Prawa Autorskie-Ochrona i rejestracja utworów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa Autorskie-Ochrona i rejestracja utworów"

Transkrypt

1 Prawa Autorskie-Ochrona i rejestracja utworów Prawa autorskie to niewątpliwie bardzo ważna rzecz, o którą warto zadbać, po to, aby nasza twórczość była odpowiednio chroniona i przynosiła nam zyski. Poniższy tekst ma na celu przedstawienie Wam Twórcą jak wygląda proces rejestracji i ochrony Waszych dzieł! Można to zrobić na dwa sposoby, poprzez ZAiKS i Creative Common. Wybór należy do Was! Jak działa ZAiKS? Jeżeli utwór Twojego autorstwa jest wykonywany na koncertach, rejestrowany na płytach CD i DVD, wydawany drukiem, wykorzystywany w Radiu, TV lub w Internecie, a Ty chcesz chronić swoją pracę i otrzymywać za nią tantiemy autorskie, to wystarczy wypełnić kilka prostych formularzy! Zbiorowe zarządzanie oznacza, że autorzy należący do naszego Stowarzyszenia powierzają mu prawa do swojej twórczości i ZAiKS staje się ich reprezentantem podczas wydawania licencji dla użytkowników (np. producentów i nadawców), zezwalając na korzystanie z naszych utworów oraz pobierając w naszym imieniu należne nam honoraria autorskie. Dotyczy to również multimediów, Internetu i innych użytkowników! Stowarzyszenie jest jedyną stroną uprawnioną do zawierania umów licencyjnych i udzielania pozwoleń na korzystanie z naszych utworów przez producentów, nadawców i innych użytkowników. Jednocześnie Stowarzyszenie staje się jedyną stroną, która rozlicza się z autorem finansowo. Nie można korzystać z Twojej twórczości bez otrzymania zgody organizacji zbiorowego zarządzania! Co daje ochrona utworów w ZAiKS-ie? Jako organizacja zbiorowego zarządzania, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS chroni nie tylko utwory swoich członków, ale także tych, którzy powierzyli naszej organizacji swoje prawa autorskie w celu sprawowania zbiorowego zarządu w ich imieniu, tj. autorów nie będących członkami ZAiKS-u, spadkobierców twórców oraz wydawców muzycznych. Zakres ochrony sprawowanej na rzecz autorów i innych uprawnionych nie będących członkami ZAiKS-u, określa 16 Statutu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wynika z niego, że także dla tych podmiotów ZAiKS dokonuje inkasa, repartycji oraz wypłaty wynagrodzeń autorskich, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu. W procesie inkasa, podziału i wypłaty wynagrodzeń stosowane są te same zasady, jakie zgodnie z regulaminem przyjęto wobec twórców będących członkami ZAiKS-u. W dobie lawinowego wykorzystywania utworów (nadania telewizyjne, radiowe, Internet, dyskoteki) autor praktycznie nie ma możliwości kontroli wykorzystania swoich utworów, a co za tym idzie udzielania licencji i otrzymywania tantiem autorskich. Ponadto indywidualnie podejmowane przez autora działania byłyby bardzo kosztowne i w wielu wypadkach koszty przewyższałyby uzyskane tantiemy. Wszystkie obowiązki związane z eksploatacją utworów bierze na siebie ZAiKS. Stowarzyszenie poprzez swoich wyspecjalizowanych pracowników (inspektorzy w Dyrekcjach Okręgowych) dociera do miejsc w których wykorzystywana jest twórczość (dyskoteki, kluby, kina, restauracje, zakłady usługowe itd.) Negocjuje, a następnie zawiera stosowne umowy oraz kontroluje ich wykonanie. W wypadku gdy użytkownik nie chce zawrzeć umowy lub mimo jej zawarcia nie płaci należnych tantiem, ZAiKS prowadzi działania mające na celu uzyskanie stosownych wpłat (postępowanie ugodowe, postępowanie sądowe). Zainkasowane kwoty są dzielone i wypłacane autorom, których utwory zostały wykorzystane.

2 Autor nie musi wykładać pieniędzy na koszty działań inkasowych, repartycyjnych czy windykacyjnych. Wszystkie te koszty (pracowników, materiałów, telefonów, opłat sądowych itd.) ponosi Stowarzyszenie. Dopiero z uzyskanych sum ZAiKS potrąca tzw. koszty inkasa. Jeżeli w danym roku potrącone koszty inkasa były wyższe od faktycznych wydatków, to nadwyżka wraca do autorów w dodatkowej repartycji. Taka sytuacja miała miejsce każdego roku w ostatnich latach. Dlatego korzystanie z ochrony sprawowanej przez ZAiKS jest bardzo korzystne dla autorów. Komu należą się tantiemy? Tantiemy należą się wszystkim autorom, których utwory są wykorzystywane, niezależnie od sposobu wykorzystania. Od tej zasady istnieją wyjątki, a mianowicie prawo autorskie dopuszcza wykorzystanie utworów bez konieczności zapłaty na rzecz autora, w ramach tzw. dozwolonego użytku. Tantiemy należą się także innym uprawnionym tj. następcom prawnym autora. Może to być np. spadkobierca twórcy, osoba, której sprzedał lub podarował swoje prawa autorskie. ZAiKS wypłaca wynagrodzenia wszystkim uprawnionym autorom, których prawa reprezentuje jako organizacja zbiorowego zarządzania. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w ramach wykonywanego zbiorowego zarządu inkasuje, dzieli i wypłaca, na jednolitych zasadach, wynagrodzenia autorskie: twórcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu i twórcom, którzy powierzyli swoje prawa pod ochronę oraz następcom prawnym tych twórców, jak również twórcom zagranicznym na podstawie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania, a także twórcom, którzy swych praw pod ochronę nie powierzyli, ale wobec których ZAiKS działa jako ustawowy reprezentant lub prowadzący cudze sprawy bez zlecenia negotiorum gestio. ZAiKS posiada obecnie około 130 umów z zagranicznymi organizacjami reprezentującymi prawa twórców na całym świecie. Dzięki temu na terytorium Polski reprezentujemy twórców nawet z tak egzotycznych miejsc jak Surinam, Wyspy Azorskie, Burkina Faso czy Terytoria Antarktydy. Praktycznie reprezentujemy prawa autorów z całego świata. Tekst zaczerpnięto z Aby zarejestrować utwór w ZAiKS trzeba go rozpisać w nutach, jako fortepianówkę, taki zapis wymaga od wykonawcy (muzyka) większej niż podstawowa wiedzy o muzyce i teori muzyki, dlatego warto pozostawić to specjalistom i uniknąć wielu kłopotów! Jeśli chcesz rozpisać swoją muzykę jako fortepianówkę kliknij TUTAJ! Jeśli chcesz zarejestrować swój utwór w ZAiKS-ie kliknij TUTAJ!

3 Jak działa Creative Commons? Jak działają licencje Creative Commons? Podstawą licencji Creative Commons jest prawo autorskie, tak więc mogą być one stosowane do publikacji wszystkich rodzajów utworów objętych ochroną prawa autorskiego, np. książek, stron internetowych, blogów, zdjęć, filmów, nagrań wideo, piosenek i innych nagrań dźwiękowych i wizualnych. Prawo autorskie chroni także programy komputerowe, jednak nie zalecamy stosowania licencji Creative Commons do publikacji programów lub ich dokumentacji. (Więcej na ten temat w kolejnych pytaniach). Licencje Creative Commons pozwalają określić warunki, na jakich inni mogą skorzystać z Twoich praw autorskich na przykład z prawa do kopiowania utworu, do tworzenia na jego podstawie kolejnych utworów (tzw. utworów zależnych), prawa do rozprowadzania utworu i (lub) uzyskiwania z tego korzyści majątkowej. Licencje te nie ograniczają zawartego w prawie autorskim prawa do dozwolonego użycia utworu. Licencje nie pozwalają też na kontrolę tych elementów, których nie chroni prawo autorskie, na przykład pomysłów lub idei. Licencje Creative Commons zobowiązują każdego, kto będzie miał kontakt z utworem, do wykorzystywania go zgodnie z licencją. Oznacza to, że jeśli Paweł posiada kopię utworu, który Ty udostępniłeś na licencji Creative Commons, to może przekazać jego kopię Gawłowi, a Gaweł również będzie miał prawo wykorzystać utwór ale tylko zgodnie z licencją Creative Commons. W ten sposób zostają zawarte osobne umowy licencyjne z Pawłem i Gawłem. Jednak co jest bardzo ważne w obydwu przypadkach to Ty jesteś Licencjodawcą (a nie np. Paweł wobec Gawła). Licencje Creative Commons udostępniane są w trzech wersjach: jako Przystępne Podsumowanie (tekst zrozumiały dla przeciętnego użytkownika), Tekst Prawny (tekst przeznaczony dla prawników) oraz Metadane, które potrafią odczytywać komputery i programy. Aby skorzystać z licencji Creative Commons, nie musisz niczego podpisywać ani zawierać z nami umowy. Wystarczy, że klikniesz na naszej stronie w link Publikuj lub wejdziesz bezpośrednio na stronę i wybierzesz odpowiednią licencję. Chcę nagrać płytę i udostępnić ją na licencji CC. Co należy zrobić? Trzeba rozróżnić trzy prawa: autorskie do utworu, prawo pokrewne do artystycznego wykonania i prawo pokrewne do nagrania (do fonogramu). Między prawem autorskim a prawem do artystycznego wykonania zachodzi następująca zależność: aby legalnie rozpowszechniać utwór muzyczny (nagranie), potrzeba zarówno zgody podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich (najczęściej twórcy), jak i podmiotu uprawnionego z tytułu prawa pokrewnego (wykonawcy, którym może być też sam twórca). Tak więc jeśli autor nie jest jednocześnie wykonawcą, potrzeba zgody obu stron, (a w praktyce ważne uzyskanie jest także zgody trzeciej strony producenta, któremu przysługuje prawo do fonogramu, czyli nagrania). Udostępnienie utworu na licencji CC dotyczy więc tylko praw autorskich, w pozostałym zakresie obowiązują ogólne zasady prawa autorskiego (uprawnieni z tytułu praw pokrewnych, gdy nie są to jednocześnie sami twórcy, muszą również udzielić zezwolenia w takim samym zakresie jak twórcy) W jaki sposób mogę wykorzystać licencje Creative Commons do udostępnienia swoich prac? Najpierw musisz określić warunki, na jakich chcesz udostępnić utwór pomoże Ci w tym strona. Jeśli licencjonujesz utwór znajdujący się w internecie, to po wybraniu odpowiadającej Ci licencji należy zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie przekopiować wygenerowany kod HTML do kodu własnej strony. Kod ten będzie automatycznie generował znaczek Pewne prawa zastrzeżone oraz oświadczenie, że praca jest opublikowana na określonej licencji Creative Commons. Kod HTML zawiera również metadane, dzięki którym twoja praca zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki przeszukujące internet pod kątem treści na licencjach Creative Commons (np. lub http ://search.yahoo.com/cc). Metadane mogą być także elementem samego pliku z utworem, który chcesz udostępnić. Specjalny program do opatrzenia plików mp3 metadanymi Creative Commons znajdziesz tutaj [LINK]. W wypadku prac publikowanych poza internetem, po dokonaniu wyboru licencji należy oznaczyć tę pracę napisem Ta praca

4 objęta jest licencją Creative Commons Polska [nazwa odpowiedniej licencji]. Aby zapoznać się z kopią licencji, należy odwiedzić stronę [URL licencji], lub wysłać list do Creative Commons, 543 Howard St., 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA. Możesz również opatrzyć utwór symbolem Pewne Prawa Zastrzeżone (dostępnym pod adresem lub symbolami wybranych warunków licencyjnych. Dobrym miejscem na umieszczenie takich informacji są okładki i pierwsze strony książek, opakowania płyt CD, DVD lub taśm wideo, itp. Czy mogę zastosować licencję Creative Commons do utworu dostępnego jedynie poza internetem? Tak. W wypadku prac dostępnych jedynie poza internetem, po wybraniu odpowiedniej licencji należy oznaczyć je napisem Ta praca objęta jest licencją Creative Commons Polska [nazwa odpowiedniej licencji]. Aby zapoznać się z kopią licencji, należy odwiedzić stronę [URL licencji] lub wysłać list do Creative Commons, 543 Howard St., 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA. Możesz również opatrzyć utwór symbolem Pewne Prawa Zastrzeżone (dostępnym pod adresem lub symbolami wybranych warunków licencyjnych). Którą z licencji Creative Commons powinnam (powinienem) wybrać? Licencja określa warunki, na jakich inne osoby mogą korzystać z Twojego utworu, a zatem to Ty powinnaś (powinieneś) zdecydować, na co się zgadzasz. Na tej stronie znajdziesz przegląd wszystkich licencji Creative Commons, a linki do pełnych wersji polskich licencji CC znajdziesz na tej stronie. Licencje Creative Commons dość znacząco różnią się od siebie, i nakładają różne ograniczenia na Twoich odbiorców. Wybierając jedną z nich, musisz wziąć kilka rzeczy pod uwagę. Jeśli chcesz umożliwić innym łączenie twojej pracy z pracą innego autora (np. w remiksach czy kolażach), musicie oboje skorzystać z tej samej licencji. Najpopularniejszą licencją umożliwiającą łączenie dzieł jest obecnie Creative Commons Uznanie Autorstwa Na Tych Samych Warunkach. Jeśli wybierzesz licencję z warunkiem Użycie niekomercyjne, Twoje dzieło nie będzie mogło być np. publikowane w pismach dostępnych w sieciach sprzedaży czy nadawane na antenie radiowej (więcej na ten temat dalej). Możesz również zapisać się na listę dyskusyjną projektu Creative Commons Polska lub na jedną z innych list dyskusyjnych cc (pełna lista dostępna pod tym adresem lub przejrzeć archiwa, gdyż mogą one zawierać odpowiedzi na Twoje wątpliwości i pytania. Czy powinnam (powinienem) coś podpisać lub gdzieś się zarejestrować, by móc stosować licencje Creative Commons? Nie. Nie trzeba niczego podpisywać ani nigdzie się rejestrować, by stosować licencje Creative Commons. Wystarczy dokonać wyboru odpowiedniej licencji i opatrzyć utwór znaczkiem Creative Commons Pewne Prawa Zastrzeżone oraz oświadczeniem, że utwór jest dostępny na określonej licencji Creative Commons. Creative Commons nie rejestruje w żaden sposób utworów, które zostały opublikowane na licencjach Creative Commons. Nie pobieramy również opłat za korzystanie z tekstów licencji. Tworzymy jedynie gotowe do wykorzystania licencje, kod i odpowiednie narzędzia. Co stanie się, gdy zmienię zdanie? Raz udzielone licencje Creative Commons są nieodwoływalne. Oznacza to, że nie możesz zabronić osobie, która uzyskała Twój utwór na licencji Creative Commons, wykorzystywania go zgodnie z warunkami licencji. Wolno w dowolnej chwili wstrzymać dystrybucję utworu na licencji Creative Commons, jednak taki krok nie wiąże się z wycofaniem z obiegu wszelkich kopii tegoż utworu już udostępnionych na licencji Creative Commons, w tym wiernych kopii, kopii zawartych w utworach zbiorowych czy też adaptacji utworu (w zależności od typu licencji).

5 Licencja jest ważna tak długo, jak długo nie dojdzie do jej wygaśnięcia co następuje z chwilą naruszenia jej postanowień lub po upłynięciu okresu obowiązywania praw autorskich do utworu. Należy więc dobrze przemyśleć wybór licencji Creative Commons. Czy Creative Commons pomoże mi w egzekwowaniu licencji? Nie. Creative Commons nie jest w stanie zaoferować ani porad, ani też usług prawnych, które pomogą w egzekwowaniu licencji. Nasza misja nie obejmuje indywidualnego doradztwa i nie stać nas na udzielanie takich usług. Nie jesteśmy również firmą prawniczą. Co to jest Przystępne Podsumowanie? Przystępne Podsumowanie to streszczenie podstawowych warunków właściwej licencji (czyli Tekstu Prawnego). Zadaniem tego opisu jest wytłumaczenie w krótki i zwięzły sposób, na co licencja zezwala, a na co nie zezwala. Można powiedzieć, że jest to licencja w pigułce. Jednak samo w sobie Przystępne Co to jest Tekst Prawny? Tekst Prawny to właściwa licencja, czyli umowa prawna, toteż można domagać się przed sądem egzekwowania zobowiązań w niej zawartych. Aby dokładnie wiedzieć, na co zezwalamy (jako Licencjodawca) lub co nam wolno (jako licencjobiorcy) należy zapoznać się z Tekstem Prawnym. Przystępne Podsumowanie pełni tu jedynie rolę wstępu. W jaki sposób działają metadane? Metadane opisują kluczowe elementy licencji stosujące się do danego utworu. Dzięki metadanym internetowe wyszukiwarki takie jak Yahoo czy Google będą w stanie go odnaleźć i skatalogować. Mam własny zespół. Czy mogę stosować licencje Creative Commons i w dalszym ciągu pobierać tantiemy, na przykład ustawowe tantiemy za występy publiczne? W licencjach Creative Commons, które zawierają warunek Użycie niekomercyjne (Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach, Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne, Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych) zostaje zachowane prawo autora do pobierania tantiem, w tym tantiem ustawowych, za komercyjne wykorzystanie utworu. W wypadku licencji Creative Commons, które zezwalają na komercyjne użycie utworu (Uznanie autorstwa, Uznanie autorstwa-na tych samych zasadach, Uznanie autorstwa-bez utworów zależnych), Licencjodawca zrzeka się prawa do pobierania tantiem. Jestem członkiem Organizacji Zbiorowego Zarządzania, czy mogę rozpowszechniać swoje utwory na licencjach Creative Commons? Bardzo dużo zależy tu od tego, jaki charakter ma członkostwo w Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ), czyli na jakiej podstawie twórca należy do OZZ. Jeżeli jest z nią związany umową, to wszystko zależy postanowień tejże umowy. Jeśli w umowie twórca zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniać swoich utworów na własną rękę, lecz tylko i wyłącznie za pośrednictwem OZZ, to w takim wypadku Licencjodawcą w rozumieniu licencji CC może być jedynie OZZ reprezentująca tego twórcę. To oznacza, że Ty jako twórca nie możesz rozpowszechniać samodzielnie utworów na licencjach CC. Jestem muzykiem, przy czym nie należę do żadnej Organizacji Zbiorowego Zarządzania, czy mogę rozpowszechniać swoje utwory na licencjach Creative Commons? Nie ma żadnych przeszkód, aby udostępniać swoje utwory na licencjach CC. W Polsce nie ma obowiązku przynależności do OZZ. W wielu wypadkach jest to zalecane i korzystne dla twórców. OZZ to

6 stowarzyszenia twórców powołane w celu ułatwienia owym twórcom zarządzania ich prawami do utworów. Należy jednak zwrócić uwagę na jedną specyfikę funkcjonowania OZZ w sferach swojej działalności mogą one reprezentować także twórców, którzy do OZZ nie należą. Oczywiście twórca może działać sam Czy w dalszym ciągu mogę zarabiać na utworach, które udostępnię na licencjach Creative Commons? Oczywiście. Licencje CC mają charakter niewyłączny, co oznacza, że opublikowanie utworu na licencji Creative Commons nie wyklucza udostępniania go również na podstawie innych licencji. Możesz także rozpowszechniać swoje dzieło na innych zasadach, które będą przynosić Ci korzyści materialne. Jednym z naszych podstawowych celów jest zachęcanie twórców do eksperymentowania z nowymi sposobami promocji i dystrybucji własnych utworów. Licencje z zapisem Na tych samych warunkach dają Ci pewność, że nikt nie zawłaszczy Twojego dzieła, a jednocześnie dają Twoim odbiorcom pełną swobodę w wykorzystywaniu utworu. Wszyscy ci, którym zależy na samodzielnym ustanowieniu warunków rozpowszechniania (czyli w praktyce wszystkim wydawcom i nadawcom komercyjnym) i tak będą chcieli podpisać z Tobą odrębną umowę. Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie utworu na licencji Creative Commons, która zawiera klauzulę Użycie niekomercyjne, to nakładasz na użytkowników (Licencjobiorców) zakaz czerpania zysku z wykorzystania utworu. Ta klauzula zabrania komercyjnego wykorzystania utworu, ale jednocześnie bardzo ogranicza możliwości wykorzystywania Twojego dzieła. Co to jest dozwolony użytek i jak się do niego mają licencje Creative Commons? W szczególnych przypadkach ustawa zezwala na legalne wykorzystanie utworów chronionych normalnie prawem autorskim. Dotyczy to wykorzystywania utworu na własne potrzeby (bez publikacji) czy kopiowania go na użytek własny i bliskich sobie osób. Takie właśnie przypadki nazywamy dozwolonym użytkiem. W ramach dozwolonego użytku możemy korzystać z utworów nawet bez zgody ich twórców (np. można skopiować bratu kupioną legalnie płytę muzyczną lub od kolegi ze studiów skserować podręcznik dla potrzeb własnej nauki). Licencje Creative Commons w żaden sposób nie ograniczają swobód zapewnionych przez zasadę dozwolonego użytku. Co stanie się, gdy ktoś naruszy licencję CC, na której udostępniłam(łem) swój utwór? Z chwilą naruszenia warunków licencji Creative Commons licencja automatycznie wygasa. Oznacza to, że jeśli ktoś wykorzystuje Twój utwór opublikowany na licencji Creative Commons i np. nie oznaczy Twojego autorstwa, to nie będzie miał prawa dłużej korzystać z Twojego utworu. Odnosi się to tylko do osoby, która naruszyła zastrzeżenia umowy, natomiast wszyscy inni mogą nadal korzystać z Twojej pracy, o ile przestrzegają warunków licencji. Korzystając z utworu, który został stworzony z naruszeniem licencji CC, narażamy się na to, że autor pierwotnego dzieła będzie dochodził od nas swoich praw. W przypadku naruszeń funkcjonują ogólne zasady prawa autorskiego. Istnieje wiele możliwości dochodzenia swoich praw, łącznie z drogą sądową. Możesz rozważyć kontakt z taką osobą i prośbę o zaprzestanie łamania warunków licencji bądź zatrudnić prawnika, by działał w Twoim imieniu. Chcę wydać napisaną przez siebie książkę i potem udostępnić ją na licencji CC. Co mam zrobić? Wydanie książki wymaga zawarcia umowy autora z wydawcą. Umowa ta może być umową dwojakiego rodzaju: albo całkowicie przenoszącą prawa majątkowe do utworu na wydawcę (obecnie najczęściej stosowana metoda, choć zazwyczaj niezbyt korzystna dla autorów), albo tylko upoważniającą go do wydania i rozpowszechnienia utworu (tzw. licencja, ale nie chodzi tu o licencję CC). W drugim wypadku, to jest gdy chcemy udzielić wydawcy zwykłej licencji, która jednocześnie daje jemu (i tylko jemu) prawo do dalszego rozpowszechnienia utworu na licencji CC, można w tej zwykłej licencji wydawniczej umieścić taki oto zapis:

7 Ja [imię nazwisko] legitymujący się [numer PESEL lub inny numer dokumentu identyfikacyjnego] oświadczam, że jestem autorem/współautorem utworu [tytuł utworu] i wyrażam zgodę na jego publikację oraz rozpowszechnianie przez Wydawcę (sublicencja) na warunkach licencji Creative Commons [dokładna nazwa licencji] w wersji 2.5 lub późniejszej opublikowanej przez Creative Commons. [podpis] Dzięki temu zapisowi wydawca będzie mógł udostępniać utwór dalszym osobom na licencji CC. Oczywiście udzielenie wydawcy zwykłej licencji wydawniczej (niewyłącznej) pozwala twórcy nadal udostępniać swój utwór innym podmiotom (zarówno na licencjach CC, jak i w każdy inny dozwolony sposób).dzięki wyżej wymienionej formule uzyskujemy tylko pewność, że wydawca będzie mógł rozpowszechniać utwór wyłącznie na licencji CC zapisanej w umowie. Opublikowałem swoją muzykę w internecie na licencji CC. Czy mogę teraz wydać komercyjnie płytę z tą muzyką ze znaczkiem wszystkie prawa zastrzeżone? Można tak zrobić. Licencje CC są licencjami niewyłącznymi i dlatego Licencjodawca może udzielać innym osobom innych licencji dotyczących tych samych pól wykorzystywania utworu. Tak więc może udzielić licencji producentowi płyt muzycznych na wydanie komercyjnej płyty, pomimo że te same utwory dostępne są w internecie na licencjach CC. Jakie są warunki licencji Creative Commons? Creative Commons stworzyło kilka różnych licencji znacząco różniących się warunkami. Cztery podstawowe warunki Creative Commons to: Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych oraz Na tych samych warunkach. Uznanie autorstwa oznacza, że należy zamieścić informację o autorze bądź licencjodawcy utworu. Użycie niekomercyjne oznacza, że nie wolno używać tego utworu w celu uzyskania korzyści majątkowej lub pieniężnego wynagrodzenia. Bez utworów zależnych oznacza, że wolno używać utworu jedynie w jego oryginalnej formie, nie można dokonywać żadnych przekształceń ani adaptacji. Na tych samych warunkach oznacza, że każdy utwór zależny stworzony na podstawie oryginału należy opublikować na tej samej licencji, co oryginał. Aby zapoznać się ze szczegółami licencji należy wejść na stronę lub przeczytać treści pełnych wersji odpowiednich licencji. Co oznacza znaczek Pewne Prawa Zastrzeżone? Znaczek Pewne prawa zastrzeżone oznacza, że dany utwór chroni jedna z licencji Creative Commons. Sam znaczek to tylko sygnał wizualny, który nie jest wymagany, natomiast utwór musi być opatrzony dokładną nazwą wybranej przez autora licencji oraz linkiem do odpowiedniej strony. Czy w celu skorzystania z jakiegoś utworu muszę otrzymać zgodę Creative Commons? Nie mamy żadnych uprawnień, aby udzielać takiej zgody. Creative Commons jedynie udostępnia twórcom narzędzia, dzięki którym mogą licencjonować swoje utwory na bardziej elastycznych zasadach. Poprzez zastosowanie licencji CC twórca w czytelny sposób sygnalizuje odbiorcom takim jak Ty, że mogą wykorzystywać jego utwór bez konieczności pytania o zgodę pod warunkiem, że działają zgodnie z warunkami licencji. Czy mogę wykorzystać utwór opublikowany na licencji CC w inny sposób? Jeżeli chcesz wykorzystać utwór opublikowany na licencji CC w sposób, na który nie zezwalają warunki licencji, to musisz skontaktować się z twórcą lub Licencjodawcą i poprosić o zgodę. Jeżeli wykorzystasz utwór opublikowany na licencji CC niezgodnie z warunkami licencji, to utracisz natychmiast prawo do jego

8 wykorzystania na tej licencji i możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego. Czy z utworem rozpowszechnianym na licencji CC można robić wszystko? Licencja zezwala nam tylko na takie czynności, jakie znajdują się w punkcie uprawnienia, odpowiednio dla każdej licencji. Wszystkie inne czynności będą stanowiły naruszenie prawa autorskiego licencjodawcy. W jaki sposób mogę wykorzystać utwór opublikowany na licencji Creative Commons? Jeśli natrafiłeś na utwór, który jest dostępny na licencji Creative Commons, to możesz go swobodnie wykorzystywać zgodnie z warunkami tej licencji. Wszystkie licencje CC wymagają umieszczenia przy kopiach utworu lub utworach zależnych informacji o autorze bądź Licencjodawcy i (lub) o wszystkich osobach trzecich określonych przez Autora (Licencjodawcę). W celu zapoznania się z głównymi warunkami danej licencji należy zajrzeć do jej Przystępnego Podsumowania. Warto też przeczytać informacje na stronie, która zawiera odnośniki do Przystępnych Podsumowań licencji oraz podstawowe objaśnienia wszystkich licencji. Zanim zaczniesz używać utworu na licencji CC, powinieneś również upewnić się, czy osoba udostępniająca utwory na licencjach CC ma do tego prawo. Jeśli nie jesteś pewny, czy wykorzystując dany utwór, pozostajesz w zgodzie z prawem, to na Tobie spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy utwór rzeczywiście jest dostępny na licencji CC. Wymaga to znalezienia kilku informacji w internecie i trochę zdrowego rozsądku. Creative Commons jako organizacja nie sprawdza ani nie weryfikuje, czy do poszczególnych utworów zastosowano właściwe licencje. Aby w prawidłowy sposób wykorzystywać prace na licencjach CC, musisz je właściwie oznaczyć, uznając cudze autorstwo pierwowzoru. Szersze wyjaśnienie tej kwestii znajduje się w następnym pytaniu. W jaki sposób mogę poprawnie uznać autorstwo wykorzystywanego przeze mnie utworu na licencji Creative Commons? Jeżeli wykorzystujesz utwór opublikowany na jednej z naszych podstawowych licencji, to należy zaznaczyć fakt wykorzystania cudzego utworu w jego oryginalnej wersji poprzez: 1. przedstawienie w oryginalnej formie wszystkich informacji na temat praw autorskich do pierwowzoru; 2. umieszczenie nazwiska autora, licencjodawcy i jakiejkolwiek zaangażowanej strony (np. czasopisma lub wiki) 3. umieszczenie tytułu utworu; 4. umieszczenie odnośnika do utworu, o ile taki został wskazany przez autora i (lub) Licencjodawcę. Na każdej kopii rozpowszechnianego utworu należy również umieścić odnośnik do licencji Creative Commons, na której utwór został opublikowany. Jeśli stworzyłeś utwór zależny na podstawie utworu udostępnionego na jednej z naszych podstawowych licencji, to dodatkowo należy określić swój utwór jako utwór zależny. W tym celu należy zamieścić odpowiednią informację, np. Oto polskie tłumaczenie [nazwa utworu] autorstwa [autor] lub Ten scenariusz powstał na podstawie [nazwa utworu] autorstwa [autor]. Samplując utwór na jednej z licencji typu Sampling, należy uznać autorstwo utworów, z których pochodzą sample, zamieszczając odpowiednią informację, np. Remiks [nazwa utworu] oryginalnie nagranego przez [autor] lub W kolażu znajduje się fragment pracy [nazwa utworu] wykonanej przez [autor]. Nie podoba mi się sposób, w jaki ktoś wykorzystał mój utwór w utworze zależnym lub w utworze zbiorowym. Co mogę z tym zrobić?

9 Jeśli nie podoba Ci się utwór zależny lub utwór zbiorowy, w którym Twój utwór został wykorzystany (na licencji Creative Commons), to możesz np. zażądać usunięcia swojego nazwiska z utworu zależnego bądź składanki. Wykorzystanie Twojego utworu w sposób, który Ci nie odpowiada, może być naruszeniem autorskich praw osobistych. Tak samo jak naruszenie praw majątkowych można w takim przypadku wystąpić do sądu (art. 78 pr. aut). Czy w przypadku zestawienia utworu na licencji Creative Commons z innymi utworami wszystkie inne utwory muszą również być na licencjach CC? Licencje Creative Commons zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie była konieczna zmiana zasad licencjonowania wszystkich utworów, z którymi zostały zestawione (czyli zamieszczone na jednej płycie albo opublikowane w jednym czasopiśmie czy antologii) utwory na licencjach CC. Jeżeli umieścisz utwór na licencji CC w zbiorze utworów, to będziesz musiał nadal stosować licencję CC tylko do tego jednego utworu, nawet jeśli był udostępniony na licencji zawierającej warunek Na tych samych warunkach ). Natomiast w przypadku połączenia (czyli np. remiks, kolaż) jakiegokolwiek utworu z utworem na licencji CC zawierającej warunek Na tych samych warunkach, to utwór pochodny będzie musiał być opublikowany na tej samej licencji. Czy mogę połączyć dwa różne utwory na licencjach Creative Commons? Ogólnie rzecz biorąc tak, ale licencje muszą być zgodne. Jedno ważne zastrzeżenie odnosi się do licencji CC, które zawierają warunek Na tych samych warunkach (np. Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne- Na tych samych warunkach). Licencje te wymagają, aby utwory zależne (czyli np. efekt dwóch połączonych prac) publikować na takiej samej licencji jak pierwowzór. O co chodzi w warunku Użycie niekomercyjne i jak należy go rozumieć? Licencja z atrybutem Użycie niekomercyjne zabrania takiego korzystania z utworu, które prowadzi do uzyskiwania z tego powodu korzyści majątkowej. Chodzi o jakąkolwiek korzyść majątkową komercyjnym wykorzystaniem jest więc uzyskanie nawet symbolicznego wynagrodzenia czy choćby pokrycie poniesionych kosztów (np. koszt płyty CD, na której nagraliśmy utwory). W sytuacjach wątpliwych, gdy pieniądze nie są bezpośrednio uzyskiwane z wykorzystywania utworu, trzeba uznać, że mimo wszystko jest to wykorzystywanie komercyjne, gdyż zakaz licencyjny jest bardzo szeroki. Dotyczy to np. stron internetowych z banerami reklamowymi. W przypadku licencji z atrybutem Użycie niekomercyjne, w sytuacji gdy ktoś chce komercyjnie wykorzystywać utwór, musi zawrzeć odrębne indywidualne porozumienie z Licencjodawcą. O Creative Commons Czym jest Creative Commons? Zaplecze organizacyjne Creative Commons stanowią:- Creative Commons Corporation, organizacja pozarządowa (ang. non-profit corporation) zarejestrowana w stanie Massachusetts, USA Creative Commons International, brytyjska organizacja pozarządowa. Ideę Creative Commons promują także koordynatorzy projektów lokalnych wolontariusze działający w każdym systemie prawnym, do którego dostosowano licencje Creative Commons. Creative Commons International oraz koordynatorzywolontariusze pozostają niezależnymi i osobnymi ciałami, które współpracują przy promocji licencji i narzędzi Creative Commons. Creative Commons opiera się na założeniu, że istnieją ludzie, którzy nie chcą egzekwować wszystkich praw do własności intelektualnej, jakie gwarantuje im ustawodawstwo. Wierzymy, że brakuje prostego sposobu na oznajmienie światu, że pewne prawa, lub nawet żadne prawa, nie są zastrzeżone. Jednocześnie wiele osób uważa dzisiaj, że rygorystyczne prawo autorskie uniemożliwia im wystarczające rozreklamowanie dzieł i ogranicza możliwości dystrybucji własnej twórczości. Wielu przedsiębiorców i artystów zdecydowało się oprzeć działalność na innowacyjnych modelach biznesowych,

10 rezygnując z pełni praw autorskich w celu uzyskania zysków ze swej twórczej pracy. Jeszcze inni realizują się poprzez współtworzenie intelektualnych dóbr wspólnych. Istnieje wiele powodów, dla których obywatele internetu chcą się dzielić własną twórczością i umożliwiać innym jej wykorzystanie, modyfikację i dystrybucję. Creative Commons pragnie ułatwić dzielenie się twórczością, oferując licencje Creative Commons. Tekst został zaczerpnięty ze strony Creative Commons nie wymaga od nas fortepianówek, co za tym idzie obniżamy koszty naszej rejestracji, ma to swoje wady i zalety, które przekładają się na ochronę naszej twórczości! Pozdrawiamy!!!

Creative Commons * Paweł Witkowski. Technologie Informacyjne i 2009-10-16. * Materiał pochodzi z serwisu [CC.PL] (creativecommons.

Creative Commons * Paweł Witkowski. Technologie Informacyjne i 2009-10-16. * Materiał pochodzi z serwisu [CC.PL] (creativecommons. Creative Commons * Paweł Witkowski Technologie Informacyjne i 2009-10-16 * Materiał pochodzi z serwisu [CC.PL] (creativecommons.pl) Spis treści I Licencje Creative Commons...1 I.1 Licencje standardowe...1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pytania i odpowiedzi o prawie autorskim w bibliotece

Podstawowe pytania i odpowiedzi o prawie autorskim w bibliotece Podstawowe pytania i odpowiedzi o prawie autorskim w bibliotece Spis treści Podstawowe pytania i odpowiedzi o prawie autorskim w bibliotece...1 Jak upubliczniać zasoby, które są objęte prawami autorskimi?...1

Bardziej szczegółowo

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie!

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Przygotowując własny materiał wideo, na pewno często zastanawiasz się, czy i na jakich zasadach wolno ci skorzystać z dzieł innych autorów - wykorzystać sample

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w kontekście Open Access

Prawa autorskie w kontekście Open Access Międzynarodowy Tydzień OPEN ACCESS 24-28 października 2016 Prawa autorskie w kontekście Open Access Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. Copyright) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte licencje

Prawo autorskie i otwarte licencje Prawo autorskie i otwarte licencje co każdy Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ wiedzieć powinien Natalia Mileszyk @nmileszyk Centrum Cyfrowe Creative Commons Polska Tradycyjny copyright Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

Do założenia internetowego radia wystarczy właściwie najprostszy serwer Shoutcast i odpowiednio skonfigurowany Winamp.

Do założenia internetowego radia wystarczy właściwie najprostszy serwer Shoutcast i odpowiednio skonfigurowany Winamp. Do założenia internetowego radia wystarczy właściwie najprostszy serwer Shoutcast i odpowiednio skonfigurowany Winamp. Sen z powiek wielu internautów spędzają jednak wymogi prawne na publiczne nadawanie

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

Otwarte licencje. a udostępnianie. rezultatów projektów. Natalia Mileszyk Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Creative Commons Polska

Otwarte licencje. a udostępnianie. rezultatów projektów. Natalia Mileszyk Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Creative Commons Polska Otwarte licencje a udostępnianie rezultatów projektów Natalia Mileszyk Alek Tarkowski Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Creative Commons Polska Creative Commons, czyli PEWNE prawa zastrzeżone Stopnie otwartości

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska W 1886 roku dziesięć europejskich państw podpisało Konwencję Berneńską o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Prawo autorskie w pracy nauczyciela Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Podstawa prawna Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 5 lutego 1994 roku http://isap.sejm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl

Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Ikony w prawym dolnym rogu oznaczają, że tę prezentację możesz: Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Copyright? Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze

Bardziej szczegółowo

Swoboda użycia. prawo autorskie i otwartość dla przemysłów kreatywnych. Centrum Cyfrowe

Swoboda użycia. prawo autorskie i otwartość dla przemysłów kreatywnych. Centrum Cyfrowe Swoboda użycia prawo autorskie i otwartość dla przemysłów kreatywnych Centrum Cyfrowe www.centrumcyfrowe.pl źródło zdjęcia: CC BY Thomas Leuthard, Flickr, bit.ly/1v8jp1p Czy mogę skorzystać z tego utworu?

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA UTWORÓW ON-LINE

REJESTRACJA UTWORÓW ON-LINE REJESTRACJA UTWORÓW ON-LINE Co powinieneś wiedzieć przed zarejestrowaniem swego utworu on-line 1 / 9 Jesteś twórcą i masz konto na ZAiKS on-line Aby móc korzystać z serwisu Twórcy i Spadkobiercy a następnie

Bardziej szczegółowo

Otwarta kultura. prawo autorskie, otwartość i kultura dzielenia się. Centrum Cyfrowe

Otwarta kultura. prawo autorskie, otwartość i kultura dzielenia się. Centrum Cyfrowe Otwarta kultura prawo autorskie, otwartość i kultura dzielenia się Centrum Cyfrowe www.centrumcyfrowe.pl źródło zdjęcia: CC BY anthony kelly, Flickr, http://bit.ly/1mpajfk Czy mogę skorzystać z tego utworu?

Bardziej szczegółowo

Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu?

Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? 1 Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? Po moim poprzednim artykule w gazetce szkolnej dostałam dużo listów z pytaniami o problemy związane z prawem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REPARTYCJI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (w brzmieniu ustalonym uchwałą 59 Zarządu Głównego ZPAP z dnia

REGULAMIN REPARTYCJI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (w brzmieniu ustalonym uchwałą 59 Zarządu Głównego ZPAP z dnia REGULAMIN REPARTYCJI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (w brzmieniu ustalonym uchwałą 59 Zarządu Głównego ZPAP z dnia 27.06.2015 roku) 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Wypłata wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Materiał dodatkowy do konsultacji eksperckiej nt. odpowiedzialności. karnej członków zarządu w stowarzyszeniu lub fundacji.

Materiał dodatkowy do konsultacji eksperckiej nt. odpowiedzialności. karnej członków zarządu w stowarzyszeniu lub fundacji. Materiał dodatkowy do konsultacji eksperckiej nt. odpowiedzialności karnej członków zarządu w stowarzyszeniu lub fundacji Grzegorz Małyniuk Ta praca objęta jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. 1. Dzieła osierocone 1. Jakie są główne

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI

CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI WARSZTATY NAUKOWCA czyli jak uprawiać naukę w świecie cyfrowym ZRÓDŁA WIEDZY W INTERNECIE CO NIECO O PRAWIE AUTORSKIM W SIECI KES 28.03.2015 r. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Unikaj kłopotów i pomagaj innym. Prawo autorskie i otwarte zasoby edukacyjne. Kamil Śliwowski / otwartezasoby.pl

Unikaj kłopotów i pomagaj innym. Prawo autorskie i otwarte zasoby edukacyjne. Kamil Śliwowski / otwartezasoby.pl Unikaj kłopotów i pomagaj innym. Prawo autorskie i otwarte zasoby edukacyjne Kamil Śliwowski / otwartezasoby.pl Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Dlaczego otwarte zasoby edukacyjne to najlepszy

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Otwarta kultura nowa rola instytucji kultury Centrum Cyfrowe źródło zdjęcia: CC BY Morten Diesen Flickr,

Otwarta kultura nowa rola instytucji kultury Centrum Cyfrowe  źródło zdjęcia: CC BY Morten Diesen Flickr, Otwarta kultura nowa rola instytucji kultury Centrum Cyfrowe www.centrumcyfrowe.pl źródło zdjęcia: CC BY Morten Diesen Flickr, http://bit.ly/1unrmgn rozwój technologii a misja publicznych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z muzyki. Zgłoszenie do ZAiKS. O czym pamiętać? Ekspertka: Małgorzata Sudoł Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska, Dimpact

Korzystanie z muzyki. Zgłoszenie do ZAiKS. O czym pamiętać? Ekspertka: Małgorzata Sudoł Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska, Dimpact Korzystanie z muzyki. Zgłoszenie do ZAiKS. O czym pamiętać? Ekspertka: Małgorzata Sudoł Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska, Dimpact 07.06.2017 Ekspertka: Małgorzata Sudoł Radca prawny od 1998 roku, ma własną

Bardziej szczegółowo

Kwestie związane z prawem autorskim. Akty prawne. Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kwestie związane z prawem autorskim. Akty prawne. Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kwestie związane z prawem autorskim Akty prawne Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 Rodzaje praw autorskich autorskie prawa osobiste każde wykonane przez nas dzieło (np.

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Standardy otwartości publikacji Rekomendacja dla organizacji pozarządowych

Standardy otwartości publikacji Rekomendacja dla organizacji pozarządowych Standardy otwartości publikacji Rekomendacja dla organizacji pozarządowych Otwartość to ważna cecha organizacji sektora społecznego, działających na rzecz wspólnego dobra i rozwiązywania problemów społecznych.

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w Internecie. Prawo autorskie

Własność intelektualna w Internecie. Prawo autorskie Własność intelektualna w Internecie Prawo autorskie Statute of Ann Pierwszy na świecie dokument regulujący kwestie własności intelektualnej to Statute of Ann Statut królowej Anny z 1710 roku. (Anna Stuart

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i wolne licencje

Prawo autorskie i wolne licencje Prawo autorskie i wolne licencje Mariusz Karolak materiał szkoleniowy na licencji CC BY-SA 4.0 Źródło prawa autorskiego w Polsce Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej

Ochrona własnow intelektualnej Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie sposoby wykorzystania utworów w ramach dozwolonego użytkuu dr inż. Robert Stachniewicz DOZWOLONY UŻYTEK U (licencja ustawowa) Dozwolony użytek wykraczający

Bardziej szczegółowo

Domena publiczna. Udostępnianie

Domena publiczna. Udostępnianie Domena publiczna. Udostępnianie Oznaczanie domeny publicznej CZYM JEST DOMENA PUBLICZNA? Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Jak stosować wolne licencje Creative Commons

Jak stosować wolne licencje Creative Commons Jak stosować wolne licencje Creative Commons Rekomendacje dla partnerów programu Akademia Orange Fundacji Orange. Tekst opracowali Justyna Hofmokl oraz Alek Tarkowski z Creative Commons Polska. W dokumencie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa autorska -podpisuj z głową!

Umowa autorska -podpisuj z głową! Prelegent Krzysztof Lewandowski Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Umowa autorska -podpisuj z głową! Treść umowy nazwa umowy data zawarcia umowy podmioty umowy przedmiot umowy termin złożenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA Warszawa, 21.02.2013 roku Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125 Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons i pola eksploatacji, czyli co przysługuje autorowi dzieła Opracowała: Anna Równy

Licencje Creative Commons i pola eksploatacji, czyli co przysługuje autorowi dzieła Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Licencje Creative Commons i pola eksploatacji, czyli co przysługuje autorowi dzieła Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów 11.12.2015r. Warszawa Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów KORZYŚCI Przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu znowelizowanego prawa autorskiego,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz skrótów 13 Od autorów 17 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Piraci XXI wieku, czyli legalne i nielegalne programy Informatyka szkoła podstawowa Scholaris - DC Edukacja

Piraci XXI wieku, czyli legalne i nielegalne programy Informatyka szkoła podstawowa Scholaris - DC Edukacja Informatyka Piraci XXI wieku, czyli legalne i nielegalne programy Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: Co to jest prawo autorskie? Co to jest licencja? Wyróżniać rodzaje licencji oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic

UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic Z MATERIAŁY Z WEBINARIUM 8.03.201740 UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic Osoba prowadząca: Małgorzata Sudoł 03.2017 Unslpash.com / CC0 Public Domain PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem zamówienia, zakupu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja bazy danych PUBLIKACJE pracowników IZTW - od bazy bibliograficznej do bazy pełnotekstowej

Modernizacja bazy danych PUBLIKACJE pracowników IZTW - od bazy bibliograficznej do bazy pełnotekstowej Modernizacja bazy danych PUBLIKACJE pracowników IZTW - od bazy bibliograficznej do bazy pełnotekstowej Maria Błażejewska, Maria Daszkiewicz, Joanna Kapusta, Elżbieta Karpińska-Pawlak Projekt Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Europeana Video Remix

Przewodnik po Europeana Video Remix Przewodnik po Europeana Video Remix i? z d o h c o c O? a n a e Europ Europeana to zbiory europejskich instytucji kulturalnych, archiwów, bibliotek i muzeów dotyczące poszczególnych okresów historycznych,

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki Aleksandra Burba Specjalista ds. prawnych i windykacji Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka Rodzaje zbiorowego zarządu dla rynku książki

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 1 Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Narodowa udostępnia zbiory przez Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica (CWPN

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

O IDEI OTWARTOŚCI PRZYKŁADY OTWARTYCH PROJEKTÓW. Dołącz do SPOŁECZNOŚCI OTWARTEJ na NOWE rozwiązania

O IDEI OTWARTOŚCI PRZYKŁADY OTWARTYCH PROJEKTÓW. Dołącz do SPOŁECZNOŚCI OTWARTEJ na NOWE rozwiązania Dołącz do SPOŁECZNOŚCI OTWARTEJ na NOWE rozwiązania Open AGH t o p o r t a l o t w a r t y c h z a s o b ó w edukacyjnych (OZE). Jest to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu promowanie otwartości

Bardziej szczegółowo

Justyna Hofmokl Creative Commons Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają im zachować w asne prawa i jednocze nie dzielić się swoją twórczo cią z innymi. Licencje Creative Commons dzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Polityka otwartości w instytucji kultury

Polityka otwartości w instytucji kultury Polityka otwartości w instytucji kultury Fot.storiesofchange, CC BY. Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Klaudia Grabowska, kierunekzwiedzania.pl Kontekst Fot. Alexander Baxevanis, CC BY, Flickr.com NYPL

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie a technologia informacyjna w szkole

Prawo autorskie a technologia informacyjna w szkole Prawo autorskie a technologia informacyjna w szkole Wstęp Naruszanie praw autorskich odbywa się w skali globalnej. Skopiowanie czyjegoś dzieła oraz opatrzenie go swoim nazwiskiem jest czynnością bardzo

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM ZASAD KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ OSÓB ZGODNIE Z PRAWEM. ekspertka: Małgorzata Sudoł. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM ZASAD KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ OSÓB ZGODNIE Z PRAWEM. ekspertka: Małgorzata Sudoł. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM 10 ZASAD KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ OSÓB ZGODNIE Z PRAWEM ekspertka: Małgorzata Sudoł prowadząca: Dorota Kostowska Czy wykorzystujecie zdjęcia innych osób w swojej działalności? A. tak B. nie C. nigdy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden na konferencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Oddział 1 Autorskie prawa osobiste Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się

Bardziej szczegółowo

DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY

DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY Nauczający, aby dobrze wykonywać swoją pracę, muszą koncentrować się na nauczaniu, a nie na rozwiązywaniu wątpliwości prawnych. Dlatego tak ważne jest, aby przepisy o dozwolonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Akty prawne: UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

O finansach rozmawiamy z kulturą

O finansach rozmawiamy z kulturą O finansach rozmawiamy z kulturą Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za rok 2015 Nowe usługi on-line dla twórców Statut Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 1. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (zwane

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy nt. Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Europeana Remix

Przewodnik po Europeana Remix Przewodnik po Europeana Remix i? z d o h c o c O? a n a e Europ Europeana to zbiory europejskich instytucji kulturalnych, archiwów, bibliotek i muzeów dotyczące poszczególnych okresów historycznych, czasem

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dozwolony użytek edukacyjny

Dozwolony użytek edukacyjny Dozwolony użytek edukacyjny a korzystanie z utworów audiowizualnych w szkołach Katarzyna Rybicka Marcin Serafin Alek Tarkowski 1 Autorzy: Katarzyna Rybicka, Marcin Serafin, Alek Tarkowski Wydawca: centrumcyfrowe.pl

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie oprogramowania

Licencjonowanie oprogramowania Licencjonowanie oprogramowania Licencja to umowa, w której autor utworu lub ktoś, kto ma do niego prawa autorskie (np. producent oprogramowania), określa warunki, na jakich pozwala odbiorcy utworu (np.

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a 20-117 Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Prawo autorskie Kluczowe zagadnienia: Co podlega ochronie prawa autorskiego? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna w prawie autorskim

Umowa licencyjna w prawie autorskim Joanna Sitko Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Jakub Szprot, Alek Tarkowski j.szprot@icm.edu.pl a.tarkowski@icm.edu.pl Informacja w świecie cyfrowym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3.03.2008 kontekst

Bardziej szczegółowo

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych Materiał zawarty na niniejszym nośniku publikowany jest zgodnie z licencją Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/deed.pl CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo