Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie"

Transkrypt

1 Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals of Descriptive Geometry 015 WYCHOWANIE FIZYCZNE Physical Education 016 MATEMATYKA Mathematics 235 JĘZYK OBCY Foreign Language 236 PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of Computer Science 356 FIZYKA Physics Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 OGÓLNE General 002 EKONOMICZNE Economics-related subjects 004 JĘZYK ANGIELSKI General English 005 JĘZYK OBCY II Foreign Language BUSINESS ENGL. Business English 007 MIKROEKONOMIA Microeconomics 008 MAKROEKONOMIA Macroeconomics 009 FINANSE, BANKOWOŚĆ Finance and Banking 010 ENCYKLOPEDIA PRAWA Encyclopedia of Law 011 PRAWO GOSPODARCZE Economic Law 012 PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of Computer Science 014 WYCHOWANIE FIZYCZNE Physical Education 015 ZASTOSOWANIE MATEMATYKI W Mathematics for Economics EKONOMII 017 PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Fundamentals of Accountancy 019 MATEMATYCZNE METODY Mathematical Methods of Management ZARZĄDZANIA 020 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Business Finance 021 ORGANIZACJA Organization 024 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Speciality Subjects/Courses 027 PODSTAWY ORANIZACJI I Fundamentals of Organization and Management ZARZĄDZANIA 028 PODSTAWY MARKETINGU Fundamentals of Marketing 029 ORGANIZACJA PRODUKCJI Production Management 030 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Strategic Management 031 ZARZĄDZANIE PERSONELEM Personnel Management 033 STATYSTYKA Statistics 034 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW Business Economics 035 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Fundamentals of Enterpreneurship 036 ROZWÓJ I ZAMIERZENIA Organizational Development and Intentions ORGANIZACYJNE 037 PROCESY INNOWACYJNE Processes/Innovation 038 KONFLIKTY I NEGOCJACJE Conflicts and Negotiations/Conflict Resolution and Negotions 039 RYNKI KAPITAŁOWE Capital Markets

2 040 PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYNARODOWE International Ventures 041 ZASTOSOWANIE KOMPUTERYZACJI W Computer Systems in Business BIZNESIE 042 TECHNIKI ORGANIZATORSKIE Organizational Techniques 043 SEMINARIUM DYPLOMOWE Thesis Seminar 044 PRACA DYPLOMOWA MSc Thesis Project/MSc Thesis 045 MATEMATYKA FINANSOWA Financial Mathematics 046 EKONOMIKA I ORGANIZACJA Business Economics and Management PRZEDSIĘBIORSTW 047 SMALL BUSINES & MANAGERING Small Business Management 048 ZARZĄDZANIE ROZWOJEM Organization Development Management ORGANIZACJI 049 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Managerial Accountancy INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Management Engineering 052 BADANIA MARKETINGOWE Marketing Research 053 SOCJOLOGIA OGÓLNA Fundamentals of Sociology 054 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE Computer Base Management ZARZĄDZANIA 055 WYKŁAD MONOGRAFICZNY Monographic Lecture 056 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE Marketing Management 057 SOCJOLOGIA PRACY Occupational Sociology 058 PODSTAWY ERGONOMII Fundamentals of Ergonomics 059 PSYCHOLOGIA PRACY Ocucupational Psychology 060 PRZEDMIOT DO WYBORU Elective Course/Elective Subject 061 JĘZYK II W BIZNESIE Foreign Language 2 for Business Purposes 062 ZASADY NEGOCJACJI Principles of Negotiation 063 BADANIA MARKETINGOWE Marketing Research 064 JĘZYK OBCY Foreign Language 065 POLITYKA EKONOMICZNA Economic Policy 066 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Social Psychology 067 NEGOCJACJE Art of Negotiation 068 MATEMATYKA Mathematics 069 HISTORIA GOSPODARCZA Economic History 070 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE State of the art Technologies 071 INFORMATYKA-PROGRAMOWANIE Procedural Programming 072 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Production Management 073 ANALIZA RYNKU Market Analysis 074 JĘZYK ANGIELSKI-SPECJALISTYCZNY Business English 075 JĘZYK OBCY II-SPECJALISTYCZNY Foreign Language 2 for Specjal Purposes 076 RYNEK UBEZPIECZEŃ Insurance Market 077 JĘZYK OBCY-SPECJALISTYCZNY Foreign Language for Specjal Purposes 078 BAZY DANYCH Databases 079 RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA Computer Based Accounting 080 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ecology and Environmental Protection 081 PRAWO PODATKOWE Tax Law 082 SOCJOLOGIA ZARZĄDZANIA Sociology Management 083 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Quality Management 084 TECHNICZNE Technology - Related Courses 085 ALGEBRA LINIOWA Linear Algebra 086 ANALIZA MATEMATYCZNA Matematical Analysis 087 LOGIKA Logics

3 088 MATERIAŁOZNAWSTWO Materials Science 089 STATYSTYKA I RACHUNEK Statistics and Calculus of Probabilities PRAWDOPODOBIEŃSTWA 090 WPROWADZENIE DO TECHNIKI Fundamentals of Engineering 091 GRAFIKA INŻYNIERSKA Engineering Graphics 092 MECHANIKA TECHNICZNA Engineering Mechanics 093 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Machinery Design 094 TECHNIKI WYTWARZANIA Manufacturing Processes 095 REPETYTORIUM Z Economics, Management and Marketing Review EKONOMII,ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 096 REPETYTORIUM Z METOD Mathematical Methods Review MATEMATYCZNYCH 097 INFORMATYKA Computer Science 098 ZARZĄDZANIE KADRAMI Personnel Management 099 FIZYKA Physics 100 PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA Psychology and Sociology 101 METROLOGIA Metrology 102 MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH Mechanics of Continuous Media 103 PODSTAWY AUTOMATYZACJI Fundamentals of Automation 104 PROJEKTOWANIE PROCESÓW Manufacturing Process Planning WYTWARZANIA 105 CHEMIA Chemistry 106 RACHUNKOWOŚĆ Accountancy 107 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE Differential Equations 108 PODSTAWY PRAWA Fundamentals of Law 109 TWORZYWA SZTUCZNE I KOMPOZYTY Plastics and Composites 110 MECHANIKA Mechanics 111 MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE Production Machines and Systems 112 PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI Fundamentals of Electronics 113 PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE Engineering Design 114 TERMODYNAMIKA I WYMIANA CIEPŁA Thermodynamics and Heat Transfer 115 LOGISTYKA Logistics 116 RACHUNEK KOSZTÓW DLA Cost Calculation for Engineers INŻYNIERÓW 117 ZASTOSOWANIE ROBOTÓW Applications of Robotic Systems 118 TECHNOLOGIE LASEROWE I Laser and Plasma Technologies PLAZMOWE 119 INŻYNIERIA JAKOŚCI Quality Engineering 120 BADANIA OPERACYJNE Operations Research 121 PRACA PRZEJŚCIOWA Intermediate Project 122 OCHRONA ŚRODOWISKA W Environmental Protection in Transport TRANSPORCIE 123 PROGRAMOWANIE OKIENKOWE W Windows Forms Programming in C++ Builder C++BUILDER 124 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE Computer Aided Metal Forming TECHNOLOGII I OPRZYRZĄDOWANIA W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ 125 GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics 126 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ Engineering System Maintenance TECHNICZNYCH 127 ANALIZA SYSTEMOWA PRODUKCJI Production System Analysis 128 HTML JAVA SCRIPT I JAVA W WEB Programming in Java/Script and Java WITRYNACH INTERNETOWYCH

4 129 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH Computer Aided Decision Making 130 RECYKLING W PRZEMYŚLE Recycling in Automotive Industry MOTORYZACYJNYM 131 METODY KSZTAŁTOWANIA WYROBÓW Metal Forming METALOWYCH 132 ELEMENTY HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ Hydraulic and Pneumatic Elements in Machine Design 133 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strength of Materials 134 FINANSE Finance 135 PODSTAWY ZARZĄDZANIA Fundamentals of Management 136 ŚRODKI TRANSPORTU DROGOWEGO Road Transport 137 SILNIKI ŚRODKÓW TRANSPORTU Automotive Engines 138 SKOMPUTERYZOWANE SYSTEMY WYTWARZANIA 139 INŻYNIERIA SYSTEMÓW - SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 140 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE I POLITYCZNE Computerized Manufacturing Systems System Engineering - Information Management International Economic and Political Relations 141 FIZYKA WSPÓŁCZESNA Modern Physics 142 GRAFICZNE METODY W ZARZĄDZANIU Graphical Methods for Management and I ORGANIZACJI Organization 143 WPROWADZENIE DO AUDYTINGU ENERGETYCZNEGO 144 ORGANIZACJA SERWISU TECHNICZNEGO 145 BEZPIECZEŃSTWO W PRZEWOZACH DROGOWYCH Fundamentals of Energy Auditing (Power Engineering) Management of Engyneering Services Road Safety 146 TWORZYWA SZTUCZNE W Plastics in Building Engineering BUDOWNICTWIE 147 PLANOWANIE ZAOPATRZENIA W Planning of Energy Supply ENERGIĘ 148 KOSZTORYSOWANIE KOMPUTEROWE Computer Aided Cost Estmating 149 OCHRONA WŁASNOŚCI Intellectual Property Protection INTELEKTUALNEJ 150 UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Business Insurance 151 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI International Economic Relations GOSPODARCZE 152 SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE-MIĘDZY Polish Society - Choice or Fate LOSEM A WYBOREM 153 ORGANIZACJA I FINANSOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 154 PROBLEMY NARZĘDZIOWE W TECHNICE WYTWARZANIA Units of Local Self-Government - Organization and Finance Tool Performance in Manufacturing Processes 155 TWORZYWA SZTUCZNE W TECHNICE Plastics in Engineering 156 WITRYNY INTERNETOWE I HTML WEB Pages and HTML 157 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE Computer Aided Tools for Metal Forming OPRZYRZĄDOWANIA W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ 158 DRGANIA,HAŁAS - ŚRODOWISKO Environmental issues Vibrations and Noise (at Work) 159 NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA Un-conventional Sources of Energy ENERGII

5 160 URZĄDZENIA I UKŁADY ENERGETYKI Devices and Systems in Heat Power Industry CIEPLNEJ 161 MODELOWANIE W UKŁADACH Modelling of Mechanical Systems MECHANICZNYCH 162 WYCENA NIERUCHOMOŚCI Property Valuation 163 RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Stock Market 164 KARIERA MŁODYCH PRACOWNIKÓW I Young Peopler and the Management Career ICH DĄŻENIE DO STANOWISK Ladder KIEROWNICZYCH 165 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU Motor Transport and Forwarding Enterprise SAMOCHODOWEGO I SPEDYCJI 166 TWORZENIE, ORGANIZACJA I Establishing and Management ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI TURYSTYCZNYMI 167 ELASTYCZNE SYSTEMY Flexible Manufacturing Systems PRODUKCYJNE 168 PODSTAWY PRAWA UNII Fundamentals of the European Union Law EUROPEJSKIEJ 169 ZARZĄDZANIE USŁUGAMI Service Management 170 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW I Business Economics and Cost Accounting RACHUNEK KOSZTÓW 171 WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 172 TRANSPORT W SYSTEMIE GOSPODARCZYM KRAJU 173 PODSTAWY PRAWY UNII EUROPEJSKIEJ 174 WYZWANIA I PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 175 MODELOWANIE KOMPUTEROWE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SAS 176 MODELOWANIE W EXELU DECYZJI MENEDŻERSKICH 177 NIEKONWENCJONALNE I KLASYCZNE ŹRÓDŁA ENERGII Essentials of Modern Vehicle and Engine Technology Transport in the National Economic System Fundamentals of the European Union Law Challenges and Problems of the Modern World Computer Modelling in the SAS System Manager Decision Modelling in Excel Conventional and Unconventional Sources of Energy 178 SILNIKI WIATROWE I WODNE Wind and Hydro Turbines 179 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Administrative Procedures 180 INŻYNIERIA POWIERZCHNI Surface Engineering 181 PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Civil Defence Training 182 CERTYFUKACJA I AKREDYTACJA W GOSPODARCE WOLNORYNKOWEJ Certification and Accreditation in the Free Market Economy 183 MOTORYZACYJNE ZAGROŻENIE Enviromnental Protection Traffic Polution ŚRODOWISKA 184 EKONOMETRIA Econometrics 185 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI International Political Relations POLITYCZNE 186 EKONOMICZNE I TECHNICZNE E-Business and E-Commerce PODSTAWY E-BUSINES I E-COMMERCE 187 CYWILIZACJA EUROPEJSKA European Civilization 188 MATEMATYKA DYSKRETNA Discrete Mathematics 189 ELEMENTY MATEMATYKI CZYSTEJ I Elements of Pure and Concrete Mathematics KONKRETNEJ 190 METODY ANALIZY DYSKRETNEJ Methods of Discrete Analysis 191 OPTYMALIZACJA-PODSTAWY I Fundamentals and Applications of Optimization

6 ZASTOSOWANIA 192 ELEMENTY DYNAMIKI MASZYN Essentials of Machine Dynamics 193 KONSTRUKCJE SPAWANE I Welded and Hot-Sealed Structures ZGRZEWNE 194 EKONOMICZNE PROBLEMY UNII Economic Problems of the European Union EUROPEJSKIEJ 195 INFORMATYCZNE SYSTEMY Computer Management Systems ZARZĄDZANIA 196 PODSTAWY EKONOMETRII Principles of Econometrics 197 ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Logistics Management 198 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ European Union Law 199 METODY OBLICZENIOWE Computational Methods 200 INŻYNIERIA EKSPLOATACJI Maintenance Engineering 201 RECYKLING W TECHNICE Recycling Technology 202 KONSTRUKCJE SPAWANE Welded Structures 203 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ Modern Civilization's Problems CYWILIZACJI 204 MARKETING DÓBR I USŁUG Industrial Goods and Services Marketing PRZEMYSŁOWYCH 205 SOCJOLOGIA Sociology 206 MARKETING HANDLU I USŁUG Trade and Service Marketing 207 HISTORIA GOSPODARKI RYNKOWEJ History of Market Economy 208 MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE International Economic Organizations 209 LOKALIZACJA PRZĘDSIĘBIORSTW Localization of Companies 210 CIĄGŁOŚĆ I ZMIANY TRADYCJI Preserving Customs and Traditions on Poland OBYCZAJOWEJ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM 211 PODSTAWY INFORMATYKI - JĘZYK Pascal Programming Language PASCAL 212 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE I Manufacturing Processes 213 STATYSTYKA KOMPUTEROWA Computer Statistics / Computer-Aided Statistics 214 ZARZĄDZANIE PERSONELEM Personnel Management 215 DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU Cultural Heritage of the Kielce Region 216 ZASTOSOWANIA DIAGNOSTYKI Applications of Technical Diagnostics TECHNICZNEJ 217 DYNAMIKA GIEŁDY Stock Market Dynamics 218 ROZLOKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Business Location 219 ELEMENT PROCESÓW Fundamentals of Stochastic Processes STOCHASTYCZNYCH 220 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Organization Sociology 221 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE W Differential Equations in Mechanical Systems UKŁADACH MECHANICZNYCH 222 METODY OBLICZENIOWE W Computational Methods in Optimization OPTYMALIZACJI 223 ELEMENTY TEORII NAPRĘŻEŃ Elements of Thermal Stress Theory in Solids CIEPLNYCH W CIAŁACH STAŁYCH 224 PROJEKTOWANIE RELACYJNYCH BAZ Relational Database Design DANYCH 225 NOWE TECHNOLOGIE BAZ DANYCH New Technologies of ORACLE Databases ORACLE 226 ZADANIA DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ Tasks in Technical Diagnostics 227 SIECI I SYSTEMY KOMPUTEROWE Computer Networks and Systems

7 228 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II Manufacturing Processes II 229 ORGANIZACJE POZARZADOWE Non-Governmental Organizations of the Citizens SPOŁECZ.OBYWATEL Society 230 MARKETING STRATEGICZNY Strategic Marketing 231 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Intellectual Property Law 232 POLITYKA ROZWOJU Economic Development Policy GOSPODARCZEGO 233 STATYSTYCZNE METODY Statistical Methods of Quality Assurance DOSKONALENIA JAKOSCI 234 POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO Regional Development Policy 235 PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA Tax Issues in Business DZIAŁALNOŚCI 236 ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Organizational Behaviour TECHNIKI WYTWARZANIA Manufacturing Processes I MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE Machines and Production Systems I 239 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Marketing and Market Research 240 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Intellectual Property Law 241 ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Organizational Behaviour 242 PODSTAWY RECYKLINGU Fundamentals of Recycling 243 MATEMATYKA STOSOWANA Applied Mathematics 244 MIERNICTWO ELEKTRYCZNE Measuring Systems 245 REPETYTORIUM Z ZARZĄDZANIA Management Review 246 INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA MRP II Mannagement Engineering MRP II 247 PRACA PRZEJŚCIOWA II Project II PROJEKTOWANIE PROCESÓW Manufacturing Process Planning I WYTWARZANIA 249 CERTYFIKACJA WYROBÓW I Product Certification and Laboratory Accreditation AKREDYTACJA LABORATORIÓW TECHNICZNYCH 250 INNOWACJE W TECHNICE Innovations in Engineering 251 INWESTYCJE I INNOWACJE Investments and Innovations 252 ZARYS DZIEJÓW MUZYKI Outline of History of Music 253 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 254 WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZ.EKON.ŚWIAT FINA Organization and Functioning of Local Self- Government Essentials of the Modern Economic World 255 NAPĘDY W UKŁADACH TECHNICZNYCH Drives in Engyneering Systems 256 PODSTAWY MIERNICTWA Electrical Measuring Systems ELEKTRYCZNEGO 257 HISTORIA MUZYKI History of Music 258 PROGRAMOWANIE W C ++ Programming in C++ Language 259 ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE MARKETINGOWE 260 DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZEMYSŁOWE KIELECCZYZNY Marketing Management and Planning Cultural and Industrial Heritage of the Kielce Region 261 PODSTAWY PRAWA UNII Fundamentals of European Union Law EUROPEJSKIEJ 262 INTEGRACJA EUROPEJSKA European Integration 263 SIECI I SYSTEMY OPERACYJNE Computer Networks and Operating Systems 264 TECHNOLOGIE INTERNETOWE Internet Technologies 265 SPRZĘT KOMPUTEROWY Computer Hardware 266 PROGRAMOWANIE W J BUILDER Programming in JBuilder

8 267 TRANSPORT W GOSPODARCE Transport in Economy 268 KULTURALNE KORZENIE METOD ZARZ DAL WSCHO Cultural Roots of the Far East Management Technigues 269 RACHUNEK WARIACYJNY Calculus of Variations 270 SOME ASPECTS OF MATERIALS STRENGTH 271 THE FIRM IN THE COMPETITIVE MARKET 272 TIME VALUE OF MONEY 273 IMPROVEMENT OF MANUFACTURING TOOLS 274 ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W Computer Science in Business BIZNESIE 275 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW Company Structure 276 ZARZĄDZANIE ZMIANAMI Change Management 277 MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO International Economic Environment GOSPODARCZE 278 SPORZĄDZANIE PROGNOZ Financial Foreats FINANSOWYCH 279 SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA 3 Personal Effectiveness III (Business Project) (PROJ.BIZNESOWY) 280 ETYCZNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA Ethical Problems of Management 281 PRAKTYKA ZAWODOWA (W TYM GENER.INF.BIZN) Training Period (General Business Information Included)

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo