Zwiększ swój zysk jako kompleksowy dostawca usług Przegląd rynku przedsiębiorstw sektora SMB w Polsce przygotowany przez firmę Parallels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększ swój zysk jako kompleksowy dostawca usług Przegląd rynku przedsiębiorstw sektora SMB w Polsce przygotowany przez firmę Parallels"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NA ROK 2011 Zwiększ swój zysk jako kompleksowy dostawca usług Przegląd rynku przedsiębiorstw sektora SMB w Polsce przygotowany przez firmę Parallels

2 Spis treści Streszczenie...1 Definicje...2 Kluczowe wyniki...3 Szanse wzrostu...3 Infrastruktura hostowana...5 Obecność w Sieci...7 Hostowane usługi współpracy i komunikacji Hostowany Hostowany PBX Inne aplikacje online owe Wnioski... 15

3 Streszczenie Rozwiązania typu cloud dają małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do mocy obliczeniowej, aplikacji oraz usług wcześniej dostępnych tylko dla dużego biznesu i korporacji. Spoglądając w szczególności na polski rynek w roku 2011, Parallels dostrzega znaczący wzrost i rozwój usług dostarczanych właśnie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych. Na początku roku 2011 firma Parallels zapytała 400 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP o ich obecne wykorzystanie usług typu cloud, ich stosunek do nich oraz plany na przyszłość. Bazując zarówno na danych uzyskanych z tych wywiadów, jak i na głębokiej znajomości trendów, Parallels stworzył kompleksowy obraz obecnego rynku w Polsce dla tych usług, które są najbardziej przydatne dla małych i średnich firm infrastruktury hostowanej, obecność w Sieci, komunikacji i współpracy online oraz innych. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem tych badań i ma na celu zapewnienie dostawcom usług praktycznych pomysłów na sukces w sektorze MŚP polskiego rynku usług typu cloud. Parallels szacuje w 2011 roku wartość rynku usług cloud dla małych i średnich firm w Polsce w szczególności usług hostowanej infrastruktury, jak i obecności w Sieci na 335 milionów zł (120 mln USD), co pokazuje Rys. 1. Największy udział w tej sumie mają usługi infrastruktury hostowanej, 215 milionów zł (77 mln USD), a obecność w Sieci ma pozostałe 120 milionów zł (43 mln USD). Warto zauważyć, że powyższe wartości nie zawierają kategorii usług komunikacji i współpracy online oraz innych aplikacji internetowych. Rys. 1. Wielkość rynku usług cloud dla sektora MŚP w Polsce 120 mln PLN (43 mln USD) 335 mln PLN (120 mln USD) 215 mln PLN (77 mln USD) Infrastruktura hostowana Obecność w Sieci Razem 1

4 Rozwój polskiego rynku IT stworzył zdrową niszę usług cloud wśród polskich małych i średnich firm. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej cena usług internetowych w Polsce jest średnio o 39% niższa niż w innych krajach UE i USA. Ponadto, jak donosi Bank Światowy, użycie Internetu w Polsce wzrosło o 21% od 2007 roku. Parallels jest przekonany, że te dwa czynniki razem będą nadal generowały wysokie tempo wzrostu wykorzystania Internetu w najbliższej przyszłości, tworząc wiele możliwości na polskim rynku IT, a dokładniej w dziedzinie usług typu cloud. W szczególności, możemy spodziewać się wzrostów w trzech obszarach: nowych użytkowników, którzy zaczną korzystać od razu z usług cloud, zwłaszcza w zakresie infrastruktury hostowanej oraz obecności w Sieci (firmy, które obecnie nie mają żadnych serwerów lub stron WWW), małych i średnich firm, które zastąpią własne rozwiązania usługami hostingowymi, obecnych klientów, którym będzie można sprzedać nowe rozwiązania. Definicje To badanie koncentruje się na segmencie usług chmur obliczeniowych, które są ważne dla małych i średnich firm: infrastruktury hostowanej, obecności w Sieci, komunikacji i współpracy oraz ogólnej kategorii nazywanej aplikacje internetowe. Definiujemy każdy z tych segmentów usług rynkowych w następujący sposób: Infrastruktura hostowana (znana również jako infrastruktura-as-aservice). Kategoria ta obejmuje serwery dedykowane, prywatne serwery (VPS), hosting zarządzany i moc obliczeniową. Obecność w Sieci. Kategoria ta obejmuje webhosting, usługi blogów, domeny, SSL i e-commerce, a także dodatki do witryn. Hosting usług komunikacji i współpracy. Ta kategoria składa się z usługi a biznesowego (bezpieczeństwa, archiwizacji poczty oraz mobilności) i usług telefonicznych, w tym usług hostingowych i PBX (VoIP). Inne aplikacje internetowe (znane również jako software-as-aservice lub SaaS). Kategoria ta obejmuje dziewięć głównych klas aplikacji, które mogą być dostępne online: zarządzanie treścią WWW, , archiwizacja, udostępnianie plików, rachunkowość online, tworzenia kopii zapasowych online, online CRM, płace i kadry, konferencje telefoniczne i konferencje WWW. Dla każdej z tych usług dopasowaliśmy nasze badanie w zakresie sposobu ich wykorzystywania przez małe i średnie firmy, ich postaw wobec usług w chmurze oraz planów na przyszłość. Dla infrastruktury hostowanej oraz obecności w Sieci obliczyliśmy również przewidywane wydatki i wielkości rynku. W przyszłych wersjach tego badania planujemy dodać więcej szczegółów dotyczących wydatków i wielkości rynku dla wszystkich segmentów usług typu cloud. 2

5 Odnośnie do naszej definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) możemy stosować praktykę Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, określając MŚP jako przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 250 pracowników. Podkategorie w segmencie MŚP to: mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające 1-9 pracowników), małe przedsiębiorstwa (firmy z pracownikami), średnie przedsiębiorstwa (firmy z pracownikami). Badanie Parallels nie obejmuje przedsiębiorstw w Polsce, które nie mają pracowników, ale ta grupa małych firm powinna wciąż być celem dla dostawców usług w polskiej przestrzeni usługi typu cloud. Uważamy, że grupa ta wygląda bardzo podobnie do mikro, małych i średnich firm w zakresie ich potrzeb IT. Kluczowe wyniki Nasze badanie pokazuje, że rynek usług cloud wśród polskich małych i średnich firm ma wiele szans na wzrost, szczególnie wśród mniejszych firm rodzinnych. Obecnie polskie firmy MŚP plasują się daleko w tyle za małymi i średnimi przedsiębiorstwami w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy i Holandia, jeśli chodzi o sposób wykorzystania prawie każdej usługi tego typu. Ponieważ polski rynek IT dojrzewa i jako grupy docelowe pojawiły się na nim małe i średnie firmy, Parallels spodziewa się wielu nowych podmiotów korzystających z usług typu cloud (firm, które nie mają jeszcze odpowiednich rozwiązań i skorzystają od razu z chmur obliczeniowych), jak również małych i średnich firm, które zastąpią dotychczasowe własne rozwiązania IT usługami hostingowymi. Tendencje te zbliżą polskich przedsiębiorców do poziomu użytkowania narzędzi IT, który jest podobny do tego z krajów rozwiniętych. Skoncentruj swój przekaz marketingowy na potrzebach odpowiednich grup: freelancerach, konsultantach IT oraz wyspecjalizowanych pracownikach IT. Szanse wzrostu Parallels zidentyfikował dwa podstawowe podejścia, które pomogą dostawcom usług w najlepszym wykorzystaniu możliwości rozwoju usług typu cloud na polskim rynku SMB. 1. Skupienie uwagi na potrzebach specyficznych grup docelowych. Jak jest to pokazane na Rys. 2, nasze badanie ujawniło, że dostawcy usług powinni się skupić na trzech wyszczególnionych grupach: MŚP, które nie zatrudniają specjalistów ds. IT. Mikro, małe i średnie firmy bez specjalistów IT stanowią szczególnie silną grupę i stwarzają możliwości dla dostawców usług. Około 46% mikro i 1 małych firm z sektora MŚP w Polsce nie ma w ogóle kadry zajmującej się IT. Dla nich usługi hostingowe są obecnie mniej skomplikowane i bardziej opłacalne niż własne rozwiązania IT. Ponadto, w porównaniu do rynku MŚP jako całości, sektor mikro i małych firm jest wciąż niezagospodarowany przez dostawców rozwiązań typu cloud i dlatego stanowi największe pole do rozwoju. Dostawcy usług mogą zachęcać do wykorzystywania usług typu cloud poprzez kierowanie do nich odpowiedniego przekazu marketingowego oraz dostosowanie 3

6 pakietów produktowych. W komunikacji marketingowej należy mówić językiem właścicieli firm, koncentrując się na korzyściach biznesowych i prostocie usług typu cloud. Należy też pokazywać intuicyjne interfejsy, które mają się przyczynić do poprawy doświadczeń użytkownika i ukrywać złożoność rozwiązań. MŚP, które zatrudniają specjalistów ds. IT. Dostawcy usług mogą również skierować swoją ofertę do firm zatrudniających specjalistów, szczególnie pokazując im bardziej zaawansowane rozwiązania IT. 4 mikroprzedsiębiorstw, 75% małych przedsiębiorstw i 88% średnich firm zatrudnia co najmniej jednego dedykowanego pracownika, a więc grupa ta stanowi znaczące możliwości rynkowe. Dla tych przedsiębiorstw komunikat marketingowy powinien się skupić na pracowniku IT, który funkcjonuje jako osoba wpływająca lub podejmująca decyzję przy zakupie usług typu cloud. Stworzenie jasnych, szczegółowych informacji na temat specyfikacji technicznej oferty cloud, jej cech szczególnych oraz wartości biznesowych będzie kluczem do skutecznej sprzedaży w tej grupie. Rys. 2. Pracownicy działów IT polskich firm MŚP w podziale na segmenty 10 2% 1% 4% 75% % 75% 88% 25% 46% Mikroprzedsiębiorstwa 13% 1 Małe przedsiębiorstwa 4% 3% Średnie przedsiębiorstwa Brak obsługi IT Konsultanci IT Wyspecjalizowani pracownicy Nie wiem MŚP, które zatrudniają konsultantów ds. IT. Małe i średnie firmy zatrudniające konsultantów IT są również w grupie docelowej dostawców usług, jednak ze względu na stosunkowo niewielką liczbę przedsiębiorstw, które należą do tej kategorii (12% mikro i małych, a także 13% średnich), ta grupa nie ma takich możliwości nabywczych, jak pozostałe dwie. Dostawcy usług, którzy chcą obsłużyć ten segment, powinny rozważyć konsultantów IT w tych przedsiębiorstwach jako głównych odbiorców komunikatów marketingowych. Sam przekaz powinien objaśniać specyfikację techniczną usług typu cloud, ich konfigurację i zarządzanie, najlepsze praktyki oraz inne porady techniczne. Usługodawcy mogą wykorzystać tutaj również możliwość sprzedaży swoich produktów w kanałach typu white label, gdzie dadzą konsultantom szansę dystrybuowania produktów pod ich własną marką bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Dodatkowo, usługodawcy mogą rozwijać strategię sprzedaży i marketingu, której celem będzie poszerzenie kanałów i pozyskanie nowych dystrybutorów. 4

7 2. Sprzedawanie nowych usług i narzędzi do obecnych klientów. Polski rynek usług cloud będzie się rozwijał, a wraz z nim coraz ważniejsze stanie się zwiększenie przychodów z dotychczasowych klientów. Dostawcy usług mogą to zrobić zarówno poprzez zwiększenie ich oferty podstawowej o nowe wartości dodane do narzędzi i usług (np. Facebook plugin dla klientów korzystających z usług webhostingu), jak i dodając nowe usługi typu cloud, np. aplikacje internetowe. Poniżej opisano, jak polskie małe i średnie firmy używają każdego z czterech segmentów usług typu cloud, by zaspokoić swoje bieżące potrzeby, jaką prezentują wobec nich postawę i jakie mają wobec nich plany. Znajdziesz tutaj także informację o tym, jak komunikować się z każdą z różnych grup odbiorców. Infrastruktura hostowana Parallels szacuje, że całkowita wartość rynku serwerów hostowanych dla rynku MŚP w Polsce wynosi 215 mln zł (77 mln USD), przy około 100 tys. hostowanych serwerach w użyciu. Hostowana infrastruktura w Polsce to wciąż rozwijający się rynek, ponieważ tylko 5% małych i średnich firm korzysta obecnie z hostowanych serwerów (patrz Rys. 3). Biorąc pod uwagę to, że Polska jest krajem rozwijającym się, nie dziwi fakt, że wynik ten w sposób znaczący odstaje od przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy czy Holandia, gdzie penetracja rynku usług tego typu sięga 2. Ponieważ Polska to rynek rosnący, starający się dogonić bardziej rozwinięte kraje, Parallels uważa, że usługi infrastruktury hostowanej staną się bardziej popularne, tworząc duże możliwości sprzedażowe dla dostawców usług. Rys. 3. Wykorzystanie serwerów wśród polskich firm MŚP % 46% Główne szanse na tym rynku leżą w przekonaniu do używania infrastruktury hostowanej małych i średnich przedsiębiorców, którzy obecnie w ogóle nie korzystają z tej kategorii produktów (79% wszystkich polskich małych i średnich firm). Wśród nich mikro i małe firmy stanowią najlepszą grupę docelową. Obecnie 81% małych i średnich firm nie używa mikro serwerów, ale już 57% z nich rozważa taką inwestycję. Podobnie 41% małych i średnich firm nie używa małych serwerów, ale znów aż 67% z nich planuje je zakupić lub hostować. Według szacunków Parallels to może ponad trzykrotnie powiększyć obecny rynek w ciągu najbliższych trzech lat. 4% 44% 24% 2 3% 7% 5 16% 19% 21% 1% 4% Mikroprzedsiębiorstwa Małe Średnie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa Serwery hostowane Serwery hostowane i własne Własne serwery 5% polskich małych i średnich firm używa serwerów hostowanych. Adresowanie oferty do małych i średnich firm, które nie używają jeszcze usług w chmurze powiększy rynek ponad trzykrotnie w ciągu kolejnych trzech lat. 5

8 Kolejna szansa, którą wykazało nasze badanie, polega na zastąpieniu własnych serwerów serwerami hostowanymi z pominięciem zatrudniania specjalistów IT. Serwery hostowane wymagają mniej czasu i wysiłku w utrzymaniu niż wewnętrzne serwery, co czyni je dobrym wyborem dla małych i średnich firm bez zasobów IT. Najlepszą grupę dla przekazu marketingowego stanowią mikrofirmy, czyli organizacje, które na pewno nie mają personelu IT. Obecnie w 14% z tych małych i średnich firm, które korzystają z własnych serwerów, 62% rozważa przejście na serwery hostowane w ciągu najbliższych trzech lat. Małe i średnie firmy stanowią również dobrą okazję 37% posiada własny serwer i 6 z nich już planuje przełączenie się na serwery hostowane w ciągu najbliższych trzech lat lub rozważa to. Wszystkie te grupy mogą dodać aż 165 tys. hostowanych serwerów do ogólnej liczby na rynku. Z badań Parallels wynika, że głównym czynnikiem opóźnienia w szerokiej adopcji rozwiązań infrastruktury hostowanej w Polsce jest cena (patrz Rys. 4). 55% małych i średnich firm, które mają własne serwery, powołują się na cenę jako główną barierę uniemożliwiającą im przejście na serwery hostowane. Cena jest również wiodącym kryterium zakupu przy wyborze usługodawcy (patrz Rys. 5). Te obawy sprawiają, że na polskim rynku MŚP znajduje się miejsce dla oferty VPS. Edukacja na temat rzeczywistego kosztu posiadania własnego serwera pomoże w rozszerzeniu usług VPS. Usługodawcy powinni być jednak świadomi, że szerokość pasma i jakość połączeń internetowych są kwestiami, które sprawiają, że około 27% polskich małych i średnich firm utrzymuje serwery w firmie. Dlatego tak ważne dla Polski jako rynku jest poprawienie całej infrastruktury sieciowej. Należy też pamiętać, że polskie firmy cenią sobie jasny opis techniczny oferty i informacyjne witryny WWW na równi z ceną samego produktu. Dlatego usługodawcy nie powinni się skupiać wyłącznie na cenie, ale również na podkreślaniu wartości technologicznych swojej oferty, a także na silnej obecności w Sieci. Rys. 4. Powody, dla których polskie firmy sektora MŚP utrzymują własną infrastrukturę IT 6 55% 45% 3 15% 27% 26% 21% 18% 15% Cena Koszty połączenia Własne aplikacje Obawy o bezpieczeństwo Specyficzne aplikacje Brak rekomendacji przez konsultanta IT Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie 6

9 Rys. 5. Kryteria wyboru infrastruktury hostowanej wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Cena Parametry techniczne Informatywne strony Wsparcie przedsprzedażowe Rekomendacje Wyszukiwanie online Znana marka Lokalność dostawcy Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Obecność w Sieci Parallels szacuje obecnie wartość polskiego rynku MŚP dla usług obecności w Sieci na poziomie 120 mln zł (43 mln USD) i podobnie jak w wypadku infrastruktury hostowanej rynek ten rośnie. Jak pokazano na Rys. 6, tylko 37% polskich małych i średnich firm posiada stronę internetową, w porównaniu do 73% w Niemczech i Holandii. Brak posiadania strony jest dobrym wskaźnikiem, pokazującym że obecność w Sieci będzie kluczowa w nadchodzących latach, zwłaszcza że korzystanie z Internetu w Polsce staje się coraz bardziej powszechne. Rys. 6. Penetracja rynku usług obecności w Sieci wśród polskich firm MŚP % 8% 18% Mikroprzedsiębiorstwa 4% 24% 39% Małe przedsiębiorstwa 7% 35% 27% Średnie przedsiębiorstwa 37% polskich firm posiada stronę internetową. Hosting u firmy trzeciej Własny hosting Nie wiem 7

10 Wiele małych i średnich firm, które nie mają stron WWW, planuje jej utworzenie, co sprawi że rynek powiększy się o około 700 tys. nowych planów hostingowych. Nasze badanie wzmacnia też przekonanie, że w Polsce istnieje duży i niewykorzystany rynek tworzenia stron WWW. Polscy mali i średni przedsiębiorcy wykazują wysoką gotowość do wykorzystania usług firm trzecich w tym zakresie (szczególnie mikro i małe firmy rodzinne). Firmy, które obecnie nie mają strony internetowej (tj. 69% mikrofirm i 88% małych) albo są zdecydowane na utworzenie takowej, albo planują jej utworzenie w ciągu najbliższych trzech lat. To zainteresowanie jest szansą na powstanie aż 700 tys. nowych planów hostingowych tylko w najbliższych trzech latach. Parallels widzi także dobrą okazję do zaistnienia wśród małych i średnich firm, które obecnie samodzielnie hostują swoje strony internetowe. Dla małych i średnich firm bez specjalistów IT, samodzielne stworzenie strony internetowej może być skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Wśród firm mikro 23% obecnie samodzielnie hostuje swoją stronę internetową, a 72% albo jest zdecydowanych, aby przejść do usługodawcy w ciągu najbliższych trzech lat, albo planuje to zrobić. W segmencie małych firm 36% samodzielnie hostuje swoją stronę internetową, a 87% albo jest zdecydowanych, aby przejść do usługodawcy w ciągu najbliższych trzech lat, albo planuje to zrobić. Odpowiednie marketingowe zachęcanie tych dwóch segmentów do przejścia na usługi hostowane może dodać do rynku dodatkowe 100 tys. witryn zarządzanych przez usługodawców. Oprócz możliwości sprzedażowych dotyczących stron WWW wśród nowych firm, Parallels również zidentyfikował możliwości sprzedaży nowych wersji witryn wśród 18% małych i średnich przedsiębiorstw, które już dziś korzystają z produktów hostowanych. 3 z nich planuje zwiększenie wydatków na obecność w Sieci w ciągu najbliższych trzech lat. Dzięki temu usługodawcy mogą zwiększać swoje dochody poprzez oferowanie nowych możliwości obecności w Sieci. Nasze badania pokazują, że najlepsze możliwości zwiększenia sprzedaży w tym zakresie wygenerują: Narzędzia do projektowania stron WWW. 47% polskich firm MŚP samodzielnie projektuje swoje strony WWW. Dla firm mikro ten wskaźnik wynosi 58%. Dostarczanie narzędzi do projektowania stron WWW sprawi, że firmy te będą mogły zaprojektować bardziej wyszukane witryny bez dużych wydatków. E-commerce. W Polsce aż 47% firm sektora MŚP ma lub może mieć powiązanie z e-commerce, co sprawia, że branża ta staje się drugą najpopularniejszą formą obecności w Sieci, zaraz po katalogach lokalnych (patrz Rys. 7). Z powodu dużego zapotrzebowania na usługi e-commerce Parallels widzi szansę dla dostawców usług w sprzedaży dodatkowych produktów dla swoich dotychczasowych klientów, m.in. systemów sklepowych oraz certyfikatów SSL. 8 Social media. Facebook jest obecnie trzecią najczęstszą formą obecności w Sieci w Polsce - aż 41% małych i średnich firm korzystania z niej. Zamiast traktować Facebooka jako potencjalne zagrożenie dla tradycyjnych stron WWW, Parallels uważa, że istnieje możliwość wykorzystania tego trendu poprzez zwiększenie oferty obecności w Sieci z możliwością tworzenia stron Facebooka i łączenia ich z oficjalnymi stronami WWW firm.

11 Rys. 7. Użycie różnych rodzajów obecności w Sieci przez polskie firmy MŚP % 45% 41% 3 15% Lokalne katalogi E-commerce Strony Facebooka 22% 18% 1 7% 6% 4% Blog Strony z Sklepy Youtube Twitter LinkedIn ocenami Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Aby skutecznie sprzedawać ofertę obecności polskich małych i średnich firm w Sieci, świadczący usługi powinni się skoncentrować na trzech głównych obszarach: cena, właściwości techniczne i czytelne strony informacyjne. Oferując konkurencyjne cenowo pakiety, usługodawcy nie mogą zapomnieć o precyzyjnym i jasnym przekazie technicznym dotyczącym ich oferty (patrz Rys. 8). Rys. 8. Kryteria wyboru rodzaju obecności w Sieci wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Cena Parametry techniczne Informatywne strony Wsparcie przedsprzedażowe Personal research Rekomendacje Well known brand Lokalność dostawcy Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie 9

12 Hostowane usługi współpracy i komunikacji W obszarze usług hostowanej komunikacji i współpracy Parallels skoncentrował swoje badanie na dwóch obszarach: a biznesowego i hostowanej usługi PBX. Cały rynek w Polsce jest mały dla tych dwóch usług, a tylko 4% spośród małych i średnich firm płaci obecnie za owe konta biznesowe i 3% za usługi hostingu PBX. Jednak w obu tych obszarach Parallels zidentyfikował duże możliwości wzrostu sprzedaży dla dostawców usług. Hostowany Patrząc całościowo na sposób używania a przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, łatwo zrozumieć, dlaczego ten rynek pozostaje wciąż bardzo mały. Jak pokazano na Rys. 9, darmowy dominuje - 3 firm korzysta z darmowych kont, 4 z darmowego konta pocztowego w ramach usługi hostingowej. Mając tak wiele opcji darmowego a, przekonanie małych i średnich przedsiębiorców do zapłaty za konto owe jest trudnym zadaniem. Figure 9. Rys. 9. Użycie różnych rodzajów kont pocztowych wśród polskich firm MŚP 4 polskich firm MŚP używa darmowych usług poczty elektronicznej % 5 25% 1 16% 3 39% 44% 7% 18% 26% 48% 7% 28% 18% 47% Mikroprzedsiębiorstwa Dostawca hostingu ISB lub skrzynka darmowa Własny serwer Nie wiem Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Jednak Parallels widzi wiele możliwości sprzedaży, zarówno wśród małych polskich firm, które mają obecnie własne serwery owe, jak i wśród małych i średnich firm, które korzystają z hostowanego a. Około 18% małych firm MŚP aktualnie używa własnych serwerów , które są drogie i trudne w utrzymaniu, szczególnie w sytuacji, kiedy firma nie zatrudnia personelu IT. Dodatkowo, ponad 45% małych i średnich firm aktualnie używa hostowanego a, a aż 9 z nich nie ponosi z tego tytułu kosztów. Obie grupy są kandydatami do zakupu kont owych typu premium, jeśli pokażemy im odpowiednie cechy: bezpieczeństwo, archiwizację i mobilność. Wtedy firmy te mogą docenić aspekty pracy zespołowej i elastyczny model wyceny typu pay-perseat. 10

13 Parallels w swoim badaniu odkrył także, że 6 polskich małych i średnich firm jest zdecydowanych na przejście z wewnętrznych serwerów poczty na hostowane rozwiązania premium w ciągu najbliższych trzech lat. Wśród małych i średnich firm aktualnie wykorzystujących darmowy hosting poczty 1 rozważa płacenie za niego w ciągu najbliższych trzech lat. Wszystkie te szanse mogą dodać do rynku aż 160 tys. nowych kont owych typu premium. Jednak rynek ten będzie się znacznie powiększał tylko wtedy, jeśli dostawcy usług przekonają dotychczasowych klientów do korzyści płynących z posiadania kont premium. Przy zakupie hostowanego a małe i średnie firmy wskazują osobiste poszukiwania online oraz cenę jako dwa najbardziej istotne kryteria zakupu (patrz Rys. 10). Mając to na uwadze, dostawcy usług powinny koncentrować się na budowaniu silnej obecności w Sieci i oferować tanie plany taryfowe w tym zakresie. Polskie firmy MŚP planują wykupowanie biznesowych taryf owych, co daje szansę na około 160 tys. skrzynek typu premium w ciągu najbliższych trzech lat. Rys. 10. Kryteria wyboru rodzaju konta owego wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Własne poszukiwania Cena Wsparcie przedsprzedażowe Informatywne strony Rekomendacje Parametry techniczne Znana marka Lokalność dostawcy Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Hostowany PBX Obecny rynek hostowanych usług PBX wśród polskich małych i średnich firm jest nadal niewielki zaledwie 3% firm korzysta z tego typu usług. Ponieważ usługi hostingu PBX są stosunkowo nową ofertą dla wszystkich małych i średnich firm, silny marketing i edukacja na temat usług będą mieć kluczowe znaczenie w ich rynkowej adopcji. Rys. 11 pokazuje aktualne wykorzystanie różnych rodzajów usług PBX wśród polskich małych i średnich firm o różnych rozmiarach. Najlepszym celem dla dostawców usług w tym zakresie jest rynek małych i średnich firm, które obecnie mają własne bramki PBX dotyczy to zwłaszcza mikro i małych firm bez specjalistów IT. W tych grupach odpowiednio 13% i 29% firm aktualnie używa własnych systemów PBX oraz odpowiednio 58% i 62% rozważa zakup hostowanej usługi PBX w ciągu najbliższych trzech lat. To sprawi, że na rynku pojawi się około 530 tys. nowych linii hostowanych usług PBX. Chęć wymienienia własnych systemów PBX na wersje hostowane daje w Polsce szansę sprzedaży aż 530 tys. hostowanych linii PBX w ciągu następnych trzech lat. 11

14 Jako kolejny dowód na przyszły wzrost rynku usług PBX w Polsce nasze badanie ujawnia pojawianie się na rynku firm w szczególności mikro i małych które korzystają z tradycyjnych linii telefonicznych albo nie mają ich wcale. Z tych grup odpowiednio 38% i 61% albo jest zdecydowanych na zakup hostowanych bramek PBX w ciągu najbliższych trzech, albo planuje to zrobić. To sprawi, że na rynku może się pojawić aż 1,9 mln nowych linii. Rys. 11. Wykorzystanie systemów PBX wśród polskich firm MŚP 3% polskich firm MŚP używa dziś systemów PBX % 3% Mikroprzedsiębiorstwa 29% 6% Małe przedsiębiorstwa 3 9% Średnie przedsiębiorstwa Hostowany PBX Własny PBX Ponieważ hostowane usługi PBX to nowy obszar dla wielu dostawców usług, Parallels wyodrębnił dwa główne punkty, na podstawie których usługodawcy mogą z powodzeniem sprzedawać usługi hostingu PBX do małych i średnich firm: 1. Utrzymaj niską cenę. Wśród małych i średnich firm posiadających wewnętrzne systemy PBX cena jest wiodącą przyczyną nieprzechodzenia na systemy hostowane. 57% przedsiębiorców podaje cenę jako główny powód tego, że nie zmienili formy korzystania z PBX, a 53% boi się utopienia środków, które zapłacili za już posiadaną infrastrukturę (patrz Rys. 12). Oferowanie małych paczek produktowych i utrzymanie niskich cen pomogą tym małym i średnim firmom przezwyciężyć obawy. Rys. 12. Obawy polskich firm MŚP przed używaniem hostowanych systemów PBX 7 53% 57% 53% 46% 35% 25% 18% Cena Wcześniej zakupiony Obawy techniczne Obawy związane z bezpieczeństwem 12% Brak wiedzy 5% Brak rekomendacji ze strony personelu IT Planują zmianę Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie 12

15 2. Dbaj o pozytywny wizerunek usługi i oferty. Jak pokazano na Rys. 13, firmy MŚP jako główne kryteria zakupu usługi PBX wskazują informatywne strony produktowe oraz dostępność lokalnego partnera, który mógłby świadczyć odpowiednie wsparcie techniczne. Rys. 13. Kryteria wyboru infrastruktury PBX wśród polskich firm MŚP Ważność (skala 0-10) Informatywne strony Lokalność dostawcy Wsparcie przedsprzedażowe Parametry techniczne Rekomendacje Własne poszukiwania Znana marka Cena Mikro firmy Małe firmy Średnie firmy Ogólnie Inne aplikacje online owe Inne aplikacje internetowe (znane również jako software-as-a-service lub SaaS) to szybko rozwijający się obszar usług typu cloud. Ze względu na szeroki zakres zastosowań i na ogół niskie bariery kosztów Parallels spodziewa się wzrostu wykorzystania tego typu rozwiązań wśród polskich małych i średnich firm w ciągu najbliższych kilku lat. Nasze badania wykazały, że polskie małe i średnie firmy są bardzo zainteresowane aplikacjami internetowymi, z czego już dziś około 62% wykorzystuje je zarówno w formie darmowej, jak i płatnej. Jak pokazano na Rys. 14, obecnie liderem wśród aplikacji jest usługa konferencji telefonicznej (44% penetracji wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw), archiwizacja poczty owej (23%), narzędzia HR (22%) oraz systemy zarządzania treścią (21%). 13

16 Rys. 14. Użycie różnych aplikacji online (płatnych i darmowych) wśród polskich firm MŚP % % Konferencje telefoniczne Archiwizacja owa Płatne 5% 18% 2% 2 Kadry i płace Zarządzanie treścią Darmowe 8% 13% 2% 11% Księgowość 4% 8% Współdzielenie plików 2% 8% Backup 3% 7% 1% 4% CRM Konferencje WWW Kategoria innych aplikacji internetowych ma duże możliwości wzrostu, szczególnie wśród małych i średnich firm, które obecnie nie mają własnych wersji tych narzędzi. Polskie małe i średnie firmy chcą w ciągu najbliższych trzech lat korzystać z: systemów CRM online (17% planuje zakup) i archiwizacji poczty owej (15% planuje zakup). Ponadto, duże możliwości uwidaczniają się również wśród narzędzi HR-owych, systemów zarządzanie treścią, udostępniania plików i aplikacji oraz konferencji internetowych od 8% do 11% firm zamierza skorzystać z tych narzędzi. Dodatkowo istnieje duży potencjał wśród polskich małych i średnich firm, które już korzystają z aplikacji online. Chociaż małe i średnie firmy na ogół nie zamierzają zapłacić więcej za większość aplikacji internetowych, potencjał wzrostu uwidacznia się w usługach: udostępnianie plików, CRM online, backup i magazynowanie online. Odpowiednio 11%, 11% i 4% obecnych użytkowników planuje zwiększenie wydatków na te aplikacje w ciągu najbliższych trzech lat. 14

17 Wnioski Dla głównych i postrzeganych jako tradycyjne usług hostingowych - infrastruktury hostowanej i obecności w Sieci - Parallels szacuje wielkość obecnego rynku na 335 mln zł (120 mln USD). Polski rynek MŚP rozwija się, ma dużo do nadrobienia w stosunku do krajów rozwiniętych, a nasze badanie pokazuje znaczne szanse wzrostu, szczególnie w wykorzystaniu usług typu Cloud. Parallels postrzega wzrost rynku głównie poprzez dwa zjawiska uwydatniające się szczególnie wśród mikro i małych przedsiębiorców (1-49 pracowników): 1. Zakup usług typu cloud wśród firm, które do tej pory nie miały żadnego narzędzia tego typu (np. zakup serwerów hostowanych przez firmy, które wcześniej nie miały w ogóle serwerów). 2. Zamianę własnych rozwiązań na narzędzia hostowane. Podsumowując, polskie małe i średnie firmy wykazują duże zainteresowanie usługami cloud, co przekłada się na duże szanse dla dostawców usług. Badanie wykazało, że w celu skutecznej sprzedaży dostawcy usług powinni rozróżnić dwóch kluczowych odbiorców: małe i średnie firmy bez zasobów IT i średnie firmy, które zatrudniają specjalistów IT. Następnie należy skupić się na konkretnych potrzebach każdego odbiorcy. Dostawcy usług, którzy z powodzeniem zaadresują swoją ofertę do tych odbiorców, znajdą się w znakomitej sytuacji, ponieważ polski rynek usług typu cloud będzie rósł Parallels Holdings Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Parallels jest zastrzeżonym znakiem handlowym należącym do Parallels Holdings Ltd. Żadna część tej prezentacji nie może być powielana, ani publikowana bez pisemnej zgody firmy Parallels. O Parallels Parallels pozwala dostawcom usług na szybkie uruchomienie i efektywne dostarczanie usług typu cloud poprzez automatyzację tych procesów. Firma została założona w roku 1999 i jest obecnie jedną z szybciej rosnących korporacji z ponad 800 pracownikami w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji znajdziesz na stronie www. parallels.com/spp. Kontakt Emily Kruger, Menedżer ds. Badań Konsumenckich, Eugenio Ferrante, Dyrektor ds. Satysfakcji Klienta, 15

18 Global Headquarters 500 SW 39th Street, Suite 200 Renton, Washington USA main: EMEA Willy-Brandt-Platz Munich Germany main: APAC 3 Anson Road, #36-01 Springleaf Tower Singapore main: For more office locations

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SMB Cloud InsightsTM

SMB Cloud InsightsTM SMB Cloud InsightsTM 2015 POLSKA RYNEK USŁUG W CHMURZE DLA MŚP W POLSCE OGÓŁEM 3,4 mld zł 2015 (996 mln USD) Agencja Odin SMB Cloud Insights rozpoczęła piąty rok badań nad konsumpcją usług w chmurze dla

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online

wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online Dlaczego Polacy zakładają sklepy internetowe? 45% Chęć prowadzenia własnego biznesu 25% Bo internet to przyszłość 15% Zapotrzebowanie rynku / "Znalazłem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 Raport na temat wykorzystania internetu i jego korzyści w prowadzeniu biznesu przez polskich przedsiębiorców Badanie zrealizowane przez nazwa.pl w czerwcu 2015 r. Ankietę

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Dostawy sprzętu komputerowego

Dostawy sprzętu komputerowego Informatyka to nasza pasja Jesteśmy młodym i dynamicznie się rozwijającym przedsiębiorstwem, oferującym kompleksowe usługi informatyczne. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Informatykiem Kim jestem? Kim jestem? Informatykiem Przedsiębiorcą Kim jestem? Historia Patrz.pl 3 studentów ocena

Bardziej szczegółowo

Raport ecommerce 2012

Raport ecommerce 2012 Raport ecommerce Data wydania: 28.09. Termin na materiały: 21.09. Czytelnikami raportu ecommerce są osoby: prowadzące sklepy internetowe lub inną działalność e-commerce, uruchamiające kanał sprzedaży internetowej,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

At Adres Marketing Oferta

At Adres Marketing Oferta Oferta...to co dla innych jest szczytem możliwości......dla nas to rutyna... O Firmie At Adres Marketing to firma oferująca swoim klientom, kompleksowe usługi związane z promocją, reklamą oraz budową wizerunku

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym Sklepy internetowe Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym sposobem sprzedaży Twoich produktów - według badań GUS około 33% internautów korzysta z Internetu

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Partner Marketing Center - jak wykorzystać dostępne zasoby marketingowe

Partner Marketing Center - jak wykorzystać dostępne zasoby marketingowe Partner Marketing Center - jak wykorzystać dostępne zasoby marketingowe Karolina Kapica SMB Partner Marketing Microsoft $ 25.02.2015 Agenda Znaczenie marketingu internetowego i wprowadzenie do Partner

Bardziej szczegółowo

Księgowość online dla małych i średnich firm.

Księgowość online dla małych i średnich firm. Księgowość online dla małych i średnich firm. Raczkujące firmy potrzebują wsparcia silnego ramienia profesjonalisty. Jak wiadomo, głowa przedsiębiorcy zawsze pełna pomysłów, czasami musi zostać trochę

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25)

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Technologia wykorzystywana przez dużych w służbie małych i średnich firm ² Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce to 1.859.211 firm! ² Ponad 6 mln Polaków

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

ostro do przodu KATALOG USŁUG INFORMATYCZNYCH I REKLAMOWYCH

ostro do przodu KATALOG USŁUG INFORMATYCZNYCH I REKLAMOWYCH ostro do przodu KATALOG USŁUG INFORMATYCZNYCH I REKLAMOWYCH JESTEŚMY Z WAMI OD 7 LAT OFERUJEMY... USŁUGI INFORMATYCZNE projektowanie, modyfikowanie i obsługa stron www systemy informatyczne: CMS, CRM i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Chmura obliczeniowa nowej generacji Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Czym jest chmura typu IaaS? Chmura to konkretne zasoby fizyczne w konkretnym centrum danych. Podłoga, zasilanie, szafy, switche, routery,

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo