Zwiększ swój zysk jako kompleksowy dostawca usług Przegląd rynku przedsiębiorstw sektora SMB w Polsce przygotowany przez firmę Parallels

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększ swój zysk jako kompleksowy dostawca usług Przegląd rynku przedsiębiorstw sektora SMB w Polsce przygotowany przez firmę Parallels"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NA ROK 2011 Zwiększ swój zysk jako kompleksowy dostawca usług Przegląd rynku przedsiębiorstw sektora SMB w Polsce przygotowany przez firmę Parallels

2 Spis treści Streszczenie...1 Definicje...2 Kluczowe wyniki...3 Szanse wzrostu...3 Infrastruktura hostowana...5 Obecność w Sieci...7 Hostowane usługi współpracy i komunikacji Hostowany Hostowany PBX Inne aplikacje online owe Wnioski... 15

3 Streszczenie Rozwiązania typu cloud dają małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do mocy obliczeniowej, aplikacji oraz usług wcześniej dostępnych tylko dla dużego biznesu i korporacji. Spoglądając w szczególności na polski rynek w roku 2011, Parallels dostrzega znaczący wzrost i rozwój usług dostarczanych właśnie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych. Na początku roku 2011 firma Parallels zapytała 400 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP o ich obecne wykorzystanie usług typu cloud, ich stosunek do nich oraz plany na przyszłość. Bazując zarówno na danych uzyskanych z tych wywiadów, jak i na głębokiej znajomości trendów, Parallels stworzył kompleksowy obraz obecnego rynku w Polsce dla tych usług, które są najbardziej przydatne dla małych i średnich firm infrastruktury hostowanej, obecność w Sieci, komunikacji i współpracy online oraz innych. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem tych badań i ma na celu zapewnienie dostawcom usług praktycznych pomysłów na sukces w sektorze MŚP polskiego rynku usług typu cloud. Parallels szacuje w 2011 roku wartość rynku usług cloud dla małych i średnich firm w Polsce w szczególności usług hostowanej infrastruktury, jak i obecności w Sieci na 335 milionów zł (120 mln USD), co pokazuje Rys. 1. Największy udział w tej sumie mają usługi infrastruktury hostowanej, 215 milionów zł (77 mln USD), a obecność w Sieci ma pozostałe 120 milionów zł (43 mln USD). Warto zauważyć, że powyższe wartości nie zawierają kategorii usług komunikacji i współpracy online oraz innych aplikacji internetowych. Rys. 1. Wielkość rynku usług cloud dla sektora MŚP w Polsce 120 mln PLN (43 mln USD) 335 mln PLN (120 mln USD) 215 mln PLN (77 mln USD) Infrastruktura hostowana Obecność w Sieci Razem 1

4 Rozwój polskiego rynku IT stworzył zdrową niszę usług cloud wśród polskich małych i średnich firm. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej cena usług internetowych w Polsce jest średnio o 39% niższa niż w innych krajach UE i USA. Ponadto, jak donosi Bank Światowy, użycie Internetu w Polsce wzrosło o 21% od 2007 roku. Parallels jest przekonany, że te dwa czynniki razem będą nadal generowały wysokie tempo wzrostu wykorzystania Internetu w najbliższej przyszłości, tworząc wiele możliwości na polskim rynku IT, a dokładniej w dziedzinie usług typu cloud. W szczególności, możemy spodziewać się wzrostów w trzech obszarach: nowych użytkowników, którzy zaczną korzystać od razu z usług cloud, zwłaszcza w zakresie infrastruktury hostowanej oraz obecności w Sieci (firmy, które obecnie nie mają żadnych serwerów lub stron WWW), małych i średnich firm, które zastąpią własne rozwiązania usługami hostingowymi, obecnych klientów, którym będzie można sprzedać nowe rozwiązania. Definicje To badanie koncentruje się na segmencie usług chmur obliczeniowych, które są ważne dla małych i średnich firm: infrastruktury hostowanej, obecności w Sieci, komunikacji i współpracy oraz ogólnej kategorii nazywanej aplikacje internetowe. Definiujemy każdy z tych segmentów usług rynkowych w następujący sposób: Infrastruktura hostowana (znana również jako infrastruktura-as-aservice). Kategoria ta obejmuje serwery dedykowane, prywatne serwery (VPS), hosting zarządzany i moc obliczeniową. Obecność w Sieci. Kategoria ta obejmuje webhosting, usługi blogów, domeny, SSL i e-commerce, a także dodatki do witryn. Hosting usług komunikacji i współpracy. Ta kategoria składa się z usługi a biznesowego (bezpieczeństwa, archiwizacji poczty oraz mobilności) i usług telefonicznych, w tym usług hostingowych i PBX (VoIP). Inne aplikacje internetowe (znane również jako software-as-aservice lub SaaS). Kategoria ta obejmuje dziewięć głównych klas aplikacji, które mogą być dostępne online: zarządzanie treścią WWW, , archiwizacja, udostępnianie plików, rachunkowość online, tworzenia kopii zapasowych online, online CRM, płace i kadry, konferencje telefoniczne i konferencje WWW. Dla każdej z tych usług dopasowaliśmy nasze badanie w zakresie sposobu ich wykorzystywania przez małe i średnie firmy, ich postaw wobec usług w chmurze oraz planów na przyszłość. Dla infrastruktury hostowanej oraz obecności w Sieci obliczyliśmy również przewidywane wydatki i wielkości rynku. W przyszłych wersjach tego badania planujemy dodać więcej szczegółów dotyczących wydatków i wielkości rynku dla wszystkich segmentów usług typu cloud. 2

5 Odnośnie do naszej definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) możemy stosować praktykę Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, określając MŚP jako przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 250 pracowników. Podkategorie w segmencie MŚP to: mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające 1-9 pracowników), małe przedsiębiorstwa (firmy z pracownikami), średnie przedsiębiorstwa (firmy z pracownikami). Badanie Parallels nie obejmuje przedsiębiorstw w Polsce, które nie mają pracowników, ale ta grupa małych firm powinna wciąż być celem dla dostawców usług w polskiej przestrzeni usługi typu cloud. Uważamy, że grupa ta wygląda bardzo podobnie do mikro, małych i średnich firm w zakresie ich potrzeb IT. Kluczowe wyniki Nasze badanie pokazuje, że rynek usług cloud wśród polskich małych i średnich firm ma wiele szans na wzrost, szczególnie wśród mniejszych firm rodzinnych. Obecnie polskie firmy MŚP plasują się daleko w tyle za małymi i średnimi przedsiębiorstwami w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy i Holandia, jeśli chodzi o sposób wykorzystania prawie każdej usługi tego typu. Ponieważ polski rynek IT dojrzewa i jako grupy docelowe pojawiły się na nim małe i średnie firmy, Parallels spodziewa się wielu nowych podmiotów korzystających z usług typu cloud (firm, które nie mają jeszcze odpowiednich rozwiązań i skorzystają od razu z chmur obliczeniowych), jak również małych i średnich firm, które zastąpią dotychczasowe własne rozwiązania IT usługami hostingowymi. Tendencje te zbliżą polskich przedsiębiorców do poziomu użytkowania narzędzi IT, który jest podobny do tego z krajów rozwiniętych. Skoncentruj swój przekaz marketingowy na potrzebach odpowiednich grup: freelancerach, konsultantach IT oraz wyspecjalizowanych pracownikach IT. Szanse wzrostu Parallels zidentyfikował dwa podstawowe podejścia, które pomogą dostawcom usług w najlepszym wykorzystaniu możliwości rozwoju usług typu cloud na polskim rynku SMB. 1. Skupienie uwagi na potrzebach specyficznych grup docelowych. Jak jest to pokazane na Rys. 2, nasze badanie ujawniło, że dostawcy usług powinni się skupić na trzech wyszczególnionych grupach: MŚP, które nie zatrudniają specjalistów ds. IT. Mikro, małe i średnie firmy bez specjalistów IT stanowią szczególnie silną grupę i stwarzają możliwości dla dostawców usług. Około 46% mikro i 1 małych firm z sektora MŚP w Polsce nie ma w ogóle kadry zajmującej się IT. Dla nich usługi hostingowe są obecnie mniej skomplikowane i bardziej opłacalne niż własne rozwiązania IT. Ponadto, w porównaniu do rynku MŚP jako całości, sektor mikro i małych firm jest wciąż niezagospodarowany przez dostawców rozwiązań typu cloud i dlatego stanowi największe pole do rozwoju. Dostawcy usług mogą zachęcać do wykorzystywania usług typu cloud poprzez kierowanie do nich odpowiedniego przekazu marketingowego oraz dostosowanie 3

6 pakietów produktowych. W komunikacji marketingowej należy mówić językiem właścicieli firm, koncentrując się na korzyściach biznesowych i prostocie usług typu cloud. Należy też pokazywać intuicyjne interfejsy, które mają się przyczynić do poprawy doświadczeń użytkownika i ukrywać złożoność rozwiązań. MŚP, które zatrudniają specjalistów ds. IT. Dostawcy usług mogą również skierować swoją ofertę do firm zatrudniających specjalistów, szczególnie pokazując im bardziej zaawansowane rozwiązania IT. 4 mikroprzedsiębiorstw, 75% małych przedsiębiorstw i 88% średnich firm zatrudnia co najmniej jednego dedykowanego pracownika, a więc grupa ta stanowi znaczące możliwości rynkowe. Dla tych przedsiębiorstw komunikat marketingowy powinien się skupić na pracowniku IT, który funkcjonuje jako osoba wpływająca lub podejmująca decyzję przy zakupie usług typu cloud. Stworzenie jasnych, szczegółowych informacji na temat specyfikacji technicznej oferty cloud, jej cech szczególnych oraz wartości biznesowych będzie kluczem do skutecznej sprzedaży w tej grupie. Rys. 2. Pracownicy działów IT polskich firm MŚP w podziale na segmenty 10 2% 1% 4% 75% % 75% 88% 25% 46% Mikroprzedsiębiorstwa 13% 1 Małe przedsiębiorstwa 4% 3% Średnie przedsiębiorstwa Brak obsługi IT Konsultanci IT Wyspecjalizowani pracownicy Nie wiem MŚP, które zatrudniają konsultantów ds. IT. Małe i średnie firmy zatrudniające konsultantów IT są również w grupie docelowej dostawców usług, jednak ze względu na stosunkowo niewielką liczbę przedsiębiorstw, które należą do tej kategorii (12% mikro i małych, a także 13% średnich), ta grupa nie ma takich możliwości nabywczych, jak pozostałe dwie. Dostawcy usług, którzy chcą obsłużyć ten segment, powinny rozważyć konsultantów IT w tych przedsiębiorstwach jako głównych odbiorców komunikatów marketingowych. Sam przekaz powinien objaśniać specyfikację techniczną usług typu cloud, ich konfigurację i zarządzanie, najlepsze praktyki oraz inne porady techniczne. Usługodawcy mogą wykorzystać tutaj również możliwość sprzedaży swoich produktów w kanałach typu white label, gdzie dadzą konsultantom szansę dystrybuowania produktów pod ich własną marką bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Dodatkowo, usługodawcy mogą rozwijać strategię sprzedaży i marketingu, której celem będzie poszerzenie kanałów i pozyskanie nowych dystrybutorów. 4

7 2. Sprzedawanie nowych usług i narzędzi do obecnych klientów. Polski rynek usług cloud będzie się rozwijał, a wraz z nim coraz ważniejsze stanie się zwiększenie przychodów z dotychczasowych klientów. Dostawcy usług mogą to zrobić zarówno poprzez zwiększenie ich oferty podstawowej o nowe wartości dodane do narzędzi i usług (np. Facebook plugin dla klientów korzystających z usług webhostingu), jak i dodając nowe usługi typu cloud, np. aplikacje internetowe. Poniżej opisano, jak polskie małe i średnie firmy używają każdego z czterech segmentów usług typu cloud, by zaspokoić swoje bieżące potrzeby, jaką prezentują wobec nich postawę i jakie mają wobec nich plany. Znajdziesz tutaj także informację o tym, jak komunikować się z każdą z różnych grup odbiorców. Infrastruktura hostowana Parallels szacuje, że całkowita wartość rynku serwerów hostowanych dla rynku MŚP w Polsce wynosi 215 mln zł (77 mln USD), przy około 100 tys. hostowanych serwerach w użyciu. Hostowana infrastruktura w Polsce to wciąż rozwijający się rynek, ponieważ tylko 5% małych i średnich firm korzysta obecnie z hostowanych serwerów (patrz Rys. 3). Biorąc pod uwagę to, że Polska jest krajem rozwijającym się, nie dziwi fakt, że wynik ten w sposób znaczący odstaje od przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy czy Holandia, gdzie penetracja rynku usług tego typu sięga 2. Ponieważ Polska to rynek rosnący, starający się dogonić bardziej rozwinięte kraje, Parallels uważa, że usługi infrastruktury hostowanej staną się bardziej popularne, tworząc duże możliwości sprzedażowe dla dostawców usług. Rys. 3. Wykorzystanie serwerów wśród polskich firm MŚP % 46% Główne szanse na tym rynku leżą w przekonaniu do używania infrastruktury hostowanej małych i średnich przedsiębiorców, którzy obecnie w ogóle nie korzystają z tej kategorii produktów (79% wszystkich polskich małych i średnich firm). Wśród nich mikro i małe firmy stanowią najlepszą grupę docelową. Obecnie 81% małych i średnich firm nie używa mikro serwerów, ale już 57% z nich rozważa taką inwestycję. Podobnie 41% małych i średnich firm nie używa małych serwerów, ale znów aż 67% z nich planuje je zakupić lub hostować. Według szacunków Parallels to może ponad trzykrotnie powiększyć obecny rynek w ciągu najbliższych trzech lat. 4% 44% 24% 2 3% 7% 5 16% 19% 21% 1% 4% Mikroprzedsiębiorstwa Małe Średnie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa Serwery hostowane Serwery hostowane i własne Własne serwery 5% polskich małych i średnich firm używa serwerów hostowanych. Adresowanie oferty do małych i średnich firm, które nie używają jeszcze usług w chmurze powiększy rynek ponad trzykrotnie w ciągu kolejnych trzech lat. 5

8 Kolejna szansa, którą wykazało nasze badanie, polega na zastąpieniu własnych serwerów serwerami hostowanymi z pominięciem zatrudniania specjalistów IT. Serwery hostowane wymagają mniej czasu i wysiłku w utrzymaniu niż wewnętrzne serwery, co czyni je dobrym wyborem dla małych i średnich firm bez zasobów IT. Najlepszą grupę dla przekazu marketingowego stanowią mikrofirmy, czyli organizacje, które na pewno nie mają personelu IT. Obecnie w 14% z tych małych i średnich firm, które korzystają z własnych serwerów, 62% rozważa przejście na serwery hostowane w ciągu najbliższych trzech lat. Małe i średnie firmy stanowią również dobrą okazję 37% posiada własny serwer i 6 z nich już planuje przełączenie się na serwery hostowane w ciągu najbliższych trzech lat lub rozważa to. Wszystkie te grupy mogą dodać aż 165 tys. hostowanych serwerów do ogólnej liczby na rynku. Z badań Parallels wynika, że głównym czynnikiem opóźnienia w szerokiej adopcji rozwiązań infrastruktury hostowanej w Polsce jest cena (patrz Rys. 4). 55% małych i średnich firm, które mają własne serwery, powołują się na cenę jako główną barierę uniemożliwiającą im przejście na serwery hostowane. Cena jest również wiodącym kryterium zakupu przy wyborze usługodawcy (patrz Rys. 5). Te obawy sprawiają, że na polskim rynku MŚP znajduje się miejsce dla oferty VPS. Edukacja na temat rzeczywistego kosztu posiadania własnego serwera pomoże w rozszerzeniu usług VPS. Usługodawcy powinni być jednak świadomi, że szerokość pasma i jakość połączeń internetowych są kwestiami, które sprawiają, że około 27% polskich małych i średnich firm utrzymuje serwery w firmie. Dlatego tak ważne dla Polski jako rynku jest poprawienie całej infrastruktury sieciowej. Należy też pamiętać, że polskie firmy cenią sobie jasny opis techniczny oferty i informacyjne witryny WWW na równi z ceną samego produktu. Dlatego usługodawcy nie powinni się skupiać wyłącznie na cenie, ale również na podkreślaniu wartości technologicznych swojej oferty, a także na silnej obecności w Sieci. Rys. 4. Powody, dla których polskie firmy sektora MŚP utrzymują własną infrastrukturę IT 6 55% 45% 3 15% 27% 26% 21% 18% 15% Cena Koszty połączenia Własne aplikacje Obawy o bezpieczeństwo Specyficzne aplikacje Brak rekomendacji przez konsultanta IT Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie 6

9 Rys. 5. Kryteria wyboru infrastruktury hostowanej wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Cena Parametry techniczne Informatywne strony Wsparcie przedsprzedażowe Rekomendacje Wyszukiwanie online Znana marka Lokalność dostawcy Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Obecność w Sieci Parallels szacuje obecnie wartość polskiego rynku MŚP dla usług obecności w Sieci na poziomie 120 mln zł (43 mln USD) i podobnie jak w wypadku infrastruktury hostowanej rynek ten rośnie. Jak pokazano na Rys. 6, tylko 37% polskich małych i średnich firm posiada stronę internetową, w porównaniu do 73% w Niemczech i Holandii. Brak posiadania strony jest dobrym wskaźnikiem, pokazującym że obecność w Sieci będzie kluczowa w nadchodzących latach, zwłaszcza że korzystanie z Internetu w Polsce staje się coraz bardziej powszechne. Rys. 6. Penetracja rynku usług obecności w Sieci wśród polskich firm MŚP % 8% 18% Mikroprzedsiębiorstwa 4% 24% 39% Małe przedsiębiorstwa 7% 35% 27% Średnie przedsiębiorstwa 37% polskich firm posiada stronę internetową. Hosting u firmy trzeciej Własny hosting Nie wiem 7

10 Wiele małych i średnich firm, które nie mają stron WWW, planuje jej utworzenie, co sprawi że rynek powiększy się o około 700 tys. nowych planów hostingowych. Nasze badanie wzmacnia też przekonanie, że w Polsce istnieje duży i niewykorzystany rynek tworzenia stron WWW. Polscy mali i średni przedsiębiorcy wykazują wysoką gotowość do wykorzystania usług firm trzecich w tym zakresie (szczególnie mikro i małe firmy rodzinne). Firmy, które obecnie nie mają strony internetowej (tj. 69% mikrofirm i 88% małych) albo są zdecydowane na utworzenie takowej, albo planują jej utworzenie w ciągu najbliższych trzech lat. To zainteresowanie jest szansą na powstanie aż 700 tys. nowych planów hostingowych tylko w najbliższych trzech latach. Parallels widzi także dobrą okazję do zaistnienia wśród małych i średnich firm, które obecnie samodzielnie hostują swoje strony internetowe. Dla małych i średnich firm bez specjalistów IT, samodzielne stworzenie strony internetowej może być skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Wśród firm mikro 23% obecnie samodzielnie hostuje swoją stronę internetową, a 72% albo jest zdecydowanych, aby przejść do usługodawcy w ciągu najbliższych trzech lat, albo planuje to zrobić. W segmencie małych firm 36% samodzielnie hostuje swoją stronę internetową, a 87% albo jest zdecydowanych, aby przejść do usługodawcy w ciągu najbliższych trzech lat, albo planuje to zrobić. Odpowiednie marketingowe zachęcanie tych dwóch segmentów do przejścia na usługi hostowane może dodać do rynku dodatkowe 100 tys. witryn zarządzanych przez usługodawców. Oprócz możliwości sprzedażowych dotyczących stron WWW wśród nowych firm, Parallels również zidentyfikował możliwości sprzedaży nowych wersji witryn wśród 18% małych i średnich przedsiębiorstw, które już dziś korzystają z produktów hostowanych. 3 z nich planuje zwiększenie wydatków na obecność w Sieci w ciągu najbliższych trzech lat. Dzięki temu usługodawcy mogą zwiększać swoje dochody poprzez oferowanie nowych możliwości obecności w Sieci. Nasze badania pokazują, że najlepsze możliwości zwiększenia sprzedaży w tym zakresie wygenerują: Narzędzia do projektowania stron WWW. 47% polskich firm MŚP samodzielnie projektuje swoje strony WWW. Dla firm mikro ten wskaźnik wynosi 58%. Dostarczanie narzędzi do projektowania stron WWW sprawi, że firmy te będą mogły zaprojektować bardziej wyszukane witryny bez dużych wydatków. E-commerce. W Polsce aż 47% firm sektora MŚP ma lub może mieć powiązanie z e-commerce, co sprawia, że branża ta staje się drugą najpopularniejszą formą obecności w Sieci, zaraz po katalogach lokalnych (patrz Rys. 7). Z powodu dużego zapotrzebowania na usługi e-commerce Parallels widzi szansę dla dostawców usług w sprzedaży dodatkowych produktów dla swoich dotychczasowych klientów, m.in. systemów sklepowych oraz certyfikatów SSL. 8 Social media. Facebook jest obecnie trzecią najczęstszą formą obecności w Sieci w Polsce - aż 41% małych i średnich firm korzystania z niej. Zamiast traktować Facebooka jako potencjalne zagrożenie dla tradycyjnych stron WWW, Parallels uważa, że istnieje możliwość wykorzystania tego trendu poprzez zwiększenie oferty obecności w Sieci z możliwością tworzenia stron Facebooka i łączenia ich z oficjalnymi stronami WWW firm.

11 Rys. 7. Użycie różnych rodzajów obecności w Sieci przez polskie firmy MŚP % 45% 41% 3 15% Lokalne katalogi E-commerce Strony Facebooka 22% 18% 1 7% 6% 4% Blog Strony z Sklepy Youtube Twitter LinkedIn ocenami Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Aby skutecznie sprzedawać ofertę obecności polskich małych i średnich firm w Sieci, świadczący usługi powinni się skoncentrować na trzech głównych obszarach: cena, właściwości techniczne i czytelne strony informacyjne. Oferując konkurencyjne cenowo pakiety, usługodawcy nie mogą zapomnieć o precyzyjnym i jasnym przekazie technicznym dotyczącym ich oferty (patrz Rys. 8). Rys. 8. Kryteria wyboru rodzaju obecności w Sieci wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Cena Parametry techniczne Informatywne strony Wsparcie przedsprzedażowe Personal research Rekomendacje Well known brand Lokalność dostawcy Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie 9

12 Hostowane usługi współpracy i komunikacji W obszarze usług hostowanej komunikacji i współpracy Parallels skoncentrował swoje badanie na dwóch obszarach: a biznesowego i hostowanej usługi PBX. Cały rynek w Polsce jest mały dla tych dwóch usług, a tylko 4% spośród małych i średnich firm płaci obecnie za owe konta biznesowe i 3% za usługi hostingu PBX. Jednak w obu tych obszarach Parallels zidentyfikował duże możliwości wzrostu sprzedaży dla dostawców usług. Hostowany Patrząc całościowo na sposób używania a przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, łatwo zrozumieć, dlaczego ten rynek pozostaje wciąż bardzo mały. Jak pokazano na Rys. 9, darmowy dominuje - 3 firm korzysta z darmowych kont, 4 z darmowego konta pocztowego w ramach usługi hostingowej. Mając tak wiele opcji darmowego a, przekonanie małych i średnich przedsiębiorców do zapłaty za konto owe jest trudnym zadaniem. Figure 9. Rys. 9. Użycie różnych rodzajów kont pocztowych wśród polskich firm MŚP 4 polskich firm MŚP używa darmowych usług poczty elektronicznej % 5 25% 1 16% 3 39% 44% 7% 18% 26% 48% 7% 28% 18% 47% Mikroprzedsiębiorstwa Dostawca hostingu ISB lub skrzynka darmowa Własny serwer Nie wiem Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Jednak Parallels widzi wiele możliwości sprzedaży, zarówno wśród małych polskich firm, które mają obecnie własne serwery owe, jak i wśród małych i średnich firm, które korzystają z hostowanego a. Około 18% małych firm MŚP aktualnie używa własnych serwerów , które są drogie i trudne w utrzymaniu, szczególnie w sytuacji, kiedy firma nie zatrudnia personelu IT. Dodatkowo, ponad 45% małych i średnich firm aktualnie używa hostowanego a, a aż 9 z nich nie ponosi z tego tytułu kosztów. Obie grupy są kandydatami do zakupu kont owych typu premium, jeśli pokażemy im odpowiednie cechy: bezpieczeństwo, archiwizację i mobilność. Wtedy firmy te mogą docenić aspekty pracy zespołowej i elastyczny model wyceny typu pay-perseat. 10

13 Parallels w swoim badaniu odkrył także, że 6 polskich małych i średnich firm jest zdecydowanych na przejście z wewnętrznych serwerów poczty na hostowane rozwiązania premium w ciągu najbliższych trzech lat. Wśród małych i średnich firm aktualnie wykorzystujących darmowy hosting poczty 1 rozważa płacenie za niego w ciągu najbliższych trzech lat. Wszystkie te szanse mogą dodać do rynku aż 160 tys. nowych kont owych typu premium. Jednak rynek ten będzie się znacznie powiększał tylko wtedy, jeśli dostawcy usług przekonają dotychczasowych klientów do korzyści płynących z posiadania kont premium. Przy zakupie hostowanego a małe i średnie firmy wskazują osobiste poszukiwania online oraz cenę jako dwa najbardziej istotne kryteria zakupu (patrz Rys. 10). Mając to na uwadze, dostawcy usług powinny koncentrować się na budowaniu silnej obecności w Sieci i oferować tanie plany taryfowe w tym zakresie. Polskie firmy MŚP planują wykupowanie biznesowych taryf owych, co daje szansę na około 160 tys. skrzynek typu premium w ciągu najbliższych trzech lat. Rys. 10. Kryteria wyboru rodzaju konta owego wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Własne poszukiwania Cena Wsparcie przedsprzedażowe Informatywne strony Rekomendacje Parametry techniczne Znana marka Lokalność dostawcy Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Hostowany PBX Obecny rynek hostowanych usług PBX wśród polskich małych i średnich firm jest nadal niewielki zaledwie 3% firm korzysta z tego typu usług. Ponieważ usługi hostingu PBX są stosunkowo nową ofertą dla wszystkich małych i średnich firm, silny marketing i edukacja na temat usług będą mieć kluczowe znaczenie w ich rynkowej adopcji. Rys. 11 pokazuje aktualne wykorzystanie różnych rodzajów usług PBX wśród polskich małych i średnich firm o różnych rozmiarach. Najlepszym celem dla dostawców usług w tym zakresie jest rynek małych i średnich firm, które obecnie mają własne bramki PBX dotyczy to zwłaszcza mikro i małych firm bez specjalistów IT. W tych grupach odpowiednio 13% i 29% firm aktualnie używa własnych systemów PBX oraz odpowiednio 58% i 62% rozważa zakup hostowanej usługi PBX w ciągu najbliższych trzech lat. To sprawi, że na rynku pojawi się około 530 tys. nowych linii hostowanych usług PBX. Chęć wymienienia własnych systemów PBX na wersje hostowane daje w Polsce szansę sprzedaży aż 530 tys. hostowanych linii PBX w ciągu następnych trzech lat. 11

14 Jako kolejny dowód na przyszły wzrost rynku usług PBX w Polsce nasze badanie ujawnia pojawianie się na rynku firm w szczególności mikro i małych które korzystają z tradycyjnych linii telefonicznych albo nie mają ich wcale. Z tych grup odpowiednio 38% i 61% albo jest zdecydowanych na zakup hostowanych bramek PBX w ciągu najbliższych trzech, albo planuje to zrobić. To sprawi, że na rynku może się pojawić aż 1,9 mln nowych linii. Rys. 11. Wykorzystanie systemów PBX wśród polskich firm MŚP 3% polskich firm MŚP używa dziś systemów PBX % 3% Mikroprzedsiębiorstwa 29% 6% Małe przedsiębiorstwa 3 9% Średnie przedsiębiorstwa Hostowany PBX Własny PBX Ponieważ hostowane usługi PBX to nowy obszar dla wielu dostawców usług, Parallels wyodrębnił dwa główne punkty, na podstawie których usługodawcy mogą z powodzeniem sprzedawać usługi hostingu PBX do małych i średnich firm: 1. Utrzymaj niską cenę. Wśród małych i średnich firm posiadających wewnętrzne systemy PBX cena jest wiodącą przyczyną nieprzechodzenia na systemy hostowane. 57% przedsiębiorców podaje cenę jako główny powód tego, że nie zmienili formy korzystania z PBX, a 53% boi się utopienia środków, które zapłacili za już posiadaną infrastrukturę (patrz Rys. 12). Oferowanie małych paczek produktowych i utrzymanie niskich cen pomogą tym małym i średnim firmom przezwyciężyć obawy. Rys. 12. Obawy polskich firm MŚP przed używaniem hostowanych systemów PBX 7 53% 57% 53% 46% 35% 25% 18% Cena Wcześniej zakupiony Obawy techniczne Obawy związane z bezpieczeństwem 12% Brak wiedzy 5% Brak rekomendacji ze strony personelu IT Planują zmianę Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie 12

15 2. Dbaj o pozytywny wizerunek usługi i oferty. Jak pokazano na Rys. 13, firmy MŚP jako główne kryteria zakupu usługi PBX wskazują informatywne strony produktowe oraz dostępność lokalnego partnera, który mógłby świadczyć odpowiednie wsparcie techniczne. Rys. 13. Kryteria wyboru infrastruktury PBX wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Informatywne strony Lokalność dostawcy Wsparcie przedsprzedażowe Parametry techniczne Rekomendacje Własne poszukiwania Znana marka Cena Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Inne aplikacje online owe Inne aplikacje internetowe (znane również jako software-as-a-service lub SaaS) to szybko rozwijający się obszar usług typu cloud. Ze względu na szeroki zakres zastosowań i na ogół niskie bariery kosztów Parallels spodziewa się wzrostu wykorzystania tego typu rozwiązań wśród polskich małych i średnich firm w ciągu najbliższych kilku lat. Nasze badania wykazały, że polskie małe i średnie firmy są bardzo zainteresowane aplikacjami internetowymi, z czego już dziś około 62% wykorzystuje je zarówno w formie darmowej, jak i płatnej. Jak pokazano na Rys. 14, obecnie liderem wśród aplikacji jest usługa konferencji telefonicznej (44% penetracji wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw), archiwizacja poczty owej (23%), narzędzia HR (22%) oraz systemy zarządzania treścią (21%). 13

16 Rys. 14. Użycie różnych aplikacji online (płatnych i darmowych) wśród polskich firm MŚP % % Konferencje telefoniczne Archiwizacja owa Płatne 5% 18% 2% 2 Kadry i płace Zarządzanie treścią Darmowe 8% 13% 2% 11% Księgowość 4% 8% Współdzielenie plików 2% 8% Backup 3% 7% 1% 4% CRM Konferencje WWW Kategoria innych aplikacji internetowych ma duże możliwości wzrostu, szczególnie wśród małych i średnich firm, które obecnie nie mają własnych wersji tych narzędzi. Polskie małe i średnie firmy chcą w ciągu najbliższych trzech lat korzystać z: systemów CRM online (17% planuje zakup) i archiwizacji poczty owej (15% planuje zakup). Ponadto, duże możliwości uwidaczniają się również wśród narzędzi HR-owych, systemów zarządzanie treścią, udostępniania plików i aplikacji oraz konferencji internetowych od 8% do 11% firm zamierza skorzystać z tych narzędzi. Dodatkowo istnieje duży potencjał wśród polskich małych i średnich firm, które już korzystają z aplikacji online. Chociaż małe i średnie firmy na ogół nie zamierzają zapłacić więcej za większość aplikacji internetowych, potencjał wzrostu uwidacznia się w usługach: udostępnianie plików, CRM online, backup i magazynowanie online. Odpowiednio 11%, 11% i 4% obecnych użytkowników planuje zwiększenie wydatków na te aplikacje w ciągu najbliższych trzech lat. 14

17 Wnioski Dla głównych i postrzeganych jako tradycyjne usług hostingowych - infrastruktury hostowanej i obecności w Sieci - Parallels szacuje wielkość obecnego rynku na 335 mln zł (120 mln USD). Polski rynek MŚP rozwija się, ma dużo do nadrobienia w stosunku do krajów rozwiniętych, a nasze badanie pokazuje znaczne szanse wzrostu, szczególnie w wykorzystaniu usług typu Cloud. Parallels postrzega wzrost rynku głównie poprzez dwa zjawiska uwydatniające się szczególnie wśród mikro i małych przedsiębiorców (1-49 pracowników): 1. Zakup usług typu cloud wśród firm, które do tej pory nie miały żadnego narzędzia tego typu (np. zakup serwerów hostowanych przez firmy, które wcześniej nie miały w ogóle serwerów). 2. Zamianę własnych rozwiązań na narzędzia hostowane. Podsumowując, polskie małe i średnie firmy wykazują duże zainteresowanie usługami cloud, co przekłada się na duże szanse dla dostawców usług. Badanie wykazało, że w celu skutecznej sprzedaży dostawcy usług powinni rozróżnić dwóch kluczowych odbiorców: małe i średnie firmy bez zasobów IT i średnie firmy, które zatrudniają specjalistów IT. Następnie należy skupić się na konkretnych potrzebach każdego odbiorcy. Dostawcy usług, którzy z powodzeniem zaadresują swoją ofertę do tych odbiorców, znajdą się w znakomitej sytuacji, ponieważ polski rynek usług typu cloud będzie rósł Parallels Holdings Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Parallels jest zastrzeżonym znakiem handlowym należącym do Parallels Holdings Ltd. Żadna część tej prezentacji nie może być powielana, ani publikowana bez pisemnej zgody firmy Parallels. O Parallels Parallels pozwala dostawcom usług na szybkie uruchomienie i efektywne dostarczanie usług typu cloud poprzez automatyzację tych procesów. Firma została założona w roku 1999 i jest obecnie jedną z szybciej rosnących korporacji z ponad 800 pracownikami w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji znajdziesz na stronie www. parallels.com/spp. Kontakt Emily Kruger, Menedżer ds. Badań Konsumenckich, Eugenio Ferrante, Dyrektor ds. Satysfakcji Klienta, 15

18 Global Headquarters 500 SW 39th Street, Suite 200 Renton, Washington USA main: EMEA Willy-Brandt-Platz Munich Germany main: APAC 3 Anson Road, #36-01 Springleaf Tower Singapore main: For more office locations

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci 15 28 sierpnia 2014 r. 25 E-COMMERCE fot: fotolia Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci Płatności są nudne, po prostu mają się dziać. Ale pieniądze są ekscytujące i ciekawe większość z nas

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-0-1 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki rozwoju e-commerce w perspektywie minionego roku

Główne kierunki rozwoju e-commerce w perspektywie minionego roku 73 E-commerce Główne kierunki rozwoju e-commerce w perspektywie minionego roku Prognozy na rok 2015 wskazują na ciągły wzrost polskiego rynku e-commerce. Szacuje się, że rynek będzie wart nawet 33 mld

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE 22 RYNEK E-COMMERCE W POLSCE Magazyny zintegrowane z e-sklepami E-commerce to bardzo wymagający i konkurencyjny rynek, na którym z biznesowego punktu widzenia ważne są przede wszystkim dwa elementy: jak

Bardziej szczegółowo