6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES."

Transkrypt

1 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym, śledzenie danych produkcji wg ilości, partii produkcyjnych, numerów seryjnych lub kombinacji powyższych. c. Opcjonalna, dwukierunkowa integracja z maszynami produkcyjnymi lub urządzeniami nadzorującymi. d. Integracja z procesami kontroli jakości, statystyka procesu produkcyjnego, kontrolą materiałów, wizualizacja w postaci zestawień graficznych i wykresów, systemem alertów przez SMS lub . e. Śledzenia uszkodzeń, start, ponownego przetwarzania, wg ilości, numerów partii, numerów seryjnych lub ich kombinacji f. Elektroniczne podpisy i autoryzacja pracowników. 2. Kontrola jakości a. Zarządzanie terminami przydatności, wynikami inspekcji dla numerów partii i numerów seryjnych produktów, automatyczne tworzenie i przydzielanie zadań kontroli jakości. b. Automatyczna analiza danych materiałów, podejmowanie decyzji i tworzenie odpowiednich alertów. c. Kontrola specyfikacji, śledzenie wyników kontroli jakości wg numerów dyspozycji, certyfikatów. d. Dynamiczne instrukcje próbkowania, testowania i weryfikacji materiałów. e. Elektroniczne podpisy i autoryzacja pracowników. f. Zarządzanie terminami przydatności, wynikami inspekcji dla numerów partii i numerów seryjnych produktów automatyczne tworzenie i przydzielanie zadań kontroli jakości. 3. Czas pracy a. Wprowadzenie czasu pracy za pomocą zbliżeniowych karty pracy lub zegara pracy. b. Elastyczne zasady określania czasu pracy, przerw, zmian, kalendarzy czy okresów rozliczeniowych. c. Przypisanie pracownikom zmiennego czasu pracy. d. Elastyczne reguły zaokrąglania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. e. Konfigurowalne kody pracy i płacy, nadgodziny, reguły norm zmianowych. f. Automatyczne przydzielanie pracy w toku z uwzględnieniem aktualnych obciążeń zasobów i zależności czasowych pomiędzy zadaniami oraz z możliwością nadzoru i aprobaty przez osoby zarządzające. 4. Magazyn a. Automatyczne przydzielanie zadań przyjęcia dostawy. b. Przyjęcie, identyfikacji i śledzenie materiałów i kontenerów. c. Automatyczne tworzenie i przydzielanie zadań odłożenia materiałów na magazyn, pod odpowiednią linię produkcyjną lub do strefy kompletacji. d. Identyfikacja palet lub kontenerów zwrotnych. e. Elektroniczne Identyfikatory Produktów lub Identyfikatory Uniwersalne z wykorzystaniem technologii RFID. f. Zarządzanie wieloma jednostkami miary i konwersja jednostek miary.

2 g. Kontrola wersji i klas jakości produktów. h. Kontrola zapasów powierzonych dla klientów i dostawców. i. Zarządzanie zapasami produktów i materiałów pakujących (w tym zwrotnych). j. Reguły dobierania odpowiedniego produktu klasy jakości podczas alokacji. k. Reguły nadawania numerów identyfikacyjnych wysyłanym wyrobom. l. Automatyczne tworzenie i przydzielanie zadania inspekcji wysyłki. m. Wydruk elementów wysyłkowych i etykiet, generowanie identyfikatorów RFID. n. Śledzenie statusu wysyłki od nadania po odbiór.

3 7. Wyjaśnić jakie komponenty zawiera oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw. Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw dzieli się zwykle na następujące komponenty: 1)Rozwój produktu Obejmuje: - wymagania dotyczące produktu; - projekt i testowanie produktu; - opracowanie cyklu produkcyjnego. 2)Planowanie Systemy planowania obejmują: -prognozowanie poziomu sprzedaży i zamówień oraz dopasowują przyszłe potrzeby klientów do dostępnych surowców. 3)Dystrybucja i logistyka Obejmuje: -zarządzanie zapasami i stanami magazynowymi; -transport wewnętrzny i zewnętrzny; -zarządzanie zleceniami; -fizyczną dystrybucję towarów; -zarządzanie informacjami o niezależnych partnerach. 4)Zakupy: Systemy obsługi zakupów obejmują kwestie zaopatrzenia w podzespoły, surowce i indywidualne materiały niezbędne do wytworzenia produktu końcowego. Dzięki zastosowaniu technologii internetowych, można usprawnić proces zaopatrzenia oraz obniżyć wydatki i skrócić czas związany z czynnościami zakupu. 5)Produkcja: Systemy produkcyjne obsługują automatyzację produkcji, montaż i podzlecenia. Systemy te gromadzą i analizują informacje produkcyjne w czasie rzeczywistym oraz sporządzają na ich podstawie raporty - od warsztatu produkcyjnego po terenowe punkty serwisowe. Pozwalają łatwo wskazać i wyeliminować obszary nadprodukcji, przesunięć materiałowych, nadmiernego przetwarzania, zbyt dużych zapasów czy wreszcie wąskich gardeł. 6)Integracja partnerów biznesowych: Systemy integracji partnerów biznesowych pozwalają skoncentrować się na tym, co się robi najlepiej, oraz wykorzystać kompetencje swoich partnerów.

4 8. Wyjaśnić jakie dane gromadzi system WMS. System WMS gromadzi dane o rodzajach, ilości i podziale miejsc składowania, dane o artykułach np.: terminy ważności, hierarchia i struktura opakowań, sposoby składowania, partie produkcyjne poszczególnych opakowań itp. oraz wiele innych informacji, niezbędnych do wspomagania nawet elementarnych operacji magazynowych. System typu WMS jest zatem wyspecjalizowanym i wydajnym narzędziem wspomagającym i optymalizującym wszelkie techniczne operacje realizowane w magazynie i związane z fizycznym procesem lokowania towarów w magazynie, na ogół pozwalającym na zarządzanie dowolną ilością magazynów, ich podziałem na różne obszary, klasy i miejsca magazynowe. Korzyści z zastosowania oprogramowania Znaczne zwiększenie liczby przechowywanego towaru nawet o 60% - dzięki obsłudze regałów wielorzędowych. Odciążenie kierownika magazynu od zarządzania stanem magazynowym. Szybkie wykrywanie błędów powstałych na magazynie, dzięki prowadzeniu stanów towarów na poszczególnych lokacjach i ich bieżącej inwentaryzacji. Wyeliminowanie błędów w trakcie przygotowania towarów do wydania. Lepsze wykorzystanie strefy towarów szybko rotujących, dzięki codziennym analizom obrotów na magazynie połączonych z analizą zamówień wydań. Obiektywna ocena pracy magazynierów na podstawie rejestracji każdej operacji na magazynie. Sprawne zarządzanie nadmiarowym zapasem towarów. Możliwość wprowadzenia akordowego systemu wynagrodzeń. Szczegółowe kontrolowanie terminów przydatności towarów z dokładnością do stanów na każdym miejscu paletowym. Maksymalne wykorzystanie czasu pracy operatorów wózków widłowych, dzięki ograniczeniu pustych przebiegów. Najważniejsze moduły Systemu: Monitor magazynu Obsługa zleceń magazynowych (Hand-held) Mapa magazynu Zlecenia magazynowe i stany na lokacjach Zlecenia inwentaryzacji Lokacje dynamiczne Generator marszruty Zarządzanie zleceniami magazynowymi

5 9. Wyjaśnić na czym polega proces ETL i gdzie jest stosowany. Dane, aby znaleźć się w Hurtowni Danych, muszą zostać zebrane z różnych systemów źródłowych, odpowiednio przetworzone, oczyszczone (Data Cleaning), zintegrowane oraz załadowane w docelowej postaci do hurtowni. ETL jest akronimem od słów: Extract (ekstrakcja danych z systemów źródłowych), Transform (transformacja i integracja do modelu docelowego), Load (ładowanie danych do hurtowni). Tworzenie i wykorzystanie hurtowni danych wymaga dostępu do danych z wielu różnorodnych źródeł informacji: systemów baz danych (relacyjnych, obiektowych, hierarchicznych, sieciowych, itp.), źródeł zewnętrznych (uzyskanych od innych przedsiębiorstw, z wyników badań ankietowych, specjalnych serwisów), plików standardowych typów (np. MS Excel), innych dokumentów (.doc, XML, WWW). Informacje są transformowane, integrowane, czyszczone i ładowane do hurtowni danych. Hurtownia danych w sposób uporządkowany integruje dane pochodzące z różnych systemów bazodanowych z uwzględnieniem wymiaru czasowego. Przechowywane dane podzielone są na usystematyzowane obszary analityczne, co umożliwia ich sprawne przetwarzanie. Podczas procesu uzupełniania hurtowni danymi, są one czyszczone i usuwane są zbędne informacje. Mechanizmy hurtowni danych odpowiadają także za utrzymanie danych i algorytmów związanych z integracją i agregacja danych. Dane w hurtowniach danych charakteryzują się uporządkowaniem tematycznym, integracją oraz brakiem ulotności danych. Projekt i implementacja procesu ETL są bardzo ważnym elementem projektowania systemu Business Intelligence i najczęściej zajmują ok. 70% całego czasu jego trwania. Business Intelligence, inaczej analityka biznesowa, jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

6 10. Opisać podstawowe działania realizowane w fazie wdrożenia ZSIZ. Wdrażanie w życie opracowanej koncepcji systemu musi odbywać się zgodnie z warunkami i trybem postępowania zawartymi w dokumentacji przedwdrożeniowej. Podstawowe działania realizowane w fazie wdrożenia to: wstępne szkolenia uczestników projektu i użytkowników kluczowych, parametryzacja systemu i prace programistyczne związane z kastomizacją systemu, szkolenie użytkowników końcowych, testowanie funkcjonowanie systemu, tworzenie instrukcji stanowiskowych związanych ze sposobem pracy w systemie na poszczególnych stanowiskach, bieżąca dokumentacja przebiegu prac wdrożeniowych, zatwierdzanie systemu jako wiodącego w przedsiębiorstwie. Etap ten kończy się w momencie, gdy w systemie informatycznym będą realizowanie wszystkie funkcje i procesy określone w ramach poprzedniego etapu. Kastomizacja zwykle obejmuje: zmianę działania interfejsu użytkownika - poprawa ergonomii użytkowania, ograniczenie uprawnień, zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu biznesowego stworzenie dodatkowego interfejsu użytkownika - zwykle dla gromadzenia dodatkowych ponad standardowych dla systemu danych bądź celem znaczącego podwyższenia ergonomii pracy stworzenie, modyfikację raportów - różne wzory wydruków, dla różnych urządzeń, wydruki w różnych językach wydruki na różne urządzenia, rozbudowę istniejącego systemu analiz wielowymiarowych o dodatkowe możliwości analityczne - nowe wymiary, miary integrację z innymi systemami w sposób niezauważalny dla użytkownika stworzenie narzędzi pomocniczych do automatyzacji realizacji niektórych czynności w systemie Proces wdrożenia możemy podzielić na następujące etapy: Etap I: analiza i definicja koncepcji wdrożenia Etap II: implementacja i symulacja procesów biznesowych Etap III: wdrożenie systemu do eksploatacji

7 1. Wymienić i scharakteryzować elementy wejścia i wyjścia w systemie produkcyjnym. Elementy wejścia to: środki techniczne produkcji: o teren zakładu przemysłowego i powierzchnia produkcyjna o wyposażenie technologiczne o budynki i budowle o instalacje rurowe, energetyczne, sieci informatyczne przedmioty pracy (materiały, półwyroby): o materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki lub montażu czynniki energetyczne: o woda o gazy i sprężone powietrze o ciepło i czynniki oziębiające o energia elektryczna o paliwa stałe i gazowe czynnik ludzki, załoga: o podstawowe relacje i warunki podejmowania decyzji o warunki pracy i płynność załogi informacje: o prognozy i informacje rynkowe o o konstrukcji wyrobu i funkcjach użytkowych o o jakości i koszcie własnym o decyzje związane z programem produkcji o doświadczenie produkcyjne załogi kapitał: o zamrożony w środkach technicznych produkcji o zamrożony w materiałach, półwyrobach i wyrobach gotowych o finansowy w kasie, bankach i u klientów o formy obiegu kapitału i stopa dyskonta Do elementów wyjścia natomiast należą: wyroby przemysłowe, usługi produkcyjnego, braki produkcyjne i surowce wtórne, szkodliwe odpady: o ścieki, wyziewy, odpady stałe, śmieci i hałas informacje o wyrobie: o o jakości wyrobu o o faktycznym koszcie własnym o o stanie procesu produkcyjnego o doświadczenie produkcyjne załogi

8 o inne informacje wyjściowe z systemu lub pozostające w systemie dla następnych cykli produkcyjnych

9 2. Opisać otoczenie systemu produkcyjnego. Funkcjonowanie systemu produkcyjnego ściśle zależne jest od dwustopniowego otoczenia systemowego. W skład otoczenia bliższego pierwszego stopnia wchodzi wnętrze zakładu przemysłowego, w ramach którego dany system funkcjonuje. Otoczeniem dalszym stopnia drugiego nazywamy otoczenie owego zakładu, którym z reguły jest gospodarka kraju lub regionu. Otoczenie bliższe: Struktura zarządzania firmą Zatrudniony personel wykonawczy i zarządzający Prowadzone prace badawcze i rozwojowe Posiadany poziom techniki dla wykonywania operacji Organizacja zbytu i innej działalności handlowej Wykorzystywane środki marketingu Organizacja zaopatrzenia i gospodarki materiałowej Posiadane środki finansowe firmy oraz szybkość ich rotacji Służby ekonomiczne i księgowe Metody i formy zarządzania systemami produkcyjnymi Otoczenie dalsze: Poziom techniki, dystrybucji i obsługi serwisowej Poziom nowoczesności i jakości oraz cena maszyn i urządzeń produkcyjnych Poziom nowoczesności środków przetwarzania i przekazywania informacji System bankowy i jego funkcjonowanie Możliwości produkcyjne dostawców Poziom i możliwości konkurencji Kondycja ekonomiczna kraju Regulacje państwowe dotyczące gospodarki i ekonomiki Środowisko społeczno-polityczne

10 Środowisko naturalne Metody i formy zarządzania i sterowania produkcją przez naczelne władze

11 3. Wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na wybór lokalizacji obiektu produkcyjnego. Czynniki, które wpływają na wybór lokalizacji. 1. Bliskość rynku zbytu. Organizacje gospodarcze mogą lokalizować swe obiekty w pobliżu rynku zbytu nie tylko ze względu na obniżkę kosztów transportu, lecz także aby lepiej obsługiwać rynek. Im bliżej klienta znajduje się zakład produkcyjny czy punkt usługowy, tym łatwiej zorganizować jest terminowe dostawy, reagować na zmiany popytu, na awarię u klienta, zapewnić odpowiedni serwis. 2. Integracja z innymi jednostkami danej organizacji. Jeśli nowy zakład lub obiekt usługowy jest jednym z wielu należących do organizacji lub grupy przemysłowej eksploatowanych przez nie, to powinien być tak usytuowany, aby jego działanie mogło być zintegrowane z pozostałymi jednostkami organizacji. 3. Dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach. W pewnych regionach łatwiej o odpowiednią siłę roboczą niż w innych. Niektóre obszary geograficzne charakteryzują się określoną tradycją zawodową, lecz zazwyczaj niezmiernie trudno znaleźć można taką lokalizację, która odpowiednio wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą, równie łatwo dostępną i to w odpowiednich ilościach lub proporcjach. 4. Dostępność udogodnień infrastruktury socjalnej. Lokalizacja mająca dobrą infrastrukturę miejską - mieszkania, sklepy, usługi komunalne, system łączności - jest bardziej atrakcyjna od tej, która znajduje się z dala od cywilizacji. Jednym z takich ważnych udogodnień jest transport pasażerski: autobusowy i kolejowy. 5. Dostępność dróg transportowych. Występuje 5 podstawowych sposobów przewozu dóbr taborem lotniczym, kołowym (drogowym), kolejowym, wodnym i rurociągiem. Dobra przeznaczone głównie na eksport mogą powodować konieczność lokalizacji zakładu w pobliżu portu morskiego lub dużego lotniska. 6. Dostępność zasileń. Dobra sieć dróg transportowych ułatwi w znacznym stopniu pozyskiwanie i dostarczanie dóbr i usług. Lokalizacja w pobliżu głównych dostawców pozwoli na obniżkę kosztów oraz na sprawne wzajemne kontakty w celu omówienia problemów technicznych i jakościowych, związanych z realizacją dostaw. 7. Dostępność uzbrojenia terenu. Należy rozpatrzeć dostępność 6 głównych rodzajów uzbrojenia terenu: Doprowadzenie gazu; Doprowadzenie energii elektrycznej; Zaopatrzenie w wodę; Odprowadzanie ścieków; Usuwanie odpadów; System łączności; 8. Dogodność warunków klimatycznych i właściwości terenu. Należy wziąć pod uwagę geologiczną charakterystykę terenu, jak również warunki klimatyczne (wilgotność, temp.). Nowoczesne techniki budowlane umożliwiają przezwyciężenie jakichkolwiek ujemnych stron terenu czy klimatu, lecz koszty takich przedsięwzięć mogą być bardzo wysokie. Można się ich ustrzec przez wybór innej lokalizacji. 9. Przepisy lokalne. Jest rzeczą ważną, aby we wczesnych studiach wyboru lokalizacji sprawdzić, czy ta, którą się proponuje, nie narusza jakichkolwiek przepisów lokalnych. 10. Miejsce na rozbudowę. Byłoby rzeczą nadzwyczajnie niemądrą całkowicie zabudować powierzchnię działki, jeżeli prognoza długookresowa definitywnie nie stwierdza, że nie będzie potrzeby powiększania rozmiarów początkowo wybudowanych obiektów. 11. Wymagania bezpieczeństwa. Niektóre urządzenia lub instalacje tworzą potencjalne zagrożenia dla otoczenia, np. sąsiedztwo elektrowni jądrowych, fabryk chemicznych,

12 wytwórni materiałów wybuchowych. Zaleca się zatem lokalizację takich jednostek w miejscach odosobnionych. 12. Koszty parceli. Jako najwcześniej ponoszone mają swoją wagę; choć osiągnięcie natychmiastowych korzyści nie powinno przesłaniać powodzenia planów długoterminowych. 13. Sytuacja polityczna, kulturowa i ekonomiczna. Należy zważać na sytuację polityczną w potencjalnych miejscach lokalizacji. Nawet jeśli inne względy przemawiają za wyborem konkretnego miejsca, znajomość nastawienia politycznego, tradycji kulturowych, uprzedzeń lokalnych (np. ograniczenia praw kobiet bądź stosunek do pracowników zza granicy) lub lokalne trudności ekonomiczne mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji. 14. Dotacje specjalne, podatki lokalne i bariery eksportowo-importowe. Niektóre rządy i władze lokalne często oferują specjalne dotacje, nisko oprocentowane pożyczki, niskie opłaty dzierżawcze lub podatki, jak również inne zachęty w nadziei, że przyciągną pożądane rodzaje przemysłu.

13 4. Określić istotę i cele zarządzania produkcją. Zarządzanie produkcja jest procesem polegającym na ustaleniu celów, zadań dla produkcyjnych i usługowych komórek przedsiębiorstwa, zgodnych z celami przedsiębiorstwa jako całości oraz powodowaniu, aby podejmowane decyzje i działania zapewniały najlepszy stopień ich realizacji. Cele zarządzania produkcją: cel zaopatrzenia ( surowiec, zasoby materialne i energetyczne, ludzie) cel produkcyjny (przetworzenie) cel dystrybucji, zbytu ( sprzedaż, miejsce sprzedaży) Cele rzeczowe produkcja określonych wyrobów: Terminowa realizacja zamówień Wysoka jakość Elastyczność reagowania na zmiany Cele ekonomiczne: Wynik operacyjny (przychody minus koszty) Rentowność produkcji Produktywność czynników wytwórczych Cele społeczne: Zapewnienie miejsc pracy Zapewnienie dochodów Dobre warunki pracy Aspiracje do współdziałania

14 5. Opisać reguły 5P w zarządzaniu produkcją i usługami. Zarządzanie produkcją oparte na regule 5P: 1. Produkt materialny wyraz powiązania między marketingiem a produkcją. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do wykonania produktu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Konieczne jest osiągnięcie zgodności wszystkich funkcji działalności gospodarczej, takich jak: działanie, estetyka, jakość, niezawodność, ilość, cena sprzedaży lub koszty produkcji, termin dostarczenia. Czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na produkt są: Potrzeby rynku Warunki kulturalne Ograniczenia prawne Potrzeby środowiska 2. Przedsiębiorstwo majątek produkcyjny (budynki, urządzenia) spełniający potrzeby produktu, rynku pracowników i samej organizacji. Funkcja zarządzania działalnością podstawową obejmuje: określenie przyszłego możliwego popytu, zaprojektowanie i rozmieszczenie budynków i biur, zapewnienie niezawodności działania maszyn i urządzeń, zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zapewnienie bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń, określenie potrzeb kadrowych. 3. Procesy wybór procesu racjonalnego dla danego produktu. Na decyzje o wyborze procesu wpływają czynniki: dysponowana wydajność, dysponowana umiejętność, typ produkcji, rozmieszczenie zakładu i urządzeń, bezpieczeństwo, potrzeby serwisowe, zaplanowany poziom kosztów. 4. Programy - wynik działalności produkcyjno-marketingowej. Programy dostaw określają harmonogramy: zaopatrzenia w surowce i materiały, wytworzenia wyrobów lub świadczenia usług, eksploatacji maszyn i urządzeń, rozliczeń finansowych, magazynowania i transportu 5. Personel ludzie różnią się intelektem, umiejętnościami i oczekiwaniami. Komunikowanie się, małe grupy robocze, współudział robotników w zarządzaniu, przekazywanie uprawnień, demokracja przemysłowa, wzbogacanie pracy itp. to podstawowe elementy do rozważenia w procesie zarządzania produkcją. Należy rozpatrzyć takie czynniki jak: Zarobki i wynagrodzenia Bezpieczeństwo i higienę pracy Warunki pracy i motywację Związki zawodowe Kształcenie i szkolenia

15 6. Opisać atrybuty występujące w procesie projektowania usług. Przy projektowaniu usług wymagany jest pewien system ich kwalifikacji. Dostępna literatura pozwala na następujący podział: a. przedsiębiorstw usługowe, b. sklepy usługowe, c. usługi masowe, d. usługi profesjonalne, e. usługi personalne Atrybutami mającymi znaczenie w procesie projektowania usług: Intensywność prac stosunek poniesionych kosztów robocizny do wartości użytego wyposażenia (klasyfikacja: mała / duża) Kontakt - całkowity czas potrzebny na wyświadczenie usługi w kontakcie z klientem (klasyfikacja: mały / duży) Wzajemne oddziaływanie - zakres aktywnego działania klienta podczas świadczenia usługi. Zawiera się w tym udział klienta w procesie określenia potrzeb i wymagań oraz stopnia ich zaspokajania po wykonaniu usługi. (klasyfikacja: małe / duże) Dostosowanie do indywidualnych potrzeb (klasyfikacja: stałe / wybór / adaptacja): a) Stałe jedna usługa b) Wybór - zapewnienie pewnych opcji wyboru c) Adaptacja proces ustalania potrzeb i wymagań oraz zaprojektowanie i dostarczenie odpowiedniej usługi Charakter świadczenia usług- usługi mogą mieć charakter materialny lub niematerialny Bezpośredni odbiorca- ludzie lub przedmioty

16 7. Opisać co to jest Kanban i w jakim systemie sterowania produkcją jest stosowany. Wykorzystywany jest w systemie sterowania przepływem materiałów. Ściśle związany jest z strategią Just In Time JIT ( dokładnie na czas). Wykorzystywany jest w ssących typach produkcji. Kanban - słowo to pochodzi z języka japońskiego Kan-widoczny, ban-kartka papieru. Potocznie możemy to rozumieć jako widoczny opis, spis. Organizacja produkcji oparta na koncepcji kanban umożliwia samorealizujące się sterowanie przepływem wyrobów lub usług, którego celem jest minimalizacja wielkości zapasów. Karty kanban stanowią swoisty regulator kolejek przedmiotów lub usług oczekujących na obsługę. Każdy Kanban zawiera takie informacje jak: Nazwa i rodzaj części Wielkość partii Rodzaj i numer pojemnika Data i godzina wystawienia Miejsce wystawienia Miejsce wykonania Wymagany czas dostawy Karty kanban spełniają podwójną funkcję: z jednej strony umożliwiają monitorowanie stanu produkcji w toku, z drugiej zaś stanowią realizację rozproszonego systemu planowania i rozdziału zadań. Sterują zarówno ilością jak i czasem przepływu materiałów. W praktyce stosowane są dwa rodzaje kart kanban: kanban produkcji (zlecenia produkcyjne) i kanban przepływu (pobrania). Najkrócej ideę Kanban oddaje hasło 7 x żadnych : żadnych braków, żadnych opóźnień, żadnych zapasów, żadnych kolejek gdziekolwiek i po cokolwiek, żadnych bezczynności, żadnych zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych, żadnych przemieszczeń. Systemy Kanban we współczesnych przedsiębiorstwach, to systemy zinformatyzowane. Daje to systemowi dodatkowe możliwości związane w dużej mierze z kwestiami jakościowymi. Możliwa jest pełna identyfikacja i identyfikowalność produktu, gromadzenia danych (np. zapisów jakościowych) na ogromną skalę, dokładne odtworzenie przebiegu procesu produkcji na każdym stanowisku, utrzymanie pełnej zgodności z FIFO (ang. First In First Out - np. materiał który jako pierwszy przybył do magazynu, jako pierwszy go opuszcza).

17 10. Wymienić i scharakteryzować metody optymalizacji alokacji maszyn w produkcji jedno- i wieloasortymentowej. Na efektywność pracy komórek produkcyjnych ma wpływ rozmieszczenie stanowisk roboczych, które może być zaprojektowane w oparciu od oświadczenie projektantów lub z wykorzystaniem odpowiedniej metody optymalizacyjnej. Najczęściej stosowanymi metodami optymalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych są: metoda trójkątów Schmigalli polega na rozmieszczaniu obiektów w węzłach siatki trójkątnej i badaniu powiązań między nimi. Pomija się rzeczywiste wielkości obiektów zakładając jednakowe odległości (równe przyjętemu modułowi siatki) pomiędzy sąsiadującymi obiektami. Etapy postępowania: ETAP I: Poprzez przekształcenie macierzy powiązań ustala się kolejność rozmieszczenia obiektów w węzłach siatki trójkąta równobocznego ETAP II: Rozmieszczenie obiektów w węzłach siatki trójkątnej według kolejności ustalonej w poprzednim etapie. ETAP III: Budowa macierzy odległości. ETAP IV: Obliczenie wartości funkcji celu Q. Przykład końcowego rozmieszczenia stanowisk metoda CRAFT służy do planowania rozmieszczenia obiektów za pomomaszyn cyfrowych. W przypadku niewielkiej liczby rozstawionych obiektów obliczenia mogą być przeprowadzane ręcznie. Można ją używać zarówno do projektowania nowego rozmieszczenia, jak i do reorganizacji struktury przestrzennej istniejących komórek, wydziałów, działów itd. Jest metodą przybliżoną, iteracyjną, z ograniczoną możliwością wyboru miejsca, modułową, wymagającą znajomości wielkości rozstawionych obiektów. metoda CORELAP należy do metod przybliżonych, krokowych, z nieograniczoną możliwością wyboru miejsca, modułowych. Stanowi próbę rozwiązywania problemów rozplanowania powierzchni w budynkach, rozmieszczenia stanowisk roboczych.,

18 wydziałów, działów itp. za pomocą maszyn cyfrowych. W przypadku niewielkiej liczy rozstawianych obiektów obliczenia mogą być prowadzone ręcznie. Jej zastosowanie jest wskazane wszędzie tam, gdzie między rozmieszczanymi obiektami występują różnorodne powiązania, które nie dają się przedstawić w postaci jednej wielkości, a które mogą mieć wpływ na alokację obiektów. metoda HC 66, metoda programowania sieciowego.

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora wejścia X- wszystkie czynniki produkcji wektora wyjścia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik Łódź 2016/2017

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik  Łódź 2016/2017 Temat: Przedsiębiorstwo: lokalizacja przedsiębiorstwa, rozmieszczenie obiektów i wybór wyposażenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik www.gen-prof.pl

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

opis funkcjonalności LogoMate

opis funkcjonalności LogoMate opis funkcjonalności dokładne, automatyczne prognozowanie zapotrzebowania i zbytów 3 Równoległe prognozowanie na bazie danych dziennych, oblicza prognozy na bazie nawet do 60 procedur statystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT)

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT) 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT) Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI 2 LITERATURA Marek Fertsch, Danuta Głowacka-Fertsch Zarządzanie produkcją, WSL Poznań 2004

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

DDM funkcjonalność

DDM funkcjonalność DDM 9000 funkcjonalność Logotec DDM9000 Web Edition (Document Data Management) to system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji. Obsługuje on centralną bazę dokumentów zapewniając prosty i szybki

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli. Lokalizacja: Brazylia

Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli. Lokalizacja: Brazylia Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli Lokalizacja: Brazylia Nowy, automatyczny magazyn samonośny firmy BASF w Guaratinguetá (São Paulo)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo