstwie żywności, scharakteryzować operacje mechaniczne, termiczne i dyfuzyjne stosowane w przetwórstwie żywności, określić wpływ operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych na wartość odżywczą, cechy organoleptyczne i trwałość produktów spożywczych, określić zastosowanie maszyn i urządzeń do operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych, scharakteryzować procesy fizykochemiczne, chemiczne i biotechniczne oraz ich zastosowanie w przetwórstwie żywności, określić wpływ procesów fizykochemicznych, chemicznych i biotechnicznych na wartość odżywczą, cechy organoleptyczne i trwałość produktów spożywczych, określić zastosowanie maszyn i urządzeń w procesach technologicznych, sklasyfikować metody utrwalania żywności, scharakteryzować metody utrwalania poszczególnych grup surowców i żywności przetworzonej, dobrać metody utrwalania do różnych rodzajów surowców i żywności przetworzonej, scharakteryzować zmiany zachodzące w żywności w podczas utrwalania, określić zastosowanie maszyn i urządzeń do utrwalania żywności, określić zasady organizacji kontroli produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego, 14

17 określić miejsca i przyczyny powstawania ubytków i strat produkcyjnych, scharakteryzować metody badania jakości surowców i produktów spożywczych, scharakteryzować systemy jakości obowiązujące w przetwórstwie spożywczym, scharakteryzować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, określić parametry procesów technologicznych, dokonać analizy zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo wyrobów gotowych, dokonać analizy przepisów prawa i norm dotyczących jakości produkowanej żywności, wskazać krytyczne punkty kontroli jakości w procesie produkcji wyrobów spożywczych z zastosowaniem różnych technologii, podjąć działania korygujące proces produkcji, zgodnie z zasadami systemu HACCP, scharakteryzować wyroby przetwórstwa spożywczego, dobrać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych, dobrać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów spożywczych, zaplanować procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie surowców roślinnych i zwierzęcych oraz produkcji koncentratów spożywczych, obliczyć zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności i opakowania, zaplanować przebieg procesu produkcji wyrobów spożywczych, z uwzględnieniem warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych zakładu przetwórstwa spożywczego, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, określić wartość odżywczą wyrobów spożywczych, określić sposoby pakowania i konfekcjonowania wyrobów spożywczych, posłużyć się normami i dokumentacją techniczną i technologiczną, zastosować zasady racjonalnego wykorzystania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych, posłużyć się specjalistycznymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w procesie produkcji wyrobów spożywczych, zagospodarować odpady poprodukcyjne, określić zagrożenia środowiska związane z działalnością zakładów przetwórstwa spożywczego oraz zaplanować sposoby zapobiegania, 15

18 zastosować przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas produkcji wyrobów spożywczych, zastosować środki ochrony indywidualnej, skorzystać z różnych źródeł informacji dotyczących przetwórstwa spożywczego. Materiał nauczania 1. Podstawy technologii żywności Źródła żywności. Zadania przemysłu spożywczego. Kierunki przetwórstwa spożywczego. Struktura procesu produkcyjnego. Dokumentacja techniczna i technologiczna. Podstawowe przepisy higieniczno - sanitarne dotyczące przetwórstwa spożywczego. Analizowanie danych dotyczących spożycia żywności w Polsce i w Europie. Określanie roli i zadań przemysłu spożywczego w gospodarce kraju. Analizowanie rozporządzeń i przepisów określających warunki higieniczne dotyczące produkcji żywności. 2. Obróbka wstępna surowców spożywczych Cele i zadania obróbki wstępnej surowców spożywczych. Operacje związane z obróbką wstępną surowców. Wpływ obróbki wstępnej na jakość surowców. Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obróbki wstępnej surowców. Porównywanie cech surowców spożywczych przed i po obróbce wstępnej. Ocenianie wpływu obróbki wstępnej na wartość odżywczą surowców. Dobieranie urządzeń do mycia surowców delikatnych na podstawie katalogów maszyn i urządzeń. Planowanie przebiegu obróbki wstępnej ziarna pszenicy na podstawie dokumentacji technologicznej. Dobieranie sposobu obróbki wstępnej ziemniaków w zależności od ich przeznaczenia. 16

19 3. Operacje mechaniczne Klasyfikacja i charakterystyka operacji mechanicznych: rozdrabniania, rozdzielania, mieszania, formowania, dozowania i pakowania. Wykorzystanie operacji mechanicznych w przetwórstwie spożywczym. Wpływ operacji mechanicznych na jakość wyrobów gotowych. Urządzenia do przeprowadzania operacji mechanicznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas operacji mechanicznych. Klasyfikowanie operacji mechanicznych według określonych kryteriów. Rozpoznawanie sposobów rozdrabniania surowców na podstawie próbek warzyw i owoców. Dobieranie urządzeń dozujących do soków owocowych, serków homogenizowanych oraz cukru. Porównywanie cech sensorycznych mięsa rozdrobnionego w wilku, oraz w kutrze. Dobieranie urządzeń do rozdzielenia mieszanin sypkich, mas półstałych oraz zawiesin, na podstawie katalogów maszyn i urządzeń. Planowanie operacji mechanicznych stosowanych w procesie produkcji przetworów owocowych i warzywnych. 4. Operacje termiczne Procesy cieplne. Nośniki ciepła i czynniki chłodnicze. Klasyfikacja, charakterystyka i wykorzystanie operacji termicznych. Wpływ operacji termicznych na jakość wyrobów gotowych. Urządzenia do przeprowadzania operacji termicznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas przeprowadzania operacji termicznych. Rozróżnianie rodzajów operacji termicznych stosowanych w przetwórstwie żywności. Porównywanie warunków przeprowadzania operacji prażenia, pieczenia i gotowania. Badanie zmian sensorycznych w surowcach poddanych gotowaniu, smażeniu i pieczeniu. Porównywanie cech organoleptycznych jabłek surowych i blanszowanych. 17

20 Dobieranie urządzeń do poszczególnych operacji termicznych stosowanych w przetwórstwie żywności, na podstawie katalogów maszyn i urządzeń. Planowanie operacji termicznych w produkcji różnych przetworów mięsnych. 5. Operacje dyfuzyjne Charakterystyka operacji dyfuzyjnych: ekstrakcji i destylacji. Wykorzystanie operacji dyfuzyjnych w przetwórstwie spożywczym. Wpływ operacji dyfuzyjnych na skład i jakość wyrobów gotowych. Urządzenia do przeprowadzania operacji dyfuzyjnych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas operacji dyfuzyjnych. Dobieranie maszyn i urządzeń do produkcji soku surowego z buraka cukrowego. Dobieranie metod destylacji w procesie produkcji koniaku, olejku eterycznego i spirytusu rektyfikowanego. Analizowanie procesów zachodzących na półce kolumny rektyfikacyjnej podczas rektyfikacji zacieru, na podstawie dokumentacji technologicznej. Porównywanie składu chemicznego destylatów otrzymanych różnymi metodami, na podstawie dokumentacji technologicznej. Planowanie operacji dyfuzyjnych w procesie produkcji oleju, cukru i spirytusu rektyfikowanego. 6. Procesy fizykochemiczne Klasyfikacja i charakterystyka procesów fizykochemicznych: krystalizacji, emulgowania, koagulacji, żelowania, sorpcji, desorpcji i aglomerowania. Wykorzystanie procesów fizykochemicznych w przetwórstwie spożywczym. Wpływ procesów fizykochemicznych na jakość wyrobów gotowych. Urządzenia do przeprowadzania procesów fizykochemicznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas prowadzenia procesów fizykochemicznych. Porównywanie rodzajów emulsji na podstawie próbek produktów spożywczych. Porównywanie cech organoleptycznych soków owocowych klarowanych i nieklarownych. 18

21 Porównywanie cech produktów aglomerowanych i nieaglomerowanych, na podstawie próbek. Dobieranie urządzeń do procesu krystalizacji cukru, na podstawie katalogów maszyn i urządzeń. Analizowanie czynników wywołujących krystalizację substancji w roztworach soli kuchennej o różnych stężeniach. Dobieranie substancji adsorbujących do produkcji oleju, na podstawie wykazów tych substancji. 7. Procesy chemiczne Klasyfikacja i charakterystyka procesów chemicznych: hydrolizy, neutralizacji, uwodornienia i procesów modyfikowania żywności. Wykorzystanie procesów chemicznych w przetwórstwie spożywczym. Wpływ procesów chemicznych na jakość wyrobów gotowych. Urządzenia do przeprowadzania procesów chemicznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas prowadzenia procesów chemicznych. Analizowanie przebiegu hydrolizy chemicznej skrobi podczas produkcji syropu skrobiowego. Analizowanie przebiegu procesu uwodornienia olejów roślinnych. Określanie cech produktów modyfikowanych, na podstawie próbek. Sporządzanie bilansu negatywnych i pozytywnych następstw spożywania modyfikowanych produktów spożywczych. 8. Procesy biotechniczne Biosynteza masy komórkowej. Produkcja drożdży. Rodzaje i charakterystyka procesów fermentacyjnych. Zastosowanie procesów fermentacyjnych w przetwórstwie spożywczym. Wpływ procesów biotechnicznych na cechy przetwarzanych produktów. Aparaty i urządzenia do przeprowadzania procesów biotechnicznych. Rodzaje enzymów i ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas prowadzania procesów biotechnicznych. Analizowanie schematu biotechnicznego produkcji drożdży. Ocenianie wpływu warunków hodowli drobnoustrojów na przebieg fermentacji. Porównywanie cech organoleptycznych i wartości odżywczej ogórków świeżych i ogórków kiszonych. 19

22 Dobieranie rodzaju fermentacji do produkcji określonych wyrobów spożywczych. Przyporządkowywanie enzymom wykorzystywanym w przemyśle spożywczym substratów i produktów reakcji. 9. Utrwalanie żywności Cele utrwalania żywności. Metody utrwalania żywności. Chłodzenie i zamrażanie żywności. Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur. Utrwalanie żywności poprzez dodanie substancji osmoaktywnych. Utrwalanie żywności przez zagęszczanie. Suszenie żywności. Utrwalanie żywności poprzez zakwaszanie. Chemiczne metody utrwalania żywności. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Wpływ metod utrwalania na wartość odżywczą, cechy organoleptyczne i trwałość produktu. Maszyny i urządzenia stosowane do utrwalania żywności. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska dotyczące utrwalania żywności. Klasyfikowanie metod utrwalania żywności ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika powodującego utrwalenie. Dobieranie metody zamrażania następujących produktów: truskawek, masy jajowej, mięsa w półtuszach, frytek. Porównywanie cech organoleptycznych mleka utrwalonego różnymi metodami. Ocenianie wartości odżywczej konserw mięsnych pasteryzowanych i sterylizowanych, na podstawie tabel składu chemicznego. Dobieranie suszarek do utrwalenia surowców płynnych oraz sypkich, na podstawie katalogów maszyn i urządzeń. Określanie zmian zachodzących w produktach utrwalonych poprzez zagęszczanie oraz solenie. Ustalanie składu chemicznego atmosfery gazów stosowanych podczas pakowania różnych asortymentów żywności. 10. Kontrola jakości w procesach produkcji żywności Kontrola ilościowa produkcji. Organizacja kontroli jakości w zakładzie przetwórstwa spożywczego. Metody oceny jakości surowców i produktów. Systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie spożywczym: GMP, GHP, GLP, ISO, TQM. System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - HACCP. 20

23 Ustalanie zapotrzebowania surowców do wyprodukowania określonej ilości produktu, na podstawie norm. Obliczanie wydajności produkcji dla wybranych asortymentów. Dokonywanie oceny jakości surowców metodą punktową. Ocenianie jakości wyrobu na podstawie porównania wyników badań z normą. Analizowanie korzyści wynikających ze stosowania systemów jakości podczas produkcji żywności, w odniesieniu do konsumenta i producenta. Analizowanie krytycznych punktów kontroli podczas produkcji pieczywa. 11. Przetwórstwo zbóż Asortyment przetwórstwa zbożowego. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie zbożowym. Produkcja mąki, kasz, makaronów, galanterii śniadaniowej. Produkcja pasz. Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie zbożowym. Linie produkcyjne wyrobów przetwórstwa zbożowego. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie zbóż. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa zbożowego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa zbóż. Rozpoznawanie przetworów zbożowych na podstawie próbek. Sporządzanie schematu blokowego produkcji mąki pszennej, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji płatków śniadaniowych kukurydzianych na podstawie opisu technologicznego. Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przetwórstwa zbożowego. 12. Przetwórstwo surowców olejarskich Zakres przetwórstwa surowców olejarskich. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie surowców olejarskich. Produkcja surowych olejów roślinnych. Modyfikacja tłuszczów roślinnych. Produkcja margaryny. Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie surowców olejarskich. Produkty uboczne przetwórstwa surowców olejarskich. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie surowców olejarskich. Zagrożenia środowiska spowodowane 21

24 działalnością zakładów przetwórstwa surowców olejarskich. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w zakładach przetwórstwa surowców olejarskich. Rozpoznawanie surowców i wyrobów olejarskich na podstawie próbek. Sporządzanie schematu blokowego produkcji oleju rzepakowego z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji margaryny mlecznej na podstawie opisu technologicznego. Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przetwórstwa surowców olejarskich. Planowanie sposobów wykorzystania produktów ubocznych powstałych podczas przerobu rzepaku. 13. Przetwórstwo ziemniaków Zakres przetwórstwa ziemniaków. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie ziemniaków. Produkcja skrobi ziemniaczanej. Produkcja hydrolizatów skrobiowych. Produkcja karmelu. Produkcja suszy ziemniaczanych i produktów uszlachetnionych. Produkcja skrobi modyfikowanej. Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie ziemniaków. Linie produkcyjne do produkcji przetworów ziemniaczanych. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie ziemniaków. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa ziemniaków. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w zakładach przetwórstwa ziemniaków. Rozpoznawanie rodzajów przetworów ziemniaczanych na podstawie próbek. Sporządzanie schematu blokowego produkcji syropu skrobiowego, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji suszy ziemniaczanych na podstawie opisu technologicznego. Analizowanie wartości odżywczej frytek i chipsów ziemniaczanych na podstawie tabel. 22

25 Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przetwórstwa ziemniaczanego. 14. Przetwórstwo buraków cukrowych Budowa i skład chemiczny buraka cukrowego. Materiały pomocnicze stosowane przetwórstwie buraków cukrowych. Produkcja cukru z buraka cukrowego. Produkty uboczne przemysłu cukrowniczego. Maszyny i urządzenia stosowane podczas produkcji cukru. Systemy kontroli jakości stosowane w przemyśle cukrowniczym. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przemysłu cukrowniczego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w cukrowni. Analizowanie budowy buraka cukrowego na podstawie ilustracji. Analizowanie składu chemicznego buraka cukrowego na podstawie tabel. Planowanie produkcji cukru z buraka cukrowego na podstawie opisu technologicznego. Planowanie sposobów wykorzystania produktów ubocznych powstałych podczas produkcji cukru. Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przemysłu cukrowniczego. 15. Przetwórstwo owoców i warzyw Zakres przetwórstwa owoców i warzyw. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw. Produkcja półproduktów owocowych i warzywnych. Produkcja konserw, produktów słodzonych, marynat, kiszonek, mrożonek. Produkcja płynnych produktów owocowych, warzywnych i koncentratów. Inne produkty przetwórstwa owoców i warzyw. Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw. Linie produkcyjne stosowane do produkcji przetworów z owoców i warzyw. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Odpady poprodukcyjne. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa owocowo - warzywnego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w zakładach przetwórstwa owocowo - warzywnego. Rozpoznawanie owoców i warzyw stosowanych w przetwórstwie owocowo - warzywnym, na podstawie okazów, ilustracji i katalogów. 23

26 Ustalanie zapotrzebowania na pomidory świeże, potrzebne do produkcji określonej masy 30% koncentratu pomidorowego. Sporządzanie schematu blokowego produkcji ogórków konserwowych z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji dżemu truskawkowego niskosłodzonego na podstawie opisu technologicznego. Analizowanie wartości odżywczej warzyw mrożonych na podstawie tabel składu chemicznego. Planowanie sposobów wykorzystania wytłoków jabłkowych powstałych podczas produkcji moszczu. Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przetwórstwa owocowowarzywnego. 16. Przemysł fermentacyjny Zakres produkcji przemysłu fermentacyjnego. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane do produkcji piwa, wina, wyrobów spirytusowych i kwasów spożywczych. Produkcja słodu i piwa. Produkcja wina. Produkcja surówki, spirytusu i wódek. Produkcja drożdży piekarskich. Produkcja kwasów spożywczych. Maszyny i urządzenia przemysłu fermentacyjnego. Systemy kontroli jakości stosowane w przemyśle fermentacyjnym. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością przemysłu fermentacyjnego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w browarach, winiarniach, gorzelniach i innych zakładach przemysłu fermentacyjnego. Rozpoznawanie surowców i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle fermentacyjnym, na podstawie próbek. Sporządzanie schematu blokowego produkcji wina jabłkowego, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji spirytusu surowego, na podstawie opisu technologicznego. Planowanie sposobów wykorzystania kwasów spożywczych w przetwórstwie żywności. Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością przemysłu fermentacyjnego. 24

27 17. Produkcja piekarsko - ciastkarska Zakres produkcji piekarsko - ciastkarskiej. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Produkcja pieczywa. Produkcja półproduktów i wyrobów ciastkarskich. Konfekcjonowanie oraz pakowanie wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji piekarsko - ciastkarskiej. Linie produkcyjne do produkcji wyrobów piekarskich, ciastkarskich. Systemy kontroli jakości w produkcji piekarsko - ciastkarskiej. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów produkcji piekarsko - ciastkarskiej. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dotyczące produkcji piekarsko - ciastkarskiej. Rozpoznawanie surowców piekarskich i ciastkarskich na podstawie próbek. Ustalanie ilości surowców potrzebnych do produkcji określonej liczby kilogramów ciasta biszkoptowego. Sporządzanie zbiorczego zestawienia, dziennego zużycia surowców w piekarni, z zastosowaniem programu komputerowego. Sporządzanie schematu blokowego produkcji ciasta pszennego wytwarzanego metodą jednofazową, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Analizowanie zalet i wad pieczywa pszennego produkowanego metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Dobieranie opakowań do konfekcjonowania i pakowania pieczywa. Ustalanie krytycznych punktów kontroli podczas produkcji kremu Russel. 18. Produkcja cukiernicza Zakres produkcji cukierniczej. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane do produkcji cukierniczej. Półprodukty cukiernicze. Produkcja cukierków. Produkcja czekolady. Wyroby czekoladowe. Produkcja kakao. Trwałe pieczywo cukiernicze. Wschodnie wyroby cukiernicze. Wyroby cukiernicze trwałe. Konfekcjonowanie i pakowanie produktów cukierniczych. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji cukierniczej. Linie produkcyjne w produkcji cukierniczej. Systemy kontroli jakości stosowane podczas produkcji cukierniczej. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów produkcji cukierniczej. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w zakładach cukierniczych. 25

28 Rozpoznawanie wyrobów cukierniczych na podstawie próbek. Ustalanie zapotrzebowania na surowce do produkcji określonej ilości karmelków. Sporządzanie schematu blokowego produkcji masy czekoladowej z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie przebiegu produkcji chałwy, na podstawie opisu technologicznego. Dobieranie opakowań bezpośrednich podczas konfekcjonowania i pakowania trwałego pieczywa cukierniczego. 19. Przetwórstwo mięsa Klasyfikacja żywca rzeźnego. Ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tusz. Znakowanie mięsa. Uboczne artykuły uboju. Magazynowanie tusz. Linie uboju trzody chlewnej i bydła. Rozbiór tusz i wykrawanie mięsa. Skład chemiczny, wartość odżywcza i budowa morfologiczna mięsa. Metody utrwalania mięsa i jego przetworów. Technologia produkcji wędlin. Dodatki i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie mięsa. Produkcja konserw. Produkcja wyrobów uszlachetnionych. Produkcja tłuszczów topionych. Konfekcjonowanie i pakowanie mięsa i jego przetworów. Maszyny i urządzenia do produkcji przetworów mięsnych. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie mięsa. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa mięsa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa mięsa. Identyfikowanie pieczęci weterynaryjnych informujących o przydatności technologicznej mięsa. Określanie wartości odżywczej i energetycznej mięsa, na podstawie tabel składu chemicznego. Sporządzanie schematu blokowego produkcji polędwicy sopockiej, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Sporządzanie wykazu urządzeń do uboju trzody chlewnej i bydła, na podstawie opisu technologicznego. Planowanie produkcji konserw mięsnych sterylizowanych, na podstawie opisu technologicznego. Planowanie sposobów wykorzystania ubocznych artykułów uboju zwierząt rzeźnych. 26

29 20. Przetwórstwo jajczarsko - drobiarskie Klasyfikacja drobiu. Ubój i obróbka poubojowa drobiu rzeźnego. Klasyfikacja tuszek drobiowych. Zamrażanie i przechowywanie tuszek i ich elementów. Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa drobiowego. Produkcja wędlin drobiowych. Konserwy drobiowe. Produkcja wyrobów garmażeryjnych. Dodatki i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie drobiarskim. Uboczne artykuły uboju drobiu. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji mięsa drobiowego i jego przetworów. Budowa morfologiczna i skład chemiczny jaj. Przygotowanie jaj do sprzedaży. Konserwowanie jaj. Technologia produkcji przetworów z jaj. Dodatki i materiały pomocnicze stosowane przetwórstwie jajczarskim. Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie jajczarskim. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie jajczarsko - drobiarskim. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa jajczarsko - drobiarskiego. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa jajczarskodrobiarskiego. Rozpoznawanie elementów tuszek drobiowych. Sporządzanie schematu blokowego produkcji szynki drobiowej, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontrolnych. Określanie wartości odżywczej jaj, na podstawie tabel składu chemicznego. Planowanie produkcji masy jajecznej mrożonej, na podstawie opisu technologicznego. Rozpoznawanie wyrobów drobiowych na podstawie próbek. Planowanie sposobów zapobiegania zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przetwórstwa jajczarskodrobiowego. 21. Przetwórstwo mleka Skład chemiczny i wartość odżywcza mleka i jego przetworów. Produkcja mleka spożywczego, mleka zagęszczonego i mleka w proszku. Produkcja napojów mlecznych. Produkcja masła. Produkcja serów twarogowych, podpuszczkowych i topionych. Produkcja lodów jadalnych. Dodatki i materiały pomocnicze stosowane przetwórstwie mleka. Uboczne produkty przemysłu mleczarskiego. Maszyny, urządzenia oraz linie produkcyjne stosowane w przetwórstwie mleka. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie mleka. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa mleka. 27

30 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w przetwórstwie mleka. Rozpoznawanie przetworów mleczarskich na podstawie próbek. Ustalanie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji masła wyborowego, na podstawie receptury, z zastosowaniem programu komputerowego. Sporządzanie schematu blokowego produkcji mleka spożywczego, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji sera twarogowego na podstawie opisu technologicznego. Analizowanie wartości odżywczej mleka ssaków, na podstawie tabel składu chemicznego. Planowanie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa mleczarskiego. Planowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością zakładów przetwórstwa mleczarskiego. 22. Przetwórstwo ryb Zakres przetwórstwa rybnego. Surowce i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie ryb. Produkcja ryb świeżych, chłodzonych i mrożonych. Produkcja ryb solonych i wędzonych. Produkcja marynat i konserw rybnych. Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie ryb. Systemy kontroli jakości stosowane w przetwórstwie ryb. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów przetwórstwa ryb. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa ryb. Rozpoznawanie przetworów rybnych na podstawie próbek. Określanie wartości odżywczej ryb na podstawie tabel składu chemicznego. Sporządzanie schematu blokowego produkcji śledzi marynowanych, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Planowanie produkcji konserwy rybnej na podstawie opisu technologicznego. Analizowanie możliwości wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa ryb, zależnie od ich rodzaju i właściwości. 28

31 23. Produkcja koncentratów spożywczych Klasyfikacja koncentratów spożywczych. Żywność wygodna i funkcjonalna. Surowce do produkcji koncentratów spożywczych. Produkcja koncentratów obiadowych, gotowych dań, deserów, sosów, lodów, przypraw do potraw i dodatków do ciast. Produkcja hydrolizatów i preparatów białkowych. Produkcja odżywek i dietetycznych środków spożywczych. Produkcja kawy zbożowej i ekstraktów kawowych. Maszyny i urządzenia stosowane podczas produkcji koncentratów. Opakowania koncentratów spożywczych. Systemy kontroli jakości stosowane w produkcji koncentratów spożywczych. Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością zakładów produkujących koncentraty spożywcze. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach produkujących koncentraty spożywcze. Analizowanie wartości odżywczej gotowego dania obiadowego, na podstawie tabel składu chemicznego. Planowanie zastosowania chemicznych środków spulchniających do produkcji ciast. Sporządzanie schematu blokowego produkcji kawy zbożowej z uwzględnieniem parametrów technologicznych i krytycznych punktów kontroli. Porównywanie przebiegu produkcji hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną i metodą kwasową na podstawie blokowego schematu technologicznego. Środki dydaktyczne Tabele składu chemicznego surowców, dodatków i wyrobów gotowych przetwórstwa spożywczego. Próbki surowców, dodatków i wyrobów gotowych przetwórstwa spożywczego. Zestaw opakowań jednostkowych i transportowych. Normy, receptury, dokumentacja techniczna i technologiczna związana z przetwórstwem spożywczym. Procedury zapewnienia jakości produkcji w zakładach przetwórstwa spożywczego. Roczniki statystyczne dotyczące produkcji i spożycia żywności w Polsce i na świecie. Atlasy i katalogi dotyczące surowców roślinnych i ich budowy, typów i ras drobiu oraz zwierząt rzeźnych, gatunków ryb. 29

32 Plansze i foliogramy przedstawiające schematy technologiczne przetworów spożywczych, schematy maszyn i urządzeń, schematy linii technologicznych. Tabele parametrów operacji i procesów technologicznych. Modele maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Dokumentacja techniczna i technologiczna. Filmy dydaktyczne z zakresu przetwórstwa spożywczego. Specjalistyczne programy komputerowe. Teksty przewodnie do ćwiczeń. Środki ochrony indywidualnej. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, higieniczno - sanitarne, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa spożywczego. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Technologia żywności obejmuje treści dotyczące przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych oraz utrwalania surowców i żywności przetworzonej, z zastosowaniem różnych procesów i operacji technologicznych. Program nauczania należy realizować w korelacji z przedmiotami: Towaroznawstwo spożywcze, Maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego oraz Analiza żywności. Wiedza z tego zakresu stanowi podbudowę do kształtowania umiejętności praktycznych, jakie uczeń będzie mógł nabywać podczas zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w zakładzie przetwórstwa spożywczego. Podczas realizacji treści dotyczących kontroli produkcji należy uwzględnić obowiązujące w tym zakresie wymagania Unii Europejskiej, warunki funkcjonowania zasad GHP, GMP, GDL oraz HACCP. Kształtowanie umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia wymaga stosowania różnych metod pracy z uczniami oraz właściwego doboru środków dydaktycznych. Program powinien być realizowany następującymi metodami nauczania: wykładu konwersatoryjnego, pokazu z objaśnieniem, tekstu przewodniego, projektów oraz ćwiczeń praktycznych. Szczególnie zalecana jest metoda projektów, która pozwala uczniowi na kształtowanie umiejętności planowania, korzystania z różnych źródeł informacji, stosowania nabytej wiedzy w praktyce, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. Tematyka projektów może dotyczyć planowania produkcji artykułów żywnościowych, możliwości wykorzystania produktów ubocznych powstałych podczas produkcji wyrobów spożywczych lub badania wpływu działalności zakładów przetwórstwa spożywczego na stan środowiska lokalnego. 30

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO SYMBOL CYFROWY 321[12] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Kierunek: Rolnictwo (studia stacjonarne)sem.iv Wykładowca: dr inż.

Program zajęć: Przedmiot Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Kierunek: Rolnictwo (studia stacjonarne)sem.iv Wykładowca: dr inż. Program zajęć: Przedmiot Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Kierunek: Rolnictwo (studia stacjonarne)sem.iv Konsultacje: środa 11.30-13.00 TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1. Mięso zwierząt rzeźnych.

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 29.11.2017 07:00-07:45

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Dział programowy: I Charakterystyka towaroznawcza i sposób jej zdefiniować pojęcie żywność; zidentyfikować surowce dodatki do i materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do.

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do. Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do 05.05.2017 13:00-13:45 Temat zajęć Zasady działania i funkcjonowania placówek gastronomicznych podział placówek gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do.

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do. Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do 05.05.2017 13:00-13:45 Temat zajęć Zasady działania i funkcjonowania placówek gastronomicznych podział placówek gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Pracownia gastronomiczna. Klasa: I TŻ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek Wprowadzenie

Zawartość. Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek Wprowadzenie Zawartość 141116 Wstęp I. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW 1. Półprodukty owocowe i warzywne Marta Mitek 1.1. Wprowadzenie 1.2. Technologia produkcji pulp 1.3. Technologia produkcji wsadów owocowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK Symbol cyfrowy: 7520 Nr programu: CUKIERNIK Typ programu - turnusy zawodowe Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Koweziu / Ewa Bogulas

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Zawód: technik technologii żywności SYMBOL CYFROWY: 321[09] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 13

Spis treści Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Charakterystyka gastronomii i technologii gastronomicznej... 17 Rozdział 2. Organizacja funkcjonowania zakładów gastronomicznych... 24 2.1. Działy zakładu gastronomicznego...

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiot: pracownia gastronomiczna Klasa: I Procedury obowiązujące w gastronomii. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, dr inż. Tomasz Cebulak, mgr inż.

SYLABUS. Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, dr inż. Tomasz Cebulak, mgr inż. SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński

Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński Recenzenci: mgr inż. Lucyna Kubicka mgr inż. Jan Oczoś Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz symbol cyfrowy 741[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński

Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński Autorzy: mgr inż. Danuta Bajor mgr inż. Stanisław Bajor mgr inż. Joanna Kośka mgr inż. Krzysztof Maśliński Recenzenci: mgr inż. Lucyna Kubicka mgr inż. Jan Oczoś Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Wędliniarz; symbol 751107 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie napojów i potraw

Sporządzanie napojów i potraw Sporządzanie napojów i potraw REFORMA 2012 TOWAROZNAWSTWO I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI Anna Kmiołek Kwalifikacja T.6.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KUCHARZ Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3 Strona 1 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 1.1. Zakres chemii żywności 11 1.2. Zarys rozwoju 12 1.2.1. Początki wiedzy o żywności 12 1.2.2. Zaczątki chemii żywności 13 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Nazwa modułu Technologia żywności i towaroznawstwo r.a cykl

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Nazwa modułu Technologia żywności i towaroznawstwo r.a cykl YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Technologia żywności i towaroznawstwo r.a. 2017-18 cykl 2016-2019 Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów obowiązkowy Nauk o

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, Przedmiot technologie w produkcji cukierniczej należy do bloku teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik. W bieżącym roku szkolny mam zajęcia 2 godziny tygodniowo z klasą trzecią oraz 4

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Piekarz; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 11

SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 SPIS TREŚCI WSTĘP................................................................ 11 1. PRODUKCJA ŻYWNOŚCI (Zygmunt Litwińczuk, Joanna Barłowska)......... 13 1.1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia żywności i towaroznawstwo

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami 1 egzaminu zawodowego Powtórzenie wiadomości z klasy I 2 Powtórzenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik przetwórstwa mleczarskiego; symbol 314402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Forum Techniczne EFEKTYWNE I EKOLOGICZNE Przetwórstwo Ryb

Forum Techniczne EFEKTYWNE I EKOLOGICZNE Przetwórstwo Ryb Forum Techniczne EFEKTYWNE I EKOLOGICZNE Przetwórstwo Ryb Kierunki i możliwości wykorzystywania mechanicznie odzyskiwanego mięsa z surowców rybnych w przetwórstwie dr inż. Bogusław Pawlikowski Morski Instytut

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY PYTAŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI DLA KIERUNKU: TOWAROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI TOWAROZNAWSTWO ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZESTAWY PYTAŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI DLA KIERUNKU: TOWAROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI TOWAROZNAWSTWO ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH ZESTAWY PYTAŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI DLA KIERUNKU: TOWAROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI ZESTAW NR 1 TOWAROZNAWSTWO ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH 1. Wymień i krótko scharakteryzuj metody badania

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD CUKIERNIK PRZEDMIOT: PROCESY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAWÓD CUKIERNIK PRZEDMIOT: PROCESY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: ZWÓ UKIERNIK RZEMIOT: ROESY ROUKJI WYROÓW UKIERNIZYH SZZEGÓŁOWE WYMGNI EUKYJNE oziom wymaga ń ZIŁ I. rzygotowanie produkcji cukierniczej rozpoznać zagrożenia dla zdrowia

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Technologia produkcji potraw

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Technologia produkcji potraw WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i Gastronomia Stacjonarny / niestacjonarny II/I stopnia Nazwa przedmiotu Wymiar godzinowy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDENT, PODCZAS EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODPOWIADA NA 3 PYTANIA: JEDNO Z ZAKRESU PRACY, JEDNO Z ZAKRESU OGÓLNEJ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (PYTANIE LOSOWANE) I 1 Z WYBRANEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik technologii żywności 321[09]

I.1.1. Technik technologii żywności 321[09] I.1.1. Technik technologii żywności 321[09] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2 713 Przystąpiło łącznie: 2 566 przystąpiło: 2 501 ETAP PISEMNY zdało: 2 269 (90,7%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Cukiernik

Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik 314403 Technik technologii żywności PKZ(TG.b) CUKIERNIK 751201 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: Towaroznawstwo Nr programu: 522[01] /ZSZ, SP/ MEN / 2007.02.08 Klasa: I i II ZSZ Rok szkolny: 2010/2011 Podstawy towaroznawstwa Ocena dopuszczająca uczeń zna elementy

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWAPROGRAMOWAKSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: CUKIERNIK SYMBOL CYFROWY: 741[01] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZECHOWALNICTWO PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS PRZECHOWALNICTWO PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. PRODUKCJA ŻYWNOŚCI (Zygmunt Litwińczuk, Joanna Barłowska) 13 1.1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne z zakresu towaroznawstwa 14 1.2. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 741[03]/SZ/MEN/2000.01.31 TECHNIKA PRZETWÓRSTWA MIĘSA: I STOPIEŃ

PROGRAM NAUCZANIA RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 741[03]/SZ/MEN/2000.01.31 TECHNIKA PRZETWÓRSTWA MIĘSA: I STOPIEŃ PROGRAM NAUCZANIA RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 741[03]/SZ/MEN/2000.01.31 Nr I II Treści programowe Podstawy rysunku technicznego. Materiały konstrukcyjne i podstawowe części maszyn. Instalacje elektryczne, wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.5. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH W OBRĘBIE ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH 330 Przedmiot nauczania Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPRZEDAWCA SYMBOL ZAWODU 522301 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU N KLASA I,

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2.1. Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych 2.2. Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień Nr Treści programowe I Opakowania żywności. 1. Zapoznanie się z programem nauczania. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Typ Szkoły: Zasadnicza Szkola Zawodowa PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU 1. Typ programu: przedmiotowy 2. Autorzy 3. Zawód cukiernik CUKIERNIK 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo